Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 52
1  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Urmasii eroilor martiri : Decembrie 15, 2017, 14:14:17
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Total AN
Coeficient 1,70   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   
Coeficent 1,10   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   
Diferențe 1,70 - 1,10   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   13.219

2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Decembrie 15, 2017, 14:11:08
Părinții de EROU-MARTIR sunt ”ciupiți” lunar, de Casele de Pensii, anual în ultimii trei ani, cu suma de: 13.219 lei.
    Cereți-vă drepturile în instanță, în termenul de trei ani, pentru că altfel pierdeți banii.
     Aveți de primit, ianuarie 2015 - decembrie 2017, trei ani, suma de : 3 * 13.219 lei.


                      39.657 lei.

3  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: ARICOLE DE PRESA : Decembrie 15, 2017, 14:09:58
Părinții de EROU-MARTIR sunt ”ciupiți” lunar, de Casele de Pensii, anual în ultimii trei ani, cu suma de: 13.219 lei.
    Cereți-vă drepturile în instanță, în termenul de trei ani, pentru că altfel pierdeți banii.
     Aveți de primit, ianuarie 2015 - decembrie 2017, trei ani, suma de : 3 * 13.219 lei.


                      39.657 lei.

4  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Urmasii eroilor martiri : Decembrie 15, 2017, 14:07:14

    Părinții de EROU-MARTIR sunt ”ciupiți” lunar, de Casele de Pensii, cu suma de peste o mie lei, iar anual în utimii trei ani, cu suma de: 13.219 lei.
    Cereți-vă drepturile în instanță, în termenul de trei ani, pentru că altfel pierdeți banii.
     Aveți de primit, începând cu ianuari1 2015 - decembrie 2017, trei ani, suma de : 3 * 13.219 lei.


              39.657 lei.
5  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:29:29

    Mă iartă, dar nu am timp de vorbe, mâine-s la Palatul Regal din București, mă scol la 4 dimineața.
    Cine mai dorește să întrebe și să mai facem ”jucării” cu calculele, mă găsiți de pe 16 la Timișoara, apoi 20 Popești Leordeni, apoi pe 21 cu camarazii de suferință-n Piața Universității și... tot așa, apoi poate-l gâtuim și pe știm noi cine.
    Sunt sincer și dau ce pot oricui și celor cu care mă cert pe aici, ori care nu-mi împărtășește părerile, că la fel am suferit camarazi.
    O noapte bună.
6  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:25:33
acum uiteți indicii de refeință, cu care ar trebui să se înmulțească coeficienții de plată la toată lume, nu numai la Urmași


Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2017 = 3.131 lei
[Baza legală: LEGEA 7/2017]
Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2016 = 2.681 lei
[Baza legală: LEGEA 340/2015]
Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2015 = 2.415 lei
[Baza legală: LEGEA 187/2014]
Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2014 = 2.298 lei
[Baza legala: LEGEA 340/2013]
Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2013 = 2.223 lei
[Baza legala: art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, LEGEA nr. 6/2013 din 21 februarie 2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 107 din 22  februarie 2013]
Castigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2012 = 2.117 lei
[Baza legala: art. 17 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, LEGEA nr. 294/2011 din 21 decembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 913 din 22 decembrie 2011]
Salariul mediu brut pe anul 2011 = 2.022 lei
[Baza legala: art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, LEGEA nr. 287/2010 din 28 decembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 880 din 28 Decembrie 2010]
Salariul mediu brut pe anul 2010 = 1.836 lei
[Baza legala: art. 16 (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, LEGEA nr. 12/2010 din 26 ianuarie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 61 din 27 ianuarie 2010]

7  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:23:48

   M-am jucat cu indicii, an/an și... uitați stimați urmași de Eroi Martiri - Păeinți - cum vă păcălește Casa de PensiI, de fapt toate guvernele de la Boc, la Ponta, la Grindeanu și mai nou la actualul.... ALDE PSD.


   Adunați an cu an și cu coeficienții care o să îi dau mai jos și vă dă: 95.125 lei, adică MI(LIARDUL, numai în ultimii trei ani.

                                          
      Calculul difențelor la nivelul Anului 2015 (referința: 2.415 lei)                                    
                                          
   An 2015   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Total AN
   Coeficient 1,70   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   4.106   
   Coeficent 1,10   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   
   Diferențe 1,70 - 1,10   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   2.086   25.031
                                          
                                          
                                          
                                          
      Calculul difențelor la nivelul Anului 2016 (referința: 2.681 lei)                                    
                                          
   An 2016   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Total AN
   Coeficient 1,70   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   4.558   
   Coeficent 1,10   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   
   Diferențe 1,70 - 1,10   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   2.538   30.457
                                          
                                          
                                          
                                          
      Calculul difențelor la nivelul Anului 2017 (referința: 3.131 lei)                                    
                                          
   An 2017   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Total AN
   Coeficient 1,70   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   5.323   
   Coeficent 1,10   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   
   Diferențe 1,70 - 1,10   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   3.303   39.637
                                          
                                          
                                          
                              Total diferențe:            95.125

8  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:19:39

  Și uitati ce bani sunt numai pentru un an: 13.219 lei, însă cu baza plăâii, referințe, la nivelul lui octombrie 2010, adică: 1.836 lei/lună.

   Calculul difențelor la nivelul unui an                                    
                                       
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Total AN
Coeficient 1,70   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   3.121   
Coeficent 1,10   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   2.020   
Diferențe 1,70 - 1,10   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   1.102   13.219

9  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:17:28

    dar mai întâi să faceți o Cerere la Casa Județeană de Pensii, care arată tot la fel....

Model...

Domnule Președinte,

      Subsemnatul(a) _________________________ , cu domiciliul în loc. ______________ str. ______________ , nr. ___ , bl.___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , posesor al BI/CI, seria: _____ ,
nr. _________ , eliberat de ________________________ , la data de: __/__/______ , având calitatea de: Urmaș de Erou Martir, având Certificatul de seria UEM-_ nr. _____ , depun  următoarea:

C E R E R E R E ,
       Prin care vă rog:
1.   A mi se plăti Indemnizația reparatorie lunară în cuantum de 1,10 conform art. 4, alin (2), lit. b) din lege nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare:
ART. 4
  (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele (2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

  a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;
  b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;
  c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).
     2. Să mi se restituie sumele reprezentând diferența de la 1,10  0,5 cu cât am fost plătit, începând cu 01 ianuarie 2015, așa cum trebuia să primesc, deoarece art. 4 din legea nr. 341/2004 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014.

   Anexez la prezenta: copii xerox după Certificatul de Urmaș de Erou Martir, copie după C.I./BI și copie după talonul de pensie.

Cu respect,                                                                                                     Semnătura,
     Data: __/__/2017                                                                                  ______________

Domnului Președinte al Casei Județene Pensii Arad10  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 13, 2017, 23:14:54
[size=1rpt]

Repede Dați în judecată la TRIBUNAL, CASELE JUDETENE DE PENSII, este vorba de părintii de eroi martiri, că-i frige la plata lunara a indemnizației, cu exact 0,6, adică le dă 0,5 + 0,6 la pensionari, care fac 1,10 și nuȘ
    1,10 + 06 adică 1,70

Model de dare in judecată, am făcut-o după discuția de sfarsit de noiembrie de la SSPR, acolo o doamna m-a rugat să o ajut.
[/size]

Domnule Președinte,

      Subsemnatul(a) _________________________ , cu domiciliul în loc. ______________ str. ______________ , nr. ___ , bl.___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , posesor al BI/CI, seria: _____ ,
nr. _________ , eliberat de ________________________ , la data de: __/__/______ , având calitatea de: Urmaș de Erou Martir, având Certificatul de seria UEM-_ nr. _____ , depun  următoarea:

C E R E R E ,
       Prin care chem în judecată pârâta CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA, cu sediul social în
pentru a fi obligată la :
I.   plata Indemnizației reparatorii lunare în cuantum de 1,70 calculat astfel:
     a) un coeficient de: 0,10 - conform art. 4, alin (2), lit. b) din lege nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă
     b)  un coeficient de: 0,6 - conform prevederilor art. 5, alin (1), lit. o), din Legea nr. 341/2004,
     c) indemnizația de 1,70, trebuie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata;

II.   Să mi se restituie sumele reprezentând diferența la zi (dintre 1,70 și 1,10), începând cu 01 ianuarie 2015, deoarece art. 4 din legea nr. 341/2004 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014.

    În drept,
     Beneficiez de prevederile art. 4, alin (2), lit. b din Legea nr. 341/2004, modificată de pct. 7 al art. I din OUG nr. 95/2014, al cărui text este redat mai jos :
ART. 4
. . .
(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
.  .   .
  b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;
          .  .  .
  Însă CJP Arad, m-a plătiti și înainte și după apariția OUG nr. 95/2014, cu un coeficient de 0,5, la care s-a mai adăugat un coeficient de 0,6 (însă numai persoanelor care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă), conform prevederilor art. 5, alin (1), lit. o), din Legea nr. 341/2004, al cărui tex este redat mai jos:

ART. 5
  (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 3^1 lit. b), care îndeplinesc condiţiile prezentei legi beneficiază şi de următoarele drepturi:

o) acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

      Actualmente CJP Arad îmi plătește indemnizația reparatorie în coeficient de  0,5+0,6 =1,10, total incorect deoarece trebuia să-mi achite lunar o indemnizație în coeficient de 1,10+0,6=1,70.

M O T I V E ,
    În fapt
     Sunt Urmaș de Erou Martir, posesoare al Certificatului cu seria UEM-   nr.           
   Anexez la prezenta copii xerox după: Certificatul de Urmaș de Erou Martir, copie după C.I./BI, copie după talonul de indemnizație reparatorie, cu indemnizația de 1,10 și nu de 1,70,
   În mod repetat m-am adresat CJP Brăila asupra acestei diferențe de plată a indemnizații reparatorii, mi s-a spus că or să analizeze și să întrebe și la Casa Națională de Pensii, dar am rămas numai cu promisiuni și cu nici o mărire pe talonul lunar.

   Pentru a nu pierde dreptul de a primi diferența de bani, am depus la Casa Județeană de Pensii Brăila, cererea nr. _____/__.__.2017 (depusă în copie la prezenta), însă până în acest moment nu mi s-a dat nici un răspuns, drept pentru care m-am adresat instanței de judecată.

    Vă mulțumesc,
                                                                                                                      Semnătura,
     Data: __/__/2017                                                                                  ______________


Domnului Președinte al Tribunalului Brăila

11  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ? : Noiembrie 17, 2017, 09:37:19

   Luciene dragule, talharul ista al vostru de Dragnea, speriat de moarte să nu ajungă să-și piardă tronul, face una după alte probleme și se afundă în belele.

   Tu ca un drept participant la cele de pe aici, chiar aprobi, ”intervenția” lui pater Dragnea:
     ”-Să nu participe nimeni la ședința din Consiliu Superior de Apărare a Țării, ca să nu fie cvorum și astfel să nu dăm banii pentru dotarea armatei. Acum pentru rachete, mâine va fi pentru elicoptere, poimâine nu mai știu pentru ce.
   Se ”pune presiune” pe SUA pentru ca ei să facă presiune să scape Dragnea de pușcărie ?
   Eu nu cred că ăia au ”puterea” să dea directive UE - ca Dragnea să scape. Numai un borfaș poate gândi așa.
   Însă exemplul, excede statutul de simplu borfaș, este la comanda lui Putin, iar țarul nu glumește, are dosarul în care probabil mai sunt și alte fărădelegi ale tătucului vostru, iar dacă nu răspunde la comenzi, le scoate pe piață.

   Uite în ce hal a ajuns această țară.
   Iar, tu și alții ca tine, o țineți langa și pui pe aici ”probleme mai importate”.
   Nu te supăra, însă regret că mi-am irosit timpul în dialogul cu tine, pentru nu că nu pricepi, ci te prefaci a nu pricepe.   Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională.
        Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este supusă examinării şi verificării parlamentare. Anual, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor, precum şi la cererea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului sau ori de câte ori se consideră necesar, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prezintă, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, rapoarte asupra activităţii desfăşurate.


Klaus Werner IOHANNIS
Președintele României îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.


Mihai Tudose
Prim-ministrul Guvernului României, îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.          Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul economiei, ministrul finanţelor publice, directorul Serviciului Roman de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidenţial pentru securitate naţională.
(extras din Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării)   
Mihai - Viorel Fifor
Ministrul Apărării Naționale

   
Carmen Daniela DAN
Ministrul Afacerilor Interne

   
Teodor-Viorel MELEȘCANU
Ministrul Afacerilor Externe

   
Tudorel TOADER
Ministrul Justiţiei

    
Gheorghe Șimon
Ministrul Economiei

   
Ionuţ Mişa
Ministrul Finanţelor Publice

   
Eduard Raul HELLVIG
Directorul Serviciului Român de Informaţii

    

Directorul Serviciului de Informaţii Externe

   
Nicolae-Ionel CIUCĂ
Şeful Statului Major al Apărării

   
Ion OPRIȘOR
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională

   
Mihai ȘOMORDOLEA
Secretarul Consiliului


12  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Noiembrie 17, 2017, 09:14:32

Și tot la fel,  trebuie să știm și să știe și cei care nu vor a ști, despre șmecheriile perene puteri, ce-i incomodată de ce scrie România Liberă


KPMG și Euro Insol sunt două dintre tenta¬culele prin care grupul de interese deranjat de independența „României libere“ vrea să distrugă acest cotidian. Cele două companii nu mai au răbdare. Se gră¬besc să ajungă cât mai repede la acest scop final.  În goana lor, sar peste etapele procedurale prevăzute de Codul Insolvenței, fără a se mai ascunde, fără a se mai preocupa să păstreze măcar aparențele.
Avem dovezi clare că KPMG și Euro Insol acționează pentru a-i împiedica pe asociații Medien Holding să desemneze un administrator special al grupului de presă.  Miza este foarte mare: dacă asociații nu desemnează administratorul special, pierd dreptul de administrare a propriei societăți, care va rămâne astfel exclusiv la mâna  KPMG, a Euro Insol și a grupului de interese din culise, care vor să dispară „România liberă”.
Cum acționează KPMG și Euro Insol
Cele două entități forțează procedura, astfel încât asociații Medien Holding să nu aibă timp să se organizeze. Codul Insolvenței prevede ca Adunarea Generală a Asocia¬ților să fie convocată în termen de 10 zile de la momentul notificării deschiderii insolvenței. Legiuitorul a prevăzut, astfel, o etapizare a procedurilor tocmai pentru a oferi o șansă asociaților să își desemneze un administrator special și pentru a evita apariția unor abuzuri. În schimb, KPMG  a acționat complet abuziv: a decis convocarea Adunării Ge¬nerale a Asociaților în același moment cu publicarea notificării. Prin această acțiune, KPMG și Euro Insol demonstrează încă o dată reaua intenție și graba de a pune mâna pe „România liberă”. Nu mai au răbdare și vor să ne reducă la tăcere. Cât mai repede, dacă se poate.
Acționează ilegal
Mai mult decât atât, cele două entități încalcă legea prin faptul că asociații Medien Holding au fost convocați la adunarea menționată doar prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență, deși normele legale incidente stabilesc durata termenului de convocare și modalitatea concretă de realizare. Astfel, Legea Insolvenței prevede clar că această convocare se face printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire (art. 42 din Legea Insolvenței și art. 195, alin. 3 din Legea 31/90 a societăților comerciale).
Cum s-a ajuns aici
Familia Adamescu a devenit, din 2013, ținta unui puternic grup de interese pus la cale de către fostul premier Victor Ponta, împreună cu fostul președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) Mișu Negrițoiu și cu KPMG. Iar scopul lor final nu a fost doar falimentarea Astra Asigurări, cea mai mare companie de profil din țară, ci și, mai ales, reducerea la tăcere a „României libere“, o voce puternică din media, care a dezvăluit de nenumărate ori abuzurile Guvernului Ponta.
Multe dintre declarațiile publice făcute de fostul premier au dezvăluit acest plan diabolic. Iar mecanismul pus la cale de fostul premier funcționează și în prezent,  chiar dacă creierul său politic nu mai este în prim-planul vieții politice. Pentru că, nu-i așa?, ogarii statului, odată porniți la vânătoare, nu se mai pot opri din goana lor după bani și influență.
Prin urmare, în disperare de cauză, încercăm să protejăm „România liberă“ și independența noastră, ca jurnaliști. Salvarea celui mai vechi ziar din România care continuă să apară a devenit prioritatea noastră și vom apela la toate mijloacele permise de lege.  Sperăm, în acest fel, că „România liberă“ va rămâne, în cele din urmă, departe de mașinațiunile și atacurile incorecte ale celor care îi doresc dispariția.
Încă din primii ani de după Revoluția din 1989, „România liberă“ a fost singurul ziar cu orientare democratică și pro-capitalistă fermă. Cotidianul a susținut mișcarea anticomunistă din Piața Universității, a dezvăluit abuzurile și crimele comise în timpul Revoluției și mineriadelor, precum și manipulările puse la cale de fosta Securitate. Curajul de a se împotrivi, în acei ani, regimului autoritar instaurat de fostul activist comunist Ion Iliescu i-a adus numeroase repercusiuni din partea autorităților sta¬tului. Reamintim că în 1990 redacția a fost devastată de minerii chemați în București de către Ion Iliescu.
Victor Ponta, urmașul politic al fostului președinte, nu a mai folosit minerii, ci instrumentele statului, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, și nedemni executanți privați, precum KPMG.
Inclusiv prestigioasa pu¬blicație americană Forbes a remarcat faptul că, în 2013, Victor Ponta a lansat, în mod voit, o campanie împotriva publicației „România liberă“, după ce jurnaliștii acesteia au criticat dur și în mod repetat  incompetența și corupția guvernului său.  Jurnaliștii americani au scris că, într-un discurs susținut în octombrie 2014, fostul premier a calificat publicația drept o „mașină de propagandă“, mesajul fiind perceput de procurori drept o încuviințare să acționeze. 
Remus Borza, în fața unui nou dosar
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 30 ianuarie anul viitor decizia pe care o va lua în privința redeschiderii unui dosar DNA în care principalul vizat este deputatul independent Remus Borza. Plângerea din acest dosar a fost făcută de o altă societate de recuperare de debite, Insolvency Recovery Solutions, și vizează o serie de nereguli – Borza fiind reclamat pentru abuz în serviciu, care s-ar fi desfășurat în dosarul insolvenței proiectului imobiliar Silver Mountain, controlat până la deces de miliardarul Dan Fischer. În dosar mai este vizat și un partener al lui Borza de la firma Euro Insol, Adrian Munteanu, acesta din urmă suspectat tot pentru abuz în serviciu. Este pentru a doua oară când DNA clasează cercetările față de Remus Borza și acoliții săi, primul scandal pe acest subiect fiind declanșat pe 10 iunie 2016.
„România liberă“ va spune mereu adevărul
Astăzi „România liberă“ luptă să supraviețuiască nu în piața editorială, ci în bătălii juridice cu forțe care doresc să o reducă la tăcere, în fruntea cărora se află instituții ale statului controlate în continuare de oamenii Securității și ai fostului Partid Comunist. Suntem principalul ziar de investigaţii din România. Suntem cea mai incomodă voce din România. Suntem vocali, deschişi şi nu ne temem de nimic. Ne mândrim cu investigaţiile noastre şi integritatea editorială, cu faptul că tragem la răspundere atât oficiali ai statului, cât şi puternice interese private. Tot ce ne dorim noi, jurnaliștii din redacția celui mai vechi și credibil ziar românesc, este să scriem în continuare liber. Pentru ca voi, cititorii, să puteți afla adevărul pe care alții nu vor să-l știți.


13  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: ARICOLE DE PRESA : Noiembrie 17, 2017, 09:10:50

   Să-l lăsăm în pace pe Majestatea Sa măcar acum.
   Cât privește infiltrarea lui Duda, printre membrii Casei Regale nu avem nimic a spune ?
   Oricum mâna care l-a plasat, este destul de lungă, de pe vremea lui Iliescu și pare-se cu ”acordul” Moscovei.
14  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: sa mai ridem nitel... : Noiembrie 16, 2017, 15:35:53
    Atenție când încălecați și vă poziționați / stabilizați în șa, doamnelor !

http://lamaruta.protv.ro/video/andreea-banica-piesa-noua-si-show-nou.html
15  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Noiembrie 16, 2017, 15:18:32
Seful SIE german, declaratii ingrijoratoare / Despre Rusia - "uimitoare" modernizare a echipamentului militar / Despre presiunile migratorii - un miliard de oameni ar putea porni la drum
de Dani Rockhoff     HotNews.ro
Miercuri, 15 noiembrie 2017, 13:29 Actualitate | Internaţional


 Presedintele Serviciului Federal de Informatii (BND), Bruno Kahl, rar da interviuri sau apare in public. Cu atat mai credibile si de mai mare ecou sunt recentele sale declaratii, facute lintr-un discurs tinut la Munchen, in cadrul unui eveniment organizat de fundatia Hanns Seidel. Kahl se indoieste de capacitatile de aparare si armament ale Europei Occidentale. El avertizeaza in legatura cu Rusia si ambitiile sale militare, privitor la cresterea presiunii migratorii si instabilitatea din China. In opinia sefului BND, Europa nu poate sa constituie o contrapondere credibila fata de Rusia, decat impreuna cu SUA. Prin urmare, el considera cooperarea cu serviciile de informatii americane ca fiind de o importanta vitala.Publicatiile germane Sueddeutsche Zeitung si Handelsblatt se refera in detaliu la discursul de luni seara al sefului BND. Acesta face parte dintr-un demers "de transparenta" initiat in ultimele luni de serviciile secrete germane. Pentru prima data in istoria Germaniei, cei trei sefi (al Serviciilor de Informatii externe, al Oficiului pentru Protectia Constitutiei si al Serviciului de Contraspionaj al Armatei) au dat impreuna, in octombrie,  raportul despre activitatile lor unei Comisii de Control a Bundestagului, desi, din anul 2013, ca urmare a dezvaluirilor lui Edward Snowden, a scandalului legat de interceptarea convorbirilor guvernantilor unor tari aliate etc., serviciile secrete germane au intrat sub tirul criticii publice si de presa.
•   Rusia
Presedintele BND, Bruno Kahl, a emis avertismente de securitate, in public, mai clar ca niciodata in timpul mandatului sau, inceput in vara anului 2016. In discursul din 13 noiembrie din Munchen, el a  descris in cuvintele drastice ambitiile politice si de putere ale Rusiei, punand totodata la indoiala capabilitatile de aparare si inzestrare cu armament ale Europei occidentale, dat fiind contextul noilor provocari. Kahl a prezis, de asemenea, o presiune in crestere a migratiei, cu "peste un miliard de oameni", care ar avea "un motiv rational" de a pleca la drum.

Kahl a declarat publicului Fundatiei Hanns Seidel ca nu exista dovezi ca relatiile cu Rusia, sub Putin, s-ar putea ameliora. Concentrarea de putere in Rusia indica  mai degraba o continuare a dificultatilor. Mot-a mot, seful autoritatii din Pullach (BND) a spus ca "referitor la Crimeea nu putem sa ne mai facem sperante", adaugand: "Ambitiile de putere politica ale Rusiei vor creste". Dupa marile manevre de vara din Rusia si Belarus, serviciul de informatii german a putut constata o "uimitoare" modernizare a echipamentului militar si a capacitatilor de comanda. Kahl a numit aceasta modernizare si distributie de trupe ca fiind "deranjante". "In intreaga regiune militara de Vest, dar si la sud si la nord, fortele armate au atins noi dimensiuni".

ADVERTISING
inRead invented by Teads

Rusia incearca sa-si recastige rolul de lider pe continentul european, considera Kahl. "Aceasta implica slabirea UE si impingerea inapoi a SUA si, in special, crearea unui clivaj intre acestea". El a mai a avertizat: "In loc sa avem un partener pentru securitatea europeana, avem un pericol potential, in Rusia - jucatorul politic mondial Rusia a revenit pe scena si va ramane un vecin incomod". Tara si-a extins raza de actiune in politica de securitate: amenintarea cu rachete cu raza scurta de actiune, care sunt stationate in vecinatatea orasului Kaliningrad, este reala, considera Kahl.

Referitor la actorii politici, Kahl a avertizat ca este necesar sa se ia in considerare daca NATO si Occidentul sunt in favoarea "contrabalansarii si descurajarii acestor potentiale amenintari". Politicienii trebuie sa decida "daca propriile abilitati militare si de armament sunt suficiente". Cu toate acestea, el a cerut "legaturi stranse" cu Rusia, spunand ca trebuie tinute deschise canalele de comunicare, in sensul asigurarii ca aceasta "nu se usuca complet". El a facut o comparatie cu politica de apropiere la sfarsitul Razboiului Rece. Rusia are un mare interes in Germania si nu ar trebui respinsa in totalitate.
•   Presiunile migratorii
Seful  BND a legat viitorul scenariu de migratie de previziunile cresterii natalitatii, in special pentru Africa, unde populatia creste anual cu aproximativ 30 de milioane de oameni. Din 1990, populatia din Africa aproape ca s-a dublat. Este discutabil, potrivit lui Kahl, daca lupta impotriva afluxului de refugiati poate tine aceasta tendinta sub control. Chiar daca ar fi posibila imbunatatirea semnificativa a situatiei economice a fiecarei tari africane, acest lucru nu ar conduce la o migratie mai mica, deoarece tot mai multi oameni ar putea, astfel, sa-si finanteze calatoria in Europa.

Kahl a vorbit despre "peste un miliard de oameni" care au avut un "motiv rational" de a porni la drum: persoanele stramutate cu forta, refugiatii din zone de catastrofa ecologica, victimele malnutritiei. Numarul migrantilor ecologici va creste "dramatic" pana la o marime de sute de milioane. "Presiunea migrationista  asupra Europei va creste si este discutabil, daca guvernele europene vor reusi sa mentina sau sa reconstituie parghiile de control, pentru a influenta aceasta dezvoltare".
•   China
Seful serviciiului federal de informatii al Germaniei a rostit, de asemenea, cuvinte clare despre ambitiile politicii externe a Chinei. Tara a intors pagini "cu totul noi"  de exemplu in Marea Chinei de Sud sau in proiectul Silk Road, In legatura cu influenta politica si economica a Beijingului, Kahl a afirmat: "Vremea modestiei este in mod evident incheiata, inclusiv cea a reticentelor". China tinteste rangul de superputere a politicii externe, cu un orizont de timp 2050. " Ambitiile ei nu s-au incheiat in Cornul Africii, unde China mentine o baza de aparare". Referitor la aspectul militar, Kahl a evocat o manevra maritima  organizata  in vara de China impreuna cu Rusia, in Marea Baltica.

Pagini: [1] 2 3 ... 52