Main Content:

Pagini: 1 ... 724 725 [726] 727 728 ... 737

NOI CU CINE VOTAM ?

Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10875 : Februarie 05, 2020, 16:09:09 »

Dupa accesul infractional furibund de azi-noapte, "guvernul meu" (nr 2 al lui Johannis), penal, tradator si antiromanesc, a cazut.
A fost inlaturat de la putere in mod democratic, prin motiune de cenzura votata majoritar de catre parlamentari Romaniei.
TOATE OUG-urile adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 4 februarie 2020!

Guvernul Orban a publicat actele normative care au fost adoptate în şedinţa de marţi, 4 februarie, noaptea, ca pedelistii!

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale
 
III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare

3. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

4. HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

6. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti"

9. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

10. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Duchampt Felix Pierre"

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu

15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel

16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Ciungu Cristian-Andrei

17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către Preda Elena

18. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Budai Bela

19. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Bozdoacă Aura

20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe

21. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către Caloianu Carmen

22. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

23. HOTĂRÂRE pentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică

24. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

26. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea

27. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț

28. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

29. HOTĂRÂRE pentru înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

30. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

31. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative
« Ultima modificare: Februarie 07, 2020, 16:40:40 de către razvan »
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10876 : Februarie 06, 2020, 19:08:34 »

Să tragem concluzia pe care ne-o impune însăși realitatea înconjurătoare și o face de muți ani.

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10877 : Februarie 06, 2020, 19:13:26 »

Vă arăt cît de slugă proastă poate fi un #REZIST de frunte și cît de mult s-a făcut singur de rîs.

Memorat
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10878 : Februarie 07, 2020, 17:03:28 »Video: Ce  au  perorat  si  ce  au  executat!  -  www.youtube.com/watch?v=9ESekx68jmQ
« Ultima modificare: Februarie 09, 2020, 20:50:50 de către razvan »
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10879 : Februarie 13, 2020, 00:11:06 »Adrian Toni Neacsu
· 5 februarie · https://www.facebook.com/atneacsu/photos/a.991337674383721/1470652869785530/?type=3&theater&ifg=1
 
Aici au decazut excelenta stiintifica si elitismul profesional din justitie? Aceasta este meritocratia liberala? Procuror general adjunct cu nota 5 la drept penal la licenta, dar desigur doctor in drept (titlu la care procurorul insusi renunta)? Sistemul nostru judiciar este in pragul colapsului profesional.


Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10880 : Februarie 13, 2020, 22:35:19 »

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10881 : Februarie 13, 2020, 22:37:33 »

Fără parti-pris-uri.

Memorat
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10882 : Februarie 16, 2020, 01:48:06 »

Procurorii securistilor (care nu mai sint ai tarii) au trecut iarasi la paradeala!
Soțul denunțătoarei a pregătit sala de operații; Ungureanu implicat în 10 august


Beuran, pericolul privatizării sănătății, arestat la domiciliu
http://expresnational.ro/beuran-pericolul-privatizarii-sanatatii-arestat-la-domiciliu/?fbclid=IwAR1SMdbgUAoTDIIAMORfRmyxkUXQ8FA1SsWkmr97L_FkzDdCV5OuxXY0FlA
Pornim de la dezvăluirea care susține măsura dispusă astăzi de judecătorul care a analizat dosarul întocmit de DNA. Măsura luată de judecător demonstrează ceea ce noi afirmam, iar jurnaliștii aserviți DNA negau: Nu există probe solide pentru a menține măsura de arest preventiv.
Cum s-a fabricat dosarul lui Beuran în laboratoarele DNA?
„Decizia de a fi executat Profesorul Beuran a fost luată luni, într-o ședință politică. Artizanii înscenării sunt nimeni alții decât Coldea și Kovesi. Autorul înscenării: Deputatul Emanuel Ungureanu, care este co-denunțător, sau denunțător principal. Nu s-a dat/luat nici un euro, nu există nici o înregistrare între Beuran și o așa/zisă mituitoare.
Așa zisul Denunț este scris de Ungureanu și de artizanii înscenării, au vrut să treacă o sumă mai mare de bani, dar s-au oprit la 10:000 de suro. Ungureanu a însăilat un Dialog cu o așa zisă Denunțătoare care își dorea un post ce urma să fie scos la concurs, care nu i-a dat nici un ban lui Beuran, nici nu spune explicit lucrul acesta. Cel care afirmă că s-au dat bani este Ungureanu. Aceasta este măreața înregistrare pe care o au procurorii, de fapt”, a dezvăluit Gelu Vișan.
Dar cine este Emanuel Ungureanu de la USR?
Același om care a mai denunțat alți doctori și șefi de secții, tot la DNA. Un fel de om de Sufragerie al DNA. Mai mult decât atât, acesta ar fi fost implicat direct în agresarea jandarmeriței la mitingul de pe 10 august.
„Ungureanu este unul dintre instigatorii atacului din 10 August 2018, din Piața Victoriei, asupra Jandarmeriței care a fost la un pas de a fi omorâtă, fapt cunoscut de SRI, cu probe în acest sens. Motivul pentru care adevărații vinovați nu au fost pedepsiți este chiar acesta, că Ungureanu este unul dintre ei.”, a adăugat Vișan pe Facebook.
Interesant, însa, este că soțul denunțătoarei, Carmen Haiducu, este cel care a pregătit și manageria sala de operații în care a murit femeia arsă de vie la Floreasca. Se pare că aceasta a fost strânsă cu ușa de către doritorii privatizării, iar aceasta s-a conformat.

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10883 : Februarie 17, 2020, 23:51:07 »

Memorat
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10884 : Februarie 22, 2020, 17:19:32 »

Gelu Visan
www.facebook.com/profile.php?id=100011380636787&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAlkIPfr0egAOCFiblTyGDHFFbnIbHu3schcpf9rmxJocU2ep3yLVzHx8HwuZAOWO5-h_KJrZm8OQwM&hc_ref=ARQsrIn7u3frM9Z8flU1d-CaNXfzEudoA1P2aV2rvMka6bIWX3pg79q2aDYvX2MsWTw&fref=nf&hc_location=group
8 ore
Puii Hidrei
Prima dată li se dă foc unor tineri în Colectiv.
Emoție.
Alți tineri ies în stradă să-i plângă.
Durere.
După care Diavolul se îmbracă (nu de la Prada) ci în Jeacă Roșie cu blindaj nemțesc sub ea.
- Corupția Ucide!
Asta era! De-aia au ars, nu că le-au dat ei foc cu napalm.
Se prinde și Soroș, activează organizațiile Paramilitare denumite pompos ONG-uri, e pâine de mâncat. Dă drumul la Ură pe stradă!
-Corupția Ucide!
Speriat ca un cățel de sub “Palmieri”, Ponta fuge, și anunță pe facebook. Își lasă partidul în curu’ gol și o tulește pe sub pod.
Soroș o ia din zbor și-l pune pe Cioloș cu Vulpea la puicuțe credule.
Incepe circul, ce trebuie să fie Maidan.
Proștii pun botul grămadă și ies în stradă la chemarea Nazistului.
Intre timp, Soroș își face partid și bagă Maidanul în Parlament.
Partid Neomarxist, care Salvează România de Români, trebuie să plece din țară să vină imigrația să le ia locul. Imigranți Români contra Imigranți de care-o fi, români să nu fie.
Ștefan Cel Mare nu a fost Sfânt, Mihai Viteazul a fost Coleg cu Zgonea, Burebista nu există, Decebal e mort, dar mai ales, mai ales- vine veste de la Cotroceni-, Arsenie Boca nu e Sfânt, Preoții sunt Hoți, iar Biserica trebuie să fie cârciumă!
- Jos Creștinii Pupători de Moaște, fără Dinți în Gură!
Incepe Prigoana Creștinilor.
Merkel Ordonă:
- Ocupați-i!
- Să nu rămână Piatră pe Piatră! Iohannis transformă PNL și PDL în Partid Neoliberal- totul trebuie vândut-, sănătatea, resursele, dar mai ales sufletul creștin ortodox român.
-O bucată vreau și eu, sare Cioloș-Barna, și se duc într-un ‘genunche la Macron că au și ei partid de furat România, dar Merkel vrea totul pentru Cel de-Al Patrulea Reich.
- Tati Coldea și Vulpița, tanti Merkel mă bate cu Pantofiorii Roz ai lui Carmen! Ei au o limbă de Rareș adânc înfiptă, noi n-avem!
- Mami’ Kovesi, fă ceva!
- La Pușcărie!
- Incepeți cu Doctorii, continuați cu politicienii, iar la final, un Barna pe colivă!
-Nu ne place! Noi vrem Revoluție!
- Și noi vrem Petrolul, Aurul și Ardealul! Marș!

...și puii Hidrei Globaliste, Neoliberalii Iohaniști și Neomarxiștii Soroșiști, se ceartă între ei, că’ care să fure mai mult dintr-o țară pe cale de Dispariție. România încă n-a murit, mai mișcă dintr-un picior, ei își scot ochii că’ care să-i fure ceasul de la mână, că’ care pantofii din picioare...
Iar Guțulanii pun botul:
- Se ceartă Puii Hidrei!
- Da, se ceartă pe România, o țară care trage să Moară!
-Și Românii?
- Care Români?
-Ăia care au mai rămas!
- Dorm! Somnul de Moarte, înainte de a se duce...

Eu tot sper că vă mai treziți.
Ne vedem Duminică la 16:00, în Piață!
- Ne vedem?
Memorat
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10885 : Februarie 27, 2020, 10:34:30 »

Paunescu a raspuns la intrebarea lui visan cu multi ani in urma.

SOMN UȘOR, SCUZE PLĂCUTE

Somn ușor, scuze plăcute,

Șanse și cauze, toate pierdute,

Ce-am câștigat cu sânge și fală,

Azi, pierdem cedând cu cerneală.

Noapte bună, țară frumoasă,

Până vom pierde și casă, și masă,

Culcați-vă toți în ură și bârfe,

Modele ne-alegem tâlhari și târfe.

Hai să dormim până poimâine,

În vis vom avea autostrăzi și pâine,

Lideri cinstiți, croiți către bine,

Care cu omul și țara vor ține.

Nani-nani, hai la culcare,

În vis vor renaște Ștefan cel Mare,

Mihai Viteazul, Țepeș și Cuza,

Să ne asculte pretextul și scuza

C-am devenit, perseverent,

Slugi ignorate, remorci second-hand,

Dăm la străini producția certă,

Creier și aur, păduri la ofertă.

Capul plecat singur se taie,

Că Miorița nu-i despre o oaie,

Ci despre invidii și apatie,

Prostie, trădare de Românie.

Doar amânări și delăsare,

Plătim impostorii cu lozul cel mare,

Apoi, umili, le cerem iertare

Și le cedăm și munte și mare.

Sat fără câini, pe tron stau hoții,

Oamenii simpli la circ sunt cu toții,

Miștouri, palavre, cu noi ce-o să fie,

Când ne luăm singuri în bășcălie?

Nemții și rușii, americanii

Țintesc locu-ntâi, puterea și banii,

Noi vrem papagali, nu vulturi și ulii,

Sport național: furatul căciulii.

Popor adormit, în vorbe ți-e fapta,

Mergi către stânga trăgând pe dreapta,

Neamul se scoală doar să-i aleagă

Pe cei ce-l înșală, îl neagă și-l bagă

În comă profundă, în boală lungă,

Veșnic în vârf să nu ajungă,

Sisiful valah e-un Meșter Manole

Ce merge în gol cu telegondole.

Amorțiți în vrajbă, în vin și venin,

La televizoare s-avem somnul lin,

Să plângem tardiv în spirit de turmă

Că n-am avut mintea cea de pe urmă.

Somn ușor, relaxare plăcută,

Să numărăm pân-la un miliard și-o sută

Apoi, să ne-ntoarcem pe partea cealaltă,

Când o s-ajungem în ultima haltă.

Somn ușor, apatie ușoară,

Ne vom trezi și fără țară,

Când oaspeții noștri or să ne spună:

Marș afară și noapte bună!

Marș afară și moarte bună!

Versuri: Andrei Păunescu
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10886 : Martie 08, 2020, 19:56:31 »

După trădarea lui Crin Antonescu cu scopul salvării pedeliștilor, peneliștii au luat chipul și asemănarea lor.Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10887 : Martie 14, 2020, 10:51:14 »

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10888 : Martie 14, 2020, 10:56:00 »

Nu înțelegeți ce se întîmplă? Securiștii și copii lor, care i-au înlocuit la butoanele țării, își bat joc de noi.Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5696
 • Vezi Profilul
Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ?
« Răspunde #10889 : Martie 14, 2020, 11:12:19 »

În concluzie, pe scurt:

Memorat
Pagini: 1 ... 724 725 [726] 727 728 ... 737
Schimbă forumul: