Main Content:

Pagini: 1 ... 558 559 [560] 561 562 ... 647

Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989

 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8385 : Februarie 13, 2010, 14:49:53 »

De ce ai postat textul acesta? Nici nu e tot. Continuarea:

Adevărurile menţionate, uşor sesizabile de un om onest, sunt negate cu aroganţă şi brutalitate de Milin Miodrag. Din lunga înşiruire de cuvinte, grupate în frazele întortocheate din Recenzie, nu se poate desprinde decât lipsa de respect pentru munca şi eforturile autorilor şi documentariştilor, preocuparea de a contesta un conţinut al lucrării bogat în informaţie şi de reală însemnătate ştiinţifică. Nu conţine o minimă preocupare de a analiza, cu profesionalism şi responsabilitate, conţinutul lucrării recenzate. Doar acuzaţii! Unele, cu clară tentă jignitoare. În viziunea acestuia, volumul respectiv este alcătuit din „texte deşertate din rucsacul tern, al obligaţiilor de serviciu la I.R.R.D. al diverşilor contributori, cu statistici, date, fapte şi destine revoluţionare, de la oraş şi sat, de la câmpie şi din munţii Banatului”. În afara negării lucrării, nu ştim ce se mai poate înţelege din această frază confuză.

Grav este faptul că autorul Recenziei amintite îşi îngăduie afirmaţii cu totul străine de conţinutul lucrării. Susţine că în aceasta sunt incluse „largi şi inutile divagaţii despre lupta naţională şi de clasă în alte secole şi din repertoriul de sertar care încearcă să scuture de colbul timpului paragrafe şi texte întregi, parcă dintr-o altă lume”. Afirmaţiile respective sunt condamnabile din două motive. În primul rând, în volumul recenzat de Milin Miodrag nu există nici cea mai mică referire la lupta naţională şi de clasă. Un întreg capitol documentează năzuinţa spre libertate a populaţiei bănăţene şi nu lupta de clasă. Sunt realităţi istorice deosebite, pe care Milin Miodrag le asociază cu rea credinţă. În al doilea rând, autorul Recenziei a coordonat volumul „Reziatenţa anticomunistă din Munţii Banatului”. În „Cuvânt către cititori” apreciază că „idealul naţional al libertăţii”, existent în lumea românească bănăţeană, justifică „de ce a fost necesar ca mai întâi în Banat, la Timişoara, să se prăbuşească comunismul românesc”. Inexplicabil acest mod de abordare a faptului istoric. Idealul libertăţii este important când scrie Milin Miodrag, dar este condamnabilă tradiţia luptei pentru libertate, argumentată temeinic de altcineva. O întrebare totuşi se impune. De ce îl supără pe Milin Miodrag cercetarea luptei naţionale?

Modul tendenţios în care este recenzată lucrarea rezultă şi din faptul că nu s-a luat în considerare nici măcar capitolul referitor la starea de spirit a populaţiei din Banat, elaborat aproape în întregime pe bază de informaţie inedită, din fonduri arhivistice. Menţionăm că documentarea acestei probleme este fundamentată pe relatările din Rapoartele secrete întocmite de Serviciul de Securitate, care supraveghea populaţia. Erau înaintate primilor secretari P.C.R. de municipii şi judeţ. Cuprind precizări clare cu privire la manifestările anticomuniste ale locuitorilor, cu mult timp înainte de declanşarea Revoluţiei sau despre exprimarea voinţei de libertate. Muncitorii timişoreni – se consemna într-un Raport din anul 1981 – considerau că neajunsurile din aprovizionarea populaţiei „se trag de la lipsa de libertate în România”. Muncitorii – se specifică în alt Raport – nu se vor limita doar la grevă pentru a-şi dobândi drepturile. Toate aceste argumente sunt desconsiderate de autorul Recenziei şi apreciate ca dovezi scoase din colbul timpului. Incorectă această modalitate de interpretare, din care rezultă doar grave limite într-o pretinsă gândire istorică.

Recenzentul volumului menţionat ar trebui să ţină seama de adevărul cel mai important scos în evidenţă de Revoluţia de la Timişoara. Izbucnirea ei în acest oraş nu a fost o întâmplare, un act conjunctural sau un rezultat al acţiunii agenţilor străini. A fost consecinţa unei stări de spirit anticomuniste, antidictatoriale, care nu s-a conturat peste noapte, ci s-a cristalizat în anii îndelungaţi de lipsuri, abuzuri şi suferinţe provocate de regimul totalitar. Gravele dificultăţi din aprovizionarea populaţiei cu bunuri de consum, restricţiile în furnizarea energiei termice şi electrice au adâncit această stare de spirit anticomunistă şi au dus în prim-plan voinţa de libertate.

Lipsurile materiale au existat în toată România. Probabil că în unele zone au fost mai mari ca în Banat! Şi, totuşi, Revoluţia se declanşează la Timişoara! Explicaţia logică o aflăm în existenţa aici a unei stări de spirit speciale, a acelui, mereu apreciat, spirit al Timişoarei, născut dintr-o remarcabilă solidaritate umană, din înţelegerea dintre oameni şi, nu în ultimul rând, din tradiţia năzuinţei de a trăi în libertate. Cuvântul Libertate a răsunat de sute de ori pe străzile oraşului şi în Piaţa Operei (Victoriei). A fost liantul din care a rezultat acea pilduitoare solidaritate umană a timişorenilor şi hotărârea lor de a înfrunta tancurile, gloanţele şi moartea. Miile de oameni revărsaţi pe străzile oraşului, cei aproape 200 de mii de locuitori adunaţi în Piaţa Operei, nu au revendicat doar mai multe alimente, mai multă căldură în case. Au cerut înlăturarea dictaturii, a regimului totalitar, au pretins, deci, libertate. Miodrag Milin nu are cum să cunoască această realitate. În timp ce mii de oameni îi căutau pe cei dispăruţi, morţi sau răniţi, la spitale sau pe străzile oraşului, în timp ce sute de oameni se aflau la poarta închisorii de pe strada Popa Şapcă, pentru a afla veşti despre cei arestaţi, Milin Miodrag se găsea la Cluj-Napoca şi, liniştit, îşi consuma porţia zilnică de cafea. Nu a trăit nici măcar un singur minut drama abătută asupra Timişoarei. Acest adevăr trebuie cunoscut! Şi, totuşi, scrie despre Revoluţia din Timişoara şi are pretenţia de a direcţiona interpretarea evenimentelor. În anul 1997 a publicat cartea intitulată „Timişoara în Revoluţie şi după”. De la prima la ultima pagină nu conţine decât declaraţii şi interviuri luate unor persoane participante la Revoluţia din Timişoara. Nu include nici măcar o singură frază din care să rezulte o minimă precupare pentru desluşirea cauzelor Revoluţiei şi prezentarea analitică a evenimentelor. Nu contestăm corectitudinea afirmaţiilor din declaraţiile respective, dar considerăm mai mult decât rudimentară o asemenea abordare a unui moment istoric atât de important ca Revoluţia de la Timişoara.

Surprinde menţionarea în Recenzie a existenţei unei legături dintre „faptele din Timişoara şi din Banat de pretinsa activitate revoluţionară la nivelul Armatei Române”. Este o acuzaţie gratuită, străină de conţinutul volumului amintit. În paginile referitoare la desfăşurarea evenimentelor revoluţionare, nu este remarcată activitatea revoluţionară la nivelul Armatei Române, ci, dimpotrivă, sunt incluse date edificatoare privind poziţia şi misiunea acesteia în încercările de represiune. Dacă Milin Miodrag lectura cu atenţie conţinutul lucrării ar fi constatat cu uşurinţă lipsa legăturii menţionate, cât şi prezentarea cu obiectivitate a rolului Armatei.

Nu intrăm în alte detalieri care indică, cu prisosinţă, modul tendenţios în care Milin Miodrag a judecat conţinutul lucrării „Revoluţia Română în Banat”. În finalul Recenziei apreciază că „istoricii profesionişti îşi riscă prea uşor girul de competenţă” căzând în compromisuri. Am vrea ca Milin Miodrag să ştie că autorii lucrării amintite nu au făcut compromisuri nimănui. Au muncit cinstit, au depus stăruinţă pentru a scrie adevărul despre cauzele şi desfăşurarea Revoluţiei în Banat. Acuzaţiile, cu totul lipsite de obiectivitate, incluse în Recenzie, pretenţia de superioritate, gratuit afişată, dovedesc doar lipsă de respect pentru activitatea onestă a celor implicaţi în elaborarea volumului, recenzat cu patimă şi neprofesionalism de Milin Miodrag.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8386 : Februarie 13, 2010, 14:57:57 »

Dl Mioc scrie despre autorul recenziei pe blogul sau. http://mariusmioc.wordpress.com/2010/02/13/ioan-munteanu-raspuns-la-%E2%80%9Erecenzia%E2%80%9D-elaborata-de-dr-milin-miodrag-referitoare-la-lucrarea-revolutia-romana-in-banat

Notă Marius Mioc: Domnul Miodrag Milin, doctor în istorie, este profesor la Universitatea Tibiscus din Timişoara. În perioada 2004-2006 a fost membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române. A demisionat de acolo protestînd împotriva cenzurii practicate la IRR. A publicat mai multe lucrări legate de revoluţia din 1989, şi anume:
- Timişoara 15 – 21 decembrie 1989, Editura „Facla”, Timişoara, 1990
- Timişoara în Arhivele ”Europei libere”, 17 -20 decembrie 1989, Editura „Fundaţia Academia Civică”, Bucureşti, 1999
- Timişoara în revoluţie şi după, Editura „Marineasa”, Timişoara, 1997
- coordonator al volumelor Procesul de la Timişoara care cuprinde declaraţiile date în “procesul celor 25″, primul mare proces legat de revoluţia din Timişoara, început în 1990.
A mai publicat deasemeni o serie de cărţi despre rezistenţa anticomunistă în munţii Banatului, deportările în Bărăgan, relaţiile româno-sîrbe. Sîrb de obîrşie, are şi lucrări publicate în limba sîrbă.

Domnul Ioan Munteanu, doctor în istorie, fost profesor la Universitatea de Vest din Timişoara, acum pensionar, este autor al unor lucrări precum:
- Mişcarea naţională din Banat, Editura Antib, Timişoara, 1994
- Ghidul municipiului Timişoara, Editura Helicon, Timişoara 1994
- Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002 (împreună cu soţia, Rodica Munteanu)
- Timiş. Monografie, Editura Marineasa, Timişoara 1998 (împreună cu soţia, Rodica Munteanu)
- Banatul şi Marea Unire 1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara 1992 (coordonator)
Memorat
 • néant
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 926
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8387 : Februarie 13, 2010, 14:59:36 »

AȘTEPT POSTAREA :DEMONSTREAZĂ FRAIERE: UNDE EEEE  ADMINU e cu ștersu.și de la capăt
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8388 : Februarie 13, 2010, 15:11:21 »

Asteapta. Daca nu ai inteles ca pe mine m-a taxat pt un cuvintel, asteapta. Si prefate ca nu ai relatii la administrator.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8389 : Februarie 13, 2010, 15:17:43 »

Mioc are pe blog si recenzia. http://mariusmioc.wordpress.com/2009/10/20/milin-recenzie-revolutia-in-banat/

Miodrag Milin: Recenzie la “Revoluţia română în Banat” de Alexandru Oşca (coordonator) octombrie 20, 2009

Profesorul universitar timişorean Miodrag Milin este autorul mai multor lucrări consacrate revoluţiei din 1989, din care amintesc: “Timişoara 15-21 decembrie”; “Timişoara în arhivele Europei Libere”, “Timişoara în revoluţie şi după”. În trecut, domnul Milin a fost membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române, de unde şi-a dat demisia. A fost deasemeni angajat al Asociaţiei “Memorialul Revoluţiei” din Timişoara, unde a coordonat volumele “Procesul de la Timişoara”, colaborarea sa cu această asociaţie întrerupîndu-se însă în ultima vreme.

Domnul Milin a avut amabilitatea de a-mi transmite pentru publicare pe acest blog a unei recenzii la cartea Revoluţia Română în Banat, Coordonator: Alexandru Oşca, Cuvînt înainte de Claudiu Iordache, Autori: Alexandru Oşca, Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Emil Şimăndan. Documentarişti: Gino Rado, Adrian Kali, Editura „Sitech”, Craiova, 2009, 498 pag. Public această recenzie mai jos:

Sinteza de sub egida IRRD despre Revoluţia Română din Decembrie 1989 din Banat, este un prim elaborat colectiv, o primă încercare istoriografică de a fi cuprinse, laolaltă, faptele şi uneori, mai timid, problemele revoluţiei anticeauşiste din Banat.

Ca orice început, este ea însăşi un posibil obiect de studiu, cu plusuri şi minusuri, o posibilă radiografie „la cald” despre revoluţie; dar şi despre istoriografia revoluţiei române din Banat. E remarcabilă gîndirea enunţată la început de drum de cei care au şi generat ideea acestei sinteze, a istoriei aflată în plină desfăşurare, sub ochii noştri. Ca peisaj viu, în primenire dinamică, ne apare mereu altul, cu diverse nuanţe cromatice şi predispoziţii psihologice, marcate de semnificaţiile temporalului şi risipite asemenea acestuia. Dincolo deci de inevitabilele fluctuaţii ale strădaniei de a cuprinde în întregul ei o entitate supusă curgerii temporale şi cernerii problematice a clepsidrei lui Cronos, se fixează câteva posibile jaloane.

Uşor putem face în acest text distincţie între momentul Decembrie 1989 şi ianuarie – martie 1990. Colectivului de elaborare i-a fost sugerată nevoia unei asemenea distincţii, cu toate probabilele ei angajări ideatice şi din repertoriul teoretic privind studiul revoluţiilor de altădată şi mai recente.

La o asemenea invitaţie în teritoriul cugetării s-a răspuns însă cam deplorabil, cu largi şi inutile divagaţii despre lupta naţională şi de clasă în alte secole şi din repertoriul de sertar care încearcă să scuture de colbul timpului paragrafe şi chiar texte întregi parcă dintr-o altă lume, spre bucuria noastră apusă fără de regrete.

Acelaşi iz de ofertă cu termen expirat şi din strădaniile de a lega faptele din Timişoara şi din Banat de pretinsa activitate revoluţionară la nivelul Armatei Române. Mă surprinde oarecum această scăpare a coordonatorului de volum care, într-o contribuţie mai recentă a sa cu multă acribie conturează posibilele scenarii post-decembriste ale armatei vizînd neantizarea oraşului Timişoara de pe harta României care ar fi fost să fie pe placul lui Ceauşescu.

În rest, texte deşertate din rucsacul tern, al obligaţiilor de serviciu la IRRD al diverşilor contributori; cu statistici, date, fapte şi destine revoluţionare, de la oraş şi sat, de la cîmpie şi din munţii Banatului. De semnalat totuşi străduinţa coordonatorului de volum de a lega datele şi episoadele disparate într-un posibil – dar încă îndelung discutabil – , tot unitar.

O lucrare pînă la urmă meritorie, un „risc asumat”, ca să folosim o butadă a unui ofiţer – cugetător al Serviciului de inteligenţă al Armatei Române sau mai degrabă al fostului Minister de Interne. Felicitări coordonatorului ediţiei – sinteză despre Revoluţie pentru curajul asumării unui asemenea risc şi profesionalismul cu care a dus spre finalizare texte ce păreau iniţial că nu pot face parte din subiectul enunţat în titlu.

Studiul introductiv, abordînd istoriografia Revoluţiei şi problemele soluţionate de principalii contributori precum şi comentariile pertinente despre cărţi şi noul în peisajul tematicii, pe care-l aduc acestea, ni se par a fi şi cea mai izbutită secţiune din cuprinsul sintezei.

Ne încearcă însă şi regretul că, deşi deja de o jumătate de an am finalizat primul opus documentar, în opt volume tratînd faptele petrecute şi incriminate în Procesul de la Timişoara, această sursă generoasă de informaţie, în afara menţionării lacunare a sprijinirii editării ei de către IRRD, rămîne totuşi încă neutilizată. La o a doua ediţie sînt convins că, mergînd mai ferm pe linia timid schiţată deocamdată de editor, în sensul evaluării mai critice a surselor şi utilizarea întregului aparat documentar aflat de-acum la dispoziţia istoricilor, se va putea realiza şi o reflectare mai convingătoare a procesului revoluţionar erupt la Timişoara, în complexitatea obiectivităţii sale, pre şi post decembriste. Cu necesarele delimitări şi evaluări ale torentului revoluţiei de la noi din Banat, care a angrenat, în desfăşurare procesuală, şi întreaga realitate românească. Or, acest lucru nu se vede încă din prezenta scriere; şi este, dacă mi se permite, minusul esenţial al ei.

Am găsit în aceste pagini reunite multe detalii despre 1989 bănăţean dar, la urmă parcă ne încearcă un uşor regret că nu ştim nici acum adevărurile fundamentale ale lui 1989 şi nici această scriere nu ne-a apropiat prea mult de ele.

Iar o recomandare la urmă către Conducerea IRRD-ului care a şi forţat un asemenea proiect, prematur: să adopte o strategie de-adevăratelea ştiinţifică de lucru, lăsînd volumele festivist-aniversare pe seama imperiului Media şi a regizorilor de imagine ai acestuia, că se pricep mai bine să o facă. Iar istoricii profesionişti îşi riscă prea uşor girul de competenţă căzînd la asemenea compromisuri, doar ca să împlinească gustul capricios al unor gestionari vremelnici şi cîteodată iresponsabili ai banului public.
Memorat
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8390 : Februarie 14, 2010, 13:05:51 »


SCHEIENE; IN CADRELE DE LA MIN 4-32, DACA ESTI ATENT AI SA MA RECUNOSTI.
TE INTREBI DE CE ILICI M-A TAIAT DIN ANEXELE DECRETULUI 226 ?
SIMPLU SI DIRECT- PENTRU CA NU L-AM...........
AM CERTIFICAT DIN 1992; nr.5560...............Nea Perju caseta este din din 28 ianuarie 1990,nu din timpul revolutiei Cheesy
Asa ca,lasa mata sticla deoparte ca sa nu iti tulbure mintile  Grin
Nea Perju toata saptamina am vizonat filmul si am fost  atent dar la min.4.32 este numai Ratiu,iar ne crezi prosti Huh
Dar totusi de ce ai doua cerificate pe legea 42(cu nr diferite)?
Sper ca o sa iti gasesti timp sa ne explici de ce?
 
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1.8295

Pink! Zãnul s-a intors!
Mi-am intins antenele prin intermediul bransei si iata ce-am aflat...MIRICA A GHEORGHE spune:
28 ianuarie 2010 la 9:40 pm | Răspunde
CINE SA OPUS REVOLUTI LA PLOIESTI IN 21 DECEMBRIE DIRECTORUL CUM IL CHEMA ARE CERTIFICAT REVOLUTIONAR CINE I LA DAT ? PERJU DANIEL CINE-I ROBERTA ANASTASIE FATA LI DIRECTOR UZINA 1 MAI PLOIESTI UNDEI ADEVARATI REVOLUTIONARIi CARE AU FOST STROPITI CU APA, GAZE LACRIMOGENE IN 21 DECEMBRIE 1989 PERJULE CU PORTA VOCEA AI AUZIT CE AI FACUT NU-I BINE O SATI PARA RAU PUTIN MAI TIRZIU frontul democrat romin ,merge inainte numai cu adevaruri si nu inbirligaturii adevarul revoluti la ploiesti caseta prejule traiasca frontul democrat romin ,moarte tiranilor, vitorul rominiei depinde de adevar si nu minciuna victoria revoluti romine .mirica
dan perju minte sterge caseta cu inregistrarile de la ploiesti nu va mai luati dupa el nu a fost in ziua de 22 decembrie in ploiesti a doua zi era in spatele meu inpreuna cu rotaru magdalena nu lam vazut in decembrie 1989 minte de ingheata apele sa dea caseta frontul democrat romin moarte tiranilor este vocea mea fizic nu ma vad dar ma aud nui este sters si cel care a spus sa nu se mai strige frontul democrat romin ca a fraternizat ce FSN ce a urmat dupa se vede vezi cine comenta de sus din balconul casei albe ploiesti in 22 decembrie 1989 si intreabal de ce a zis sa nu se mai strige frontul democrat romin cautal se afla in apropierea microfonului intreaba pe ulisteanu florin era sus la balcon cu unul care facea poze bulgaru sa dea dumnezeu sa ramina fara dinti si limba in gura esteescroc ne intilnim anul care vine ai sa vezi niste adevaruri frontul democrat romin cauta pe internet mirica revolutionaru noroc bun F.D.R. nu mai scrieti in ziareprosti scrieti adevaruri si veti cistiga ,va cistiga ziarul si o data cu el incredereanu mergeti pe urma telegrafului de prahova sau sinteti tot aceasi . daca nu se indreapta urgent politica in rominia vom avea democratie cind cucu va clocii ouale


„Lupii galbeni“, iradiati cu plutoniu

Citiva metri mai incolo sade grupul de sprijin, vreo zece la numar. Formatiunea lor se numeste „Liga Luptatorilor din Decembrie ’89 pentru Victoria Revolutiei Romane si Integrare Euro-Atlantica“. „Am avut amabilitatea sa fiu primul care s-a gindit la integrarea euroatlantica inca din 22 decembrie“, marturiseste rapid purtatorul de cuvint al grupului, Daniel Perju, 48 de ani.

Se autodefinesc drept un grup al durilor moralei, „sintem lupii galbeni“, si se zbat, printre altele, pentru ca fiii securistilor sa nu mai detina nici o functie publica, pentru ca Guvernul sa anuleze impozitul pe terenurile agricole si, mai nou, pentru ca soldatii romani sa se intoarca din Irak. Presedinta Ligii Luptatorilor e Maria Magdalena Rotaru,62 de ani. Fosta vinzatoare la un magazin de perdele si clante de usi, ea isi incepe orice cuvintare declarind ca a fost iradiata cu plutoniu pe scaunele din casele conspirative ale serviciilor secrete. „Nu ma credeti!? Intrebati-l pe Harnagea!“.DANIEL PERJU (danielperju@yahoo.com)   (2008-01-30 17:39:29+02)
REFERITOR LA BARNEA AUREL; un gunoi comunist care pupa direct in cur pe fesan si haita si va ajuta sa obtineti certificatele; succes tovarasi si mergeti cu barnea.....cu alexandru 2oo6 si noua organizatie de preschimbare a certificatelor; nu ma intereseaza sa ma mai cert cu nimeni pentru promovari de dosare- a se intelege gunoaie- cred ca cnsas ar trebui sa lucreze mai repede


aurel barnea (aurel_barnea@yahoo.com)   (2008-01-10 21:46:49+02)
     Lipseste substanta problemelor celor care inca nu au ,,REUSIT,, sa dabandeasca preschimbarea vechiului certificat . Sunt multi inca aceia care nu au reusit si va intrebati si ma intreb....DECE ? Raspundeti fratilor – De ce ? Cauza , cred ca nu este a sspr-ului , ci vina este a celor DOI din Liga (PERJU SI COSTIN) ,care s-au angajat (sa ne) si sa va sustina dosarele la comisie cu toate ca stiau ca , NU AU ACEST DREPT si de aceea apeleaza la alte ASOCIATII CARE AU DREPTUL LEGAL DE A SUSTINE DOSARELE . Nu va mai lasati pacaliti de catre ,,ASII Ligei,, !!! Va spun din proprie experienta . Veti obtine preschimbarea certificatului cand vor decide ,,CEI DOI,, - si asta ,atunci cand ei vor gasi un eventual presedinte de asociatie ,care are dreptul legal de a sustine dosare in fata comisiei , dar, sa si accepte traficul de influenta al celor DOI de a fi sustinatorii dosarului dumneavoastra la comisie - ,,EI,, ne avand acest drept !!! Nu cunosc criteriile de selectie al dosarelor ce vor fi inaintate de cate cei DOI la comisie , dar se pare ca aceste criterii sunt foarte alambicate !!!.Va declara ,unul,(Eu),care a avut incredere in Liga ,m-am achitat de toate obligatiile financire ,,impuse,, de Liga dar am fost deceptionat. Si cand am pus intrebari ,,suparatoare,, dupa parerea celor DOI , mi s-a recomandat de D-na Rotaru Magdalena in martie 2007 sa vin sa intreb de dosarul meu tocmai in martie 2008 . In sustinerea celor afirmate de mine referitor la spusele dnei.Rotaru M. am o inregistrarea video care confirma cele spuse de mine .Cei DOI cunosc inregistrare fiindu-le trimisa pe un CD , pentru a lua cunostinta ca nu fac afirmatii gatuite. Deci NU MINT .
Luptati si veti castiga ! Sunteti REVOLUTIONARI nu masa de manevra .


Deocamdata atat; serialul v-a continua dupa reactiile firesti ce se impun.
O zi buna!


Memorat
 • leo
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 719
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8391 : Februarie 14, 2010, 13:27:26 »

Reprezentanţii CADA solicită preşedintelui Băsescu valorificarea juridică a documentelor despre Revoluţie

Publicat de asociatia21 la 10:08 am în categoria Presa despre asociatie

Comitetul de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA) îi va cere, în perioada următoare, preşedintelui Traian Băsescu să decidă valorificarea juridică a documentelor despre Revoluţie care au devenit publice, a afirmat sâmbătă Ioan Bărbuţă, unul dintre membrii fondatori ai CADA.

‘Astăzi, la aniversarea a 20 de ani de la iniţierea mişcării CADA din Armata Română, la sediul Asociaţiei 21 decembrie 1989, reprezentanţii acestei mişcări au hotărât să-i ceară preşedintelui României, Traian Băsescu, să decidă valorificarea juridică a documentelor, în milioane de file, obţinute în urma acţiunii temerare a preşedintelui Asociaţiei 21 decembrie 1989, Teodor Mărieş’, a declarat Ioan Bărbuţă.

‘Propunerea noastră este iniţierea unei instanţe internaţionale compusă din reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor şi forumurilor de apărare a drepturilor omului care, după analiza documentelor devenite publice, să elucideze definitiv conflictul moral de două decenii al societăţii româneşti’, a argumentat Bărbuţă.

În opinia sa, cu această ocazie se va putea răspunde la doleanţa vehementă a societăţii româneşti asupra ‘Adevărului despre evenimentele din Decembrie 1989′.

‘Considerăm demersul nostru ca pe o ultimă încercare de a încheia un proces cu o puternică încărcătură morală şi cu efecte dintre cele mai pozitive asupra conştiinţei publice româneşti. Suntem convinşi că preşedintele României şi celelalte înalte instanţe româneşti vor recepta mesajul nostru şi vor porni la finalizarea acţiunii temerare a unui om ce ar trebui să fie exemplul nostru, al tuturor, preşedintele Asociaţiei 21 decembrie 1989, Teodor Mărieş’, a spus Ioan Bărbuţă.

Potrivit acestuia, membrii CADA îşi manifestă speranţa că se vor alătura acţiunii lor, la fel ca acum 20 de ani, toate componentele societăţii civile dornice ’să înlăture stigmatul moral ce apasă de două decenii asupra societăţii româneşti’.

Pe 12 februarie, s-au împlinit 20 de ani de la constituirea Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei, cunoscută de opinia publică drept CADA.

Preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş, se află în greva foamei din 12 ianuarie, protestând faţă de ‘tergiversarea finalizării predării integrale a documentelor din dosarele Revoluţiei din 1989 şi Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990, precum şi faţă de neîndeplinirea dezideratelor societăţii româneşti cerute încă din zilele Revoluţiei ca prioritate naţională’.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8392 : Februarie 14, 2010, 21:22:06 »

MESAJ
Al Comitetului de Actiune pentru Democratizarea Armatei


La 12 februarie se implinesc 20 de ani de la constituirea Comitetului de Actiune pentru Democratizarea Armatei cunoscuta de opinia publica sub initialele C.A.D.A.
Creata la inceputul anului 1990 cu participarea unor cadre tinere din aviatia militara si din unitatile militare timisorene, aceasta miscare revolutionara s-a generalizat in toate garnizoanele tarii, inscriindu-se prin programul sau cuprins in cele 13 puncte din Apelul difuzat public la T.V.R pe 12 februarie 1990, cu onoare si demnitate in istoria Armatei si Natiunii romane.
Necesitatea acestei unice si neasteptate manifestari a fost fundamentata de readucerea in prim planul societatii romanesti a valorilor moral-cetatenesti referitoare la cinste, dreptate si adevar, idealuri furate si interzise in perioada comunista.
Astazi, la ceas aniversar, readucem in constiinta romanilor de pretutindeni un gand de unitate si iertare, dar nu si de uitare, pentru toate relele care s-au abatut asupra neamului nostru.
In acest context, membrii Comitetului de Actiune pentru Democratizarea Armatei isi permit cu adanc respect sa instiinteze poporul, cu care se identifica si pe care l-au slujit intotdeauna cu credinta si mandrie, ca niciodata nu vor renunta la idealurile Revolutiei din Decembrie 1989 si la Punctul 1 din Apel , care se refera la stabilirea adevarului si vinovatilor pentru implicarea armatei in disputele puterii din acea perioada.
Cu acest prilej, cerem autoritatilor Statului- Guvern si Presedintie – sa reabiliteze moral si fizic Comitetul de Actiune pentru Democratizarea Armatei si membrii ei, iar M.Ap.N. sa reconsidere structurile create in 1990 pentru analizarea rapoartelor de activitate ale tuturor militarilor participanti la evenimentele din decembrie 1989, pentru stabilirea adevarului si aplicarea masurilor legale in consecinta.
Asiguram pe aceasta cale cetatenii Romaniei, ca indiferent de situatia in care ne vom afla vom fi alaturi de ei la bine, dar mai ales la greu atat timp cat viata ne-o va permite.
Asa sa ne ajute Dumnezeu !
Pe data de 13 februarie 2010, ora 11.00, reprezentanti ai C.A.D.A. din Bucuresti, Timisoara si Brasov se intrunesc la sediul Asociatiei 21 Decembrie 1989 din Bucuresti, str. Batistei nr. 24 A, sector 2, pentru aniversarea a 20 de ani de la infiintare.

Comandor rezerva Cornel Surcu – Timisoara
Lt. Col. rezerva Octavian Chiriac – Timisoara
Mr. rezerva Constantin Chiticaru – Timisoara
Mr. rezerva Nicolae Durac – Timisoara
Lt.comandor rezerva Gheorghe Ionita – Timisoara
Comandor rezerva Neculai Carligeanu – Bucuresti
Comandor rezerva Nicolae Toma – Bucuresti
Lt.col. rezerva Ioan Barbuta – Bucuresti
Mr. rezerva Viorel Tocan – Brasov
Sursa : Agerpres
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8393 : Februarie 14, 2010, 21:48:07 »

Dle serelist apevist Perju, ti-ai permis sa-i acuzi grav pe cei din CADA. Citez din ceea ce ai postat la subiectul respectiv, la http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=305.0

NISTE LABAGII.  EXPONENTI AI INSTITUTIILOR DE REPRESIUNE CARE AU TRS IN NOI.
COMPLIC LUI STANCULESCU SI CHITAC , NEGOCIIND CU GELU VOICAN SUB PRESIUNEA
MITINGSTILOR DE LA  ACADEMIA MILITARA BUCURESTI--VINOVATI DE AASINATELE DIN 21

CINE-I SCOATE LA INAINTARE ,>/ DESECRETIZAREA
DIBACIUL CIRMACI
PIERDEREA PENSIILOR SPECIALE.

LO...BOC...TREZESTE-TE

HELLO; TRIANE; SUNT INTERESANT  PRECUMBRTUS PENTRU CEZAR

KNORSTADT 2..INTEESANTE JMECHERIILE TALE.
SI FACI ATIT CAPITAL POLITIC CIT SI BANI.

MARIUS MIC PE DE O PARTE;
CIOCHINA PE DE ALTA...

RAYMMOND LUCA, CIND RIDE CIND PLINGE'

RISU-PLINSU CIND VICTIMELE VOR RAMINE FARA INDEMNIZATII
CUM VOR JAVRELE DE LA  AS. REV. FAR PRIVILEGII
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8394 : Februarie 14, 2010, 22:27:23 »

Ii acuzi si-i insulti: "NISTE LABAGII. EXPONENTI AI INSTITUTIILOR DE REPRESIUNE CARE AU TRS IN NOI".
Iar ei declara: "In acest context, membrii Comitetului de Actiune pentru Democratizarea Armatei isi permit cu adanc respect sa instiinteze poporul, cu care se identifica si pe care l-au slujit intotdeauna cu credinta si mandrie, ca niciodata nu vor renunta la idealurile Revolutiei din Decembrie 1989 si la Punctul 1 din Apel, care se refera la stabilirea adevarului si vinovatilor pentru implicarea armatei in disputele puterii din acea perioada".
Oare n-ar fi cazul sa-ti ceri scuze dle Perju?
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8395 : Februarie 16, 2010, 00:24:03 »

Ii acuzi si-i insulti: "NISTE LABAGII. EXPONENTI AI INSTITUTIILOR DE REPRESIUNE CARE AU TRS IN NOI".
Iar ei declara: "In acest context, membrii Comitetului de Actiune pentru Democratizarea Armatei isi permit cu adanc respect sa instiinteze poporul, cu care se identifica si pe care l-au slujit intotdeauna cu credinta si mandrie, ca niciodata nu vor renunta la idealurile Revolutiei din Decembrie 1989 si la Punctul 1 din Apel, care se refera la stabilirea adevarului si vinovatilor pentru implicarea armatei in disputele puterii din acea perioada".
Oare n-ar fi cazul sa-ti ceri scuze dle Perju?


CUI  STIMABILE ?

' SFINTEI ARMATE ROMANE"  DUPA MARIUS MIOC ?

CELOR CARE AU TRAS IN NOI SI INAINTE SI DUPA 22

EI PROVIN DIN  ' ARMATA IMPLICATA IN DISPUTELE PUTERII "

FATA DE ACESTIA VREI SA-MI CER SCUZE  SAU POATE AI TUPEUL SA ISI CEARA SCUZE  SI

URMASII MARTIRILOR REVOLUTIEI,MARILOR MUTILATI, RANITILOR, RETINUTILOR  IMPOTRIVA

CARORA EI AI  IESIT CU TANCURILE  IN  ORASELE PATRIEI...

EI INTREABA CINE AU COMIS  CRIMELE SI ASASINATELE DIN DECEMBRIE 1989 ?

CINE ?  EI , EXPONENTII STRUCTURILOR DE REPRESIUNE IMPLICATE DIRECT ?
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8396 : Februarie 16, 2010, 00:40:16 »

.Ambasadorul Regatului Belgiei in Romania, Phillippe Roland, a fost primit luni de membrii Asociatiei 21 Decembrie 1989, pentru a-i fi aratate documente din rapoartele declasificate ale MApN din dosarele Revolutiei privind circumstantele mortii jurnalistului belgian Danny Huwe - ucis oficial de “teroristi” in zona Razoare din Bucuresti, in 25 decembrie 1989. Asociatia 21 Decembrie 1989 va contacta opt ambasade de la Bucuresti, ale caror tari au inregistrat cetateni morti sau raniti in evenimentele din decembrie 1989. “A fost o prima vedere cu excelenta sa. I-am prezentat copii dupa documentele pe care noi le-am primit recent referitor la circumstantele – inca neelucidate- in care a fost ucis jurnalistul Danny Huwe. Foarte interesat de caz, ambasadorul ne-a declarat ca toate informatiile pe care le detinem in prezent vor fi transimise familiei lui Huwe”, ne-a declarat luni presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries. “Excelenta sa s-a declarat surprins ca noi, pana acum nu am facut demersul acesta dar l-am informat ca Asociatia a intrat in posesia acestor documente abia de doua saptamani’’. Asa cum a aratat Ziuaveche.ro, din documentele MApN rezulta ca Danny Huwe a fost gasit mort in apropierea fostului Comandament al Trupelor de Graniceri, impuscat de “teroristii care trageau din toate pozitiile”, cum spunea Ion Iliescu. Raportul detalia lucrurile personale gasite asupra lui Huwe, inclusiv camera video, despre care nu se stie nimic. Potrivit informatiilor oficiale, ne-a declarat Teodor Maries, camera a fost preluata de ofiteri MapN si ulterior predata Ambasadei Belgiei. Numai ca, citind documentele declasificate (desi termenul declasificat nu este propriu pentru multe volume primite din dosarele Revolutiei, unele neintrunind conditiile pentru a fi categorisite “secret”, subiect asupra caruia ziuaveche.ro va reveni) la care, recent, Asociatia 21 Decembrie a avut acces, rezulta ca “exista indicii potrivit carora jurnalistul belgian nu a fost impuscat de teroristi ‘’. Mai precis ca moartea lui a survenit in urma unui ‘’foc de arma provenit din interiorul unei unitati militare din apropierea locului unde a fost gasit trupul jurnalistului’’. De altfel, a spus Maries, intentia Asociatiei 21 Decembrie 1989 este sa contacteze opt ambasade de la Bucuresti, ale caror tari au inregistrat cetateni morti sau raniti in evenimentele din decembrie 1989. Pe de alta parte, se pune fireasca intrebare de ce au trebuit sa treaca 20 de ani fara ca aceste reprezentate diplomatice sa se intereseze in amanunt de aceste cazuri ? Sa se fi multumit acestea cu informatiile tulburi care circulau in zilele Revolutiei ? In decembrie 1989, Occidentul a aflat de Romania lui Ceausescu in direct de la Televiziunea Romana. Se anunta la TVR ca regimul marelui carmaci nu ceda cu una cu doua si ca actionau « teroristi fideli dictatorului ». Pe langa miile de romani ucisi sau raniti, au murit si jurnalistii straini care au fost prezenti in tara in acele zile dramatice. Si peste acestia s-a asternut secretomania autoritatilor. Sau, dimpotriva, spune Teodor Maries, ei au fost ingropati a doua oara de « dezinteresul clicii lui Iliescu pentru a nu se afla adevarul despre aceste crime, caci crime sunt, si a nu fi adusi in fata justitiei responsabilii’’.

 

 Cine a tras in ei ?

 Prezentam lista cetatenilor straini, morti sau raniti in evenimentele din decembrie 1989 pe teritoriul Romaniei pentru care nu exista date privind realizarea actelor procedurale - comisii rogatorii- dispuse in dosarele Revolutiei. Practic, se poate spune ca parchetul nu a facut nimic pentru a-i trage la raspundere pe asasini.

 - John Joseph Daniszews- cetatean al SUA, jurnalist la Associated Press, impuscat in noaptea de 23 decembrie 1989 la Timisoara;

 - John Victor Tagliabue- cetatean al SUA, jurnalist, impuscat in seara zilei de 23 decembrie 1989 la Timisoara;

 - Jaques Langevin- cetatean al Frantei, reporter al France Press, ranit la Timisoara in data de 23 decembrie 1989 ;

 - Jean Louis Calderon- cetatean al Frantei, fotoreporter al postului TV5, ucis pe 23 decembrie 1989, strivit de un tanc in Bucuresti;

 - Pasquale Modica, cetatean al Italiei, fotoreporter, impuscat in seara zilei de 23 decembrie 1989 la Timisoara ;

 - Jan Parry- cetatean al Regatului Unit al Marii Britanii, fotoreporter, ucis pe 28 decembrie 1989 in timp ce se afla (singur pasager !) in avionul unei curse Tarom. Exista doua variante privitoare la cauza mortii : accident de avion (timp nefavorabil) si doborat de focurile de antiaeriana de la sol, pe culoarul de zbor Bucuresti- Targu Jiu-Belgrad (in judetul Dambvita, Titu) ;

 - Sajn Zeljko- viceconsul la Consulatul ex iugoslav din Timisoara, impuscat in Timisoara in data de 23 decembrie 1989;

 - Danny Huwe- jurnalist, cetatean al Regatului Belgiei, ucis la Bucuresti, pe 25 decembrie, in zona Razoare-Bulevardul Timisoara, langa Comandamentul Granicerilor;
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8397 : Februarie 16, 2010, 00:43:31 »

.Asociatia 21 Decembrie 1989 spera ca va capacita ambasadele statelor mentionate pentru a se face noi demersuri catre autoritatile romane pentru aflarea celor ce se fac responsabili de uciderea acestor jurnalisti.

La intalnirea de luni cu ambasadorul Regatului Belgiei in Romania a fost prezent si generalul Dan Voinea, cel care a instrumentat dosarele Revolutiei, insa Voinea nu a dorit sa faca nici o declaratie presei, asa cum nici ambasadorul Philllipe Roland nu a acceptat, pe parcursul discutiilor, prezenta reprezentantilor presei. “A considerat ca informatiile prezentate de noi sunt de mare gravitate si urmeaza ca ele sa fie analizate, urmand ca eventuale declaratii pentru presa sa fie facute, sau nu, publice ulterior’’, a declarat presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989. Referitor la prezenta lui Dan Voinea la discutii, Teodor Maries a explicat ca acesta conferea ‘’un plus de credibilitate demersului nostru’’. Revolutionarii au mai aratat ca, din cele 57 de volume desecretizate primite de la MApN (din 108) numai informatii despre moartea jurnalistului Danny Huwe exista oficial. Despre restul de sapte, nimic. Marti, Asociatia va primi inca 20 de volume, Maries precizand ca asteapta in continuare documente (inregistrari) de la STS.s
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8398 : Februarie 16, 2010, 02:13:21 »

Fiecare are dreptul la o judecata corecta. Nu se judeca in colectiv. Nu putem condamna Armata si pe toti cei care faceau parte din ea, ci pe fiecare in parte, dupa faptele sale, situatiile in care s-a aflat, acuzele aduse de procurori, argumentele apararii etc. Altfel reiscam sa nu fim cu nimic mai buni decat criminalii din `89. Ar fi corect sa-i cereti procurorului din organizatia dvs sa se predea si sa-si ceara voluntar condamnarea numai pentru faptul ca era militar si a tras atunci? Nu cred. Are dreptul la aparare. Nu cunoastem totul despre faptele sale si imprejurarile in care au fost facute. Nu cunoastem argumentele apararii, deci nu judecam in conditiile acestea pentru ca riscam sa gresim. Armata va ramane cu o pata, sunt convins, dar adevaratii vinovati vor fi cei pe care-i vor stabili instantele, cu ajutorul probatoriului. Multi militari nu au tras, altii nu au executat ordinele primite, la fel cum altii le-au executat de forma, tragand in aer. Nu avem voie sa inlocuim o nedreptate criminala cu alta. Justitia inseamna altceva. Veniti cu dovezi ca cei din CADA au tras in popu latie si toata lumea le va cere condamnarea. Altfel va condamnati singur la marginalizare si oprobiu public.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Re: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #8399 : Februarie 16, 2010, 23:22:40 »

Urmareste emisiunea "Nasul" de pe "b1". Maries tocmai s-a luat de procurorul tau, cel care e membru Euro-Atlantica. Ce faci ca sa-l aperi? O greva sindicala revolutionara euroatlantica de liga?
Memorat
Pagini: 1 ... 558 559 [560] 561 562 ... 647
Schimbă forumul: