Main Content:

Pagini: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 129

Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova

 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul

Oare nici acum dupa atatia ani dar mai ales dupa 1 11/2ani nu v_ati dat seama ca ei cred ca tot Banatul este fruncea?si cum Timisoara este in Banat.....
Ce nu_si dau seama este ca ei au fost fruncea dar restul tarii a fost gatul care i_au sustinut,dar asta este alta discutie
Memorat

Adrian Pitca <adrianpitca@yahoo.com>
A   cabinet@sspr.gov.ro Oggi alle 23:54


            Catre,
          Secretariatul de Stat pentru recunoasterea meritelor   luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989

            In atentia domnului Adrian SANDA, Secretar de Stat

             Domule Secretar de Stat,
      Subsemnatul PITCA Adrian Constantin, domiciliat in com. ARICESTII-RAHTIVANI, sat STOENESTI nr. 138, judetul PRAHOVA, cu adresa de posta electronica:adrianpitca@yahoo.com, prin prezenta va aduc la cunostinta urmatoarele prevederi legale, preluate de pe site-ul institutiei pe care o conduceti:

    - Art. 9^2, alin. (7) din Legea nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare prevede:
      "Contestaţiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză şi se vor adresa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens."

    - Art. 21^3 din H.G nr. 1412/2004 cu modificarile si completarile ulterioare prevede:
      "(1) Persoanele nemulţumite, care nu au obţinut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluţiei, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 (2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei.
 (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestaţia formulată.
 (4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului şi Secretariatului de Stat modul de soluţionare a acesteia. În cazul admiterii contestaţiei va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2).
 (5) Pe baza soluţiilor comunicate de Comisia Parlamentară, Secretariatul de Stat reanalizează documentaţia conform căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestaţiei.
(6) Orice contestaţie, care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este inadmisibilă şi nu va fi luată în considerare.
 (7) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere pentru depunerea contestaţiei la Comisia Parlamentară."

    - Art. 49^2 din H.G. nr.1412/2004 cu modificarile si completarile ulterioare prevede:
    "Conţinutul dosarelor celor care au obţinut calităţile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare."

      Domule Secretar de Stat Adrian SANDA,
      Avind in vedere prevederile legale invocate mai sus, rezulta urmatoarele:
     - termenul in care orice cetatean al Romaniei avea dreptul sa depuna o contestatie privind pe oricare dintre persoanele carora le-a fost conferit titlul de "Luptator cu Rol Determinant" este de 30 (treizeci) zile, curge de la data comunicării soluţiei (conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare) si este un termen de decadere;
     - eventualele contestatii, sub sanctiunea nulitatii, pe linga datele de identificare ale contestatarului trebuie sa contina, "prezentate expres şi lipsit de orice echivoc, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei";
     - pentru a putea depune o contestatie bine fundamentata, contestatarul trebuie sa aiba acces la informatiile aflate in dosarele persoanelor carora le-a fost admisa cererea pentru acordarea titlului de "Luptator cu Rol Determinant", pentru a se putea documenta daca "actele sau faptele" pe care doreste sa le conteste se regasesc in continutul dosarelor persoanelor contestate;
     - a expirat termenul de decadere pina la care un cetatean al Romaniei avea dreptul sa depuna o contestatie privind acte si fapte ce s-ar putea regasi in continutul dosarelor tuturor persoanelor carora, pina la data prezentei, le-a fost admisa cererea privind acordarea noului titlu de "Luptator cu Rol Determinant";
     - pina astazi (09.05.2016), pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist Instaurat in Romania in perioada 1945-1989 nu a fost publicat continutul niciunui dosar al vreunei persoane careia i-a fost admisa cererea privind acordarea titlului de "Luptator cu Rol Determinant"; pe cale de consecinta, niciun cetatean roman interesat sa depuna o contestatie nu si-a putut exercita acest drept in deplina cunostinta de cauza si in conditiile legii.
     

      Domnule Secretar de Stat Adrian SANDA,
      Avind in vedere prevederile legale invocate mai sus (respectiv Legea nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 1412 cu modificarile si completarile ulterioare) precum si considerentele pe care vi le-am expus mai sus, rezulta ca atit dumnevoastra personal cit si institutia pe care o conduceti va aflati in afara legii.
     Pentru aceste motive,  va rog sa binevoiti a-mi raspunde, punctual, la urmatoarele:

    1. Un cetatean (oricare) al Romaniei ar fi putut depune, in deplina cunostinta de cauza si in  termen de 30 de zile, o contestatie privind actele si/sau faptele unei persoane careia i-a fost admisa cererea pentru acordarea titlului de "Luptator cu Rol Determinant" fara a avea acces la  informatiile privind toate actele si/sau faptele aflate sau descrise in dosar si in conditiile in care contestatia trebuia sa fie prezentata expres şi lipsit de orice echivoc?

    2. Aveti in vedere sa propuneti Guvernului Romaniei adoptarea unui act normativ care sa aduca in acord normele legale privind termenul in care un cetatean ar fi putut depune o contestatie  (art. 9^2, alin. (7) din Legea nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare) cu cele privind termenul la care se vor publica informatiile continute in dosarele persoanelor carora le-a fost admisa cererea privind acordarea titlului de "Luptator cu Rol Determinant" (respectiv art. 49^2 din H.G. nr.1412/2004 cu modificarile si completarile ulterioare) ?

    3. Care este data la care institutia pe care o conduceti va publica conţinutul dosarelor celor care au obţinut calităţile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare?

     4. Considerati necesar a va cere scuze publice pentru situatia in care ati pus Guvernul Romaniei, prin faptul ca - nefacind publice in timp util informatiile continute in dosarele persoanelor care au solicitat si au obtinut acordarea titlului de "Luptator cu Rol Determinant" - ati suprimat  dreptul legal al cetatenilor Romaniei de a depune o contestatie in deplina cunostinta de cauza si conform legii?

      Domnule Secretar de Stat Adrian SANDA,

      Profit de aceasta ocazie pentru a va ruga sa binevoiti ca, in baza prevederilor Constitutiei Romaniei si a legii privind liberul acces al cetatenilor la informatii de interes public, in raspunsul pe care urmeaza sa mi-l transmiteti in legatura cu cele aratate mai sus, sa includeti si intreg continutul dezbaterilor care au avut loc in sedinta Colegiului Consultativ al Revolutionarilor din data de 23.09.2014, dezbateri care  - asa cum sustine Primul-Ministru al Guvernului Romaniei in Expunerea de Motive la proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2014 - au fost consemnate pentru indeplinirea procedurilor prevazute de Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala, republicata.
      Solicit ca documentul privind dezbaterile  din sedinta din data de 23.09.2014 a Consilului Consultativ al Revolutionarilor (dezbateri din care, cu respectarea modului de a formula fraza de catre initiatorul actului normativ, citez: "au participat un numar de aproximativ 70 de persoane, si au fost reprezentate 65 de asociatii de revolutionari, precum si reprezentantii celor trei organizatii de revolutionari") sa-mi fie transmis in "COPIE CONFORMA CU ORIGINALUL".
      Mentionez  si subliniez faptul ca doresc sa-mi fie transmise "expres şi lipsit de orice echivoc" si urmatoarele informatii: numele, prenumele  si asociatia de revolutionari pe care au reprezentat-o semnatarii "PROTOCOLULUI" incheiat la data de 23.09.2014 intre Secretariatul de Stat si Asociatiile de revolutionari, precum si - in copie vizata "CONFORM CU ORIGINALUL" - continutul acestui "PROTOCOL".

      Ma oblig sa suport costurile legale cauzate de copierea documentelor solicitate.
   
      Cu stima,


      09.05.2016                                                  Adrian Constantin PITCA
Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Altro


        ...........................

        Dupa cum se poate observa din materialul de mai sus, la data de 09 mai 2016 am solicitat actualului Secretar de Stat ADRIAN SANDA sa-mi raspunda la 4 (patru) intrebari de interes public si sa-mi transmita doua materiale (de asemenea de interes public) aflate la dispozitia institutiei pe care o conduce.
         Prezint mai jos raspunsul d-lui ADRIAN SANDA, secretar de stat, raspuns pe care domnia sa, foarte amabil si receptiv, l-a semnat la data de 18 mai 2016.
         Intrucit eu sint cam timpit, solicit celor care urmaresc acest Portal sa incerce a-mi demonstra daca intre cele 4 intrebari adresate de catre mine inaltului demnitar si raspunsul pe care acesta, sub semnatura proprie, mi l-a transmis exista vreo legatura...
         Asemenea, va rog sa binevoiti a observa daca materialele de interes public pe care, in baza legii, le-am solicitat Secretariatului de Stat mi-au fost sau nu comunicate...
         Deocamdata, asa timpit cum sint eu, remarc doar faptul ca raspunsului semnat la 18 mai 2016 de catre secretarul de stat Adrian SANDA  si transmis mie prin intermediul postei electronice i-a trebuit nu mai putin de 28 (douazecisiopt) de zile pentru a ajunge la destinatar, in conditiile in care un e-mail ajunge la destinatar in maximum 5 (cinci) secunde...
         Despre continutul raspunsului nu ma pronunt. Le voi lasa aceasta placere Primului-Ministru al Guvernului Romaniei (in subordinea caruia se afla Secretariatul de Stat), si Presedintelui Romaniei (care, incepind de la sfirsitul lunii octombrie 2015, are "guvernul sau")...
         Fac doar mentiunea ca impreuna cu raspunsul Primului-Ministru si al Presedintelui Romaniei, voi folosi raspunsul secretarului de stat A. SANDA intr-un proces in justitie impotriva acestuia.
         De acum inainte ma aflu in tara si voi avea suficient timp pentru astfel de probleme...
         

         
Memorat
Răspuns: Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova
« Răspunde #1607 : Septembrie 12, 2016, 22:22:04 »

Nu poate exista democrație și reconciliere națională fără o lustrație reală. În România cei ce ar trebui lustrați nu au avut prilejul să-și asume gesturile pro comuniste de dinainte de 89. Astfel, ei se feresc de această asumare invocând democrația și toleranța. Câtă nesimțire.....!

      .......................

       @ "alexpress1"

     
        Stimabile,
       daca ti-as spune ca esti un mare dobitoc, nu-i asa ca te-ai supara foarte?!?!
       Si, nu-i asa ca, mintenas, m-ai ameninta cu tribunalul?!?! Asa cum m-ai amenintat si cu alte ocazii (ocazii in care s-a dovedit ca doar gura este de tine, mai ales ca la ureche iti "susura" un jurist de talie, de talie foarte joasa din pacate Grin; numele lui: Aleonte Dorinel, jurist si vice-pres la Miscacarea ta)?!?!
       Asa ca nu o sa-ti spun cit de dobitoc esti, doar o sa-ti demonstrez...
       Daca doresti (dar nu vei dori), poti face o recapitulare a postarilor mele facute in stricta legatura cu persoana ta; vei constata ca, pe acest Portal, am fost primul care a devoalat trecutul tau post-revolutionar, trecut in care - la fel ca si in prezent - te-ai dovedit doar un mic ticalos, capabil de orice pentru a supravietui prin jungla societatii romanesti de dupa 1989.
       D-le Oprea, sa fim bine intelesi: respect dreptul dumitale de a fi cine doresti sa fii si de a face ceea ce crezi ca este in interesul si avantajul dumitale in viata asta...
       Din ceea ce esti si din ceea ce faci d-ta (pe aici si pe oriunde mai vrei d-ta) si dupa 26 de ani de la o revolutie in care pretinzi ca ai avut un rol determinant, pe mine nu ma deranjeaza decit faptul ca nu te poti ridica mai sus de nivelul unui absolvent de drept fara diploma.
       Manifesti o mare dorinta de parvenire cu orice pret, principiile nu au nici o valoare pentru tine si pe toti cei care nu pupa dosul tau cel imputit ii consideri neprieteni.
       Dar nu ideea de a vorbi despre calitati care tie iti lipsesc cu desavirsire motiveaza acest mesaj.
       Dumneata, in prima propozitie a postarii citate mai sus, pui in discutie doua principii pentru care pretinzi ca ai luptat in decembrie 1989, iar poporul roman, recunoscator, te-a gratificat corespunzator.
       Dar poporul roman nu putea sti, cind te-a gratificat, ce dobitoc ticalos ai fost si esti si ce anume "te mina-n lupta"...
       "Nu poate exista democrație și reconciliere națională fără o lustrație reală."
       D-le Oprea, cu toata dragostea, acum imi dau prefect de bine seama de ce esti doar "un absolvent de drept fara diploma"...
       Dumneata folosesti termeni al caror inteles se pare ca iti este strain; concret, cind spui "lustratie" folsesti termenul pentru a sugera ca ce bine ar fi in Romania daca fostii membrii ai defunctului PCR ar disparea, pur-si-simplu, indiferent de ceea ce erau (si sint) si faceau (si fac) acei oameni ...si asta doar pentru ca d-ta sa poti dormi linistit.
       Dumneata, cel caruia ii put fostii membri  ai PCR...
       Dumneata, cel care nu te dai indarat de la a scoate in evidenta meritele unor mosi si stramosi ai d-tale, fara a arata nici cel mai mic semn ca, prin faptele si meritele tale personale, te-ai ridica vreo clipa macar la sfertul nivelulului valorii lor...
       Dumneata, cel care te faci a nu vedea cum - de fapt - marea drama a Romaniei contemporane este tocmai lustatia efectiva care se intimpla de 26 de ani, lustratia pusa in practica de tembeli politici precum dumneata, care au o singura regula de conduita: "- Nu conteaza cit de capabil esti, daca nu pupi curul care trebuie nu ai nici o sansa, chiar daca de Romania se alege praful..."
       (Ne)stimabile domn Oprea, ai putea sa-mi explici (intr-un mod acceptabil din punct de vedere intelectual) cum se impaca - in gindirea d-tale de doi bani - termeni precum democratie, reconciliere si lustratie (in sensul pe care il dai d-ta acestui termen, adica eliminarea definitiva, de buna voie ori silita, din viata sociala a unei tari a circa jumatate din populatia activa) pantru ca, in cazul fostilor membrii PCR nu este vorba si nu ne putem limita doar la o cifra statistica)?
       Domnule Oprea,
     - cind comunistii  au luat puterea in Romania, au aplicat lustratia impotriva dusmanilor de clasa si ti-au dat dumitale ocazia sa te vaiti ca ce rau le-a fost alor tai...
     - dupa 1989, pe <<principiul>> "- Da-te tu sa ma pui io...", oricine a detinut puterea in Romania a aplicat lustratia...
     - acum, vii d-ta si vrei o lustratie reala...
       Cum, pentru ce si pina cind, domnule Oprea?!?!
       Oare chiar asa de dobitoc sa fii, sa nu observi ca, practic, viata i-a cam lustrat de la sine pe cei pe care-i vrei lustrati?
       Ori doar iti place sa folosesti in discursul public astfel de forme fara fond, asa cum esti si d-ta?
       Uite, de dragul gilcevii, iti dau un bun exemplu de...lustrabil (in sensul pe care-l dai tu termenului), unul dintre cei mai celebri lustrabili de pe acest Portal Grin:
       
        Nume: Adrian Constantin PITCA.
       Inainte de decembrie 1989: Pioner, UTC-ist, Membru PCR, Organizator de grupa sindicala, Fruntas in intrecerea socialista si - timp de trei luni - Secretar cu probleme organizatorice al unei organizatii de baza a PCR.
       Totodata: urmarit de securitatea comunista ca fiind dusman de clasa.
       In decembrie 1989: "...muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova..."
      Dupa decembrie 1989: Membru al CJFSN Prahova (membru al Biroului Executiv), Sef comisie sanatate si ocrotiri sociale (CJFSN si CPUN), Deputat FSN, FDSN, PDSR (doua mandate); dupa incheierea activitatii politice, intors la vechiul loc de munca de la Uzina "1 Mai" Ploiesti - prin modul cum a inteles sa se implice - a creat posibilitatea ca mii (multe mii) de salariati (activi sau fosti) ai uzinei sa beneficieze de drepturile cuvenite celor care si-au desfasurat activitatea in grupele I si II de munca (drepturi pina atunci neacordate); acum pensionar neimplicat politic. Asteapta cu nerabdare sa fie lustrat...

       Altfel spus, dumneata, "alexpress1"-ule (- Exista si "alexpress0" ori "alexpress2"?), in afara de vesnica si extrem de chinuitoarea (pentru tine) incercare de a-ti dovedi, tu, tie insuti, ce nulitate frustrata esti, cam cu ce mama naibi te poti lauda din viata asta?
       (ATENTIE: infiintarea pe banda rulanta de asociatii cu nume pompoase dar fara activitate practica reprezinta tot o...forma fara fond; deci nu se pune... Wink)     
       
Memorat
Răspuns: Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova
« Răspunde #1608 : Septembrie 12, 2016, 23:03:55 »

DOMNULE ADRIAN PITCA , AM VAZUT SI EU  DIN DOSARUL TAU INTOCMIT DE FOSTA SECURITATE , REVENDICARI PE PROBLEME SALARIALE, MI SE PARE CORECT DAR NIMIC ALTCEVA , TOTUSI  E CEVA . INCEPUSEM SA INCERC  SA-MI  SCHIMB PAREREA FATA DE DUMNEATA , DAR CIND MI-AM ADUS AMINTE CRITICILE  DE NEAM PROST  ASUPRA TATUAJULUI MEU, CU SIMBOLUL   VICTORIEI  IN CULORILE NATIONALE INCLUSIV DATA 21-22 DECEMBRIE 1989 MI-AM DAT SEAMA  CA IN CE TE PRIVESTE PE DUMNEATA CA OM  SI SIMPATIILE POLITICE  PE CARE LE AFISEZI CU MINDRIE , AM CONSTATAT CA NU TE POTI DEZICE DE COMUNISTII CARE TE-AU CRESCUT DIN FRAGEDA PRUNCIE, SI AI AJUNS CU EI PE CELE MAI INALTE CULMI, CHIAR DACA  AI FOST LUAT  IN VIZORUL SECURITATII PT PAPICA . DE ACEEA NU AI CUM SA VORBESTI DESPRE O LUSTRATIE REALA CHIT CA AU TRECUT 26 DE ANI DE LA REVOLUTIE, SISTEMUL SECURISTO - COMUNIST  FUNCTIONEAZA LA TOATE NIVELURILE!
Memorat
Răspuns: Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova
« Răspunde #1609 : Septembrie 12, 2016, 23:06:36 »

AM  VAZUT MESAJUL PE PRIVAT SI ITI SPUN SI EU , BUNA SEARA  ! DESI E CAM NOAPTE !
Memorat


reacția comunistului dizgrațios Pitcă este firească. Propunerile mele, prin care cer ca totți cei care au avut funcții în PCR , să nu benefixcieze de legea recunoștinței,este una de bun simt și un mic pas spre normalitate. Problema nu este că mă înjură un comunist sadea, problema este că mulți sunt de acord cu el. Vai de ea Țară....

        .....................

       @ "alexpress1"

       Pai!, iata de ce multi sint de acord cu mine (ca ce poate fi mai adevarat decit spusa celor care te-au cunoscut si te cunosc bine, chiar foarte bine):


      Ziaristul Marius Albin MARINESCU (http://sibiu.justitiarul.ro):

[...]" Celălalt, Oprea, este un escroc de duzină şi şantajist, cunoscut ca ,mitoman care se dă jurnalist, profesor universitar, doctor în drept, procuror, agent secret, etc. Acesta mă urăşte de moarte, fiindcă l-am dat afară de la revista „Justiţiarul bihorean” pentru tentativă de şantaj prin presă. Ulterior am aflat şi de dosarul său penal pentru înşelăciune. Şarlatanul taxase naivitatea unor medieşeni, cărora le-a cerut bani ca să-i trimită la muncă în Germania. Un potlogar de ultimă speţă! Despre amândoi s-a scris în revistele pe care le conduc, cu ambii am avut procese şi trebuie să-i execut în urma unor sentinţe judecătoreşti, definitive şi irevocabile. Secătura Oprea, precum şi restul piticilor care-i alcătuiesc prenumele şi îi bântuie unicul neuron activ, a ieşit din anonimatul de pe internet şi este un comentator constant pe blogul colportorului Călin Blaga, alcătuind împreună un cuplu de lichele reuşit din toate punctele de vedere. Acest individ a cărui boală psihică este caracterizată prin tendința maladivă de a denatura permanent adevărul şi care se semnează „Alex” Oprea, tocmai pentru a părea credibil pentru toate porcăriile debitate fără acoperire, continuă să mă calomnieze, deşi trebuie să-mi plătească peste 60 de milioane de lei vechi, prin două sentinţe definitive şi irevocabile, pentru aceeaşi infracţiune: calomnie.[...]      "P.S",
     - Apropò!, musiu Alex: ti-ai platit datoriile decise de instanta?

E firesc. Acest Albin Marinescu. depistat de CNSAS ca INFORMATOR AL SECURITĂȚII COMUNISTE, ADICĂ COLEG CU TINE, A SCOS ANI DE ZILE UN ZIAR ÎMPOTRIVA MEA ȘI A LUI jOHANNIS. Johannis a ajuns Președinte, EU ...CINBE ȘTIE. pOSIBIL CA IMEDIAT DUPĂ ALEGERI SĂ DEVIN UN FEL DE INITIATOR A UNEI leg a lustrației ȘI CEI CA TINE ȘI CA Marinescu , Pitca, sa nu mai aiba dreptul nici să iasă în stradă. Poziția mea anticomunistă și anticomuniști sau securiști este atât de tranșantă încât rugați-vă ca după alegeri sa nu devin parte a aparatului decizional!

           ....................

        (Pentru a nu ocupa inutil spatiul la subiectul "ANUNTURI", am mutat aici replica mea adresata  unui idiot care bintuie internetul, pe numele lui Alex OPREA, zis si "alexpress1")

        @ "alexpress1"

        Pentru moment, o sa las deoparte acest pretins anticomunism al tau ce seamana mai degraba cu fascismul.
       Acum, vreau doar sa-ti demonstrez (la fel ca in alte dati) ca ai comportamentul unui dobitoc idiot, ce dovedeste, zi-de-zi, jigodism si mizerie umana.
       Iar aceasta demonstratie nu se bazeaza pe ceea cred eu ci pe ceea ce ai scris tu, cu minuta ta, scrieri ce au fost publicate de catre Marius Albin MARINESCU in ziarul "Justitiarul" de la Sibiu (http://www.justitiarul.ro), in data de 8 octombrie 2011.
       Acele scrieri ale tale, despre si adresate lui Marius Albin Marinescu, coroborate cu ceea ce scrii tu azi, la adresa aceluiasi M. A. Marinescu, arata pe deplin cit de mizerabil esti.
       Dupa cum lesne se observa, din cind-in-cind, silit, iti schimbi parul, dar naravul ba...
       Niciodata, nu ai aratat vreo dovada prin care sa demonstrezi definitiv si irevocabil ca M. A. Marinescu ar fi fost informator al fostei securitati dar, din momentul in care acesta te-a dat afara de la ziarul sau, unde erai slujbas, ai invatat si interpretezi (aproape cu deplin succes) "aria calomniei"... si nu doar la adresa celui care te-a invatat meserie si ti-a dat sa maninci o piine...
       Oprea Nicolae Mircea Alexandru, nu te mai stradui si azi sa convingi omenirea ca esti o jigodie mizerabila si idioata. Ai reusit asta demult, pe deplin...
 
       Iata citeva fragmente din ceea ce ii scria "alexpress1" lui M. A. Marinescu (cu sublinierea ca "alexpress1" si-a dat acordul pentru publicare), fragmente din care rezulta clar impostura lui Alex OPREA, care, azi, recurge la aceleasi mizerii pentru care isi cerea scuze public acum cinci ani.


      Deci,

        Alex OPREA catre Marius Albin MARINESCU:

        (nota mea: in text, sublinierile cu majuscule ii apartin lui Alex OPREA)

       [...] De curând am aflat şi ce ai făcut tu la REVOLUŢIE ŞI ÎMI CER PUBLIC SCUZE. AM GREŞIT MULT FAŢĂ DE TINE, şi poate că dacă mă ghidam după intuiţia mea şi nu o lăsăm să se altereze , cu tot felul de manipulări, nu ajungeam să ne certăm.[...]
      [...] Nu mai pot trăi oscilând între un orgoliu prostesc de a nu îţi spune de fapt ceea ce simt şi RECUNOAŞTEREA VALORII TALE.[...]
      [...] cred din tot sufletul că ai rămas SINGURUL JURNALIST DIN ARDEAL [...]
      [...] Am greşit mult faţă de tine [...]
      [...] Ştii, m-am gândit la relaţia noastră [...] şi mi-am dat seamă cât e de scurtă viaţă şi că în loc să îţi spun ceea ce de fapt simt pentru tine, ANUME RESPECT PENTRU SINGURUL PROFESIONIST DIN PRESĂ LOCALĂ; RESPECT PENTRU MODUL CUM AI LUPTAT CU MINE, ADICĂ PE FAŢĂ. Am dat cu piciorul unui PRIETEN ADEVĂRAT [...] pentru nişte curve![...]
      [...] Mă bucur că acum măcar mi-am dat seamă că ani de zile m-am lăsat prostit de tot felul de inşi, însă nu mă pot ierta. Vină e totuşi a mea! Trebuia să deschid ochii sau măcar să fug la tine să îţi spun …Fiindcă te-ai dovedit a fi singurul corect faţă de mine, chiar şi ca duşman.[...]
      [...] Eu am fost cel nedrept cu ţine, însă nu mai suportam situaţia şi am decis să dau lucrurile pe faţă.  MII DE SCUZE! Dacă îţi face bine, te rog să publici ceea ce ţi-am scris.[...]


      (intregul material il puteti vedea lecturind integral postarea de aici: http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=455.msg162902#msg162902)

       Asadar, musiu "alexpress1", nu este deloc firesc cind gura pacatosului idiot adevar graieste. Doar ca nu-i pasa... Acum cinci ani, plin de evlavie, lingeai cu sirg unde tocmai scuipasesi... azi, scuipi din nou... mine, cine stie?!?!
       Memorat
 • mortua est
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1294
 • La intalnirea cu destinul nu poti spune absent!
 • Vezi Profilul

Iata un Adrian!
Credeti ca este Adrian Pitca?
Ei bine, nu!
El este... Adrian Cristea!

Memorat


E firesc. Acest Albin Marinescu. depistat de CNSAS ca INFORMATOR AL SECURITĂȚII COMUNISTE, ADICĂ COLEG CU TINE, A SCOS ANI DE ZILE UN ZIAR ÎMPOTRIVA MEA ȘI A LUI jOHANNIS. Johannis a ajuns Președinte, EU ...CINBE ȘTIE. pOSIBIL CA IMEDIAT DUPĂ ALEGERI SĂ DEVIN UN FEL DE INITIATOR A UNEI leg a lustrației ȘI CEI CA TINE ȘI CA Marinescu , Pitca, sa nu mai aiba dreptul nici să iasă în stradă. Poziția mea anticomunistă și anticomuniști sau securiști este atât de tranșantă încât rugați-vă ca după alegeri sa nu devin parte a aparatului decizional!

      ......................
     
      @ Alexpress1" si, eventual, alti adepti ai acestuia


      Pe undeva, pe facebook, Alex OPREA - referindu-se la mine - imi transmite ca as fi anacronic si spune ca, citez (cu respectarea grafiei autorului): "Comunistul nuataca ideea ci intotdeauna persoana care o transmite".
      Nu este prima data cind Alex Oprea foloseste cu emfaza termeni al caror inteles ii este strain.
      In fapt, "alexpress1" incearca sa spuna cum ca modul in care eu "ii asez oglinda in fata", prezentind si subliniindu-i asa cum trebuie imbecilitatea, ar fi o dovada a anacronismului meu si - ca atare - gindirea mea nu ar fi conforma cu obiceiurile si ideile actuale, adica cu ceea ce el considera ca ar caracteriza "vremurile"...
      Pe PORTALUL REVOLUTIEI, de citeva ori, am mai demostrat idiotenia de care da dovada acest "alexpress1".
      Prin multe alte locuri, si altii au subliniat aceasta nedorita "calitate" a personajului.

      Desigur, este posibil ca eu si modul meu de gindire sa fi devenit anacronic.
      Insa, sint convins de un lucru:
    - modul de gindire si ideeile lui Alex Oprea nu sint numai anacronice ci chiar periculoase, intrind in sfera penalului, pentru ca - prin propagarea lor in mediul public si prin faptul ca doreste concretizarea acestora in prevederile unor acte normative - incalca actualele prevederi legale in materie, iar Alex Oprea - in mod constient - propaga aceste idei cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti.
      Astfel, art. 5 din OUG nr. 31/2002, privind privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, cu modificarile si completarile ulterioare prevede:

      (1)Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
      (2)Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.       Mai sus, subliniat cu rosu, avem o mostra din gindirea imbecila a lui OPREA Mircea Nicolae Alexandru, gindire pe care isi propune sa o concretizeze printr-o lege a lustratiei ce ar trebui sa prevada ca unor oameni precum sint eu, ori Marius Albin MARINESCU (patronul ziarului "JUSTITIARUL" de la Sibiu), pentru faptul ca demontam idioteniile debitate de aceasta lichea dornica de parvenire in "aparatul decizional", sa ne fie interzis accesul pe strazile scumpei noastre patrii...
      Iar asta, repet, doar pentru ca am indraznit sa criticam si sa subliniem impostura si lichelismul lui Alex Oprea...
      Musiu OPREA:
    - cu ceva vreme in urma, fascismul obliga anumiti oameni sa poarte semne distinctive si le interzicea multe drepturi; printre acele drepturi interzise (prin lege, evident) se numara si - cred ca ai ghicit deja, musiu Oprea - si iesitul pe strada altfel decit in conditiile impuse de... rasa ariana;
    - matale, cind vei ajunge "in aparatul decizional", iti propui sa initiezi o lege (dedicata celor care te critica si te prezinta la "adevarata ta valoare"), lege prin care - ce sa vezi - tocmai ce iti propui sa ne interzici accesul pe strada...
      Ori, prin faptul ca emiti astfel de idei in spatiul public, facind propaganda ideologiei fasciste cu scopul de a atrage noi adepti pentru asociatiile pe care le tot infiintezi pe "banda rulanta", risti pedeapsa prevazuta de legea penala.
      Acu'!, pentru faptul ca esti doar un imbecil suficient de prapadit care, cred eu, inca nu ai capacitatea de a-ti pune in practica gindirea extremista, ma multumesc doar sa iti atrag atentia asupra celor de mai sus.
      Insa, daca vei continua sa faci apologia unor astfel de idei, ma voi stradiu sa ti le "contabilizez" si sa le concretizez intr-o plingere penala; oricum, o plingere penala impotriva ta va fi depusa in mod sigur in situatia in care vei ajunge "parte in aparatul decizional"...
      Si nu ma ispiti sa ma rog la Dumnezeu pentru parvenirea ta...
      Pentru moment, cam atit despre "anacronismul" meu si despre cit de actuale sint ideile pe care le emiti in spatiul public...
      Eiii!, na', musiu "alexpress1": uite ca atac si ideile tale, pentru a-ti arata inca o dat cum, asa anacronic cum ma consideri, reusesc sa iti demonstrez cit de imbecil ori de fascist esti.
      Las la aprecierea ta in care dintre cele doua categorii crezi ca te incadrezi...
     
MemoratVezi că ți se vede roeața din ochi măi sirena veselă de la Ploiești! Iliescu și Năstase i-au dat verde la JAF, sau acum nu știți cum să o dați la întors securiștilor. Vă apărați criminalii de țara? Asta e....v-am prins cu pantalonii în vine și acum dați tot felul de justificări manipulative. Nu mai Pitcă, aștia care l-au decorat pe nemernic au dat verde la jaf! De ce nu o recunoști?

      ...................

      @ "alexpress1"


       Eiii!, uite ca "o recunosc"... "roeata"!
      Doar ca o recunosc pe...poponetu' tau, adica acolo unde iti luai suturile de la patronii pe unde ai lucrat si unde ti-a dat "na-na" Dorin Lazar Maior, cind te-a chelfanit in piata publica Cheesy...
      Ia de te uita cum te lasa cu "pantalonii in vine" prietenii tai, carora le recunosti valoarea si ii apreciezi asa mult; special pentru tine, am subliniat "zonele"  de maxim interes privind caracterul tau):


      "Desi am promis ca nu mai comentez ineptiile impostorului Oprea, nu pot sa tac atunci cand vad cum minte cu nerusinare si cat poate sa fie de ticalos acest individ.De fapt, cine are rabdare sa-i citeasca toate postarile, de pe acest blog, vede clar ca minte, fiindca se contrazice permanent. Ba-i in SUA, ba este in Romania, ba in Germania. Va spun eu , este aici si sta la maica-sa!Nu are nici o familie in Germania. L-au parasit toate femeile cu care a stat dihorul (umbla vara in sandale, dar cu ciorapi flausati!)cand s-au convins ce caracter infect are, plus ca le mai si batea sau santaja cu diverse probleme de la serviciul lor, aflate tot de la ele. Tocmai i-am dat adresa unde locuieste celui care-l cauta ca sa-i "multumeasca"! Pentru ce, stiu ei doi mai bine..."

      "Minciuna aceasta sfruntata cu "Junii Sibiului" si cu Cooperatia ai mai afirmat-o, am si inregistrarea, cand ai picat ca un bou intr-o capcana pentru prosti, convins fiind ca te angajeaza unii de la o firma de investigatii din Bucuresti. Exista inregistrarea si la politie, desi tu ai negat ca-ti apartin calomniile la adresa mea de pe blogul"jurnalism on line". Ce zici sa postez stenograma in Justitiarul ca sa rada toata lumea de prostia ta? Pot sa pun inregistrarea si pe site ca sa-ti auda femeile vocea ta de macho man! Ha,ha,ha!Barbatul fatal la care i-au dat flit doua sotii si nu a indraznit nici una sa faca copii cu unul care sufera cu capul. Nu-ti dai seama cat esti de prost? Pot proba cu cartea de munca faptul ca nu am lucrat in viata mea la cele "Junii Sibiului" si la Cooperatie!!! Dar de unde sa ai habar tu de carnet de munca, tu care nu ai lucrat in viata ta, decat sporadic si la "negru"!"

      " Minti ca esti ruda cu Trif, desi nu are importanta ca te lauzi a fi ruda cu un infractor, dar aceasta este BOALA TA PSIHICA si se numeste MITOMANIE. La fel, cand am avut ghinionul sa te cunosc, minteai ca esti ruda cu diverse personalitati ale Sibiului. Tot asa minteai cu nerusinare ca toate publicatiile pe la care ai lucrat au fost ale tale! De la toate, fara exceptie, ai fost dat afara cu picioare in cur, fiindca iti atacai si turnai prin diverse locuri fostii sefi, pana chiar si in propriile lor publicatii, plus ca te laudai ca tu esti patronul!. Asa ai procedat cu Lazar Maior de la Brasov(ziarul Buna ziua, Romania!)de ti-a si tras ala o batuta cu strigaturi in centrul orasului, cu Anghel de la Radio Activ Sibiu,la fel ai facut cu Radu Micu de la Monitorul de Sibiu, la fel ai procedat cu Octavian Hoandra de la Buna ziua, Ardeal etc... Nu ca ar fi fost aceia niste mostre de moralitate si virtute, dar pe unii tu ai reusit sa-i intreci chiar si in ticalosie!Era sa o incasezi si de la taximetristi, cand lucrai ca sofer, fiindca ai luat bani de la firma, mintindu-i ca esti prieten cu Inclezan (fostul director de la Administratia Financiara) si urma sa-l inviti la restaurant, ca sa "rezolvi" un control care tocmai se derula la firma. Totul s-a dovedit minciuna si abia ai scapat, plangand in genunchi, ca sa nu te bata aia!"

      "Nu ti-e rusine, mai escrocule? Si tu m-ai hranit, tu m-ai sponsorizat, tu ala care ai plans pur si simplu, la propriu, ca nu ai bani nici de paine si-ti este rusine sa te duci acasa la nevasta? Ti-am dat atunci, desi nu lucrai inca pentru mine. Nu ti-e frica de Dumnezeu, mitoman nenorocit? Ai avut dosar penal pentru inselaciune, la Medias, fiindca luai bani de la oameni mintindu-i ca-i trimiti in Germania la munca. Santajist ordinar, ai lucrat pentru mine pana te-am dat afara fiindca am primit reclamatii ca santajai oamenii cu informatiile pe care le culegeai in calitate de "jurnalist".
Ai si gasit unde sa ma ataci! Poti sa te iei de mana cu Blaga, aveti acelasi caracter infect. Daca tot crezi in institutiile de drept sa-mi dai cele 60 de milioane pentru calomnie, asa cum a decis justitia, aia in care ai tu incredere, printr-o hotarare definitiva si irevocabila."


      Ce zici, "alexpress1-ule", recunosti textele?!?!
      Mai vrei si altele?
      Una-peste-alta, ai cu ce te "mindri": prietenii cu homosexuali si preoxeneti (Trif), dosar penal pentru inselaciune (escroc, adica), doua dosare penale (pierdute) pentru calomnie, "sifonar" (adica "dadeai din casa" despre cei care, in timp, ti-au dat sa maninci o piine ... zeghea iti mai lipseste, "deontologule" si "moralistule" care (nu) esti...
Memorat
 • alexpress1
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7479
 • Propunere referitoare la Legea 341 completată și m
 • Vezi ProfilulVezi că ți se vede roeața din ochi măi sirena veselă de la Ploiești! Iliescu și Năstase i-au dat verde la JAF, sau acum nu știți cum să o dați la întors securiștilor. Vă apărați criminalii de țara? Asta e....v-am prins cu pantalonii în vine și acum dați tot felul de justificări manipulative. Nu mai Pitcă, aștia care l-au decorat pe nemernic au dat verde la jaf! De ce nu o recunoști?

      ...................

      @ "alexpress1"


       Eiii!, uite ca "o recunosc"... "roeata"!
      Doar ca o recunosc pe...poponetu' tau, adica acolo unde iti luai suturile de la patronii pe unde ai lucrat si unde ti-a dat "na-na" Dorin Lazar Maior, cind te-a chelfanit in piata publica Cheesy...
      Ia de te uita cum te lasa cu "pantalonii in vine" prietenii tai, carora le recunosti valoarea si ii apreciezi asa mult; special pentru tine, am subliniat "zonele"  de maxim interes privind caracterul tau):


      "Desi am promis ca nu mai comentez ineptiile impostorului Oprea, nu pot sa tac atunci cand vad cum minte cu nerusinare si cat poate sa fie de ticalos acest individ.De fapt, cine are rabdare sa-i citeasca toate postarile, de pe acest blog, vede clar ca minte, fiindca se contrazice permanent. Ba-i in SUA, ba este in Romania, ba in Germania. Va spun eu , este aici si sta la maica-sa!Nu are nici o familie in Germania. L-au parasit toate femeile cu care a stat dihorul (umbla vara in sandale, dar cu ciorapi flausati!)cand s-au convins ce caracter infect are, plus ca le mai si batea sau santaja cu diverse probleme de la serviciul lor, aflate tot de la ele. Tocmai i-am dat adresa unde locuieste celui care-l cauta ca sa-i "multumeasca"! Pentru ce, stiu ei doi mai bine..."

      "Minciuna aceasta sfruntata cu "Junii Sibiului" si cu Cooperatia ai mai afirmat-o, am si inregistrarea, cand ai picat ca un bou intr-o capcana pentru prosti, convins fiind ca te angajeaza unii de la o firma de investigatii din Bucuresti. Exista inregistrarea si la politie, desi tu ai negat ca-ti apartin calomniile la adresa mea de pe blogul"jurnalism on line". Ce zici sa postez stenograma in Justitiarul ca sa rada toata lumea de prostia ta? Pot sa pun inregistrarea si pe site ca sa-ti auda femeile vocea ta de macho man! Ha,ha,ha!Barbatul fatal la care i-au dat flit doua sotii si nu a indraznit nici una sa faca copii cu unul care sufera cu capul. Nu-ti dai seama cat esti de prost? Pot proba cu cartea de munca faptul ca nu am lucrat in viata mea la cele "Junii Sibiului" si la Cooperatie!!! Dar de unde sa ai habar tu de carnet de munca, tu care nu ai lucrat in viata ta, decat sporadic si la "negru"!"

      " Minti ca esti ruda cu Trif, desi nu are importanta ca te lauzi a fi ruda cu un infractor, dar aceasta este BOALA TA PSIHICA si se numeste MITOMANIE. La fel, cand am avut ghinionul sa te cunosc, minteai ca esti ruda cu diverse personalitati ale Sibiului. Tot asa minteai cu nerusinare ca toate publicatiile pe la care ai lucrat au fost ale tale! De la toate, fara exceptie, ai fost dat afara cu picioare in cur, fiindca iti atacai si turnai prin diverse locuri fostii sefi, pana chiar si in propriile lor publicatii, plus ca te laudai ca tu esti patronul!. Asa ai procedat cu Lazar Maior de la Brasov(ziarul Buna ziua, Romania!)de ti-a si tras ala o batuta cu strigaturi in centrul orasului, cu Anghel de la Radio Activ Sibiu,la fel ai facut cu Radu Micu de la Monitorul de Sibiu, la fel ai procedat cu Octavian Hoandra de la Buna ziua, Ardeal etc... Nu ca ar fi fost aceia niste mostre de moralitate si virtute, dar pe unii tu ai reusit sa-i intreci chiar si in ticalosie!Era sa o incasezi si de la taximetristi, cand lucrai ca sofer, fiindca ai luat bani de la firma, mintindu-i ca esti prieten cu Inclezan (fostul director de la Administratia Financiara) si urma sa-l inviti la restaurant, ca sa "rezolvi" un control care tocmai se derula la firma. Totul s-a dovedit minciuna si abia ai scapat, plangand in genunchi, ca sa nu te bata aia!"

      "Nu ti-e rusine, mai escrocule? Si tu m-ai hranit, tu m-ai sponsorizat, tu ala care ai plans pur si simplu, la propriu, ca nu ai bani nici de paine si-ti este rusine sa te duci acasa la nevasta? Ti-am dat atunci, desi nu lucrai inca pentru mine. Nu ti-e frica de Dumnezeu, mitoman nenorocit? Ai avut dosar penal pentru inselaciune, la Medias, fiindca luai bani de la oameni mintindu-i ca-i trimiti in Germania la munca. Santajist ordinar, ai lucrat pentru mine pana te-am dat afara fiindca am primit reclamatii ca santajai oamenii cu informatiile pe care le culegeai in calitate de "jurnalist".
Ai si gasit unde sa ma ataci! Poti sa te iei de mana cu Blaga, aveti acelasi caracter infect. Daca tot crezi in institutiile de drept sa-mi dai cele 60 de milioane pentru calomnie, asa cum a decis justitia, aia in care ai tu incredere, printr-o hotarare definitiva si irevocabila."


      Ce zici, "alexpress1-ule", recunosti textele?!?!
      Mai vrei si altele?
      Una-peste-alta, ai cu ce te "mindri": prietenii cu homosexuali si preoxeneti (Trif), dosar penal pentru inselaciune (escroc, adica), doua dosare penale (pierdute) pentru calomnie, "sifonar" (adica "dadeai din casa" despre cei care, in timp, ti-au dat sa maninci o piine ... zeghea iti mai lipseste, "deontologule" si "moralistule" care (nu) esti...


SECURIȘTII LA SECURIȘTI TRAG PICA! IA UITE SI AUTORUL CELOR SCRISE AICI:
 http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/justitiarul-marius-albin-marinescu-nume-de-cod-rahova-ii-62188.html

Colaborarea lui Marius Albin Marinescu cu Securitatea a început în 21 mai 1980. Documentele prezentate în instan&#355;&#259; arat&#259; c&#259; "pârâtul a semnat la data de 21.05.1980 un <angajament> prin care se angaja s&#259; pun&#259; la dispozi&#355;ia Securit&#259;&#355;ii o înc&#259;pere din apartamentul de&#355;inut în imobilul situat în municipiul Sibiu, strada Gheorghe Doja, nr. 83 (...) &#351;i s&#259; nu spun&#259; nim&#259;nui, indiferent de persoan&#259;, grad de rudenie sau func&#355;ie, despre aceast&#259; colaborare. Acest <angajament> a fost dat în fa&#355;a ofi&#355;erului de contrainforma&#355;ii lt.col. Luca Mihail", care s–a ocupat de recrutarea pârâtului, în calitate de gazd&#259; cas&#259; de întâlniri, potrivit Rapoartelor de investiga&#355;ie", se arat&#259; în documentele oficiale. <br> La data semn&#259;rii "angajamentului", Marius Albin Marinescu avea 23 de ani &#351;i era operator de cinema în cadrul Întreprinderii Cinematografice Sibiu. El a primit numele conspirativ "Rahova".
"Rahova" era "disciplinat, fără vicii şi ataşat politicii partidului"
otivele care au stat la baza recrutării de către Securitate a lui Marius Albin Marinescu au ţinut şi de calităţile lui de tânăr "ataşat politicii partidului". "Recrutarea casei pârâtului a fost decisă de organele de Securitate pentru ţinerea legăturii cu reţeaua informativă stabilă, cât şi în vederea reanalizării şi instruirii acesteia, acesta fiind propus întrucât a satisfăcut stagiul militar în cadrul UM 0607 Sibiu, unde a fost cunoscut ca fiind disciplinat, fără vicii, ataşat politicii partidului şi statului şi care este apropiat de ofiţerul de contrainformaţii care l-a sprijinit în rezolvarea unor probleme personale", se mai arată în documente.

În ediţia de mâine, puteţi citi despre perioada în care Marius Albin Marinescu a colaborat cu Securitatea.

Colaborator sau nu?

Pentru a scăpa de rigorile legii, Marius Albin Marinescu a spus în faţa instanţei că nu avea cum să refuze Securitatea. Dacă ar fi făcut-o, repercusiunile asupra lui ar fi fost numeroase. A invocat excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe Fond, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată. "Calitatea procesuală pasivă a pârâtului în prezenta cauză nu este justificată faţă de dispoziţiile art. 5, alin. 4 din OUG nr. 24/2008. Din acest text rezultă că sunt supuse procedurilor de verificare a calităţii de colaborator al Securităţii persoanele alese sau numite în funcţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţă", a arătat apărătorul lui

pÂNA LA URMA DOSARUL LUI S-A FINALIZAT CA A FOST SECURIST SI I-A FOST ANULAT CERTIFICATUL DE REVOLUTIONAR! Credibila sursa ta ce sa zic!
MemoratVezi că ți se vede roeața din ochi măi sirena veselă de la Ploiești! Iliescu și Năstase i-au dat verde la JAF, sau acum nu știți cum să o dați la întors securiștilor. Vă apărați criminalii de țara? Asta e....v-am prins cu pantalonii în vine și acum dați tot felul de justificări manipulative. Nu mai Pitcă, aștia care l-au decorat pe nemernic au dat verde la jaf! De ce nu o recunoști?

      ...................

      @ "alexpress1"


       Eiii!, uite ca "o recunosc"... "roeata"!
      Doar ca o recunosc pe...poponetu' tau, adica acolo unde iti luai suturile de la patronii pe unde ai lucrat si unde ti-a dat "na-na" Dorin Lazar Maior, cind te-a chelfanit in piata publica Cheesy...
      Ia de te uita cum te lasa cu "pantalonii in vine" prietenii tai, carora le recunosti valoarea si ii apreciezi asa mult; special pentru tine, am subliniat "zonele"  de maxim interes privind caracterul tau):


      "Desi am promis ca nu mai comentez ineptiile impostorului Oprea, nu pot sa tac atunci cand vad cum minte cu nerusinare si cat poate sa fie de ticalos acest individ.De fapt, cine are rabdare sa-i citeasca toate postarile, de pe acest blog, vede clar ca minte, fiindca se contrazice permanent. Ba-i in SUA, ba este in Romania, ba in Germania. Va spun eu , este aici si sta la maica-sa!Nu are nici o familie in Germania. L-au parasit toate femeile cu care a stat dihorul (umbla vara in sandale, dar cu ciorapi flausati!)cand s-au convins ce caracter infect are, plus ca le mai si batea sau santaja cu diverse probleme de la serviciul lor, aflate tot de la ele. Tocmai i-am dat adresa unde locuieste celui care-l cauta ca sa-i "multumeasca"! Pentru ce, stiu ei doi mai bine..."

      "Minciuna aceasta sfruntata cu "Junii Sibiului" si cu Cooperatia ai mai afirmat-o, am si inregistrarea, cand ai picat ca un bou intr-o capcana pentru prosti, convins fiind ca te angajeaza unii de la o firma de investigatii din Bucuresti. Exista inregistrarea si la politie, desi tu ai negat ca-ti apartin calomniile la adresa mea de pe blogul"jurnalism on line". Ce zici sa postez stenograma in Justitiarul ca sa rada toata lumea de prostia ta? Pot sa pun inregistrarea si pe site ca sa-ti auda femeile vocea ta de macho man! Ha,ha,ha!Barbatul fatal la care i-au dat flit doua sotii si nu a indraznit nici una sa faca copii cu unul care sufera cu capul. Nu-ti dai seama cat esti de prost? Pot proba cu cartea de munca faptul ca nu am lucrat in viata mea la cele "Junii Sibiului" si la Cooperatie!!! Dar de unde sa ai habar tu de carnet de munca, tu care nu ai lucrat in viata ta, decat sporadic si la "negru"!"

      " Minti ca esti ruda cu Trif, desi nu are importanta ca te lauzi a fi ruda cu un infractor, dar aceasta este BOALA TA PSIHICA si se numeste MITOMANIE. La fel, cand am avut ghinionul sa te cunosc, minteai ca esti ruda cu diverse personalitati ale Sibiului. Tot asa minteai cu nerusinare ca toate publicatiile pe la care ai lucrat au fost ale tale! De la toate, fara exceptie, ai fost dat afara cu picioare in cur, fiindca iti atacai si turnai prin diverse locuri fostii sefi, pana chiar si in propriile lor publicatii, plus ca te laudai ca tu esti patronul!. Asa ai procedat cu Lazar Maior de la Brasov(ziarul Buna ziua, Romania!)de ti-a si tras ala o batuta cu strigaturi in centrul orasului, cu Anghel de la Radio Activ Sibiu,la fel ai facut cu Radu Micu de la Monitorul de Sibiu, la fel ai procedat cu Octavian Hoandra de la Buna ziua, Ardeal etc... Nu ca ar fi fost aceia niste mostre de moralitate si virtute, dar pe unii tu ai reusit sa-i intreci chiar si in ticalosie!Era sa o incasezi si de la taximetristi, cand lucrai ca sofer, fiindca ai luat bani de la firma, mintindu-i ca esti prieten cu Inclezan (fostul director de la Administratia Financiara) si urma sa-l inviti la restaurant, ca sa "rezolvi" un control care tocmai se derula la firma. Totul s-a dovedit minciuna si abia ai scapat, plangand in genunchi, ca sa nu te bata aia!"

      "Nu ti-e rusine, mai escrocule? Si tu m-ai hranit, tu m-ai sponsorizat, tu ala care ai plans pur si simplu, la propriu, ca nu ai bani nici de paine si-ti este rusine sa te duci acasa la nevasta? Ti-am dat atunci, desi nu lucrai inca pentru mine. Nu ti-e frica de Dumnezeu, mitoman nenorocit? Ai avut dosar penal pentru inselaciune, la Medias, fiindca luai bani de la oameni mintindu-i ca-i trimiti in Germania la munca. Santajist ordinar, ai lucrat pentru mine pana te-am dat afara fiindca am primit reclamatii ca santajai oamenii cu informatiile pe care le culegeai in calitate de "jurnalist".
Ai si gasit unde sa ma ataci! Poti sa te iei de mana cu Blaga, aveti acelasi caracter infect. Daca tot crezi in institutiile de drept sa-mi dai cele 60 de milioane pentru calomnie, asa cum a decis justitia, aia in care ai tu incredere, printr-o hotarare definitiva si irevocabila."


      Ce zici, "alexpress1-ule", recunosti textele?!?!
      Mai vrei si altele?
      Una-peste-alta, ai cu ce te "mindri": prietenii cu homosexuali si preoxeneti (Trif), dosar penal pentru inselaciune (escroc, adica), doua dosare penale (pierdute) pentru calomnie, "sifonar" (adica "dadeai din casa" despre cei care, in timp, ti-au dat sa maninci o piine ... zeghea iti mai lipseste, "deontologule" si "moralistule" care (nu) esti...


SECURIȘTII LA SECURIȘTI TRAG PICA! IA UITE SI AUTORUL CELOR SCRISE AICI:
 http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/justitiarul-marius-albin-marinescu-nume-de-cod-rahova-ii-62188.html

Colaborarea lui Marius Albin Marinescu cu Securitatea a început în 21 mai 1980. Documentele prezentate în instan&#355;&#259; arat&#259; c&#259; "pârâtul a semnat la data de 21.05.1980 un <angajament> prin care se angaja s&#259; pun&#259; la dispozi&#355;ia Securit&#259;&#355;ii o înc&#259;pere din apartamentul de&#355;inut în imobilul situat în municipiul Sibiu, strada Gheorghe Doja, nr. 83 (...) &#351;i s&#259; nu spun&#259; nim&#259;nui, indiferent de persoan&#259;, grad de rudenie sau func&#355;ie, despre aceast&#259; colaborare. Acest <angajament> a fost dat în fa&#355;a ofi&#355;erului de contrainforma&#355;ii lt.col. Luca Mihail", care s–a ocupat de recrutarea pârâtului, în calitate de gazd&#259; cas&#259; de întâlniri, potrivit Rapoartelor de investiga&#355;ie", se arat&#259; în documentele oficiale. <br> La data semn&#259;rii "angajamentului", Marius Albin Marinescu avea 23 de ani &#351;i era operator de cinema în cadrul Întreprinderii Cinematografice Sibiu. El a primit numele conspirativ "Rahova".
"Rahova" era "disciplinat, fără vicii şi ataşat politicii partidului"
otivele care au stat la baza recrutării de către Securitate a lui Marius Albin Marinescu au ţinut şi de calităţile lui de tânăr "ataşat politicii partidului". "Recrutarea casei pârâtului a fost decisă de organele de Securitate pentru ţinerea legăturii cu reţeaua informativă stabilă, cât şi în vederea reanalizării şi instruirii acesteia, acesta fiind propus întrucât a satisfăcut stagiul militar în cadrul UM 0607 Sibiu, unde a fost cunoscut ca fiind disciplinat, fără vicii, ataşat politicii partidului şi statului şi care este apropiat de ofiţerul de contrainformaţii care l-a sprijinit în rezolvarea unor probleme personale", se mai arată în documente.

În ediţia de mâine, puteţi citi despre perioada în care Marius Albin Marinescu a colaborat cu Securitatea.

Colaborator sau nu?

Pentru a scăpa de rigorile legii, Marius Albin Marinescu a spus în faţa instanţei că nu avea cum să refuze Securitatea. Dacă ar fi făcut-o, repercusiunile asupra lui ar fi fost numeroase. A invocat excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe Fond, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată. "Calitatea procesuală pasivă a pârâtului în prezenta cauză nu este justificată faţă de dispoziţiile art. 5, alin. 4 din OUG nr. 24/2008. Din acest text rezultă că sunt supuse procedurilor de verificare a calităţii de colaborator al Securităţii persoanele alese sau numite în funcţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţă", a arătat apărătorul lui

pÂNA LA URMA DOSARUL LUI S-A FINALIZAT CA A FOST SECURIST SI I-A FOST ANULAT CERTIFICATUL DE REVOLUTIONAR! Credibila sursa ta ce sa zic!
DOMNUL ALBIN MARINESCU ESTE UN ADEVARAT OM DE PRESA !!!!! PE CAND TU...LIMAXULE..."POVESTESTE, BASTUS" !!!!!
Memorat
 • alex s
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2274
 • Vezi Profilul

In cazul asta Oprea are dreptate , fatza de un om dovedit ca si colaborator al securitatii , nu poti sa simti decat greatza si dispret .
Memorat

        @ "alexpress1"

        Postarea ta de mai sus este inca o dovada a imposturii si imbecilitatii tale.
       Articolul din ziarul sibian "TRIBUNA" a fost publicat la data de 23 februarie 2011 si - dupa cum stii prea bine, a fost un articol comandat.
       De fapt, pentru toata campania denigratoare la care l-ati supus (si tu, alaturi de altii) pe M. A. Marinescu, dupa sase luni de la publicarea articolului pe care il invoci, tu iti cereai scuze, milogindu-te de cel ponegrit ca sa te ierte (vezi textul verde de aici: http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=455.msg162902#msg162902).
       Te-am invitat sa postezi un act oficial (al unei autoritatii romane competente) prin care M. A. Marinescu a fost declarat, definitiv si irevocabil, ca fiind informator al fostei securitati comuniste ca politie politica. Nu ai aratat un astfel de document.
       Te-am mai invitat sa spui daca:
     - ai avut dosar penal pentru inselaciune?
     - ai pierdut in instanta, definitiv si irevocabil, in doua dosare penale pentru calomnie?
       Pina acum nu ai binevoit sa raspunzi la acestea nici sa arati vreun document privind calitatea de informator a lui Marinescu.
       In schimb vii si scincesti, ca un ghiortan prapadit ce esti, invocind un articol de presa dintr-o serie de patru, pe aceiasi tema) pentru care pina si cel responsabil cu publicarea acestuia si-a cerut scuze, recunoscind ca a fost un articol comandat (despre toata "minaria", se poate citi aici: http://www.justitiarul.ro/adevarul-despre-mascarada-jurnalistul-marius-albin-marinescu-a-fost-declarat-colaborator-al-securitatii/) .
       Cit de mizerabil esti, musiu "alexpress1"...
       Dupa cum vezi, evit pe cit pot sa-ti spun pe numele din buletin, din respect pentru cei ce ti-au dat nume; un nume pe care tu il injosesti in fiecare zi in care respiri...imbecilule.
       
       
Memorat

In cazul asta Oprea are dreptate , fatza de un om dovedit ca si colaborator al securitatii , nu poti sa simti decat greatza si dispret .

        @ "alex s"
 
      In cazul asta (si doar pentru ca matale pui botu'  la idioteniile altuia fara sa faci o minima incercare de a afla despre ce este vorba), te invit acum sa arati documente doveditoare, definitive si irevocabile, ale calitatii de informator al securitatii a lui M. A. Marinescu.
       Daca nu vei arata un astfel de document (si daca nu iti vei cere scuze pentru postare), cu toata "greata si dispretul" Grin pe care mi le provoaca faptul ca trebuie sa-ti spun asta, iti voi spune ca esti la fel de (poate chiar mai) imbecil ca si cel ce isi spune "alexpress1"...
       Dupa cum vezi, eu ma straduiesc sa arat (tie si altora) impostura lui "alexpress1".
       Faptul ca nu vrei sa iei seama nu te scuteste cu nici un chip.

       
       
Memorat
 • alex s
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2274
 • Vezi Profilul

In cazul asta Oprea are dreptate , fatza de un om dovedit ca si colaborator al securitatii , nu poti sa simti decat greatza si dispret .

        @ "alex s"
 
      In cazul asta (si doar pentru ca matale pui botu'  la idioteniile altuia fara sa faci o minima incercare de a afla despre ce este vorba), te invit acum sa arati documente doveditoare, definitive si irevocabile, ale calitatii de informator al securitatii a lui M. A. Marinescu.
       Daca nu vei arata un astfel de document (si daca nu iti vei cere scuze pentru postare), cu toata "greata si dispretul" Grin pe care mi le provoaca faptul ca trebuie sa-ti spun asta, iti voi spune ca esti la fel de (poate chiar mai) imbecil ca si cel ce isi spune "alexpress1"...
       Dupa cum vezi, eu ma straduiesc sa arat (tie si altora) impostura lui "alexpress1".
       Faptul ca nu vrei sa iei seama nu te scuteste cu nici un chip.

       
       

   Numai faptul ca a inchiriat apartamentul , este un act care te pune pe ganduri .
Memorat
Pagini: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 129
Schimbă forumul: