Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 71
1  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Octombrie 08, 2019, 18:12:16
Cind legea se opunea vreunei dorinte de-a lor si erau destul de puternici ca sa-si poata satisface aceasta dorinta impotriva legii,romanii recurgeau la un mijloc din cele mai ingenioase ca sa actioneze impotriva ei:o suspendau pe timp de un an.Aceasta se numea somnul legii.Cit timp legea dormea ,ambitiile se pastrau treze si faceau ce voiau.

 dictatorii romani suspendau legea pe maxim un an.la noi fara numar.
2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: FACEBOOK : Aprilie 19, 2019, 17:22:27
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000843509&id_inst=3
3  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Februarie 18, 2019, 16:34:15
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate
4  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: ORDONANTA : Februarie 03, 2019, 06:51:00


Excelent Viorel!

Indemnizaţile noastre nu fac parte din categoria veniturilor impozabile conform art.114 din Codul Civil!

Tutela minorului

SECŢIUNEA a 2-a
Tutorele
Art. 114

Desemnarea tutorelui de către părinte

(1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morţii era decăzut din drepturile părinteşti sau pus sub interdicţie judecătorească este lipsită de efecte.

(3) Desemnarea făcută în condiţiile prezentului articol poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată.

(4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrul prevăzut la Art. 1046 sau la Art. 2033, după caz.

(5) Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată


Detalii: https://avocatcivil.net/ncc-actualizat-comentat/art-114
5  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Ianuarie 10, 2019, 18:37:23
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000839156&id_inst=3&fbclid=IwAR3vZ_F_haYLtVCR0z0AcUJLKu3rzEiUQ9FoIMfzUerlrGxVjCH4dvucEGo
6  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 30, 2018, 20:36:06
La sfirsitul lui 2014 tot Vilcov o bagase cu prorogarea pe 3 ani a art.18 legea 283/2011.apoi a rectificat,scuze in prlament,justificari..bla,bla.
7  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 20, 2018, 17:45:10
Fara amnistie si gratiere hastagu coclit.doar amaritii la puscarie,restu s-a gasit alifie.iesi in strada si urla ca nu vrei amnistie si gratiere,amaritii sa faca puscarie.ti-a dat-o peste bot.
8  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 19, 2018, 19:04:05
Art.40 alin(2) În anul 2019, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului–Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.
http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=l7OqnhGj2Va4Eur0UgeG0AQIeZt8Z4hq0DNFJ-FQ.master:server34?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta
9  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Decembrie 14, 2018, 17:09:50
Refuz acordare drepturi
Tribunalul BUCURESTI

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2018:007.xxxxxx

Dosar nr. 16 XXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A II-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 

Sentința civilă nr. 6 235

Ședința publică de la 11 octombrie 2018

 

Tribunalul constituit d in:

P_________: I____ R_______

GREFIER: A_____-A______ C_____

 

Pe rol se află judecarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul POD______ S______ și pe pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , având ca obiect refuz acordare drepturi.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns reclamantul, prin reprezentant convențional avocat, cu împuternicire avocațială la dosar, lipsă fiind pârâții.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință care învederează instanței că pricina se află la primul termen de judecată, după care:

Tribunalul fiind primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, în temeiul art. 131 C.proc.civ. pune în discuție competența instanței.

Reclamantul arată că tribunalul este competent să soluționeze prezenta cauză.

Verificându-și d__ oficiu competența, conform art. 131 C.proc.civ., tribunalul constată că este competent general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temeiul art. 238 C.proc.civ. tribunalul pune în discuție estimarea duratei necesare cercetării procesului.

Reclamantul apreciază durata necesară cercetării procesului ca fiind de 1 luna.

Tribunalul, potrivit disp. art. 238 C.proc.civ., estimează durata necesară cercetării procesului ca fiind de 0-1 lună.

Tribunalul acordă cuvântul asupra probatoriului.

Reclamantul solicită încuviințarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

Tribunalul încuviințează proba cu înscrisuri, solicitată de ambele părți, prin cererea de chemare în judecată și respectiv prin întâmpinare, apreciind că proba este utilă, pertinentă și concludentă soluționării cauzei conform art. 255 alin. 1 coroborat cu art. 258 alin. 1 C.proc.civ.

Tribunalul constată cercetarea judecătoarească finalizată și declară deschise dezbaterile asupra fondului.

Reclamantul invocă dispozițiile art. 21 3 și arată că faptul neprimirii cererii de către pârâți reprezintă un abuz, prin care se încalcă legea; de asemenea, arată că renunță la excepția de nelegalitate invocată.

Tribunalul constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept, reține cauza spre deliberare și soluționare.

 

                                              T R I B U N A L U L

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

            Prin c ererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.05.2018, sub nr. 16 XXXXXXXXXX reclamantul Pod______ S______ a solicitat, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ obligarea pârâtei C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ ca în urma admiterii contestației, în calitatea sa de autoritate publică de control a aplicării legii să dispună continuarea procedurii de preschimbare, întreruptă abuziv de pârâtul SSPRMLÎRCIR; obligarea pârâtului S____________ de s___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ să-l treacă pe listingul de propuneri p_____ Decret, să îi tipărească certificatul doveditor, să semneze acest certificat, să prezinte acest certificat doveditor Președintelui CPRD, în vederea semnării, să îi elibereze acest certificat împreună cu adeverința către Casa de Pensii.

În motivarea cererii , reclamantul a arătat că actul juridic, respectiv decizia de respingere a cererii sale este nelegal, neîntemeiat, nemotivat și neconstituțional, fiind emis de o comisie ce d__ punct de vedere legal și constituțional nu poate avea abilitarea de a emite un astfel de act juridic, având în vedere faptul că dosarul său de atribuire a titlului de Luptător p_____ V_______ Revoluției d__ D________ 1___, până la data eliberării certificatului preschimbat, conform Legii nr. 341/2004, _________-P nr. xxxxx a fost analizat de 4 comisii guvernamentale și 4 comisii parlamentare care au validat și avizat eliberarea certificatelor pe Legea nr. 42/1990 și pe Legea nr. 341/2004 și au propus P___________ României, atribuirea prin Decret a titlului de Luptător p_____ V_______ Revoluției d__ D________ 1___. De aceea, reclamantul consideră că o comisie formată d__ 3 angajați ai Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1___ nu poate anula deciziile celor 8 comisii.

Reclamantul a mai menționat că d ecizia sus-menționată nu este motivată nici în fapt și nici în drept, ceea ce duce la nulitatea ei absolută. Nu au fost luate în considerare probatoriile, prezente în dosarele de atribuire a titlului, sus-menționat, aflate în arhiva autorității, ca unic depozitar. Dacă aceste documente, ce au probat deciziile celor 8 comisii, de atribuire a titlului nu mai exista, ca urmare a pierderii a unui mare număr de dosare, a măsurilor nelegale de arhivare și depozitare, culpa este doar a autorității.

Reclamantul a mai precizat că nu există criterii clare de încadrare în categoria L___________ cu Rol Determinant. La toate acestea se adaugă subiectivismul Comisiei și dorința declarată de a se face așa-zisa curățenie .

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 9 2 alin. ( 7 ) d__ Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 și următoarele d__ Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii reclamantul a depus înscrisuri.

P ârâta C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ nu a depus întâmpinare.

P ârâtul S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ a depus întâmpinare, susținând că reclamantul nu a ocupat și apărat obiective de importanță deosebită (filele 36-38).

La termenul d__ data de astăzi, 11 octombrie 2018 , Tribunalul a încuviințat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind că proba este utilă, pertinentă și concludentă soluționării cauzei, conform art. 255 alin. 1 coroborat cu art. 258 alin. 1 C.proc.civ.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamantul Pod______ S______ a formulat o c erere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, cerere respinsă de către S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ (fila 25).

 

Împotriva soluției Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ reclamantul a formulat contestație, ce a fost admisă de către C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ în ședința d__ data de 30.06.2016 (fila 23).

Potrivit art. 9 2 alin. 2-8 d__ Legea recunoștinței p_____ victoria Revoluției Române d__ D________ 1___, p_____ revolta muncitorească anticomunistă de la B_____ d__ noiembrie 1987 și p_____ revolta muncitorească anticomunistă d__ Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004   „ Cererile care privesc eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, depuse conform art. 3 2 , sunt analizate de o comisie alcătuită d__ cel mult 5 membri, angajați d__ cadrul Secretariatului de S___, numită prin ordin al secretarului de s___, care este și președintele comisiei.

(3) C______ prevăzută la alin. (2) procedează la soluționarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele și condițiile prevăzute de lege p_____ calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 și care îndeplinesc condițiile și criteriile p_____ eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant.

(4) După admiterea cererilor se procedează la eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant, potrivit metodologiei stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de s___.

(5) S____________ de S___, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor p_____ persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

(6) Soluțiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul comunicărilor prin poștă, cu confirmare de primire, care nu sunt ridicate de către destinatar, termenul de 30 de zile p_____ contestație curge de la data publicării deciziei Comisiei prin postare pe site-ul instituției.

(7) Contestațiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor d__ d________ 1___, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.

(Cool În termen de 45 de zile după acordarea titlurilor de către P___________ României și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, S____________ de S___ transmite către casele de pensii adeverințele prevăzute la art. 41 p_____ persoanele ale căror cereri au fost admise”.

Instanța apreciază că după admiterea contestației împotriva soluției de respingere a Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ acesta nu mai are posibilitatea să respingă d__ nou cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, având obligația să elibereze noul certificat de Luptător cu Rol Determinant.

Contestația este o cale de atac împotriva soluției de respingere a Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, soluționată de un organ cu atribuții de control jurisdicțional a soluțiilor Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, astfel că hotărârea luată de C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ este obligatorie p_____ S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___.

P_____ aceste motive, instanța va admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Pod______ S______, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ și C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , o bligând pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ să elibereze pe numele reclamantului Pod______ S______ noul certificat de Luptător cu Rol Determinant , să înainteze Președintelui României propunerea de atribuire a titlului de Luptător cu Rol Determinant reclamantului Pod______ S______ și să transmită către Casa de Pensii adeverința prevăzută de art. 4 1 d__ Legea nr. 341/2004.

 

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Podarescu S______, cu domiciliul în București, _________________________. 24, sector 1 , cu domiciliul ales la CA D_______ I___, situat în municipiul C______, ____________________, județul D___, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, cu sediul în București, Piata Presei Libere, nr. 1, corp B, _______________ și C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , cu sediul în București, _________________, sector 5.

Obligă pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ să elibereze pe numele reclamantului Pod______ S______ noul certificat de Luptător cu Rol Determinant , să înainteze Președintelui României propunerea de atribuire a titlului de Luptător cu Rol Determinant reclamantului Pod______ S______ și să transmită către Casa de Pensii adeverința prevăzută de art. 4 1 d__ Legea nr. 341/2004.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul București, Secția a II-a C_________ Administrativ și Fiscal.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.10.2018.

 

    P_________,                                             Grefier,

I____ R_______                                                                    C_____ A_____-A______

 
10  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 08, 2018, 18:46:38
Cererile de recalculare depuse la tribunale de catre urmasii eroilor martir,vaduve de eroi etc sint admise/aprobate,foarte bine,chiar ma bucur pentru ei..ale Lrd ,lrfd (cu 0,6) sint respinse.din moment ce indemnizatiile tuturor beneficiarilor legii 341/2004 se calculeaza in raport cu venitul salarial mediu brut,nu credeti ca este discriminare fatisa din partea instantelor?

Ai cumva un număr de dosar?
cautati la tribunalul Bucuresti si gasiti nenumarate.obiect dosar:pretentii legea 341/2004.
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000829956&id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000834500&id_inst=3
doar cite un exemplu.
11  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 08, 2018, 15:13:06
Cererile de recalculare depuse la tribunale de catre urmasii eroilor martir,vaduve de eroi etc sint admise/aprobate,foarte bine,chiar ma bucur pentru ei..ale Lrd ,lrfd (cu 0,6) sint respinse.din moment ce indemnizatiile tuturor beneficiarilor legii 341/2004 se calculeaza in raport cu venitul salarial mediu brut,nu credeti ca este discriminare fatisa din partea instantelor?
12  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 07, 2018, 18:21:17
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 7 decembrie 2018
07 Decembrie


I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
2.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
3.    PROIECT DE LEGE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unor termene
13  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Octombrie 28, 2018, 03:27:44
stati linistit,m-ati bagat in seama.eu apreciez efortu dumneavoastra,dar parca prea mult.
14  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Octombrie 28, 2018, 03:13:44
Eu va spun cinstit tin cu Iliescu.vreau ca Dragnea sa fie barbat de stat si sa dea oug de amnistie si gratiere.vreti argumente?
15  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Octombrie 28, 2018, 03:10:10
Domnule  Radulescu,stiam eu ca nu o sa va abtineti.trebuia sa ma agatati si pe mine.nu?
Pagini: [1] 2 3 ... 71