Main Content:

Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18

bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca

 • Cristian
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1140
 • eu
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #45 : Februarie 07, 2009, 16:43:58 »

NU INTELEG SENSUL CUVINTELOR LUI NOR ,EXPLICATE CE LEGATURA ARE SEMNAREA UNUI DOCUMENT (SCRISORI)CU LEGATURI DE RUDENIE INTRE MINE SI TERTI
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #46 : Februarie 07, 2009, 16:46:51 »

Multumesc, domnule Adam. Iata continuarea listei. Prima, cu voia dumneavoastra, nimeni alta decat...

Liliana Nistor – contabil, Bucureºti
Lucian Norge – administrator, Liverpool, Anglia
Ion Oancea – inginer, Bucureºti
Mimo Obradov - realizator TVR-Timiºoara
Constantin Onila – informatician, Galaþi
Dan Oporanu – vicepreºedinte, Sindicatul LIBER al Lucrãtorilor din „Pirelli Tyres Romania”, Slatina
Leonard Oprea – scriitor, SUA
Narcis Oprea – economist, Orãºtie
Niculina Oprea – scriitor, Bucureºti
Sabin Orcan - jurnalist, Iaºi
Monica Orodan - muncitoare calificatã, Tg.-Jiu
Liliana Pagu - preºedinte, Asociaþia Femeilor din România
Luiza Palanciuc – cercetãtor, Paris
Elena Panitescu - lector. Univ., Bucureºti
Victor Panaitescu ing., consultant, Bucureºti
Ioan Panican - preºedinte, Forumul Civic Creºtin
Vasile Paraschiv – fost deþinut politic, laureat al premiului GDS 2006, disident anticomunist
Gheorghe Pasa – profesor, Puchenii-Mari
Andrei Paul – economist, Arad
Mihaela Paval – grafician, Piatra Neamþ
Constantin Pãun - inginer constructor, Bucureºti
Raluca Pãun – prof. matematicã, Piteºti
Cãtãlin Pãuliºan – economist, Carei
Roxana Pãsãrin – economistã, Sãcuieni, Bihor
Ligia Pârvulescu - specialist relaþii publice, avocat, Bucureºti
Alexandru Pecican – regizor, Arad
Ovidiu Pecican - istoric, Cluj-Napoca
Daniela Monica Petcu – profesoarã, Timiºoara
Maria Petraºcu – jurnalistã, Braºov
Petru-Ilie Petre – preot, Sydney, Australia
Beatrice Petrea – Finanþe-Bãnci, Beclean
Daniel Petrescu - tehnician electro., Ile de France, Franþa
Madalina Petrescu - profesor, Ile de France, Franþa
Alexandru Matei Petriºor - copil al Revoluþiei, Madrid, Spania
Marcel Petruþiu - economist, Chicago, SUA
Corneliu Piriu – biochimist, Suceava
Simona Pisicã – contabil, Bistriþa
Alberto Piþigoi - prof. romana-franceza, Ile de France, Franþa
Veronica Piþigoi - inginer, Ile de France, Franþa
Mihai Politeanu – Freedom House România
Mihai Pop - inginer mecanic, Târgu Neamþ
Basarab Popa - manager, Constanþa
Dorin Popa – scriitor, prof. univ., Univesitatea "Al. I. Cuza", Iaºi
Cristian Emilian Popa - fizician, Bucureºti
Doina Popa, scriitor, Focºani
Elena Popa – economist, Bucureºti
Ion Popa – biolog, Albany, Australia
Neculai Popa - secretar general, Consiliul Mondial Român
Antonie Popescu – avocat, senior, Liga Studenþilor 1990
Cristian Popescu – student, Mediaº
Cristina Adam Popescu - luptãtor anticomunist, Bucureºti
Dan Popescu - Asociaþia 21 Decembrie 89
Marian Adrian Popescu – pesnionar, Bucureºti
Mihai Popescu - profesor dr. economist, Bihor
Angela Popescu – scriitor
Carmen Popescu - pensionar, Bucureºti
Mihai Popescu - pilot, Detroit, S.U.A
Eugenia Popovici - Societatea Timiºoara
Ioan-Mircea Popoviciu - decan al Facultãþii de Navigaþie din UMC, Constanþa
Cristian Porfiriu - inginer proiectant, Galaþi
Dan Postolea - redactor ºef , cotidianul „Flacara Iaºului”
Nicolae Prelipceanu - scriitor, redactor ºef „Viaþa Româneascã”
George Pricop - inginer, Ile de France, Franþa
Marcela Pricop - medic, Ile de France, Franþa
Delia Prvacki – sculptor, Singapore
Daniel Purec - revolutionar, Bucureºti
Remus Radina - fost deþinut politic, Paris, Franþa
Andrei Radu - manager IT, Galaþi
Mihai Radu – profesor, Montreal, Canada
Adina Rãdulescu – student ªtiinþe Politice, Bucureºti
Nicoleta Ranzburg – marketing, Bacãu
Mircea D. Raþiu – Turda, expulzat 1978 azil politic USA
Alexandru Rãcaru - operator OTV, Bucureºti
Voicu Rãdescu - manager Green Hours 22 jazz-cafe & Teatrul LUNI, Bucureºti
Speranþa Rãdulescu - etnomuzicolog, Bucureºti
Dan Romaºcanu – director, revista ºi editura “Dorul”, Sonderborg, Danemarca
Ioan Roºca - cercetãtor, Teleuniversitatea din Montreal, Canada
Nicolae D. Rusu – scriitor, Los Angeles, SUA
Carmen Sabãu - Consiliul Mondial Român, Chicago, SUA
Mircea Sabãu - Consiliul Mondial Român, Chicago, SUA
Mihai Salcie – economist, Mehedinþi
Elleni Sarcos - studentã Farmacie, Caraº Severin
Valentin Sarry - fost deþinut politic, Canada
Nick Sava - scriitor, redactor ºef Revista Atheneum, Vancouver, Canada
Cristian Savu - preºedinte fondator, Grupul Civic, Bucureºti
Anca Savu – economist, Bucureºti
Ina Sãvulescu – economist, Bucureºti
Nicolae Scheianu – referent, Centrul Creaþiei Populare Maramures Baia-Mare
Dragos Schenkel – student, Paris, Franþa
Dana Scumpu, dr., functionar public, Iaºi
Horia Scutaru - fizician, academician, preºedintele Secþiei de ªtiinþe Fizice a Academiei Romane, Bucureºti
Nicolae Sdrula - inginer chimist, Bucureºti
Ramy Secrieru – scriitor, Lechinþa, jud.Bistriþa-Nãsãud
Elena Sfilinovici – contabil, Bucureºti
Mihai Simionescu – inginer, jud.Alba
Constantin Simirad – prof.univ. de matematicã, ex-primar al Iaºului
Francisc Simon - preºedinte Fed.ONPHR, Bucureºti
Mihai Simionescu – sportiv portar Hokey, Dinamo Bucureºti
Georgeta Sîrbu – traducãtor, Belgia
Cãlin Liviu Sofonea – medic, Bucureºti
Marius Marian Solea - scriitor, consilier Ministerul Culturii ºi Cultelor
Rodica Solovastru – inginer, Bucureºti
Sorin Solini – arhitect, Bucureºti
Octavian Soviany - scriitor, Bucureºti
Adrian Spânu - analist financiar, Jibou
Cassian Maria Spiridon – redactor ºef, "Convorbiri literare", director Ed.Timpul, Iaºi
Constantin Stan - scriitor, Bucureºti
Mihai Stan – preºedinte, Consiliul Mondial Român, Texas, SUA
George Stanca, scriitor, publicist, Adevarul Holding, Bucureºti
Adrian Stãnescu - pensionar, Bucureºti
Daniel Stãtescu – rãnit al Revoluþiei, Bucureºti
Gherghina Stãnescu – Asociaþia 21 Decembrie 1989
Nicolae Sucuturdean – vicepreºedinte, Asociaþia Revoluþia Sibiu 1989
Daniela Stoianovici – contabila, Chiºinãu, Republica Moldova
Elena Stoicescu - consilier Ministerul Agriculturii, Bucureºti
Liviu Ioan Stoiciu, scriitor, Viaþa Româneascã, Bucureºti
Adrian Suciu – constructor, Zaragoza, Spania
Alexandru Szombath - Consiliul Mondial Român, Toronto, Canada
Karoly Szocske - vicepreºedinte OTP BANK, Budapesta, Ungaria
Mihaela Szucs – ecnomistã, Salonta
Janos Attila Szucs - preºedinte A.U.C.R., Bucureºti
Daniel ªandru - lect.univ.drd., Fac.de ªtiinþe Politice, Universitatea "Petre Andrei", Iaºi
Robert ªerban - scriitor, director Editura Brumar, Timiºoara
Ana ªincai – conf.univ.dr., membru fondator al GDS
Mihai ªora – scriitor, membru fondator al GDS ºi al Alianþei Civice
Teodor ªteþca – inginer, Sãpânþa - Maramureº
Irena Talaban - medic, Franþa
Adrian Tãnase – student, Tecuci
Alina Teodorescu, regizor film, Munchen, Germania
Robert Teodorescu - preºedinte filiala AUCR Reghin
Gheorghe Tiber - preºedinte, Federaþia sindicalã “Solidaritatea – Virgil Sãhleanu” a siderurgiºtilor din România
Vladimir Tismãneanu - coordonatorul Raportului de condamnare a crimelor comunismului în România, politolog, prof.univ., Maryland University, SUA
Maria-Elena Timiº – profesor, Baia Mare
Doru Toader – antreprenor, Timiºoara
Marian Toma - funcþionar public, Bucureºti
Alexandru Tomescu - Editor „Alternativa”, Toronto, Canada
Codrina Diana Tomov – jurnalist, Timiºoara
Daniel C. Tomozei - Liga Jurnaliºtilor, Sibiu
Ioan Trif - inginer, Liga luptatorilor din '89, Satu Mare
Doinel Tronaru – jurnalist, Bucureºti
Adrian Tudorache – patron, Bucureºti
Adrian Tudose - grafician, Bucureºti
Andrei Tudose - tehnician construcþii, Ile de France, Franþa
Alexandru Turcu - artist plastic, Bucureºti
Maria Þiþeica - matematician, Munchen, Germania
Ana Ciucan Þuþuianu - Alianþa Civicã, Bucureºti
Radu Ulmeanu - scriitor, director gen., Editura Pleiade ºi revista Acolada, Satu Mare
Tudorel Urian, critic literar, consilier al Ministrului Culturii
Emma Urmuzescu – inspector, Haþeg
Raluca Ursachi – preºedinte, Asociaþia Studenþilor Români din Franþa, Paris
Carmen Ursu – operator, Bucureºti
Galina Ursu - contabil, Agen, Franþa
Gheorghe Ursu - inginer, Agen, Franþa
Adrian Vasiliu - inginer, Paris, Franþa
Sandu Vasiliu – muncitor, Bucureºti
Gabriella Vasui - economist, Bucureºti
Ioan Vieru - scriitor, dir. revista „Contrapunct”, Bucureºti
Florin Vieru - copil al Revolutiei, Bucureºti
Daniel Vighi, scriitor, prof.univ., preºedintele Atelierului civic ARIERGARDA, Timiºoara
Cãtãlina Vlad – jurnalist, Cluj-Napoca
Elena Vlase – mamã de Erou Martir al Revoluþiei, Braºov
Nicolae Vlase - pãrinte de Erou Martir al Revoluþiei, Braºov
Teodora Vlãdescu – jurnalist, Bucureºti
Viorica Vranau - expert contabil, Bistrita
Mircea Vuici - cercetãtor ºtiinþific, Bucureºti
Ioana Maria Vulcãnescu - fost deþinut politic
Diana Vulpe – pictor, Bucureºti
Smaranda Vultur – conf. univ. dr., Universitatea de Vest, Timiºoara
Alexandru Zabava - teolog, Ile de France, Franþa
Cornerneliu Zeanã, conf.univ., medic, Bucureºti
ªerban Rãdulescu Zoner – istoric, membru GDS
Ion Zubaºcu - scriitor, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România

LISTA SEMNATARILOR ESTE DESCHISÃ

Apelul este publicat pe www.PetitionOnline.com la adresa http://www.petitiononline.com/cmr234/petition.html
Cei care doresc sã semneze apelul sunt rugaþi sã-ºi menþioneze profesia, oraºul, þara.
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #47 : Februarie 07, 2009, 16:49:59 »

Cred ca demonstratia este facuta. Am mai atras atentie asupra acestor acte lansate in medii internationale. Nu e de glumit si ar trebui sa ne luam masuri.
Memorat
 • Cristian
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1140
 • eu
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #48 : Februarie 07, 2009, 16:51:01 »

EU DACA SEMNEZ CEVA O FAC NUMAI DACA ESTE IN AVANTAJUL REVOLUTIONARILOR NEPATATI SI DACA SUNT NEREGULI DIN PUNCT DE VEDERE CONSTITUTIONAL ,DACA SE INCALCA LEGEA 341/2004 SAU ALTA LEGE CARE NE-AR AFECTA.IN ORICE CAZ NU O SA MA VEDETI LA MASA CU CEI CARE NE-AU CONFISCAT REVOLUTIA CU CEI CEI APARA PE CRIMINALI SAU PE TURNATORI,CU CEI CE AU FACUT MINERIADE SI ASTAZI SUNT BINEMERSI SCOSI DE SUB URMARIRE PENALA SI NE RAD IN NAS.
Memorat
 • Ionescu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2590
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #49 : Februarie 07, 2009, 17:07:51 »

Problema care se intrezareste si cu care ne vom confrunta foarte dur in curand, este cea a unei noi pete rusinoase pe numele nostru (de revolutionari), rezultata din dezvaluirile de genul acesta si care vor urma negresit. Revolutionari certificati, colaboratori ai Securitatii. Cum ne pregatim sa preintampinam valul de acuze care, nu sperati altceva, ne vor fi aruncate tuturor in fata?

Plecand de la prezumtia ca CNSAS e institutie credibila, din cate stiu e usor de raspuns la intrebarea daca cineva a fost sau nu colaborator al securitatii. Se face o sesizare la CNSAS si se obtine verdictul (vezi cum a rezolvat Cristian, mai sus). Deci, trebuie sa depuna sesizare cineva.

Cat priveste valul de acuze, daca va exista, nu ai cum sa il preintanmpini, fiindca e tarziu. Chiar presupunand ca pui CNSAS sa verifice toate dosarele (lucru greu de imaginat), daca CNSAS gaseste un singur 'revolutionar' colaboratori (in fapt, a gasit destui) si tot e suficient ca sa fim discreditati. Asta fiindca pe parcursul eliberarii certificatelor problema colaborarii cu fosta securitate a fost evitata - dupa parerea mea, cu buna stiinta - de multe dintre persoanele care s-au ocupat de eliberare. Chiar si acum, de exemplu, se da certificatul cu declaratie pe proprie raspundere. Normal ar fi fost sa se ceara avizul CNSAS inainte de eliberarea/preschimbarea certificatului.

Metodologia aceasta inversa (eliberezi apoi verifici) face parte din politica de discreditare a *institutiei* revolutionarilor, pe un principiu simplu: il acorzi cuiva o calitate intr-un spatiu prin definitie compus numai din oameni cu valoare morala incontestabila, apoi vii cu dovada ca unul e imoral. Aici e vorba de discreditarea nu a individului x sau y, ci a tuturor revolutionarilor si a valorilor revolutiei, fiindca *institutia* asta morala deranjeaza, nu x sau y. E posibil sa existe colaboratori infiltrati intre revolutionari chiar cu scopul de a se autodemasca in momentul in care cei autentici devin prea convingatori despre corectitudinea lor in fata opiniei publice. Cred ca valul de acuze si dezvaluiri va apare in momentul in care chiar vom face lucruri concrete pentru a ne recastiga respectul opiniei publice.
Memorat

Perplex in forma continuata.
 • Marius
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1077
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #50 : Februarie 07, 2009, 17:16:23 »

http://www.poezie.ro/index.php/article/203101/Greva_foamei_la_Parlament,_cu_program_fix
unchiul Florea ne arata ranile ramase de la bataia luata la ordinul actualului general (r) Ion Suceava. „Am fost arestat si dus la Sectia 1 Politie, unde era maiorul Suceava, ne-a intrebat, «ce vreti, ma?» I-am strigat, vrem libertate! «Atunci dati-le niste libertate!», a zis el catre plutonieri si aia s-au napustit pe noi cu paturile de arma“. A doua zi, Suceava a pactizat cu poporul, iar acum e revolutionar pe lista lui Cutean, presedintele Comisiei parlamentare pentru problemele revolutionarilor.

Suceavă Ion - certificat de remarcat preschimbat cu nr. LRM-S 00058 http://sspr.ro/revolutionar.php?id=4305
Art. 8 din Legea 341/2004 spune că această lege nu se referă la cei care au acţionat sau instigat "sub orice formă" împotriva revoluţiei. Atenţie, legea spune că "sub orice formă", nu e nevoie ca această acţiune împotriva revoluţiei să aibe un caracter penal. Chiar şi o simplă vorbă spusă împotriva revoluţiei în acea perioadă e destul pentru anularea certificatului de revoluţionar, cu atît mai mult ordinul sau instigarea unor subordonaţi de a bate revoluţionari.
Faptul că ulterior respectiva persoană ar fi pactizat cu poporul nu-i dă dreptul la calitatea de revoluţionar, conform legii, indiferent cît de sinceră a fost pactizarea şi cît de eroice faptele de după această pactizare.
Dacă ce zice "unchiul Florea" e adevărat ar trebui făcută contestaţie pentru anularea titlului de luptător remarcat al generalului Suceavă. Florea şi alţi potenţiali martori să dea declaraţii notariale pe care să le anexeze la contestaţie, sau dacă au dat deja declaraţii pe la Parchet (oricum fără rezultat, căci purtarea abuzivă a fost amnistiată de Iliescu în ianuarie 1990) să obţină copii legalizate după aceste declaraţii.
Cazuri de felul ăsta compromit noţiunea de revoluţionar, dar trebui să arătăm că putem face curăţenie în rîndul nostru.
Memorat
 • Cristian
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1140
 • eu
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #51 : Februarie 07, 2009, 17:27:15 »

in ultimele sinteze de la cprd'89 se spune ca lui Suceava i s-a anulat certificatul.In ceea cel priveste pe unchiul Florea acesta a depus oficial plangere la Parchetul General faptul ca din ordinul lui Suceava acesta a fost arestat si dus la Jilava in seara lui 21 dec 89
Memorat
 • gally
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 398
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #52 : Februarie 07, 2009, 17:32:18 »

AVIZUL GEN SUCEAVA ION A FOST BLOCAT LA CPRD,CONFORM ART 8 SI A UNEI ADRESE TRIMISE DE CATRE M.I.IN CARE SE SPECIFICA:A AVUT ACTIUNI IMPOTRIVA REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 89(VEZI STENOGRAMELE SEDINTELOR CPRD 89),RASPUNDEREA ESTE NOMINALA(PERS FIZICA),LA RIDICAREA CERTIFICATULUI FIECARE BENEFICIAR DA O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CONF ART 292 CP,PRIVIND FALSUL IN DECLARATII,PRECUM SI--NU AM FOST IMPLICAT IN ACTIVITATILE FOSTEI SECURITATI CA POLITIE POLITICA SI NU AM ORGANIZAT,ACTIONAT,INSTIGAT SAU LUPTAT SUB NICI O FORMA IMPOTRIVA REV DIN DEC 89(AM CITAT DIN DECLARATIA OBLIGATORIE DATA LA SSPR)...LEGEA 341/2004 ACORDA TITLURI SI NU CALITATI!!!(EROU MARTIR,URMAS DE EROU MARTIR,RANIT,RETINUT,L.R.F.D.,PARTICIPANT(ONORIFIC NEFIIND PURTATOR DE DREPTURI)...ASTA PENTRU O CORECTA EXPRIMARE...CNSAS A FOST DEPASIT DE NR MARE DE LISTE TRANSMISE DE SSPR,DAR VA ASIGUR CA SUNT IN LUCRU TOATE...MAI GREU CU DECONSPIRARILE DEOARECE DACA A AVUT DOSAR DE RETEA CERCETAREA DUREAZA MAI MULT(SE CAUTA LEGATURI CONEXE)...NU CRED CA DOI TREI PUTREGAI POT ARUNCA CU NOROI IN CEI CARE SUNT CU ADEVARATI REVOLUTIONARI---PROBLEMA ESTE SA SCAPAM DE ACESTE GUNOAIE SECURISTE...DE EI VA AVEA GRIJA INSTANTELE PENTRU DECLARATII MINCINOASE...
Memorat
 • Cristian
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1140
 • eu
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #53 : Februarie 07, 2009, 17:39:54 »

Problema care se intrezareste si cu care ne vom confrunta foarte dur in curand, este cea a unei noi pete rusinoase pe numele nostru (de revolutionari), rezultata din dezvaluirile de genul acesta si care vor urma negresit. Revolutionari certificati, colaboratori ai Securitatii. Cum ne pregatim sa preintampinam valul de acuze care, nu sperati altceva, ne vor fi aruncate tuturor in fata?

Plecand de la prezumtia ca CNSAS e institutie credibila, din cate stiu e usor de raspuns la intrebarea daca cineva a fost sau nu colaborator al securitatii. Se face o sesizare la CNSAS si se obtine verdictul (vezi cum a rezolvat Cristian, mai sus). Deci, trebuie sa depuna sesizare cineva.

Cat priveste valul de acuze, daca va exista, nu ai cum sa il preintanmpini, fiindca e tarziu. Chiar presupunand ca pui CNSAS sa verifice toate dosarele (lucru greu de imaginat), daca CNSAS gaseste un singur 'revolutionar' colaboratori (in fapt, a gasit destui) si tot e suficient ca sa fim discreditati. Asta fiindca pe parcursul eliberarii certificatelor problema colaborarii cu fosta securitate a fost evitata - dupa parerea mea, cu buna stiinta - de multe dintre persoanele care s-au ocupat de eliberare. Chiar si acum, de exemplu, se da certificatul cu declaratie pe proprie raspundere. Normal ar fi fost sa se ceara avizul CNSAS inainte de eliberarea/preschimbarea certificatului.

Metodologia aceasta inversa (eliberezi apoi verifici) face parte din politica de discreditare a *institutiei* revolutionarilor, pe un principiu simplu: il acorzi cuiva o calitate intr-un spatiu prin definitie compus numai din oameni cu valoare morala incontestabila, apoi vii cu dovada ca unul e imoral. Aici e vorba de discreditarea nu a individului x sau y, ci a tuturor revolutionarilor si a valorilor revolutiei, fiindca *institutia* asta morala deranjeaza, nu x sau y. E posibil sa existe colaboratori infiltrati intre revolutionari chiar cu scopul de a se autodemasca in momentul in care cei autentici devin prea convingatori despre corectitudinea lor in fata opiniei publice. Cred ca valul de acuze si dezvaluiri va apare in momentul in care chiar vom face lucruri concrete pentru a ne recastiga respectul opiniei publice.
Nu este vorba de vreo sesizare la C.N.S.A.S ci de faptul ca in punctul 8 di legea 341/2004 spune clar daca ai avut legaturi cu securitatea sau ai luptat impotriva revolutiei.SSPR-UL are obligatia prin lege a face (si cred ca a si facut)adresa oficiala la C.N.S.A.S PENTRU A SCOATE TOATE DECIZIILE DE COLABORARE SAU NECOLABORARE.Ba mai mult cand iti inmaneaza certificatul pe legea 341/2004 inainte trebuie sa semnezi pe proprie raspundere o cerere tipizata daca ai facut sau nu politie politica.Cei ce ridica noul certificat raspund penal si material daca sunt dovediti ulterior daca au fost turnatori.
Memorat
 • Marius
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1077
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #54 : Februarie 07, 2009, 18:21:27 »

in ultimele sinteze de la cprd'89 se spune ca lui Suceava i s-a anulat certificatul.In ceea cel priveste pe unchiul Florea acesta a depus oficial plangere la Parchetul General faptul ca din ordinul lui Suceava acesta a fost arestat si dus la Jilava in seara lui 21 dec 89

AVIZUL GEN SUCEAVA ION A FOST BLOCAT LA CPRD,CONFORM ART 8 SI A UNEI ADRESE TRIMISE DE CATRE M.I.IN CARE SE SPECIFICA:A AVUT ACTIUNI IMPOTRIVA REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 89(VEZI STENOGRAMELE SEDINTELOR CPRD 89)

Puteţi da lincul la şedinţa CPRD unde s-a anulat certificatul lui Suceavă?
Legea mi se pare neclară, nu sînt lămurit dacă CPRD îşi retrage avizul, SSPR este obligat sau nu să se supună hotărîrii CPRD?
Certificatul ăla a fost tipărit în 2005 şi probabil semnat de SSPR şi CPRD şi înmînat.
Ar fi bine ca declaraţia unchiului Florea să fie depusă şi la SSPR şi CPRD, inclusiv fiindcă Suceavă însuşi are dreptul să conteste în instanţă neeliberarea certificatului, iar în acest caz SSPR-ul trebuie să aibe argumente în faţa instanţei.
Dacă certificatul lui Suceavă a fost anulat, înseamnă că informaţiile de pe saitul SSPR sînt greşite (şi mă întreb cîte alte informaţii greşite mai sînt acolo). O dovadă în plus că Fesan nu-şi merită funcţia de secretar de stat, e incapabil să ofere informaţii corecte şi complete pe saitul instituţiei (sau poate nu vrea). Amintesc că eroii martiri lipsesc complet de pe saitul SSPR.

Atrag atenţia că art. 8 din legea 341/2004 nu se rezumă doar la colaboratorii securităţii, ci şi la cei care au acţionat sau instigat "sub orice formă" împotriva revoluţiei. Nu e nevoie ca acea acţiune sau instigare împotriva revoluţiei să aibe caracter penal.
De pildă, dacă Xulescu a fost împotriva ieşirii muncitorilor de la o întreprindere la demonstraţie anticeauşistă (chiar numai cu vorba), nu are dreptul la certificat de revoluţionar, chiar dacă ulterior a aderat la revoluţie (e plin de oportunişti care, mai ales după ce a fugit Ceauşescu, au aderat la revoluţie). Dacă Xulescu primeşte certificat de revoluţionar, toţi foştii colegi de muncă ai acestuia vor bîrfi "uite, Xulescu care ne spunea să nu ieşim la demonstraţie a primit certificat, revoluţionarii cu certificat sînt nişte impostori". Oamenii au tendinţa să generalizeze, degeaba filozofăm că generalizarea e nedreaptă, ea se întîmplă. De aia trebuie să nu acceptăm asemenea cazuri, care afectează prestigiul nostru al tuturor.
Cînd e vorba de colaborarea cu securitatea face verificări CNSAS-ul, dar verificarea celor care au acţionat sau instigat "sub orice formă" împotriva revoluţiei trebuie s-o facem noi.
Memorat
 • Ionescu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2590
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #55 : Februarie 07, 2009, 18:26:19 »

Problema care se intrezareste si cu care ne vom confrunta foarte dur in curand, este cea a unei noi pete rusinoase pe numele nostru (de revolutionari), rezultata din dezvaluirile de genul acesta si care vor urma negresit. Revolutionari certificati, colaboratori ai Securitatii. Cum ne pregatim sa preintampinam valul de acuze care, nu sperati altceva, ne vor fi aruncate tuturor in fata?

Plecand de la prezumtia ca CNSAS e institutie credibila, din cate stiu e usor de raspuns la intrebarea daca cineva a fost sau nu colaborator al securitatii. Se face o sesizare la CNSAS si se obtine verdictul (vezi cum a rezolvat Cristian, mai sus). Deci, trebuie sa depuna sesizare cineva.

Cat priveste valul de acuze, daca va exista, nu ai cum sa il preintanmpini, fiindca e tarziu. Chiar presupunand ca pui CNSAS sa verifice toate dosarele (lucru greu de imaginat), daca CNSAS gaseste un singur 'revolutionar' colaboratori (in fapt, a gasit destui) si tot e suficient ca sa fim discreditati. Asta fiindca pe parcursul eliberarii certificatelor problema colaborarii cu fosta securitate a fost evitata - dupa parerea mea, cu buna stiinta - de multe dintre persoanele care s-au ocupat de eliberare. Chiar si acum, de exemplu, se da certificatul cu declaratie pe proprie raspundere. Normal ar fi fost sa se ceara avizul CNSAS inainte de eliberarea/preschimbarea certificatului.

Metodologia aceasta inversa (eliberezi apoi verifici) face parte din politica de discreditare a *institutiei* revolutionarilor, pe un principiu simplu: il acorzi cuiva o calitate intr-un spatiu prin definitie compus numai din oameni cu valoare morala incontestabila, apoi vii cu dovada ca unul e imoral. Aici e vorba de discreditarea nu a individului x sau y, ci a tuturor revolutionarilor si a valorilor revolutiei, fiindca *institutia* asta morala deranjeaza, nu x sau y. E posibil sa existe colaboratori infiltrati intre revolutionari chiar cu scopul de a se autodemasca in momentul in care cei autentici devin prea convingatori despre corectitudinea lor in fata opiniei publice. Cred ca valul de acuze si dezvaluiri va apare in momentul in care chiar vom face lucruri concrete pentru a ne recastiga respectul opiniei publice.
Nu este vorba de vreo sesizare la C.N.S.A.S ci de faptul ca in punctul 8 di legea 341/2004 spune clar daca ai avut legaturi cu securitatea sau ai luptat impotriva revolutiei.SSPR-UL are obligatia prin lege a face (si cred ca a si facut)adresa oficiala la C.N.S.A.S PENTRU A SCOATE TOATE DECIZIILE DE COLABORARE SAU NECOLABORARE.Ba mai mult cand iti inmaneaza certificatul pe legea 341/2004 inainte trebuie sa semnezi pe proprie raspundere o cerere tipizata daca ai facut sau nu politie politica.Cei ce ridica noul certificat raspund penal si material daca sunt dovediti ulterior daca au fost turnatori.

Ok atunci, nu stiam ca chiar face verificarile la CNSAS, daca face verificari si nu elibereaza doar pe baza propriei semnaturi e bine, inseamna ca printre posesorii de certificate preschiimbate nu mai sunt, sau n-ar mai trebui sa fie, cel putin teoretic, colaboratori ai securitatii.
Memorat

Perplex in forma continuata.
 • gally
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 398
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #56 : Februarie 07, 2009, 18:31:35 »

PENTRU MARIUS:VEZI SEDINTA CPRD DIN 09 09 2008,SI NU NUAMAI GEN SUCEAVA CI SI GEN DOANA...CITESTE TOT...COROBORATI LEGEA 341/2004 CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE...SE ANULEAZA!!!!!!!!
Memorat
 • gally
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 398
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #57 : Februarie 07, 2009, 18:37:21 »

PENTRU MARIUS--FAC TRIMITERE LA HG.1412/2004 SI HG.1707/2006
Memorat
 • gally
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 398
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #58 : Februarie 07, 2009, 18:51:03 »

PENTRU MARIUS--VEZI SI SINTEZA CPRD DIN 23 09 2008.MAI AVETI SI TERMENI FOLOSITI DE CPRD...SUCCES LA CITIT
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4220
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: bine faci, bine gasesti, cine face camine , ca mine sa pateasca
« Răspunde #59 : Februarie 07, 2009, 19:35:00 »

Problema care se intrezareste si cu care ne vom confrunta foarte dur in curand, este cea a unei noi pete rusinoase pe numele nostru (de revolutionari), rezultata din dezvaluirile de genul acesta si care vor urma negresit. Revolutionari certificati, colaboratori ai Securitatii. Cum ne pregatim sa preintampinam valul de acuze care, nu sperati altceva, ne vor fi aruncate tuturor in fata?

In acasta directie trebuie sa militeze toti revolutionarii de buna credinta.Trebuie sa facem presiuni(legale)la sspr si cprd ca sa aplice legea.Institutiile de mai sus, trebuie (obligatoriu)sa-i scoata din randul revolutionarilor pe toti cei care nu se incadreaza in art.8 din legea 341/2004.La finalul preschimbari certificatelor,agentii si colaboratorii securitatii find indepartati dintre noi,vom putea face o campanie sustinuta in presa si televiziuni,sa spunem ca ne-am debarasat de aceste lichele.Daca vom fi mai curati,presa si populatia ne vor respecta din nou.
Memorat

Nihil sine Deo!!
Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18
Schimbă forumul: