Main Content:

Pagini: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 271

CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE

Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2430 : Septembrie 25, 2013, 20:20:17 »


 Care este pericolul admiterii RIL ? Decizia ICCJ are caracter obligatoriu si chiar daca cei care au obtinut sentinte definitive favorabile, Decizia ICCJ le va lipsi de efecte din eficacitate efectelor hotaririlor judecatoresti carora ICCJ le va da dreptate si astfel CNP va aplica numai dispozitiile ICCJ considerindu-se ca interpretarea data de ICCJ in admiterea RIL este solutia corecta pentru toti.Adica nu pot revizui sentintele favorabile dar le vor lipsi de efecte, creindu-se baza legala pentru inaplicarea lor.
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2431 : Septembrie 25, 2013, 20:22:54 »


 Care este pericolul admiterii RIL ? Decizia ICCJ are caracter obligatoriu si chiar daca cei care au obtinut sentinte definitive favorabile, Decizia ICCJ le va lipsi de efecte din eficacitate efectelor hotaririlor judecatoresti carora ICCJ le va da dreptate si astfel CNP va aplica numai dispozitiile ICCJ considerindu-se ca interpretarea data de ICCJ in admiterea RIL este solutia corecta pentru toti.Adica nu pot revizui sentintele favorabile dar le vor lipsi de efecte, creindu-se baza legala pentru inaplicarea lor.

Erata : nu din ci dind eficacitate efectelor hotaririlor...
Memorat
 • buzdugan
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 3257
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2432 : Septembrie 25, 2013, 20:39:12 »

Nulitatea actului juridic, Drept Civil
Sanctiune civila care consta in desfiintarea retroactiva a unui act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitatea se indreapta impotriva acelor efecte care contravin dispozitiei legale incalcate, lasand neatinse efectele care nu contrazic legea. Numai in cazul cand clauzele afectate de nulitate nu pot fi inlocuite ori au constituit cauza determinanta a actului juridic sau daca toate efectele sunt contrare legii, actul juridic este lovit de nulitate totala. Prin urmare, nulitatea este carmuita de principiul nulitatii partiale, in sensul ca ori de cate ori este posibil, actul juridic, trebuie salvat de la desfiintare. In functie de caracterul normei incalcate, nulitatea actului juridic este absoluta sau relativa. In cazul incalcarii unei norme legale imperative care ocroteste precumpanitor un interes general, obstesc, sanctiunea este nulitatea absoluta; atunci cand s-a incalcat o dispozitie legala care ocroteste un interes precumpanitor personal, sanctiunea este nulitatea relativa. Nulitatea actului juridic este absoluta in urmatoarele cazuri: cand lipseste un element esential de validare al actului , consimtamant, obiect, cauza; cand actul a fost incheiat de o persoana lipsita de capacitatea de folosinta; cand prin incheierea actului se incalca o interdictie stabilita pentru ocrotirea unui interes obstesc; cand obiectul sau cauza actului juridic sunt ilicite sau imorale, contrare unor norme imperative sau ordinii politice, sociale si economice sau regulilor de convietuire sociala; cand nu s-a respectat forma solemna ceruta de lege pentru validitatea actului. Nulitatea actului juridic este relativa in urmatoarele cazuri: cand consimtamantul este viciat prin eroare, dol sau violenta; cand actul a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor legale privind capacitatea de exercitiu fie ca a fost incheiat de minorul sub 14 ani sau interzisul judecatoresc, persoane lipsite total de capacitate, fie ca a fost incheiat de minorul cu capacitate restransa fara incuviintarea ocrotitorului legal sau, dupa caz, fara incuviintarea autoritatii tutelare; cand nu s-a respectat interdictia de a incheia un anumit act juridic, stabilita pentru ocrotirea unui interes personal. Ambele produc aceleasi consecinte si anume desfiintarea, de regula, retroactive, a efectelor care contravin legii sau a actului juridic. Totusi, regimul juridic aplicabil celor doua nulitati este diferit. Astfel, nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, de catre procuror sau instanta de judecata; poate fi invocata oricand, actiunea in constatarea nulitatii fiind imprescriptibila; nu poate fi acoperita prin confirmare decat in cazuri cu totul exceptionale. Nulitatea actului juridic relativa poate fi invocata numai de persoana in interesul careia a fost instituita dispozitia legala incalcata; poate fi invocata numai in termenul de prescriptie prevazut de lege; poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita de catre cel ce o poate invoca. Prestatiile effectuate in baza actului sanctionat cu nulitate se restituie, deoarece nulitatea opereaza retroactive de la data incheierii actului, cu unele exceptii. Astfel, in contractele cu prestatii succesive, contract de furnizare, contract de munca etc., nulitatea opereaza numai pentru viitor.
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3021/Nulitatea_actului_juridic
Memorat
 • buzdugan
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 3257
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2433 : Septembrie 25, 2013, 20:50:24 »

Suspendarea, revocarea şi anularea actelor administrative
1. Suspendarea actului administrativ.
Suspendarea actelor administrative reprezintă întreruperea pentru o scurtă perioadă de timp a efectelor juridice ale acestora. Aceasta reprezintă o garanţie a asigurării legalităţii, însă o garanţie de excepţie, ce intervine în cazuri limită. Suspendarea unui act poate interveni:
a) de drept, în baza unei dispoziţii exprese a legii (ex. art nr. 31 din Legea nr. 180/2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor stabileşte că introducerea plângerii suspendă executarea actului);
b) în baza unui act administrativ emis de organul ierarhic superior celui care a emis actul (rezultata al controlului activităţii administrative);
c) în baza unui act al altor organe ale administraţiei publice care nu se află în ierarhie cu organul care a emis actul (numai dacă legea conferă această competenţă);
d) în baza hotărârii de retractare vremelnică a organului emitent (în acest caz, măsura suspendării are un caracter excepţional şi există îndoieli serioase cu privire la legalitatea actului);
e) în baza unei hotărâri judecătoreşti.
2. Revocarea actelor administrative. Revocarea este o operaţiune juridică prin care organul emitent al actului administrativ sau organul ierarhic superior desfiinţează un asemenea act. Este un principiu firesc aplicabil actelor administrative, cu atât mai mult cu cât un astfel de act nu este conceput ca ceva imuabil, fix.
Revocarea priveşte actele administrative normative, cât şi cele individuale, iar procedura este identică cu cea care a stat la baza emiterii actului revocat.
De la principiul revocabilităţii sunt mai multe excepţii, efect al dispoziţiilor exprese ale legii, ori a naturii drepturilor şi obligaţiilor care s-au născut în urma actului administrativ. Aceste excepţii privesc numai actele administrative individuale, nu şi pe cele normative care sunt întotdeauna revocabile.
Având în vedere fondul comun de idei din doctrină, dispoziţiile din legislaţie, precum şi orientarea practicii judecătoreşti, pot fi identificate următoarele categorii de excepţii:
a) acte administrative cu caracter jurisdicţional;
b) acte administrative declarate irevocabile de o dispoziţie expresă a legii;
c) acte administrative de aplicare a sancţiunilor corespunzătoare formelor răspunderii din dreptul civil;
) actele administrative care au dat naştere la contracte civile;
e) actele administrative care au dat naştere la drepturi subiective garantate de lege sub aspectul stabilităţii;
f) actele administrative care au fost executate material;
g) actele administrative care sunt emise ca urmare a existenţei unor contracte civile;
h) actele administrative de punere în executare a actelor procedurale penale.
3. Modificarea actelor administrative.
Modificarea actului administrativ priveşte unul sau mai multe elemente ale acestuia. Această operaţiune poate fi făcută de autoritatea care a emis actul, de autoritatea ierarhic superioară celei care a emis actul sau când legea prevede, de instanţa de judecată competentă. Modificarea actului administrativ are efecte numai în viitor. În cazul actelor administrative normative, modificarea are loc printr-un act de acelaşi grad şi cu respectarea aceleiaşi tehnici legislative.
Actul administrativ individual poate fi rectificat prin următoarele operaţii :
- corectarea greşelilor existente în actul de stare civilă;
- completarea actului de stare civilă cu date ce corespund statutului real al unei persoane;
- suprimarea enunţului care nu trebuie înscris în actul de stare civilă.
4. Anularea şi inexistenţa actelor administrative.
Anularea unui act administrativ reprezintă o operaţiune juridică prin care în mod direct actul este desfiinţat urmare a încălcării dispoziţiilor legii privitoare la emiterea lui.
Odată desfiinţat, actul administrativ nu îşi mai produce efecte juridice, fiind considerat inexistent. Constatarea încălcării dispoziţiilor legale în emiterea actelor administrative este de competenţa autorităţilor prevăzute de lege, respectiv puterea judecătorească, organele administraţiei publice şi puterea legiuitoare.
Actul administrativ, lipsit de elementele sale esenţiale nu mai prezintă, nici o urmă de legalitate şi deci materialmente nu poate fi dovedit. În această situaţie nu mai este necesară constatarea nulităţii acestor acte, ci sunt socotite ca inexistente.
În dreptul administrativ este admisă nulitatea actelor administrative, atât relativ, cât şi absolut.
Nulitatea absolută apare ca sancţiune în cazul actelor administrative emise cu încălcarea normelor juridice de fond şi de procedură care privesc ocrotirea unui interes general. Cum, prin excelenţă, administraţia publică acţionează prin actele sale în vederea satisfacerii unor interese generale, socotim că, aplicarea acestei sancţiuni care poate fi invocată de oricine ne apare ca fiind prea exagerată
Urmare a acestei interpretări, se admite că în cazurile în care normele juridice, pe baza cărora se emit actele administrative, sunt destinate ocrotirii intereselor unor persoane care participă la raporturile de drept administrativ, se poate invoca nulitatea relativă (ex. în procedura de ocupare a unui post prin concurs sau examen, existenţa unor încălcări ale dispoziţiilor menite a ocroti interesele participanţilor, dar necontestate, determină ca actul să fie lovit de o nulitate relativă).
http://www.xname.ro/referate/Suspendarea_revocarea_si_anularea_actelor_administrative.html
Memorat
 • ilcutgm89
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 955
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2434 : Septembrie 25, 2013, 21:17:17 »


 Care este pericolul admiterii RIL ? Decizia ICCJ are caracter obligatoriu si chiar daca cei care au obtinut sentinte definitive favorabile, Decizia ICCJ le va lipsi de efecte din eficacitate efectelor hotaririlor judecatoresti carora ICCJ le va da dreptate si astfel CNP va aplica numai dispozitiile ICCJ considerindu-se ca interpretarea data de ICCJ in admiterea RIL este solutia corecta pentru toti.Adica nu pot revizui sentintele favorabile dar le vor lipsi de efecte, creindu-se baza legala pentru inaplicarea lor.

Erata : nu din ci dind eficacitate efectelor hotaririlor...

 Conform art.517 NCPC, Decizia ICCJ privind RIL - NU ARE EFECTE ASUPRA HOTARARILOR EXAMINATE SI NICI CU PRIVIRE LA SITUATIA PARTILOR DIN ACELE PROCESE !
Memorat
 • ilcutgm89
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 955
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2435 : Septembrie 25, 2013, 21:20:42 »

Ii multumesc domnului Ilcu de la Targu Mures pentru faclitarea unor contacte si domnului Soare de la Craiova pentru informatiile transmise.
Domnul Soare, de la fundatia craioveana, a declarat ca in aceasta dimineata au fost contactati de avocat ca sa le comunice ca, neoficial, a fost anuntat ca CCR le-a dat castig de cauza. Insa, dupa-amiaza, o alta informatie a afirmat contariul. Maine, impreuna cu avocatul, vor fi prezenti la CCR ca sa afle care este adevarul. Exista suspiciunea rasturnarii deciziei initiale la comanda politica.


 Meritul este al lui SOARE, care a participat la greva din 2011 de la Parlament, si care mereu ne contacteaza ca sa ne informam reciproc.
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2544
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2436 : Septembrie 25, 2013, 21:39:42 »


 Care este pericolul admiterii RIL ? Decizia ICCJ are caracter obligatoriu si chiar daca cei care au obtinut sentinte definitive favorabile, Decizia ICCJ le va lipsi de efecte din eficacitate efectelor hotaririlor judecatoresti carora ICCJ le va da dreptate si astfel CNP va aplica numai dispozitiile ICCJ considerindu-se ca interpretarea data de ICCJ in admiterea RIL este solutia corecta pentru toti.Adica nu pot revizui sentintele favorabile dar le vor lipsi de efecte, creindu-se baza legala pentru inaplicarea lor.

Erata : nu din ci dind eficacitate efectelor hotaririlor...

 Conform art.517 NCPC, Decizia ICCJ privind RIL - NU ARE EFECTE ASUPRA HOTARARILOR EXAMINATE SI NICI CU PRIVIRE LA SITUATIA PARTILOR DIN ACELE PROCESE !

Problema o reprezintă viitorul deoarece modul de calcul este stabilit de art.10, fără abrogara art.4 sau 5 din L341!
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2544
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2437 : Septembrie 25, 2013, 21:41:52 »

Buzdugan!
Care sunt ideile tale, pt care ai postat documentele privind "anularea"?
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2438 : Septembrie 25, 2013, 23:25:11 »

Cainii latra, caravana trece.

La Senat, http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17183

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

Număr de înregistrare Senat:   L264/2013
Adresa:   -
Prima cameră:   Senat
Tip inițiativă:   Propunere legislativă
Inițiatori:   Gheorghe Florin - deputat PD-L; Gurzău Adrian - deputat PD-L; Ionescu George - deputat PD-L
Număr de articole:   1
Avizul Consiliului Legislativ:   420/22.05.2013
Procedura de urgență:   Nu
Stadiu:   în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:   Ordinară
Termen adoptare:   Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 25.06.2013.
Termenul se împlinește la data de 13.11.2013.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului

Derularea procedurii legislative:

Data Actiunea
16-04-2013    Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b203 (adresa nr.bpi182/15/04/2013)
23-04-2013    trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 23.05.2013)
23-04-2013    trimis pentru punct de vedere la Guvern
22-05-2013    primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 420/22.05.2013 (favorabil)
25-06-2013    cu nr.L264 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
25-06-2013    trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 18/09/2013)
25-06-2013    trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului (TERMEN: 17/09/2013)
25-06-2013    trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 17/09/2013)
04-07-2013    Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului transmite avizul cu nr. 226-FAVORABIL
10-09-2013    Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 144-NEGATIV

Documente asociate proiectului de lege:
(documentele le gasiti la adresa de sus)
Memorat
 • nna
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 3724
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2439 : Septembrie 26, 2013, 05:06:31 »

Cainii latra, caravana trece.

La Senat, http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17183

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

Număr de înregistrare Senat:   L264/2013
Adresa:   -
Prima cameră:   Senat
Tip inițiativă:   Propunere legislativă
Inițiatori:   Gheorghe Florin - deputat PD-L; Gurzău Adrian - deputat PD-L; Ionescu George - deputat PD-L
Număr de articole:   1
Avizul Consiliului Legislativ:   420/22.05.2013
Procedura de urgență:   Nu
Stadiu:   în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:   Ordinară
Termen adoptare:   Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 25.06.2013.
Termenul se împlinește la data de 13.11.2013.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului

Derularea procedurii legislative:

Data Actiunea
16-04-2013    Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b203 (adresa nr.bpi182/15/04/2013)
23-04-2013    trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 23.05.2013)
23-04-2013    trimis pentru punct de vedere la Guvern
22-05-2013    primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 420/22.05.2013 (favorabil)
25-06-2013    cu nr.L264 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
25-06-2013    trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 18/09/2013)
25-06-2013    trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului (TERMEN: 17/09/2013)
25-06-2013    trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 17/09/2013)
04-07-2013    Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului transmite avizul cu nr. 226-FAVORABIL
10-09-2013    Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 144-NEGATIV

Documente asociate proiectului de lege:
(documentele le gasiti la adresa de sus)

DECI SE GANDESC SERIOS LA MOARTEA NOASTRA si in articolul unic ne dau gratis loc de veci.Ca sa ve34deti pana unde merge cinismul lor!
Memorat
 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2440 : Septembrie 26, 2013, 09:56:11 »

Cinismul lor si prostia noastra, moarte sigura.unde sunte-ti zmeilor care tot facea-ti valva cu "impostorii"?Cand spuneam ca ceea ce fac este pentru a ne invrajbi ca mai apoi sa ne distruga ..........
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2441 : Septembrie 26, 2013, 10:02:50 »

Cinismul lor si prostia noastra, moarte sigura.unde sunte-ti zmeilor care tot facea-ti valva cu "impostorii"?Cand spuneam ca ceea ce fac este pentru a ne invrajbi ca mai apoi sa ne distruga ..........
        SUNTEM AICI.....SI ACOLO...SI ACOLO..SI PLEDAM IN CONTINUARE PENTRU "INVRAJBIREA"
 CU IMPOSTORII

          TRADU.....

                   MANE.....TEKEL....FARES....!!
Memorat
 • Misu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 882
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2442 : Septembrie 26, 2013, 10:14:31 »

Cinismul lor si prostia noastra, moarte sigura.unde sunte-ti zmeilor care tot facea-ti valva cu "impostorii"?Cand spuneam ca ceea ce fac este pentru a ne invrajbi ca mai apoi sa ne distruga ..........

Ti-am trimis un mesaj pe privat
Memorat
 • ANTON
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 530
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2443 : Septembrie 26, 2013, 10:36:09 »

Ieri 25.09.2013 am fost prezent la Curtea de Apel Pitesti, avand cererea de anulare in parte a actului administrativ cu caracter normativ, respectiv Art.18 si 19 ale Art.II din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.80/2012, pentru completarea Art.11 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr.283/2011, prevederi care sunt cuprinse la art.9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.84 din 12 decembrie 2012 publicata in Monitorul Oficial nr.845 din 13 decembrie 2012, atacata pentru motive de nelegalitate, netemeinice si neconstitutionale, fiind emisa de catre Guvernul Romaniei cu exces de putere in conditiile stipulate de Legea conteciosului administrativ nr.554/2004.

Nr. unic (nr. format vechi) : 1068/46/2012* 
Data inregistrarii 25.02.2013
Data ultimei modificari: 26.09.2013
Sectie: Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal
Materie: Contencios administrativ si fiscal
Obiect: actuni impotriva ordonantelor guvernului
Stadiu procesual: Recurs
 

http://portal.just.ro/46/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4600000000033177&id_inst=4625.09.2013
Ora estimata: 08:00
Complet: R3
Tip solutie: Constata nul recursul
Solutia pe scurt: Constata nul recursul. Irevocabila.
Document: Hotarare  2837/2013  25.09.2013


Am fost prezent in sala impreuna cu aparatorul, cand a ajuns la nr.5 am fost strigat, apoi doaman grefiera s-a uitat in dosar spunand ca indeplinesc procedurile respective si dosarul a fost inmanat catre doamna Presedinete a completului de judecata pe nume Dutescu Constantina, intrebandu-ma daca s-a depus la dosar motivarea recursului, am raspuns ca da si a fost trimis prin fax  mi-a raspuns ca nu este la dosar si ma rugat sa parasesc sala nu inainte de a spune ca ramane in pronuntare, am plecat spre autobuz dar totusi spun totusi prin firea me-a am spus ca nu este posibl asa ceva si ma-m intors inapoi am intrat in sala am asteptat sa termine cu cel care era la bara si ma-m scuzat citez : ’’Onarata instanta cu tot respectul cuvenit va rog sa-mi da-ti voie sa va arat copia motivari trimisa prin fax si cu OK adica confirmarea de primire’’, mi-a spus sa astept in sala si dupa circa 2 ore si jumatate dupa ce a terminat cu dosarele la prima strigare inainte de a termina ma strigat din nou .
I-am spus : Doamna Presedinte am copia motivari trimisa prin fax la care ea spunand din nou nu este la dosar , va rog onorata instanta permiteti sa va spun si atunci am fost intrerupt, colega ei din partea dreapta a luat dosarul si s-a uitat in el a scos fila la care eu faceam referire si a spus lasa-l sa vedem ce spune, din nou
Ps.I-am aratat si documentul primit de la iei prin care se recunoaste faptul ca a fost formulat recursul si i-a fost fixat data de 25.09.2013
(doc. Atasat)
Presedinta completului de judecata a spus ramane in pronuntare a luat dosarul de la colega ei la inchis si la pus pe birou.

Va dati seama dragi colegi ce era in sufletul meu. Fara comenatri.................
Sa auzim de bine.

Sectia a II – civila de contencios administartiv si fiscal
Ora 8 – sala R3 nr.5
Componenta completului a fost :
Presedinte : Dutescu Constantina
Judecator :  Achim Gina
Judecator :  Mirita Ioana
Memorat
 • remus43de
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7622
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #2444 : Septembrie 26, 2013, 10:44:11 »

Interesant, nu-i asa?Memorat
Pagini: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 271
Schimbă forumul: