Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 166
1  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Ianuarie 17, 2020, 21:15:52
Vreau să lămuresc un subiect dezbătut în interviul de la B1Tv al SS. Fesan, subiect arzător pentru Mărieş ...
Conferirea unor personalităţi americane a „Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 30 ani ”,
de către Secretariatul de Stat prin intermediul lui Balint.
La data respectivă, am fost şocat să  văd cîte articole invidioase, denigratoare, a generat această acţiune
în loc să fie apreciat faptul că, în cazul situaţiei prăpădite în care ne găseam în prag de celebrare a 30 de ani ..,
cineva a găsit, totuşi, o soluţie să fim pomeniţi în SUA ...Să facă LOBBY Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cum ar aprecia americanii.
Povestea cu „Să moară capra vecinului ” continuă!
Coca şi Balin sunt acuzaţi de tot felul de crime, inclusiv uzurparera atribuţiilor Preşedintelui României!
Iar aceste acuzaţii vin de la personalităţi care ar trebui să cunoască cît de cît drepturile izvorîte din
Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Să lămurim răutatea şi să potolim criza de invidie a unora!

Art. 3 alin. (3) din legea menţionată dispune:
În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1),
Preşedintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989",
în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989",
precum şi alte ordine şi medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,
cu modificările şi completările ulterioare.


Problema este că, dacă citeşti Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,
cu modificările şi completările ulterioare, o să ai neplăcuta surpriză să nu găseşti
Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989"!
Singura decoraţie care se referă la Revoluţia Română din Decembrie 1989 este:
Crucea Comemorativă a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 ”.
Modificarea respectivă este extrinsecă legii noastre şi este făcută prin art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 29/2000 menţionată.

Prin urmare, în atribuţiile Preşedintelui României nu intră conferirea Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 " !
Nu intră nici în atribuţiile altcuiva.
Pe cale de consecinţă, din punctul meu de vedere, SS Coca a fost inspirat cînd a folosit un material pentru care
s-au cheltuit nişte bani cu peste 14 ani în urmă, pentru a înfrumuseţa cît de cît sărăcia dată de evenimentele politice din
noiembrie – decembrie 2019, sărbătoririi celor 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Conferirea medaliei Steaua Victoriei Revoluţiei Române din Decembrie 1989 a fost iniţiativa SSPR-ului,
aşa cum primăria capitalei oferă din cînd în cînd medalii de merit şi nimeni nu se ofuschează!
Costul efortului pentru secreatariat tinde spre zero, iar pe documentul însoţitor nu s-a făcut niciun fals!
Este pur şi simplu numele şi semnătura Secretarului de Stat Laurenţiu Florian Coca.
Sper ca Poporul român să reuşească să se civilizeze şi să scape de principiul. „Să moară capra vecinului” !
Or, noi, în calitate de revoluţionari adevăraţi, avem obligaţia să fim primii care se schimbă.
2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Ianuarie 12, 2020, 23:10:22
Nr. de beneficiar legi speciale în septembrie 2019.
Adunaţi pct. 2 şi 3 şi comparaţi! Cifrele scise de mînă reprezintă milioane.


3  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Muzica - manipularea manipularii... : Ianuarie 11, 2020, 23:23:13
Zilele trecute, jucîndu-mă cu nişte acorduri mi-am amintit de o melodie!
Ştiam că este a Beatles-ilor dar mi-a tebuit jumătate de oră de căutări
ca să aflu cum se numeşte ...

"The Ballad of John and Yoko "

Sper să vă reamintiţi cu plăcere!
Weekend fericit.

https://www.youtube.com/watch?v=v-1OgNqBkVE
4  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Ianuarie 07, 2020, 21:51:19
Suntem pe vorbe!
Problema este următoarea,
Art. 44 din OUG nr. 114/2018 prevede următoarele:
"Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010
pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
283/2011, se aplică în mod corespunzător și în perioada 2019 - 2021
."

Art. 19 din Legea 283/2011 dispune:
"In anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:
a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
"

Or. art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la :
"cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat a unui spaţiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii; ",

nicidecum la bilete CFR!

Bănuiesc că acesta este motivul pt. care în 2019 am avut 12 călătorii. Or, din moment ce există un precedent ...

5  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: "Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." (Matei, 22,29) : Ianuarie 07, 2020, 21:10:51
Martirajul islamic si cel crestin
http://iosifton.ro/blog/martirajul-islamic-si-cel-crestin_2015_05_27_blog
Joi, 17 septembrie 2015
După o mie de ani de somnolență, Islamul s-a trezit. Sau, mai exact s-a trezit dorința islamiștilor de a fi stăpâni pe toată omenirea. Trezirea a produs-o Ayatollahul Khomeini, în 1979, când a preluat puterea în Teheran de la Șahul Iranului. În predici înflăcărate, în fiecare vineri, timp de aproape zece ani, Khomeini a vorbit deschis şi pe larg despre cucerirea întregii lumi de către islam. Piedica, spunea el, o formează Statele Unite ale Americii, care este „marele satan,” care trebuie nimicit. De la acesta a preluat Ossama Bin Laden ideea de a nimici America. Şi de la acesta s-a aprins focul în toată lumea islamică. ISIS, care stăpânește astăzi peste jumătate din Siria şi mai bine de o treime din Irak şi are filiale pretutindeni în lumea musulmană, este forma cea mai virulentă, mai nemiloasă, mai brutală şi mai ucigașă dintre toate acțiunile de cucerire a lumii pornite de către islam.
Mahomed (Muhammad), întemeietorul islamului (570-632), şi-a luat multe dintre ideile lui din Vechiul Testament, aşa cum l-a înţeles el şi din creştinism, pe care l-a pervertit după ideile lui războinice. Una dintre ideile pe care le-a luat din creştinisma fost cea de martiraj. În creştinism, martiraj însemna că oameni neînarmaţi, sau, mai exact, înarmaţi numai cu dragostea de oameni şi cu vestea bună a iubirii jertfitoare a lui Dumnezeu, se duceau la popoare păgâne să le ducă şi lor bunătatea lui Dumnezeu şi pentru acest singur motiv  uneori erau bătuți, torturați şi uciși cu o cruzime zguduitoare.
Mohamed a luat acest concept şi l-a pervertit în aşa fel încât să arate toată natura perversă a acestei religii. Mohamed a poruncit ca adepții lui să ia sabia, să meargă în toată lumea şi să impună cu ajutorul sabiei credinţa musulmană. Oricine refuza să o accepte, trebuia ucis cu sabia. Excepție trebuia să facă creștinii şi evreii. Acestora trebuia să li se acorde dreptul de a alege: ori să accepte credinţa musulmană ori să fie făcuți robi, ca să muncească pentru islamiști. Dacă unii din armata islamică erau uciși în luptă, aceștia erau martiri, şi li se promitea că vor merge imediat în cer şi acolo va primi fiecare câte un harem alcătuit din 72 femei tinere.
Islamul reprezintă astăzi cea mai mare primejdie pentru întreaga lume şi în special pentru creştinism. În secolul al XX-lea, s-au ridicat alte două primejdii pentru creştinism: nazismul şi comunismul. Dumnezeu ne-a învățat multe lucruri prin ele şi, la timpul găsit de El potrivit, le-a făcut să se prăbușească.
Tot aşa se va întâmpla şi cu Islamul. Aveți în vedere faptul că în zonele dominate de islam există  cam o mie de limbi la care Evanghelia n-a ajuns încă. Şi Domnul Isus ne-a asigurat că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi predicată la toate popoarele!  El şi-a ținut şi își ține cuvântul!
Evanghelia Domnului Isus va triumfa pe tot pământul, nu perversiunea făcută de Mohamed.
Într-un articol viitor vom analiza mai pe larg diferența dintre martirajul creştin şi pervertirea lui din islam. Studiul comparativ este întotdeauna producător de multă lumină.


Atenţie!
Ca şi Creştinismul, islamul are la bază iubirea faţă de aproapele tău. Ambele religii au aceleaşi rădăcini şi acelaşi ţel!
Învăţarea omului să supravieţuiască fizic şi spiritual.
Din păcate, cînd un astfel de instrument de manipulare a maselor intră pe mîinile unor devianţi, se ajunge la moarte.
Or, moartea, nu este calea lui Dumnezeu decît cînd firul vieţii s-a sfîrşit.

6  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Ianuarie 07, 2020, 20:54:30
Sa pornim in noul an tinand cont de realitate, nu de mirajul lansat si intretinut prin presa. Va propun sa pornim de la acest citat din discursul din 2014, din Romania, al lui Joe Biden:Când politicienii pot fi cumpăraţi, când tribunalele pot fi manipulate, când presa devine un instrument al propagandei, acolo veţi găsi o societate care poate fi manipulată din exterior, care pierde controlul asupra propriului său destin. Nu numai securitatea sa politică, ci şi cea fizică este compromisă. Am văzut în Ucraina cum 15 ani de corupţie au subminat sistemul lor de instituţii militare şi capacitatea ţării de a se apăra”.


Corect!
7  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Ianuarie 07, 2020, 20:52:28
Nu s-a pus problema reducerii numărului de bilete!
Mesajul Asociaţiei 21 reprezintă o scoatere din context
a unor informaţii ditr-o discuţie dintre SS şi o salariată SSPR.
Apreciez totuşi luarea de poziţie!
8  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Muzica - manipularea manipularii... : Decembrie 28, 2019, 19:02:32
https://www.youtube.com/watch?v=G6YrcsppZOI
9  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Muzica - manipularea manipularii... : Decembrie 24, 2019, 20:09:16
КАТЮША!
E chestia aia care făcea prăpăd în rîndurile soldaţilor germani?
 Roll Eyes
10  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Muzica - manipularea manipularii... : Decembrie 23, 2019, 18:17:52
Suntem liberi !!!

Apoape un deceniu, genul de muzică prezentat mai jos
l-am putut asculta numai la "Europa Liberă"  în emisunea lui Cornel Chiriac:


M E T R O N O M

https://www.youtube.com/watch?v=IXVGjKszG1Y
11  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Muzica - manipularea manipularii... : Decembrie 22, 2019, 20:12:15
Vino Doamne! Să vezi ce-a mai rămas ...

https://www.youtube.com/watch?v=iB7DnJtrncg
12  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNŢURI TRISTE ! -DECESE- : Decembrie 18, 2019, 20:18:34
Dumnezeu să-i ierte!
13  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 10, 2019, 20:53:48
Ieri, citind postarea lui Dide din "Blocul naţional " de pe Facebook (https://www.facebook.com/groups/673260779399342/),
în ciuda divergenţelor de opinie, m-am bucurat!
S-a trezit „Fondul libertatea”  şi ne dă o mînă de ajutor ...
Prin divergeţe de opinie înţeleg faptul că, noi i-am pus Primului ministru problema numirii urgente a unui Secretar de Stat
pentru că Bjoza refuză să îşi asume atribuţiile cei revin privind revoluţionarii iar noi revoluţionarii avem de comemorat 30 de ani de la Revoluţie,
am pus problema respectării legilor respectiv anularea art.40 alin. (2) din OUG nr.114/2018 prin care drepturile Legii Recunoştiinţei
sunt menţinute în următorii 3 ani la nivelul lunii iunie 2010.
Iar Dide, spune despre demersul nostru că nu este reprezentativ din moment ce delegaţia nu a fost reprezentativă,
„cu un mandat stabilit şi asumat de mişcarea revoluţionară ...”
Şi mai afirmă Dide că împreună cu Orban au fost „de acord, că problemele revoluționarilor fiind destul de complexe,
trebuie discutate într-un cadru mai larg și nu pe grabă și am convenit că rămânem în contact pe această temă, mulțumindu-ne reciproc”.

Reiau pentru a fi clar pentru toată lumea! Noi am susţinut probleme stringente evoluţiei normale a vieţii noastre, iar el, Dide,
neantizează efortul nostru prin discursul său de tergiversare.
Revin!
Dincolo de divergenţe am considerat contribuţia lui ca fiind semnificativă deoarece a semnalat Primului ministru că ne mişcăm!
Astăzi,
rememorînd postarea lui Dide, am avut intuiţia că ceva nu este în regulă şi am vrut să aflu mai multe despre discuţia povestită.
Am dat un telefon şi, spre surprinderea mea, am aflat că Dide nu a fost în cabinetul Primului ministru şi că, Primul ministru Orban afirmă că,
nu a avut nici o discuţie cu Dide şi că nu îl cunoaşte!
Am rămas siderat ...Un asemenea caz de mitomanie nu am mai întîlnit.
Parafrazîndu-l din nou pe Dide, şi eu sunt:
„surprins, că în epoca internetului, mai există încă indivizi care cred, că la un asemenea nivel, se mai poate minți ”.
14  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 10, 2019, 00:18:50

ATENȚIE ! URGENȚĂ PE OUG 114!
Pentru cei care pot face lobby pe la guvernanți:
OUG 114 E PE MASA GUVERNULUI:
Am decis azi o a doua asumare de raspundere sa fie luata pe OUG 114. In sedinta de maine vom avea o prima lectura pe OUG 114, astfel incat sa fie abrogata, cu exceptia partii legate de constructii unde deja s-au operat modificari in sector. Daca am abroga partea aceasta ar produce o bulversare in domeniul constructiilor si in sectorul economic.

http://m.ziare.com/raluca-turcan/guvernul-sesizeaza-maine-parlamentul-in-legatura-cu-asumarea-raspunderii-pe-trei-pachete-de-legi-1588947


Lobby s-a făcut şi vom face încontinuare!
Din 4 septembrie şi pînă după numirea noului guvern a existat un protest la Guvern.
Cu D.na PM nu am reuşit să vorbim, în schimb PM Dl.Orban a avut bunăvoinţa să ne invite la discuţii unde s-a pus problema anulării
art.40 alin. (2) din OUG nr.114/2018 şi a numirii urgente a unui nou Secretar de Stat!
Vom continua!
Din păcate, deşi în grupul iniţial au fost revoluţionari de diferite categorii şi diferite obţiuni politice, revoluţionarii
bucureşteni şi-au băgat capul în nisip şi s-au făcut că nu ne văd.
Mai mult, în urma comunicărilor pe care le-am postat (pentru cei din ţară mai mult!), au ripostat cîţiva "vero " acuzîndu-ne practic că nu ne interesează
decît promovarea listelor pt. determinanţi, liste pline de impostori!
Practic, indivizii au urmărit ascunderea acţiunii reale ce ar putea aduce în stradă mai mulţi susţinători!
Din păcate, asta-i realitatea.
Vreţi lobby? Veniţi în stradă cînd vă strigăm! De viteji pe facebook ...
15  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Decembrie 09, 2019, 23:57:48
Maresc literele sa se poata citi.

d-nului SIlviu-pentru ca atat cprd cat si secr.de stat au promovat f.multi determinant,chiar ajutand-i sa-si  completeze dosarele cu acte false (dosare scoase din arhiva si refacute primele 2 pagini din memoriu pe hartie ingalbenita)-vezi si auto denuntul lui Benta-Piatra Neamt.in ultimele 2 luni cprd si secr.de stat au promovat doi determinant din Cimpulung Muscel cu acte false.(aici am si eu domiciliul)este vorba de Enescu Ghe. si Licxandra Florin,care nu au avut niciodata cerere de obtinere cert.det.si atunci ce contestatie a solutionat cprd....daca nu ai avut cerere sa soliciti ceva.din cei 63 de rev.din cimpulung,singurul care a solicitat cu cerere accord.de rol det.a fostMateiu Ion-5261/08.05.2015( se stia de toata lumea ca nu indeplineam conditiile -cu toate ca  in Cipulung au fost 4 mori si 6 raniti-publ. in M.O.si certif.cu adeverinta de sspr,dar in 23-24 dec.)Infratorul cotenescu serafimeste in continuare la butoane cu aceasta noua activitate promitand la oameni cu bani(patroni,sefi de institutii care au deja hot.judecat.cu incheierea"obliga cprd sa solutioneze contestatia....)la cprd este sprijinit sau sprijiniti de dep.Catalin Radulescu-tot argesean .stiti ca din 63 de rev.din Cimpulung 37 au actiuni judecat.si la fila 2 a actiunii toti mentioneaza ca in noaptea de 22 de.au fost batuti la Baricada.miza materiala este cedarea indemz.restanta 95-99-o suma destul de mare(ptr.cei ce ajuta)Cotenescu promite ca are usile deschise la secr.de stat si ptr cei cu hot.judec.(destul de confuse)trebuie decat o delegatie cu stampila de la arhiva fostei unitati unde ai lucrat(se obtine destul de usor) ca ai fost in interes de serviciu la BUcuresti in per.20-210dec.acum ma grabesc sa plec la munca(mai am 7 luni pana la pensie)revin diseara cu date(documente)ptr.fiecare in parte dinte cei doi musceleni amintiti mai sus---iata de ce? d-nule Silviu....nr.excrocilor si nesatuilor este in continu crestere cu complicitatea carora trebuie sa apere legea.......vedeti acum cum cei fara bani,chiar daca au fost reali la revol.au ramas fara certi.(presedintti le-au facut dosarele pierdute si I-au bagat pe cei neadevarati....care au impins...nu mai corectez si imi cer scuze.....o zi buna tuturor.

Dacă aţi luat vreo măsură pt. contracararea celor expuse vă felicit! Dacă nu ...Atunci e grav.
Pagini: [1] 2 3 ... 166