Portalul Revolutiei

Discutii generale => Forum => Subiect creat de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 07:30:05Titlul: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 07:30:05

 http://adevarul.ro/news/societate/profitorii-revolutiei-lista-celor-fost-protejati-ion-iliescu-1_50ad31b77c42d5a663907e3b/index.html

Sa nu uiti, Darie ! - Sunt celebrele cuvinte din romanul “Desculţ” al lui Zaharia Stancu.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 07:49:12

" http://www.piatauniversitatii.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1039&hilit=mostenitorii+securitatii "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 07:54:39

DIE- Comertul Exterior : http://ro.wikipedia.org/wiki/Dinu_Patriciu


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 13:30:54

 " Cum a dovedit Toader Şteţca ilegitimitatea regimului


     Teoretic (formal), conform dreptului comunist şi statutului, CAP-urile erau asociaţii libere ale membrilor, forme de proprietate comună, exploatate în devălmăşie. Practic - ele au fost mici lagăre, în care ţăranii munceau aproape gratis pe pămînturile lor ("cooperativizate" prin uriaşă teroare), producînd pentru PCR, care procura astfel (prin decrete anuale de "contractare"- la preţuri ridicole) hrana necesară supravieţuirii marelui lagăr românesc.
     Dacă s-ar fi reformat comunismul, CAP-urile s-ar fi putut transforma în asociaţii cu adevărat libere (asigurînd membrilor cîştigurile meritate) sau s-ar fi desfiinţat, conform statului, prin voinţa membrilor, exprimată în adunări generale ( în care s-ar fi hotărît returarea terenului fiecărui proprietar de drept şi modul de împărţire a capitalului acumulat de CAP: instalaţii, utilaje, construcţii, conturi, etc.). Ar mai fi rămas doar ca statul să compenseze trei decenii de jaf şi abuz, poate contribuind substanţial la fondul de pensii al cooperatorilor.
     Dacă ar fi reuşit încercarea de revoluţie anticomunistă, CAP-urile ar fi fost declarate imediat nule de drept (create prin vicierea consimţămîntului şi menţinute prin sclavie). Terenurile ar fi revenit automat proprietarilor (inclusiv cele înstrăinate de statul jefuitor, cele folosite în alte scopuri fiind compensate corect). Capitalul acumulat trebuia distribuit conform contribuţiilor, prin înţelegerea membrilor. Statul urmînd a plăti datorii, compensaţii, sau pensii reparatorii. Putîndu-se foarte bine întîmpla ca, eliberaţi, oamenii cinstiţi să se întovărăşească de-a binelea, pentru a profita de eficacitatea agriculturii asociative.

     Dar nu a fost să fie: nici reformă reparatorie, nici revoluţie corectoare. Contrarevoluţia FSN nu a avut ca mobil corijarea nedreptăţilor sau întărirea agriculturii, ci jefuirea devastatoare a terenurilor prinse în CAP-uri şi IAS-uri (şi a capitalului acumulat) - o pradă masivă pentru paraziţii post-comunişti, împrăştiaţi prin ţară. Tranziţia Criminală a combinat înşelătoria juridică cu spolierea de pe teren, reuşind "împroprietărirea" profitorilor fesenizaţi, cu cele mai valoroase loturi (la marginea şoselelor, lacurilor, oraşelor, etc).
     Pentru a acoperi această lovitură, legea 18/1991 s-a dedat la o împroprietărire abuzivă (cu iz de retrocedare) dînd Comisiilor de desfiinţare (compuse din fosta nomenclatură CAP) dreptul de a împărţi cum/cui vor ("reconstituind" şi "constituind") … un pămînt care nu aparţinuse statului nici o clipă şi care nu a fost expropiat de la CAP-uri explicit ! Expropierea aceasta "tacită" şi inadmisibilă era mai evidentă în paragrafele care fixau soarta capitalului acumulat de CAP: o parte se putea vinde oricum (Tovarăşii si-au înzestrat gratis cumetrii cu tractoare, vaci, grajduri, etc.), o alta lua statul făţis : sediile - numite parşiv "clădiri cu destinaţie socială", sau tot ce nu se vindea la aşa-zisele "licitaţii".
     Cît priveşte terenul, legea (prin exprimări abile - ca "nu neapărat", "de regulă") dădea comisiilor dreptul să acorde suprafeţe plasate oriunde. Aşa au ajuns proprietarii adevăraţi în fundul cîmpului sau pe coaste, în timp ce terenurile lor bine plasate - care azi valorează zeci/sute de euro metru pătrat - au fost acaparate de mafia locală (a se vedea situaţia comunelor suburbane, cucerite de roiuri de fesenişti, deveniţi cooperatori peste noapte).
     Pentru a jefui pămîntul, s-au aplicat o multitudine de tehnici "juridice". De exemplu, nu s-au retrocedat proprietarilor decît suprafeţele trecute la rol, deşi se ştia că, pentru a evita arestarea (după nesfîrşite şicane, ameninţări, bătăi, arestări)- ţăranii chiaburizaţi declaraseră în roluri mai puţin decît realitatea. În loc să restabilească adevărul, pentru a favoriza acapararea pămîntului nedeclarat, regimul FSN a îngreunat sau blocat accesul la arhive. S-a dat pămînt pe baza mărturiilor vecinilor din 1962 - deşi cei care făcuseră cooperativizarea ştiau că între 1948 şi 1962 avuseseră loc o sumedenie de deplasări forţate. S-au respectat "comasările" arbitrare care au dus la schimbarea graniţelor între localităţi: încît o Comisie să se pomenească cu sute de hectare în plus (distribuite rapid clientelei) în timp ce alta - vecină - să constate pierderi… care au dus la aplicarea unor "cote de reducere" necompensate nici azi.
     Etc.Etc…

     Am fost silit la această minimă explicaţie, pentru a introduce în context "cazul Şteţca"- omul pedepsit pentru că a încercat să facă ce trebuia făcut. Un tînăr revenit în sat, care a crezut că a avut loc o adevărată revoluţie anticomunistă şi a trecut la o adevărată reparaţie. Descoperind, progresiv, că România era tot ocupată, de zbiri care trecuseră la jefuit. Omul care a fost declarat pericol public, doar pentru că a procedat la desfiinţarea normală a CAP-ului din Săpînţa, oferind un model contagios - periculos pentru regimul uzurpator. Omul pentru care sătenii drepţi au fost dispuşi să meargă pînă la razboi - cu duşmanii din sat sau chiar cu autorităţile. Pentru care ţăranii au băjenit pe la diversele instanţe în care era judecat şi au îngheţat alegerile (de la care el fusese exclus, abuziv). Pentru eliberarea căruia s-au luat ostatici. Omul care, părăsit de o societate românească prizonieră şi decazută - a fost silit să ia calea pribegiei. Şi care se întoarce după 20 de ani, ca să vadă dacă l-am uitat…
     Numai înţelegând ce s-a întîmplat după 22 decembrie 1989 în satele româneşti se poate analiza pertinent acest dosar, se pot aprecia just semnificaţiile sale majore: sociale, economice, juridice, politice şi umane. Este tragic că după 1989 au fost atît de puţini dispuşi să apere dreptatea şi să încerce eliberarea reală a semenilor lor. Dar ca puţinii care ne-au salvat onoarea, cu preţul distrugerii vieţii lor, sînt daţi uitării - e de neiertat.
     Lucrez de mult la o amplă analiză a tîlhăriei funciare feseniste, în care un loc aparte ocupă încercarea lui Toader Şteţca de a rezista potopului de injustiţie coordonat de guvernul de la Bucureşti. Pînă cînd voi finaliza această cercetare cu un raport complet CIVES, sper ca gruparea de articole de presă pe care o expunem pe site să fie suficient de expresivă.

     Cel care chiar vrea să priceapă ce s-a întîmplat - nu se va împotmoli în fleacurile cu care banaliştii politici, mercenari ideologici ai sistemului, încearcă estomparea marilor sensuri ale luptei lui Şteţca (cutare adept a făcut cutare infracţiune, cutare critic susţine că Şteţca l-a nedreptăţit, cutare reclamant - că a fost lovit de susţinătorii lui Şteţca, etc.). Nu se va mira deloc că Şteţca a avut şi mulţi duşmani în Săpînţa: nu au existat doar victime ale comunismului, ci şi profitori şi slujitori ai săi (comuniştii locali, miliţienii conducători ai echipelor de informatori săteşti ai securităţii, şmecheri parazitari, etc.). Nu se va lăsa captat de înscenările care au vizat compromiterea lui Şteţca şi nici nu va fi jenat de "legile" încălcate de un luptător - pentru a apăra dreptatea ţăranilor - jupuiţi de un regim de aparentă legitimitate. Probabil că şi Horia sau Tudor au încălcat prevederile cu care "cei tari se îngrădiră" pentru a-şi apăra "averea şi mărirea" creată "prin bunuri ce furară". Şi ei au trebuit să spargă cercul "legal" al supunerii, ca să apere cauza dreaptă, dar atît de ingrată, a obidiţilor români.

     In ce priveşte valoarea şi sensul adînc al acţiunii lui Şteţca, lectura "Proclamaţiei de la Săpînţa" este elocventă. Studierea onestă a dosarului justifică pe deplin adăugarea lui Şteţca în galeria eroilor populari. S-a opus unei forţe uriaşe, susţinut mai mult din gură, de la distanţă. Lăudat - dar nu însoţit. Dacă ar fi făcut şi alţii ca el, România ar fi azi liberă şi prosperă. Sperînd că face parte dintr-un front larg , Şteţca a vorbit fraţilor săi din Piaţa Universităţii. Dar s-a înşelat, neintuind distanţa dintre vorbăria revoluţionară şi fapta bărbătească, nebănuind capacitatea de "descurcare" (supunere, renunţare, trădare) a românilor, de orientare a intelectualilor. Puţini au chef azi să recunoască în Şteţca o victimă a dezertării generale. Avem atîţia dizidenţi, atîţia opozanţi, atîtea merite, atîţia combatanţi de catifea - şi nici un rezultat.
     Ţin să subliniez că Toader Şteţca nu este doar o figură simbolică şi tragică a luptei pentru dreptate socială, nu este numai un erou, murdărit de ruşinoasa laşitate şi uitare a masei manipulate. El este şi un argument preţios pentru Procesul Comunismului, Contrarevoluţiei şi Tranziţiei Criminale. Acţiunea lui a revelat în veci misiunea regimului FSN-ist: acapararea avuţiilor strînse de statul comunist de la victimele sale. Singura desfiinţare corecta a CAP-ului a fost reprimată nemilos, cu mijloace stupefiante: S(ecu)RI-stice, mediatice, administrative, juridice şi militare. Aşa au cîştigat Petre Roman şi ai lui "pariul cu agricultura".
     Fiind lovit de sistemul FSN-ist pentru că a vrut să facă dreptate, Toader Şteţca a demonstrat ilegitimitatea nocivă a acestui sistem. Condamnarea sa de către uzurpatorii statului român a însemnat auto-denunţarea farsei post-decembriste. Atacat de "Justiţia" strîmbată de uzurpatorii statului, Şteţca s-a luat după lumina dreptăţii. S-a pomenit rătăcit pe drumul corect, în timp ce majoritatea rămăsese sub cealaltă lumină. "

     Ioan Roşca, 29 iulie 2010


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 25, 2013, 14:04:28

 " 3 Este indiscutabil (dar prea putin cunoscut) ca fortele de represiune folosite in iunie 1990 au fost aduse de FSN din toata tara si nu numai din Valea Jiului, incit punerea intregii crime pe seama Vaii Jiului este o manipulare. "Mineriada" a ascuns o "feseniada".

Asta o stiu mult mai bine eu ca domnul Cosma, nu cred ca in acest moment in Romania a mai pierdut cineva citiva ani ca sa faca harta "apelor otravite" care s-au strins atunci la Bucuresti (raport pe care l-am depus procuraturii… si a fost aruncat la gunoi de soldatii "civili" ai doamnei Kovesi, o data cu toate doasarele suparatoare) : minerii din Comanesti, miile de siderurgisti galateni adusi in stare de turbare de doamna Buruiana (ajunsa apoi responsabil parlamentar cu SRI), trenul de muncitori din Buzau imbracati in mineri de Ion Vasile, "turistii tunsi scurt" din Rosiori si alte localitati din jurul Bucurestiului, autobuzele de Ploiesti, trenurile de Alba Iulia , flacai hotariti de la IMGB, 23 August si metrou etc etc - cu totii instruiti temeinic sa distruga (multi echipati in salopete de mineri noi noute, comandate cu o luna inainte la Salcia).

Datorita interventiei lui Ion Manucu, manevra de camuflaj a fost imperfecta. Trenurile din Valea Jiului au ajus in Bucuresti la ora 7. Cititi atent cronologia represiunii, lansata (in Piata, la Universitate, la PNT, PNL etc) cu citeva ore inainte si intrebati-va macar cine a operat in primele ore. Veti deschide astfel usa adevarului incuiat de S(ecu)RI(tate) si Frontul Salvarii Nomenclaturii.

Veti percepe, in spatele descarcarii miniei unei gloate manipulate de dobitoci sangvinari, mult mai cumplitul adevar ascuns las de "vectorii de opinie" din Romania: pe 13-15 iunie , fortele represive ale regimului comunist, organizate militar, incarcate de o ura feroce si pline de spaima de a pierde puterea si-au luat- CU POFTA- revansa pentru decembrie, cistigind Contrarevolutia.

4 Nu ma pot indoi ca SI minerii din Valea Jiului au intrat in hora, dupa ce au ajuns la Bucuresti. Numai ca nu cred ca MII de mineri adevarati sostiti din Vale s-au repezit sa loveasca cu sete miile de femei, tineri si batrini bagati in spital EXACT in modul in care au lovit timp de decenii poli-militienii si securi-comunistii.

Dv ati asistat la o scena atroce si bine faceti ca o relatati. Dar feriti-va de generalizarea ei la toate agresiunile, care ar acoperi sadicii de profesie aciuati in "structurile de securitate" .

Dl. Cosma afirma ca, dupa ce au fost instruiti de gazde (liderii"celulei de criza" SRI-FSN) oamenii sai au fost dusi la sala Polivalenta, de unde Magureanu extragea continuu echipe de lucru (soc). El spune ca a plecat in oras pentru a intelege ce se intimpla, ocazie cu care a dat peste carnagiul de la fintina arhitecturii, unde a reusit sa-l salveze pe Marian Munteanu din ghearele unor brute -mineri necunoscuti.

Ca dupa aceea a mers la sediul Ligii (facultatea de drept) ciocnindu-se pe scari de mineri care coborau cu dosarele Ligii Studentilor in brate. Ca i-a intrebat de la ce mina sint, i-au raspuns "Lonea" dar nu stiau cine este inginerul sef de acolo… Ceea ce l-a facut sa asalteze camera unde se "curata" seiful Ligii, interpelind persoana care conducea acolo operatiile.

Respectivul domn, ferm si misterios, i-a cerut sa plece, dindu-i cartea sa de vizita : Kuki Borislavschi. Dupa care, Cosma afirma ca s-a intilnit cu Corneliu Birsan (actualul nostru reprezentant la CEDO) si Nicolae Popa - actualul sef al Tribunalului Suprem - pe care i-a intrebat ce s-a intimpla, cine sint falsii mineri care opereaza in Bucuresti.

Obtinind raspunsul ca e vorba de forte speciale, care stiu ce fac. Si asa mai departe - ideea cheie fiind ca Securitatea si partidul au fost mai mult decit organizatoare, au fost miezul pumnului zdrobitor. Nu-mi vine sa cred pe cei care inca nu stiu asta, care inca nu au aflat ca nu a fost securist sau poli-militian fara sarcini grele in acele zile. A fost pentru ei un festin, un triumf, o racorire, o orgie.

5 Fara a mai lungi aceasta pista , precizez ca am nenumarate confirmari ale ei. . Am sa expun doar o marturie, pe care am gasit-o in presa timpului. Profesorul Ion Coja a facut urmatoarea declaratie publica (si a depus-o la procuratura- dar fata de Cosma, a scapat neinchis) Pe 14 iunie a rugat-o telefonic pe colega sa de facultate Mioara Roman sa-l protejeze pe Marian Munteanu, care nu e un element nociv.

Doamna Roman a reactionat atragindu-i atentia ca acesta nu merita aparat pentru ca s-a implicat in lucruri urite: a fost gasit cu o geanta de buletine a celor arestati pe 13 iunie. Coja nu a crezut si s-a deplasat la universitate ca sa vada ce se intimpla. A intilnit studenti supravaietuitori din Liga care i-au povestit ca, in mijlocul noptii de 13/14, la poarta universitatii a batut o tiganca care avea o geanta cu buletine si voia sa le dea lui Marian Munteanu.

Din prudenta, studentii nu le-au luat si nu au deschis. Numai ca doamna Roman nu stia ca nu reusise capcana, cazind chiar ea in ea…

Intrigat , Coja face o vizita la sediul Ligii si da de… aceiasi mineri despre care povesteste Cosma, coborind in brate cu dosare. Iar sus… peste Kuki Borislavschi cumnatul lui Petre Roman (sotul Carmelei Roman) care ii atrage atentia sa dispara de acolo imediat.

Iata doua relatari care se confirma reciproc. Si nu e un episod oarecare, asa cum vom vedea mai departe. Este probabil cheia abnegatiei cu care Basescu a facut totul pentru a stinge anchetele procuraturii militare, el , cel propulsat in 1990 de Roman ca omul tare al FSN-ului in ministerul Transporturilor, conducator al celulei de criza care a organizat in acele zile aducerea trenurilor (fapt pe care il ascunde printr-o diversiune abila- publicul tinut in confuzie reprosindu-i rolul de Ministru- pe care nu-l juca pe atunci… deci e nevinovat)

6 Trebuia aparata cu orice pret familia Roman, in frunte cu Kuki Borislavschi, ofiter care a condus, in punctele cheie, fortele represive in 13 si 14 iunie- drept pentru care era in capul listei inculpatilor alcatuita de generalul Dan Voinea… in clipa in care i s-au smuls dosarele. Dar despre asta nu veti auzi nimic la televiziunea romana, oriciti "combatanti" vor rula pe ecran.

Grija fata de impunitatea lui Kuki, a tuturor "garniturilor" puse la cirma Romaniei- a fost exemplara. Tortionarul de virf a fost numit dupa 1997 (de CDR…) ca asistent al lui Victor Babiuc , apoi avansat general dupa 2001 de catre Iliescu, devenind azi reprezentantul Romaniei pe linga foruri europene (in numele carora i-a respins rezistentului Ion Bugan, cererea de lansare a Procesului Comunismului…).

"Rotativa" din 1996 a fost pusa la punct in aceleasi laboratoare, Magureanu lansind "schimbarea" care a adus la putere echipa securitatii camuflata in "CDR" . Garantul "pacii" (a pastrarii controlului) fiind PD-ul lui Roman si Basescu (FSN2) care urma sa infunde si aspire (substituie) resturile de opozitie autentica.

Tranzactia fiind pusa la punct si de Mihai Bacanu- dupa propria lui marturisire, facuta mie direct, impreuna cu mindria de a fi propus lui Coposu in 1992, pe Emil Constaantinescu (cel acare a reusit sa piarda un razboi fara a-l purta) . Acelasi care, dupa ce a capitalizat candid toata suflarea contestatiei, descinde la Timisoara si anunta…. ca punctul 8 e depasit, rezolvind "speranta" pe foarte mult timp. Totusi, la adunarea comemorativa din 13 iunie 2005 (sau 2006), desfasurata la GDS, l-am auzit spunind celor de fata ca "noi am gresit facind in 1996 acel pact cu partea buna a securitatii". O farsa monumentala, care i-a venit de hac Romaniei… dar si lui Miron Cosma

7 Dupa o candidatura independenta in Hunedoara (care a scos din cursa cadidatul FSN, urmata de dirijarea voturilor sale catre reprezentantul PNT) , simtind ca "s-a schimbat vintul" Cosma crede ca a venit momentul sa reabiliteze partial obrazul mineresc, atacind problema mineriadei din inie 1990. Ii determina pe Corneliu Birsan si pe Nicolae Popa sa povesteasca (in scris) intilnirea lor din 1990. Depune aceste declaratii la procuratura , din proprie initiativa.

Reactia sistemului il ia probabil pe nepregatite. E imediat arestat si anchetat pentru mineriada din 1991. Tinut intii indelungat la beci , in compania unor asasini notorii ca patibularul Clita, ucigasul lui Ursu. I se cere sa il infunde doar pe Iliescu , scotindu-l pe Roman din ecuatie. Refuza tirgul. Dupa un respiro, e condamnat. Sentinta provoaca noua infruntare multilateral manipulata, intre mineri si civicii lui Constantinescu.

Se agita pe tusa Vadim,cel insarcinat cu compromiterea nationalismului si justitiarismului. Roman si Basescu inving pe toata lumea, sub privirile buimace ale unui public care nu stie ca nu intelege nimic. Poetarzii cenaclului anticomunist urla isteric si gaunos prin Comunicate, de cite ori se vorbeste de eliberarea prematura a lui Cosma, fara a le pasa ca acesta e deocamdata inchis nu pentru iunie 1990- ci pentru incercarea de rasturnare a regimului contestat in Piata Universitatii, regim ce se ocupa in 1991 cu distrugerea socio-economica a Romaniei.

Voi reveni cu detalii cind voi avea timp. Sper sa fi aratat macar la ce gen de problematica ma refer cind recomand dezbateri deschise, ca sa iasa toate partile adevarului la lumina. Evaluarea exacta a persoanei (Cozma) este o miza minora. Important e sa devina vizibil cum am fost toti manevrati sistematic de o grupare criminala, care a capturat si exploteaza (alienind) populatia Romaniei.

Altfel ne vor termina pe toti, unul cite unul.

Dupa care vor sterge si sensul aspiratiilor noastre din constiintele domesticite.
Ioan
Rosca "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 28, 2013, 23:50:13

 " După opt ani de reforme înghiţite cu greaţă, Justiţia română îşi arată chipul adevărat şi majoritar. O castă închisă care preţuieşte mai mult privilegiile personale, corupţia şi impunitatea şi nu dă doi bani pe Dreptate. Puţinele excepţii vor fi îngropate drept „băsiste“ şi „antiprogresiste“, cu încurajarea ministrului Justiţiei, Mona Pivniceru, şi a guvernării USL, într-un scenariu orwellian care, sub masca independenţei şi progresului, transmite un singur mesaj: „Bun venit în epoca fărădelegii“!

Preşedintele Băsescu a greşit grav. La fel de grav au greşit alături de el şi toţi cei care şi-au imaginat că reformele din Justiţie sunt ireversibile, că dacă „sistemul“ a rezistat şocului de astă-vară, atunci a fost asigurat de restauraţia securismului clientelar. În realitate, nimic nu este mai departe de adevăr. Cu ajutorul a trei judecători, Justiţia românească este pe cale să se întoarcă la epoca de aur în care servilismul politic, obedienţa unsuroasă faţă de mai-marii zilei şi nedreptatea guvernau România. Cei trei se numesc Horaţiu Dumbravă, o dezamăgire previzibilă, Adrian Neacşu, un talentat şi înspăimântător activist de mase, şi Alexandru Şerban, poate cea mai necunoscută şi mai sinistră figură din Consiliul Superior al Magistraturii, şi în ceea ce-l priveşte ne măsurăm cuvintele cu mare grijă. Prin intermediul celor trei instrumente, Mona Pivniceru şi prietena ei, Viorica Costiniu, au îngenuncheat pur şi simplu Justiţia, punând-o la dispoziţia sistemului ticăloşit. Ceea ce s-a încercat încă din 2007 – (re)instaurarea unui regim oligarhic guvernat de corupţie şi impunitate – a reuşit acum cu „mâna“ celor trei judecători care şi-au câştigat astfel un loc special în istoria infamiei din România.

Justiţia nu este democratică. De fapt, este opusul democraţiei în sensul în care funcţia sa este să apere domnia Legii, nu să se plieze pe dispoziţia de moment a „poporului“ sau a maselor. Domnia Legii – adică statul de drept – este singura pavăză care apără o societate civilizată de tirania majorităţii. Odată îndepărtat acest scut, nu mai există nimic care să stea între barbarie sau domnia arbitrariului şi individul înzestrat de Dumnezeu cu drepturi inalienabile. Rolul judecătorului este să apere aceste drepturi chiar împotriva „voinţei poporului“, dacă este nevoie, pentru că el se supune numai Legii, nu opiniei publice. Din acest motiv, „tribunalele populare“ nu au fost niciodată altceva decât instrumente ale tiraniei, fie că vorbim de Franţa revoluţionară, fie de regimurile comunist şi nazist, pentru că scopul lor a fost să strivească individul şi drepturile sale sub greutatea „voinţei poporului“. Or, ceea ce s-a întâmplat cu revocarea judecătorilor Ghica şi Danileţ din CSM a fost exact aplicarea „dreptului celui mai tare“ de către un „Tribunal al Poporului“ format din majoritatea judecătorilor. În România, Legea şi Dreptatea au fost trădate chiar de gardienii chemaţi să le apere. Vă amintiţi de „Fiat Justitia et pereat mundus“ sau de „Fiat Justitita ruat caelum“ („să fie Dreptate chiar de-ar fi să piară lumea/să se năruiască cerul“)? Mofturi nemţeşti. În România, Dreptatea este voinţa suverană a poporului; în cazul de faţă, a castei judecătorilor. Faptul că judecătorii români şi-au trădat menirea şi i-au executat pe cei doi fără motiv şi fără temei legal nu trebuie să surprindă. „Sistemul“ nu a înghiţit niciodată cu uşurinţă reformele care urmăreau crearea unei Justiţii independente şi responsabile faţă de statul de drept. În România, judecătorii au înţeles prin „independenţă“ garantarea privilegiilor de castă în regim închis, totala impunitate faţă de lege şi dreptul de a împărţi verdicte după bunul plac. Problema judecătorilor români nu este alegerea doamnei Hăineală (un procuror) în fruntea CSM. Problema lor a apărut în momentul în care DNA l-a ridicat pe soţul doamnei Costiniu, judecător la Curtea Supremă, pentru corupţie în dosarul reţelei Cătălin Voicu. În acel moment s-a trecut linia roşie. Ghica şi Danileţ nu sunt „vinovaţi“ pentru că au votat un procuror împotriva unui judecător, ci pentru că, votând un procuror, au trădat Sistemul. Doamna Pivniceru a fost trimisă la Ministerul Justiţiei să rezolve această problemă, adică să restaureze în forţă Sistemul, şi asta face încă de când a fost numită. Împotriva Justiţiei, împotriva Uniunii Europene, împotriva intereselor naţionale ale României. Cu atât mai meritorie şi demnă de apreciere este poziţia procurorului general, Daniel Morar, şi a preşedintelui Înaltei Curţi, Livia Stanciu, care s-au opus revocării şi au cerut motivarea acesteia. Cu complicitatea Sistemului, a doamnelor Costiniu şi Roman, doamna Pivniceru a reuşit să frângă coloana vertebrală a Justiţiei româneşti. După CSM, vor urma DNA şi Procuratura Generală şi Înalta Curte.

România intră foarte rapid în era fărădelegii, în care singurul drept va fi dreptul celui mai tare, impus cu forţa brută a mulţimilor. Vedem cum statul de drept este anihilat sub ochii noştri cu o uşurinţă dezarmantă şi, o dată cu el, libertatea. Într-adevăr, Băsescu a greşit când a afirmat că reformele sunt ireversibile şi instituţiile sunt solide. În realitate, vedem că instituţiile libertăţii sunt extrem de fragile şi pot fi distruse cu o ordonanţă de urgenţă sau cu un vot. Avertismentul lui Ronald Reagan că „libertatea nu este niciodată la mai mult de o generaţie distanţă de extincţie“ este mai actual ca niciodată în România zilelor noastre. Why don’t you come over?"
" http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/bun-venit-in-tara-faradelegii-why-don-t-you-come-over-294785.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 04, 2013, 08:29:16

" http://www.zigzag-online.ro/index.php?page=vezi_articol&idArticol=1280&titlu=Cum%20l-au%20vandut%20generalii%20nazisti%20pe%20Hitler%20lui%20Stalin%20-%20Legendara%20retea%20Lucy&cauta=geneva "

 Dintre toate retelele de spionaj active in Al Doilea Razboi Mondial, cea care a primit admiratia cea mai respectuoasa din partea profesionistilor a fost cea condusa din Lucerne, intre anii 1939-1943, de catre Rudolf Roessler, sub numele de cod ’Lucy’. Nici Sorge, nici Cicero, pentru a mentiona cele mai bune exemple, nu au putut egala realizarile sale.

Cartea de fata, ’A man called Lucy (Un barbat numit Lucy)’, aparuta la editura americana Coward-McCann din New York, este rezultatul unor ani de cercetari intense si interviuri cu 150 de persoane, precum si de calatorii care insumeaza peste 50.000 de km, in urmarirea unui barbat numit Lucy. Acest barbat este cel care i-a facut lui Stalin un cadou neasteptat de Craciunul anului 1940: dosarul complet al Planului Otto (rebotezat ’Barbarossa’) de invadare a URSS.

Numai noua copii ale planului existau atunci si i-au trebuit lui Roessler peste 12 ore de munca pentru descifrarea codului si inca 48 de ore pentru a radiotelegrafia Kremlinului toate paginile planului. Stalin a retinut in secret, la biroul sau din Kremlin, acest dosar si nu l-a discutat decat cu Lavrenti Beria, ministrul politiei politice secrete cunoscute sub numele de N.K.V.D. Seful Marelui Stat Major al Armatei Rosii era atunci Gheorghi Jukov, care scrie in cartea sa de memorii ca nici el, nici ministrul Apararii, Timosenko, n-au stiut ca Stalin primise planul Barbarossa cu 6 luni inainte de invazia nazista.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 08, 2013, 19:32:42

 " 
Istoric. De la sufragete şi tovarăşe la „Miţi“ şi „Piţi“
8 Martie, sărbătoarea socialistă care traversează epocile
7 Martie 2013
Ziua Internațională a Femeii sărbătorită în 1917 la Sankt Petersburg
 

Deşi astăzi întreaga lume îmbrăţişează ziua de 8 Martie ca fiind dedicată femeilor de orice vârstă, meserie sau culoare politică, la origini această sărbătoare a fost puternic legată de mişcările socialiste şi comuniste. Ca o ironie a istoriei, această zi a ajuns acum să servească din plin interesele comerciale ale „capitaliştilor mânjiţi de sângele popoarelor“.

Istoria spune că prima Zi Naţională a Femeii s-a sărbătorit în Statele Unite pe 28 februarie 1909, în urma unei declaraţii a Partidului Socialist American. Un an mai târziu, în august 1910, s-a organizat o Conferinţă Internaţională a Femeilor, ca un preambul la cea de-a doua întâlnire a Internaţionalei Socialiste de la Copenhaga. Inspirată de modelul tovarăşelor americane, socialista germană Luise Zietz, susţinută de comunista Clara Zetkin, a propus înfiinţarea unei sărbători anuale, internaţionale, de astă dată a femeii, fără a propune însă o dată anume. Delegaţii (100 de femei din 17 ţări) au aprobat propunerea, pe care o vedeau ca pe o bună modalitate de promovare a egalităţii drepturilor între femei şi bărbaţi, în special în ceea ce priveşte dreptul la vot.

Sufragetele vieneze

În anul următor, pe 18 martie 1911, Ziua Internaţională a Femeii a fost sărbătorită pentru prima oară de mai bine de un milion de oameni în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. Numai în Imperiul Austro-Ungar s-au înregistrat peste 300 de demonstraţii. Cea mai spectaculoasă a fost cea de la Viena, unde o mulţime de femei au mărşăluit pe celebra arteră Ringstrasse, care încercuieşte centrul istoric, cu lozinci prin care îi omagiau pe martirii Comunei din Paris. Femeile cereau dreptul la vot şi pe cel de a putea fi, la rândul lor, alese în funcţii publice. Vienezele demonstrau de asemenea împotriva discriminării de gen la angajare.

Femeile din America au continuat însă să fie sărbătorite în ultima duminică din februarie. Aceeaşi zi a fost aleasă ca zi de sărbătoare, în 1913, şi de femeile din Rusia (după calendarul iulian). În 1917, la Sankt Petersburg au avut loc demonstraţii ce marcau Ziua Internaţională a Femeii în ultima duminică din februarie, care însă, după calendarul gregorian, pica pe 8 martie. Aceste demonstraţii au stat la baza a ceea ce avea să se numească Revoluţia din Februarie."

" http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/evenimente/8-martie-sarbatoarea-socialista-care-traverseaza-epocile-295461.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 09, 2013, 18:04:24

 " http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/memoriile-lui-churchill-inflameaza-exilul-romanesc "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 09, 2013, 18:24:11

 " http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/fost-stalin-un-idiot-alcoolic "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 11, 2013, 02:43:03

" http://www.formula-as.ro/2008/804/spiritualitate-39/puterea-cuvantului-9082-print "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 11, 2013, 10:05:45

" În ce priveste formarea, pe teritoriul unui stat cu care ne aflam în stare de război, a unor unităti militare de prizonieri români care, practic, să lupte împotriva armatei române ? a declarat sublocotenentul de rezervă Constantin (Puiu) Atanasiu la ?sedinta de pomină? de la Suzdal ? cred că domnul colonel Cambrea, ca ofiter de Stat Major, trebuie să stie sub incidenta cărui articol din Codul Penal cade această infractiune numită ?act de trădare? în timp de război si care-i pedeapsa. Dacă nu-si aminteste, să-l ajut eu (continuă Puiu Atanasiu). Şi, cu exactitate, mergând până la acribie, i-am citat articolul, aliniatul si sanctiunea ?pedeapsa cu moartea?? Au urmat câteva secunde de liniste mormântală, apoi au izbucnit aplauzele. Ca pleznit de palmele care aplaudau, Cambrea a sărit de pe scaun, gata să se năpustească asupra mea, dar Novikov l-a prins de brat si l-a retinut. Apoi, foarte calm, a declarat dezbaterile închise, invitând pe cine vrea să treacă pe la coltul mesei, unde era un teanc de formulare sapirografiate, si să semneze unul.?

 

Ce urmează este un episod pe cât de hilariant pe atât de umilitor pentru un ofiter de stat major român:

 

?Ca să iesi din sală trebuia să treci pe la acel colt de masă unde, lângă formulare pândea, ca un păianjen gigant, colonelul Maltopol. Acesta, cu o familiaritate de personaj de suburbie caragielească, repeta fiecărui pasant: ?Iscăleste, că te pup!? Dar cum nimeni nu se lăsa ispitit de această băloasă invitatie, teancul cu adeziuni a rămas neatins, fiecare iesind din sală cu mâinile la spate?.

 

De la povestea ?sedintei de pomină? de la Suzdal, îndărăt la prizonierii români de la Oranki. În ciuda înfrângerilor suferite în lagărele de prizonieri români, a luat fiintă divizia Tudor Vladimirescu, cunoscută în rândul ofiterimii române, care nu si-a trădat Neamul si Regele, ca si în rândul multor români, sub numele de divizia TV (trădători si vânduti). În cartea sa Pătimiri si iluminări din captivitatea sovietică, Radu Mărculescu descrie plecarea din lagărul de la Oranki a celor putini, care s-au înrolat în divizia TV:

 

?În fata noastră alesii au fost aliniati pe parvizul bisericii ca niste eroi ce urmau să reteze capetele hidrei fasciste. S-au rostit discursuri înaripate, printre care si cel în româneasca neinteligibilă a colonelului Samoilov. N-a lipsit nici asa-zisa fanfară militară, în ale cărei false acorduri de mars, dar si în fluierăturile si huiduielile noastre, sărbătoritii, în pas de defilare, au iesit triumfător pe poartă înghititi de ceată si necunoscut. Când s-a închis poarta, usurati, ne-am făcut cruce. ?Piei drace? ne-am zis cu sentimentul că un duh necurat a iesit din mijlocul nostru. Destinatia lor era Riazanul, unde avea să se adune toată divizia. Acolo era centrul lor de instructie militară, dar mai ales centrul de instructie politică, unde neofitii să învete dialectica luării de putere, a manipulării maselor, a nimicirii dusmanului de clasă, a supravegherii între ei însisi, a delatiunii, într-un cuvânt, să preia întreaga initiere satanică prin care deveneau, din oameni obisnuiti, agenti ai iadului adus pe pământ.?  "

http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=869

 Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 11, 2013, 10:18:21
" Captivitatea sovietică, spre deosebire de oricare alta, a avut această satanică particularitate: ?puterea? nu s-a multumit doar cu sechestrarea libertătii ?exterioare? a prizonierului. Ea a urmărit constant, metodic si prin toate mijloacele (frigul, foamea, munca silnică, molima ucigasă, dar mai ales teroarea si delatiunea) să-si anexeze si libertatea lui ?interioară?, spre a-l transforma din ?om? în ?unealta? cu care să opereze si pe trupul tării acestuia acel malefic transplant de ideologie si orânduire statală, comunismul. În fata acestei nemaiîntâlnite agresiuni s-a ridicat cu toată îndârjirea rezistenta noastră, a prizonierilor români, a ofiterimii mai cu seamă, în sfortarea supremă de a ne salva entitatea ontologică sau ?chipul si asemănarea cu Dumnezeu?, sădite de EL în sufletul nostru. Lupta aceasta disperată, dar nu lipsită de o tragică măretie, ca să rămânem până la sfârsit OAMENI?, iată obiectul acestei cărti. Radu Marculescu despre Divizia TV in cartea sa " Patimiri si iluminari din captivitatea sovietica "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 12, 2013, 08:38:01

' http://roncea.ro/2013/01/05/parintele-staniloae-despre-incinerare-cine-a-fost-unchiul-incinerat-al-lui-sergiu-nicolaescu-nicolae-cambrea-oferit-drept-exemplu-comandantul-diviziei-nkvd-tudor-vladimirescu-amantul-anei/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 15, 2013, 12:11:42

" http://mariusmioc.wordpress.com/2011/12/28/presedintele-basescu-minte-cu-privire-la-procesele-revolutiei-in-timp-ce-analizeaza-cererea-de-gratiere-a-lui-stanculescu/ "
" http://mariusmioc.files.wordpress.com/2008/11/gratiereiliescu_0001.jpg?w=400&h=450 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 21, 2013, 15:41:53

" Revoluţie măsluită


Autor: Andrei Paul, data: 15.12.2006, 4911 accesări
Dimensiune font:

* Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi participant la evenimentele din decembrie ’89, contestă notabilităţi braşovene ajunse prin fals pe lista revoluţionarilor braşoveni cu certificat * Ieri, într-o conferinţă de presă, fostul deţinut politic a dat publicităţii o listă de 41 de nume cunoscute de braşoveni care, în opinia sa, nu ar trebui să se găsească printre adevăraţii revoluţionari din Decembrie ’89

Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - filiala Braşov, Octav Bjoza, contestă calitatea de „revoluţionar autentic“ pentru cel puţin 41 de persoane de pe lista luptătorilor în Revoluţia Română, ale căror dosare au fost depuse la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care au pretenţia reînnoirii certificatelor de revoluţionar. Octav Bjoza, a fost participant la evenimentele din decembrie ’89 de la Braşov, şi unul dintre primii care au intrat, în ziua de 21 decembrie, în sediul Securităţii şi care mai apoi a luat legătura cu mai toate centrele de comandă ale revoluţionarilor din Braşov, prin natura funcţiei pe care o ocupa în cadrul Electromontaj. Bjoza a dat ieri publicităţii numele mai multor braşoveni, între care se numără nouă foşti ofiţeri ai Miliţiei şi Securităţii, patru activişti ai PCR sau UTC, foşti şi actuali directori ai unor importante societăţi comerciale din Braşov, consilieri judeţeni sau locali, primari de localităţi în care revoluţionarii au primit terenuri, notabilităţi ale Braşovului, care, în opinia sa, nu sînt revoluţionari autentici.

Motivaţie

„De ce eu şi de ce acum? Eu, pentru că vorbesc din interiorul fenomenului, ca unul care am intrat printre primii în sediul Securităţii şi am urmărit apoi, de la distanţă, an de an, ce se întîmplă cu asociaţiile de revoluţionari din Braşov. Mi-aş fi dorit să merg la asociaţia lor ca la un templu sfînt, pentru curajul pe care l-au avut aceşti oameni. În loc însă ca lumea să-i respecte, îi huleşte din cauza unor impostori care au pus mîna pe această asociaţie. Nu pun în discuţie creşterea exponenţială a numărului de revoluţionari, care în aprilie 1990 erau doar 125, iar acum au ajuns să fie 1.125, numai luptători cu merite deosebite, ci chiar calitatea de revoluţionar a unora dintre aceştia, mulţi dintre ei fie foşti securişti sau cadre în Miliţie, fie deveniţi revoluţionari mult după evenimentele din decembrie“, a precizat Octav Bjoza. Lista întocmită de preşedintele AFDPR Braşov are la bază materiale furnizate în cutia poştală a asociaţiei de către un anonim, în urmă cu două săptămîni, şi verificate apoi de preşedintele AFDPR, împreună cu alte persoane, unele chiar din rîndul ALRUE (Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor) - Braşov Decembrie ’89. Octav Bjoza a afirmat chiar că a văzut copiile unora dintre dosarele depuse la SSPR.

Cum a funcţionat multiplicarea impostorilor

„Primii impostori au pătruns în asociaţie încă din ’90. Apoi au dat declaraţii de martori că X şi Y au fost lîngă ei. Noii veniţi au dat la rîndul lor declaraţii de martori, şi numărul impostorilor a crescut exponenţial“, explică Bjoza fenomenul prin care „impostorii au pus mîna pe asociaţie, poate chiar pentru a-i discredita pe adevăraţii revoluţionari“. Aşa se explică poate de ce unul dintre simbolurile revoluţiei din Braşov, Ioan Demi, care a mobilizat coloana de manifestanţi de la Întreprinderea de Construcţii Aeronautice încă din 21 decembrie, a fost dat afară din asociaţie, în timp ce „persoane care nu au avut nicio treabă cu evenimentele din decembrie au acum certificate de revoluţionar sau urmează să obţină“, crede Bjoza.

Întrebări

Liderul AFDPR Braşov a mai spus că listele pe care le-a întocmit nu sînt nici complete, nici de netăgăduit în cazul anumitor persoane nominalizate. „Însă este imposibil să nu te întrebi cum se face că sînt revoluţionari primarii care au dat pămînt unor falşi revoluţionari, notarul public care a operat majoritatea actelor notariale necesare intrării în drepturi a unor falşi revoluţionari, sau cum se face că anumiţi revoluţionari braşoveni au declaraţii de martor nu de la locul în care susţin că au activat, ci din chiar altă localitate“, susţine Bjoza.

Solicitări

Bjoza a solicitat asociaţiei revoluţionarilor din Braşov, în fruntea căreia se află Dorin Lazăr Maior, apărut şi el pe scena Revoluţiei după 1990, „să pună la dispoziţia presei dosarele cuprinzînd memoriile şi declaraţiile martorilor pentru fiecare revoluţionar care a obţinut certificate în baza Legii 42/1990, precum şi cele de preschimbare a certificatelor de revoluţionar în baza Legii 341/2004“ şi a solicitat ministrului secretar de stat SSPR, Petrişor Morar, „să ia act de aceste informaţii şi să procedeze în consecinţă, nemailăsînd ca aceste dosare să fie verificate chiar de către impostori“. Bjoza s-a adresat şi Parchetului Militar Braşov, dar şi şefului parchetelor militare, generalului Dan Voinea, solicitînd audierea tuturor acestor persoane. „Îi asigur pe adevăraţii revoluţionari, cît şi pe răniţii Revoluţiei şi urmaşii martirilor, de stima şi consideraţia mea. Din păcate, imaginea lor a fost mînjită de falşii revoluţionari, iar adevărul trebuie să iasă la iveală“, spune Bjoza.

Lazăr Maior, din nou contestat

Unul dintre numele care nu apare acum pe lista lui Bjoza este cel al foarte contestatului preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor şi al ALRUE Braşov, Dorin Lazăr Maior. Una dintre marile sale realizări în calitate de revoluţionar a fost contractarea unui credit de 268 milioane lei vechi, în anii ’94-’95, de la Bancorex, pentru care a garantat cu „fîşia de livadă supraevaluată de 10 ori, pe care a primit-o la Ghimbav“, spune Bjoza. Ioan Demi, prezent şi el la conferinţa de presă de ieri, a declarat că „Lazăr Maior este principalul vinovat de toate problemele asociaţiei de la Braşov. Maior a apărut în 1992 în asociaţie, iar noi, membrii fondatori, l-am contestat încă de atunci. El a declarat că a fost patru zile şi patru nopţi pe lîngă generalul Florea. Totuşi, chiar pe site-ul SSPR a apărut oficial precizarea că Maior nu are documentele necesare preschimbării certificatului. Care totuşi i-a fost preschimbat“. Întrebat care este motivul pentru care membrii asociaţiei nu îl contestă pe Maior, ba chiar l-au reales preşedintele lor, Demi a răspuns că „de 17 ani se tot vorbeşte despre Maior, şi nu i s-a întîmplat nimic. Din contră, colegi de-ai noştri au luat bătaie de la bodyguarzii lui“. „Iar acum, nimeni nu mai spune nimic, pentru că este momentul preschimbării certificatelor, iar dacă spui ceva de Maior, rişti să nu mai primeşti certificatul de revoluţionar. Dosarul meu, de pildă, a dispărut de la Bucureşti“, susţine Demi, un vechi contestatar al lui Maior. Dorin Lazăr Maior nu a putut fi contactat ieri, pentru a-şi preciza punctul de vedere.

„Se ştie foarte bine şi există imagini-document că revoluţionarii au depăşit 125 de persoane. Domnul Bjoza este un domn respectabil, iar dacă dumnealui crede că am făcut fals sau uz de fals în dosarul depus pentru certificatul de revoluţionr nu are decît să facă o plîngere penală. Am ieşit să lupt împotriva comunismului, nu pentru certificat. Am fost la Consiliul Judeţean şi am coordonat revoluţionarii de la Primăria din Predeal.“
Iancu Vespasian, consilier judeţean independent

„Nu este niciun adevăr. Am fost în grupul de la Tractorul. Domnul Bjoza nu a putut fi peste tot. Noi, toţi şefii de secţii, am participat activ. Am stat o săptămînă acolo. Am fost la început în oraş, apoi împreună cu mai mulţi colegi ne-am întors în fabrică şi am avut grijă de armament. Iar de pe urma certificatului, am doar un teren de fîneaţă, la Săcele.”
Emil Niţă, consilier judeţean PSD

„Pămîntul s-a dat de către prefect, nu de către mine. Luaţi documentele şi vedeţi. Maior mergea la prefect, iar mie mi s-a cerut această treabă. Eu am fost la Revoluţie la barajul de la apă. Le-am dat de mîncare celor de acolo. Am fost vicepreşedinte la revoluţionari. Am certificat, dar n-am profitat de el. N-am luat pămînt şi nici altceva.“
Vasile Laţa, primarul municipiului Săcele

„Eu zic că nu prea a fost peste tot, domnul Bjoza. Eu am fost la Universitate, la Judeţ, peste tot, în 12-13 ianuarie. Iar în 21, la ora 14.00, eram în corpul M al Universităţii, la un curs de învăţămînt politic. Ar trebui să-i întrebe pe studenţii de la Rectorat cine i-a organizat. Am certificat, dar n-am luat nimic, nici magazin, nici pămînt, nimic.“
Sergiu Chiriacescu, consilier local PSD

„Îi respect vîrsta acestui domn. Eu întîmplător am participat la revoluţia de la Bucureşti. Am certificatul, dar niciodată n-am pretins niciun drept: nici teren, nici magazin, nici scutire de impozit la salariu. Brevetul meu de revoluţionar a fost publicat în primul Monitor Oficial care a cuprins liste de revoluţionari. Pentru mine este o chestiune simbolică.“
Vasile Kraila, consilier local independent

NR: Din păcate, Monitorul Expres nu a reuşit să obţină replicile tuturor celor aflaţi pe lista întocmită de Octav Bjoza, unii refuzînd să comenteze, iar alţii fiind de negăsit ieri pînă la închiderea ediţiei.

Avantaje pentru revoluţionari

* Posesorii de certificate de revoluţionar, conform Legii 431/2004, beneficiază lunar de unul pînă la două salarii medii brute pe economie în funcţie de aportul adus la revoluţie în decembrie ’89, la care se adaugă diverse facilităţi cum ar fi bilete gratuite de călătorie cu trenul, bilete de tratament, scutiri de taxe şi impozite, primirea unor suprafeţe de teren arabil sau spaţii comerciale.

LISTA LUI BJOZA

* Lista a fost întocmită de Octav Bjoza, împreună cu explicaţiile din dreptul fiecărui nume


FAPT: La Braşov, în aprilie 1990 erau 125 de revoluţionari. În prezent au depus cereri pentru preschimbarea certificatelor 1.112 revoluţionari.

* Foşti ofiţeri ai Miliţiei şi Securităţii care se regăsesc pe lista persoanelor care şi-au depus dosare pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar:

BREBENEL MIHAI – maior, şeful biroului de pază şi ordine al Miliţiei Braşov, şeful plutoanelor de intervenţie ale Miliţiei în situaţii speciale (martori: Angheluţă Ioniţă, Iordan şi Scorţeanu)
ANIŢEI SORIN – ofiţer de Miliţie;
FOLEA MIHAI GAVRIL – ofiţer Miliţia Economică (declaraţie de la Angheluţă Ioniţă şi Costea Vasile);
DUŞTINŢĂ IOAN – fost şef al biroului de pază şi ordine al Miliţiei Braşov (înaintea lui Brebenel);
LUPU ION – colonel, şeful trupelor de securitate UM 391 - „Rulmentul“ (Vasile Mardare, Paul Habath);
VLĂDOIU GELU – plutonier de intendenţă la Penitenciarul Codlea (n-a participat la evenimente fiind sub consemn);
RUSU CORNEL – maior MApN, vînători-de-munte, mîna dreaptă a generalului FLOREA IOAN; PARASCHIV NICOLAE – fost maior de Securitate. În memoriul de la dosar omite acest lucru, dîndu-se doar jurist. Culmea este că doi revoluţionari autentici (Boacă Sorin şi Ciprian Aranuşi) au fost anchetaţi chiar de acesta. Actual secretar al Primăriei Municipiului Braşov;
KOVACS MARTIN – fost ofiţer de Securitate.

* Foşti activişti de frunte ai PCR sau UTC, care se regăsesc pe lista luptătorilor în Revoluţia din Decembrie ’89:

RĂDULESCU GHEORGHE – fost director general al Gospodăriei Judeţene de Partid;
COSTEA VASILE – director economic al Gospodăriei Judeţene de Partid;
POPICA GHEORGHE – secretar PCR al ONT şi şef al complexului „Carpaţi“ (Aro Palace);
CĂRĂUŞU VICTOR – fost secretar UTC la Uzina „Steagul roşu“.

* Directori ajunşi revoluţionari. A nu se uita faptul că directorii erau numiţi de primul-secretar al Judeţenei PCR:

BELAŞCU CONSTANTIN – fost şi actual director în exerciţiu al Oficiului de Cadastru Braşov;
BOBOCEA VIAN – fost director la Întreprinderea de Morărit şi Panificaţie Braşov;
ALBU NICOLAE – actul director în exerciţiu la ARO PALACE SA, membru al conducerii fostului complex „Carpaţi “
POVÎRNARU DANIEL – fost director adjunct la ICSM Alimentara, apoi la SC Coral SA;
BĂRBAT TRAIAN – fost director general al întreprinderii „6 Martie“ Zărneşti, uzină de armament, în prezent consilier judeţean PD;
NEAGU LAURENŢIU – fost director al Trustul de Construcţii Braşov

* Tot la „apelul de seară“, adică la cîţiva ani după evenimentele din decembrie ’89, au devenit „revoluţionari“ şi următorii:

FRIGHENCIU IOAN - fost şef complex ONT „Postăvarul“;
GÂBOAN LIVIU - fost şef unitate ONT;
ANGHELUŢĂ IONIŢĂ - actual şef administraţiei complexului „Alpin“ - SC Poiana SA Braşov;
BENEA IONEL – şef complex „Capitol“
ANGHELESCU STELICĂ – fost salariat ONT „Carpaţi“;
MUNTEAN NICOLAE – fost salariat ONT „Carpaţi“;
CALCEA GHEORGHE – fost salariat ONT „Carpaţi“;
PĂCURARU GHEORGHE – fost salariat ONT „Carpaţi“;
KURT DANIEL – fost salariat ONT „Carpaţi“;
PETRESCU ADRIAN – fost salariat ONT „Carpaţi“.

Notă: Aproape toţi angajaţii ONT Carpaţi erau colaboratori ai Securităţii, prin natura meseriei, deoarece intrau în contact cu foate mulţi turişti, inclusiv străini.

* Lista unor notabilităţi braşovene care au devenit „revoluţionari“ în condiţii cel puţin bizare:

ISBĂŞOIU FLOREA – notarul public care operat în „spiritul legii“ majoritatea documentelor notariale privind atribuirea către revoluţionari de: terenuri, spaţii comerciale şi împuterniciri de reprezentare. În această situaţie se mai află şi alţi notari publici din Braşov;
OPRIŞ ION NICOLAE - fost prefect al Braşovului, făcut revoluţionar după ce a ajuns prefect;
ATOMEI GHEORGHE – fost preşedinte al unei cooperative meşteşugăreşti braşovene, actual consilier local PSD; ATOMEI MIOARA, soţia lui;
KRAILA VASILE – sportiv de performanţă la clubul Dinamo (clubul sportiv al MAI), actual consilier local independent;
CHIRIACESCU SERGIU – fost rector al Universităţii „Transilvania, consilier local PSD;
NIŢĂ EMIL – fost şef de secţie la Uzina „Tractorul“, actual consilier judeţean PSD
BRAN VASILE - fost şef de secţie la Uzina „Tractorul, fost deputat PD;
IANCU VESPASIAN – consilier judeţean independent;
DRAGOŞ SERAFIM – primar în exerciţiu la Cristian;
LAŢA VASILE – primar în exerciţiu la Săcele;
TOMA DOREL – primar în exerciţiu la Ghimbav;
BUTURĂ IOAN – fost viceprimar la Ghimbav  "

" http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=34572 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 23, 2013, 18:35:29
 
Stiati ca in Republica Moldova exista o minoritate de 3% !!! romani (ei le zic romini)!!!
 Cititi si va cruciti : " http://moldovapentrumoldoveni.wordpress.com/2012/12/01/de-ziua-nationala-a-romanilor/ ".
" http://moldovapentrumoldoveni.wordpress.com/2013/01/17/moldovenii-si-rominii-partea-i/ ".
" http://moldovapentrumoldoveni.wordpress.com/2013/01/23/rominii-extremismul-de-dreapta-si-prostia-congenitala/ ".
 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nor din Martie 24, 2013, 00:36:46
Mai exact, cum se numeste acest topic?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 24, 2013, 07:24:58

 Aminteste-ti ! Remember !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 24, 2013, 07:29:32

" http://ro.wikipedia.org/wiki/RASS_Moldoveneasc%C4%83 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 26, 2013, 23:31:48

' http://sorinamatei.blogspot.ro/2013/03/oameni-si-jeguri.html?showComment=1364258587907 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 27, 2013, 21:48:38

" http://www.ziaristionline.ro/2013/03/27/vasile-soimaru-via-raoul-sorban-la-cotul-donului-au-murit-150-000-de-romani-din-armata-romana-si-150-000-de-romani-din-armata-ungara-info-foto/ "
 Istoria uitata

…Să parcurgi aproape 2.000 de kilometri din capitala celui de-al doilea stat românesc până la acel loc de tristă amintire în istoria noastră, să calci pe oasele a 624.540 de ostași români, îngropați pe întinsurile Estului, de la Odesa până la Stary Krim (Crimeea), Krymsk (Caucazul de Nord) și Cotul Donului de lângă Volga, și, incredibil (!!!), să nu găsești măcar o troiță, o simplă cruce, nu mai zic de un cimitir de onoare, în memoria celor trimiși de Statul Român la moarte, aproape sigură, pentru dezrobirea teritoriilor românești, Basarabia și Nordul Bucovinei, pentru a readuce creștinismul în Rusia bolșevică? Pe mine, personal, rău m-a pus pe gânduri această neglijență și uituceală a politicienilor de la București, întrebându-mă dacă mai sunt români în fruntea statului român. Or, poate se dorește să dispară și ultimii români, rămași la vatră, gata să-și mai apăre, în caz de necesitate, Țara și Neamul…

Mi-i rușine să mă uit cum se bat politicieni între ei, crezând că o să trăiască doua vieți și nu vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru batjocura față de memoria ostașilor români căzuți la datorie, pe Frontul de Est. Să nu caute ei posibilitatea să se înțeleagă cu rușii pentru inaugurarea unor cimitire de onoarte? Doar în România toate cimitirile rusești sunt întregi, pe când românii n-au niciunul acolo, la Cotul Donului, nici măcar la Dalnik sau Vigoda, lângă Odesa, nu există. Niciun cimitir, niciun monument, nicio troiță în memoria celor 624.540 de ostași români căzuți pe Frontul de Est… Doar în orașul Odesa există un cimitir, dar și acela este „mascat” sub denumirea de Cimitir german… În Cehia, Slovacia, în Basarabia, în Kazahstan (Karaganda), au fost inaugurate cimitire de onoare sau monumente. Sigur, în aceste locuri este altă situație, dar cum se poate ca Statul Român să nu fi întreprins nimic în Rusia și în Ucraina?
Dar, poate-i luminează Dumnezeu, în cel de-al 12-lea ceas, pe actualii guvernanți ai României să se lase de bătăliile intestine, politice și financiare, și să convină cu rușii pentru niște săpături acolo, pentru inaugurarea de cimitire ale ostașilor români căzuți pe meleaguri străine.

Vasile Soimaru via RBN Press
"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 27, 2013, 22:52:12

" http://www.formula-as.ro/2008/823/societate-37/pe-urmele-lui-vasile-soimaru-9730 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 28, 2013, 14:20:57

' http://www.evz.ro/detalii/stiri/4-mutari-geostrategice-rusesti-in-jurul-romaniei-1025722.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 29, 2013, 12:13:59

" http://blogulmaresaluluicrai.blogspot.ro/2011/07/1oglinda-inceputul-adevarului-de-sergiu.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 01, 2013, 00:53:22

" Published on Feb 23, 2013

La manifestare, au luat cuvantul reprezentanti din partea Ambasadei si ai "Rossotrudnichestvo", presedintele Comunitatii rusilor lipoveni din Romania, M.D. Ignat, general in rezerva Marin Dragnea din partea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboii, deputatul Aurel Vainer, din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania. A fost subliniata importanta cruciala a rezultatului Bataliei de la Stalingrad pentru sfarsitul celui de al doilea Razboi mondial, a victoriei asupra fascismului. "

 " http://www.youtube.com/watch?v=LIR6b37Xf-k "
 " http://victortibrigan.wordpress.com/2012/04/21/raspunsul-romaniei-la-mecanismele-de-control-sovietic-1949-1964/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 02, 2013, 19:34:14

" http://www.evz.ro/detalii/stiri/razboiul-mocnit-dintre-veteranii-romaniei-803050.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 02, 2013, 22:15:26

" PINTILIE GHEORGHE

Pintilie Gheorghe, alias Pintilie Bondarenco, alias Pantelei Bodnarenko, alias Pantiusa este cel mai important personaj din ierarhia politiei politice comuniste in primii ani ai regimului comunist, dar biografia sa este totodata cel mai greu de reconstituit. Singura sursa directa privind primii ani ai vietii este un articol care il prezinta in calitatea sa de candidat pentru functia de deputat in alegerile pentru Marea Adunare Nationala din 28 martie 1948, pentru judetul Ialomita: "La 11 ani, Pintilie Bondarenco, fiul unui cismar sarac, cu o casa impovarata de nevoi, isi cistiga piinea carind scinduri la o fabrica de cherestea. De atunci, din primii ani ai vietii sale de muncitor in fabrica, i-a crescut in suflet revolta impotriva nemiloasei exploatari patronale. La 13 ani intra ucenic intr-o turnatorie. Acum feciorul cismarului traia intr-un oras mare". Caracterul de compunere scolareasca al articolului masca destul de stingaci provenienta sa din spatiul romanesc ajuns sub dominatie sovietica, in imprejurari in care se trecuse practic la arestarea si deportarea refugiatilor basarabeni.
Surse din interiorul Securitatii (generalul Neagu Cosma) afirma ca Pintilie ar fi originar din Tiraspol, ceea ce pare veridic, in conditiile in care acel "oras mare" cu o industrie puternica, unde acesta a deprins lacatuseria intr-o uzina importanta ar putea fi Odessa. S-a nascut in 1902. In acelasi articol se afirma participarea sa la revolutia din octombrie 1917. De la 1917, articolul ajunge brusc in 1933, cind "il gasim pe tov. Pintilie crescut in lupta si cu experienta luptei de pina atunci, in mijlocul muncitorilor din fabricile si uzinele Capitalei… In 1937, in urma unui odios proces, e condamnat la 20 ani temnita grea", din care avea sa petreaca sapte (pina in august 1944) in Doftana, Vacaresti si Caransebes. Publicat in pagina a doua a cotidianului de partid Scinteia din 27 martie 1948 (apud Ion Mihai Pacepa, Cartea Neagra a Securitatii. Vol.I: Politia politica si spionajul in Romania comunista, Ed. Omega, Bucuresti, 1999, p.118-119; in continuare, I.M.Pacepa, Cartea neagra I…), articolul, ca si in cazul altor ilegalisti, nu pomenea nimic despre cum a ajuns Pintilie la Bucuresti, sau despre colaborarea comunistilor inainte de 1944 cu NKVD-ul.
In cazul lui Pintilie Gheorghe, mai mult decit atit: ca si Alexandru Nicolschi, el nu era un agent al serviciilor de spionaj sovietice, ci era ofiter rezident al acestora. A fost incadrat in 1925-1926 in Sectia NKVD din Tiraspol. In 1928 trece clandestin Nistrul, cu acte false de cetatean roman, insusindu-si numele de trista faima PintilieGheorghe. In situatia urmatoare esecului insurectiei comuniste de la Tatar Bunar, misiunea sa a fost de a sprijini organizarea activitatii partidului comunist din Romania in conditii de ilegalitate. In anii ilegalitatii, chiar in conditiile detentiei a avut sarcina de a asigura protectia contrainformativa a comunistilor, de a depista si indeparta dintre acestia pe informatorii Sigurantei.
Apropiindu-se de Dej in imprejurarile detentiei, i-a sadit treptat acestuia atit o teama bolnavicioasa fata de provocatori, cit si admiratia fata de potentialul si mijloacele politiei secrete, sentimente care aveau sa stea ulterior la baza pasiunii nutrite de liderul comunist pentru cunoasterea si inspirarea actiunilor Securitatii. In legatura cu originea etnica a lui Pintilie Gheorghe, s-a afirmat, fara vreo dovada, ca ar fi fost evreu. Ne indoim in fata acestor afirmatii, avind in vedere antisemitismul pe care l-a ascuns intodeauna cu greu si explozia sa de satisfactie din momentul in care, la inceputul anului 1951, s-a trecut la indepartarea aripii Pauker din partid, ca urmare a directivelor Moscovei. Cu acest prilej, se spune ca ar fi afirmat: "Jidanii ne saboteaza tara". Mai demne de crezare sint opiniile potrivit carora era ucrainean sau basarabean rusofon. Dotat cu o pasiune nestinsa pentru vodca (avea tot timpul o sticla la indemina), fuma enorm tigari ieftine marca "Plugar" (se spune ca a cumparat pentru uz personal un intreg vagon de astfel de tigari confiscate de Militie), dadea dovada deseori de impulsivitate, dar avea si o neobisnuita rezistenta fizica la suprasolicitari (statea la birou pina noaptea tirziu, trecind in revista zilnic munti de hirtii si dind nenumarate dispozitii). Ajungind (in special in timpul detentiei la Caransebes) in anturajul Gheorghiu Dej, il va sprijini dupa 23 august 1944 in lupta sa cu fractiunile comuniste care actionasera in ilegalitate sau cu comunistii sositi de la Moscova.
Imediat dupa eliberare, este convocat de rezidenta sovietica a Innostraniie Upravlenie (Directoratul Exterior al serviciilor secrete sovietice, dupa modelul caruia avea sa fie creata Directia de Informatii Externe a Securitatii), devenind adjunctul sefului acesteia. Pe linia serviciilor secrete sovietice, s-a aflat in subordinea generalului Dimitri Gheorghievici Fedicikin, a carui putere era atit de mare la Bucuresti, dupa cum isi aminteste fostul ofiter KGB Oleg Gordievski, incit el ii dadea "sfaturi" lui Gheorghe Gheorghiu Dej, fiind tratat de acesta ca un print. Probabil ca nu intimplator, ci tocmai ca o recunoastere a contributiei lui Fedicikin la crearea agenturilor NKVD si apoi a institutiilor represive din Romania si Bulgaria, portretul ii va fi asezat dupa moarte la loc de cinste in Camera Memoriei de la Directoratul I al KGB. Acestuia i-au urmat ca sefi ai rezidentelor de la Bucuresti Serghei Savcenko (1947-1949) si Andrei Mihailovici Saharovski (1949-1953), viitorul sef al spionajului sovietic. Sub coordonarea dar si supravegherea sovietica, Pintilie Gheorghe s-a dedicat "operei" de construire a Securitatii, al carui sef avea sa fie numit prin decret la 28 august 1948, dupa ce in 28 martie fusese ales deputat de Ialomita in Marea Adunare Nationala. Avea atunci 45 de ani. Pina la aceasta data, sub acoperirea de sef al Sectiei Organizatorice a Comitetului Central, a condus actiunea de infiltrare a Ministerului de Interne cu comunisti, gratie colaborarii cu Teohari Goergescu, la rindul sau agent sovietic si a supravegheat obedienta comunistilor romani fata de Moscova.
Pintilie a primit gradul de general locotenent si functia de ministru adjunct la Interne, conducind Securitatea in anii represiunilor staliniste, dar si ulterior. A fost indepartat din structurile acesteia abia dupa Congresul al IX-lea al PCR. Fusese membru plin al Comitetului Central al PCR din iunie 1948 pina in iulie 1965. El se face vinovat in mod direct de arestarile, internarea in lagare si deportarile a aproape 400.000 de oameni, de relele tratamente aplicate detinutilor, ca si de participarea directa la crime - dintre care cea mai cunoscuta ramine asasinarea lui Stefan Foris cu o ranga, ca si de intocmirea unui raport catre Moscova in 28 martie 1948, in care il denunta, fara probe, pe Lucretiu Patrascanu drept agent al Sigurantei - ceea ce, alaturi de incrincenarea cu care Dej il ura pe acesta, a dus in cele din urma la judecarea si uciderea lui Patrascanu.
Desi intrat aparent in dizgratia lui Ceausescu dupa 1965, acesta il decoreaza in 1971 cu ordinul "Tudor Vladimirescu", clasa a II-a. In ultimii ani ai vietii a fost atent supravegheat de Securitate, institutia pe care o crease, ca dealtfel toti fostii agenti sovietici care participasera activ la instalarea comunismului in Romania. A fost casatorit cu Ana Toma, fosta sotie a lui Sorin Toma si concubina a lui Constantin Pirvulescu in anii razboiului, la rindul ei agenta NKVD insarcinata cu controlul activitatii comunistilor si a agenturii sovietice din Romania. Pintilie a murit la 11 august 1985 in vila sa din cartierul Primaverii, dupa o lunga si solitara betie, insotit pina in ultimele ceasuri de nelipsita sa tigara fara fitru in coltul gurii. Cei care l-au cunoscut au remarcat fata sa smochinita inca la o virsta tinara, obiceiul de a purta, de preferinta, o sapca identica cu cea a lui Lenin si limba sa romana cu accent rusesc, arhaica si vulgara.

Marius Oprea "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 05, 2013, 06:39:56

 " ' http://www.ioncoja.ro/amestecate/mihaela-moraru-fiica-lui-marin-ceausescu-povesteste/ ' "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 05, 2013, 20:39:46

" http://mucenicul.wordpress.com/tag/mossad/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 07, 2013, 13:46:09

" http://roncea.ro/ "

  Parintele ziarist Grigore Constantinescu - Glasul Basarabiei - Basarabia-Bucovina.InfoBasarabia-Bucovina.Info publica azi un articol aniversar, la 100 de ani de la infiintarea publicatiei romanesti Glasul Basarabiei, si, totodata, comemorativ, la implinirea, pe 7 aprilie, a 81 de ani de la plecarea la Domnul e celui care a fondat acest ziar, la 1913, ziaristul iesean militant pentru limba romana si unirea Basarabiei cu tara Grigore Constantinescu, viitor preot-ziarist si apoi parinte paroh, cu 10 copii, in satucul basarabean Napadeni. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 07, 2013, 14:25:36

" http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYcaZeZ3jD6E&ei=VmVhUavhFMmbtQbC2oCgBQ&usg=AFQjCNEfXvXJrPGN3DVP9yPdge4h8pPBWA&sig2=A9Cj7JbwS4Hp5hAtE800AQ&bvm=bv.44770516,d.Yms "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 07, 2013, 14:42:41

" http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4Sz-1o8Azwk "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 17:51:54

 DESPRE CALOMNIE.

 " De mult mă frământă gândul de a scrie un articol despre ”CALOMNIE” – ca fenomen, foarte des întâlnit în societatea românească, aşa-zisă democratică de 21 de ani încoace, şi care a distrus
Ce e de fapt CALOMNIA? Atribuirea unei persoane în mod repetat a unor fapte pe care de regulă nu le-a făcut şi a unor defecte pe care nu le are. Orice Calomnie se bazează în general pe lipsă crasă de cunoaştere a oamenilor, a vieţii celui calomniat şi faptelor de care este legat inevitabil şi pentru care e incriminat în mod continuu.

Calea cea mai bună de a lansă şi întreţine o Calomnie, este prin întreagă mass-medie, şi mai nou toate site-urile de socializare, unde poţi vărsa orice şi oricâte lături pe oricine de dragul unei satisfacţii meschine de genul „ai văzut că i-am tras-o!!!”
Poporul român încă nu s-a desprins de mentalităţile comuniste şi încă apreciază mult mai mult folclorul despre careva înaintea adevărului pe principiul „lasă domnule, că nu iese fum până nu faci foc!!!”
Ce nu ştiu toţi cei care cred în inepţiile unei calomnii e că de fapt Focul de care se tot vorbeşte este sâmburele calomniei, de fapt.
Calomnia niciodată nu apare decât atunci când cineva devine incomod puterii, când vrei să bagatelizezi faptele unui om şi desigur când există interesul pervers de a elimină concurenţa de orice fel, şi numai la momentul oportun, când cel care este calomniat are de trecut un examen în viaţă, fie o avansare, fie o numire într-o funcţie, fie pentru a influenţa o decizie a unei instanţe judecătoreşti.
De regulă, aşa cum nu arunci cu pietre într-un pom uscat, ci numai în unul cu fructe, tot aşa nu calomniezi decât pe cineva de care ori îţi e teamă, ori te deranjează, ori ai primit o comandă de la şefi şi pentru care moralitatea, decenţa, verticalitatea, nu contează nici pentru acei şefi, nici pentru cel care dă curs calomniei. De fapt numai indivizi lipsiţi de caracter se pretează la a calomnia pe cineva. Calomnia mai poate avea ca scop şi o diversiune pusă la cale în apărătoarele puterii şi a serviciilor de informaţii. Calomnia este în ultima instanţă o încercare a unui neică-nimeni de a blama o personalitate. După ce încercarea se consuma, de fiecare data neică-nimeni rămâne mai anonim, mai neterminat, iar „calomniatul” căpăta mai mult respect, mai multă notorietate.             
Otrava calomniei, făcută pervers printr-o murdărire sistematică şi repetată, conform principiului „aruncă cu lături, că tot rămân nişte zoaie”, de cei care susţin că ei sunt deţinătorii adevărului absolut, ei atotştiutori, academicienii gunoaielor, cărora nu le poţi ajunge la nas nici cu macaraua, poate duce în final, pentru caractere mai slabe, mai fragile la drame umane şi frustrări, pentru care de cele mai multe ori nu mai există remediu.
Există mai multe feluri de Calomnii, una instituţionalizată, şi o fac cu succes toate instituţiile statului prin mass-media, cărora le este la îndemână, de regulă, în urmă unei comenzi politice, apoi Calomnia aşa-zisă privată, care apare sub semnătura unui aşa-zis journalist pe care nu îl cunoaşte nimeni şi Calomnia personală, care are ca ţintă un adversar sau un personaj pe care vrei să-l împroşti cu noroi, demitizând în acest fel faptele şi persoană lui.
De altfel bagatelizarea şi ironizarea de o manieră abject a faptelor unui om sunt armele sigure pentru a pune în situaţii de multe ori jenante, acea persoană.
Calomnia este că o viperă cu venin care te atacă şi te muşca, iar de cele mai multe ori nu poţi face nimic pe termen scurt.
Oricum pentru cel calomniat pare o întreagă nebunie ca la orice malversaţiune să începi să te disculpi în faţă tuturor celor pe care îi întâlneşti în cale, unii dintre ei necunoscând care a fost de fapt calomnia, la care tu încerci să-i dai o replică.
Se pune întrebarea: Poţi dezminţi o calomnie? Sigur că poţi, numai că efectul e de fiecare dată întârziat şi s-ar putea să îţi facă mai mult rău decât bine printr-o repunere în dezbatere a calomniei, de care mulţi oameni nici nu ştiau nimic, până în acel moment.
Mai mult, există riscul ca tot felul de neică nimeni să înceapă să îşi dea cu părerea şi să amplifice efectele unei calomni.
Totuşi, am convingerea că aşa cum timpul le rezolvă pe toate, tot aşa pe termen lung o calomnie ar trebui să nu mai existe. După ce minciunile sunt înghesuite într-un ghiveci rău mirositor cu efect de bombă, în final fumul calomniei se disipă într-o atmosferă din ce în ce mai rarefiata, a societăţii noastre, sătulă de atâta mizerie umană, de grobianism şi lipsă de cultură.[...]
"
Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI " articol aparut in Gazeta de Cluj

 
 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 18:05:14

" http://adevarul.ro/cultura/istorie/istoria-nu-vom-uita-niciodata-lista-turnatorilor-securistilor-romaniei-totul-despre-fostele-structuri-securitatii-ceausescu-1_512dcad000f5182b85ac7412/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vladtepesrev din Aprilie 12, 2013, 19:20:47

 DESPRE CALOMNIE.

 " De mult mă frământă gândul de a scrie un articol despre ”CALOMNIE” – ca fenomen, foarte des întâlnit în societatea românească, aşa-zisă democratică de 21 de ani încoace, şi care a distrus
Ce e de fapt CALOMNIA? Atribuirea unei persoane în mod repetat a unor fapte pe care de regulă nu le-a făcut şi a unor defecte pe care nu le are. Orice Calomnie se bazează în general pe lipsă crasă de cunoaştere a oamenilor, a vieţii celui calomniat şi faptelor de care este legat inevitabil şi pentru care e incriminat în mod continuu.

Calea cea mai bună de a lansă şi întreţine o Calomnie, este prin întreagă mass-medie, şi mai nou toate site-urile de socializare, unde poţi vărsa orice şi oricâte lături pe oricine de dragul unei satisfacţii meschine de genul „ai văzut că i-am tras-o!!!”
Poporul român încă nu s-a desprins de mentalităţile comuniste şi încă apreciază mult mai mult folclorul despre careva înaintea adevărului pe principiul „lasă domnule, că nu iese fum până nu faci foc!!!”
Ce nu ştiu toţi cei care cred în inepţiile unei calomnii e că de fapt Focul de care se tot vorbeşte este sâmburele calomniei, de fapt.
Calomnia niciodată nu apare decât atunci când cineva devine incomod puterii, când vrei să bagatelizezi faptele unui om şi desigur când există interesul pervers de a elimină concurenţa de orice fel, şi numai la momentul oportun, când cel care este calomniat are de trecut un examen în viaţă, fie o avansare, fie o numire într-o funcţie, fie pentru a influenţa o decizie a unei instanţe judecătoreşti.
De regulă, aşa cum nu arunci cu pietre într-un pom uscat, ci numai în unul cu fructe, tot aşa nu calomniezi decât pe cineva de care ori îţi e teamă, ori te deranjează, ori ai primit o comandă de la şefi şi pentru care moralitatea, decenţa, verticalitatea, nu contează nici pentru acei şefi, nici pentru cel care dă curs calomniei. De fapt numai indivizi lipsiţi de caracter se pretează la a calomnia pe cineva. Calomnia mai poate avea ca scop şi o diversiune pusă la cale în apărătoarele puterii şi a serviciilor de informaţii. Calomnia este în ultima instanţă o încercare a unui neică-nimeni de a blama o personalitate. După ce încercarea se consuma, de fiecare data neică-nimeni rămâne mai anonim, mai neterminat, iar „calomniatul” căpăta mai mult respect, mai multă notorietate.             
Otrava calomniei, făcută pervers printr-o murdărire sistematică şi repetată, conform principiului „aruncă cu lături, că tot rămân nişte zoaie”, de cei care susţin că ei sunt deţinătorii adevărului absolut, ei atotştiutori, academicienii gunoaielor, cărora nu le poţi ajunge la nas nici cu macaraua, poate duce în final, pentru caractere mai slabe, mai fragile la drame umane şi frustrări, pentru care de cele mai multe ori nu mai există remediu.
Există mai multe feluri de Calomnii, una instituţionalizată, şi o fac cu succes toate instituţiile statului prin mass-media, cărora le este la îndemână, de regulă, în urmă unei comenzi politice, apoi Calomnia aşa-zisă privată, care apare sub semnătura unui aşa-zis journalist pe care nu îl cunoaşte nimeni şi Calomnia personală, care are ca ţintă un adversar sau un personaj pe care vrei să-l împroşti cu noroi, demitizând în acest fel faptele şi persoană lui.
De altfel bagatelizarea şi ironizarea de o manieră abject a faptelor unui om sunt armele sigure pentru a pune în situaţii de multe ori jenante, acea persoană.
Calomnia este că o viperă cu venin care te atacă şi te muşca, iar de cele mai multe ori nu poţi face nimic pe termen scurt.
Oricum pentru cel calomniat pare o întreagă nebunie ca la orice malversaţiune să începi să te disculpi în faţă tuturor celor pe care îi întâlneşti în cale, unii dintre ei necunoscând care a fost de fapt calomnia, la care tu încerci să-i dai o replică.
Se pune întrebarea: Poţi dezminţi o calomnie? Sigur că poţi, numai că efectul e de fiecare dată întârziat şi s-ar putea să îţi facă mai mult rău decât bine printr-o repunere în dezbatere a calomniei, de care mulţi oameni nici nu ştiau nimic, până în acel moment.
Mai mult, există riscul ca tot felul de neică nimeni să înceapă să îşi dea cu părerea şi să amplifice efectele unei calomni.
Totuşi, am convingerea că aşa cum timpul le rezolvă pe toate, tot aşa pe termen lung o calomnie ar trebui să nu mai existe. După ce minciunile sunt înghesuite într-un ghiveci rău mirositor cu efect de bombă, în final fumul calomniei se disipă într-o atmosferă din ce în ce mai rarefiata, a societăţii noastre, sătulă de atâta mizerie umană, de grobianism şi lipsă de cultură.[...]
"
Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI " articol aparut in Gazeta de Cluj

 
 "
Stimate domn,esti in eroare totala.Acest "Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI" nu a fost si nu este decat un infractor.In anul 1986 a deturnat un vapor ce trebuia sa ajunga de la Constanta la Galati, al carui comandant era-la fel ca Basescu de tanar-impreuna cu actorul Iancu Lucian,fara stirea echipajului.Echipajul de pe nava si-a dat seama ca vaporul a fost deturnat si Scaletchi a fost arestat la bord de catre oameni.Pentru asta a fost condamnat la moarte,insa datorita prieteniei sale cu Nicu Ceausescu,sentinta a fost amanata.In 1989 el era condamnat.Insa are certificat de revolutionar,desi era in puscarie cu ajutorul presilor de la Constanta Turcu Gheorghe si Vasilescu Constantin.In acest moment ispaseste o condamnare binemeritata pentru mita cu DREPTURILE OMULUI!!! [/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vladtepesrev din Aprilie 12, 2013, 19:40:09

 DESPRE CALOMNIE.

 " De mult mă frământă gândul de a scrie un articol despre ”CALOMNIE” – ca fenomen, foarte des întâlnit în societatea românească, aşa-zisă democratică de 21 de ani încoace, şi care a distrus
Ce e de fapt CALOMNIA? Atribuirea unei persoane în mod repetat a unor fapte pe care de regulă nu le-a făcut şi a unor defecte pe care nu le are. Orice Calomnie se bazează în general pe lipsă crasă de cunoaştere a oamenilor, a vieţii celui calomniat şi faptelor de care este legat inevitabil şi pentru care e incriminat în mod continuu.

Calea cea mai bună de a lansă şi întreţine o Calomnie, este prin întreagă mass-medie, şi mai nou toate site-urile de socializare, unde poţi vărsa orice şi oricâte lături pe oricine de dragul unei satisfacţii meschine de genul „ai văzut că i-am tras-o!!!”
Poporul român încă nu s-a desprins de mentalităţile comuniste şi încă apreciază mult mai mult folclorul despre careva înaintea adevărului pe principiul „lasă domnule, că nu iese fum până nu faci foc!!!”
Ce nu ştiu toţi cei care cred în inepţiile unei calomnii e că de fapt Focul de care se tot vorbeşte este sâmburele calomniei, de fapt.
Calomnia niciodată nu apare decât atunci când cineva devine incomod puterii, când vrei să bagatelizezi faptele unui om şi desigur când există interesul pervers de a elimină concurenţa de orice fel, şi numai la momentul oportun, când cel care este calomniat are de trecut un examen în viaţă, fie o avansare, fie o numire într-o funcţie, fie pentru a influenţa o decizie a unei instanţe judecătoreşti.
De regulă, aşa cum nu arunci cu pietre într-un pom uscat, ci numai în unul cu fructe, tot aşa nu calomniezi decât pe cineva de care ori îţi e teamă, ori te deranjează, ori ai primit o comandă de la şefi şi pentru care moralitatea, decenţa, verticalitatea, nu contează nici pentru acei şefi, nici pentru cel care dă curs calomniei. De fapt numai indivizi lipsiţi de caracter se pretează la a calomnia pe cineva. Calomnia mai poate avea ca scop şi o diversiune pusă la cale în apărătoarele puterii şi a serviciilor de informaţii. Calomnia este în ultima instanţă o încercare a unui neică-nimeni de a blama o personalitate. După ce încercarea se consuma, de fiecare data neică-nimeni rămâne mai anonim, mai neterminat, iar „calomniatul” căpăta mai mult respect, mai multă notorietate.             
Otrava calomniei, făcută pervers printr-o murdărire sistematică şi repetată, conform principiului „aruncă cu lături, că tot rămân nişte zoaie”, de cei care susţin că ei sunt deţinătorii adevărului absolut, ei atotştiutori, academicienii gunoaielor, cărora nu le poţi ajunge la nas nici cu macaraua, poate duce în final, pentru caractere mai slabe, mai fragile la drame umane şi frustrări, pentru care de cele mai multe ori nu mai există remediu.
Există mai multe feluri de Calomnii, una instituţionalizată, şi o fac cu succes toate instituţiile statului prin mass-media, cărora le este la îndemână, de regulă, în urmă unei comenzi politice, apoi Calomnia aşa-zisă privată, care apare sub semnătura unui aşa-zis journalist pe care nu îl cunoaşte nimeni şi Calomnia personală, care are ca ţintă un adversar sau un personaj pe care vrei să-l împroşti cu noroi, demitizând în acest fel faptele şi persoană lui.
De altfel bagatelizarea şi ironizarea de o manieră abject a faptelor unui om sunt armele sigure pentru a pune în situaţii de multe ori jenante, acea persoană.
Calomnia este că o viperă cu venin care te atacă şi te muşca, iar de cele mai multe ori nu poţi face nimic pe termen scurt.
Oricum pentru cel calomniat pare o întreagă nebunie ca la orice malversaţiune să începi să te disculpi în faţă tuturor celor pe care îi întâlneşti în cale, unii dintre ei necunoscând care a fost de fapt calomnia, la care tu încerci să-i dai o replică.
Se pune întrebarea: Poţi dezminţi o calomnie? Sigur că poţi, numai că efectul e de fiecare dată întârziat şi s-ar putea să îţi facă mai mult rău decât bine printr-o repunere în dezbatere a calomniei, de care mulţi oameni nici nu ştiau nimic, până în acel moment.
Mai mult, există riscul ca tot felul de neică nimeni să înceapă să îşi dea cu părerea şi să amplifice efectele unei calomni.
Totuşi, am convingerea că aşa cum timpul le rezolvă pe toate, tot aşa pe termen lung o calomnie ar trebui să nu mai existe. După ce minciunile sunt înghesuite într-un ghiveci rău mirositor cu efect de bombă, în final fumul calomniei se disipă într-o atmosferă din ce în ce mai rarefiata, a societăţii noastre, sătulă de atâta mizerie umană, de grobianism şi lipsă de cultură.[...]
"
Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI " articol aparut in Gazeta de Cluj

 
 "
Stimate domn,esti in eroare totala.Acest "Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI" nu a fost si nu este decat un infractor.In anul 1986 a deturnat un vapor ce trebuia sa ajunga de la Constanta la Galati, al carui comandant era-la fel ca Basescu de tanar-impreuna cu actorul Iancu Lucian,fara stirea echipajului.Echipajul de pe nava si-a dat seama ca vaporul a fost deturnat si Scaletchi a fost arestat la bord de catre oameni.Pentru asta a fost condamnat la moarte,insa datorita prieteniei sale cu Nicu Ceausescu,sentinta a fost amanata.In 1989 el era condamnat.Insa are certificat de revolutionar,desi era in puscarie cu ajutorul presilor de la Constanta Turcu Gheorghe si Vasilescu Constantin.In acest moment ispaseste o condamnare binemeritata pentru mita cu DREPTURILE OMULUI!!! [/color]
Presedintele Organizatiei pentru Apararea Drepturilor Omului (OADO), Florentin Scaletchi, a dat statul roman in judecata si cere despagubiri in valoare de 20 milioane de euro pentru perioada cat a fost inchis de comunisti. Este cea mai mare suma ceruta pe baza legii 221/2009. Acelasi Scaletchi a fost retinut de procurorii DNA si condamnat in 2007 de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta.

In martie 1985, Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, l-a condamnat pe Florentin Scaletchi la moarte pentru subminarea economiei nationale, a decis confiscarea totala a averii acestuia, i-a adaugat 15 ani de inchisoare in baza unui decret privind navigatia civila si a incheiat cu 3 ani de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei.
Activistul pentru drepturile omului condamnat pentru fapte de coruptie arata in cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Bucuresti ca "aceasta sentinta a fost data…pentru fapte ce reprezinta acum acte de opozitie fata de regimul totalitar".
 
"Eroul" Scaletchi nu se multumeste cu maruntis

Din acelasi document, aflam ca "la un moment dat, pedeapsa cu moartea a fost comutata, prin decret al Consiliului de Stat, in pedeapsa privativa de libertate pe o perioada de 20 de ani".
Fiind un tip norocos, Scaletchi a fost eliberat din inchisoare in data de 22 decembrie 1989. Ulterior s-a pricopsit cu un Certificat de Luptator Impotriva Comunismului si titlul de Luptator cu Merite Deosebite.
Presedintele OADO nu ofera alte amanunte in cererea sa, incheind sec: "Cer Statului roman, o despagubire pe care o fixez, ca pretentie, la suma de 20 milioane euro".
Tribunalul a stabilit data de 12 aprilie pentru primul termen de judecata.
 
Florentin Scaletchi si-a dorit toata viata sa fie "mai liber" decat ceilalti. Nu i- a reusit de fiecare data. In 1985, comandant de nava fiind, porneste din Constanta intr-o cursa spre Braila dar intoarce nava catre Turcia cu scopul de a pleca definitiv din tara. Este obligat de catre echipaj se revina asupra deciziei si la intoarcerea in port este arestat.
 
Scaletchi cere si obtine "dreptul" oamenilor

Militantul pentru drepturile omului, fost printre altele senator PDSR de Braila, a mai facut cunostinta cu arestul Politiei in noiembrie 2006.
A fost prins de procurorii DNA cand lua mita 10.000 de euro din cei 25.000 promisi pentru o interventie la seful DNA Brasov in favoarea unei solutii favorabile intr-un caz de evaziune fiscala.
Scaletchi era recunoscut pentru asemenea practici. Alti 7.500 euro au intrat in buzunarele lui Scaletchi pentru o legitimatie OADO antidatata.
Laudandu-se cu fel de fel de cunostinte prin sistemul judiciar, Scaletchi solicita bani de la cei cercetati in schimbul unor solutii favorabile din partea magistratilor.
Sub pretextul apararii drepturilor omului, Scaletchi a cerut eliberarea lui Omar Hayssam, Ovidiu Tender, Corneliu Paltanea si a altor indivizi potenti financiar.
Condamnat pentru coruptie dar inca in libertate, Scaletchi nu s-a vindecat de vechile obiceiuri. In vara anului trecut, i-a facut o vizita la penitenciarul Colibasi lui Cornel Penescu.

Sursa: ancheteonline.ro


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vladtepesrev din Aprilie 12, 2013, 19:50:55

 DESPRE CALOMNIE.

 " De mult mă frământă gândul de a scrie un articol despre ”CALOMNIE” – ca fenomen, foarte des întâlnit în societatea românească, aşa-zisă democratică de 21 de ani încoace, şi care a distrus
Ce e de fapt CALOMNIA? Atribuirea unei persoane în mod repetat a unor fapte pe care de regulă nu le-a făcut şi a unor defecte pe care nu le are. Orice Calomnie se bazează în general pe lipsă crasă de cunoaştere a oamenilor, a vieţii celui calomniat şi faptelor de care este legat inevitabil şi pentru care e incriminat în mod continuu.

Calea cea mai bună de a lansă şi întreţine o Calomnie, este prin întreagă mass-medie, şi mai nou toate site-urile de socializare, unde poţi vărsa orice şi oricâte lături pe oricine de dragul unei satisfacţii meschine de genul „ai văzut că i-am tras-o!!!”
Poporul român încă nu s-a desprins de mentalităţile comuniste şi încă apreciază mult mai mult folclorul despre careva înaintea adevărului pe principiul „lasă domnule, că nu iese fum până nu faci foc!!!”
Ce nu ştiu toţi cei care cred în inepţiile unei calomnii e că de fapt Focul de care se tot vorbeşte este sâmburele calomniei, de fapt.
Calomnia niciodată nu apare decât atunci când cineva devine incomod puterii, când vrei să bagatelizezi faptele unui om şi desigur când există interesul pervers de a elimină concurenţa de orice fel, şi numai la momentul oportun, când cel care este calomniat are de trecut un examen în viaţă, fie o avansare, fie o numire într-o funcţie, fie pentru a influenţa o decizie a unei instanţe judecătoreşti.
De regulă, aşa cum nu arunci cu pietre într-un pom uscat, ci numai în unul cu fructe, tot aşa nu calomniezi decât pe cineva de care ori îţi e teamă, ori te deranjează, ori ai primit o comandă de la şefi şi pentru care moralitatea, decenţa, verticalitatea, nu contează nici pentru acei şefi, nici pentru cel care dă curs calomniei. De fapt numai indivizi lipsiţi de caracter se pretează la a calomnia pe cineva. Calomnia mai poate avea ca scop şi o diversiune pusă la cale în apărătoarele puterii şi a serviciilor de informaţii. Calomnia este în ultima instanţă o încercare a unui neică-nimeni de a blama o personalitate. După ce încercarea se consuma, de fiecare data neică-nimeni rămâne mai anonim, mai neterminat, iar „calomniatul” căpăta mai mult respect, mai multă notorietate.             
Otrava calomniei, făcută pervers printr-o murdărire sistematică şi repetată, conform principiului „aruncă cu lături, că tot rămân nişte zoaie”, de cei care susţin că ei sunt deţinătorii adevărului absolut, ei atotştiutori, academicienii gunoaielor, cărora nu le poţi ajunge la nas nici cu macaraua, poate duce în final, pentru caractere mai slabe, mai fragile la drame umane şi frustrări, pentru care de cele mai multe ori nu mai există remediu.
Există mai multe feluri de Calomnii, una instituţionalizată, şi o fac cu succes toate instituţiile statului prin mass-media, cărora le este la îndemână, de regulă, în urmă unei comenzi politice, apoi Calomnia aşa-zisă privată, care apare sub semnătura unui aşa-zis journalist pe care nu îl cunoaşte nimeni şi Calomnia personală, care are ca ţintă un adversar sau un personaj pe care vrei să-l împroşti cu noroi, demitizând în acest fel faptele şi persoană lui.
De altfel bagatelizarea şi ironizarea de o manieră abject a faptelor unui om sunt armele sigure pentru a pune în situaţii de multe ori jenante, acea persoană.
Calomnia este că o viperă cu venin care te atacă şi te muşca, iar de cele mai multe ori nu poţi face nimic pe termen scurt.
Oricum pentru cel calomniat pare o întreagă nebunie ca la orice malversaţiune să începi să te disculpi în faţă tuturor celor pe care îi întâlneşti în cale, unii dintre ei necunoscând care a fost de fapt calomnia, la care tu încerci să-i dai o replică.
Se pune întrebarea: Poţi dezminţi o calomnie? Sigur că poţi, numai că efectul e de fiecare dată întârziat şi s-ar putea să îţi facă mai mult rău decât bine printr-o repunere în dezbatere a calomniei, de care mulţi oameni nici nu ştiau nimic, până în acel moment.
Mai mult, există riscul ca tot felul de neică nimeni să înceapă să îşi dea cu părerea şi să amplifice efectele unei calomni.
Totuşi, am convingerea că aşa cum timpul le rezolvă pe toate, tot aşa pe termen lung o calomnie ar trebui să nu mai existe. După ce minciunile sunt înghesuite într-un ghiveci rău mirositor cu efect de bombă, în final fumul calomniei se disipă într-o atmosferă din ce în ce mai rarefiata, a societăţii noastre, sătulă de atâta mizerie umană, de grobianism şi lipsă de cultură.[...]
"
Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI " articol aparut in Gazeta de Cluj

 
 "
Stimate domn,esti in eroare totala.Acest "Prof. Univ. Dr. Florentin SCALEŢCHI" nu a fost si nu este decat un infractor.In anul 1986 a deturnat un vapor ce trebuia sa ajunga de la Constanta la Galati, al carui comandant era-la fel ca Basescu de tanar-impreuna cu actorul Iancu Lucian,fara stirea echipajului.Echipajul de pe nava si-a dat seama ca vaporul a fost deturnat si Scaletchi a fost arestat la bord de catre oameni.Pentru asta a fost condamnat la moarte,insa datorita prieteniei sale cu Nicu Ceausescu,sentinta a fost amanata.In 1989 el era condamnat.Insa are certificat de revolutionar,desi era in puscarie cu ajutorul presilor de la Constanta Turcu Gheorghe si Vasilescu Constantin.In acest moment ispaseste o condamnare binemeritata pentru mita cu DREPTURILE OMULUI!!! [/color]
Presedintele Organizatiei pentru Apararea Drepturilor Omului (OADO), Florentin Scaletchi, a dat statul roman in judecata si cere despagubiri in valoare de 20 milioane de euro pentru perioada cat a fost inchis de comunisti. Este cea mai mare suma ceruta pe baza legii 221/2009. Acelasi Scaletchi a fost retinut de procurorii DNA si condamnat in 2007 de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta.

In martie 1985, Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, l-a condamnat pe Florentin Scaletchi la moarte pentru subminarea economiei nationale, a decis confiscarea totala a averii acestuia, i-a adaugat 15 ani de inchisoare in baza unui decret privind navigatia civila si a incheiat cu 3 ani de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei.
Activistul pentru drepturile omului condamnat pentru fapte de coruptie arata in cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Bucuresti ca "aceasta sentinta a fost data…pentru fapte ce reprezinta acum acte de opozitie fata de regimul totalitar".
 
"Eroul" Scaletchi nu se multumeste cu maruntis

Din acelasi document, aflam ca "la un moment dat, pedeapsa cu moartea a fost comutata, prin decret al Consiliului de Stat, in pedeapsa privativa de libertate pe o perioada de 20 de ani".
Fiind un tip norocos, Scaletchi a fost eliberat din inchisoare in data de 22 decembrie 1989. Ulterior s-a pricopsit cu un Certificat de Luptator Impotriva Comunismului si titlul de Luptator cu Merite Deosebite.
Presedintele OADO nu ofera alte amanunte in cererea sa, incheind sec: "Cer Statului roman, o despagubire pe care o fixez, ca pretentie, la suma de 20 milioane euro".
Tribunalul a stabilit data de 12 aprilie pentru primul termen de judecata.
 
Florentin Scaletchi si-a dorit toata viata sa fie "mai liber" decat ceilalti. Nu i- a reusit de fiecare data. In 1985, comandant de nava fiind, porneste din Constanta intr-o cursa spre Braila dar intoarce nava catre Turcia cu scopul de a pleca definitiv din tara. Este obligat de catre echipaj se revina asupra deciziei si la intoarcerea in port este arestat.
 
Scaletchi cere si obtine "dreptul" oamenilor

Militantul pentru drepturile omului, fost printre altele senator PDSR de Braila, a mai facut cunostinta cu arestul Politiei in noiembrie 2006.
A fost prins de procurorii DNA cand lua mita 10.000 de euro din cei 25.000 promisi pentru o interventie la seful DNA Brasov in favoarea unei solutii favorabile intr-un caz de evaziune fiscala.
Scaletchi era recunoscut pentru asemenea practici. Alti 7.500 euro au intrat in buzunarele lui Scaletchi pentru o legitimatie OADO antidatata.
Laudandu-se cu fel de fel de cunostinte prin sistemul judiciar, Scaletchi solicita bani de la cei cercetati in schimbul unor solutii favorabile din partea magistratilor.
Sub pretextul apararii drepturilor omului, Scaletchi a cerut eliberarea lui Omar Hayssam, Ovidiu Tender, Corneliu Paltanea si a altor indivizi potenti financiar.
Condamnat pentru coruptie dar inca in libertate, Scaletchi nu s-a vindecat de vechile obiceiuri. In vara anului trecut, i-a facut o vizita la penitenciarul Colibasi lui Cornel Penescu.

Sursa: ancheteonline.ro

SCALESCHI     FLORIN   LRM-S-00014   CONSTANTIN   ELIZA   11.09.1954 --  CONSTANTA


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 21:15:33

  Domnule VladTepesrev. toata stima pentru documentarea facuta in privinta persoanei Florentin Scaletcki care vad ca este si revolutionar.Ce am dorit sa arat este o definire plastica a " calomniei ".E cea mai buna descriere si cea mai sugestiva a acesteia.Nu conteaza aici CINE este autorul , cea facut el, etc. ci ' produs gindirii lui, sau " opera " sa cum spun literatii.

 Sa dau un exemplu.Toti am auzit de doctorul Paulescu , om de stiinta roman care a inventat insulina pentru tratamentul diabetului.Pentru acesta descoperire a fost propus pentru premiul Nobel pentru stiinta , premiu pe care insa a fost luat de altcineva, fiindca , evreii inflenti ai comunitatii internationale au sarit ca arsi si au sustinut ca doctorul Paulescu, are simpatii politice de dreapta, este antisemit , este cuzist, nationalist sovin etc.Acum intreb eu , ce legatura au convingerile nationaliste ale distinsului medic, cu meritul descoperirii sale , care a revolutionat medicina in domeniul tratamentului diabetului prelungind speranta de viata a milioane de oameni ???


" http://www.gazetadecluj.ro/citeste/5839-calomnia-n-schimbul-la-it-ii-i-frustr-rii-c-nu-ai-fost-n-stare-s-faci-nimic-n-propria-via- "

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 21:29:39

PS. In ce priveste cele aratate despre persoana si faptele acestuia se prea poate sa ai dreptate.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 22:30:47

PS. In ce priveste cele aratate despre persoana si faptele acestuia se prea poate sa ai dreptate.
" http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20061214&pagina=99&articol=8999 '


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2013, 23:02:39

PS. In ce priveste cele aratate despre persoana si faptele acestuia se prea poate sa ai dreptate.
" http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20061214&pagina=99&articol=8999 '
" http://adevarul.ro/locale/constanta/foto-povesti-marinaresti-florentin-scaletchi-28-ani-fuga-occident-nou-puscarie-1_5130f10b00f5182b85ba716b/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 13, 2013, 14:46:51

" http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/36527/Revolutionarul-Lefter-declaratie-soc-Pe-Gavroche-l-au-bagat-la-puscarie-S-a-dus-dracu-imaginea-lui-Gavroche- "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 16, 2013, 12:35:57

" http://baltimd.wordpress.com/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 20, 2013, 17:33:55

" La 19 august 1939 Stalin a început mobilizarea secreta a Armatei Rosii, dupa care al doilea razboi mondial a devenit inevitabil. Începerea mobilizarii secrete însemna practic intrarea în cel de-al doilea razboi mondial. 19 august 1939 este ziua când Stalin a început al doilea razboi mondial. Mobilizarea secreta trebuia sa se încheie prin atacarea Germaniei si României, la 6 iulie 1941. Concomitent, în Uniunea Sovietica trebuia decretata Ziua ,,M", ziua când mobilizarea se transforma din secreta în deschisa si devenea totala. Mobilizarea secreta a fost orientata în sensul pregatirii agresiunii. Pentru apararea tarii nu s-a facut nimic. Mobilizarea secreta a fost atât de colosala, încât nu s-a izbutit ascunderea existentei sale. Lui Hitler i-a ramas o singura sansa: sa se salveze printr-o lovitura preventiva.

Hitler I-a preîntâmpinat pe Stalin cu doua saptamâni.

lata de ce Ziua ,,M" n-a mai venit.

(Victor Suvorov)

. De ce si-a distrus Stalin aviatia strategica

. Despre Molotov cel rau si Litvinov cel bun

. Un Genghis-Han înaripat

. Despre mobilizarea permanenta

. Despre cuceririle lui Octombrie

. L-a crezut Stalin pe Hitler?

VICTOR SUVOROV

Consultant stiintific: col. (r) Marin Pîrvulescu

ZIUA "M" - Când a început al doilea razboi mondial?

Mobilizarea înseamna razboi.
Maresalul Uniunii Sovietice B.M. saposnikov

Se dedica lui Bogdan Vasilievici Rezun

Catre cititor

Dupa aparitia Spargatorului de gheata în Germania, am primit trei metri cubi de corespondenta de la fosti soldati si ofiteri germani: scrisori, carti, jurnale, documente de front, fotografii. Dupa aparitia Spargatorului în Rusia, am primit si mai mult.

Pe ordinea de zi era întrebarea leninista: ce-i de facut ?

Sa scriu raspunsuri? Mi-ar ajunge o viata?

Dar am oare dreptul sa nu raspund?

Aici nu este vorba de o datorie de onoare. Fiecare scri­soare este interesanta în felul ei, iar toate împreuna se constituie într-un tezaur. Este aici un strat al istoriei pe care nimeni nu l-a studiat. Sînt mii de marturii, si fiecare con­trazice versiunea oficiala privind razboiul.

Se poate ca nu stiu ce institutie stiintifica sa aiba un corpus mai voluminos de documente, însa hotarît ca aceasta colectie a mea este mai interesanta.

Cei care au fost pe front, dupa o viata grea, ajunsi la sfîrsitul ei, au început sa-mi scrie dintr-o data, deschizîndu-si sufletul si povestind ceea ce n-au povestit niciodata nimanui.

O mare parte a corespondentei nu este de la cei care au fost pe front, ci de la urmasii lor - fii si nepoti. si totul a fost tainuit: "Tatal meu povestea în cercul prietenilor sai...".

Este cutremurator ca TOATE marturiile, atît ale parti­cipantilor la razboi, cît si cele transmise prin altii, nu se potrivesc cu acel tablou al începutului razboiului, care ne-a fost zugravit vreme de jumatate de veac de stiinta istorica oficiala.

Poate ca participantii la razboi si urmasii lor sa fi dena­turat adevarul?

O astfel de presupunere ar putea fi exprimata daca ar fi existat doar o suta de kilograme de corespondenta. Pentru atîta fleac ai putea sa ai îndoieli. Sînt însa multe scrisori. Va închipuiti ce înseamna cuvîntul MULTE?

si toata corespondenta spune acelasi lucru. Nu se putea ca toti expeditorii sa se înteleaga între ei. Nu se putea ca autorii a mii de scrisori din Rusia sa fie întelesi cu autorii a mii de scrisori din Germania, Polonia, Canada, Australia.

Un exemplu. Din versiunea oficiala stiam ca a izbucnit razboiul si pictorul Iraclie Toidze, prins de avîntul unei stari de spirit nobile, a pictat Patria Mama, chemînd la lupta. Panoul cu reproducerea picturii a aparut în chiar primele zile ale razboiului; curînd a fost cunoscut în toata lumea si a devenit simbolul razboiului pe care comunistii îl numesc "Marele Razboi pentru apararea patriei".

Însa mie multi îmi scriu ca panoul a aparut pe strazile oraselor sovietice nu în primele zile de razboi, ci în chiar prima zi.

Pe strazile orasului laroslavl - în seara de 22 iunie. La Saratov - "în a doua jumatate a zilei". Pe 22 iunie acest afis a fost lipit la Kuibîsev pe vagoanele esaloanelor militare. La Novosibirsk si Habarovsk, panoul a aparut cel tîrziu pe 23 iunie. Pe atunci avioanele faceau o multime de escale intermediare, neputînd sa ajunga la Habarovsk mai devreme de 24 de ore. Dar daca presupunem ca avionul a fost încarcat cu panouri pe 22 iunie, iar noaptea a zburat la Habarovsk, atunci se pune întrebarea: Cînd au fost facute aceste panouri ? Pe 22 iunie ? Sa admitem. În acest caz, cînd a creat Iraclie Toidze capodopera sa? Oricum am suci-o, rezulta ca înainte de 22 iunie. Rezulta ca n-a creat sub imperiul mîniei sfinte, ci înainte ca aceasta mînie sa înceapa a clocoti în el. De unde putea sti el despre invazia germana, daca însusi Stalin nu se astepta la invazie ? O enigma a istoriei...

Iata însa si dezlegarea enigmei. O scrisoare din Argentina. Autor: Nikolai Ivanovici Kadîgrov. Înainte de razboi a fost locotenent-major la un punct de înrolare la Minsk. Fiecare punct de înrolare pastra un anumit numar de documente secrete în pachete sigilate, cu însemnarea: "Se va deschide în Ziua M". La sfîrsitul anului 1940, astfel de documente au început sa vina tot mai multe. si iata ca în decembrie s-au primit trei pachete mari, fiecare avînd cîte cinci sigilii din ceara rosie. Pachetele erau secrete si trebuiau pastrate în seif. Mare necaz însa: nu încapeau. A trebuit sa se comande o lada din otel, care sa fie folosita în locul seifului.

Au trecut sase luni: e 22 iunie, razboi. Ce-i de facut cu documentele? Molotov a spus la radio ca razboiul a început, dar nu s-a dat semnalul de deschidere a pachetelor. Daca le deschizi de capul tau, te împusca. Ofiterii stau, asteapta. Semnalul ioc! Acest semnal nici n-a mai ajuns. Spre seara a venit un ordin prin telefon: sa se distruga pachetele cu urmatoarele numere, fara a se deschide; iar pachetele cu urmatoarele numere sa se deschida.

S-au distrus imediat o multime, printre care si doua dintre cele trei pachete mari. Dar cum sa le distrugi, daca în fiecare se aflau cîte 5.000 de pagini de hîrtie brosata? Le-au ars într-un butoi de metal si au întocmit un act: noi, subsemnatii, am ars pachetele, ocazie cu care am fost obli­gati sa rascolim cu vatraiul hîrtiile, însa în acest timp nimeni nu s-a uitat în foc... si urmau semnaturile. Sigur ca în mintea cuiva ar putea aparea îndoiala: nu s-au interesat de continut, dîndu-le foc! Tocmai de aceea s-a întocmit actul: nu s-au interesat.

Iar pentru unul din cele trei pachete mari s-a ordonat sa se elimine stampila "strict secret" si pachetele sa se deschida, folosindu-se continutul conform indicatiilor. Le-au deschis. În interior erau afise: "Patria Mama va cheama! ". Pachetele au fost deschise în noaptea de 23 iunie.

Însa au fost trimise în decembrie 1940.

Ne apare în fata urmatorul tablou: "au pregatit afisele din vreme, le-au tiparit într-un tiraj suficient pentru întreaga tara si le-au raspîndit în pachete secrete la toate institutiile cores­punzatoare. Ceva i-a mînat în acest sens. Dar la 22 iunie Hitler a dat o lovitura de preîntîmpinare si, într-o clipa, multe din aceste afise si-au pierdut actualitatea.

Uniunea Sovietica a fost nevoita sa duca un razboi de­fensiv pe teritoriul ei, iar afisele pregatite în celelalte doua pachete chemau la un cu totul alt razboi. Continutul mate­rialului agitatoric pregatit nu corespundea spiritului raz­boiului de aparare. De aceea a venit ordinul : sa se distruga fara a se deschide. Poate ca erau niste capodopere marete, poate ca ar fi devenit si ele cunoscute în întreaga lume. Dar artistii, care le-au creat, n-au avut noroc.

Însa Iraclie Toidze a avut. . . Afisul sau (poate ca în ciuda planului autorului) a devenit universal : "Patria Mama va cheama ! ". Dar unde anume îi cheama, nu scrie. De aceea afisul sau s-a potrivit si cu razboiul defensiv. De aceea s-a ordonat ca afisul lui Toidze sa fie lipit peste tot.

Povestea a fost aceeasi pentru toate simbolurile "Marelui Razboi..." : au fost pregatite din vreme. Cîntecul Razboiul Sfînt a fost scris ÎNAINTE de invazia germana. Exista un simbol monumental al "Marelui Razboi...": un "luptator-eliberator" cu un copil în brate. Acest chip a aparut în ziarul Pravda, în septembrie 1939, a treia zi de la începerea "campaniei eliberatoare" sovietice din Polonia. Chiar daca Hitler n-ar fi atacat, noi tot am fi ajuns "elibe­ratori". Simboluri sculpturale, grafice si muzicale ale raz­boiului "eliberator" fusesera deja create, iar unele din ele, precum afisul lui Toidze, au fost reproduse în tiraj de masa...

Se poate replica: e de crezut un ofiter care a cazut prizonier, iar dupa razboi, din anume cauze, a trait în Argentina, iar nu în patria proletariatului mondial?

Eu ce sa zic?! Bine, sa nu-l credem, însa si cei care s-au întors dupa razboi în patria proletariatului mondial povestesc aceleasi istorii uimitoare.

Dupa aparitia Spargatorului, istoricii de la Kremlin au încercat prin multe articole sa respinga ideea pregatirii lui Stalin pentru "eliberarea" Europei.

S-a ajuns la tot felul de lucruri curioase. Un critic literar a descoperit ca versurile cîntecului Razboiul sfînt au fost scrise înca din timpul primului razboi mondial. Lebedev-Kumaci a furat pur si simplu versurile si le-a dat drept ale lui. Criticii mei s-au agatat de acest argument si repeta mereu: versurile au fost scrise cu un sfert de secol înainte de invazia germana!"
 " http://www.scritube.com/literatura-romana/carti/Victor-SuvorovZiua-M205514911.php "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 22, 2013, 08:56:52

" http://www.evz.ro/detalii/stiri/dupa-ce-a-furat-tot-ce-se-putea-in-tara-asta-psd-s-a-gindit-sa-puna-mina-si-pe-trecutul-1.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 26, 2013, 15:55:11

" http://unbtc.ro/intre-basisti-si-anti-basisti "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 27, 2013, 16:14:40

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/detaliul-care-l-ar-fi-putut-salva-napoleon-rusia "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 29, 2013, 10:11:35

" http://www.crestinortodox.ro/religie/transformarea-ipocriziei-128307.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 01, 2013, 11:20:17

" http://antiiluzii.blogspot.com/2010/10/un-geniu-sacrificat-ioan-petru-culianu.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 02, 2013, 10:47:46

" http://www.badpolitics.ro/protocoalele-inteleptilor-sionului/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 06, 2013, 20:47:53

" http://www.youtube.com/watch?v=oAWbydY2DOw "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 09, 2013, 09:15:45

" http://bucuresti-strictsecret.blogspot.ro/2007/11/confesiunea-unui-terorist-comunist.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 10, 2013, 08:21:34

 " http://www.business24.ro/administratie/regionalizare/de-ce-vrem-sa-regionalizam-romania-argumentele-proiectului-demontate-de-analisti-1528580?utm_source=Newsletter__Ultimele_24h&utm_medium=&utm_campaign=newsletter_90069 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 10, 2013, 22:34:22

" http://www.ziare.com/europa/moldova/dan-dungaciu-r-moldova-am-vrut-sa-facem-ue-dar-ne-a-iesit-tot-urss-interviu-1234171 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 11, 2013, 10:12:20

" http://www.corectnews.com/politics/intern/senatorul-valer-marian-brutalizat-de-bodyguarzii-care-au-nchis-gazeta-de-nord-vest "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 14, 2013, 07:49:38

" http://www.cotidianul.ro/avem-o-intreaga-armata-in-slujba-moscovei-213033/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 14, 2013, 11:57:11

"  MOTIVATII
 Ion Iliescu, in dialogul cu Vladimir Tismaneanu, a incercat sa explice si motivele pentru care tatalsau, Alexandru Iliescu, a aderat din 1931 la miscarea comunista. “Partidul Comunist era inilegalitate; activitatea aceasta sigur ca a fost o activitate subversiva, dar asumata ca atare, cu toataraspunderea, nu de pe pozitiile pe care incearca unii sa le acrediteze, ca fiind recrutat de serviciide spionaj sovietice. Este vorba de adeziunea la o miscare careia ii apartinea si care atacaradacinile nedreptatilor si inechitatilor sociale. Desigur, in formule si cu solutii generate denivelul de pricepere a realitatilor vremii si a perspectivelor de dezvoltare ce ar fi trebuit saraspunda problemelor dezavantajatilor sociali“.Etichete: Comintern, Cristina Diac (autor), Gheorghe Cristescu "

 " http://www.scribd.com/doc/45496390/Istoria-Comunismului-Romanesc-Vol-1 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 14, 2013, 13:32:03

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/stalin-ungaria-trebuie-pedepsita-transilvania-trebuie-data-romaniei "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 14, 2013, 15:21:10

" http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/03/17/iulian-iancu-il-acuza-pe-traian-basescu-privatizarea-petrom-a-fost-decisa-pe-semnatura-actualului-presedinte-inca-din-1999/ "
 
Privatizarea PETROM cea mai mare frauda din istoria Romaniei.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 18, 2013, 00:00:41

" http://roncea.ro/2011/10/07/caror-servicii-secrete-apartin-televiziunile-din-romania-de-la-tvr-si-pro-tv-la-b1-tv-antene-si-realitatea-tv-mossad-sie-ex-kgb-sri/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 18, 2013, 16:14:03

" http://www.youtube.com/watch?v=XvAb3kCJb2k "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 19, 2013, 09:19:07

" http://www.ceausescu.org/ceausescu_texts/revolution/observatii.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 19, 2013, 11:17:05

" http://www.napocanews.ro/2013/04/mitul-ion-gavrila-ogoranu-deranjeaza-un-fost-turnator-al-securitatii-vrea-sa-rastoarne-adevarata-fata-a-rezistentei-anticomuniste.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 19, 2013, 18:30:38

 " În toamna anului 1944 este pus sã lucreze în Comisia Românã pentru aplicarea
condiţiilor de Armistiţiu cu Aliaţii, unde i se dã o sarcinã imposibilã (în cadrul punctului 5), sã-i salveze de la deportare pe basarabanii si bucovinenii refugiaţi în România si "reclamaţi" insistent de Stalin. Reuseste un adevãrat miracol, salvarea aproape integralã a acestor oameni nãpãstuiţi, în numãr de peste 300.000! Nu se opreste însã aici, salveazã si vasul de croazierã "Transilvania" din mâna rusilor. De asemenea, se opune de la bun început, categoric, în Comisia de Armistiţiu, ca evreii reclamaţi de Stalin sã aibã...

 "  Ana Maria Trãusan

Impresii si pareri personale in FORUM


De la bun început trebuie sã mãrturisesc cu toatã sinceritatea cã acest remarcabil volum (pe care am avut onoarea sã-l prezint anul trecut si la Cenaclul "Apoziţia" din München) m-a bulversat, în sensul cã mi-am dat seama definitiv cã tot ce am învãţat eu la orele de istorie la scoalã a fost fals, sau, în cel mai bun caz, nu ni s-a spus nimic despre anumite perioade "tulburi". S-a preferat tãcerea...
Liviu Vãlenas s-a "specialiat" în ultimii zece ani în munca de "detectiv internaţional", cãutând sã gãseascã si sã stea de vorbã cu ultimii "mohicani", adicã cu cei care au fãcut realmente istorie în perioada atât de tulbure a celui de al Doilea Rãzboi Mondial si în anii ce i-au urmat, anii care au dus la instalarea "dictaturii proletariatului" în România, în realitate doar dictatura personalã a lui I.V. Stalin, exportatã exclusiv în folos propriu. "

 " http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/In%20culisele%20negocierilor%20de%20LV.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 23, 2013, 21:35:40

" http://www.evz.ro/detalii/stiri/crimele-lui-ion-iliescu-cel-mai-simplu-caz-1038135.html#ixzz2TrFcE4zi "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 25, 2013, 09:51:11

" http://www.youtube.com/watch?v=7evegXjPs2s "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 25, 2013, 11:57:22

" http://www.stelian-tanase.ro/bucuresti-strict-secret/regina-maria-si-eminenta-cenusie/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 25, 2013, 16:42:57

 " General de corp de armata Nicolae Dascalescu
14 iunie 1940 – 30 iunie 1941: Divizia 20 Infanterie

31 iunie – 1 noiembrie 1941: Divizia 21 Infanterie

22 septembrie 1941: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a

9 noiembrie 1941 – 11 ianuarie 1945: Corpul 2

18 iulie 1942: promovat la gradul de general de corp de armata

12 ianuarie – 18 februarie 1945: Armata a 4-a

19 februarie – 2 martie 1945: Corpul 2

21 februarie 1945: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a cu spade

3 martie – 1 iunie 1945: Armata a 4-a

    Nicolae Dascalescu s-a nascut pe 29 iunie 1884 langa Piatra Neamt, intr-o familie modesta de tarani. Cu un efort financiar considerabil a reusit sa se inscrie in 1906 la Scoala de ofiteri de artilerie, geniu si marina, iar in 1908 a absolvit-o al treilea din 30 de elevi si a primit gradul de sublocotenent. In 1911 a fost promovat la gradul de locotenent, iar in timpul celui de-al doilea razboi balcanic a comandat o baterie a Regimentului 8 Artilerie. Promovat capitan (din nou inainte de termen) a luptat in fruntea unei baterii din Regimentul 4 Artilerie in 1916-1917. In septembrie 1917 a preluat un divizion de artilerie si a primit gradul de maior. Cu aceasta unitate a participat la campania din 1919 in Ungaria.
    In 1921 a fost admis in Scoala Superioara de Razboi. A absolvit-o in 1923 si a fost promovat la gradul de lt. colonel, iar in 1929 la gradul de colonel. In 1931 a preluat comanda Regimentului 1 Artilerie AA, iar in 1933 a fost numit sef al statului major al Corpului 3. In 1936 a fost promovat general de brigada si a primit comanda Brigazii 12 Artilerie.In Octombrie 1937 a fost numit de asemenea si secretar de stat in Ministerul de Razboi. Dar datorita integritatii sale si a intransigentei de care dadea dovada cand era vorba de contractele de aprovizionare ale armatei, a fost fortat sa demisioneze. Generalul Dascalescu a fost mutat la Brigada 1 Artilerie AA pana in august 1939, cand a fost numit comandant al Diviziei 25 Infanterie.
    In iunie 1940 a fost promovat la gradul de general de divizie si transferat la Divizia 20 Infanterie. Peste un an, in iunie 1941 a preluat Divizia 21 Infanterie, cu care a intrat in lupta pe 6 iulie. A fost angajata in lupte foarte grele in capul de pod de la Tiganca, in Basarabia, unde, desi fusese redusa la patru batalioane, a tinut fata atacului a doua divizii sovietice pe 12 iulie. A fost in permanenta in prima linie si chiar a condus personal cateva contraatacuri, ca cel de pe 8 iulie cand a preluat comanda Regimentului 11 Infanterie si l-a despresurat pe copmandantul acestuia care era incercuit impreuna cu 68 de soldati. In timpul bataliei, Antonescu a vizitat deivizia si l-a decorat pe Dascalescu cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a 3-a. Se pare ca viitorul maresal si-a scos propria decoratie de pe piept (primita in primul razboi mondial) si i-a dat-o generalului. Dascalescu a fost de fapt primul ofiter roman care a primit aceasta distinctie in al doilea razboi mondial (dupa ce Antonescu primise clasa a 2-a si intaia).De asemenea, steagul Diviziei 21 Infanterie a fost decorat cu acest ordin. In timpul sangeroasei batalii de la Tiganca, divizia sa a pierdut 6.222 de oameni. Ofensiva insa a continuat si Divizia 21 Infanterie a luat apoi parte in batalia de la Odessa.
    A fost transferat la comanda Corpului 2, cu care a participat in batalia de la Stalingrad. A fost de asemenea promovat la gradul de general de corp de armata. Corpul sau facea parte din Armata a 3-a si avea de aparat un front de 35 de km, mult peste posibilitatile celor doua divizii care il compuneau. Totusi, Corpul 2 a rezistat mai multor atacuri locale sovietice in octombrie, respingandu-le pe toate. Dar marea ofensiva a Armatei Rosii, care inceput pe19 noimebrie, a fost prea mult. Una dintre diviziile corpului a primit socul principal al asaltului. Ceea ce a ramas a fost incercuit. Apoi Corpul 2 a luat parte in in incercarea de a stabiliza frontul pe raul Cir, dar fara succes. A fost trimis inapoi in tara la inceputul anului 1943 si a primit misiunea de aparare a litoralului si a frontierei sudice.
    Dupa 23 august 1944 a luat prizonieri 10.500 de soldati germani. Corpul a fost apoi detasat la Armata a 4-a si a luat parte in campania contra trupelor Axei din Transilvania. Aici trupele sale au stabilit primul cap de pod peste Mures, fiind nevoite sa duca luptele cele mai grele din acel teatru de operatiuni. Corpul si-a continuat inaintarea in Ungaria dupa ce pe26 octombrie a luat si ultimul oras transilvanean din mainile germanilor. La sfarsitul lui 1944 si inceputul lui 1945 ajunsese in Slovacia.Generalul Dascalescu a primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a 3-a cu spade.
    A fost numit in ianuarie 1945 comandant al Armatei a 4-a, in locul generalului Avramescu, care era suspectat de colaborare cu germanii. In ciuda bunelor rezultate obtinute de Dascalescu, maresalul Rodion Malinovsky a cerut in mod repetat revenirea generalului Avramescu, fiind deranjat de protestele acestuia dupa ce sovieticii „furasera” victoria de la Roznava romanilor. Dar intoarcerea la comanda Corpului 2 a fost de scurta durata, deoarece generalul Avramescu a fost arestat pentru o presupusa tentativa de a trece cu intreaga armata la inamic. Dascalescu a fost numit iarasi comandant al Armatei a 4-a si a jucat un rol important in batalia pentru Banska Bystrica in martie 1945, unde a fost si ranit de o salva de mortier. Totusi a ramas pe front. Sfarsitul razboiului a gasit Armata a 4-a pe drumul spre Brno, in Boemia de est. Incepand din septembrie 1944, Armata a 4-a strabatuse 1.357 km, traversase 13 cursuri importante de apa si 11 masive muntoase, purtand 12 batalii importante in conditii meteorologice foarte dificile. Au fost capturati 54.448 de soldati germani si unguri, precum si un bogat material de razboi. Au fost pierduti 90.000 de oameni.
    General de armata Dascalescu a fost in permanenta in linia intai, chiar si cand era comandant de armata si, dupa spusele multor dintre subordonati, genera multa incredere in jurul sau. Soldatii il iubeau, mai ales datorita grijii deosebite pe care le-o purta. De aici si porecla „generalul-soldat” sau „generalul nostru”.
    Pe 1 iunie 1945 a fost destituit si trecut in rezerva. Atitudinea sa ostila fata de noii ofiteri politici din armata si fata de comunism in general a fost motivul principal. Acesta a fost sfarsitul unei cariere de 39 de ani sub arme, din care 10 in timp de razboi, timp in care s-a dedicat total armatei. Nu a avut nevasta, nu a avut copii. S-a reintors in satul sau natal unde mai avea o bucata de pamant (aproape 7 ha) si a inceput sa-l munceasca alaturi de familia fratelui sau. Dar pe 9 septembrie 1945 a fost arestat si apoi judecat pentru presupuse crime de razboi, dar la sfarsitul lunii a fost achitat si reabilitat. Hartuiala a continuat si in noiembrie 1948 i s-a suspendat pensia, iar o parte din proprietati i-au fost confiscate. Trei ani maitarziu a fost din nou arestat, de data aceasta pentru „sabotaj agricol” si aruncat in inchisoarea Jilava, fara proces. Acesta a avut loc dupa cativa ani siafost eliberat pe 5 octombrie 1955. S-a mutat la Piatra Neamt la o nepoata. In 1956 a reinceput sa primeasca pensia. Mai tarziu a fost promovat la gradul de general colonel (echivalent cu general de armata), asa cum ar fi trebuit sa fi fostcu mult timp in urma, dar a refuzat constant sa colaboreze cu Ministerul Apararii cu ocazia diverselor comemorari sau sa-si redacteze memoriile. A trecut in nefiinta in timpul somnului pe 28 septembrie 1969. A fost inmormantat cu toate onorurile militare si peste 10.000de oameni au l-au condus pe ultimul drum. "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 25, 2013, 17:40:42
[size=13General de corp de armata Gheorghe Avramescu

3 iunie 1941 - 5 octombrie 1943: Corpul de Munte

17 octombrie 1941: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a

18 iulie 1942: promovat la gradul de general de corp de armata

1 septembrie 1942: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 2-a

6 octombrie 1943 - 22 februarie 1944: Corpul 3

23 februarie - 23 august 1944: Corpul 6

4 septembrie 1944 - 11 ianuarie 1945: Armata a 4-a

15 noiembrie 1944: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a cu spade

19 februarie - 2 martie 1945: Armata a 4-a

    Gheorghe Avramescu s-a nascut pe 26 ianuarie 1884 la Botosani intr-o modesta familie de tarani. Ca multi alti tineri cu pozitia sa sociala a ales cariera militara. In 1906 a fost admis in Scoala de ofiteri de infanterie din Bucuresti, pe care a terminat-o in 1908, primind gradul de sublocotenent. Din pacate nu se cunosc multe detalii despre unitatile la care a fost repartizat pana in 1913, cand a inceput cursurile la Scoala Superioara de Razboi, in afara de faptul ca a fost promovat in 1911 la gradul de locotenent. Dupa primul an a trebuit sa intrerupa studiile, probabil datorita razboiului ce tocmai izbucnise in Europa. Maiorul (din 1917, la numai un an dupa ce a fost promovat capitan) Avramescu a continuat cursurile intre 1919-1920, absolvind al doilea din promotie.
    Lt. colonel in 1923 si colonel 1929, a devenit general de brigada in 1936. Inceputul razboiului l-a gasit cu gradul de general de divizie la comanda Corpului de Munte, cu care a participat la ofensiva din Bucovina de Nord in iulie 1941 (actiune pentru care a primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a 3-a) si cu care a ajuns pana in nordul Crimeei. Acolo a fost implicat in Batalia de la Marea de Azov, avand o importanta contributie la infrangerea Armatelor a 9-a si a 18-a sovietice. Subordonat Armatei a 11-a alui von Manstein, a luat parte la patrunderea in peninsula, apoi la luptele din iarna anului 1941/42 si la asaltul final asupra Sevastopolului, unde cele doua divizii (1 Munte si 18 Infanterie) ale sale au cucerit cateva pozitii cheie ale fortaretei. Operatiunea de eliminare a Diviziei 109 Puscasi din capul de pod de la Balaclava a fost executata de el si nu de gen. Manoliu, cum este mentionat in articolul despre romanii care au primit Crucea de Cavaler, de pe site-ul Feldgrau.com. Totusi au existat perioade in 1941 in care Corpul de Munte avea practic sub comanda sa numai una sau chiar nici una din marile unitati romanesti, deoarece von Manstein transferase de facto trupele romane diverselor corpuri germane. A protestat si a reusit sa obtina interventia lui Antonescu in aceasta chestiune.
    Trebuie mentionat faptul ca generalul Avramescu a fost cel care a initiat Cantina pentru Saraci din Simferopol, unde aproape 2000 de oameni erau hraniti zilnic.Spre sfarsitul anului 1943 a fost numit comandant al Corpului 3, iar apoi al Corpului 6, cu care a participat in luptlele din Moldova din 1944. In ajunul inceputului Operatiunii Iasi-Chisnau, a preluat comanda efectiva a Armatei a 4-a, deoarece gen. Racovita era in permisie. Nu a putut preveni dezastrul, dar a ramas la comanda Armatei a 4-a in timpul campaniei din Transilvania, in care trupele sale au dus cele mai grele lupte, continuand apoi inaintarea in Ungaria si Slovacia. A fost indepartat timpde o luna delacomanda Armatei a 4-a, dar la insistentele sovieticilor s-a intors in februarie 1945.Starea armatelor romane in primavara anului 1945 era mizerabila. Principala cauza era slaba aprovizionare. Noii aliati foloseau logistica romaneasca pentru nevoile lor. Majoritatea produselor romanesti erau destinate unitatilor Armatei Rosii.
    Generalul Gheorghe Avramescu a protestat vehement in mai multe ocazii. Bineinteles, maresalul Rodion Malinovski a respins acuzatiile, motivand situatia ca datorata "sabotajului ofiterilor din vechiul regim". Dupa ce comandamentul sovietic a aprobat livrarea a 200 de vagoane cu alimente trupelor romane, Avramescu a continuat sa protesteze, deoarece unitatile sale erau sub incadrarea nominal, dar primeau misiuni mult peste posibilitatile lor.Pe 2 martie 1945, el si generalul Nicolae Dragomir au chemati la comandamentul Armatei a 40-a sovietice in orasul slovac Divin, pentru a expune situatia Armatei a 4-a romane. Dupa o ora, ofiterilor care venisera cu el li s-a comunicat ca Avramescu si Dragomir plecasera cu generalul Filip Fedorovici Jmacenko la punctul decomanda al Frontului 2 ucrainean, fiind chemati de maresalul Malinovski. De fapt cei doi generali fusesera arestati. La 20:30, ofiterul de legatura sovietic pe langa Armata a 4-a i-a comunicat generalului Dascalescu ca este noul comandant. Pe 5 martie, Dascalescu a trimis o scrisoare oficiala lui Jmacenko, intrebandu-l cand au plecat Avramescu si Dragomir spre Bucuresti (asa cum ii fusese spus initial) si cand se vor intoarce. Patru zile mai tarziu, Jmacenko a vizitat punctul de comanda al Armatei a 4-a. Din nou Dascalescu a intrebat unde erau cei doi generali. I s-a recomandat sa intrebe Ministerul Apararii sau Statul Major roman.Pe 3 martie1945, nevasta (Adela) si fiica sa (Felicia) au fost arestate si trimise in Siberia. Felicia s-a sinucis trei zile mai tarziu, iar Adela s-a intors in Romania in 1956. A cerut pensia la care era indreptatita in cazul mortii sotului ei. Autoritatile romane s-au adresat Tribunalului Suprem al URSS si au aflat ca generalul Gheorghe Avramescu murise pe 3 martie 1945, langa orasul Iasbereni, in urma unui atac al Luftwaffe.
    A fost inmormantat la Budapesta.Unii creca de fapt a fost executat de NKVD.Pe 23 octombrie 2000, generalul Avramescu s-a intors in Romania si a fost inmormantat in Cimitirul Militar din Cluj.Discutiadespre presupusa sa intentie de a dezerta impreuna cu intreaga sa armata, asa cum il suspectau sovieticii in urma fugii ginerelui sau, este inca deschisa. Pe de o parte trebuie sa luam in consideratie o excelenta educatie militara si o bogata experienta de lupta, care i-ar fi spus ca razbopiuleste deja pierdut sica aceasta actiune ar fi o nebunie, iar pe de alta parte avem marturile catorva germani si romani (membrii ai Garzii de Fier). Numai arhivele sovietice ar putea clarifica acest lucru.

    Sus pt]
 " General de corp de armata Gheorghe Avramescu

3 iunie 1941 - 5 octombrie 1943: Corpul de Munte

17 octombrie 1941: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a

18 iulie 1942: promovat la gradul de general de corp de armata

1 septembrie 1942: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 2-a

6 octombrie 1943 - 22 februarie 1944: Corpul 3

23 februarie - 23 august 1944: Corpul 6

4 septembrie 1944 - 11 ianuarie 1945: Armata a 4-a

15 noiembrie 1944: Ordinul Mihai Viteazul cls. a 3-a cu spade

19 februarie - 2 martie 1945: Armata a 4-a

    Gheorghe Avramescu s-a nascut pe 26 ianuarie 1884 la Botosani intr-o modesta familie de tarani. Ca multi alti tineri cu pozitia sa sociala a ales cariera militara. In 1906 a fost admis in Scoala de ofiteri de infanterie din Bucuresti, pe care a terminat-o in 1908, primind gradul de sublocotenent. Din pacate nu se cunosc multe detalii despre unitatile la care a fost repartizat pana in 1913, cand a inceput cursurile la Scoala Superioara de Razboi, in afara de faptul ca a fost promovat in 1911 la gradul de locotenent. Dupa primul an a trebuit sa intrerupa studiile, probabil datorita razboiului ce tocmai izbucnise in Europa. Maiorul (din 1917, la numai un an dupa ce a fost promovat capitan) Avramescu a continuat cursurile intre 1919-1920, absolvind al doilea din promotie.
    Lt. colonel in 1923 si colonel 1929, a devenit general de brigada in 1936. Inceputul razboiului l-a gasit cu gradul de general de divizie la comanda Corpului de Munte, cu care a participat la ofensiva din Bucovina de Nord in iulie 1941 (actiune pentru care a primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a 3-a) si cu care a ajuns pana in nordul Crimeei. Acolo a fost implicat in Batalia de la Marea de Azov, avand o importanta contributie la infrangerea Armatelor a 9-a si a 18-a sovietice. Subordonat Armatei a 11-a alui von Manstein, a luat parte la patrunderea in peninsula, apoi la luptele din iarna anului 1941/42 si la asaltul final asupra Sevastopolului, unde cele doua divizii (1 Munte si 18 Infanterie) ale sale au cucerit cateva pozitii cheie ale fortaretei. Operatiunea de eliminare a Diviziei 109 Puscasi din capul de pod de la Balaclava a fost executata de el si nu de gen. Manoliu, cum este mentionat in articolul despre romanii care au primit Crucea de Cavaler, de pe site-ul Feldgrau.com. Totusi au existat perioade in 1941 in care Corpul de Munte avea practic sub comanda sa numai una sau chiar nici una din marile unitati romanesti, deoarece von Manstein transferase de facto trupele romane diverselor corpuri germane. A protestat si a reusit sa obtina interventia lui Antonescu in aceasta chestiune.
    Trebuie mentionat faptul ca generalul Avramescu a fost cel care a initiat Cantina pentru Saraci din Simferopol, unde aproape 2000 de oameni erau hraniti zilnic.Spre sfarsitul anului 1943 a fost numit comandant al Corpului 3, iar apoi al Corpului 6, cu care a participat in luptlele din Moldova din 1944. In ajunul inceputului Operatiunii Iasi-Chisnau, a preluat comanda efectiva a Armatei a 4-a, deoarece gen. Racovita era in permisie. Nu a putut preveni dezastrul, dar a ramas la comanda Armatei a 4-a in timpul campaniei din Transilvania, in care trupele sale au dus cele mai grele lupte, continuand apoi inaintarea in Ungaria si Slovacia. A fost indepartat timpde o luna delacomanda Armatei a 4-a, dar la insistentele sovieticilor s-a intors in februarie 1945.Starea armatelor romane in primavara anului 1945 era mizerabila. Principala cauza era slaba aprovizionare. Noii aliati foloseau logistica romaneasca pentru nevoile lor. Majoritatea produselor romanesti erau destinate unitatilor Armatei Rosii.
    Generalul Gheorghe Avramescu a protestat vehement in mai multe ocazii. Bineinteles, maresalul Rodion Malinovski a respins acuzatiile, motivand situatia ca datorata "sabotajului ofiterilor din vechiul regim". Dupa ce comandamentul sovietic a aprobat livrarea a 200 de vagoane cu alimente trupelor romane, Avramescu a continuat sa protesteze, deoarece unitatile sale erau sub incadrarea nominal, dar primeau misiuni mult peste posibilitatile lor.Pe 2 martie 1945, el si generalul Nicolae Dragomir au chemati la comandamentul Armatei a 40-a sovietice in orasul slovac Divin, pentru a expune situatia Armatei a 4-a romane. Dupa o ora, ofiterilor care venisera cu el li s-a comunicat ca Avramescu si Dragomir plecasera cu generalul Filip Fedorovici Jmacenko la punctul decomanda al Frontului 2 ucrainean, fiind chemati de maresalul Malinovski. De fapt cei doi generali fusesera arestati. La 20:30, ofiterul de legatura sovietic pe langa Armata a 4-a i-a comunicat generalului Dascalescu ca este noul comandant. Pe 5 martie, Dascalescu a trimis o scrisoare oficiala lui Jmacenko, intrebandu-l cand au plecat Avramescu si Dragomir spre Bucuresti (asa cum ii fusese spus initial) si cand se vor intoarce. Patru zile mai tarziu, Jmacenko a vizitat punctul de comanda al Armatei a 4-a. Din nou Dascalescu a intrebat unde erau cei doi generali. I s-a recomandat sa intrebe Ministerul Apararii sau Statul Major roman.Pe 3 martie1945, nevasta (Adela) si fiica sa (Felicia) au fost arestate si trimise in Siberia. Felicia s-a sinucis trei zile mai tarziu, iar Adela s-a intors in Romania in 1956. A cerut pensia la care era indreptatita in cazul mortii sotului ei. Autoritatile romane s-au adresat Tribunalului Suprem al URSS si au aflat ca generalul Gheorghe Avramescu murise pe 3 martie 1945, langa orasul Iasbereni, in urma unui atac al Luftwaffe.
    A fost inmormantat la Budapesta.Unii creca de fapt a fost executat de NKVD.Pe 23 octombrie 2000, generalul Avramescu s-a intors in Romania si a fost inmormantat in Cimitirul Militar din Cluj.Discutiadespre presupusa sa intentie de a dezerta impreuna cu intreaga sa armata, asa cum il suspectau sovieticii in urma fugii ginerelui sau, este inca deschisa. Pe de o parte trebuie sa luam in consideratie o excelenta educatie militara si o bogata experienta de lupta, care i-ar fi spus ca razbopiuleste deja pierdut sica aceasta actiune ar fi o nebunie, iar pe de alta parte avem marturile catorva germani si romani (membrii ai Garzii de Fier). Numai arhivele sovietice ar putea clarifica acest lucru. "

    [/size]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 30, 2013, 09:20:36

 Postarea fiind foarte importanta, o repostez si aici pentru a nu se pierde in nr. mare de postari de la ANUNTURI : " "Romania, te iubesc!" - din cadrul Stirilor PROTV, de luni, 13 decembrie 2010 - poate fi revazuta la http://www.youtube.com/watch?v=FwFFGdIjWtc."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2013, 09:01:38

 " Un film cutremurator, lansat de curand, va determina cu siguranta Rusia si Germania sa-si reexamineze o parte a istoriei recente pe care cele doua tari ar fi preferat mai degraba s-o faca uitata, scrie presa occidentala.
Grosolana chemare "Komm Frau!" - "Vino, femeie!" - inca le mai da fiori batranelor nemtoaice. Isi amintesc perfect ca asa abordau femeile, tinere sau batrane, soldatii rusi care colindau strazile Berlinului si ale altor orase nemtesti distruse de bombardamente, la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Filmul - "Eine Frau in Berlin" (O femei in Berlin), are la baza jurnalul ziaristei germane Marta Hillers care relateaza ororile petrecute in lunile aprilie si mai 1945, dupa ce Armata Rosie a lui Stalin a preluat controlul asupra capitalei celui de-al Treilea Reich. Hillers a fost una din cele doua milioane de nemtoaice violate de catre soldati ai Armatei Rosii. Secrete de familie Ea isi incepe relatarea in pivnita in care se ascunsese. Prima fila este datata vineri, 20 aprilie, 1945, ziua de nastere a lui Hitler (care s-a sinucis zece zile mai tarziu). Dupa caderea Berlinului, Hillers, care avea pe atunci 34 de ani, a fost violata de mai multe ori de catre soldatii sovietici. La fel au patit milioane de femei, dar ani de zile nimeni nu a avut curajul sa pomeneasca despre aceste abuzuri. In Germania de Est, unde Uniunea Sovietica era considerata un aliat de nadejde, prieten si protector deopotriva, perioada postbelica intesata de violuri si abuzuri a fost data uitarii. Iar in Germania de Vest, aceste amintiri sumbre au trecut in categoria "secrete de familie". "Soldatii germani intorsi de la razboi nu au vrut sa cunoasca detalii despre umilintele indurate de nevestele, fiicele sau chiar mamele lor. A fost o tacere dubla: barbatii nu doreau sa vorbeasca despre infrangerea in razboi, iar femeile despre cumplita lor suferinta", spune actrita Nina Hoss, interpreta unuia din rolurile principale. Hillers, care a murit in 2001 la varsta de 90 de ani, a publicat si o carte, dar, de teama unor represalii, nu si-a pus numele pe coperta. Volumul a fost publicat in Marea Britanie si Statele Unite in anii '50, dar in Germania a fost primita cu raceala. "Mama ura rusa, usturoiul si votca" In anii care au urmat, problema violurilor a fost tatonata de catre istorici, dar germanii s-au ambitionat sa ocoleasca subiectul, sub pretextul ca nu doresc sa tulbure amintirile bunicilor lor. Cartea lui Hillers a fost retiparita in Germania, in 2003, dar chiar si atunci a fost privita mai degraba ca opera fictiva decat ca document istoric. "Abia mai tarziu am inteles de ce ura mama limba rusa, usturoiul si votca", a precizat sociologul Renate Meinhof. "Dupa reunificarea Germaniei in 1990, am inceput sa investighez violurile postbelice si am aflat cu stupoare ca si mama mea se numarase printre victime. Am vorbit cu multe femei si am aflat ca au trait decenii intregi cu aceasta rana sangeranda de frica socialistilor germani", mai spune Meinhof. Rusii preferau grasanele Totusi, filmul evita sa-i prezinte pe nemti intr-o lumina favorabila. Atrocitatile rusilor sunt practic un raspuns, o razbunare pentru odioasele crime comise de nazisti in Est. Sovieticii intra in pivnite, cauta si "executa" femeie dupa femeie. Jurnalul Martei Hillers puncteaza preferinta rusilor pentru femeile mai plinute si descrie cu amanunte felul in care a fost vanata, printre ruine, sotia grasana a brutarului local. La cateva minute dupa ce a fost victima unui viol, personajul interpretat de Nina Hoss incepe sa mediteze asupra urii cu care actioneaza agresorii rusi, aceasta fiind, aparent, una din primele sale reflectii asupra odiosului razboi al lui Hilter. Un alt mo­ment deosebit de emotionant este cel in care eroina decide sa solicite protectia unui ofiter rus (de fapt, i se ofera acestuia pentru a nu cadea din nou prada pornirilor animalice ale soldatilor). In realitate, multe nemtoaice au procedat la fel pentru a ramane in viata sau pentru a avea ce pune copiilor pe masa. "Unele nu au putut sa supra­vietuiasca unei asemenea traume si s-au sinucis. Multe au contactat boli venerice, altele au ramas insarciante si au nascut asa-numitii "pui de rusi", precizeaza Meinhof. Va fi interesat de urmarit reactia Rusiei, pentru care violurile comise de Armata Rosie in estul Germaniei sunt un fapt inacceptabil, o inventie menita sa discrediteze prestigiul soldatilor rusi. Cand istoricul englez Antony Beevor a mentionat aceste fapte in cartea sa "Berlin: The Downfall", ambsadorul rus la Londra, Grogori Karasin, l-a acuzat de "blasfemie", adaugand ca "este o calomnie la adresa poporului care a salvat omenirea de nazism".


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2013, 09:11:58

" http://www.scribd.com/doc/120786530/Antony-Beevor-Caderea-Berlinului "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2013, 17:49:07

" http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/cdandara/probatoriu/04_mai_securitatea_militia.htm


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2013, 19:14:55

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/povestea-fraudelor-electorale-romania-1870-incoace-revolutia-statului-i "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 01, 2013, 16:41:32

" http://www.george-damian.ro/razboiul-rece-a-inceput-in-romania-3096.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 02, 2013, 19:33:01

 " http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/investigatii/hectarul-lui-ilici-pe-mana-fostilor-prim-secretari-240039.html "
 " După doi ani în care le-a ţinut la sertar, Primăria Galaţi face publice numele foştilor activişti şi securişti care, în calitate de revoluţionari, au primit terenuri (un hectar fiecare), locuinţe şi spaţii comerciale în baza „Legii Recunoştinţei".

Chiar dacă în oraş nu au fost confruntări armate, mulţi gălăţeni şi-au sacrificat sau riscat viaţa la revoluţia din decembrie 1989. Peste 60 de tineri din Galaţi au format Detaşamentul Dunărea, care s-a deplasat în Capitală în noaptea de 22 spre 23 decembrie şi au luptat alături de bucureşteni. Nouă gălăţeni au murit împuşcaţi la Televiziune, CC şi MApN, iar alţi 15 au fost răniţi. Mulţi au obţinut certificat de revoluţionar pentru că au făcut parte din CPUN-urile locale sau din detaşamentele gărzilor patriotice. Majoritatea celor care au făcut parte din acele structuri nici măcar nu deţin certificat, considerând că au făcut ceea ce trebuia. În schimb, au năvălit printre revoluţionarii autentici impostorii, foşti colaboratori ai Securităţii, activişti PCR, ofiţeri sau oameni de afaceri controversaţi, precum Cătălin Chelu.

Peste 250 de hectare pentru revoluţionari

După doi ani de demersuri, Societatea Jurnaliştilor „Dunărea de Jos" a obţinut de la Primăria Galaţi listele cu revoluţionarii care au primit terenuri, locuinţe şi spaţii comerciale în baza „Legilor Recunoştinţei", 42/1990 şi 341/2004. Municipalitatea a comunicat asociaţiei lista celor 251 de revoluţionari care au primit câte un hectar de teren extravilan, 24 care au primit locuinţe, opt care au devenit proprietari de spaţii comerciale, respectiv vetre de casă. Marea surpriză este că a fost atribuită revoluţionarilor cu certificat obţinut legal sau ilegal o suprafaţă de 251 ha, cât două-trei cartiere ale Galaţiului. Din cei 251 de beneficiari, doar 144 mai sunt înregistraţi ca revoluţionari în baza de date a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revo­luţionarilor (SSPR), în alte 11 cazuri identitatea fiind incertă. Unii dintre beneficiarii Legii 42 nu au mai dorit să păstreze statutul de revoluţionari. Printre cei reconfirmaţi în baza Legii 341 se află şi opt foşti colaboratori ai Securităţii, cărora trebuie să li se retragă drepturile. În consecinţă, a fost atribuită unor persoane cu fals statut de revoluţionar, o suprafaţă totală de 120-150 hectare.

Tovarăşii Beuran şi Puşcă

Printre foştii activişti de partid deveniţi revoluţionari este şi Nicolae Beuran. În august 1989 acesta a fost numit secretar al Comitetului Judeţean PCR Galaţi, prin transfer de la Cluj, iar pe 22 decembrie era să fie linşat de mulţime. Acum, numele său apare la poziţia 29 din lista revoluţionarilor care au primit un hectar de extravilan. În baza Legii 42 era posesorul certificatului nr 13.156. După reverificarea dosarului în baza Legii 341, deţine certificatul de revoluţionar LRM-B-1735. Beuran face parte din Asociaţia „23 Decembrie 1989 Metrou" Bucureşti. Până în 1996 a fost prefect
PDSR de Galaţi. În seara de 13 iunie 1990 a trimis la Bucureşti un tren cu siderurgişti şi navalişti care să se alăture minerilor. Îmbrăcaţi civil, fără lămpaşe, gălăţenii au fost bătuţi de mineri.

Alt fost activist PCR ajuns revoluţionar este Benone Puşcă. În 1989 era secretar al Comitetului Municipal PCR. Şi el era să fie linşat de mulţime. Acum e la nr. 190 în lista revoluţionarilor care au primit 1 ha de extravilan. Benone Puşcă a avut certificatul de revoluţionar nr 13.656, fiind membru al Asociaţiei Ecoforum - Clubul Tinerilor Eroi. După 2004 nu a mai fost confirmat ca revoluţionar, dar a rămas cu hectarul. Acum, e rectorul Universităţii particulare Danubius.

Tovarăşii Durbacă, Mândru şi Boisan

Printre revoluţionari se regăsesc şi foşti directori PCR. Fostul primar Eugen Durbacă era în 1989 directorul Întreprinderii de Utilaj Greu şi membru supleant al CC PCR. În decembrie 89 a fost salvat cu un transportor blindat al armatei de către muncitorii care voiau să îl linşeze. În 1999 şi-a luat certificatul de revoluţionar nr. 13.162, iar în 2000 a renunţat la certificat din cauza scandalului izbucnit. În lista revoluţionarilor care au primit teren mai figurează, la poziţia 135, Traian Mândru. În decembrie 1989, era directorul fabricii de armare de la Şantierul Naval Galaţi (SNG), iar pe 20 ianuarie 1990, Mândru a fost unul dintre directorii izgoniţi de navaliştii nemulţumiţi de privilegiile pe care şi le arogaseră directorii PCR. A devenit subprefect şi prefect PDSR. SSPR l-a reconfirmat, acordându-i certificatul LRM-M-1198.

Alt ştab PCR ajuns revoluţionar a fost Constantin Boisan. Deşi neconfirmat ca revoluţionar după 2004, el a rămas totuşi cu 1 hectar de extravilan (poziţia 34 din tabel). Boisan a fost mâna dreaptă a lui Durbacă, fiind promovat de acesta şef al Direcţiei Gospodărire Comunală din Primăria Galaţi, funcţie în care s-a remarcat prin faptul că acorda fără licitaţie contractele de achiziţii şi lucrări de reparaţii. Actualul primar, Dumitru Nicolae,  l-a destituit pe Boisan în februarie 2001, motivând cu o remarcă celebră: „ajunsese mai puternic decit primarul".


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nor din Iunie 02, 2013, 23:57:47
Ce fel de titlu de topic e acesta, domnule? Iti bati joc?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 03, 2013, 09:57:38

 Aminteste-ti! Dar inainte sa-i dau enter am atins aiurea o tasta.

 "
    Pe 9 mai, un grup de deputaţi şi senatori PSD şi PPDD au depus o „propunere legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii“, prin care îşi propun să aducă respectiva lege în acord cu o decizie a Curţii Constituţionale din 26 iunie 2012. Decizia respectivă reduce şi mai mult definiţia legală a turnătorului. Iniţiativa amintită face, practic, imposibilă activitatea CNSAS. De ce s-o fi gândit Parlamentul României că cea mai mare urgenţă a sa este să salveze turnătorul la Securitate rămâne un mister.

    În formularea iniţială, legea susţinea că este „colaborator al Securităţii persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngră­direa drepturilor şi libertăţilor fun­damentale ale omului“. ­Curtea Constitu­ţională a hotărât că „pentru a da eficienţă dreptului la un proces echitabil şi, implicit, dreptului la apărare, „relatările verbale consemnate de lucrătorii Securităţii“ nu pot fi administrate şi apre­ciate, individual, ca probe unice. Cu alte cuvinte, asemenea documente nu pot avea forţă probantă luate izolat şi, ca atare, nu pot servi ca temei al admiterii acţiunii în constatare decât dacă, pe calea unei atente şi complete analize, sunt coroborate cu datele sau informaţiile provenite din alte documente sau rezultate din administrarea altui mijloc de probă. (...) Pentru considerentele arătate, Curtea urmează să admită, în parte, excepţia de neconstituţionalitate şi să constate că sintagmele „indiferent sub ce formă“ şi „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii“ din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr .24/2008 sunt neconstituţionale. Curtea Constituţio­nală a României pare să creadă că turnătorii se duceau la Securitate ca să facă conversaţie la ceai şi că „notele verbale“ nu se califică drept turnătorie, deşi nimeni nu dădea "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii" ca să discute mondenităţi, dar asta este.- CCR a decis.

    Numai că nici măcar această îngustare nu a fost de ajuns. 13 parlamentari PSD au iniţiat un proiect de lege care restrânge şi mai mult activitatea CNSAS. Pe scurt, noua lege plasează obligativitatea dovedirii calităţii de turnător în sarcina CNSAS, solicitând înlocuirea prevederii care stipula că pentru ca o persoană să fie declarată colaborator trebuia ca informaţiile oferite Securităţii să fi „vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” cu una ­nouă, potrivit căreia informaţiile trebuie să fi „lezat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”. L-am întrebat ieri pe profesorul de drept şi deputatul Ioan Adam, care pare să fie cel care a promovat acest proiect de lege, dacă poate să îşi imagineze vreo situa­ţie în care o turnătorie la Securitate să NU lezeze „drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului“, astfel încât să trebuiască să fie dovedită de ­CNSAS. Domnul Adam a părut să fie de acord cu noi că turnătorii nu se duceau în general la Securitate ca să dea declaraţii de bine. Cu toate acestea, domnia sa continua să apere proiectul de lege.

    Colegiul Director al CNSAS a transmis un punct de vedere ministrului pentru relaţia cu Parlamentul în care susţine că „se pronunţă ferm în favoarea menţinerii formulării actuale din lege, potrivit căreia colaborator al Securităţii este cel ce furniza informaţii „care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului“, şi nu „care au lezat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului“, aşa cum propune proiectul parlamentarilor PSD.

    „Cu privire la înlocuirea formulării actuale «vizarea îngrădirii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului» cu varianta «care au lezat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului», precizăm că această substituţie nu a fost solicitată prin decizia Curţii Constituţionale. O atare modificare ar afecta dreptul publicului de a fi informat cu privire la profilul moral al persoanelor care ocupă funcţii sau demnităţi publice. În componenta sa referitoare la deconspirarea Securităţii, legea pune accent strict pe deconspirarea profilului moral al denunţătorului, şi nu pe repararea prejudiciilor suferite de victimele denunţurilor. Beneficiarii verificării acestor persoane nu sunt doar victimele regimului comunist, ci toţi cetăţenii care au dreptul de a fi informaţi cu privire la statura morală a persoanelor care ocupă anumite poziţii importante în stat sau care candidează pentru ocuparea acestor poziţii. Pe de altă parte, încălcarea propriu-zisă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale – lezarea acestora – este rezultatul activităţii ofiţerului de securitate, care decidea în mod discreţionar dacă lua sau nu o măsură punitivă împotriva persoanei denunţate. În consecinţă, ar însemna ca, la stabilirea calităţii unei persoane (informatorul), să se ţină cont de faptele unei alte persoane (ofiţerul). Mai mult, înlocuirea formulării «care au vizat îngrădirea drepturilor» cu formularea «care au lezat» va duce la aplicarea unui tratament diferit unor persoane care au furnizat Securităţii absolut aceeaşi informaţie. Astfel, unei persoane i se va putea reţine calitatea de colaborator al Securităţii, pentru că ofiţerul de Securitate cu care aceasta ţinea legătura a hotărât să ia o măsură punitivă împotriva persoanei denunţate. În schimb, unei alte persoane care a furnizat absolut aceeaşi informaţie nu i se va reţine această calitate, pentru că ofiţerul căruia aceasta din urmă i s-a adresat a înţeles să nu îl sancţioneze pe cel denunţat.“

    Punctul de vedere al CNSAS ar putea să obţină câştig de cauză la Guvern, care nu pare să se grăbească să accepte popunerea celor 13. Dar întrebarea rămâne: „Cine e atât de disperat să-i spele pe turnători de păcate?”.
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 03, 2013, 17:33:24

" http://jurnalul.ro/stire-special/delfinul-cu-submarinul-la-reparat-105005.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 03, 2013, 17:44:43
 
" http://www.apd.ro/carteaalbastra/parlamentar.php?leg=1990-1992&cam=2&pid=113 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 03, 2013, 17:51:39

" http://www.apd.ro/carteaalbastra/parlamentar.php?leg=1990-1992&cam=2&pid=113 "
" http://www.portalulrevolutiei.ro/documente/decret_nr_226_24_02_1993.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 11, 2013, 07:56:43

" http://www.art-emis.ro/analize/1122-romania-in-uniunea-europeana-noua-uniune-sovietica-2.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 12, 2013, 12:23:22

" http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/adam-burakowski-fostii-comunisti-au-intrat-in-afaceri-304469.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 13, 2013, 21:37:52

" http://www.youtube.com/watch?v=rdXLqS3RHhQ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 22, 2013, 21:36:22

 "     Timpul.md:

Șevciuk calcă pe urmele lui Smirnov: “Pacificatorii ruşi apără Transnistria de naţionaliştii români”

    ,,Pacificatorii ruşi protejează şi menţin pacea de 20 de ani pe malurile râului (n.r. Nistrului), inclusiv contra naţionaliştilor, care sunt determinaţi să rezolve conflictul prin mijloace militare”, a declarat liderul separatist Evghenii Şevciuk într-un interviu acordat publicaţiei Izvestia.

    Şevciuk a precizat că hotărârile politice cu privire la contingentul rusesc din regiunea transnistreană nu trebuie să fie influenţate de opiniile naţionaliştilor. „Noi vedem cum se comportă naţionaliştii români. Şi auzim cât de radicale sunt declaraţiile lor. Nu cred că deciziile politice ar trebui să se bazeze pe opiniile naţionaliştilor”, este de părere liderul de la Tiraspol.

    În cadrul aceluiaşi interviu, Evghenii Şevciuk a explicat de ce ar fi nevoie de un referendum în regiunea separatistă pentru a afla în ce cadru vor să trăiască oamenii cuprinşi în aşa-zisa “rmn” şi care este destinaţia celor 500 de milioane de ruble oferite de Federaţia Rusă.Sursa: Război întru Cuvânt ( http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/08/01/rusia-federalizarea-moldovei-trupe-transnistria/ )

 " http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/08/01/rusia-federalizarea-moldovei-trupe-transnistria/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 22, 2013, 21:41:03

 "     Jamestown Foundation/ Vladimir Socor: Federalizarea Moldovei revine pe agenda Rusiei

    Moscova si-a sarbatorit cea de-a 20-a aniversare a “mentinerii pacii” in Moldova prin multiplicarea obstacolelor din calea aplanarii conflictelor. Secretarul de Stat si Ministru Adjunct al Relatiilor Externe Grigory Karasin, citind la Tiraspol un mesaj din partea presedintelui Vladimir Putin, a dat o noua definitie operatiunii rusesti de “mentinere a pacii”: “In forma sa actuala, aceasta operatiune este garantul principal al continuitatii procesului politic de rezolvare a conflictelor. Fortele noastre de mentinere a pacii sunt garantul atingerii unei solutii acceptabile atat pentru Transnistria, cat si pentru Moldova”.Sursa: Război întru Cuvânt ( http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/08/01/rusia-federalizarea-moldovei-trupe-transnistria/ )


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 22, 2013, 22:22:36

 Ce le mai bubuie mintea : "     Adevarul: Vor să creeze o republică federativă, care să includă Republica Moldova, dar şi teritorii din România şi Ucraina

    Mişcarea „Moldova Federativă”, lansată ieri la Chişinău, propune crearea unei noi ţări în care să intre cinci republici autonome: Moldova de Est, Moldova de Vest, Republica Moldovenească Transnistreană, Republica Găgăuzia şi Republica Bucovina. În noua structură statală ar urma să intre şi Regiunea autonomă Basarabia.

    Sveatoslav Mazur, liderul noii mişcări, anunţă pe site-ul federatia.md că aceasta are drept scop “centralizarea poporului moldav multinaţional în jurul ideii renaşterii Patriei-Mamă Moldova şi pentru a salva teritoriile istorice de laşi şi trădători”.

    El propune şi o strategie de federalizare în care să intre Republica Moldova, Nordul Bucovinei şi Sudul Basarabiei, care fac parte din Ucraina şi Moldova din dreapta Prutului.

    Potrivit aceleiaşi strategii, populaţia noului stat federativ va constitui 10,5 milioane oameni, care vor locui “pe întreg teritoriul fostului cnezat moldovenesc”.

    Republica federativă va avea o formă de guvernare prezidenţială, iar organul legislativ va fi alcătuit din două camere. Camera superioară va include 71 de deputaţi, care vor fi aleşi în circumscripţii uninominale pentru un mandat de nouă ani. Camera inferioară va fi alcătuită din 201 deputaţi aleşi pe liste de partid pentru un mandat de patru ani.

    Limbile oficiale în noul stat ar urma să fie “moldoveneasca” şi rusă, iar drapelul naţional – bicolorul roş-albastru cu capul de bour drept stemă.

    Totodată, noul stat ar urma să facă parte din Uniunea Euroasiatică a lui Vladimir Putin.

    De notat că Sveatoslav Mazur a face parte din Partidul Patrioţii Moldovei şi se declară ezoterist, el fiind şi director al Institutului de Ezoterism, Psihologie şi Viaţă Reală din Republica Moldova.

Nota noastra: Planul rus al federarii Republici Moldova este o mai veche varianta repusa in discutie in prezent, cand exista relatari ca si Germania favorizeaza o asemenea “solutie”.

“Moldova Federativa” este o miscare ce nu are legatura cu planul rusesc, chiar daca, evident, este initiata, cel mai probabil, de serviciile secrete ale Moscovei. Are insa un caracter mai degraba fantasmagoric, de sperietoare menita sa tulbure in plus apele deja agitate.

Mult mai periculos este planul federalizarii Republicii Moldova, cu atat mai mult cu cat Germania “achieseaza”. Oare de ce presedintele care a facut, chipurile, cel mai mult pentru Republica Moldovei, anume Traian Basescu, nu si-a folosit relatia “privilegiata” cu Merkel pentru a preveni un astfel de deznodamant? Sau relatia “privilegiata” are vreun pret?


Sursa: Război întru Cuvânt ( http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/07/20/rusia-federalizarea-republicii-moldova/ )"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 25, 2013, 21:35:45

 " Scrisoarea adresată lui Elie Wiesel de către un concetăţean de-al său din Sighet

 

Published By Nicolae Popescu On Sunday, March 24th 2013.

 

"Stimate domnule Elie Wiesel,                                                                                                                                                                                                                                                         

 

"La sfarsitul lunii iulie 2002 ati revizitat orasul dvs. natal - Sighetul Marmatiei, din Romania , si ati retrait atat amintirile frumoase din perioada copilariei cat si amintirile dureroase privind tragedia deportarii la lagarul de exterminare nazist din Auschwitz (1944).

> "Cu aceasta ocazie ati spus locuitorilor din Sighetul Marmatiei urmatoarele: .

 

> "Deci doriti ca baiatul meu sa ma intrebe ce am facut eu in 1944 cand trupele nemtesti si unguresti v-au trimis la lagarul de exterminare nazist de la Auschwitz. Doriti sa stiti daca . Acum, in 2002, gasesc afirmatiile dvs. foarte jignitoare. Stiti foarte bine ce s-a intamplat cu populatia romaneasca din Sighet intre 1940-1944, deoarece citindu-va memoriile inteleg ca va place istoria. Sa mergem impreuna in timp si sa analizam ce am facut eu si ce ati facut dvs. in perioada 1940-2002.

 

> "Eu m-am nascut in 1922, in Sighet. Parintii mei fusesera improprietariti in 1925 dupa reforma agrara si traiau destul de bine din munca pamantului si cresterea animalelor, fiind bine-vazuti in comunitate ca tarani instariti. In 1939, am urmarit cu frica miile de refugiati din Polonia care au trecut prin orasul nostru. Aveam 17 ani atunci si intelegeam ca ceea ce se intampla in Polonia era foarte grav. Parintii mei cautau sa ma linisteasca, spunandu-mi ca Anglia si Franta ne vor apara! Dar, la sfarsitul anului 1939, Polonia era impartita intre Germania si Rusia, timp in care Franta si Anglia au stat si s-au uitat si nu au facut nimic!

> "In urma Pactului Molotov-Ribbentrop, pe data de 26 iunie 1940, Rusia a dat un ultimatum Romaniei sa evacueze Basarabia si Bucovina de Nord. Dupa cum stiti foarte bine, comunistii rusi imediat au activat 'Coloana a V-a' din Basarabia si Bucovina de Nord, formata din minoritatile ostile guvernarii romanesti (rusesti, ucrainene si evreiesti), care au ucis multi romani civili, autoritati romanesti si trupe romanesti care se retrageau. In urma acapararii de catre comunistii rusi a Basarabiei si Bucovinei de Nord, peste 350.000 de romani au devenit refugiati. 200.000 de romani au fost deportati in Siberia si peste 150.000 de romani, in special cei care in 1918 au militat pentru Unirea cu Romania au fost exterminati. Noi, romanii din Sighet am trimis bani si ajutoare refugiatilor romani din aceste provincii romanesti furate de rusi. Poate va aduceti aminte ca si prin Sighet au trecut cateva sute de refugiati romani din Bucovina de Nord.

> "Acum, la randul meu, va intreb: dumneavoastra, familia dumneavoastra si comunitatea dvs. evreiasca din Sighet, ce ati facut pentru acesti refugiati romani? Cum ati dormit intre 26-27 iunie 1940, cand atat de multi romani au suferit cumplit?

 

> "Din pacate, peste putin timp, la o luna si jumatate dupa tragedia din Basarabia si Bucovina de Nord, a venit si randul nostru, al romanilor din Sighet sa suferim. Pe data de 30 august 1940, in urma Dictatului de la Viena impus de Hitler , Romania a fost fortata sa cedeze Ungariei Transilvania de Nord, inclusiv orasul Sighet. Peste 300.000 de romani au devenit refugiati sau au fost expulzati, mii de romani au fost batuti si omorati. Prigoana autoritatilor unguresti impotriva romanilor a fost cumplita. Dupa cum stiti foarte bine, dle Wiesel, o mare parte din populatia romaneasca din Sighet a fost nevoita sa se refugieze in Romania . Cei care au ramas au fost terori-zati (batuti, inchisi, omorati), de catre autoritatile unguresti.                         

 

In perioada 1940-1944, peste 50.000 de romani au fost omorati de autoritatile unguresti in Transilvania ocupata. Imi amintesc cum in primele zile cand au intrat trupele unguresti in Sighet, comunitatea ungureasca si evreiasca din oras era foarte fericita pentru ca .

> "In cartea All rivers run to the sea singur declarati: 'A conse-quence was that Sighet became Maramorossziget again. The popula-tion joyfully greeted the first 'motorized' units of the Hungarian Army: troops on bicycles. My mother, too, was pleased with our change of nationality. For her is was a kind of return to her childhood for which thanks were due to God' - pag. 28. ('O consecinta a fost aceea ca Sighetul a devenit din nou Maramorossziget. Populatia a salutat cu bucurie primele unitati 'motorizate' ale armatei ungare: trupe pe bicicleta. Si mama mea s-a bucurat de schimbarea nationalitatii. Pentru ea aceasta a insemnat o intoarcere la copilarie, fiind recunoscatoare lui Dumnezeu').

> Asa ca acum, la randul meu, va intreb, dle Elie Wiesel, cum aveti tupeul si lipsa de omenie sa ma intrebati cum am dormit in 1944, cand intre 1940-1944 nu ati facut nimic pentru familia mea, care a suferit cumplit in urma teroarei unguresti?

> "De ce acuzati pe romanii din Sighet ca nu au facut nimic pentru comunitatea evreiasca, cand stiti foarte bine ca romanii din Sighet din 1940 si pana in 1944 au suferit cumplit sub teroarea administratiei unguresti, erau oropsiti si nu aveau puterea politica si militara sa faca ceva?

 

> "Dle Elie Wiesel, la randul meu, vreau sa stiu cum v-ati simtit dupa august 1940 cand romanii din Sighet au fost prigoniti si omorati de autoritatile unguresti. Vreau sa stiu daca dupa august 1940 .

> "Dar sa continui amintirile despre Sighet. In 1941, autoritatile ungare au dat afara familia mea de pe pamantul pe care il obtinuse in urma reformei agrare din 1925. In septembrie 1941, am ajuns refugiati la Ploiesti , la un unchi al mamei. In anul 1943, cand aveam 21 de ani, am fost inrolat in Armata Romana. Pana in 1944 am luptat pe frontul rusesc, din 1944 am luptat pentru eliberarea Transilvaniei de sub unguri si in 1945 ma aflam cu trupele romanesti la granita Ungariei cu Cehoslovacia.

> "Impreuna cu familia mea m-am intors la Sighet in primavara anului 1946, la varsta de 26 de ani, dupa o absenta din Sighet de 5 ani. Ne-am intors la pamantul nostru si cu greu am incercat sa ne refacem viata. Casa noastra am gasit-o distrusa si tot ce lasasem fusese furat de vecinii nostri (!) din Sighet.

> "Dupa cum stiti si scrieti in cartea All rivers run to the sea, dupa 1944, trupele rusesti au pus ca sefi ai politiei, inchisorilor si lagarelor de munca obligatorie pe o multime de tineri evrei comunis-ti. 'The red army had given control of the police to some young Jewish communists returning from Bucharest , the labor battalions, and the camps. Whom else could they have any confidence in? (one of them, Aczi Mendelowics, later became Amons Monor, chief of formidable Shin Beth Security Service in Israel ') -pag.147-148 ('Armata Rosie a dat politia pe mana unor tineri evrei comunisti intorsi din Bucuresti. De asemenea si lagarele de munca si inchisorile au capatat sefi similari. In cine altcineva sa fi avut rusii incredere? (unul dintre acestia,

> Aczi Mendelowics, a devenit mai tarziu Amos Monor, seful formidabilului Serviciu Secret israelian, Shin Beth). Acesti comunisti evrei au inceput o adevarata teroare impotriva a tot ce era contra lor.

 

> "Incepand cu primavara anului 1947, in inchisoarea din Sighet, pe care cred ca v-o amintiti deoarece era o cladire impozanta, construita la 1897, au inceput sa fie inchisi "dusmanii poporului si ai noii societati".

 

 

 

> "Dupa abdicarea fortata a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei, comunistii au venit la putere in toata Romania . La inchisoarea din Sighet a fost adus mai intai "Lotul Visovan", compus din 18 elevi si studenti maramureseni arestati de comunisti (stiti foarte bine cine au fost acesti comunisti in Sighet). Pe urma au urmat fosti ministri, militari, academicieni, profesori universitari, ziaristi. Printre ei se numarau Iuliu Maniu, Constantin (Dinu) Bratianu, Gheorghe Bratianu, Mihai Manoilescu, Aurel Vlad, Daniel Ciugureanu, Ioan Pelivan, Constantin Argetoianu, generalii Mihail Racovita si Ion Rascanu, preoti greco-catolici si romano-catolici, precum Ioan Suciu, Anton Durcovici, Traian Frentiu, Vasile Aftenie. Toti acestia si multi altii au murit in inchisoarea de la Sighet.

> "Cu ce i-ati ajutat, dle Elie Wiesel, pe acesti romani exterminati de teroarea comunista? La vremea respectiva erati la Paris si ati fi putut ridica glasul despre holocaustul rosu, care a exterminat peste 1.200.000 de romani in lagarele de exterminare raspandite pe intreg teritoriul Romaniei!

> "Holocaustul rosu a durat in Romania din 1946 pana in 1989. In toata aceasta perioada, ce ati facut, dle Elie Wiesel, pentru romani si Romania in care v-ati nascut, ?

> "Si cum se face ca in 2002, cand ati revizitat casa natala din Sighet, nu v-ati oprit si la muzeul holocaustului rosu din Sighet, care se afla aproape de casa dvs.? De ce nu ati avut curajul sa vedeti prin ce teroare si tragedie au trecut toti cetatenii Romaniei (romani, unguri, evrei, germani etc.) in perioada 1944-1989? Dle Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace si purtatorul a U.S. Congressional Medal of Honor, de ce nu ati gasit potrivit si cuvenit sa depuneti o floare la Sighet in memoria celor exterminati in timpul holocaustului rosu? Prin aceasta atitudine a dvs., toti acei martiri ai neamului romanesc au murit pentru a doua oara!     dle Elie Wiesel?

 

> "Viata mea dupa 1946 a fost un cosmar. Trupele rusesti si tinerii comunisti la putere in Sighet terorizau populatia, iar in 1950 au inceput colectivizarea. In 1954, impreuna cu alti "tarani instariti", am fost arestati si judecati ca dusmani ai poporului si trimisi la lagarul de exterminare de la Canal , din Dobrogea. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu am supravietuit! Dupa ce am fost eliberati in 1960, mi-am continuat viata mizerabila in Romania sub dictatura comunista.

> "Prin intermediul ziarului Meridianul Romanesc va trimit aceasta scrisoare, dle Elie Wiesel. Vreau sa stiu: in toti acesti ani, din 1945 pana in prezent, ce ati facut pentru cetatenii romani (romani, unguri, evrei, germani etc.) terorizati si exterminati de holocaustul rosu? Vreau sa cunosc: cand stiati ca noi suferim asa de cumplit, cum puteati sa dormiti bine la Paris , Florenta , New York , Washington D.C. ?

 

> "Cu stima, Gheorghe Dima, "Concetatean din Sighet"....

Sursa: "Saptamana Rosie" - Paul Goma


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 26, 2013, 08:33:40

 " pontaDiscuțiile privind lupta pentru imagine, cine stă mai mult pe sticlă (de ce este tot mai greu de înțeles), le las în seama televizioniștilor din Capitală.

Este evident că premierul Ponta va trebui să dea dracului afară sfetnicul într-ale declarării Zilei Tricolorului drept zi națională de doliu.

Mai mult, ca să fie circul complet, Ziua Tricolorului va dura câteva minute, cât va ține ceremonialul oficial, tricolorul va fi urcat pe catarg, după care restul zilei suntem în doliu (adică se coboară steagul în bernă – la jumătatea catargului). Cred că acum Ponta este cel mai departe de porecla la care dădea din coadă când i se spunea „micul Titulescu“. Diplomația și Ponta sunt astăzi antonime.

Au apărut multe comentarii în mediul online. Unele grotești. Indivizi deranjați că li se strică programul de distracții cu doliul. Alții, mai temperați, spun că putea fi amânată ziua de doliu național pentru joi.

Alții, mai detașați de subiect, cu gânduri de bine pentru rudele celor dispăruți, întreabă, pe bună dreptate, pe ce reguli se decretează o zi de doliu național? Toți românii morți în accidente de circulație au parte de avioane militare să se întoarcă acasă? Câți români au plâns că nu au avut bani să-și îngroape morții acasă? " Suntem cu toții egali în fața legii???

De exemplu, accidentul feroviar groaznic de la Scânteia (Iași), când un tren al companiei brașovene Regiotrans a pulverizat un microbuz încărcat cu persoane. Bilanțul tragediei? 14 morți. Ei nu meritau o zi de doliu național, domnule Ponta? Pentru că situația este similară: un șofer dement  nu a respectat regulile de circulație.

Sau victimele atentatului terorist din Spania? Pentru ei nu se putea ține doliu național? Dacă tot jucați acum doar pentru imagine, de ce nu ați propus acest lucru și când erați în opoziție, că nu dădea rău?…

Probabil, vom avea parte acum și de o lege a doliului național, care să prevadă în ce condiții se poate decreta o astfel de zi. Și pe urmă vom aștepta normele de aplicare, care nu vor mai veni și iar vom a avea o lege care nu folosește la nimic. La fel ca multe altele din țara asta…"

 Am trait s-o vad si pe asta - Ziua drapelului - doliu national ! Daca tot dorea PR politic nu putea joi sa decreteze doliu national !!!

" http://newsbv.ro/2013/06/25/coborarea-lui-ponta-in-berna-sau-bezna/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 29, 2013, 15:22:49

" http://roncea.ro/tag/ion-scrieciu/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 29, 2013, 20:20:22

" http://www.europalibera.org/content/article/25031180.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 03, 2013, 00:20:28

" http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/documentar/teroristii-din-sibiu-un-elev-un-ospatar-si-o-telefonista-173312-pagina2.html#top_articol "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 07, 2013, 00:01:31
" http://memoriarazboaielormondiale.blogspot.ro/2013/05/drama-generalului-gheorghe-avramescu.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: bambilici din Iulie 07, 2013, 09:52:57
Fii amabil, ce topic e acesta, cum se numeste?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 07, 2013, 10:24:37

 Aminteste-ti , dar a iesit gresit din neatentie!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 09, 2013, 19:19:11

 " Mogulii media si servitorii lor 

Mogulii sunt cei care detin haturile dinozaurilor media. Ei nu dispar din viata publica. Ei sunt cei care au cladit presa in Romania. Fiecare in parte declara ca a format cel putin 100 de jurnalisti, dintre cei care acum au inceput sa ocupe functii de conducere in media. Au facut scoli de presa in interiorul redactiilor, dar au transmis propriu model viciat. Pe structura incropita de ei s-au cladit radiourile si televiziunile, fiindca in primii ani s-a dezvoltat presa scrisa care a exportat masiv forta de lucru catre audiovizual. Dinozaurii au format si consumatorii de media. Ei au format si modul in care reactioneaza politicienii, oamenii de afaceri, publicitarii si chiar interlopii vis-a-vis de jurnalisti: totul este de vanzare, orice este negociabil. Anuntata aparitie a topului averilor mogulilor din gazetarie este un bun prilej de a ne reaminti de unde au inceput si cum au procedat cativa dintre ei. 

Succesorul lui Tinu-KGB, C.(T.) Popescu 

Popescu Cristian, nascut la 1 octombrie 1956, in Bucuresti, fiul lui Tudor si Victoria, inginer, divortat (pentru a patra oara), domiciliat oficial in str. Feroviarilor nr. 52, Bucuresti. Actualmente presedintele cartelului patronatului din presa – Clubul Roman de Presa – Popescu, director al cotidianului Gandul, calitate in care afirma ca Basescu mai merita doar voma sa, este succesorul lui Tinu-KGB si poate unul dintre cei mai toxici agent de influenta anti-Romania din media centrale. Cand a venit la „Adevarul”, in ianuarie 1990, mult timp dupa ce zgaltaiala din de cembrie se terminase, Popescu Cristian a dormit nopti la rand pe cateva mese de la sectia „scrisori”, aflata la mezanin.  La vreo saptamana, binefacatorul sau (pe care avea sa-l tradeze in scurt timp), Darie Novaceanu, director al ziarului „Adevarul”, a facut uz de influenta lui la Petre Roman si la primarul abia numit al Bucurestiului, spre a-i da lui Popescu un apartament in cartierul „Aviatiei”. Linistit dinspre partea casei, Popescu si-a luat un pseudonim, Cristian Tudor Popescu (CTP), si a inceput sa scrie la comanda lui Darie, in functie de interesele FSN-ului si ale lui Petre Roman. Lansarea si-a facut-o conducand minerii la sediul redactiei „Dreptatea”. Dar de ce nu avea casa? Simplu. Fiindca fusese dat afara si din locuinta si de la serviciu de catre fostii sai colegi la Revolutie din cauza comportamentului abuziv pe care si-l permitea in calitate de „nepot” al lui Iulian Vlad, seful Securitatii ceausiste (dupa cum se recomanda). Iar pseudonimul si l-a luat spre a nu fi recunoscut de ei. 

Servitorul lui Taher 

Popescu Cristian, pe numele sau real, a lucrat la Intreprinderea de Prospectiuni si Foraje „Geofizica”, unitate controlata strict de Securitate, personal de Iulian Vlad, cu sediul in str. Caransebes nr. 1 (aproape de Piata Chibrit) si cu punctul de lucru unde era angajat Popescu in str. Coralilor nr. 4 (in Damaroaia). Revolutia l-a prins lucrand in directa subordonare a lui Adrian Vlad – fiul lui Iulian Vlad – care era directorul Centrului de Calcul Seismic de la „Geofizica”. De altfel, o vreme, CTP l-a angajat si pe Adrian Vlad la „Adevarul”. Darie Novaceanu si-a facut din Popescu omul bun la toate, punandu-l sa semneze toate mizeriile pe care el, in calitate de director, nu si le permitea (in favoarea mineriadelor, impotriva lui Coposu etc.). Pe de alta parte, Novaceanu a incercat sa-i treaca „Adevarul” pe numele lui printr-o privatizare frauduloasa, luandu-l tovaras la parte pe C.T. Popescu. Numai ca redactia a prins de veste si l-a dat afara pe Darie Novaceanu.  Popescu a ramas, si inca pe functie, pentru ca avea in aceasta marsavie nedusa la capat un mare merit: el l-a tradat pe Darie Novaceanu, in timpul sedintei de „demascare” fulminanta. Debarcarea in 1991, a fostului direc tor Darie Novaceanu a fost un moment crucial. Popescu si Dumitru Tinu au castigat incet-incet pozitii ferme in redactie si au reusit privatizarea patrimo niu lui fostei Scanteia. Toate bunurile inclusiv imobilele au fost luate de alte persoane, redactia „ramanand doar cu pixurile in mana”. CTP a ramas linistit in redactie ca redactor-sef adjunct, cu un salariu bunicel, dar nu prea mare pana in ianuarie 1996. Atunci, dupa demisia altui adjunct, Dumitru Tinu s-a autonumit director, iar pe CTP l-a facut redactor-sef, primul sau sfetnic. Tinu aparea ca actionar alaturi de mai multi colegi de la Adevarul la o firma de publicitate infiintata inca din 1991 – Colosal Import Export. La fel, aparea actionar la firma Ecopress Marul de Aur, firma care opera cazinoul „Marul de Aur” de pe Calea Victoriei.  Si nu in ultimul rand, Tinu a ocupat incepand cu martie 2001 o functie in consiliul de administratie al Societatii Companiilor Hoteliere Grand, firma care opereaza hotelul Marriott. Din acel moment, cei doi au inceput marile lor afaceri necinstite, avandu-l ca mentor si sustinator pe Fahti Taher. Arabul i-a ajutat pe cei doi sa-si faca vile la Breaza, iar pe Tinu sa-si construiasca mai multe vile si in Bucuresti. C.T. Popescu si-a facut si un credit preferential la BCR, ilegal, pe care in scurt timp a fost nevoit sa-l returneze inainte de termen, fiindca povestea rasuflase in presa. Tot atunci si-a vandut si vila de la Breaza.   

Tunul lui Popescu 

Tunul vietii, Popescu l-a dat tot pe mana lui Taher, in decembrie 2002, cand arabul i-a dat bani lui Tinu, 1,5 milioane de dolari (prin intermediul lui Hrebenciuc), ca sa cumpere actiunile ziarului „Adevarul” de la ceilalti colegi ai lui si sa le stranga intr-o singura mana – pe moment a lui Tinu. Toti redactorii si fostii redactori ai lui Tinu au fost pacaliti cu cate un dolar, doi pe actiune (in total 720.000 de actiuni), dar lui CTP, Tinu i-a dat 625.000 de dolari! De ce? Fiindca CTP a fost cel care i-a indemnat pe ceilalti sa vanda, nespunand insa ce suma fabuloasa a luat el!

 Musamalizarea anchetei Tinu 

La scurt timp, in ianuarie 2003, Dumitru Tinu a murit in imprejurarile deja cunoscute. C.T. Popescu a influentat ancheta cat a putut, spre a se ajunge la concluzia unui accident. si tot el, se spune, a avut acces la seiful in care Tinu isi tinea dolarii necheltuiti pe actiuni, de la Taher. Imediat a preluat functiile lui Tinu de presedinte CRP si de director la „Adevarul”, fixandu-si un salariu de 10.000 de euro. Impreuna cu Ana Maria Tinu l-a scos de la mostenire pe fiul natural al celui ce-l facuse „om”, Andrei Iucinu-Tinu. Intre timp, s-a pus pe facut alti bani, inseland Fiscul si pe proprii colegi, prin organizarea unor simpozioane cu diverse ministere de catre „Adevarul” si firmele lui capusa Tipo-Media si Media Soft, care incasau toti banii. Firmele aveau doar cate o camera in spatiul ziarului „Adevarul” la Casa Presei si cativa salariati, dar profitul lor era mai mare ca al ziarului. Popescu nu lua banii direct, ci prin cativa interpusi, in special pe numele amantei sale, Serinela Spatarelu, care incasa sute de mii de euro pe an, numai prin aceasta invarteala. In plus, gasca lui CTP initia mari tunuri de presa si punea la cale santaje de sute de mii de euro, asa cum sustine bunaoara omul de afaceri Ioan Niculae (Tutunul Romanesc). 

CTP, hot taxat

In anul 2004, Anna Maria Tinu nu a mai suportat aceste hotii si l-a scos din functia de presedinte al C.A. al ziarului „Adevarul”, astfel ca Popescu, impreuna cu ciracii sai, a infiintat ziarul „Gandul”, incercand sa distruga „Adevarul” – fara scupule, calcand pe cadavre – asa cum procedase si in cazul lui Darie Novaceanu sau in cazul fiului natural al lui Dumitru Tinu. La infiintarea noului cotidian, el a acoperit 35 la suta din capital, sustinand ca banii ii are din actiunile vandute lui Dumitru Tinu la „Adevarul” (suma de 650.000 de dolari, cum a declarat amanta oficiala a lui Tinu, Emilia Iucinu). Intre timp, C.T. Popescu isi cumparase si vila din Domenii, din strada Feroviarilor, ceea ce ar face interesanta o declaratie de avere din partea lui. Dupa un an de zile, „Gandul” lui Popescu a dat semne de faliment (20.000 de exemplare, nici jumatate vandute) si, in disperare de cauza, l-a vandut lui Sarbu, mai exact firmei americanoevreies ti care detine grupul „Pro”.  Apoi, principalul lui asociat, Mircea Dinescu, sa retras din afacere, scriind un pamflet despre arghirofilia lui C.T. Popescu. Multi bani, gurul Popescu a luat de la Patriciu, caruia i-a facut mari servicii blocand anchetele impotriva lui, ca si de la S. O. Vantu, aparand frecvent la posturile acestuia. Cu un prilej cand Popescu s-a dezis de Vantu, acesta a comentat sec: „mare om, mare caracter”. Intr-adevar! Seful gazetarilor din Romania, cel ce a ramas presedintele CRP, dupa ce s-a razgandit, urmand modele mai celebre, are o avere de invidiat, in ciuda saraciei ostentative pe care o afiseaza. Acum este in topul gazetarilor pricopsiti, cot la cot cu alte „caractere” de „calibrul” lui. Ramane de vazut cu ce se va alege. si nu doar in privinta averii. 

Operatorul Adrian Sarbu 

Operatorul Sarbu Adrian de la Sahia Film, dupa “Revolutie” a fost luat sub aripa protectoare a prim-ministrului de atunci, Petre Roman. Sarbu a fost numit consilier personal al premierului si a primit functia, cu rang de secretar de stat, de responsabil cu comunicarea si imaginea in Guvernul Roman. In aceasta calitate, activistul guvernamental organiza echipe si se ocupa chiar personal cu aruncarea coletelor “Romaniei libere” din trenuri sau/si arderea editiilor care se foloseau prea mult de dreptul la libera exprimare recent dobandit. In timp ce arunca ziare din tren Sarbu sesizeaza potentialul afacerilor din domeniul media si pune bazele ziarului „Cu rierul National” – primului ziar privat – impreuna cu unul dintre fratii Paunescu. Renunta la aceasta investitie si se concentreaza pe construirea trustului Media Pro: pornirea agentiei de presa Mediafax, postul radio ProFM, televiziunea ProTV. In 98 cumpara studiourile Buftea, transformate in Studiourile Media Pro. Dezvolta o retea de ziare locale, reviste, tipografie si distributie de presa. Trustul sau a pus bazele unor pepiniere de formare de jurnalisti pentru nevoile interne – Universitatea Media, Colegiul si Institutul Pro. Sarbu se lanseaza in putine afaceri care sa nu aiba legatura cu mass-media, pleiada sa de firme gravitand in jurul imperiului Media Pro. Zeci de firme deservesc acest imperiu, traind de pe urma mentinerii lui in viata. Sub fatada stralucitoare a Imperiului Sarbu stau insa bine pitite multe istorii cu parfum penal. Una dintre acestea defineste cu asupra de masura cine este omul Adrian Sarbu. 

Omul lui Roman a vrut sa arunce in aer Balconul Universitatii 

Dupa cum este consemnat si in documentele de arhiva ale unitatii cu nume de cod Dambovita, Adrian Sarbu a propus dinamitarea, la propriu, a balconului Universitatii, la momentul maximal al demonstratiei maraton anticomuniste din Piata Universitatii. Putina lume stie ca obedientul Sarbu nu avea cum sa devina peste noapte un fel de patron al unui trust media daca tovarasul sau de drum, Petre Roman, nu il insarcina cu aceasta misiune. Initiatorul actiunii de stapanire a unei halci masive din spatiul mediatic romanesc este compania Central European Media Enterprises, patronata de Ronald Lauder, apropiat al coreligionarului sau Petre Roman. Milionarul strain a virat colegilor din Romania o parte din afacere, asigurandu- si protectia politica si securistica si, ca atare, posibilitatea largita de jaf, prin intermediarii Adrian Sarbu si Ion tiriac, cu un cont aparte pentru Petre Roman. Adrian Sarbu a fost in permanta omul urmasilor FSN.  Guvernul Adrian Nastase l-a recompensat prin re-reesalonarea datoriilor Media Pro. Acestea se ridicau, la inceputul anului 2001, la 760 000 000 000 lei, circa 23 000 000 dolari SUA, conform unor surse romanesti. Insa confrom unor alte informatii datoriile se ridica la fantastica suma in lei de 1300 de miliarde de lei, aproximativ 40 de milioane de dolari SUA. Actionarul american al Media Pro – Central European Media Enterprises (CME) – tocmai depusese rapoartele financiare la US Securities and Exchange Commission (Comisia de Supraveghere a pietei de capital SUA). Conform raportului CME pe trimestrul I/2002 “Media Vision a primit aprobare pentru reesalonarea taxelor, iar solicitarile Media Pro International si Pro TV sunt inca inaintate spre aprobare autoritatilor fiscale romane”. Guvernul Nastase a tinut secreta reesalonarea datoriilor Media Vision, principala casa de productie a Pro TV cu actionari CME (66%), Ion tiriac si Adrian Sarbu.

Pro, cimitirul elefantilor PSD 

Majoritatea datoriilor erau ale entitatilor din Romania – Media Pro International, Media Vision si Pro TV, precizeaza raportul CME. Singurul document facut public la Bucuresti, “Cartea Alba a preluarii guvernarii 2000”, mentiona restante fiscale ale Media Pro International de 20,2 milioane dolari SUA (in 2000!). Peste toate acestea, Guvernul Adrian Nastase, manevrat public de personajul cu acelasi nume, a decis printr-o ordonanta sa treaca in subordinea primului-ministru autoritatea nationala de comunicatii, institutia indrituita de Parlament sa acorde licentele de emisie. Criticii din bancile parlamentare sau ministeriale sunt cumparati pe putina exploatare a sentimentelor narcisiste – cazul bardului Adrian Paunescu, sau pe doi bani, cazul actualului ministru al Culturii, Razvan Theodorescu, amploaiat la Universitatea MediaPro. Nici ministrul de Externe Mircea Geoana nu s-a lasat mai prejos, fiindu-i nas la casatoria cu Jeanina de la Londra, in timp ce ministrul Finantelor din guvernul anterior, Decebal Traian Remes, este tras pe linia de consilier financiar al MediaPro.  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 09, 2013, 19:34:39

" http://adevarul.ro/international/europa/proiectul-basarabia-1_51dadc9fc7b855ff56185c2c/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2013, 23:42:31

" http://taranoastra.site50.net/#33 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 13, 2013, 00:23:36

" http://taranoastra.site50.net/#33 "
" Ion Coja: Momentul 1989 o fi fost un salt, dar a fost un salt în gol!…Nu știu dacă este adevărată teza marxistă, cu acumulările cantitative, teză preluată, dacă nu mă înșel, de la Hegel… Oricum, după 1990 nu prea văd ce acumulări cantitative s-au produs. Dimpotrivă, pierderi în toate planurile s-au produs!… O adevărată hemoragie! Suntem, mai mult ca oricând în ultimii 200 de ani, în cumpănă cu pieirea! Nu sunt de acord cu fonfăiții care fac pe moraliștii și consideră că noi, românii, suntem principalii vinovați!… Un asemenea diagnostic ne îndepărtează de identificarea cauzei și deci ne îndepărtează de găsirea remediului! Or, în realitate noi suntem un popor și un stat agresat! Nu de ieri, de alaltăieri, ci de câteva decenii bune, ca să nu zic secole!… Am fost foarte conștient de asta atunci când am înființat Liga pentru Combaterea Anti-Românismului LICAR. Cei care ne agresează azi nu vor să ne ocupe și să ne pună la muncă pentru ei, așa cum, bunăoară, a fost modelul clasic de agresiune, bunăoară cea otomană otomană. Sau modelul rusesc, care a avutțintă sufletul nostru românesc, să-l părăsim, să ne facem ruși! De data asta ni se vrea capul! Vor să dispărem fizic de pe aceste meleaguri! În cazul cel mai bun, să părăsim Țara, cum ne îndeamnă însuși președintele Țării… Ne vor căzuți în fundul prăpastiei! În aceste condiții, una din două: primejdia de moarte se va împlini până la capăt sau poate să genereze reacția de apărare, acea reacție firească la orice ființă căreia i se ia viața. Potrivit vorbei românești „mor cu el de gât”! Trebuie deci să ne pregătim pentru această reacție, să ne organizăm viața în acest sens, astfel încât rău-voitorii noștri să ia aminte și să bată în retragere! Inimicii noștri care, împing prea departe ura și antipatia lor, e timpul să priceapă că începe să fie riscantă meseria de dușman al neamului românesc!"[/size][/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 14, 2013, 20:24:43

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/numele-omenirii-va-cerem-sa-nu-invadati-romania :

 " Era posibilă o invazie sovietică în România în anul 1968?

Trei zile mai târziu Dobrînin îl vizitează din nou pe ministrul de externe Dean Rusk la biroul său de la Departamentul de Stat. "El mi-a cerut să-i spun între patru ochi, care au fost adevăratele raţiuni de a trece la acţiuni în Cehoslovacia. După care a adăugat pe neaşteptate, «Urmează România la rând? Ar fi prea mult şi nu ne aşteptăm deloc de a fi în stare să controlăm opinia public»" (pag.181). Erau zile grele pentru Dean Rusk din cauza Cehoslovaciei. Johnson se întâlnise cu câteva ore înainte cu vreo 20 de lideri ai Congresului, care l-au supus unei critici ascuţite pentru reacţia sa moderată faţă de invazia Cehoslovaciei. Revoltat de criticile acestora Johnson le-a reamintit că Cehoslovacia se află în zona de influenţă sovietică: "Sugeraţi cumva să trimitem trupe americane acolo?" i-a întrebat preşedintele (pag.182). S-a convenit că SUA nu vor folosi forţa împotriva invaziei Cehoslovaciei. Mai mult chiar, Johnson a ordonat să nu mai aibă loc nici o condamnare public în afara celor făcute deja de către Casa Albă şi Departamentul de Stat.

Cu toatea acestea nervozitatea a persistat, scrie Dobrînin: "Pe 28 august Rusk m-a convocat urgent ca să-mi spună că a aflat despre mişcări de trupe sovietice neobişnuite de-a lungul graniţelor româneşti în ultimele 24 de ore. Fuseseră deja speculaţii în Occident despre posibilitatea unei invazii sovietice a Romaniei, bazate în general pe refuzul acesteia de a lua parte la acţiunea comună cu celelalte state ale Tratatului de la Varşovia, contra Cehoslovaciei.Într-adevăr, scrie Dobrînin, Moscova era profund iritată de liderul României, Nicolae Ceauşescu, şi trupe sovietice erau angajate în manevre tactice demonstrative în apropierea frontierei româneşti. Dar Moscova nu se gândea realmente să invadeze România, pentru că nu s-a îndoit niciodată de stabilitatea regimului comunist de acolo" (pag.182)

Aceste mişcări de trupe erau atent urmărite de serviciile occidentale de informaţii care le-au transmis rapid preşedintelui Johnson aflat în concediu la moşia sa din Texas. Acesta l-a contactat telefonic imediat pe Rusk căruia i-a dictat pentru Brejnev un mesaj "emoţional" descris astfel de Dobrînin: "În numele omenirii, vă cerem să nu invadaţi România, deoarece consecinţele ar fi imprevizibile. De asemenea sperăm că nici un fel de acţiuni nu vor fi luate împotriva Berlinului Occidental, care ar putea provoca o criză internaţională majoră, pe care suntem preocupaţi s-o evităm cu orice preţ. Toate astea ar fi dezastroase pentru relaţiile sovieto-americane şi pentru întreaga lume"(pag.183)

Alarmat, Dobrînin s-a întors la ambasada URSS de unde a trimis Kremlinului o telegramă cifrată cerând imperativ şi fără întârziere un răspuns pentru calmarea situaţiei create de România la Washington. N-a durat mult şi Dobrînin s-a întors la biroul ministrului de externe american cu următorul mesaj de la Kremlin: "Sunt instructat să vă informez că rapoartele despre o mişcare iminentă a forţelor militare sovietice în Romania sunt special concepute de anumite cercuri pentru a induce în eroare guvernul american şi nu corespund realităţii. Acelaşi lucru se aplică în totalitate şi Berlinului occidental." (pag.183) Dean Rusk a răsuflat uşurat.

Jimmy Carter, cel mai harnic preşedinte de la Casa Albă

În expunerea subiectelor de maxim interes abordate în această carte, vom prezenta prioritar pe acelea care sunt fără precedent în literature memorialistică produsă de autori sovietici. Se cunoaşte faptul că venerabilul Jimmy Carter este de profesie inginer navalist, şef de promoţie la Academia Navală de la Annapolis. Mai puţin cunoscut este faptul că în perioada cât a fost preşedinte al SUA, el a adus la Casa Albă spiritul analitic şi precizia evaluării ideilor novatoare, specifică inginerilor. Este considerat cel mai harnic, mai disciplinat şi mai prolific preşedinte din istoria modernă a SUA. Era la birou invariabil de la ora 8 dimineaţa până târziu după căderea întunericului şi citea cu stiloul în mână tot ce i se aducea la Biroul Oval. La cealaltă extremă este George W.Bush care ura cititul şi a rămas în istorie ca preşedintele-chiulangiu cu vacanţe însumate la 2,6 ani petrecuţi la moşia sa din Texas din cei 8 ani cât a fost preşedinte al SUA.

Dobrînin scrie că preşedintele Jimmy Carter a cerut lui Thomas Watson, preşedintele concernului Pepsi-Cola, să facă parte din comisia prezidenţială de evaluare a gradului de pregătire a Americii pentru războiul nuclear. Comisia formată din elita societăţii ştiinţifice a SUA, a examinat toate aspectele secrete ale tehnologiei nucleare americane precum şi structura de comandă a Pentagonului, centrul nervos al militarilor americani după denumirea clădirii din Washington în care se află birourile celor 25.000 de salariaţi ai Ministerului Apărării (cea mai mare clădire de birouri din lume).

La întâlnirea finală cu generalii Pentagonului, Thomas Watson le-a cerut acestora să descrie comisiei prezidenţiale, cum vor conduce ei un război nuclear contra URSS. Cu hărţi gigantice şi grafice luminoase atârnate pe toţi pereţii, generalii au explicat cum peste o mie de ţinte din teritoriul sovietic erau marcate pentru bombardament atomic în primele ore de război nuclear. “Numărul morţilor din rândul sovieticilor va depăşi 100 de milioane. «Şi care va fi numărul morţilor noştri?» a întrebat Watson. Ei au răspuns că circa 80 de milioane de americani şi multe industrii importante vor fi distruse, la fel ca în Uniunea Sovietică. «Şi ce veţi face după ce totul va fi distrus?» a insistat Watson. Generalii s-au uitat unii la alţii şi n-au avut multe de spus. Câteva zile mai târziu, Watson a prezentat lui Jimmy Carter raportul comisiei sale cu concluzia principală că chestiunile războiului nuclear n-ar trebui lăsate pe seama generalilor. Ei vor putea duce un asemenea război, a explicat Watson, dar ei nu consideră că misiunea lor este să se preocupe de omenire
sau ce va mai rămâne din ea după război" (pag.526)."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 20, 2013, 10:10:42

" http://www.romanialibera.ro/actualitate/justitie/dezvaluiri-despre-omar-gaterele-lui-hayssam-si-sechelariu-au-provocat-prapadul-din-moldova-308015.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 21, 2013, 15:07:45

 " El mai spune ca “În ciuda pudibonderiei europene, menite să menajeze sensibilitățile comuniștilor, troțkiștilor și altor stângiști, cred că se cuvine să salutăm această coincidență de date și să marcăm această zi europeană antitotalitară. Ar fi o bună ocazie de pedagogie națională și de cult al memoriei victimelor comunismului ca în 23 august să evocăm prin filme, simpozioane, emisiuni la televizor, depuneri de jerbe la Sighet sau la Pitești amintirea însângerată a comunismului.”

“Fără memorie, suntem condamnați la nostalgii tâmpe, la recidive istorice și la un viitor îngrijorător. Memoria, însă, nu poate funcționa fără simboluri, date, personalități și locuri emblematice. Singura cură a amneziei colective este instituirea de locuri ale memoriei. În acest sens, am propus și susțin cu toate puterile înființarea unui Muzeu Național al Dictaturii Comuniste la București, care să se alăture memorialului de la Sighet și, sper, altora care vor urma. Sunt convins că toate energiile anticomuniste vor sprijini acest proiect, care vine oricum destul de târziu. Îmi doresc ca într-un an sau doi să putem comemora victimele comunismului inaugurând, în capitala țării, Muzeul Național al Dictaturii Comuniste”, .


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 23, 2013, 17:03:44
 
" http://www.kritik.ro/PDF/16.ipocrat/11-16.pdf "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 27, 2013, 15:57:19

 " http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cine-organizat-accidentul-lui-maurer-sovieticii-ceausescu "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 28, 2013, 10:54:44

" http://www.scribd.com/doc/10840580/Jaful-Sovietic-La-1944 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 01, 2013, 10:13:06

 " O rușine națională: criminalii în serie care sfidează România

Autor:  Mălin Bot

România, o țară cu salariul minim pe economie de 800 de lei și pensia medie aflată cam tot în această zonă, plătește pensii de 6.000 de lei unor criminali în serie și cozi de topor ale regimului comunist.

Psihopați responsabili de sute de morți în lagărele și închisorile comuniste își savurează liniștiți pensiile babane. Pentru ei comunismul nu a căzut niciodată.

La 88 de ani, torționarul Alexandru Vișinescu are suficientă energie pentru a înjura și încerca să lovească jurnaliștii care au venit să-i consemneze punctul de vedere, după ce a fost oficial acuzat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.


Vișinescu este responsabil de crimele oribile comise în penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Acesta a fost comandant al penitenciarului în perioada 1956 și 1963 și e vinovat direct pentru totrura în urma căreia a murit liderul țărănist Ion Mihalache, ministru în mai multe guverne în perioada 1919 – 1933.

Ion Mihalache a avut un sfârșit extrem de violent, la fel ca mulți alți români care formau elita țării, în penitenciarul condus de Alexandru Vișinescu. Conform cercetătorilor care au investigat activitatea lui Vișinescu, acesta a înfipt personal un cuțit în inima lui Ion Mihalache, pentru a se asigura că este mort. Aceleași surse indică faptul că în pușcăria condusă de Vișinescu murea un deținut la două zile.

Pur și simplu vorbim de un criminal în serie care, conform datelor din arhivă, ajunsese să fie reclamat chiar din interiorul sistemului, existând rapoarte ce expuneau clar vinovăția lui pentru unele morți violente. 

Vișinescu s-a pensionat în anii `80 și nimic nu s-a schimbat în viața lui liniștită de pensionar, chiar dacă a căzut comunismul în 1989 și a fost condamnat oficial ca regim criminal. Nici măcar nu resimte criza care afectează milioane de români, pentru că statul îl răsplătește cu o pensie de uriașă pe aproximativ 6.000 de lei.

Căutat de jurnaliști, după ce a fost oficial acuzat pentru crimele comise, Vișinescu nu a ezitat să-și expună iar latura violentă și agresivă. La 88 de ani a înjurat ca la ușa cortului și a încercat să lovească reporterii.

Alt criminal în serie al regimului comunist, altă pensie uriașă: 5.100 de lei. Fostul comandant al Coloniei de Muncă de la Periprava, Ion Ficioru, considerat unul dintre cei mai duri ofiţeri de penitenciare din perioada regimului comunist, a declarat cu nonșalanță pentru România Liberă că nu regretă nimic din ceea ce a făcut ca slujitor zelos al dictaturii. Atrocitățile comise de acesta sunt descrise astfel în literatura de specialitate: „În calitatea sa de comandant al formaţiunii 0830 Periprava, Ficioru a impus în rândul deţinuţilor un regim sever de detenţie: deţinuţii care încălcau interdicţiile fixate de comandant, mâncând de pe câmp porumbul crud, erau  pedepsiţi de un  tribunal, în cadrul unui spectacol în toate detaliile şi urmat de bătaie. Obişnuia să sară cu  calul peste trupurile deţinuţilor”.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a instrumentat dovezi pentru 35 de astfel de criminali în serie, care își trăiesc foarte liniștiți bătrânețele, cu pensii de nababi. Pe lângă ei sunt mii de foști milițieni, securiști, gărzi de penitenciare și activiști de partid care au distrus pur și simplu tot ce era mai bn în România pentru a instala și consolida regimul comunist criminal.

Toți trăiesc foarte linștiți, cu pensii babane sau funcții importante în stat, departe de grijile românilor obișnuiți. Viața lor nu s-a schimbat cu nimic după căderea comunismului, ba chiar o duc mai bine. 

Situația este sfidătoare la adresa fiecărui român onest care plătește taxe și impozite statului și indirect achită pensiile uriașe ale unor criminali în serie.

Mărturiile victimelor torționarilor comuniști descriu un comportament care nu diferă cu nimic de cel al crminalilor în serie naziști din lagărele de exterminare ale Holocaustului. Imediat după înfrângerea Germaniei Naziste, responsabilii pentru Holocaust au fost judecați, vânați sistematic și cu perseverență și au primit pedepsele meritate.

Victimele lor, reprezentate de statul Israel, au știut să-i caute și în gaură de șarpe pentru a-i trage la răspundere, pe cei care scăpaseră inițial, și nu au renunțat niciodată la înfăptuirea dreptății pentru genocidul comis împotriva poporului evreu. Statul român i-a răsplătit pe ciminali și nu dă doi bani pe crimele comise de acești torționari împotriva poporului nostru.

În România, după căderea comunismului și condamnarea acestui regim, în Parlamentul României, ca fiind criminal, torționarii și-au continuat nestingheriți viața și sunt răsplătiți boierește de statul român.

Noi, românii, recompensăm practic, lunar, pe cei care au decimat elita României și au contribuit violent la distrugerea viitorului țării noastre pentru zeci de ani și nu e vorba numai de cei 35 de torționari. Asigurăm bătrânețe liniștite și îmbelșugate celor care au contribuit sângeros la răul care ne afectează și acum în moduri nebnuite.

Imaginați-vă că rudele victimelor Holocaustului, aflate la limita subzistenței, ar ajunge să plătească pensii comandanților de la Auschwitz, Dachau sau Treblinka, generalilor armatei lui Hitler, foștilor ofițeri SS. De aceste proporții este situația actuală pentru români.

Starea jenantă în care ne aflăm și care ar putea părea paradoxală pentru unii, este foarte ușor explicabilă. Cheia înțelegerii ei este în prima declarație publică a lui Ion Iliescu. În 1989, la TVR, Iliescu ne vorbea înflăcărat despre ”nobilele idealuri ale comunismului”. Practic, acesta l-a ucis pe Nicolae Ceaușescu, dar a păstrat aproape intact întregul regim comunist care a permis toate atrocitățile descrise mai sus și multe altele.

”Noul” stat a fost, de fapt, aceeași structură, cu o etichetă de altă culoare.

Mentalitatea brutală și metodele violente ale tuturor torționarilor păstrați în sistem de Ion Iliescu au produs efecte extrem de grave din secunda în care Nicolae Ceaușescu a fugit cu elicopterul. Se reflectă în numărul mare de morți de după căderea dictatorului, în morții și răniții mineriadelor și produce ecouri până în prezent prin metodele cu care agresează societatea securiști ca Dan Voiculescu.

Realitatea crudă este că în 1989 nu a căzut regimul comunist, el doar s-a reorganizat. Dovada o reprezintă pensiile și funcțiile cu care au fost răsplătiți torționarii comunismului.

Securștii și torționarii deștepți au acaparat puterea economică și funcții importante ale statului, în timp ce alții, mai obosiți, s-au retras cu pensii uriașe pe care le încasau acum și dacă România rămânea o republică socialistă.

Pentru români, situația asta este comparabilă cu cea în care, în anul 2013, contribuabilii germani ar achita o pensie de 30.000 de euro criminalului de război Rudolf Höss, comandantul de la Auschwitz.

Faptul că tolerăm așa ceva este pur și simplu o rușine națională. "
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 05, 2013, 21:34:58

" http://www.luju.ro/dezvaluiri/dosarele-revolutiei/statul-calau-romania-condamnata-de-cedo-pentru-crimele-de-la-cluj-din-decembrie-89-afara-cu-generalul-ion-vasilache-din-parchetul-general "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 12, 2013, 14:13:58

" http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Eugen%20Cristescu%20seful%20SSI%20de%20Paul%20Carpen.htm "

 " http://metropotam.ro/Locuri-de-vizitat/Locul-saptamanii-casa-conspirativa-PCR-din-Vatra-Luminoasa-art6884414267/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 12, 2013, 20:55:15

" ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/4Amintiri_din_intuneric.pdf '


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 12, 2013, 21:28:09

" http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/Eugen%20Cristescu%20seful%20SSI%20de%20Paul%20Carpen.htm "

 " http://metropotam.ro/Locuri-de-vizitat/Locul-saptamanii-casa-conspirativa-PCR-din-Vatra-Luminoasa-art6884414267/ "


" http://bistrita24.ro/articol/continut/din-istoria-serviciilor-secrete-romanesti-xiv-eugen-cristescu-8 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 13, 2013, 00:38:03

" http://bogdanmandru.wordpress.com/istoria-securitatii-in-romania/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 13, 2013, 22:03:19

" http://poetul.wordpress.com/tag/revolutia-de-la-brasov/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 15, 2013, 11:06:48

" http://www.ziaristionline.ro/2013/02/03/antonescu-altfel-iv-profesorul-gh-buzatu-prezinta-pentru-ziaristi-online-un-document-al-trupelor-romane-pe-frontul-de-est-scos-din-arhivele-speciale-ale-moscovei/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 15, 2013, 16:01:21

 " http://istoriiregasite.wordpress.com/2011/01/26/constantin-brancoveanu-iscusit-om-politic-ctitor-si-martir/ "
  " Acum, în 1714, s-a zvonit chiar că unchii săi Cantacuzini, Mihai spătarul şi Constantin stolnicul, îngrijoraţi că Brâncoveanul nu mai asculta de sfaturile lor înţelepte, l-ar fi pârât la Constantinopol. Atunci Poarta, în primăvara lui 1714, trimite la Bucureşti un capugiu ca să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toţi ai lui. Iată în ce stare de slăbiciune se află de-acum Ţara Românească, la numai un veac după faptele de vitejie ale lui Mihai Viteazul şi ale lui Radu Şerban Basarab: e de ajuns să sosească un capugiu turc însoţit doar de câţiva ostaşi, să vină în palatul lui Brâncoveanu, să-i pună pe umăr panglica neagră, semn că este „mazilit”, şi să nu mişte nimeni, toată familia lui Brâncoveanu să fie urcată în rădvane şi dusă la Constantinopol — fără nici un semn de împotrivire din partea curtenilor, din partea celor din jurul lor. Episodul e grăitor în privinţa gradului de decădere militară şi politică la care ajunseseră ţările noastre.

Brâncoveanu e dus la Constantinopol, închis în Cetatea celor Şapte Turnuri (ledikule), supus la chinuri ca să spună unde-şi ascunde averile — căci se ştia că era foarte bogat —, iar în ziua
de 15 august 1714, ziua Adormirii Maicii Domnului, marea sărbătoare creştină, în faţa sultanului, a tuturor vizirilor, paşalelor şi ambasadorilor străini, este adus Constantin Brâncoveanu, în cămaşă lungă albă, cu cei patru fii ai lui şi cu sfetnicul său cel mai apropiat, Ianache Văcărescu. Acolo e călăul, cu securea şi cu un butuc. Cade mai întâi capul lui Văcărescu, apoi vine rândul fiului mai mare al lui Brâncoveanu, urmează cel de-al doilea, apoi al treilea. Fiecăruia la rând i se spune că, dacă trece la Islam, dacă „se turceşte”, cum se zicea, scapă cu viaţa. Al patrulea, un copil de 12-l3 ani, răspunde că vrea să se turcească pentru a scăpa de moarte. Tatăl îl dojeneşte atunci aspru: „Mai bine să mori de o mie de ori decât să te lepezi de credinţă.” Cel mic retractează şi spune că va muri şi el creştin, pune gâtul pe butuc, şi cade şi tânărul cap în nisip. După care l-au tăiat şi pe al bătrânului domn.

Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europă — l-a impresionat şi pe bardul popular care a cântat peste veacuri pe „Brâncoveanu Constantin / Boier vechi şi Domn creştin…” "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 21, 2013, 11:37:03

 " http://infobrasov.net
PROTESTUL ROMANILOR SUFOCATI DE POLITICENII DAMBOVITEANI

NU ESTE NECESAR CA TOTI SA FITI DE ACORD CU CELE DE MAI JOS.
 
Nu înţeleg de ce ţipă Ponta si Băsescu la mine. De ce mă ameninţă că intră România în colaps. În ceea ce mă priveşte, ţara mi se pare în colaps dintodeauna. De când m-am născut. Comuniştii, nu ştiu cum se făcea, dar nu se ajungeau fără să ne ia la contract porcul din coteţ. Erau stăpâni pe livada noastră, pe cazanul cu ţuică, pe orătăniile din bătătură.
Pe capitalişti i-am primit cu bucurie generoasă, aproape nefirească.Trezirea din reverie m-a dus în primul colaps. În dificultate a fost ţara şi la mica privatizare, şi la marea privatizare, şi după ce am scăpat de primul FMI, şi când duduia economia, şi când căutam luminiţa de la capătul tunelului, pe care văd că n-am mai găsit-o. Va fi, probabil, lumânarea de la căpătâiul părinţilor şi bunilor noştri. Şi-acum aud că România se duce fix în faliment. Iar guvernantii mă solicită să fiu solidar nu ştiu cu cine, să dau 25% din leafa mea, 15% din pensia mea.
Mă uit la Băsescu, la Ponta si la cei ce se perinda zilnic la televizor şi nu seamănă a om aflat în criză. Nici Guvernul sau Parlamentul nu sunt în criză. Nici miile de hectare de vile nu-s crizate. Dar, defectul meu, am avut ochi de văzut şi urechi de auzit.
  - Da. Aparatul de stat este uriaş. Dar nu populaţia l-a făcut uriaş. Voi, clasa politică, l-aţi transformat în monstru. 
- Dacă există un monstru care căpuşează mediul privat, acela nu este profesorul, doctorul, inginerul, funcţionarul public; monstrul care a încălecat ţara asta sunteţi voi, clasa politică. Şi pentru că sunteţi la putere peste tot, voi, PDL,PSD,PNL si gascutele mai mici, PC, UDMR, Partida romilor, partidele minuscule cu tenta de reprezentant minoritati, sunteţi grasul care l-a încălecat pe slab! 
Aţi devastat România cum nici popoarele migratoare n-ar fi reuşit. Şi-apoi aţi călărit ţara, aţi luat-o sub asuprire. Nici nu mai poate respira, de câtă clientelă i-aţi vârât pe gât.
- Aţi spart instituţiile statului nu pentru că aşa era necesar, ci pentru că vă trebuiau  posturi de conducere pentru clientela de partid.
- Aţi creat instituţii noi nu pentru că nu funcţiona statul fără ele, ci pentru că aţi avut un mofturos căruia, fiindcă i s-a năzărit să fie mare director, mare preşedinte, i-aţi fabricat o instituţie. Şi nu v-a ajuns: an de an, legislatură de legislatură, aţi mai creat alte structuri; aţi adus directori noi, ceilalţi au rămas în sistem. Capuse lacome,corupte si fara control, ce fac ca legea si bunul simt sa nu se intalneasca nicicand.
- Nu populaţia ocroteşte fărădelegea în ţara asta, ci voi, cu cercurile voastre de interese cu tot.
- Nu populaţia a votat pensii de 370.000.000 lei vechi. Şi venituri de 100.000 de euro pe an, de la stat. Voi, clasa politică, aţi făcut-o: în guvernele formate din partidele voastre, în parlamentul format din partidele voastre, iar legile le-a promulgat... instituţia preşedintelui României.
- Nu mama - mare din pământ a distrus industria, a vândut petrolul şi rafinăriile, a tăiat pădurile şi a mânărit pământurile. Ministere conduse de voi, clasa politică, au făcut-o. Prefecturile voastre, consiliile judeţene ale voastre, primăriile voastre. 
- Nu populaţia a prăpădit banii statului - sute şi mii de miliarde de lei, munţi de bani -  pe licitaţii trucate, pe lucrări proaste, inutile, pe şosele cu gropi, pe autostrăzi care înghit bani cu ghiotura, ci primarii voştri, ai clasei politice; consilierii voştri, ai clasei politice; miniştri voştri, ai clasei politice. 
- Nu populaţia a organizat doi ani întregi de dănţuieli, de parcă venea sfârşitul lumii. Voi, clasa politică, aţi făcut-o. Pe banii cui?!! Pe ăştia pe care-i tăiaţi de la pensionari! 
- V-aţi construit un aparat uriaş  de represiune: ministere, agenţii, deconcentrate conduse de voi şi clientela voastră politică. Prin ei, controlaţi tot, terorizaţi înstituţiile mai ceva decât poliţia politică a lui Ceauşescu. 
- Nu populaţia se află în AGA şi CA din companiile şi băncile de stat, plătite, am văzut, regeşte, ci voi, clasa politică. - Nu populaţia a stricat ţara asta la fiecare patru ani, ci voi, clasa politică. Cum aţi venit, aţi distrus tot ceea ce a făcut guvernul de dinainte şi aţi luat-o iar de la zero. Şi-apoi, aţi rostogolit vinovăţii între voi, partidele politice, de parcă aţi fi jucat ping-pong cu România.
Daţi-vă afară întâi pe voi şi clanurile voastre şi-apoi să v-atingeţi de părinţii noştri! Şi veniţi, acum, să mă trageţi de urechi pe mine. Să ne trageţi de urechi pe noi, că se duce România de râpă.
Vreţi s-o scoateţi din criză pe spinarea şomerilor, a pensionarilor şi a bugetarilor de execuţie, cei care vă ţin în spate aleşii şi numiţii, în funcţiile de conducere. Cu ce curaj? Cu ce moralitate? Cata nesimtire ..... Până să vă atingeţi de pensionarul ăla slăbănog, de profesorul care v-a pus creionul în mână,de medical care se zbate sa salveze viata romanului, dar si a voastra.... restructuraţi-vă întâi pe voi!
Daţi-vă afară şi în şomaj pe voi, pe oamenii voştri, ai clasei politice, şi după aceea scuipaţi pe noi.
După aceea umblaţi la salariile şi pensiile necăjite.
După aceea să-l certaţi pe bătrân că mai are îndrăzneala să trăiască, să ducă România-n faliment, cu venitul lui... gras, de 500 sau 600 de lei.   
1.Dacă nu sunteţi capabili să comasaţi sau să desfiinţaţi instituţiile de pomană create de voi, clasa politică, măcar reduceţi numărul de directori. Aveţi o droaie de şefi. Aţi umplut ţara de şefi. Pe ei daţi-i afară întâi şi după aceea ajungeţi la pensionar. Sau la doctor.
2. Trei sferturi dintre directorii voştri pe care i-aţi instalat, moţ, în instituţiile bugetare, au afaceri acasă. Fac afaceri cu banul public. Daţi-i pe aceştia afară! Nu ei să mănânce cu două guri, şi de la firma lor grasă, şi de la buget, iar altul să crape de foame!
3. Luaţi-vă clientela politică din toate AGA şi CA-urile companiilor de stat, de pe lângă primării, consilii judeţene şi ministere. Aveţi deja directori acolo, există specialişti.
4. Daţi-vă afară consilierii de la birourile demnitarului. De ce aţi crede că ei sunt mai puţin paraziţi pe buget decât profesorul?
5. Daţi-vă afară consilierii de pe lângă miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, primari, prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene, căţel, purcel, directori generali, din companiile de stat, din parcurile industriale.
6. Încetaţi să mai căpuşaţi ministerele (primăriile, consiliile judeţene) cu clientela pe care o serviţi cu miliarde de euro.
7. Voi, clasa politică, aţi creat şi întreţineţi evaziunea fiscală şi munca la negru, mita, spaguiala si incorectitudinea. Oamenii voştri, ai partidelor,  protejează si indruma intretinerea situatiei confuze. Îi apără (cu implicarea organelor statului), să nu-i descopere pe cei ce  incalca legea. Spaguiala  nu are frontiere   partinice, se ia si se inparte frateste, aceasta reprezinta liantul incalcarilor  legilor ... Pe toti acestia   ii apără de lege, prin incalcarea legilor... in detrimentul omului sincer, neprotejat si aflat in afara acestui cerc, de protejati.
8.După ce veţi face toate astea, abia atunci să aveţi îndrăzneala să vă legaţi de bătrânii acestei ţări,de oamenii cinstiti si pana acum rabdatori. Asta este România, dle Băsescu.
 
Asta e Romania domnule Ponta! O ştiţi, o cunoaşteţi, dar nu îndrăzniţi să vă apropiaţi de clanuri. Dar vă este la îndemână să-i jupuiţi de vii pe bătrâni. Sunt inofensivi. Ascultători. Mult prea blajini. Tăcuţi. Loviţi-i cu nădejde! Nu ţipă.   
 
Daţi mai departe la toţi prietenii şi cunoscuţii, poate aşa o să ne trezim şi o să le dăm ce merită acestei adunaturi mafiote de golani. 
 Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 22, 2013, 16:12:30

 " (http://raportatacarearomanieideonu.files.wordpress.com/2011/06/moscova-1_1.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 23, 2013, 00:53:21

" http://bisericasecreta.wordpress.com/2008/06/24/goma-ii-demasca-din-nou-pe-unii-tovarasi-holocaustologi-si-negationisti-deranjati-de-saptamana-rosie/ "
 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 24, 2013, 12:33:41

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-ajuns-tezaurul-tismana-mainile-comunistilor "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 24, 2013, 12:46:12

" http://www.art-emis.ro/istorie/1767-23-august-1944-intre-lauri-si-dezamagiri.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 26, 2013, 23:16:35

" http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013082790274/Actualitate/Romanii-ie-popor-de-violatori-de-babe-dixit-regele-Dorin-Cioaba-copilutu-lui-Traian-Basescu.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 28, 2013, 20:47:28

" http://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/herjeu-radu-tehnici-de-propaganda-manipulare-si-pers-in-tv.pdf "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 29, 2013, 15:36:32

" http://gabrielcatalan.wordpress.com/ "


Titlul: Răspuns: d-lui Florin 1989
Scris de: Alex63 din August 29, 2013, 15:56:16
  stimate coleg,

  nici măcar nu e de mirare având în vedere uriaşa AFACERE care este ..., de fapt "subiectul" articolului respectiv.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 29, 2013, 16:28:28

 " Lumea in care traim este condusa de anumite forte despre care omul de rand poate doar sa-si imagineze. Tot mai multi oameni nu mai sunt multumiti de variantele oficiale oferite de catre media. Evenimentele ce se intampla pe mapamond tind sa degenereze in conflicte tot mai mari iar cei aflati la putere nu par a face nimic spre a remedia acest lucru. Din contra, stirile alternative la care avem acces relateaza o realitate cu totul diferita de ce vedem in jurul nostru. In ultimul rand chiar si faptele istorice care erau de necontestat par sa se clatine. Vedem cum pe zi ce trece sistemul incearca sa ne subjuge pana si in modul de gandire; mai nou daca nu gandesti ca majoritatea esti proscris. In aceasta mare de oameni sunt persoane care refuza sa se supuna sistemului oficial si cauta sa caute dovezi spre a le prezenta multimii in speranta ca odata acoperita o arie cat mai mare a populatiei adevarul va fi aflat.

Trebuie sa recunoastem ca suntem o rasa de roboti. Spunand asta, ma refer la faptul ca majoritatea oamenilor au ganduri care le-au fost puse de cineva sau altceva. Societatea a fost bazata pe ideia de supunere si aprobare totala. Am devenit o rasa cu minti programate care pot fi pacalite sa creada si sa faca orice. Picatura de minciuni si dezinformari continua sa ne bombardeze prin intermediul sistemului politic, media, religie, scoli, universitati. Dar, incet, la inceput, si acum si mai repete, robotii se trezesc. In schimbul acceptarii unei diete zilnice de control mental, din ce in ce mai multi oameni privesc lumea intr-o noua lumina si pun intrebari pe care inainte nu le-au mai pus.

Asadar, stim ca lumea este controlata de mii de ani de catre anumite grupuri de interese religioase, politice si financiare ce ne manipuleaza. Stim ca ei fac legi si revolutii, ei instaureaza guverne, ei hotarasc ce tari dispar pentru ca altele sa le ia locul. Ei “fabrica” noi ideologii si chiar religii. Au creat toate ideologiile politice de la fascism trecand prin comunism si capitalism, aducandu-ne in ce-a de-a doua criza economica inaintea unui nou razboi mondial . Au eliminat comunismul din istorie ca pe o masea stricata atunci cand au considerat ca nu mai corespunde cu planurile lor. Ei fauresc tratatele militare si economice internationale, ei schimba regimuri politice si presedinti de state, ca pe niste simple piese uzate ale unei masini. Toate marile evenimente ale trecutului – de la revolutiile politice si culturale pana la marile inventii si realizari stiintifice si chiar la cataclismele asa-zis naturale – sunt opera Lor. Pentru ei, Lojile Masonice de orice rit, N.A.T.O., Grupul Bilderberg, O.N.U., Comisia Trilaterara, defuncta U.R.S.S. si alte organizatii pe care le-am vazut sau le vedem inca defiland pompoase la televizor, nu sunt altceva decat “terenul de lucru” al stapanilor din umbra. "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 29, 2013, 16:33:26

" http://conspiratiisimistere.wordpress.com/2013/03/31/stapanii-din-umbra/ "
 


Titlul: Răspuns: d-lui Florin 1989
Scris de: Alex63 din August 29, 2013, 16:54:46
  stimate coleg,

    "subiectul" este mult prea "greu" pentru majoritatea celor care sunt obişnuiţi mai degrabă cu năzbâtiile postate ( de unii, nu de toţi ) pe acest portal. Dacă îţi aduci aminte pe mine mă frământă de mult şi chiar încerc, cu mijloace modeste din păcate ( mă refer la cele de informare, formare şi mentale ) să găsesc RĂSPUNSURI, sau chiar "rezolvări" ( unii de pa aici le-au catalogat "scrise doar din fudulie" sau, mult mai rău: "aberaţii" ) ceea ce ne dă o măsură a gradului de înţelegere ( ca să fiu diplomat ) a unor fenomene greu de "digerat" pentru filozofi cu şcoală solidă.
 Cu toate acestea, este foarte probabil ca "aberaţiile" mele să ajungă, într-un viitor oarecare, FAPTE ISTORICE.
 Omenirea se îndreaptă vertiginos şi accelerat spre autodistrugere, şi nu vorbesc despre vre-un război ( e posibil şi ăla ) ci despre un proces intrinsec cu rădăcini putenice. Evitarea dezastrului total nu este imposibilă dar nici obligatorie. Dacă se vor trezi minţile luminate LA TIMP poate umanitatea va scăpa. Dacă nu, NU.Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 30, 2013, 19:10:55

 : http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/conceptul-de-genocid-106645.html "

 " Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid
adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea generala a Natiunilor Unite

Stajusies speka 1951.gada 12.janvari
Romania became a party to the Genocide Convention on November 2, 1950.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.
List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)

    Definitia Genocidului: Termenul a fost introdus în 1943 de avocatul evreu de origine poloneza Raphael Lemkin, si provine din grecescul "genos"(rasa, trib) si latinescul "cide"(a ucide). Din 1951 Natiunile Unite recunosc acuzatia de genocid drept crima potrivit legislatiei internationale.

    http://www.bbc.co.uk/romanian/special_milosevic/1.shtml

    Genocidul: (latina GENUS "neam" si caedo "tai, distrug"-una dintre cele mai grave crime impotriva umanitatii, pentru prevenirea si combaterea careia la 8 decembrie 1948, sub egida O.N.U. s-a incheiat in acest sens o conventie. Codul penal roman, in titlul XI, art. 357, partea speciala, incrimineaza infractiunea de genocid care face parte din grupul infractiunilor contra pacii si omenirii. Infractiunea consta in savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte: uciderea membrilor colectivitatii sau grupului; vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului; supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugerea fizica; luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului; transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau alt grup.

    Dictionar juridic (IndacoSystems)"

 " http://www.drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicatii/revista-stiintifica/Prevenirea-si-combaterea-crimei-de-genocid-2011.pdf "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 19:14:10

 : http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/conceptul-de-genocid-106645.html "

 " Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid
adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea generala a Natiunilor Unite

Stajusies speka 1951.gada 12.janvari
Romania became a party to the Genocide Convention on November 2, 1950.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.
List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)

    Definitia Genocidului: Termenul a fost introdus în 1943 de avocatul evreu de origine poloneza Raphael Lemkin, si provine din grecescul "genos"(rasa, trib) si latinescul "cide"(a ucide). Din 1951 Natiunile Unite recunosc acuzatia de genocid drept crima potrivit legislatiei internationale.

    http://www.bbc.co.uk/romanian/special_milosevic/1.shtml

    Genocidul: (latina GENUS "neam" si caedo "tai, distrug"-una dintre cele mai grave crime impotriva umanitatii, pentru prevenirea si combaterea careia la 8 decembrie 1948, sub egida O.N.U. s-a incheiat in acest sens o conventie. Codul penal roman, in titlul XI, art. 357, partea speciala, incrimineaza infractiunea de genocid care face parte din grupul infractiunilor contra pacii si omenirii. Infractiunea consta in savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte: uciderea membrilor colectivitatii sau grupului; vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului; supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugerea fizica; luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului; transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau alt grup.

    Dictionar juridic (IndacoSystems)"

 " http://www.drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicatii/revista-stiintifica/Prevenirea-si-combaterea-crimei-de-genocid-2011.pdf "


 V-am trimis un M. pers.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 19:43:00
dl. florin1989

 am revenit asupra M. pers.Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 19:44:57
si nu putem folosi asta in favoarea noastra?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 30, 2013, 19:59:57
si nu putem folosi asta in favoarea noastra?
Nu. Genocidul este o crima printr-una din formele de violenta aratate in definirea acestuia , savirsita cu intentie directa de a savirsi crima.Intentia trebuie probata prin mijloace de proba.
1. Nu se poate dovedi intentia de a extermina.
2. Revolutionarii au libertatea de miscare, nu exista constringere fizica, nu sint izolati intr-un mediu fara posibilitati de supravietuire.Deci nu se poate.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 20:07:31
si nu putem folosi asta in favoarea noastra?
Nu. Genocidul este o crima printr-una din formele de violenta aratate in definirea acestuia , savirsita cu intentie directa de a savirsi crima.Intentia trebuie probata prin mijloace de proba.
1. Nu se poate dovedi intentia de a extermina.
2. Revolutionarii au libertatea de miscare, nu exista constringere fizica, nu sint izolati intr-un mediu fara posibilitati de supravietuire.Deci nu se poate.
eu nu aş fi aşa categoric. iată de ce:

"CONVENŢIA PENTRU PREVENIREA ŞI REPRIMAREA CRIMEI DE GENOCID

ARTICOLUL II

În prezenta Convenţie, genocidul se referă la oricare dintre actele de mai jos, comise cu intenţia de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum ar fi:
............
b) atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup;
ARTICOLUL III

Vor fi pedepsite următoarele acte:
...................
d) tentativa de genocid;

ARTICOLUL IV

Persoanele care au comis genocid sau unul dintre actele enumerate la art. III vor fi pedepsite indiferent că sunt conducători, funcţionari sau particulari.

ARTICOLUL VI

Persoanele acuzate de genocid sau de unul dintre celelalte acte enumerate la articolul III vor fi trimise în faţa tribunalelor competente ale statului pe teritoriul căruia a fost comis actul sau în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie care va fi competentă faţă de acelea dintre părţile contractante care i au recunoscut jurisdicţia."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 20:13:13
si nu putem folosi asta in favoarea noastra?
Nu. Genocidul este o crima printr-una din formele de violenta aratate in definirea acestuia , savirsita cu intentie directa de a savirsi crima.Intentia trebuie probata prin mijloace de proba.
1. Nu se poate dovedi intentia de a extermina.
2. Revolutionarii au libertatea de miscare, nu exista constringere fizica, nu sint izolati intr-un mediu fara posibilitati de supravietuire.Deci nu se poate.
eu nu aş fi aşa categoric. iată de ce:

"CONVENŢIA PENTRU PREVENIREA ŞI REPRIMAREA CRIMEI DE GENOCID

ARTICOLUL II

În prezenta Convenţie, genocidul se referă la oricare dintre actele de mai jos, comise cu intenţia de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum ar fi:
............
b) atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup;
ARTICOLUL III

Vor fi pedepsite următoarele acte:
...................
d) tentativa de genocid;

ARTICOLUL IV

Persoanele care au comis genocid sau unul dintre actele enumerate la art. III vor fi pedepsite indiferent că sunt conducători, funcţionari sau particulari.

ARTICOLUL VI

Persoanele acuzate de genocid sau de unul dintre celelalte acte enumerate la articolul III vor fi trimise în faţa tribunalelor competente ale statului pe teritoriul căruia a fost comis actul sau în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie care va fi competentă faţă de acelea dintre părţile contractante care i au recunoscut jurisdicţia."

  1. "intenţia de a distruge" este pomenită şi NU aceea de a elimina
  2. se vorbeşte ŞI despre "tentativă"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 20:14:46
dl. florin1989

 am revenit asupra M. pers.
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 20:20:41
ia vedeti ce puteti gasi


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 30, 2013, 20:39:33

 "   1. "intenţia de a distruge" este pomenită şi NU aceea de a elimina
  2. se vorbeşte ŞI despre "tentativă"

Cum dovedesti intentia directa de a distruge ?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 30, 2013, 20:43:57

 "   1. "intenţia de a distruge" este pomenită şi NU aceea de a elimina
  2. se vorbeşte ŞI despre "tentativă"

Cum dovedesti intentia directa de a distruge ?

Tentativa : " (dr. pen.) - forma de infractiune ce se situeaza in faza de executare a infractiunii, intre inceputul executarii actiunii ce constituie elementul material al laturii obiective si producerea rezultatului socialmente periculos, constand in punerea in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare ce a fost intrerupta sau nu si-a produs efectul, desi executarea a fost savarsita in intregime, cand consumarea infractiunii nu a fost posibila din cauza insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, sau din cauza imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 20:54:09
exemple pot fi si nemti si rusi


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 20:56:01
acum comunisti si tortionari cu revi, citi tortionari au fost dati in judecata si citi revolutionari


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 20:59:37
pentru mine nu sunt falsi revolutionari atita timp cit pe acte este stampila guvernului , ministru e pus de guvern , comisia cprd e de la guvern , cine sunt falsi si criminali nu cumva si asta sa urmarit o razbunare crunta inpotriva noastra?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din August 30, 2013, 21:06:12
tot veni vorba de tortionari de ce sunt numiti doar cei de pe penitenciare tortionari ? cei care ii judecau si ii condamnau ce sunt ca doar primeau insigne de eroi ai munci socialiste tovarasi judecatori si procurori  ei sunt acum eroi si au pensi cam micute ca doar sau chinuit sa faca productie cu dusmani poporului acum judeca la ccr dreptatea ? cre dreptate frate ? intreb si eu asa ca fraerul


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nicu1506 din August 30, 2013, 21:24:41
pentru mine nu sunt falsi revolutionari atita timp cit pe acte este stampila guvernului , ministru e pus de guvern , comisia cprd e de la guvern , cine sunt falsi si criminali nu cumva si asta sa urmarit o razbunare crunta inpotriva noastra?
a
AVETI PERFECTA DREPTATE


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 30, 2013, 23:00:08

 "   1. "intenţia de a distruge" este pomenită şi NU aceea de a elimina
  2. se vorbeşte ŞI despre "tentativă"

Cum dovedesti intentia directa de a distruge ?
b) vătămarea gravă a integritătii fizice sau mintale a membrilor colectivitătii sau grupului;
RELATIV SIMPLU: în 2011 a fost dată legea 283 care zicea ca "în 2012 nu se acordă"
în 12.12.2012 oug 84 zicea că "în 2013 nu se acordă"
în august 2013 oug 29 zice că "în 2014 nu se acordă"

 EU CRED CĂ ESTE DESTUL DE EVIDENT ??? ???


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 31, 2013, 00:24:03

Unde este forta de constringere sau violenta folosita pentru vatamarea corporala fizica sau mentala grava ? ???

Sint multe cazuri in state europene cind statul a redus anumite subventii acordate asistentei sociale si nimeni nu a adus acuzatii de genocid.
  Nu orice abuz poate fi incadrat la infractiunea de genocid !
  Iar a proba asa ceva e " probatio diabolica " nu e evident !Asa poate orice angajat la stat restructurat , care in conditiile actuale are sanse pur teoretice sa gaseasca de lucru,sa sustina ca e supus exterminarii fizice si psihice.
 
  Pe de alta parte genocid economic se face in Romania de 23 de ani impotriva poporului roman si n-am vazut vreo institutie internationala sa sesizeze acest fapt.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Alex63 din August 31, 2013, 11:03:32

Unde este forta de constringere sau violenta folosita pentru vatamarea corporala fizica sau mentala grava ? ???

Sint multe cazuri in state europene cind statul a redus anumite subventii acordate asistentei sociale si nimeni nu a adus acuzatii de genocid.
  Nu orice abuz poate fi incadrat la infractiunea de genocid !
  Iar a proba asa ceva e " probatio diabolica " nu e evident !Asa poate orice angajat la stat restructurat , care in conditiile actuale are sanse pur teoretice sa gaseasca de lucru,sa sustina ca e supus exterminarii fizice si psihice.
 
  Pe de alta parte genocid economic se face in Romania de 23 de ani impotriva poporului roman si n-am vazut vreo institutie internationala sa sesizeze acest fapt.

am un mic dar mare amendament,
măsurile la care faceţi referire au fost de DIMINUARE a unor sume NU DE  E L I M I N A R E  ??? ??? ??? ??? ???


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 03, 2013, 00:12:15

" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=92.1610;wap2 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 06, 2013, 10:09:59

" http://adevarul.ro/news/societate/de-inca-necesar-proces-comunismului-1_52178270c7b855ff5607f1ca/index.html "

 (http://1.1.1.4/bmi/adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2013/08/12/52087625c7b855ff56cb1c21/646x404.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 07, 2013, 23:04:09

Romania nu are politicieni ! " http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-15531050-rovana-plumb-acordul-ministerului-mediului-pentru-rosia-montana-functie-decizia-parlamentului.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 08, 2013, 00:24:05

 "    
Gheorghe Duţu
Gheorghe Duţu
n. 19 apr. 1955
   Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
   2000-2004 (dep.)
   iniţiative legislative
   comisii de mediere
   luări de cuvânt în plen
   declaraţie de avere
   declaraţie de interese
 
   
Sunteti în sectiunea:   Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaţilor > Gheorghe Duţu > Curriculum Vitae   Versiunea pentru printare      

   Gheorghe DUŢU
Curriculum Vitae

Date biografice

    Data si locul nasterii: 19 aprilie 1955;
    Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

Experienţă profesională

    1983-1996: TEMELIA - inginer - Director tehnic;
    1996-2000: SC TEMVAR SA - Director general;
    2000-prezent: Parlamentul României, Camera Deputaţilor - Deputat.

Educaţie

    1971-1976: Liceul Electrotehnic Braşov;
    1978-1983: Universitatea Braşov, Facultatea TCM;
    1991: Curs Management Industrial - Societatea de Management şi Consulting, Management Industrial, Braşov;
    1996: Institutul Român de Management în colaborare cu Durham University Business School - Personal Development and Communication;
    2001-prezent: Doctorand Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, îndrumător prof. Constantin Bob;
    2002-prezent: Masterat Universitatea Timişoara;
    2003: Absolvent al Colegiului superior de Siguranţă Naţională, Academia Naţională de Informaţii.

Publicaţii

    reviste de specialitate - articole - bazalt turnat, sinterizat, utilaje pentru materiale de construcţii, 7 inovaţii.

Activitate politică

    membru al PSD.

Activitate parlamentară

    deputat, din 2000;
    membru in Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI;
    membru in Comisia Interparlamentara Bucuresti - Chisinau (partea romana);
    membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Japonia si Republica Coreea;
    presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Pakistan.

Limbi straine

    Engleză - nivel mediu;
    Franceză - nivel mediu."

 Jefuitorii Romaniei ! Dupa demolarea fabricii " Temelia " Brasov si imbogatirea prin tranformarea terenului aferent in " afacere imobiliara " urmeaza Rosia Montana " !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 09, 2013, 14:34:27

" http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 11, 2013, 08:35:15

" http://www.revista22.ro/66-contra-dar-nu-pentru-motivele-lui-antonescu-30893.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 12, 2013, 11:04:33

" http://centruldio.net/wordpress/?tag=bucuresti " .Oameni.Fapte.Intimplari.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 19, 2013, 09:17:07

" http://www.gandul.info/international/lista-tortionarilor-ion-ficior-al-doilea-calau-comunist-prezentat-de-gandul-a-ajuns-in-presa-internationala-11354062 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 19, 2013, 10:00:42

" http://adevarul.ro/moldova/politica/fabricile-spirt-basarabia-obiective-strategice-urss-1_523a8bc6c7b855ff569cf625/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 23, 2013, 18:21:33

 " http://www.libertatea.ro/detalii/articol/Avem-6-000-de-tone-de-aur-adica-250-de-miliarde-de-euro-364785.html "
 
 
http://4.bp.blogspot.com/-6NVdB9SVRic/TsCcSPfJ8BI/AAAAAAAAK9c/b0Mt6ZfjbdM/s640/Native+Gold+-+Romania.jpg
 
Din 2005, Romania nu mai scoate nici un gram de aur din minele sale. Motivul oficial: zacamintele sunt epuizate. Totusi, opt firme straine au primit licente de exploatare in zonele epuizate, care s-au dovedit a fi foarte bogate: contin aur in valoare de 54 de miliarde de euro. Explicatia: Au avut hartile geologice ale statului roman,
ne-a spus dr. ing. Florea Neagu
 
http://3.bp.blogspot.com/-y7WtjG0hyfA/TsCeoykyFlI/AAAAAAAAK9k/1NiRnTHunIU/s1600/zacaminte-de-aur.jpg
 
Zacamintele de aur din Romania, majoritatea situate in patrulaterul aurului - adica perimetrul Baia de Cris, Sacaramb, Zlatna si Baia de Aries, din Muntii Apuseni - dar si in Maramures, sunt exploatate, cu eficienta, de foarte mult timp.
Pe timpul lui Ceausescu se scoteau intre 14 si 20 de tone de aur pe an. Dar, dupa 1990, extractia a scazut dramatic,iar in 2005, minele au fost sigilate. Oficial s-a spus ca sunt epuizate,
a afirmat dr. ing. Florea Neagu, fost director al Institutului de Proiectari Miniere, omul care a proiectat si realizat mine de aur in patrulaterul aurului.
http://2.bp.blogspot.com/-7mLYHYT6V6I/TsCfbDm52lI/AAAAAAAAK9s/-JiHjPncgUM/s640/gold-Banca+Nationala+a+Romaniei.jpg
 
Un eveniment interesant s-a petrecut in anul 2000, cand Banca Nationala a refuzat sa mai cumpere aur de la minele romanesti pe motiv ca nu poate avea o rezerva mai mare de metal pretios decat 15% din tot ce inseamna rezerva valutara. Cum aceste mine nu aveau voie sa vanda metalul extras decat Bancii Nationale, au dat, cum era de asteptat, faliment. Daca vechile firme romanesti care se ocupau de metalul pretios au disparut, in locul lor au venit, in mod ciudat, opt companii straine care au cerut in concesiune parcele pentru prospectiunea si exploatarea zacamintelor de aur, tocmai de unde acestea se terminasera.
 
http://2.bp.blogspot.com/-jpqNn-8F0cA/TsCgweleegI/AAAAAAAAK90/FAzfdOFciG4/s640/Rosia_Montana1.jpg
 
250 de tone, doar la Rosia Montana
Potrivit declaratiilor facute pentru DailyBusiness. ro de reprezentantii firmei Gabriel Resources, la Rosia Montana s-a gasit un zacamant de aur in valoare de 11 miliarde de dolari, adica de aproximativ 250 de tone de metal pretios. De asemenea, firma Carpatian Gold a gasit la mina Barza, in Muntii Zarandului, inchisa pentru ca nu mai era rentabila, un zacamant de aur in valoare de 12 miliarde de dolari! Recent, Stefan Marincea, presedintele Institutului Geologic Roman, a declarat ca in tara noastra mai sunt zacaminte in valoare de cel putin 54 de miliarde de dolari. Interesant este si faptul ca toate firmele straine au mers la punct ochit - punct lovit, adica au obtinut licente de prospectiuni si exploatare exact pe zonele cele mai bogate ... Cum?
 
http://4.bp.blogspot.com/-TgCSGWdUW74/TsChl8eeNAI/AAAAAAAAK98/rLrhupdZP_o/s640/Native+Gold+-+Romania1.jpg
 
ォInca este mult aur in subteranサ
Firmele straine nu au descoperit nimic, datele apartin scolii de geologie din Romania . Am fost directorul Institutului de Proiectari Miniere si am realizat mine de aur in Apuseni. Scoteam si productii de 40 de kilograme de aur pe tona de minereu, ceea ce este foarte mult. Pot sa spun ca inca este mult aur in subteran, dar nu stiu de ce nu le exploateaza direct statul. Pe vremea mea, informatiile aveau caracter secret, dar acum le are toata lumea. Firmele straine ォau gasitサ metale pretioase in Romania consultand hartile geologice realizate pe vremea lui Ceausescu. Acum,statul, prin reprezentantii sai, a stiut perfect ce da in concesie, ne-a spus
dr. ing. Neagu.
http://2.bp.blogspot.com/-Rkv5ppkaQmc/TsCjazI19qI/AAAAAAAAK-E/xp-7ZMgTwVM/s640/harta_aur.jpg
 
Prima harta a ォbogatiilorサ romanesti dateaza din 1925
In 1925, in Romania s-a realizat o baza solida de date privind toate zacamintele nationale. Scoala romaneasca de prospectiuni geologice a crescut constant.
 
Zacamintele din tara au fost cercetate permanent de mai multe organisme de specialisti si inregistrate pe profile, adica sectiuni desenate ale ariilor prospectate geologic. In 1968, toate aceste date au fost inregistrate si intr-un calculator adus de la americani si instalat intr-unul din sediile Intreprinderii de Prospectiuni si Foraje Geofizica, in strada Biserica Amzei din Bucuresti. In 1971, cei de la prospectiuni au mai cumparat un calculator, Texas Instruments, pentru stocarea datelor. A fost instalat in alt sediu, in strada Coralilor din Capitala, unde se gaseau si profile geologice realizate in toata tara . Pe baza acestor informatii, Ceausescu facuse un plan de extractie pana in anul 2050. Dupa 1990, in imobilul din Coralilor s-au lucrat primele numere ale ziarului Adevarul.
 
http://3.bp.blogspot.com/-f_D6dN3fcJ0/TsClS6XHQdI/AAAAAAAAK-M/XW8vHht7KPI/s640/Ovidiu-Tender.jpg
 
Ulterior, imobilul a fost cumparat de omul de afaceri Ovidiu Tender, care desfasoara activitati in domeniul prospectiunilor geologice etc. In fine, in 1992 a izbucnit un scandal in sediul din Coralilor: disparusera toate profilele geologice. Una dintre persoanele care au lucrat in institut ne-a spus ca
pretul vanzarii documentatiei secrete a fost de 10.000 de dolari...
 
http://2.bp.blogspot.com/-d779vvdvvl0/TsCnO2aZLXI/AAAAAAAAK-U/OcgGzv3uszw/s320/secret.jpg
 
Privatizarea rezervelor este tinuta ォla secretサ
Am cerut Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) detalii despre licentele primite de firmele straine pentru exploatarea aurului pe teritoriul Romaniei. Raspuns:
Informatiile solicitate nu se incadreaza in categoria informatiilor de interes public. Sunt documentatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate
 
Iata ce scrie in Constitutia Romaniei, art. 136: Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Iata ce spune Legea 544/2001: Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei.
 
http://4.bp.blogspot.com/-c602C_BzdFA/TsCouFsxgMI/AAAAAAAAK-c/1m_wIaqSmMQ/s640/Datoria-externa.jpg
 
Datorie externa, 92,1 miliarde ぎ
In decembrie 1989, Romania nu mai avea nici o datorie externa. De atunci, lucrurile s-au schimbat. Conform datelor Bancii Nationale, publicate cu patru luni in urma,  tara noastra a acumulat, in ultimii 20 de ani, o datorie externa de 92,1 miliarde de euro.
 
http://2.bp.blogspot.com/-9l0bwXGM0C4/TsCpUJZuCqI/AAAAAAAAK-k/COCU6gD0JRo/s640/gold_ro.jpgRecord pentru pretul aurului
Aurul a inregistrat un maxim istoric de 1.505,4 dolari pe uncie
(n.r.- unitate de masura egala cu 35 de grame) miercuri, fiind tranzactionat la 1.502,96 dolari, fata de 1.493,9 cu cat fusese vandut marti. Economistii apreciaza ca pretul aurului a crescut cu 5% in aprilie, iar trendul ar putea continua,
metalele pretioase fiind considerate un plasament ferit de riscuri.
 
Dezvaluiri Libertatea
Secretele zacamintelor de aur, vandute pe 10.000 de dolari
22 Aprilie 2011
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/dezvaluiri-libertatea-secretele-zacamintelor-de-aur-vandute-pe-10-000-de-dolari-332016.html
 
============================
 
http://4.bp.blogspot.com/-teXzVp3rwn4/TsCqfrJozcI/AAAAAAAAK-s/H80lpCejuuE/s1600/lingouri_ae403fad22.jpg
Profesorul Gheorghe Popescu de la Facultatea de Geologie Bucuresti, unul dintre cei mai cunoscuti geologi romani specializati pe zacaminte de aur
======================
 
Un studiu recent asupra exploatarii zacamintelor de aur din Romania arata ca suntem in elita mondiala a metalelor pretioase. "Ocupam locul cinci in lume la extractie, in decursul istoriei", ne-a spus profesorul dr. Gheorghe Popescu de la Facultatea de Geologie Bucuresti, autorul cercetarii. Cu toate acestea, Romania mai are 6.000 de tone de aur in zacaminte. Cat inseamna asta? Daca ne raportam la cursul BNR de vinerea trecuta, cand un gram de aur a fost 180 de lei, valoarea totala a zacamintelor este de aproximativ 250 de miliarde de euro! Si aceasta in conditiile in care poporul roman se lupta cu saracia si cu nesiguranta locurilor de munca.
 
http://3.bp.blogspot.com/-dLYYof1BcLA/TsCr04Jt9rI/AAAAAAAAK-0/GZWNvmdkOp4/s640/Native+Gold+-+Romania3.jpg
 
Mineritul aurului pe teritoriul Romaniei este o traditie multimilenara. Cele mai vechi podoabe de aur gasite la noi au fost descoperite la Moigrad , judetul Salaj si apartin epocii pietrei, adica au o vechime de 6.000 de ani. Inca de atunci, stramosii nostri cunosteau metalurgia aurului.
 
http://4.bp.blogspot.com/-jF1M4nlNpTY/TsCsTt0V9PI/AAAAAAAAK-8/l8hbj1-ycNU/s1600/RTEmagicC_grafic1_jpg.jpg
 
Suntem pe locul cinci in lume
"Din stravechime pana acum, din Carpatii Romaniei s-au extras 2.070 de tone de aur, lucru care ne plaseaza pe locul cinci in lume, dupa Africa de Sud, Canada, Statele Unite si Australia. Dupa cum se vede in grafice, cea mai mare parte a fost folosita de altcineva decat poporul roman. Vestea buna este insa ca mai avem, in sediment, de trei ori cat s-a exploatat pana acum, adica vreo 6.000 de tone. Ramane de vazut cum vor fi folosite. Deocamdata, pe noi, pe specialisti, nu ne intreaba nimeni nimic",
ne-a spus profesorul dr. Gheorghe Popescu, unul dintre cei mai cunoscuti geologi romani specializati pe zacaminte de aur.
http://3.bp.blogspot.com/-7sRcqRvy0ME/TsCso0Oh03I/AAAAAAAAK_E/BpEggEKU-Vk/s1600/RTEmagicC_63_jpg.jpg
 
ォナTara noastra primeste prea putin pentru zacamintele pe care le concesioneazaサ
Conform Legii minelor, modificata in 2009, Romania primeste din partea companiilor care exploateaza bunurile subterane o redeventa de doar 4% din tot ce se extrage. Adica, daca se castiga 100 de milioane de euro din extractia aurului, statul incaseaza 4 milioane, iar restul merge la firma care exploateaza mina.
"Eu cred ca aceste redevente sunt in defavoarea tarii noastre, care primeste prea putin pentru zacamintele pe care le concesioneaza. Sigur ca investitorul trebuie sa castige, dar o afacere trebuie sa fie reciproc avantajoasa, adica trebuie sa castige si Romania , sau Romania in primul rand, pentru ca este proprietarul", ne-a spus prof. Gheorghe Popescu.
De mentionat este faptul ca in Africa de Sud redeventa pentru aur este de 20%.

Exclusiv
Avem 6.000 de tone de aur, adica 250 de miliarde de euro!
Sorin Golea 14 Noiembrie 2011,
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/Avem-6-000-de-tone-de-aur-adica-250-de-miliarde-de-euro-364785.html
 
" http://incomemagazine.ro/articole/spioni-zacaminte-secrete-si-companii-vandute-pe-nimic-toata-lumea-ravneste-apusenii-nostri "   


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 23, 2013, 21:15:42

' http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15636924-cum-ajuns-compania-rusa-lukoil-gestioneze-realizarea-centrului-date-informatii-secrete-agentiei-care-administrareaza-toate-resursele-naturale-ale-romaniei.htm "
 
 " Cum a ajuns compania rusa Lukoil sa gestioneze realizarea centrului de date cu informatii secrete al Agentiei care administrareaza toate resursele naturale ale Romaniei
de Victor Cozmei, Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Luni, 23 septembrie 2013, 17:55 Economie | Energie

 documente
Instructiuni licitatie Lukoil - Data Center pentru ANRM
(23 Sep 2013) PDF, 483KB
Compania rusa Lukoil - unul dintre jucatorii importanti pe piata energetica - organizeaza licitatia de realizare a centrului de date pentru ANRM, institutia care gestioneaza toate resursele minerale ale Romaniei (petrol, gaze, minereuri etc), dupa cum reiese dintr-un document obtinut de HotNews.ro in luna august. HotNews.ro a solicitat Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) mai multe detalii si o explicatie: de ce o companie privata se ocupa de realizarea unui sistem informatic critic pentru gestionarea resurselor naturale din Romania, cuprinzand informatii cu diferite grade de secretizare. Raspunsul ANRM a venit dupa 38 de zile, timp in care Lukoil a anulat licitatia. Potrivit ANRM, Lukoil este responsabil sa realizeze Data Center-ul ca urmare a incheierii a doua acorduri petroliere cu statul in 2011.

    Fostul sef al ANRM a declarat pentru HotNews.ro ca Lukoil doar finanteaza realizarea Data Center-ului si ca nu va avea acces la informatii: "Este o procedura conform Legii Petrolului. Sunt cheltuieli care nu sunt prevazute prin bugetul de stat si de aceea sunt suportate de catre companii". Surse din industria extractiva au spus pentru HotNews.ro ca este neuzuala incredintarea catre o companie privata a unui astfel de proiect sensibil.

    Desi contractul cu Lukoil a fost semnat in 2011, informatia a aparut in spatiul public abia acum, cand Lukoil a demarat licitatia pentru realizarea centrului de date. Continutul contractelor din 2011 dintre ANRM si Lukoil este secret, asa cum se arata in Hotararile de Guvern 1054 si 1055 din 2011.
     

Lukoil organizeaza licitatia pentru realizarea unui centru de date pentru Resursele Minerale ale Romaniei

HotNews.ro a intrat, la inceputul lunii august, in posesia unui document transmis de catre Lukoil Overseas Atash B.V. catre diferite companii in care era prezentata licitatia ATA/001/06-13/001 ce prevede realizarea unui Data Center pentru Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. 

Potrivit documentului, compania Lukoil este cea care deruleaza licitatia pentru obiectivul mentionat, iar documentul reprezenta un ghid pentru companiile interesate sa participe la licitatie.

Potrivit documentului, procedurile din cadrul licitatiei au inceput pe data de 9 iulie si avea termen limita data de 4 octombrie pentru semnarea contractului.

Anunt Lukoil Overseas Atash BV - Data Center ANRM
Anunt Lukoil Overseas Atash BV - Data Center ANRM
Foto: Captura de ecran
Intre 9 si 11 iulie, timp de 4 zile, Lukoil ar fi dispus publicarea de anunturi privind licitatia "in ziarele adecvate".
La o cautare pe internet anuntul celor de la Lukoil apare pe site-uri precum anunulmagic.ro, anunturi-utile.ro, anunturi.ro, anunturibazar.ro sau stocuri.com.

In descrierea anuntului se precizeaza ca "obiectul licitatiei consta in: furnizarea si instalarea de echipamente hardware si software asociat, furnizarea de servicii tehnice asociate pentru dezvoltarea, implementarea, upgradarea, migrarea bazei de date existente, testarea, pregatirea profesionala si punerea in functiune a centrului de date, inclusiv integrarea solutiilor aplicatiilor pe platforma noua de hardware, integrare cu sistemul deja existent in sediul central al ANRM, astfel incat noua sa forma sa permita gestionarea, prelucrarea si analiza tuturor informatiilor legate de resurse minerale".

Criteriile de evaluarea ale ofertelor nu au fost detaliate in anuntul Lukoil

In documentul obtinut de HotNews.ro si transmis companiilor interesate sa participe la licitatie, Lukoil Overseas Atash B.V., denumita "Compania", ofera detalii despre modul de participare,  conditiile financiare pentru a intra in licitatie, situatiile de conflict de interese, precum si o detaliere a documentelor si a procedurilor din cadrul licitatiei.

In document se precizeaza ca Lukoil poate dispune descalificarea ofertelor sau intreruperea procedurii de licitatie in orice moment.

In documentul citat se mai specifica si faptul ca participantii la licitatie trebuie sa ofere o garantie in valoare de 20.000 de dolari.

Nu este specificat in acest document modul detaliat si criteriile dupa care vor fi evaluate ofertele.

In document, referitor la obiectul contractului, se dau detalii despre elemente hardware precum servere, calculatoare, solutii de stocare, back-up, elementele software precum programe si licente pentru diferite programe, sisteme GIS, un geo-portal pentru ANRM s.a., precum si implementarea si dezvoltarea infrastructurii intregului sistem. In plus, sunt incluse si sesiuni de training-uri si suport tehnic.

Compania care ar urma sa castige licitatia va purta intalniri periodice cu Lukoil si va informa constant compania in legatura cu progresul lucrarilor, potrivit informatiilor din documentul citat. In plus, potrivit documentului, compania care ar urma sa castige licitatia va pune la dispozitia Lukoil copii ale documentelor sau a schitelor din proiect.

Lukoil a declarat licitatia nula dupa termenul de deschidere al ofertelor

Licitatie invalidata de Lukoil
Licitatie invalidata de Lukoil
Foto: Hotnews
Avand in vedere natura sensibila a obiectului din contract - realizarea unui Data Center care sa contine informatiile Agentiei pentru Resurse Minerale ale Romaniei - si realizarea licitatiei de catre o companie internationala cu puternice interese in piata autohtona, HotNews.ro a solicitat pe 13 august Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale mai multe detalii si explicatii privind licitatia organizata si cum a ajuns Lukoil sa se ocupe de asa ceva.

Presedintele ANRM, Gheorghe Dutu, a declarat atunci pentru HotNews.ro ca institutia va transmite toate raspunsurile solicitate, insa explicatiile institutiei a venit abia dupa 38 de zile, pe 16 septembrie.

Intre timp, intr-o nota emisa pe 22 august - la 9 zile dupa ce HotNews.ro a solicitat informatiile la ANRM si la 2 zile dupa data deschiderii ofertelor asa cum reiese din programul din documentul initial - Lukoil Overseas Atash B.V a transmis companiilor ca licitatia a fost declarata nula.

Ce spune ANRM

"Proiectul de realizare a unui Data Center in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale are ca scop gestionarea, prelucrarea si analizarea unitara a informatiilor din domeniul resurselor minerale, remodelarea fluxurilor informationale, imbunatatirea proceselor interne ale institutiei, optimizarea comunicarii, imbunatatirea infrastructurii IT astfel incat A.N.R.M sa isi poata desfasura si indeplini, in conditii de eficienta, intreaga activitate si obligatiile ce ii revin potrivit legii, concomitent cu oferirea unei maxime transparente in relatiile cu mediul de afaceri si alte institutii publice", se arata intr-un raspuns al ANRM transmis HotNews.ro.

"Responsabilitatea implementarii proiectului revine firmei careia i se va atribui contractul in urma licitatiei organizate de Lukoil Overseas Atash B.V. Avand in vedere ca procedura de selectare este in curs, costul serviciilor privind realizarea unui Data Center urmeaza sa fie stabilite in urma evaluarii ofertelor ce vor fi depuse", se mai arata in raspunsul ANRM.

Cum s-a ajuns ca Lukoil sa organizeze licitatia?

Potrivit ANRM, "in cadrul rundei a X-a, organizata de ANRM in anul 2010, LUKOIL Overseas Atash B.V. a participat la o licitatie publica pentru concesionarea operatiunilor petroliere, desfasurata transparent prin publicarea anuntului si listei perimetrelor in Jurnalul oficial al Uniunii Europene. LUKOIL Overseas Atash B.V. a castigat doua dintre perimetrele scoase la concesionare pentru explorare petroliera. Au fost incheiate doua acorduri petroliere intre ANRM si LUKOIL Overseas Atash B.V. aprobate prin Hotarare de Guvern".

"Ca orice alta companie cu care ANRM incheie un acord in conditiile prezentate mai sus, Lukoil Overseas Atash B.V. are obligativitatea sa suporte cheltuielile aferente programelor de transfer de tehnologie si perfectionare profesionala incluse in acordurile petroliere, conform art.48 alin.(1) lit. k, din Legea petrolului nr. 238/2004, in beneficiul partilor contractante. Programele de transfer de tehnologie sunt convenite de A.N.R.M. si de titular in baza art. 95 din Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului aprobat prin HG nr. 2075/2004 si au drept scop realizarea urmatoarelor actiuni:

a)     achizitie de echipamente si servicii necesare desfasurarii activitatii acestora;
b)     participarea personalului acestora la programele de pregatire profesionala in domeniile de specialitate (geologie, geofizica, petrol), mediu, legislatie, negocieri etc.;
c)      schimb de experienta si participarea personalului acestora la evenimentele organizate de firme specializate, organisme si organizatii internationale, in scopul promovarii imaginii externe a Romaniei in domeniul petrolier;
d)     transfer de know-how.

Licitatia pentru achizitionarea Data Center-ului este organizata de LUKOIL Overseas Atash B.V., conform procedurilor sale interne, deoarece cheltuielile aferente sunt suportate de titularul acordurilor petroliere", se mai arata in raspunsul oficial al Agentiei.

Fost sef al ANRM: "Lukoil doar finanteaza proiectul. Nu va avea acces la informatii"

Fostul sef al ANRM in perioada in care s-a semnat acordul cu Lukoil, Alexandru Patruti, a declarat pentru HotNews.ro ca Lukoil doar finanteaza realizarea Data Center-ului si ca nu va avea acces la informatii.

Alexandru Patruti, presedintele ANRM
Alexandru Patruti, fostul presedintele ANRM
Foto: Hotnews
"Nu Lukoil realizeaza un Data Center, este doar finantatorul. Acest lucru nu inseamna ca va avea acces la informatii, ci doar suporta costurile lucrarilor. Proiectul este scos la licitatie, iar cel care castiga lucrarea isi asuma si clauze de confidentialitate. Cu siguranta nu va avea acces la date. Este o procedura obisnuita, prevazuta in Legea Petrolului 238/2004, prin care ANRM sa fie finantat pentru diverse proiecte. Sunt cheltuieli care nu sunt prevazute prin bugetul de stat si de aceea sunt suportate de catre companii. De-a lungul anilor, au fost mai multe proiecte suportate de catre companiile cu care ANRM a incheiat acorduri. Este o obligatie a companiilor", a explicat pentru HotNews.ro Alexandru Patruti, fost sef al ANRM.

Cu toate acestea, surse din industria extractiva au spus pentru HotNews.ro ca este neuzuala incredintarea catre o companie privata a unui astfel de proiect sensibil.

    Desi contractul cu Lukoil a fost semnat in 2011, informatia a aparut in spatiul public abia acum, cand Lukoil a demarat licitatia pentru realizarea centrului de date. Continutul contractelor din 2011 dintre ANRM si Lukoil este secret, asa cum se arata in Hotararile de Guvern 1054 si 1055 din 2011."

Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nor din Septembrie 23, 2013, 23:53:30
Trebuie sa va multumesc pnentru tot ce am citit aici. A meritat.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 26, 2013, 00:58:14

 "                                                                 EXPUNERE DE MOTIVE
   
La data de 31.08.2013, conform datelor publicate de către Banca Naţională a României, pe site-ul său, www.bnr.ro, valoarea rezervelor internaţionmale ale României era egală su suma de 35,7 miliarde de euro.
Exprimată în număr de luni de importuri, rezervele internaţionale ale României sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Ele sunt de 14 ori mai mari decât rezervele internaţionale ale Austriei, ale Belgiei, ale Spaniei, de 12 ori mai mare decât cele ale Germaniei, de 8 ori mai mari decât cele ale Franţei, de 7 ori mai mari decât cele ale Marii Britanii, sau ale Italiei.
Din păcate, structura rezervelor internaţionale ale României este una dintre cele mai vulnerabile.
 Din cele 35,7 miliarde de euro, numai 3,5 miliarde de euro (9,8%, din totalul rezervelor), reprezintă valoarea aurului ţării ( 103 tone de aur monetar), 6,0 miliarde de euro (16,8%),
 reprezintă numerar şi depozite bancare,
 iar restul, de 26,2 miliarde de euro (73,4%), este reprezentat de titluri de valoare (securities), adică „hârtii” (bonuri de tezaur, obligaţiuni etc) emise de diverse guverne şi instituţii financiare internaţionale, cărora Banca Naţională a României le-a împrumutat acestă sumă de 26,2 miliarde de euro.
 Cea mai mare parte a acestor 26,2 miliarde de euro sunt împrumuturi acordate unor guverne străine, principalul împrumutat fiind guvernul Statelor Unite ale Americii.
Creşterea fără precedent, în ultimii ani a datoriilor guvernelor, în primul rând a celui american, a determint multe state să-şi reducă rezervele valutare, adică investiţiile în „hârtii” emise de guverne şi să-şi sporească rezervele de aur.
În Germania şi Italia, de exemplu, pondrea aurului în totalul rezervelor internaţionale este de 71%, în  Franţa, de 66%.
În timp ce la noi ponderea aurului este de sub 10%.
Cea mai mare parte a celor 26,2 miliarde de euro provin din împrumuturi.
Adică Banca Naţională a României s-a împrumutat ca să împrumute alte state.
 La sfârşitul anului 2012, Banca Naţională a României datora 10,0 miliarde către Fondul Monetar Internaţional şi 10,8 miliarde de euro către bănci comerciale şi alte instituţii de credit.
 În cazul în care unul sau mai mulţi împrumutaţi ai Băncii Naţionale a României intră în incapacitate de plată, cele 26, 2 miliarde de euro vor trebui plătite de poporul român, nu de către Guvernatorul Băncii Naţionale a României.
Conform datelor date publicităţii de către Guvernul României, extragerea celor 300 tone de aur şi a celor 1600 tone de argint din zăcământul auro-argintifer de la Roşia Montană necesită o investiţie de 2,0 miliarde de euro, pe care, spune, premierul Victor Ponta, România nu le are.
 Lipsa acesor bani şi dorinţa de a crea locuri de muncă pentru localnici sunt motivele pe care se fundamentează decizia Guvernului României de a aproba şi trimite la Parlament, spre adoptare, proiectul de exploatare a zăcământului auro-argintifer de la Roşia Mointană de către RMGC, proiect care implică nu numai o tehnologie deosebit de poluantă, dar şi distrugerea unor importante obiective de patrimoniu cultural din zonă.
Prin proiectul de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale,
 propunem ca Banca Naţională a României să achiziţioneze, treptat, o parte, sau toate cele 300 tone de aur şi cele 1600 tone de argint, să consolideze, astfel, puterea de cumpărare a rezervelor internaţionale ale ţării, asigurând şi finanţarea proiectului de la Roşia Montană, ca şi altele, să creeze locuri de muncă, care, la rândul lor, vor genera venituri, din care vor putea fi acumulate noi capitaluri, prin care să fie finanţate proiecte şi în alte sectoare economice în zonele implicate: agricultură, turism, mici industrii, servicii etc.
Pentru întărirea puterii financiare a Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A., proiectul propune reorganizarea acestei societăţi comerciale şi transformarea ei în Regia Naţională pentru Exploatarea Resurselor Naturale, capabilă să valorifice, în condiţii de rentabilitate, toate resursele naturale ale ţării.
Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României, pe care îl anexăm.

Bucureşti, 19 septembrie 2013
Senator Ioan Ghişe,

(Cu acordul Domnului Constantin Cojocaru, doctor în economie, autorul proiectului de lege)

 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 28, 2013, 14:35:35

 " Salvati Rosia Montana, salvati-va Tara!
by: George
Posted in: Mari Romani
RomaniaMilitary.ro este 110% impotriva oricarui tip de exploatare la Rosia Montana! Lasati-ne Tara in pace viermilor! Dupa ce  i-ati distrus economia si i-ati gonit copiii, vreti sa-i sfartecati si trupul?! Acum ii vreti sufletul?!
 
 " http://www.rumaniamilitary.ro/salvati-rosia-montana-salvati-va-tara "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 28, 2013, 20:18:38

" http://transilvaniareporter.ro/esential/alternativa-pentru-cianurile-de-la-rosia-montana/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 28, 2013, 23:05:38

" http://transilvaniareporter.ro/reportaj/ardealul-a-dat-mult-acum-isi-da-tot-aurul/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 28, 2013, 23:28:34

" http://transilvaniareporter.ro/reportaj/ardealul-a-dat-mult-acum-isi-da-tot-aurul/ "
" Ce propagă România în categoria «Prima Distopie a Lumii», în opinia jurnalistului britanic, este enormul proiect minier cu utilizarea cianurii, proiect care ar putea transforma Transilvania, una dintre cele mai frumoase şi curate zone ale Europei, într-un pustiu distopic.”România poate constitui un studiu de caz despre cum relaţiile publice şi marketingul au reuşit să convingă o întreagă populaţie că distrugerea ecosistemului este în interesul lor personal. Roşia Montană Gold Corporation, un fond de investiţie, a promis românilor mii de joburi, miliarde de dolari în taxe şi, cea mai îndrăzneaţă promisiune parcă citată din cartea «1984», Protecţia Mediului Înconjurător”, scria jurnalistul Rupert Wolfe-Murray în luna iunie, dând economia în curs de dezvoltare a României drept mediu propice pentru companiile multinaţionale de a evolua într-un monopol în care rolul principal al guvernului modern ar fi să reprezinte marile companii.

Legi rescrise

Jurnalistul britanic mai sublinia şi disponibilitatea cu care Guvernul român se lasă influenţat de compania care urmează să dezvolte la Roşia Montană proiectul minier: “Taxa pe profitul estimat de 20 milioane de lire este necunoscută deoarece contractul semnat între guvernul României şi Gold Corporation este secret de stat, iar legile pe care se bazează taxele sunt pline de găuri. Actualul guvern al României încearcă să distrugă aluziile scepticilor prin rescrierea legilor miniere, permiţând desfăşurarea liberă a oricăror operaţiuni miniere. Acesta este un test pentru industria minieră internaţională: modelul de urmat se aplică unor ţări prost guvernate şi sărace ca România, care se închină după voinţa lor, lăsându-le drum liber către bogăţiile minerale ale ţării. Sfidările de acest gen îi vor încuraja pe alţii să le ţină piept, iar aceasta nu este în concordanţă cu viziunea marilor companii miniere asupra viitorului nostru”, încheie Rupert Wolfe-Murray."

[/size][/b][/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 30, 2013, 07:18:45

 " http://m.spiegel.de/international/europe/a-923625.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Feurope%2Fromanian-mining-plan-sparks-mass-national-protests-a-923625.html&h=KAQHmmwqA&s=1 "
 
 " (http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-protesting-the-rosia-montana-gold-mine-fotostrecke-101705.html)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 01, 2013, 08:27:50

" http://www.ziaristionline.ro/2012/01/19/evreii-americanii-si-curtezana-rosie-a-lui-ion-iliescu-corina-cretu-si-viermele-ei-vazuti-de-eugen-mihaescu-intre-linii/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 02, 2013, 01:08:52

\
  " Nu-i asa ca nimeni nu stie ca in 2013 expira contractul de concesiune cu OMV? Intreaba domnul prim- ministru penal Nastase. Dar domnul prim- ministru, inca nepenal, Ponta stie?

Oare guvernantii si restul conducatorilor statului stiu acest lucru? Dar sindicatele si populatia care acum protesteaza pentru minerit nu ar trebui sa organizeze actiuni similarenpentru a redeveni proprietarii petrolului si gazelor romanasti?
Acest mesaj ar trebui sa fie difuzat in toata tara !!! "

 " A venit momentul să luăm în propriile mâini soarta petrolului românesc! Nu-i asa ca nimeni nu stie ca in 2013 expira contractul de concesiune cu OMV?
Sep.12,2013
 Am descoperit, de mult, că cel mai periculos lucru în viaţă este să iei decizii. Dacă nu faci nimic, nu rişti nimic. Petrom este o lecţie dură în sensul ăsta.
Sunt conştient că mulţi şi-ar fi dorit ca Petromul să rămână, în continuare, ca Oltchimul, o „vacă de muls” pentru cei care, cu o generaţie înaintea lui Cristian Boureanu făceau bani din cumpărarea ieftină şi vânzarea scumpă către Petrom a staţiilor de benzină sau din contrabanda cu petrol, inclusiv prin vânzări dintre vecinii noştri.
Aşa se face că, la momentul privatizării, Petrom – companie de stat – avea datorii către stat de peste 10.000 de miliarde de lui. Este adevărat, obligaţia de privatizare a Petrom a fost asumată de Traian Băsescu, prin celebrul Memorandum cu Banca Mondială din anul 2000. Nu vreau să-mi asum acest merit.
Condiţiile de privatizare, procedurile, evaluarea internaţională – prin mai multe modalităţi – etc, stabilite în perioada în care am condus guvernul, au fost examinate însă de o comisie senatorială, în 2008 (textul îl găsiţi la mine pe blog). Concluziile au fost foarte clare – condiţiile legale au fost respectate,evaluarea companiei pentru privatizare a fost corectă. În plus, contractul a fost aprobat printr-o lege în Parlament.
De ce OMV?
Petrolul, în România, este exploatat de peste 100 de ani. Americanii, la început, nemţii – în perioada războiului, sovieticii – după război, au exploatat rezervele cele mai accesibile. După destrămarea Uniunii Sovietice, marile companii transnaţionale s-au orientat spre noile rezerve din Rusia, Karakstan, Turkmenistan etc., unde petrolul era uşor de exploatat, terenurile fiind „virgine”. În perioada privatizării Petrom, tocmai se încheiaseră operaţiunile militare în Irak iar companiile petroliere americane – în special cele apropiate de republicani – se „conectau” la marile „puţuri” petroliere de acolo.
Eram conştient de importanţa privatizării Petrom şi a stabilirii viitorului partener al acestuia. Spuneam, la momentul acela, „cine controlează Petrom, controlează economia; cine controlează economia, controlează politica din România”. În acea perioadă, Lukoil preluase, deja, una sau două rafinării. Îmi era clar că nu este bine ca tot sectorul de rafinare să fie preluat de firme dintr-o singură ţară. La fel, am gândit şi pentru sectorul siderurgic. Şi, se pare, am avut dreptate. De aceea, am mers în Marea Britanie şi am discutat cu Tony Blair o eventuală privatizare cu British Petroleum. Dan Ioan Popescu a făcut o călătorie în SUA pentru a investiga, împreună cu oficialii americani, companii posibil interesate. Pentru raţiunile prezentate mai sus, companiile respective nu au fost interesate decât în cumpărarea staţiilor de distribuţie, cu alte cuvinte în piaţa de desfacere pentru benzina şi motorina pe care aduceau ei.
Aşa s-a ajuns la OMV, pe ideea unei companii integrate regional în Europa Centrală (România – Austria – Ungaria) care să poată să reziste concurenţei marilor firme transnaţionale din Occident şi din fosta URSS.
Parţial, acest obietiv a fost atins. Sigur, însă, nu aveam cum să ştiu că, în perioada regimului Băsescu:
1) Cele 49% din acţiunile statului român vor fi împărţite la diferite Fonduri (spre exemplu, Fondul Proprietatea – administrat de o firmă străină), ajungând, în final. La 18% !;
2) Că nu a existat o coordonare a reprezentanţilor statului român în Consiliul de administraţie (de ce nu s-a cerut ca aceşti reprezentanţi ai statului să explice, public, cum au reprezentat interesele statului, după 2004, în companie?);
3) Că nu a fost folosită niciodată „acţiunea de aur” (dreptul de veto) al statului în primii 5 ani de funcţionare a noii societăţi;
4) Că nu au fost urmărite, cu atenţie, clauzele post-privatizare.
Cu toate acestea, Petrom a realizat, din câte ştiu, investiţii de peste 1 miliard de euro şi a plătit, în aceşti ani, 45 miliarde lei la buget, fiind cel mai mare contribuabil.
Să ne luăm înapoi petrolul şi gazele…
Timp de 8 ani, tot felul de idioţi au afirmat că „am vândut” petrolul românesc. Mai nou, şi gazele româneşti. S-au creat şi tot felul de legende. Pe una dintre ele, am auzit-o zilele trecute la televizor, la emisiunea simpaticului Florian Bichir. Se făcea că Michael Guest venise la guvern să aucă un investitor pentru Petrom. Speriat, tot guvernul s-a ascuns prin birouri, iar eu, de teamă, aş fi plecat la Râmnicu Vâlcea. În timpul ăsta, Guest – în calitatea pe care i-o arată şi numele – se plimba pe culoare (aşa era, pe atunci, transparenţa – ambasadorii se plimbau pe unde vroiau în clădirea guvernului) şi s-a întâlnit cu un consilier, ascuns, dar care nu mai rezistase – ieşise să facă pipi.
În realitate, prin contractul de privatizare, s-a concesionat exploatarea unor perimetre, nu s-a „vândut” petrolul. Concesionarea a fost acordată pentru o perioadă de 10 ani (FMI ceruse, iniţial, ca durata să fie de 30 de ani dar noi nu am fost de acord). Această perioadă se încheie la sfârşitul anului 2013.Asta înseamnă că putem să „ne luăm înapoi” petrolul şi gazele şi, poate, să reînfintăm o companie naţională – care ar putea să fie eventual condusă de Ilie Şerbănescu – cel care comentează frecvent aceste aspecte, având şi experienţa de fost ministru al Reformei într-un guvern al CDR.
Sper că Traian Băsescu va susţine acest proiect şi sper că, poate, l-a discutat zilele trecute, cu ocazia primirii la Cotroceni, cu directorul general executiv al OMV, Gerhard Roiss. Cu atât mai mult cu cât, pe baza procesului intentat la Haga, la iniţiativa mea, pentru delimitarea faţă de Ucraina a zonelor maritime din Marea Neagră, avem posibilitatea să investim sume importante pentru a exploata zăcămintele de petrol şi gaze de acolo.
Tot Traian Băsescu, la aceeaşi întâlnire, se felicita că „România nu a vândut, anul trecut, 10% din Petrom” fără să explice de ce, în mandatele sale, România nu mai are 49% acţiuni la Petrom ci doar 18%.
Concluzie:
Ca să fie clar, concesionarea (nu vânzarea) de petrol şi gaze către OMV s-a făcut pe o perioadă de 10 ani. Această perioadă se încheie la sfârşitul anului 2013.
Există două variante de soluţie:
a) fie, pur şi simplu, statul român nu mai concesionează petrolul şi gazele către OMV;
b) fie redevenţa, pe care ar putea să o stabilească Ilie Şerbănescu, ar fi fixată la un nivel foarte înalt, astfel încât să descurajeze orice companie eventual interesată.
A venit, deci, timpul să luăm în propriile mâini soarta petrolului românesc! Anul 2013 va fi, sub acest aspect, un test pentru Traian Băsescu. Să nu facem de două ori aceeaşi greşeală! Să dovedim că ceea ce spunem la televizor, putem să punem în practică.
sursa: nastase.wordpress.com "
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 02, 2013, 19:17:44

" http://www.gociman.com/mircea_gociman/armata_sovietica.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 04, 2013, 17:43:08

" http://www.romanialibera.ro/actualitate/justitie/culisele-eliminarii-procurorului-care-l-a-anchetat-pe-dragnea-314330.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 05, 2013, 22:44:49

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ana-pauker-ii-pot-telefona-lui-stalin-oricand-doresc "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 06, 2013, 13:56:56

" http://inliniedreapta.net/dereferinta/virtutea-luciditatii-iuri-glazov-si-soarta-comunismului/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 06, 2013, 16:48:28

" http://www.romanialibera.ro/actualitate/justitie/culisele-eliminarii-procurorului-care-l-a-anchetat-pe-dragnea-314330-pagina1.html#top_articol "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 07, 2013, 22:25:51

" http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013100891878/Special/Tortionarul-Visinescu-l-a-ucis-si-pe-amantul-fiicei-lui-Gheorghiu-Dej.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din Octombrie 08, 2013, 12:58:09
Dati-mi voie ca-n cazul acesta sa ma fac aparatorul tortionarului,i-am gasi si scuza;Atat dragostea cat si gelozia sunt boli incurabile si sunt mai rele ca kkrea.Probabil ca acesta s-a molipsit de-aceaste molime.Cred ca visinescu a comis aceasta crima atat din dragoste cat si din gelozie si-ar trebuii crezut caci numai cel cel na fost indragostit vre-odata si numai cel care n-a fost respins de vre-o dama care filtra cu un alt mascul nu stie cat de rele sunt aceste boli.In concluzie atat visinelu cat si placinteanu s-au indrogostit de aceaasi femeie iar reaua la respins pe visina.Deci;Iertati-l cu vre-o sentinta pe viata daca nu se poate suspendarea vietii.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 10, 2013, 10:52:16
 
" http://danielroxin.blogspot.ro/2011/02/adevaruri-cutremuratoare-despre-romania.html "Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 12, 2013, 00:44:20

" http://www.napocanews.ro/2011/03/cum-vor-rusnacul-raymond-luca-si-motul-emil-boc-sa-il-transforme-pe-bartolomeu-anania-intr-un-simplu-borfas.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nor din Octombrie 12, 2013, 01:36:33
Foarte bine gasit, domnule florin1989.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 14, 2013, 19:52:13

" http://www.worldwar2.ro/arr/?language=ro&article=102 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 15, 2013, 10:14:01

 "     Recent am primit la redacţie un text din partea lui Gheorghe Cozmuţa, preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Ardeal, persoane fizice şi juridice – Filiala Maramureş. Textul reproduce Plângerea penală adresată zilele trecute Procurorului General al României, împotriva Parlamentului.

Iată spicuiri din plângerea penală: “Subsemnatul Cozmuţa Gheorghe, Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice şi Juridice, Filiala Maramureş prin prezenta petiţie formulez

PLÂNGERE PENALĂ Împotriva Parlamentului României pentru următoarele infracţiuni: Încălcarea gravă a Constituţiei României în procesul de legiferare,
Constituirea de grupuri infracţionale pentru susţinerea acestor infracţiuni şi pentru aplicarea abuzivă a legislaţei în vigoare, Folosind pretexte ca:

Lichidarea moştenirii comuniste, Reformă, Privatizare, Retehnologizare, Integrare în UE. Statul este cel mai prost administrator. Industria României este un morman de fiare vechi. Parlamentele post decembriste şi-au propus în realitate, în mod deliberat şi premeditat distrugerea prin toate mijloacele a tuturor sectoarelor vieţii social – economice a României.

Această politică antiromânească a fost concepută şi urmărită cu o perseverenţă diabolică, cu ţinte precise în timp, indiferent de putere, de către coordonatorii ei, care au cumpărat susţinerea întregii clase politice prin avantajele materiale oferite.

Întrega legislaţie a proprietăţii, prin care s-a lichidat economia României s-a emis prin încălcarea gravă a Constituţiei, art. 44, 46, 1 alin. (4), (dreptul la proprietate, la moştenire, unitatea poporului Român), clasa politică fiind mandatată de către cetăţeni să administreze bunurile comune ale acestora, nu să le distrugă ori să le vândă la oricine (mai ales la străini) numai ca să nu rămână nimic românilor, aşa cum au făcut.

Pentru susţinerea acestor infracţuni a fost atras şi Guvernul şi Curtea Constituţională care au avizat favorabil această legislaţie vizibil neconstituţională”.
Urmează apoi o înşiruire de acte normative în domeniul funciar considerate neconstituţionale. Prezentăm câteva din cele aşternute pe hârtie.

Ţinta a fost falimentarea agriculturii

Mai multe citiţi în ediţia tipărită de marţi, 15 octombrie, disponibilă la chioşcurile de ziare sau în ediţia electronică (abonament pdf)."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 17, 2013, 00:15:53

" http://www.ziare.com/rosia-montana/protest/despre-spalarea-creierelor-si-manipularea-politica-a-protestelor-interviu-cu-bruno-stefan-1262413 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 17, 2013, 08:58:23

" https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KV86OxVkse4#t=11 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 17, 2013, 16:22:37

 " Marin Pirvulescu, ofiterul de Securitate care l-a anchetat pe disidentul Gheorghe Ursu, nu va fi cercetat penal
de R.M.     HotNews.ro
Joi, 17 octombrie 2013, 17:00 Actualitate | Esenţial

Marin Pirvulescu, ofiterul de securitate care l-a anchetat pe disidentul Gheorghe Ursu, nu va fi cercetat penal, a decis miercuri Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, potrivit Agerpres.

Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti a respins o plangere a fiului disidentului, Andrei Ursu, depusa impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (NUP) date de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in cazul ofiterului de securitate Marin Pirvulescu.

Gheorghe Ursu, inginer de constructii, poet si scriitor, a fost cercetat de Securitate in anii '80, dupa ce a trimis scrisori catre Europa Libera si pentru ca tinea un jurnal in care nota ororile conducerii comuniste.

Andrei Ursu sustine ca Pirvulescu a fost cel care l-a anchetat mai intai in stare de libertate pe Gheorghe Ursu. Pentru ca acesta din urma a refuzat sa-si denunte prietenii (printre care cunoscutii scriitori Nina Cassian, Geo Bogza, Radu Cosasu), Securitatea a hotarat 'continuarea cercetarilor sub stare de arest', 'urmand ca in cercetari sa se clarifice si natura relatiilor' cu acei prieteni.

Pentru a incerca sa evite un caz de persecutie politica ce ar fi fost neprielnic pe plan international regimului Ceausescu, Securitatea i-a inscenat lui Gheorghe Ursu un caz de drept comun (pentru posesia a 17 dolari), pentru care l-a arestat pe 21 septembrie 1985.

A fost inchis intr-o celula cu doi detinuti de drept comun, Marian Clita si Gheorghe Radu, care au primit ordin de la securisti sa exercite acte de violenta asupra lui.

Conform marturiilor aflate in dosar, timp de doua luni (pana la 17 noiembrie 1985), ofiterul de securitate Marin Pirvulescu l-a anchetat si torturat pe Gheorghe Ursu in arestul Militiei din Calea Rahovei (arest aflat in aceeasi cladire cu Directia de Cercetari Penale a Securitatii).

Inginerul Gheorghe Ursu a murit pe 17 noiembrie 1985, in arestul Militiei Bucuresti, in urma batailor primite de la Marin Pirvulescu si de la alti ofiteri de securitate.

Pana acum, trei persoane au fost condamnate in acest caz: col.(r) Udor Stanica, pe atunci seful Militiei din Capitala, col.(r) Mihai Creanga, adjunctul sau, si Marin Clita, colegul de celula al disidentului, fiecare primind cate 20 de ani de inchisoare.

Udor Stanica nu a facut nicio zi de inchisoare, invocand motive medicale, Mihai Creanga a scapat dupa zece ani, iar detinutul de drept comun Marin Clita a iesit din puscarie dupa noua ani, pentru buna purtare.

La randul sau, Marin Pirvulescu recunoaste ca l-a anchetat pe Gheorghe Ursul cand acesta era liber, insa neaga ca l-ar fi torturat.

In 2007, fiul lui Gheorghe Ursu a depus o plangere impotriva lui Marin Pirvulescu, in care cerea procurorilor de la Parchetul Militar sa-l cerceteze pentru tortura motivata politic.

Dupa trei ani, Parchetul Militar trimite plangerea la Parchetul General, unde este deschis un dosar penal, insa, in anul 2011, Parchetul General isi declina competenta in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, schimband si incadrarea juridica a faptelor reclamate, din crime impotriva umanitatii in omor.

Pe 21 martie 2013, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus neinceperea urmaririi penale pentru infractiunea de omor. Andrei Ursu a atacat rezolutia procurorului la Tribunalul Bucuresti, instanta care si-a declinat competenta si a trimis dosarul la Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, aceasta ultima instanta respingand miercuri plangerea lui Andrei Ursu.

[P] --------------------------------- "

 " http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15825174-marin-pirvulescu-ofiterul-securitate-care-anchetat-disidentul-gheorghe-ursu-nu-cercetat-penal.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 21, 2013, 01:00:06

 " http://m.cotidianul.ro/article.php?id=224836 "

 " Proprietari peste întreaga țară

Publicat acum 5 ore si 54 minute

Iese la suprafață din subterane politica ultimilor douăzeci de ani, într-o manifestare imposibil de temperat momentan. Putere și Opoziție se încurcă în declarații și abordări legislative, dând impresia că avem în fruntea țării niște infractori care știu legile mai bine decât judecătorii. Fire văzute și nevăzute se întind de la centru în teritoriu sub forma celor mai incredibile cazuri de delapidare a fondurilor publice. Instituția expertizei a luat-o de tot razna, specialiștii provenind din fostul proletariat comunisto-securist, între timp acreditat mai ceva decât inspectorii în energie nucleară de la ONU.

Normele comunitare, din orice domeniu, au intrat în manufactura de personalizare a trepădușilor fabricați sau auto-fabricați pe bandă rulantă pentru deturnarea democrației reale. Nu mai există punct pe harta țării unde funcționarii publici să nu fie altceva decât ar trebui. Aruncarea în aer a oricăror standarde prin imixtiunea politicii primitive plasează România în colaps. O spun graficele, o spune orice analiză sociologică, jurnalistică, orice specialist. Reprimarea se extinde în spațiul public într-o paletă tot mai diversă, insidioasă, fiind singura manifestare a politicii actuale de top.

Într-atât de gravă este situația încât nicio utopică Revoluție nu poate schimba mare lucru. Drogul propagandei comuniste a lucrat spre menținerea și perpetuarea unei clase politice imperturbabile, amenințătoare. Intrarea în UE a transformat această clasă în pilon de bază al sistemului politic intern, generând o mentalitate devastatoare. Societatea românească se află într-o situație imposibil de gestionat, de înțeles de către majoritate, din simplul motiv că presiunea vieții cotidiene impune o problematică de altă natură. Grijile zilei, amplificate până la absurd, țin această clasă politică departe de energiile sancțiunii publice meritate. Spațiul public de socializare, atât de prezent în țările democratice, la noi este inexistent. Funcționează, în mare parte, aceleași birturi în care orele petrecute duc la prăvălirea sub mese.

Posibilitatea adaptării, flexibilizării legislației pentru optimizarea climatului economico-social este blocată continuu. Ar fi afectate interesele celor care sunt proprietarii întregii Românii, substituiți fățiș statului român. Deciziile lor sunt constituționale, legale, europene, însă reprezintă un permanent scandal și subminare a interesului public. Toxicitatea legislației a permis această reinstalare a dictaturii și dictatului, în care cei care reprezintă legiuitorul sunt principalii beneficiari. Majoritatea acestor politruci sunt intratabili, mărginiți la interesul personal sub cele mai teribile măști. Românii asistă la o rotație a cadrelor. De la partid la partid, de la instituție la instituție, de la o ideologie la alta. Aceasta este singura formă de promovare, afirmare și sancțiune. Implicarea societății în toată povestea este inexistentă, ezoterismul puterii accentuându-se înspăimântător. Scăpată de sub orice control, mai ceva decât într-o dictatură, degradarea omului politic din România are în spatele său o solidarizare ajungând euforic până la baza societății. S-a ajuns la o dependență fără de care nimic n-ar mai funcționa. Corupția s-a specializat deja în crearea unei imagini alegorice, preluând mecanisme și personaje cu multă implicare propagandistică. În curând, vom avea împinsă în prim-plan, cum s-a încercat mai an, o întreagă literatură care va parazita orice dezbatere publică. Filosofia social-politică va fi înlocuită cu tomuri ale mortificării.

Cu fiecare zi, aparatul politico-administrativ actual reduce drepturile de exprimare asupra stării de fapt. S-a ajuns în punctul în care atitudinile pot fi decisive în contextul legilor europene prin care comunitățile locale își decid soarta. Inclusiv aceea de a avea o monedă alternativă. Politica actuală împinge România în zona secesiunii, dovedind rea-voință, dezinteres total. Fostul internaționalism communist

(socialist) s-a repliat spre o lume bună doar de exploatat, în care reprezentarea intereselor profunde este considerată antireformistă. Primează numai interesele personale ale politicienilor ambalate în foița de aur asemănătoare celei care acoperă accidentații.

Campaniile de prospecțiuni Chevron arată câtă lipsă de legalitate și dispreț pentru concetățeni susține Guvernul României. Implicându-se în susținerea proiectelor care au nevoie obligatoriu de avizul comunităților locale, Guvernul aruncă țara într-o anarhie și o mizerie morală fără precedent în Europa. Când o țară precum Franța, cu un mediu științific excepțional, refuză exploatarea gazelor de șist, se găsește Bucureștiul să aibă o altă poziție, chiar agresivă. Mediul științific din România, cât mai există, ar trebui să se implice pe palierul propriu până la capăt, sincronizându-se cu lumea europeană. Această dihotomie activată forțat că românii nu au niciuni cuvânt de spus în valorificarea averii subsolului reprezintă primul pas de eliminare a lor din România.

Cu un Guvern care dă undă verde încălcării proprietății de către parterii săi de te miri unde s-a ajuns la devoalarea întregii mizerii legislative care a dus țara la dezastrul actual. Noile forțe politice trebuie să se axeze pe armonizarea unei legislații în care guvernanții să nu mai poată decide împotriva societății. Escrocheriile administrative de asemenea dimensiuni nu pot rămâne exterioare faptelor penale.

Informarea amănunțită și decizia comunității sunt litere de lege europene."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 22, 2013, 00:47:30

 "  Jandarmeria se laudă cu „faptele de vitejie“ ale Trupelor de Securitate    Imprimare    E-mail
Scris de Vasile Surcel    
Travestită în instituție modernă și eficientă, Jandarmeria Română se comportă exact ca o damă de moravuri „lejere“ care, după ce s-a măritat, devine, brusc, o doamnă respectabilă, care face tot posibilul să-și ascundă cele mai „fierbinți“ episoade ale propriului trecut. O „doamnă“ hârșâită care, trecută „și prin ciur și prin dârmon“, după cum se spune în popor, își pune poalele în cap și începe să se laude cu acel trecut, ori de câte ori are impresia că găsește vreun naiv care ar putea să o și  creadă. Iar în cazul Jandarmeriei nostre democratice, trecutul  „jenant“ pe care ea ar dori să-l facă uitat constă în faptul că este „moștenitoarea“ directă a Trupelor de Securitate. Dar, chiar și acum, în democrația noastră slută și scălâmbă, când CNSAS scoate la iveală șerpărie „turnătorilor“, această veritabilă „Coană Mare“ a forțelor noastre de ordine își dă în petic și se laudă cu acel trecut odios.

Lupta cu „dușmanul de clasă“

Până de curând, pagina de „Istoric“, a sait-ului oficial al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea includea și un pasaj în care instituția cu pricina se lăuda cu trecutul său „glorios“ din vremea în care se războia cu rezistența anti-comunistă: „După război Legiunea de Jandarmi Vâlcea, concomitent cu desfășurarea celorlalte activităţi poliţienești a trecut la depistarea și confiscarea armamentului clandestin din mediul rural rămas din timpul războiului sau provenit din înarmări subversive. De asemenea a asigurat ordinea și liniștea pe timpul reformei agrare, la acţiunea de colectare a cerealelor pentru hrana populaţiei din regiunile lovite de secetă din judeţ, combaterea speculei și depistarea transportului de bunuri cu scop de speculă pe cale ferată, constituirea de baraje pentru împiedicarea deplasării populaţiei din regiunile bântuite de secetă, asigurarea alegerilor din 1946. Jandarmeria Vâlcea prin sectoarele și posturile din subordine au desfășurat o amplă activitate informativă pentru a cunoaşte la timp actele și manifestaţiile ce puneau în pericol ordinea și liniştea publică în mediul rural. S-a acţionat pentru depistarea și lichidarea unor organizaţii subversive teroriste ca banda Ivan Ilie –Vâlcea.“
Ca întotdeauna, istorie este, de fapt, cu mult mai complicată decât pare la prima vedere. După cum vedem, Jandarmeria Vâlcea din zilele noastre se laudă cu teroarea instaurată odată cu venirea la putere a regimului comunist, adus direct de tancurile sovietice. Dar, după doar câțiva ani, când vechea  Jandarmerie a fost desființată, prin Ordinul nr.10052/23 ianuarie 1949 al secretariatului pentru trupe al M.I, locul ei a fost luat de Trupele de Securitate. Și tot atunci, efectivele de jandarmi și centrele de instrucție ale Jandarmeriei au fost trecute la Comandamentul Trupelor de Securitate. În plus, fosta Jandarmerie rurală a fost pusă în subordinea Direcției Generale a Miliției. Așadar, marile „vitejii“ cu care s-a lăudat, până de curând Jandarmeria Vâlcea au avut drept țintă, mai ales grupurile de rezistență anti-comuniste care au acționat în această parte a țării. Dar, în același timp, a asigurat „ordinea și liniștea în timpul reformei agrare, la acţiunea de colectare a cerealelor pentru hrana populaţiei din regiunile lovite de secetă.“ Iatr după cum bine știm, „liniștea“ adusă atunci de regimul comunist a umplut pușcăriile cu zeci și sute de mii de deținuți politici.
Încă de la înființarea ei, Securitatea vâlceană l-a avut, ca prim comandant, pe maiorul Nicolae Filip. Iar începând din anul 1956, pe maiorul Tudor Diaconu. Iar în acea perioadă, Trupele de Securitate din Vâlcea au dus un război dur, pe viață și pe moarte, în anul 1949, cu grupul cunoscut drept „Partizanii de la Arnota“. Iar între 1952-1953, cu grupul vâlcenilor implicați în „procesul parașutiștilor“. Tot securiștii vâlceni au luat parte și la reprimarea mișcării de rezistență a unor clerici, dar și a lichidării taberei de la Govora a Asociaţiei „Rugul aprins al Maicii Domnului“. Acțiuni represive care s-au adăugat celor de „lichidare a cuiburilor de trădători şi sabotori“ proveniți din fostele partide istorice.
Prezența acestor „laude de sine“ pe care și prezente pe sait-ul oficial al Jandarmeriei Vâlcea a adus după sine o serie de proteste vehemente ale Asociați Foștilor Deținuți Politici (AFDPR) și alte asociații vâlcene, cărora li s-a alăturat și filialele locale ale PNȚCD și PDL, care au transmis, ieri, un protest adresat Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) pentru a scoate de pe site-ul instituției acele pasaje odioase. Din partea AFDPR dr. Samoil Teleki a declarat pentru agenția Agerpres: „Este deloc onorabil să citești paginile de vitejie ale Jandarmeriei vâlcene prin care se laudă cu implementarea colectivizării forțate, cu liniștea și ordinea din preajma alegerilor fraudate din 1946. Iar cireașa de pe tort este lauda cu prinderea «bandei teroriste din munți», de fapt lichidarea unui grup de rezistență anticomunistă. Îi rugăm pe cei de la Jandarmeria vâlceană să scoată din istoric aceste capitole care nu sunt deloc onorabile pentru o instituție de altfel onorabilă. Este dramatic ca tânăra generație să citească asemenea date crude pentru românii care au trăit acele momente. Este drept că, aparent, această a și fost respectată. Astfel că acum, pagina „Istoric“ a Jandarmeriei Vâlcea nu mai poate poate fi deschisă și apare ca fiind „în lucru“.

Securiștii din fruntea Jandarmeriei

Pagina oficială a Jandarmeriei Române, conține și ea, o pagină dedicată „Istoricului“ instituției. O pagină care trece cu vederea perioada în care actuala Jandarmerie se numea Trupele de Securitate. În schimb, acolo, există, și acum ceea ce se numește „Galeria comandanților“, unde alături de chipurile celor care au condus Jandarmeria încă din cea de a doua jumătate a sec. XIX apar și portretele celor care au comandat Trupele de Securitate, din cei mai cumpliți ani ai regimului comunist: generalul Ieremia Popescu, comandant al Trupelor de Securitate între 1949 și 1954, generalul Stelian Staicu - comandant între 1954 şi 1956) şi Ioan Şerb - comandant între 1956 şi 1964. Ei sunt cei care, în vremea regimului Dej, au instaurat teroarea vânătorii de anti-comuniști, indiferent dacă a fost vorba despre grupuri da partizani, mai mult sau mai puțin organizați, ori doar despre niște amărâți care au înfundat pușcăriile comuniste doar pentru un banc politic, ori pentru cine știe ce vorbă aruncată la supărare. Ei bine, Jandarmeria Română se mândrește cu fiecare dintre acești foști comandanți, cărora le afișează portretele pa saitul oficial, dar se ferește ca dracul de tămâie să le descrie și activitatea. "
sursa Curentul
 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 26, 2013, 21:03:41

 " George Friedman, Stratfor: nici NATO şi nici UE nu vor avea grijă de România
a declarat joi Friedman în cadrul unei conferinţe susţinute la BNR unde de faţă erau
premierul Victor Ponta şi guvernatorul BNR Mugur Isărescu
România trebuie să aibă grijă de ea singură, pentru că NATO şi Uniunea Europeană nu vor face asta, a declarat la Bucureşti George Friedman, unul dintre cei mai influenţi politologi americani şi preşedinte Stratfor. Şeful celei mai importante agenții private de analiză geopolitică este de părere că statul român ar trebui să lupte pentru menţinerea suveranităţii, pe fondul unui trend european de diminuare până la extincţie a suveranităţii naţionale.
“Trebuie să faceţi o iniţiativă regională. Este o iluzie optică impresia că UE sau NATO vor avea grijă de România, care este un stat suveran şi trebuie să îşi asume răspunderea pentru viitorul politic.
Trebuie să vă asumaţi problema suveranităţii şi să o plătiţi”, a declarat Friedman într-un discurs susţinut la BNR, în faţa unor lideri politici români, a unor bancheri şi a unor manageri de mari companii. În privinţa relaţiei cu SUA, problema se pune că România are nevoie în special de o relaţie, nu Statele Unite. “Întrebarea este ce aveţi de oferit”, a menţionat politologul american.
Europa este într-o criză profundă, structurală, care va dura. “Problema în Europa este că nu există un lider, sunt opinii divergente între principalele state precum Germania şi Franţa, şi nu există o soluţie comună. Prima contradicţie a Europei este că este o uniune între state care nu sunt la fel”.
Friedman spune că timpul trece pentru Europa, iar problemele în loc să se rezolve, se acutizează, mai ales în ceea ce priveşte şomajul. “Problema este că s-au creat anumite speranţe în special pentru clasa de mijloc, iar acum acest lucru a dispărut. Acest lucru nu ţine de o criză scurtă, ci de ceva mult mai profund”, a adăugat el. Friedman a menţionat că din cauza opiniilor diferite, Europa nu a putut să facă ceea ce au făcut SUA în 2008 când au stopat extinderea crizei.
În Europa s-a trecut de la o criză bancară, la o criză socială, a unei întregi generaţii care nu are o rezolvare imediată, a menţionat Friedman.
Adoptarea euro, problematică pentru România
România nu ar trebui să adopte euro pentru că nu ar avea de ce, a mai spus preşedintele Stratfor. “Bine că nu sunteţi în zona euro. Nu intraţi acolo”, a declarat joi Friedman în cadrul unei conferinţe susţinute la BNR unde de faţă erau premierul Victor Ponta şi guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Friedman a dat ca exemplu Turcia în privinţa faptului că nu face parte din zona euro. “Le-am spus şi turcilor că cel mai bun lucru care li s-a întâmplat a fost că au fost respinşi de la intrarea în UE”, a menţionat politologul american de origine ungară.Odată cu intrarea in Uniunea Europeană în 2007, România şi-a stabilit ca ţintă adoptarea monedei unice europene în 2015, dată care nu va mai fi respectată din cauza apariţiei crizei economice. Guvernul Ponta, care s-a declarat adeptul adoptării euro, nu a stabilit o nouă dată de aderare. Preşedintele României, Traian Băsescu a declarat recent că guvernul ar trebui să stabiliească 2017 drept data de aderare la euro.
Motto: „Îmi pare rău că trebuie să v-o spun, dar acest pământ e prea frumos şi prea bogat ca să-l puteţi păstra fără luptă. Vi-l vor lua!” (Jean-Marie Le Pen, om politic francez, în atenţia poporului român)
Specialiştii serviciilor inteligente din ţările foarte dezvoltate din Vest au tras următoarea concluzie: mai eficient de distrus o ţară este faptul de a-i infiltra guvernul cu zeci de neisprăviţi, sau nespecialişti, decât cu armate de spioni super-performanţi.

De la cultură la medicină până la agricultură, neisprăviţii ministeriabili vor lua deciziile cele mai aberante, automanipulându-se prin prostie.

Odată plasat în funcţia-cheie, adversarul din afara graniţelor va surâde satisfăcut. Ăsta îşi va distruge ţara mai puternic decât un bombardament cu arme din ultima generaţie. Ceea ce se întâmplă de fapt şi acum cu România. Dacă nu am simţi pe propria piele, şi am putea privi din exterior acest jalnic spectacol, poate am râde pe săturate de aceste marionete numite „miniştri”.

Diferenţa dintre realitatea cotidiană şi nepriceperea lor devine pe zi ce trece catastrofală. Şi să trecem acum la exemple concrete:
1. Guvernarea trecuta si prezenta
Electoratul naiv a văzut în această aglomeraţie USL-istă salvarea de ultim moment. Salvarea nu va fi niciodată, atât timp cât interesele de clan şi mafiote transcend naivitatea electoratului amăgit.
De un amuzament grotesc este şi declaraţia lui Varujan Vosganian că doreşte o remodernizare a industriei româneşti. Probabil că el se referea la noile mall-uri, care au luat locul vechilor fabrici, pentru că din vechea industrie s-a cam ales praful.
Tot astfel, o minciună sfruntată a fost şi aceea care privea repornirea unei întreprinderi strategice – Oltchim. Crudul adevăr este că Oltchim este falimentară şi falimentată de băieţii deştepţi, care s-au pierdut prin offshore-urile din Oceania .
În acest haos declarativ, omul de bun-simţ constantă că se prăbuşeşte totul: autoritatea statului, cursul leu-euro, producţia de mărfuri, lichidităţile care încep, curios, să dispară.
2. Unde sunt banii românilor?!
După renumita tăiere Boc-Băsescu, lumea se aştepta la o minimă revigorare a nivelului de trai.
Din nefericire, coşul zilnic al cetăţeanului scade.
În paralel asistăm la măriri exorbitante ale preţului kilowatului, ale preţului întreţinerii. Foarte mulţi dintre cetăţenii oraşelor, care nu au fost executaţi silit de către bănci, au trebuit să-şi schimbe locuinţele de trei sau două camere, pentru a se muta în condiţii improprii, salvându-se astfel, pentru o vreme, de întreţinerea galopantă. Mai mult, multe dintre asociaţiile de locatari s-au debranşat de la serviciile publice de întreţinere.
Intrebare, pe bună dreptate, unde sunt banii lichizi ai românilor? Sumele provenite din tăierea salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale unde s-au dus, dar creditele de la FMI si UE? În ce cont au intrat, ce destinaţie au avut şi, mai ales, cine a încasat dobânda uriaşă?
În paralel cu această sărăcie galopantă şi umilitoare, bişniţarii ideologici aserviţi mafiilor inter-partinice cheltuiesc în localuri de lux, plimbându-şi amantele în limuzine elegante. Iată un paradox pe care l-a observat un jurnalist britanic: interlopii români nu se prea tem nici de poliţie, nici de justiţie. Ei au soluţia extraordinară: primesc un an sau doi de puşcărie după care tot ce au furat le revine de drept şi adesea îi auzi spunând: „Am fost băiat deştept!”.
În Marea Britanie şi SUA, prima grijă a justiţiei este confiscarea averilor ilegal dobândite şi arestarea infractorului este etapa a doua. La noi, situaţia este inversă. Nu se urmăreşte confiscarea averii ilegal dobândite, se dă de ochii proştilor un an sau doi de închisoare iar mafiotul dispare în câteva luni din puşcărie pe motive medicale.
Reîntors din puşcărie, devine un demn „investitor”. Deci moralitate nu avem fiindcă legea lustraţiei nu e atât de necesară. Confiscarea averilor nu este trecută în Constituţie! Dar pe mulţi patrioţi ridicoli, de-a dreptul semidocţi, îi preocupă regionalizarea României!
3. Cum se distruge o ţară !?
Ar fi foarte curios sa răspundă un demnitar şi să explice astfel cum, printr-o simplă împărţire geografică a unei ţări, economia se revigorează brusc?! Iar nivelul de trai să ajungă la niveluri astronomice!
Explicaţia logică a împărţirii pe regiuni este mult mai simpă şi mai păguboasă. Vechii baroni de partid şi de stat vor o halcă şi mai mare din trupul ţării. Cu nici un gând de eficienţă, decât personală! În nici un caz, naţională!
Al doilea aspect al regionalizării îl reprezintă slăbirea statului naţional unitar român, deci un atentat important la integralitatea României.
Serviciile de informaţii şi armata ţării nu au nimic de spus în acest sens?
Sa se faca cunoscute opiniile unor adevăraţi specialişti, şi nu ale unor funcţionari burtoşi, încasând salarii ameţitoare, în comparaţie cu un medic sau un profesor univerisiar.
Nici contextul politic internaţional nu este favorabil României acum. Priviţi atenţi ce se întâmplă azi în Grecia şi Spania, unde numărul sinuciderilor şi omuciderile au crescut spectaculos din cauza sărăciei şi a şomajului; ţări altfel considerate superioare României ca nivel de trai.
Vă daţi seama la ce final ne va împinge această clasă politică coruptă şi stupidă, suflete moarte care vor o ţară încă vie la fel de moartă!

din: Adrian Majuru  sursa: cotidianul.ro


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Octombrie 27, 2013, 10:36:17

" http://www.sferapoliticii.ro/sfera/154/art16-arhiva.php


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Noiembrie 12, 2013, 22:38:37

 " " http://ro.wikipedia.org/wiki/Socrate " "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Noiembrie 15, 2013, 22:47:07

 " Cutremur la comandă? Cine vrea România demolată?
 
By radu on November 15, 2013

Practica de a injecta apa în formațiunile stâncoase adânci  provoacă cutremure, au concluzionat Armata SUA și Institutul de Studii Geologice al SUA. România pregătește-te de CUTREMUR!
Întreaga mass-media națională este controlată și condusă din umbră de către 7 mari magnați evrei, maeștri desăvârșiti ai informării pe jumătate sau mai bine spus ai dezinformării.
De ani buni, mass-media servește cu loialitate numai și numai interese economice străine țării, ferind de ochii românașului realitatea și viitorul apocaliptic al țării.
Chestiuni de interes național sunt încondeiate și prezentate  evaziv și numai în termeni tehnici de specialitate, astfel încât nană Floare sau badea Gheorhe să se uite ca mâța-n calendar. În încheiere voi face o scurtă prezentare a celor 7 magnifici și binențeles si publicațiile respectiv televiziunile pe care le coordonează din umbră, dar, până atunci hai să vă prezint: Gazul de șist și frac-ționarea hidraulică așa pe românește, nu de alta dar în viitorul foarte apropiat această problemă va modifica stabilitatea pământurilor  românești.
Americanii de la Chevron vor să înceapă  forările în solul românesc pentru exploatarea gazului din şistul argilos. Chevron a câştigat licitaţiile pentru astfel forări în România în judeţele Bihor, Vaslui şi Constanţa, după ce a depus, în iulie 2010, oferte câştigătoare pentru trei perimetre cu o suprafaţă totală de 2.700 de kilometri pătraţi. Gazele de şist sunt gaze obişnuite,  care sunt captate în structuri geologice foarte dificil de accesat şi care necesită tehnologii speciale pentru extragere. În România se va folosi o tehnologie controversată la nivel mondial, numită fracţionare hidraulică, care presupune pomparea de milioane de litri de apă, amestecată cu substanţe chimice care dizolvă rocile, în pământ, pentru a elibera gazele prinse în ele. Această tehnologie permisă în România este interzisă în Franța, care a interzis producţia de gaz de şist pe teritoriul său, sau chiar SUA, care sunt în curs de modernizare a procedurii. În statele americane New York şi Pennsylvania oamenii care locuiesc aproape de astfel exploatări s-au înregistrat si postat pe youtube.com dând foc la apa de robinet contaminată cu gaz metan.
Marea Britanie a oprit  operaţiunea experimentală de extragere a gazelor naturale din plăcile de şist din Lancashire , sub suspiciunea că ar declanşa cutremure, după ce mai multe mişcări seismice de mici dimensiuni au fost înregistrate în zonă.
Ecologiştii şi oamenii de știință, sunt însă îngrijoraţi de pericolele la adresa mediului pe care procedura le implică. Ei susţin că s-ar putea ajunge la o poluare a apei freatice, având consecinţe dezastruoase asupra sănătăţii consumatorilor şi agriculturii.
Parlamentul bulgar a adoptat, anul trecut 2012, o decizie ce interzice complet exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică pentru o perioadă de timp nelimitată iar guvernul de la Sofia a retras companiei americane licenţa de explorare. În România nici gând de așa ceva!
În Bulgaria la începutul anului trecut a fost organizată  o acțiune de protest, în faţa Ambasadei României din Sofia, împotriva activităţii de exploatare a gazului de şist din România! La noi…nici gând!  „Sperăm ca ne vor auzi mai mulţi români şi că vom lupta împreună împotriva acestui pericol. Este o situaţie urgentă, fiindcă începerea extracţiei prin fracturare este planuită în februarie şi dacă va începe, nu va mai putea fi oprită! Problema este că românii nu sunt deloc informaţi cu privire la această situaţie gravă. Este nevoie de oameni care să ia atitudine şi în România! Dacă exploatarea gazelor din şisturi va fi permisă în România, munca noastră a fost în zadar“, a declarat Mariana Christova de la Universitatea Tehnică din Sofia.
Pe 5 nov.2011 Oklahoma din SUA, cutremur de 5,6 grade .Până în urmă cu 2 ani în acest stat American  aveau loc tipic în jur de 50 de mici cutremure de pământ…din 2010 au loc anual  peste 1000!! De ce? Există 181 de puțuri de injecție, potrivit lui Matt Skinner, un oficial de la Oklahoma Corporation Commission, agenția care supervizează producția de  gaz de șist din stat.
Industria de gaze naturale a SUA pompează adânc în subteran un amestec de apă și diverse substanțe pentru a sfărăma straturi sedimente care conțin gaz natural, un proces numit  fracturare hidraulică, proces ce va începe curând și în România! În timp ce ecologiștii s-au concentrat  asupra capacității „fracturării’’ de a polua apa subterană, un efect mai amenințător reiese din studiile guvernului SUA! Și anume că prin forțarea fluidelor sub presiune ridicată în adâncimile subterane se produce creșterea activității seismice regionale. Mass-media națională din România  tace în continuare cu toate că….
Practica de a injecta apa în formațiunile stâncoase adânci  provoacă cutremure, au concluzionat Armata SUA și Institutul de Studii Geologice al SUA. România pregătește-te de CUTREMUR!
Lista conducătorilor din umbră a mass-mediei românești :
 
 UPDATE : ADEVĂRAȚII STĂPÂNI AI ROMÂNIEI!
 
I.Stăpânul“Hearst ”
 
William Randolph Hearst faimosul evreu american care a fondat imperiul său numit Hearst în toata lumea. In România îi spune “Sanoma Hearst Romania SRL” și directorul general este bineînțeles o evreică pe nume Elisabeth Loesberg .
Compania Hearst deține următoarele ziare publicații:
Beau Monde
Bucătăria de azi
Casa și grădina
Cosmopolitan
Femeia
Femeia de azi
FHM
Mami
Mămica de azi
Marie Claire
Național Geographic
Sănătatea de azi
Story
 
II. Stăpânul “Ringer”
Michael Ringier împreună cu soția sa Ellen Ringier sunt evrei din Elveția care dețin o megacompanie  internațională. Directorul general al “Ringer România” este bineînțeles un evreu pe nume Marius Hagger. Numele său de familie Hagger este de origine evreiască.
Compania  Ringer România deține urmatoarele publicații:
100 cele mai bune companii pentru care să lucrezi
100 femei de succes
300 cei mai bogaţi români
Bolero
Bravo, Bravo Girl
Capital
Compact București
Evenimentul Zilei
Evenimentul Zilei de Duminica
Evenimentul Zilei – ghid TV
Libertatea
Libertatea – Ediția de duminica
Libertatea Integrame
Libertatea pentru femei
Libertatea pentru femei – Horoscop
Libertatea pentru femei – Rețete
Libertatea pentru femei – Totul pentru mama mea
Libertatea Special Sănătate
Libertatea – Supliment Weekend
Lumea Femeilor
Lumea Femeilor Style
TVMania
TV Satelit
Unica
Unica Wedding
 
III. Stăpânul „Media Promo Valores”
 
Hadrian Mateescu . Atât Hadrian Mateescu cât și directorul general al ziarului Click sunt evrei!  Adrian Halpert, directorul și Mateescu sunt cunoscuți de către A.N.R. ca fiind evrei încă din 12 Noiembrie 2007 . Numele de familie Halpert este de origine evreiască.
 Media Promo Valores deține urmatoarele:
Adevărul
Adevarul de Seară
Averea
Averea Ghid TV
Click
Click! de Duminică
Click! Ghid TV
Dilema Veche
Dilemateca
 
IV. Stăpânul  „Central European Media Enterprises”
 
Ronald Lauder este un evreu cunoscut și președinte al CME. Această companie evreiască se extinde pe tot cuprinsul Europei Centrale și de Est. Pe 10 Iunie 2007, evreul Ronald Lauder a fost ales președintele Congresului Mondial Evreiesc . Fiica sa, Jane este căsătorită cu un evreu pe nume Kevin Warsh care este guvernator la Rezerva Federală SUA . Președintele  CME din România este evreul Adrian Sârbu .
 Central European Media Enterprises deține următoarele publicații:
Acasă
MTV România
Pro Cinema
Pro TV
Pro TV Internaţional
Sport.Ro
 
V. Stăpânul  „Kohlberg Kravis Roberts”
 
Aceast stăpân se extinde în toată lumea, în special în SUA și în Europa. Fondatorii și patronii KKR sunt evreii: Jerome Kohlberg , Henry Kravis si George R. Roberts .
KKR deține mai multe sub-companii, printre care: ProSiebenSat.1 Media AG si SBS Broadcasting Group . Cele două sub-companii menționate mai sus dețin:
Urmatoarele posturi TV:
România
Prima TV (este transmis și în Moldova)
Kiss TV (se numea inainte de noiembrie 2006: TV K Lumea)
Si următoarele posturi de radio:
România
Kiss FM (înainte îi spunea Radio Contact, disponibil și în Republica Moldova)
Magic FM
One FM
 
VI. Stăpânul „News Corporation”
 
News Corporation este una dintre cele mai mari company din lume. Aceasta companie mare este deținută de cripto-evreul Rupert Murdoch care s-a născut în Australia. Mama sa fiind evreică „filantroapa” Dame Elisabeth Murdoch.
B1TV este deținut în proportie de 12,5% de  News Corporation. Cine deține restul de 87,5% rămâne sub semnul întrebării încă. Este posibil să fie un român, un străin european sau poate cine știe, tot un evreu. Momentan rămâne sub semnul întrebării.
News Outdoor Group este o subcompanie a News Corporation care se ocupă cu publicitatea outdoor (bannere sau panouri mari prin orașe sau în afara lor).
 
VII. Alte companii deținute și conduse de evrei în România:
Bine! pentru mine (revista)
Peter Jansen este directorul
Slab sau Gras (revista) Otilia Ostrotki este directorul general al revistei, numele sau de familie Ostrotki derivă din  Ostrowski .
 
 
acest material este oferit de Radu Roncea
 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Noiembrie 26, 2013, 22:27:15

" http://roncea.ro/2013/11/25/romania-din-banutul-ei-sunt-platiti-basescu-si-ponta-sa-distruga-romania-din-banutul-vaduvei-numita-romania-o-fotografie-cat-un-milion-de-cuvinte-foto/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Noiembrie 27, 2013, 10:07:17

 " Cum a subminat Nicolae Ceauşescu economia naţională
Cum a subminat Nicolae Ceauşescu economia naţională

Foto: TheYoungDylanWaitsInTheCave / flickr.com

La ordinul CFSN, Tribunalului Militar excepţional, special constituit pe 25 decembrie 1989 la Târgovişte, a decis condamnarea la moarte a preşedintelui Nicolae Ceauşescu pentru infracțiunea de subminare a economiei naționale. Vă supunem atenţiei un comentariu de Valentin Vasilescu, pilot de aviaţie, fost comandant adjunct al Aeroportului Militar Otopeni.

Înfrângerile suferite de armata americană în războiul din Vietnam au şifonat puternic prestigiul de mare putere a SUA şi a deschis calea URSS spre noi pieţe din ţări ale lumii a treia. Motiv pentru care SUA au lansat o nouă strategie de politică externă în privinţa ţărilor din Europa de Est, diferită de cea aplicată faţă de URSS. Oferirea de avantaje economice unui stat din această zonă s-a realizat în funcţie de atitudinea acestuia faţă de Moscova şi de adoptarea unor reforme interne politice şi economice. Plecând de la această nouă orientare, Nicolae Ceauşescu, cel care în august 1968 a fost singurul şef de stat din Europa de est care s-a opus înăbuşirii „primăverii de la Praga” de către trupele Tratatului de la Varşovia, a conceput o nouă cale de acţiune, menită să asigure României finanţarea şi tehnologia necesară dezvoltării industriale pe principii moderne.

http://www.youtube.com/watch?v=iNfuyTPPgEE&feature=share&list=PLrSOh7vuRB48Z0CWPmrZw_y_jpAPBLYfz

Ceauşescu a aflat că ambasadorul sovietic din SUA, Anatoli Dobrânin ar fi spus într-un cerc restrîns, că cel mai bine plasat la prezidenţialele din 5 noiembrie 1968 era vice-președintele democrat în exercițiu Hubert Humphrey, în contextul în care candidaţii Partidului Democrat nu mai pierduseră alegerile din 1932. În ciuda tuturor, Ceauşescu a decis să se implice cu toate resursele de care dispunea, în vederea câştigării fotoliului de la Casa Albă, de către candidatul republican Richard Nixon. Ceuşescu a timis o echipă de experţi în politică externă, în frunte cu Corneliu Mănescu, cel mai capabil diplomat român al tuturor timpurilor, să sprijine staff-ul de campanie a lui Nixon. Mănescu a mediat pe lângă liderul chinez Mao Zedong o discuţie telefonică cu Nixon, obţinând anticipat prima invitaţie a unui preşedinte american de a vizita China comunistă şi promisiunea încălzirii relaţiilor dintre cele două state. Tot Mănescu, care lucrase la ONU, în comitetul celor 18 națiuni însărcinat cu dezarmarea, l-a convins pe Nixon să includă pe lista priorităţilor iniţierea discuţiilor pentru un Tratat de dezarmare nucleară cu URSS. Prin urmare, iniţiativele lui Ceauşescu au avut impact, alegerile prezidenţiale fiind cîştigate de Nixon cu 43.42%, la 42.72% şi pe 20 ianuarie 1969, el a devenit al 37-lea preşedinte al SUA. Dar şi singurul prieten american al României. Vizita lui Richard Nixon în România, din august 1969 a fost prima vizită a unui preşedinte american într-o ţară comunistă.

http://youtu.be/zyJJHS-35QI

A urmat în 1971 primirea României în GATT (Acordul General pentru Tarife și Comerț) şi un an mai târziu în Fondul Monetar Internațional. În anul 1973 Ceauşescu a mizat totul pe relaţia bilaterală româno-americană, făcând presiuni puternice pentru a obţine Clauza Naţiunii celei mai Favorizate (care presupunea facilităţi vamale pentru produsele româneşti importate de SUA). Acordarea ei depindea de raporturile dintre majoritatea democrată şi republicanii din Congresul SUA, precum şi de relaţiile dintre Congres şi preşedinţie. Un alt obiectiv urmărit de Ceauşescu a fost obţinerea unui credit de 500-600 milioane de dolari SUA, pe termen lung, cu o dobândă mică de 2%. Creditul urma să fie folosit de România pentru achiziţionarea unor tehnologii americane necesare industriei româneşti.

Din documente americane de la Departamentul de Stat declasificate în ultimii ani reiese că Henry Kissinger, consilier al preşedintelui Richard Nixon pe probleme de securitate naţională, numit ulterior ministru de Externe al SUA, a scris de mână pe o adresă în care se propunea invitarea la Washington a lui Gierek, liderul comunist polonez: „Să spunem nu Poloniei. Ceauşescu trebuie să vină primul“. Ceauşescu a ajuns în SUA pe 3 decembrie 1973 la baza militară Andrews, fiind transportat cu elicopterul prezidenţial, direct pe peluza din faţa Casei Albe, unde au avut loc ceremoniile de primire. Pe timpul şederii la Washingon, delegaţiei conduse de Ceauşescu i s-a pus la dispoziţie reşedinţa Blair House, unde a fost primit imediat de Hendrich Johannes Witteveen, preşedintele Fondului Monetar Internaţional şi Robert McNamara, preşedintele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pe care Ceauşescu i-a presat cu clauza naţiunii celei mai favorizate. Separat de aceştia, Ceauşescu a fost vizitat de trei influenţi senatori americani: Henry Jackson, Abraham Ribicoff şi Eduard Kennedy. Apoi a mers el însuşi la Congresul SUA. După vizita la Congres, unde a şi conferenţiat, s-a semnat o declaraţia comună. Următoarea zi, Ceauşescu a dedicat-o unei noi runde de discuţii cu preşedintele Nixon şi unei întâlniri cu jurnalişti americani. După-amiază, tot la reşedinţa Blair House s-a întâlnit cu ministrul finanţelor, George Schultz şi cu ministrul comerţului, Frederick Dent.

Ceauşescu a părăsit capitala americană în dimineaţa celei de-a doua zi, făcând un adevărat tur de forţă prin patru state americane din nord-estul SUA. Prima oprire a făcut-o la sediul General Electric din Wilmingron, statul Carolina de Nord, unde a şi semnat un contract pentru Electroputere Craiova. De acolo a ajuns la Cleveland-Ohio, la o firmă producătoare de autobasculante şi maşini agricole de mare tonaj, aparţinând concernului White Motors Corporation, obţinînd transfer tehnologic pentru Autocamioane Braşov. Seara, Ceauşescu a poposit la Hartford, statul Connecticut la renumitul centru de cercetări medicale în domeniul spitalicesc, unde a fost configurată arhitectura viitoarei reţele de spitale judeţene din România.

A doua zi, dimineaţa, a vizitat o fabrică de maşini unelte pentru oţel inoxidabil şi înalt aliat, de unde Ceauşescu a preluat reţeta şi a construit Combinatul de Oţeluri Speciale de la Târgovişte, apoi a zburat spre New York şi s-a întâlnit cu oameni de afaceri americani, la sediul firmei Manufacturer Hanover Trust. După-amiază, Ceauşescu l-a primit pe Kurt Waldheim, secretarul general al ONU, pe David Rockefeller, preşedintele băncii Chase Manhattan, precum şi pe reprezentanţi ai cercurilor evreieşti din America. Nicolae Ceaușescu și-a scurtat vizita în SUA atunci cînd şi-a dat seama că nu mai putea obţine nimic pentru România. Puteţi compara şi singuri eficienţa aceastei vizite, având ca reper pe cea recent încheiată de premierul Victor Ponta pe continentul american sau pe cea a preşedintelui Traian Basescu la Washinton, din martie 2005.

http://gov.ro/ro/stiri/premierul-victor-ponta-a-efectuat-o-vizita-oficiala-in-sua

http://www.presidency.ro/?_RID=fdet&id=1331

Ceauşescu a continuat să promoveze cu perseverenţă interesul naţional şi în 1975 România a primit clauza naţiunii celei mai favorizate, iar un an mai târziu i s-a oferit şi regimul generalizat de preferinţe vamale (valabil în Europa de est numai în cazul României). Din acel moment, România a avut posibilitatea de a accesa credite nelimitate cu dobândă preferenţială de 2%. Nu pentru borduri sau terenuri de fotbal în pantă, ci pentru construirea de mari obiective industriale, aducătoare de profit şi de locuri de muncă. Încet, dar sigur, comerţul SUA cu România a ajuns în 1978 la peste un miliard USD, spre deosebire de cel al SUA cu URSS care era de doar 300 de milioane USD. Pentru comparaţie, în 2012 volumul schimburilor comerciale ale României cu partenerul strategic american a fost de 2,3 miliarde USD. În timp ce exporturile americane în Rusia din acelaşi an au fost de 10,6 miliarde USD iar importurile americane din Rusia, de 30 de miliarde USD.

http://www.youtube.com/watch?v=iTgM9_kvkLw

Notă: Toate informaţiile prezentate în articol aparţin autorului. Postul de radio Vocea Rusiei nu răspunde pentru ele.
Valentin Vasilescu
În lume, Romania, România. Comentarii, România
Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/2013_11_27/Cum-a-subminat-Nicolae-CeauSescu-economia-nationala-3348/
"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Noiembrie 28, 2013, 19:11:00
[size=13pt]
 " De la 1 ianuarie 2014 cresc amenzile de circulatie. Cat vei plati in plus pentru incalcarea regulilor rutiere?
28 Noiembrie 2013 Roxana Neagu

Vezi cele 6 comentarii!
Amenzile de circulatie vor creste de la inceputul anului viitor, astfel incat cea mai mica suma pe care o veti plati pentru incalcarea Codului rutier va fi de 170 de lei, iar cea mai mare poate ajunge si la 1700 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile de circulatie vor fi cuprinse intre 1785 de lei si 8500 de lei. Odata cu noile amenzi, soferii indisciplinati vor plati cu 15 lei mai mult decat in prezent pentru folosirea telefonului mobil la volan sau pentru lipsa centurii de siguranta.

Autor Roxana Neagu

 
Dimensiune text
print ym    Articol interesant (13)
CONSILIER ONLINE

Codul Rutier stabileste, la articolul 98, ca amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate. Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului.

De la 1 ianuarie salariul minim brut creste de la 800 la 850 de lei, ceea ce inseamna ca valoarea unui punct de amenda devine 85 de lei, fata de 80 de lei, cat valoreaza un punct-amenda in prezent.

In functie de gravitatea contraventiilor comise si de pericolul social pe care il prezinta, sanctiunile sunt ierarhizate in mai multe clase, carora le corespund un anumit numar de puncte-amenda.

Concret, clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

    clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
    clasa a II -a - 4 sau 5 puncte-amenda;
    clasa a III -a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
    clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
    clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda (Sanctiunile prevazute la clasa a V-a se aplica numai persoanelor juridice).

Asadar, de la 1 ianuarie, amenzile vor fi, in functie de clasa:

    de 170 sau 255 de lei (clasa I);
    de 340 sau 425 de lei (clasa a II);
    cuprinse intre 510 si 680 de lei (clasa a III-a);
    cuprinse intre 765 si 1700 de lei (clasa a IV-a);
    cuprinse intre 1785 si 8500 de lei (clasa a V-a).

Cele mai mari amenzi prevazute de Codul Rutier pentru persoanele fizice , cele din clasa a IV-a, se aplica, potrivit art. 102 din Codul Rutier, daca circulati cu un autoturism a carui inspectie tehnica periodica (ITP) a expirat , daca transportati pe locurile din fata copii mai mici de 12 ani sau animale sau daca folositi in circulatia pe drumurile publice dispozitive anti-radar.

De asemenea, cu pana la 20 de puncte-amenda (1700 de lei) pot fi sanctionati si cei care au savarsit o fapta pentru care se aplica sase puncte de penalizare, cum ar fi:

    refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
    conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare ori daca placutele nu sunt fixate in locurile special destinate;
    depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv.

Potrivit Codului Rutier, cu amenda maxima de pana la 1700 de lei, precum si cu suspendare a dreptului de a conduce autoturisme pentru 90 de zile se sanctioneaza urmatoarele contraventii:

    conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune ( conducerea unui autovehicul de catre o persoana care are o imbibatia alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange este considerata infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani);
    neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;
     depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise;

Citeste AICI toate contraventiile pentru care risti amenzi din clasa a IV-a de sanctiuni.

Cat vei plati in plus pentru cele mai frecvente amenzi date de politistii rutieri

De la 1 ianuarie, folosirea telefonului mobil la volan sau lipsa centurii de siguranta vor fi pedepsite cu 2 puncte de penalizare si o amenda de 170 sau 255 de lei. Aceeasi sanctiune este valabila si pentru:

    oprirea in loc nepermis;
    depasirea vitezei legale cu 10-20 km/h;
    oprire neregulamentara.
    circulatia pe "interzis".

Cu 3 puncte de penalizare si amenzi de 340 sau 425 de lei sunt sanctionate, printre altele, urmatoarele fapte:

    stationarea neregulamentara;
    depasirea vitezei legale cu 20-30 km/h;
    patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata.

Sanctiunea este si mai mare pentru cei care refuza sa ofere politistului actele la control, depasesc viteza legala cu 30-40 km/h sau circula fara lumini ori fara semnalizare corespunzatoare. Soferii aflati intr-o asemenea situatie vor fi amendati cu o suma cuprinsa intre 510 si 680 de lei, dar si cu 4 puncte de penalizare.

Alte contraventii sanctionate des de politisti te vor costa de la 1 ianuarie astfel:

    intoarcere "pe dunga continua" - amenda cuprinsa intre 765 si 1700 de lei, la care se adauga 6 puncte de penalizare;
    trecerea pe culoarea rosie a semaforului - permis retinut pentru 60 de zile si amenda cuprinsa intre 510 si 680 de lei;
    neacordarea de prioritate pietonilor sau autovehiculelor - permis retinut pentru 30 de zile si amenda din clasa a II-a de sanctiuni (340 sau 425 de lei).

Ce mai trebuie sa stii despre amenzile de circulatie

Amenzile de circulatie fac venit integral la bugetele locale, iar, conform art. 119 din Codul de Procedura Fiscala, neplata lor la timp nu atrage penalitati si dobanzi de intarziere.

In cat timp de platesc

Potrivit art. 109 din Codului Rutier, contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

De asemenea, pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

Daca te incadrezi in aceasta ultima situatie descrisa, este bine sa stii ca agentul constatator trebuie sa iti elibereze o chitanta reprezentand contravaloarea amenzii. Pe aceasta chitanta vor fi mentionate data, numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara incheierea unui procesul-verbal de constatare a contraventiei, daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.

Unde se achita

Amenzile de circulatie se pot plati:

    la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul, sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei;
    la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
    online, pe ghiseul.ro.

Ce obligatii mai ai dupa achitarea amenzilor

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 din OG 2/2001, dupa efectuarea platii, in termen de 15 zile, trebuie sa predai o copie de pe chitanta de plata a amenzii agentului constatator sau sa o trimiti prin posta unitatii de politie din care agentul de circulatie face parte (institutie mentionata in antetul procesului-verbal de contraventie).

Pentru Bucuresti, documentul se va trimite pe adresa Brigazii Rutiere, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofat Udriste nr. 11-15, sector 3.

Atentie! Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care modifica anumite prevederi din Codul rutier, inclusiv unele referitoare la amenzi. Actul normativ nu se aplica inca, el fiind momentan in dezbaterea Parlamentului.
 

Citeste si urmatoarele articole pentru mai multe informatii despre acelasi subiect:
9731 citiri
8 comentarii
De cand se calculeaza cele 15 zile in care poti contesta un proces-verbal de contraventie?
Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, printr-o hotarare publicata mart...
7046 citiri
10 comentarii
Contestarea unei amenzi contraventionale nu mai este gratuita. Cat te costa acum sa contesti un proces verbal in instanta
Contravenientii pot ataca in instanta un proces-verbal de contraventie daca u...

Vezi cele 6 comentarii!

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35306/De-la-1-ianuarie-2014-cresc-amenzile-de-circulatie-Cat-vei-plati-in-plus-pentru-incalcarea-regulilor-rutiere.html#ixzz2lxdm1I00

[/size]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din Noiembrie 28, 2013, 20:42:56
"Planurile de bataie" de a merge cu masina;voi merge numai banda 1,voi merge sub 50km/h,nu voi lua pe nimeni in masina,nu voi manca si nici de baut nici apa cu 24 de ore innainte,voi strange bani pentru amenda cea mai mare in egala masura pentru benzina etc.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 01, 2013, 10:01:15

" http://www.ziarulunirea.ro/foto-aparatul-unicului-fotograf-al-unirii-de-la-1-decembrie-1918-samoila-marza-si-cele-5-fotografii-cu-o-valoare-istorica-uriasa-expuse-la-muzeul-unirii-din-alba-iulia-230417.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 03, 2013, 00:05:26

 "  " " http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/in-romania-supravegherea-si-represiunea-erau-crunte-in-coreea-de-nord-sunt-inimaginabile-319110.html " "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 06, 2013, 21:18:13

  " http://www.youtube.com/watch?v=7gA9G7AVH1s "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 07, 2013, 19:35:05

" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg145765#msg145765 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 11, 2013, 00:33:22

 " Ce legătură are Mugur Isărescu cu Roşia Montană?
Ce legătură are Mugur Isărescu cu Roşia Montană?

© Mugur Isărescu. Foto: moldnews.md/rus

La sfârşitul anului 1982, România atingea vârful datoriei externe de 11 miliarde USD, fiind dependentă Fondul Monetar Internaţional, care, în înţelegere cu miliardarul George Soros, despre a cărui implicare în evenimentele din decembrie 1989 voi vorbi ulterior, a planificat, o serie de operaţiuni speculative dezastruoase pentru România.

După aceste operaţiuni speculative, ţara noastră ar fi urmat să intre în blocaj financiar şi încetare de plăţi. Numai că Nicolae Ceauşescu a luat FMI-ul prin surprindere, hotărând după 1985 să facă plata tuturor datoriilor externe înainte de termen, România nemaintrând în capcana tranzacţiilor bursiere întinsă de FMI. Soros reuşind ulterior să dea un „tun” de 1,1 miliarde de lire sterline prin intermediul bursei din Londra. Chiar şi aşa FMI-ul a impus României penalizări pentru plăţi anticipate. Din cauza FMI-ului dirijat de SUA, care cerea achitarea datoriei României cu o dobândă triplată, mare parte din producţia agricolă şi industrială a ţării a trebuit să ia calea exportului, creând deja cunoscutele cozi la produsele alimentare. Agentul termic a fost raţionalizat şi benzina a fost distribuită pe cartelă. Aşa se face că, începând din 1987, SUA au dezlănţuit o campanie intensă de diabolizare a lui Ceauşescu prin intermediul presei occidentale. Posturile de radio Europa Liberă şi Vocea Americii au lansat în premieră zvonul fals că Gorbaciov stabilise un înlocuitor al lui Ceauşescu. În martie 1989, când Ceauşescu reuşise să ramburseze integral datoriile, România mai avea în plus 3,7 miliarde USD depuşi în bănci şi creanţe de 7-8 miliarde USD. La această sumă s-ar fi adăugat şi exporturile României din 1989 care au fost de 6 miliarde USD. Arhivele oficiale, coafate în cei 24 de ani scurşi de la revoluţie, nu mai pot justifica azi decât existenţa a 2 miliarde USD. De ce s-au „volatilizat” aceşti bani? N-are rost să mai explic. Cine a făcut-o? Dacă România avea şi după 1989 în serviciile de informaţii şi în Parchete vreun român patriot, am fi aflat până acum.

http://youtu.be/eqDKGQlIhio

Există indicii că în noaptea de 14/15 decembrie 1989, de la flotila prezidenţială de la Otopeni ar fi decolat un avion Il-18, care a executat un transport special, cu destinaţia Teheran. Şi că avionul ar fi avut la bord lingouri de aur cântărind 24 t. Într-adevăr, avionul figurează în fişele de evidenţă aeriană că s-a întors gol din Iran, pe 4 ianuarie 1990. Dacă lucrurile sunt reale şi explicaţia poate fi una extrem de simplă. Ceauşescu descoperise încă din 1987 că România avea în propria ogradă toate „comorile” care-i permiteau să nu mai depindă vreodată de FMI şi mai mult decât atât i-ar fi făcut concurenţă acestui organism. Un prim pas fiind acela de a se asocia cu China, Iranul şi Libia, într-o bancă care să acorde împrumuturi cu dobânzi mici, destinate ţărilor în curs de dezvoltare. Banca în cauză se numea BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) prin intermediul căreia, întreprinderile de comerț exterior ale României derulaseră operaţiunile de aport valutar special, de pe urma cărora a fost rambursată datoria externă a ţării noastre.

FMI îşi permitea să acorde de câteva decenii împrumuturi, condiţionate de ingerinţele brutale în economia ţărilor creditate, datorită rezervei de 2.996 tone de aur, de care dispunea. Hărţile cu zăcămintele minerale începuseră să fie introduse pe calculator în România, la sediul Întreprinderii de Prospecţiuni şi Foraje „Geofizica” din anul 1971 şi erau permanent actualizate, aşa că Ceauşescu a aflat că din munţii României se extrăseseră până în 1987 circa 2.070 de tone de aur şi că România mai avea 6.000 tone aur, adică de trei ori cât se exploatase până atunci şi care în 2013 a ajuns să valoreze 250 miliarde euro. Numai că pe lângă aur, Ceauşescu ştia că în aceleaşi zăcăminte se află argint şi metalele rare, extrem de valoroase precum arseniu, galiu, germaniu, molibden, titan, vanadium, wolfram etc. Şi conta mult pe acestea întrucât ele sunt evaluate azi la 100 de miliarde de euro. În acei ani, aplicaţiile de larg consum ale tehnologiei utilizate de americani şi sovietici la programele lor cosmice Apollo şi Soiuz abia începeau să apară pe piaţă. Video playerele/recorderele, camerele de filmare video, calculatoarele şi telefonia mobilă, au la bază microprocesoarele la fabricaţia cărora materia primă sunt metalele rare aflate din abundenţă, alături de aur în zăcămintele din Munţii Apuseni (minele Roşia Montană, Almaş, Baia de Arieş, Bucium, Brad şi Săcărâmb).

După 1990 au apărut o mulţime de producători europeni de telefonie mobilă precum Nokia care au fost nevoiţi să importe aceste metale rare din Africa Centrală şi Australia, deşi România era mai aproape. Boom-ul producţiei la nivel mondial de calculatoare şi telefoane mobile s-a produs după 1990, când în România avusese deja loc scurt-circuitul din decembrie 1989. Chiar şi aşa, Ceauşescu prevăzuse această dezvoltare şi construise împreună cu concernul american Texas Instruments, o întreagă platformă industrială dedicată electronicii, numită IPRS Băneasa, lăsând-o moştenire românilor. Care cu o minimă investiţie, ar fi permis României să producă şi să deţină calculatore, telefoane mobile, reţele proprii de internet şi de telefonie. Numai că imediat după 1990, IPRS a fost dezmembrată cu bună ştiinţă pentru a fi transformată în investiţie imobiliară. Să nu fi ştiut aceste lucruri cel care conduce „de facto” SIE, generalul Silviu Predoiu, absolvent al facultăţii de Geologie care a lucrat ca inginer geolog la ICE Geomin (1984-1985) și la Întreprinderea de Metale Rare din București –IMRB (1985-1990), îndeplinind din 1987 funcţia de CI-st al IMRB? Să nu fi ştiut aceste lucruri preşedintele-geolog Emil Constantinescu, cel care a avut revelaţia nerentabilităţii mineritului în România, închizând jumătate din exploatările miniere? Să nu-i fi spus măcar şeful cancelariei sale prezidenţiale, Dorin Marian şi el geolog de meserie? Să nu fi ştiut nici măcar premierii Teodor Stolojan şi Nicolae Văcăroiu, proveniţi din Consiliul Planificării economice de dinainte de 1989? Şi nici Ion Iliescu fost membru CPEx al PCR?

http://youtu.be/M8JKWX_RN88

Pe baza estimărilor specialiştilor săi, Ceauşescu şi-a făcut un plan de extracţie masivă până în anul 2040, astfel încât banca pentru investiţii în ţările în curs de dezvoltare, să beneficieze de un flux neîntrerupt de finanţare, acoperit în aur. Aşadar, Ceauşescu intenţiona ca în decurs de o jumătate de secol să extragă la greu aur şi metale rare româneşti, care să-i asigure un fond anual de cel puţin 8 miliarde USD pe care România să-l ruleze prin intermediul BRCE (care avea ea însăşi un capital de peste 10 miliarde USD), investindu-l în construcţia de obiective economice şi de infrastructură în afara graniţelor, cu proiecte concepute de arhitecţii români, cu mână de lucru constituită din muncitori şi ingineri români şi cu utilaje şi maşini proiectate şi produse în România. Unde? În primul rând în China şi în statele prietene acesteia din Asia de Sud-Est, în Iran şi în statele musulmane aliate acestuia din Africa şi Orientul Apropiat şi pe cont propriu în America de Sud. Adică exact ceea ce face China acum cu Victor Ponta şi Traian Băsescu care stau cu mâna întinsă la cerşit pentru posibile investiţii de 8 miliarde de euro.

http://romanian.ruvr.ru/2013_11_29/Cati-bani-este-dispusa-China-sa-investeasca-in-Romania-7554/

Trebuie să recunosc că acest plan, conceput de mintea nu prea şcolită a lui Ceauşescu, un om neobişnuit de patriot pentru poporul lipsit de recunoştinţă, din mijlocul căruia s-a ridicat, era genial. Şi poate fi numit Testamentul lui Ceauşescu. Interesant ar fi să urmărim ce s-a întâmplat cu „comoara” respectivă, după asasinarea lui Ceauşescu. BRCE, care după revoluţie şi-a schimbat numele devenind Bancorex, a ajuns în faliment în 1999, după ce prin ea, Ion Iliescu a miluit cu credite nerambursate sau ilegale zeci de mii de membri ai nomenclaturi postdecembriste, provenită din falşi dizidenţi şi chiar suspecţi de terorismul practicat după Lovitura de Palat din 22 decembrie 1989. Sub privirea guvernatorului BNR. Bancorex a fuzionat prin absorbţie în Banca Comerciala Romana (BCR) şi la privatizarea din 2006 a BCR, guvernatorul BNR împreună cu premierul Tăriceanu a obligat poporul român să plătească suma de 3,75 miliarde euro către Erstebank, din Austria, pentru găurile negre avute de Bancorex. Cum din privatizarea BCR românii au încasat de la austrieci numai 2,25 miliarde euro, ei mai au de plătit acestora încă 1,5 miliarde euro. Dacă prin absurd la conducerea României ar fi nimerit din greşeală vreun om cât de cât patriot ca Ceauşescu şi i-ar fi trăsnit prin cap să aplice Testamentul lui Ceauşescu, i-ar fi fost imposibil, căci îi lipsea una din rotiţele mecanismului conceput de el, banca românească.

http://romanian.ruvr.ru/2013_11_27/Cum-a-subminat-Nicolae-CeauSescu-economia-nationala-3348/

Din septembrie 1990 şi până azi, numele celui care a ocupat postul de guvernator al Băncii Naționale a României a fost Mugur Isărescu. Cel care a fost până în decembrie 1989 cercetător la Institutul de Economie Mondială, obținând titlul de doctor în economie, ca urmare a participării la cursuri organizate în SUA. În perioada ianuarie–septembrie 1990, Isărescu a funcţionat ca reprezentant comercial al ambasadei României la Washington. În anul 2002, bursa din Londra, cea mai mare bursă a aurului din lume, a decretat că producţia combinatului Phoenix din Baia Mare (recunoscut pe plan mondial din 1970 ca producător garantat) nu se mai încadrează în standardele internaţionale. Prin aceasta, România pierdea dreptul la utilizarea poansonului internaţional al BNR, aplicat pe lingourile de aur. Poansonul imprima numărul de ordine, greutatea, concentraţia, denumirea producătorului şi sigla Băncii Naţionale. România a fost astfel interzisă pe lista producătorilor şi exportatorilor de aur, iar BNR avea cel mai potrivit pretext pentru a nu mai face niciodată depozite de lingouri din aurul românesc. Doar o întâmplare a făcut ca într-o conferinţă de presă a PRM să fie prezentat un document secret, datat 25 martie 2002, care demonstra că printr-o stranie coincidenţă, din ordinul guvernatorului BNR, prin aeroportul Otopeni, s-au scos din ţară 20 de tone de lingouri de aur, cu destinaţia Germania. În perioada 2002-2013, din dispoziţia aceluiaşi Mugur Isărescu, două treimi din rezerva de aur lăsată de Ceauşescu României, adică 61,2 tone, au ajuns să fie depozitate în bănci din afara graniţelor, lipsind astfel România de a doua rotiţă a mecanismului conceput de Ceauşescu.

http://youtu.be/PQOV-BGKMLY

Pentru a desăvârşi opera de blocare a accesului românilor la propriul aur şi metale rare, la propunerea ministrului Industriilor, Radu Berceanu licenţa de exploatare a aurului şi metalelor rare nr. 47/1999, este acordată prin HG 458/1999 (ale cărei prevederi sunt şi azi secrete) companiei private străine Roşia Montană Gold Corporation, avându-l ca paravan pe Vasile Frank Timiş. De atunci, statul român nu a mai scos nici un gram de aur din propriile mine, în timp ce Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a acordat la încă opt firme străine licenţe de explorare şi exploatare pentru aurul şi metalele rare româneşti din Apuseni. Fix pe zăcămintele din hărţile geologice realizate pe vremea lui Ceauşescu. Legea minelor, a fost modificată astfel, încât România să primească din partea companiilor străine care exploatează resursele sale subterane, o redevenţă de doar 4% din tot ce se extrage, în timp ce în Africa de Sud redevenţa pentru aur este de 20%. Aşadar şi ultima rotiţă a mecanismului conceput de Ceauşescu pentru supravieţuirea României a fost deja vândută.

Notă: Toate informaţiile prezentate în articol aparţin autorului. Postul de radio Vocea Rusiei nu răspunde pentru ele.


Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/2013_12_10/Ce-legatura-are-Mugur-Isarescu-cu-RoSia-Montana-1966/


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 11, 2013, 07:18:31

" http://www.hotnews.ro/stiri-politic-16174669-parlamentarii-elimina-definitia-functionarului-public-parlamentarii-presedintele-profesiile-liberale-schimba-conflictul-interese.htm "

" http://www.hotnews.ro/stiri-politic-16176449-din-culisele-planului-psd-reusit-partial-cateva-explicatii-ale-votului-din-parlament-cele-patru-legi.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 12, 2013, 07:10:12

" http://sorinamatei.blogspot.ro/2013/12/planul-gruparilor-infractionale-din-usl.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 13, 2013, 03:32:37

   " http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013121394575/Actualitate/CCR-i-a-netezit-lui-Iliescu-drumul-spre-puscarie-crimele-Revolutiei-si-Mineriadelor-sunt-imprescriptibile.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 13, 2013, 22:46:30

 " Claudiu Tarziu: NOUA SPAIMĂ A LUI CRIN ANTONESCU: LEGIONARISMUL

    [...]

    Estimp, Crin Antonescu, lider al PNL (un partid aşa-zicînd al libertăţii, inclusiv al celei de exprimare, de asociere şi de manifestare politică), co-preşedinte al USL şi şef al Senatului României, s-a trezit că principala noastră problemă este interzicerea „organizaţiilor cu caracter legionar” şi pedepsirea celor care „minimalizează holocaustul”. Dincolo de formulările vagi, care lasă loc interpretărilor abuzive (în condiţiile în care se vor regăsi şi în legea pe care vrea s-o iniţieze Antonescu), această proaspătă grijă a liderului liberal, pentru care cere procedură de urgenţă în Parlament, arată nu numai obedienţa deja obişnuită la politrucii noştri de rit nou, ci şi, atenţie, o mare frică!

    Mai perspicace cu o secundă decît cealaltă păpuşă trasă pe sfori în capul guvernării, recte Victor Ponta, Crin Antonescu a realizat că ţara s-a săturat de această clasă politică şi că este pregătită să o măture definitiv. El ştie că protestele din stradă se vor înăspri, mai ales după venirea iernii, care va fi cumplită pentru români nu doar meteorologic, ci şi financiar. Îşi dă seama că în aceste vremuri, speranţa merge către o soluţie de forţă şi că românii, aşa îndoctrinaţi de comunism şi manipulaţi de istoricii de partid sau „corecţi” politic, ştiu că singurii care au pus probleme mafiei de stat au fost legionarii. Şi-atunci vrea să se asigure că o alternativă „legionară” la actuala putere şi la nevrednica opoziţie parlamentară nu este posibilă.

    Pun ghilimelele la „legionară”, pentru că îi cunosc prea bine pe aceşti ticăloşi care ne conduc şi ştiu că vor asimila cu legionarismul orice grupare naţionalist-creştină, ba chiar şi pe acelea care vor îndrăzni să manifeste fie şi un timid patriotism sau o preocupare mai intensă pentru impunerea unor principii de viaţă creştină în societate. Nu m-aş mira să fie acuzate de legionarism pînă şi Mişcarea Populară sau Noua Republică, pentru că PNL ar deveni astfel singura formaţiune „de dreapta” – cu şanse de a intra în Parlament – democratică, nu-i aşa?, deci cu drept de existenţă, şi unica alegere a celor care înţeleg nocivitatea Stîngii.

    Revenind, nu m-aş mira nici ca iniţiativa omagierii unui sfînt al închisorilor ca Valeriu Gafencu să fie considerată de legiuitor drept o dovadă de „minimalizare a holocaustului”, căci se ştie că acesta a fost “frate de cruce”, legionar, ce mai!, deci, vezi bine, antisemit, chit că a salvat de la moarte în puşcărie cel puţin un evreu.

    Las că istoria Mişcării Legionare a fost mistificată în cel mai înalt grad de către adversari atît în epocă, cît şi în timpul comunismului, ca şi astăzi. Fapt este că în legea veche, pe care Antonescu vrea s-o modifice, legionarismul nu este incriminat, ci numai fascismul, iar integrarea legionarismului în curentul fascist nu e facilă şi nici nu poate fi obiectul unei instanţe de judecată. [De altminteri, plîngerile la Parchet, din ultimii 20 de ani, ale unor cetăţeni români de etnie evreiască împotriva unor organizaţii declarat legionare, ca şi unele procese intentate unor persoane considerate ca aparţinînd Mişcării Legionare, au fost soluţionate în defavoarea reclamanţilor.]  Aşa încît, probabil la presiunea prietenilor noştri evrei, liberalul vrea să condamne în mod expres legionarismul, necondamnat pînă acum nicăieri în lume.

    Crin Antonescu (ca şi consilierii săi de la Institutul „Elie Wiesel”) nu pare să realizeze că o astfel de iniţiativă provoacă o reacţie contrar celei scontate în corpul social şi că stîrnesc pornirile anti-Putere ale românilor, care nu văd în asta decît semnul unei slugărnicii abjecte şi a încă unei trădări a neamului din care provine. "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 13, 2013, 22:48:18

" http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/10/11/tovarasul-crin-legionarii-extremistii-si-adevarata-miza-criminalizarea-crestinilor-si-a-discursului-nationalist-cum-este-pusa-in-pericol-legalitatea-cinstirii-sfintilor-inchisorilor-de-un/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 14, 2013, 07:07:17

In MEMORIAM "  " http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8JHum58R624 " pentru cei care numai sint.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din Decembrie 14, 2013, 17:55:22
Lui tov. co presedinte usl crin trebuie sa-i fie frica de neo comunistii cu care coabiteaza la guvernarea tarii si care la randul lor coabiteaza cu tov.presed. capitan de vapor base.Si sa-i mai fie frica de istorie caci asta se repeta dupa un numar de ani.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 15, 2013, 01:47:18

" http://art31.ro/va-vor-asalta-si-va-vor-spanzura-blomm-ingheata-europarlamentul/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 15, 2013, 09:15:10

 " DE CE NE MERITĂM SOARTA
( primele 25 de motive)

1. Pentru că de douăzeci de ani votăm ca şi cum am fi duşmanii noştri.
2. Pentru că acceptăm să fim minţiţi de aleşii noştri fără a-i pedepsi imediat pentru asta.
3. Pentru că suntem de acord să fim furaţi, pe faţă, de cei pe care noi i-am pus să ne gestioneze avuţia.
4. Pentru că nu protestăm atunci când ni se încalcă drepturile.
5. Pentru că nu învăţăm niciodată din greşeli.
6. Pentru că glumim, în mod repetat, cu lucruri cu care nu se glumeşte în nici o ţară din lumea civilizată.
7. Pentru că nu avem memoria faptelor, mai ales a acelor fapte care ar trebui condamnate pe veci.
8. Pentru că acceptăm batjocura celor care ne conduc ca şi cum am fi supuşii şi nu stăpânii lor.
9. Pentru că putem crede că omul de la ghişeu este mai presus de noi numai fiindcă posedă o ştampilă.
10. Pentru că nu ne înţelegem şi nu ne utilizăm puterea de care dispunem ca cetăţeni. Iar când ne dăm seama de forţa noastră, nu ştim ce să facem cu ea.
11. Pentru că înţelegem greşit democraţia, fiind de acord că unii sunt mai egali ca alţii.
12. Pentru că nu putem renunţa la ideea că cel care se află în fruntea bucatelor poate să fure dacă ne mai lasă şi nouă.
13. Pentru că ne comportăm prosteşte cu străinii care vin la noi în ţară. Chiar atunci când ne fură pe faţă, îi tratăm ca pe nişte oaspeţi de seamă nu ca pe nişte infractori.
14. Pentru că nu avem mândria firească de a fi român, acceptând că putem fi inferiori altor naţii.
15. Pentru că suntem delăsători.
16. Pentru că nici nu mai ştim cum şi nici nu mai vrem să ne cinstim înaintaşii, eroii adevăraţi ai neamului.
17. Pentru că, în naivitatea noastră, credem că tot ce vine din afară este mai bun decât ceea ce am făurit noi, cu mâinile şi mintea noastră.
18. Pentru că suntem de acord cu zicala „poate fi şi mai rău”, în loc să gândim „poate fi şi mai bine”.
19. Pentru că, în ceea ce facem, nu avem mândria lucrului bine făcut.
20. Pentru că acceptăm să fim cumpăraţi. Cu mult sau cu puţin.
21. Pentru că, odată ajunşi sus, uităm de unde am plecat.
22. Pentru că nu suntem uniţi.
23. Pentru că nu ştim să ne preţuim valorile, acceptând impostura.
24. Pentru că suntem fricoşi atunci când ar trebui să fim curajoşi.
25. Pentru că tăcem atunci când ar trebui să vorbim şi strigăm atunci când ar trebui să tăcem.

Eu cred că trăim exact viaţa pe care ne-o merităm. Pentru că NOI suntem cei care am croit-o astfel, prin modul nostru de a fi. Am avut nenumărate prilejuri de a ne-o schimba în bine şi de fiecare dată am ales varianta care ne-a adus aici. Mă îndoiesc că acum, când funia a juns la gât, ne vom comporta altfel. Ne vom apleca grumazul şi vom răbda, prosteşte, gândind:” Bine că nu-i mai rău!” Ori vom aplica inutila constatare românească: „Asta e!”.
Aş dori ca derularea viitoare a evenimentelor să mă contrazică. Aş vrea ca peste puţin timp să regret şi să-mi fie ruşine de ceea ce am scris azi. Dar, tare mă tem că nu se va întâmpla aşa.
Rating 4.78 out of 5
[?]
Binele cu de-a sila (Din ciclul “Pamflete amare”)

Constat, deşi nu-mi face plăcere, că blestemul cel mai greu al românului este că nu-şi cunoaşte binele.

El, românul, nu înţelege că dărâmarea, bucată cu bucată, a tuturor obiectivelor industriale şi aruncarea în şomaj a peste trei milioane de oameni, ambele puse în aplicare de către conducătorii ultimilor 24 de ani, este numai şi numai în interesul său.

El, complet lipsit de perspectiva social-istorică, nu poate realiza cum… ... Citeste tot articolul
Dimensiunea

De Ziua Naţională am văzut la televizor (prea frig afară pentru vârsta mea…) marea defilare. Cea mai mare din ultimii ani! Şi am constatat că, aşa cum este aproape totul azi în ţară, afară e vopsit gardul şi-năuntru leopardul. De la şenilate la avioane şi de la motociclete la TAB-uri, se perindau pe asfalt, obosite, vechituri jenante.  Tehnică achiziţionată la mâna a doua şi frumos zugrăvită. De două ori mai… ... Citeste tot articolul
Mandria de a fi roman

Ştim ce înseamnă a fi român aici, în Europa. Ne este cunoscut modul în care suntem priviţi şi în care sunt trataţi concetăţenii noştri de către autorităţile statelor „civilizate”, surori în marea familie a Uniunii Europene. Ne-am obişnuit să ni se interzică intrarea în unele magazine, să nu fim admişi în restaurantele cu ştaif, să fim catalogaţi deavalma ca ţigani, să fim priviţi cu suspiciune din clipa în care ne… ... Citeste tot articolul

Posted by Teo in Viata de zi cu zi

 " http://teopal.com/?p=258 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 17, 2013, 13:48:03

 " INSTRAINAREA PAMANTULUI. Vom ramane fara tara. Avertismentul Profesorului Corneliu Turianu: PĂMÂNTUL – „MONEDA FORTE” A ROMÂNULUI

Instrainarea Pamantului Foto de Mihai Andrei

Foto: Mihai Andrei

Intre scandalurile create si contra-create, gen diversiunea “Para-Imunitatii” Parlamentului (aranjata de Hrebenciuc, Rus si Toader pentru a-l servi pe Basescu) vs Comisia “Calarasi” si futilele demonstratii eco-anarhiste de week-end, Romania pierde esenta problemelor care o afecteaza aproape incurabil, in ultimele sale clipe de dinaintea unei prefigurate intrari in coma profunda. Printre cele mai grave, la fel ca “descentralizarea” si “regionalizarea”, se numara Instrainarea Pamantului, act pentru care preseaza atat Basescu si ai lui – prin “tichia de margaritar” a chelului de la Cotroceni, cu “aderarea la Schengen” (pentru ce?) – cat si alianta tradatoare aflata la putere. Ce ne vom face, nu stim. O solutie este cea pe care o prezinta economistul Radu Golban fara a o spune raspicat insa – iesirea din UE, noua URSS. Astazi a devenit o certitutine ca Uniunea Europeana se constituie in plan real drept un esec din punct de vedere al constructiei democratiei participative cat si drept un vector anti-national periculos pentru viitorul Europei si cu trimitere clara la modelul “poporului sovietic”. Din punct de vedere economic, pentru Romania a constituit un dezastru comparabil cu anii de Sovrom care ne-au secatuit resursele sub bocancul Armatei Rosii,  in timpul ocupatiei sovietice a tarii. Acum, cand Iliescu, Romani si companiile lor au ras industria si agricultura lui Ceausescu – aflate ambele la un nivel respectabil in Europa – am devenit o piata de desfacere pentru gunoaiele alimentare ale Europei modificate genetic. Din punct de vedere moral, in Romania, Rusia, cu retorica ei national-conservatoare, incepe sa castige teren, fara sa traga nici un glont, in fata atacurilor la identitatea nationala si scabroseniilor anti-umane impuse ca “politice corect” de mafia homosexuala de la varful UE sau diversi reprezentanti extremisti ai unor grupuri etnice minoritare care dicteaza din SUA servitorilor lor de la Bucuresti. In acest context, facem apel la trecut si pentru ca azi nimeni nu mai vorbeste. Practic, chiar nimeni nu mai vorbeste – in oglinda deformatoare a realitatii care este mass-media – despre problemele reale ale Romaniei.

Dupa ce am prezentat conferinta Ligii Studentilor in Instrainarea pamantului – cel mai grav atentat la adresa Romaniei, semnalat din 1997 de profesorii Ilie Badescu si Corneliu Turianu. DOCUMENT DE DAT MAI DEPARTE » astazi publicam un interviu remarcabil pe aceeasi tema, realizat trei ani mai tarziu, in anul 2000, cu profesorul Corneliu Turianu, din care putem desprinde cateva linii de aparare valabile si azi. Dl. profesor Turianu milita in anul 2000 impotriva modificarii Legii nr.35/1991 privind regimul investiţiilor străine prin introducerea unui nou articol cu următorul conţinut: ,,Art.30(l)- Societăţile comerciale cu capital parţial sau integral străin, constituite ca persoane juridice române, pot dobândi, oricând pe durata existenţei acestora, dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectului de activitate.”, considerand ca acest articol este neconstitutional. De ce ar fi astazi “constitutional”  – prin vanzarea pamantului direct catre straini, preconizata de la 1 ianuarie 2014 – ceea ce era anti-constitional ieri. Ne-am schimbat tara intre timp? Traim pe alta planeta si nu stim noi?

Corneliu-Turianu-Blog-Editie-SpecialaProfesorul Turianu: “Constituţia actuală, ca şi cea din 1866, apoi din 1923 şi 1938, interzice categoric vânzarea pământului către străini sau apatrizi. Deci, de la Constituţia lui Cuza încoace, nu li s-a permis străinilor să cumpere terenuri în România. Sub nici o formă. Şi legislaţia românească, de mai bine de un secol, a fost recunoscută în Europa, până în 1944, ca una dintre cele mai bune. Dacă se dorea o lege bună, nu trebuia decât să se reactualizeze legislaţia de dinainte de 1944 şi aveam din nou cea mai bună legislaţie din Europa, o legislaţie cu specific românesc. Şi mi-aş permite ca, în acest context, să-l citez pe apreciatul sociolog Ilie Bădescu, care, în cadrul unei salutare dezbateri-semnal de alarmă pe această temă, organizată de Liga Studenţilor şi A.S.C.O.R., a dezvăluit că, într-o discuţie purtată cu câteva personalităţi româneşti, o distinsă reprezentantă a Europei, doamna Karen Fog, a făcut următoarea mărturisire: „Este păcat că în România dezbaterile despre integrare se limitează la alinierea legislaţiei şi a standardelor la cele comunitare, dar nu se discută problemele de fond. Aceste probleme sunt evitate. între altele, legislaţia trebuie adaptată nu numai la exigenţele comunitare, ci şi la nevoile României însăşi.” Iată, deci, că până şi înalţi demnitari europeni încearcă să ne deschidă ochii şi ne atrag atenţia că noi nu mai ştim să ne respectăm.”

Domnia sa mai arata ca primii care au incalcat Constitutia Romaniei in acest sens au fost tocmai cei care trebuiau sa o apere, in tara si in strainatate. Astfel, precedendul vanzarii unei suprafete de pamant romanesc unei firme straine s-a realizat in 1999, cu aprobarea serviciilor (i)responsabile, a fost creat printr-o Ordonanta de Urgenta, cu nr. 12/1999, “privind schimbul terenului în suprafaţă de 5.000 metri pătraţi, situat în Bucureşti – România, aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu construcţia şi terenul aferent situ­ate în Berlin – Germania, proprietatea firmei germane Tercon Bau GmbH – Projectan-Wicklung”, pentru constructia ambasadei Romaniei la Berlin. Din discutia specioasa dar foarte agreabila de mai jos aflati si ce tari europene nu isi vand pamantul catre straini. De ce o face Romania? (V.R.)
- See more at: http://www.ziaristionline.ro/2013/12/17/instrainarea-pamantului-vom-ramane-fara-tara-avertismentul-profesorului-corneliu-turianu-pamantul-moneda-forte-a-romanului/#sthash.ryRmBT1v.dpuf "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 17, 2013, 22:45:40

 " Cavalerii Apocalipsei Penale
Publicat la data de Decembrie 17, 2013 de Moise

de Moise Guran

Mă tot întreb de câteva zile de ce acum această avalanșă de legi antisociale în Parlamentul României și, mai ales, de ce această abandonare agresivă și disperată a unei minime decențe… Mai pe românește, vă spun că am încercat să înțeleg, vorba poetului, ce-i mână pe ei în luptă și, mai ales, de ce această încrâncenare de sfârșit de lume acum.

blog calareti

Căutând prin evenimentele acestei toamne am găsit închiderea bătăliei pentru Înalta Curte de Casație și Justiție într-un mod foarte puțin favorabil actualei puteri dar și o, să-i spunem, recrudescență a activității procurorilor anticorupție. Numai în noiembrie au fost 23 de condamnări penale definitive în cazuri de corupție, practic mai mult de una pe zi lucrătoare, prin care 90 de oameni importanți au fost așezați la răcoare.
Desigur acesta este un cadru general în care corupția primește lovitură după lovitură, dar îmi lipsea un eveniment, o precipitare acută care să justifice faptul că parlamentarii noștri vor morți-copți acum să salveze pe cineva de la pușcărie. Însă pentru a înțelege toate astea trebuie avut în vedere întregul pachet, căci este vorba de mai multe legi nu de una singură pe care să o suspectezi că e făcută cu dedicație. În altă ordine de idei pare acum mai probabil ca aceste legi să fie rezultatul unor negocieri între grupuri de interese decât o salvă menită de exemplu să îl salveze pe Adrian Năstase de încă o condamnare penală. Că veni vorba de fostul premier, este cel mai probabil ca legea privind amnistia și grațierea să fi fost prelucrată și orchestrată de apropiați ai acestuia și de aici și încrâncenarea unui Ponta sau a unui Zgonea, sau a unui Ghiţă, ba chiar și punțile de negociere și alianță între aceștia și grupul lui Dan Voiculescu. Categoric, patronul Antenelor ar fi al doilea cel mai important beneficiar, cu precizarea că Voiculescu nu are aceeași presiune a timpului ca Adrian Năstase. Deși condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, Voiculescu mai are două căi de atac, pe când Năstase se poate aștepta la o altă condamnare cu închisoarea chiar de la sfârșitul acestei săptămâni. Ceea ce ne duce în mod inevitabil la încercarea de ieri de a reintroduce tărăgănarea la infinit a unui proces penal prin excepţii de neconstituţionalitate. Un Fenechiu, la fel ca şi Voiculescu, trebuie să privit asta ca pe un plan de rezervă în cazul eşuării aministiei în care s-au întâlnit ca interes cu Năstase. Desigur, nici Voiculescu, nici Fenechiu, nici chiar Adrian Năstase (pe care îl suspectez deja că este premierul din umbră al acestei ţări) nu ar fi adunat suficiente voturi în parlament fără o a patra grupare, una bine reprezentată de sintagma baroni locali sau de numele Liviu Dragnea. Aceştia sunt cei care trebuie să fi cerut sau să fi gândit cumva modificarea Codului Penal și dezincriminarea corupției pentru primari și parlamentari. Interesant este faptul că această grupare, probabil cea mai bine reprezentată în Parlamentul României este de asemenea sub o presiune a timpului, căci degeaba alocă Dragnea 1,4 miliarde pentru baroni locali anul viitor, dacă aceștia trebuie să îi cheltuiască legal, urmăriți prin toate firmele și pe la toate rudele de ANI, SRI și DNA. Cum cei mai mulți parlamentari sunt extensiile teleghidate ale unor baroni locali fără de care n-ar fi ajuns în Parlament, negocierea între aceste grupuri de interese a adus cel mai probabil la forțarea votării în Parlament a unor legi antisociale, a unor legi dedicate și atent direcționate, într-un context în care devenise mai dificil ca niciodată de controlat justiția.
- See more at: http://www.biziday.ro/2013/12/17/cavalerii-apocalipsei-penale/#sthash.SoSyxmJa.dpuf "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 19, 2013, 08:33:56

 " http://www.curentul.ro/2013/ "

 "  Teroriștii lui Iliescu: Cazimir Ionescu, „cureaua de transmisie“ dintre FSN și Securitate?    Imprimare    E-mail
Scris de Vasile Surcel    
Revoluţia din Decembrie 1989 a lăsat în urma ei o serie de enigme încă neelucidate. Spre exemplu, nici acum, după aproape un sfert de secol, nu știm mai nimic despre teroriști. Ion Ilici Iliescu, cel care i-a și „inventat“, ne-a spus atunci, că ar fi vorba despre securiști fanatici care ar fi fost dispuși să lupte, până la moarte, pentru a-l apăra pe Ceaușescu. O serie de informații, rezultate din anchetele derulate ulterior, au demonstrat că securiștii, așadar „teroriștii“ inventați de Iliescu au mișunat chiar pe sub nasul lui, chiar în miezul „emanației“ FSN-iste care l-a cocoțat pe el însuși la putere.
București, 22 decembrie 1989. După amiază, la scurt timp după fuga cuplului Ceaușescu, Televiziunea Română a declanșat una dintre cele mai odioase operaţiuni diversioniste, cunoscută acum drept prima „Revoluţie în direct“. Atunci, printre personajele care mai de care mai ciudate și mai zăltate, la un moment dat, pe micile ecrane și-a făcut apariţia un soi de Moș Teacă prăfuit care a intrat, plin de tupeu, în studiou. Ulterior, cei care au fost de faţă au relatat că, venit la TVR îmbrăcat civil, omul a scos dintr-o pungă din plastic o uniformă de general pe care a îmbrăcat-o acolo, la fața locului. Era o uniformă veche din care duhnea un miros greu, bătrânicios, de naftalină stătută. Probabil că „revoluționarii“ aflați deja acolo știau ei ce știau despre el, motiv pentru care, în scurt timp, l-au și „băgat în direct“.

„Opriți măcelul!“

Ajuns în fața camerei de filmat, el s-a holbat, timp de câteva secunde, fix în obiectiv, de parcă ar fi avut de gând să-l hipnotizeze după care a croncănit, cu o voce cavernoasă: „Sunt generalul Militaru și vă ordon: opriţi măcelul! Repet, opriţi măcelul!“ În clipa aceea, nimeni nu a înțeles despre ce măcel vorbea arătarea aceea ciudată. Nicăieri nu se mai trăgea nici măcar un foc de armă, militarii se retrăseseră în cazărmi, și în toată ţara, oamenii ieșiseră pe străzi, se îmbrățișau bucuroși că au scăpat de tirania „dictaturii“. Ei bine, la scurt timp după ce zăbăucul general Militaru ordonase oprirea unui „măcel“ inexistent, în toată România a coborât, din nou, iadul pe pământ. Peste alte câteva ore, după lăsarea întunericului, Ion Iliescu a apărut și el pe micile ecrane și a vorbit despre securiștii preschimbați în „teroriști super-instruiţi, care trag din orice poziţie“. Ambele declaraţii au stat la baza unei isterii generalizate, care a făcut ca o țară întreagă să se războiască cu fantomaticii „teroriști“ care păreau că se află absolut peste tot. Atunci s-a comis cea mai gravă greșală posibilă: civililor ieșiți pe străzi, printre care s-au numărat și copii de 15-16 ani, li s-au împărțit arme și muniție „pe bază de buletin“ și fără ca cineva să-i coordoneze cât de cât, au fost trimiși în cele mai diverse locuri să se lupte cu „teroriștii“. În zilele și nopțile care au urmat, civilii preschimbați în niște „luptători“ care adeseori și-au găsit „curajul“ în sticla cu băutură s-au războit, pe viață și pe moarte cu „teroriștii“. Iar aceștia s-au dovedit niște existențe de-a dreptul fantomatice căci, până la urmă, nu s-a descoperit absolut nici unul. Conform statisticilor ulterioare, până pe 22 decembrie 1989, în jurul prânzului, în toată țara fuseseră uciși 126 de oameni, iar alți 1107 fuseseră răniți. Aceia sunt „morții și răniții lui Ceaușescu“. În schimb, după fuga „cuplului dictatorial“, în cursul ciudatului război declanșat „isteria teroriștilor“ au murit  978 de oameni iar alți 1393 au fost răniți. Iar toți aceștia sunt „morții și răniții lui Iliescu“. Într-un fel sau altul, „Morții și răniții lui Ceaușescu“ au fost răzbunați prin celebra execuție de la Târgoviște. În schimb, pentru „morții și răniții lui Iliescu“ nu a răspuns absolut nimeni.

Ciudații colegi ai „Emanatului“

La scurt timp după ce Militaru a ordonat oprirea unui „măcel“ inexistent, și după ce Ion Ilici Iliescu a lansat povestea „teroriștilor super-instruiți“, Armata a ieșit din cazărmi și s-a reîntors pe străzi, în postura de „salvatori“. Apoi, în toată țara s-a declanșat un război ciudat, derulat după niște reguli de-a dreptul demente, în care toată lumea s-a războit cu toată lumea. De fapt, în orele care au urmat, peste tot a domnit haosul și dezinformarea, pe care TVR a lansat-o și a întărit-o prin zvonuri care mai de care mai aberante lansate de pe micile ecrane. În tot acest timp, în culise Frontul Salvării Naționale, creștea constant, umflat cu niște personaje ciudate, necunoscute până atunci. Astfel, ne-am trezit că, veniți parcă de niciunde, anonimi precum Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Dan Iosif,  Cazimir Ionescu ori Mihai Montanu, au ocupat unele dintre cele mai importante funcții ale noii clase politice cocoțate, cu de la sine putere, în fruntea statului.

Eroul Gheorghe Buciu

Cu aproape cinci ani în urmă, Parchetul Militar a redeschis câteva dintre „Dosarele Revoluției“. Printre acestea s-a numărat și cel privitor la moartea lui Gheorghe Buciu, care și-a pierdut viața în seara de 22 decembrie 1989, undeva în zona Televiziunii unde era implicat în „războiul cu teroriștii“. Acel dosar cuprinde și depoziția unui martor care confirmă o legătură cu totul aparte pe care un FSN-ist de vază ar fi avut-o cu fosta Securitate. Este vorba despre mărturia lui Florea Cioroianu, care a fost audiat la data de 28 ianuarie 2009. Originar din Craiova, acesta a declarat că a venit în București pe 22 decembrie 1989 și, în jurul orei 15 a ajuns la sediu CC al PCR. Acolo, el s-a întâlnit cu Gheorghe Pomană, pe care-l cunoștea mai demult, de pe vremea când lucraseră împreună la Casa Poporului. Acesta avea pe mână o banderolă tricoloră și i-a spus că se înscrisese în FSN, la poziția 79. La un moment dat, acolo la sediul CC a fost adus un cetățean bătut asupra căruia fusese găsită valută, așadar un posibil terorist. Adevărul, descoperit ceva mai târziu, era că omul era, în realitate, șofer pe o mașină a partidului. Cioroianu a mai relatat că la CC a primit țigări, atât clasicele BT cât și trabucuri „capitaliste“. Ceva mai târziu acolo au apărut doi civili care au spus că este nevoie de voluntari pentru apărarea Radioului. În plus, le-au mai spus că li se vor da arme. Mai departe Cioroianu a relatat că:  „Am plecat de la CC și am ajuns la Hotelul Athenee Palace. Lângă hotel era o clădire lipită de hotel și acolo am intrat conduși de un civil, pe nume Buciu Gheorghe, care s-a prezentat drept locotenent la Gărzile Patriotice. Celălalt civil nu s-a prezentat. Menționez că, inițial, Cazimir Ionescu nu s-a prezentat, dar l-am recunoscut ceva mai târziu, când l-am văzut la ședințele CPUN, umplându-i paharul cu apă lui Ion Iliescu. Eram în jur de 10 inși. Am coborât la subsolul clădirii unde Buciu a deschis ușa unei încăperi în care era un depozit de armament. Eu am cerut un pistol TT dar el nu a vrut să-mi dea și mi-a oferit un automat Kalașnikov, plus muniția pe care am băgat-o în buzunare. Ceilalți au primit tot Kalașnicoave. Gheorghe Buciu și Cazimir Ionescu nu au luat arme. Apoi, ne-am urcat mai întâi într-o Salvare ca să mergem la Radio. Afară începuse să se întunece și am observat că, în loc să mergem la Radoi, am fost conduși către Televiziune, la intersecția străzilor Zambaccian cu Pangrati. Acolo erau niște ziariști străini care ne-au servit cu whisky și ne-au fotografiat. Apoi, a început să se tragă  în zona străzii Pangratti. Nu am văzut cine trăgea în noi. I-am întrebat pe militarii de pe TAB-uri dacă au stații de emisie-recepție, ca să ia legătura cu colegii lor, ca să nu tragem unii în alții. Ei mi-au spus că stațiile erau defecte. Gheorghe Buciu  ținea morțiș să mergem la Radio. Eu i-am propus să rămânem acolo până dimineața întrucât se trăgea. Atunci mi-a zis să merg să văd de unde se trage. Apoi s-a răzgândit și mi-a spus „Lasă că mă duc eu“. A făcut câțiva pași pe strada Zambaccian și a fost împușcat mortal, glonțul lovindu-l în zona inimii. S-a tras din față dinspre Televiziune, din zona intrării din strada Pangratti. Când s-a potolit focul, l-am luat pe Buciu și l-am urcat într-o Salvare, în timp ce Cazimir Ionescu a luat de la el cheile de la depozitul de armament, și actele noastre care erau la Buciu. Mai târziu a început să se tragă iarăși. Noi stăteam pe str. Pangratti la intersecția cu Zambaccian iar Cazimir Ionescu se ascunsese spunând că ne încarcă armele, întrucât trăsesem și noi în direcția Spitalului Parhon. Pomană trăgea ori de câte ori  se auzea vreun zgomot. Eu i-am spus să se oprească pentru că avea case pe direcția de tragere. Noi îi precheziționam pe toți cei care treceau prin zonă, pentru că așa nu ordonaseră Gheorghe Buciu și Cazimir Ionescu. În grupul nostru se integraseră și alte persoane care veniseră la TVR, unii având și arme asupra lor. Dimineața i-am zis lui Cazimir Ionescu: d-le, eu nu mai stau și te rog să-mi dai actele iar eu îți las arma. Așa s-a și întâmplat iar eu am plecat către CC. Pe 23 decembrie, în drum spre CC am văzut milițieni trăgând spre televiziune și mi-am spus: uite d-le, și ăștia sunt revoluționari, astfel că apărea, firesc întrebarea: de fapt, noi cu cine ne luptăm? La CC am rămas în Piața Palatului, unde l-am auzit pe Dan Iosif spunând să nu fumăm căci s-a spart o conductă de gaze. Acolo se trăgea din sediul CC către Palatul Regal. Spre seară, am plecat și de acolo și m-am dus acasă.“
 Aceasta este, mărturia depusă de Florea Cioroianu în dosarul privitor la moartea lui Gheorghe Buciu. Dar, cu adevărat interesantă este depoziția martorului Costin Buciu, fiul celui ucis în noaptea de 22/23 decembrie 1989, în apropierea Televiziunii Române. Audiat de procurori acesta a declarat că: „Tatăl meu era ofițer activ de Securitate în cadrul Direcției V-a cu gradul de maior. Avea ca sarcină asigurarea protecției demnitarului Gheorghe Oprea. În jurul datei de 29.12.1989 a fost găsit de familie la morga IML“. Păi asta, ca să parafrazăm o o vorbă rostită de Petre Roman și rămasă în „folclorul“ Revoluției, asta chiar că „sună ca dracu“. Oare ce o fi căutat revoluționarul Cazimir Ionescu, să lupte „cot la cot“ cu un securist. Doar de, Ion Iliescu spusese, clar că „teroriștii“ sunt securiștii lui Ceaușescu, pe care Revoluția l-a răsturnat de la putere. Probabil că, acum, Buciu își doarme somnul de veci sub vreo lespede din marmură pe care numele lui este onorat cu titlul de „Erou al Revoluției“.  În schimb, Cazimir Ionescu nu s-a dezlipit niciodată de Ion Iliescu, iar asta l-a „catapultat“ de-a lungul ultimului veac în cele mai diverse funcții de înaltă răspundere. Inclusiv cea de membru al CNSAS unde a avut pe mână dosarele de Securitate. Iar asta în condițiile în care naivii sătui de Ion Iliescu scandau, pe străzi „Securiștii în mină, să ne dea lumină“.

Vasile Surcel


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 19, 2013, 22:18:34

 " CRESCENT era o firma “off-shore”, infiintata pentru a fi scutita de taxe si impozite inRomania, conform legilor internationale in materie, tocmai pentru ca banii castigati de ea sa nu ajunga la buget, ci in conturile controlate de Dan Voiculescu.

Profilat in special pe afaceri cu ciment si alumina, Dan Voiculescu-CRESCENT a scos din Romania cantitati gigantice din aceste materii prime, obtinand profituri calculate la cel putin 1,5 miliarde de dolari, intr-o perioada in care toata Securitatea Statului era transformata intr-un urias mecanism de producere de bani, prin orice mijloace, cu scopul achitarii integrale a datoriei externe a RSR, de 21 miliarde de dolari.

Foarte multi specialisti au ajuns dupa ’89 la o opinie comuna: Dan Voiculescu era una dintre persoanele de incredere care alimentau conturile lui Ceausescu din bancile Elvetiei si ale altor banci ale lumii. S-a estimat ca averea lui Ceasescu, ascunsa in aceste conturi ultra-secrete, s-ar ridica la peste 400 de milioane de dolari.

Cifra de 400 milioane de dolari a fost pronuntata public prima data de procurorul militar Dan Voinea, care a facut parte din completul Tribunalului Militar Exceptional care, in 25 decembrie 1989, la Targoviste, a decis impuscarea sotilor Ceausescu:

“Procuror: Pe numele cui sunt cele 400 de milioane de dolari din Elvetia”; Elena Ceausescu: Ce bani? ; Procuror: 400 de milioane au fost depozitate in Elvetia! ; Elena Ceausescu: Dovada, dovada!”

Si tot conform acestor opinii, s-a tras concluzia ca Dan Voiculescu a mostenit, dupa impuscarea sotilor Ceausescu, “averea diavolului”. Asa se poate explica si nemaipomenita prosperitate a afacerilor lui Dan Voiculescu, imediat dupa decembrie 1989.

In 1990, zeci de ofiteri de securitate cu misiuni de aport valutar (AVS) s-au imbogatit, devenind proprietarii sumelor valutare pe care le-au depus in anii comunismului, in conturi secrete de la BRCE, deschise de Securitate pe numele lor. Pentru ca nimeni nu a mai revendicat sumele din conturile acestor lucratori AVS, care in fapt alimentau conturile lui Ceausescu, a facut posibil ca fostii securisti sa devina azi cei mai mari oameni de afaceri. Acesti bani nu au mai iesit niciodata la iveala, toate incercarile de recuperare a lor fiind blocate din ordin politic in 1990, atunci cand o echipa de experti canadieni de la KPMG PeatMarwick Thorne – Toronto, angajata de Guvernul Romaniei, a ajuns la firma CRESCENT.

Tot mai multe voci spun azi ca Dan Voiculescu a fost una dintre persoanele care a mostenit conturile lui Ceausescu sau o parte din ele, la fel cum multi ofiteri de Securitate au avut norocul sa ramana cu importante sume valutare in conturile personale, dupa caderea regimului comunist. Nu mai este azi un secret ca ofiterii Securitatii, precum si numerosi functionari de vaza din structurile puterii de atunci, aveau fiecare misiunea sa aduca dolari, prin orice mijloace, pentru vistieria tarii, pentru Ceausescu. Cu totii erau inregistrati in Serviciul de Aport Valutar pentru Stat (AVS) si aveau fiecare conturi deschise la BRCE (viitoarea BANCOREX). Acesti lucratori de Aport Valutar aveau norma sa stranga bani, sub sanctiunea retrogradarii. Asa s-au strans la buget sute de milioane de dolari numai din rascumpararea a mii de evrei si etnici germani, care au dorit sa emigreze din Romania. De aceea ne si miram continuu de gestul lui Emil Hurezeanu, desi, financiar, ne convine.

BRCE a fost in fapt banca in care toti cotizantii AVS au avut conturi personale. Dupa 1990, functionarii BRCE – BANCOREX au sters urmele acestor conturi, distrugand intreaga arhiva. Securistii care aveau aceste conturi pe numele lor s-au lansat masiv in afaceri, tocmai pentru ca banii din aceste conturi le-au revenit. Aceasta este si una dintre explicatiile de ce un procent atat de mare de securisti au devenit marii oameni de afaceri post-decembristi.

Filiera : Cifra de afaceri anuala a CRESCENT, declarata de ea insasi se ridica la 200 de milioane dolari. Surse care au incercat sa investigheze in 1990 firma CRESCENT au lansat insa informatia ca in realitate cifra anuala de afaceri ar fi fost de 500 milioane dolari.

CRESCENT-ul avea ramificatii in Atena si Viena, unde avea reprezentante oficiale. Cea mai puternica reprezentanta era insa cea de la Bucuresti, condusa de Voiculescu, in calitate de director general. In anii ’84 – ’89, surse avizate arata ca cel care dirija la varf afacerile CRESCENT era un anume John Edgington, care isi facea veacul la Viena.

Tot la Viena se afla si fratele lui Nicolae Ceausescu, Marin, seful Reprezentantei Economice a Romaniei in Austria (prin care se derulau afaceri uriase), care a fost gasit spanzurat, in 28 decembrie 1989, la trei zile dupa impuscarea dictatorilor, in pivnita casei. Versiunea oficiala, in lipsa de alte probe, a fost sinuciderea, insa nimeni nu a acceptat aceasta versiune. Cei care l-au cunoscut pe Marin Ceausescu spun ca acesta l-a cautat cu disperare, in ultimele momente ale vietii sale, pe John Edgington, dar nu a reusit sa-l gaseasca, pentru ca acesta se daduse la fund, afland ce se intampla in Romania. O stire a agentiei austriece APA, preluata de Rompres la 6 ianuarie 1990, anunta: “Marin Ceausescu, fostul sef al Reprezentantei Comerciale a Romaniei in Austria, fratele ex-dictatorului, a fost vazut, cateva ore inainte de a se sinucide, in localitatea Eisenstadt, din Burgenland, unde se gaseste sediul firmei CRESCENT COMMERCIAL MARITIME Ges Mbm, al carei sediu se afla la Nicosia. Locuitorii afirma ca de fapt aceasta firma apartinea Romaniei. Firma care platea imediat pentru produse se ocupa de importurile unor marfuri de lux occidentale, care erau trimise cu camioane particulare spre Romania, a relevat un om de afaceri din Eisenstadt“.

Conturile lui Ceausescu : Dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, Puterea aleasa in mai 1990 a initat o palida tentativa de cautare a conturilor secrete ale Securitatii lui Nicolae Ceausescu. Pentru aceasta, la 14 august 1990, s-a luat Hotararea de Guvern nr. 951 (publicata in M.O. nr 104 din 13.09.1990), act care prin care s-a decis infiintarea unei Comisii Guvernamentale care sa caute si sa recupereze conturile secrete ale Securitatii si familiei Ceausescu. Guvernul Romaniei a considerat ca “Averea Diavolului” poate fi gasita, crezand probabil, la acea data, ca ea se afla in niste conturi secrete, prin banci din Elvetia, SUA sau alte state, pe numele fostilor dictatori. S-a constituit si o Comisie Guvernamentala cu misiunea declarata: descoperirea “Averii Diavolului”. Dintre insarcinarile acestei comisii, mentionam: - identificarea si localizarea fondurilor;  - initierea procedurilor judiciare pentru recuperarea fondurilor; - investigarea, in limitele legii, a cazurilor de coruptie, abuz si frauda, care au facut posibila deturnarea fondurilor de catre sau in favoarea debitorilor. Primul presedinte al comisiei a fost Ion M. Anghel, trimis la nici doua luni dupa numire, ca ambasador in Olanda. Locul sau a fost preluat de actualul premier Mugur Isarescu, care nu se stie cand a renuntat la aceasta calitate, pentru ca din 1992 nu s-a mai auzit nimic despre activitatea acestei Comisii.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Guvernul a angajat o firma de experti canadieni, PEAT MARWICH THORNE, din Toronto, careia i s-a platit pentru investigatiile efectuate un onorariu de peste 250.000 de dolari. Expertii canadieni s-au pus pe treaba si in cateva luni au ajuns cu cercetarile in jurul societatii cipriote CRESCENT COMERCIAL MARITIME, a carei director general al reprezentantei de la Bucuresti era Dan Voiculescu, actualul magnat al imperiului GRIVCO.

In imperiul GRIVCO, abia nascut in acel an, trecusera cu arme si bagaje, in calitate de actionari sau directorasi pe la diverse firme, o serie de fosti ofiteri ai DIE, care pana in decembrie 1989 lucrasera la intreprinderile de comert exterior ale Securitatii: ICE  Dunarea, ICE Metalimportexport si altele. Unii dintre ei mai erau inca activi. In momentul in care cercetarile canadienilor au ajuns la cuibul lui Voiculescu, investigatiile au fost fatis obstructionate. Canadienii au fost intoxicati cu fel de fel de fel de adrese, provenite de la institutiile statului, astfel incat Rod Stambler, reprezentantul PEAT MARWICH THORNE a declarat presei canadiene, care a realizat un film documentar intitulat “Averea Dracului”: “La un moment dat, un moment cheie, am constatat ca a aparut un sistem care a crescut, s-a dezvoltat si functiona intr-un asemenea mod, incat sa nu poata fi identificat ca beneficiar al profiturilor. Fara indoiala ca era de la cel mai inalt nivel din interiorul Romaniei…“

Canadienii au trimis si un raport Ministerului Justitiei, cu rezultatul cercetarilor lor, la data de 29.06.1990, semnat de Robert Lindquist si Edward Belobaba, in care au subliniat piedicile care li se pun la tot pasul. Comisia Guvernamentala a comunicat imediat firmei PEAT MARWICH THORNE: “Dezvaluirea continutului raportului pe care l-ati trimis ministrului Justitiei sau alte informatii legate de acesta ar putea prejudicia ancheta desfasurata de Comisia Guvernamentala si ar putea antrena responsabilitatea ruperii acestui contract”

Postul national canadian CBC a anuntat in 6 octombrie 1991 ca va difuza peste doua zile documentarul “Averea Dracului”. Surpriza: Guvernul Roman a actionat imediat in judecata postul CBC, pentru a interzice difuzarea documentarului. Procesul s-a judecat la 30 octombrie 1991, iar verdictul a fost firesc: interdictia de difuzare ceruta de Guvernul Romaniei a fost ridicata, astfel ca pe 5 octombrie filmul a fost vizionat de telespectatorii canadieni. In mod las, Guvernul Romaniei a negat ulterior ca ar fi fost initiatorul procesului.

PEAT MARWICH THORNE a fost impiedicata sa aiba acces la documentele din BRCE, de la SRI sau diverse ministere, invocandu-se secretul bancar si cel de stat. Prin astfel de metode, Guvernul Roman si Comisia lui Isarescu i-au trimis la plimbare pe canadieni, fara sa se fi recuperat un singur dolar din averea “mult cautata”. In realitate, gestul politic de inmormantare a afacerii a avut la baza descoperirea unui adevar: banii cautati se aflau sub controlul unor fosti ofiteri de Securitate sau din DIE, iar deconspirarea acestora ar fi bulversat structurile serviciilor interne de informatii. Aceste fonduri, provenite in majoritate din depozitele constituite la BRCE in anii comunismului, de cei din DSS si DIE, se regasesc azi in firmele private ale securistilor care “au reusit in afaceri” dupa 1989.

Din februarie 1992 s-a constituit si o comisie senatoriala pentru gasirea “Averii diavolului”, condusa de senatorul PDSR Dragos Luchian. Reluata din punctul unde a fost abandonata de Comisia Guvernamentala, investigatia noii comisii a vizat verificarea conturilor din BRCE, scop pentru care s-a desemnat o echipa de sapte experti din Ministerul Finantelor, care insa s-au apucat de treaba si nu au mai terminat-o niciodata.

Arhiva BRCE a fost distrusa intre timp si peste 2 miliarde de dolari, cat se aflau in visteria BRCE, au disparut in mod misterios. Un control al Curtii de Conturi a Romaniei, efectuat la BRCE in 1996 (primul de acest gen din 1996), concluziona:

- nu s-a putut stabili pe baza de documente modul de gestionare a Fondului valutar centralizat al statului, deoarece fondul a fost desfiintat nelegal si nejustificat de catre BRCE in ianuarie 1990. La data desfiintarii, fondul insuma 1,106 miliarde de dolari;

- in 1991, BRCE a deschis pe numele BNR un cont numit “BNR – Fond de stat valutar”, in care, prin patru operatiuni, a inregistrat plati fara documente justificative de 906 milioane de dolari, facand datoare in acest fel BNR, in numele statului, cu suma mentionata, pe motiv ca ar fi achitat la extern datorii ale statului;

Expertii canadieni au stabilit, in momentul cand au batut la poarta CRESCENT a lui Dan Voiculescu, ca aceasta companie a avut la BRCE un cont necomercial, nr 47.11.285.350-2, si un altul la sucursala din Bucuresti a SOCIETE GENERALE, nr. 020221. Contul de la BRCE al CRESCENT era manevrat de Rodica Vlaicu, de la Departamentul Economic.

Depistarea averilor acumulate de firma CRESCENT, din afacerile purtate cu firmele Securitatii (ICE Dunarea, ICE Metalimportexport, ICE Vitrocim, Danubiana etc), estimate neoficial la circa 1,5 miliarde de dolari, se pot afla foarte lesne, daca institutiile abilitate i-ar lua la intrebari pe martorii afacerilor lui Dan Voiculescu, in majoritate ofiteri DIE sau de Securitate, ori colaboratori ai acestor institutii nu demult apuse.

Printre acestia: - Vasile Voloseniuc, fost presedinte BRCE; - Gheorghe Crainicean, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar si administrator la firmele lui Dan Voiculescu; - Mihai Lazar, fost functionar la ICE Dunarea, azi actionar si administrator al firmelor lui Voiculescu; - Rodica Vlaicu, fosta functionara la BRCE, care administra direct contul CRESCENT; - Nas Leon, fostul sef al Gospodariei CC al PCR, cel care inventaria fondurile secrete ale Securitatii si ii raporta regulat lui Ceausescu cuantumul sumelor; - Dan Pascariu, fost vicepresedinte pentru operatiuni internationale la BRCE; - col Gheorghe Badita, fost sef la ICE Dunarea; - col Constantin Gavril, fost sef la ICE Dunarea; - gen Aristotel Stamatoiu, fost sef la ICE Dunarea; - Ion Presura, fost director adjunct la ICE Dunarea; - Nicolae Patrubani, fost contabil sef la ICE Dunarea.

Unul dintre cei mai avizati martori ai averilor facute cot la cot cu Securitatea de catre Dan Voiculescu – CRESCENT este lt. col. Anghelache Constantin (fost sef la Clubul Rapid). In 23 decembrie 1989, postul de radio “Europa Libera” a dat publicitatii un numar de cont, divulgat de ofiterul Liviu Turcu, refugiat in SUA, cont folosit de familia Ceausescu pentru operatiunile valutare facute in anii comunismului. “Contul, deschis la BRCE, a avut nr. 4721.427.300.2”, a continuat mesajul Europei Libere, “este un cont folosit de familia Ceausescu, pentru operatiunile valutare. Numele responsabilului cu actiuni valutare este lt. col. Anghelache Constantin, cu atributii importante in Ministerul Comertului Exterior, in Ministerul de Externe si BRCE. Acest lt.col. Anghelache Constantin este un martor important si trebuie facut totul sa fie pastrat pentru a sti ce stie“.

“Retineti-l pe Dan Voiculescu!” Firma de contabilitate juridica PEAT MARWICK THORNE din Toronto si firma de avocatura GOWLING, STRATHY & HENDERSON au fost angajate, la data de 12 martie 1990, de catre Ministerul Justitiei, in numele Guvernului Romaniei, sa depisteze conturile secrete ale Securitatii si ale familiei Ceausescu, in care se banuia ca se afla peste 400 milioane de dolari.

Cercetarile detectivilor canadieni s-au blocat, asa cum am mai spus, la firma CRESCENT si la personajul ei cheie, Dan Voiculescu. In data de 8 mai 1990, canadienii au efectuat un raport, in care au subliniat ca au documente care atesta ca firma CRESCENT a fost a lui Nicolae Ceausescu si au propus o serie de masuri juridice, menite sa depisteze toate conturile manuite de Dan Voiculescu, de la bancile din strainatate si din tara.

Cand ancheta PMT a ajuns la acest punct, Guvernul lui Iliescu nu a mai platit nici un dolar, blocand investigatiile la toate nivelele. Nimeni nu a avut acces la documentele oficiale ale serviciilor secrete romanesti sau la BRCE. Justitia lui Iliescu nu a miscat nici un deget pentru a soma, printr-o hotarare judecatoreasca, bancile straine unde CRESCENT avea o sumedenie de conturi valutare, cu toate ca unele banci din Elvetia au confirmat oficial existenta unor conturi ale lui Ceausescu. Dan Voiculescu a devenit intangibil si nimeni nu l-a mai deranjat cu asemenea probleme pana in ziua de azi, cand stapaneste o incredibila avere.

Prezentam in continuare masurile de recuperare a banilor CRESCENT, propuse de PMT prin “PROIECT 13 CRESCENT”, care au culminat cu dispozitia: “RETINETI-L PE DAN VOICULESCU!”. Insa nimeni nu l-a retinut sau arestat.

Autorii loviturii de stat, cei care l-au asasinat practic pe Ceausescu, au musamalizat toate cercetarile canadienilor, iar banii furati poporului roman au fost deturnati in stil mafiot, ajungand in conturile unor personaje de prim rang ale regimului Iliescu-Nastase. "

" http://aleximreh.wordpress.com/2011/02/05/crescent-dan-voiculescu-autorii-loviturii-de-stat-l-au-asasinat-pe-ceausescu-pentru-a-deturna-averea-diavolului-in-stil-mafiot/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 19, 2013, 22:23:30

 " Sechestru pe averea lui Dan Voiculescu

   
Sechestru pe averea lui Dan VoiculescuFoto: Arhiva
Sentinta de 5 ani de inchisoare cu executare nu a fost singura veste proasta primita joi de Dan Voiculescu. Magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus si sechestru pe suma de 15 milioane de lei, precum si pe imobilul acestuia situat pe soseaua Kiseleff, din Bucuresti.

Decizia condamnarii nu este definitiva, avocatul Gheorghita Mateut anuntand deja ca a facut deja recurs.

Momentan este vorba de sechestru asigurator, mai exact bunurile raman in posesia inculpatului pana la o decizie finala, dar acesta nu are voie sa le instraineze.

Prejudiciul produs statului in urma privatizarii ICA este estimat la peste 60 de milioane de euro. Inca 12 persoane sunt cercetate pentru faapte de coruptie.

Conform Top 300 Capital, familia Voiculescu detinea aproximativ 600-650 de milioane de euro in anul 2012.

Dan Voiculescu, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare

Potrivit declaratiei sale de avere, depuse la Senat in 2012, inainte de a-si da demisia din Parlament, Dan Voiculescu are pe numele sau, la proprietati imobiliare, doar casa din Kiseleff, dobandita in 2002, desi presa a prezentat pe larg vila familiei Voiculescu din Corbeanca, precum si alte proprietati imobiliare.

Dan Voiculescu declaratie avere


Pe numele sau, Dan Voiculescu nu are trecuta nicio masina, dar, in schimb are numeroase conturi la banci, precum si de recuperat datorii de la familie sau chiar angajati ai trustului Intact.

Liderul PC, Daniel Constantin, si directorul postului Antena 3, Mihai Gadea, sunt printre cei care au beneficiat de generozitatea fostului senator."


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 20, 2013, 21:49:09

 " http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/6594-PRE%C5%9EEDINTE-FONDATOR-al-Funda%C5%A3iei-quot-DACIA-quot-dr-LIVIU-PANDELE "

 " http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg146991#msg146991 "

 " http://ro.wikipedia.org/wiki/Utilizator:Liviu_Pandele/Articol_nou "

 " PANDELE    LIVIU    COSTICA    NEONICA    BRASOV    BV    6812    FD    6-May-65    "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: navoi din Decembrie 22, 2013, 12:15:40
dinescu_mircea
florescu_mugurel
ionescu_tache
marinescu_gheorghe
nicolaescu_sergiu
raimond_luca ......
braia_doru .....
maries_teodor_doru
george_costin
cutean_emil
fesan puiu
vintila_sorin mester
nicolaesc_adrian viorel
socaciu_victor......
lista poate continua pana la 500 000, toti sunt asa zisele cozi de topor ale poporului roman dar care de fapt sunt infiltrati pentru a fi confundati ca apartinand si fiind romani.
Aceste "enigme" post decembriste cu interese meschine impotriva a tot ce inseamna roman, aceste "enigme" care  au emis si functioneaza dupa sintagma "romania este frumoasa dar pacat ca este locuita" sunt cei care astazi si ieri mimeaza si au mimat cautarea dreptatii.  Tinta lor, declarata, este sa provoace pedepsirea celor care au tras la revolutie fara sa declare adevaratul lor scop, si anume de fapt, tot ce au ridicat la rang de "luptator pentru revolutie si aflarea adevarului in vederea pedepsirii celor vinovati" este o lupta acerba de inducere in eroare.
Tinta sunteti voi, adevaratii decembristi, care ati avut decenta sa ridicati capul din tarana si mizeria dictatoriala, si impotriva voastra, a celor care nu a_ti mai vrut sa fiti arestati in propria voastra tara, a celor care nu au vrut sa mai nasca copii in detentia comunisto_sovietica dictata de o coalitie de "enigme", iar scopul este sa arunce asupra voastra vinovatia nelegiuirilor si crimelor comise de ei impotriva poporului roman.
  Intrun final tinta este ca voi adevaratii luptatori sa fiti pedepsiti in urma actiunilor lor meschine chiar de catre poporul pe care voi l-ati vrut liber si pentru care v-ati ridicat.
  In mintea acestor "enigme" de fapt se joaca existenta acestu popor ROMAN care conform vointei "enigmelor" trebuie in permanenta pus in confuzie in asa fel incat sa ia decizii singur da a-si condamna si distruge eroii astfel incat din cauza acestor fapte sa fie fara putere de aparare impotriva invaziei si ocuparii care va avea loc dupa exterminarea voastra, nepretuiti eroi


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: remus43de din Decembrie 22, 2013, 17:45:19
Va marturisesc faptul ca am fost luat prin surprindere de aceasta dezvaluire, sau marturie a dumneavoastra, domnule Navoi. Tocmai de aceea va cer niste explicatii suplimentare. Afirmati ca cei trecuti in lista dumneavoastra "de fapt sunt infiltrati pentru a fi confundati ca apartinand si fiind romani", de unde am dedus ca ar apartine altor etnii. Ca sa ma convingeti ca aveti o documentare reala asupra lor, va rog sa treceti in dreptul fiecaruia etnia careia ii apartine. Pentru mine conteaza mai putin etnia omului, cat caracterul si faptele sale, dar fie, accept teza dumneavoastra ca ipoteza, insa trebuie sa ne convingeti ca respectivii nu apartin etniei noastre.

dinescu_mircea
florescu_mugurel
ionescu_tache
marinescu_gheorghe
nicolaescu_sergiu
raimond_luca ......
braia_doru .....
maries_teodor_doru
george_costin
cutean_emil
fesan puiu
vintila_sorin mester
nicolaesc_adrian viorel
socaciu_victor......


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 24, 2013, 09:49:08

 " * Adevărul.
Misterele Revoluţiei (II, 31) – Acţiunile diversioniste ale Securităţii la BraşovPosted by poetul in din ziar   


generalul iulian vlad, nicolae ceausescu, nicolae militaru, revolutia moscovei, revolutia securitatii, securitatea, vasile milea

Pentru că prăbuşirea regimului era iminentă, Securitatea a elaborat, în noiembrie 1989, planul ei de acţiune pentru eventualele mişcări de stradă. Dumitru Răşină, şeful Securităţii din Arad, susţine că, în toamna anului 1989, a primit misiunea de a nu reprima revoltele şi de a selecta oameni capabili să incite şi să creeze dezinformări.

Momentul „Decembrie ’89″ nu a prins Securitatea nepregătită de schimbare. Şefii Direcţiei Securităţii Statului îi numărau zilele lui Nicolae Ceauşescu în toamna anului 1989. Prăbuşirea ultimului dictator al Europei urma să prindă în tăvălugul său şi reţeaua de securişti şi informatori care controla ţara. În atare condiţii, Securitatea îşi pregătise un plan prin care să scape cu bine din furcile caudine ale schimbării de sistem.

Un plan despre care vorbesc oameni din sistem, dar care a fost, în permanenţă, negat ferm de fostul şef al Securităţii, generalul Iulian Vlad. Colonelul Dumitru Răşină, şeful Securităţii Arad în timpul Revoluţiei, a dezvăluit că responsabilii judeţeni ai acestei instituţii au primit misiunea de a nu reprima eventualele revolte de stradă şi de a selecta oameni capabili să creeze dezinformare, provocare şi incitare.

Acest ordin ar fi venit chiar de la vârful Securităţii. Colonelul Răşină susţine că strategia de la Revoluţie a fost pusă la cale în trei consfătuiri cu caracter secret, ţinute în acelaşi timp la Bucureşti, Braşov şi Iaşi, în data de 11 noiembrie 1989. Răşină a luat parte la şedinţa de la Braşov. Iată ce declara el în faţa Comisiei Senatoriale pentru Cercetarea Evenimentelor din Decembrie 1989. Dumitru Răşină: Am fost anunţat la ora unu noaptea – deci, era pe 11 noiembrie 1989, aveam acasă telefon din acesta guvernamental – „te prezinţi la ora 11.00 la Braşov. Singur, cu orice mijloc, îţi aprob maşină de serviciu”, că nu puteam să plec cu maşina fără aprobare.

Şerban Săndulescu (senator, membru al Comisiei): Cine v-a spus?

Dumitru Răşină: Iulian Vlad. Şi apoi, la 10 minute, Aristotel Stamatoiu (nr. – şeful Serviciului de Informaţii Externe în 1989). «Ştii ordinul? Vii, te aştept la Braşov!». M-am dus la Braşov. Eu am condus, n-am luat şoferul. Mi s-a zis: «Fără agendă, fără creion, fără niciun fel de mijloc de înregistrare». La ora 11.00 punct mi s-a permis accesul în Inspectoratul de Interne de la Braşov, unde, într-un birou de lucru, cred că al şefului Securităţii, în capul mesei a fost generalul-locotenent Stamatoiu Aristotel. Prezenţi la convocarea de la Braşov au fost toţi şefii de Securitate din Transilvania, Timişoara, Gorj, Caraş-Severin. La aceeaşi oră 11.00 – şedinţă la Bucureşti, pe care a ţinut-o generalul Vlad cu şefii de Securitate din Muntenia şi Oltenia.

Un plan suspect: biserica din Parcul Mic a fost ciuruită de gloanţe

Iar la Iaşi – şefii de Securitate din Moldova şi Dobrogea. La Iaşi a condus această convocare generalul Neculicioiu, fostul şef al Unităţii 0110 până la Revoluţie. Generalul Stamatoiu, când s-a făcut ora 11.01, a deschis plicul, după ce a fost asigurat de cel de la uşă că nu avem nimic de înregistrat sau de notat. A desfăcut plicul, au fost şase foi şi jumătate, scrise cu caractere mari. Cancelaria CC avea antetul sus, cum se punea. Începea cu „Notă”. Din care astăzi sunt în stare să vă spun cele trei idei ale acestei note. Prima idee: a început aşa, că din datele şi informaţiile primite din exterior şi din verificarea din lucrarea informativă de către aparatul de informaţii interne, a unor persoane adversare preşedintelui Ceauşescu, rezulta neîndoielnic că în următoarele trei luni se vor întâmpla:

A. Lichidarea lui Ceauşescu în urma unei vizite pe care o va face în Crimeea sau la Moscova, ca invitat la o plenară de partid sau consfătuire.
B. Schimbarea din funcţia de secretar general şi din cea de şef de stat, urmare a unei plenare care va avea loc în Bucureşti, într-un loc secret, unde va fi demis.
C. Apariţia unor manifestaţii de stradă de tip Braşov, de tip Valea Jiului, parcă a zis, la care vor participa elemente declasate şi foşti deţinuţi de drept comun, unde vor avea loc ciocniri cu Armata, va fi ocupat sediul, iar Ceauşescu va fi obligat să fugă sau va fi prins şi judecat. "

" http://poetul.wordpress.com/tag/generalul-iulian-vlad/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 25, 2013, 12:00:23

 " " http://www.romanialibera.ro/cultura/muzica/craciunul-cu-grigore-lese-321388.html " "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 28, 2013, 17:51:19

" http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013122494882/Decembrie-1989-marturii-si-documente/Cum-au-matrasit-IliescuCo-averea-PCR.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 29, 2013, 01:17:49

 " http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=126.385;wap2 "

 " Voiajorul:
Buna seara,
Numele meu este Troenaru Marius, brasovean de origine si printre altele una dintre victimele « prietenului » meu Aranusi Ciprian.
Eu sunt cel care in Decembrie 1989, am reusit sa-l scot din casa pe acest « prieten » pentru ca trebuia sa incercam sa facem ceva in asa fel incat sa ne alaturam multimii, care speram ca se va aduna, asa cum aveam déjà informatii ca-n alte localitati din tara au loc miscari de contestare a regimului comunist.
Am venit direct de la Turnu-Severin unde lucram ca inginer stagiar, avand speranta ca se va intampla ceva de genul Timisoarei si la Brasov.
Am participat direct la declansarea evenimentelor din Brasov, fiind in primele randuri a manifestantilor si nu mi-am revendicat niciodata anumite drepturi revolutionare.
In anul 1992 am parasit Romania si m-am stabilit definitiv in Belgia.
In martie 2008 am reusit sa intru in posesia dosarului meu de urmarire informativa cu nr. I 209342, nume conspirativ de urmarire « VOIAJORUL ». Cu stupoare am constatat ca « prietenul » meu Aranusi Ciprian alias « VLAD » era cel care ma turna la greu la securitate, serviciul anti-terorist 620, din care faceau parte Mr. Paraschiv Nicolae si Cpt. Radoslav Anghel.
Din dosar rezulta ca a fost racolat la data 30/09/1989 semnand un angajament la data 15/11/1989 fiind titularul dosarului fond de retea nr. R 253864.
Constat ca acest individ si-a insusit propia mea identitate transpunandu-se intr-o asa zisa victima a Mr. Paraschiv, declarand in nenumarate randuri in mass-media brasoveana fragmente din trecutul meu si evolutia mea post decembrista.
Citat :
O dovada a minciuni si m.a.n.i.p.u.l.a.ri.i. Ciprian Aranusi, nume de cod „Vlad”.Faptic  ceea ce povesteste Aranusi in articolul respectiv este viata lui Marius Troenaru (care a emigrat in Belgia in 1990) pe care”vlad” il „turna” la securitate in dosarul Voiajorul!
De fapt Aranusi este in Brasov locotentul lui Maior cu ,care a facut multe „magarii” cu dosare la SSPR!
http://www.portalulrevolutiei.ro/arhiva/home_241.html
Un alt braşovean, Ciprian Albert Aranuşi, declară tot sub semnătură privată, că în luna august şi septembrie 1989, aceeaşi securişti, respectiv Paraschiv şi Radoslav, l-au anchetat la sediul Securităţii Braşov, pentru că aveau „informaţii” că vrea să părăsească ţara. Scârbit că tot securiştii sunt la putere, braşoveanul a emigrat în 1990 în Belgia.
Astăzi, după 17 ani, din acest punct de vedere, în România nu s-a schimbat mare lucru.
„Beciurile Securităţii”

O altă victimă a securistului Noni, actuala mână dreaptă a primarului Georgică, a fost inginerul Marius Troenaru. Fiul unui inspector de la Sănătate, Troenaru terminse politehnica şi fusese repartizat undeva în Mehedinţi. În 1989, în timp ce Marius era într-o delegaţie la Braşov, la uşa familiei Troenaru a sunat cuplul de securişti Radoslav-Paraschiv şi i-au ordonat să se prezinte a doua zi la Secu. Inginerul povesteşte, sub semnătură, că Paraschiv a urlat la el şi l-a înjurat, pentru că aflase că ar vrea să fugă din ţară pe Dunăre. Ancheta a durat mai multe zile, timp de trei-patru ore. „Dacă nu spui tot nu mai ieşi niciodată, bă, din beciurile Securităţii!”.
Chiar şi prietenii şi vecinii inginerului au fost chemaţi la Securitate, interogaţi şi puşi de Noni să dea declaraţii despre Troenaru.
http://www.cnsas.ro/documente/adeverinte/2009/615%20Aranusi%20Ciprian%20Albert.pdf
Citeva puncte din angajamentul lui semnat cu Radoslav:
Incadrarea informatica a obiectivului cu sursele „ Alexandrescu” si „Vlad” , care vor fii dirijate pentru a stabili:
-daca face pregatiri pentru a pleca din tara si prin ce modalitati
-daca se manifesta dusmanos sau elogiaza modul de viata din occident
-daca audiaza si colpoteaza stirile transmise de posturile de radio straine
-daca influnteaza negativ persoanele cu care vine in contact sau ii instiga la activitati contrare normelor de drept
-semnalarea operativa a disparitiei acestuia de la domiciliul
http://www.cnsas.ro/documente/adeverinte/2009/23%20Mardare%20Vasile.pdf
Marea mea nedumerire cum CNSAS elibereaza asemenea decizii! Cert este ca Marius Troenaru (il rog sa confirme si pe forum), va contesta dreptul de revolutionar a lui Aranusi,dovada avind dosarul de urmarit  cu notele date de Arnausi Ciprian!
Inchei citatul.
Vin ca atare si confirm cele scrise mai sus, iar in acelasi timp il voi contesta la toate forurile de decizie competente si sper ca SSPR si CPRD sa i-a act de acest caz.
Cum e posibil ca un turnator, impostor si incendiator de masini sa reprezinte adevaratii revolutionari in Brasov ?
Ce s-ar fi intamplat cu mine daca revolutia ar fi esuat avand asemenea « prieten » ?
Voi revenii….

Voiajorul:
In sustinerea celor afirmate de mine mai sus vin cu documentele care atesta calitatea de turnator cu angajament al sursei "VLAD" alias ARANUSI CIPRIAN

Voiajorul:
Sursa "VLAD" alias ARANUSI CIPRIAN

Voiajorul:
Sursa "VLAD" alias ARANUSI CIPRIAN "

" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=126.390;wap2 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Decembrie 29, 2013, 03:36:04

 SERCARU   VIOREL   ILIE   MARIA      BV   8111   FD   27-May-55   

 " Buzunarul bunicii " joc piramidal si pepiniera de falsi revolutionari.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 02, 2014, 15:30:41

 " " http://www.youtube.com/watch?v=_yCb76We6u4  " "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 03, 2014, 21:25:04

 " Pe urmele speranţei, la Chişinău

Pe urmele speranţei, la Chişinău
 
Basarabia, altfel decât o ştiţi

- "Formula AS" a profitat de pretextul "momentului Vilnius" şi de interesul deosebit provocat, atât în România, cât şi în Occident, de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, pentru a lua pulsul Chişinăului, în cele mai importante zile din istoria sa post-sovietică. Oficiali guvernamentali, politicieni de prim-plan, analişti politici, sociologi, foşti şi actuali jurnalişti de top, oameni simpli, tineri, dar şi vârstnici, care au prins vremurile României Mari, ne-au ajutat să conturăm o imagine a Basarabiei, dincolo de prejudecăţile şi de clişeele cu care ne-am obişnuit să gândim, când vine vorba despre "fraţii de peste Prut" -

Două săptămâni cât două decenii

În doar două săptămâni, în acest sfârşit de an 2013, în Moldova de peste Prut s-au întâmplat mai multe evenimente decât în două decenii. Ca şi cum, printr-un straniu complot al destinului cu geografia şi cu istoria, Bruxelles-ul, Bucureştiul, Vilniusul şi Alba Iulia s-ar fi aliniat pe aceeaşi axă, ce duce direct la Chişinău. Uneşti punctele, ca în revistele copilă­riei, şi îţi apare limpede povestea trecutului, a prezentului şi, mai cu seamă, a viitorului Republicii Moldova. În doar două săptă­mâni, o mică republică ex-sovie­tică, aflată dincolo de graniţele Uniunii Europene, un stat ignorat pe nedrept, adesea chiar şi în Ro­mânia, din care face parte isto­rică, Republica Moldova, devine, brusc, un stat-vedetă în lumea întreagă: întrebi orice oficial eu­ropean şi îţi va spune că Mol­do­va reprezintă definiţia excepţio­nală a curajului şi a ambiţiei de a ară­ta, după ani de zile de lupte cu disproporţionate forţe externe, dar şi după infinite bâjbâieli in­ter­­ne, adevărata sa identitate şi adevăratele valori profund europene la care ţine.
Pe urmele speranţei, la Chişinău
Cu bucurie, spre unire
 
Succesiunea de eveni­mente e absolut copleşitoare. Pe 14 noiembrie, la Bru­xelles, în prezenţa premierilor României şi Moldovei, preşedintele Comisiei Euro­pene, Jose Manuel Barroso, felicită Chişinăul pentru progresele făcute pe drumul său european şi propune Parlamentului European eliminarea, cât mai grabnic posibil, a vizelor pentru cetăţenii de peste Prut. O veste fantastică pentru orice basarabean! Câteva minute mai târziu, în faţa întregii Co­munităţi Europene, premierul moldovean, Iurie Leancă, îi dă o replică memorabilă lui Barroso, în discursul de mulţumire. "Domnule preşedinte, îmi voi susţine şi eu, ca şi domnul Ponta, discursul în limba română, pentru că aceasta este limba noastră maternă, iar limba română este deja o limbă oficială a Uniunii Europene. Fac lucrul acesta doar pentru a demonstra că, având o limbă comună, noi suntem mai mult decât vecini". Ponta priveşte surprins spre Leancă, Barroso zâmbeşte ca un om care ştie multe, iar asistenţa întrea­gă preia emoţia momentului. În doar câteva zile, pe 29 noiembrie, urmează Summitul de la Vilnius. Un mo­ment capital pentru viitorul statelor foste sovietice, pe care UE le-a atras de partea sa, în aşa-numitul Partene­riat Estic. Ca şi Ucraina sau Georgia, Moldova aşteaptă invitaţia de asociere cu Uniunea Europeană, dar şi sem­narea unui important acord de liber schimb economic. Sunt primii paşi, obligatorii, pentru a deveni stat mem­bru al UE. În ajunul Summitului, când era deja clar că Ucraina refuzase oferta UE şi când toţi ochii erau aţin­tiţi spre Moldova, preşedintele Traian Băsescu face, în ţară, în "prime-time", la TVR, o declaraţie mai tran­şantă ca oricând: "Reîntregirea ţării ar trebui să fie viito­rul proiect de ţară al României. Dacă cei din Re­publica Moldova îşi vor dori acest lucru, atunci Româ­nia e obligată să spună «Da!»". A doua zi, pe 29 no­iem­brie, e Summitul. Dacă Ucraina, care a cedat pre­siunilor Moscovei, e "fantoma balului", Moldova e "regina" aceluiaşi bal, cum inspirat transmite cores­pon­dentul Agenţiei Reuters. Şefi de state din întreaga lume spun lucruri mari la Vilnius, despre Moldova, în vreme ce, la Chişinău, ieşiţi în stradă să sărbăto­reas­că eveni­mentul, oamenii visează frumos. "Oare se poa­te să intrăm şi noi în UE, alături de România, până prin 2018-2020?". Ca un dat al sorţii, după doar două zile, capitala Moldovei e din nou în stradă. E 1 Decem­brie, e ziua României Mari, iar pentru unioniştii români de la Chişinău, ziua aceasta e mai importantă decât celebrarea oricărui summit. Patrioţi înflăcăraţi, veniţi cu steaguri tricolore de prin toate părţile ţării, unioniştii spun, sus şi tare, că Moldova trebuie să intre numaidecât în UE şi că acest lucru se poate face automat, prin unirea cu România. În parcul din spatele statuii lui Ştefan cel Mare, pe "Aleea Clasicilor", oa­meni trecuţi bine de 70 de ani îmi spun, cu la­crimi în ochi, că nu vor să moară până nu prind reîntregirea. E în ochii lor şi teamă, dar şi încredere, mândrie mai multă, parcă, decât ori­când. Iar în spatele fiecărei pri­viri e povestea, cel mai adesea dramatică, a unui om, a unei familii, a unui neam. Sunt mii şi mii de poveşti care se vor spuse şi, poate, cândva, înţelese.

"Eli Pili"

Pe urmele speranţei, la Chişinău
Iurie Leancă, premierul Moldovei, în cadrul momentului festiv de la Vilnius
 
Şi totuşi, nu e aşa de uşor. Infla­mat de manifestaţiile de bucurie unio­niste, rămâi uimit să constaţi, imediat ce sărbătoa­rea se stinge, că realitatea basara­beană nu e însoţită mereu de petale de flori. Bucureştean venit prima oară la Chişinău, habar n-ai că limba lui Puşkin, dar şi a lui Putin, se vorbeşte în Basarabia peste tot. Restaurantul "Eli Pili", de pildă, e un veritabil colţişor de Occident, la fel ca şi restaurantul "Cactus" sau ca localul "Tucano". La orice oră intri la "Eli Pili" vei găsi acolo miniştri şi consilieri ministeriali, artişti, jurnalişti - lumea bună a Chişinăului. "Eli Pili" înseamnă în limba rusă "Mă­nânci şi bei", îmi traduce Vadim Zgherea, student la Jurnalism, semnificaţia numelui locului în care tocmai ne-am întâlnit. Faptul că numele unuia dintre cele mai avangardiste localuri din capitala Moldovei necesită traducerea din rusă în română e doar unul dintre paradoxurile cu care Chişinăul te întâmpină la tot pasul. "Limba rusă se vorbeşte peste tot. Chiar şi cei care vorbesc curent româna au tendinţa de a folosi expresii ruseşti. Par mai colorate şi au mare trecere", îmi confirmă Va­dim prima impresie care te şo­chează când ajungi la Chişinău: rusa e vorbită la fel de mult ca şi româna! O auzi vorbită de forţele de ordine moldoveneşti de pe ae­ro­port, o auzi foarte adesea pe stra­dă, te întâmpină la casa de mar­cat a celui mai mare magazin de electronice, unde casieriţa are mari probleme în a-ţi prezenta preţul în limba română, te întâmpină la restaurant, peste tot. Când spun că nu vorbesc rusă, lumea îmi răspunde civilizat, în limba română, pe care majoritatea o vorbesc bine şi foarte bine. Asta e una dintre realităţile dureroase, pentru români, ale Chişinăului în 2013, momentul de vârf al progresiei sale pro-europene. E o realitate total diferită de perspectiva pe care o ai când priveşti, cu speranţă, Chişinăul dinspre Bucureşti. Una dintre cauzele funda­mentale ale frecvenţei limbii ruse în vorbirea curentă şi ale influenţei puternice a culturii de tip rusesc e faptul că România a pierdut net "războiul informaţional" cu Rusia, în ultimul deceniu. Nici asta nu se vede de la Bucureşti. Dar o constaţi, fie şi ca simplu trecător, mer­gând pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, principala arteră a Chişinăului, la fel de aglomerată ca şi artera omo­nimă din Bucureşti. La chioşcuri, distingi o mână de ziare româneşti, în rest, tot ce înseamnă revistă pe hârtie lucioasă (reviste de afaceri, reviste pentru femei, reviste de psihologie, reviste de divertisment etc.) sunt importate direct din Rusia. Deşi multe dintre aceste branduri sunt active pe piaţa din România, nici o astfel de revistă tipărită la noi nu se găseşte pe tarabele de presă din Moldova. Vrei conţinut de calitate la Chişi­nău? Eşti obligat să citeşti în rusă!
Pe urmele speranţei, la Chişinău
Doina şi Ion Aldea Teodorovici, eternizaţi în bronz
 
La fel e şi cu televiziunile. Bătălia e net în favoarea Rusiei. Imediat ce au venit la putere, comuniştii au anulat licenţa televiziunii publice din România, TVR. Abia zilele acestea, de 1 decembrie, TVR a reintrat în grila moldovenilor, după aproape 10 ani. Prin ur­mare, lumea preferă, poate şi din obişnuinţa trecu­tului, tele­viziunile ruseşti. Consumă ştiri şi analize în limba rusă, consumă divertisment în limba rusă. Orice spune Bu­cu­reştiul în privinţa Republicii Moldova, de exemplu, va fi prezentat la Chişinău din perspectiva televiziu­nilor ruseşti. Iar mesajul ajunge la oameni cel mai ade­sea distorsionat.

Dar influenţa Rusiei asupra stării de fapt din Repu­blica Moldova nu se rezumă la limbă şi la propa­gandă. Ruşii au pus mâna pe cele mai importante bănci din Moldova, au pe mână firme importante de vinifi­caţie, conduc întreprinderi mari, în care comunicarea internă se face în limba rusă, după cum îmi spune un om de afaceri de la Chişinău.
Încă un fapt puţin cunoscut în România: mai mult de jumătate dintre cetăţenii moldoveni plecaţi în străi­nătate (aproape 300.000 dintr-un total de circa 600.000 de persoane, conform unor estimări ale Bi­roului pentru Relaţii cu Diaspora al Republicii Mol­dova) muncesc în Rusia! Iar două treimi din banii trimişi acasă de moldoveni (1,4 miliarde de dolari anual, adică aproape un sfert din produsul intern brut!) provin tot din Rusia. Înainte de criză era exact invers, două treimi din bani veneau din Occident... De altfel, presiunea pe munci­torii moldoveni din Rusia a fost una dintre tacticile "neortodoxe" prin care Moscova a încercat, pe ultima sută de metri, să deturneze Moldova de pe drumul ne­go­cierilor de asociere cu UE şi să o atragă în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Mii de cetăţeni mol­doveni au fost expulzaţi în ultimele luni, iar accesul altora în Federaţia Rusă a fost refuzat, cel mai adesea fără nicio motivaţie. "Cazurile nu sunt chiar atât de numeroase pe cât lasă să se înţeleagă partea rusă, care exagerează cifrele, tocmai pentru a pune presiune pe Chişinău", îmi spune Victor Lutenco, consilier al pre­mierului Iurie Leancă şi şef al Biroului pentru Relaţii cu Diaspora.
Dar şicanele Moscovei nu s-au oprit aici. Pentru a doua oară după 2006, Rusia a impus un veritabil em­bargo vinurilor moldoveneşti, unele dintre produ­sele cele mai exportate de Republica Moldova. Uniu­nea Europeană s-a grăbit să ofere cadrul legislativ pentru liberalizarea importurilor de vin pe piaţa UE dinspre Moldova, pentru a micşora pierderile noilor săi parte­neri politici şi economici. "Încet, încet, producă­torii din Moldova se vor ridica la standardele UE şi vor reuşi să cucerească noi pieţe. Oricum, după 2006, ex­por­turile spre Rusia s-au înjumătăţit", susţine Victor Lutenco, cel care, alături de o mână de voluntari ini­moşi, a pus umărul la crearea unei baze de date pe Internet (www.moldovanwine.net) unde poţi afla, din orice colţ de lume ai fi, cel mai apropiat loc în care se vinde vin moldovenesc. Peste 1.000 de oameni s-au alăturat proiectului, în numai o lună de zile, şi peste 200 de locuri au fost identificate pe glob ca având în ofertă vin moldovenesc! Un mic exemplu că Moldova are nu doar curajul să se confrunte cu Moscova, când vine vorba de opţiunea sa europeană, dar găseşte şi resurse de patriotism şi de creativitate, pentru a face faţă şicanelor de tot felul.

Basarabia, văzută de basarabeni

 
Pe urmele speranţei, la Chişinău
Dorin Chirtoacă
 
Pe urmele speranţei, la Chişinău
Vadim Zgherea, un tânăr jurnalist de mare viitor
 
Pe urmele speranţei, la Chişinău
Vitalie Ciobanu
 
Totuşi, în ciuda sfidării curajoase a Moscovei, în ciuda paşilor pozitivi făcuţi de Chişinău în ultima vreme şi în ciuda optimismului afişat de europeni la Vilnius, povestea de succes a Moldovei pe drumul său spre Bruxelles depinde de un mare "dacă": vor rămâne sau nu la putere, anul viitor, forţele pro-europene? Am vorbit cu mai mulţi prestigioşi lideri de opinie de la Chişinău - analistul Vitalie Ciobanu (Revista "Con­trafort"), sociologul Doru Petruţi (IMAS Moldova), jurnalistul Vasile Botnaru (Radio Europa Liberă) - despre Moldova în era post-Vilnius şi toţi, fără excep­ţie, mi-au spus că, personal sunt optimişti, dar că 2014 va fi un an crucial pentru destinul european al Mol­dovei. Coaliţia Pro-Europeană de la Chişinău trebuie să reziste până în toamna anului viitor, când sunt noi alegeri, şi trebuie să accelereze reformele, mai ales în domeniul justiţiei şi al luptei cu corupţia, cum insistă Occidentul. "Am avut, însă, în ulti­­mii 4 ani, prea multe scan­daluri de corupţie (exact la fel ca şi în Ro­mâ­nia n.n.), privatizări frauduloase sau cel puţin suspec­te, am avut crima din Pădurea Domnească - acea vână­toare fatidică, din decembrie 2012, la care au participat mai mulţi dem­­nitari, oameni politici şi ju­decători. Niciun dosar nu a fost dus până la capăt. Scandalurile au fost muşama­lizate. Dar cel mai mare pericol pro­vine din par­tea Federaţiei Ruse, care va încerca să deturneze Moldova de pe calea europeană. Vedem ce se în­tâmplă şi în Ucraina... Se vor înăs­pri sancţiunile economice, vor fi ac­ti­vaţi separatiştii din Transnistria, găgăuzii. Ne putem aştepta la orice scenariu desta­bi­lizator. Un «balon de oxigen» pentru Moldova va fi eliminarea vizelor de călătorie în Occident, promisă de Comisia Euro­peană. Dacă decizia definitivă va fi luată până în martie anul viitor, va fi destul timp până la alegerile din noiembrie, pentru ca cetăţenii să simtă beneficiile acestei înlăturări de bariere. Dar, momen­tan, comu­niştii conduc în sondaje. Ne aşteaptă un an teribil de greu, un an crucial pentru destinul Moldovei. Va fi nevoie de multă muncă, inteligenţă şi voinţă poli­tică, pentru a întoarce dispoziţiile populare. Basarabia are nevoie de continuitate democratică, are nevoie de ră­gaz istoric pentru ca reformele, europenizarea, să-şi ara­te roadele", rezumă analistul Vitalie Ciobanu sta­rea de spirit care domneşte zilele acestea în Moldova. O stare de spirit optimistă şi încrezătoare, pe de o parte, dublată însă de spaima apăsătoare că ruşii nu vor lăsa să le scape Basarabia aşa de uşor. Dincolo de Nistru, gura balaurului scuipă otravă. Basarabia nu se poate descurca singură. Are nevoie de ajutor. De aju­torul Uniunii Europene, al SUA, dar şi de ajutorul diplomaţiei române care trebuie să facă din Moldova de peste Prut, cea mai importantă preocupare a ei, în 2014. În loc de vorbe, Moldova aşteaptă de la Româ­nia, mai mult ca oricând, fapte!
Adevărul e că nu s-au schimbat prea multe în viaţa moldovenilor obişnuiţi, după venirea la putere a forţelor democratice, în 2009. Preţurile din magazine, cel puţin în Chişinău, sunt întru totul comparabile cu cele de la Bucureşti. Asta, în condiţiile în care statisti­cile arată că salariile - şi cel minim, şi cel mediu pe eco­nomie - sunt de patru ori mai mici decât în Ro­mânia. Imaginaţi-vă că aţi câştiga 200 sau 400 de lei pe lună! "Cum se poate trăi în aceste condiţii?", i-am întrebat pe interlocutorii mei. O primă explicaţie ţine de banii primiţi de către cei care au rude în străinătate. Şi aproa­pe fiecare familie are măcar un mem­bru plecat afară. A doua explicaţie e evaziunea fiscală uriaşă. Intri în taxi şi, până îţi aranjezi bagajele, cupola lumi­noasă dispare de pe maşină. Plăteşti preţul stabilit la pornire şi, după ce cobori, observi - surpriză! - cum cu­pola e din nou pe taximetrul care por­neşte în trombă. Vrrrruuum, vreo 500 de lei moldoveneşti au dispărut din bugetul de stat!
"E o vorbă la noi: moldoveanul, şi cu 1.000 de lei, îşi face casă de 1 mi­lion", îmi spune, cu un zâmbet amar, tâ­nărul Vadim Zgherea. Ca tot moldo­vea­nul, ştie şi el ce e sărăcia. Părinţii lui au refuzat să plece în străinătate, ca să-i poată oferi o educaţie mai bună. "Le sunt recunoscător că au rămas alături de mine. Dar au fost momente în care niciunul dintre ei nu avea ser­viciu. O duceam tare greu, iar eu, copil fiind, îmi reproşam, în sinea mea, că eu sunt de vină pentru toate astea, că din cauza mea nu au plecat să câştige mai mulţi bani în Occident". Tranziţia în Moldova a fost mai cruntă decât ne-o putem ima­gina sau decât am trăit-o în România. Cazul lui Vadim e un caz obiş­nuit în Moldova. Primarul Chişi­nău­lui, liderul liberal Dorin Chir­toa­că, avea să-mi spu­nă aceeaşi po­veste: "În ciuda opre­siunilor la care era su­pusă familia mea, ca urmare a luptei sale pentru româ­nism, în peri­oada sovietică o duceam chiar bine, căci părinţii mei erau oa­meni munci­tori. Când a venit tranziţia, nu ne-a fost de­loc uşor, au rămas fără serviciu şi tata, şi mama. Îmi aduc amin­te că au fost ani de zile în care totul era extrem de măsurat la capitolul chel­tuieli. Ne puteam permite doar strictul necesar: mâncarea şi, poate, o haină, şi aceea dintre cele mai ieftine de la piaţă. Cam aşa am dus-o vreme de vreo 10 ani, de prin 1992...", spune primarul Dorin Chirtoacă.

Mica Europă a lui Vadim Zgherea
Pe urmele speranţei, la Chişinău
"Vrem Unirea", scandarea favorită a tinerilor
 

Mica Europă a lui Vadim Zgherea
Sătui de sărăcia şi de lipsa de siguranţă în care s-au zbătut ani de zile, sătui de promisiunile altora şi de iluziile proprii, sătui să tot aştepte un drum mai simplu spre Occident şi o relaţie mai normală cu Rusia, obosiţi să o ia acum, de la capăt, oamenii de calitate din Chişinău şi-au creat ori şi-au căutat propriile lor, mici, Europe în Moldova natală. "Asta ne dă puterea să mergem mai departe”, îmi spune Vadim Zgherea. La cei 20 de ani ai săi, anul acesta a trecut prima oară graniţa spre Vest, spre România la care privea în zilele senine de vară de la geamul casei lui din Cahul, aflată chiar pe malul Prutului. Anul acesta a văzut, de fapt, prima oară munţi adevăraţi, Carpaţii prin care a trecut dinspre Moldova spre Ardeal. S-a oprit la Cluj, în noapte, avea ore destule până la avionul spre Germania, aşa că a luat oraşul la pas, dinspre gară, pe strada Horea, apoi pe strada Ferdinand, cu magazine de lux, scântâietoare în noapte, apoi a cotit uşor spre Piaţa Unirii şi s-a îmbătat cu culorile ordonate imperial de jur împrejurul Bisericii "Sfântul Mihail”. S-a pus pe o bancă lângă vestigiile romane învelite în sticlă şi atunci şi-a spus că, "Da, asta înseamnă Europa!”. Ajuns acasă, după o vreme, a mers în vizită la nişte mânăstiri. A fost la Hâncu şi la Saharna, a fost la mânăstirea din stâncă de la Ţâpova, a fost şi la Orheiul Vechi... "Peste tot am găsit ordine, peste tot am găsit disciplină, peste tot armonie, peste tot pace, acolo totul era frumos şi aşezat, bine făcut, la locul lui. Aşa era acolo. <<Iată că se poate!>>, mi-am zis. Până la urmă, asta e Europa, nu?”, îmi spune Vadim la despărţire.

Mica mea Europă
E 1 Decembrie, mai sunt câteva ore bune până la sărbătoarea organizată în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pe străzi şi prin parcuri, lumea are eleganţa unei zile de praznic. E, de fapt, eleganţa obişnuită a moldovenilor de dincolo de Prut, o modă necoruptă, ca la Bucureşti, de consumerismul de turmă de tip occidental. E multă lume tânără şi frumoasă pe străzile Chişinăului. Liceeni ţinându-se mână cu tandreţe, purtându-şi, parcă, de grijă unii altora. Şi, pretutindeni, oameni cu flori mână, grăbiţi, în pasul inimii, spre cei pe care îi iubesc. Chişinăul e oraşul florilor, sute de metri de florării se întind pe marile bulevarde, iar moldovenii nu aşteaptă vreun motiv special pentru a dărui trei trandafiri roşii sau un buchet de frezii vesele.
Pornesc din faţa Catedralei, printre oamenii aceştia frumoşi, să-mi caut propria mea Europă din inima Chişinăului. O găsesc sus, după ce urc alene, prin vântul ce vesteşte prima ninsoare, pe strada Puşkin, stradă ce mărgineşte Guvernul Moldovei pe o latură şi care trece fix pe lângă Ambasada României, "ambasada ţării noastre în ţara noastră”, cum îmi spusese, de dimineaţă, un tânăr unionist îmbrăcat în drapel tricolor. În capătul acestei străzi lungi şi elegante din centrul capitalei Moldovei, e Universitatea de Stat. Vizavi de ea, peste strada Alexei Mateevici, e un mic parc ce duce spre Valea Morilor, un lac cochet, care a însoţit plimbările în fapt de seară ale atâtor cupluri de iubiţi ai Chişinăului. Chiar pe deal, până să cobori spre lac, e unul dintre cele mai frumoase monumente închinate iubirii pe care le-am văzut vreodată: "Ion-Doina” scrie pe soclu, un nume ce contopeşte în eternitate o poveste de dragoste cum nu s-a mai pomenit. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, trubadurii romantici ai libertăţii Moldovei şi ai marilor idealuri ale românismului, dispăruţi în mod tragic în 1992, pe când veneau să ne cânte, nouă în România, despre frumoasa noastră limbă română. Ion e pe gânduri, parcă, dar Doina, Doina e senină. Visează cu ochii larg deschişi.
Fotografiile autorului
(Chişinău)

sursa : Formula As "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 05, 2014, 06:18:59

" http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/un-regizor-a-ajuns-cersetor-in-piata-romana-romanul-a-colaborat-cu-sergiu-nicolaescu-191659.html ".Print si cersetor ...


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 07, 2014, 21:49:56

" http://www.curentul.ro/2014/index.php/2014010895017/Actualitate/Statul-maghiar-se-pregateste-sa-cumpere-terenuri-agricole-in-Transilvania.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 10, 2014, 07:35:08

 " Revoluţia Română: Simbolul cheie al transformărilor începute în decembrie 1989. Partea a IX-a
Revoluţia Română: Simbolul cheie al transformărilor începute în decembrie 1989. Partea a IX-a

Emil Străinu. Foto: Arhiva ziaristului Dan Badea

Prin evacuarea cuplului Ceauşescu din CC, Lovitura de Palat reuşise, armata conducând încă din 17 decembrie ostilităţile. Întrucât ea continua să deţină puterea, a apărut în direct la TVR Sergiu Nicolaescu, originar din Timişoara, cu un discurs extrem de coerent şi plin de simboluri, adresat generalilor armatei române.

Prin acest discurs, în definitiv corect, dacă ar fi să-l analizăm ca şi când în 22 decembrie 1989 am fi picat direct din Lună, celebrul regizor de profesie Sergiu Nicolaescu le sugera voalat militarilor români să-şi bage minţile în cap şi să meargă până la capăt. Întrucât peste câteva ore era planificată ultima etapă a planului, operaţiunea de legitimare a noii puteri, decisă din afara graniţelor României.

http://youtu.be/2YMke0HK6P0

Primul personaj din setul cărţilor de joc care trebuia suprimat (după modelul utilizat de agenţii speciali americani de lichidare şi care a folosit ultima oară în invazia din Irak în 2003) era locotenent colonelul Gheorghe Trosca, şef de Stat-Major al Unităţii Speciale de Luptă Antiteroristă (USLA).

http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/179/961/310_001.jpg

În noaptea de 22/23 decembrie 1989, conducerea Armatei a chemat a echipă de intervenţie a USLA pentru a asigura paza sediului MApN, informând totodată trupele propriului dispozitiv de apărare că în faţa instituţiei urmează să apară două maşini blindate cu terorişti. Deşi Trosca personal a dat prin staţia radio parolele corecte de recunoaştere şi a discutat cu comandanţii dispozitivelor de apărare, aceştia au deschis focul şi 8 dintre cei 16 uslaşi care purtau uniforma kaki a armatei române, printre care şi locotenent colonelul Gheorghe Trosca, au fost ciuruiţi de gloanţe. Trosca era absolvent al Şcolii de ofiţeri de infanterie şi al Academiei de comandă şi stat major-secţia Infanterie şi tancuri, având numeroşi colegi printre comandanţii dispozitivului din faţa sediului MApN, care a tras totuşi în el. Trosca îşi începuse cariera militară în calitate de comandant de pluton într-o unitate de infanterie a armatei şi fusese transferat de câteva luni la USLA. Anterior lucrase în contraspionajul militar şi UM 0110, la dosarele Corbii I /II şi Azur. În această calitate, îl monitorizase atent pe generalul Nicolae Militaru şi ştia că grupul acestuia, ieşise de câţiva ani de sub controlul Moscovei, aliniindu-se nucleului de intelectuali neo-kominternişti subordonaţi AVO maghiar şi serviciilor occidentale.

http://romanian.ruvr.ru/2013_12_13/Revolutia-Romana-In-ce-a-constat-dizidenta-neo-kominterniStilor-lovilutiei-din-1989-Partea-a-III-a-0195/

În vara lui 1988 am participat ca pilot de MiG-21 la aplicaţia „Granitul”, organizată în cadrul Tratatului de la Varşovia, în rol de agresor, având misiunea de a străpunge apărarea AA din nordul şi centrul Bulgariei pentru a ajunge nedetectat la cap Emine, unde urma să atac prin procedeul „la catarg” o grupare navală inamică din Marea Neagă, care naviga la sud de Varna. La un moment dat, în hărmălaia de comenzi de dirijare transmise prin radio piloţilor de vânătoare bulgari, am auzit vocea unui pilot român de la alt regiment de aviaţie, care m-a apelat aşa cum o făceau doar colegii mei din şcoala militară: „Sile cu stelele de cinci kile”. Deşi nu ne mai întâlnisem de la absolvire, mi-a recunoscut vocea şi acest detaliu, în aparenţă nesemnificativ, mi-a dat mie pe cerul Bulgariei un sentiment de încredere pe care doar camaraderia militară îl poate conferi.

După nouă ani, arestat fiind în Ţigareta 2, ca urmare a înscenării puse la cale de noua armată, rezultată ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989, am avut surpriza să întâlnesc, în persoana unuia dintre magistraţii militari, pe unul din bunii mei prieteni, cu care împărtăşisem pâinea amară şi visele de adolescent, pe parcursul celor patru ani de liceu militar, la Breaza. Acesta nu numai că nu a vrut să mă recunoască dar m-a tratat ca pe un criminal. Dar despre umilinţele la care am fost supus atunci, pe nedrept, de către magistraţii militari, n-aş vrea niciodată să-mi mai amintesc. O posibilă explicaţie ar fi aceea că mulţi dintre actualii magistraţi militari erau în decembrie 1989 ofiţeri activi ai trupelor de uscat şi ai DIA şi au tras cu mare pasiune în români. Metamorfoza la care aceştia au fost supuşi după decembrie 1989, şi pe care eu am simţit-o pe propria piele, nu poate avea la bază decât o pată rușinoasă din trecutul lor, care poate fi îndată făcută publică, în caz că nu mai răspund comenzii. De aceea, persoanele mai sus amintite apără doar interesele mafiei în solda căreia s-au înrolat şi n-au niciun interes să lase să se afle adevărul despre teroriştii din 1989. Şi nici despre contrabanda cu arme de după 1989, de pe urma căreia s-au îmbogăţit probabil aceiaşi terorişti. Pentru cine vrea să-l cunoască pe fostul meu coleg de liceu militar, îl găseşte azi în calitate de preşedinte al Curţii Militare de Apel Bucureşti.

http://romanian.ruvr.ru/2013_09_26/Nini-Sapunaru-Si-scheletele-din-dulapul-USL-Partea-a-V-a-1817/

Revenind la masacrul din noaptea de 22/23 decembrie 1989 din faţa sediului MApN, cadavrele militarilor USLA au fost lăsate de armată, în mod intenţionat stradă, iar capul unuia dintre militari a fost detaşat de restul corpului şi arborat pe post de trofeu. Diversiunea creată doar cu câteva ore înainte, odată cu lăsarea întunericului, sugerată prin sintagma Securişti = Terorişti trecuse astfel, proba verităţii în ochii opiniei publice, prin intermediul unei înscenări criminale. Imediat au intrat în scenă ofiţerii specializaţi în manipulare (unul dintre ei fiind căpitanul de atunci, generalul de astăzi, Emil Străinu), fabulând enorm câteva zile la rând, la TVR şi în ziare, pe seama bieţilor uslaşi. Căpitanul Streinu aparţinea direcţiei de război psihologic, Propagandă Specială a Consiliului Politic Superior, trecut pe 22 decembrie sub comanda lui Ioan Talpeş (cel care avea să devină general şi director al SIE). O flegmă mai mare ca aceasta, pe uniforma armatei române, purtată cu demnitate şi onoare la Mărăşeşti, Oituz şi Mărăşti, nici că se putea!

http://images4.okr.ro/serve/auctions.v7/2012/aug/09/ed0c2dba5353b4107efd023e49c13c26-4454175-700_700.jpg

Simbolistica declanşată odată cu discursul special pregătit al lui Sergiu Nicolaescu, devenea, în câteva ore, din ce în ce mai sugestivă şi doar pe un oligofren nu-l ducea cu gândul la soarta împărtăşită de Mihai Viteazu, cel care avusese îndrăzneala să alipească Transilvania la Ţara Românească şi la Moldova, devenind primul domnitor al celor trei ţări româneşti unite. Nu se poate spune că a fost o întâmplare, întrucât filmul istoric Mihai Viteazul a fost regizat, în 1971, chiar de Sergiu Nicolaescu, având două părți distincte: Călugăreni și Unirea. Şi acest simbol planează şi azi ca o ameninţare vie deasupra capului celor, care, deţinând probe de necontestat, încearcă să devoaleze în toată splendoarea ei, povestea teroriştilor îmbogăţiţi după 1989. Prin urmare deviza pentru militari trebuia să fie: capul plecat, sabia nu-l taie!

http://romanian.ruvr.ru/2013_12_14/Revolutia-Romana-Cine-raspundea-la-numele-de-cod-Marcel-Partea-a-IV-a-5316/

Generalul Constantin Nuţă, şeful Miliţiei şi adjunctul său, generalul Velicu Mihalea, care fuseseră în structura operativă condusă de generalii Guşă şi Stănculescu la Timişoara, au murit în seara de 23 decembrie 1989, după ce elicopterul care-i aducea la Bucureşti a fost doborât în apropiere de Alba Iulia. Nuţă, care anterior fusese şeful contrainformaţiilor militare înţelesese pe deplin jocul făcut de armată la Timişoara şi trebuia eliminat cu orice preţ. În dimineaţa zilei de 23 decembrie Nuţă şi Mihalea fuseseră daţi jos din tren, la Deva, de liderul FSN local, arestaţi şi puşi sub paza regimentului de geniu din oraş. Au fost urcaţi într-un elicopter IAR-330 (unde au fost legaţi cu frânghii de scaune). După decolare, în loc să zboare spre Capitală, elicopterul a fost redirecţionat spre Alba Iulia, de către şefii comandamentului Aviaţiei şi Apărării AA de la Bucureşti. Elicopterul a fost doborât de către militarii de la sol, la ordinul celulei de comandă a MApN de la Bucureşti, care-l indicase ca „terorist". Şi generalii armatei n-au ezitat să-şi arate şi pe mai departe devotamentul lor faţă de beneficiarii străini ai loviturii de stat, adăugând încă 942 de morţi (din care 663 camarazi de-ai lor, militari români), la cei pe care-i omorâseră tot ei, înainte de 22 decembrie 1989. Aşa cum am descris-o într-un articol mai vechi.

http://romanian.ruvr.ru/2012_11_03/93358286/

Aşa că românii au acum armata pe care şi-au dorit-o şi de care sunt mândrii când o văd defilând pe sub arcul de Triumf, pe 1 Decembrie.

http://youtu.be/VbWHl5b3-L4

Notă: Toate informaţiile prezentate în articol aparţin autorului. Postul de radio Vocea Rusiei nu răspunde pentru ele.
Valentin Vasilescu
Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/2013_12_19/Revolutia-Romana-Simbolul-cheie-al-transformarilor-incepute-in-decembrie-1989-Partea-a-IX-a-4488/
"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 12, 2014, 06:14:17

 "  SUA au "un interes profund" în dezvoltarea statului de drept, a justiției, a deschiderii economice, a transparenței în România, a declarat, sâmbătă, Victoria Nuland, asistent al secretarului de stat al SUA, după o întrevedere pe care a avut-o la MAE cu ministrul Titus Corlățean. De asemenea, Nuland a catalogat drept "îngrijorătoare" provocările politice la adresa independenței sistemului judiciar din România.
"SUA au interes profund în dezvoltarea continuă a statului de drept, justiției, deschiderii economice, transparenței în România (...) Am discutat aceste probleme astăzi, întotdeauna vom fi deschiși în legătură cu interesul profund al SUA în reforma continuă și traseul democratic al României, interesul pe care îl avem pentru întărirea statului de drept, deoarece o Românie puternică, democratică și prosperă este cel mai bun partener pentru SUA și cel mai bun aliat NATO", a spus oficialul american.
"O Românie puternică, democrată și prosperă este cel mai bun partener pentru SUA, este cel mai bun aliat NATO și cel mai bun membru UE, în slujba responsabilității globale pe care o împărțim și a parteneriatului nostru strategic", a mai spus diplomatul american.
Diplomatul american a transmis României felicitările președintelui Obama, ale secretarului de stat John Kerry și ale secretarului Apărării, Hagel cu ocazia împlinirii a zece ani de prezență a României în NATO și "pentru tot ce am făcut împreună în acest timp".

În declarația pe care a susținut-o la sediul MAE, Nuland a vorbit și despre parteneriatul strategic româno-american, despre prezența românească în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, dar și despre acordul de liber-schimb între UE și SUA .
Nuland a spus că 2014 va fi un an foarte important în relația economică bilaterală, dar și în relațiile SUA cu UE și comunitatea trans-atlantică, după relansarea negocierilor pentru acordul de liber-schimb UE-SUA, care va forma "o zonă de liber-schimb de la Los Angeles la Vilnius, locuri de muncă și creștere economică în toată lumea".
"Să demonstrăm că lucrând împreună suntem mai prosperi", a remarcat Nuland, spunând că acest acord este și un "element-cheie" în relațiile economice româno-americane.
Nuland i-a mulțumit ministrului de Externe, Titus Corlățean că "și-a făcut timp să discute" într-o zi specială pentru el, aniversarea sa.
Victoria Nuland consideră "îngrijorătoare" provocările politice la adresa justiției din România
Victoria Nuland, asistent al secretarului de Stat al SUA, a catalogat,sâmbătă, drept "îngrijorătoare" provocările politice la adresa independenței sistemului judiciar din România, îndemnând toate partidele politice și cetățenii să susțină independența justiției.
Într-o declarație făcută la sediul Ambasadei SUA din București, Victoria Nuland a catalogat drept îngrijorătoare "atacurile" asupra independenței justiției, precum și "provocările" oricărui partid politic asupra sistemului judiciar.
Oficialul american a îndemnat toți românii să susțină independența sistemului judiciar de interferențele politice, subliniind că o justiție independentă și o presă liberă sunt "esențiale" pentru o democrație puternică.
Nuland: SUA doresc o Românie cât mai puternică și mai curată posibil
SUA doresc o Românie "cât mai puternică posibil, cât mai curată posibil", a declarat, sâmbătă, Victoria Nuland, asistent al secretatului de stat al SUA, în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, la ambasada Statelor Unite la București.
Întrebată care este mesajul său principal pentru guvernul român, diplomatul american a răspuns: "SUA doresc o Românie cât mai puternică posibil, cât mai curată posibil și cât mai democratică, care să continue să fie marele nostru aliat aici".
Citeaza acest articol pe saitul tau

Comentarii (3)
   
RSS comments
1. 11-01-2014
publicitate
Pierdut premier.Il declar nul!!!Unii spun ca ar fi la mentorul sau in vizita si nu mai vrea sa plece,altii spun ca ar fi la mormantul lui PANAIT sase reculeaga.......
Scris de ROMANIA
2. 11-01-2014
gonoaiele de la ANTENA 3
FELXI MOTANUL ! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) Antena 3 dauneaza grav sanatati poporului roman !daca sintei RAME asa cu a zis sora Hotului BOMBONEL atunci ....dumezeu cu ...duhu :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Scris de Caligula
3. 11-01-2014
Romania decazuta
In Ro POLITICA de stat este conceputa preponderent de catre SCELERATI, PARANOICI, IMPOSTORI, DEMAGOGI, DESFRANATI, TRADATORI etc. Cam aceleasi tipologii de oameni sunt patroni ori activeaza preponderent si in domeniul presei. Drept urmare componentele SISTEMULUI SOCIAL romanesc au ajuns dupa 24 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 la stadiul disolutiei totale, pentru ca acestea sunt organizate si functioneaza FARA a se tine cont de principiile MORALITATI, INTEGRITATII, COMPETENTEI PROFESIONALE, a respectarii demnitatii umane. Ro este administrata de rechini, cleptomani, golani si retardati, LEGILE sunt elaborate de puscariabili, penali, ticalosi, prostituati si ciocioline, JUSTITIA ii administrata de TALHARI, HOTI si MAFIOTI, Biserica ii condusa de oameni de afaceri imorali, in aceste conditii cand lipseste orice STRATEGIE NATIONALA cine sa mai asigure bunul mers al societatii?!?.....Nu mai exista nici pic de autoritate in institutiile statului.Trebuie plamadit, cu toate riscurile, un alt aluat necesar, alcatuirii unei societati morale si normale in care sa fie respectate principiile firesti ale dezvoltarii fiintei umane.
Scris de AMERICANUL

Scrie un comentariu "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 17, 2014, 06:31:37

 " Politica | Editie online
16.01.2014
Poate fi izolată România de Occident? Strategia Ponta
 

Premierul român vrea să aibă relaţii egale cu Estul şi cu Vestul, în aşa fel încât  România să nu mai fie trasă la răspundere pentru derapajele din justiţie de către Occidentali, dar în acelaşi timp să le poată asigura clienţilor săi politici afaceri bănoase cu parteneri dinspre Răsărit.

Balanţa de politică externă pe care o propune Victor Ponta pentru viitorul României face parte din tradiţia dilematică a partidului său, care a exersat ani de zile această soluţie în perioada când ţara era haşurată cu gri pe hărţile geopolitice, fiind în egală măsură o periferie a Apusului şi a Răsăritului. “Vocea Rusiei” s-a grăbit să aplaude curajul lui Victor Ponta “de a evita cu orice preţ”, chiar cu riscul “unui incident diplomatic” o întâlnire directă cu Victoria Nuland, emisara Statelor Unite, care a venit la Bucureşti zilele trecute. Oficiosul guvernului de la Moscova consideră că acesta este un semn că guvernul român începe să se “reorienteze” şi că oricum Victor Ponta împreună cu “grupul Sârbu” din PSD “şi-au ars orice punte spre Washington”, fiindcă americanii nu le vor ierta “afrontul”.

Interpretarea dată prin postul de propagandă al Rusiei este justificată de cele spuse de premierul român după vizita reprezentantei Statelor Unite. Victor Ponta a admis că a început o “modificare” în politica externă a României şi că spre deosebire de Traian Băsescu, promotor al unei “gândiri extrem de înguste”, care miza doar pe axa Bucureşti-Bruxelles-Washington, el care provine dintr-o “altă generaţie” vrea să păstreze “relaţia pro-europeană şi americană”, dar să deschidă România şi spre China şi Rusia.

Marile puteri europene şi Statele Unite au la rândul lor relaţii economice importante cu Rusia şi China şi nimeni nu opreşte România să-şi dezvolte legături similare în aceste zone. Există însă unele diferenţe de abordare, fiindcă e greu de crezut că Bucureştiul este în stare să vorbească de la egal la egal cu Moscova şi cu Beijingul, după modelul Berlinului sau Washingtonului. Apoi Victor Ponta a pomenit despre o “schimbare” de viziune şi despre o deschidere spre Est, imediat după ce a refuzat o întrevedere cu un înalt oficial din Vest.

Premierul nu este un anti-occidental, dar interesele din spatele lui îl împing spre un drum confuz. Înainte de vizita şefului guvernului chinez în România de la sfârşitul lunii noiembrie, jurnaliştilor străini acreditaţi la Bucureşti li s-a explicat la Palatul Victoria într-o discuţie confidenţială că România are nevoie de banii chinezilor, fiindcă fondurile europene sunt tot mai greu de accesat.

Controlul strict asupra felului în care sunt cheltuite resursele europene nu lasă suficientă marjă de manevră pentru clienţii PSD, iar superactivitatea procurorilor anticorupţie îi deranjează tot mai mult pe finanţatorii de partid care trăiesc din comisioane sau afaceri facilitate de instituţiile de stat. Din acest punct de vedere investiţiile ruseşti sau chinezeşti ar putea da mai puţine bătăi de cap şi ar putea aduce mai mult profit.

Readucerea justiţiei sub monopolul politic şi creşterea resurselor financiare sunt cele două mize ale grupurilor de interese din spatele premierului, care ar putea duce la o schimbare de direcţie a României. Deja de la cabinetul lui Victor Ponta i s-a transmis Washingtonului mesajul că ţara nu este “o colonie” a SUA, iar premierul însuşi le-a spus americanilor acum o lună după “marţea neagră” că “este foarte bine să ne consultăm, dar de atras atenţia nu ne mai atrage atenţia nici Moscova, nici altcineva”. Vocea Rusiei este aproape sigură, după toate aceste indicii, că PSD "a virat spre Est" şi că România ar putea urma această cale. Americanii de la Stratfor avertizează în schimb că “Statele Unite reprezintă singurul garant credibil al securităţii României în faţa puterii renăscute a Rusiei”, explicând că acest lucru nu înseamnă că “angajamentul” României faţă de Statele Unite şi în general faţă de Vest este “absolut şi necondiţionat” şi că Bucureştiul ar putea lua în considerare “alte opţiuni”, inclusiv Rusia.

Va fi izolată România în acest caz, aşa cum se teme Traian Băsescu? Nu în adevăratul sens al cuvântului, dar dacă Bucureştiul va continua să pună justiţia în corzi, ar putea fi într-adevăr abandonată de aliaţii săi din Occident, iar locul lăsat liber de aceştia ar putea fi repede ocupat de Moscova, care în ultima vreme este tot mai interesată să-şi recupereze influenţa în Europa de Est.
Articol publicat de Romania libera "Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 21, 2014, 17:53:38

 Din nou despre Adunatura de prostovani care ne conduc : " http://adevarul.ro/ "

 " Medic supravieţuitor: Datorită lui Iovan suntem în viaţă. Tânăra care a murit avea 23 de ani şi era studentă în anul V. Rezultatul autopsiei
21 ianuarie 2014, 10:13
citesc mai tarziu
download pdf print article

    Articol
    Comentarii 11
    Galerie foto

de

    Oana Craciun
    Devino fan
    Mihaela Cojocariu
    Devino fan
    Cristina Ghenea
    Devino fan
    Claudia Spridon
    Devino fan

+1 (1 voturi)
citeste totul despre:

    accident aviatic cluj
    adrian iovan
    victime accident aviatic cluj
    accident aviatic muntii apuseni
    medici avion prabusit
    transplant organe cluj

    9
    share
    Tweet
    0
    inShare
    231
    Live

Aboneaza-te la newsletter
Abonare
1/...

Medicul Radu Zamfir - unul dintre supravieţuitorii accidentului aviatic de la Cluj FOTO Sever Gheorghe
Victimele accidentului aviatic de la Cluj sunt în stare stabilă. Mai mult, medicul Radu Zamfir, cel care a ţinut legătura telefonic cu salvatorii după prăbuşirea aeronavei s-a întors marţi în Capitală. Pe de altă parte, Ministerul Apărării Naţionale a informat că tânăra care a murit în accident are 23 de ani, este studentă în anul V, şi în această misiune participa ca voluntar. Rezultatele autopsiei: studenta şi Adrian Iovan au murit de frig.
Ştiri pe aceeaşi temă

    Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a deschis un dosar pri...
    Radu Stroe, despre dificultăţile în localizarea avionului: Răspunsul î...
    FOTO VIDEO Reportaj din Apuseni: filmul tragediei aviatice, în care su...


UPDATE MĂRTURIE. ACCIDENTUL DIN APUSENI, RELATAT DE UNUL DINTRE MEDICII SUPRAVIEŢUITORI

Medicul Radu Zamfir a ajuns la Spital Fundeni din Bucureşti, unde a dat primele declaraţii de după tragedie. Acesta a precizat că din cauza ceţii au pierdut altitudine, au pierdut şi un motor, după care s-au prăbuşit.

„Totul a decurs iniţial bine, pe parcursul trecerii munţilor a survenit un val de ceaţă. Avionul a givrat, a pierdut înălţime, a pierdut un motor şi am văzut copacii de aproape. A durat ceva până să fim găsiţi, ne-am descurcat cum am putut. Am încercat să îi ajutăm pe toţi. Am acordat ajutor cui era de acordat, s-a aprins chiar şi un foc”, a explicat medicul.

În privinţa lui Adrian Iovan, medicul Zamfir a precizat că pilotul era ocupat să menţină avionul într-o manieră în care să supravieţuiască toţi, astfel că nu le-a putut comunica ce se întâmplă, iar ei nu au avut timp să se panicheze.

„Domnul Iovan iniţial era prins între fiarele avionului. Am încercat să îl descarcerez, însă nu am reuşit. Ulterior a devenit inconştient şi.... El nu a avut timp să ne spună că pierdem altitudine pentru că mai ocupat să nu ne prăbuşim. Datorită lui suntem în viaţă, să nu uităm asta”, a explicat medicul.

Medicul Radu Zamfir FOTO Adevărul/Sever Gheorghe

Cu toate acestea, pilotul nu a putut fi conştient decât 15-20 de minute, potrivit medicului. Mai mult, acesta a precizat că înainte de a muri, Adrian Iovan l-a rugat să îl scoată dintre fiarele avionului.

„Îi datorăm viaţa, noi, cei care am scăpat. Îmi este greu să spun dacă el ar mai fi putut fi salvat”, a arătat acesta.

Despre Aurelia Ion, tânăra care şi-a pierdut viaţa în accident, acesta a spus că, după impact, fata nu mai era conştientă.

„Tânăra nu părea conştientă. Îmi este greu sa va spun cu cursivitate normală cum au decurs lucrurile. Domnul Iovan m-a rugat să îl scot. Nu trebuie să ne pierdem şansa niciodată, ăsta este singurul mod de a scăpa”, a spus medicul.

Medicul a precizat că a luat legătura cu cei de la 112 şi a reuşit să transmită „ceva coordonate”, însă nu îşi mai aduce aminte exact ce a transmis.

Medicul Radu Zamfir FOTO Adevărul/Sever Gheorghe

„Imediat ce mi-a explicat cineva cum să transmit acele coordonate, le-am transmis. Când am văzut că nimeni nu are nevoie de mine în momentul respectiv, m-am ocupat de sunat. Am sunat la 112 şi am luat legătura cu cei care au răspuns. Apoi am fost sunat de alţii care erau implicaţi în acţiunea de salvare, ei ne-au luat coordonarea. Nu ştiu nimic despre trimiterea unor coordonate false”, a spus medicul.

Mai mult, acesta a precizat că la faţa locului a ajuns mai întâi un pădurar care fusese anunţat, apoi au venit localnicii, după care a venit SMURD-ul. El a explicat că în zona în care aceştia se aflau nu se putea ajunge decât pe jos.

„Am văzut că ţâşneşte combustibilul din aripă, exista şi pericol de explozie şi atunci cred că am avut şi eu un moment de...Am avut şi eu la un moment dat nişte ameţeli, credeam că o să leşin, însă nu s-a întâmplat. Cred ca toţi au avut câte un moment de absenţă sau de abolire a conştienţei. Eu m-am considerat mai puţin vătămat şi am folosit ce aveam ca să îi acoperim pe răniţi. Eram toţi în jurul avionului. Eu am purtat un echipament de motocicletă, ironia sortii...Iar când am văzut că trece atâta timp până vine cineva, m-am gândit numai la lucruri rele, dar mi-am păstrat cumpătul. Am reuşit să vorbesc şi cu familia mea”, a explicat acesta.

Medicul a explicat că atunci când s-a văzut în salvare „parcă îl luase pe Dumnezeu de picior”.

Radu Zamfir a precizat că nu crede că este cineva vinovat pentru ce s-a întâmplat, mai ales că a mai zburat cu acest avion de nenumărate ori fără să fie nicio problemă.

Aceasta a explicat că nu erau pregătiţi pentru a sta mult timp în frig, ei fiind îmbrăcaţi în haine „pentru vremea care e acum afară“.

„Eram îmbrăcaţi în haine civile. Aveam geci pe care le purtam pentru vremea de acum de afară“.

Medicul Zamfir va rămâne internat la Spitalul Fundeni din Bucureşti.

Trupul studentei, ridicat de la SML de Armată

UPDATE Trupul studentei care a murit în urma accidentului aviatic a fost ridicat astăzi de reprezentanţi ai Armatei. Aceştia au pornit spre Bucureşti, potrivit şefului Serviciului de Medicină Legală (SML) Alba, doctorul Gheorghe Vieru.

De asemenea, acesta a precizat că trupul pilotului ar putea fi ridicat în cursul zilei de miercuri.

UPDATE Managerul Spitalului din Cluj a precizat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că medicul Radu Zamfir a plecat din spital pe propria răspundere, fiind externat la cerere.

De asemenea, acesta a precizat că cei patru pacienţi care mai sunt internaţi în spital au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale, în noaptea de luni spre marţi, însă sunt în stare stabilă.

„Medicul Radu Zamfir a fost externat, la cerere, pe propria răspundere. Din cei cinci pacienţi, trei pacienţi au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale şi ortopedice. Toţi pacienţii au fost examinaţi de o echipă completă. Starea lor este stabilă şi sunt conştienţi. Copilotul este pacientul cu cele mai mai grave probleme, însă este în afara oricărui pericol”, a precizat managerul spitalului.

Cele cinci victime nu aveau şoc hipotermic.

UPDATE Pacienta care urma să primească ficatul de la donatorul din Oradea, o femeie de 62 de ani din Piteşti, a precizat că aştepta acest transplant din 2011.

Floarea Mihai, din Piteşti, a fost chemată pentru a doua oară de medici, şi a mărturisit că a izbucnit în plâns în momentul în care a aflat vestea cea mare: aceea că are o şansă de supravieţuire. În lipsa unui organ nou, femeia mai are cel mult trei luni de trăit, starea ei agravându-se pe zi ce trece, susţin medicii.

„Am depistat boala în 2005, în 2006 am venit la Bucureşti pentru mai multe investigaţii şi în 2011 am fost diagnosticată cu hepatită B şi D. În 2013 boala mi s-a agravat, atunci am fost descoperită cu ciroza hepatică şi de atunci, sper să se găsească un donator”, a mărturisit femeia, lividă la faţă.

UPDATE REZULTATUL AUTOPSIEI: ADRIAN IOVAN ŞI STUDENTA AU MURIT DE FRIG

Potrivit lui Gheorghe Vieru, şeful Serviciului Medico Legal (SML) Alba, Adrian Iovan a murit din cauza unui şoc traumatic şi a şocului hipotermic, iar tânăra Aurelia Ion din cauza şocului hipotermic şi a unor tulburări respiratorii.

„Pilotul a murit din cauza şocului traumatic şi a şocului hipotermic, asta înseamnă că a suferit un politraumatism cu fracturi pe membre şi fracturi costale şi expunere la frig. Fata a murit din cauza unui şoc hipotermic şi a unor tulburări de dinamică respiratorie cauzate de un traumatism toracic”, a precizat şeful SML pentru „adevarul.ro”.

Echipa de medici legişti care a efectuat autopsia a fost condusă de doctorul Gheorghe Vieru, şeful SML Alba.

UPDATE Tânăra moartă în urma accidentului aviatic de luni avea 23 de ani, era ofiţer-student în anul V la Institutul Medico-Militar din Bucureşti şi făcea un stagiu de pregătire la Spitalul Fundeni, potrivit Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

De-a lungul studiilor, Aurelia Ion (foto dreapta) s-a implicat voluntar în numeroase activităţi pe linie medicală şi a participat la mai multe prelevări de organe.

UPDATE Potrivit reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Medicină Legală Alba, medicii au început autopsia cadavrelor celor două victime ale accidentului aviatic din Munţii Apuseni.

UPDATE „Radu Zamfir a dat dovadă de spirit de echipă şi a arătat că ştie să salveze vieţi”

Managerul Spitalului Fundeni a precizat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că îi mulţumeşte atât medicului Radu Zamfir care a încercat să o salveze pe asistenta care a decedat ulterior, cât şi celor care au participat la salvarea victimelor din avion.

„Vrea să îi mulţumesc colegului nostru Radu Zamfir (foto dreapta) care a dovedit un spirit de echipă şi a demonstrat că ştie să salveze vieţi. A arătat că este important pentru el să fie în viaţă colegii săi. Le mulţumesc tuturor oamenilor care au ajutat. Suntem foarte marcaţi de evenimentele de ieri”, a declarat Carmen Orban, managerul spitalului Fundeni.

Profesoul Irinel Popescu, reprezentantul Centrului de Transplant Hepatic, a precizat că aceste curse pentru prelevare de organe „se soldează cu anumite aventuri”, însă de acestea depinde viaţa bolnavului.

„Aş vrea să marchez câteva momentele ale procesului de coordonare care începe în momentul în care ni se anunţă un donator. Este o cursă contracronometru de care depinde viaţa primitorului. Condiţiile de iarnă şi de ceaţă sunt dintre cele mai nefavorabile şi din păcate uneori se soldeazîă cu anumite aventuri. Am avut situaţii când, tot de la Oradea, la întoarcere, avionul nu a putut ateriza la Bucureşti, a aterizat la Sibiu, de acolo a luat un alt elicopter, după care a fost dus cu o ambulanţă până la Bucureşti”, a precizat profesorul Irinel Popescu.

Profesorul Irinel Popescu a mai spus că a vorbit cu doctorul Radu Zamfir imediat după ce aeronava a aterizat forţat, acesta indicând faptul că se află într-o pădure, dar la marginea unei pârtii de schi.

El a mai zis că, din ceea ce s-a spus până acum, probabil una dintre cauzele accidentului a fost combinaţia de ceaţă cu gifraj, care se putea întâmpla oricărui avion.

Profesorul Radu Deac a spus despre doctorul Radu Zamfir că are calităţi umanitare de excepţie.

„Eroul este pilotul care a salvat viaţa celor din echipa medicală cu preţul vieţii lui. Nu mă îndoiesc că toţi însă au văzut moartea cu ochii în aşteptarea salvării”, a mai spus Deac.

Medicul Pivniceru se înscrisese la un curs de prelevare de organe

Medicul Cătălin Pivniceru are fractură de piramidă nazală şi fractură costală, dar starea lui este stabilă, a declarat marţi managerul Spitalului „Sfânta Maria”, Narcis Copcă, citat de Mediafax.

Managerul spitalului a mai spus că dr. Cătălin Pivniceru este monitorizat de colegii din Cluj, iar soţia acestuia a plecat spre Cluj.

Narcis Copcă a precizat că dr. Pivniceru se înscrisese la cursul de prelevare de organe, care durează doi ani, plătind o taxă de 3.600 de lei. Potrivit acestuia, la curs erau înscrise 14 persoane.

Directorul medical al Spitalului Elias, dr. Dana Safta, a declarat că medicul Valentin Calu este în stare stabilă, are mai multe fracturi costale, fără deplasare, şi o fractură de corp vertebral.

„Nu se pune problema transportului astăzi către casă, aşa sunt protocoalele. Această urmărire este absolut necesară timp de 24 de ore, aşa că până mâine, probabil la aceeaşi oră, nu vom avea informaţii precise în ceea ce priveşte revenirea acasă”, a precizat dr. Dana Safta.

UPU Cluj: Au fost făcute toate intervenţiile necesare

Medicii de la UPU Cluj, care au preluat cele cinci victime ale accidentului aviatic din Munţii Apuseni, au prezentat marţi dimineaţă un prim raport al stării de sănătate a acestora: au fost făcute toate intervenţiile chirurgicale necesare şi toţi sunt în stare stabilă acum.
Foto
Imagini cu avionul pilotat de Adrian Iovan, care a aterizat forţat în Apuseni
Foto
Imagini de la locul tragediei aviatice din Munţii Apuseni

Şuşca Petru, managerul Spitalului Judeţean Cluj: „Spitalul Judeţean din Cluj vine cu câteva precizări referitoare la accidentul aviatic. La nivelul Spitalului judeţean Cluj, au fost realizate toate pregătirile necesare primirii şi asigurării asistenţei medicale pentru cele cinci victime. Am asigurat cu toate resursele umane şi materiale preluarea cazurilor menţionate.Medicii s-au deplasat spre locul accidentului, o maşină de descarcerare, pentru preluarea cât mai rapidă a victimelor”.

Medicul şef al UPU Cluj, Adela Golea: „Din momentul apelului, echipajele SMURD şi ISU s-au mobilizat. Am trimis echipaje cu medici de urgenţă. Din momentul ajungerii acolo, s-au preluat cinci victime, de sex masculin, cu vârste cuprinse între 23-46 de ani, cu diverse contuzii şi traumatisme”.

Condiţiile meteo nu au permis ajungerea în zonă a elicopterelor, a mai spus Golea.

Medicul Cristina Ghervan: „Conform informaţiilor de le şefa secţiei de Terapie Intensivă ATI, unde sunt cele cinci victime, au fost făcute intervenţii chirurgicale de închidere a fracturilor închise şi pentru reducedrea luxaţiilor. Victimele sunt conştiente, stabile hemodinamic şi respirator, şi sunt acum în monitorizare”.

Potrivit acesteia, "echipa medicală a adus la cunoştinţa aparţinătorilor situaţia medicală a fiecărui pacient".

Managerul Spitalului Judeţean din Cluj a declarat că regretă moartea celor doi, pilotul şi rezidenta, dar a mulţumit tuturor autorităţilor pentru intervenţia în acest accident.

Următorul comunicat de la Cluj va fi dat marţi, la 15.00.

Comunicatul medicilor de la Spitalul Elias din Capitală, unde lucrează medicul Valentin Calu, unul dintre cei cinci răniţi:

 „În această dimineaţă am vorbit cu şefa clinicii de la terapie intensivă de la Cluj. Valentin Calu este în viaţă, însă are o fractură de corp vertebral, este în stare de şoc, au fost nenumărate ore pe care le-a trăit acolo în stare de aşteptare. Prima evaluare medicală a fost la internarea lor în UPU Cluj, apoi a mai fost făcută una. Nu se pune problema transportului lor astăzi acasă. Ei trebuie urmăriţi 24 de ore. Deci până mâine la aceeaşi oră nu se pune problema ca ei să vină acasă”, a declarat doctorul Dana Safta, directorul medical de la Elias.

„Am vorbit cu doctorul Calu la scurt timp după accident. Sunt totuşi bucuroşi că cei cinci care au supravieţuit au ajuns cu bine la Cluj şi le mulţumim colegilor de acolo. Decizia ca aceştia să fie aduşi înapoi o vor lua colegii de la Cluj, dar şi autorităţile”, a declarat medicul Doina Dimulescu, managerul spitalului.

Victimele, „cărate în spate” de localnici

„Nu era niciun fel de maşină sau alt mijloc de transport care să ajungă acolo. Ei au fost căraţi practic în spate de oamenii de acolo care i-au dus până la maşini”, a mai adăugat medicul.

„Am vorbit la telefon cu medicul Calu ieri la ora 16.34, după care am mai vorbit la 17.08. Prima dată când a fost reperat de salvamontişti, iar a doua oară când se afla în maşină. L-am întrebat în ce stare este, cum s-a descurcat. Mi-a spus că şi-a dat foc la lucrurile personale pentru a se putea încălzi şi abia atunci şi-a dat seama că se poate deplasa şi a încercat să îi ajute pe colegii săi”, a spus medicul Safta.

„Salvarea lor a fost apariţia acestor voluntari off road. Doctorul Zamfir a resuscitat-o pe tânără, însă din cauza condiţiilor meteo aceasta a decedat”, a mai precizat Safta.

Accident tragic în Munţii Apuseni

În urma accidentului de luni după-amiază,  pilotul Adrian Iovan şi o studentă în anul V la Institutul de Medicină Militară din Bucureşti şi-au pierdut viaţa.

Ceilalţi cinci răniţi care mai erau la bordul avionului sunt internaţi la Terapie Intensivă la Spitalul de Urgenţă din Cluj- Napoca. Este vorba despre medicul orădean Sorin Ianceu, de la Spitalul Municipal din Beiuş, doctorul Radu Zamfir, de la Spitalul de Urgenţă Fundeni, doctorul Valentin Calu, de la Spitalul de Urgenţă Elias, şi medicul Cătălin Pivniceru, de la Spitalul „Sf. Maria” din Capitală.


Medicul Radu Zamfir (dreapta), la gala „Ce se intampla doctore?”, în data de 12 noiembrie 2014. În plan secund, primul din stânga, Adrian Iovan FOTO Mediafax

Salvamontişti din mai multe judeţe, echipaje de ambulanţă şi SMURD, pompieri, dar şi sute de localnici au căutat cele şapte persoane aflate la bordul aparatului de zbor prăbuşit în pădure, printre brazi.

Aeronava de tip BN2, de mici dimensiuni, a decolat la ora 13.30 de pe Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu din Bucureşti si trebuia să aterizeze la Oradea, la ora 16.30.

Adrian Iovan a coborât la altitudine mai mică din cauza ceţii

Pilotul Adrian Iovan, care şi-a pierdut viaţa în urma accidentului aviatic de luni după-amiază, a avut ultima convorbire cu cei de la Romatsa după ce a trecut de Sibiu, când a anunţat că va coborî la o altitudine de 2.100 de metri, mai mică decât cea normală. Acesta a precizat că a recurs la acest gest pentru că nu vederea nimic din cauza ceţii, a declarat presedintele Romatsa, Aleodor Francu.

„A coborât pentru a vedea spaţiul. În acel moment, s-a pierdut legătura cu el. De la început, s-a ştiut că sunt condiţii meteo nefavorabile, dar au plecat în această cursă umanitară. Şi faptul că a reuşit să coboare aeronava într-o zonă extrem de dificilă din punct de vedere al reliefului şi al condiţiilor meteorologice este un succes al pilotului”, a mai precizat preşedintele Romatsa.

Francu a mai spus că echipa medicală era aşteptată să ajungă la Oradea în jurul orei 16.00 şi a precizat că nu exclude că la aparatul de zbor să fi apărut probleme tehnice.

Citeşte mai multe ştiri pe aceeaşi temă:

Liviu Dragnea cere anchetă pentru a vedea dacă salvatorii victimelor accidentului aviatic din Cluj au întârziat din cauza STS. „Avionul prezenta riscuri”

Ministrul de Interne, Radu Stroe, a declarat, marţi dimineaţă, întrebat despre dificultăţile de localizare a avionului prăbuşit în Apuseni, că răspunsul poate fi găsit la STS Cluj. În replică, Serviciul de Transmisiuni Speciale susţine că avionul a fost localizat imediat ce a fost primit apelul la 112. Premierul Ponta cere explicaţii. Pe de altă parte, medicii care au preluat victimele accidentului susţin că acestea sunt în stare stabilă.

AUDIO Ultima discuţie dintre Adrian Iovan şi turnul de control din Sibiu înainte de a se prăbuşi în Munţii Apuseni

 

Chiar înainte de a ateriza forţat, pilotul Adrian Iovan a comunicat cu cei de la turnul de control din Sibiu. Înregistrarea audio poate fi ascultată mai jos. Înregistrarea a fost făcută publică de site-ul publika.md, iar în ea se poate auzi convorbirea dintre pilotul Adrian Iovan, decedat în catastrofa aviatică din Munţii Apuseni şi turnul de control din Sibiu.

FOTO VIDEO Reportaj din Apuseni: filmul tragediei aviatice, în care sute de săteni au încercat să-l salveze pe pilotul Adrian Iovan şi pe ceilalţi răniţi

Un avion a căzut în Munţii Apuseni şi doi oameni au murit, pilotul Adrian Iovan şi o rezidentă. Salvamontişti din mai multe judeţe, echipaje de ambulanţă şi SMURD, pompieri, dar şi sute de localnici au căutat cele şapte persoane aflate la bordul aparatului de zbor prăbuşit în pădure, printre brazi.

FOTO EXCLUSIV Tragedia aviatică din Apuseni: Adrian Iovan şi o rezidentă au murit. Medicii din Cluj: ceilalţi cinci răniţi sunt internaţi la Terapie Intensivă.

Pilotul Adrian Iovan, aflat la bordul aparatului de zbor care a aterizat forţat, luni, în Munţii Apuseni, a murit. La câteva minute, rezidenta din acelaşi avion a murit. Avionul, care efectua o cursă medicală de la Bucureşti la Oradea, a forţat aterizarea într-o pădure de la graniţa judeţelor Cluj, Alba şi Bihor. La bord se aflau patru doctori, o rezidentă şi doi piloţi, care urmau să aducă în Bucureşti mai multe organe pentru transplant.

Mărturii din avionul groazei. Unul dintre medicii supravieţuitori: „Ne-am prăbuşit, sunt întins pe pământ, abia respir”. Medicul Valentin Calu, rănit în accidentul aviatic din Munţii Apuseni în care pilotul Adrian Iovan a murit, a sunat-o imediat după prăbuşire pe directoarea medicală a Spitalului Elias, Dana Safta, şi i-a transmis starea în care se află.

Cine a fost Adrian Iovan, pilotul care a murit în tragedia aviatică din Apuseni. Pilotul Adrian Iovan, în vărstă de 54 de ani, cel care a murit luni seară în urma unui accident de avion din Munţii Apuseni, avea la activ zeci de ani de zbor, fiind unul dintre cei mai experimentaţi piloţi din România. Adrian Iovan hotărâse cu mai mulţi ani în urmă să efectueze curse private pentru a-şi suplini veniturile.

Cum a găsit un pădurar epava avionului înaintea autorităţilor. Epava avionului prăbuşit în Munţii Apuseni la graniţa judeţelor Cluj, Alba şi Bihor a fost gasită la altitudinea de 1.600 de metri, după mai bine de cinci ore, de către un pădurar, pe numele său Todea Avrămuţ. Acesta, după ce a identificat locul dezastrului înaintea autorităţilor, a direcţionat şi echipajele de urgenţă pentru a acorda primul ajutor răniţilor.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a deschis un dosar privind accidentul aviatic din Apuseni

Ancheta în cazul avionului care a aterizat de urgenţă în Apuseni va fi coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Procurorii au deschis un dosar în care se fac cercetări cu privire la cauzele tragediei.

Radu Stroe, despre dificultăţile în localizarea avionului: Răspunsul îl găsiţi la STS Cluj. STS: A fost localizat odată cu primirea apelului 112

Ministrul de Interne Radu Stroe a declarat, marţi dimineaţă, întrebat despre dificultăţile de localizare a avionului prăbuşit în Apuseni, că răspunsul poate fi găsit la STS Cluj. Serviciul de Transmisiuni Speciale susţine, într-un comunicat de presă, că avionul a fost localizat imediat ce a fost primit apelul la 112.

Victor Zota, coordonatorul Agenţiei Naţionale de Transplant: „Este inimaginabil că în anul 2014 să cadă un avion şi să nu-l găsească timp de şase ore”

Reacţia autorităţilor care au găsit după mai bine de cinci ore victimele accidentului aviatic din Munţii Apuseni a fost caracterizată ca fiind „inadmisibilă” de către medicul Victor Zota, coordonatorul Agenţiei Naţionale de Transplant, potrivit declaraţiilor făcute de acesta la Realitatea TV. "

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 22, 2014, 02:06:57

" http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/povestile-eroilor-apuseni-reusit-oameniisimpli-doboare-sistemul-1_52debd46c7b855ff56ad894d/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 23, 2014, 20:08:46

" http://www.realitatea.net/sora-aureliei-ion-declara-ii-cutremuratoare_1364251.html  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 24, 2014, 05:23:01

" https://www.facebook.com/groups/vigilent/  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 28, 2014, 16:13:19

 " http://www.nasul.tv/2014/01/26/doua-catastrofe-aviatice-in-muntii-apuseni-trase-la-indigo-in-august-1944-si-ianuarie-2014-doua-reactii-ale-institutiilor-statului-diametral-opuse/ "

 " avion prabusit apuseniÎntr-o seară, la jumătatea lunii agust 1944, un avion de linie aparținând LAR (Liniile Aeriene Române) a plecat de la București de pe Aeroportul Băneasa și trebuia să ajungă la Viena cu escală la Arad.

Aeronava a trecut printr-o furtună puternică și s-a abătut de la direcția normală de zbor.

Telegrafistul nu a mai putut stabili legătura cu niciun aeroport. Era ceață și ploua cu grindină. Pilotul a coborât, avionul a atins în plină viteză vârfurile brazilor, după care s-a prăbușit și s-a rupt în bucăți.

S-a dat alarma, telefoanele au început să zbârnie spre subunitățile de jandarmi și unitățile de vânători de munte aflate în apropiere. Apoi alarma s-a transmis din post în post prin celebrele telefoane de campanie (cu manivelă). Cert este că în acea nefastă zi din august 1944, când România Mare era condusă de Generalul Ion Antonescu, autoritățile statului prin instituțiile specifice, respectiv salvatori, au reușit să ajungă după fix trei ore de la accident la epava avionului prăbușit pe muntele Găina.

Jandarmii montani, vânătorii de munte, împreună cu sătenii din zonă, au reușit să-i transporte până la baza muntelui Găina pe toți cei 17 pasageri și piloți aflați la bordul acelui avion. Acolo au fost încarcați în autocamioane și ambulanțele trimise și transportați mai departe către spital.

Datorită intervenției energice și operative a instituțiilor statului din acea vreme, din cele 17 persoane (pasageri și piloți) au fost salvate 11 vieți. Aceste persoane salvate au mai trăit încă mulți ani după terminarea războiului.

Catastrofa aeriană din Munții Apuseni din ianuarie 2014, pare copia la indigo a catastrofei aeriene din august 1944. Evident în cei 70 de ani care au trecut tehnologia a evoluat enorm. Telefoane mobile cu semnal detectabil, avioane dotate cu transmițătoare de semnal GPS, sateliți, structuri de stat care au la dispoziție propria tehnică și tehnologii avansate, STS, IGSU, ISU, SRI, ROMATSA și multe alte departamente guvernamentale.

Dar cu toată forța tehnologică modernă, salvatorii de azi nu au reușit să se coordoneze și nici să identifice epava în timp util, în ciuda numeroaselor apeluri telefonice și semnale transmise de sistemul de pe avion. Cu chiu cu vai, dupa aproape 6 ore, niște săteni au reușit să găsească epava avionului și pe supraviețuitori. Din cele 7 persoane aflate în avion, inițial au supraviețuit impactului toate cele 7 . Apoi după 3 ore și jumătate, din cauza rănilor și a frigului, pilotul Adrian Iovan și studenta ofițer Aurelia Ion (locotenent M.Ap.N. postmortem) au intrat în comă și în final au decedat.

Rămâne întrebarea: este cert că tehnologia din 1944 nu se compară nici pe departe cu cea din 2014. Deci ce aveau în plus subordonații Mareșalului Ion Antonescu și institutțiile Statului Român care reușeau atunci să-și îndeplinească misiunile primite în mod operativ și cu succes?
Sursa: www.rbnpress.info "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: vasile slobozia din Ianuarie 28, 2014, 16:56:26
o tara plina de eroi dar condusa de o mina de criminali


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Ianuarie 31, 2014, 05:24:49

" http://port.ro/deportatii/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=50335614&i_topic_id=1  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 03, 2014, 00:38:21

 " Breasla care conduce din umbra Romania
de Vlad Mixich     HotNews.ro
Duminică, 2 februarie 2014, 17:42 Actualitate | Opinii

Vlad Mixich
Foto: Cristian Stefanescu
Stiti acele liste cu “masonii care guverneaza in secret lumea”? Listele astea ajung de obicei sa circule prin tot Internetul, rasar de te miri unde. Se fac emisiuni la televizor despre ele. Ei bine, lista de mai jos nu e secreta. Nu e oculta. E clara. Adevarata. Publica. Si ne dezvaluie, mai presus de orice indoiala, care este breasla care conduce Romania.

Cu toate acestea, o vom vedea foarte rar difuzata integral pe ecranele televizoarelor. Pentru ca e potential periculoasa. Doar atunci cand o pot contempla in intregime, oamenii devin constienti de amploarea fenomenului.

Asa, facuta publica cu picatura, atunci cand se mai confirma existenta unui nou membru pe aceasta lista, declanseaza in noi doar o senzatie de oboseala. Eventual de plictis: “e, a mai aparut unul. Si ce-i nou cu asta?”. Obisnuinta de a trai intr-o tara condusa de aceasta breasla ni se insinueaza perfid sub piele.

Incepem sa nu mai observam. Sa nu ne mai pese. Ca atunci cand stim ca traim in niste orase gri, inconjurati de blocuri murdare, dar remarcam cat de urate sunt doar cand le vedem de undeva de sus, poate dintr-un avion: o pata de mizerie in mijlocul unui camp alb sau verde. 

Asadar, iata lista. Pe ea sunt patru ministri, patru parlamentari si patru primari. Toti condamnati definitiv in ultimii ani pentru luare sau dare de mita si pentru trafic de influenta. Pe lista nu sunt trecuti cei aflati inca in procesul judecarii (destui) sau cei condamnati cu suspendare. Personal, am convingerea ca acesta este doar varful iceberg-ului. Dar e clar ca nu mai vorbim doar despre niste accidente, despre niste cazuri izolate.

Adrian Nastase, fost prim-ministru – patru ani de puscarie;

Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor – cinci ani de puscarie;
Decebal Traian Remes, fost ministru al Finantelor si al Agriculturii – trei ani de puscarie;
Ioan Avram Muresan, fost ministru al Agriculturii – trei ani de puscarie;

Gigi Becali, fost europarlamentar – trei ani de puscarie;
Catalin Voicu, fost parlamentar – sapte ani de puscarie;
Dan Pasat, fost parlamentar – trei ani de puscarie;
Vasile Duta, fost parlamentar – cinci ani de puscarie;

Antonie Solomon, fost primar al Craiovei – trei ani de puscarie;
Mircia Gutau, fost primar Ramnicu-Valcea – trei ani si jumatate de puscarie;
Nicolae Mischie, fostul sef al judetului Gorj – patru ani de puscarie;
Cristian Anghel, fost primar in Baia-Mare – doi ani si jumatate de puscarie.

E limpede: tara mea este condusa de breasla hotilor. Unii mai priceputi, altii mai brutali, cativa foarte inteligenti, majoritatea agresivi ca şuţii care te buzunaresc in haita in autobuz. Sunt infiltrati in cele mai inalte functii din stat, conduc judete si orase cu sute de mii de locuitori si institutii care administreaza banii adunati din taxele noastre.

Tara mea este condusa de breasla hotilor. Nu mai am nevoie de raporturile Comisiei Europene sa-mi spuna asta. Nu mai trebuie sa ma uit la televizor pentru a afla asta. Pe lista de mai sus sunt oameni din toate partidele si din toate regiunile tarii. Chiar daca au gulere albe si masini scumpe trase la scara, tot hoti sunt.

Sambata 1 februarie, un nou Cod Penal, mai bland, a intrat in vigoare. Printre efectele acestei noi legi se numara si faptul ca un criminal care a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru violarea si uciderea unei fetite pe care ulterior a aruncat-o la gunoi, a fost eliberat ieri din puscarie dupa executarea a doar 8 ani din pedeapsa (NB: pe restul ii va petrece "intr-un centru de reeducare").

Multi dintre cei aflati pe lista de mai sus au fost sau vor fi eliberati dupa executarea unei parti reduse din pedeapsa. Legea e indulgenta cu hotiile lor, desi ei nu sunt iertatori cu banii nostri.

Dragi profesori romani, in tara voastra legile sunt facute de breasla hotilor.

Dragi IT-isti romani, in tara voastra meseria de hot este cea mai bine platita.

Dragi medici romani, in tara voastra pacatele breslei hotilor sunt cel mai grabnic iertate.

Tu, cel care citesti acum, breasla hotilor este cea mai puternica si bine organizata breasla din tara ta.

Stiu ca cele de mai sus nu sunt informatii noi, dar voi lua lista si o voi lipi in dreapta oglinzii din baie. Pentru ca vreau sa o vad in fiecare dimineata dupa ce ma trezesc. Si in fiecare seara inainte de a merge la culcare.

Pentru ca NU vreau sa ma obisnuiesc cu faptul ca traiesc intr-o tara condusa de breasla hotilor.


Citeste mai multe despre    decebal traian remes • adrian nastase • relu fenechiu
[/color][/color][/b]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 13, 2014, 19:49:59

 " http://www.nationalisti.ro/2014/02/05/holocaustul-comis-de-evrei-si-americani-imagini-socante-din-siria-ultimele-cuvinte-ale-unui-copil-de-3-ani-ii-voi-spune-lui-dumnezeu-tot/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 14, 2014, 22:43:54

" http://www.youtube.com/watch?v=6Wmi-SpiaDw&feature=player_detailpage "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 18, 2014, 02:16:26

" http://1.1.1.5/bmi/oviolaru.ro/wp-content/uploads/2014/02/romania.jpg "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 18, 2014, 02:33:12

" http://brasovnews.blogspot.ro/2014/02/marius-dunca-brasov.html  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 19, 2014, 10:38:20

" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=147.msg151219#msg151219 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 21, 2014, 04:55:49

" http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/i-ai-haina-unui-copil-tremura-frig-stradad-fac-norvegienii-8_5305ca09c7b855ff56818484/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 22, 2014, 03:08:18

" http://adevarul.ro/news/eveniment/umbra-moscovei-istoria-ucrainei-1_53072b3fc7b855ff568960dc/index.html  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 22, 2014, 19:06:23

" http://www.rumaniamilitary.ro/rusiei-nu-i-ies-pasentele#more-23969  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din Februarie 22, 2014, 20:57:38
Din 90 de cad gorbaciov a batut palma cu dezarmarea si mai apoi eltan a fost deacord cu dezmembratea urss-ului si independeta statelor,Rusia cam este bagata la ingramadeala si cam este ciuca Europei


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 26, 2014, 16:44:53

" http://www.curentul.ro/2014/index.php/2014022697370/Actualitate/Guvernul-scoate-din-buget-10-milioane-de-euro-pentru-cresterea-salariilor-primarilor-in-an-electoral.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 28, 2014, 00:41:13

 De la mastrii dezinformarii citire : "
Articolul de Seara: “Pe 26 februarie România trebuia să atace Ucraina”
by: George GMT
Posted in: Armata Romana, Zambiti...macar un pic!

Din seria “Altii mai prosti ca noi” prezentam astazi ziarul rus “Rostvesti” :)

Pe data de 26 februarie România trebuia să atace Ucraina prin regiunile Cernăuţi şi Odessa. Operaţiunea ar fi fost una ultrasecretă şi s-ar fi numit România Mare. Evenimentul nu a avut însă loc pentru că românii…nu au ştiut de un astfel de eveniment.

Modern_T-90_tank_of_the_Russian_Army

Tancuri…dar rusesti nu romanesti! :)

Cu toate acestea, în timp ce tancurile româneşti stăteau în cazărmi, armata rusă creştea presiunea militară la Sevastopol, dar şi pe toată graniţa de Est a Ucrainei. Nu ar fi fost exclus ca o eventuală incursiune să aibă drept pretext tocmai apărarea independenţei statului vecin. Conform ziarului rus „Rosvesty”, intervenţia militară s-ar fi făcut fără cunoştinţa NATO şi a celorlalţi parteneri ai României. Prima iniţiativă ar fi trebuit să vină din partea batalionului Vulturii, al cărui principal scop ar fi fost anihilarea unităţilor mecanizate ucrainene şi punerea sub control al principalelor căi de comunicaţie. Decizia de intervenţie s-ar fi luat în România pe data de 19 februarie, în plină criză politică. Probabil că Ponta a anulat intervenţia deoarece nu se mai vorbea în acea vreme cu Antonescu. Planul era ca pe 25 februarie românii din regiunea Cernăuţi să ceară României ajutor pentru a le fi protejată viaţa. Tot acest plan ar fi cuprins şi cucerirea Insulei Şerpilor.

Sursa tembelismului : Rostvesti via Adevarul.ro via SuntemRomania.

Asa ca io zic ca daca e de ras sa radem! :) )))))))))))))

GeorgeGMT
27 februarie 2014|35 Comments ".

Priviti la ce se intimpla in Crimeea si o sa intelegeti ce e " Rossia ( Россия )!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Februarie 28, 2014, 00:49:28

 De la mastrii dezinformarii citire : "
Articolul de Seara: “Pe 26 februarie România trebuia să atace Ucraina”
by: George GMT
Posted in: Armata Romana, Zambiti...macar un pic!

Din seria “Altii mai prosti ca noi” prezentam astazi ziarul rus “Rostvesti” :)

Pe data de 26 februarie România trebuia să atace Ucraina prin regiunile Cernăuţi şi Odessa. Operaţiunea ar fi fost una ultrasecretă şi s-ar fi numit România Mare. Evenimentul nu a avut însă loc pentru că românii…nu au ştiut de un astfel de eveniment.

Modern_T-90_tank_of_the_Russian_Army

Tancuri…dar rusesti nu romanesti! :)

Cu toate acestea, în timp ce tancurile româneşti stăteau în cazărmi, armata rusă creştea presiunea militară la Sevastopol, dar şi pe toată graniţa de Est a Ucrainei. Nu ar fi fost exclus ca o eventuală incursiune să aibă drept pretext tocmai apărarea independenţei statului vecin. Conform ziarului rus „Rosvesty”, intervenţia militară s-ar fi făcut fără cunoştinţa NATO şi a celorlalţi parteneri ai României. Prima iniţiativă ar fi trebuit să vină din partea batalionului Vulturii, al cărui principal scop ar fi fost anihilarea unităţilor mecanizate ucrainene şi punerea sub control al principalelor căi de comunicaţie. Decizia de intervenţie s-ar fi luat în România pe data de 19 februarie, în plină criză politică. Probabil că Ponta a anulat intervenţia deoarece nu se mai vorbea în acea vreme cu Antonescu. Planul era ca pe 25 februarie românii din regiunea Cernăuţi să ceară României ajutor pentru a le fi protejată viaţa. Tot acest plan ar fi cuprins şi cucerirea Insulei Şerpilor.

Sursa tembelismului : Rostvesti via Adevarul.ro via SuntemRomania.

Asa ca io zic ca daca e de ras sa radem! :) )))))))))))))

GeorgeGMT
27 februarie 2014|35 Comments ".

Priviti la ce se intimpla in Crimeea si o sa intelegeti ce e " Rossia ( Россия )!


" http://www.rumaniamilitary.ro/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 06, 2014, 19:55:22

" http://romanian.ruvr.ru/news/2014_03_06/La-Sevastopol-au-venit-voluntari-sarbi-2970/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 07, 2014, 03:11:50

 " JF Kennedy, de la dezamăgire la sursă inspiraţională
Autor: Vlad Epurescu | 1785 vizualizări

Niciun alt asasinat din istoria omenirii nu a produs atât de multe speculaţii precum cel comis asupra lui J.F. Kennedy, al 35-lea preşedinte al SUA. Pe 22 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la tragicul moment care a marcat istoria SUA şi nu numai.

Anii '60 au fost marcaţi de uciderea lui Kennedy, de ura rasială, de expansiunea comunismului, de cursa nebunească a înarmării nucleare ce a culminat cu criza rachetelor din Cuba şi de războiul din Vietnam. Războiul Rece abia se instalase iar J.F. Kennedy îl urma la cârma Statelor Unite pe Dwight D. Eisenhower.

La primul său discurs, Kennedy avea să rostească una dintre cele mai memorabile fraze ale unui preşedinte american: "Nu întreba ce poate să facă ţara pentru tine, ci întreabă-te ce poţi să faci tu, pentru ţară!". Kennedy a stat în fruntea SUA vreme de 34 de luni, perioadă în care s-a confruntat cu ura rasială şi cu cea mai dură criză nucleară din istorie.

 

KENNEDY, ÎNTRE DEZAMĂGIRE ŞI SURSĂ INSPIRAŢIONALĂ

Kennedy a ajuns în fotoliul prezidenţial pe un val de idealism şi promisiuni, având o listă uriaşa de aşteptări atât pe plan intern cât şi pe plan externn. Totuşi, a dat un avertisment: "Toate acestea nu vor fi terminate în primele o sută de zile. Nici în primele o mie de zile!"

Se spune despre Kennedy că a fost un preşedinte cu o carismă uriaşă şi un curaj desăvârşit, dar foarte instabil şi, pe alocuri, uşor naiv. Cu ajutorul Democraţilor din Congres, Kennedy a majorat salariul minim pe economie. A creat Trupele de Pace şi a micşorat taxele. Ultima lege pe care a promovat-o încuraja ocrotirea persoanelor cu handicap mental. Nepotul său militeaza pentru acest lucru şi astăzi. Propunerile mai ambiţioase au trebuit să aştepte. Vice-preşedintele Lyndon Johnson a fost cel care a semnat legea privind interzicerea discriminării rasiale, a creat Medicare-ul şi a dezvoltat o groază de programe care să combată sărăcia.

Pentru cei care luptau întru apărarea drepturilor cetăţeneşti, Kennedy a fost o dezamagire. Realegerea să era improbabilă. Atât el cât şi Bobby Kennedy, procurorul general, se temeau să insiste foarte mult pe drepturile civile întrucât Democraţii aveau nevoie de susţinere în Sud.


GOLFUL PORCILOR SAU MOMENTUL UMILITOR AL ADMINISTRAŢIEI KENNEDY

Pe plan extern, Kennedy a trecut prin trei momente memorabile: fiascoul invaziei din Golful Porcilor, criza rachetelor din Cuba şi Vietnamul. Ceea ce s-a întâmplat în Golful Porcilor a fost un dezastru de proporţii. La trei luni de când a fost numit în funcţie, CIA a plănuit o invazie în Cuba prin Golful Porcilor pentru a răsturna regimul comunist cubanez. Invazia fusese pusă la punct de fostul preşedinte, Eisenhower. Invazia a fost iniţiată prin operaţiunea Puma, dar s-a soldat cu numeroase victime de ambele părţi.

A fost un fiasco umilitor. Kennedy a retras suportul aerian în ultimul minut şi a compromis întreaga misiune din cauza faptului că nu se luase în calcul diferenţa de fus orar. A reţinut eşecul şi a învăţat că nu trebuie să se lase purtat orbeşte de sfaturile generalilor şi de informaţiile spionilor.

 


CRIZA RACHETELOR DIN CUBA ŞI FIRUL ROŞU

În campania electorală extrem de dură ce s-a purtat între Richard Nixon şi J.F. Kennedy, viitorul preşedinte al SUA a avertizat asupra unui decalaj de rachete în comparaţie cu sovieticii. Declaraţia l-a provocat pe Nikita Hruşciov. Culmea era că sovieticii aveau 36 de rachete balistice şi nu 500 aşa cum se mândreau în timp ce SUA dispunea de 400 de astfel de rachete!

La o lună de la summit-ul dezastruos de la Viena, din iunie 1961, sovieticii au ridicat zidul Berlinului. La un an de la acest eveniment, Hruşciov a ordonat instalarea unor rachete nucleare în Cuba, la 145 de kilometri de ţărmul american.

Timp de 13 zile, în luna octombrie, lumea a plutit deasupra abisului. John Kennedy i s-a destăinuit fratelui său că sunt şanse egale pentru izbucnirea unui război nuclear şi că se teme că vor muri zeci de milioane de oameni. Odată ce situaţia a fost detensionată, Kennedy a avut iniţiativa de a instala o linie directă de comunicaţii între Casa Albă şi Kremlin. Cea mai mare realizare a lui Kennedy a fost aceea că şi-a pus rivalii să semneze un acord prin care se interziceau testele nucleare din aer.

 

LECŢIA LUI KENNEDY PENTRU CRIZA NUCLEARĂ DIN IRAN

Criza nucleară din Războiul Rece dintre SUA şi URSS şi modul în care J.F. Kennedy a gestionat un moment care putea arunca omenirea într-un război de proporţii nemaivăzute poate servi ca o lecţie pentru impasul de astăzi, dintre puterile lumii şi Iran. Nikita Hruşciov era un oponent agresiv şi căruia îi plăcea să rişte foarte mult. Era imprevizibil şi împingea o situaţie până la extrem.

În timpul crizei din Berlin şi a rachetelor din Cuba, Kennedy a ales să nu presupună ceea ce este mai rău în privinţa motivaţiilor sovieticilor şi a comportamentelor lor. În schimb, a văzut la conducătorii ruşi emoţii, frică şi nesiguranţa. Kennedy a preferat să opteze pentru o blocadă a Cubei şi nu să dea undă verde unei invazii, aşa cum consilierii săi îi cereau acest lucru. Strategia lui le-a oferit sovieticilor şansa de a-şi da seama că făceau o greşeală şi să facă un pas înapoi. Atunci când sovieticii au provocat crizele din Berlin şi Cuba, aceştia au intrat în panică atunci când administraţia Kennedy a demonstrat că preferă să bage SUA în război, decât să accepte condiţiile sovieticilor. În ambele cazuri, Moscova s-a găsit în situaţia de a da un pas in spate.

 

VIETNAM, ULTIMA BORNĂ

Dwight Eisenhower avertizase că, dacă Sudul Vietnamului ar cădea în mâinile comuniştilor, acelaşi lucru s-ar întâmpla şi cu Sudul Asiei. Kennedy a îmbrăţişat această teorie a dominoului şi a trimis acolo primele trupe armate. Până la ultimele ore din viaţa sa, SUA trimisese deja 16.000 de soldaţi. Atunci când Johnson, succesorul lui Kennedy, şi-a terminat mandatul, SUA trimisese în Vietnam până în 1969 aproximativ 500.000 de soldaţi! Johnson îşi motivase invazia în Vietnam ca o respectare a dorinţei lui Kennedy.

Între ianuarie 1961 şi 22 noiembrie 1963, Kennedy schimbase fundamental politica de siguranţă naţională a SUA. Doctrina şi schimbările structurale le-au permis forţelor americane să lupte în Vietnam într-un mod care a lăsat urme adânci în societatea americană.

 

GLONŢUL MAGIC

Pe 22 noiembrie 1963, preşedintele Kennedy, soţia sa, împreună cu John Connally, guvernatorul Texasului, participau la o paradă într-o maşină decapotabilă care circula cu viteză redusă pe una dintre arterele oraşului Dallas. Atunci când au ajuns în Piaţa Dealey, Kennedy şi Connally au fost împuşcaţi. Maşina a gonit spre cel mai apropiat spital, acolo unde s-a anunţat, oficial, moartea preşedintelui.

Lee Harvey Oswald, autorul asasinatului, a fost arestat. Preşedintele Lyndon Jhonson a numit o Comisie, condusă de Earl Warren, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, pentru a investiga asasinatul. Raportul Warren a conchis că Oswald a tras trei gloanţe de la unul din geamurile etajului al şaselea al Depozitului de Carte din Texas.

Abraham Zapruder, unul din miile de oameni care asistau pe margine la parada ce a avut loc în acea zi în Dallas, a înregistrat asasinatul cu o cameră video de 8mm. A fost cel mai analizat film din istoria anchetelor americane. A fost una dintre principalele dovezi în baza cărora Comisia Warren şi-a fundamentat concluziile dar, acest film, a fost o mană cerească pentru amatorii de conspiraţii. La început, s-a presupus că preşedintele Kennedy şi guvernatorul Connaly au fost împuşcaţi cu două gloanţe diferite. Dar filmul lui Zapruder a semănat îndoieli în mintea membrilor Comisiei.

Comisia Warren a concluzionat că JFK a fost împuşcat între frame-urile 210 şi 225 în timp ce Connaly a fost împuşcat nu mai târziu de frame-ul 240. Mai exact, doi oameni au fost împuşcaţi la o distanţă de 30 de frame-uri. Testele FBI au evidenţiat că puşca lui Oswald nu putea trage două focuri de armă la o distanţă mai mică de 2,25 de secunde. Asta înseamnă că pe camera lui Zapruder trebuiau să fie 40 de frame-uri, nu 30. Pe scurt, nu era destul timp pentru ca Oswald să tragă două focuri de armă şi cu un glonţ să îl împuşte pe Kennedy,iar cu celălalt pe Connally. Comisia a dezbătut aprins: fie au fost doi asasini, fie JFK şi Connally au fost împuşcaţi cu acelaşi glonţ. Aşa a apărut teoria "glonţului magic" pe care s-au fundamentat concluziile Comisiei, probabil şi la presiunea politică pentru un răspuns cât mai ferm şi rapid la asasinarea preşedintelui SUA.

 

MOŞTENIREA LUI KENNEDY

Istoricii şi jurnaliştii americani ironizează perioada Kennedy. Este de necontestat, însă, faptul că JFK a rămas o imagine puternică în cultura politică a SUA. În apărarea lui Kennedy se poate spune că a fost primul preşedinte american care a pus drepturile cetăţeneşti în agenda publică, a trimis trupe în Sud pentru a forţa integrarea şi a făcut din acest lucru un standard moral la un cost politic ridicat.

McGeorge Bundy, unul dintre consilierii de top ai lui Kennedy şi arhitectul dezastrului din Vietnam, şi-a manifestat convingerea că JFK ar fi evitat războiul dur de-acolo. Pe lângă modul cum a dezamorsat criza din Cuba şi faptul că a început programul de explorare a spaţiului, Kennedy a rămas în istoria SUA pentru elocvenţa retoricii sale. Niciun preşedinte american nu s-a mai ridicat la înălţimea cuvintelor lui Kennedy. "Ich bin ein Berliner" sau "O societate liberă care nu poate salva mulţimea de oameni săraci, cu siguranţă nu va putea să îi salveze nici pe acei puţini care sunt bogaţi" au rămas inscripţionate adânc în istoria SUA şi în mentalul colectiv. "

 rsa: www.adevarul.ro


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 09, 2014, 06:00:42

" http://www.curentul.ro/2014/index.php/2014030897938/Politic/Guvernul-Ponta-3-isi-asuma-oficial-arborarea-steagului-secuiesc-pe-institutiile-statului.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 11, 2014, 16:22:44

 "
Pentru SRI : Ce cauta Vona Gabor in Transilvania ?!
Posted by Radu Tudor on March 11th, 2014
Pe fondul preocuparii crescande a populatiei Romaniei, a politicienilor romani si occidentali privind situatia din Ucraina, agresiunea crescanda a Rusiei si necesitatea unei stabilitati solide in tara noastra, in dupa amiaza zilei de 10 Martie, autoritatile din Targu Mures au gasit de cuviinta sa aprobe un sprijin pentru autonomia teritoriala a unui fantomatic Tinut Secuiesc.
Micile incidente ale manifestantilor cu jandarmii sunt umbrite de lozincile strigate, pancartele purtate si atitudinea organizatorilor. Lipsa de respect pentru ordinea constitutionala din Romania este ceea ce frapeaza de fiecare data cand acesti indivizi manifesteaza. In Mures, Harghita sau Covasna.
Lideri extremisti ai maghiarimii din Romania sunt permanent sustinuti logistic si finantati de formatiuni periculoase de la Budapesta. Una dintre acestea este Jobbik. Liderul acestei structuri de sorginte fascista a fost aseara la Targu-Mures si se considera ca a jucat in rol important ca organizator. Vona Gabor, caci despre el este vorba, a postat pe pagina sa de facebook fotografia marsaluirii sale de aseara (foto – in stanga, cel care tine drapelul secuilor)
Vona Gbor
Intrebarea mea simpla si clara pentru autoritatile romane, mai ales Serviciul Roman de Informatii : ce cauta un lider al unui partid fascist maghiar in Romania? A renuntat SRI la preocuparile sale in materia respectarii stricte a valorilor constitutionale? Presa occidentala il considera si ea pe Vona Gabor un lider fascist. Iata un extras din ziarul britanic The Independent :
The Independent
Inteleg drepturile maghiarilor – destule si privilegiate in raport cu alte minoritati – in contextul respectarii statalitatii Romaniei, prevederilor Constitutiei si respectului fata de populatia majoritar romaneasca, foarte toleranta de altfel.
SRI nu mai intervine atunci cind lideri fascisti organizeaza actiuni pe teritoriul Romaniei? De ce nu se intocmeste acel dosar de siguranta nationala pentru ca astfel de indivizi sa fie declarati indezirabili pe teritoriul tarii noastre? In afara de monitorizarea adversarilor lui Basescu, SRI a lasat deoparte orice alta preocupare pentru protejarea intereselor tarii noastre?
Ce asteptam? Sa se amplifice tensiunile etnice din Transilvania, atit de periculoase pe fondul situatiei regionale deteriorate si a ingrijorarii Aliantei Nord Atlantice si a Uniunii Europene? Vrem ca Vona Gabor sa fie incurajat sa aiba manifestari antiromanesti si antisemite pe terioriul nostru?
Pentru ca n-au facut-o pina acum, solicit o interventie ferma a autoritatilor romanesti pentru expulzarea unor astfel de indivizi periculosi si descurajarea ferma, inteligenta si eficienta a manifestarilor extremiste in Transilvania.
Urmeaza 15 Martie.
PS : Inteleg ca inteligentul primar de Cluj, Emil Boc, a dat aviz pentru manifestari de strada concomitente dpdv orar ale organizatiilor romanesti si maghiare de 15 Martie. Daca acest personaj n-are minima capacitate de a intelege ce inseamna asta dupa ce a fost 4 ani prim ministru, poate-l suna cineva de la Bucuresti sa-l ajute cu gandirea…

> Pentru SRI : Ce cauta Vona Gabor in Transilvania ?!
> Posted by Radu Tudor on  March 11th, 2014
> Pe fondul preocuparii
> crescande a populatiei Romaniei, a politicienilor romani si occidentali
> privind situatia din Ucraina, agresiunea crescanda a Rusiei si
> necesitatea unei stabilitati solide in tara noastra, in dupa amiaza
> zilei de 10 Martie, autoritatile din Targu Mures au gasit de cuviinta sa
> aprobe un sprijin pentru autonomia teritoriala a unui fantomatic Tinut
> Secuiesc.
> Micile incidente ale manifestantilor cu jandarmii sunt umbrite de
> lozincile strigate, pancartele purtate si atitudinea organizatorilor.
> Lipsa de respect pentru ordinea constitutionala din Romania este ceea ce
> frapeaza de fiecare data cand acesti indivizi manifesteaza. In Mures,
> Harghita sau Covasna.
> Lideri extremisti ai maghiarimii din Romania sunt permanent sustinuti
> logistic si finantati de formatiuni periculoase de la Budapesta. Una
> dintre acestea este Jobbik. Liderul acestei structuri de sorginte
> fascista a fost aseara la Targu-Mures si se considera ca a jucat in rol
> important ca organizator. Vona Gabor, caci despre el este vorba, a
> postat pe pagina sa de facebook fotografia marsaluirii sale de aseara
> (foto - in stanga, cel care tine drapelul secuilor)
> Intrebarea mea simpla si clara pentru autoritatile romane, mai ales
> Serviciul Roman de Informatii : ce cauta un lider al unui partid fascist
> maghiar in Romania? A renuntat SRI la preocuparile sale in materia
> respectarii stricte a valorilor constitutionale? Presa occidentala il
> considera si ea pe Vona Gabor un lider fascist. Iata un extras din
> ziarul britanic The Independent :
> Inteleg drepturile maghiarilor - destule si privilegiate in raport cu alte
> minoritati - in contextul respectarii statalitatii Romaniei,
> prevederilor Constitutiei si respectului fata de populatia majoritar
> romaneasca, foarte toleranta de altfel.
> SRI nu mai intervine atunci cind lideri fascisti organizeaza actiuni
> pe teritoriul Romaniei? De ce nu se intocmeste acel dosar de siguranta
> nationala pentru ca astfel de indivizi sa fie declarati indezirabili pe
> teritoriul tarii noastre? In afara de monitorizarea adversarilor lui
> Basescu, SRI a lasat deoparte orice alta preocupare pentru protejarea
> intereselor tarii noastre?
> Ce asteptam? Sa se amplifice tensiunile etnice din Transilvania, atit de
> periculoase pe fondul situatiei regionale deteriorate si a
> ingrijorarii Aliantei Nord Atlantice si a Uniunii Europene? Vrem ca Vona
> Gabor sa fie incurajat sa aiba manifestari antiromanesti si antisemite
> pe terioriul nostru?
> Pentru ca n-au facut-o pina acum, solicit o interventie ferma a
> autoritatilor romanesti pentru expulzarea unor astfel de indivizi
> periculosi si descurajarea ferma, inteligenta si eficienta a
> manifestarilor extremiste in Transilvania.
> Urmeaza 15 Martie.
> PS : Inteleg ca inteligentul primar de Cluj, Emil Boc, a dat aviz pentru
> manifestari de strada concomitente dpdv orar ale organizatiilor
> romanesti si maghiare de 15 Martie. Daca acest personaj n-are minima
> capacitate de a intelege ce inseamna asta dupa ce a fost 4 ani prim
> ministru, poate-l suna cineva de la Bucuresti sa-l ajute cu gandirea... "
>


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 15, 2014, 20:56:52

Azi pe TVR 2 ora 20,00 " Havana " un film quality si in ton cu tematica portalului, cu Robert Redford si Lena Olin in roluri principale.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 16, 2014, 20:57:49

 " http://www.business24.ro/international/rusia/rusii-retrag-miliarde-de-dolari-din-bancile-din-vest-in-asteptarea-sanctiunilor-economice-1542972?utm_source=Newsletter__Ultimele_24h&utm_medium=gmail.com&utm_campaign=newsletter_137748 "

 " http://www.business24.ro/international/europa/europa-in-cautarea-unei-alternative-la-gazul-rusesc-1542958?utm_source=Newsletter__Ultimele_24h&utm_medium=gmail.com&utm_campaign=newsletter_137748 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 18, 2014, 06:47:39

 Cind Justitia e Justitie nu imitatie din inlocuitori : " Fostul premier croat, Ivo Sanader, a fost condamnat la 9 ani de închisoare
Fostul premier croat, Ivo Sanader, a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Foto: EPA

Instanţa croată l-a condamnat pe fostul premier al ţării, Ivo Sander, la 9 ani închisoare.

Partidul pe care îl conduce, Uniunea Democrată Croată, este şi el implicat în corupţie.

Este prima oară când un partid politic a fost acuzat de corupţie. Experţii menţionează că acest verdict va influenţa mult timp finanţarea partidelor politice din Croaţia.

Ivo Sanader a fost condamnat pentru corupţie pentru a doua oară. El a declarat că va face recurs la decizia instanţei.
În lume, inchisoare, Croatia, Realitatea Balcanică, Politică

    Distribuie pe:

Lasă un comentariu

    Dorel DorelDorel Dorel, 13 martie, 11:13 #
    Unul dintre capetele de acuzare este privatizarea companiei de stat din domeniul energiei INA (echivalenta Petrom din Romania) la un pret sub valoarea reala si ma gandesc ca Nastase a scapat de un proces asemanator.
    Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/news/2014_03_11/Fostul-premier-croat-Ivo-Sanader-a-fost-condamnat-la-9-ani-de-inchisoare-4455/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 18, 2014, 15:23:28

" http://www.rumaniamilitary.ro/altii-mai-destepti-ca-noi#more-24619 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 20, 2014, 03:31:55
" http://infobrasov.net/content/reportaj_73298_CUMETRIE-POLITICA-IN-FLOARE-.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 24, 2014, 02:27:09

" http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wondersoftheworld.tv%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGG_Vary7C8RuVrXHGZzxdJhzEPnQ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 24, 2014, 21:01:18

" http://www.rumaniamilitary.ro/aici-am-ajuns-cehia-gata-sa-trimita-avioane-grpien-c-pentru-protectia-romaniei#more-24761 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 26, 2014, 04:00:45

" http://freedomhouse.ro/index.php/stiri/watchdog/item/305-complicii-occidentali-ai-lui-putin "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 26, 2014, 07:51:48

" http://freedomhouse.ro/index.php/stiri/watchdog/item/305-complicii-occidentali-ai-lui-putin "
" Anne Applebaum: COMPLICII occidentali ai Rusiei lui PUTIN

    dimensiunea fontului micește mărimea fontului creşte dimensiunea fontului
    Imprimare
    E-mail

Anne Applebaum: COMPLICII occidentali ai Rusiei lui PUTIN

Acum trebuie să ne trezim la realitate: instituțiile occidentale au înlesnit existența unui regim rusesc corupt care destabilizează Europa.
Este timpul să le facem să se oprească.
• Articol scris de Anne Applebaum,
preluat din Washington PostÎn 2006, o companie energetică numită Rosneft se prăbușea la Bursa londoneză. Remarcam atunci că planul companiei conținea niște avertismente neobișnuite chiar și pentru o firmă rusească.

„Infracționalitatea și corupția ar putea crea un climat de afaceri dificil în Rusia”, arăta documentul; interesele unor directori „pot determina implicarea Rosneft în practici de afaceri care nu maximizează valoarea acțiunilor.”

Toate acestea aveau sens, pentru că Rosneft fusese creată printr-un jaf la lumina zilei.

Cu câțiva ani mai înainte, guvernul rus băgase în faliment o altă companie petrolieră, Yukos, cerându-i taxe restante de 30 de miliarde de dolari și trimițându-l în cele din urmă pe președintele acesteia, Mihail Hodorkovski, într-un lagăr de muncă (din care a fost eliberat recent).

Activele companiei Yukos au fost vândute unei firme fantomă cu sediul într-o cârciumă din Tver.

Firma fantomă a vândut apoi către Rosneft pentru o sumă derizorie, fapt deloc surprinzător: acționarul major al Rosneft era guvernul rus. Directorul executiv era adjunctul șefului administrației prezidențiale a lui Vladimir Putin.

Așa cum am mai scris atunci, afacerea Rosneft a stabilit un precedent cu valoare de principiu:
- dacă sunt suficient de valoroase, activele rusești dobândite ilegal pot primi undă verde de la instituțiile financiare internaționale.

Această regulă generală s-a aplicat de atunci multor active rusești în SUA și Europa, mai ales în Marea Britanie.

Probabil că cititorii americani nu realizează în ce măsură milionarii și miliardarii din fosta Uniune Sovietică domină piața londoneză de artă și piața de imobiliare. O parte din acei bani reprezintă profituri din petrol. Dar o altă parte - provine din furt.

Acea decizie tacită de a accepta toți banii Rusiei ca atare ni s-a întors împotrivă acum. Parte din reticența generală europeană de a aplica Rusiei sancțiuni economice este, desigur, în strânsă legătură cu investițiile și interesele rusești și cu clienții ruși ai companiilor și băncilor europene.

Acceptarea „albirii” banilor rusești în Europa și în SUA a avut însă consecințe mult mai importante chiar în Rusia.

Spre deosebire de noi, majoritatea rușilor nu trasează o graniță între „sfera economică”, pe de-o parte, și „drepturile omului”, pe de alta.

În Rusia, corupția și drepturile omului sunt de fapt una și aceeași problemă.

Elita rusă controlează presa și reprimă opoziția tocmai pentru că vrea să-și apere averile. În același timp, elita știe că bogăția ei provine direct din relația cu statul, așadar nu își poate permite să renunțe la putere într-un scrutin democratic.

Politicienii occidentali care vorbesc minunat despre democrație în timp ce la ei acasă trec cu vederea încălcarea propriei legislații anti-corupție sunt percepuți în Rusia ca ipocriți.

De asemenea, ei contribuie la sentimentul de impunitate al elitei rusești: Putin și tovarășii săi își pot face de cap în Ucraina, Georgia ori la Londra pentru că toată lumea știe că orice ar spune occidentalii, până la urmă sunt cu toții de vânzare.

Acest limbaj dublu irită opoziția rusă, oricum asediată, care nu mai vede în Occident un partener binevoitor, nici măcar atrăgător.

Nimeni nu vrea să audă despre drepturile omului din partea Vestului ai cărui oameni de afaceri finanțează un stat opresiv.

Dar această stare de fapt nu este o fatalitate.

Fără a trimite un avion de luptă ori apăsa pe un buton de resetare, am putea schimba de pe-o zi pe alta relația noastră cu guvernul Rusiei – și cu rușii de rând – prin simpla schimbare a atitudinii noastre față de banii rusești.

Nu trebuie o invazie rusească în Crimeea pentru a convinge guvernele occidentale să se unească și să refuze a da viză acelora a căror avere provine din corupție.

Nu trebuie ca rușii să atace estul Ucrainei pentru ca să închidem lacunele legislative și paradisurile fiscale pe care noi le-am creat  în Insulele Virgine Britanice sau în Alpii Elvețieni.

La urma urmei, aceștia sunt bani care corup și societățile noastre.

Elita financiară occidentală care a devenit dependentă de banii oligarhilor străini este aceeași elită care acasă face donații partidelor politice și deține televiziuni și ziare.
Foștii politicieni care sunt la conducerea unor companii obscure încă au prieteni la putere.

Dar acum a avut loc un atac.

Președintele Rusiei a încălcat o serie de tratate internaționale, dintre care unele fuseseră gândite să protejeze drepturile Rusiei asupra bazei sale navale din Crimeea.
În afirmațiile și acțiunile sale publice, același președinte și-a arătat disprețul pentru Occident.
Televiziunile de stat ale lui Putin difuzează informații ușor de verificat și demonstrat a fi false.

A sosit vremea să ne trezim la realitate: instituțiile occidentale au înlesnit existența unui regim rusesc corupt care destabilizează Europa. Este timpul să le spunem: stop!

(traducere Ileana Mitra, Gelu Trandafir)"[/size][/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 26, 2014, 20:42:26

 " CSAT se reuneste joi in sedinta. Pe ordinea de zi: Evaluarea situatiei internationale in contextul crizei din Ucraina si alte subiecte de interes pentru securitatea nationala
de I.C.     HotNews.ro
Miercuri, 26 martie 2014, 20:15 Actualitate | Esenţial

Presedintele Traian Basescu a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) joi, la ora 15:00 se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale. Pe ordinea de zi publica a sedintei se afla evaluarea situatiei internationale in contextul crizei din Ucraina, scandalul vaccinului de la Institutul Cantacuzino, masuri privind dezvoltarea sistemului national de securitate cibernetica si principalele obiective  pentru 2014 ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii internationale. Pe timpul sedintei vor fi abordate si alte subiecte de interes pentru securitatea nationala.

Potrivit Presedintiei, pe ordinea de zi publica a sedintei CSAT se afla urmatoarele subiecte:

    evaluarea situatiei internationale prin prisma evenimentelor din Ucraina;
    activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in domeniul securitatii internationale in anul 2013 si principalele obiective pentru anul 2014;
    disfunctii in activitatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" cu implicatii in planul securitatii nationale;
    masuri privind dezvoltarea sistemului national de securitate cibernetica;
    activitatea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in anul 2013.

Pe timpul sedintei vor fi abordate si alte subiecte de interes pentru securitatea nationala, se mai arata in comunicatul de presa. "
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 27, 2014, 02:41:45
" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg154670#msg154670 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 27, 2014, 07:02:06

" http://www.antena3.ro/forum/sinteza-zilei-f12/ciuma-rosie-numita-psd-e-fara-leac-t23587.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 28, 2014, 08:15:47

" http://www.gandul.info/puterea-gandului/cat-de-imprevizibil-e-putin-12347133 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Martie 28, 2014, 16:06:19

" http://www.timpul.md/articol/pana-unde-poate-avansa-rusia-pana-in-romania-57213.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 01, 2014, 21:09:15

" http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=1050 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 03, 2014, 04:39:43

" http://www.ziare.com/stiri/justitie/tara-tortionarilor-fericiti-1249196 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 05, 2014, 07:50:06

 " http://www.kissa.ro/nepasarea-naste-monstri/ "
"
violPrintre zecile de știri, reportaje și emisiuni referitoare la cele două chestiuni care au scandalizat țara, maidanezii și Roșia Montana, cu chiu cu vai și-a făcut loc și știrea referitoare la acea jurnalistă violată în plină zi, în centrul capitalei, scenă care a fost posibilă cu indirecta participare a trecătorilor, care au privit nepăsători cum o femeie este amenințată cu cuțitul. E clar ce părere au televiziunile despre acest subiect, pentru că la fel fulgerător cum a apărut, așa a și dispărut, fiindcă violurile au devenit ceva obișnuit, care nu mai creează de mult niciun fel de vâlvă. Poate că dacă tânăra n-ar fi fost jurnalistă, cazul cu pricina ar fi prezentat interes doar pentru cei de la ProTv cu ale lor macabre știri de la ora 17.00.

Totuși, eu nu pot să trec nepăsătoare peste acest subiect, pentru că scoate la iveală o problemă mult mai gravă decât cea a maidanezilor sau a folosirii cianurilor, și anume halul în care s-a degradat și s-a dezumanizat societatea asta. Cum este posibil să privești cum o femeie face semne disperate după ajutor, dar să-ți vezi liniștit de drum? Oare ai fi la fel de nepăsător dacă în locul unei necunoscute ar fi fost soția, mama, sora sau fiica ta?

Eu una, deși nu sunt deloc o persoană curajoasă, sunt sigură că aș fi intervenit, fiindcă din proprie experiență știu că e nevoie de cineva care să dea tonul, pentru ca și alții să i se alăture. Credeți că dacă s-ar fi oprit vreo persoană să se ia de atacator, nu s-ar mai fi găsit vreo 3- 4 trecători, poate mai puțin curajoși, sau mai timizi sau poate doar curioși, care să i se alăture? Sunt convinsă că exact așa s-ar fi întâmplat, motiv pentru care îi consider complici la acest viol pe toți aceia care au trecut în acea zi pe acolo, au văzut că o femeie e în pericol, dar au ales să-și vadă mai departe de drum.

Acum vreo 3 ani și ceva, într-o toamnă, îmi plimbam fetița cu căruciorul, când am zărit un bărbat, mai neîngrijit ce-i drept, întins pe iarbă. La început m-am gândit că sigur e beat, așa că mi-am văzut de drum, la fel ca restul trecătorilor, dar după ce-am făcut câțiva metri, am încercat să-mi imaginez cum ar fi fost dacă bunicului meu i s-ar fi făcut rău pe drum, și nimeni nu ar fi intervenit, zicându-și că e un alt moș rupt de beat. Așa că m-am întors, l-am tras ușor de haină, iar când a deschis ochii, l-am întrebat dacă e bine și dacă nu are nevoie să-i chem o ambulanță. Așa cum mi-am și imaginat, era doar beat și mi-a refuzat ajutorul, dar nu mi-a părut rău nici o secundă că m-am întors să văd ce-i cu el. Interesant e că deși până să-l întreb eu de viață, oamenii treceau nepăsători pe lângă el, cât am stat eu lângă el, mi s-au mai alăturat 2 sau 3 persoane îngrijorate de starea lui.

Dacă ți-e frică, nici măcar nu trebuie să intervii, ajunge doar să dai un telefon la 112 sau să rogi alți trecători să ți se alăture. Sau dacă nu ești sigur dacă o persoană se află sau nu în pericol, oprește-te câteva minute și observă de la distanță ce se întâmplă și, dacă chiar e cazul, implică-te, fiindcă altă dată ai putea fi chiar tu în locul celui atacat.

Până la acest incident, trăiam cu falsa impresie că atâta timp cât nu sunt singură pe stradă, sunt în siguranță, fiindcă sigur se va găsi cineva să intervină în cazul în care mi se întâmplă ceva. Nu pot decât să constat cu amărăciune cât de tare m-am înșelat. Devenim din ce în ce mai nepăsători, iar nepăsarea naște monștri.

Sursă foto
"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 06, 2014, 06:28:16

 " A murit unul dintre cei mai aprigi luptători anticomunişti                               (BZB 04.04.2014)
http://www.bzb.ro/stire/a-murit-unul-dintre-cei-mai-aprigi-luptatori-anticomunisti-a71865
S-a stins luptătorul anticomunist Werner Sommerauer                             (T.Ex.04.04.2013)
http://www.mytex.ro/expres/s-a-stins-luptatorul-anticomunist-werner-sommerauer_387127.php
Am primit un mesaj continand programul ceremoniei de inmormantare a raposatului Werner Sommeraurer, unul dintre eroii Revoltei muncitoresti de la Brasov, din 15 noiembrie 1987.

Werner Sommerauer in drum spre Imparatia Cerurilor                                                       (04.04.2014)

Ceremonia religioasa a inmormantarii lui Werner Sommeraurer, va avea loc duminica, 6 aprilie, la ora 1330. Sicriul cu trupul neinsufletit se afla la Capela - Biserici Cuvioasa Parascheva din Triaj- Brasov. Slujba de inmormantare va fi oficiata de catre preotul Mihai Sicoe. Florentina, fica lui “Nea” Werner, care locuieste de mai multi ani in SUA, va fi prezenta la ceremonii. Priveghiul va avea loc sambata la ora 1700.

Neinfricatul luptator anticomunist Werner Sommeraurer ,se va intalni in Imparatia Cerurilor, cu sotia Rodica Sommeraurer (†1998), dar si cu alti camarazi pentru libertate, participanti la revolta din '87 – Vasile Vieru, 36 ani (†05.09.1988) * Gheorghe Duduc *Cornel Vulpe * Ion Nastase* Petrica Dascalu *Nicolae Bordei *  Dumitru Broasca * Dumitru Robota * Gavrila Maniu *  Constantin Cocan * Costica Sbarn  * Vitos Ludovic * Voinea Stan * Petru
Creanga * Constantin Bradu. 
Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!
                                                             Mircea Sevaciuc si Erika Oprescu (sora lui Werner)                                         
Werner Sommerauer va fi inmormantat duminica                                                                                             (M.Ex.04.04.2014)
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=ultora_local&s_id=135656&Werner-Sommeraurer-va-fi-inmormintat-duminica
Cu doua zile inainte, a murit colegul nostru de suferinta Werner Sommerauer. (05.04.2014-Facebook,Blog Selena etc.)
http://elenasevaciuc.blogspot.ro/2014/04/ne-parasit-andrei-bodiu-poetul-omul-de_4.html
                                                                                                 Dumnezeu Sa-l odihneasca in pace!
                                Pro-Memoria: - 2007 – 14 februarie 2013
La Multi Ani Luptatorului Werner Sommerauer – la 77 de ani!                                                            (14.feb.2013 – Blog Sevaciclon, NewBv, Portalul Revolutiei, Facebook etc.)
http://newsbv.ro/2013/02/14/la-multi-ani-luptatorului-werner-sommeraurer-la-77-de-ani/           
       Brasov 06,04,2014                                                                                     Mircea Sevaciuc    "                                                                         


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Silviu din Aprilie 06, 2014, 19:12:22

 "                                                                 EXPUNERE DE MOTIVE
   
La data de 31.08.2013, conform datelor publicate de către Banca Naţională a României, pe site-ul său, www.bnr.ro, valoarea rezervelor internaţionmale ale României era egală su suma de 35,7 miliarde de euro.
Exprimată în număr de luni de importuri, rezervele internaţionale ale României sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Ele sunt de 14 ori mai mari decât rezervele internaţionale ale Austriei, ale Belgiei, ale Spaniei, de 12 ori mai mare decât cele ale Germaniei, de 8 ori mai mari decât cele ale Franţei, de 7 ori mai mari decât cele ale Marii Britanii, sau ale Italiei.
Din păcate, structura rezervelor internaţionale ale României este una dintre cele mai vulnerabile.
 Din cele 35,7 miliarde de euro, numai 3,5 miliarde de euro (9,8%, din totalul rezervelor), reprezintă valoarea aurului ţării ( 103 tone de aur monetar), 6,0 miliarde de euro (16,8%),
 reprezintă numerar şi depozite bancare,
 iar restul, de 26,2 miliarde de euro (73,4%), este reprezentat de titluri de valoare (securities), adică „hârtii” (bonuri de tezaur, obligaţiuni etc) emise de diverse guverne şi instituţii financiare internaţionale, cărora Banca Naţională a României le-a împrumutat acestă sumă de 26,2 miliarde de euro.
 Cea mai mare parte a acestor 26,2 miliarde de euro sunt împrumuturi acordate unor guverne străine, principalul împrumutat fiind guvernul Statelor Unite ale Americii.
Creşterea fără precedent, în ultimii ani a datoriilor guvernelor, în primul rând a celui american, a determint multe state să-şi reducă rezervele valutare, adică investiţiile în „hârtii” emise de guverne şi să-şi sporească rezervele de aur.
În Germania şi Italia, de exemplu, pondrea aurului în totalul rezervelor internaţionale este de 71%, în  Franţa, de 66%.
În timp ce la noi ponderea aurului este de sub 10%.
Cea mai mare parte a celor 26,2 miliarde de euro provin din împrumuturi.
Adică Banca Naţională a României s-a împrumutat ca să împrumute alte state.
 La sfârşitul anului 2012, Banca Naţională a României datora 10,0 miliarde către Fondul Monetar Internaţional şi 10,8 miliarde de euro către bănci comerciale şi alte instituţii de credit.
 În cazul în care unul sau mai mulţi împrumutaţi ai Băncii Naţionale a României intră în incapacitate de plată, cele 26, 2 miliarde de euro vor trebui plătite de poporul român, nu de către Guvernatorul Băncii Naţionale a României.
Conform datelor date publicităţii de către Guvernul României, extragerea celor 300 tone de aur şi a celor 1600 tone de argint din zăcământul auro-argintifer de la Roşia Montană necesită o investiţie de 2,0 miliarde de euro, pe care, spune, premierul Victor Ponta, România nu le are.
 Lipsa acesor bani şi dorinţa de a crea locuri de muncă pentru localnici sunt motivele pe care se fundamentează decizia Guvernului României de a aproba şi trimite la Parlament, spre adoptare, proiectul de exploatare a zăcământului auro-argintifer de la Roşia Mointană de către RMGC, proiect care implică nu numai o tehnologie deosebit de poluantă, dar şi distrugerea unor importante obiective de patrimoniu cultural din zonă.
Prin proiectul de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale,
 propunem ca Banca Naţională a României să achiziţioneze, treptat, o parte, sau toate cele 300 tone de aur şi cele 1600 tone de argint, să consolideze, astfel, puterea de cumpărare a rezervelor internaţionale ale ţării, asigurând şi finanţarea proiectului de la Roşia Montană, ca şi altele, să creeze locuri de muncă, care, la rândul lor, vor genera venituri, din care vor putea fi acumulate noi capitaluri, prin care să fie finanţate proiecte şi în alte sectoare economice în zonele implicate: agricultură, turism, mici industrii, servicii etc.
Pentru întărirea puterii financiare a Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A., proiectul propune reorganizarea acestei societăţi comerciale şi transformarea ei în Regia Naţională pentru Exploatarea Resurselor Naturale, capabilă să valorifice, în condiţii de rentabilitate, toate resursele naturale ale ţării.
Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României, pe care îl anexăm.

Bucureşti, 19 septembrie 2013
Senator Ioan Ghişe,

(Cu acordul Domnului Constantin Cojocaru, doctor în economie, autorul proiectului de lege)

 "Ce mă deranjază la acest articol este faptul că se vehiculează sume fabuloase pt. exploatarea aurului de la Roşia Montană!
Din calculele făcute la faţa locului, la cererea expresă a subsemnatului, un inginer, director la exploatarea minieră de la Roşia Montană transformată în muzeu, a stabilit suma maximă pt. exploatarea aurului existent în munţii respectivi şi anume 960 milioane de dolari SUA şi nu 2 miliarde! Nu vorbesc despre invenţia celor de la Baia Mare care permite exploatarea haldelor şi a cianurii...
Vedeţi:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=693.0 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=693.0) !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 12, 2014, 04:25:18

" http://www.ziaristionline.ro/2014/04/11/comunismul-a-intrat-in-romania-pe-furis-prin-evrei-avangardisti-platiti-de-nkvd-patapievici-le-continua-misiunea-o-analiza-fulminanta-de-grid-modorcea/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 15, 2014, 20:20:32

" http://www.cotidianul.ro/hurezeanu-republica-moldova-s-ar-putea-trezi-in-situatia-in-care-pierde-transnistria-235956/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 16, 2014, 06:37:52

 " Miturile WW2: eficenta Wermahtului –spoinaj si contraspionaj
by: George GMT
Posted in: enigme, Istorie, Servicii Secrete

Nota: acest articol a fost scris cu cateva saptamani inainte de inceperea evenimetelor din Ucraina, insa cred ca este foarte elocvent fata de importanta covarsitoare a serviciilor secrete, care daca sunt slabe te fac sa pierzi un razboi sau o tara – in cazul Kievului – sau dimpotriva sa castigi, desi esti poate mai slab decat adversarul tau…
descărcare
Amiralul Wilhelm Franz Canaris, seful Abwehr – serviciul de informatii al armatei

In ultimii ani asistam la o adevarata ridicare de statui pentru armata germana si generalii sai! Seriale, filme, documentare, in care sunt prezentate faptele de arme ale germanilor, superioritatea lor tehnologica, eficienta, calitatea corpului de comanda, etc, etc, doar ca nimeni nu sulfa o vorba despre frontal din umbra. Ciudat nu?!

Daca n-ar fi de plans ar fi chiar haios, pentru ca este greu de crezut ca documentaristii care stau in spatele acestor reclame mascate nu stiu adevarul, iar despre “Viata si Faptele lui Adolf Hitler”, nu e zi de la Dumnezeu fara macar un documentar, un prieten, un buncar, doar ca in realitate lucrurile sunt mai nuantate, Germania Nazista nefiind nici pe departe monstrul militar care ni se infatiseaza, masina de razboi perfecta, ci as spune chiar dimpotriva.

Astfel pe langa atacul prin surpindere asupra Frantei si Rusiei, Germania a avut destule bube in cap: batalii pierdute prosteste, mentalitatea de nu se retrage, lucru care a facut ca sute si sute de mii de soldati sa fie scosi din lupta prin incercuire sau sa duca lupte de aparare disperate fara importanta la nivelului intregului front si as exemplifica putin:

-Grupul de Armate Nord, ce mai ramansese din el, a fost izolat in vara lui “44 si s-a predat Armatei Rosii mai tarziu, din incapatanarea lui Hitler de a nu aproba retragerea, nemaivand nici o contributie in luptele ulterioare

-Tunisia – 1943 – in jur de 200 de mii de soldati ai Axei – majoritatea germani – se predau Aliatilor. Retragerea le fusese respinsa si cel mai probabil nici nu mai era posibila in acel moment

-Distrugerea Grupului de Armate Centru – vara anului 1944 – cand pe langa pierderea unor divizii intregi in lupta, alte zeci de mii de oameni au fost pierduti datorita ordinul de sta pe loc

-Crimeea – 1944

-Incercarea prosteasca de a apara Budapesta, deviind trupe de pe frontul german, intr-o iluzorie manevra de protectie a rezervelor firave de petrol de langa lacul Balaton

-atacul cu totul inutil, in acel moment al razboiului, din Ardeni

-refuzul retragerii trupelor din Normandia la timp, etc, etc.

 

Dar pe langa toate aceste greseli grave a mai fost un lucru care a condamnat inca inainte de 1 septembrie 1939 Wermachtul la pierzanie: serviciile secrete germane. Ei bine daca in privinta tehnicii si calitatii soldatilor germani putem discuta la nesfarsit, in privinta serviciilor de informatii si contrainformatii germane, cred ca ne putem pune foarte rapid de acord: cele mai slabe dintre toate combatantele celui de-al Doilea Razboi Mondial!

Nu exista termen care sa arate cat de slabi au fost germanii, dar vom incerca sa exemplificam aceasta asertiune.

    Inca din timpul atacului asupra Poloniei, Marea Britanie reuseste sa puna mana, via Varsovia, pe o masina de codat Enigma a trupelor de uscat germane, iar ceva mai incolo captureaza si varianta sa navala. Astfel pe parcursul intregului razboi britanicii au reusit sa intercepteze si sa descifreze comunicatiile radio germane la fel de repede ca si germanii, lucru care a dus la dezastru mai ales in Atlantic, acolo unde submarinele lui Doenitz duceau o lupta dura cu Royal Navy iar mai traziu cu US Navy
    Prostia analistilor germani este si ea fara margini. Inainte de atacarea URSS, serviciile secrete germane estimau ca rusii au in jur de 5000 de avioane, in realitate aveau 23000, au estimat cu totul aiuristic capacitatea industriala si umana  a URSS, si cu totul si cu totul ciudat, Hitler a fost informat ca rusii detineau doar unitati nesemnificative de parasutisti, in conditiile in care Rusia avea sute de mii de astfel de trupe si mai mult decat atat, nu facea nici un secret din asta, chiar inainte de razboi – cu un an sau doi – desfasurandu-se o gigantica aplicatie militara cu parasutari a mii de oameni, tehnica de lupta, etc, manevre militare la care au fost invitati si atasatii miliitari straini
    Tancurile sovietice-T 34 si KV- au fost, conform cu ofiterii germani de pe front, o surpriza extrem de dura pentru trupele germane, care la inceput mai si radeau de faptul ca T-34 era condus cu  un “bat”, in fapt o mansa. Ciudat este ca nu stiau de ele, in conditiile in care in 1940, aceste tancuri au facut parte din parada militara de la Moscova, acolo unde era si atasatul militar german.
    Dupa razboi s-a aflat ca seviciile secrete sovietice impanzisera Germania si Wermachtul, cunoscand in amanunt intrega capacitate de lupta si de productie industriala germana, in timp ce nemtii habarnaveau de T-34 desi saracu’ tanc era public, iar rusii chiar se faleau cu el
    Pe Frontul de Vest contraspionajul germna a “reusit” performanta sa fie facut KO de catre britancii, acestia umbland destul de liberi prin zonele ocupate si afland absolut tot cei interesa, in conditiile in care germanii nu stiau mai nimic despre Anglia
    Rezistenta Franceaza a reusit chiar sa puna mana si sa trimita catre Londra, planul integral de constructie pentru Zidul Atlanticului din Franta, plan furat chiar din sediul Organizateii Todd, contractorul principal al lucrarilor
    Spionajul german a “reusit” rara performanta sa rateze cu totul cei 150 de mii de soldati aliati si cele 5000 de nave cu care anglo-americanii i-au napadit in Operatiunea “Overlord”, desi distanta intre nemti si englezi era de doar cativa zeci de kilometri
    Germanii inca mai credeau in 1941 ca Transiberianul este o magistrala feroviara cu o singura cale de rulare, desi rusii o dublasera de ceva timp, iar ambasadorul german la Tokio ajungea in Japonia pe aceasta ruta
    Pacaleala trasa de aliati cu ocazia debarcarii in Sicilia

Iar exemplele pot continua pe mult pagini…

 

Si acestea sunt doar cateva dintre cele mai cunoscute gafe, dar lucrurile sunt cu adevarat profunde. Practic Germania a intrat in razboi fara servicii de spionaj si contraspionaj, fara analisti militari seriosi, fara capacitatea de a prezenta situatia reala a inamicului, atat timp cat generalii germani credeau la inceputul luptelor ca artileria sovietica era slaba numeric si foarte prost dotata, cand de fapt pe aceasta categorie de forte rusii aveau cea mai moderna dotare din lume si erau lideri mondiali la numarul si calitatea tunurilor, obuzierelor, lansatoarelor de rachete.

Stai si te intrebi, daca Hitler cunoastea adevarata forta a URSS ar mai fi atacat?! Raspunsul este categoric da, pentru ca daca Germania ar mai fi asteptat cateva spatamani, atacu rusii, insa revenind la “calitatea” serviciilor secrete germane, este uimitor cum o tara atat de meticuloasa si de bine pregatita a putut avea, in cel mai important moment istoric militar al secolului XX, niste epave pe post de agenti secreti si cred ca afirmatia ca Germania a avut efectiv cel mai slab serviciu secret in WW 2 este pe deplin indreptatita…


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 17, 2014, 00:27:35

 " http://www.curentul.ro/2014/index.php/2014041799993/Actualitate/Transnistria-se-pregateste-militar-inca-de-acum-doi-ani-de-secesiune-si-alipirea-la-Rusia.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 18, 2014, 16:55:39

 " http://www.curentul.ro/2014/index.php/20140418100045/Actualitate/Firea-l-a-santajat-pe-Mucea-Stenograme-incediare-din-dosarul-de-spionaj.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 19, 2014, 01:48:46

 " http://adevarul.ro/international/rusia/geopolitica-faptului-divers-conflictul-transnistrean-inceput-discoteca-1_53510beb0d133766a8e5c5d0/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 19, 2014, 21:50:40

" https://www.youtube.com/watch?v=BzF6bkvYzr0  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 22, 2014, 10:14:04

 " Rusia are nevoie de toata Moldova - Interviu cu un fost detinut politic la Tiraspol
   
Rusia are nevoie de toata Moldova - Interviu cu un fost detinut politic la Tiraspol
Fost detinut politic la Tiraspol, Alexandru Lesco candideaza la alegerile europarlamentare.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Lesco spune ca nu crede ca Rusia va accepta independenta Transnistriei, care este "un instrument pentru a tine in sah Moldova". In plus, crede ca Moscova are nevoie de toata R. Moldova, iar o eventuala recunoastere a Transnistriei de catre Chisinau "ar fi o tragedie pentru Rusia".

Transnistria ii cere lui Putin sa-i recunoasca independenta - primul pas pentru alipirea la Rusia

Totodata, Alexandru Lesco considera ca, avand problema Transnistria, R. Moldova nu poate intra in Uniunea Europeana, iar o posibila unire cu Romania se poate rezolva doar in UE, fiind insa sceptic in aceasta privinta si asteptandu-se la "surprize" din partea Rusiei.

Cum v-ati decis sa candidati sau cum vi s-a propus candidatura la europarlamentare, pe listele PMP?

Am acceptat sa candidez la propunerea domnului Eugen Tomac. Eu, sustinand linia politica a presedintelui Traian Basescu, de apropiere a celor doua state romanesti, si PMP fiind un proiect al dl Basescu - ca nu e o taina -, am acceptat propunerea domnului Tomac.

Care este obiectivul partidului in Parlamentul European, legat de R. Moldova, si al dvs, daca veti ajunge acolo?

Eu imi doresc ca PMP sa devina o voce puternica la Bruxelles. Daca voi ajunge europarlamentar, voi sustine cu toata taria interesele R. Moldova in Parlamentul European. Voi fi implicat in acest proces de integrare al R. Moldova in Uniunea Europeana samd.

Anexarea Crimeii este doar varful unui iceberg. R. Moldova in mare pericol comunist Interviu

Fiind fost detinut politic in Transnistria, ce se poate sustine legat de acest subiect, in Parlamentul European?

Eu, fiind persona non-grata in Transnistria, nu pot merge acolo. Eu stiu ce se intampla acolo din presa, dar fiind detinut acolo, as depune eforturi pentru rezolvarea acestui conflict, care nu se mai rezolva de multi, multi ani. (...) Nu mi-am stabilit din timp un plan, vedeti cum evolueaza acum. Vedeti chestia cu Ucraina, sa vedem...

Reprezentantii Consiliului Suprem al Transnistriei au cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta regiunii si, mai departe, alipirea de Rusia.

Nu cred ca Rusia o sa accepte, pentru ca Transnistria este de fapt un instrument pentru a tine in sah tot timpul R. Moldova si nu cred ca o sa faca pasul acesta Rusia, dar mai stii? E imprevizibil Putin.

Ei au nevoie nu de Transnistria, au nevoie de toata Moldova. Nu stiu daca le-ar face mai bine, asa ma gandeam eu, e o parere subiectiva, ca, daca maine R. Moldova ar recunoaste Transnistria, eu cred ca ar fi o tragedie pentru Rusia. Ei si-au pus alte scopuri.

Transnistria cere alipirea la Rusia

Acesta e un instrument pentru a tine R. Moldova in frau, prin problema Transnistriei, cu probleme din astea - cu scoli... Si daca, sa zicem, se rezolva cu Transnistria, atunci cum mai actioneaza Rusia asupra Moldovei, fara de Transnistria? Avand populatie romana acolo, avand scoli, nu cred ca o sa faca acest pas Rusia, sa recunoasca Transnistria.

Dar majoritatea transnistrenilor vor independenta regiunii. Ma refer la referendumul din 2006, cand 97,2 la suta au spus ca vor independenta.

Va inchipuiti ca, avand o armata straina pe teritoriu si stand sub arme, poti face si 100 la suta, ca pe timpul lui Saddam Hussein in Irak, nu? Nu cred in aceste date.

Chisinaul asteapta un raspuns "foarte clar" al Rusiei la cererea privind independenta Transnistriei

Moldova, in UE: Cat de greu este cu actuala situatie din Transnistria? Sunt voci care spun ca este imposibil, pana nu se rezolva Transnistria, intr-un fel sau altul.

Cred ca ar fi mai bine sa conservam acest conflict si Moldova sa-si urmeze drumul ei mai departe pentru o perioada oarecare. Probabil ca exista si referire la Cipru.

In ce sens "a conserva"?

A conserva in timp, adica a pune un hotar ca sa oprim aceasta contrabanda de acolo, sa vedem cum evolueaza si lucrurile in Ucraina pana la urma. Ucrainenii au facut mai hotarat - pe segmentul transnistrean au bagat armata si nu mai circula transnistrenii in Rusia cum circulau. Noi n-am facut-o pana la urma.

O rezolvare a conflictului de acolo nu ar ajuta Moldova mai mult, in drumul spre UE?

Ar ajuta, dar nu stiu cum o facem, ne straduim de 20 si ceva de ani sa rezolvam acest conflict si nu se mai rezolva.

(...) In momentul de fata, cu Transnistria, Moldova nu intra in Uniunea Europeana. Vreau sa nu am dreptate.

Basescu: Moldova nu poate intra in UE cu conflictul inghetat Transnistria

Printre gagauzi, ideea unirii Moldovei cu Romania e neplacuta din cauza Romaniei Mari Interviu cu un scriitor gagauz

O unire a R. Moldova cu Romania cat de posibila este in acest moment?

Doar in Uniunea Europeana. Nu cred ca e posibil, ca o sa avem diferite surprize din partea Rusiei, daca... Asa vad eu lucrurile.

Pot inainta trupele ruse mai mult catre Moldova?

Nu dispun de prea multa informatie, chiar aici, la Chisinau, in privinta Ucrainei. Stim ca pe teritoriul Transnistriei se afla o parte a armatei 14 rusesti, care a fost alimentata pe parcursul acestor ani cu forta si cu tehnica, si sa nu aiba ucrainenii o surpriza din spate, dar vad ca ei si-au asigurat hotarul aici, pe segmentul transnistrean. (...) Vad ca Putin e imprevizibil si nu stiu daca o sa se opreasca.

Mii de soldati rusi se afla la granita dintre Ucraina si R. Moldova

Putin: Sper sa nu fiu nevoit sa trimit trupe in Ucraina. Mesajul pentru R. Moldova

In varsta de 59 de ani, Alexandru Lesco este un politician moldovean care are si cetatenie romana. El a fost detinut in inchisorile din Tiraspol timp de 12 ani, in perioada 1992-2004, fiind arestat impreuna cu "Grupul Ilascu", de catre fortele separatiste transnistrene, in timpul conflictului din Transnistria, din anul 1992, el primind cetatenia romana chiar in perioada petrecuta in inchisoare. In anul 2007, a fost decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei", de catre Traian Basescu. "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Aprilie 25, 2014, 01:41:28

" http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/de-ce-au-incercat-bolsevicii-rusi-sa-i-extermine-pe-ucraineni-326698?c=q2561 "

 " Comuniştii lui Stalin au organizat un adevărat genocid prin înfometare împotriva ţăranilor ucraineni, Holodomorul.

În ciuda unor tentative ale istoriografiei ruseşti, care încearcă să transmită mesajul că ucrainenii sunt fraţii mai mici ai ruşilor şi că destinele celor două popoare sunt strâns unite, adevărul istoric este că bolşevicii ruşi au organizat una dintre cele mai îngrozitoare tentative de a-i extermina pe ţăranii ucraineni. De la sfârşitul anilor 1920, în Ucraina a început colectivizarea pe scară largă a pământurilor. Primele victime ale comuniştilor ruşi au fost tocmai cei mai muncitori dintre ţărani, aşa-numiţii kulaci, care posedau gospodării mai răsărite. Scenariul prin care au fost distruşi kulacii avea să fie aplicat şi în România în timpul ofensivei pornite de comunişti împotriva chiaburilor, proces care avea să ducă la distrugerea micilor gospodării ţărăneşti (pentru că marile exploataţii agricole erau deja confiscate de către bolşevici), la colectivizarea agriculturii şi la ruinarea a milioane de oameni. Cei mai înstăriţi dintre săteni au fost maltrataţi, schingiuiţi, închişi în temniţe şi chiar ucişi în stil mafiot pentru faptul că au îndrăznit să îşi apere avutul. În Ucraina, tabloul a fost completat de o foamete de mari proporţii, declanşată intenţionat de către Stalin. Întreaga producţie de alimente a fost confiscată de către bolşevici, iar milioane de ucraineni au fost lăsaţi să piară, pur şi simplu, de foame. Acest genocid îndreptat împotriva ucrainenilor este cunoscut în istorie sub numele de Holodomor.

Bază pentru Armata Albă

Ura bolşevicilor faţă de ucraineni avea motive întemeiate. Şi asta pentru că Ucraina a fost una dintre zonele din Imperiul Ţarist care s-a opus din răsputeri comunizării. În condiţiile în care Rusia semnase Pacea separată de la Brest – Litovsk cu Puterile Centrale, cea mai mare parte a regiunilor agricole din Ucraina au trecut sub controlul Germaniei. În acest condiţii, în regiunile ucrainene controlate de germani nu s-a produs Revoluţia bolşevică, iar după înfrângerea Puterilor Centrale, tocmai aceste regiuni au reprezentat una dintre cele mai puternice baze ale ofiţerilor din aristocraţia rusească, rămaşi fideli monarhiei ruseşti, care au pus bazele Armatei Albe, o structură militară care a luptat împotriva comuniştilor atât în vestul fostului Imperiu ţarist, cât şi în Siberia. Armata Albă a luptat împotriva Armatei Roşii, organizată de Leon Troţki pentru a-i distruge pe toţi cei care se opuneau bolşevicilor. În Ucraina, trupele Armatei Albe au fost comandate de generalul Anton Ivanovici Denikin, cel care comandase şi trupele ruseşti trimise pe frontul din România în timpul primului război mondial pentru a susţine Armata Regală Română în lupta cu Puterile Centrale. Generalul Denikin, ale cărui trupe recrutaseră un mare număr de ucraineni, a comandat şi ofensiva albilor din vara anului 1919, care urmărea cucerirea Moscovei. Însă Armata Albă a fost înfrântă de Armata Roşie la 400 de kilometri depărtare de Moscova, nu departe de actuala graniţă dintre Rusia şi Ucraina.

Armata Roşie, Armata Albă şi Armata Verde

În zonele controlate de trupele comandate de generalul Denikin, acesta a încercat să pună capăt abuzurilor comise de bolşevici. Armata Albă a suferit însă, în ciuda sprijinului acordat de occidentali, înfrângere după înfrângere şi a fost forţată să se retragă spre sud-vest. Victoriile bolşevicilor ruşi au fost favorizate şi de faptul că trupele Armatei Albe au fost divizate. Cele din Ucraina de azi erau sub comanda generalului Anton Ivanovici Denikin, iar cele care luptau în Siberia erau sub comanda amiralului Kolceak. Mai mult, naţionaliştii ucraineni au proclamat o republică independentă, iar forţele naţionaliştilor ucraineni luptau atât împotriva Armatei Roşii, cât şi a Armatei Albe. Împreună, naţionaliştii şi anarhiştii au format Armata Verde, aflată în conflict militar cu celelalte două mari grupări armate din Rusia. În aceste condiţii, Armata Albă s-a retras în Crimeea, la începutul anului 1920. Generalul Anton Ivanovici Denikin a demisionat de la conducerea Armatei Albe şi a plecat, cu ajutorul unui vapor, la Constantinopole, apoi s-a refugiat în Occident. La comanda trupelor Armatei Albe a venit unul dintre cei mai capabili generali ai armatei ţariste, baronul Peter Wrangel, din aristocraţia baltică şi cu origini germanice. Din martie până la finalul anului 1920, el a continuat rezistenţa antibolşevică în Crimeea. Peter Wrangel a recunoscut republica ucraineană proclamată de naţionalişti. În acest context, Armata Verde s-a autodizolvat.

Marea evacuare a lui Wrangel

Naţionaliştii ucraineni s-au alăturat Armatei Albe, iar anarhiştii, care au format mai întâi Armata Rebelă din Crimeea, s-au alăturat Armatei Roşii. În cele din urmă, Armata Albă a încetat rezistenţa. Însă baronul Peter Wrangel a refuzat să accepte prizonie­ratul, mai ales că bolşevicii au organizat o campanie brutală de reprimare a ultimelor focare de rezistenţă din Ucraina. El a organizat ultimele rămăşiţe ale Flotei Ţariste în ceea ce a rămas în istorie sub numele de Flota lui Wrangel.

Baronul rus a organizat o adevărată evacuare în masă a combatanţilor din ultimele teritorii libere ale Rusiei şi Ucrainei. Militarii din Armata Albă au ajuns în Turcia, apoi s-au răspândit în tot Occidentul. Ultimii voluntari din Armata Albă au părăsit Crimeea în 14 noiembrie 1920.

O resurecţie a mişcării naţionaliste ucrainene avea să se producă în timpul celui de-al doilea război mondial, când armata organizată de Stepan Bandera în teritoriile ucrainene controlate de Germania nazistă avea să se producă în cel de-al doilea război mondial. La o primă vedere, pare de neînţeles de ce ucrainenii, popor slav, declarat drept popor inferior de către nazişti, au decis să se alăture germanilor. Însă adevărul istoric este acela că atrocităţile comise de bolşevici după înfrângerea Armatei Albe şi lichidarea ultimelor focare de rezistenţă din Ucraina, atrocităţi care au culminat cu Holodomorul, au fost motivul pentru care mii de tineri ucraineni s-au înrolat în trupele SS pentru a se răzbuna pe comuniştii ruşi. Iar după reocuparea Ucrainei de către trupele sovietice a urmat un nou episod de răzbunare atroce, pusă la cale de Stalin. Milioane de oameni au fost deportaţi în interiorul URSS, sute de mii au fost închişi în lagăre de exterminare, iar zeci de mii au fost pur şi simplu lichidaţi la intrarea trupelor sovietice în satele ucrainene. "

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 02, 2014, 08:52:39

' http://www.rumaniamilitary.ro/sa-ne-aparam-tara-sau-nu#more-25703 '


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 02, 2014, 12:47:01

" http://oviolaru.ro/romtelecom-si-cosmote-o-sa-dispara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+OviOlaru+%28Ovi+Olaru%29 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 02, 2014, 19:03:30

" http://www.curentul.ro/2014/index.php/20140425100260/Actualitate/Cristi-Borcea-l-a-denuntat-pe-Radu-Mazare-din-inchisoare-Primarul-Constantei-da-vina-pe-securisti.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 03, 2014, 17:46:45

 " http://www.voci.ro/o-lectie-de-istorie-versuri-de-radu-pietreanu/

 " O lecție de istorie in versuri de Radu Pietreanu
Apr. 30 Cultura, Istorie, Politic no comments   

O lecție de istorie in versuri de Radu Pietreanu

Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
Că sunt Om, că am o Țară și o Limbă și un Neam
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei
Radu Pietreanu poezie

O lectie de poezie de Radu Pietreanu

Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide

Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăți
Cum să facem Mall-uri, vile, scoțând piatra din cetăți
Pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează

Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
Si că Decebal batrânul a fost un sinucigaș
Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii
Nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii?

        Un vis împlinit Vlahii din Alpi
        Ortodoxie - Mircea Eliade
        Vaticanul a facut public adevarul despre istoria noastra!
        „statul la vase”, tradiţie ce se păstrează încă pe Valea Sebeşului

Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
Si ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși?

Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată
Iară hunii din pustiuri nobilime elevată!
Fara paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc
Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!

Dacă nu muream in luptă la Neajlov si la Rovine
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă ...(...)

 Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă!

Si a trebuit adesea, spre a ne salva norodul
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie-n bucăți
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți

Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
Ca un preambul la imnul ”Desteptați-vă români”
Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma si necazul
Si coroană pentru Doja, si baltag pentru Viteazul

Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați
Insă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință
Am trecut peste milenii cu speranță si credință

Si-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci…

Astăzi… cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfânta Libertate, pentru neam si pentru țară?
Groșii și libidinoșii, snobii si analfabeții,
Banii mulți și burta plină, pentru ei sunt sensul vieții

Niște lacomi fără școală, niște scârbe, niște javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții
Si-am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții

Să ne facă de rușine cerând mită pe la toți
Si să fim priviți prin dânșii ca o nație de hoți
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale
Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale

Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?
Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
De-ai lua de ciuf, de guler, si-a spăla cu ei pavajul?

Nu mai sunt eroi in țară, oameni demni și responsabili
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
Creierele geniale sunt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini

Cincisprezece milioane, câți am mai rămas prin țară
Să fim pentru haimanale animale de povară
Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
Cam cât lasă ei pe seară șpagă la vreun ospătar

Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Si nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii”
Nu mai vreau să-mi văd părintii dependenți de tratamente
Si cu banii pentru hrană cumpărând medicamente

Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghisee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee
Ca o boala fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții iar capabilii-n mizerie

Eu aștept Reînvierea, când din marile morminte
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
Si vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

Februarie 2014


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: ADRIAN PITCA din Mai 03, 2014, 19:47:15

 " http://www.voci.ro/o-lectie-de-istorie-versuri-de-radu-pietreanu/

 " O lecție de istorie in versuri de Radu Pietreanu
Apr. 30 Cultura, Istorie, Politic no comments   

O lecție de istorie in versuri de Radu Pietreanu

Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
Că sunt Om, că am o Țară și o Limbă și un Neam
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei
Radu Pietreanu poezie

O lectie de poezie de Radu Pietreanu

Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide

Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăți
Cum să facem Mall-uri, vile, scoțând piatra din cetăți
Pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează

Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
Si că Decebal batrânul a fost un sinucigaș
Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii
Nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii?

        Un vis împlinit Vlahii din Alpi
        Ortodoxie - Mircea Eliade
        Vaticanul a facut public adevarul despre istoria noastra!
        „statul la vase”, tradiţie ce se păstrează încă pe Valea Sebeşului

Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
Si ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși?

Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată
Iară hunii din pustiuri nobilime elevată!
Fara paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc
Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!

Dacă nu muream in luptă la Neajlov si la Rovine
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă ...(...)

 Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă!

Si a trebuit adesea, spre a ne salva norodul
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie-n bucăți
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți

Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
Ca un preambul la imnul ”Desteptați-vă români”
Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma si necazul
Si coroană pentru Doja, si baltag pentru Viteazul

Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați
Insă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință
Am trecut peste milenii cu speranță si credință

Si-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci…

Astăzi… cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfânta Libertate, pentru neam si pentru țară?
Groșii și libidinoșii, snobii si analfabeții,
Banii mulți și burta plină, pentru ei sunt sensul vieții

Niște lacomi fără școală, niște scârbe, niște javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții
Si-am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții

Să ne facă de rușine cerând mită pe la toți
Si să fim priviți prin dânșii ca o nație de hoți
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale
Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale

Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?
Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
De-ai lua de ciuf, de guler, si-a spăla cu ei pavajul?

Nu mai sunt eroi in țară, oameni demni și responsabili
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
Creierele geniale sunt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini

Cincisprezece milioane, câți am mai rămas prin țară
Să fim pentru haimanale animale de povară
Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
Cam cât lasă ei pe seară șpagă la vreun ospătar

Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Si nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii”
Nu mai vreau să-mi văd părintii dependenți de tratamente
Si cu banii pentru hrană cumpărând medicamente

Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghisee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee
Ca o boala fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții iar capabilii-n mizerie

Eu aștept Reînvierea, când din marile morminte
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
Si vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

Februarie 2014

        ............................
        Frumos!
        Insa, vedeti d-voastra, stimati colegi si cetateni romani (obisnuiti sau revolutionari), iata care-i filozofia de viata a traitorilor in spatiul carpato-danubiano-pontic:
       - cum noi sintem neam de poeti, ne infioram, ne inflacaram, ne invirtosam, ne...ahhh!, uitasem, ne intoarcem pe partea cealalta si asteptam..."Reinvierea, cind din marile morminte",etc, etc, etc.
       Adica, sa vezi rahatul in care sintem si sa te bazezi pe "eroii din morminte" sa-ti faca curatenie, ba mai mult - sa te (re)faca si "...Neamul binecuvintat!", asta da filozofie de rahat, specifica Eternei si Fascinantei Romanii...
       Vad ca unii chiar zic: "O lecție de istorie in versuri de Radu Pietreanu"...
       Parca vad cum vor sari citiva revi infuriati ca eu denigrez neamul nostru stramosesc...
       Eu, stimati revi de tinichea, nu-i denigrez decit pe cei care asteapta sa cada para malaiata, asa cum asteapta 90% dintre d-voastra postasul, cu mina streasina la ochii cei inrositi de lacrimile de crocodil varsate dupa "demnitatea noastra cea calcata in picioare, dupa  idealurile noastre din revolutie, ca n-avem de nici-unele...uitind ca fiecare doarme asa cum si-a asternut...
       De ce nu-si misca cururile (pentru a cere asa cum trebuie un drept acordat, singurul mod de protest organizat fiind...smiorcaiala) acei 90% dintre revii care asteapta postasul?
       "Esista o...pardon, doua esplicatii":
       - acei 90% dintre revi sint tocmai cei care in decembrie '89 au fost doar participanti, fara fapte si merite deosebite (si ei stiu perfect asta, adica stiu ca ceea ce au primit pina acum se cheama furaciune de la gura amaritilor cainati in versurile de mai sus);
       - asteapta si ei "REINVIEREA EROILOR DIN MARILE MORMINTE"...
       Apài!, asa sa ne-ajute Dumnezeu, dupa gindul si dupa fapta fiecaruia.
       


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 03, 2014, 21:40:45

Stimate rev. de cauciuc , mai lasa-ne cu morala ta si vezi de sirena aia a lui Vasile Roaita din Ploiesti !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 03, 2014, 22:10:40

" http://www.rumaniamilitary.ro/romania-sub-atac "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 04, 2014, 10:25:45

" http://ioncoja.ro/amestecate/kgb-in-decembrie-1989/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 06, 2014, 20:01:49

" http://www.bursa.ro/?s=politica&articol=236348 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 10, 2014, 08:32:09

 " 10 Mai si capacitatea de lupta a Armatei Romane
by: George GMTPosted in: Air Forces, Armata Romana, Armata Romana dotare, Armele Armatei Romane, Istorie, Mari Romani
1

Carol I intrand in Bulgaria

Iata ca soseste un nou 10 Mai, data la care se cuvine sa ne amintim de gestul eroic al tinerei pe atunci Armate Romane, care la 1877 dadea curs cererii Parlamentului si Majestatii Sale Regelui Carol al Romaniei, prin Declaratia de Independenta, de a intra in razboi impotriva Imperiului Otoman alaturi de proaspatul aliat de conjunctura – Imperiul Tarist, totul cu asigurari speciale din partea Frantei.

Tinand cont de ultimele evenimente din Ucraina dar si de starea critica a inzestrarii armatei romane in urma a 6 ani de stagnare a planurilor de inzestrare, se impune o refacere accelerata a capacitatii de lupta, astfel ca in cativa ani aceasta armata sa redevina una credibila in regiune. Sunt necesare in principal achizitii de echipamente noi, modernizariile si revitalizarile avand o pondere mai putin insemnata, fiind, insa sunt esentiale in prima faza, aceea de refacere cat mai rapida a anumitor capabilitati.

F-16 A/B „romanesti”

Asa cum am mentionat si in exemplul de planificare a comenzilor pentru industria de aparare in decembrie 2012, pentru ca activitatea uzinelor militare sa poata fi pornita si adusa gradual la un ritm optim, reviziile si modernizarile sunt primul pas, ritmul de productie putand fi crescut gradual, cu activitate desfasurata pe produse cunoscute. Pe masura ce activitatea se relanseaza in paralel cu fluxurile financiare, se pot face si investitii de retehnologizare a uzinelor care apoi vor putea participa si la productia unor noi game de produse.

Refacerea capacitatii de lupta ar trebui sa tina cont de faptul ca doar o anumita parte a parcului tehnic se mai preteaza la modernizare sau refacerea resursei prin revizie, un maxim de 40-50% din actualele echipamente, restul trebuind inlocuit cu tehnica noua. Tehnica noua poate fi achizitionata in principal cu participarea industriei autohtone, in urma unui program de retehnologizare, achizitie de licente sau parteneriate, fie, acolo unde nu exista produse sau capacitate de productie locala, din surse externe dar neaparat cu finantare furnizor si compensatie industriala. O alta varianta care se poate aplica in cazul achizitiilor in regim de urgenta pentru dotari critice poate fi donatia sau cumpararea din stocurile SUA prin programul FMS, prin care se poate  asigura si o finantare din partea trezoreriei SUA dar se pot negocia si anumite investitii cu firmele care vor asigura revitalizarea sau modernizarea echipamentelor respective.

Deci practic am avea un plan de inzestrare in 2 viteze:

Prima – revizia si modernizarea echipamentelor existente in dotarea MapN alaturi de achizitii urgente de anumite sisteme mai simple de armament (exemplu arme antitanc si antiaeriene portabile, stocuri de munitii), pe anumite nise in care suntem complet descoperiti, pe termen scurt ;
a doua – pe termen mediu si lung: achizitia de sisteme noi de armament, prin negocierea de investitii (offset/ compensatie), transfer de licente si tehnologie, parteneriate, privatizari ale unor intreprinderi locale. Aceasta conteaza foarte mult pentru a avea o armata bine inzestrata la orizontul anului 2020, dar ofertarile si negocierile trebuiesc incepute inca din acest an, cand finantarile si piata de armament abia ies din criza iar conditiile sunt extrem de avantajoase.

MIG-21 Lancer

Astfel, daca incepem cu inzestrarea fortelor aeriene, este vital ca un numar de minim 3 escadrile de MIG-21 Lancer sa fie pastrate operationale, prin revitalizare, in urmatorii ani, pentru a asigura acoperirea spatiului aerian national in regim de avarie in paralel cu introducerea accelerata a aparatului de lupta multirol F-16, de dorit tot in numar minim de 3 escadrile. Cu putina vointa, inca 2-3 escadrile de F-16 A/B MLU/ADF pot fi achizitionate in regim de urgenta din stocuri si operationalizate alaturi de prima escadrila in curs de achizitie, ele putand fi operate de personal roman in urma unei formari accelerate de maxim 1an si jumatate, in paralel cu finalizarea infrastructurii necesare si achizitia de stocuri suplimentare de armament. Aceste avioane ar putea fi apoi modernizate gradual, pe loturi, la cel mai modern standard F-16V Viper.

IAR-99 Soim

In continuare, aducerea in stare de zbor a tuturor avioanelor IAR-99 Standard si Soim si eventual modernizarea parcului de aproximativ 10 IAR-99 Standard la o versiune XT/DT/Soim este o necesitate, la care s-ar putea adauga si cateva exemplare noi care sa completeze efectivul pana la 2 escadrile. Aceasta actiune ar putea fi ulterior insotita de o planificare pe termen mai lung a unei achizitii sub licenta a unui trainer supersonic – multirol usor in tara.

Parcul de elicoptere de lupta necesita o modernizare si o reimprospatare de urgenta, atat prin achizitia unui elicopter multirol usor, din gama EC-135/635 sau EC-130 care sa inlocuiasca venerabilele Alouette, dar si prin aducerea IAR-330Puma M/L la un nou standard Socat Super-Puma care sa includa re-motorizarea si alte echipamente specifice ultimelor versiuni de Super-Puma/EC-725, pe modelul realizat pentru UAE SOC de catre IAR Brasov sau pentru Marea Britanie de catre Eurocopter/Airbus Romania. De altfel in urmatorii ani la Brasov Airbus va incepe productia ultimului model de Super-Puma low-cost, AS332C1E, in prima faza doar in varianta civila. Alaturi de acestea productia sub licenta sau macar achizitia cu offset a catorva escadrile de elicoptere de atac ar compensa anularea programului AH-1 Dracula, a carui nisa nu a mai fost acoperita, desi programul cu un cost de 1,5 mld. $ si o investitie de 250mil.$ ar fi adus profituri estimate la peste 2 mld.$ pe o perioada de 12 ani. O varianta ar fi achizitia unui model de elicopter de atac cu subansamble comune cu Super Puma sau EC-635, asa cum este cazul sud-africanelor CSH2 Rooivalk – Puma Oryx, care sa poata fi produs local refolosind mare parte din facilitatile existente.

IAR-330 Puma M Socat

Sa nu uitam ca alaturi de un nou avion de antrenament de baza si sprijin tactic usor este necesara introducerea in numar mare a unor drone de observatie si sprijin tactic care sa poata acompania fortele luptatoare atat cu informatii pentru ghidarea armelor de precizie cat si cu sprijin de foc.

Adevaratul calcai al lui Ahile al Armatei Romane este apararea antiaeriana, in special partea de rachete, despre care am mai discutat si aici, si asta in timp ce principalul producator de astfel de sisteme, alaturi de rachetele antitanc si cele sol+sol, si anume Electromecanica Ploiesti someaza de ani buni, chinuindu-se sa vanda cateva loturi de rachete destinate sistemului antigrindina. Ori rachetele sunt arma cu cel mai bun raport pret-capacitate de lovire, iar stocurile necesare Armatei Romane ar justifica productia in tara, chiar si sub licenta, a majoritatii sistemelor.

TR-85M1

Ajungand la blindate, atat tancul TR-85 cat si masina de lupta a infanteriei MLI-84M pot fi inca modernizate ca si solutie de avarie, chiar daca nu cu rezultate spectaculoase, dar cel putin semnificative. Pentru aceste 2 clase de vehicule, viitorul este cel al introducerii unor noi sisteme mai scumpe si mai sofisticate, insa asa ceva poate lua ani buni pentru negocierea contractelor, productie sau revitalizare si livrare. Si in acest domeniu avem inca uzine care cu retehnologizare si parteneriate externe pot livra echipamente moderne sau macar contribui la lantul tehnologic si logistic al productiei respectiv operarii unor astfel de vehicule.

MLI-84M

Transportoarele blindate romanesti, in numar de aproximativ 1600, echipeaza, si asta e mult spus, majoritar cimitirele unitatilor militare, fie din lipsa de piese de schimb si revizii pentru vehiculele cu pana in 25 de ani vechime, fie din cauza varstei, multe fiind modele ale anilor `60-`70 ai secolului trecut. Si asta desi avem un produs modern recent omologat si testat de Armata Romana, numit SAUR2, care este gata de productie si a fost finantat din salariile angajatilor de la Moreni, dar si un produs superior in curs de dezvoltare, denumit TBT 8×8 (Transportor Blindat pentru Trupe), acest din urma program inceput in 2009 suferind de subfinantare cronica. In fine, cele 31 de transportoare 8×8 Piranha IIIC sunt mai degraba o prezenta exotica, ele echipand un singur batalion de infanterie.

SAUR 2

Nu dispunem nici macar de un parc de vehicule 4×4 sau de camioane cat de cat modern pentru o minima mobilitate a unitatilor terestre, tot vechile ARO si Dac constituind peste 90% din echipamente, si aici simtindu-se o nevoie acuta de inlocuire cu modele noi, chiar industria autohtona putand oferi solutii interesante.

Artileria este si ea invechita, majoritatea sistemelor fiind concepute si produse in anii ’70-`80, existand o necesitate de inlocuire a calibrelor sovietice cu cele compatibile NATO, dar si cu sisteme noi, autopropulsate, preocupari existand si din partea industriei romanesti de profil, vezi programul ATROM.

ATROM

Armele de infanterie, cu exceptia Fortelor Speciale, sunt si ele mostenite din perioada comunista, de la arme usoare, la mitraliere grele, aruncatoare de proiectile si arme antitanc. Desi exista proiecte de modernizare si inlocuire a unora dintre ele, inclusiv introducerea unui echipament de tip „soldatul viitorului” lipsa acuta a fondurilor a zadarnicit aproape orice initiativa.

Nevoia de modernizare atinge si Flota Militara, unde tocmai s-au anuntat programe de modernizare a fregatelor Type22 si a submarinului Delfinul, dar si restul dotarilor fiind depasite inca din anii’90, de la corvete la monitoare, baterii de coasta si vehicule de desant amfibiu.

Soldatul viitorului

Soldatul viitorului – versiunea romaneasca(DpA)

Exista si alte categorii de forte pe care nu le mai mentionam detaliat, de la genisti la specialistii in decontaminari, care si ele au beneficiat de acelasi dezinteres cu privire la inzestrare.

La 2 ani dupa ce am scris prima oara despre starea critica a inzestrarii Armatei Romane, in preajma unui nou 10 Mai, ma vad dator sa cer din nou ceea ce se cuvine armatei noastre, si anume o dotare moderna, care sa-i permita sa indeplineasca misiunile pentru care se antreneaza si care ne garanteaza noua romanilor un lucru atat de scump: LIBERTATEA!

 Marius Zgureanu "Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 11, 2014, 02:15:47

 Tangoul germano-rus : " http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/polonia-vrea-mai-multa-fermitate-din-partea-germaniei-fata-de-rusia-334775?c=q2561 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 11, 2014, 21:40:35

" http://www.rumaniamilitary.ro/1939-1940-romania-polonia-si-finlanda-diferente-majore#more-25957 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 12, 2014, 17:54:54

" http://www.rumaniamilitary.ro/lumanari-in-viforul-sortii#more-25972 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 13, 2014, 17:38:54

" http://infobrasov.net/content/reportaj_73808_Imaginea-neretusata-a-generalului-Jozef-Bem-autor-al-genocidului-antiromanesc-din-Ardeal-.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 15, 2014, 02:48:26

 " Cel mai mare coşmar al Rusiei este ca Ucraina să se transforme într-o alternativă la Rusia – să devină un teren mai fertil pentru ruşii talentaţi şi cu spirit antreprenorial decât propria ţară”

Vestul interpretează greşit intenţiile lui Putin cum că acesta ar vrea să reconstruiască un imperiu şi este mult mai probabil ca adevăratul scop al preşedintelui rus  să fie  crearea unei Ucraine compacte, monoetnice şi ultranaţjonaliste cu componenta rusă redusă la minimum deoerece, fiind legată în mod intim de Rusia sub multe aspecte, o Ucraină prosperă,democratică şi tolerantă ar ameninţa existenţa statului mafiot, scrie Leonid Ragozin, un ziarist freelance din Moscova, care a publicat articole în The Guardian, Businessweek, dar şi pentru publicaţii ruseşti precum The Moscow Times.

Etnicizarea conflictului ucrainean convine Kremlinului. Cel mai mare coşmar al Rusiei este ca Ucraina să se transforme într-o alternativă la Rusia –  să devină un teren mai fertil pentru ruşii talentaţi şi cu spirit antreprenorial decât propria ţară. Sau chiar mai rău – să apară un front pro-democratic şi care să lupte împotriva statului mafiot în toate republicile foste sovietice iar Ucraina să fie vârf de lance.

Conflictul armat din Ucraina seamănă din ce în ce mai mult cu războiul din Croaţia din 1991. Rusia încearcă să fragmenteze una câte una zonele predominant rusofone din sud-estul Ucrainei fie prin anexare directă, ca în cazul Crimeei, fie prin crearea unor regimuri „marionetă” asemănătoare cu cele instalate de sârbi în estul Croaţiei în timpul războiului de independenţă faţă de fosta Iugoslavie. 

Acest ultim scenariu pare să fi fost aplicat în zona bogată în cărbune Donbas din estul Ucrainei, unde militanţi cu susţinere rusă au organizat un vot pe tema independenţei sau a autonomiei regiunii faţă de Ucraina (în funcţie de interpretarea dată întrebării de pe buletinul de vot care era formulată vag). Deşi organizatorii l-au numit referendum, în mod foarte clar votul nu a fost nici corect, nici reprezentativ.

În regiune domneşte teroarea, semănată mai ales de insurgenţi. Aceştia au răpit zeci de activişti şi politicieni ucraineni, cadavrele a trei dintre ei fiind găsite într-un râu din apropiere de Sloviansk, epicentrul insurecţiei şi principalul cartier general al rebelilor. Trupurile purtau urme de tortură, cei trei având burţile despicate.

Nemiloşi şi înarmaţi până-n dinţi, insurgenţii nu au lăsat guvernului ucrainean altă soluţie decât să folosească armata într-un mediu urban. Iar răspunsul de multe ori patetic al armatei ucrainene a contribuit la haosul general.

Insurgenţii nu au avut acces la liste de alegători aduse la zi, comisiile de la centrele de vot erau alcătuite din oameni numiţi de comandanţii rebelilor şi au existat doar o mână de centre de vot în oraşe mari precum Doneţk, cu o populaţie de un milion de locuitori şi Mariupol, cu 500.000 de locuitori. Numărul mic de centre de vot corelat cu susţinerea reală pentru unirea cu Rusia din partea unei mari părţi a populaţiei - aproximativ 30% potrivit mai multor sondaje -  au determinat formarea unor cozi interminabile în faţa centrelor de vot. Imaginile cu aceste cozi uriaşe au fost livrate telespectatorilor televiziunilor ruse drept dovezi ale unei susţineri generale. Obţinerea acestor imagini a părut să fie principalul motiv pentru organizarea scrutinului.


Propaganda Kremlinului promovează ideea că ruşii „oprimaţi” se ridică împotriva „statului artificial” ucrainean, într-o regiune care a devenit „accidental” parte a Ucrainei în urma prăbuşirii imperiului sovietic în 1991. Imaginea pare foarte departe de adevăr atunci când călătoreşti în Donbas. Societatea locală pare foarte polarizată în problema separării de Ucraina, dar lucrurile par să ţină mai degrabă de lupta de clasă decât de un conflict etnic.

Pătura educată din clasa de mijloc tinde să susţină o Ucraină unită chiar dacă practic 100% din cetăţeni sunt vorbitori de rusă. Mare parte dintre susţinătorii separatismului sunt pensionari şi funcţionari ai statului care tânjesc după un stat paternalist social, precum era Uniunea Sovietică. Pe lângă ei mai sunt membrii bandelor locale de infractori şi angajaţii instituţiilor de menţinere a ordinii publice, care într-o regiune cu un grad foarte mare de infracţionalitate precum Donbas reprezintă în mare acelaşi grup social.

Atât Occidentul cât şi Rusia par să descrie conflictul din Ucraina în aceiaşi termeni etnico-naţionali despre care se discuta în fosta Iugoslavie. Politicienii şi mass-media din Vest acuză Rusia de imperialism şi de dorinţă de răzbunare, reducând istoria comună ruso-ucraineană extrem de complexă cu culturi profund interconectate la un model primitiv şi de altfel nu foarte util al unei relaţii de tip imperiu-colonie.

În acelaşi timp, propaganda rusă încearcă să vândă imaginea grotescă a unei Ucraine care a trecut în mâinile unor naţionalişti extremişti. Aceştia - spun ruşii – vor să interzică limba rusă şi să elimine orice ţine de Rusia într-o ţară în care jumătate din populaţie vorbeşte rusa în viaţa de zi cu zi.

Autorul articolului scrie că a vorbit cu susţinătorii separatiştilor în Donbas şi că i s-au spus poveşti de groază despre cum guvernul ucrainean intenţionează să introducă în paşapoarte ştampile speciale pentru cetăţenii care nu sunt de origine etnică ucraineană în vederea deportării lor ulterioare sau despre cum autorităţile de la Kiev intenţionează să provoace artificial foamete în regiunile rusofone. În pofida ciudăţeniei acestor acuzaţii, susţinătorii separatiştilor păreau să creadă cu adevărat că riscurile sunt reale.

În afară de faptul că nu este foarte credibilă, retorica etnico-politică a propagandei ruse distrage atenţia publicului de la esenţa problemei.

Lupta în desfăşurare în Ucraina, dar şi în Rusia şi în alte ţări ex-sovietice, este descrisă cel mai bine de un slogan al mişcării pro-democratice din Ucraina. Acesta este „Bandu get’!”, care înseamnă „Jos cu banda!”. Prin „bandă” oamenii înţeleg regimul corupt, cu legături cu crima organizată şi sprijinit de un aparat represiv crud care profită de pe urma jefuirii afacerilor şi a indivizilor – un stat mafiot. Diferite versiuni ale unei asemenea cleptocraţii autoritare controlează în prezent toate ţările foste sovietice cu excepţia statelor baltice şi poate a Georgiei.

În Ucraina popularitatea acestui slogan nu ţine cont de divizarea etnico-lingivistică dintre vestul vorbitor de ucraineană şi sud-estul rusofon. Protestul din Euromaidan care a început în noiembrie anul trecut şi a dus la răsturnarea de la putere a preşedintelui Viktor Ianukovici i-a unit pe vorbitorii de ucraineană şi de rusă. În mod similar, protestele din piaţa Bolotnaya din Moscova din 2012, aceleaşi sloganuri anticorupţie şi pro-democratice i-au unit pe susţinătorii partidelor de pe întreg spectrul politic – de la extrema stângă până la extrema dreaptă.

Dar în Ucraina componenta ultra-naţionalistă care îi dezbina pe oameni apărea în discuţie mereu, distrăgând oamenii de la scopul real şi îndepărtându-i pe scepticii din regiunile rusofone. Ultranaţionalismul alimenta şi propaganda agresivă a statului rus, care la rândul ei se caracterizează printr-un naţionalism extrem şi printr-o xenofobie toxică care întrece cu mult retorica ucraineană. Drept rezultat, chiar şi mişcarea pro-democratică din Rusia este divizată în privinţa Ucrainei – mulţi liberali ruşi fie cred în argumentul propagandei despre „fascismul ucrainean” sau propriul naţionalism îi împiedică să îi înţeleagă şi să îi sprijine pe ucraineni. " 

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 15, 2014, 21:40:34

 "  „Există un context geopolitic favorizant, care a împins mentalităţile către această stare de lucruri. În primul rând, ţările române n-au avut niciodată alte teritorii sub ocupaţie, care să asigure capital din exterior. Miza a fost, permanent, această resursă internă limitată, mai mereu sub presiune externă. De aici, lupta pentru accesul la buget. Acesta este, prin tradiţie, unica sursă sigură de îmbogăţire în România. În plus, secole de-a rândul, pacea şi funcţiile s-au cumpărat în ţările române. Asta creează un obicei“, spune Schifirneţ.

Totul pleacă, până la urmă, de la structura statului român: „Această mentalitate ţine de cadrul instituţional. România nu a avut şi nu are o birocraţie reală, în înţelesul celei occidentale, al celei franţuzeşti, ca să fim exacţi, pentru că noi de acolo ne-am inspirat“.

Corupţia nu e un fenomen românesc, ţine să precizeze profesorul Schifirneţ, dar aici amploarea e accentuată de nişte factori locali. Timpul avut la dispoziţie de România a fost, întotdeauna, scurt. „Noi, ca stat, n-am fost lăsaţi niciodată să ducem un proiect până la capăt. Şi asta a afectat mentalitatea colectivă“, explică sociologul.

Pentru a evolua şi maturiza, o societate are nevoie de perioade de timp în care să existe continuitate, stabilitate, pace, o anumită predictibilitate a viitorului. România n-a avut niciodată la dispoziţie aceste răgazuri. În scurtele intervale dintre războaie, invazii sau crize economice, conducătorii ţării noastre s-au concentrat pe marile proiecte naţionale: independenţa, întregirea teritorială. Proiectul reformei interne, acela al emancipării populaţiei şi al progresului civilizaţiei, a fost lăsat în plan secund."

" http://adevarul.ro/cultura/istorie/ocaratoarea-mita-istoria-romanilor-1_51d6bef7c7b855ff5606e289/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 16, 2014, 21:55:33

" http://r-26500.blogspot.ro/2014/04/in-cazul-unui-conflict-armat-nato-rusia.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 17, 2014, 06:32:32

" https://www.youtube.com/watch?v=UHN4Eqthz28&feature=kp "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 17, 2014, 17:35:52

 " http://www.rumaniamilitary.ro/mariusia-si-relativitatea-punctelor-de-vedere#more-26067 "

 Unora le place Cehov...


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 18, 2014, 10:26:56

" http://www.rumaniamilitary.ro/enciclopedia-armelor-portavionul-zburator#more-26082 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 19, 2014, 18:20:19

 " http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/1989+Anul+care+a+schimbat+lumea/?utm_source=www.digi24.ro&utm_medium=banner&utm_campaign=1989_Digi24_articol "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 21, 2014, 06:07:11

" http://www.evz.ro/editorialul-evz-un-gest-de-scarba-al-mascaricilor-guevaristi-fata-de-memoria-lui-coposu-.html  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 23, 2014, 10:37:43

" http://www.rumaniamilitary.ro/editorial-razboiul-este-politica#more-26183 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 26, 2014, 11:51:32

" http://www.rumaniamilitary.ro/cercetarea-un-domeniu-vital-pentru-viitorul-romaniei#more-26267 '


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 28, 2014, 22:53:30

" http://www.rumaniamilitary.ro/un-nonsens-economic-despre-care-toti-tac "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 29, 2014, 18:13:07

" http://www.rumaniamilitary.ro/saint-cyr-versus "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2014, 18:14:31

" http://www.rumaniamilitary.ro/ziua-armei-geniu#more-26461 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Cavalerul Teuton din Mai 31, 2014, 20:11:09
 Bomboe Marian-Daca te mananca undeva i-ti trimit dovezile dimineata .Azi nu am timp de tine fiinca eu inca lucrez si azi dupa amiaza sunt la munca.Mai am 2 ani pina la pensie.Cred ca o sa fii bucuros sa aflii cu precizie data din luna febr.2012 cand CPRD te-a aminat avizarea dosaruli pe motivul minor sub 15 ani.Asa se explia  si de ce te-a preschimbat certificatul abia in luna mai 2012.NU te-am dorit raul dar esti prost de gura si m-a deranjat cum ai injuriat colegii nostrii mai mari acum citeva saptamani,tu care ca varsta poti sa fii ca si copilul nostru.STai in banca ta si nu te mai da cocossi fii atent ce te-a spus un coleg-ce grupa de gradinita a-i condus avind in vedere ca p[lecarea ta la Bucuresti in 22 dec.este dubioasa,in sensul ca nici tu nu stii unde ai fost in BUC> si cu ce oameni ai mai fost( martori0Daca nu esti civilizat maine pun altilieria grea pe tine.(vezi hotiile facute cu cei doi puscariasi Costin si Cotenescu.DOsarul tau era incomlet in luna ian.2010 si asa a ramas.Ptr.certificat aintervenit Costin la Raymon Luca.....terminat azi.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Marian0751332007Lucian din Mai 31, 2014, 20:20:04
Bomboe Marian-Daca te mananca undeva i-ti trimit dovezile dimineata .Azi nu am timp de tine fiinca eu inca lucrez si azi dupa amiaza sunt la munca.Mai am 2 ani pina la pensie.Cred ca o sa fii bucuros sa aflii cu precizie data din luna febr.2012 cand CPRD te-a aminat avizarea dosaruli pe motivul minor sub 15 ani.Asa se explia  si de ce te-a preschimbat certificatul abia in luna mai 2012.NU te-am dorit raul dar esti prost de gura si m-a deranjat cum ai injuriat colegii nostrii mai mari acum citeva saptamani,tu care ca varsta poti sa fii ca si copilul nostru.STai in banca ta si nu te mai da cocossi fii atent ce te-a spus un coleg-ce grupa de gradinita a-i condus avind in vedere ca p[lecarea ta la Bucuresti in 22 dec.este dubioasa,in sensul ca nici tu nu stii unde ai fost in BUC> si cu ce oameni ai mai fost( martori0Daca nu esti civilizat maine pun altilieria grea pe tine.(vezi hotiile facute cu cei doi puscariasi Costin si Cotenescu.DOsarul tau era incomlet in luna ian.2010 si asa a ramas.Ptr.certificat aintervenit Costin la Raymon Luca.....terminat azi.
Sper sa te ti de cuvant si maine sa faci lumina in cea ce ai afirmat, iti spun hotarat ca minti si incerci sa ma defaimezi, motivul real cred ca este acela ca nu ti-am platit dobanda la dobanda si ca nu ti-am mai facut vanzare la oua proaspete in care puneai si clocite, daca esti cine cred eu, plus de asta nu esti nici revolutionar! asteptam pana maine ca no fi foc.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Mai 31, 2014, 20:22:14

" http://www.rumaniamilitary.ro/un-nonsens-economic-despre-care-toti-tac "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Cavalerul Teuton din Mai 31, 2014, 20:24:28
rectificare ptr.Bomboe M L.-amanare comisia CPRD febr.2010(nu 2012)si obtinere certif.presch.2010.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Marian0751332007Lucian din Mai 31, 2014, 20:31:33
rectificare ptr.Bomboe M L.-amanare comisia CPRD febr.2010(nu 2012)si obtinere certif.presch.2010.
Doamne ferste spune si comisia CPRD ca eu am cumparat lucruri de la camarazi necajiti cu e persoana la care faci referire, si ca le-am vandut la pret dublu triplu, si ca am luat bani cu imprumut de la camarazi si nu iam mai inapoiat? si ca am 39 de ani si bla bla bla tot ce ai insirat tu aici pe forum. ma mir ca zice comisia parlamentara asfel de lucruri, tot dela CPRD ai aflat ca parinti mei au pamant si animale si gospodarie? Repet tot ce zici tu este minciuni exstra ordinare, dar vom astepta pana maine cand vei aduce dovezile!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Marian0751332007Lucian din Mai 31, 2014, 20:50:25
Pentru cine nu stie, CPRD a blocat mai multe dosare defapt la toti tineri revolutionari, c-am doua saptamani, pana era verificat si continutul dosarului (adica faptele si documentele) apoi primea verde mai departe sau titlu de participant!
Nu cred ca este o rusine sa fi verificat atent si minutios!
 dar cand cineva cauta cu disperare un motiv sa se agate de tine bine inteles ca se poate lega de orice, ciar si de lucruri inchipuite! Daca esti cine cred eu ca esti ar trebui sa ne zici si pe ce motive CPRD nu-ti a acordat nici un titlu de revolutionar!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 01, 2014, 04:49:49

" http://www.bzb.ro/stire/revolutionar-profitor-vagabond-lichea-a73831 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 05, 2014, 19:22:15

 " http://www.rumaniamilitary.ro/divide-et-impera-lumea-stapanita-prin-crearea-de-crize-locul-industriei-militare "

 " Divide et impera” – Lumea, stăpânită prin crearea de crize – locul industriei militare
by: Marius Zgureanu
Posted in: Armament romanesc, Armata Romana dotare, economia, Fără categorie, Industrie militara
Share

Interviu al ziarului Bursa cu dl. AUREL CAZACU – negustor de arme, arta si democratie

 Aurel-cazacu_

Domnul Aurel Cazacu este actualmente proprietarul firmei “Criabo Defense&Security”, o companie care produce, împreună cu Romarm, prin fabrica de la UM Cugir, arma multifuncţională GM6 Lynx, cu destinaţie atât militară, dar şi civilă. Domnia sa are o îndelungată experienţă în industria românească de apărare, ocupând funcţii de conducere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Economiei – Romtehnica şi Romarm.

Aurel Cazacu a lucrat, în perioada 1988-2004, în cadrul Romtehnica, între 2005-2009 la Ministerul Economiei ca director al Industriei de Apărare, poziţie din care a demisionat în septembrie 2009, în urma aşa-zisului scandal al asocierii cu Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu, declanşat de ziarul BURSA.

Aurel Cazacu a fost filat ani buni de către contraspionajul militar, purtând numele de cod “IUDA”, fiind considerat spion american, rus, evreu şi arab.

La cinci ani de la plecarea de la stat, Aurel Cazacu zâmbeşte cu nostalgie amintindu-şi de numele de cod IUDA. “Mi-ar face plăcere să îmi daţi poza aceea, în care apăream în ziarul BURSA din august 2009 cu numele IUDA”, ne-a spus Aurel Cazacu.

Domnia sa a avut amabilitatea să ne ofere un interviu despre industria de armament autohtonă şi şansele acesteia de relansare.

Nu înainte de a cita ceea ce spuneam noi despre domnia sa în august 2009: “Nu ştim, dacă, de fapt, Aurel Cazacu n-o fi fiind vreun patriot, iar numele < Iuda >, o nedreptate. Dar, nici el nu o poate demonstra. De, aşa-i meseria lui…”

Rumaniamilitary – Nota:

In continuare vom prezenta cateva extrase care ni s-au parut relevante, interviul putand fi citit integral in ziarul Bursa.

Reporter: Cum apreciaţi situaţia actuală a industriei noastre de apărare?

Aurel Cazacu: Nu aş dori să discutăm despre trecut. Trebuie să ne uităm la viitor, având în vedere şi contextul internaţional (n.r. situaţia tensionată din Ucraina).
În acest moment, avem nevoie să repornim industria de apărare autohtonă, de stat şi privată.
Plecând de la misiunile pe care le au de îndeplinit instituţiile din sistemul naţional de apărare, autorităţile trebuie să realizeze o strategie ca să deceleze care sunt necesităţile acestora. Trebuie să găsim o strategie şi modalităţi de finanţare pentru relansarea industriei româneşti de apărare şi securitate.

În condiţiile în care suntem membru NATO şi având în vedere misiunile pe care le au de îndeplinit instituţiile din sistemul naţional de apărare şi securitate, acestea nu pot fi obligate să cumpere ceea ce produce industria românească în acest moment, pentru că nu se ridică la standardele cerute de misiunile pe care aceste instituţii le au.

Companiile autohtone de stat şi private din domeniul apărării şi securităţii trebuie să se străduiască să ajungă să producă singure sau în cooperare echipamentele şi serviciile de care au nevoie instituţiile din sistemul nostru de apărare şi securitate.

Pentru aceasta trebuie o cooperare aproape perfectă între instituţiile beneficiare şi producători.

Industria de apărare şi securitate, alături de cea de aviaţie au în acest moment probleme, întrucât cerinţele sunt noi, tehnica s-a schimbat, fiind foarte modernă. Fabricile de stat, de exemplu, au nevoie urgentă de fonduri pentru retehnologizare şi trebuie demarat un plan de cooperare cu industria europeană atât pentru firmele de stat, cât şi pentru cele private.

Este foarte important de amintit că, anul trecut, în decembrie, autorităţile europene au decis să creeze o industrie europeană de apărare, sub coordonarea directă a lui Manuel Barroso (n.r. preşedintele Comisiei Europene).

În consecinţă, şi ţara noastră trebuie să se implice în acest program european destinat creării unei industrii de apărare şi securitate europene, respectiv unor proiecte europene de echipamente.

O altă decizie importantă luată la nivel european este aceea ca produsele care se creează să răspundă atât cerinţelor militare, cât şi celor civile, având întrebuinţare duală.

Reporter: Cum vedeţi această relansare a industriei de apărare?

Aurel Cazacu: Aşa cum am spus şi cu ocazia expoziţiei Black Sea Defense&Aerospace (BSDA), care a avut loc recent, trebuie ca firmele de stat şi private să coopereze cu instituţiile beneficiare, deci să se emită cerinţe tehnice ale utilizatorilor care să corespundă misiunilor prezente şi viitoare şi, pe baza unor programe de finanţare adecvate, să se retehnologizeze industria românească, să se lanseze proiecte de cercetare-dezvoltare, iar ca ţintă să avem o integrare cât mai deplină în industria de apărare europeană şi NATO, dar şi exporturi cât mai mari.

Trebuie să contribuim şi noi românii la crearea viitoarelor sisteme de arme personalizate şi inteligente.

Sistemele de arme au evoluat fantastic. De multe ori, spun că cine vrea să vadă unde a ajuns lumea din punct de vedere tehnic trebuie să ajungă să viziteze un portavion nuclear american.

Când vezi ce înseamnă tehnica americană în ziua de azi, îţi schimbi şi părerea despre viaţă.

Reporter: Putem aplica managementul privat în companiile de apărare de stat?

Aurel Cazacu: În prezent, industria românească de apărare este atât de stat, cât şi privată.

Industria de apărare de stat are nevoie de management pe principii private, iar cei care administrează proprietatea statului trebuie să fie, de asemenea, buni profesionişti, să acţioneze ca adevăraţi proprietari.

Trebuie să se înţeleagă că este o meserie să fii patron şi o alta să fii manager.

Este necesar ca instituţiile care administrează patrimoniul statului să emită criterii de performanţă clare, prin care managerii aleşi pe criterii concurenţiale să obţină şi cu firmele de stat rezultate la fel de performante ca firmele private. Deci răspunsul meu este “da” pentru managementul privat în companiile de stat.

Aş mai adăuga că, atât timp cât unui manager de stat îi cerem performanţă, trebuie să-l şi plătim corespunzător.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre colaborarea industriei de aviaţie cu Estul sau cu Vestul?

Aurel Cazacu: Oportunităţile în industria de aviaţie sunt foarte mari în acest moment, la nivel mondial.

În luna februarie în acest an, a avut loc o manifestare expoziţională în Singapore, ocazie cu care atât Boeing, cât şi Airbus au spus că, pentru următorii 10 ani, au comenzi de peste 15 mii de avioane, ceea ce înseamnă o muncă titanică şi noi colaboratori pentru punerea în practică.

Avem o companie privată, Aerostar Bacău, care este performantă şi funcţionează după principii de management privat. Ar fi benefic un parteneriat între cele trei firme din domeniu – Aerostar Bacău, Romaero Bucureşti şi Avioane Craiova, cu ajutorul căruia, pe baza unui management pe principii private, să fie repuse pe picioare cele două firme de stat. Nu vorbim în cazul de faţă de monopol, ci de interes al României.

Ţara noastră poate nu va produce avioane, dar se poate implica pe partea de producţie de componente. Există firme private în România care lucrează pentru industria aeronautică europeană, pentru Airbus, de exemplu.

Dacă extindem această industrie, aducem bani în România, avem dezvoltare economică, creăm locuri de muncă, iar profesioniştii rămân aici, plătesc taxe şi impozite.

Este evident că fabricile noastre pot lucra pentru industria de aviaţie, iar comenzile pot veni din zonele unde există pieţe foarte mari.

Un caz aparte îl reprezintă Fabrica de elicoptere de la Braşov şi aici includ atât componenta românească, dar şi pe cea franţuzească şi germană şi cred că acolo, prin cooperarea cu Europa, industria de aviaţie braşoveană se află pe un drum bun.

Reporter: De unde finanţăm relansarea industriei de apărare?

Aurel Cazacu: Cred că trebuie încurajată şi sprijinită cooperarea cu industria europeană şi cu NATO, implicit realizarea unor exporturi pe terţe pieţe, iar toate taxele şi impozitele aferente acestei activităţi în domeniul militar şi de securitate să se constituie într-un fond special la dispoziţia instituţiilor din sistemul naţional de apărare pentru a face achiziţii pentru dotarea acestora.

Dacă acum am fi avut un export de armament de 1 miliard de euro, taxele aferente acestui export ar fi trebuit să se constituie într-un fond la dispoziţia Guvernului sau al Ministerului Apărării pentru achiziţii.

Reporter: Guvernul a decis recent anularea obligaţiilor fiscale datorate de 15 companii din industria de apărare care produc sau comercializează armament, muniţie şi material de război, invocând inclusiv actualul context regional geopolitic care “impune întărirea capacităţii de apărare” a României. Poate face parte această decizie dintr-o strategie de relansare?

Aurel Cazacu: La nivelul Guvernului, sub conducerea domnului Sorin Encuţescu, au fost înfiinţate mai multe comitete şi s-au făcut paşi importanţi în sensul revigorării industriei de apărare româneşti.

Există un plan de măsuri, va urma o strategie şi se pregăteşte o nouă lege a industriei de apărare. Mi se pare normală această măsură de ştergere a datoriilor. Rămâne să vedem normele de aplicare.

Este un prim pas şi o primă dovadă a actualului guvern că se face ceva. Eu cred că nu trebuie renunţat la măsurile care să încurajeze dezvoltarea bazei industriei de apărare şi securitate româneşti.

Trebuie să aducem la aceeaşi masă directorii companiilor cu cei care coordonează, care fac politica în domeniul apărării. Iar politica se face la guvern.

Având în vedere importanţa acestei industrii, automat trebuie discutat cu zona militară pentru că de acolo pleacă cerinţele. Industria de apărare are o primă misiune, aceea de a asigura necesităţile instituţiilor care se ocupă de apărarea naţională. Este foarte important să se înţeleagă acest lucru.

Apoi o a doua sarcină este crearea de exporturi prin care să se genereze fonduri.

Reporter: Guvernul Ponta are consultanţi redutabili în industria de apărare. Generalul american Wesley Clark, de exemplu.

Aurel Cazacu: Consider că este foarte important ca, la nivelul Guvernului României şi la nivelul activităţilor pe care le desfăşoară echipele noastre din entităţile europene sau NATO, să atragem sau să identificăm personalităţi precum este domnul Wesley Clark, atât pentru a ajuta România în procesul de transfer de tehnologie, cât şi de a identifica oportunităţi de afaceri care se vor reflecta pozitiv în creşterea bugetului României, prin taxele şi impozitele aferente.

Reporter: Ştergem datoriile, dar probabil firmele acestea vor fi la nivelul anilor ’80 ca tehnologie.

Aurel Cazacu: Trebuie să facem eforturi ca să le aducem la un nivel performant. În aceste comisii guvernamentale sunt oameni care trebuie să pună în practică măsuri de relansare imediată prin care să adaptăm atât tehnologiile vechi, cât şi pregătirea oamenilor la noile cerinţe tehnologice.

Pentru acesta, fabricile au nevoie de investiţii. Pot să ofer investiţii private unei fabrici de stat utilizând principiile de management privat, principiile de gestionare a proprietăţii, obţinerea de profit.

Sunt situaţii, în acest moment, în care foarte multă lume este interesată să afle cât fier vechi se poate scoate dintr-o fabrică a acestei industrii. Este o mare greşeală.

Investitorii care ne vizitează sunt uimiţi când văd că piaţa cere produsele noastre, iar noi nu facem nimic, nu scădem preţurile, nu mărim producţia etc.

Reporter: Cum stăm cu exportul armamentului produs la noi în ţară?

Aurel Cazacu: Avem o tradiţie foarte bună în acest sens cu pieţe din Asia, Orientul Mijlociu şi Africa.

Autorităţile trebuie să găsească soluţii pentru stimularea exportului, atât pentru producătorii de stat, cât şi pentru cei privaţi.

De exemplu, atunci când un şef de stat major dintr-o ţară străină vine să cumpere produse militare din România este bine ca el să aibă întâlniri cu omologul său de aici. Nu trebuie să se roage cineva de oficialul nostru să-l primească pe un general din altă ţară care vrea să cumpere armament de la noi.

Ne trebuie o strategie în acest sens, trebuie să devină o normalitate – numai aşa putem să sprijinim industria românească de apărare.

De exemplu, noi producem unele echipamente care nu satisfac cerinţele NATO, dar sunt foare bune pentru export în afara Alianţei. Pe baza unor soluţii de finanţare adecvate, armata română, de exemplu, poate să aibă aceste echipamente şi să le folosească pentru antrenament, atunci când vin partenerii străini ca să discute eventualele contracte.

Pentru aceasta, există soluţii prin care să nu forţăm sau să afectăm bugetul armatei.

De exemplu, ar trebui ca, prin dezafectarea unor produse de la MApN, banii rezultaţi să fie alocaţi pentru producţia internă a unor echipamente care să intre în dotarea ministerului, iar când vin partenerii străini vor vedea că acestea se află în dotarea armatei.

Apoi, taxele şi impozitele aferente acelor exporturi vor intra în bugetul armatei, pentru achiziţionarea de produse impuse de NATO.

În momentul acesta, avem conflictul lângă graniţă şi trebuie să achiziţionăm armament, dar trebuie să şi avem cu ce.

Soluţii de finanţare există, dar trebuie să muncim puţin pentru ele, să le găsim, să le punem în practică şi să dăm drumul la treabă.

Reporter: Ce ne puteţi spune de creşterea cu 2% a bugetului apărării?

Aurel Cazacu: Aceasta este o problemă ce ţine de Ministerul Apărării şi de Guvernul Romaniei.

Este bună şi această majorare, dar cred că necesarul de bani pentru programe de înzestrare a apărării este, în continuare, mult mai mare.

Aceste sume suplimentare de la buget vor ajuta România să cumpere echipamente militare, dacă vor avea la bază o strategie unitară, în concordanţă cu misiunile MapN, pe cel puţin zece ani de zile.

Reporter: De câţi bani ar avea nevoie industria de apărare din România?

Aurel Cazacu: Nu ştiu acum. Nu cred că banii sunt principala problemă. Mai întâi trebuie să creăm baza pentru obţinerea finanţării.

În urmă cu câteva luni, spuneam că cererea adresată României pentru armament şi muniţie este de 10 ori mai mare decât putem noi produce.

Ar trebui să începem să producem nu de 10 ori, ci de 5 ori în următoarele şase luni şi să creăm acel fond din toate taxele şi impozitele obţinute din exportul de armament.

Mai mult, ar fi o idee şi ca o parte din profitul acestei industrii să intre în acest fond special destinat achiziţiilor militare.

Reporter: Ar fi o idee bună privatizarea firmelor din industria de apărare?

Aurel Cazacu: Piaţa trebuie lăsată să-şi spună cuvântul. Industria românească are nevoie de investitori, privaţi sau de stat, mici sau mari.

Privatizările vechi sunt un caz aparte, acele fabrici fac parte din industria de apărare românească, pe zona privată. Au o infrastructură care poate fi repusă în funcţiune, iar utilajele trebuie modernizate sau schimbate.

Au avantajul că, fiind în zona privată, sunt foarte uşor de pus în funcţiune cu management şi investiţii private.

Fabricile de stat însă trebuie să parcurgă procedurile greoaie pe care le cunoaştem deja.

Pot fi identificaţi parteneri care investind bani, pe zonele viabile din industria de apărare, să relanseze producţia anumitor echipamente performante.

Nu poţi avea produse performante şi profituri pe măsură dacă nu ai o tehnologie modernă şi finanţare adecvată, pentru că piaţă există.

De exemplu, ţările vecine nouă (Bulgaria, Serbia, Turcia – mai mult de jumătate din fabricile din Turcia) au aproape toată industria de armament privată şi au comenzi pentru următorii 2-3 ani.

La fel am putea avea şi noi. Numai să vrem.

Reporter: Ce realizează la UM Cugir firma dumneavoastră – Criabo Defense&Security?

Aurel Cazacu: În acest moment, în parteneriat cu Romarm, la fabrica de la UM Cugir, producem arma GM6 Lynx, cu utilizare atât militară, cât şi civilă. Mi-am dorit foarte mult să aduc în România un produs nou.

Această armă este la nivelul zilei de astăzi, în sensul că poate să tragă cu două tipuri de cartuşe calibru 12,7 şi anume cu varianta de cartuş NATO (12,7×99), dar şi cu varianta de cartuş rusesc (12,7×108).

Am demonstrat că uzina este în măsură să facă acest produs şi pot să vă spun că, după ultimele investigaţii, putem să producem foarte mult.

Nu vă ascund, am declarat şi, vă repet, doresc foarte mult ca următorul pas pe partea de armament să fie crearea unei arme româneşti. Avem experienţă şi specialişti cu care putem să o realizăm.

Preocuparea mea în acest moment este, de asemenea, să relansez producţia de pistoale şi arme de vânătoare care să corespundă ideilor enunţate mai sus, adică să funcţioneze pe principii de arme personalizate şi în viitor de arme inteligente.

Cu siguranţă voi reuşi în acest demers, cu toate probleme care vor apărea. Pot să vă spun că Statele Unite au un avans în acest sens.

Voi folosi know-how-ul specialiştilor din domeniu. Îmi doresc foarte mult ca oamenii care lucrează în sistemele de securitate şi apărare, care ies la pensie, să fie utilizaţi pentru că au cunoştinţe vaste pe care nu trebuie să le pierdem.

Sistemul de arme îl creezi pe baza cerinţelor utilizatorilor sau dorinţelor acestora.

Cerinţele pe care autorităţile le au de îndeplinit mă vor ajuta să perfecţionez sistemele de arme. Nimic nu este imposibil.

Spun aceasta şi îmi dă curaj faptul că am avut ocazia şi am făcut parte din cercul de cunoştinţe al marelui inventator Kalashnikov.

Reporter: Ce alte activităţi mai are Criabo Defense&Security ?

Aurel Cazacu: În afară de producerea armei la Cugir, căutăm investitori pentru industria de apărare românească.

De asemenea, vreau să găsesc parteneri pentru a face o ofertă la extern de refacere a infrastructurilor militare, de poliţie şi de pompieri din ţările arabe şi din nordul Africii.

Vârful de lance pentru o astfel de iniţiativă trebuie să fie o cooperare între planul privat, Romtehnica şi Romarm.

România, în acest moment, nu poate produce armament performant tip NATO, fără relansarea industriei de apărare, fapt ce va dura câţiva ani, dar, în schimb, poate să se ocupe acum de refacerea infrastructurilor militare, de poliţie şi de pompieri, în ţările afectate de conflicte militare.

Mai avem în vedere crearea unui centru internaţional de training în domeniul militar, de pe urma căruia să obţinem profit şi taxe care să fie alocate noilor achiziţii în domeniul militar.

.

.

.

Reporter: Ne va apăra NATO în caz de escaladare a conflictului din Ucraina?

Aurel Cazacu: Este adevărat că suntem membri NATO şi vom beneficia de acest fapt, dar în ultimul timp au fost dezbateri pe tema soldaţilor care mor în alte ţări decât cele natale.

Viitorul Europei va fi un stat federal şi cred că România va fi parte a acestei federaţii. Cu toate acestea, în orice stat federal, indiferent că este Germania sau SUA, entităţile etnice din anumite zone au mândria lor şi se reflectă în dezvoltare.

România este o ţară bogată ca teritoriu, cu oameni performanţi în toate domeniile. Putem să ne dezvoltăm şi să avem şi o armată de excepţie.

Înainte de a considera, în mentalul nostru, că apărăm Europa, noi apărăm România în faţa oricărei agresiuni. Suntem la marginea Europei. În România, războaie au fost şi vor mai fi, iar riscurile şi agresiunile au ajuns la graniţele noastre.

Nu ştiu dacă va fi un război, poate nu va fi unul convenţional, pentru că natura războiului modern s-a schimbat.

Dar exact cum spuneam cândva, eu nu export arme, export democraţie. Ca să pot să fiu sigur că sunt apărat, trebuie să fiu înarmat; dacă nu sunt înarmat creez o stare psihologică favorabilă inamicului care poate să vină să mă atace pe toate fronturile.

Armata în România este, pentru poporul român, un simbol foarte puternic.

Gândiţi-vă ce ar fi să se întâmple o agresiune şi, pe fondul unei dotări slabe, armata română să cedeze sau să avem o catastrofă din punct de vedere al pierderilor umane.

Ar fi un dezastru să ieşim în evidenţă că, de fapt, noi nu ne putem apăra singuri şi că trebuie să vină să ne apere alţii. Nu trebuie neapărat să moară cineva, dar numai imaginea în faţa poporului nostru, că noi nu suntem în stare să ne apărăm din cauza dotării, ar fi un fapt ruşinos.

.

.

.

Reporter: Ce părere aveţi de achiziţia F16?

Aurel Cazacu: Este firească.

Cândva, spuneam că ar fi trebuit să cumpărăm două sau patru escadrile de F16 şi una sau două escadrile de Eurofighter. Numai aşa România poate să intre pe un făgaş normal.

Putem, pe baza unui program de offset, să finanţăm astfel de achiziţii. Să nu uităm că Polonia a cumpărat avioane de 3 miliarde de dolari şi a făcut offset de 5 miliarde de dolari. Şi prin asta vreau să spun că partenerii noştri de dincolo de Ocean apreciază foarte mult dacă ai mândrie naţională şi dacă te lupţi pentru binele poporului tău.

Reporter: Cum vedeţi vizita lui Joe Biden în România şi în Cipru?

Aurel Cazacu: Din punctul meu de vedere, ca aplicaţie economică la ceea ce avem de făcut în continuare, este o acţiune pozitivă.

Numai că, urmare a acestei vizite, avem nevoie o echipă de specialişti militari şi civili şi lobby-işti care să se ducă în SUA, să identifice cooperări pentru industria de apărare, de aviaţie, industria navală etc.

Toate aceste colaborări de investiţii se pot face, în acest moment, pe baza unor programe de offset. Această activitate a devenit ceva negociabil, ca la bursă, pe plan mondial.

Vreau să iniţiez, cu ajutorul instituţiilor statului şi a unor organisme private, un program de “offset în avans” pentru identificarea de oportunităţi care să satisfacă şi să acopere necesităţile pe care le va avea România din punct de vedere financiar, pentru achiziţionarea, peste zece ani, a avionului F35. Similar cu acest program, pot fi create alte proiecte care să acopere necesităţile dotării cu alte echipamente tot pentru următorii zece ani. Această problemă a offset-ului – operaţiunilor compensatorii, în fapt, sunt afaceri prin care creăm plusvaloare financiară necesară achitării echipamentelor militare. Această activitate este în conexiune cu domeniul militar, dar este, de fapt, un business care ţine de zona privată, cu suport guvernamental.

Este normal ca cel de la care cumpăr să mă ajute să găsesc o soluţie prin care, în final, să-i plătesc produsele. Câştigă şi el, dar şi eu.

Sper ca, în perioada următoare, relansarea industriei de apărare şi securitate să devină baza repornirii industriei româneşti.

Reporter: Vă mulţumesc!

ANCUŢA STANCIU "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 07, 2014, 06:29:25

" http://www.romanialibera.ro/aldine/history/cum-a-fost-evitata-unirea-romaniei-cu-ungaria-338110 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 07, 2014, 16:52:21

" http://www.romanialibera.ro/aldine/profil/galateanca-din-spatele-zilei-d-338176 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 08, 2014, 02:34:46

 Comunistii au invins, la orase si sate ! " http://www.gandul.info/puterea-gandului/natiunea-care-se-stinge-de-ce-nu-mai-fac-romanii-copii-12702694 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 10, 2014, 06:03:05

 Desi si-au luat certificate in regula , de revolutionari, cu publicare in MO ",intocmai si la timp " activistii si fii lor , care ne conduc acum , nu si-au dorit revolutia.Din acest motiv investesc atitea resurse ( forte umane, timp, bani ) in campanii de presa si institutionale, impotriva revolutionarilor.
  Uitati-va numai la SSPR ( sau SSPIRLIC , cum s-o fi numind acum !) care chipurile ar fi al revolutionarilor, cita inversunare are impotriva lor!
  De ce nu -si doreau Revolutia ?
  Foarte simplu! Erau niste mediocri care stiau foarte bine ca, uniti intre ei sa lupte pentru binele si prosperitatea personala iar sistemul, ii ferea de orice concurenta, din partea robilor si clacasilor care trudeau pe tarlaua comunista, pentru binele si bunastarea lor!
  Pai voi sa fi fost in locul lor , ce-ati fi facut ? ??? ;)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Valance Abbey din Iunie 10, 2014, 08:11:39
Bine postat  dar?  băieți deștepți sau împărțit an 2 tabere . COMUNIȘTI POLITIC ȘI SECURIȘTI COMUNIȘTI   NOI MINGE DE TENIS DOAR LA POCA  :DPOCA  :D ACUMA NEAUA SCOS AN AUT ."De ce nu -și doreau Revoluția" ?   CARE REVOLUȚIE??? A LOR SAU tot a lor!!!       florin1989    florin1989    un portocaliu FRUSTRAT BASE DA DOAR JUMA DE CUB DE GHEATA NASOL   


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 10, 2014, 11:26:43

" https://www.youtube.com/watch?v=NMOBxroe3rc "  ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 11, 2014, 14:25:57

" http://www.bursa.ro/?s=politica&articol=239309 "

"  DISNEYLAND-UL PROPAGANDEI FISCALE
Pentru că nu mai poate pune preşedinţi, Adrian Sârbu trebuie să-şi plătească datoriile
BURSA 11.06.2014

06.2014 - Geoană şi Tăriceanu, "aripi false" în meciul prezidenţialelor

     Admirabilă replica lui Adrian Sârbu: "Victor Ponta nu este nici primul şi nici ultimul politician român care, odată ajuns la putere, confundă media cu Disneyland-ul propagandei".
     Bună!
     Ha,ha!
     Dar, Adrian Sârbu, însuşi, nu este nici primul şi nici ultimul şef de media care o confundă cu "Disneyland-ul propagandei", începând cu marea victorie propagandistică celebrată la PRO TV, în noiembrie 1996, în ocazia înscăunării lui Emil Constantinescu şi continuând cu diabolizarea lui Corneliu Vadim Tudor, între primul şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, câştigate de Ion Iliescu, în decembrie 2000, ca să se arate util noii puteri politice din acel moment.
     Confuzia semnalată de Adrian Sârbu este comună şefilor de media şi politicienilor.
     Deşi Victor Ponta este recunoscut drept mincinos, n-aş spune că minte şi în această ocazie, când afirmă că Adrian Sârbu I-ar fi propus să-l facă preşedinte, pentru că, fie şi dacă această discuţie nu va fi avut loc, ea este extrem de verosimilă.
     De altfel, Adrian Sârbu nici nu ar fi primul om din media care îşi închipuie că pune preşedinţi şi premieri - Cristian Tudor Popescu are aceeaşi pretenţie.
     Suspectez că ei trebuie să se pună de acord, înainte de electorale, ca să nu ne alegem cu doi preşedinţi.
     Mă întreb ce primeşte în schimb cel care pune preşedinţi?
     Probabil că Victor Ponta şi-ar dori să devină preşedinte.
     Atunci, de ce să-l refuze pe Adrian Sârbu, cerându-i să-şi plătească taxele?!
     Din cauză că este un social-democrat principial?
     Haida de!
     Păi social-democraţii anului 2002 sunt cei care au acordat PRO TV-ului lui Adrian Sârbu un ajutor de stat de 276 de miliarde de lei, "pentru dezvoltarea culturii" (desigur, manele, telenovele şi show-ri de mahala).
     Deci?!
     Eu cred că, dacă discuţia relatată de premier va fi avut loc, atunci Victor Ponta nu l-ar fi refuzat pe Adrian Sârbu, în cazul că Adrian Sârbu chiar ar mai putea să pună preşedinţi.
     Dar, de când Adrian Sârbu a fost alungat din PRO TV, Victor Ponta nu mai dă nici măcar o ceapă degerată pe puterea lui propagandistică.
     Şi atunci, devine un social-democrat principial, cerându-i să plătească taxele.
     Ăăăăăă!
     Am găsit ce primesc cei care pun preşedinţi: toleranţă fiscală.
     Scutiri la plată, pierderi de dosare fiscale, ştergeri de datorii, eşalonări la nesfârşit.
     Doamne, cum de nu mi-am dat seama!
     Deci, dacă dialogul va fi avut loc, atunci se va fi purtat în termenii următori:
     - Eu te pun preşedinte, iar tu îmi ştergi datoriile.
     - Cucu, tu nu mai poţi să pui preşedinţi, aşa că plăteşte-ţi datoriile!
     Dar, subiectul indubitabil, din toată această întâmplare, este cel al datoriilor enorme ale firmelor de media ale lui Adrian Sârbu.
     Că mass-media "mogulilor" este un Disneyland propagandistic nu este nici o noutate; în schimb, este o noutate că un ministru de finanţe - anume, Ioana Petrescu - să participe la conferinţa organizată de media lui Adrian Sârbu, pe subiectele combaterii evaziunii fiscale şi al consolidării disciplinei fiscale.
     În mod normal, premierul ştie de la ministrul său de finanţe de datoriile neplătite ale firmelor lui Adrian Sârbu.
     Ce fel de coferinţă a fost asta, recentă, unde ministrul său de finanţe Ioana Petrescu a pledat pentru disciplină fiscală, în organizarea firmelor lui Adrian Sârbu?!
     Funie, în casa spânzuratului.
     Sau, parafrazându-l pe Adrian Sârbu, un Disneyland al propagandei fiscale.
     Adrian Sârbu încă nu a realizat că generaţia PRO s-a stins.

     * Contre între Victor Ponta şi Adrian Sârbu
     Premierul Victor Ponta şi Adrian Sârbu, fost CEO al CME, compania-mamă a Pro TV, actualmente proprietar al Mediafax Group, s-au războit în această săptămână prin declaraţii neobişnuite pentru scena politică autohtonă, în condiţiile în care subiectul datoriilor mass-media către stat era tabu.
     "Adrian Sârbu m-a întrebat dacă vreau să mă facă preşedinte, i-am spus să-şi plătească întâi taxele", a declarat, luni seară, premierul Victor Ponta la România TV. Domnia sa a continuat: "Eu am o mică neînţelegere cu Adrian Sârbu. El a spus că i-a făcut pe toţi preşedinţi şi dacă nu vreau să mă facă şi pe mine. Eu i-am spus «Nu, mulţumesc». Să-şi plătească mai întâi taxele şi de atunci suntem în relaţii foarte reci. Eu am avut o pretenţie social-democrată: întâi să-şi plătească taxele şi apoi ne împrietenim. Şi de atunci suntem un pic cam «froid»".
     Adrian Sârbu a reacţionat ieri rapid, afirmând că s-a întâlnit de mai multe ori cu Victor Ponta, însă afirmaţiile primului ministru în legătură cu o discuţie pe care au avut-o sunt "pură fantezie".
     Adrian Sârbu a afirmat, citat de Mediafax: "M-am întâlnit de multe ori cu domnul Ponta, şi nu la cererea mea. Afirmaţia făcută în interviul servit de România TV este o pură fantezie personală. Cariera politică a domniei sale nu a fost şi nu este obiectul activităţilor mele. Nu am neînţelegeri şi nimic de tranzacţionat cu Victor Ponta şi nici cu camarila sa, deranjaţi până la obsesie de existenţa Gândul şi Mediafax. Victor Ponta nu este nici primul şi nici ultimul politician român care, odată ajuns la putere, confundă media cu Disneyland-ul propagandei".
     Declaraţiile premierului sunt corecte, ştiut fiind faptul că firmele deţinute de Adrian Sârbu nu îşi achită taxele către stat, unele din ele fiind în executare silită - Alerria Management Company sau Mediafax SA -, iar Publimedia, aflată în insolvenţă, avea, la 27.11.2013, ca principal creditor Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti cu o creanţă de 22,57 milioane de lei.
     În toamna anului trecut, patronul România TV Sebastian Ghiţă spunea într-un interviu: "Mogulii de presă, aşa cum îi ştiam, dispar. Voiculescu, Vîntu, Patriciu şi-au trăit traiul şi şi-au mâncat mălaiul. Ideea lor de a construi trusturi media care să supună societatea, politica şi economia s-a dovedit a fi nesustenabilă pe termen lung. (...) În zona media, raporturile se egalizează. Adrian Sârbu a pierdut suportul CME pentru grupul Mediafax, iar Dan Voiculescu trebuie să predea controlul fiicei, Camelia. Dinu Patriciu şi Sorin Ovidiu Vîntu sunt deja out". Domnia sa a declarat recent că a discutat cu Adrian Sârbu care ar dori să vânda Mediafax, dar nu şi-a exprimat intenţia să cumpere deoarece ar fi convins că vinde scump. "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 12, 2014, 07:36:39

" https://www.facebook.com/groups/portalul.revolutiei/permalink/477462755722587/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 14, 2014, 06:57:44

" http://romuluscristea.wordpress.com/2007/06/15/mineriada-din-13-15-iunie-1990-terorism-de-stat/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 18, 2014, 12:53:53

" http://www.ziare.com/cultura/documentar/waterloo-prabusirea-unui-geniu-militar-dupa-ce-a-incercat-si-ultima-sa-sansa-1306296 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 20, 2014, 20:13:16

" http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-17518965-cateva-observatii-explicatii-despre-cazul-mircea-basescu-bercea-mondial.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: oleoleole din Iunie 20, 2014, 20:57:17

" http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-17518965-cateva-observatii-explicatii-despre-cazul-mircea-basescu-bercea-mondial.htm "

http://www.b365.ro/mircea-basescu-adus-la-mandat-magistra-ii-decid-daca-va-fi-arestat-pentru-29-de-zile_210262.html


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 21, 2014, 02:02:42

 " Scriitorul american Edward Griffin descrie pe larg, in cartea sa “World Without Cancer”, adevarul despre proprietatile curative ale vitaminei B17, numita laetril sau amigdalina.

Concluzia autorului este una extrem de simpla: de ce medicina clasica nu recurge la utilizarea acestei vitamine, pentru a trata cancerul, in conditiile in care exista dovezi concrete despre vindecarea bolnavilor gratie B17, rolul acesteia in distrigerea tumorilor fiind unul de necombatut?

Griffin lanseaza un atac direct la adresa politicii elitei mondiale in domeniul oncologic interesata in producerea in masa a unor medicamente bazate pe substante chimice care genereaza venituri de miliarde de dolari.

Vitamina B17, care ucide cancerul este continuta in specialin samburii de caise. Acestia au fost declarati oficial medicament impotriva tuturor tipurilor de cancer inca de acum 35 de ani. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, celebrul doctor Max Gerson si-a tratat cu succes pacientii cu acest remediu si l-a inclus in metoda sa de combatere a cancerului.

Amigdalina se gaseste in samburii de caise, migdale, visine, piersici, prune si mere, precum si insemintele de mere, mei, seminte de in, linte, unele soiuri de fasole si struguri. De asemenea, in unele plante si multe alte produse pe care omul modern nu le utilizeaza in mod curent in alimentatie.

CITESTE SI: LAPTE DE SOIA – Beneficiile care il transforma intr-un aliment minune

Modul actual de viata ne face sa consumam produse din faina rafinata, mult zahar, ulei de gatit si alte produse industriale si procesate, in timp ce alimentele organice naturale au fost mult timp absente din meniul nostru.

Bunicii nostri au mancat alimente naturale nerafinate, iar cancerul pe vremea lor era un fenomen rar. Ei consumau fructe uscate, paine din faina bruta si chiar paine din mei. Astfel, ei aveau acces, fara sa stie, la vitaminele necesare pentru o viata sanatoasa, ferita de boli, inclusiv amigdalina (B17).

Vitamina B17 a fost interzisa pentru tratamentul cancerului acum 35 de ani, chiar daca numerosi savanti sustineau ca, daca o persoana ar consuma zilnic aceasta vitamina, ea nu ar dezvolta cancer, sustine autorul volumului mentionat. Potrivit acestuia, gigantii farmaceutici, precum si Ministerul Sanatatii al SUA au exercitat presiuni uriase asupra Directiei de cotrol pentru calitatea alimentelor si medicamentelor, care a declarat drept ilegala comercializarea vitaminei B17, impreuna cu informatiile atasate despre efectele sale terapeutice impotriva cancerului, precum si vanzarea unor categorii de fructe proaspete si samburi de caise.
- See more at: http://www.mondonews.ro/b17-vitamina-care-ucide-cancerul/#sthash.Xee1GN05.dpuf "

Tactica mai includea raspandirea de zvonuri ca samburii de caise si de migdale contin cianura si ca acestea i-ar putea otravi pe cei care le mananca. Dar adevarul este ca nimeni nu s-a otravit din aceasta cauza pana in zilele noastre, chiar daca a consumat in cantitati mari samburi de caise sau migdale, scrie Edwin Griffin in volumul sau. - See more at: http://www.mondonews.ro/b17-vitamina-care-ucide-cancerul/#sthash.Xee1GN05.dpuf


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 21, 2014, 21:25:20

" http://www.reportervirtual.ro/2014/02/radu-moraru-nu-mai-sunt-basist-am-fost-dar-mi-a-trecut-care-sunt-motivele-sefului-de-la-nasul-tv.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 21, 2014, 23:49:37

" http://www.reportervirtual.ro/2014/05/opinie-presa-vinovatul-fara-vina-serios.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 22, 2014, 23:07:07

" http://www.rumaniamilitary.ro/airbus-vrea-sa-produca-elicoptere-super-puma-pe-un-teren-al-iar-brasov "

 " (http://rm-cdn.serverhost.ro/wp-content/uploads/2014/06/iar-ghimbav-300x225x2-500x375.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 25, 2014, 21:51:10

" http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=693.msg163293#msg163293 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 27, 2014, 16:00:25

" http://www.rumaniamilitary.ro/cum-vrea-sa-aplice-sri-codul-rutier-pe-internet-calculatoare-inmatriculate-si-perchezitii-fortate "

Caschetele de militian , " nu doarme.Ele " este " vigilente ! >:(


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 28, 2014, 12:00:00

" http://www.kmkz.ro/de-pe-teren/interviu-dezvaluiri/victor-atanasie-stanculescu-macar-doi-trei-ani-sa-fi-avut-o-dictatura-militara/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 29, 2014, 07:21:01

 (http://rm-cdn.serverhost.ro/wp-content/uploads/2014/06/Harta-Romaniei-faptanuvorbanet-500x375.jpg)

" http://www.rumaniamilitary.ro/carol-al-ii-lea-despre-pierderea-basarabiei-o-zi-a-rusinei-nationale#more-28119 "

 " Jurnalul lui Carol al II-lea este un veritabil document istoric despre fatidicele zile în care s-a destrămat România Mare. Trezit din somn la ora 2 noaptea, la data de 27 iunie, regelui i se aduce la cunoștință faptul că URSS-ul a trimis României o nota ultimativă la care aștepta răspuns în 24 de ore. Totuși, dimineața, la ora 8, Carol găsește timpul necesar pentru a asista la examenul de bacalaureat al lui „Mihăiț㔺i abia apoi discută cu primul-ministru Tătărescu despre nota ultimativă, convocând, pentru ora 12, Consiliul de Coroană. Deși e surprins de votul dat în Consiliu pentru cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, regele „uită”că decizia acestui organism este consultativă. După acest prim Consiliu, Carol al II-lea își face din nou loc în program pentru a asista la susținerea bacalaureatului lui „Mihăiță”. Spre seară are loc cel de-al doilea Consiliu de Coroană, care, de data aceasta, votează masiv pentru cedarea de bună voie a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța. Regele ia hotărârea ca atare, dar se va asigura că poporul va fi informat de opțiunea sa pentru rezistență…

„Joi, 27 iunie

Oh! Ce zi îngrozitoare, de cumplită durere şi zi de absolută laşitate a unor români. Am ieşit din infernul zilei de astăzi moralmente zdrobit şi îmbătrânit cu 10 ani. Dar să recapitulez faptele. La 2 dimineaţa am fost deşteptat de un telefon de la Urdăreanu, zicând că Davidescu de la Moscova a telefonat că Molotov i-a remis o notă ultimativă, după ce toate legăturile telefonice au fost întrerupte. La 7, un al doilea telefon, prin care s-au primit preciziuni. Nu se cere de către U.R.S.S. decât să cedăm Basarabia şi Nordul Basarabiei [Bucovinei] şi să dăm răspunsul în 24 de ore. Această ştire m-a revoltat în cel mai înalt grad. Este un lucru aşa de oribil încât nici o minte românească nu poate să-l conceapă. Oricari ar fi riscurile, părerea mea este că trebuim să rezistăm la astfel de injoncţiuni şi să ne ţinem la ceea ce am spus atât de des, că dacă vom fi atacaţi, ne vom apăra. Se aşteaptă textul telegramei, ca să se poată lua o hotărâre.

Şi astăzi trebuia să fie zi de mare bucurie a bacalaureatului lui Mihăiţă. Început la 8, am putut să asist ¾ de ceas şi am constatat că copiii au răspuns foarte frumos. Şedinţa este solemnă, toţi băieţii în frac.

La 9, vin Tătărăscu şi Gigurtu ca să discute situaţia. A asistat şi Urdăreanu. Nota e mai, e mai gravă încă decât credeam. Ni se cere evacuarea acestor teritorii în 4 zile şi ocuparea oraşelor Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă începând de mâine, ora 12. Eu sunt hotărât pentru rezistenţă, Gigurtu nu vede cum, iar Tătărăscu şovăie, înclinând mai mult pentru cedare. Ceea ce face poziţia noastră mult mai gravă este că n-avem siguranţa pe graniţele Ungariei şi Bulgariei şi riscăm o situaţie foarte critică dacă vom fi atacaţi pe trei fronturi. Totuşi, nu pot concepe, ca suveran al ţării, cum pot să cedez teritorii cari sunt, hotărât, de fapt şi istoric, româneşti. Raţionamentul U.R.S.S. că cere Nordul Bucovinei ca o slabă despăgubire pentru 22 de ani de ocupaţie românească în Basarabia este, pur şi simplu, ridicol. (…)

Între timp, am convocat, pentru ora 12, Consiliul de Coroană. Deoarece Dinu Brătianu s-a înscris în «Partidul Naţiunii», i-am oferit să-l numesc consilier regal; a refuzat însă. Mare şi frumos gest patriotic în aceste momente tragice ale României, n-am ce zice!?!?! La ora indicată, a avut loc Consiliul de Coroană, cari a început printr-o expunere a faptelor, făcută de Tătărăscu şi Gigurtu, după care Ţenescu a expus situaţiunea militară. Preşedintele Consiliului şi ministrul Afacerilor Străine au arătat în cuprinsul Notei, ideea noastră de a cere discuţii şi răspunsul dat de Germania şi Italia. Şeful Marelui Stat-Major, fără a da un aviz, a expus situaţia militară, a cărui concluzie era că dacă suntem obligaţi să luptăm pe trei fronturi, mergem la dezastru sigur, că chiar aşa ne va fi greu fără nici un ajutor de nicăierea de a rezista. S-a mai pus chestiunea că este important a ne păstra armata intactă pentru zile poate şi mai negre. Chiar de la începutul avizului dat de vorbitori, între cei prezenţi, consilieri regali şi miniştri, s-au desemnat două curente: Iorga pentru rezistenţă, iar Argetoianu pentru cedare. Iorga a fost indignat faţă de Marele Stat-Major. Rezultatul votului, care se găseşte pe pagina din faţă (157*), a fost pentru primirea ultimatumului: 11 – NU, 10 – DA, 4 – pentru discuţii şi 1 – rezervat. (…) De la început, s-a văzut tendinţa către cedare. La propunerea lui Urdăreanu, mobilizarea imediată a Armatei. S-au raliat toţi, afară de unul singur, Ballif. Nu pot zice că m-am sculat prea fericit de la acest Consiliu. A urmat să trimitem note prin care să cerem să stăm de vorbă. Rămâne să mi se prezinte cât mai repede textul.

După aceea, se făcuse 2, a avut loc promovarea clasei lui Mihăiţă şi declararea lor ca bacalaureaţi, după ce am dat băieţilor câte o tabacheră şi lui Mihăiţă Ordinul „Pentru Merit“ şi alte decoraţii profesorilor şi lui [Petre] Andrei, care a prezidat Comisiunea. A avut, pe urmă, loc masa pentru noii promovaţi şi profesorii lor. Oricine îşi poate închipui [ce] a fost în sufletul meu în acele momente, mai ales că chestiunea nu este publică. La şampanie am ţinut un mic logos, care cred că a fost foarte frumos. Am vorbit, adânc emoţionat fiind, atât de bacalaureatul lui Mihăiţă, cât şi de oribilele evenimente ale zilei. Mihăiţă, cu glas destul de tare, a citit cuvântarea pregătită azi-seară.

Sfârşindu-se masa, a şi venit Tătărăscu cu proiectul de răspuns, pe care l-am aprobat. Din discuţiile cu el, a reieşit că este pentru cedare. Raţionamentele lui sunt, incontestabil, logice, nefiind susţinuţi de nimeni, chiar aliaţii noştri din Înţelegerea Balcanică, iugoslavii, sfătuindu-ne să primim, iar pe de altă parte primejdia de a fi atacaţi pe 3 fronturi, totul este logic în această părere. (…) Altă mare decepţie, chiar decretul de mobilizare, care l-am iscălit azi-de-dimineaţă, n-am putut obţine să fie publicat; atât a intrat în sufletul unora ideea cedării încât Tătărăscu şi chiar Ilcuş m-au sfătuit să fie reţinut. (…) S-a mai hotărât, în discuţiile cu Tătărăscu, că vom trebui să procedăm, după al doilea Consiliu de Coroană de astă-seară, la o complectare şi remaniere a Guvernului. Trebuie să intre, ca să putem face faţă la această situaţie, Vaida, ca preşedinte al Consiliului, Inculeţ şi Nistor, ca reprezentanţi ai provinciilor ameninţate, şi Argetoianu, ca ministru al Afacerilor Străine. Ar mai fi bine, crede el, să putem lua şi pe cineva de la foştii legionari şi de la «Generaţia 22». Înainte de Consiliu, am propus lui Vaida să preia Guvernul. A refuzat, acceptând, însă, să intre sub Tătărăscu; Argetoianu a primit şi el. Consiliul [de Coroană] are loc şi am ieşit din el amărât şi dezgustat. Toţi acei cari făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi din cei 26 prezenţi au fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti: Nicolae Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ştefan Ciobanu, Ernest Urdăreanu. Toţi ceilalţi, cu oareşicare nuanţe, au fost pentru acceptarea ultimatumului. (…)

Discuţii mai îndelungate au fost inutile. Deci, am încheiat Consiliul printr-o scurtă cuvântare, în care am spus că este ziua cea mai dureroasă a vieţii mele, această zi în care trebuiam să mă bucur că fiul meu şi-a trecut bacalaureatul. Că consider că se face o foarte mare greşeală de a ceda fără nici o rezistenţă aproape un sfert din ţară, dar mă văd copleşit de avizul marei majorităţi a acelora cărora le-am cerut sfatul. Am plecat fără a mai da mâna cu nimeni, adânc amărât şi convins că urmările celor hotărâte vor fi foarte rele pentru ţară, chiar dacă, cum crede Argetoianu, foarte în curând vom recăpăta ce am pierdut. A urmat depunerea jurământului lui Vaida şi Argetoianu. A rămas ca ei să facă nota de acceptare, căci, din nou, cei din Axă ne-au comunicat că nu vor răzbi aci şi că nu ne vor ajuta.

M-am dus să mă culc, dar Urdăreanu a cerut, din nou să mă vază şi am rediscutat situaţia, el, ca şi mine, fiind convins de marea greşeală ce se face. Ce puteam eu, oare, face dacă se produce, într-adevăr, dezastrul, aşa cum mulţi îl văd? Nu pot să-mi iau răspunderea, nefiind susţinut decât de o foarte mică minoritate. Totuşi, am mai făcut un ultim efort, chemându-l pe Tătărăscu la telefon şi arătându-i din nou foarte serios şi foarte violent atenţia asupra marei greşeli ce se comite. Mi-a răspuns că nu vede nici o altă soluţiune şi că-şi ia toată răspunderea. Am mai avut un oribil sentiment astăzi, când cei mai mulţi ofiţeri au venit, după-masă, să mă roage să cedez, căci altfel mergem la un dezastru sigur. Oh! de ce, oare, românii noştri n-au cea mai mică doză de orgoliu naţional în aceste clipe într-adevăr grele!

E o zi a ruşinei naţionale. Restul nopţii, cu Duduia, am plâns amarnic. Şi ea vede dezastrul ce ne aşteaptă.

cedarea-basarabiei-40

Vineri, 28 iunie

Starea de suflet în care mă găsesc azi-dimineaţă este de nedescris. Nu mă simt om, parcă s-a rupt ceva în mine. Sunt un oareşicare care trebuie să-şi facă datoria, atâta tot. Parcă din mine a dispărut eul. Tocmai [la] 20 de zile după ce-mi ajunsesem apogeul a 10 ani de muncă, cu rezultatele ce au fost, şi acuma – prăbuşirea. Este, parcă, ceva ce nu poţi suporta. Mi-e ruşine de mine însumi, nu îndrăznesc să privesc pe cineva în faţă. Totul mi se pare aşa un coşmar, un lucru [pe] care nici un cuvânt omenesc nu-l poate descrie.

Dimineaţa, la 11, l-am primit pe Tătărăscu. Mă simt aşa de mic şi de neimportant în faţa acestei nenorociri ce s-a abătut asupra României. Mobilizarea, care se hotărâse ieri şi care în urma insistenţelor lui Argetoianu şi ale preşedintelui Consiliului nu se făcuse, se face astăzi, după o luptă cu acesta, care nu vrea să facă nici un gest care să aţâţe U.R.S.S. Frică şi laşitate. Poate, prudenţă sănătoasă. Numai viitorul ne-o va arăta. Oribil în toate acestea este graba care o pun Sovietele pentru ocuparea teritoriului, grabă care periclitează evacuarea. Azi-de-dimineaţă, mi se anunţă că e vorba şi de un colţ din Moldova, până la Herţa. Chiar în decursul operaţiilor, a fost un incident în care au căzut 2 morţi. Am fost aşa de indignat de atingerea unui colţ al României Vechi încât am spus lui Tătărăscu că aceasta nu se poate admite. A promis că va lupta cu înverşunare pentru această bucată de pământ. Aşa cum au mers cedările noastre, această făgăduială este gratuită.

Au fost mari discuţii cu Horia Sima ca să intre în Guvern. N-a voit, dar Urdăreanu s-a luptat cu el până ce a primit şi, la 2, el şi cu dr. Simionescu de la «Generaţia din 22» au depus jurământul ca subsecretari.

După cum m-am aşteptat, U.R.S.S. nici nu vrea să steie de vorbă pe chestiunea Herţa. Ultimele mele speranţe s-au spulberat. Am nădăjduit că ciocnirea de la Herţa ar fi putut provoca alte rezistenţe spontane, care, astfel, ne-ar fi scăpat cinstea. Primele ştiri ce ne vin sunt foarte triste. Purtarea populaţiei basarabene, îndeosebi a evreilor, a lăsat mult de dorit. Coloanele de refugiaţi şi trenurile au fost atacate de hoarde comuniste, ceea ce a întârziat şi mai mult posibilităţile şi aşa ridicol de scurte de a putea evacua. (…)

Seara, mă culc amărât rău de tot. M-a apucat o deznădejde cumplită. Mă gândesc dacă n-ar fi mai cuminte să abdic. Duduia protestează vehement, spunându-mi că n-am dreptul de a părăsi lupta, ar fi o dezertare. Cine ştie, poate că ea are dreptate!

Sâmbătă, 29 iunie

Astăzi sau, poate, ieri, Axa a recomandat Ungariei şi Bulgariei să nu mişte. Prea târziu. Ei par mulţumiţi că am cedat. Sigur, era în interesul şi cu complicitatea ei. (…) Ştirile asupra evenimentelor din Basarabia şi Bucovina sunt din ce în ce mai triste. Dezertări ale soldaţilor basarabeni, excese de orice fel ale populaţiei minoritare, mai ales evrei, cari atacă şi insultă pe ai noştri, ofiţeri batjocoriţi, unităţi dezorganizate etc., etc. Aceasta mă înfurie în aşa un hal că, chemându-l pe Tătărăscu la telefon, am fost de o violenţă neobişnuită. Am ţipat ca un disperat. Pe urmă, mi-a părut foarte rău. (…)

Duminică, 30 iunie

(…) Ştirile din Basarabia sunt tot triste. Din păcate, am avut dreptate cu aşa-numita reorganizare a F.R.N. Mulţi dintre conducătorii de acolo s-au arătat complect bolşevizaţi, fiind cei dintâi cari au primit cu drapele roşii şi cu flori trupele sovietice. Incidente cu populaţia, mai ales evreiască, au avut loc peste tot. Din această cauză, evacuările, cari şi aşa au fost grele, în multe locuri au fost făcute imposibile. S-au împuşcat funcţionari, s-au atacat şi dezarmat chiar unităţi militare. Ritmul înaintării trupelor roşii a depăşit cu mult planul stabilit şi a adăugat şi mai mult la dezordine. Toate protestările au fost zadarnice. Unităţile blindate şi motorizate, o dată lansate, n-au mai putut fi oprite.

Luni, 1 iulie

(…) Audienţele de dimineaţă încep cu Gheorghe Brătianu, care vine să-mi vorbească de situaţie, pe care o consideră ca destul de gravă. Vede, în viitor, posibilitatea de a ceda ceva din Cadrilater, dar asupra părţilor mărginaşe ungureşti este mai puţin precis. Consideră principiul schimbului de populaţie ca un lucru bun. (…) După-masă, la ora 5, generalul Antonescu, care a cerut cu insistenţă să mă vază. După declaraţii de devotament şi asigurarea că nu are nici o legătură cu legionarii, îmi spune că ţara este pe pragul dezastrului, că Armata este complect demoralizată şi dezorganizată şi că trebuie rapid făcut ceva spre a pune lucrurile în mână. Cam în alte cuvinte, doreşte să se facă un guvern cu el şi cu bătrânii. (…)

Marţi, 2 iulie

Azi are loc şedinţa Comisiunei Afacerilor Străine a Parlamentului. De dimineaţă, Urdăreanu a fost la Iorga să-l roage să spuie că eu am fost pentru rezistenţă. A promis că va face ceva. (…)

Miercuri, 3 iulie

(…) Ştirile din Basarabia sunt foarte triste. Astăzi a fost ultima zi a evacuării şi a fost hotărâtă zi de doliu naţional. Evreii şi comuniştii s-au purtat într-un mod oribil. Asasinate şi molestări ale ofiţerilor şi ale acelor cari voiau să plece. Aceasta mă face să mă tem că va produce reacţii primejdioase”.

(Carol al II-lea Regele României,Însemnări zilnice, vol. III, Ed. Scripta, București, 1998)

Historia.ro

Ultimatul sovietic din 26 iunie 1940 urmat de ocuparea Basarabiei si Bucovinei – Document
28 iunie 2014|19 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 30, 2014, 14:11:15
" http://ioanavram.wordpress.com/2011/05/05/malaxorul-politicii-vedere-din-arhiva-o-pagina-a-unui-ziar-de-acum-15-ani/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iunie 30, 2014, 21:12:29

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/invazia-sovietica-trebuia-sa-inceapa-constanta "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 01, 2014, 20:46:41

" http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-17589151-din-tara-traficantilor-cazurile-ponta-basescu.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 02, 2014, 21:16:47

" http://ioncoja.ro/textele-altora/guvernul-ponta-mai-nociv-decat-toate-guvernele-boc/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 03, 2014, 01:28:27

" http://www.rumaniamilitary.ro/tag/aa-8-aphid "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 05, 2014, 01:03:29

' http://www.pesurse.ro/2014/07/02/o-poveste-cu-securisti-politicieni-prosti-si-mario/#news "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 06, 2014, 18:00:25

 " http://www.historia.ro/exclusiv_web/portret/articol/cum-fost-inventat-vasile-roaita "

 " http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FVasile_Roait%25C4%2583&ei=jHG5U9LZKMOuygP_-4GQDA&usg=AFQjCNHkr-D5rI_4aYT3yPxPbnAu6VSYlQ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 07, 2014, 13:56:09
[size=13Consiliul Demnității Umane (EMT) a propus la Budapesta înființarea unei comisii care să facă presiuni pentru retrocedarea imobilelor și proprietăților revendicate de bisericile maghiare din Transilvania. Președintele comisiei va fi Laszlo Tokes. Multe dintre cererile de retrocedare se bazează însă pe acte false, pentru că bisericile maghiare nu aveau drept de proprietate în Transilvania, ci drept de folosință.
Ungaria își face pur și simplu o comisie prin care să-și ”retrocedeze” Transilvania
Anunțul ”retrocedării” Transilvaniei către Ungaria a fost făcut vineri la Budapesta în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Laszlo Tokes, cel care urmează să fie președintele comisiei. Din aceasta vor face parte ierarhi ai bisericilor maghiare dar și juriști, scopul ei fiind acela de a face propuneri prin care atât România, cât si Slovacia să fie obligate să retrocedeze către bisericile maghiare tot ce pretind acestea că le-au aparținut. Cu ocazia lansării acestui demers care va înrăutăți relațiile Ungariei cu România și cu Slovacia mai mult decât sunt deja, liderul organizației numite ”Consiliul Demnității Umane” a lansat și acuzații împotriva Guvernului României că nu respectă libertatea religiei și dreptul la liberă conștiință, ca și cum credința are vreo legătură cu retrocedările și cu manevrele imobiliare ale Ungariei. Mai grav, liderul EMT, Zoltan Lomnici, a spus că ”adevăratul țel al Guvernului României este să facă imposibilă viața maghiarilor”. Stranie afirmație despre o țară în care UDMR este la guvernare non-stop, mai mult decât orice partid românesc!
Și Laszlo Tokes a atacat România în cadrul conferinței de presă, făcând apel la raportul Comisiei de combatere a rasismului și intoleranței din Consiliul Europei (ECRI), amenințând cu sesizarea problemei în cadrul Parlamentului European, dar și a altor organisme internaționale.

    ”Trebuie cerut organismelor internaționale sa monitorizeze această problemă și să exercite presiuni asupra României, care duce un joc de-a soarecele și pisica cu instituțiile internaționale, în timp ce ține sub oprimare minoritățile din țară.”

- a spus Tokes la Budapesta.
Iată așadar pe cine a decorat România cu cea mai înaltă distincție, pe un individ care ne acuză că îi oprimăm pe maghiari!
Altădată a spus că e genocid împotriva lor în Transilvania. Iar singura cale de a opri acest ”genocid” este ca Ungaria să-și retrocedeze Ardealul, bucată cu bucată, ni s-a dat și soluția. Bisericile maghiare din Transilvania sunt în fruntea luptei pentru autonomie, profitând de statutul lor special. Clericii lor sunt organizatori în alegeri și supraveghetori la mitingurile anti-românești, așa cum am dovedit-o cu fotografii de mai multe ori.
Așa încât grija Ungariei de a le da pe mână cât mai multă avere se justifică: bisericile maghiare din Transilvania fac jocurile Budapestei de distrugere a statului român, așa încât orice intră pe mâna lor este ca și aflat în posesia Ungariei și va fi folosit ca motiv de acaparare a teritoriului românesc.
Am adresat problema retrocedărilor false din Transilvania în două interpelări, una către Ministerul Justiției, și una către Ministerul Educației și Cercetării. Vă redau câteva capitole din interpelarea privitoare la ” Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români”, pentru că acest lucru se întâmplă după ce bisericile maghiare își însușesc fraudulos clădirile unde funcționează unități de învățământ: îi alungă pe elevii români.
Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români
INTERPELARE a deputatului Bogdan Diaconu

    ”O serie întreagă de clădiri care servesc drept instituții publice de învățământ sunt retrocedate sau în curs de retrocedare către bisericile comunității maghiare din Transilvania care, după ce le preia, le schimbă destinația în licee maghiare în care elevii români nu mai au loc. Aceste clădiri au fost construite în perioada habsburgică, la sfârșitul secolului 18, din bani publici, iar rolul or este să servească interesului public și educației tuturor elevilor, indiferent de etnie. Din păcate, până în prezent, în școlile care funcționează în clădirile retrocedate bisericilor maghiare, elevii români au fost alungați. Este important de menționat că bisericile maghiare au avut doar drept de administrare asupra acestor clădiri, iar nu de proprietate, așa cum li se acordă în prezent.
    Vă rog de asemenea să verificați traseul pe care aceste clădiri îl au după retrocederea de altfel frauduloasă: ele sunt transformate imediat în unități de învățământ cu predare exclusiv în limba maghiară. Copiii români care erau deja înscriși la unitatea respectivă pe vremea când clădirea nu aparținea bisericii maghiare, sunt astfel transferați forțat la alte școli cu predare în limba română, ceea ce reprezintă o formă ascunsă de purificare etnică, plus efectul de segregare și izolare etnică ce rezultă din această strategie.
    Tot din perspectiva funcțiunii Ministerului Educației, vă rog să verificați felul în care cultele maghiare (catolică, reformată și unitariană) se implică în diriguirea procesului de învățământ din aceste clădiri, profitând de faptul că sunt proprietare ale imobilelor, și în ce măsură acest lucru nu încalcă Constituție României, nefiind vorba de școli confesionale. Ci de învățământ public!
    Vă sesizez de asemenea că alungarea elevilor români din școlile publice aflate în general în centrele orașelor din Transilvania seamănă cu situația de asuprire a românilor din secolul 19, când erau alungați din zonele bune ale orașelor pentru a lăsa loc ”elitei” maghiare. Unirea de la 1918 i-a repus în drepturi pe români și pe copiii lor, dar ultimele mișcări de preluare de proprietăți și de instituire de școli maghiare refac situația ingrată a românilor dinainte de statul român unitar modern”.
    Nu mai puțin grave sunt însă retrocedările de păduri către urmașii foștilor miniștri ai lui Horthy care s-au împroprietărit fraudulos în perioada de tristă amintire a dominației fasciste maghiare din cel de-al doilea război mondial, pentru ca, după 1989, urmașii lor să revendice și să primească zeci de mii de hectare de pădure de la statul român! Iată și un extras in interpelarea adresată ministerului Justiției pe această temă:
    ”Vă solicit în acest context să verificaţi cum a fost cu putinţă să existe două sentinţe definitive pentru aproape 10.000 ha de teren care au aparţinut lui Banffy Daniel, fost ministru în Guvernul Ungariei din perioada horthystă, suprafaţă care a fost „retrocedată” urmaşilor acestuia: Banffy Eva, Bethlen Ana, Szentkuti Eva, pe raza comunelor Lunca Bradului, Stânceni și Răscolița și 159 ha pădure pentru Zichy Melania Georgia pe raza comunei Voievodeni.
    Pe ce bază a îndeplinit criteriile de legalitate retrocedarea de către România a circa 10 000 de ha de teren forestier unui fost criminal de război, cu responsabilitate directă în crimele împotriva românilor din Nordul Ardealului? În cazul în care este necesar, vă rog să solicitaţi mai departe instituţiile autorizate ale statului pentru clarificarea acestor situaţii şi pentru reintrarea în normalitate.”
pt]
 " Consiliul Demnității Umane (EMT) a propus la Budapesta înființarea unei comisii care să facă presiuni pentru retrocedarea imobilelor și proprietăților revendicate de bisericile maghiare din Transilvania. Președintele comisiei va fi Laszlo Tokes. Multe dintre cererile de retrocedare se bazează însă pe acte false, pentru că bisericile maghiare nu aveau drept de proprietate în Transilvania, ci drept de folosință.
Ungaria își face pur și simplu o comisie prin care să-și ”retrocedeze” Transilvania
Anunțul ”retrocedării” Transilvaniei către Ungaria a fost făcut vineri la Budapesta în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Laszlo Tokes, cel care urmează să fie președintele comisiei. Din aceasta vor face parte ierarhi ai bisericilor maghiare dar și juriști, scopul ei fiind acela de a face propuneri prin care atât România, cât si Slovacia să fie obligate să retrocedeze către bisericile maghiare tot ce pretind acestea că le-au aparținut. Cu ocazia lansării acestui demers care va înrăutăți relațiile Ungariei cu România și cu Slovacia mai mult decât sunt deja, liderul organizației numite ”Consiliul Demnității Umane” a lansat și acuzații împotriva Guvernului României că nu respectă libertatea religiei și dreptul la liberă conștiință, ca și cum credința are vreo legătură cu retrocedările și cu manevrele imobiliare ale Ungariei. Mai grav, liderul EMT, Zoltan Lomnici, a spus că ”adevăratul țel al Guvernului României este să facă imposibilă viața maghiarilor”. Stranie afirmație despre o țară în care UDMR este la guvernare non-stop, mai mult decât orice partid românesc!
Și Laszlo Tokes a atacat România în cadrul conferinței de presă, făcând apel la raportul Comisiei de combatere a rasismului și intoleranței din Consiliul Europei (ECRI), amenințând cu sesizarea problemei în cadrul Parlamentului European, dar și a altor organisme internaționale.

    ”Trebuie cerut organismelor internaționale sa monitorizeze această problemă și să exercite presiuni asupra României, care duce un joc de-a soarecele și pisica cu instituțiile internaționale, în timp ce ține sub oprimare minoritățile din țară.”

- a spus Tokes la Budapesta.
Iată așadar pe cine a decorat România cu cea mai înaltă distincție, pe un individ care ne acuză că îi oprimăm pe maghiari!
Altădată a spus că e genocid împotriva lor în Transilvania. Iar singura cale de a opri acest ”genocid” este ca Ungaria să-și retrocedeze Ardealul, bucată cu bucată, ni s-a dat și soluția. Bisericile maghiare din Transilvania sunt în fruntea luptei pentru autonomie, profitând de statutul lor special. Clericii lor sunt organizatori în alegeri și supraveghetori la mitingurile anti-românești, așa cum am dovedit-o cu fotografii de mai multe ori.
Așa încât grija Ungariei de a le da pe mână cât mai multă avere se justifică: bisericile maghiare din Transilvania fac jocurile Budapestei de distrugere a statului român, așa încât orice intră pe mâna lor este ca și aflat în posesia Ungariei și va fi folosit ca motiv de acaparare a teritoriului românesc.
Am adresat problema retrocedărilor false din Transilvania în două interpelări, una către Ministerul Justiției, și una către Ministerul Educației și Cercetării. Vă redau câteva capitole din interpelarea privitoare la ” Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români”, pentru că acest lucru se întâmplă după ce bisericile maghiare își însușesc fraudulos clădirile unde funcționează unități de învățământ: îi alungă pe elevii români.
Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români
INTERPELARE a deputatului Bogdan Diaconu

    ”O serie întreagă de clădiri care servesc drept instituții publice de învățământ sunt retrocedate sau în curs de retrocedare către bisericile comunității maghiare din Transilvania care, după ce le preia, le schimbă destinația în licee maghiare în care elevii români nu mai au loc. Aceste clădiri au fost construite în perioada habsburgică, la sfârșitul secolului 18, din bani publici, iar rolul or este să servească interesului public și educației tuturor elevilor, indiferent de etnie. Din păcate, până în prezent, în școlile care funcționează în clădirile retrocedate bisericilor maghiare, elevii români au fost alungați. Este important de menționat că bisericile maghiare au avut doar drept de administrare asupra acestor clădiri, iar nu de proprietate, așa cum li se acordă în prezent.
    Vă rog de asemenea să verificați traseul pe care aceste clădiri îl au după retrocederea de altfel frauduloasă: ele sunt transformate imediat în unități de învățământ cu predare exclusiv în limba maghiară. Copiii români care erau deja înscriși la unitatea respectivă pe vremea când clădirea nu aparținea bisericii maghiare, sunt astfel transferați forțat la alte școli cu predare în limba română, ceea ce reprezintă o formă ascunsă de purificare etnică, plus efectul de segregare și izolare etnică ce rezultă din această strategie.
    Tot din perspectiva funcțiunii Ministerului Educației, vă rog să verificați felul în care cultele maghiare (catolică, reformată și unitariană) se implică în diriguirea procesului de învățământ din aceste clădiri, profitând de faptul că sunt proprietare ale imobilelor, și în ce măsură acest lucru nu încalcă Constituție României, nefiind vorba de școli confesionale. Ci de învățământ public!
    Vă sesizez de asemenea că alungarea elevilor români din școlile publice aflate în general în centrele orașelor din Transilvania seamănă cu situația de asuprire a românilor din secolul 19, când erau alungați din zonele bune ale orașelor pentru a lăsa loc ”elitei” maghiare. Unirea de la 1918 i-a repus în drepturi pe români și pe copiii lor, dar ultimele mișcări de preluare de proprietăți și de instituire de școli maghiare refac situația ingrată a românilor dinainte de statul român unitar modern”.
    Nu mai puțin grave sunt însă retrocedările de păduri către urmașii foștilor miniștri ai lui Horthy care s-au împroprietărit fraudulos în perioada de tristă amintire a dominației fasciste maghiare din cel de-al doilea război mondial, pentru ca, după 1989, urmașii lor să revendice și să primească zeci de mii de hectare de pădure de la statul român! Iată și un extras in interpelarea adresată ministerului Justiției pe această temă:
    ”Vă solicit în acest context să verificaţi cum a fost cu putinţă să existe două sentinţe definitive pentru aproape 10.000 ha de teren care au aparţinut lui Banffy Daniel, fost ministru în Guvernul Ungariei din perioada horthystă, suprafaţă care a fost „retrocedată” urmaşilor acestuia: Banffy Eva, Bethlen Ana, Szentkuti Eva, pe raza comunelor Lunca Bradului, Stânceni și Răscolița și 159 ha pădure pentru Zichy Melania Georgia pe raza comunei Voievodeni.
    Pe ce bază a îndeplinit criteriile de legalitate retrocedarea de către România a circa 10 000 de ha de teren forestier unui fost criminal de război, cu responsabilitate directă în crimele împotriva românilor din Nordul Ardealului? În cazul în care este necesar, vă rog să solicitaţi mai departe instituţiile autorizate ale statului pentru clarificarea acestor situaţii şi pentru reintrarea în normalitate.”
[/size]
[/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 07, 2014, 13:58:05
[size=13Consiliul Demnității Umane (EMT) a propus la Budapesta înființarea unei comisii care să facă presiuni pentru retrocedarea imobilelor și proprietăților revendicate de bisericile maghiare din Transilvania. Președintele comisiei va fi Laszlo Tokes. Multe dintre cererile de retrocedare se bazează însă pe acte false, pentru că bisericile maghiare nu aveau drept de proprietate în Transilvania, ci drept de folosință.
Ungaria își face pur și simplu o comisie prin care să-și ”retrocedeze” Transilvania
Anunțul ”retrocedării” Transilvaniei către Ungaria a fost făcut vineri la Budapesta în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Laszlo Tokes, cel care urmează să fie președintele comisiei. Din aceasta vor face parte ierarhi ai bisericilor maghiare dar și juriști, scopul ei fiind acela de a face propuneri prin care atât România, cât si Slovacia să fie obligate să retrocedeze către bisericile maghiare tot ce pretind acestea că le-au aparținut. Cu ocazia lansării acestui demers care va înrăutăți relațiile Ungariei cu România și cu Slovacia mai mult decât sunt deja, liderul organizației numite ”Consiliul Demnității Umane” a lansat și acuzații împotriva Guvernului României că nu respectă libertatea religiei și dreptul la liberă conștiință, ca și cum credința are vreo legătură cu retrocedările și cu manevrele imobiliare ale Ungariei. Mai grav, liderul EMT, Zoltan Lomnici, a spus că ”adevăratul țel al Guvernului României este să facă imposibilă viața maghiarilor”. Stranie afirmație despre o țară în care UDMR este la guvernare non-stop, mai mult decât orice partid românesc!
Și Laszlo Tokes a atacat România în cadrul conferinței de presă, făcând apel la raportul Comisiei de combatere a rasismului și intoleranței din Consiliul Europei (ECRI), amenințând cu sesizarea problemei în cadrul Parlamentului European, dar și a altor organisme internaționale.

    ”Trebuie cerut organismelor internaționale sa monitorizeze această problemă și să exercite presiuni asupra României, care duce un joc de-a soarecele și pisica cu instituțiile internaționale, în timp ce ține sub oprimare minoritățile din țară.”

- a spus Tokes la Budapesta.
Iată așadar pe cine a decorat România cu cea mai înaltă distincție, pe un individ care ne acuză că îi oprimăm pe maghiari!
Altădată a spus că e genocid împotriva lor în Transilvania. Iar singura cale de a opri acest ”genocid” este ca Ungaria să-și retrocedeze Ardealul, bucată cu bucată, ni s-a dat și soluția. Bisericile maghiare din Transilvania sunt în fruntea luptei pentru autonomie, profitând de statutul lor special. Clericii lor sunt organizatori în alegeri și supraveghetori la mitingurile anti-românești, așa cum am dovedit-o cu fotografii de mai multe ori.
Așa încât grija Ungariei de a le da pe mână cât mai multă avere se justifică: bisericile maghiare din Transilvania fac jocurile Budapestei de distrugere a statului român, așa încât orice intră pe mâna lor este ca și aflat în posesia Ungariei și va fi folosit ca motiv de acaparare a teritoriului românesc.
Am adresat problema retrocedărilor false din Transilvania în două interpelări, una către Ministerul Justiției, și una către Ministerul Educației și Cercetării. Vă redau câteva capitole din interpelarea privitoare la ” Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români”, pentru că acest lucru se întâmplă după ce bisericile maghiare își însușesc fraudulos clădirile unde funcționează unități de învățământ: îi alungă pe elevii români.
Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români
INTERPELARE a deputatului Bogdan Diaconu

    ”O serie întreagă de clădiri care servesc drept instituții publice de învățământ sunt retrocedate sau în curs de retrocedare către bisericile comunității maghiare din Transilvania care, după ce le preia, le schimbă destinația în licee maghiare în care elevii români nu mai au loc. Aceste clădiri au fost construite în perioada habsburgică, la sfârșitul secolului 18, din bani publici, iar rolul or este să servească interesului public și educației tuturor elevilor, indiferent de etnie. Din păcate, până în prezent, în școlile care funcționează în clădirile retrocedate bisericilor maghiare, elevii români au fost alungați. Este important de menționat că bisericile maghiare au avut doar drept de administrare asupra acestor clădiri, iar nu de proprietate, așa cum li se acordă în prezent.
    Vă rog de asemenea să verificați traseul pe care aceste clădiri îl au după retrocederea de altfel frauduloasă: ele sunt transformate imediat în unități de învățământ cu predare exclusiv în limba maghiară. Copiii români care erau deja înscriși la unitatea respectivă pe vremea când clădirea nu aparținea bisericii maghiare, sunt astfel transferați forțat la alte școli cu predare în limba română, ceea ce reprezintă o formă ascunsă de purificare etnică, plus efectul de segregare și izolare etnică ce rezultă din această strategie.
    Tot din perspectiva funcțiunii Ministerului Educației, vă rog să verificați felul în care cultele maghiare (catolică, reformată și unitariană) se implică în diriguirea procesului de învățământ din aceste clădiri, profitând de faptul că sunt proprietare ale imobilelor, și în ce măsură acest lucru nu încalcă Constituție României, nefiind vorba de școli confesionale. Ci de învățământ public!
    Vă sesizez de asemenea că alungarea elevilor români din școlile publice aflate în general în centrele orașelor din Transilvania seamănă cu situația de asuprire a românilor din secolul 19, când erau alungați din zonele bune ale orașelor pentru a lăsa loc ”elitei” maghiare. Unirea de la 1918 i-a repus în drepturi pe români și pe copiii lor, dar ultimele mișcări de preluare de proprietăți și de instituire de școli maghiare refac situația ingrată a românilor dinainte de statul român unitar modern”.
    Nu mai puțin grave sunt însă retrocedările de păduri către urmașii foștilor miniștri ai lui Horthy care s-au împroprietărit fraudulos în perioada de tristă amintire a dominației fasciste maghiare din cel de-al doilea război mondial, pentru ca, după 1989, urmașii lor să revendice și să primească zeci de mii de hectare de pădure de la statul român! Iată și un extras in interpelarea adresată ministerului Justiției pe această temă:
    ”Vă solicit în acest context să verificaţi cum a fost cu putinţă să existe două sentinţe definitive pentru aproape 10.000 ha de teren care au aparţinut lui Banffy Daniel, fost ministru în Guvernul Ungariei din perioada horthystă, suprafaţă care a fost „retrocedată” urmaşilor acestuia: Banffy Eva, Bethlen Ana, Szentkuti Eva, pe raza comunelor Lunca Bradului, Stânceni și Răscolița și 159 ha pădure pentru Zichy Melania Georgia pe raza comunei Voievodeni.
    Pe ce bază a îndeplinit criteriile de legalitate retrocedarea de către România a circa 10 000 de ha de teren forestier unui fost criminal de război, cu responsabilitate directă în crimele împotriva românilor din Nordul Ardealului? În cazul în care este necesar, vă rog să solicitaţi mai departe instituţiile autorizate ale statului pentru clarificarea acestor situaţii şi pentru reintrarea în normalitate.”
pt]
 " Consiliul Demnității Umane (EMT) a propus la Budapesta înființarea unei comisii care să facă presiuni pentru retrocedarea imobilelor și proprietăților revendicate de bisericile maghiare din Transilvania. Președintele comisiei va fi Laszlo Tokes. Multe dintre cererile de retrocedare se bazează însă pe acte false, pentru că bisericile maghiare nu aveau drept de proprietate în Transilvania, ci drept de folosință.
Ungaria își face pur și simplu o comisie prin care să-și ”retrocedeze” Transilvania
Anunțul ”retrocedării” Transilvaniei către Ungaria a fost făcut vineri la Budapesta în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Laszlo Tokes, cel care urmează să fie președintele comisiei. Din aceasta vor face parte ierarhi ai bisericilor maghiare dar și juriști, scopul ei fiind acela de a face propuneri prin care atât România, cât si Slovacia să fie obligate să retrocedeze către bisericile maghiare tot ce pretind acestea că le-au aparținut. Cu ocazia lansării acestui demers care va înrăutăți relațiile Ungariei cu România și cu Slovacia mai mult decât sunt deja, liderul organizației numite ”Consiliul Demnității Umane” a lansat și acuzații împotriva Guvernului României că nu respectă libertatea religiei și dreptul la liberă conștiință, ca și cum credința are vreo legătură cu retrocedările și cu manevrele imobiliare ale Ungariei. Mai grav, liderul EMT, Zoltan Lomnici, a spus că ”adevăratul țel al Guvernului României este să facă imposibilă viața maghiarilor”. Stranie afirmație despre o țară în care UDMR este la guvernare non-stop, mai mult decât orice partid românesc!
Și Laszlo Tokes a atacat România în cadrul conferinței de presă, făcând apel la raportul Comisiei de combatere a rasismului și intoleranței din Consiliul Europei (ECRI), amenințând cu sesizarea problemei în cadrul Parlamentului European, dar și a altor organisme internaționale.

    ”Trebuie cerut organismelor internaționale sa monitorizeze această problemă și să exercite presiuni asupra României, care duce un joc de-a soarecele și pisica cu instituțiile internaționale, în timp ce ține sub oprimare minoritățile din țară.”

- a spus Tokes la Budapesta.
Iată așadar pe cine a decorat România cu cea mai înaltă distincție, pe un individ care ne acuză că îi oprimăm pe maghiari!
Altădată a spus că e genocid împotriva lor în Transilvania. Iar singura cale de a opri acest ”genocid” este ca Ungaria să-și retrocedeze Ardealul, bucată cu bucată, ni s-a dat și soluția. Bisericile maghiare din Transilvania sunt în fruntea luptei pentru autonomie, profitând de statutul lor special. Clericii lor sunt organizatori în alegeri și supraveghetori la mitingurile anti-românești, așa cum am dovedit-o cu fotografii de mai multe ori.
Așa încât grija Ungariei de a le da pe mână cât mai multă avere se justifică: bisericile maghiare din Transilvania fac jocurile Budapestei de distrugere a statului român, așa încât orice intră pe mâna lor este ca și aflat în posesia Ungariei și va fi folosit ca motiv de acaparare a teritoriului românesc.
Am adresat problema retrocedărilor false din Transilvania în două interpelări, una către Ministerul Justiției, și una către Ministerul Educației și Cercetării. Vă redau câteva capitole din interpelarea privitoare la ” Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români”, pentru că acest lucru se întâmplă după ce bisericile maghiare își însușesc fraudulos clădirile unde funcționează unități de învățământ: îi alungă pe elevii români.
Transformarea liceelor româneşti din Transilvania în licee maghiare şi epurarea elevilor români
INTERPELARE a deputatului Bogdan Diaconu

    ”O serie întreagă de clădiri care servesc drept instituții publice de învățământ sunt retrocedate sau în curs de retrocedare către bisericile comunității maghiare din Transilvania care, după ce le preia, le schimbă destinația în licee maghiare în care elevii români nu mai au loc. Aceste clădiri au fost construite în perioada habsburgică, la sfârșitul secolului 18, din bani publici, iar rolul or este să servească interesului public și educației tuturor elevilor, indiferent de etnie. Din păcate, până în prezent, în școlile care funcționează în clădirile retrocedate bisericilor maghiare, elevii români au fost alungați. Este important de menționat că bisericile maghiare au avut doar drept de administrare asupra acestor clădiri, iar nu de proprietate, așa cum li se acordă în prezent.
    Vă rog de asemenea să verificați traseul pe care aceste clădiri îl au după retrocederea de altfel frauduloasă: ele sunt transformate imediat în unități de învățământ cu predare exclusiv în limba maghiară. Copiii români care erau deja înscriși la unitatea respectivă pe vremea când clădirea nu aparținea bisericii maghiare, sunt astfel transferați forțat la alte școli cu predare în limba română, ceea ce reprezintă o formă ascunsă de purificare etnică, plus efectul de segregare și izolare etnică ce rezultă din această strategie.
    Tot din perspectiva funcțiunii Ministerului Educației, vă rog să verificați felul în care cultele maghiare (catolică, reformată și unitariană) se implică în diriguirea procesului de învățământ din aceste clădiri, profitând de faptul că sunt proprietare ale imobilelor, și în ce măsură acest lucru nu încalcă Constituție României, nefiind vorba de școli confesionale. Ci de învățământ public!
    Vă sesizez de asemenea că alungarea elevilor români din școlile publice aflate în general în centrele orașelor din Transilvania seamănă cu situația de asuprire a românilor din secolul 19, când erau alungați din zonele bune ale orașelor pentru a lăsa loc ”elitei” maghiare. Unirea de la 1918 i-a repus în drepturi pe români și pe copiii lor, dar ultimele mișcări de preluare de proprietăți și de instituire de școli maghiare refac situația ingrată a românilor dinainte de statul român unitar modern”.
    Nu mai puțin grave sunt însă retrocedările de păduri către urmașii foștilor miniștri ai lui Horthy care s-au împroprietărit fraudulos în perioada de tristă amintire a dominației fasciste maghiare din cel de-al doilea război mondial, pentru ca, după 1989, urmașii lor să revendice și să primească zeci de mii de hectare de pădure de la statul român! Iată și un extras in interpelarea adresată ministerului Justiției pe această temă:
    ”Vă solicit în acest context să verificaţi cum a fost cu putinţă să existe două sentinţe definitive pentru aproape 10.000 ha de teren care au aparţinut lui Banffy Daniel, fost ministru în Guvernul Ungariei din perioada horthystă, suprafaţă care a fost „retrocedată” urmaşilor acestuia: Banffy Eva, Bethlen Ana, Szentkuti Eva, pe raza comunelor Lunca Bradului, Stânceni și Răscolița și 159 ha pădure pentru Zichy Melania Georgia pe raza comunei Voievodeni.
    Pe ce bază a îndeplinit criteriile de legalitate retrocedarea de către România a circa 10 000 de ha de teren forestier unui fost criminal de război, cu responsabilitate directă în crimele împotriva românilor din Nordul Ardealului? În cazul în care este necesar, vă rog să solicitaţi mai departe instituţiile autorizate ale statului pentru clarificarea acestor situaţii şi pentru reintrarea în normalitate.”
[/size]
[/color]

 " (https://ci4.googleusercontent.com/proxy/qQKrxbG3lm_QA0BpEix9G0AqS1lPBXw91toFzxASkMDp-1UenbufrQYfA4kH8W8EfBfA8URAm7-ttMsRd4_CYRX26HNFYfalDBNTEXfFxnKyBdMGjOmuvGacpaI_X6wITuq5QW_xF1UdeNVAHdDXAZh9GKcLdaW4e5mo7ckhblrTvPFn=s0-d-e1-ft#http://stareanatiunii.com/wp-content/uploads/2014/06/Laszlo-Tokes-retrocedarea-transilvaniei-catre-ungaria.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 07, 2014, 16:51:54

" http://www.rumaniamilitary.ro/eroii-romaniei-intregitori-de-neam-mihai-viteazul#more-589 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 09, 2014, 12:09:51

" http://adevarul.ro/news/societate/pretul-ratingului-1_53ba4ea50d133766a835369b/index.html "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 09, 2014, 12:41:23

" http://www.britishpathe.com/video/rumania "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 10, 2014, 18:51:02

 "
România și regimul oligarhic fără frontiere partinice
de Raluca AlexandrescuLa alegerile prezidențiale e posibil să nu mai fim nici măcar în situația de a putea alege „răul cel mai mic“, ci să contemplăm, neputincioși, un dezastru indistinct.

În urmă cu doi ani, pe 6 iulie 2012, Legislativul vota suspendarea lui Traian Băsescu, cerută printr-un do­cument însăilat după imperativele voiculesciene. Ma­joritatea parlamentară de atunci, reunită sub sigla USL, era constituită prin trocuri politice și bri­colaje fără nicio legătură cu funcționarea unui sis­tem de partide bazat pe logica jocului democratic. Ma­sa critică a fost atunci atinsă prin migrația con­sis­tentă a unor parlamentari PDL, care au întărit în mod decisiv majoritatea formată de USL. O for­ma­ți­u­ne construită de altminteri nu pe un program re­al, ci pe o obsesie consecvent întreținută de retorica antenistă, picurată ani de zile, privind „regimul dic­tatorial băsist“, teroarea și corupția înfierate ia­co­bin. Obsesie reiterată în monologul botezat con­fe­rin­ță de presă, interpretat de Dan Voiculescu la mo­ment aniversar, pe 6 iulie 2014, când, alături de obiș­nuitele amenințări mai mult sau mai puțin voa­late la adresa presei ambalate ipocrit în mesaje pseu­do-empatice – „jurnaliștii, așa cum sunt ei, sunt o categorie foarte vulnerabilă“ –, Dan Voiculescu a transmis „publicului Antena 3, acești oameni mi­nunați, că nu există niciun fel de motiv să se ru­și­neze. Am rămas consecvent acestei dispute po­li­ti­ce majore cu Băsescu Traian“.

Referendumul din vara lui 2012 a reprezentat poate, în mod paradoxal – pentru că era o inițiativă a USL –, ultimul moment de solidarizare a opoziției, oricum erodată din interior de politica noncombat a PDL. Ide­ea boicotului și realizarea lui practică au reușit numai să amâne însă un deznodământ legitimat de alegerile din decembrie al aceluiași an. USL s-a ins­ta­lat confortabil la guvernare și a început să facă ce știa mai bine: consolidarea unui stat oligarhic, mi­mând de­mocrația parlamentară, dar concentrând în fapt exercițiul puterii politice la guvern. Venit pe valul de­magogic al voinței populare – aici trebuie amintit ro­lul consistent jucat de Crin Antonescu – și flu­tu­rând steagul șifonat al parlamentarismului, USL a reușit să ridice la rang de artă incompetența, impostura și urmărirea exclusivă a intereselor oligarhiei.

Scenariul blitzkrieg-ul USL din 2012 fusese anunțat, cu două luni înainte, de același Dan Voiculescu – per­sonaj care, încolțit astăzi de justiție, recurge la toate subterfugiile posibile pentru a amâna un dez­no­dământ după modelul Adrian Năstase.

Ritmul în care au fost călcate atunci în picioare mai toate principiile statului de drept, consecvența ulte­ri­oară a regimului USL de a consolida practicile ne­de­mocratice, scandalurile cotidiene de corupție în interiorul guvernului, incapacitatea crasă de ges­tio­na­re chiar și a afacerilor curente ale guvernării (pro­ble­ma cheltuirii fondurilor europene e un bun indi­ca­tor în acest sens) desenează portretul unei clase po­litice corupte, fără busolă, crescute în disprețul cul­turii politice democratice.

Deși USL s-a rupt, iar PNL joacă, atunci când îi con­vine, rolul de partid de opoziție, răul este deja făcut: mai există mici porțiuni de rezistență în justiție, la DNA sau la Înalta Curte de Casație și Justiție. Parlamentul a jucat de la bun început un rol de­co­rativ – oricum, privind la calitatea aleșilor po­po­ru­lui, lucrurile nu ar fi putut să se petreacă altfel –, Vic­tor Ponta emite când și cum poftește ordonanțe de ur­gență în disprețul necamuflat față de Constituție, jaful din banul public continuă netulburat.

Sistemul de sănătate e deja în moarte clinică. În si­criul educației Guvernul Ponta a bătut ultimele cuie neconstituționale pe 26 iunie, prin adoptarea OUG nr. 49/2014, care desfigurează definitiv Legea Edu­cației Naționale 1/2011, iar epitaful i l-au scris chiar sindicatele din învățământ și Consiliul Național al Rec­torilor, care s-au întrecut care mai de care în ade­ziuni cu limbaj de Scânteia ceaușistă și au criticat aspru, în același registru, opiniile critice.

Tabloul este, așadar, dezolant. Câteva luni ne mai des­part de alegerile prezidențiale, iar mult dorita so­li­darizare a opoziției în fața regimului PSD se în­depărtează cu viteza luminii. Dosarul președintelui Băsescu e din în ce mai problematic, piesele se adau­gă și atârnă greu: scandalul care-l implică pe fratele său, pe de o parte, pe de alta rolul mai mult decât dis­cutabil pe care înțelege să-l joace în frontul opo­ziției. Spectacolul trist dat de partidele „de dreapta“ la europarlamentare continuă, în acte succesive, și acum. Au fost puse în circulație deja câteva nume de candidați, unele neluate în serios nici măcar de partidele de unde ei provin și care ar trebui, în mod normal, să-i promoveze. Dacă lucrurile continuă ast­fel – și, deocamdată, nu există motive să pre­su­pu­nem altceva –, la alegerile prezidențiale nu vom mai fi nici măcar în situația de a putea alege „răul cel mai mic“. Vom contempla, neputincioși, un dezastru in­distinct. //

Cuvinte cheie: legislativ, basescu, demitere, oligarhi, partide, parlament
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 4
Referinte:

    Voiculescu și metodele oligarhilor ruși "Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b]
Scris de: emirad din Iulie 11, 2014, 09:06:09

 "
România și regimul oligarhic fără frontiere partinice
de Raluca AlexandrescuLa alegerile prezidențiale e posibil să nu mai fim nici măcar în situația de a putea alege „răul cel mai mic“, ci să contemplăm, neputincioși, un dezastru indistinct.

În urmă cu doi ani, pe 6 iulie 2012, Legislativul vota suspendarea lui Traian Băsescu, cerută printr-un do­cument însăilat după imperativele voiculesciene. Ma­joritatea parlamentară de atunci, reunită sub sigla USL, era constituită prin trocuri politice și bri­colaje fără nicio legătură cu funcționarea unui sis­tem de partide bazat pe logica jocului democratic. Ma­sa critică a fost atunci atinsă prin migrația con­sis­tentă a unor parlamentari PDL, care au întărit în mod decisiv majoritatea formată de USL. O for­ma­ți­u­ne construită de altminteri nu pe un program re­al, ci pe o obsesie consecvent întreținută de retorica antenistă, picurată ani de zile, privind „regimul dic­tatorial băsist“, teroarea și corupția înfierate ia­co­bin. Obsesie reiterată în monologul botezat con­fe­rin­ță de presă, interpretat de Dan Voiculescu la mo­ment aniversar, pe 6 iulie 2014, când, alături de obiș­nuitele amenințări mai mult sau mai puțin voa­late la adresa presei ambalate ipocrit în mesaje pseu­do-empatice – „jurnaliștii, așa cum sunt ei, sunt o categorie foarte vulnerabilă“ –, Dan Voiculescu a transmis „publicului Antena 3, acești oameni mi­nunați, că nu există niciun fel de motiv să se ru­și­neze. Am rămas consecvent acestei dispute po­li­ti­ce majore cu Băsescu Traian“.

Referendumul din vara lui 2012 a reprezentat poate, în mod paradoxal – pentru că era o inițiativă a USL –, ultimul moment de solidarizare a opoziției, oricum erodată din interior de politica noncombat a PDL. Ide­ea boicotului și realizarea lui practică au reușit numai să amâne însă un deznodământ legitimat de alegerile din decembrie al aceluiași an. USL s-a ins­ta­lat confortabil la guvernare și a început să facă ce știa mai bine: consolidarea unui stat oligarhic, mi­mând de­mocrația parlamentară, dar concentrând în fapt exercițiul puterii politice la guvern. Venit pe valul de­magogic al voinței populare – aici trebuie amintit ro­lul consistent jucat de Crin Antonescu – și flu­tu­rând steagul șifonat al parlamentarismului, USL a reușit să ridice la rang de artă incompetența, impostura și urmărirea exclusivă a intereselor oligarhiei.

Scenariul blitzkrieg-ul USL din 2012 fusese anunțat, cu două luni înainte, de același Dan Voiculescu – per­sonaj care, încolțit astăzi de justiție, recurge la toate subterfugiile posibile pentru a amâna un dez­no­dământ după modelul Adrian Năstase.

Ritmul în care au fost călcate atunci în picioare mai toate principiile statului de drept, consecvența ulte­ri­oară a regimului USL de a consolida practicile ne­de­mocratice, scandalurile cotidiene de corupție în interiorul guvernului, incapacitatea crasă de ges­tio­na­re chiar și a afacerilor curente ale guvernării (pro­ble­ma cheltuirii fondurilor europene e un bun indi­ca­tor în acest sens) desenează portretul unei clase po­litice corupte, fără busolă, crescute în disprețul cul­turii politice democratice.

Deși USL s-a rupt, iar PNL joacă, atunci când îi con­vine, rolul de partid de opoziție, răul este deja făcut: mai există mici porțiuni de rezistență în justiție, la DNA sau la Înalta Curte de Casație și Justiție. Parlamentul a jucat de la bun început un rol de­co­rativ – oricum, privind la calitatea aleșilor po­po­ru­lui, lucrurile nu ar fi putut să se petreacă altfel –, Vic­tor Ponta emite când și cum poftește ordonanțe de ur­gență în disprețul necamuflat față de Constituție, jaful din banul public continuă netulburat.

Sistemul de sănătate e deja în moarte clinică. În si­criul educației Guvernul Ponta a bătut ultimele cuie neconstituționale pe 26 iunie, prin adoptarea OUG nr. 49/2014, care desfigurează definitiv Legea Edu­cației Naționale 1/2011, iar epitaful i l-au scris chiar sindicatele din învățământ și Consiliul Național al Rec­torilor, care s-au întrecut care mai de care în ade­ziuni cu limbaj de Scânteia ceaușistă și au criticat aspru, în același registru, opiniile critice.

Tabloul este, așadar, dezolant. Câteva luni ne mai des­part de alegerile prezidențiale, iar mult dorita so­li­darizare a opoziției în fața regimului PSD se în­depărtează cu viteza luminii. Dosarul președintelui Băsescu e din în ce mai problematic, piesele se adau­gă și atârnă greu: scandalul care-l implică pe fratele său, pe de o parte, pe de alta rolul mai mult decât dis­cutabil pe care înțelege să-l joace în frontul opo­ziției. Spectacolul trist dat de partidele „de dreapta“ la europarlamentare continuă, în acte succesive, și acum. Au fost puse în circulație deja câteva nume de candidați, unele neluate în serios nici măcar de partidele de unde ei provin și care ar trebui, în mod normal, să-i promoveze. Dacă lucrurile continuă ast­fel – și, deocamdată, nu există motive să pre­su­pu­nem altceva –, la alegerile prezidențiale nu vom mai fi nici măcar în situația de a putea alege „răul cel mai mic“. Vom contempla, neputincioși, un dezastru in­distinct. //

Cuvinte cheie: legislativ, basescu, demitere, oligarhi, partide, parlament
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 4
Referinte:

    Voiculescu și metodele oligarhilor ruși "


================

================
Postarea de mai sus aparține unui mincinos ordinar și unui maniPULAtor profesionist. Rețineți-i pseudonimul (Florin1989) pentru a-i putea încadra postările la mincinoase și (ori) maniPULAtoare.
Deasemenea, articolul de mai sus este un articol recomandat pentru provocarea vomei.
Citiți, vomați, adunați și trimiteți produsul vomei pe adresa celui care l-a postat.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 09:42:58
(p) publicitate psd_ista! Trebuie sa -si si ei o piinica!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][
Scris de: emirad din Iulie 11, 2014, 14:05:57
(p) publicitate psd_ista! Trebuie sa -si si ei o piinica!
============

    Să vedem ce pâinică mai câștigi tu la toamnă, după ce o să comunicăm Biroului Electoral Județean dovezile  partizanatului tău politic. Să vedem pe cine mai pune ciumatul portocaliu Scripcaru președinte la secția 50. Poți să mergi, dar ca reprezentant PDL, nu ca președinte. Măcar să te știe lumea și oficial cine-ți plătește ție pâinica.
    Dar despre asta o să fac eu o informare mai amplă și pentru cititorii forumului, juristul lui pește prăjit, dacă nu-ți vezi de putzulica ta.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 14:20:52

Bai caricatura PSD-ista, numai mizgali forumul cu prostii , nu te mai da buricul pamintului sau vreun Marcel Proust! Ca puti de la o posta a ciuma rosie , COMUNISTA! ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 14:25:23

Sooate-ti la imprimanta mizeriile astea de postari ca o sa aiba nevoie super-avocatul tau de ele !!!PSD-istul lui peste marinat!!! >:(


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 14:41:18
(p) publicitate psd_ista! Trebuie sa -si si ei o piinica!
============

    Să vedem ce pâinică mai câștigi tu la toamnă, după ce o să comunicăm Biroului Electoral Județean dovezile  partizanatului tău politic. Să vedem pe cine mai pune ciumatul portocaliu Scripcaru președinte la secția 50. Poți să mergi, dar ca reprezentant PDL, nu ca președinte. Măcar să te știe lumea și oficial cine-ți plătește ție pâinica.
    Dar despre asta o să fac eu o informare mai amplă și pentru cititorii forumului, juristul lui pește prăjit, dacă nu-ți vezi de putzulica ta.


      COMUNA MÂNDRA              
1    ZARA ELENA    1    Presedinte    
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor    
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor    
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte    
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor    
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte    
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor    
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte    
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
            
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTARE


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 17:25:01

Sorin Viorel Firoiu, aka Kronstadt lasa-l pe desteptul asta cu pseudonimul conspirativ " emirad " sa se inglodeze singur!

 1. Face vorbire de sectia de votare nr. 50.


 " COMUNA MANDRA
Nr.
sectiei
Sediul sectiei de votare
Delimitarea sectiei de votare
359
SCOALAGENERALA MANDRA
Satul Mandra, 402 nr. de casa.
360
CAMINUL CULTURAL ILENI
Satul Ileni, 349 nr. de casa.
361
SCOALA GENERALA RAUSOR
Satul Rausor, 200 nr. de casa.
362
CAMINUL CULTURAL TODERITA
Satul Toderita, 255 nr. de casa.
363
SCOALA GENERALA SONA
Satul Sona, 302 nr. de casa "

Se poate vedea ca pentru comuna Mindra sint arondate sectiile de la 359 la 363!

Nu sint membru al PDL am fost doar membru Partidului FSN pina la 1 martie 1990, datorita faptului ca acest partid a fost format cu luptatori din Revolutie.

Se pot observa numai inadvertente si chestii prostesti debitate la disperare! Oare de ce o fi asa disperat?


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 17:56:04
Mai dobitocule ce treaba am eu cu Sorin Firoiu, iar ai primit ordin sa manipulezi forumul, asa cum ai manipulat despre toti cei care va combat, pe voi pedelistii tradatori, adevaratii criminali. Pîna cînd crezi ca te vom mai suporta?
Manipulezi forumul 24 din 24 cu revista presei,idei inepte, etc!
Daca nu faci dovada in 24 de ore ca eu sunt aceeasi persoana cu Sorin te actionez in judecata!
Acest forum sa iti intre bine in cap nu este propietatea ta personala de manipulare si propaganada, este forumul revolutionarilor; in calitate de ce te exprimi pe acest forum? De chibit? Legal nu esti revolutionar!
Astept dovada , identitatea mea este alta,trecuta pe forum!
Nu insulta ca de data asta iti voi raspunde cu aceeasi moneda!

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 18:12:00
Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTARE


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 18:14:40
Mai dobitocule ce treaba am eu cu Sorin Firoiu, iar ai primit ordin sa manipulezi forumul, asa cum ai manipulat despre toti cei care va combat, pe voi pedelistii tradatori, adevaratii criminali. Pîna cînd crezi ca te vom mai suporta?
Manipulezi forumul 24 din 24 cu revista presei,idei inepte, etc!
Daca nu faci dovada in 24 de ore ca eu sunt aceeasi persoana cu Sorin te actionez in judecata!
Acest forum sa iti intre bine in cap nu este propietatea ta personala de manipulare si propaganada, este forumul revolutionarilor; in calitate de ce te exprimi pe acest forum? De chibit? Legal nu esti revolutionar!
Astept dovada , identitatea mea este alta,trecuta pe forum!
Nu insulta ca de data asta iti voi raspunde cu aceeasi moneda!

 

Tu chiar esti stricat la cap de nu poti sa te abtii sa nu insulti ???[/size][/b]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 18:17:53

  Tu chiar esti stricat la cap de nu poti sa te abtii sa nu insulti Huh[/b] [/b][/size]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 18:24:02
Mai dobitocule ce treaba am eu cu Sorin Firoiu, iar ai primit ordin sa manipulezi forumul, asa cum ai manipulat despre toti cei care va combat, pe voi pedelistii tradatori, adevaratii criminali. Pîna cînd crezi ca te vom mai suporta?
Manipulezi forumul 24 din 24 cu revista presei,idei inepte, etc!
Daca nu faci dovada in 24 de ore ca eu sunt aceeasi persoana cu Sorin te actionez in judecata!
Acest forum sa iti intre bine in cap nu este propietatea ta personala de manipulare si propaganada, este forumul revolutionarilor; in calitate de ce te exprimi pe acest forum? De chibit? Legal nu esti revolutionar!
Astept dovada , identitatea mea este alta,trecuta pe forum!
Nu insulta ca de data asta iti voi raspunde cu aceeasi moneda!

 

Cine dracu' te-a insultat nesimtitule ???

 Am confirmari de la cel putin doua persoane ca Kronstadt = Sorin V. Foroiu !!![/size][/b][/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 18:35:29
Impostorule, cum bine ai fost numit tentativa de impostor, în ce calitate de ce te bagi în seama cu revolutionarii? Jurist consult? Atît eu cît si alti revi autentici din Brasov, ne-am pus întrebarea cine esti, dar si cui faci jocurile în detrimentul nostru. Ca esti cipat portocaliu toti o stim. Ce interese urmaresti de fapt? La noi majoritatea va urmaresc iar cînd o sosi timpul vai mama voastra. În cazul tau si-a lui boacana nu este o problema. Semi v-a avea de tras pentru voi la greu. El este adevaratul tradator criminal!
Am sa-ti fac un pustiu de bine; acum îi telefonez lui Sorin sa aiba un pic grije de tine ;D
A fi sau a nu fi la etj II, aceasta este întrebarea ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: scheianul din Iulie 11, 2014, 18:54:22
@Cornea
Observ ca la indicațile prețioase ale șefului tău lichea, ai apelat la numele meu, făcând fel de fel de asociații cu alți membri ai forumului. Te notific sa faci publice declarațiile celor doi  care ți-au confirmat că aș fi KRONSTADT. În caz contrar te voi acționa în judecată pentru fals, uz de fals în declarații. Cum bine am mai declarat pe acest forum la alt subtopic, nu ne-am cunoscut vreodată. Este valabil și pentru cei din 21-BV-PDL. Făcând parte din această asociațiune v-ați asumat riscul.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 19:01:19
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTARE


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 19:04:38
Vedeti ca nu va mai baga nimeni in seama si creeati subiecte dînd cu presupusul!
Vezi ca iti vin ajutoare si ele foarte credibile ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: tata shreck din Iulie 11, 2014, 19:06:21
CE REVOLUTIONAR ESTI TU, MA CHELEA PULII, AI INCEPUT SA MUSTI DE CUR , HOTUL STRIGA HOTII ...!!! MASCARICIULE IA-O MAI USOR CA ESTI PRAF! IA REPOVESTESTE-LE LA BAIETI, CUM TE-AU FILMAT SECURISTII PE 21 DUPA CARE IN 90 TI-AU DAT CASETA!!! AI UITAT MAI CACATULE CA AI SIMPATII PT UM 0879 NR.0620?!?!

http://www.youtube.com/watch?v=jT3rHiBaLAs


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 19:24:12
Mai boaca pe tine nu te bag inseama,esti prea prost !
Nu ma cobor la nievelul tau,revolutionar de bisuri 568/1999 ;D
La cine ai facut referire cu simpatiile?
Eu nu am angajament semnat înainte de 89 dupa ce ti-au fost înmuiate coastele de prietenii tai buni, Nae si Gelu!
Nu eu am declaratii la dosar la SSPR de la 5 turnatori,nu eu am adeverinta de la UM Ghimbav ca sa devin revolutionar atestat!
Revolutia in Brasov a facut-o Semi, Boaca si anul revolutiei ;D

Hai ca v-am bagat prea mult in seama, din cauza voastra ti-e sila si sa mai intrii pe forum, revolutionarii au alte probleme cu indemnizatia si voi va ocupata sa va ridicati statuie de revolutionar !


Dl. admin; Boaca Sorin a devenit vulgar pe forum, cred ca rusii sunt de vina ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 19:26:01
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTARETitlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: ADRIAN PITCA din Iulie 11, 2014, 19:36:08
CE REVOLUTIONAR ESTI TU, MA CHELEA PULII, AI INCEPUT SA MUSTI DE CUR , HOTUL STRIGA HOTII ...!!! MASCARICIULE IA-O MAI USOR CA ESTI PRAF! IA REPOVESTESTE-LE LA BAIETI, CUM TE-AU FILMAT SECURISTII PE 21 DUPA CARE IN 90 TI-AU DAT CASETA!!! AI UITAT MAI CACATULE CA AI SIMPATII PT UM 0879 NR.0620?!?!

http://www.youtube.com/watch?v=jT3rHiBaLAs
       .........................
      @ "tata shreck",
      Nu ca as lua apararea cuiva, dar nu prea inteleg ceva, "mai draga Sorine":
     - Tu, CE (fel de) REVOLUTIONAR ESTI?
       Te intreb pentru ca nu am stiinta despre acordarea titlului de LRFD pentru intentia de a te apuca "DE KILAIELI, CA ASA ESTE LA REVOLUTIE..." (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=825.msg91055#msg91055)

       (EU NU DENIGREZ PE NIMENI CUM INSINUEZI,CU FIROIU SORIN AM AVUT UNELE DISCUTII LA TELEFON UNDE AM FOST DESCHIS LA ANUMITE DISCUTII, N-AM NIMIC DE ASCUNS, EL E UNUL CARE A CONDUS OSTILITATILE LA SECU CA SI SARMASI, NUMAI CA SARMASI, AVEA ALTE OPTIUNI IN MOMENTELE ALEA FIERBINTI. MARTORII MEI SUNT TOTI CU CERTIFICATE DIN 92, NU E NUMAI UNUL SINGUR LA CARE TE REFERI, SUNT VREO CINCI, TOTI CU STATE VECHI DE INFORMATORI LA SECU SI LUPTATORI LA REVOLUTIE, TOT LA SECU, CE COINCIDENTA!? DOSARUL MEU DE URMARIT, CHIAR CU CITEVA LUNI INAINTE DE 89, ARATA CA EU AM FOST PENTRU  SI NU IMPOTRIVA. PT MINE E SUFICIENT 21 TOATA ZIUA PINA NOAPTEA, CONSILIUL JUDETEAN, SI 22 CONSILIUL JUDETEAN DUPA CARE SECU PINA SEARA CIND INFORMATORII SI COLABORATORII AU INCEPUT SA-SI FACA MESERIA IN CEEA CE MA PRIVESTE. EU CIND AM AJUNS ACOLO AM VRUT SA MA APUC DE KILAIELI, CA ASA E LA REVOLUTIE, IAR ALTII AU STAT PE LA CAFELE SI AU AVUT GRIJA SA MA INDEPARTEZE. IAR DUPA 29 II TRANSMIT LUI LACHITA AIA CARE SCRIE MAI JOS CA POATE SA MI-O INMOAIE PINA SE FACE CA DE OAIE!!! CU ACEASTA VA SALUT DIN VECHEA TROIE, CA IMI IAU O VACANTA!)
     


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 20:07:28

Foarte interesant ! "

" Fiindca a fost todeauna împotriva lui Maior , deoarece si-a sustinut dosarul singur la SSPR, fara acordul lui LMD,Sorin nu mai vorbeste cu Sarmasi de ani de zile, sunt certati!
Pentru ca Sorin are documente scrise si caste din aceea perioada si LMD nu apare nicaieri ca mare rev!Sunt multe de spus dar vorbeste cu el,nu sunt avocatul nimănui!!
Si ca au fost "buni prieteni" care l-au lins pe LDM in urechi ca Sorin vine din Belgia si ii ia presedintia as. ca membru fondator,dar LDM nici nu îl cunoaste pe Sorin!
Dupa cite stiu a facut plingere penala lui LMD pentru calomie,tu cu Demi ai facut? "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: tata shreck din Iulie 11, 2014, 20:14:29
Mai boaca pe tine nu te bag inseama,esti prea prost !
Nu ma cobor la nievelul tau,revolutionar de bisuri 568/1999 ;D
La cine ai facut referire cu simpatiile?
Eu nu am angajament semnat înainte de 89 dupa ce ti-au fost înmuiate coastele de prietenii tai buni, Nae si Gelu!
Nu eu am declaratii la dosar la SSPR de la 5 turnatori,nu eu am adeverinta de la UM Ghimbav ca sa devin revolutionar atestat!
Revolutia in Brasov a facut-o Semi, Boaca si anul revolutiei ;D

Hai ca v-am bagat prea mult in seama, din cauza voastra ti-e sila si sa mai intrii pe forum, revolutionarii au alte probleme cu indemnizatia si voi va ocupata sa va ridicati statuie de revolutionar !


Dl. admin; Boaca Sorin a devenit vulgar pe forum, cred ca rusii sunt de vina ;D


VORBA LUI DEMI, IMI PIERD TIMPUL CU LACHITE CARE IN 90 AU FUGIT DIN TARA CU CHILOTII IN MINA CA SA NU AFLE LUMEA CINE AU FOST CU ADEVARAT! ASTA ITI TARNSMITE DEMI, FIROIULE SI-TI MAI TRANSMITE CA PT EL ESTI CA SI MORT LA FEL CUM E SI LAZAR MAIOR! IN CE MA PRIVESTE , LA CE ANGAJAMENT TE REFERI INAINTE DE 89?! SAU O BAGI CA SECURISTUL?! CIT DESPRE NAE SI GELU, ANCHETATORII MEI CARE TU LE SPUI PE NUMELE MIC, ASTA ARATA CA SUNT PRIETENII TAI DE-O VIATA. AI SIMPATII FRUMOASE!!!! DESPRE INFORMATORII MEI CARE AU STAT COADA DUPA MINE DE-A LUNGUL TIMPULUI, NU-I O LAUDA, SUNT PREA PUTINI CEI CINCI TININD CONT CA ALTII AU FOST URMARITI CU ZECILE, CU SUTELE!Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 20:15:07
 "       @ "tata shreck",
      Nu ca as lua apararea cuiva, dar nu prea inteleg ceva, "mai draga Sorine":
     - Tu, CE (fel de) REVOLUTIONAR ESTI?
       Te intreb pentru ca nu am stiinta despre acordarea titlului de LRFD pentru intentia de a te apuca "DE KILAIELI, CA ASA ESTE LA REVOLUTIE..." (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=825.msg91055#msg91055)"

@Pitca, Sorin Boaca e revolutionar din categoria celor care au patruns in sediul Securitatii Brasov, din motive personale el facind obiectul unui DUI ( dosat de urmarire informativa) deci nu din categoria informatorilor si colaboratorilor fostei securitati care au venit chemati de catre sefii lor de retea si care , am aflat mult mai tirziu, erau majoritari pe acolo!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: ADRIAN PITCA din Iulie 11, 2014, 20:24:18
"       @ "tata shreck",
      Nu ca as lua apararea cuiva, dar nu prea inteleg ceva, "mai draga Sorine":
     - Tu, CE (fel de) REVOLUTIONAR ESTI?
       Te intreb pentru ca nu am stiinta despre acordarea titlului de LRFD pentru intentia de a te apuca "DE KILAIELI, CA ASA ESTE LA REVOLUTIE..." (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=825.msg91055#msg91055)"

@Pitca, Sorin Boaca e revolutionar din categoria celor care au patruns in sediul Securitatii Brasov, din motive personale el facind obiectul unui DUI ( dosat de urmarire informativa) deci nu din categoria informatorilor si colaboratorilor fostei securitati care au venit chemati de catre sefii lor de retea si care , am aflat mult mai tirziu, erau majoritari pe acolo!
       ....................
      @ "florin1989",
      De acord, insa tocmai asta a recunoscut si "tata shreck", tocmai asta am subliniat si eu: nu se acorda titlul de LRFD pentru "KILAIELI", oricit de PERSONALE ar fi motivele...


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 20:38:35
Mai boaca pe tine nu te bag inseama,esti prea prost !
Nu ma cobor la nievelul tau,revolutionar de bisuri 568/1999 ;D
La cine ai facut referire cu simpatiile?
Eu nu am angajament semnat înainte de 89 dupa ce ti-au fost înmuiate coastele de prietenii tai buni, Nae si Gelu!
Nu eu am declaratii la dosar la SSPR de la 5 turnatori,nu eu am adeverinta de la UM Ghimbav ca sa devin revolutionar atestat!
Revolutia in Brasov a facut-o Semi, Boaca si anul revolutiei ;D

Hai ca v-am bagat prea mult in seama, din cauza voastra ti-e sila si sa mai intrii pe forum, revolutionarii au alte probleme cu indemnizatia si voi va ocupata sa va ridicati statuie de revolutionar !


Dl. admin; Boaca Sorin a devenit vulgar pe forum, cred ca rusii sunt de vina ;D


VORBA LUI DEMI, IMI PIERD TIMPUL CU LACHITE CARE IN 90 AU FUGIT DIN TARA CU CHILOTII IN MINA CA SA NU AFLE LUMEA CINE AU FOST CU ADEVARAT! ASTA ITI TARNSMITE DEMI, FIROIULE SI-TI MAI TRANSMITE CA PT EL ESTI CA SI MORT LA FEL CUM E SI LAZAR MAIOR! IN CE MA PRIVESTE , LA CE ANGAJAMENT TE REFERI INAINTE DE 89?! SAU O BAGI CA SECURISTUL?! CIT DESPRE NAE SI GELU, ANCHETATORII MEI CARE TU LE SPUI PE NUMELE MIC, ASTA ARATA CA SUNT PRIETENII TAI DE-O VIATA. AI SIMPATII FRUMOASE!!!! DESPRE INFORMATORII MEI CARE AU STAT COADA DUPA MINE DE-A LUNGUL TIMPUL02UI, NU-I O LAUDA, SUNT PREA PUTINI CEI CINCI TININD CONT CA ALTII AU FOST URMARITI CU ZECILE, CU SUTELE!
Boaca iar ai gresit adresantul, eu ma numesc Dolha, eu am postat, dar cum esti postas, nu prea întelgi, Semi nu mai reprezinta nimic in Brasov,in ani 90 nu se mai fugea din tara,cei care au plecat foarte bine au facut!
Scuzoaiele mele dar in Brasov au facut revolutia numai cei trei Semi - care a baut cafea cu  gen.Florea in anticamera si a asistat la ordinele criminale date de gen. Florea, tu  pentru "KILAIELI", celalat anul revolutiei nici el nu stie pe unde a fost!

Dar propun ca in Brasov sa se ridice statuie pentru toti 3!
Aveti 24 de ore sa prezentati dovezi la insinuari, ma numesc Dolha Nicolae, nu mai deviati subectul mintind despre altii care nu au vrut sa participe la mînerelile voastre si nu au vrut sa îi dea lui Semi 2000€ pe casetele lui Maria Petrascu furate la TVS! 
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 20:44:35
Subiect incheiat tot ce veti scrie de acum încolo vor fii probe in justitie atit pentru mine cit si pentru prietenii mei!
Atentie toti avem dosare de urmariti!
Demi poate sa intre in puscarie pentru amenitarea cu moartea pe un forum si postasul la fel!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 20:46:02
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTAREAmenitarile si insultele au pornit de la acest subiect!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: tata shreck din Iulie 11, 2014, 20:48:48
"       @ "tata shreck",
      Nu ca as lua apararea cuiva, dar nu prea inteleg ceva, "mai draga Sorine":
     - Tu, CE (fel de) REVOLUTIONAR ESTI?
       Te intreb pentru ca nu am stiinta despre acordarea titlului de LRFD pentru intentia de a te apuca "DE KILAIELI, CA ASA ESTE LA REVOLUTIE..." (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=825.msg91055#msg91055)"

@Pitca, Sorin Boaca e revolutionar din categoria celor care au patruns in sediul Securitatii Brasov, din motive personale el facind obiectul unui DUI ( dosat de urmarire informativa) deci nu din categoria informatorilor si colaboratorilor fostei securitati care au venit chemati de catre sefii lor de retea si care , am aflat mult mai tirziu, erau majoritari pe acolo!
       ....................
      @ "florin1989",
      De acord, insa tocmai asta a recunoscut si "tata shreck", tocmai asta am subliniat si eu: nu se acorda titlul de LRFD pentru "KILAIELI", oricit de PERSONALE ar fi motivele...

"KILAIELILE" PE CARE TU LE INTERPRETEZI CA VASILE ROAITA SUNT ALEA IMPOTRIVA REGIMULUI SECURISTO-COMUNIST DIN CARE DRAGA ADRIANE SI TU FACI PARTE! NU VA CONVINE SI NU VA PLACE CA AU FOST OAMENI CU INIMA CURATA CARE CHIAR AU IESIT IN STRADA PT CADEREA REGIMULUI COMUNIST. DIN NEFERICIRE MAJORITATEA ATI FOST LA MAI MULTE CAPETE SI LA MOMENTUL PRIELNIC ATI CONFISCAT O REVOLUTIE PE CARE UNII AU FACUT-O CINSTIT. VOI SUNTETI CEI CARE SUNTETI ACOPERITI DE HIRTII DE TOT FELUL, DATE SI SEMNATE DE INSUSI VOI NOMENCATURA! PACAT DE SINGELE VARSAT! DAR TOTUL NU E IN ZADAR!!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: ADRIAN PITCA din Iulie 11, 2014, 21:25:02
"       @ "tata shreck",
      Nu ca as lua apararea cuiva, dar nu prea inteleg ceva, "mai draga Sorine":
     - Tu, CE (fel de) REVOLUTIONAR ESTI?
       Te intreb pentru ca nu am stiinta despre acordarea titlului de LRFD pentru intentia de a te apuca "DE KILAIELI, CA ASA ESTE LA REVOLUTIE..." (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=825.msg91055#msg91055)"

@Pitca, Sorin Boaca e revolutionar din categoria celor care au patruns in sediul Securitatii Brasov, din motive personale el facind obiectul unui DUI ( dosat de urmarire informativa) deci nu din categoria informatorilor si colaboratorilor fostei securitati care au venit chemati de catre sefii lor de retea si care , am aflat mult mai tirziu, erau majoritari pe acolo!
       ....................
      @ "florin1989",
      De acord, insa tocmai asta a recunoscut si "tata shreck", tocmai asta am subliniat si eu: nu se acorda titlul de LRFD pentru "KILAIELI", oricit de PERSONALE ar fi motivele...

"KILAIELILE" PE CARE TU LE INTERPRETEZI CA VASILE ROAITA SUNT ALEA IMPOTRIVA REGIMULUI SECURISTO-COMUNIST DIN CARE DRAGA ADRIANE SI TU FACI PARTE! NU VA CONVINE SI NU VA PLACE CA AU FOST OAMENI CU INIMA CURATA CARE CHIAR AU IESIT IN STRADA PT CADEREA REGIMULUI COMUNIST. DIN NEFERICIRE MAJORITATEA ATI FOST LA MAI MULTE CAPETE SI LA MOMENTUL PRIELNIC ATI CONFISCAT O REVOLUTIE PE CARE UNII AU FACUT-O CINSTIT. VOI SUNTETI CEI CARE SUNTETI ACOPERITI DE HIRTII DE TOT FELUL, DATE SI SEMNATE DE INSUSI VOI NOMENCATURA! PACAT DE SINGELE VARSAT! DAR TOTUL NU E IN ZADAR!!
       .........................
      @ "tata shreck",
       Desi in unele aprecieri ale tale iti dau dreptate sper sa nu te surprind prea tare daca-ti spun ca eu nu am iesit la revolutie pentru "KILAIELI PERSONALE".
       De fapt, nici nu m-am gindit vreodata sa ma fac remarcat prin astfel de "fapte deosebite"...Ca sa nu mai spun ca "KILAIELILE" tale se refera la oameni "concreti" si nu la regimuri politice (fie ele si securisto-comuniste...)
       In ce priveste spusele tale de mai sus, poate ca a venit vremea sa nu mai acuzam pe altii pentru faptul ca, desi ne pretindem  a fi (fost) revolutionari, nu am fost capabili sa "concretizam" revolutia, astfel ca aceasta a fost "confiscata" de catre cine s-a gasit...


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: scheianul din Iulie 11, 2014, 22:54:04
CE REVOLUTIONAR ESTI TU, MA CHELEA PULII, AI INCEPUT SA MUSTI DE CUR , HOTUL STRIGA HOTII ...!!! MASCARICIULE IA-O MAI USOR CA ESTI PRAF! IA REPOVESTESTE-LE LA BAIETI, CUM TE-AU FILMAT SECURISTII PE 21 DUPA CARE IN 90 TI-AU DAT CASETA!!! AI UITAT MAI CACATULE CA AI SIMPATII PT UM 0879 NR.0620?!?!

http://www.youtube.com/watch?v=jT3rHiBaLAs
Mai boaca pe tine nu te bag inseama,esti prea prost !
Nu ma cobor la nievelul tau,revolutionar de bisuri 568/1999 ;D
La cine ai facut referire cu simpatiile?
Eu nu am angajament semnat înainte de 89 dupa ce ti-au fost înmuiate coastele de prietenii tai buni, Nae si Gelu!
Nu eu am declaratii la dosar la SSPR de la 5 turnatori,nu eu am adeverinta de la UM Ghimbav ca sa devin revolutionar atestat!
Revolutia in Brasov a facut-o Semi, Boaca si anul revolutiei ;D

Hai ca v-am bagat prea mult in seama, din cauza voastra ti-e sila si sa mai intrii pe forum, revolutionarii au alte probleme cu indemnizatia si voi va ocupata sa va ridicati statuie de revolutionar !


Dl. admin; Boaca Sorin a devenit vulgar pe forum, cred ca rusii sunt de vina ;D


VORBA LUI DEMI, IMI PIERD TIMPUL CU LACHITE CARE IN 90 AU FUGIT DIN TARA CU CHILOTII IN MINA CA SA NU AFLE LUMEA CINE AU FOST CU ADEVARAT! ASTA ITI TARNSMITE DEMI, FIROIULE SI-TI MAI TRANSMITE CA PT EL ESTI CA SI MORT LA FEL CUM E SI LAZAR MAIOR! IN CE MA PRIVESTE , LA CE ANGAJAMENT TE REFERI INAINTE DE 89?! SAU O BAGI CA SECURISTUL?! CIT DESPRE NAE SI GELU, ANCHETATORII MEI CARE TU LE SPUI PE NUMELE MIC, ASTA ARATA CA SUNT PRIETENII TAI DE-O VIATA. AI SIMPATII FRUMOASE!!!! DESPRE INFORMATORII MEI CARE AU STAT COADA DUPA MINE DE-A LUNGUL TIMPULUI, NU-I O LAUDA, SUNT PREA PUTINI CEI CINCI TININD CONT CA ALTII AU FOST URMARITI CU ZECILE, CU SUTELE!

Ce mă surprinde, este faptul că pentru un fraier trădător criminal, te amesteci într-o combinație în care vei pierde tot. Metodic am să vă combat cu propriile voastre argumente.
Cine am fost cu adevărat?
Hai să-ți spun! Politic, nu am fost membru pcr, iar până-n 1991 când am plecat în occident, profesional, am fost șef de lot la o unitate de construcții brașoveană. Printre altele am executat și pus în operă ceva lucrări ce actual sunt mândria Brașovului. Piața Sfatului, fântâna arteziană, pietonal Valea Cetății, renovarea spațiilor comerciale din numita piață și multe alte obiective din județul Brașov. Ca subinginer am avut în subordine peste 160 de muncitori calificați în diferite meserii aferente acestui sector de activitate.
În momentul plecării mele dețineam printre altele funcția de vice-președinte al ABD1989.
În comparație cu un dispecer și-un boschetar de profesie fără, abonat la D 153, diferența este mai mult ca evidentă. Sincer, chiar dacă încerc să mă cobor la nivelul vostru, v-a fi un eșec.
Posed foarte multe documente din acel timp. De asemeni multe înregistrări video. Indiferent pe ce cale mi-au parvenit, sunt personale, iar ele fac obiectul dreptului de autor. Pe înțelesul tău, foarte scăzut, dispun de acestea cum doresc și când consider că este necesar. Dacă acesta este motivul atacurilor voastre sub directa coordonare a șefului paranoic v-ați luat țeapă de țeapă.
Simpatii normal că am, dar nu corespund cu cele presupuse de voi. Cei doi la care face referire ka-ul, i-am cunoscut atunci în decembrie, în special pe Radoslav care era un bun profesionist în domeniul anti-terorist. A demonstrat-o în multe ocazii.
Dacă tot ai făcut serviciul de curierat, transmite-i expeditorului că în vacanță am să-l caut pentru ai demonstra cât de mort sunt. Valabil și pentru tine.
V-am interzis în nenumărate rânduri să uzitați de numele meu. Consider că nu ați înțeles pe deplin gravitatea gesturilor și acuzaților nefondate pe care în momentul în care nu mai aveți argumente le invocați, vă notific pe această cale că voi uzita în justiție tot ceea ce consider a face atingere la propia-mi persoană. Atât pe Demi Ioan care este președinte cât și asociația din care face-ți parte.
Îmi pare rău, că astă vară la sfatul unui prieten, nu am recurs la un flagrant pentru casetele sustrase de la TVS, când Demi a pretins o sumă de bani în schimbul acestora.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 23:01:38
Astept sa postati ce lasati si voi " cei trei crai" de la rasarit pentru posteritate in Brasov!  ;D

(http://www.calinstan.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/piata-sfatului-panorama.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 11, 2014, 23:16:28
Sa nu uitam de unde s-a pornit!
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTAREAmenitarile si insultele au pornit de la acest subiect!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 11, 2014, 23:46:18
Sa nu uitam de unde s-a pornit!
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTAREAmenitarile si insultele au pornit de la acest subiect!
[/quote

Penibile bilbiieli incoerente ! Ce cauta sectia de votare 50 la Mindra ( sectiile 359-363 ) !?? ;D ;D ;D

Numai fa pe Sherlock Haloimas ca ma faci sa rid !!! ;D ;D ;D[/size][/b]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: bambilici din Iulie 12, 2014, 01:43:58
Ba eu cred ca penibil esti tu, TI. Penibil rau! Atat de penibil incat, desi n-am terminat vinul (aici ploua de doua zile, noaptea beau, iar ziua dorm), am sa inchid pc-ul si am sa ma intind, sa ascult ploaia. N-ai uitat replica, nu? "Afara ploua".

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=147.0;attach=25015;image)

Daca si in BMV ploua, tu poti sa privesti aceasta foto din arhiva de aur a forumului. Insomnie placuta, TI!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 04:12:37
Ba eu cred ca penibil esti tu, TI. Penibil rau! Atat de penibil incat, desi n-am terminat vinul (aici ploua de doua zile, noaptea beau, iar ziua dorm), am sa inchid pc-ul si am sa ma intind, sa ascult ploaia. N-ai uitat replica, nu? "Afara ploua".

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=147.0;attach=25015;image)

Daca si in BMV ploua, tu poti sa privesti aceasta foto din arhiva de aur a forumului. Insomnie placuta, TI!

Of , grea e logica asta !!! ;D - Dar nu-i nimic , am rabdare mai ales ca procesul evolutiei de la maimuta la Om a durat mii de ani !  ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: gogiie din Iulie 12, 2014, 06:15:43
Ba eu cred ca penibil esti tu, TI. Penibil rau! Atat de penibil incat, desi n-am terminat vinul (aici ploua de doua zile, noaptea beau, iar ziua dorm), am sa inchid pc-ul si am sa ma intind, sa ascult ploaia. N-ai uitat replica, nu? "Afara ploua".

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=147.0;attach=25015;image)

Daca si in BMV ploua, tu poti sa privesti aceasta foto din arhiva de aur a forumului. Insomnie placuta, TI!

Of , grea e logica asta !!! ;D - Dar nu-i nimic , am rabdare mai ales ca procesul evolutiei de la maimuta la Om a durat mii de ani !  ;D ;D ;D
UNII AU EVOLUAT CAT TREBUIE ALTII AU EVOLUAT MAI MULT DE ATAT  :'( :'( :'(
(http://zamolxismd.org/m/georgianapasat.files.wordpress.com/2009/03/funny11.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 07:55:30

Si de aceea ti-ai pus poza ca sa demonstrezi ca ai ajuns in virful lantului evolutiv ! ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: tata shreck din Iulie 12, 2014, 08:22:55
CE REVOLUTIONAR ESTI TU, MA CHELEA PULII, AI INCEPUT SA MUSTI DE CUR , HOTUL STRIGA HOTII ...!!! MASCARICIULE IA-O MAI USOR CA ESTI PRAF! IA REPOVESTESTE-LE LA BAIETI, CUM TE-AU FILMAT SECURISTII PE 21 DUPA CARE IN 90 TI-AU DAT CASETA!!! AI UITAT MAI CACATULE CA AI SIMPATII PT UM 0879 NR.0620?!?!

http://www.youtube.com/watch?v=jT3rHiBaLAs
Mai boaca pe tine nu te bag inseama,esti prea prost !
Nu ma cobor la nievelul tau,revolutionar de bisuri 568/1999 ;D
La cine ai facut referire cu simpatiile?
Eu nu am angajament semnat înainte de 89 dupa ce ti-au fost înmuiate coastele de prietenii tai buni, Nae si Gelu!
Nu eu am declaratii la dosar la SSPR de la 5 turnatori,nu eu am adeverinta de la UM Ghimbav ca sa devin revolutionar atestat!
Revolutia in Brasov a facut-o Semi, Boaca si anul revolutiei ;D

Hai ca v-am bagat prea mult in seama, din cauza voastra ti-e sila si sa mai intrii pe forum, revolutionarii au alte probleme cu indemnizatia si voi va ocupata sa va ridicati statuie de revolutionar !


Dl. admin; Boaca Sorin a devenit vulgar pe forum, cred ca rusii sunt de vina ;D


VORBA LUI DEMI, IMI PIERD TIMPUL CU LACHITE CARE IN 90 AU FUGIT DIN TARA CU CHILOTII IN MINA CA SA NU AFLE LUMEA CINE AU FOST CU ADEVARAT! ASTA ITI TARNSMITE DEMI, FIROIULE SI-TI MAI TRANSMITE CA PT EL ESTI CA SI MORT LA FEL CUM E SI LAZAR MAIOR! IN CE MA PRIVESTE , LA CE ANGAJAMENT TE REFERI INAINTE DE 89?! SAU O BAGI CA SECURISTUL?! CIT DESPRE NAE SI GELU, ANCHETATORII MEI CARE TU LE SPUI PE NUMELE MIC, ASTA ARATA CA SUNT PRIETENII TAI DE-O VIATA. AI SIMPATII FRUMOASE!!!! DESPRE INFORMATORII MEI CARE AU STAT COADA DUPA MINE DE-A LUNGUL TIMPULUI, NU-I O LAUDA, SUNT PREA PUTINI CEI CINCI TININD CONT CA ALTII AU FOST URMARITI CU ZECILE, CU SUTELE!

Ce mă surprinde, este faptul că pentru un fraier trădător criminal, te amesteci într-o combinație în care vei pierde tot. Metodic am să vă combat cu propriile voastre argumente.
Cine am fost cu adevărat?
Hai să-ți spun! Politic, nu am fost membru pcr, iar până-n 1991 când am plecat în occident, profesional, am fost șef de lot la o unitate de construcții brașoveană. Printre altele am executat și pus în operă ceva lucrări ce actual sunt mândria Brașovului. Piața Sfatului, fântâna arteziană, pietonal Valea Cetății, renovarea spațiilor comerciale din numita piață și multe alte obiective din județul Brașov. Ca subinginer am avut în subordine peste 160 de muncitori calificați în diferite meserii aferente acestui sector de activitate.
În momentul plecării mele dețineam printre altele funcția de vice-președinte al ABD1989.
În comparație cu un dispecer și-un boschetar de profesie fără, abonat la D 153, diferența este mai mult ca evidentă. Sincer, chiar dacă încerc să mă cobor la nivelul vostru, v-a fi un eșec.
Posed foarte multe documente din acel timp. De asemeni multe înregistrări video. Indiferent pe ce cale mi-au parvenit, sunt personale, iar ele fac obiectul dreptului de autor. Pe înțelesul tău, foarte scăzut, dispun de acestea cum doresc și când consider că este necesar. Dacă acesta este motivul atacurilor voastre sub directa coordonare a șefului paranoic v-ați luat țeapă de țeapă.
Simpatii normal că am, dar nu corespund cu cele presupuse de voi. Cei doi la care face referire ka-ul, i-am cunoscut atunci în decembrie, în special pe Radoslav care era un bun profesionist în domeniul anti-terorist. A demonstrat-o în multe ocazii.
Dacă tot ai făcut serviciul de curierat, transmite-i expeditorului că în vacanță am să-l caut pentru ai demonstra cât de mort sunt. Valabil și pentru tine.
V-am interzis în nenumărate rânduri să uzitați de numele meu. Consider că nu ați înțeles pe deplin gravitatea gesturilor și acuzaților nefondate pe care în momentul în care nu mai aveți argumente le invocați, vă notific pe această cale că voi uzita în justiție tot ceea ce consider a face atingere la propia-mi persoană. Atât pe Demi Ioan care este președinte cât și asociația din care face-ți parte.
Îmi pare rău, că astă vară la sfatul unui prieten, nu am recurs la un flagrant pentru casetele sustrase de la TVS, când Demi a pretins o sumă de bani în schimbul acestora.


INTR-O COMBINATIE CRIMINALA AI VRUT SA TE AMESTECI TU DUPA 90, ALEA CU FONDURILE UTC, DAR N-AI AVUT LOC DE NITA, ASA CA AI BAGAT COADA INTRE PICIOARE, DE OMUL MAI SMECHER CA TINE. CA AI PLECAT AFARA, FOARTE BINE, SI EU AM PLECAT, DAR NU CA TINE. A TREBUIT SA TREC DOUA FRONTIERE SI SA FAC SUTE DE KM PE APE, PRIN PADURI , CA SA AJUNG UNDE TU AI AJUNS IN CITEVA ORE. AM GUSTAT OCCIDENTUL, E BUN, E OK, DAR EU M-AM INTORS INAPOI SI AM CONTINUAT LUPTA! IN SCHIMB TU LATRI DE LA DISTANTA, ARUNCI VENIN FIIND INTOXICAT DE TOVARASII TAI, DE ASCHIA NU SARE DEPARTE. IL LAUZI PE RADOSLAV, NUME DE RUS, CA-I BUN PROFESIONIST LA SERVICIUL ANTITERO, IAR PE MINE MA FACI, "UN SIMPLU BOSCHETAR"?! NICI NU AVEAI CUM SA GINDESTI ALTFEL INRUCIT AI LOCUIT FATA IN FATA CU SECURITATEA! AI VECHI SIMPATII NOSTALGICE DUPA VREMURI CIND ERAI SUBINGINER SI CLADEAI SOCIALISMUL SPRE COMUNISM, CU REALIZARI MEDIOCRE, CAM CUM ERAU TOATE PT ACEL TIMP! SPER CA AI VAZUT PE AFARA DESTULE FINTINI ARTEZIENE ADEVARATE SI NU CHICIURI! PE PLAN LOCAL SE AUDE CA VOR SA-TI DARIME CAPODOPERA NEREUSITA SI SA FACA CEVA ADEVARAT PROFESIONIST. DESPRE AS NOASTRA NU AI VOIE SA VORBESTI, AI VRUT S-O PENETREZI MIRSAV, ACUM DE CURIND, AI DEPUS SI O CERERE DE INSCRIERE, PE CARE O S-O PREZENTAM, AI VRUT SA DESTABILIZEZI ACEASTA AS DE REVOLUTIONARI CARE E SINGURA DIN BV CARE S-A LUPTAT CU HIDRA SECURISTO-COMUNISTA SI N-O SPUN EU , CI FAPTELE NOASTRE! DEPRE CAFTEALA, LAS-O MAI MOALE, O SA TE IAU LA SALA , DACA VREI, SA-MI TI DE SAC SI GALEATA CIND SCUIP IN EA! ESTI UN MARTALOGUS - BATRINUS ! SI O INTREBARE PT TINE, DACA POTI FI SINCER CU CONSTIINTA TA, AI AFIRMAT IN CERCURI RESTRIINSE, DE CITE ORI AI AVUT OCAZIA CA GHEORGHE IOSIF NU ARE NIMIC DE-A FACE CU REVOLUTIA, ITI MENTI AFIRMATIA ????

https://www.youtube.com/watch?v=CCOq_gASjoA


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: mental din Iulie 12, 2014, 08:24:17
Ba eu cred ca penibil esti tu, TI. Penibil rau! Atat de penibil incat, desi n-am terminat vinul (aici ploua de doua zile, noaptea beau, iar ziua dorm), am sa inchid pc-ul si am sa ma intind, sa ascult ploaia. N-ai uitat replica, nu? "Afara ploua".

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=147.0;attach=25015;image)

Daca si in BMV ploua, tu poti sa privesti aceasta foto din arhiva de aur a forumului. Insomnie placuta, TI!

(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10492370_10153054824878298_7329405409472525625_n.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 08:32:42

 Nu prea inteleg ce legatura are Gorila Joe in postura " ginditoarei de la Hamangia " cu cele de mai sus, dar ma rog, o fi vreo asociatie de idei mai profunda! ;)

Ce ma socheaza este fraza ce urmeaza : " SI O INTREBARE PT TINE, DACA POTI FI SINCER CU CONSTIINTA TA, AI AFIRMAT IN CERCURI RESTRIINSE, DE CITE ORI AI AVUT OCAZIA CA GHEORGHE IOSIF NU ARE NIMIC DE-A FACE CU REVOLUTIA, ITI MENTI AFIRMATIA Huh?

https://www.youtube.com/watch?v=CCOq_gASjoA "??!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 09:41:22
Boaca o postare incoerenta cum de fapt sunt toate postariile voastre!
Tot timpul postezi minciuni fara dovezi, elucrubatii, produsul unei minti bolnave defecte!
Cum ramâne totusi cu casetele disparute de la TVS?
Daca Semi tot si-a luat diploma ar fii cazul sa deschida un cabinet sa va auto-tratati de minciuna,paranoia,cultul personalitatii,etc!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 09:59:03
Pentrarea mirsava  a asociatiunii 3+1 ;D

(http://simplybucharest.ro/wp-content/uploads/2012/03/fundul-lui-traian.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 11:03:51
Boaca o postare incoerenta cum de fapt sunt toate postariile voastre!
Tot timpul postezi minciuni fara dovezi, elucrubatii, produsul unei minti bolnave defecte!
Cum ramâne totusi cu casetele disparute de la TVS?
Daca Semi tot si-a luat diploma ar fii cazul sa deschida un cabinet sa va auto-tratati de minciuna,paranoia,cultul personalitatii,etc!

Demi Ioan confirma sustinerea lui Sorin ! :o


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 11:18:11
Iar te bagi in seama singur, ai rolul ghibitului ;D
Dar cine este Demi Ioan?
Tratati-va !
to be or not to be la et.2 ;D

In calitate de ce patrulezi pe acest forum?
Esti bolnav postezi 24 din 24 de craciun, paste,înteleg ca nu ai familie si nu ai avut niciodata ca te-ai saturat de stinga si ai luat-o pe dreapta,dar forumisti nu sunt obligati sa iti suporte frustarile pe acest forum!
Esti defect!
Zi si noapte postezi,mai i-a si tu o pauza,revolutionarii mai au si alte probleme!
Cauta-ti un hoby acest forum nu este jucaria ta de manipulare!Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 11:23:49
Am înteles Semi confirma ca a cerut bani pe castele de la TVS ;D

Hai ca e weekend mi-am pierdut prea mult timp cu trio ratata :D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 12:25:34
Iar te bagi in seama singur, ai rolul ghibitului ;D
Dar cine este Demi Ioan?
Tratati-va !
to be or not to be la et.2 ;D

In calitate de ce patrulezi pe acest forum?
Esti bolnav postezi 24 din 24 de craciun, paste,înteleg ca nu ai familie si nu ai avut niciodata ca te-ai saturat de stinga si ai luat-o pe dreapta,dar forumisti nu sunt obligati sa iti suporte frustarile pe acest forum!
Esti defect!
Zi si noapte postezi,mai i-a si tu o pauza,revolutionarii mai au si alte probleme!
Cauta-ti un hoby acest forum nu este jucaria ta de manipulare!


Mai mizerie umana , in afara sa improsti oamenii cu laturile tale , mai sti si altceva pe lumea asta?

 Ti-ai facut vreo meserie sa jignesti si sa insulti revolutionarii de pe forum?

 Ce naiba ai realizat tu in viata in afara de a te lua de toata lumea de pe acest forum ???

 Imi e si sila dar si ciuda ca am zis ca te las dracului cu toate postarile tale scabroase si cu cele 3-4 nimik-nameuri dupa care te ascunzi sa poti injura in voie, dar mi s-a parut necesar a clarifica si aceasta ultima neobrazare de care face vorbire tata-shreck! Iar pe Demi Ioan , da, il cred fiindca el nu se ocupa cu denigrarea altora si nu colporteaza minciuni asa cum faci mataluta pe " toate gurile de foc" !Da ???[/size][/i][/color][/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 12:54:54
Dar cine sunteti voi?
Ce ati realizat voi?
Dar tu cine esti ca n-au aparut vederi cu tine!
Mizerie umana esti tu care manipulezi 24 din 24!
Esti cumva revolutionar , eu nu insult revolutionarii ci tentativele de impostori!
De cind reprezentati voi adevarul absolut?
Nu te mai ascunde tu dupa Demi care este criminal asociat cu Florea,nu eu am stat in anticamera cu Florea cînd revolutionarii mureau in strada,dar intreaba-l cind a intrat in biroul lui Florea si prin ce modalitate( data si ora)!
La primaria Brasov sa decis sa va ridice statuie comemorativa ca tot 3+1 sunteti ;D

(http://randommization.com/wp-content/uploads/2013/05/giant-poop-sculpture_2.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Valance Abbey din Iulie 12, 2014, 13:53:41


Mai mizerie umana  portocalie , în afara sa im-prosti oamenii cu laturile tale , mai ști și altceva pe lumea asta?

 Ti ai făcut vreo meserie sa jignești si sa insulti revoluționarii de pe forum? zi ma zdreanța portocalie  !

 Ce naiba ai realizat tu in viata in afara de a te lua de toata lumea de pe acest forum Huh

Ai făcut 2 facultăți zat ma am rligatorule' portocaliu , cum apare unu care le zice pe bune cum hups ai păreri dar tot dea una contra alo jeg portocaliu vezi ca ți se plimba creditoru cu catușe zat mars la kkkk.
 Poste za    KRONSTADT. LUCRURI ADEVĂRATE te bagi an seama ,ai defect de profesie scârba portocalie .
  te bagi an seama cu Sorin  F.  MA MIR CA OMUL MAI POSTE ZA AN MIZERIA DE FORUM FRECVENTATA DE CIPATI SI FRUSTRAȚI PORTOCALI E OK ACOLO UNDE A PLECAT AN 90' comuniștilor, dacă va ducea capu plecați și rămâneți acolo, acuma lătrați prosti portocali, roșii ,verzi dupa caz si nevoii. huuuuuuu aaaa  ,


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Valance Abbey din Iulie 12, 2014, 14:05:20
florin1989
Hero Member      Gogomanu-le ai făcut descoperirea forumului, tare portocaliu a descoperit naikuri ''  da da e adevarat!!! oare????
             
   KRONSTADT. ARE  14 NAIKURI RELATEZ EU SI NU AM BĂUT NIMIC  PE CUVÂNT DE MARINER' ;D ;D ;D 

                     1-gogiie
                     2- bambilici
                     3_ Pacifist
                     4 V.A

    TOTI SUNT  KRONSTADT. PANA SI SCHEIANU E
                  KRONSTADT. TE OFTICI  SI DEMI E  KRONSTADT. NUMA GUVERNATORU IUBIT NUI SECURIST LIMB-IST SCHIMB-IST
:'( :'( :'( :'( :'( :'(


   
               


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: bambilici din Iulie 12, 2014, 14:27:04
Hi, hi, hi, hi!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 15:21:47
Dar cine sunteti voi?
Ce ati realizat voi?
Dar tu cine esti ca n-au aparut vederi cu tine!
Mizerie umana esti tu care manipulezi 24 din 24!
Esti cumva revolutionar , eu nu insult revolutionarii ci tentativele de impostori!
De cind reprezentati voi adevarul absolut?
Nu te mai ascunde tu dupa Demi care este criminal asociat cu Florea,nu eu am stat in anticamera cu Florea cînd revolutionarii mureau in strada,dar intreaba-l cind a intrat in biroul lui Florea si prin ce modalitate( data si ora)!
La primaria Brasov sa decis sa va ridice statuie comemorativa ca tot 3+1 sunteti ;D

(http://randommization.com/wp-content/uploads/2013/05/giant-poop-sculpture_2.jpg)

N-am ce-ti face Sorin Viorel Firoiu alias Kronstadt ( oras fortareata in Rusia )! Daca atit te duce mintea atita faci!
 De unde nu e nici Dumnezeu nu cere!

 Ma gindeam ca chiar si un subinginer in constructii se poate ridica la mai mult decit un racan de " dilibau"! :D
 N-au aparut vederi postale cu mine inca? M-ai intindeti gitul in stinga, in dreapta , poate apar !!! ;D

 Noi n-avem nevoie de statui, ma uit la tine cum iti porti " statuia " pe acest portal , si e suficient ! ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 16:21:41
Asculta tentativa de impostor, nu ma confund au trecut 24 de ore si nu ai venit cu dovada la cele afirmate deci vei raspunde in justitie!
Ma numesc Dolha asta pentru tine un avocat de 4.25!
Un lucru a fi sau a nu fi la et.2 ;D - trebuie sa demonstrez in justitie :D
Ce este al tau îi pus deoparte,suntem mai multi care ne vom constitui in justitie împotriva ta & comp!
Postare lui scheianul ca de va actiona si el!
Am vorbit cu el la telefon si a zis ca nu merita sa mai intre pe forum sa raspunda la o tentativa de impostor pe care nu il cunoaste!

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=956.msg164323#msg164323
@Cornea
Observ ca la indicațile prețioase ale șefului tău lichea, ai apelat la numele meu, făcând fel de fel de asociații cu alți membri ai forumului. Te notific sa faci publice declarațiile celor doi  care ți-au confirmat că aș fi KRONSTADT. În caz contrar te voi acționa în judecată pentru fals, uz de fals în declarații. Cum bine am mai declarat pe acest forum la alt subtopic, nu ne-am cunoscut vreodată. Este valabil și pentru cei din 21-BV-PDL. Făcând parte din această asociațiune v-ați asumat riscul.

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=956.msg164387#msg164387


V-am interzis în nenumărate rânduri să uzitați de numele meu. Consider că nu ați înțeles pe deplin gravitatea gesturilor și acuzaților nefondate pe care în momentul în care nu mai aveți argumente le invocați, vă notific pe această cale că voi uzita în justiție tot ceea ce consider a face atingere la propia-mi persoană. Atât pe Demi Ioan care este președinte cât și asociația din care face-ți parte.

(http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-and-fak-u-9.png)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 16:31:09
Sa nu uitam de unde s-a pornit!
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTAREAmenitarile si insultele au pornit de la acest subiect!


Pentru a trece aceasta postare neobservata ai trecut la tot felul de manipulari in care repdede l-ai bagat si pe Semii in discutii si pe altii!!
De fapt asta te supara!
Discutia a fost numai despre tine,nu despre  restul,rezumate la persona ta si nu mai baga pe altii in fata!
De fapt tu in ce calitate postezi pe forum,legal revolutionar nu esti,problema ta este cu et.2 ;D
Pentru frustariile tale vor platii si alti din as. 3+1 ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 16:42:36
Ar fii cazul sa nu mai stai in Brasov - Kronstadt daca tot este un oras fortareata in Rusia ;D

Mai citeste putin!

http://www.2012en.ro/2008/08/brasov-kronstadt-orasul-lui-kronos/
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: tata shreck din Iulie 12, 2014, 16:49:16MANIPULAREA MINTII !!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=HpnDwEYaev8


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 12, 2014, 16:56:45
Sa nu uitam de unde s-a pornit!
De aici am pornit!

Manipulezi atacind pe altii sa treaca neobservata presedentia ta de la alegeri!
Daca nu esti membru de partid cum de te-a pus presedinte de comisie la Mandra ;D

 COMUNA MÂNDRA             
1    ZARA ELENA    1    Presedinte   
2    COSGAREA MARIA    1    Loctiitor   
3    CORNEA FLORIN    2    Presedinte    
4    BLEBEA MIHAELA MARIA    2    Loctiitor   
5    ZARA RODICA NICOLETA    3    Presedinte   
6    RENCIU LILIANA    3    Loctiitor   
7    TRIMBITAS ELENA    4    Presedinte   
8    ZARA LIDIA    4    Loctiitor   
9    AROS-STINGA IOAN    5    Presedinte   
10    COCAN ADRIANA    5    Loctiitor

http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/lista.htm
Presedinti / loctiitori
Municipiul Brasov
           
LISTA PREŞEDINŢILOR ŞI LOCŢIITORILOR SECŢIILOR DE VOTAREAmenitarile si insultele au pornit de la acest subiect!


Pentru a trece aceasta postare neopservata  ai trecut la tot felul de manipulari in care repedede l-ai bagat si pe Semi in discutie si pe alti!!
De fapt asta te supara!
Discutia a fost numai despre tine,nu despre  restul,rezumate la persona ta si nu mai baga pe alti in fata!
De fapt tu in ce calitate postezi pe forum,legal revolutionar nu esti,problema ta este cu et.2 ;D
Pentru frustariile tale vor plati si alti din as. 3+1 ;DTitlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: remus43de din Iulie 12, 2014, 21:38:56


MANIPULAREA MINTII !!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=HpnDwEYaev8
Dar e chiar stupid! Am crezut ca domnul Bambilici exagereaza glumind, dar se pare ca are dreptate in multe discutii de pe forum. Pe cei din asociatia aceea chiar v-au spalat pe creieri? E in desfasurare un experiment pe seama mintilor dumnaeavoastra? De aceea a facut domnul presedinte facultatea de psihologie? E de necrezut ce se intampla.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 12, 2014, 23:27:33

@ remus43de , Nu , noaptea mintii este ce se intimpla pe acest portal unde 2-3 derbedei sau maidanezi ai PSD-ului, isi fac de cap in toata splendoarea lor de  " zoon politikon " , asa ca scuteste-ne de false ipocrizii!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 13, 2014, 00:04:45

" http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/rusia-a-imprumutat-ungaria-cu-12-miliarde-de-euro-stiu-rusii-in-ce-scop-numai-ponta-si-ai-sai-nu-stiu/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 13, 2014, 12:55:03

" http://www.rumaniamilitary.ro/bateria-tirpitz-partea-i#more-28520 "

"
Bateria “Tirpitz”, partea I
by: George GMT
Posted in: Istoria Armelor, Istorie
Share

Se spune ca, odata ca niciodata, undeva, intre Lazu si Agigea , in locul numit “La Vii” ar fi fost locatia puternicei baterii Tirpitz a anilor ’40. Doar ca “La Vii” este fosta denumire a zonei Poarta 5 din orasul Constanta.  Iar bateria Tirpitz nu se afla nici intre Lazu si Agigea si nici “La Vii”. Urmeaza istoria REALA, cu data exacte si fotografii unice din interiorul legendarea baterii Tirpitz.

La sfarsitul lui 1940, aliatii germani infiinteaza la Bucuresti misiunea Marinei de Razboi Germane, conduse de Amiralul Tillesen, avand ca prim obiectiv asigurarea apararii navale a punctelor cheie ale Litoralului. De elaborarea si punerea in practica a acestui deziderat a fost responsabil Amiralul Fleischer.

Artileria de coasta romaneasca a momentului dispunea de baterii de tun la Eforie, la Mamaia si Sulina, insa echipamentul era depasit fizic si moral. Cu ceea ce detinea Armata Romana in acel moment nu se putea asigura nici macar protectia campului de mine ce inconjura portul Constanta, cu atat mai putin  putem spera sa respingem atacul unei forte navale sovietice.

Astfel, in iarna lui 1940, au fost aduse la Constanta 6 tunuri de calibrul 280 mm, provenind din materialul de rezerva al unor cuirasate germane din Primul Razboi Mondial. Conform planurilor intocmite de Comandamentul Marinei Regale Romane, impreuna cu Misiunea Marinei de Razboi Germane, 3 dintre tunuri au fost distribuite pentru crearea bateriei Tirpitz, iar celelalte 3 au format bateria Lange Bruno, la Mamaia – o baterie mobila, montata pe calea ferata.

In primavara lui 1941 s-a inceput constructia bateriei Tirpitz, iar la momentul ianugurarii, baza mai dispunea, pe langa cele 3 mega-tunuri, de tunuri antiaeriene calibrul 88 mm, tunuri anticar calibrul 75 mm si o subunitate motorizata compusa dintr-un numar de antiblindate pe senile. Asta nemaiamintind mitralierele si pistoalele-mitraliera. Intreaga baza era inconjurata de doua garduri de sarma ghimpata si camp minat.  Nu mai putin de 600 de militari germani deserveau bateria Tirpitz.

Sa prezint totusi si actorii principali – cele 3 tunuri. Vorbim despre tunuri uriase, greutatea totala a unui tun era 40 de tone, iar lungimea tevii tunului 12 metri. Expedia proiectile de 300 kg si 90 cm lungime la o cadenta de 3/minut. A fost cea mai mare piesa de artilerie care a bubuit vreodata pe pamant romanesc.

Misiunea de protectie a coastei romanesti, incluzand bateriile Tirpitz si Lange Bruno, a revenit Divizionului 613 artilerie marina de coasta, comandat de capitanul de corveta Fritz Sureth. Bateriile de tun erau astfel plasate incat acopereau cu foc intregului camp de mine ce proteja Constanta dinspre mare.

Ambele baterii au fost date in folosinta in Martie 1941, si nu a durat mult pana au fost si intrebuintate intr-o misiune reala. Pe 26 Iunie 1941, are loc atacul fortei navale sovietice asupra Constantei, distrugătoarele Moskva şi Kharkov (distrugatoare clasa Leningrad, 6 tunuri de 130 mm) trimitand 350 de obuze asupra portului si a gării Palas. Sunt lovite cateva vagoane-cisterna si unele magazii. Bateria de coasta de la Agigea raspunde imediat cu foc. Distrugatoarele romanesti NMS Regina Maria and NMS Marasti intra in lupta si deschid focul asupra navelor sovietice. Bateria Tirpitz deschide focul la orele 4:22, executand 10 salve (unele surse specifica chiar 39 de focuri) catre navele inamice: o prima salva pentru reglarea elementelor de tragere, apoi trei salve cu toate cele 3 tunuri. Harkov este avariat usor de loviturile distrugatoarelor romanesti si a tunurilor germane si se retrage. Incadrat intre obuze ce explodau agonizant de aproape, Moskva lanseaza perdea de fum si face un rondou in incercarea de a degaja lupta. Panicat, echipajul indrepta vasul chiar spre campul de mine. Inevitabil, loveste o mina ce explodeaza si rupe vasul in doua. Moskva se scufunda imediat, la 40 de metri adancime, travers de Tuzla, luand cu ea 331 din cei 400 de membri ai echipajului.

 

Se pare ca a fost singura misiune a bateriei Tirpitz. In urma evenimentelor din 23 August 1944, bateria a fost alarmata si pregatita pentru foc impotriva orasului si portului Constanta; la ce putere de foc avea, literalmente facea praf tot orasul. Din fericire nu a fost cazul, comandantul Diviziei 9 Infanterie, generalul Constantin Ionascu si contraamiralul Horia Macellariu s-au intalnit cu viceamiralul Brinkman, comandantul fortelor navale germane din zona, iar bateria Tirpitz a primit ordin doar sa acoperea retragerea armatei germane in siguranta.

Pe 25 August 1944, al orele 17:50, capitanul Alexandru Martec se prezinta la bateria Tirpitz, cerandu-i comandantului sa predea obiectivul si sa plece imediat, fara sa treaca la agresiune. Raspunsul germanilor: “vom pleca in cursul noptii si va vom preda baza”. La ora 2:30, personalul bateriei se pune in miscare, dar nu inainte de a dinamita si arunca in aer toate instalatiile bateriei.  În jurnalul de Operatiuni al Comandamentului Fortelor Navale Romane se consemneaza la 26 august: “ora 02 si 30 de minute, la bateria Tirpitz se produc explozii si incendii. Bateria sare in aer. Pana la aceasta ora, bateria a fost in stare de functionare, acoperind retragerea navelor din port si a trupelor terestre germane din zona Constanta pana la frontiera bulgara”.

Bateria Tirpitz se mistuie sub daramaturi si flacari. La sfarsitul razboiului, militarii romani demonteaza ce a mai ramas din piesele de artilerie contorsionate si le depoziteaza in unitati, ca mai apoi acestea sa ajunga la topit. Asa a sfarsit bateria Tirpitz… dar a mai ramas ceva si pentru contemporaneitate.

 

 BATERIA TIRPITZ, 2012

Undeva, la intrarea in localitatea Lazu, pe partea dinspre mare, in camp deschis, in vecinatatea unei linii de tren aparate (candva) cu foisoare din 50 in 50 de metri. Ma indrept spre “un semn de pe Bing Maps”, o mogaldeata ce abia se zareste la orizont. Sper sa se transforme intr-o fundatie de beton cu fier contorsionat strambandu-se la Soare. O iau pe jos pentru a prelungi momentul intalnirii.

tirpitz_02

Si iat-o! Bateria Tirpitz, acesta Fata Morgana a exploratorilor istoriei Constantei. Sau, mai bine zis, ce a mai ramas din bateria Tirpitz. E doar o mica parte din ceea ce a fost, dar e mai mult decat ma asteptam. Nu doar o fundatie ascunsa sub stratul de pamant, ci o cazemata, un pillbox in toata puterea cuvantului. Cu un ditamai “crater” intr-un colt al buncarului. Cat sa bagi un tun de 280 mm… dar sa nu ne grabim. Locul  s-ar preta de asemenea pentru un tun AA.

tirpitz_04

Cazemata ne cheama mai aproape, asemenea lupului din poveste, nu cred ca mai aude bine dupa atatia ani de stat in mijlocul campului… Sa ne apropiem, sa-i luam masurile. Lungime 13 m, latime 8,5 m, inaltime 3 m. Grosimea zidului: 1,5 m. Iata si partile exterioare ale sistemului de ventilatie. Doua chiar!

Ajuns pe acoperisul constructiei, nu puteam alege ca prim obiectiv decat baza tunului. De coasta ori de antiaeriana.  Un hau de 1,7 m diametru si 2m adancime ce a gazduit o arma letala, ce a jucat un rol importanat in protectia Constantei. Unul dintre cele 3 tunuri care au lansat obuze asupra Moskvei, in dimineata zilei de 26 Iunie 1941? Am indoieli, locul unui asemena tun de mare calibru este la sol. De obicei, flak-ul se instala pe suprastructuri, din motive evidente.  Se observa fanta de incarcare cu munitie cascandu-se catre interiorul cazematei.

tirpitz_07b

Ce mai avem pe aici… sistemul de ventilatie, intotdeauna prezent la orice pillbox care se respecta. Aici, in dublu exemplar.

Primul ventilator al sistemului de ventilatie si tubulatura aferenta, si un close-up al partilor componente ale ventilatorului.

Iata si sistemul de ventilatie #2, cu ventilatorul aferent. Pe el putem distinge numarul 7966, fara indoiala un cod al modelului ventilatorului. Se observa ca cineva a incercat sa desfaca piulita rotorului cu o dalta si un ciocan.

Pana acum, descoperiri importante. Insa ceea ce e mai bun, urmeaza! Pe latura Vestica a constructiei dau peste ceea ce orice explorator al WW2 isi doreste: o intrare in cazemata!

O ultima privire de-a lungul zidului, catre inaltul cerului romanesc al sec. XXI si ma avant in strafundurile trecutului.

Un toc metalic greu, dotat cu 6 balamale masive amintesc vizitatorului ca se afla intr-un buncar german al WW2.  Si că, acum 70 de ani ar fi fost deja prea tarziu – gura de tragere a mitralierei ce se observa in perete nu lasa loc de interpretari.

Toti peretii au o tenta negricioasa – marturie al iadului ce s-a declansat in momentul in care bateria a fost dinamitata. Totul a fost ars, topit.

Si iarasi un ventilator, acelasi model precum cele de afara. Cu rotorul ramas la locul lui.

Surprize, surprize placute – iata celebrul model de tavan standard al buncarelor germane din WW2. E primul de acest tip pe care-l vad la noi. Atesta faptul ca bateria a fost lucrare 100% nemteasca.

Imediat la stanga se face un hol intunecos, cu gura de tragere in capat si cu doua camere pe dreapta. E intuneric bezna, iar eu nu am lanterna la mine, asa ca ma bazez pe fractiunea de secunda a flash-ului pentru a deslusi ceva in jur.

Din nou flanse de tubulaturi, nelipsitul ventilator si, la loc de cinste, o noua gura de tragere ce este directionata spre “intrarea din spate” a cazematei.

Dar sa ne intoarcem la baza holului si sa cercetam prima camera din dreapta. Intuneric, nu vad absolut nimic, doar in lumina blitz-ului (ca sa folosesc un termen german) zaresc tot felul de buloane si cleme atarnand din pereti si o flansa a sitemului de ventilatie.

 Partea de sus a peretilor e innegrita de foc. Ceva gunoi pe jos, dar multe daramaturi rezultate in urma dinamitarii… Halt! Un femur! Din fericire, un femur de vaca sau un alt animal ierbivor, sper.

Sistemul de prindere al mitralierei in placa blindata si,  iata-ma privind pe gura de tragere, gata sa descarc a… alti doi acumulatori ai aparatului foto.

Parasim camera pentru a intra in cea de-a doua incapere. Bezna, flanse, daramaturi si doi galosi intr-un colt. Nu sunt nemtesti, dar tot  e bine – nu sunt oase.

Doua flanse-gemene ale sistemului de ventilatie isi fac veacul pe un perete. Tencuiala a parasit pe mari suprafete betonul peretilor, sugerand o explozie ce ar fi putut avea loc in incapere. In  momentul in care trecem spre urmatoarea incinta, ipoteza imi este intarita de starea deplorabila a masivului toc al fostei usi ermetice.

Noua incinta se bifurca in doua directii. Iar spre dreapta (Est) se afla “incaperea comorii” – camera tunului!  Nu putem  spune inca despre ce arma era vorba, teribilul tun de 280 mm ori un flak de calibru considerabil. Peretii par ciopliti cu o dalta uriasa, dar principalul punct de atractie e plafonul si ceea ce ni se infatiseaza dincolo de deschiderea acoperisului camerei: locasul tunului. Spatiul unde “a salasluit balaurul” cu 3 capete si gheare de foc. Aici trebuie sa se fi aflat organele interne ale tunului, precum mecanismul de rotire.

In mijlocul acestor masive piese de artilerie, un tantar este surprins de aparatul foto survoland dezinvolt putul tunului. Fara pic de respect. :)

Ne intoarcem spre a o apuca pe ruta opusa camerei tunului, nu inainte de a arunca o ultima privire la structurile masive de otel ce ranforsau intreaga cazemata.

Zona opusa camerei tunului este un culoar ce da spre a doua cale de acces in cazemata, cu o dispunere cumva similara celei pe unde am intrat in cazemata. Intrarea, prevazuta candva cu o usa masiva, ce se inchidea ermetic, era protejata de o alta gura de foc, iar servantul mitralierei era postat, de cealalata parte a zidului, la capatul culoarului principal al buncarului.

O vedere de ansamblu a gurii de tragere si a ventilatorului aferent de evacuare a vaporilor de cordita. Orice incercare de luare cu asalt a buncarului, incercand a forta intrarea, era sortita esecului.

Urmatoarea fotografie reprezinta un zoom pe ventilatorul ce inca mai pastreaza rotorul sau. Doar ventilatoarele interioare mai pastrau rotoarele, deoarece acestea se demontau inspre interiorul tubulaturii, iar coturile conductelor de aer nu au permis extragerea rotoarelor.

Bateria Tirpitz s-a mistuit intr-o explozie puternica si in flacarile ce au urmat – germanii preferand sa distruga tunurile si intreaga baza, decat ca acestea sa cada in mainile rusilor. In interiorul buncarului s-a ajuns la temperaturi uriase care au mistuit totul. Pana si bucatile de lemn inserate in ziduri (pentru a agata de ele diversi suporti) s-au prefacut in carbune.

Usa buncarului ne pofteste afara. Am cotrobait destul prin istoria ei plina de bubuituri, flacari, daramaturi si fier contorsionat. Parasesc bateria Tirpitz printr-o “usa” identica cu cea pe unde am intrat, cu un sentiment amestecat, de satisfactie pentru aflare a unor raspunsuri, dar si de regret. Ar fi putut fi altfel. Nu bateria, ci istoria…

Auf Wiedersehen, Tirpitz Geschütz.  Si multumim ca nu ai intors tunurile spre Constanta, in zilele de dupa 23 August ’44…

Indepartandu-ne de ceea ce a mai ramas din bateria Tirpitz, observam ca la Nord de buncarul ce tocmai l-am explorat se afla o movila de pamant ce este inclusa in arealul fostei baze militare germane. Cu siguranta ca movila de pamant acopera parti ale bateriei, poate chiar un alt buncar identic, ori alte arme si instalatii ale bazei.

Din iarba ce acopera solul din jurul buncarului, apar din loc in loc segmente de sina de cale ferata ce aveau rolul de a stopa un atac cu care de lupta. Sa nu uitam ca ne aflam pe camp minat, la propriu. Din fericire, la timpul trecut.

Expeditia noastra nu se termina aici, baza Tirpitz era mult mai vasta decat ce se vede acum, personalul ce o deservea se ridica la cifra de 600 de oameni. La 75 de metri NE de buncar dam peste o alta constructie a bazei Tirpitz. Este vorba de o fundatie de forma hexagonala, cu un put tot de forma hexagonala, cu distanta intre laturi de 1,5 m, grosimea zidurilor (la varf) fiind de 85 de cm, dar crescand spre baza. Constructia este prevazuta cu o deschidere pentru accesul personalului ce deservea obiectivul.

Cu ajutorul Romanian Military History Forum am identificat constructia ca fiind fundatia unei instalatii radar FuMO 214. O instalatie radar pe masura tunurilor . Iata cum arata un radar FuMO 214 cu antena fixata pe soclul sau (in poza lipseste cabina de control).

fumo214

Inchei expeditia Tirpitz  chiar de pe acoperisul buncarului, cu o panorama la 360° ce evidentiaza pozitia dominanta a fostei baterii de tun asupra unei zone uriase a Litoralului.

ADAUGAT ULTERIOR:

Cei de la AxisHistory Forum au reusit un lucru cu adevarat remarcabil: identificarea (de pe eBay, clasic) a doua fotografii ce prezinta unul dintre tunurile bateriei Tirpitz, din Lazu, Constanta, Romania. Nu am rausit sa le gasesc sursa exacta pe eBay pentru a certifica intrucatva autenticitatea pozelor, insa, cuiva care a vizitat locatia fostei baterii Tirpitz, peisajul ce se observa in background-ul uneia dintre fotografii ii va parea cunoscut…

tirpitz_cta_2

Unul dintre tunurile de 280 ale bateriei Tirpitz, Constanta

tirpitz_cta_1-400x270

Ofiter inspecteaza unul dintre tunurile bateriei Tirpitz Constanta

      In plus, avem si confirmarea exactitatii localizarii bateriei Tirpitz in aceste coordonate. O harta topografica oficiala din 1979-’81 indica locatia bateriei “Terpiț”. Multumiri domnului Stefan C. de la geo-spatial.org, care ne-a furnizat o copie digitala a hartii respective.

Sursa articol si poze Aedificium, acolo unde veti gasi si un numar mult mai mare de poze foarte interesante.
 
13 iulie 2014|2 Comments
← Enciclopedia Armelor: Leviatanul Sovietic
2 thoughts on “Bateria “Tirpitz”, partea I”

    robi
    Post Time 13 iulie 2014 la 10:37 - Răspunde

    http://www.realitatea.net/eroi-umiliti-repatrierea-militarilor-din-afganistan-facuta-in-bataie-de-joc_1481820.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb
    sorin
    Post Time 13 iulie 2014 la 12:56 - Răspunde

    La cati bani avea statul roman in perioada interbelica din industria petroliera, inceputul razboiului ar fi trebuit sa ne gaseasca cu o armata numeroasa, foarte bine instruita si echipata cu cea mai performanta tehnica de lupta daca tara ar fi fost condusa in ultimii 10 ani de oameni responsabili si pragmatici."
Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 13, 2014, 22:35:17

" http://www.realitatea.net/eroi-umiliti-repatrierea-militarilor-din-afganistan-facuta-in-bataie-de-joc_1481820.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 16, 2014, 00:46:00

 "
Submarinul Delfinul – Ce a fost si nu mai este…
by: George GMT
Posted in: Marina Romana
Share

Despre arma “Submarine” in Fortele Navale Romane, din pacate, nu putem vorbi decat la trecut…Trecut ce l-am putea numi glorios! Despre prezent insa…cuvintele marelui nostru poet national Mihai Eminescu, il reflecta intru-totul: “Au prezentul nu ni-i mare? N-o sa-mi dea ce o sa cer?”

Frumoase si nemuritoare versuri stimati cititori, adaptate perfect prezentului…Fiindca perspectivele acestei arme sunt sumbre si lipsite de speranta! Insa inceputul ei, a fost marcat de dorinta Romaniei de a avea in componenta Marinei sale o arma de viitor, de mare valoare operativ-tactica; dorind prin aceasta a-si crea o Flota moderna.

Primul submarin din dotarea Marinei Regale Romane (MRR), a fost DELFINUL, construit intre anii 1927-1931, pe santierele Quarnaro din Fiume, pe atunci in Italia, actualmente Rjeka, si a reprezentat un mare pas inainte dar si un motiv de mandrie pentru Romania de atunci.

Nasterea sa nu a fost deloc usoara, fiind marcata in epoca de neintelegeri politice, financiare, economice, datorate atat clasei politico-militare romanesti de atunci (“Traditie si Continuitate” nu-i asa?), dar si partii contractante italiene; toti acesti factori afectand derularea programului si intrarea in inzestrare a navei.

Trebuie sa mentionez insa faptul ca MRR a mai avut intentia de a se dota cu submarine, dar DELFINUL a fost prima intentie de acest fel care s-a concretizat. Astfel, in anul 1915, un mic submarin comandat de Romania santierelor FIAT din La Spezia (Italia), a fost preluat deMarina italiana. In 1920, MRRa renuntat din motive financiare (vesnica problema romaneasca), la submarinul de 350 de tone comandat in Franta, firmei Schneider-Creussot.

Insa, in anul 1926, MRR si-a dat seama ca este absolut stringenta dotarea cu nave si submarine noi (problema si necesitate ce, din pacate, este URGENTA si in zilele noastre). Ca urmare s-au comandat in Italia, doua distrugatoare, o nava baza pentru submarine (denumita ulterior CONSTANTA) si un submarin torpilor de tonaj mijlociu (600-700 de tone, ce dispunea de 6 tuburi lanstorpile si o autonomie de mars de 10000 de mile marine).

Desi partea italiana s-a angajat sa termine comenzile la timp, doar nava baza CONSTANTA a fost terminata la timp in anul 1929, lucrul la submarin avansand incet, cu toate ca partea romana supraveghea indeaproape desfasurarea lucrarilor. Abia in vara lui 1930 submarinul a fost lansat la apa, dar nici dupa sase luni acesta nu era gata, ceea ce a determinat Romania sa dea in judecata partea italiana (Romania apucase sa plateasca mare parte din valoarea constructiei si anume 135 milioane de lei, dintr-un total de 150 de milioane!). Intr-un final, dupa trei ani de tergiversari, procese, negocieri si…timp pierdut, lucrarile la submarin sau reluat, iar in anul 1935 acesta a intrat in probe, inclusiv cu echipaj romanesc, alaturi de nava baza CONSTANTA.

Submarinul a trecut cu bine toate probele, inclusiv cea de imersiune, reusind sa se scufunde pana la 82 de metri, iar in anul 1936 acesta a fost receptionat de echipajul romanesc. Primul echipaj romanesc de submarinisti, a fost cel de sub comanda capitanului Victor Voinescu (Nita).

Primul submarin din dotarea MRR, DELFINUL, se baza pe tehnologie constructiva germana, italiana si franceza, avand 650 de tone deplasament la suprafata, 900 de tone in imersiune, 6 tuburi lanstorpile de 533 mm (torpile tip Whitehead), un tun naval si AA Bofors de 102 mm, 2 periscoape Zeiss, o viteza la suprafata de 14 noduri/9 noduri in imersiune, 2 motoare Diesel Sulzer de 1600 CP pentru navigatia la suprafata si motoare electrice pe baterii Monza pentru navigatia in imersiune, autonomia de mars fiind de 10000 de mile marine cu un echipaj de 40 de oameni (6 ofiteri, 26 de maistrii si subofiteri si 8 oameni din contingent).

DELFINUL a reprezentat pentru Marina Romana un mare inceput! El a pus bazele dezvoltarii si implementarii acestei ARME inRomania, scolarizand primele echipaje, dezvoltand regulamente tehnice si tactice, pana atunci necunoscute si inexistente in Marina noastra.

Desi a avut o contributie majora in timpul WW II la actiunile MRR in Marea Neagra, submarinul DELFINUL a avut un destin sumbru…Acest submarin, alaturi de celelalte doua (RECHINUL, MARSUINUL), au fost “rechizitionate” de catre Marina Sovietica, dupa 23 august 1944, in data de 15 septembrie. El a fost retrocedat Marinei Romane in octombrie 1945, la Galati. Nava devenise insa depasita, iar conform tratatului de pace de la Paris, din februarie 1947, Romaniei i s-a interzis sa mai posede submarine. Intr-un final, datorita vechimii, submarinul DELFINUL, primul reprezentant al acestei ARME in Marina Romana, a fost casat si taiat. Singurele “amintiri” ale acestuia au ramas, ele fiind pastrate la Muzeul Marinei din Constanta si la Muzeul Tehnic din Bucuresti.

Nu putem incheia “trecutul” acestei arme, fara a aminti aici despre celelalte doua submarine romanesti: RECHINUL (S1) si MARSUINUL (S2), a caror constructie a inceput in anul 1938 la…Galati, sub indrumarea unor specialisti olandezi si germani. Deci, pe atunci se putea, acum insa NU!!! RECHINUL a fost retrocedat Marinei Populare Romane in anul 1951, fiind casat datorita vechimii in 1959. MARSUINUL datorita calitatilor sale, mult superioare celor ale submarinelor sovietice, n-a mai fost niciodata retrocedat Romaniei, ramanand definitiv in compunerea Flotei Rosii a Marii Negre, dupa septembrie 1944 (acesta era un submarin torpilor de 630 de tone, cu o lungime de 72 de metri, armat cu sase tuburi lanstorpile de 533 mm, un tun de 88 mm AA/naval si un tun de 20 mm Oerlikon. Submarinul avea inclusiv torpile electrice G-7, o noutate in domeniu pe atunci).

                                                   Submarinul Marsuinul

                                    Rechinul(in dreapta) si Marsuinul in port

Toate cele trei submarine au servit MRR sub deviza (valabila si in prezent): AUDACES FORTUNA JUVAT /SOARTA FAVORIZEAZA PE CEI INDRAZNETI (Vergiliu). Din pacate insa, nu a favorizat si aceasta ARMA…

Prezentul acestei ARME se rezuma la UN singur submarin! Actualul submarin DELFINUL, a aparut in inventarul Marinei Militare Romane in anul 1986, fiind de constructie sovietica, clasa KILO (Proiect 636). El era trecut la SECRET, nimeni din personalul Marinei nu avea voie sa vorbeasca despre el. Paranoia specifica vremii…

                                               Submarinul Delfinul

Ca o caracteristica aparte a acestuia, este faptul ca detine inca recordul national de viteza in imersiune (Diesel cu 24,5 noduri; electric cu 22 de noduri), fiind la acel moment un mijloc de lupta ultramodern, ce avea urmatoarele caracteristici:

-deplasament  2325 de tone la suprafata; 3076 de tone in imersiune;

-lungime  72,6 metri;

-latime  10 metri;

-pescaj  6,6 metri;

-propulsie   diesel-electric, 2 motoare Diesel, 3650 CP; 2 generatoare electrice, 1 motor 5900 CP (4,34 MW);

-viteza-   10 Nd la suprafata/20 Nd in imersiune/ 9 Nd cota periscopica;

-armament-  torpile: 6 tuburi lanstorpile, calibrul 533 mm.

DELFINUL, dispune de un complex automatizat de lansare torpile calibru 533 mm, compus din şase tuburi, toate dispuse in prova. De la bord se pot lansa şapte tipuri de torpile, printre care şi torpile teleghidate prin fir tip TigerFish, dar şi torpile de viteză cu oxigen. Sistemul de realimentare a tuburilor este de tip revolver, dublat de unul mobil şi unul fix. Fiecare sistem are căte şase torpile. Submarinul poate lansa 18 torpile in 6,4 minute şi mai poate lua la bord 24 de mine speciale. Delfinul mai deţine un sistem de lansare a ţintelor false şi un complex de rachete antiaeriene IGLA 1. Ca senzori, submarinul are trei sisteme de radiolocaţie. Observaţia la suprafaţă se face pănă la 50 de km, iar submersibilul mai deţine sisteme de protecţie şi bruiaj pentru ducerea războiului electronic. Pentru lupta in imersiune, Delfinul este dotat cu un complex hidroacustic GAS, compus din şase staţii de ascultare, care pot sesiza zgomotele navelor in regim pasiv pe o rază de 200 de km. In prova, submarinul este dotat cu detectoare de mine şi mai are un sistem de supraveghere a regimului de funcţionare a elicei. Prin aceste sisteme, calculatorul de bord BIUS poate supraveghea şi urmări ţintele submerse in regim activ (impuls-ecran) la distanţe de pănă la 80 de km. De asemenea, poate urmări in două sectoare diferite evoluţia ţintelor şi poate determina simultan elemente de atac. Asupra acestora se pot lansa succesiv şarje de torpile.

Despre acest submarin circula multe legende, dar cea mai interesanta este cea legata de presupusele “exercitii” ale acestuia cu…americanii. Se pare ca DELFINUL monitoriza, toate navele americane atunci cand acestea se aflau in apele noastre teritoriale, in cursul unor vizite de curtoazie. El, se pare, n-a fost niciodata detectat de catre acestea, desi a efectuat treceri pe sub navele americane! Acest lucru, daca este adevarat, confirma mult despre calitatea si tehnologiei ruseasca in materie de submarine; basca ca DELFINUL are invelis de…cauciuc (dupa unele surse).

                                             Delfinul alaturi de Marasesti

Marina Romana avea in intentie cumpararea a inca 2-3 submarine de acest tip, initiativa ce nu s-a materializat datorita schimbarii regimului si a situatiei politico-militare a tarii.

Au existat zvonuri cu privire la intentia Romaniei de a construi in tara, sub licenta chinezeasca, a unor submarine mici, costiere, ceea ce ar fi fost o frumoasa reinnodare a traditiei constructiei de submarine in tara, fiind totodata o dezvoltare a acestei ARME.

Se pare ca Marina Romana a incercat pe la inceputul secolului XXI, sa achizitioneze din SUA, un submarin cu propulsie nucleara, second-hand! Romania intentiona sa-l dea la schimb pe DELFINUL (devenit inoperabil datorita lipsei bateriilor), la care se adauga suma de bani aferenta achizitiei si instruirii echipajului. Din pacate, totul a ramas doar pe hartie, autoritatile americane fiind surprinse de cererea noastra, considerand ca: “Nu-i cazul sa avem asa ceva in dotare!” Daca a fost sau nu un obiectiv PREA AMBITIOS pentru noi, nu vom sti niciodata!

DELFINUL insa zace in rada portului Constanta de peste 10 ani, degradandu-se si pierzandu-si valoarea operativ-tactica. Echipajul initial s-a destramat, o parte angajandu-se la firme private unde opereaza ROV-uri si sunt…bine platiti, iar efortul Marinei de a-l conserva, duce catre…NICAIERI. Ramas fara baterii si incapabil de a se scufunda in siguranta, DELFINUL ar avea nevoie de peste 40 de milioane de euro pentru revitalizare, fiindca despre modernizare nici nu mai incape vorba!

Insa, pe masura ce timpul trece, DELFINUL (unicul submarine al Marinei Romane) se “scufunda” in anonimat si uitare, devenind din cea mai complexa arma ce au avut-o vreodata Fortele Navale Romane, un simplu obiect de inventar, absolut inutil, amintind de ceea ce a fost ODATA…

Pacat insa ca Romania n-a “putut” lua exemplul Poloniei, care si-a modernizat submarinele din clasa KILO, in numar de doua, contemporane cu DELFINUL, cu sprijin german si pe santierele proprii.

Pacat de dezinteresul manifestat fata de aceasta arma de elita, absolut necesara si unica, de catre clasa politica ce s-a perindat la conducerea tarii, dupa 1989.

Pacat ca Fortele Navale Romane, nu dispun de capabilitati de lupta submarina, atat de necesare in contextual politico-militar zonal.

Multi analisti si specialisti straini considera ca o Marina fara submarine, doar cu nave de suprafata (la noi si acestea sunt la un nivel de dotare lamentabil) este ca si INEXISTENTA!

Ce va adduce viitorul, daca va adduce ceva, nimeni nu stie! Insa, mahnirea si neancrederea fata de PROMISIUNILE de “bine”, legate de evolutia Marinei Romane (cel putin in prezent) si fondurile “imense” alocate acesteia, ma fac sa inchei asa cum de altfel am inceput, sub auspiciile versurilor eminesciene:

“Si acum priviti cu spaima fata noastra sceptic-rece.

Va mirati, cum de minciuna astazi nu vi se mai trece.”

Si pentru ca se apropie ZIUA MARINEI, urez din suflet tuturor marinarilor romani, civili sau militari, tot binele din lume si sa revina intotdeauna la tarm sanatosi, iar viitorul sa le aduca dotarea si recunoasterea pe care le merita. LA MULTI ANI!

WW
6 august 2011|51 Comments
← Suhoi T-50 PAK FA , in curand si la granitele noastre…
Eroii Romaniei – Intregitori de neam – Mihai Viteazul →
51 thoughts on “Submarinul Delfinul – Ce a fost si nu mai este…”

    romania inedit
    Post Time 6 august 2011 la 16:05 - Răspunde

    Eu cred ca este mai mult decat incompetenta, este un plan bine organizat de distrugere sistematica a Romaniei .
        George GMT
        Post Time 6 august 2011 la 16:45 - Răspunde

        Bre daca ar fi un plan satanic ar fi bine.Am avea o sansa sa luptam, dar cum este doar incompetenta interna, cu cine sa luptam?! "

 " http://www.rumaniamilitary.ro/submarinul-delfinul-ce-a-fost-si-nu-mai-este#more-561 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din Iulie 16, 2014, 13:45:40
Submarinul Delfinul – Ce a fost si nu mai este.....
Armata Romana- Ce a fost si nu mai este....
Flota Romaneasca ce a fost si nu mai este....
Intr-un cuvant; Romania ce a fost si ce a ajuns ....


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 20, 2014, 10:18:21

" http://www.academiacatavencu.info/opinii/pe-tortionar-sa-nu-l-lasi-sa-traiasca--37073?c=q2561 "

 (http://www.academiacatavencu.info/imagine/613x343/Pe%2Btor%25C5%25A3ionar%2Bs%25C4%2583%2Bnu-l%2Bla%25C5%259Fi%2Bs%25C4%2583%2Btr%25C4%2583iasc%25C4%2583%253F_43872.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 23, 2014, 00:56:05

" http://economie.hotnews.ro/stiri-it-17722912-vom-martorii-unui-razboi-cibernetic-unde-duce-cursa-inarmarii-cat-grave-pot-atacurile.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 28, 2014, 19:11:50

 " http://www.business24.ro/google/stiri-google/fondatorul-wikipedia-google-n-ar-trebui-lasat-sa-cenzureze-istoria-in-baza-dreptului-la-uitare-1547897?utm_source=Newsletter__Ultimele_24h&utm_medium=gmail.com&utm_campaign=newsletter_165450 "

 " Jimmy Wales, fondatorul enciclopediei participative online Wikipedia, avertizeaza ca Google nu ar trebui lasat "sa cenzureze istoria", in baza dreptului la uitare, precizand ca decizia recenta a Curtii Europene de Justitie (CEJ) in acest sens lasa loc la interpretari si este "confuza".

"Legea, asa cum este ea acum, este confuza. Avem aceasta regula a CEJ, care lasa loc la interpretari si este foarte greu de talmacit", a declarat Jimmy Wales, care a cofondat enciclopedia online gratuita Wikipedia in 2001.

"As spune ca cea mai mare problema pe care o avem este aceea ca legea pare sa indice faptul ca Google trebuie sa cenzureze linkuri care trimit la informatii care sunt in mod evident publice - linkuri la articole legal publicate, la stiri demne de incredere", a declarat Jimmy Wales, vineri, la BBC Radio 4.

Jimmy Wales a precizat ca nu poate vorbi din perspectiva Google, precizand ca este doar consilier extern al companiei. El a spus ca face recomandari generale reprezentantilor motorului de cautare si, totodata, face recomandari autoritatilor in privinta reformarii legislatiei.

Wales a mai spus ca protejarea datelor personale este un domeniu vast, "aproape orice aspect care vizeaza o persoana putand fi considerat a fi o informatie personala - inclusiv faptul ca primul ministru este casatorit".

"Ceea ce trebuie sa facem cand vorbim despre protectia utilizatorilor... vorbim despre companii care detin informatii si trebuie sa le gestioneze intr-un mod corect - vorbim in acest caz despre informatii private, despre evidentele medicale ale oamenilor, despre aspectele financiare ale acestora. Este o categorie complet diferita", a mai spus Jimmy Wales.

Potrivit acestuia, Claude Moraes, presedintele Comisiei pentru libertati civile din Parlamentul European, a fost de acord cu faptul ca aceasta lege este "confuza", avand la baza acte normative din 1995 privind protectia datelor personale.

Numarul solicitarilor de stergere din cautari primite de Google

Pana pe 18 iulie, Google a primit peste 91.000 de solicitari de stergere din cautari a 328.000 de linkuri, a declarat un reprezentant al Google, vineri, responsabililor de la Bruxelles, conform unor surse citate de bloomberg.com.

Google Inc. a comunicat organismelor de reglementare europene responsabile cu protejarea datelor utilizatorilor ca a raspuns pozitiv la mai mult de jumatate din cererile pe care le-a primit in baza "dreptului de a fi uitat", a declarat aceeasi sursa.

Cele mai multe cereri au fost din Franta (17.500 pentru 58.000 de linkuri) si din Germania (16.500 pentru 57.000 de linkuri), a mai spus aceeasi sursa.

Google a respins mai mult de 30% din solicitarile primite si a solicitat informatii suplimentare in urma unor astfel de cereri in 15% din cazuri.

Operatorul celui mai utilizat motor de cautare din lume a infiintat site-ul si o comisie de experti pe 29 mai, pentru a respecta o decizie a Curtii Europene de Justitie (CEJ) conform careia utilizatorii pot cere Google si altor motoare de cautare pe internet sa stearga din rezultatele cautarilor online unele link-uri catre stiri, decizii judecatoresti si alte documente care contin informatii inadecvate, irelevante si care incalca dreptul la viata privata.

Astfel, Google a publicat pe internet un formular care poate fi accesat de orice persoana din Europa care doreste sa solicite eliminarea anumitor rezultate ce apar pe acest motor de cautare.

Google a eliminat 4.611 linkuri, cereri trimise din Romnaia

Din Romania, Google a primit 932 de cereri de eliminare din cautari a 4.611 linkuri, in baza "dreptului de a fi uitat". Aceste solicitari au fost primite in perioada 29 mai - 30 iunie, dupa cum au declarat reprezentantii Google Romania.

Compania Google a precizat la momentul respectiv ca nu va sterge toate aceste linkuri, ci va analiza fiecare cerere in parte si va decide in functie de relevanta fiecareia.

"Am inceput de curand sa punem in aplicare cereri de eliminare a unor rezultate din cautari, in conformitate cu decizia Curtii Europene de Justitie (CEJ). Acesta este un proces nou si in continua evolutie pentru noi. Continuam sa analizam reactiile pe care le primim si, totodata, sa colaboram cu autoritatile de protectie a datelor si alte organizatii pentru a ne conforma deciziei CEJ", a anuntat Google.

Decizia Curtii Europene de Justitie a fost o surpriza pentru Google si alte companii de profil aflate in atentia Uniunii Europene pentru practicile in domeniul respectarii vietii private. Blocul comunitar vrea sa extinda prerogativele autoritatilor de reglementare in domeniul protejarii datelor, astfel incat acestea sa poata aplica amenzi in cazul nerespectarii prevederilor legale.

Dezvaluirile legate de spionarea de catre Statele Unite a unor cetateni ai UE, inclusiv a unor politicieni, intre care cancelarul german Angela Merkel, au sporit atentia acordata protejarii vietii private.

Directorul general al Google, Larry Page, a avertizat insa ca decizia CEJ ar putea incuraja regimurile politice represive sa incerce sa cenzureze internetul, potrivit unui interviu acordat Financial Times.

Odata cu implementarea deciziei CEJ, Google a eliminat din rezultatele cautarilor articole ale unor institutii de media, intre care s-au numarat BBC si The Guardian. Dupa ce si-a atras acuzatii de cenzura, Google a inceput sa reintegreze in rezultatele cautarilor unele link-uri pe care le eliminase in numele asa-numitului "drept de a fi uitat". "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 29, 2014, 01:19:13

 " http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/05/07/sa-i-raspundem-lui-ovidiu-raetchi-cainele-mafiotului-dan-voiculescu/ "

 " http://www.pesurse.ro/2014/07/28/nstase-nostaligic-la-10-ani-de-la-ncheierea-mandat//#news "

 (http://users.heeloo.ro/u136093598055924620559/gallery/140656465844062418440_Adrian-Nastase--panseuri-de-dupa-gratii-cu-gandul-la-Putin-si-la-epoca-de-glorie.jpg)


 " http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/02/19/am-intrat-in-atenia-trustului-jidovesc-ringier-nemernicii-astia-sunt-aripa-financiara-a-mossadului-din-elevetia/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 29, 2014, 01:22:53

" http://www.rumaniamilitary.ro/industria-de-aparare-romaneasca-trebuie-sa-moara#more-29039 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Iulie 29, 2014, 05:00:44

  " http://deveghepatriei.wordpress.com/2014/01/20/1943-maresalul-ion-antonescu-seful-statului-roman-inaugureaza-strandul-din-cadrul-spitalului-evreiesc-elias-evreii-din-romania-si-khazarii-bolsevici-din-rusia-actual-stat-terorist-israel/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 02, 2014, 18:50:21

" http://saccsiv.wordpress.com/2014/06/18/foto-swastika-pe-primele-uniforme-ale-armatei-rosii-bolsevice/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 02, 2014, 18:55:28

" http://saccsiv.wordpress.com/2014/06/18/foto-swastika-pe-primele-uniforme-ale-armatei-rosii-bolsevice/ "

 (https://conservativlib.files.wordpress.com/2007/08/ussr-socialist-swastika1919-1920cav-red-army-prikaz.jpg?w=720)

" https://saccsiv.wordpress.com/2009/09/10/foto-soc-swastika-bolsevica-pe-un-document-din-1919/ "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 06, 2014, 04:51:28

" http://www.rumaniamilitary.ro/a-inceput-schimbarea-la-fata#more-29389 "


Titlul: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: emirad din August 06, 2014, 08:40:25

" http://www.rumaniamilitary.ro/a-inceput-schimbarea-la-fata#more-29389 "

   Așa...
   În spațiul public civic (așa-zisa societate civilă) sunt lingăi și lingăi ai lingăilor. Lingăii se aleg dintre persoanele publice...ziariști, analiști ș.a...Lingăii lingăilor sunt oameni simpli care în discuțiile particulare, între prieteni, vecini, la locul de muncă prezintă, multiplică și laudă prestațiile lingăilor.
   Dacă mai intră și pe câte-un forum în același scop e și mai bine pentru ei, deoarece îi pot urmări mai mult de doi, trei care participă la o discuție live.
   Lingăii s-ar vlăgui dacă nu ar fi lingăii lingăilor care să le mai facă din când în când câte-un masaj cu limba prin zonele inghinală și dorsală.
   Și acum să transpunem la situația de față:
   Unul dintre liderii pupincurbăsiștilor din presa centrală obscur finanțată de serviciile lui Băsescu, pe numele lui Dan Turturică publică un articol despre "Schimbarea la față" legând această importantă sărbătoare creștină de schimbarea la față - în bine, bineînțeles - făcută țării de Traian Băsescu. A câta blasfemie, oare, a acestor oameni fără Dumnezeu? Acest D. Turturică este LINGĂUL.
   Și acum își intră în rol LINGĂUL LINGĂULUI. În cazul nostru postacul de pe forum. Care se scoală la cinci dimineața și ne propune nouă, indicându-ne linkul, să citim articolul blasfemiatorului. LINGĂUL LINGĂULUI este la rândul lui un blasfemiator dovedit nu cu multe zile în urmă.
   LINGĂUL LINGĂILOR este printre altele și laș și fricos. Nu ne spune pe cine linge, pentru că i-e rușine, la fel cum a făcut și cu Andreea Pora.
   Tot lașitatea și frica este cea care îi pune în situația să-i amenințe pe adversari. Toți cei care nu sunt de acord cu ei trebuie deferiți justiției. Dacă nu pentru infracțiuni la siguranța statului, atunci măcar pentru vreo insultă, vreo calomnie ceva. N-o să fac acum comparația cu delatorii din primii ani de după instaurarea regimului comunist, cu infierarea populară a adversarilor politici. Trebuie să mai vorbim și altă dată.
   Așadar, bunul meu prieten F1989 se scoală la cinci dimineața și-mi propune să-l citesc pe Turturică.
   Îți face meseria omul. Oare în afară de compasiune mai este demn de ceva acest ins?
   
 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 06, 2014, 18:18:06

" http://www.rumaniamilitary.ro/a-inceput-schimbarea-la-fata#more-29389 "

" https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a5I08fnjw8k "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 06, 2014, 18:49:16

" http://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi  "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 08, 2014, 20:42:47

" http://www.business24.ro/internet/stiri-internet/kaspersky-lab-sase-site-uri-din-romania-afectate-de-atacul-epic-turla-1548278?utm_source=Newsletter__Ultimele_24h&utm_medium=gmail.com&utm_campaign=newsletter_167920 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 08, 2014, 20:57:57

 " https://www.youtube.com/watch?v=SSqPbwxVaE8 "

 Pastorul penticostal Mihai Gidea , intr-o postura mai putin cunoscuta.

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 11, 2014, 03:01:58

 " Libertatile pentru care s-a plimbat Mircea Badea
de Vlad Mixich       HotNews.ro
Duminică, 10 august 2014, 12:35 Actualitate | Opinii

 Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea securistului-turnător Dan Voiculescu de a fura.

Dan Voiculescu a  cumpărat de la statul român, în cea mai exclusivistă zonă din Bucureşti, un teren de 36.676 metri pătraţi pentru doar 104.730 de euro. În aceeaşi perioadă mii de români tineri se îndatorau pe viaţă la bănci pentru a cumpăra cu aceeaşi sumă o cutie de 100 metri pătraţi într-un bloc comunist.       

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea patronului său Dan Voiculescu de a-şi bate joc de românii simpli.

Pentru a-şi amâna procedural procesul, Dan Voiculescu a demisionat de două ori din Parlamentul României. Ultima oară a făcut-o la doar două luni după ce a fost votat de oameni care l-au crezut pe cuvânt.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea lui de a porcăi în public, de a batjocori şi înjura în fiecare zi în faţa a sute de mii de oameni pe oricine doreşte.

E suficient ca într-o zi să ai o opinie diferită de a lui şi gata: nu contează că eşti scriitor, sportiv, profesor sau un simplu angajat. Mircea Badea va arunca o găleată de lături peste numele oricui.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea prietenului său Mihai Gâdea de a organiza linşaje televizate la oră de maximă audienţă.
 


S-a întâmplat de mai multe ori, ţinta nefiind doar politicienii. I s-a întâmplat lui Andrei Pleşu, i s-a întâmplat lui Mircea Cărtărescu, s-a întâmplat unor oameni, până atunci anonimi, a căror singură vină era că încercau să-şi facă meseria.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea de a-şi minţi colegii din televiziunea în care lucrează.

De mai bine de două zile vedetele Antenei 3 susţin că postul lor este confiscat. Principiul de bază al propagandei spune că orice minciună repetată de o mie de ori devine un adevăr. Am văzut cum câţiva reporteri care lucrează la Antena 3 au căzut în capcana acestei minciuni.

Nu postul Antena 3 este confiscat. Ci averea lui Dan Voiculescu. Mircea Badea s-a lăudat întotdeauna cu independenţa financiară a televiziunii la care lucrează. Consecutiv, confiscarea averii lui Dan Voiculescu nu ar trebui să afecteze funcţionarea Antenei 3.

Licenţa de emisie sau echipamentul tehnic al televiziunii nu va fi confiscat. Antena 3 poate emite liniştită din aceeaşi clădire. Va trebui doar să plătească chirie noului proprietar, statul român.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea de a manipula, de a mistifica, de a ameninţa.

Din păcate nu este singurul care face asta. Exemplul lui a făcut pui în toate taberele politice şi în multe alte televiziuni de ştiri. Dar Badea este singurul care face în public o plimbare pentru toate aceste practici.

Nu credeam că voi fi nevoit să povestesc vreodată asta. Nu cu mult timp în urmă am nimerit la o cină cu unul dintre dirijorii Antenei 3. Nu-i pot spune numele, căci cadrul era privat.

După câteva pahare de vin, omul s-a tras lângă mine, m-a privit drept în ochi şi mi-a spus: „Eu îmi fac foarte bine meseria. Ştii care e meseria mea? Să manipulez. Şi sunt foarte bun la asta. În fiecare seară manipulez câteva milioane de oameni”.

Pentru această libertate s-a plimbat Mircea Badea.


Context: Urmare a condamnării patronului său, Dan Voiculescu, vedeta TV Mircea Badea a iniţiat o aşa-numită "Plimbare a libertăţii". Televiziunea Antena 3 a difuzat clipuri prin care chema telespectatorii în stradă. "Titlul: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: emirad din August 11, 2014, 12:20:18

 " Libertatile pentru care s-a plimbat Mircea Badea
de Vlad Mixich       HotNews.ro
Duminică, 10 august 2014, 12:35 Actualitate | Opinii

 Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea securistului-turnător Dan Voiculescu de a fura.

Dan Voiculescu a  cumpărat de la statul român, în cea mai exclusivistă zonă din Bucureşti, un teren de 36.676 metri pătraţi pentru doar 104.730 de euro. În aceeaşi perioadă mii de români tineri se îndatorau pe viaţă la bănci pentru a cumpăra cu aceeaşi sumă o cutie de 100 metri pătraţi într-un bloc comunist.       

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea patronului său Dan Voiculescu de a-şi bate joc de românii simpli.

Pentru a-şi amâna procedural procesul, Dan Voiculescu a demisionat de două ori din Parlamentul României. Ultima oară a făcut-o la doar două luni după ce a fost votat de oameni care l-au crezut pe cuvânt.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea lui de a porcăi în public, de a batjocori şi înjura în fiecare zi în faţa a sute de mii de oameni pe oricine doreşte.

E suficient ca într-o zi să ai o opinie diferită de a lui şi gata: nu contează că eşti scriitor, sportiv, profesor sau un simplu angajat. Mircea Badea va arunca o găleată de lături peste numele oricui.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea prietenului său Mihai Gâdea de a organiza linşaje televizate la oră de maximă audienţă.
 


S-a întâmplat de mai multe ori, ţinta nefiind doar politicienii. I s-a întâmplat lui Andrei Pleşu, i s-a întâmplat lui Mircea Cărtărescu, s-a întâmplat unor oameni, până atunci anonimi, a căror singură vină era că încercau să-şi facă meseria.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea de a-şi minţi colegii din televiziunea în care lucrează.

De mai bine de două zile vedetele Antenei 3 susţin că postul lor este confiscat. Principiul de bază al propagandei spune că orice minciună repetată de o mie de ori devine un adevăr. Am văzut cum câţiva reporteri care lucrează la Antena 3 au căzut în capcana acestei minciuni.

Nu postul Antena 3 este confiscat. Ci averea lui Dan Voiculescu. Mircea Badea s-a lăudat întotdeauna cu independenţa financiară a televiziunii la care lucrează. Consecutiv, confiscarea averii lui Dan Voiculescu nu ar trebui să afecteze funcţionarea Antenei 3.

Licenţa de emisie sau echipamentul tehnic al televiziunii nu va fi confiscat. Antena 3 poate emite liniştită din aceeaşi clădire. Va trebui doar să plătească chirie noului proprietar, statul român.

Mircea Badea s-a plimbat pentru libertatea de a manipula, de a mistifica, de a ameninţa.

Din păcate nu este singurul care face asta. Exemplul lui a făcut pui în toate taberele politice şi în multe alte televiziuni de ştiri. Dar Badea este singurul care face în public o plimbare pentru toate aceste practici.

Nu credeam că voi fi nevoit să povestesc vreodată asta. Nu cu mult timp în urmă am nimerit la o cină cu unul dintre dirijorii Antenei 3. Nu-i pot spune numele, căci cadrul era privat.
După câteva pahare de vin, omul s-a tras lângă mine, m-a privit drept în ochi şi mi-a spus: „Eu îmi fac foarte bine meseria. Ştii care e meseria mea? Să manipulez. Şi sunt foarte bun la asta. În fiecare seară manipulez câteva milioane de oameni”.
Pentru această libertate s-a plimbat Mircea Badea.
Context: Urmare a condamnării patronului său, Dan Voiculescu, vedeta TV Mircea Badea a iniţiat o aşa-numită "Plimbare a libertăţii". Televiziunea Antena 3 a difuzat clipuri prin care chema telespectatorii în stradă. "   Propagandă bășisto-portocalie postată  de liderul acestei propagande, Florin 1989!
   Tratați-o ca atare.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 11, 2014, 12:25:02

 " http://www.gandul.info/puterea-gandului/omule-care-fluturi-un-steag-13067874 "

 "  Mai poţi?

Nu te-ai săturat să fii dus de nas?

N-ai obosit să fii scos la defilare, la marşuri, la revoluţie, la plimbare?

Mai suporţi să fii carnea de tun a unor securişti bătrâni? Te-a chemat Iliescu, te-a chemat Băsescu, acum te cheamă Voiculescu. Întotdeauna ţi-au spus că undeva este un pericol. Întotdeauna a fost nevoie de tine şi de alţi oameni responsabili ca să apăraţi ţara. Ai apărat-o de terorişti, de golani, de unguri, de români ca tine. Oare când o să te aperi şi pe tine? Când o să te opreşti şi o să zici: „Gata, v-am apărat destul, acum o să mă ocup de mine”. Sau oare nu ştii că prosperitatea şi liniştea oamenilor îi sperie cel mai tare?

Ei au nevoie de oameni săraci şi disperaţi, de mase de manevră pe care să le plimbe ca pe vitele cu microbuzul la alegeri, de creduli pe umerii cărora să-şi întemeieze dinastiile.

Cât timp o să-i mai crezi orbeşte? O duci mai bine după 25 de ani în care ţi-ai oferit încrederea ta acestor negustori de iluzii? Pe credulitatea ta au ajuns la putere, pe sufletul tău iertător şi-au făcut averi cum nici nu-ţi închipui. Crezi că ei dau vreun ban pe tine? Nu vezi că te tratează ca pe un cerşetor căruia îi aruncă măruntul din buzunare la alegeri? Chiar îţi place să aştepţi ca cineva să-ţi dea ceva, să te miluiască? Îţi place să aduni fărâmele de la masa bogaţilor? "

Continuarea in link-ul de mai sus ! "


Titlul: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: emirad din August 11, 2014, 12:27:18

 " http://www.gandul.info/puterea-gandului/omule-care-fluturi-un-steag-13067874 "

 "  Mai poţi?

Nu te-ai săturat să fii dus de nas?

N-ai obosit să fii scos la defilare, la marşuri, la revoluţie, la plimbare?

Mai suporţi să fii carnea de tun a unor securişti bătrâni? Te-a chemat Iliescu, te-a chemat Băsescu, acum te cheamă Voiculescu. Întotdeauna ţi-au spus că undeva este un pericol. Întotdeauna a fost nevoie de tine şi de alţi oameni responsabili ca să apăraţi ţara. Ai apărat-o de terorişti, de golani, de unguri, de români ca tine. Oare când o să te aperi şi pe tine? Când o să te opreşti şi o să zici: „Gata, v-am apărat destul, acum o să mă ocup de mine”. Sau oare nu ştii că prosperitatea şi liniştea oamenilor îi sperie cel mai tare?

Ei au nevoie de oameni săraci şi disperaţi, de mase de manevră pe care să le plimbe ca pe vitele cu microbuzul la alegeri, de creduli pe umerii cărora să-şi întemeieze dinastiile.

Cât timp o să-i mai crezi orbeşte? O duci mai bine după 25 de ani în care ţi-ai oferit încrederea ta acestor negustori de iluzii? Pe credulitatea ta au ajuns la putere, pe sufletul tău iertător şi-au făcut averi cum nici nu-ţi închipui. Crezi că ei dau vreun ban pe tine? Nu vezi că te tratează ca pe un cerşetor căruia îi aruncă măruntul din buzunare la alegeri? Chiar îţi place să aştepţi ca cineva să-ţi dea ceva, să te miluiască? Îţi place să aduni fărâmele de la masa bogaţilor? "

Continuarea in link-ul de mai sus ! "


   Propagandă bășisto-portocalie postată  de liderul acestei propagande, Florin 1989!
   Tratați-o ca atare.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 11, 2014, 12:31:56

PSD-ist infocat scapat in libertate! Ocoliti cu grija poatarea acestuia ! ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: KRONSTADT. din August 11, 2014, 12:34:52

 " http://www.gandul.info/puterea-gandului/omule-care-fluturi-un-steag-13067874 "

 "  Mai poţi?

Nu te-ai săturat să fii dus de nas?

N-ai obosit să fii scos la defilare, la marşuri, la revoluţie, la plimbare?

Mai suporţi să fii carnea de tun a unor securişti bătrâni? Te-a chemat Iliescu, te-a chemat Băsescu, acum te cheamă Voiculescu. Întotdeauna ţi-au spus că undeva este un pericol. Întotdeauna a fost nevoie de tine şi de alţi oameni responsabili ca să apăraţi ţara. Ai apărat-o de terorişti, de golani, de unguri, de români ca tine. Oare când o să te aperi şi pe tine? Când o să te opreşti şi o să zici: „Gata, v-am apărat destul, acum o să mă ocup de mine”. Sau oare nu ştii că prosperitatea şi liniştea oamenilor îi sperie cel mai tare?

Ei au nevoie de oameni săraci şi disperaţi, de mase de manevră pe care să le plimbe ca pe vitele cu microbuzul la alegeri, de creduli pe umerii cărora să-şi întemeieze dinastiile.

Cât timp o să-i mai crezi orbeşte? O duci mai bine după 25 de ani în care ţi-ai oferit încrederea ta acestor negustori de iluzii? Pe credulitatea ta au ajuns la putere, pe sufletul tău iertător şi-au făcut averi cum nici nu-ţi închipui. Crezi că ei dau vreun ban pe tine? Nu vezi că te tratează ca pe un cerşetor căruia îi aruncă măruntul din buzunare la alegeri? Chiar îţi place să aştepţi ca cineva să-ţi dea ceva, să te miluiască? Îţi place să aduni fărâmele de la masa bogaţilor? "

Continuarea in link-ul de mai sus ! "
[/s]

   Propagandă bășisto-portocalie postată  de liderul acestei propagande, Florin 1989!
   Tratați-o ca atare.

Asa se procedează. Efectul este maxim si postacu o i-a razna. De regula ;)


Titlul: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: emirad din August 11, 2014, 12:38:32

PSD-ist infocat scapat in libertate! Ocoliti cu grija poatarea acestuia ! ;D ;D ;D

   F1989 = PDLoPMPit simbriaș periculos! Agent patogen al propagandei bășiste! Hahalerei i se mai spune HAFLOMAN.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 11, 2014, 12:46:12

PSD-ist infocat scapat in libertate! Ocoliti cu grija poatarea acestuia ! ;D ;D ;D

   F1989 = PDLoPMPit simbriaș periculos! Agent patogen al propagandei bășiste! Hahalerei i se mai spune HAFLOMAN.

PCR-ila e neobosit ! E perseverent , tenace ca orice mediocru! Din aceasta cauza mediocrii au umplut partidul comunist ! Dupa cum vedeti, nu scapam de ei nici dupa 25 de ani ! Procedati ca reporterul de la Realitatea TV cu ei !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: mihai377 din August 11, 2014, 13:16:33
https://www.youtube.com/watch?v=pNT8SHRwQ3k


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 13, 2014, 09:49:50

 " http://www.comisarul.ro/economie/cum-a-ajuns-ioan-niculae-miliardar_167540.html "

 " http://www.businessmagazin.ro/lideri/cum-a-ajuns-ioan-niculae-miliardar-13077743 "

 Sau cum si-au batut joc securistii joc de romani timp de 25 de ani!

 Dar, acum , generatia lor incepe sa expire!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din August 13, 2014, 17:25:38
Ce vorbeti tu Florine,cine sa expire?tu nu vezi ca pe zi ce trece se strage surubul mai tare,ba mai mult isi intaresc structurele mai tare ca comunistii?Ce vedem,auzim si citim despre arestari sunt de ochii lumii sau mai bine zis sunt pedepsiti cei care vociferaza prea tare prin partide sau se platesc niste polite.Toate aceste chipurile sunt exemple cu caracter educativ pentru intarirea partidelor si a societatii,este un fel de scoala a calirii viitoarelor cadre,sa devina cadre de nadejde.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 13, 2014, 17:45:01
Ce vorbeti tu Florine,cine sa expire?tu nu vezi ca pe zi ce trece se strage surubul mai tare,ba mai mult isi intaresc structurele mai tare ca comunistii?Ce vedem,auzim si citim despre arestari sunt de ochii lumii sau mai bine zis sunt pedepsiti cei care vociferaza prea tare prin partide sau se platesc niste polite.Toate aceste chipurile sunt exemple cu caracter educativ pentru intarirea partidelor si a societatii,este un fel de scoala a calirii viitoarelor cadre,sa devina cadre de nadejde.

Expira generatia sistemului securisto-comunist care la revolutie aveau 45-50 de ani!

 Uita-te cu atentie la ei : Ion Iliescu, Copos, Adrian Nastase, Dan Voiculescu, Melescanu, Stolojan, Vadim Tudor, Petre Roman, si , cu voia dumneavoastra ultimul, dar nu cel din urma , in 2-3 luni Traian Basescu !
Numai au puterea de alta data, cu care au facut atit rau Romaniei !


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: kostas din August 13, 2014, 22:59:06
Dar n-ai ochi sa-i vezi pe urmasii acestora,nu-i vezi cu cata viteza si inversunare vin neocomunistii?Vin tare si calca totul in picioare,pana si pe seniorilor ii calca dar-mite pe alde noi.Oare trebuie sa le reamintesc numele?bine am s-o fac la o parte din ei;pontea,dragnea,oprea,sova,udrea,eba d. constantin si mai sunt dar asta ar insemna sa scriu toata noaptea.


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 15, 2014, 07:53:36

" http://adevarul.ro/news/politica/ce-zic-prezidentiabilii-despre-unirea-republica-moldova-1_53ea3b790d133766a83a35e7/index.html"


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 16, 2014, 17:09:54

 [size=15http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ pt]
 "" Mareşalul Rodion Malinovski se exprimase astfel: „Blestematul ăla de Manstein era cel mai de temut adversar al nostru. El avea, din punct de vedere tehnic, soluţii pentru toate, dar absolut toate situaţiile. Ar fi fost tragic pentru noi dacă toţi generalii din Wehrmacht ar fi fost asemenea lui” (p. 104).

" http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ "" Istoria secolului XX.
[/size]
[/color]


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nna din August 16, 2014, 17:16:02

 [size=15http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ pt]
 "" Mareşalul Rodion Malinovski se exprimase astfel: „Blestematul ăla de Manstein era cel mai de temut adversar al nostru. El avea, din punct de vedere tehnic, soluţii pentru toate, dar absolut toate situaţiile. Ar fi fost tragic pentru noi dacă toţi generalii din Wehrmacht ar fi fost asemenea lui” (p. 104).

" http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ "" Istoria secolului XX.
[/size]
[/color]
UITE ASA O DAI IN BALBAIALA SI O TII MEREU ASA .La altceva nu trebuie sa-ti pui slujirea decat a deturna adevarul DECI AM CONSTATAT CA INTRADEVAR ESI ( de consultat la cel putin un medic)GATA AM INCHEIAT CU cei para OMENIE


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: nna din August 16, 2014, 17:18:52

 [size=15http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ pt]
 "" Mareşalul Rodion Malinovski se exprimase astfel: „Blestematul ăla de Manstein era cel mai de temut adversar al nostru. El avea, din punct de vedere tehnic, soluţii pentru toate, dar absolut toate situaţiile. Ar fi fost tragic pentru noi dacă toţi generalii din Wehrmacht ar fi fost asemenea lui” (p. 104).

" http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ "" Istoria secolului XX.
[/size]
[/color]
UITE ASA O DAI IN BALBAIALA SI O TII MEREU ASA .La altceva nu trebuie sa-ti pui slujirea decat a deturna adevarul DECI AM CONSTATAT CA INTRADEVAR ESI ( de consultat la cel putin un medic)GATA AM INCHEIAT CU cei para OMENIE
CU CEI FARA OMENIE( nu stiu de ce a aparut alta litera)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 16, 2014, 17:19:06

 [size=15http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ pt]
 "" Mareşalul Rodion Malinovski se exprimase astfel: „Blestematul ăla de Manstein era cel mai de temut adversar al nostru. El avea, din punct de vedere tehnic, soluţii pentru toate, dar absolut toate situaţiile. Ar fi fost tragic pentru noi dacă toţi generalii din Wehrmacht ar fi fost asemenea lui” (p. 104).

" http://www.ateneu.info/2012/01/razboinicii-lui-hitler/ "" Istoria secolului XX.
[/size]
[/color]

" https://archive.org/stream/Antony_Beevor-Stalingrad_09__/Antony_Beevor-Stalingrad_09___djvu.txt


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 17, 2014, 12:25:07

" http://www.rumaniamilitary.ro/kryl-155mm-omar-mlrs "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 21, 2014, 10:41:09

" http://www.rumaniamilitary.ro/razboiul-romanilor-din-ucraina-pentru-supravietuire "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din August 27, 2014, 19:56:25

REMEMBER : " http://www.portalulrevolutiei.ro/arhiva/2008_527.html ".


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 02, 2014, 08:32:23

" http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18015385-evolutii-terenul-nationalismului-roman-maghiar-cum-pofita-rusia-informatia-suprinzatoare-dintr-analiza-asupra-regiunii-serviciile-speciale-rusesti-colaboreaza-prezent-lideri-maghiari-romania.htm "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 04, 2014, 21:58:00

" http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/cum-a-ajuns-truica-seful-de-cabinet-al-lui-nastase--%E2%80%9Etelefonul-surpriza--242165 "

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 06, 2014, 01:42:37

 " http://www.bunaziuafagaras.info/diicot-a-anihilat-o-retea-periculoasa/ "

 " 17 persoane, arestate preventiv

DIICOT_03 copyTribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a decis, săptămâna trecută, arestarea preventivă, pentru 29 de zile, pentru toţi cei 17 suspecţi reţinuţi din dosarul de şantaj şi trafic internaţional de droguri şi persoane, după aproape zece ore de audieri.

În urma raziei DIICOT, din dimineața de 7 august, grupul de suspecți a fost adus la sediul Tribunalului pentru Minori şi Familie. Instanţa, care s-a pronunţat la ora 19.30, a admis propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pentru toţi inculpaţii. Aceştia au declarant recurs la decizie, în sala de judecată. Persoanele inculpate şi arestate preventiv, conform portalului instanţelor de judecată al Ministerului Justiţiei, sunt: Androne Gheorghe, Pîrvu Liviu-Ioan, Lupu Adrian-Nicolae, Androne Iulius-Cezar, Petrescu Doru-Alexandru, Pănăzean George-Sebastian, Mandiu Daniel, Podosu Stroiţa-Ciprian, Grosu Iulian-Constantin, Varga Ioan, Prodan Iosif-Ionatan, Moise Victor-Marian, Rusu Marin-Ioan, Bercea Ion-Marian, Diea Ion-Marius, Păun Ana-Maria, Peticilă Denis-Ionuţ.

UPDATE: Unul dintre inculpaţi a fost eliberat! Detalii aici. "

 


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 08, 2014, 17:00:32

" http://www.ziare.com/stiri/inchisoare/omul-de-afaceri-catalin-chelu-sase-ani-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-mita-la-mai-1320778 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 09, 2014, 20:34:31

 " http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/vara-tancurilor-2008-micul-razboi-ruso-georgian-care-zguduit-lumea "

 (http://www.historia.ro/sites/default/files/map2_0.jpg)


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 12, 2014, 00:26:21

" http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/revolta-varsovia-1944-masacrele-naziste-tradarile-sovietice "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 15, 2014, 11:33:59

" http://www.rumaniamilitary.ro/modernizarea-tr-85-mai-este-viabila "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 16, 2014, 20:33:12

 (http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3928/13273678/10/open.jpg?width=960)

" http://www.gandul.info/politica/tu-stii-ce-mai-fac-banii-tai-sapte-retete-de-finantare-politica-prin-spaga-cu-documente-si-exemple-concrete-de-la-psd-pdl-si-pnl-13273678 "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: Valance Abbey din Septembrie 16, 2014, 20:57:56
DA  PORTOCALIU PANA AN PÂNZELE ALBE !!!!!!


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 16, 2014, 21:52:49

 " http://www.gandul.info/puterea-gandului/un-impostor-cu-ifose-13274840 "

 " Un impostor cu ifose
de Rodica CIOBANU Publicat la: 15.09.2014 21:37 Ultima actualizare: 15.09.2014 21:37

Sunt convinsă că elevii de clasa I ar fi fericiţi s-o cunoască pe albinuţa Zufi, dar, din păcate, nu toţi vor avea acasă un ecran, pe care să interacţioneze cu personajul şi să înveţe cititul, din zbor. Indispensabil rămâne tot manualul pe hârtie, cel pe CD fiind, deocamdată, doar un moft cu iz electoral, desene animate să-i ţină ocupaţi pe cei mici, până votează părinţii.

Foto: Mediafax Foto

    39 Comentează
    3 Email
    Adresa de e-mail la care vrei sa primesti STIREA atunci cand se intampla

Nicio altă persoană nu este mai potrivită să dirijeze decăzutul învăţământ românesc în anul de graţie 2014, ca ministrul Remus Pricopie. Spre deosebire de predecesorii săi – Andrei Marga, Ecaterina Andronescu sau Daniel Funeriu, ca să-i enumăr pe cei mai notorii -, acest politician tânăr este produsul standard al interminabilei şi icontinentei  reforme în domeniu. După 1990, a studiat Chimia, timp de cinci ani, apoi şi-a luat licenţa, dar n-a profesat niciodată în domeniul în care s-a pregătit. În schimb, a intrat în administraţie şi la şcoala de politruci, SNSPA,  unde a cules un doctorat şi câteva titluri universitare, de la modestul lector până la supremul rector al amintitei şcoli superioare, şase ani fiind junele decan de la Comunicare şi Relaţii Publice. Ocupat cu facultatea, ministerul şi partidele, dl Pricopie a publicat 28 de articole de specialitate, a lucrat la şase volume, s-a strecurat în nu mai puţin de 16 comisii şi a făcut, între 1997-2012, când a ocupat diverse funcţii în Ministerul Educaţiei, 36 de „vizite de studiu/lucru relevante”, cum scrie în CV-ul său, toate, aşa cum e şi firesc, pe banii contribuabililor. Cu toate acestea, dl Pricopie nu pare să fie altceva decât un impostor, adică un individ cu pretenţii de specialist, care nu se pricepe la nimic, un ins cu ifose de doct, în care se ascunde un incult, un as al comunicării, prin care vorbeşte un agramat. „Reforma” în Educaţie e mai varză decât pe vremea protectoarei sale, Ecaterina Andronescu, româna vorbită de dl ministru îşi pierde acordurile pe drum, iar de gemenii întemeietori ai Romei, Romulus şi Remus, s-a îngrijit o vulpe, după ştiinţa fostului rector al SNSPA.

Faptul că 15 septembrie a venit fără manuale şcolare la clasele întâi şi a doua, dar cu colegii „terţiare” în cadrul universităţilor, pentru picaţii la bac este rezultatul unui management dezorganizat şi al unei gândiri superficiale, care-şi propune să vopsească faţada, în timp ce edificiul se dărâmă. Şi aici, ministrul Pricopie să-l ia de mânuţă pe celălalt impostor, premierul Victor Ponta, care nu ştie „dacă mai e vreun copil chiar şi în clasa întai care să nu aibă, sau să  nu ştie să umble pe computer, ori să nu aibă un telefon legat la internet”. În consecinţă, s-ar impune digitalizarea manualelor, dar duşmanii politici sunt răi şi nu vor, vorbeşte, fără jenă, gura premierului. Şi-atunci cum se face că numai 54 la sută dintre români, conform unui raport Gemius, au acces la Internet, faţă de 96 la sută în Cehia, de exemplu? Ori restul îl ţin de bibelou? Poate dl Pricopie îşi mai auduce aminte o cifră – 18 la sută, rata abandonului şcolar din România -, să i-o şoptească şi lui Victor Ponta, ca să nu mai spună prostii. Sărăcia fiind principala cauză a abandonului, este logic să tragem concluzia că aceşti copii nu au nici computer, nici mobil. Au nevoie de mai mult ca să nu dispară în gaura neagră a ignoranţei. Dar strigătul lor e mut.

Sunt convinsă că cei mici ar fi fericiţi s-o cunoască pe albinuţa Zufi, însă, din păcate, nu toţi vor avea acasă un ecran, pe care să înveţe cititul, din zbor. Indispensabil rămâne tot manualul pe hârtie, cel pe CD fiind, deocamdată, doar un moft cu iz electoral, desene animate să-i ţină ocupaţi pe copii, până votează părinţii. Digitalizarea, aşadar, nu este acelaşi lucru cu alfabetizarea, cum greşit ne învaţă dnii Pricopie şi Ponta, acest cuplu de pixeli vorbitori "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 17, 2014, 07:32:57

" http://www.rumaniamilitary.ro/scoala-de-la-frankfurt-si-tavistock-marxismul-cultural-limbajul-care-distruge-ii "


Titlul: Răspuns: [color=blue][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][b][b]Amintes
Scris de: florin1989 din Septembrie 19, 2014, 15:28:41

 "
Ultimele stiri | Editie online
19.09.2014
Seful TVR, Stelian Tanase, invitat la audieri in Parlament. Tanase acuza PSD ca face presiuni asupra televiziunii publice
de T.D.

20 afisari | Nu exista comentarii

Presedintele-director general al Societatii Romane de Televiziune, Stelian Tanase,