Main Content:

Pagini: 1 [2] 3 4 ... 10

 11 
  : August 01, 2014, 22:36:55  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către Marian0751332007Lucian
Sper ca in aceste tabere sa mearga si copiii Revolutionarilor nu doar al impostorilor, nu vreau sa fiu rautacios dar SANT,  adica opreti o parte din drepturi pe motiv ca sunt si impostori intre noi dar acorzi tuturor foi de drum, cartela metrou, tabara e.t.c.
Sper ca intr-o buna zi sa platiti direct proportional cu genocidul pe care il faceti

 12 
  : August 01, 2014, 22:26:00  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către Sorina Dascalu
Am incercat sa scriu pe forum. dar i mi spunea ca am mai postat odata...aiurea, incerc acum sa va aunt ca a aparut protocolul cu taberele la comunicate SSPR.

http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=446

ANUNŢ- PROTOCOL TABERE

Urmare aprobării protocolului de trimitere în tabere a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar, eliberate în temeiul Legii nr.341/2004, vă comunicăm modelul tabelului centralizator al grupului organizat de asociaţii/reprezentant legal, care va fi însoţit de documentele menţionate la Art.2 alin (3) şi alin (4) din protocol.

Anexăm – copie protocol tabere 2014 - ( vezi fişier ataşat )

Ofertele agenţilor economici aprobate de MTS – munte/mare -2014, le puteti gasi la aceste adrese :
 
-http://mts.ro/wp-content/uploads/2014/06/oferta-privati-litoral-2014.pdf
 
-http://mts.ro/wp-content/uploads/2014/06/OFERTA-PRIVATI-MUNTE-2014.pdf
 
______________________________________________________________
 
Nume Asociaţie_________________
Adresă________________________
Tel fix/mobil/fax________________
MODEL - TABEL NOMINAL
CU COPIII BENEFICIARILOR LEGII NR.341/2004 PARTICIPANŢI LA PROGRAMUL TABERE ŞCOLARE 2014
ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA/REPREZENTANT LEGAL ______________________
ÎN PERIOADA _________, LOCAŢIA _____________________
 
NR CRT
NUME PRENUME PARINTE
NR. CERTIFICAT REVOLUTIONAR
CALITATEA
NUME PRENUME COPIL
DATA NASTERII COPILULUI                    
                    
Asociaţia_______________
Reprezentant legal________
Telefon_________________
Ştampila asociaţie________                           
Semnătură _____________                           
 
Însoţitor/însoţitori grup
(se completeaza pentru fiecare persoana în parte) :
Nume prenume_________________
Serie şi număr BI/CI _____________   
Telefon ____________________                                             
Semnătură _________________
 
________________________________________________
.
Pentru a vizualiza PROTOCOLUL, daţi click pe fişierul ataşat....

Fisierele de atasat sunt prea mari, trebuie refacute sau downloadate direct de pe site-ul SSPR.

 13 
  : August 01, 2014, 22:24:33  
Creat de sbârcea nicolae - Ultimul mesaj de către remus43de
Am postat acest mesaj trimis de domnul Bambilici exact cum l-am primit, adica fara sa-l semnez "Bambilici"! Imi cer iertare daca am produs confuzie. A fost involuntar, s-a intamplat asa pentru ca nici el nu semnase mesajul. Deci va rog sa aveti rabdare sa ajunga la domiciliul sau adevaratul autor.

 14 
  : August 01, 2014, 22:08:42  
Creat de sbârcea nicolae - Ultimul mesaj de către remus43de
Nici nu plecasem spre casa cand am primit un telfon cu o veste proasta: " - Iulia iar s-a luat de tine! " Pfuiii...!  Babet, fb, mi-am zis, vin acasa, te insfac de ciuf si te bat cu scandura de la gard (vb cantecului), sa nu m uiti sa nu te m iei de cei care te lasa in pace, abandonata in mijlocul drumului si oprobiului public, dar neatinsa. Cum am fost plecat cateva zile, pot sa demo f usor ca n-am m spus nimic de ea, nici de bine, nici de rau, pt ca n-am vb nimic, n-am tastat nimic pe www, pt ca nu am avut acces. Deci cum vrei tu, Iulia, daca vrei cafting, cafting vei avea, o sa ne dam in spectacol: un om exasperat batand o hoasca!  Spectacol neneica, de va rade chiar si tigania!  Dar, dnelor si dnilor revi, insist sa retineti ca nu am inceput eu.
Acum trec la incalzire, caci va incepe caftingul cu o muiere dementa. 15 
  : August 01, 2014, 20:58:11  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către gogiie
Am incercat sa scriu pe forum. dar i mi spunea ca am mai postat odata...aiurea, incerc acum sa va aunt ca a aparut protocolul cu taberele la comunicate SSPR.


[size=16CHIAR ASA CE NESIMTIT POTE FII  Cool Cool Coolpt][/size]

 16 
  : August 01, 2014, 20:06:09  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către Kobra 22
SUPUNEM DEZBATERII PUBLICE PREZENTUL

Proiect.


ORDONANTA DE URGENTA
Pentru constituirea Comisiei Speciale de verificare a certificatelor eliberate in baza LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată) a recunoştinţei faţăde eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie1989, precum şi faţăde persoanele care şiaujertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**)

In temeiul art 114 alin.(4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

Art. 1-(1) se constituie Comisia Speciala de reverificare a certificatelor eliberate in baza LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată) a recunoştinţei faţăde eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie1989, precum şi faţăde persoanele care şiaujertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**) cu modificările şi completările aduse de:ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; LEGEA nr. 556 din 7decembrie2004; ORDONANŢĂDE URGENŢĂnr. 133 din14 decembrie 2004; LEGEA nr. 37 din 17 martie 2005;
ORDONANŢA DE URGENŢĂnr. 182 din14decembrie2005; LEGEA nr. 148 din 15 mai 2006;
LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂnr. 132 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 1 din 23 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 6 din 13 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGEN
ŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008, nr. 203 din 4 decembrie 2008
.
Publicata in Monitorul official al Romaniei,in vigoare de la 23.07.2004 cu modificareile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comiasia Speciala,avand urmatoarea componenta:
-presedinte  -un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului Romaniei
- vicepresedinte  - un deputat desemnat de Boroul Permanent al Camerei Deputatilor
- 3 membri  - un ofiter superior din cadtul ministerului de interne,desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe linga Curtea Suprema de Justitie,desemnat de Ministrul Justitiei,presedintele asociatiei de revolutionary legal constituita a carei documentatie se reverifica.Participarea presedintilor asociatiilor de revolutionary la lucrarile Comisiei Speciale se face in ordinea cronologica a constituirii asociatiilor,fundatiilor,ligilor.
(2) Presedintele,vicepresedintele si membrii comisiei speciale prevazute la art.(1),cu exceptia presedintilor asociatiilor de revolutionary nu pot avea calitatea de beneficiary ai prevederilor Legii 341/2004
Art.2.-(1) Activitatile de secretariat tehnic al Comisiei Speciale,sediul in care isi desfasoara activitatea , resursele materiale si banesti necesare functionarii acesteia sunt asigurate de catre Secretariatul de Stat pentru problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
(2)Prevederile art. 1 alin.(2) sunt aplicabile si persoanelor care asigura activitatile de secretariat tehnic al Comisiei Speciale.
Art.3- (1) Atributiile Comisiei Speciale sunt urmatoarele:
a)   Verificarea documentatiei care a stat la baza eliberarii certificatelor prevazute de Legea nr.341/2004
b)   Transmiterea catre Comisia Parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, a concluziilor verificarii documentelor prevazute la lit. a) si a masurilor propuse;
c)    Sesizarea organelor de urmarire penala si anularea certificatelor,in cazul in care se constata existenta unor indicii cu privire la dobindirea ilegala a calitatii de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestata la Comisia Parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989 in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia suspenda executarea.
(2) Comisia Speciala va proceda la transmiterea concluziilor si a propunerilor care rezulta in urma verificarii documentatiei prevazute la alin (1) lit. a) o data la 15 zile. Aceste concluzii si propuneri se comunica  Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, Ministerului Muncii si Ministerului de Finante al Romaniei.
(3) Concluziile si propunerile finale ale comisiei speciale se concretizeaza intr-un raport care se prezinta Comisiei Parlamentare prevazute la art  11  din Legea 341/2004 cel mai tirziu pina la data de 31 martie 2015.
Art 4. – activitatea comisiei speciale se desfasoara in conformitate cu regulamentul propriu,elaborate de secretariatul ethnic si aprobat in prima sedinta a acesteia.
Art.5- (1)In exercitarea atributiilor prevazute la art 3,comisia speciala va solicita Comisiei parlamentare prevazute la art  din Legea 341/2004documentatia care a facut obiectul reverificarilor de catre aceasta.
(2) transmiterea documentatiei prevazute la alin.(1) se face in termen de 15 zile de la data solicitarii acesteia,urmind a fi restituita pe masura efectuarii reverificarii.
Art.6._ Presedintele fiecarei asociatii de revolutionary dintre cele prevazute la art 1 alin.(1) are obligatia de a pune la dispozitia comisiei speciale:
-actul de infiintare a asociatiei;
- amprenta stampilei asociatiei;
- procesul verbal al hotaririi adunarii generale de desemnare a organelor de conducere a asociatiei;
- numarul membrilor asociatiei;
- procesul verbal cuprinzind hotaririle adunarii generale ce au avut ca obiect analizarea si aprobarea documentatiei care a stat la baza propunerii de certificare a calitatii de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004
Art 7- (1) Comisia Speciala isi inceteaza activitatea la data transmiterii raportului final prevazut la art. 3 alin (3) catre Comisia Parlamentara prevazuta la art 11  din Legea 341/2004.
(2)In termen de 30 de zile de la data primirii raportului final al comisiei speciale, comisia parlamentara prevazuta la art 11   din Legea 341/2004 va informa Parlamentul Romaniei in legatura cu rezultatul reverificarilor,propunind masurile legale ce urmeaza a fi luate.
Art. 8-  Cererile de acordare a calitatii de beneficiar al Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,care au fost depuse in termen legal,vor fi solutionate in raport cu masurile dispuse in baza art 7 alin.(2) din prezenta hotarire.

PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemneaza

Ministrul delegate pentru coordonarea secretariatului general al Guvernului

Secretariatul de Stat pentru problemele revolutionarilor din Decembrie 1989
Ministrul de interne

Ministerul Apararii Nationale

Ministrul Justitiei

Ministerul Muncii

Ministerul de finante
.
Nr…….din………….     
          Domnule DREPTATE ŞI ADEVĂR

    Nu doresc să fac comentarii vis-a-vis de proiectul pe care l-ai expus aici de mai multe ori.
    Dacă tot doreşti să promovezi un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, concentrează-ţi activitatea pe o soluţie juridică, la mult trâmbiţata "Amnistie Fiscală" anunţată de Ministrul Muncii Rovana Plumb, pentru data de 20 august ac. Această ordonanţă se adresează pensionarilor şi mamelor care au primit indemnizaţii de creştere copil mai mari din cauza interpretării eronate ale legislaţiei aflate în vigoare. 
    Pentru revoluţionarii care au primit eronat indemnizaţiile reparatorii pe anul 2011, nu au fost găsite soluţii, aceştia căutându-şi dreptatea prin instanţele de judecată (acestea din urmă respingându-le cererile).
    DE CE DOMNILOR GUVERNANŢI ŞI STIMAŢI CAMARAZI REVOLUŢIONARI APROPIAŢI PSD-ULUI NU INTODUCEŢI ŞI ACEASTĂ CATEGORIE GREU ÎNCERCATĂ FINANCIAR ÎN ACEASTĂ AMNISTIE FINANCIARĂ ?
   
    DRAGI CAMARAZI !
   
   Insistaţi urgent prin toate relaţiile, prieteniile sau afinităţile politice cu membrii guvernului Ponta, să introducă şi această categorie defavorizată.
   Nu este vina revoluţionarilor privind " Aplicarea eronată a prevederilor art.10 alin.1 din Legea 285/2010 " ci vina exclusivă a funcţionarilor din cadrul caselor de pensii.
   Au murit foarte mulţi revoluţionari în situaţii mult mai grave decât acei pensionari de care face vorbire Victor Ponta, citez: "Mi se parte incorect ca după după ani să-i ceri unei mame să dea nişte bani pe care i-a primit, nu i-a furat, nu i-a luat cu forţa din casieria agenţiei. I-au fost daţi. Dacă s-au făcut asemenea greşeli, nu poţi să vii după atâţia ni să le ceri oamenilor să dea bani înapoi", a mai spus premierul.  Ponta i-a cerut ministrului Muncii Rovana Plumb amnistirea fiscală a pensionarilor. Potrivit proiectului de lege în lucru, "neregulile care s-au făcut până la ziua adoptării legii intră sub amnistie", însă "cine greşeşte de acum încolo plăteşte", a explicat Victor Ponta.
   În contextul celor afirmate mai sus, vă cer tuturor revoluţionarilor care accesaţi Portalul Revoluţiei, să înţelegeţi momentul prielnic pe care-l avem şi să profităm de acesta.
  Dreptate pentru toţi cetăţenii acestui stat, nu numai pentru unele categorii sociale aducătoare de voturi în campania electorală din toamnă.
   Cu stimă.http://legeaz.net/legea-341-2004-eroi-martiri/

http://www.sspr.gov.ro/docs/l_341.pdf
Mai omule tu eti cu toate caprele acsa sau is urcate la munte cine dumnezeu va dreptu sa va luati atributi care conform legilor din rominia nu aveti drepu ce institutie sinteti sa spuneti in dezbatere pulica magarile vostre    DOMNULE IOSIF ar fi cazu sal opriti pe demetu acesta dela spauri ca deja a intercut ori ce masura de bun simt

PAI TU CUM VREI SA SE FACA REVERIFICAREA?
CINE E DEMENTUL?
PROIECTUL VA DEVENI LEGE DACA  SANDA VREA TRIERE!
DAR IN CONDITII LEGALE...
A SE VEDEA DE CA IN ATAS,,,
Dementul poti fi numai tu treaba verificari era si ete a atoritatilor nici decum a dementilor noi rev.mu trebuie sa facem nici un fel proiect este treaba guvernului a nostra este cerea de a respcta legole tari si nimic alceva trezitiva nu va lasati pacaliti

 17 
  : August 01, 2014, 20:03:38  
Creat de ovidiu - Ultimul mesaj de către Kobra 22
SUPUNEM DEZBATERII PUBLICE PREZENTUL

Proiect.


ORDONANTA DE URGENTA
Pentru constituirea Comisiei Speciale de verificare a certificatelor eliberate in baza LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată) a recunoştinţei faţăde eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie1989, precum şi faţăde persoanele care şiaujertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**)

In temeiul art 114 alin.(4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

Art. 1-(1) se constituie Comisia Speciala de reverificare a certificatelor eliberate in baza LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată) a recunoştinţei faţăde eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie1989, precum şi faţăde persoanele care şiaujertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**) cu modificările şi completările aduse de:ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; LEGEA nr. 556 din 7decembrie2004; ORDONANŢĂDE URGENŢĂnr. 133 din14 decembrie 2004; LEGEA nr. 37 din 17 martie 2005;
ORDONANŢA DE URGENŢĂnr. 182 din14decembrie2005; LEGEA nr. 148 din 15 mai 2006;
LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂnr. 132 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 1 din 23 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 6 din 13 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGEN
ŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008, nr. 203 din 4 decembrie 2008
.
Publicata in Monitorul official al Romaniei,in vigoare de la 23.07.2004 cu modificareile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comiasia Speciala,avand urmatoarea componenta:
-presedinte  -un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului Romaniei
- vicepresedinte  - un deputat desemnat de Boroul Permanent al Camerei Deputatilor
- 3 membri  - un ofiter superior din cadtul ministerului de interne,desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe linga Curtea Suprema de Justitie,desemnat de Ministrul Justitiei,presedintele asociatiei de revolutionary legal constituita a carei documentatie se reverifica.Participarea presedintilor asociatiilor de revolutionary la lucrarile Comisiei Speciale se face in ordinea cronologica a constituirii asociatiilor,fundatiilor,ligilor.
(2) Presedintele,vicepresedintele si membrii comisiei speciale prevazute la art.(1),cu exceptia presedintilor asociatiilor de revolutionary nu pot avea calitatea de beneficiary ai prevederilor Legii 341/2004
Art.2.-(1) Activitatile de secretariat tehnic al Comisiei Speciale,sediul in care isi desfasoara activitatea , resursele materiale si banesti necesare functionarii acesteia sunt asigurate de catre Secretariatul de Stat pentru problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
(2)Prevederile art. 1 alin.(2) sunt aplicabile si persoanelor care asigura activitatile de secretariat tehnic al Comisiei Speciale.
Art.3- (1) Atributiile Comisiei Speciale sunt urmatoarele:
a)   Verificarea documentatiei care a stat la baza eliberarii certificatelor prevazute de Legea nr.341/2004
b)   Transmiterea catre Comisia Parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, a concluziilor verificarii documentelor prevazute la lit. a) si a masurilor propuse;
c)    Sesizarea organelor de urmarire penala si anularea certificatelor,in cazul in care se constata existenta unor indicii cu privire la dobindirea ilegala a calitatii de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestata la Comisia Parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989 in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia suspenda executarea.
(2) Comisia Speciala va proceda la transmiterea concluziilor si a propunerilor care rezulta in urma verificarii documentatiei prevazute la alin (1) lit. a) o data la 15 zile. Aceste concluzii si propuneri se comunica  Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, Ministerului Muncii si Ministerului de Finante al Romaniei.
(3) Concluziile si propunerile finale ale comisiei speciale se concretizeaza intr-un raport care se prezinta Comisiei Parlamentare prevazute la art  11  din Legea 341/2004 cel mai tirziu pina la data de 31 martie 2015.
Art 4. – activitatea comisiei speciale se desfasoara in conformitate cu regulamentul propriu,elaborate de secretariatul ethnic si aprobat in prima sedinta a acesteia.
Art.5- (1)In exercitarea atributiilor prevazute la art 3,comisia speciala va solicita Comisiei parlamentare prevazute la art  din Legea 341/2004documentatia care a facut obiectul reverificarilor de catre aceasta.
(2) transmiterea documentatiei prevazute la alin.(1) se face in termen de 15 zile de la data solicitarii acesteia,urmind a fi restituita pe masura efectuarii reverificarii.
Art.6._ Presedintele fiecarei asociatii de revolutionary dintre cele prevazute la art 1 alin.(1) are obligatia de a pune la dispozitia comisiei speciale:
-actul de infiintare a asociatiei;
- amprenta stampilei asociatiei;
- procesul verbal al hotaririi adunarii generale de desemnare a organelor de conducere a asociatiei;
- numarul membrilor asociatiei;
- procesul verbal cuprinzind hotaririle adunarii generale ce au avut ca obiect analizarea si aprobarea documentatiei care a stat la baza propunerii de certificare a calitatii de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004
Art 7- (1) Comisia Speciala isi inceteaza activitatea la data transmiterii raportului final prevazut la art. 3 alin (3) catre Comisia Parlamentara prevazuta la art 11  din Legea 341/2004.
(2)In termen de 30 de zile de la data primirii raportului final al comisiei speciale, comisia parlamentara prevazuta la art 11   din Legea 341/2004 va informa Parlamentul Romaniei in legatura cu rezultatul reverificarilor,propunind masurile legale ce urmeaza a fi luate.
Art. 8-  Cererile de acordare a calitatii de beneficiar al Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,care au fost depuse in termen legal,vor fi solutionate in raport cu masurile dispuse in baza art 7 alin.(2) din prezenta hotarire.

PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemneaza

Ministrul delegate pentru coordonarea secretariatului general al Guvernului

Secretariatul de Stat pentru problemele revolutionarilor din Decembrie 1989
Ministrul de interne

Ministerul Apararii Nationale

Ministrul Justitiei

Ministerul Muncii

Ministerul de finante
.
Nr…….din………….

http://legeaz.net/legea-341-2004-eroi-martiri/

http://www.sspr.gov.ro/docs/l_341.pdf

           Domnule DREPTATE ŞI ADEVĂR

    Nu doresc să fac comentarii vis-a-vis de proiectul pe care l-ai expus aici de mai multe ori.
    Dacă tot doreşti să promovezi un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, concentrează-ţi activitatea pe o soluţie juridică, la mult trâmbiţata "Amnistie Fiscală" anunţată de Ministrul Muncii Rovana Plumb, pentru data de 20 august ac. Această ordonanţă se adresează pensionarilor şi mamelor care au primit indemnizaţii de creştere copil mai mari din cauza interpretării eronate ale legislaţiei aflate în vigoare. 
    Pentru revoluţionarii care au primit eronat indemnizaţiile reparatorii pe anul 2011, nu au fost găsite soluţii, aceştia căutându-şi dreptatea prin instanţele de judecată (acestea din urmă respingându-le cererile).
    DE CE DOMNILOR GUVERNANŢI ŞI STIMAŢI CAMARAZI REVOLUŢIONARI APROPIAŢI PSD-ULUI NU INTODUCEŢI ŞI ACEASTĂ CATEGORIE GREU ÎNCERCATĂ FINANCIAR ÎN ACEASTĂ AMNISTIE FINANCIARĂ ?
   
    DRAGI CAMARAZI !
   
   Insistaţi urgent prin toate relaţiile, prieteniile sau afinităţile politice cu membrii guvernului Ponta, să introducă şi această categorie defavorizată.
   Nu este vina revoluţionarilor privind " Aplicarea eronată a prevederilor art.10 alin.1 din Legea 285/2010 " ci vina exclusivă a funcţionarilor din cadrul caselor de pensii.
   Au murit foarte mulţi revoluţionari în situaţii mult mai grave decât acei pensionari de care face vorbire Victor Ponta, citez: "Mi se parte incorect ca după după ani să-i ceri unei mame să dea nişte bani pe care i-a primit, nu i-a furat, nu i-a luat cu forţa din casieria agenţiei. I-au fost daţi. Dacă s-au făcut asemenea greşeli, nu poţi să vii după atâţia ni să le ceri oamenilor să dea bani înapoi", a mai spus premierul.  Ponta i-a cerut ministrului Muncii Rovana Plumb amnistirea fiscală a pensionarilor. Potrivit proiectului de lege în lucru, "neregulile care s-au făcut până la ziua adoptării legii intră sub amnistie", însă "cine greşeşte de acum încolo plăteşte", a explicat Victor Ponta.
   În contextul celor afirmate mai sus, vă cer tuturor revoluţionarilor care accesaţi Portalul Revoluţiei, să înţelegeţi momentul prielnic pe care-l avem şi să profităm de acesta.
  Dreptate pentru toţi cetăţenii acestui stat, nu numai pentru unele categorii sociale aducătoare de voturi în campania electorală din toamnă.
   Cu stimă.

   
MAI OMULE TIE TIS PLACAT CAPRELE RAU DE ACASA CINE ITI DA DREPTU SA PUI IN DEZBATERE PUBLICA ASA CEVA ESTI INSTITUTIE CU DREPT DE LEGIFERARE TU AR TREBUI SA CERI RESPECTAREA LEGI SI NU PROSTI CEA CE FACI ACUMA PENTRU ASACEVA SINT PLATITI IN GUVERN JURISTI SINU DEMENTI

 18 
  : August 01, 2014, 19:30:06  
Creat de florin1989 - Ultimul mesaj de către florin1989

" http://fii-liber.ro/openofficeorg-alternativa-libera-la-microsoft-office "

 19 
  : August 01, 2014, 19:26:50  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către iulia
Am incercat sa scriu pe forum. dar i mi spunea ca am mai postat odata...aiurea, incerc acum sa va aunt ca a aparut protocolul cu taberele la comunicate SSPR.

 20 
  : August 01, 2014, 18:47:18  
Creat de Gheorghe Iosif - Ultimul mesaj de către Alex63
Pentru cei care intră mai rar pe acest portal reiau astăzi următorul anunţ:

        Stimaţi colegi,


am mare nevoie de ajutorul vostru

        De ceva timp mama spunea că îi trebuie alţi ochelari căci nu mai vede bine cu cei vechi.
        După ce a consultat-o, dl. doctor i-a spus că


NU ARE NEVOIE DE OCHELARI ci de DE  OPERAŢIE
pentru că are CATARACTĂ la ambii ochi.

        Cristalinul CEL MAI IEFTIN ( pentru un singur ochi ) costă 1.200 de lei pe care nu îi avem şi nici nu avem cum să îi împrumutăm deoarece pensia mamei mele este de 800 de lei iar eu primesc un ajutor social de 140 lei, iar Casa Jud. de asig. de sănătate plăteşte o compensare, pentru aceast tip de « dispozitiv medical », DOAR 280 de lei!

( Pentru cei care nu ştiu: netretată cataracta duce la ORBIRE ! )


        Dacă 100-200 de colegi cu suflet mare mă vor ajuta fiecare cu DOI - TREI LEI, depuşi în contul de mai jos, voi rezolva aspectul financiar al problemei.
 
        Mulţumesc încă o dată TUTUROR celor care şi-au arătat deja interesul pentru necazul meu.
Sper ca strigătul meu de ajutor să conducă la o soluţionare cât mai rapidă a situaţiei.

COD IBAN BRD
RO55BRDE030SV76073920300

        Celor care cred că disperarea mea este mimată îi rog să examineze diagnosticul medicului de mai jos.


 stimaţi colegi,
  revin cu rugămintea de a face un minim de efort pentru a mă ajuta.

  vă promit că este ULTIMA DATĂ când mai postez acest anunţ.

  până acum NUMAI  T R E I  dintre colegii noştrii au dovedit că au suflet.

  dovediţi că aveţi şi voi!

Pagini: 1 [2] 3 4 ... 10