Main Content:

Pagini: 1 ... 147 148 [149]

"Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." (Matei, 22,29)

 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Foto
Memorat

Nihil sine Deo!!

RECUNOSTINTA nu este o virtute ci este o bună deprindere,face parte din codul manierelor elegante..că știi să te porți.Copii de astăzi nu mai sunt învățați de mamele lor să spună la sfârșitul mesei ‘Sarut mâna mamă'..Mutumirea pentru masa este un act de recunostinta...Este în firea lucrurilor ca un tânăr să fie curios.Fiți curioși..Cât se poate de curioși..În știința voastră,în setea voastră de carte,în setea voastră de educație,fiecare unde îl trage inima,dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo unde este în primejdie..Oricât ai fi de curios,nu-ți vei pune mâna într-un cuib de vipere!...Nimeni nu L-a văzut pe Iisus înviind,dar mulţi au fost cei care L-au văzut înviat..Faptul în sine al Învierii nu a avut martori..El s-a petrecut în intimitatea mormântului,fără ca vreun ochi omenesc să fi avut acces la singura minune pe care Domnul Şi-o anunţase în repetate rânduri,dar căreia nimeni nu-i dăduse crezare..Leul,neavând duşmani naturali..nu-l mănâncă nimeni şi moare numai de bătrâneţe.Şi cum moare?Îi cad dinţii şi nu se mai poate hrăni,nu mai poate vâna,dar nici să mănânce din ce vânează altul..Şi moare ca un bicisnic,mâncat de furnici şi de muşte...Singurul lucru cert în viața aceasta este moartea.Dacă după moarte nu mai e nimic,ce rost mai are să trăiești,să speri,să te lupți…Cânt te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi..iar dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu amețești...Și să știți că această a doua primejdie,este mai mare decât cea dintâi..pentru că în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere...Când ai ajuns în vârful muntelui,uiți de ea.URCUSUL CATRE MANTUIRE,incet...dar sigur,ESTE SA FII AZI MAI BUN DECAT IERI SI MAINE MAI BUN DECAT AZI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2212510985720111&set=a.1399625077008710&type=3&theater
Memorat

Memorat

Este unul de-al nostru, revolutionar - va rog sa va rugati pentru viata si sanatatea Parintelui Valerian, aflat intr-o grea incercare.

Memorat


https://doxologia.ro/testamentul-sfintilor-40-de-mucenici-unul-dintre-cele-mai-impresionante-documente-din-epoca?fbclid=IwAR31DBVvjsT6NeimYrxvM9pJejoPHjbrWeCdKDuTokfJipMLKwucaJfAyek
Luni, 9 martie 2020

Testamentul Sfinților 40 de Mucenici – unul dintre cele mai impresionante documente din epoca persecuțiilor

CĂTĂLIN ACASANDREI


Foto: Pr. Constantin Comici

În fiecare an, în data de 9 martie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfintii 40 de Mucenici torturaţi în Sevasta Armeniei la începutul secolului al IV-lea.

Au refuzat să se închine idolilor și au fost aruncați în apa înghețată a lacului Sevastiei. Pentru rugăciunile celor 40 de mucenici, apa lacului s-a încălzit, iar 40 de cununi strălucitoare s-au coborât deasupra lor. Dar una dintre cununi nu mai avea pe cine să se așeze, căci unul dintre mucenici, unul dintre ei ieșind din apă ca să se salveze, a murit – așa că un soldat văzând minunea, s-a aruncat și el în lac și a mărturisit că este creștin.

În Vieţile sfinţilor găsim și numele celor care au pătimit în lacul îngheţat din Armenia veacului al IV-lea:

Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie.

Conform acestor nume, unii sunt greci, alţii latini, dar printre ei erau, cu siguranţă, şi armeni.

Nu avem informații certe despre actul juridic de condamnare al acestora, dar ni s-a păstrat până astăzi testamentul care însoţea, conform practicii, actul juridic. Acest testament a fost redactat sub forma unei scrisori de către Meletie (Meliton), unul  dintre cei 40 de martiri, ajutat de Aetius şi Eutihie şi adresat preoţilor, părinţilor, fraților, surorilor, soţiilor, copiilor, prietenilor şi cunoscuţilor lor.

În Actele martirice, cel de-al 11-lea volum al colecției Părinți și Scriitori Bisericești, citim că ideea centrală a acestei scrisori-testament constă în dorința unanimă a celor 40 ca trupurile lor, după ardere, să fie depuse în localitatea Sărim de lângă oraşul Zela, din Armenia și ca nimeni să nu ia vreo părticică din osemintele lor: „Dorim ca moaştele noastre să fie strânse de cei din jurul preotului şi tatălui nostru Proidius, de fraţii noştri Crispin şi Gordius, împreună cu poporul cel râvnitor, cu Chirii, Marcu şi Sapricius, fiul lui Ammonius, spre a fi depuse în satul Sărim de lângă oraşul Zela”.

Ei roagă apoi, în ceea ce îl privește pe Evnichie, probabil sclav în cadrul Legiunii a XII-a Fulminata, că dacă şi el va suferi martiriul, moaştele să îi fie depuse în acelaşi loc cu ale lor. Iar dacă, prin harul lui Dumnezeu, Evnichie nu va suferi martiriul, aceștia îi recomandă să trăiască toată viaţa după poruncile lui Hristos pentru ca, „în ziua cea mare a Învierii, să dobândească fericirea” alături de ei.

Spre final, asumându-și moartea martirică, ei îi salută pe toți cei cunoscuți, având credinţa în harul şi puterea lui Dumnezeu, care Îi va aduce la viaţă în ziua Judecății, alături de preoţii, părinţii, soţiile, copiii, fraţii, surorile şi prietenii lor.

Prin urmare, simplitatea redactării, cât și unele detalii toponimice, sinceritatea, puterea şi curajul martirilor de a înfrunta durerile, alături de informaţiile detaliate despre părinţii şi rudele lor, constituie criterii relevante care pledează în favoarea  autenticităţii acestui important document istoric.


« Ultima modificare: Martie 25, 2020, 11:54:38 de către razvan »
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
1.   Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă în curând, iar El, prin trimiterea îngerului Său, a destăinuit-o robului Său Ioan,
2.   Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, câte a văzut.
3.   Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape.
4.   Ioan, celor şapte Biserici, care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la Cel ce este şi Cel ce era şi Cel ce vine şi de la cele şapte duhuri, care sunt înaintea scaunului Lui,
5.   Şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel întâi născut din morţi, şi Domnul împăraţilor pământului. Lui, Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre, prin sângele Său,
6.   Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său, Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. Amin!
7.   Iată, El vine cu norii şi orice ochi Îl va vedea şi-L vor vedea şi cei ce L-au împuns şi se vor jeli, din pricina Lui, toate seminţiile pământului. Aşa. Amin.
8.   Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul.
9.   Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus.
10.   Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă,
11.   Care zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi trimite celor şapte Biserici: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia, şi la Laodiceea.
12.   Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur.
13.   Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi încins pe sub sân cu un brâu de aur.
14.   Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii Lui, ca para focului.
15.   Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe;
16.   În mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în puterea lui.
17.   Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. Şi El a pus mâna dreaptă peste mine, zicând: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
18.   Şi Cel ce sunt viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului.
19.   Scrie, deci, cele ce ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce au să fie după acestea.
20.   Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici.
Memorat

Nihil sine Deo!!


https://brasovstiri.ro/rugaciune-comuna-la-mijlocul-zilei-in-toata-romania
Miercuri, 25 martie 2020


Rugăciune comună la mijlocul zilei, în toată RomâniaCancelaria Sfântului Sinod anunță rugăciune comună, însoțită de sunetul clopotelor, în toată România în mijlocul zilei de Buna Vestire, apoi în fiecare duminică şi în fiecare zi când se oficiază slujbe în bisericile din parohii şi mănăstiri, potrivit basilica.ro.

Comunicatul de presă:
Deoarece, în această vreme de grea încercare din cauza epidemiei, clericii şi credincioşii mireni ai Bisericii sunt separaţi spaţial din punct de vedere al locului de rugăciune, totuşi pot fi în comuniune mai ales prin rugăciunea comună la mijlocul zilei.

Prin urmare, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00 în ziua de Buna Vestire, apoi în fiecare duminică şi în fiecare zi când se săvârşeşte slujbă în bisericile din parohii şi mănăstiri.

În acel moment de rugăciune comună, la casele lor, toţi credincioşii mireni sunt îndemnaţi să rostească rugăciunea Tatăl nostru, condacul Bunei Vestiri: Apărătoare Doamnă, precum şi alte rugăciuni, iar preoţii din parohii şi mănăstiri vor citi în plus Rugăciunea specială pentru încetarea epidemiei.
Memorat
Pagini: 1 ... 147 148 [149]
Schimbă forumul: