Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: 1 [2] 3 4 ... 22
16  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Februarie 11, 2013, 19:30:16
     Joi 14 Februarie 0rele 12 la Tribunalul,la Curtea de Apel BUCURESTI,etaj 1,se judeca NECONSTITUTIONALITATEA Ordonantei Nr.84/12/12.2012.Va asteptam sa sustinem Drepturile Noastre prin prezenta nostra acolo.
Sedinta are loc in cladirea Veche a Tribunalului care a fost reabilitata in apropierea statiei de Metrou "UNIRII".
va multumesc si sa aveti(AVEM)o saptamana de realizari bune.

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
17  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Februarie 08, 2013, 19:40:52
Buna ziua prieteni revolutionari,avocatul meu mi-a recomandat sa depun la Casa de Pensii Teritoriala de care apartin aceasta Cerere Prealabila,acest lucru puteti sa-l faceti si voi,sa aveti un weekend placut;
Alexandru din Bucuresti.

CATRE,
CASA DE PENSII A SECTORULUI


Subsemnatul………….. cu domiciliu…………………… in calitate de persoane vatamate in drepturile prevazute si ocrotite de prevederile art. 2 din legea 341/200, fiind posesori al certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 formulam in temeiul art. 7 din legea 554/2004 prezenta,
CERERE
Prin care solicit acordarea indemnizatiei reparatorii, ce ni se cuvine, in baza dispozitiilor prevazute de: art. 4 alin.3, care prevede la art. 4 alin 4 ca persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 beneficiaza de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, incepand cu 01.01.2013
Avand in vedere ca detin calitatea de luptator remarcat prin fapte deosebite conform prevederii legale mentionate mai sus, consider ca sistarea indemnizatiei ce mi se cuvine in temeiul legii 341/2004 s-a realizat in mod abuziv si discretionar, pornind de la urmatoarele considerente :
Precizez ca masura impusa prinrdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845, din 13 decembrie 2012. prin care la Art. 10. prevede ca in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
f) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu produce efecte juridice intrucat OUG 84/2012, a fost emisa cu incalcarea pervederilor art 115 din Constitutie,
Precizez ca la momentul emiterii OUG nr.84/2012,Legea 1/2013 cu privire la abilitarea Guvernului de a emite ordonante de urgenta nu producea efecte juridice nefiind inca in vigoare, adică Guvernul nu mai era abilitat să emită ordonanţe de urgenţă.
Totodata arat ca si in cazul in care OUG nr.84/2012, ar fi fost adoptata dupa intrarea in vigoare a legii, ceea ce nu s-a intamplat, actul normativ mentionat mai sus nu poate produce efecte juridice intrucat nu au fost respectate prevederile art. 2 din legea 1/2013, care prevede ca: „In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvernul Romaniei in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei. „
Potrivit art. 84. – alin . (1) din regulamentul Camerei Deputaţilor aceasta isi desfasoara îşi desfăşoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.Arat ca pana la data de 01.02.2013, nu a fost depus nici un proiect de lege cu privire la aprobarea OUG 84/2004
Pornind de la temeiurile juridice invocate mai sus, coroborate cu prevederile art16 in Constitutie, care confera egalitate de drepturi in fata legii si a autoritatilor, fara privilegii si discriminari, tuturor cetatenilor, consider ca neplata indemnizatiei conferite in temeiul prevederilor legii 341/2004 reprezinta un abuz, motiv pentru care solicit deindata plata indemnizatie pe anul 2013. In dovedirea veridicitatii sustinerilor mele depun tabelul pu proiectele de legi inregistrate.
Anexez copie a a actelor doveditoare,repectiv, copie certificat de luptator remarcat pentru fapte deosebite, copie decizie emisa casa judeteana de Pensii,
Prezenta petitie constituie procedura prealabila in temeiul art. 7 din legea 554/2004.

Data Semnatura

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
18  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Februarie 08, 2013, 19:38:59
Buna ziua prieteni revolutionari,avocatul meu mi-a recomandat sa depun la Casa de Pensii Teritoriala de care apartin aceasta Cerere Prealabila,acest lucru puteti sa-l faceti si voi,sa aveti un weekend placut;
Alexandru din Bucuresti.

CATRE,
CASA DE PENSII A SECTORULUI


Subsemnatul………….. cu domiciliu…………………… in calitate de persoane vatamate in drepturile prevazute si ocrotite de prevederile art. 2 din legea 341/200, fiind posesori al certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 formulam in temeiul art. 7 din legea 554/2004 prezenta,
CERERE
Prin care solicit acordarea indemnizatiei reparatorii, ce ni se cuvine, in baza dispozitiilor prevazute de: art. 4 alin.3, care prevede la art. 4 alin 4 ca persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 beneficiaza de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, incepand cu 01.01.2013
Avand in vedere ca detin calitatea de luptator remarcat prin fapte deosebite conform prevederii legale mentionate mai sus, consider ca sistarea indemnizatiei ce mi se cuvine in temeiul legii 341/2004 s-a realizat in mod abuziv si discretionar, pornind de la urmatoarele considerente :
Precizez ca masura impusa prinrdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845, din 13 decembrie 2012. prin care la Art. 10. prevede ca in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
f) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu produce efecte juridice intrucat OUG 84/2012, a fost emisa cu incalcarea pervederilor art 115 din Constitutie,
Precizez ca la momentul emiterii OUG nr.84/2012,Legea 1/2013 cu privire la abilitarea Guvernului de a emite ordonante de urgenta nu producea efecte juridice nefiind inca in vigoare, adică Guvernul nu mai era abilitat să emită ordonanţe de urgenţă.
Totodata arat ca si in cazul in care OUG nr.84/2012, ar fi fost adoptata dupa intrarea in vigoare a legii, ceea ce nu s-a intamplat, actul normativ mentionat mai sus nu poate produce efecte juridice intrucat nu au fost respectate prevederile art. 2 din legea 1/2013, care prevede ca: „In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvernul Romaniei in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei. „
Potrivit art. 84. – alin . (1) din regulamentul Camerei Deputaţilor aceasta isi desfasoara îşi desfăşoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.Arat ca pana la data de 01.02.2013, nu a fost depus nici un proiect de lege cu privire la aprobarea OUG 84/2004
Pornind de la temeiurile juridice invocate mai sus, coroborate cu prevederile art16 in Constitutie, care confera egalitate de drepturi in fata legii si a autoritatilor, fara privilegii si discriminari, tuturor cetatenilor, consider ca neplata indemnizatiei conferite in temeiul prevederilor legii 341/2004 reprezinta un abuz, motiv pentru care solicit deindata plata indemnizatie pe anul 2013. In dovedirea veridicitatii sustinerilor mele depun tabelul pu proiectele de legi inregistrate.
Anexez copie a a actelor doveditoare,repectiv, copie certificat de luptator remarcat pentru fapte deosebite, copie decizie emisa casa judeteana de Pensii,
Prezenta petitie constituie procedura prealabila in temeiul art. 7 din legea 554/2004.

Data Semnatura

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
19  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Domnului Prim Ministru si domnului Secretar de Stat la S.S.P.R. : Ianuarie 26, 2013, 17:26:13
SCRISOARE DESCHISA;

Domnule Ministru,ce intelegeti dumneavoastra prin sintagma"IMPOSTORI"?
Tocmai dv.recunoasteti ca Legea 341/2004 este corecta,pentru ca o vreti sa fie aplicata adliteram.
Pai tocmai din acest motiv a fost facuta aceasta Lege pentru a selecta Revolutionarii Autentici,infintanduse doua comisii pentru verificarea dosarelor acestor Revolutionari,verificare ce a durat mai bine de 8 ani.
Acum dumneavostra v-ati insusit retorica domnului Ponta,ca simplu Politician,nu ca jurist,altfel ati fi sesizat ca dintr-un singur"FOC",dv.a-ti caracterizat cele doua comisii,una parlamentara si una guvernamentala ca ar fi compuse din "IMPOSTORI"de vreme ce aceste doua comisii au promovat Revolutionari"IMPOSTORI",mai mult de atat ar intra in aceasta categorie chiar si Presedintele Romaniei care la vremea respectiva ar fi emis BREVETELE prin Decretul 37/26.02.2000,care nu este decat fostul dv.Sef de Partid Ion Iliescu.
Deci prin deductie simpla,Ion Iliescu ar fi un "IMPOSTOR"in opinia dv.de "ARTIST",nu de jurist si atunci ma intreb daca dv.a-ti fost sincer cu noi sau a-ti spus aceste cuvinte fara sa va ganditi la semniicatia lor,numai ca va reamintesc ca dv.aveti la SSPR,juristi remarcabili precum domnul Ilie Dragulin care ar putea sa va puna in tema cu semnificatia unor cuvinte sau fraze inainte sa le publicati pe site-ul SSPR.
In continuare va doresc pofta de munca si sa ne faceti dreptate,dreptate care nea fost calcata in picioare de guvernul Boc si de guvernul Ponta,
Al dumneavoastra camarad de Revolutie,
Alexandru din Bucuresti,
Administratorul Portalului;https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
20  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Ianuarie 26, 2013, 17:19:43
  Domnule Victor Socaciu,Secretar de Stat la SSPR,daca nu va luat"Gura pe dinainte"va rugam respectuos sa ne comunicati lista cu "IMPOSTORI"si Hotararile Judecatoresti care i-au declarat "IMPOSTORI"altfel noi va banuim de Rele Intentii si o GRAVA DEZINFORMARE la adresa Revolutionarilor Romani incorpore,daca nu este asa ar trebuii sa va CERETI SCUZE Revolutionarilor Romani ca i-ati facut IMPOSTORI,va multumesc anticipat,Alexandru din Bucuresti.

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
21  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Ianuarie 26, 2013, 11:57:05
                         SCRISOARE DESCHISA;

Domnule Ministru,ce intelegeti dumneavoastra prin sintagma"IMPOSTORI"?
Tocmai dv.recunoasteti ca Legea 341/2004 este corecta,pentru ca o vreti sa fie aplicata adliteram.
Pai tocmai din acest motiv a fost facuta aceasta Lege pentru a selecta Revolutionarii Autentici,infintanduse doua comisii pentru verificarea dosarelor acestor Revolutionari,verificare ce a durat mai bine de 8 ani.
Acum dumneavostra v-ati insusit retorica domnului Ponta,ca simplu Politician,nu ca jurist,altfel ati fi sesizat ca dintr-un singur"FOC",dv.a-ti caracterizat cele doua comisii,una parlamentara si una guvernamentala ca ar fi compuse din "IMPOSTORI"de vreme ce aceste doua comisii au promovat Revolutionari"IMPOSTORI",mai mult de atat ar intra in aceasta categorie chiar si Presedintele Romaniei care la vremea respectiva ar fi emis BREVETELE prin Decretul 37/26.02.2000,care nu este decat fostul dv.Sef de Partid Ion Iliescu.
Deci prin deductie simpla,Ion Iliescu ar fi un "IMPOSTOR"in opinia dv.de "ARTIST",nu de jurist si atunci ma intreb daca dv.a-ti fost sincer cu noi sau a-ti spus aceste cuvinte fara sa va ganditi la semniicatia lor,numai ca va reamintesc ca dv.aveti la SSPR,juristi remarcabili precum domnul Ilie Dragulin care ar putea sa va puna in tema cu semnificatia unor cuvinte sau fraze inainte sa le publicati pe site-ul SSPR.
In continuare va doresc pofta de munca si sa ne faceti dreptate,dreptate care nea fost calcata in picioare de guvernul Boc si de guvernul Ponta,
Al dumneavoastra camarad de Revolutie,
Alexandru din Bucuresti,
Administratorul Portalului;https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
22  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Ianuarie 24, 2013, 14:15:49
Buna ziua prieteni Revolutionari,ieri am luat cateva imagini cu Revolutionarii Romani protestand in fata Guvernului Romaniei la SSPR pentru Respectarea Legii 341/2004,Legea Recunostintei fata de cei care sau jertfit si cei care au supravietuit masacrului din tmpul Revolutiei Romane din Dec.1989 si impotriva "Curbei de Sacrificiu"impus Romanilor de Guvernul Ponta la recomandarea FMI si in anul 2013.
Bucuresti - 23.Ianuarie.2013
Vizionati urmatorul film/montaj luat in fata SSPR-ului,Bucuresti.
http://www.dailymotion.com/video/xwz21c_revolutionari-romani-protestand-in-fata-guvernului-romaniei-23-ian-2013_news#.UQEjZSc3ufY
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
23  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Ianuarie 11, 2013, 17:23:01
Buna ziua prieteni Revolutionari Romani si La multi Ani si Sanatate pe 2013.
Dupa cum stiti incepand de ieri 10 Ianuarie 2013 in Bucuresti au Reinceput protestele noastre in fata Guvernului Romaniei,Ponta,impotriva masurilor samavolnice de prelungire a "CURBEI DE SACRIFICIU"asupra noastra si a tuturor categoriilor sociale,de fapt Ordonata 84/12.12.2012,prelungeste masurile Draconice instiuite de Guvernul Boc si MRU,fapt ce a avut ca rezultat caderea acestora si castigarea alegerilor aliantei USL cu peste 70% in Parlamentul Romaniei.
Domnul Ponta avea de gand sa prelungeasca aceste masuri dar nea mintit cu nerusinare ca sa-si vada el "Porcii in Caruta"(in Parlament).Altfel Drak..l lar mai fi votat.Acum ne indruga verzi si uscate cu Situatia grea din Romania,dar uita sa ne spuna ca a infintat 4 ministere in plus cu tot personalul necesar unui minister,secretare,soferi,portari,sedii,birotica,calculatoare,salarii,bugetari,etc si tot datorita lor in Parlamentul Romaniei au mai aparut 120 de Parlamentari in plus,care au peste 8000 de lei pe luna indemnizatie,4000 de lei pentru cazare,masina cu sofer la scara,800 de litri de benzina MOCA,pe luna,mancare ieftina la bufetul Parlamentului,sectretare si consilieri personali cu salarii babane,etc,dar cand este vorba despre noi,TOVARASUL PROCUROR ne amenita cu Taxe majorate cu 16%,o noua TAXA AUTO(asazis timbru de mediu)si cea mai "nimicitoare"TAXA,IMPOZITUL FORFETAR.
De ce Tovarase Ponta aveti"boala"pe noi Romanii si vreti sa distrugeti si Societatile Comerciale care au mai ramas(supravietuit)dupa aberantului FORFETAR a lui BOC?
Ce a-ti mai promis"INALTEI PORTI" DE LA UE SI FMI)in schimbul Toiagului de PRIM MINISTRU?
Vad ca "Va-ti cam ingrasat"cat timp noi am strans cureaua si am slabit!
De ce nu ii taxati pe"BOIERI"si nu bietului popor Roman pe care l-ati inselat cu vorbe mieroase si mincinoase ca sa va voteze?
Nu ma astept sa primesc raspuns din partea dv.TOVARASE Ponta,dar sper ca poporul care va votat sa si va dea jos de pe jiltul cu multe perne pe care v-ati cocotat.
Alexandru,
Bucuresti,11.Ianuarie.2013.

http://www.dailymotion.com/video/xwnclz_protest-la-guvernul-romaniei-10-ian-2013_news#.UPAeV283ufY
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
24  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 23, 2012, 12:03:20
Aici puteti vedea imagini de la Comemorarile Eroilor Martiri de la Popesti Leordeni si de la Universitate,vizionare placuta;
http://www.dailymotion.com/video/xw3kli_comemorari-eroilor-martiri-de-la-timisoara-arsi-si-aruncati-la-popesti-leordeni-in-20-dec-1989_shortfilms#.UNbWiU03sas
http://www.dailymotion.com/video/xw4ney_comemorari-eroilor-martiri-ai-revolutiei-romane-la-universitate-dec-2012-1_shortfilms#.UNbWqU03sat
http://www.dailymotion.com/video/xw4p6x_comemorarile-eroilor-martiri-ai-revolutiei-romane-la-universitate-dec-2012-2_shortfilms#.UNbWwU03sat
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
25  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 20, 2012, 18:51:39
    Buna seara Frati Revolutionari Romani,am fost si am filmat Comemorarea Eroilor Martiri de la Timisoara arsi la crematorul"Cenusa"din Bucuresti si aruncati la canalul aflat in Comuna Popesti-Leordeni im Decembrie 1989,din ordinul criminal al elenei ceausescu si executat de banditii din clica lor.
Vizionare placuta daca se poate spune asa.
Sa auzim numai de bine de aici din Bucuresti,
Alexandru,
20 Decembrie 2012.

http://www.dailymotion.com/video/xw3kli_comemorari-eroilor-martiri-de-la-timisoara-arsi-si-aruncati-la-popesti-leordeni-in-20-dec-1989_shortfilms#.UNNAoW83ufY

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989 
26  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 20, 2012, 01:02:14
Daniel Perju Danieperju
COMUNICAT
"ASOCIAȚIA JILAVA 89 RĂNIȚI ȘI REȚINUȚI ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 21 DECEMBRIE 2012 , ÎNTRE ORELE 10-18 ÎN PIAȚA 21 DECEMBRIE 1989 (PIAȚA UNIVERSITĂȚII) UN MITING ANIVERSAR LA 23 DE ANI DE LA IZBUCNIREA REVOLTEI LA BUCUREȘTI CARE SA DOVEDIT A FI DECISIVĂ PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ANTICOMUNISTE DIN ȚARA NOASTRĂ.
CU ACEST PRILEJ SOLICITĂM TOTUROR ORGANIZAȚIILOR REVOLUȚIONARE DIN ȚARĂ SĂ PARTICIPE ÎN NUMĂR CÂT MAI MARE , ÎNTRUCÂT VOM DEZBATE PROBLEMELE STRIGENTE CU CARE SE CONFRUNTĂ MISCAREA REVOLUȚIONARĂ."

ASOCIAȚIA JILAVA 89 RĂNIȚI ȘI REȚINUȚI – PREȘEDINTE

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
27  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 17, 2012, 20:21:30
Revolutia Romana din Decembrie 1989,Iliescu,Mazilu si altii vorbesc din balconul sediului Partidului Comunist Roman ,sediu cucerit de Revolutionarii Romani in jurul orelor 12 AM si cu ajutorul a doua tancuri T72 preluate si conduse de Revolutionari Romani,in cursul aceleias zile,adica 22 Decembrie 1989.Aici Iliescu indeamna populatia pasnica sa paraseasca piata si sa-l lase sa organizeze preluarea puterii,diversiune esuata datorita interventiei lui Dumitru Mazilu,proaspat iesit din beciurile securitatii care mai tarziu va platii pentru aceasta interventie si va fi inlaturat din Frontul Salvarii Nationale condus de Ion Iliescu si clica lui.Imediat dupa plecarea lui Iliescu a inceput sa se traga in oamenii aflati in numar de sute de mii in fata CCPCR,dar nu in balconul acesteia,lucru curios dar explicabil,cei care au tras in populatie condusi de o mana nevazuta nu au dorit sa ucida liderii aflati in balconului CCPCR.
Cine a facut aceasta diversiune cu pretul a 1200 de morti dupa fuga lui ceausescu nu stim pana acum la 23 de ani de la Revolutie.
Am postat aceste imagini ca sa incerc sa reconstituii si poate si cu ajutorul dv.sa dezlegam misterele Revolutiei Romane si sa aflam cine a tras in noi dupa 22 Dec.1989,pentru ca stim cine a tras in noi pana la fuga lui ceausescu,acestia au fost Trupele de Securitate,Militie si Armata care a tras in plin din TABURI si din TANCURI cu mitralierele grele aflate in dotarea acestora,au fost manifestanti care au fost striviti de TANCURI la Universitate si de TABURI,conducatorii acestora fiind cunoscuti din documentele ORDINELOR DE LUPTA,dar multi au scapat de rigorile legii,unii chiar au fost avansati in grade de ION ILIESCU,care se face astfel partas la CRIMELE ODIOASE ALE ACESTORA.
Multumesc pentru intelegere si vizionare placuta.
Alexandru,
Bucuresti 17 Dec.2012.
http://www.dailymotion.com/video/xw0pcl_revolutia-romana-1989-live-la-tvr-cd-3_shortfilms#.UM9hJG83ufY
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
28  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 15, 2012, 15:48:38
DA,evident,asa cere legea,dar sa luati numar de inregistrare sau recipisa de la Posta,se transmite cu confirmare de primire,
Alexandru,admin"PRIETENII REVOLUTIEI ROMANE DEC.1989"
bUCURESTI,
15 Dec.2012
https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
29  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Prietenii Revolutiei Romane acum si pe Facebook! : Decembrie 15, 2012, 00:23:31
Asociatiile de Revolutionari din Romania, actionati Guvernul Romaniei in Justitie;
CĂTRE,
GUVERNUL ROMANIEI
Subscrisa Asociatia de Revoluţionari din România Decembrie 1989, prin preşedinte, cu sediul …….în calitate de reprezentant al ……………… in baza preve derilor art. 51 si 52 din Constitutia Romaniei, formulăm prezenta :

Procedura Prealabila
Prin care solicităm sa dispuneti retragerea OUG84cu nr.84 publicata in Monitorul Oficial nr.845 din data de13.2012, intrucat ordonanta de urgenta a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 4 din legea 52/2003 cu privire la a transparenta decizionala.
Precizam ca proiectul de ordonanta de urgenta a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro in data de 12 decembrie, in vederea dezbaterii publice.
In data de 13 decembrie 2012 subscrisa a trimis o cerere catre ministerul de finante pentru a ni se acorda audienta la o data fixata si comunicata catre subscrisa pentru a discuta despre proiectul privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, intrucât prevederile acestui proiect vizau interesul unei categorii sociale care in decembrie 89 si-a riscat viata si libertatea pentru ca azi, 14 decembrie 2012, USL sa fie castigator al alegerilor libere si democratice
Urgenta si necesitatea unei intrevederi rezulta din faptul ca pentru al doilea an consecutiv a fost sistata in mod abuziv si discretionar indemnizatia reparatorie, ce se cuvine, in baza dispozitiilor prevazute de: art. 4 alin.3, din legea 341/2004,care prevede la art. 4 alin 4 ca persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 beneficiaza de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, ,
Invederam ca Legea 341/2004 prevede prin textul sau ca prevederile legii se aplica prin respectarea urmatoarelor principii :
a) respectul si gratitudinea fata de eroii-martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri;
b) respectarea adevarului istoric prin aprofundarea documentarii privind Revolutia romana din decembrie 1989;
c) diferentierea etapelor Revolutiei;
d) stabilirea categoriilor de luptatori, prin diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;
e) diferentierea intre civili si militari privind etapele participarii si formele de angajare in actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;
f) echitate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege.
Consideram ca odata consacrate prin lege aceste principii trebuiau respectate si trebuiau tratati in mod echitabil toti beneficiarii legii.
Este inadmisibil ca unora dintre beneficiari sa li se suspende drepul prevazut in lege in totalitate pentru doi ani consecutiv, echivaland cu o retagere tacita a calitatii obtinute in baza legii, iar alte categorii sa beneficieze in continuare de respecul si gratitudinea prevazuta in principiile de baza ale legii, in conditiile in care legea 341/2004 nu este o lege cu caracter social si este o lege care are ca fundament respectul si gratitudinea fata de eroii-martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri;
Tot in data de 13.12.2012 am primit un comunicat din partea ministerului de finante prin care ni se aducea la cunostiinta ca proiectul de ordonanta de urgenta a fost deja adoptat, motivand ca prevederile acesteia vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, proiectul de OUG a fost aprobat in Sedinta de Guvern din data de 12.12.2012., invocandu-se legalitatea adoptarii actului normativ potrivit prevederilor art5 din legea 52/2003.
Consideram ca sustinerile comunicate nu sunt in concordanta cu prevederile legale instituite intr-un stat democratic pentru care in decembrie 89 ne-am riscat viata.
Art. 3 din OUG 1/ 1999 prevad ca starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:
a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;
b) iminenţa producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.
Precizam ca procedura de institure a unei situatii de urgenta este clar reglementata de catre art. 10 si urmatoarele din OUG 1/1999 care prevede ca starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.
În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.
In conditiile in care proiectul de ordonanta de urgenta nu se incadreaza in prevederile art.5 din legea 52/2003. intrucat in proiectul actului normativ nu sunt prezentate informatii privind: a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii, consideram ca masura dispusa de a nu respecta procedura legala de participare la procesul de elaborare a actelor normative care prevede la art 6 pct 8 din lege ca in toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate, autoritatea publica trebuind sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ.
.Nerespectarea prevederior susmentionate conduce la concluzia ca actul normativ a fost adoptat cu incalcarea prevederilor legale,
De asemenea, va aducem la cunostiinta ca potrivit prevederilor art 2 din legea 127/2012 GUVERNUL are abilitatea de a emite ordonante de urgenta doar pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de a doua sesiune ordinara a anului 2012, adica , la momentul actual efectele legii 127/2012, sunt incetate. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei, iar domeniile in care guvernul a fost abilitat sa emita ordonante de urgenta sunt expres prevazute in art.1 din lege,resectiv: . Finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
4. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
7. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. masuri privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si/sau produse petroliere;
11. masuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;
12. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerului Administratiei si Internelor;
13. masuri pentru derularea exercitarii optiunii de vanzare de actiuni, conform prevederilor contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.;
14. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009;
15. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale;
16. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si aprobarea platii unor contributii la organisme internationale;
17. modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
18. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consideram ca nerespectarea prevederilor din art 2 din legea 127/2012, atrage incetarea efectelor ordonantei .


Data: Semnătura,

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
30  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Decembrie 15, 2012, 00:21:55
Asociatiile de Revolutionari din Romania, actionati Guvernul Romaniei in Justitie;
CĂTRE,
GUVERNUL ROMANIEI
Subscrisa Asociatia de Revoluţionari din România Decembrie 1989, prin preşedinte, cu sediul …….în calitate de reprezentant al ……………… in baza preve derilor art. 51 si 52 din Constitutia Romaniei, formulăm prezenta :

Procedura Prealabila
Prin care solicităm sa dispuneti retragerea OUG84cu nr.84 publicata in Monitorul Oficial nr.845 din data de13.2012, intrucat ordonanta de urgenta a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 4 din legea 52/2003 cu privire la a transparenta decizionala.
Precizam ca proiectul de ordonanta de urgenta a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro in data de 12 decembrie, in vederea dezbaterii publice.
In data de 13 decembrie 2012 subscrisa a trimis o cerere catre ministerul de finante pentru a ni se acorda audienta la o data fixata si comunicata catre subscrisa pentru a discuta despre proiectul privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, intrucât prevederile acestui proiect vizau interesul unei categorii sociale care in decembrie 89 si-a riscat viata si libertatea pentru ca azi, 14 decembrie 2012, USL sa fie castigator al alegerilor libere si democratice
Urgenta si necesitatea unei intrevederi rezulta din faptul ca pentru al doilea an consecutiv a fost sistata in mod abuziv si discretionar indemnizatia reparatorie, ce se cuvine, in baza dispozitiilor prevazute de: art. 4 alin.3, din legea 341/2004,care prevede la art. 4 alin 4 ca persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 beneficiaza de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, ,
Invederam ca Legea 341/2004 prevede prin textul sau ca prevederile legii se aplica prin respectarea urmatoarelor principii :
a) respectul si gratitudinea fata de eroii-martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri;
b) respectarea adevarului istoric prin aprofundarea documentarii privind Revolutia romana din decembrie 1989;
c) diferentierea etapelor Revolutiei;
d) stabilirea categoriilor de luptatori, prin diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;
e) diferentierea intre civili si militari privind etapele participarii si formele de angajare in actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;
f) echitate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege.
Consideram ca odata consacrate prin lege aceste principii trebuiau respectate si trebuiau tratati in mod echitabil toti beneficiarii legii.
Este inadmisibil ca unora dintre beneficiari sa li se suspende drepul prevazut in lege in totalitate pentru doi ani consecutiv, echivaland cu o retagere tacita a calitatii obtinute in baza legii, iar alte categorii sa beneficieze in continuare de respecul si gratitudinea prevazuta in principiile de baza ale legii, in conditiile in care legea 341/2004 nu este o lege cu caracter social si este o lege care are ca fundament respectul si gratitudinea fata de eroii-martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri;
Tot in data de 13.12.2012 am primit un comunicat din partea ministerului de finante prin care ni se aducea la cunostiinta ca proiectul de ordonanta de urgenta a fost deja adoptat, motivand ca prevederile acesteia vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, proiectul de OUG a fost aprobat in Sedinta de Guvern din data de 12.12.2012., invocandu-se legalitatea adoptarii actului normativ potrivit prevederilor art5 din legea 52/2003.
Consideram ca sustinerile comunicate nu sunt in concordanta cu prevederile legale instituite intr-un stat democratic pentru care in decembrie 89 ne-am riscat viata.
Art. 3 din OUG 1/ 1999 prevad ca starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:
a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;
b) iminenţa producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.
Precizam ca procedura de institure a unei situatii de urgenta este clar reglementata de catre art. 10 si urmatoarele din OUG 1/1999 care prevede ca starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.
În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.
In conditiile in care proiectul de ordonanta de urgenta nu se incadreaza in prevederile art.5 din legea 52/2003. intrucat in proiectul actului normativ nu sunt prezentate informatii privind: a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii, consideram ca masura dispusa de a nu respecta procedura legala de participare la procesul de elaborare a actelor normative care prevede la art 6 pct 8 din lege ca in toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate, autoritatea publica trebuind sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ.
.Nerespectarea prevederior susmentionate conduce la concluzia ca actul normativ a fost adoptat cu incalcarea prevederilor legale,
De asemenea, va aducem la cunostiinta ca potrivit prevederilor art 2 din legea 127/2012 GUVERNUL are abilitatea de a emite ordonante de urgenta doar pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de a doua sesiune ordinara a anului 2012, adica , la momentul actual efectele legii 127/2012, sunt incetate. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei, iar domeniile in care guvernul a fost abilitat sa emita ordonante de urgenta sunt expres prevazute in art.1 din lege,resectiv: . Finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
4. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
7. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. masuri privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si/sau produse petroliere;
11. masuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;
12. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerului Administratiei si Internelor;
13. masuri pentru derularea exercitarii optiunii de vanzare de actiuni, conform prevederilor contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.;
14. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009;
15. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale;
16. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si aprobarea platii unor contributii la organisme internationale;
17. modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
18. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consideram ca nerespectarea prevederilor din art 2 din legea 127/2012, atrage incetarea efectelor ordonantei .

Data: Semnătura,

https://www.facebook.com/PortalulRevolutieiRomaneDec1989
Pagini: 1 [2] 3 4 ... 22