Main Content:

Pagini: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 149

"Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." (Matei, 22,29)

 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă

Psalmul 11

1.Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
2.Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
3.Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
4.Pe cei ce au zis: "Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?"
5.Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
6.Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
7.Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
8.Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni. 
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă

Psalmul 58
1.Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.
2.Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte.
3.Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.
4.Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine;
5.Scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,
6.Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toii cei ce lucrează fărădelegea.
7.Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.
8.Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?
9.Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.
10.Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;
11.Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei.
12.Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;
13.Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.
14.Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea.
15.Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie!
16.Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte pe Iacob şi marginile pământului.
17.Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea.
18.Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.
19.Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta.
20.Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu.
21.Ajutorul meu eşti, ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea. 
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Psalmul 3
1. Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea;
2.Mulţi zic sufletului meu: "Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! "
3.Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.
4.Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.
5.Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
6.Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară.
7.Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.
8.A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă

Psalmul 33
1.Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
2.În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
3.Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
4.Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
5.Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
6.Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
7.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
8.Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
9.Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
10.Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
11.Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
12.Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
13.Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
14.Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
15.Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
16.Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
17.Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
18.Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19.Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
20.Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
21.Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • toni
 • Vizitator

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă

Psalmul 33
1.Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
2.În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
3.Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
4.Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
5.Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
6.Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
7.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
8.Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
9.Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
10.Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
11.Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
12.Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
13.Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
14.Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
15.Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
16.Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
17.Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
18.Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19.Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
20.Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
21.Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 


DUPA TOATE POSTARILE TALE MA DUC DIRECT SA FAC TEOLOGIA..................
ESTI TARETINE TOT ASA SI VOI AJUNGE SIGUR POPA
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă

Psalmul 33
1.Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
2.În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
3.Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
4.Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
5.Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
6.Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
7.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
8.Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
9.Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
10.Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
11.Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
12.Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
13.Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
14.Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
15.Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
16.Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
17.Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
18.Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19.Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
20.Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
21.Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 


DUPA TOATE POSTARILE TALE MA DUC DIRECT SA FAC TEOLOGIA..................
ESTI TARETINE TOT ASA SI VOI AJUNGE SIGUR POPA
[/b][/color]
Daca este o gluma,nu este potrivita cu subiectul de fata!
Si daca numai cate ceva din cele scrise la acest subiect,ti-au intrat la suflet,atunci este bine!
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • toni
 • Vizitator

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă  Cu tine personal na-m nimic de impartit deocamdata dar schimba subiectul de discutie  pe acest portal ca doar nu a fost creat sa ne apucam sa invatam sfintele scripturi sau poate nu stiu eu.
  Daca ma intereseaza ma duc la biserica de langa mine ''Sf. Paraschiva'' dar cum Dumnezeu iubeste pe cei BOGATI eu amaratul nu pot sa am loc intre iei.
 
Psalmul 33
1.Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
2.În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
3.Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
4.Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
5.Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
6.Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
7.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
8.Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
9.Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
10.Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
11.Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
12.Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
13.Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
14.Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
15.Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
16.Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
17.Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
18.Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19.Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
20.Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
21.Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 


DUPA TOATE POSTARILE TALE MA DUC DIRECT SA FAC TEOLOGIA..................
ESTI TARETINE TOT ASA SI VOI AJUNGE SIGUR POPA
[/b][/color]
Daca este o gluma,nu este potrivita cu subiectul de fata!
Si daca numai cate ceva din cele scrise la acest subiect,ti-au intrat la suflet,atunci este bine!

Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Baiete,esti cam tafnos!Daca nu agreiezi acest subiect,muta-te pe altul.
Sunt destui care citesc aici!Sunt aproximativ 1900 de intrari pe subiect,in numai 2 luni de la deschidere.Deci:Sunt destui care agreaza sa citeasca Sfanta Scriptura!
Iar daca tii neaparat sa purtam discutii lamuritoare,te invit pe un alt subiect.


TONY:
  Cu tine personal na-m nimic de impartit deocamdata dar schimba subiectul de discutie  pe acest portal ca doar nu a fost creat sa ne apucam sa invatam sfintele scripturi sau poate nu stiu eu.
  Daca ma intereseaza ma duc la biserica de langa mine ''Sf. Paraschiva'' dar cum Dumnezeu iubeste pe cei BOGATI eu amaratul nu pot sa am loc intre iei.
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • toni
 • Vizitator

Baiete,esti cam tafnos!Daca nu agreiezi acest subiect,muta-te pe altul.
Sunt destui care citesc aici!Sunt aproximativ 1900 de intrari pe subiect,in numai 2 luni de la deschidere.Deci:Sunt destui care agreaza sa citeasca Sfanta Scriptura!
Iar daca tii neaparat sa purtam discutii lamuritoare,te invit pe un alt subiect.


  Stimate domn te invit sa purtam subiecte despre justitie si oameni care spera in in cantarirea deciziilor judecatoresti.
  Credema e mult mai interesant mai ales acum.
  Nu ma intalege gresit ca ceea ce scri acum nu e bine dar nu e momentul de asa ceva.
Intr-o situatia actuala.
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia Ortodoxă


Psalmul 10
1.În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: "Mută-te în munţi, ca o pasăre?"
2.Că iată păcătoşii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă.
3.Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut?
4.Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5.Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său.
6.Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.
7.Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.
Links: repere
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

Cititi,si nu veti regreta!
AICI GASITI TOATA SFANTA SCRIPURA:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=215.0
Biblia OrtodoxăDe la Wikipedia, enciclopedia liberă
Coborârea Sfântului Duh într-un manuscris din sec. XV

Rusaliile (Coborârea/Pogorârea Sfântului Duh/Spirit) sunt o sărbătoare creştină importantă, prăznuită duminica, la 50 de zile după Paşti şi care comemorează coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Hristos. Potrivit Faptelor Apostolilor (2, 1-11), acest eveniment a avut loc în ziua Rusaliilor evreieşti (Şavuot), după moartea, învierea şi înălţarea lui Iisus.
Cuprins

În Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la început, o sărbătoare agricolă de bucurie, în care se oferă pârgă din roadele pământului (Ex 23, 16; Num 28, 26; Lv 23, 16), numită şi "Sărbătoarea săptămânilor" (Ex 34, 22; Lv 23, 15). Mai târziu, ajunge o aniversare a Legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieşirea din Egipt (Ex 19, 1-16).

Şi Rusaliile creştine au legătură cu Legământul, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice a Noului Legământ al harului şi iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusaliile reprezintă şi consacrarea solemnă a Bisericii întemeiate de Isus Christos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai Bisericii în ansamblu, ci şi fiecărui creştin în parte, cu darurile sale (cf. Gal 5, 22). Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continuă în Biserică, aducând rod în taina Sfântului Mir. De aceea, Rusaliile sunt şi o sărbătoare de mulţumire pentru harul Mirului.

Semnificaţia Rusaliilor creştine mai poate cuprinde următoarele aspecte:

    * revărsarea eshatologică a Duhului Sfânt (cf. Ioel 3, 1-5, citat de Petru în cuvântarea sa din Fapte 2)
    * încununarea Paştelui lui Christos, prin revărsarea Duhului asupra apostolilor
    * adunarea comunităţii mesianice, potrivit profeţiilor
    * deschiderea Bisericii către toate popoarele
    * începutul misiunii

Cuvântul românesc "rusalii" derivă, probabil, indirect, din lat. Rosalia, prin termenul din gr. medie ρουσάλια şi sl. rusalija.

"Cincizecime" este un calc după gr. πεντηκοστή, "(ziua) a cincizecea", denumire care arată că sărbătoarea are loc la 50 de zile după Paşti.

 Istoricul sărbătorii

Deja Apostolul Pavel acorda importanţă acestei sărbători (cf. Fapte 20, 16). Pentru comunităţile creştine care aveau vii înaintea ochilor roadele şi mărturiile acestei zile de întemeiere a Bisericii, împreună cu minunile Duhului Sfânt, sărbătorirea anuală a coborârii Duhului Sfânt era de la sine înţeles.

Potrivit informaţiilor din Peregrinatio Etheriae, spre sfârşitul sec. IV, la Ierusalim, sărbătoarea începea cu o celebrare nocturnă. Dimineaţa, prima slujbă se ţinea pe Golgota, iar a doua pe Sion, locul coborârii Duhului Sfânt. După-amiaza, pe Muntele Măslinilor se ţinea o celebrare în amintirea Înălţării Mântuitorului.

La Roma, Rusaliile au devenit, pe lângă Paşti, a doua sărbătoare rezervată botezurilor. De aceea, vigilia şi săptămâna Rusaliilor au fost rânduite asemănător vigiliei şi săptămânii Paştelui. Deja în vremea Papei Leon cel Mare (440-461), în săptămâna după Rusalii urmau trei zile de post din ciclul Quattuor tempora. În sec. XI, s-a introdus, în Biserica Romei, octava Rusaliilor; în 1969, prin revizuirea anului liturgic, s-a înlăturat octava, pentru a se reveni la structura în care Rusaliile încheie ciclul pascal.

 Varia

Întemeierea Bisericii Creştine

"Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt; şi printr-înşii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ţie!". Aşa glăsuieşte troparul acestui mare praznic al Bisericii noastre, de fapt ziua de naştere a Bisericii creştine, întrucât în această zi a luat fiinţă în chip văzut această instituţie divino-umană, întemeiată în chip nevăzut, o dată cu jertfa Mântuitorului pe cruce.

 Apostolii au grăit în limbile neamurilor

Duminica de astăzi mai este numită şi "Duminica Cincizecimii", întrucât pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli, în Ierusalim, a avut loc în cea de-a cincizecea zi de la Înviere. Sfântul Evanghelist Luca, în "Faptele Apostolilor" (cap. 2), istoriseşte momentul în care Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe Apostoli, pentru început aceştia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei doisprezece au început să facă cunoscută învăţătura Mântuitorului către neamuri, în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau ştiuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupaţi de învăţarea limbilor străine.

Începerea propovăduirii

Trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii săi o vestise mai demult Mântuitorul: "Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite întru numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu" (Ioan 14.26). Într-adevăr, când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, aceştia au devenit "preaînţelepţi", fiind umpluţi "de lumina, râvna şi toate harurile dumnezeieşti" - aşa cum prea frumos exprima Patriarhul Justinian. Abia după acest moment, ucenicii Domnului au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducând, de la oameni simpli la împăraţi, pe mulţi la dreapta credinţă. Începutul are loc chiar în această zi a Pogorârii Duhului Sfânt când, în urma predicii Sfântului Apostol Petru, "ca la trei mii de suflete" au crezut în Hristos, alcătuind prima comunitate a celor care credeau în Hristos.

Sărbătoare legală

Începând cu anul 2008, prima şi a doua zi de Rusalii au fost declarate ca fiind zile libere. (cf. Legea nr. 202/2008 - MO 728 din 28.10.2008)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rusalii
[/b][/color]
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • toni
 • Vizitator

   vad ca tot postezi desi te-am rugat sa o lasi mai moale cu religia.
   crestinul adevarat se duce la biserica.
   FAPTELE TE RIDICA LA CER NU SI VORBELE
   Toti putem vorbi dar faptele raman pentru fiecare dintre noi.
   te-am rugat sa lasi deoparte macar o perioada pana cand se va lipezii apele.
   posteaza si tu ceva care sa ne intereseze pe toti.
   
Memorat
 • toni
 • Vizitator

  PRIVITI SI VA MINUNATI PE PORTALUL LA INALTA CURTE DE CASATI SI JUSTITIE LA DOSARUL 1108.
   
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4091
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul

   vad ca tot postezi desi te-am rugat sa o lasi mai moale cu religia.
   crestinul adevarat se duce la biserica.
   FAPTELE TE RIDICA LA CER NU SI VORBELE
   Toti putem vorbi dar faptele raman pentru fiecare dintre noi.
   te-am rugat sa lasi deoparte macar o perioada pana cand se va lipezii apele.
   posteaza si tu ceva care sa ne intereseze pe toti.
   

Iar eu ti-am spus ca sunt destule subiecte,multe locuri pe acest forum,unde poti sa scri si sa citesti.Muta-te pe alt subiect,daca acesta te deranjeaza.Vezi numarul de vizite pe acest subiect,in doua luni si ceva de la deschidere (1943 vizite).Deci:sunt destui care vor sa citeasca aici.Problema care o expui tu ca tema de discutii,este de interes,iar cine doreste,poate comenta acolo unde vei posta acele documente.Citeste postarile mele,incepand cu forumul vechi,si vei putea sa analizezi pozitia mea vizzvii de revolutie si revolutionari.Te rog nu-mi impune mie ce sa fac si ce sa nu fac pe acest forum.Este un administrator,de el voi asculta.
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • toni
 • Vizitator

   vad ca tot postezi desi te-am rugat sa o lasi mai moale cu religia.
   crestinul adevarat se duce la biserica.
   FAPTELE TE RIDICA LA CER NU SI VORBELE
   Toti putem vorbi dar faptele raman pentru fiecare dintre noi.
   te-am rugat sa lasi deoparte macar o perioada pana cand se va lipezii apele.
   posteaza si tu ceva care sa ne intereseze pe toti.
   

Iar eu ti-am spus ca sunt destule subiecte,multe locuri pe acest forum,unde poti sa scri si sa citesti.Muta-te pe alt subiect,daca acesta te deranjeaza.Vezi numarul de vizite pe acest subiect,in doua luni si ceva de la deschidere (1943 vizite).Deci:sunt destui care vor sa citeasca aici.Problema care o expui tu ca tema de discutii,este de interes,iar cine doreste,poate comenta acolo unde vei posta acele documente.Citeste postarile mele,incepand cu forumul vechi,si vei putea sa analizezi pozitia mea vizzvii de revolutie si revolutionari.Te rog nu-mi impune mie ce sa fac si ce sa nu fac pe acest forum.Este un administrator,de el voi asculta.
  daca deschizi pag. principala normal ca se inregistreaza ca si vizualizare.
   asa ca las-o mai usor ca macane................
  Nimeni nu are nimic impotriva relegiei ortodoxe dar acum nu este cazul daca nu vrei sa pricepi na-i decat sa dai inainte dar vei deveni ridicol.
   Pentru toti a fost valabil sa citeasca si sa-si dea cu parerea asupra unui dosar 1108/59/2008 Conform deciziei nr.3125/04/06/2009.
   
   
Memorat
Pagini: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 149
Schimbă forumul: