Main Content:

Pagini: 1 ... 466 467 [468] 469 470 ... 511

ORDONANTA

 • mercurie2
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4344
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7005 : Martie 16, 2017, 23:40:22 »

Este indemnizatia noastra una speciala conform : "(7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii."
Memorat

DATA VIITOARE VOTATI NATIONALISTI CRESTINI, CACI ACESTIA NU TRADEAZA SI NU FURA ! PANA NU ESTE PREA TARZIU, CACI ALTFEL SE PUSTIESTE ROMANIA SI VIN ALTII IN LOCUL NOSTRU !
 • vamil
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1095
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7006 : Martie 17, 2017, 23:36:33 »

  Întîi de toate, vorbim de NCPC republicat

CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 (*republicat*)
(Legea nr. 134/2010 republicata*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
Data intrarii in vigoare : 10 aprilie 201  apoi de articolul respectiv - postez și pentru cine nu are acces la o colecție de legi - actualizată
Memorat
 • vamil
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1095
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7007 : Martie 17, 2017, 23:37:47 »

Este indemnizatia noastra una speciala conform : "(7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii."

   ART. 729
    Limitele urmăririi veniturilor băneşti
    (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:
    a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;
    b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
    (2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
    (3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.
    (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.
    (5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.
    (6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 864 şi următoarele.
    (7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.
    ART. 730
    Sancţiune
    Renunţarea la beneficiul dispoziţiilor prevăzute în articolele din prezenta secţiune, precum şi urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura urmăririi mobiliare

    § 1. Sechestrarea bunurilor mobile

    ART. 731
    Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea
    Pentru realizarea creanţelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări şi alte bunuri.
    ART. 732
    Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului
    (1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ.
    (2) În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanţa de executare va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somaţiei către debitor. Instanţa analizează cererea de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.
    (3) Pentru bunurile sechestrate asigurător nu este necesară o nouă sechestrare, executorul judecătoresc fiind însă obligat să verifice dacă bunurile respective se găsesc la locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creanţei.
    (4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la proba contrară, că aparţin acestuia din urmă. În cazul în care se afirmă că unele bunuri aparţin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri cu dată certă, executorul va sechestra bunurile, însă va face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse.
    ART. 733
    Sechestrarea bunurilor aflate în mâinile terţilor
    (1) Sechestrul se va putea aplica şi asupra bunurilor aparţinând debitorului, dar deţinute de un terţ, afară numai dacă acesta din urmă nu recunoaşte că bunurile aparţin debitorului urmărit. Dacă terţul recunoaşte că bunurile aparţin debitorului, este obligat să declare dacă le deţine în temeiul vreunui titlu şi să înmâneze executorului o copie certificată a acestuia, dacă este cazul.
    (2) Dacă terţul deţinător nu recunoaşte că bunurile aparţin debitorului, dar creditorul pretinde şi face dovada că bunurile respective sunt ale acestuia, instanţa de executare va putea, prin încheiere definitivă, dată cu citarea în termen scurt a părţilor, să îl autorizeze pe executor să continue aplicarea sechestrului.
    (3) Terţul deţinător care are un drept de folosinţă asupra bunului sechestrat poate să ceară instanţei de executare să fie autorizat să folosească în continuare bunul, dacă pentru acesta există o asigurare facultativă contra daunelor ori urmează să fie contractată, în termenul fixat de instanţă, după caz. În toate cazurile, acordul creditorului urmăritor în acest sens suplineşte autorizaţia instanţei de executare.


Memorat
 • vamil
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1095
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7008 : Martie 17, 2017, 23:45:15 »


  art 729, alin. (1) ”... precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului... ”, eu zic sigur cp se urmăresc, în ciuda alin (7), de la acest articol.

  Casa se Pensii ne-a reținut ceva la 6-700 lei (7 milioane), parcă prin 2012, că greșise cu niște lei lunar și ni i-a luat. A... parcă după ce ne-a luat Boc, ne-a dat apoi ceva, ceva înapoi, dar cică au greșit cu datul și-au băgat-o paia cu luatul, luai-ar Scaraoțchi pe toți cu totul.
Memorat
 • Kafka
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 683
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7009 : Martie 18, 2017, 17:49:35 »

Este indemnizatia noastra una speciala conform : "(7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii."

Atentionez ca imi dau cu parerea ca amator. Nu ma pricep foarte bine la interpretari. Insa, oare este acelasi lucru "indemnizatie speciala" (daca se numeste asa indemnizatia revolutionarilor) cu "indemnizatie cu destinatie speciala" asa cum scrie in lege?
Memorat

”Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit”
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7010 : Martie 19, 2017, 20:08:45 »

LORD 1989 - Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989
https://www.facebook.com/groups/351544501717753/?multi_permalinks=656537447885122&notif_t=group_highlights&notif_id=1487791389807984Dorin Teseleanu
21 hrs
OUG 95/2014 si HG 99/2015 !!!...
HG 99/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 24 februarie 2015 se aplica din 24.02.2015.
Iar prin OUG 95/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 30 decembrie 2014 se dispune că în termen de 30 zile de la publicarea OUG 95/2014 se vor emite noi Norme Metodologice.
Art. III din OUG 95/2014 dispune ca ” In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va actualiza prin hotarare, la propunerea Secretariatului de Stat, Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificarile si completarile la zi. ”
Termenul de 30 de zie, ESTE TERMEN DE DECADERE !!!
Și atenție la termenul de decădere de 30 zile dispus prin OUG 95/2014 pentru emiterea de noi Norme Metodologice !!!....
Nu a fost publicat în Monitorul Oficial un alt act normativ prin care sa de dispună că noile Norme Metodologice vor fi publicate la data de....până atunci rămânând în vigoare HG 1412/2004 și după data de 30.01.2015. S.a.....
Ca atare, HG 99/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 24 februarie 2015, este Act
Administrativ INEXISTENT JURIDIC !!!.....

HG 1412/2004 nu a produs efecte in perioada 30.01.2014-24.02.2015.
In aceasta perioada, ramane in suspensie insasi implementarea prevederilor legii cadru !
Si dupa 24.02.2015 ce norme de aplicare are Legea 341/2014 Huh.....
Aici este ilegalitatea !
Și rezulta imposibilitatea aplicării dispozitiilor legii cadru, tot datorită OUG 95/2014, a efectelor acestui OUG 95/2014 și a ex-SSPR devenit SSPRML IRCIR și a Guvernului Ponta. Normele Metodologice sunt pentru aplicarea legii.
Dar Legea 341/2004 nu este nici astăzi amendată cu dispozițiile OUG 95/2014.
Deci se încalcă și art .61 alin.(1) și art.76-77, art.100, art.115 Constituția României, art.58-71 din Legea 24/2000, art.15 din Legea 200/1998, art.III și art.V din OUG 95/2014, s a. Huh...
Concluzie : Intra sub incidența CP pentru cum a funcționat și a produs efecte OUG 95/2014 in perioada 30.01.2015 - 24.02.2015, in lipsa Normelor Metodologice Huh.....Si ulterior Huh.......s.a......


Am respect deosebit pentru MAESTRUL TESELEANU! Stie DREPT  mai mult si mai bine decat multi profesori universitari. Insa aici da o interpretare fortata termenului de 30 de zile pentru publicarea prin HG a normelor Metodologice. Termenul de 30 de zile este " "de recomandare" si nu "de decadere"! Argumentul este simplu: daca Guvernul "nu vrea" sa adope Normele de aplicare , Nu mai exista legea adoptata de Parlament?   Solicitati precizari de la Consiliul Legislativ si veti vedea ca am dreptate! Asta nu inseamna ca sunt destept! La fel de bine STIU ca art 728 alin (7) a suspendat poprirea  indemnizatiei pentru cativa revolutionari. Daca aveti alte proprietati, nu va recomand sa solicitati suspendarea popriri, pentru ca puteti ramane fara alte proprietati, de exemplu casa!. Daca STIU nu iseamna ca sunt destept, ci ca am dreptate. Verificati  cele afirmate mai sus si veti sti si voi!Cine stie ceva nu e emusai destept, insa are dreptate! Eu va doresc sa aveti intotdeauna dreptate, ca tara asta nu duce lipsa de destepti!
 S-auzim numai de bine!
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7011 : Martie 20, 2017, 10:41:14 »

Ceva pentru domnul Remus.
REVOLUTIONARII  ROMANIEI DECEMBRIE 1989
https://www.facebook.com/groups/free2carmen/permalink/1923691301195954

Unul dintre tinerii care au fost arestaţi la Revoluţie a devenit eroul revoluţionarilor arădeni
4/06/15 | 15:49 pm Lucian Serban 0 comentarii
Revolutionari
Pentru ca revoluţionarilor din Arad să li se recunoască calitatea de luptător cu rol determinant în Revoluţia din 1989, reprezentanţii acestora au fost nevoiţi să treacă prin adevărate peripeţii. Ordonanţa de Urgenţă 95/2014 a modificat prevederile Legii Recunoştinţei, astfel încât pentru a primi îndemnizaţii, revoluţionarii trebuiau să dovedească că în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, dar „doar în localităţile” în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga lui Ceauşescu. Cum la Arad nu au fost nici morţi, nici răniţi până în momentul în care dictatorul a părăsit puterea, arădenilor care şi-au riscat viaţa în acele zile, le-a fost foarte greu să dovedească că au dreptul să primească titlul de „luptător cu rol determinant”. Mai mulţi revoluţionari au început să facă tot felul de demersuri, pentru a bloca intrarea în vigoare a OUG 95/2014, dar acest lucru nu a fost posibil. Din fericire, în prima ediţie a cărţii „Întrebătorul din agora”, publicată în 1999 de jurnalistul Emil Şimăndan, se menţiona numele unor arădeni care au fost arestaţi de forţele de opresiune de aici. Dintre aceştia a fost identificat Nicuşor Avramescu, care locuieşte acum la Oradea, şi care are un dosar beton. În aceste condiţii, Viorel Hummel, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, şi cunoscutul revoluţionar Nicu Ieran, care avea date despre Avramescu, au plecat la Oradea pentru a-l găsi. În plus, Ieran povesteşte că a prezentat şi el un document, semnat de generalul Dan Voinea, fostul şef al Secţiei Parchetelor Militare, care atestă faptul că a fost reţinut atât la Timişoara, cât şi la Arad.
„Eroul Aradului”
Liderii Asociaţiei 21 Decembrie susţin însă că au avut nevoie de documente suplimentare, pentru a nu pune în pericol situaţia Aradului, astfel încât dosarul prezentat de Avramescu a avut un rol determinant. „Nicuşor Avramescu este eroul nostru, al Aradului, pentru că datorită lui colegii noştri au posibilitatea să solicite să li se acorde titlul de luptător cu rol determinant”, ne-a declarat Hummel. La rândul său, Valentin Voicilă, liderul Revoluţiei de la Arad, acum preşedinte de onoare al Asociaţiei 21 Decembrie, susţine că, timp de cinci luni, a luptat, împreună cu Hummel, pentru ca arădenii să aibă dreptul să obţină titlul de luptător cu rol determinant. „Am avut mai multe direcţii în care am acţionat, însă toate demersurile au fost respinse, pentru că nu am avut morţi sau răniţi când am condus eu Revoluţia. În prima ediţie a cărţii lui Emil Şimăndan, «Întrebătorul din Agora» am descoperit că Aradul a avut şase reţinuţi. Am văzut numele lui Nicuşor Avramescu şi că în dreptul lui scrie Arad. Au plecat la Oradea, unde acesta locuieşte acum, Nicu Ieran şi Viorel Hummel. Eram obligaţi să avem acoperire deplină atunci când demonstrăm că Aradul a avut rol determinant în Revoluţie, astfel aveam nevoie de toate actele. Nicuşor Avramescu ne-a salvat oraşul”, susţine Voicilă.
Avramescu e mulţumit sufleteşte
În ceea ce-l priveşte, Nicuşor Avramescu, care avea 25 de ani în 1989, fiind astfel unul dintre tinerii care s-au săturat de dictatură şi şi-au pus viaţa în pericol pentru a ieşi în stradă, susţine că se bucură că a putut să-şi ajute colegii de la Arad. „Mă bucur că am putut să-mi ajut colegii revoluţionari din oraşul unde am crescut. Asta, cu atât mai mult cu cât Aradul a fost al doilea oraş al Revoluţiei. Prima dată, am fost reţinut pe 17 decembrie la Timişoara, de la 7 seara până pe la vreo 10. A doua oară am fost reţinut la Arad, în noaptea de 19/20 decembrie, de la ora 1 până în noaptea de 21/22 decembrie, pe la ora 2, când a venit un colonel, Naghiu sau Noghiu, nu îmi mai amintesc, care mi-a spus că avem dreptul să manifestăm recunoscut în Constituţie”, ne-a mărturisit Avramescu. În continuare acesta a ţinut să precizeze că mulţumirea sa sufletească este că Aradului i s-a recunoscut în cele din urmă rolul pe care l-a avut în Revoluţie.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7012 : Martie 20, 2017, 11:07:09 »

Viorel Bulete a adăugat 2 fotografii noi.
· 9 ore ·
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 , din care citez :
“Art. 171
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, devin pensii in intelesul prezentei legi. “
Coroborand totul cu Decizia nr.52/12.01.2017 , dosar nr.370/109/2015 la Inalta Curte de Casatie si Justitie , care nu poate fi ignorata de catre instanta , in care indemnizatia reparatorie acordata conform art. 4(4) din Legea nr.341/2004 , pentru care doresc recalcularea , rezulta ca la data intrarii in vigoare a Legii nr.263/ 2010 , a devenit PENSIE (art. 171-Legea nr.263/2010).
Avand in vedere Decizia CCR nr. 426/2003 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 168 alin. (1)-(4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2001, în vigoare de la 29.01.2004 , GENERAL OBLIGATORIE , rog sa se constate ca : “În cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul are deplină autoritate, legitimitate și îndreptățire să stabilească periodic noi modalități și condiții de acordare și de calculare a pensiilor, cum a procedat și prin adoptarea Legii nr. 19/2000. Noile reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, după cum permit sau impun, după caz, situația economico-financiară a țării și fondurile de asigurări sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispozițiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite.” (citat din Decizia nr.426/2003 a CCR) .
O JUDECATOARE CARE CUNOSTEA LEGEA NR.263/2010-ART.171 , A NUMIT INDEMNIZATIA REPARATORIE "PENSIE". IN REST , AUTORITATILE ROMANE PRACTICA FRAUDA LA LEGE.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7013 : Martie 20, 2017, 11:26:56 »

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7014 : Martie 20, 2017, 11:29:02 »Viorel Bulete Decizia Curţii Constituţionale nr. 1055/2008, publicata in Monitorul Oficial 737 din 30 octombrie 2008 din care citez :
„Chiar dacă principiul puterii de lucru judecat nu este un principiu constituţional, încălcarea lui prin textul de lege criticat contravine principiului separaţiei puterilor în stat, întrucât legiuitorul nu poate desfiinţa hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, intervenind astfel în procesul de realizare a justiţiei”.
„Legiuitorul nu poate să dispună nici chiar prin LEGE asupra unui drept câştigat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.”
Îmi place · Răspunde · 4 · 9 ore

Viorel Bulete La aceasta se adauga si PRINCIPIUL DREPTURILOR CASTIGATE consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene care dispune: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”- (Cauzele Saieva v Casa de compensatie a alocatiilor familiale - 32/76 şi Mario Viva v Fondul National de Pensii a Minerilor - 83/87).
Curtea Europeana de Justitie, prin hotararea Costa vs. Enel din 15.07.1964, a consacrat principiul suprematiei dreptului comunitar asupra dreptului intern al statelor membre.
Îmi place · Răspunde · 4 · 9 ore

Sonia Marin Sigur nu se da dreptate ....unde i proces greu si implica instituții ... De stat...la revedere...statul ,instituția are dreptate ...așa ca ...
Îmi place · Răspunde · 2 ore

Coinac Ion In Romania inca lucreaza DICTATURA SI HOTIA ...
Îmi place · Răspunde · 1 oră

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7015 : Martie 21, 2017, 15:12:25 »

BLOCUL NATIONAL AL REVOLUTIONARILOR 1989 ROMANIA
https://www.facebook.com/groups/673260779399342/?multi_permalinks=1396528403739239&notif_t=group_activity&notif_id=1490097272290921

Gardienii Revolutiei Ieri i-am promis colegului Marcel Dumitrescu că voi face publică Decizia ÎCCJ - însoţită de o argumentaţie corect formulată d.p.d.v. juridic astfel încât să fie evitată situaţia Deciziei 88 / 2013 a CCR.
Cum noaptea e un sfetnic bun mi-am dat seama că NU EXISTĂ VREO METODĂ PRACTICĂ care să împiedice vreun „ atotştiutor " în drept să „ îmbunătăţească „ argumentaţia oferită cu „ efectele " prezentate în postare.

În concluzie, în afara de RECUNOAŞTEREA EXPLICITĂ că indemnizaţia mea prevăzută la art. 4 din Legea nr. 341 ESTE un drept DE ASIGURĂRI SOCIALE prevăzută în Decizie - care poate fi invocată dar fără a putea fi „ dovedită " am hotărât să îmi încalc promisiunea ( şi vă asigur că aşa ceva NU FAC aproape NICIODATĂ ) urmând să îi explic colegului nostru M. D. ( căruia i-am INTERZIS EXPRES acelaşi lucru: SĂ NU O DEA ŞI ALTOR PERSOANE - sper ca măcar el să-mi respecte dorinţa ! ) motivele relevate anterior.
Îmi place · Răspunde · 43 minute
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5876
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7016 : Martie 21, 2017, 15:20:02 »

Memorat
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7017 : Martie 21, 2017, 23:20:49 »

Va recomand sa cititi aceste randuri publicate pe Facebook in cursul acestei zile.

BLOCUL NATIONAL AL REVOLUTIONARILOR 1989 ROMANIA
www.facebook.com/groups/673260779399342/permalink/1396468990411847

Dorin Teseleanu
10 hrs
Revolutia Romana din Decembrie 1989, este recunoscuta că eveniment, perioada și recunoștință prin Legile Recunostiinta nr. 42/1990 și 341/2004.
 Revoluția Română din Decembrie 1989 a fost între 17-25.Decembrie.1989 si nu s-a facut cu 2500 de "determinanti" cind sunt aproape 4000 de impuscati vre o 2000 de retinuti,1800 de morti.
 4000 de persoane impuscate salvate inseamna cel putin 8000 de persoane in zona de beligeranta care au salvat ranitii..cel putin 2 persoane au ridicat o pertsoana ranita...
 Prin OUG 95/2014 se vrea sa fie identificati luptatorii din Revolta Populară Anticomunista din perioada 15-22.Decembrie. 1989 orele 12,10 Huh...
 Dar în acest caz, LRD beneficiarii OUG 95/2014 nu va raportati la Legea 341/2004 ci la OUG 214/1999 privind recunoasterea calitatii de luptator in Rezistenta anticomunista, si acordarea de drepturi conform/în baza O.U.G. nr. 214/1999( calitatea de luptator în rezistenţa anticomunistă).
Si crucea comemorativa a rezistentei anticomuniste, nicidecum acordarea prin OUG 95/2014, ca beneficiari ai Legii 341/2004 in baza unor temeiuri de drept din OUG 95/2014, dar inexistente in Legea 341/2004, a unui titlu care nu se regaseste in Legile Recunostiinta, Legea 42/1990 și Legea 341/2004 !!!....
Și oare de ce din totalul de 94 ( nouazeci si patru) de Ordonanțe de Urgenta emise si publicate în Monitorul Oficial al României de guvernul Ponta in intregul an 2014, ordonanţa care a dezbinat revolutionarii, poarta numele de OUG 95/2014 Huh.....
 Putini am fost, multi am ramas, daca facem comparatie intre Monitoarele Oficiale in care sunt publicati beneficiarii Legilor Recunostiintei, Legea nr.42/1990 respectiv Legea nr.341/2004. Daca se repectau dispozițiile art.3 alin.(2) corob. cu art.5 alin.(3), art.9 si art.17 din Legea 341/2004 și prin verificarea Monitoarelor Oficiale pe Legea 42/1990, pe Decretul 37/2000 al Președintelui României și pe Legea 341/2004, era legal și suficient.
Și nu ar fi murit deposedați parțial de drepturile câștigate prin Legea 341/2004 deși drepturile câștigate nu pot fi modificate ( principiu de drept al CJUE) și nici Legea 341/2004 nu este modificata, deci și cu incalcarea art.III si V din OUG 95/2014, a Legii 24/2000, s a.
 Si Legea 341/2094 nu este nici republicată cu dispozițiile Legii de aprobare a OUG 95/2014, pentru simplul motiv că OUG 95/2014 nu este nici aprobată și nici respinsa prin Lege de catre Parlamentul României, nici astăzi în Martie.2017, dar produce efecte impotriva Legii 341/2004, cu incalcarea art.1 alin.(3)-(5), art.16 art.61, art.115 Constituția României, a Legii 24/2000, a Legii 341/2004, a art.13 din Legea 341/2004, s.a.
Și nu s-ar fi intrat sub incidența art.13 din Legea 341/2004 prin/pentru efectele OUG 95/2014 aplicat prin frauda la lege și ale Actului Administrativ Inexistent Juridic HG 99/2015.
 In rest, daca in Decembrie 1989 ar fi ramas singure impotriva dictaturii si a comunismului, doar Timisoara si celelalte orase din OUG 95/2014, ar fi fost Revoltă ca in 1977 in Valea Jiului si ca in 1987 in Brasov. In plus ar fi fost macel, Armata Romana, trecand de partea poporului roman doar dupa plecarea lui Ceausescu cu elicopterul de pe acoperisul CC al PCR, in 22.decembrie.1989. Si pana atunci sunt sute de cetateni romani ucisi, raniti si retinuti pe teritoriul Romaniei .
 Iar în Decembrie 1989 a fost Revoluția Română din Decembrie 1989. Daca in strada ramaneau numai cei care au ieșit impotriva comunismului până în 22.Decembrie.1989 ora 12 si 09 minute, cum dispune Autodenuntul Penal OUG 95/2014, acum toti erau in pamant si ROMANIA ramanea un stat comunist. Revolutia din 1989 a fost unul dintre cele mai importante evenimente din istoria tarii, iar cei care si-au riscat vietile atunci merita respectul nostru.

Costica Trandafir DORINE TU SCRI UN ADEVAR CARE ALTI IL IGNORA . DE CE ?

· 1 · 5 hrs
Dorin Teseleanu Pentru că vor să acopere ilegalități prin alte ilegalități așa cum este precizat inca din preambulul OUG 95/2014 și prin fraudă la lege.
Pentru ca proba fraudei la lege a OUG 95/2014 și a efectelor acesteia raportat la Legea 341/2004 se face prin art.13 din Legea 341/2004, s.a.......
Ce înseamnă sintagma ”frauda la lege” AICI găsiţi ce spune ÎCCJ:
https://www.juridice.ro/.../iccj-intelesul-sintagmei...
Memorat
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7018 : Martie 21, 2017, 23:24:26 »


www.juridice.ro/401974/iccj-intelesul-sintagmei-frauda-la-lege.html
Miercuri, 30 septembrie 2015


ICCJ. Înțelesul sintagmei ”frauda la lege”

Corina CIOROABĂ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că frauda la lege reprezintă acea operațiune prin care, la întocmirea unui act juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative, sunt uzitate alte norme legale, prin deturnarea acestora din urmă de la scopul în care au fost edictate de legiuitor. În acest sens, prin fraudarea legii nu este încălcată litera legii de ordine publică, dar este nesocotit spiritul acesteia. Înalta Curte a precizat că, structural, frauda la lege conține două elemente: un element obiectiv (exterior), constând în mijloacele aparent legale care sunt utilizate și un element subiectiv, constând în intenția de eludare ori de sustragere de la norma legală aplicabilă. Prin urmare, simpla încălcare a prevederilor legale nu reprezintă fraudă la lege, ci este necesar să se facă dovada faptului că părțile au acționat de conivență pentru a eluda prevederile legale, precum și dovada utilizării unui mijloc/mecanism fraudulos prin care au fost eludate prevederi legale imperative. Înalta Curte a mai menționat că, întrucât sarcina probei cu privire la existența unei fraude la lege îi revine reclamantului, acesta nu se poate baza pe simple afirmații, ci este necesar să facă dovada atât a intenției pârâtului de a frauda legea, cât și a procedeului fraudulos prin care au fost eludate prevederi imperative ale legii. (Decizia nr. 1386 din 4 aprilie 2014 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni la purtător)
Memorat
 • mercurie2
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4344
 • Vezi Profilul
Răspuns: ORDONANTA
« Răspunde #7019 : Martie 22, 2017, 07:14:43 »

Am fost si eu prin tribunale, i-am vazut si pe alti revi pe acolo zbatandu-se, dar am mai remarcat ceva: exista un ordin ocult, incepand cu casele de pensii pana in "sferele" justitiei , prin care noi sa fim dezavantajati nu numai in spiritul legii... Asta a fost intentia esalonului 2, caci ordinul a plecat de la esalonul 1 , care avea in intentie slabanogirea statului prin ostilizarea diferitelor categorii sociale. Pierderile de timp si numarul de procese a costat statul roman ENORM. Ideea este ca au reusit, pt ca eu am vazut judecator partinitor la ordin ! 
Memorat

DATA VIITOARE VOTATI NATIONALISTI CRESTINI, CACI ACESTIA NU TRADEAZA SI NU FURA ! PANA NU ESTE PREA TARZIU, CACI ALTFEL SE PUSTIESTE ROMANIA SI VIN ALTII IN LOCUL NOSTRU !
Pagini: 1 ... 466 467 [468] 469 470 ... 511
Schimbă forumul: