Main Content:

Pagini: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 104

@ REVOLUTIA SIBIU 1989 @

 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1425 : Martie 01, 2020, 18:40:19 »


HOTĂRÂRE nr.399 din 14 iunie 1991
privind infiintarea, organizarea şi functionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989Textul actului publicat în M.Of. nr. 149/18 iul. 1991

HOTARIREA NR: 399 DIN 15/06/91 privind infiintarea, organizarea si functionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 149 DIN 18/07/91

Guvernul Romaniei hotaraste:
ART. 1
Se infiinteaza Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989, organ central de specialitate al administratiei de stat.
ART. 2
(1) Subsecretatiatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 are urmatoarele atributiuni:
a) urmareste starea de sanatate a ranitilor si intreprinderea de actiuni pentru asigurarea tratarii acestora in unitati de specialitate din tara si din srainatate;
b) colaboreaza cu unitatile de profil din tara pentru asigurarea recuperarii medicale si a capacitatii de munca a ranitilor;
c) asigura medicamentele necesare potrivit prescriptiilor medicale;
d) urmareste aplicare prevederilor legale care stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revolutiei din Decembrie 1989;
e) colaboreaza cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Invatamintului si Stiintei, Secretariatului de Stat pentru Handicapati, celelalte ministere si organe centrale interesate pentru asigurarea reinsertiei socio-profesionale a celor care, fiind raniti, nu-si pot continua activitatea potrivit calificarii profesionale avute;
f) propune proiecte de programe de colaborare cu organisme guvernementale si neguvernamentale din tara si din strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate.
(2) Corespunzator atributiilor prevazute la alineatul precedent, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 preia de la Secretariatul de Stat pentru Handicapati atributiile si prestatiile privitoare la ranitii din timpul Revolutiei din Decembrie 1989, precum si cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 1991 pentru Secretariatul de Stat pentru Handicapati.
ART. 3
Pentru indeplinirea atributiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale sau locale de stat si poate solicita acestora documentatii, date si informatii necesare realizarii atributiilor sale.
ART. 4
(1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 are in structura sa organizatorica un aparat propriu cu un numar total de 12 posturi, exclusiv subsecretatul de stat.
(2) Statul de functiuni se va aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de catre Ministerul Economiei si Finantelor, iar atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al subsecretarului de stat.
(3) Numirea personalului din aparatul propriu se face de catre subsecretarul de stat.
ART. 5
Subsecretarul de stat reprezinta Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 in raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
ART. 6
Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 se doteaza cu autovehicule, in conditiile hotaririi Guvernului.
ART. 7
In aplicarea prevederilor prezentei hotariri, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 poate emite ordine si hotariri.
ART. 8
Ministerul Economiei si Finantelor va introduce modificarile in indicatorii financiari pe anul 1991 ai Secretariatului de Stat pentru Handicapati.
ART. 9
Calitatea de victima, in sensul prezentei hotariri se stabileste in conditiile prevazute de catre Legea 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilormartiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si ranitilor din timpul Revolutiei din Decembrie 1989
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1426 : Martie 01, 2020, 18:55:04 »


PRODUCEREA EFECTELOR JURIDICE ALE ACTELOR NORMATIVE 
Ramona Delia POPESCU Andrei GHEORGHE  Ramona Delia POPESCU  Lector univ. dr., Departamentul de Drept Public, Facultatea de  Drept, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, RomâniaTel.: 0040-744-207.722  E-mail: ramona23ro@yahoo.comAndrei GHEORGHEŞef serviciu, Direcţia Avizare Acte Normative, MinisterulJustiţiei, Bucureşti, RomâniaTel.: 0040-372-041.143E-mail: andreighe2000@yahoo.com

......."2.2. Modificarea, completarea, suspendarea actelor normative a.  În ceea ce priveşte evenimentele legislative, acestea, ca regulă, pot interveni după  intrarea în vigoare a actului normativ. Textul legal (art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000) prevede că, în cazuri temeinic justificate, prin excepţie de la faptul că evenimentele legislative intervin după  intrarea actelor normative în vigoare, actele normative de importanţă  şi complexitate deosebită  pot fi modificate, completate sau, după  caz, abrogate de autoritatea emitentă  şi în perioada cuprinsă  între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,  şi data prevăzută  pentru intrarea lor în vigoare, cu condiţia ca intervenţiile propuse să  intre în vigoare la aceeaşi dată  cu actul normativ supus evenimentului legislativ. Cu privire la forţa juridică  a actului normativ prin care se realizează  evenimentele legislative, art. 58 alin. (3) din lege prevede că  acestea pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar  şi prin alte acte normative ulterioare care, în principal, reglementează  o anumită  problematică, iar ca măsură  conexă  dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două  acte normative interferente. Rezultă  de aici că  evenimentul legislativ poate fi dispus cu respectarea următoarelor condiţii: actul normativ prin care intervine evenimentul legislativ să  fie de acelaşi nivel sau de nivel superior celui asupra căruia se intervine; actul normativ prin care intervine evenimentul legislativ să  fie ulterior actului asupra căruia se intervine; actul normativ asupra căruia se intervine să  fie în vigoare sau în mod excepţional, fiind un act de importanţă  şi complexitate deosebită, poate să  nu fie în vigoare, dar să  fie publicat în Monitorul Oficial, urmând a intra în vigoare la o anumită  dată  ulterioară; actul normativ prin care intervine evenimentul legislativ să  privească  exclusiv obiectul de reglementare al actului asupra căruia se intervine sau să  fie un act normativ de sine stătător, dar care este într-o strânsă  legătură  cu un act anterior asupra căruia trebuie să  se intervină  pentru a se asigura corelarea celor două  acte normative. Evenimentele legislative sunt: modificarea, completarea, suspendarea, abrogarea, republicarea sau altele asemenea, textul legal având doar caracter enumerativ  şi nu limitativ. Potrivit art. 59 din Legea nr. 24/2000, modificarea unui act normativ constă  în schimbarea expresă  a textului unuia sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă  formulare. Modificarea actului normativ trebuie să  fie expresă, cu identificarea exactă  a textului care se modifică, evitându-se a se preciza la finalul actului că  actul se modifică  în mod corespunzător. Modificarea trebuie să cuprindă  în întregime textul vizat, cuprins în articol, alineat sau în elementul marcat
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1427 : Martie 03, 2020, 10:07:57 »


Despre propunerea ca, revoluționarii să intre în Parlament, ca Grup Parlamentar al REVOLUȚIONARILOR.

Părerea mea:
Este o propunere bună,dar greu de realizat.

Această propunere a fost făcută de mai multe ori dea lungul timpului,și eu am propus-o,și alții au propus-o.Sigur că propunerea este bună.Dar nu s-a realizat niciodată.Nu s-a realizat ,pentru că ,decidenții momentului, nu au dorit acest lucru.Decidenții au motivat că trebuie schimbată legea partidelor politice.Iar legea partidelor politice, este lege organică și este greu de schimbat/modificat.Prin anul 1996,cred, conducătorii mișcării revoluționare,au înființat Partidul Revoluționarilor,sau Partidul Forțelor de Dreapta.Apoi, acest partid, a fost"vândut" lui Vadim Tudor(PRM),contra unor locuri eligibile în parlament,pentru câțiva revolutionari.Revoluționarii intrați în parlament prin PRM(Vadim Tudor),au trecut la PSD.Am avut și, încă mai avem parlamentari revolutionari ,în aproape toate partidele , dar aceștia și-au văzut în primul rând de interesele lor particulare și de grup.Mai avem parlamentari"revoluționari"contestați ca revoluționari.La noi ca la nimenea.Revoluționarii adevărați sunt marginalizați,iar cei care și-au fabricat "aură"de revolutionari, sunt crezuți,sunt apreciați,deși nu merită acest lucru.
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1428 : Martie 03, 2020, 11:42:53 »Corectez:PARTIDUL FORȚELOR DEMOCRATE"89
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1429 : Martie 06, 2020, 12:07:04 »


În legătură cu controversele legate de OUG 95/2014.
 
Părerea mea:
Sunt colegi care vor respingerea OUG 95/2014.E dreptul lor să-și exprime această dorință.Mai sunt colegi care susțin această ordonanță,cu sau fără amendamente.Dar,este clar că soarta ORDONANȚEI 95/2014,depinde de politic.Nu știm care vă fi finalitatea.Este clar că ,revoluționarii cuprinși în OUG 95/2014,sunt cei care au avut o contribuție mai mare la declanșarea și continuarea REVOLUȚIEI, până la victoria ei.Aceștia au avut o contribuție,  mai mare decât Remarcații,mai mare decât marea masă de Participanți la Revoluție.MĂ REFER LA CEI CARE MERITĂ CU ADEVĂRAT ACEST TITLU,nu  la  cei care NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN LEGE.
Chiar dacă OUG 95/2014 va fi respinsă în Camera Deputaților,cei adevărați dintre LRD,vor fi, în orice situație,cuprinși pentru indemnizație.Vor fi cuprinși, pentru că faptele lor sunt evidente,pentru declanșarea și victoria revoluției(din nou mă refer la cei adevărați).Iar chestiunea cu legalitatea ei,o vor hotărât instanțele.Până în prezent, Instanța supremă a statuat că, OUG 95/2014 este CONSTITUȚIONALĂ.
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • ANTON
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 531
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1430 : Martie 06, 2020, 12:30:55 »


În legătură cu controversele legate de OUG 95/2014.
 
Părerea mea:
Sunt colegi care vor respingerea OUG 95/2014.E dreptul lor să-și exprime această dorință.Mai sunt colegi care susțin această ordonanță,cu sau fără amendamente.Dar,este clar că soarta ORDONANȚEI 95/2014,depinde de politic.Nu știm care vă fi finalitatea.Este clar că ,revoluționarii cuprinși în OUG 95/2014,sunt cei care au avut o contribuție mai mare la declanșarea și continuarea REVOLUȚIEI, până la victoria ei.Aceștia au avut o contribuție,  mai mare decât Remarcații,mai mare decât marea masă de Participanți la Revoluție.MĂ REFER LA CEI CARE MERITĂ CU ADEVĂRAT ACEST TITLU,nu  la  cei care NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN LEGE.
Chiar dacă OUG 95/2014 va fi respinsă în Camera Deputaților,cei adevărați dintre LRD,vor fi, în orice situație,cuprinși pentru indemnizație.Vor fi cuprinși, pentru că faptele lor sunt evidente,pentru declanșarea și victoria revoluției(din nou mă refer la cei adevărați).Iar chestiunea cu legalitatea ei,o vor hotărât instanțele.Până în prezent, Instanța supremă a statuat că, OUG 95/2014 este CONSTITUȚIONALĂ.

   OUG 95/2014, este o porcarie (facatura)
   Rolul determinant a fost cu dedicatie de a transforma Revolutia Romana, in "Lovitura de Stat".
   Revolutia a inceput in Iasi, chiar daca timisoreni nu vor sa recunoasca.
   Iar daca nu era Bucurestiul cu intreaga tara Timisoara, fiind inconjurata de taburi era suprimata revolta din start.

   
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1431 : Martie 06, 2020, 17:03:18 »ION ILIESCU :
COMUNICAT CATRE TARA AL CFSN – 22 dec.1989

 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 22/12/1989 –  
Cetateni si cetatene,  
Traim un moment istoric. Clanul Ceausescu, care a dus tara la dezastru, a fost eliminat de la putere. Cu totii stim si recunoastem ca victoria de care se bucura intreaga tara este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate nationalitatile si, in primul rind, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit, cu pretul singelui, sentimentul demnitatii nationale.
 Un merit deosebit il au cei care ani de zile si-au pus in pericol si viata, protestind impotriva tiraniei.
Se deschide o pagina noua in viata politica si economica a Romaniei.
In acest moment de rascruce am hotarit sa ne constituim in Frontul Salvarii Nationale, care se sprijina pe armata romana si care grupeaza toate fortele sanatoase ale tarii, fara deosebire de nationalitate, toate organizatiile si gruparile care s-au ridicat cu curaj in apararea libertatii si demnitatii in anii tiraniei totalitare.
Scopul Frontului Salvarii Nationale este instaurarea democratiei, libertatii si demnitatii poporului roman.
Din acest moment se dizolva toate structurile de putere ale clanului Ceausescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat si institutiile sale isi inceteaza activitatea, intreaga putere in stat este preluata de Consiliul Frontului Salvarii Nationale. Lui i se vor subordona Consiliul Militar Superior, care coordoneaza intreaga activitate a armatei si a unitatilor Ministerului de Interne. Toate ministerele si organele centrale in actuala lor structura isi vor continua activitatea normala, subordonindu-se Frontului Salvarii Nationale, pentru a asigura desfasurarea normala a intregii vieti economice si sociale.
In teritoriu se vor constitui consilii judetene, municipale, orasenesti si comunale ale Frontului Salvarii Nationale ca organe ale puterii locale.
Militia este chemata ca, impreuna cu comitetele cetatenesti, sa asigure ordinea publica.
Aceste organe vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea aprovizionarii populatiei cu alimente, cu energie electrica, cu caldura si apa, pentru asigurarea transportului, a asistentei medicale si a intregii retele comerciale. 
Ca program, frontul propune urmatoarele:

1. Abandonarea rolului conducator al unui singur partid si statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernamint.
2. Organizarea de alegeri libere in cursul lunii aprilie.
3. Separarea puterilor legislativa, executiva si judecatoreasca in stat si alegerea tuturor conducatorilor politici pentru unu sau, cel mult, doua mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viata.
Consiliul Frontului Salvarii Nationale propune ca tara sa se numeasca in viitor Romania.
Un comitet de redactare a noii Constitutii va incepe sa functioneze imediat.
4. Restructurarea intregii economii nationale pe baza criteriilor rentabilitatii si eficientei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economica centralizata si promovarea liberei initiative si a competentei in conducerea tuturor sectoarelor economice.
5. Restructurarea agriculturii si sprijinirea micii productii taranesti. Oprirea distrugerii satelor.
6. Reorganizarea invatamintului romanesc potrivit cerintelor contemporane. Reasezarea structurilor invatamintului pe baze democrate si umaniste.
Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atitea daune poporului roman si promovarea adevaratelor valori ale umanitatii. Eliminarea minciunii si a imposturii si statuarea unor criterii de competenta si justitie in toate domeniile de activitate. Asezarea pe baze noi a dezvoltarii culturii nationale.
Trecerea presei, radioului, televiziunii din miinile unei familii despotice in miinile poporului.
7. Respectarea drepturilor si libertatilor minoritatilor nationale si asigurarea deplinei lor egalitati in drepturi cu romanii.
8. Organizarea intregului comert al tarii, pornind de la cerintele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populatiei Romaniei. In acest scop, vom pune capat exportului de produse agroalimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordind prioritate satisfacerii nevoilor de caldura si lumina ale oamenilor.
9. intreaga politica externa a tarii sa serveasca promovarii bunei vecinatati, prieteniei si pacii in lume, integrindu-se in procesul de construire a unei Europe unite, casa comuna a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internationale ale Romaniei si, in primul rind, cele privitoare la Tratatul de la Varsovia.
10. Promovarea unei politici interne si externe subordonate nevoilor si intereselor dezvoltarii fiintei umane, respectului deplin al drepturilor si libertatilor omului, inclusiv al dreptului de deplasare libera.
Constituindu-ne in acest front, sintem ferm hotariti sa facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civila in Romania, garantind triumful democratiei, libertatii si demnitatii tuturor locuitorilor tarii.

In mod provizoriu, in componenta consiliului intra urmatorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tokes, Dumitru Mazilu, Dan Desliu, general Stefan Guse, general Victor Stanculescu, Aurel-Dragos Munteanu, Corneliu Manescu, Alexandru Birladeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Martian, capitan Lupoiu Mihail, general Voinea, capitan de rangul I Dumitrescu Emil, Neacsa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negritiu Paul, Manole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sirbu, Cirjan Constantin, Domokos Geza, Magdalena Ionescu, Marian Mierla, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu Valeriu, Ion Iliescuhttps://ioniliescu.wordpress.com/media/comunicat-catre-tara-al-cfsn-22-dec1989/
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1432 : Martie 06, 2020, 17:39:52 »


Din comunicatul CFSN, citit de Ion Iliescu, reiese că,REVOLUȚIA a învins în data de 22 DECEMBRIE 1989.
Memorat

Nihil sine Deo!!
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1433 : Martie 07, 2020, 01:44:29 »


Din comunicatul CFSN, citit de Ion Iliescu, reiese că,REVOLUȚIA a învins în data de 22 DECEMBRIE 1989.
Sucuturdean, ai reusit tu sa-ntelegi ce reiese... !?  Nu cred!  Tu, parca, intelegi greu, nu !?
Memorat
 • Andrei.rachita
 • Vizitator
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1434 : Martie 07, 2020, 12:11:37 »

DACA  tot santeti  ;;al dracului de prost ;;pardon     inteligent
ati  auzit     ca Andreea  Tonciu  este  gravida??
Memorat
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1435 : Martie 07, 2020, 15:41:02 »

DACA  tot santeti  ;;al dracului de prost ;;pardon     inteligent ati  auzit     ca Andreea  Tonciu  este  gravida??
Cum sa n-aud, 'simpaticule ... craisor' ... !?   Mai craisorule, mai ... 'Cu mine e!'
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1436 : Martie 08, 2020, 07:04:32 »


Pentru cei care vor să știe !
În Sibiu sunt la ora actuală,5(cinci) asociații de Revoluționari ,legal constituite .Vorbesc despre, Asociația  Urmașilor.Asociația Răniților.Vreau să vorbesc în principal despre Asociația Luptătorilor, condusă de Bucur și Fesan,condusă de fff mulți ani,de  prea mulți ani.Dacă am fi în democrație adevărată,trebuia schimbată conducerea de fff mult timp.În Asociația  condusă de Bucur Și Fesan,eu am fost în comitetul de conducere(la īnceput).Apoi ,mai este Asociația condusă de Cruciat Iuliana și mai este Asociația condusă de subsemnatul.Acum,avem Secretar de Stat la SSRML ,un revoluționar din Sibiu.Eu nu mă pot împăca cu gîndul că ,4(patru) asociații din Sibiu, sunt împotriva actualului Secretar de Stat de la SSRML. Cred că e necesar ca, actualul Secretar de Stat de la SSRML ,Puiu Fesan,să încerce să elimine divergențele dintre revoluționarii din Sibiu.Poate face asta, prin organizarea unei adunări/ședințe în Sibiu,cu toate asociațiile din Sibiu.Aștept un punct de vedere de la Puiu Fesan, în public,sau în particular
Vrem pace ,vrem cinste,vrem omenie!Vrem binele revoluționarilor adevărați!
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1437 : Martie 08, 2020, 07:06:05 »


Ceva bun pentru revoluționari!
La Alba Iulia se muncește!
Bilă albă pentru organizatori!
Fiți siguri că nu"periez"pe nimeni!
Sper,cred că,revoluționarii se mai pot reorganiza!


Memorat

Nihil sine Deo!!
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1438 : Martie 08, 2020, 09:55:57 »


Pentru cei care vor să știe !
În Sibiu sunt la ora actuală,5(cinci) asociații de Revoluționari ,legal constituite .Vorbesc despre, Asociația  Urmașilor.Asociația Răniților.Vreau să vorbesc în principal despre Asociația Luptătorilor, condusă de Bucur și Fesan,condusă de fff mulți ani,de  prea mulți ani.Dacă am fi în democrație adevărată,trebuia schimbată conducerea de fff mult timp.În Asociația  condusă de Bucur Și Fesan,eu am fost în comitetul de conducere(la īnceput).Apoi ,mai este Asociația condusă de Cruciat Iuliana și mai este Asociația condusă de subsemnatul.Acum,avem Secretar de Stat la SSRML ,un revoluționar din Sibiu.Eu nu mă pot împăca cu gîndul că ,4(patru) asociații din Sibiu, sunt împotriva actualului Secretar de Stat de la SSRML. Cred că e necesar ca, actualul Secretar de Stat de la SSRML ,Puiu Fesan,să încerce să elimine divergențele dintre revoluționarii din Sibiu.Poate face asta, prin organizarea unei adunări/ședințe în Sibiu,cu toate asociațiile din Sibiu.Aștept un punct de vedere de la Puiu Fesan, în public,sau în particular

Vrem pace ,vrem cinste,vrem omenie!Vrem binele revoluționarilor adevărați!
Sucuturdean, parca ziceai ca ... "esti puriu; vrei liniste; nu te ma implici; si alte vrajeli" ... 
Ai simtit tu o chemare, e !?  'Sucuturdean, 'Basismul' tau ordinar e 'pur' ... e de 1000%!'
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: @ REVOLUTIA SIBIU 1989 @
« Răspunde #1439 : Martie 08, 2020, 16:22:14 »


Așa cum am mai spus,am o vârstă înaintată(68 de ani), acum vreau să am o viață mai liniștită.Voi ceda funcția de Președinte al asociației 21DECEMBRIE 1989 SIBIU.Am vorbit cu membrii fondatori  ai asociației și,împreună am hotărât cine va fi propus să fie ales PREȘEDINTE al asociației. Pot doar să vă spun că,cel propus de mine a fost acceptat și de ceilalți colegi.O să fie Președinte al asociației, un revoluționar mai tânăr.Am vorbit deja cu el.La momentul potrivit îi voi spune numele.
Memorat

Nihil sine Deo!!
Pagini: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 104
Schimbă forumul: