Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 22
1  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Martie 13, 2014, 16:51:38

ADIO SSPR,ADIO REVOLUTIONARI,ADIO REVOLUTIE!

DE ASTAZI SSPR A DEVENIT AUTORITATEA PENTRU LUPTATORII IMPOTRIVA COMUNISMULUI IN PERIOADA 1945- 1989.
Guvernul Ponta,III a sters din ISTORIA ROMANIEI cu o OG.Revolutia Romana din Decembrie 1989.
Procesul Restauratiei Comunist-o Hortiste sa incheiat,pregatitiva valizele,drumul catre PUSCARII sa deschis.
2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Noiembrie 21, 2013, 15:23:28
Av.Angela Dragan;
Decizia nr.22 în dosarul nr.19/2013

"Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.4 alin.(4) şi art.5 alin.(1) lit.m) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010, stabileşte că indemnizaţiile lunare reparatorii şi indemnizaţiile lunare prevăzute de Legea nr.341/2004 se calculează, în anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizaţiei aflat în plată în luna octombrie 2010.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.517 alin.(4) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 18 noiembrie 2013."


https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
https://www.facebook.com/EasternDailyNews
3  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : August 27, 2013, 23:13:43
Viorel Ringhilescu
Excelenței Sale,
Domnului Traian Băsescu
Președintele României

Ref.: Neacordarea, printr-o succesiune de abuzuri, a drepturilor cuvenite (indemnizațiile reparatorii) pentru luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.

Excelenţă,

Partidul Democrat, partid politic fondat la data de 26.12.1989, de revoluționarii care au luptat in Comitetul Central, prin Președintele Fondator Viorel Rînghilescu, partid politic înregistrat legal şi cu drepturi depline în Olanda, (datele necesare le puteți accesa din copia traducerii legalizate), unde democraţia nu poate fi confundată cu abuzul de putere, furtul de identitate, dualismul judiciar, încălcarea drepturilor legal înscrise la OSIM şi nici cu falsificarea istoriei în vederea obținerii de profituri intelectuale și materiale personale sau de grup prin abuz de putere și violenţă juridică, vă roagă:
Să interveniți, în interesul respectării cu strictețe a prevederilor constituționale, a funcționării corecte a Statului de Drept, al Legii şi ierarhiei actelor normative, al respectării deciziilor superioare de către instituțiile cu atribuții inferioare şi al modificării imaginii de stat mafiot condus prin abuz, cu cea al unui Stat de Drept integrat în structurile Uniunii Europene, care să merite respectul celorlalte ţări membre.
Vă rugăm să studiaţi cu toată seriozitatea, legalitatea documentelor administrative emise de către Primul Ministru al României, domnul Emil Boc, respectiv OUG 80/08.09.2010, promulgată prin încălcarea plănuită şi voită a ierarhiei legilor. Prin promulgarea OUG 80/08.09.2010, Primul Ministru al României de la acea dată, domnul Emil Boc, a făcut o confuzie lipsită de fundamentul legal necesar, abuzând nejustificat de poziția pe care o deținea, fiind cunoscător atât al prevederilor Constituționale, cât şi al ierarhiei documentelor administrative, aplicând voit, prin alunecare de sens, măsuri de neacordare de drepturi unui grup de persoane bine definit, ale căror drepturi au fost promulgate legal de Președintele României, prin lege specială, respectiv Legea 341/2004. Textul OUG 80/08.09.2010, face referire le neacordarea drepturilor promulgate de Decretul Prezidenţial 1168/2004.
Pentru a veni în întâmpinarea Excelenţei Dumneavoastră, cu informaţii necesare analizei rapide a situației de fapt, vă informăm că în acest moment, Primul Ministru al României, indiferent cine este acesta, pune în pericol Bugetul de Stat, prin acordarea de drepturi, în mod ilegal, unor grupuri de persoane, care, deși meritau poate aceste drepturi, nu le dețin şi legal, deoarece aceste drepturi nu au fost promulgate în conformitate cu art. 9 (6) din Legea 341/2004. Totodată, OUG 80/08.09.2010 stipulează o neacordare de drepturi, unui alt grup de persoane, ale căror drepturi fac obiectul unei legi speciale (organice) şi ale unui Decret Prezidenţial, prin interpretarea eronată a acestor drepturi si crearea de confuzii nepermise la un astfel de nivel, respectiv al termenilor de „indemnizație reparatorie” cu cel de „pensie” sau de „ajutor social”.

Legea 341/2004, Art. 9 (6): În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 şi criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1).

Chiar dacă suntem cu totul de acord cu faptul că există probleme pe fondul legalităţii efectuării de plăti către persoane care nu au avut calitatea pentru care Legea 341/2004 a fost promulgată, considerăm că utilitatea aplicării corecte a art. 9 alin. 6 din această lege, ar putea să rezolve rapid situaţia legalităţii.

De asemenea, o informăm pe Excelenţa Dumneavoastră că, legea 283/2011, cea care a transformat OUG 80/08.09.2010 într-o lege care stipulează NEACORDAREA DREPTURILOR pentru un grup de persoane, a fost promulgată abuziv, fără a fi urmate procedurile prealabile necesare, fiind chiar adusă în stare de nulitate de drept, prin încălcarea procedurilor de adoptare, documentul legii având o formă fundamental diferită faţă de cea dezbătută de către Senatul României şi cu un conţinut juridic diferit, ceea ce face ca toate cele 23 de articole adăugate în mod ilicit la textul dezbătut inițial, să ducă la nulitatea absolută a documentului şi să fundamenteze comiterea unui abuz. De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că, prin semnarea documentului care a promulgat legea, de domnul Mircea Geoană, care nu mai deţinea funcţia de Președinte al Senatului la data semnării, documentul se transformă într-un fals, ceea ce conduce în mod inevitabil la nulitatea sa de drept.
Curtea Constituțională a României, a fost înşelată abuziv, nefiind informată că drepturile stipulate de Legea 341/2004 sunt obţinute printr-o lege specială, respectiv Legea 42/1990, care a fost complectată şi înlocuită de o lege care are același regim juridic, în conformitate cu ierarhia promulgării de acte normative. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a României a considerat că măsurile luate prin neacordarea de drepturi, este constituțională, doar pentru că are caracter de necesitate economică pe o perioada restrânsă de timp. Această situație temporară, cât şi cauza la care Guvernul României a făcut apel, nu au mai fost de actualitate începând cu 01.01.2013. Cu toate acestea, noul Prim Ministru al României, domnul Victor Viorel Ponta, a prelungit în mod nejustificat efectele legii 283/2011 prin OUG Nr.84 din 12.12.2012 şi pentru anul 2013. Mai mult, Guvernul României a pregătit un proiect de lege pentru cumpărarea unui avion necesar deplasării Președintelui României, a Guvernului României şi al personalităților politice, iar din notele de fundamentare a obținerii de fonduri necesare finanțării proiectului, reiese că aceste fonduri vor fi obținute prin NEPLATA drepturilor cuvenite revoluționarilor până în anul… 2018! Acest lucru reprezintă cea mai mare rușine pentru o națiune, dar şi pentru cei care vor folosi acest mijloc de transport, care va fi pătat cu sânge înainte ca acesta să fie cumpărat.
Propunem, cu toată seriozitatea, ca să fie efectuate orice fel de controale necesare a tuturor celor care au solicitat obținerea titlurilor de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, dar nu în condiţiile în care aceștia sunt condamnați să sufere traume psihice sau fizice, datorate încălcării unor principii de bază ale drepturilor lor civile.
Menţionăm că, urmare a neacordării acestor drepturi, s-au înregistrat evenimente deosebit de grave, printre care şi câteva sinucideri. Autoritatea care a tăiat aceste drepturi în mod abuziv, nu a venit cu soluţii care să înlocuiască neacordarea drepturilor cuvenite, cu un alt tip de drepturi, nici măcar minimale, condamnând fără milă la moarte pe cei care au luptat ca România să se bucure de mai mult respect în faţa comunităţii internaţionale.
De asemenea, datorită neacordării îndemnizației reparatorii, conform prevederilor Legii 341/2004, un număr important de revoluționari care aveau ca venit numai respectiva indemnizație, au fost executați silit sau urmează a fi executați silit, de băncile către care erau debitori cu sume garantate cu această indemnizație reparatorie, pierzându-și astfel bunurile cumpărate şi plătite parțial, unii pierzându-şi chiar şi locuințele!
Menționăm că, în condiţiile respectării prevederilor legale, a aplicării corecte a acestora, promulgarea de titluri ilegale este stopată direct, iar prin aplicarea corectă şi în timp util, a prevederilor art. 9 (6) din Legea 341/2004, Excelenţa Dumneavoastră poate promulga doar titlurile celor care merită aceasta onoare, stabilind odată pentru totdeauna cine merită şi cine nu merită să fie cinstit pentru ceea ce a făcut în perioada Revoluției din Decembrie 1989, pentru libertatea şi pentru democrația din ţara noastră.

De asemenea, propunem scoaterea de sub incidenţa legii 341/2004 a protestatarilor din 15 nov. 1987 și trecerea lor sub legislație dedicată.

Avem toată încrederea că Excelenţa Voastră va privi cu seriozitate petiţia noastră şi va găsi, în regim de urgenţă, o soluţie pentru a veni în întâmpinarea acestui grup de revoluționari, care, pe nedrept, suportă consecințele unor umilințe pe care nu le merită.
Menţionăm că am depus petiția cu nr. 11343/19.08.2013, la Guvernul României, privind această speţă.

Atașăm documente care sperăm să fie folositoare.

Cu înaltă considerație,

Viorel Rînghilescu,
Președintele Partidului Democrat

Tel: 0744886174
Mail: v_ringhilescu@msn.com
Adresa de corespondenţă:
Str. Prosperității nr. 5 Bis, sector 6, București.
4  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : August 17, 2013, 22:32:59
C O M U N I C A T

In atenția tuturor REVOLUTIONARILOR din ROMÂNIA

Biroul Executiv al B.N.R.-1989, convoacă de urgență toți președinții de asociații revoluționare și membrii acestora, ȋn vederea stabilirii de măsuri urgente cu privire la nerespectarea Legii nr. 341/2004. în data de miercuri 21.08.2013, începând cu orele 10.00, în faţa Guvernului, zona Muzeului Antipa.
În acest sens rugăm pe toți REVOLUŢIONARII din ROMÂNIA să trateze cu responsabilitate această convocare participând în număr cât se poate de mare, deoarece Premierul Ponta intenționează să proroge termenul de neacordare a indemnizației și pentru anul 2014.

SECRETAR EXECUTIV
Prof. VIOREL VERNESCU
PREŞEDINTE BNR 1989
zona Bucureşti & Ilfov
LEŞU IONEL

gadinaconstantin@yahoo.com; lesu_ionel2000@yahoo.com; Tel. 0788.937.440. / 0722.707.297./ 0761.172. 929. / 0746.324. 786.
5  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : August 05, 2013, 02:59:40
ACEST TEXT MIA FOST ADRESAT DE "ROMANIA STOP ABUZURI"

Adevarul prezentat despre dl Socaciu,poate compromite foarte grav GUVERNUL ROMANIEI

INCREDIBIL... dar ADEVARAT !
Cred că numai o minte BONLAVĂ poate pretinde că a găsit așa zișii impostori ai REVOLUȚIEI ROMÂNE !
Este foarte grav ce se ȋntâmplă ȋn acest moment nu numai ȋn rândurile revoluționarilor, dar și ȋn această țară !
Ȋn data de 24 martie 2013, mă aflam ȋn fața televizorului, la o transmisie directă, ȋntr-o emisiune al postului de televiziune Rtv, unde erau mai mulți invitați, printre care Secretarul de Stat – SSPR dl. Socaciu Victor și revoluționarii Doru Mărieș, Ionel LEȘU. Am apreciat prestația de bun simț a domnului Mărieș și a dlui. Ionel LEȘU, dar am rămas cu un gust amar când dl. Socaciu Victor, a afirmat că a găsit impostorii revoluției… ȋn copiii care au fost un imbold direct si s-au implicat ȋn mod direct ȋn acele momente ale revoluției Române din Decembrie 1989, afirmând că și Gavroche - simbolul revoluției, va fi declarat impostor!
Ȋn timpul REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, pot spune că ne-am folosit de sprijinul copiilor, care, prin inocența și curajul lor, s-a OBȚINUT VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, numai că, acești copii, prin inocența și curajul lor nebun, ne-a ajutat ȋn obținerea acestui deziderat, ,,dar nu ne-a bagat și ȋn traistă”, deoarece, noi nu am știut ce să facem cu această mare victorie, prin care s-a schimbat un sistem foarte bine pus la punct ȋn România.
Acum, s-a găsit un intrus al revoluției – dl. Socaciu Victor, să spună cu mare nerușinare că de fapt, acești copii nu au avut discernământ și ca atare vor fi declarați IMPOSTORI !... chiar dacă anumiți copii ce s-au implicat ȋn mod direct alături de parinții lor, de vecinii lor, etc., au obținut HOTĂRÂRI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE din partea Justiției Române (a se vedea… Ȋnalta Curte de Casație și Justiție !)
Acest lucru să fie doar incapacitatea sau impotența acestuia de a ȋnțelege că legile trebuiesc respectate, aplicate și nu discutate.
Mai grav este și faptul că acest Secretar de Stat – SSPR dl. Socaciu Victor, a fost descoperit nu numai de dl. Ionel LEȘU, precum că nu s-ar fi implicat de nici un fel ȋn revoluția Română din Decembrie 1989, crezând că printr-un procedeu meschin va ȋnchide gura unor revoluționari cinstiti, a ȋnceput să sustragă ȋnscrisuri din anumite dosare, cu preponderență din dosarele nr. 100; 106 si 123. Dl. Ionel LEȘU ne-a prezentat dovada sustragerii unor ȋnscrisuri, imagini foto ȋn original din dosarele menționate.
Dar… probabil, printr-un moment de sinceritate, a făcut și remarca că acesti copii, au fost folosiți ca scuturi umane, etc. Când a mințit ?... acest Secretar de Stat.
Tocmai de aceea prezint mai jos extrase din declarațiile a doi lideri de la Baricadă, unde elogiază aportul, implicarea acestor copii ȋn diferite evenimente ale revoluției :
Fostul Senator Dide Nicolae, revolutionar, lider al baricadei, de altfel un om de o ȋnaltă ținută morală, declara cândva că (cităm prin extras din Caietele Revoluției): “Copiii. Ei au fost forța! Nu-i adusesem noi. Veniseră ei cu părinții, cu vecinii lor sau chiar singuri. Erau imprevizibili. Pe mulți dintre noi, ei ne-au obligat să rămânem acolo! Ne-ar fi fost rușine să-i părăsim, să-i lăsăm la cheremul ălora…” “Oricum ne-au fost de mare ajutor. Erau muniția noastră, scuturile noastre. Forțele de opresiune aveau gloanțe, noi aveam copiii. Și pe asta mizam: n-ar fi fost atât de câinoși să tragă ȋn copii. Iar copii erau peste tot, fără teamă, fără astâmpăr, unde nu te așteptai: pe Baricada, printre tancuri și TAB-uri, printre soldații din dispozitivele militare, pe lângă generalii și miniștrii trimiși de Ceaușescu să reprime… cred că acești copii au produs o ruptură, au stopat niște porniri criminale…”
Un alt revoluționar, lider al Baricadei – Dumitru Dincă, declara tot ȋn Caietele Revoluției : extras - “Copiii. Nu eram singuri, eram cu voi, eram ȋmpreună. Fortele aduse la Baricada nu puteau intra ȋn noi, nu puteau trage ȋn noi c-ați fi văzut voi crima și ați fi spus-o mai departe. Voi i-ați descurajat, voi i-ați intimidat. Noi eram puțini, ne-ar fi ras una-două. Voi i-ați ȋncurcat, iar nouă ne-ați dat curaj..” …”-Da, dar voi ați avut curajul, voi ați riscat…” ..”Sa va mai spun ceva: copiii!... După ce s-a trecut cu TAB-urile ȋn viteză și cu tunurile alea de apă, copiii de 10 ÷ 12 ÷ 15 ani voiau să se agațe de mașinile alea, făceau o serie ȋntreagă de lucruri d-astea de vitejie, care, ȋn momentul acela, pentru noi ȋnsemna mult. Ei au făcut Baricada, ei au adus tomberoanele de gunoi și cate altele. Se jucau cu focul fără să aibe sentimentul pericolului, ei zburdau trăgând tomberoanele după ei, aruncau cu bețe, cu pietre. Și asta ne dădea nouă putere, iar pe ăia din forțele de reprimare ȋi enervau și-i ȋncurcau rău ȋn socotelile lor, că nu mai puteau trage.”

6557 de certificate de revoluţionar vor fi anulate
Joi, 01 August 2013 20:48
Din surse confidenţiale, Comisia pentru analizarea elementelor de noutate din cadrul SSPR a depistat 6556 de certificate eliberate în baza Legii 341/2004, care nu se încadrează în prevederile legale.

Această comisie a depistat:
1309 de duplicate
Aceste duplicate au fost eliberate fără respectarea Legii 42/1990. Sunt duplicate care nu au avut un original sau sunt certificate cu acelaşi număr.
576 de brevete duplicate depistate la Asociaţia Metrou Braşov.
1038 de brevete false duplicate
3628 de certificate false depistate la Asociaţia Metrou Bucureşti
La certificatele anulate pentru colaborarea cu Securitatea se mai adaugă 6 certificate.
Guvernul Ponta promite că se va relua plata pentru “Luptătorii cu merite deosebite” când se va termina curăţenia.
Acest lucru nu poate fi decât un.. pretext…
Probabil și datorită faptului că actuala conducere a “Asociației Metrou București” i-a formulat și depus plângere penală domnului (mare mincinos!) Socaciu Victor.
“Ieri..,” acest Secretar de Stat, după ce a fost demascat de foarte mulți revoluționari, printre care chiar și de către dl. Radu Șofran, precum că nu s-ar fi implicat de nici un fel ȋn Revoluția Română din Decembrie 1989, și nici măcar nu s-ar fi aflat ȋn București așa cum a declarat.., acum pretinde că ar fi găsit 3628 de certificate false depistate la Asociaţia Metrou Bucureşti. Deci mai multe certificate false decât numărul de membrii pe care ȋi are asociația.
Oare IMPOSTORII ??... strigă impostorii ??
De aceea nutrim speranța că dl. Ponta ȋl va DEMITE pe acest Secretar de Stat SSPR – Socaciu V.

Este foarte grav ce se ȋntâmplă ȋn acest moment nu numai ȋn rândurile revoluționarilor, dar și ȋn această țară !
Ce ne facem sau… ce să mai spunem de dl. Ponta, care.., prin abuz nu a vrut să aplice prevederile legale a legii recunoștintei, motivând prin aberații si chiar jigniri… prin care a ȋmproșcat și denigrat spiritul de sacrifiu al revoluționarilor, pentru că…
și anumiți judecători… și anumiți procurori…, nu aplică ȋn mod corespunzător prevederile legale ale unor legi aflate ȋn vigoare și cu bună știință... încalcă LEGEA, nu-i așa..?
Nu numai presa a scos mereu la iveală fapte de corupție din partea magistraților și pentru asta unii magistrați au sărit la “bătaie”. Un exemplu concret este și al colegului vostru – revoluționarul Ionel LEȘU. Când acesta a contestat și a reclamat faptul că o judecătoare din cadrul Judecătoriei Cornetu – pe nume Dragomir Larisa Julieta, solutionează dosare de judecată ȋn funcție de șpagă... a fost cât pe ce să fie arestat.
Și totuși revoluționarul Ionel LEȘU, nu s-a lăsat intimidat, dovedind tuturor că de fapt această judecătoare din cadrul Judecătoriei Cornetu – pe nume Dragomir Larisa Julieta, era o escroacă, deoarece primea șpagă – mită ȋn vederea soluționării favorabile a unor dosare ce le avea pe rol.
În data de 5 mai 2011, judecătoarea Dragomir Larisa Julieta, a fost prinsă în flagrant de procurori imediat după ce a primit de la denunţătoare sumele de bani pretinse.
Potrivit rechizitoriului, în zilele de 27 aprilie şi 5 mai 2011, Larisa Julieta Dragomir, în calitate de judecător la Judecătoria Cornetu, a pretins şi a primit de la o persoană denunţătoare, prin intermediul lui Nicolae Marin, sumele de 1.000 de lei şi 2.300 de euro în scopul pronunţării unor sentinţe civile favorabile în dosarele pe care le avea spre soluţionare şi în care denunţătoarea avea un interes direct.
In acest sens pot spune că, acest revoluționar Ionel LEȘU, a obținut VICTORIA, demascând abuzurile și dorința unor judecători și procurori de a se ȋmbogăți prin corupție, schimbând destinele unor oameni nevinovați.
Dar.. ulterior, revoluționarul Ionel LEȘU, ȋn mod nejustificat, a fost aspru pedepsit de către un judecător pe nume Magdalena Nicolae Cătalin, coleg și, din zvon public, bănuiala că ar fi fost chiar amant al acestei doamne (fost!) judecător - Dragomir Larisa Julieta, căreia i-a sărit ȋn ajutor prin faptul că ȋn două dosare unde se contesta rezoluția unor procurori, prin amendarea acestuia cu sume de bani foarte mari și amenințat că dacă nu-și vede de treabă… va fi și condamnat. Nu credem că un judecător - magistrat este deasupra legii și noua Constituție trebuie să prevadă clar că magistratul care greșește, cu voia sau fără voia lui… trebuie să PLĂTEASCĂ.
Prea mulți bani a plătit statul român, adică noi contribuabilii, pentru aroganța unor judecători și procurori cu simțul dreptății deteriorat.
Un nou caz de corupție semnalat de mai multă vreme de revoluționarul Ionel LEȘU, demonstrează că sistemul judiciar trebuie verificat la sânge.
Şeful DNA Slobozia, Dumitru Cristudor, acuzat de luare de mită şi favorizarea infractorului, a fost reţinut joi 13 iunie 2013, urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă.
6  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Iulie 31, 2013, 10:52:57
Dragi Romani,Guvernul Ponta(2) a REFUZAT DEBLOCAREA POSTURILOR DIN INVATAMANT SI SANATATE,mai mult,prelungeste AUSTERITATEA CRIMINALA ASUPRA POPORULUI ROMAN,pana la sfarsitul anul,dar dumnealui,domnul PROCUROR,a avut grija sa mareasca bugetele colegilor sai din "SERVICII",E CORECT DOMNULE PONTA?

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care au fost incluse pe agenda
şedinţei Guvernului României din 30 iulie, ora 14.00

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC şi UDMR (Bp. 246/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

http://www.gov.ro/informatie-de-presa-privind-actele-normative-care-au-fost-incluse-pe-agenda-br-sedintei-guvernului-romaniei-din-30-iulie-ora-14-00__l1a120639.html
7  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Iulie 27, 2013, 13:11:44
Comunicat BNR;
COMUNICAT

Atac fără precedent asupra libertății de exprimare a jurnaliștilor

La 23 de ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, asistăm cu uluire la prigonirea acelora care caută să se exprime liber, într-o țară liberă, așa cum ne-am dorit noi revoluționarii să trăim, să nu se mai repete acțiunile bolșevice care se regăseau în regimurile de tristă amintire, unde libera exprimare era îngrădită, iar cetățenii curajoși erau trimiși în pușcării.
Ne exprimăm solidaritatea cu toți acei reprezentanți sau angajați ai mass-mediei (Antena 3, OTV, etc.) care doresc ca ADEVĂRUL să triumfe, oricare ar fi el.
Presa este câinele de pază al DEMOCRAȚIEI.

FĂRĂ LIBERTATE VIAȚA ESTE O MIZERIE.
ADEVĂRUL ESTE ÎNTREGUL.

Președinte B.N.R. 1989,
Dorin Lazăr MAIOR
8  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Iulie 26, 2013, 12:33:09
Comunicat important pentru TARA!

Romani,oriunde va veti afla,in tara sau prin tari straine;
In Romania se da un atac fara precedent asupra Libertatii Presei si Libertatii de exprimare,

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de a III-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 7.
Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nicio deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 19.
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opniii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspândi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Ichiderea postului de televiziune OTV,precum si atacul de tip fascist indreptat asupra postului de Televiziune Antena 3TV,unde Revolutionarii Romani au avut acces nelimitat si dreptul de a-si
exprima liber opiniile,unde de asemenea au fost relatate fara partinire demonstratiile noastre de Protest impotriva Guvernelor care ne-au atacat si denigrat consecutiv si sistematic,care au denigrat Spiritul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a noastra implicit cu scopul mascat de a instala O Dictatura FASCISTO/COMUNISTA in Romania.

Romani trezitiva pana nu este prea tarziu!

Adminstrator website;
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989

Tepes Alexandru Voda,

Bucuresti,
26.Iulie.2013
9  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Iulie 18, 2013, 18:23:17
Astazi sa tinut sedinta Consiliului National al BNR-1989 la sala de sedinte din Pta; Walter Maracineanu 3-5,sect.1 Bucuresti si puteti vedea primele secvente inregistrate ale acestei sedinte,restul maine dupa amiaza,sa Auzim Numai de Bine de aici din Bucuresti va ureaza Alexandru.
Bucuresti,18.Iulie.2013.
http://www.dailymotion.com/video/x121pso_consiliul-national-bnr-1989-din-18-iulie-2013-1_news
10  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Iunie 28, 2013, 10:51:02
Multumesc Snow pentru postarea linkurilor,am fost si am luat cateva interviuri pentru buna informare a Revolutionarilor Romani din tara si de peste mari si tari unde sun in pribegie din pricina guvernelor postdecembriste care sau peridat la carma tarii si ne-au dus la sapa de lemn.
Nu am cenzurat nimic din cele ce sau declarat,pentru buna informare a dv.eu nefacand parte din nici-o tabara sau grupare,voi veni sa iau imagini la toate protestele noastre care se refera la respectarea SPIRITULUI REVOLUTIEI ROMANE SI A DREPTURILOR NOASTRE CONFERITE DE LEGEA RECUNOSTINTEI 341/2004,VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE,si scuze pentru balbaielile sau stangaciile mele.
 
http://www.dailymotion.com/video/x11a9e8_revolutionari-romani-protestand-guvernul-romaniei-26-iunie-2013-1_news
http://www.dailymotion.com/video/x11aa32_revolutionari-romani-protestand-guvernul-romaniei-26-iunie-2013-2_news
http://www.dailymotion.com/video/x11ab2f_revolutionari-romani-protestand-guvernul-romaniei-26-iunie-2013-3_news
http://www.dailymotion.com/video/x11acdr_revolutionari-romani-protestand-guvernul-romaniei-26-iunie-2013-4_news#.Uc1N9vl7I9Y
11  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Mai 23, 2013, 15:00:03
Blocul Național al Revoluționarilor 1989 –
România, a convocat întrunirea Consiliului Național
al B.N.R. 1989 – România, care sa desfășurat în
data de 23 mai a.c., începând cu ora 11.00 AM, în
București la sala “Dalles”.
Întrunirea a avut ca scop principal stabilirea convocarii
unei
Conferințe Naționale B.N.R. 1989 – România, a
cărei date de desfășurare vor fi stabilite și votate,
conform Statutului.
Preşedinte, Președinte al Consiliului Național,
Dorin Lazăr Maior
Prima parte a sedintei a B.N.R.
http://www.dailymotion.com/video/x10541r_consiliului-na%C8%9Bional-bnr-sala-dalles-23-mai-2013_news#.UZ4RLrV7I9Y
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
12  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Martie 25, 2013, 15:56:50
Iata cine ne dadea noua lectii despre Revolutie si Revolutionari ieri 24.Martie.2013 in direct la Romania TV de la orele 21PM.

Val Vâlcu, sluga ANAL-istă
Filed under: Uncategorized — mihaibeltechi @ 2:09 pm
3 Votes

"Singura miscare cat de cat inteligenta a slugoiului Val Valcu a fost nepracticarea medicinei. Malpraxis-ul cu aroma de puscarie l-ar fi urmarit la orice pas. A fost constient pret de cateva minute, si-a evaluat cunostintele si valoarea, realizand ca i-ar sta mai bine haina patata cu rahat de anal-ist slugarnic decat halatul alb, plin de sangele victimelor, a ales prima costumatie. Adica Val Valcu manaca/scrie cacat la tv si in presa. Mai nou este un mare consumator de cacat virtual si pe net.

Presul securistului Rosca Stanescu, emite pareri, trage concluzii si da sfaturi, toate sub obladuirea si cu indrumarea mentorului sau. Nimic personal, nicio idee provenita din circumvolutiunile proprii. Val Valcu seamana foarte bine cu prostituatele de pe centura, nu are personalitate, nu stie sa scrie, cultura indoielnica. L-ai platit, deschide gura ! Si-i faci ce vrei, doar ai dat banii…

Mai nou, pe Val Valcu il preocupa viitorul dreptei si al d-nei Udrea . Cata ipocrizie la aceasta insecta ochelarista, sa o apere pe Elena Udrea (Mihail Neamțu a atacat-o pe Elena Udrea. Un gest neelegant, care îmi pare nesincer și inutil), dupa ce ani-n sir i-a turnat zoaie in cap, cu vidanja ! Brusc, gandacul vorbitor, a devenit un cavaler plin de intentii onorabile. Mai departe, slugoiul celuilalt slugoi, afirma ca “Băsescu le-a luat țara înapoi românilor”. Probabil ca pentru Val Valcu, romani sunt doar cei care au votat la referendum, ceilalti nu exista !

Ca sa nu mai facem vorbire de inovatiile gramaticale aduse limbii romane de acelasi slugoi Val Valcu. Analfabetul prodecan la Jurnalism scrie: “va obține voturile băsiștilor, atâția cât mai sunt”. Cum a ajuns acest personaj burlesc intr-o asemenea functie, va poate explica tatal sau, general in Securitatea comunista !"

http://anonymusgerula.wordpress.com/2012/08/29/val-valcu-sluga-anal-ista/

Val Vâlcu, sluga ANAL-istă
anonymusgerula.wordpress.com
13  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Martie 22, 2013, 14:25:52
Buna ziua prieteni Revolutionari,Buna ziua Domnule "NOR",nu stiu care este numele dv.real,va comunic pe aceasta cale si ultima data ca nu am avut de gand sa creez confuzie printre membri distinsi ai acestui FORUM,acest Portal intitulat"Prietenii Revolutiei Romane din Dec.1989"l-am facut atunci cand acest Portal a fost blocat peste o saptamana in luna Mai 2012 si l-am facut discutand cu prietenul meu Administratorul Portalului Revolutiei Romane Domnul Gh.Iosif caruia i-am propus sa facem un Portal si pe Facebook,domnia sa a spus ca pe el nu-l intereseaza sa faca un astfel de Portal pe Facebook dar ca eu sunt LIBER SA FAC ACEST LUCRU numai sa nu poarte aceias denumire.Denumirea Grupului de pe Facebook este cum v-am mai spus "PRIETENII REVOLUTIEI ROMANE DIN DEC.1989",asa apare si pe motorul de cautare Google,nu am nici aceiasi adresa de mail,adresa aceia nu stiu a cui este si nici nu ma intereseaza.
Faptul ca sunt mai multe Forumuri cu tema Revolutiei Romane este un lucru bun si nu stiu de ce va deranjaza eu tocmai am fost la ultimul Protest al Revolutionarilor Romani din Fata Guvernului Romaniei unde am luat cateva imagini foto si video si interesul pe care l-a starnit printre Revolutionarii Romani dar si prin cei care vad automat pe Facebook ce se intampla in Romania ma indreptateste sa cred ca am facut un lucru bun.
Eu va doresc numai bine de aici din Bucuresti,
Adm.Portalului de pe Facebook "PRIETENII REVOLUTIEI ROMANE DIN DEC.1989"
Alexandru.
22.Martie.2013

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
14  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Martie 21, 2013, 19:51:00
Revolutionarii Romani protestand in fata Guvernului Romaniei pentru respectarea Legii 341/2004.
http://www.dailymotion.com/video/xydkmb_revolutionar-roman-in-protest-walter-simionov-21-mart-2013-hd_news#.UUtILxx7Iac
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
15  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Martie 18, 2013, 15:37:36
Astazi 18.Martie.2013,Revoluționarii Romani protestează la Guvernul Romaniei pentru respectarea Legii 341/2004. Circulația pe bulevardul Iancu de Hunedoara este blocată.
http://www.digi24.ro/stire/Revolutionarii-protesteaza-la-Guvern-Circulatia-pe-bulevardul-Iancu-de-Hunedoara-este-blocata_88674
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
Pagini: [1] 2 3 ... 22