Main Content:

Pagini: 1 ... 4276 4277 [4278] 4279 4280 ... 4530

ANUNTURI

Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64155 : Iunie 11, 2018, 23:01:17 »

Am fost rugat sa postez pe Forum o sinteza a lucrilor CPRD 1989.
« Ultima modificare: Iunie 11, 2018, 23:05:23 de către razvan »
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64156 : Iunie 11, 2018, 23:24:49 »PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989


SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.02.2018


            Comisia a lucrat în plen în ziua de 12.02.2018 ora 1300.

            Ordinea de zi a fost următoarea:

            1. Hotărârea Civilă nr. 5530/2016 a Curţii de Apel Bucureşti pronunţată în dosar nr. 10086/3/2015.
            2. Hotărârea Civilă nr. 41/2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 20293/3/2015.
            3. Hotărârea Civilă nr. 8440/2015 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 30025/3/2015.
            4. Hotărârea Civilă nr. 1462/2017 a Tribunalului Dâmboviţa pronunţată în dosar nr. 95/120/2017
            5. Soluţionarea contestaţiei domnului Gheţi Traian împotriva deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 de neacordare a titlului de Luptător cu rol determinant.
            6. Întrebări adresate domnului secretar de stat Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.
            7. Diverse.

            La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 membri ai CPRD 1989 astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracotă Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, senator Ruse Mihai şi senator Smarandache Miron Alexandru.
            La lucrările şedinţei a fost invitat şi a participat domnul secretar de stat Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.

            La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 5530/2016 a Curţii de Apel Bucureşti pronunţate în dosar nr. 10086/3/2015.
            Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil propunerea Secretariatului de stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de preschimbare a certificatului doveditor al doamnei Coc Georgeta de „Luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989

            Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi

            La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 41/2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 20293/3/2015.
Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor al domnului Grădinaru Mihai
Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.

            Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi

            La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 844/2015 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 30025/3/2015.
            Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor emis în baza Legii nr. 42/1990 al domnului Mihai Ştefan Florian
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de către  Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.

            Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi

            La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 1462/2017 a Tribunalului Dâmboviţa pronunţată în dosar nr. 95/120/2017
            Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa emită avizele necesare eliberării certificatului pentru calitatea de Luptător cu rol determinant al domnului Coglea Constantin iar Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 să urgenteze formalităţile în vederea emiteri certificatului.
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că CPRD 1989 a admis contestaţia reclamatului la data de 28.09.2016 comunicând soluţia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 la data de 03.11.2016 prin adresa nr. 2283.
            Pentru îndeplinirea procedurii domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în  aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.

            Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi

            La punctul 5 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii soluţionarea contestaţiei domnului Gheţi Traian împotriva deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 de neacordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia domnului Gheţi Traian prin Hotărârea civilă 2918/2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul nr. 39604/3/2016.
            Totodată acesta a arătat faptul că din informaţiile aflate la dispoziţia CPRD 1989 motivaţia de respingere de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a fost dată de existenţa unei condamnări penale.
            Avându-se în vedere atât hotărârea instanţei precum şi deciziile anterioare prin care CPRD 1989, a stabilit că se pronunţă doar cu privire la activitatea revoluționară, aspectele procedurale ţinând de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus acordarea unui vot cu privire la încadrarea sau neîncadrarea activităţii revoluţionare a contestatarului Gheţi Traian în condiţiile impuse acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant.
            În urma analizării dosarului nr. 12484 al domnului Gheţi Traian, din studiul documentelor rezultând faptul că activitatea acestuia se încadrează în condiţiile impuse calităţii de luptător cu rol determinant, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus admiterea contestaţiei cu privier la activitatea revoluţionară.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.


            La punctul 6 al ordinii de zi - Întrebări adresate domnului secretar de stat Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 s-au dezbătut următoarele:
            Domnul Deputat Roman Florin Claudiu a solicitat clarificări cu privire la modul de calcul al indemnizaţiilor şi explicaţii cu privire la nerespectarea coeficienţilor stabiliţi în lege.
            Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a explicat plafonarea indemnizaţilor la valoarea aflată în plată în decembrie 2010 prin constrângerile bugetare existente în momentul de faţă arătând faptul că numărul semnificativ de beneficiari ai Legii nr. 341/2004 a făcut imposibilă plata indemnizaţilor pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite (peste 16000) încă din anul 2011. De asemenea a făcut precizarea că deţinătorii celorlalte titluri prevăzute de Lege nr. 341/2004 s-au aflat în plată în mod continuu, anul 2015 aducând un efort suplimentar prin includerea în plată a deţinătorilor tilurilor de Luptător cu Rol Determinant, în jur de 3500 persoane la nivelul anilor 2016 şi 2017, estimând ca în cursul anului 2018 să mai fie incluse aproximativ 1125 persoane. Din aceste considerente, domnul Secretar de stat a susţinut că, deşi el face demersuri pe lângă Ministerul de Finanţe pentru găsirea de resurse pentru indexarea indemnizaţiilor la valoarea câştigului salarial mediu brut, o majorare a indemnizaţiilor este greu de realizat având în vedere acualele constrângeri bugetare. În opinia dânsului, o astfel de majorare poate fi făcută doar după o verificare atentă a tuturor deţinătorilor de titluri şi eliminarea acelora care au obţinut în mod nemeritat aceste titluri.
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a ridicat problema nerespectării dreptului deţinătorilor de titluri în baza Legii nr. 341/2004 la asistenţă medicală gratuită, respectiv cea a reţinerilor de propriri din indemnizaţii de gratitudine.
            Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a explicat faptul că la momentul actual există mai multe necorelări legislative între Legea nr. 341/2004 şi Noul Cod Fiscal fapt ce a generat interpretări diferite ale normelor legale, dânsul făcând demersuri pe lângă instituţiile abilitate în vederea clarificări şi reglementării situaţiei. Cu privire la dreptul deţinătorilor de titluri în baza Legii nr. 341/2004 la asistenţă medicală gratuită a arătat faptul că la momentul de faţă este constituit un grup de lucru interministerial care să identifice cele mai bune soluţii de modificare a tuturor actelor normative incidente pentru asigurarea accesului la tratament medical gratuit pentru deţinătorii de titluri în baza Legii nr. 341/2004.
            Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a solicitat urgentarea acestor demersuri având în vedere situaţia de sănătate precară a multor dintre deţinătorii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.
            Domnul Deputat Rădulescu Cătălin Marian a ridicat problema acordării tilurilor de Luptător cu Rol Determinat pentru cei care deţin sentinţe definitive, solicitând urgentarea demersurilor de acordare a titlurilor.
            Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a arătat faptul că la momentul actual se lucrează la întocmirea unei liste care va fi înaintată domnului Preşedinte al României, existând însă unele dificultăţi pentru ducerea la îndeplinire a unor sentinţe de judecată, care sunt, în opinia dânsului, aberante, intenţionând să sesize Consiliul Superior al Magistraturii în acest sens.
            Domnul Deputat Rădulescu Cătălin Marian a adus la cunoştinţa membrilor CPRD 1989 faptul că a iniţiat o propunere legislativă prin care se doreşte acordarea unei indemnizaţii şi pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, în opinia dânsului stabilirea prin OUG nr. 95/2015 a unei ore la care s-a sfârşit Revoluţia Română din Decembrie 1989, fiind nedreaptă.

            Neexistând propuneri la punctul 7 al ordinii de zi – diverse, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei.


PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian-George

SECRETAR
Deputat Lupescu Dumitru

Memorat
 • RaduSpiru
 • Vizitator
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64157 : Iunie 12, 2018, 06:59:15 »

"Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a explicat plafonarea indemnizaţilor la valoarea aflată în plată în decembrie 2010 prin constrângerile bugetare existente în momentul de faţă ..."

Intre timp indemnizatiile parlamentarilor, de cate ori au crescut, in vremurile astea de 'constrangeri bugetare' ?

"În opinia dânsului, o astfel de majorare poate fi făcută doar după o verificare atentă a tuturor deţinătorilor de titluri şi eliminarea acelora care au obţinut în mod nemeritat aceste titluri."

Haha, o alta comisie Voinea !

Da, secretarul de stat se lupta.
De nu mai poate.
Memorat
 • Victor 3
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 339
 • Doar uniti vom invinge.
 • Vezi Profilul
GREVA FOAMEI
« Răspunde #64158 : Iunie 12, 2018, 09:52:12 »

Stimati colegi, in cursul zilei de ieri a avut loc o intalnire a unor Presedinti de Asociatie,unde sa hotarit ca incepind de maine 13 iunie ora 10 la sediul PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, REVOLUTIONARII SA INTRE IN GREVA FOAMEI, pentru urmatoarele motive:
               
        1.Reluarea imediata a indemnizatiei sistata de Emil BOC si continuata de Victor Viorel PONTA.
       
        2.Reactualizarea platii indemizatiei conf, salariului mediu brut pe economie.
       
        3.Reactualizarea platii pentru 06 la anul in curs.

        4.Medicamente si tratament gratuit conform legii 341 care nu se respecta.
     
        5.Tratamente gratuite in spitalele si clinicile private din romania.

 S-a ajuns aici pentru ca, conducerea PSD a promis de nenumarate ori ca va rezolva toate problemele mentionate mai sus iar acest lucru nu sa intamplat de la castigarea alegerilor si pina in prezent.

 
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64159 : Iunie 12, 2018, 10:42:29 »

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000313369

30.04.2018    14:00    

    Complet de judecată: Completul nr. 6
    Numărul documentului de soluționare: -
    Data documentului de soluționare: 30.04.2018
    Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
    Soluție: Amână cauza
    Detalii soluţie: -

14.05.2018    9:00    

    Complet de judecată: Completul nr. 6
    Numărul documentului de soluționare: -
    Data documentului de soluționare: 14.05.2018
    Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
    Soluție: Amână cauza
    Detalii soluţie: Acordă termen la data de 11 iunie 2018, ora 12:00.


11.06.2018    12:00    

    Complet de judecată: Completul nr. 6
    Numărul documentului de soluționare: -
    Data documentului de soluționare: -
    Tipul documentului de soluționare: -
    Soluție: -
    Detalii soluţie: -
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64160 : Iunie 12, 2018, 13:33:21 »

O  opinie/interpretare  personala.  Punctele 2.,3. si 4. sunt, intr-adevar, probleme stringente.  Pct.1. nu poate fi rezolvat decat printr-o  masura/initiativa  legislativa.  Pct.5., insa, nu stiu sa constituit vreodata obiectul unei promisiuni; marea majoritate a  spitalelor/clinicilor  private (ca si in cazul mediclor stomatologi) nu au contracte cu CNAS.  Alegerea 'intrarii in greva foamei' ca solutie pt. rezolvarea acestor probleme este la latitudinea dansilor.
Memorat
 • Petru
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1202
 • nimic-OO FARA INSULTE; neindoelnic, obiectiv
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64161 : Iunie 12, 2018, 16:06:27 »

Punctul  1.  Se  poate  rezolva  daca  actualul  GUVERN  respecta  PROPUNEREA LEGISLATIVA;
SINTEZA LUCRĂRILOR ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14.05.2018 Comisia a lucrat în plen în ziua de 14.05.2018 ora 1300 . Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Acordarea avizului asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 – Pl-x 298/2018 2. Soluţionarea contestaţiilor pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant în urma audierilor contestatarilor 3. Corectarea erorii materiale din Sinteza lucrărilor comisiei din data de 17.05.2016 4. Diverse. La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11 membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Diaconu Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai Alexandru şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Caracotă Iancu şi deputat Firczak Iulius Marian. 2 La punctul 1 al ordinii de zi, - acordarea avizului asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 – Pl-x 298/2018, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a informat membrii CPRD 1989 asupra faptului că prin adresa Plx. 298/2018, în conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, CPRD 1989 a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea Legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou aliniat, alin. (7), la art.4 din Legea nr.341/2004, în sensul recompensării luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite, prin acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunară în coeficient de 1, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii de tehnică legislativă. Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu, iniţiator al propunerii legislative, a arătat faptul că domnia sa a fost încă de la început împotriva modificărilor aduse Legii nr. 341/2004 prin OUG nr. 95/2014, considerând că prin aceste modificări se deturnează adevărul istoric cu privire la Revoluţia Română din Decembrie 1989, fiind de părere că este necesară o reanalizare a modificărilor aduse prin OUG nr. 95/2014, nefiind de acord cu clasificarea revoluţionarilor după o anumită oră, respectiv instituţii ocupate. Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu consideră că este discriminatoriu ca Luptătorii cu Rol Determinant să beneficieze de o indemnizaţie de gratitudine iar Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite să nu beneficieze, ambele categorii având un rol important în Victoria Revoluţiei Române. Din aceste considerente, acesta a susţinut necesitatea reacordării indemnizaţiei pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, propunând acordarea unei indemnizaţii egale cu câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, arătând faptul că efortul bugetar este mic în comparaţie cu restauraţia morală pe care o aduce această propunere legislativă. Domnul deputat Florin Claudiu Roman, a precizat faptul că este de acord cu propunerea legislativă, considerând faptul că Luptătorii Remarcaţi 3 prin Fapte Deosebite merită să fie trataţi în mod onest, solicitând doar precizarea unor soluţii pentru impactul bugetar. Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat precizarea expresă a aplicării prevederilor propunerii legislative începând cu anul bugetar 2019, pentru respectarea în acest fel şi a prevederii de negrevare a bugetului de stat fără indicarea sursei de finanţare. În urma dezbaterilor s-a propus adoptarea unui amendament, în sensul prevederii faptului că drepturile prevăzute la art. 4 alin. (7) se acordă începând cu luna ianuarie 2019, Guvernul României urmând a prevedea sumele necesare în Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu cel aferent anului 2019, plata efectivă urmând a se face după aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2019 retroactiv şi pentru lunile scurse în intervalul 01.01.2019 şi data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2019. CPRD 1989, cu unanimitate de voturi, a hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentele admise şi modificările propuse în avizul Consiliului Legislativ.
Memorat

Petre,
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64162 : Iunie 12, 2018, 16:41:19 »

De acord cu dvs., cu mentiunea ca nu Guvernul decide, ci Camera Deputatilor. Dar si Revolutionarii ar trebui sa faca 'lobby' (fiecare in  orasul/judetul  sau) pe langa 'alesi', in sprijinul acestei initiative, indiferent de  simpatia/antipatia  avuta fata de initiator. Din pacate, multi nu inteleg !!!
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64163 : Iunie 12, 2018, 18:25:18 »

"În opinia dânsului, o astfel de majorare poate fi făcută doar după o verificare atentă a tuturor deţinătorilor de titluri şi eliminarea acelora care au obţinut în mod nemeritat aceste titluri."
Haha, o alta comisie Voinea ! Da, secretarul de stat se lupta. De nu mai poate.
'Comisia Voinea' (cum impropriu o numesti tu) si audierile anuntate de Procuratura au fost si sunt in legatura cu Dosarul Revolutiei, nu cu acordarea (sau verificarea acordarii) Certificatului de Revolutionar. Dar este posibil ca acele 'dovezi' eliberate prima data in urma audierilor la Parchetul Militar sa fi generat si posibilitatea "obţinerii în mod nemeritat a acestor titluri". Personal, nu cred ca aceasta a fost intentia Generalului Dan Voinea, acesta ''fiind manevrat de catre un "mare si sincer luptator" anti-KGB-ist'' !!!
Memorat
 • RaduSpiru
 • Vizitator
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64164 : Iunie 12, 2018, 18:52:56 »

Comisia Voinea, denumita impropriu, sau nu, a fost in legatura cu legea 341.
Eu am fost la Voinea, care m-a interogat cu privire la implicarea mea in ce priveste revolutia. Asta chiar daca aveam deja dosar de ranit. Trebuia facuta incadrarea, 'luptator ranit', sau 'ranit cu ocazia evenimentelor...' Eu m-am incadrat la prima.
A, ca tot atunci, dar la un procuror, am dat o declaratie scrisa la sfarsitul careia m-am pus parte civila(nu mai stiu exact denumirea), solicitand daune, asta e altceva. Asta, asa e, priveste dosarul revolutiei, dar scopul principal a fost cel explicat la inceput. Ca asa am si primit noul certificat.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11468
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64165 : Iunie 12, 2018, 19:47:12 »Pt deonto de pe forum si de aiurea:  dusmanii Clintonitei sant (sin)ucisi unul dupa altul!
Anthony Bourdain Found Dead, Exposed Clintons, Weinstein, Deep State
■ → https://www.youtube.com/watch?v=ByfEOQKjV2E.
Reuters: Celebrul bucatar, gazda TV Bourdain moare de sinucidere la 61 de ani.
ANTHONY BOURDAIN JUST RIPPED OFF HILLARY’S MASK AND SHOWED THE WORLD WHO SHE REALLY IS
■ → https://www.youtube.com/watch?v=MMMhKzXik9c.


Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64166 : Iunie 12, 2018, 19:48:52 »

Radut, in primul rand sunt convins ca nu Generalul Dan Voinea te-a audiat si ti-a luat o declaratie, ci un (alt) Procuror Militar. Au fost audieri, nu "interogatorii". In al doilea rand iti repet ca scopul primordial al acestor audieri a fost in legatura cu Dosarul Revolutiei, nu cu Legea 341/2004. Daca am avut sau nu dreptate ... iti spun maine.
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11468
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64167 : Iunie 12, 2018, 20:30:09 »

Romanilor!!!  Hotararea C.C.R. a fost publicata in M.O.!!! Gata, Lureata plagiatului e demisa!!!
Hantzi a suspendat statul de dr!!!  Mergeti la D.N.A. cu M.O. in mana si n-o m lasati sa intre!!!


Memorat
 • RaduSpiru
 • Vizitator
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64168 : Iunie 12, 2018, 21:14:14 »

Radut, in primul rand sunt convins ca nu Generalul Dan Voinea te-a audiat si ti-a luat o declaratie, ci un (alt) Procuror Militar. Au fost audieri, nu "interogatorii". In al doilea rand iti repet ca scopul primordial al acestor audieri a fost in legatura cu Dosarul Revolutiei, nu cu Legea 341/2004. Daca am avut sau nu dreptate ... iti spun maine.

Pe convingerile tale nu dau nici un cacat. Voinea i-a audiat(asa e, nu interogat) pe toti cei care au facut cerere, ori de preschimbare de pe 42 pe 341, ori cereri noi, intre 2004-2006. Ma mir ca nu stii asta si ca tu nu ai parcurs acelasi drum.
Acuma, daca tu chiar ai impresia ca prin 'strambele' astea ma 'incui' cumva, ma prinzi cu minciuna, atunci esti chiar mai prost decat mi-as fi putut inchipui.
Bai desteptule, eu nu am nevoie sa primesc povestea pe o hartie ca sa o repet zi si noapte sa nu cumva sa ma intrebe cineva si sa ma incurc, eu SUNT povestea ma.
Eu nu am avut nevoie de declaratie pe propria raspundere de la altii, care sa ateste, vezi doamne, prezenta mea acolo, eu AM DAT declaratii pentru altii. Bine, mai exact doar pentru unul, ca al doilea nu a mai vrut certificat, desi il merita cu prisosinta.
Deci, prostule nu mai fi prost. Daca poti.
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #64169 : Iunie 12, 2018, 21:41:29 »

Radut, in primul rand sunt convins ca nu Generalul Dan Voinea te-a audiat si ti-a luat o declaratie, ci un (alt) Procuror Militar. Au fost audieri, nu "interogatorii". In al doilea rand iti repet ca scopul primordial al acestor audieri a fost in legatura cu Dosarul Revolutiei, nu cu Legea 341/2004. Daca am avut sau nu dreptate ... iti spun maine.
Pe convingerile tale nu dau nici un cacat. Voinea i-a audiat(asa e, nu interogat) pe toti cei care au facut cerere, ori de preschimbare de pe 42 pe 341, ori cereri noi, intre 2004-2006. Ma mir ca nu stii asta si ca tu nu ai parcurs acelasi drum. Acuma, daca tu chiar ai impresia ca prin 'strambele' astea ma 'incui' cumva, ma prinzi cu minciuna,atunci esti chiar mai prost decat mi-as fi putut inchipui. Bai desteptule, eu nu am nevoie sa primesc povestea pe o hartie ca sa o repet zi si noapte sa nu cumva sa ma intrebe cineva si sa ma incurc, eu SUNT povestea ma. Eu nu am avut nevoie de declaratie pe propria raspundere de la altii, care sa ateste, vezi doamne, prezenta mea acolo, eu AM DAT declaratii pentru altii. Bine, mai exact doar pentru unul, ca al doilea nu a mai vrut certificat,desi il merita cu prisosinta. Deci, prostule nu mai fi prost. Daca poti.
1. Iti repet...sunt sigur ca nu Generalul Dan Voinea, personal (poate asa ma exprim mai pe intelesul tau), te-a audiat. Ai putea sa citesti pe o copie a declaratiei date (banuiesc ca ai).
2. ''Schizofrenie...paranoia...mania persecutiei...s.a.m.d. ... ? ? ?''  Nu sunt medic, dar la Ambulatoriul de la Pol. Titan sunt medici f. buni...
Ti-am spus...'maine'...adica dupa ce voi discuta cu dansul. Te pup. N.b., Radut...
Memorat
Pagini: 1 ... 4276 4277 [4278] 4279 4280 ... 4530
Schimbă forumul: