Main Content:

Pagini: 1 ... 266 267 [268] 269

CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE

Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4005 : Octombrie 18, 2018, 19:21:15 »

Postez si aici.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru argumentele care urmeazã.
Astfel, comisia parlamentarã a revoluţionarilor din decembrie 1989 nu a fost creatã prin regulament parlamentar, ci prin lege, în condiţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie, şi, ca atare, nimic nu împiedicã Parlamentul sã confere acesteia şi alte atribuţii decât cele prevãzute de regulamentele parlamentare.
Aceastã comisie parlamentarã se constituie, cu prioritate, din parlamentari, potrivit <>art. 11 teza finalã din Legea nr. 341/2004 .
Activitatea acestei comisii comune, speciale a celor douã Camere ale Parlamentului este una de control parlamentar al unei activitãţii administrative a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. Este evident cã textul de lege criticat reglementeazã o procedurã de control parlamentar, iar nu o procedurã administrativã, care în condiţiile prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (4) este oricum facultativã, persoana interesatã având posibilitatea fie de a apela la aceastã procedurã, fie de a se adresa direct instanţei de judecatã.
Astfel a statuat Curtea Constituţionalã prin <>Decizia nr. 412 din 16 mai 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, şi prin <>Decizia nr. 176 din 11 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009, pronunţate în speţe similare.
Cu acele prilejuri, Curtea a observat cã în unele parlamente europene comisiile parlamentare au puteri depline în toate activitãţile puterii legiuitoare, putând chiar sã legifereze sau sã aplice sancţiuni.
www.monitoruljuridic.ro/act/decizie-nr-801-din-19-mai-2009-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-5-alin-3-4-si-5-art-9-alin-2-4-5-si-6-106704.html
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2361
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4006 : Octombrie 19, 2018, 19:31:22 »

Este bine venită postarea!
Mulţumesc, Dl. Iosif
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2361
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4007 : Octombrie 19, 2018, 20:12:28 »

La rugămintea lui Marcel ...

    Plangere prealabila (sau,dupa caz)                                                                                Revenire la Plangerea Prealabila din........   
                                                       Domnule Secretar de Stat,

    Subsemnatul...............................................,domiciliat in........................,
str. .................. nr .., bloc .., scara ..., etaj ..., ap. ..., judetul/sector....... ..........,
avand CNP...................., legitimat cu C.I. seria...... nr..........., telefon .................,                                                                                                                             
Va adresez urmatoarea
                                                 PETITIE.

In baza legii 42/1990, cu modificarile ulterioare, sunt posesor al Certificatului  de “Luptator pentru victoria
Revolutiei Romane din Decembrie 1989” - “ Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite” seria ...., nr. ...... eliberat
la data de..... si publicat in M. Of. Nr. .... din .... la pozitia..... , a  Brevetului de “ Luptator pentru victoria
Revolutiei romane din decembrie 1989”  conferit de presedintele Romaniei  prin Decretul nr... din ... publicat in
M.Of. nr... din .... la pozitia......., precum si a Certificatului preschimbat in baza legii 341/2004 –
“Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite” – seria .... nr. ...  din data de ........... si publicat in  M.Of. nr... din ..... la pozitia....
Precizez ca Decretul nr. 1168, emis la 15 decembrie 2004 de presedintele Ion  Iliescu si  publicat in  M.Of. nr. 7/2005 este lovit de nulitate,
intrucat nu a fost contrasemnat de Primul Ministru (pentru ca stia carte!), cum cere in mod imperativ Constitutia!
In plus, Titlul este acelasi pentru toti beneficiarii legii 341/2004: “ Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989”!
Doar calitatea difera ( erou-martir, urmas, ranit,retinut, luptator...)!  Juridic, nici nu se putea impune prin lege ca  presedintele
sa emita un Decret  de conferire a aceluiasi titlu, pentru aceleasi persoane si aceleasi fapte, fara retragerea precedentului Decret,
retragere care nu se poate face decat in conditiile prevazute de lege!   De altfel, la art. 9. Alin (6)  (abrogat prin OUG 95/2014) care face
trimitere la art. 3, alin (3) din lege spune ca “Preşedintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”,
nicidecum emiterea unui Decret de reconfirmare a precedentului  Decret! Din aceleasi motive nici presedintele Basescu nu a semnat niciun Decret
de reconfirmare a precedentului Decret pentru aceleasi persoane, aceleasi fapte si acelasi titlu! (Consilierii lui stiau carte!)
Va reiterez faptul  ca , in cazul meu, este vorba de o schimbare optionala si pe cale de exceptie a calitatii de “Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”
cu aceea  de “Luptator cu Rol Determinant”; caracterul juridic al celor doua “calitati” fiind fundamental diferit. Constrans  fiind, am  renunt la
caracterul “reparatoriu” al indemnizatiei (obligatoriu pentru statul roman (!) , optand  pentru cel  de “gratitudine” (facultativ), intrucat 
“initiatorul” OUG 95/2014 a ”uitat” sa mentioneze dreptul la indemnizatia reparatorie pentru Luptatorii Remarcati.
Este de notorietate publica faptul ca modificarea Legii prin OUG s-a facut pentru ca “initiatorul”, ministrul pentru relatia cu Parlamentul
(care a dat “Aviz de oportunitate”!) si alti demnitari- posesori de certificate, care nu aveau dreptul de a primi “indemnizatie
reparatorie” - au modificat in mod samavolnic Legea adoptata de Parlament (unica autoritate legiuitoare a tarii!),  deposedandu-i de dreptul la
indemnizatie pe cei indrituiti prin lege si imposedandu-se pe sine prin OUG! “Celui care n-are ii voi lua si voi da celui care are” este un percept biblic. 
Juridic  se numeste rapt.
Asadar, la data aparitiei OUG 95/2014, indeplineam TOATE conditiile prevazute de aceasta pentru dobandirea  noii calitati de “Luptator cu Rol Determinant” ,
asa cum este el definit la art 3, alin (1), litera b) punctul 3 din OUG 95/2014  si am indeplinit in termen toate procedurile prevazute de acest act normativ.
In cazul meu, singurul criteriu lasat la apreciera “Comisiei” SSPR   si/sau CPRD este daca mi-am pus viata in pericol!  CPRD a constatat ca DA!
De retinut! “Comisiile” verifica riguros (dupa textul de lege) doar respectarea si indeplinirea procedurilor! Cele doua comisiii nu “constata” 
calitatea de LRD, ci o apreciaza prin vot, pentru ca nu exista si nici nu putea exista un text de lege care sa prevada multitudinea situatiilor concrete
in care a actionat fiecare!  Mai mult! Legea ii considera “Luptatori” chiar si pe cei raniti sau decedati  “in legatura cu Revolutia”!
                                                                                                                                                                              Asadar:
-la data de.... am depus cererea  de schimbare (prevazuta la art. 3^3, alin. (2) “ Prin excepție de la alin. (1), calitatea prevăzută la art. 3
alin. (1) lit. b) pct. 4, poate fi schimbată, la cerere, conform prevederilor art. 3^2 ) inregistrata cu nr.....
- la data de..... am primit  comunicarea  cu nr........ prin care mi se respinge cererea de dobandirea noului Certificat  cu maotivatia .....
.....(.majoritatea= “lipsa obiectiv” ).
Conform art.9^2, alin (7) a OUG 95/2014, am contestat Decizia  “Comisiei Sanda” la  Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din decembrie 1989,
Contestatie  inregistrata cu nr.. din ... ....; aceasta Comisie fiind instata abilitata prin actul normativ emis de Guvern  sa rezolve amiabil 
Contestatiile. Aceasta Comisie  nu are atributii administratrative, insa este abilitata sa cenzureze deciziile Secretariatului de Stat. Adica,
la fel ca in cazul legii 42/1990 si 341/2004. In conformitate cu prevederile art 6, litera C) ale Legii 202/1998, cu modificarile ulterioare,
 sintezele acestei Comisii se publica in in Monitorul Oficial, Partea a II-a, fiind opozabile erga omnes.  Va reamintesc art.69 din Constitutie,
care spune ca “deputatii si senatorii sunt in serviciul poporului” si “orice mandat imperativ este nul”. Prin urmare, nici macar prin lege
nu i se poate impune unui parlamentar cum sa voteze sau sa “motiveze” de ce a votat asa si nu altfel, iar pretentia dumneavoastra  ca aceasta
 Comisie Parlamentara sa isi “motiveze” votul, este cel putin deplasata!    In conformitate cu art 15^1 din Legea petitiilor
“ Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului şi Presedintelui României se face potrivit reglementarilor proprii.” ! Si CPRD
a decis sa aprobe depunera de catre contestatari de noi probe si dovezi, precum si audierea celor din cele 7 orase nominalizate, ale caror
contestatii  au fost initial respinse!

Dealtfel OUG 95/2014 nu permite depunerea de noi probe si dovezi care sa fie atasate cereri de schimbare a calitatii de “Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”
in cea de “Luptator cu Rol Determinant”!   
Comisia Parlamentara a admis Contestatia mea, cu unanimitate de voturi,   in sedinta din....., Sinteza acestei sedinte fiind publicata in
M. O. Partea a II-a nr.... din .... Va repet: Contestatia mea a fost admisa cu unanimitate de voturi si acest fapt s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei! .
Dumneavoatra, in calitate de persoana particulara si/sau oficiala, aveati posibilitatea contestarii la CPRD, pe baza de probe, in conformitate cu
art. Art. 21^3, alin (1), teza a doua sau direct in instanta/parchet! Pentru ca acest articol are doua categorii de subiecti: contestatari- prima teza
si contestati- teza a doua!  “Contestatarii” sunt persoanele care contesta Decizia “Comisiei” Secretariatului de Stat de respingere a cererii lor, iar “contestatii” 
sunt persoanele carora  li s-a admis cererea de schimbare a calitatii si/sau au primit “Avizul” CPRD in mod nelegal/nejustificat, etc!  Contestatarul ...
“care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, ..” 
este obigat sa respecte prevederile alin. (2). Adica, contestatiile anonime sunt inadmisibile! Acesta prevedere ar fi redundata petru cei care contesta Deciziile
care ii privesc personal (prima teza a alin. (1). E de la sine inteles ca petentul care contesta Decizia care il priveste isi prezinta datele de identificare si
motivele contestatiei!                                         Prevederile art. 21^3, alin. (5) sunt aplicabile DOAR celor care au fost contestati (pe baza de probe,
acte documente, etc.) si li s-a retras avizul CPRD, nicidecum celor carora li s-a admis contestatia si au primit aviz favorabil! “Reanalizeaza documentatia” pentru  ca
Secretariatul de Stat este singura institutie abilitata sa initieze procedura de retragere a certificatului!  Deosebirea dinte contestatari si contestati
este fundamentala si dumneavoastra , ca ministru de resort, stiti sau ar trebui sa stiti acest lucru!
Conform celor 3 (trei!) texte de lege invocate mai jos, va solicit  sa imi eliberati de indata Certificatul cu noua calitate –LRD- intrucat
am primit “Aviz favorabil “ din partea CPRD si aceasta era ultima conditie ce trebuia indeplinita!

Conform  prevederilor OUG 95/2014, art 5,alin (3)” Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor,
cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic,
cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi” . Asadar, dupa emiterea avizului favorabil
de catre CPRD, textul de lege va obliga sa  imi eliberati certificatul fara alte conditionari! Eliberarea acestuia nu  este conditionata de semnatura
Presedintelui Romaniei (cu atat mai putin cand este vorba de o OUG si nu de o lege adoptata de Parlament!).
Si alin (7), al aceluiasi art.5:”
Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3,
va elibera certificatul, cu avizul Comisiei parlamentare, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezenteilegi.", precum si art. 9^2, alin.(4):
“ După admiterea cererilor se procedează la eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant, potrivit metodologiei stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de stat.”, erati OBLIGAT  sa emiteti Certificatul cu noua calitate de
“ Luptator cu Rol Determinant”! Dupa cum lesne poate constata oricine, sunt TREI texte de lege care dispun imperativ ELIBERAREA CERTIFICATULUI
(“noului certificat”) dupa aprobarea contestatiei si acordarea “Avizului favorabil” de catre CPRD!

Nici legea 42/1990 si nici Legea 341/2004 nu au conditionat emiterea Certificatului de emiterea unui Decret prezidential! Faptul ca Art 21^2, alin  (7)
din HG 99/2015 spune ca “Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7,
după atribuirea titlului conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, nu inseamna ca pot fi ignorate prevederile  OUG!   
Acest alineat (7) al HG 99/2015 excede  prevederilor OUG 95/2014 (adauga la lege in mod nepermis!) si are o forta juridica inferioara acesteia,
iar Ordinul de Ministru la care face trimitere art. 9^2, alin (4) este un act inexistent din punct de vedere juridic, intrucat nu a fost publicat in M. O.
desi era mentionat expres de “legiuitor”!  Pe de alta parte H.G si O. M  sunt acte administrative date in baza legii, in vederea punerii in executare si executarii
in concret a acesteia  si nu pot depasi limitele textului de lege in baza caruia se emit!  “Legalitatea” si “aparenta de legalitate”  nu sunt acelasi lucru!
Exemplu pe intelesul oricui: conducerea unui autoturism cu un permis fals.  Aparent, respectati legea pentru ca aveti permis; in fapt, comiteti o infractiune
pentru ca acesta nu are baza legala! Cam asa a fost condus SSPR-ul  si de aceea majoritatea “soferilor” au fost “trasi pe dreapta”!  Faptul ca fostul Secretar de Stat
a interpretat  si aplicat legea “dupa ureche”, inversand ordinea demersurilor administrative , nu va scuteste de raspundere si nu inseamna ca trebuie sa-i continuati “opera”! 
Asa cum am precizat mai sus, presedintele  Romaniei nu poate emite un Decret de atribuire a titlului de “Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989” fara a retrage
 precedentul Decret! Nu exista text de lege care sa permita  doua Titluri (“Brevete”) cu 2 calitati diferite pentru aceeasi persoana! Mai devreme sau mai tarziu va fi nevoit
sa retraga unul dintre ele si momentul va fi cel putin jenant pentru Presedinte!  In momentul de fata, toti cei care au dobandit  calitatea de “LRD” au si calitatea de “LRM”,
chiar daca au predat “cartonul”! Intrebat despre “problemele cu Rolul Determinant, presedintele Johannis a raspuns ca “intreaga raspundere o poarta Secretarul de Stat”, iar
 “raspunderea”  poate insemna chiar si “bratari”! Si cand v-ati asumat functia, v-ati asumat si raspunderea!
     
Rezumand:  Intrucat indeplinesc TOATE conditiile prevazute de OUG 95/2014, va rog sa dispuneti masurile legale pentru eliberarea certificatului de
“Luptator cu Rol Determinant” si punera mea in drepturile prevazute de lege.
Pe scurt: Respectati LEGEA, domnule ministru!
Va mai reamintesc si faptul ca, in conformitate cu motivarea urgentei,  sistarea indemnizatiilor “ a condus la probleme sociale grave
(credite neachitate care au generat executări silite, abandonuri şcolare, boli, decese)”  si eu ma aflu in  continuare in situatia extrem de grava,
descrisa in preambulul OUG 95/2014, pentru ca dumneavoastra refuzati  cu obstinatie  sa aplicati prevederile legale. Si sunteti  singura persoana abilitata de lege,
in acest caz.  Ba, mai mult! Articolul 13 din legea 341/ 2004, VA OBLIGA !                                                                                                                                                                                                                 Imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor competente  pentru realizarea dreptului si recuperarea daunelor pricinuite  de “Comisia” prezidata de dumneavostra,
in solidar cu Secretariatul de Stat.  Pentru ca fiecare zi din viata mea are o valoare inestimabila si 3 ani de asteptare inseamna  foarte mult timp! Inacceptabil de mult!
Precizez ca prezenta constituie totodata si Plingere prealabila, atat imotriva Deciziei nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 , pozitia......,
cat si pentru faptul ca imi refuzati nejustificat eliberarea  de indata a Certificatului cu noua calitate pentru care am optat: “Luptator cu rol Determinant”
si indeplinirea celorlalte proceduri administrative, prevazute de lege!
Pentru cele trimise prin posta cu confirmare de primire: “Va rog sa imi comunicati, in scris, numarul de inregistrare a prezentei petitii, prin e-mail la adresa,
................... sau in oricare alta  modalitate.
   Va rog ca raspunsul sa fie sris si motivat juridic, conform art 13 din OG 27/2002 (legea petitiilor).

In speranta rezolvarii amiabile si cu celeritate a cererii mele, va multumesc anticipat! 
Cu Stima,  Xxxxxx Yyyyyy
Nu uitati sa semnati si olograf!
Bucuresti, xx.xx. 2018
    Domnului  Secretar  de Stal al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea  meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist       
instaurat in Romania in perioada  1945-1989
Nota! Ce am scris cu albastru sunt precizari  facute mai mult pentru instanta !
Cu mici modificari  si invocarea temeiului de drept, aceasta devine cerere de chemare in judecata! Avocatul, oricat de modest ar fi, stie ce si cum sa faca.
Dati-i sa citeasca intai acest document, dupa care ii povestiti ce vreti dumneavoastra sau ce va intreaba el!  Daca va cere “comision de succes”, cautati altul!
Foarte important: Formulati cel putin  2 capete de cerere: 1) anularea Deciziei 129/.../..../...., “cel putin in ceea ce ma priveste – pozitia nr.....” si 2)
Obligarea SSPR la emiterea Certificatului de “ Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 – Luptator cu Rol Determinant” si
indeplinirea celorlalte proceduri administrative prevazute de lege. 
(Adica, inmanarea certificatului,  inaintarea documentatiei catre presedintie,
in vederea emiterii decretului (aveti deja  un brevet de “Luptator pentru Victoria Revolutiei”. Daca presedintele emite sau nu-OUG nu e lege si 
poate fi respinsa sau modificata!- si transmiterea adeverintei catre Casa de Pensii!) . Sanda a inversat ordinea procedurilor administrative
si fraierii au inghitit galusca (inclusiv presedintia!).
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2361
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4008 : Octombrie 25, 2018, 16:19:11 »

De la Marcel citire! ...

ATENTIE!  Am completat Cererea de chemare in judecata (scris cu rosu!) pentru ca mi-a atras atentia domnul Farcas ca aceasta Decizie 129, 
nu v-a fost comunicata   si nici publicata undeva!


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul,.................................. domiciliat în ............................................. ..............................................,
avand CNP.............., telefon ............. , e-mail .............., în calitate de “Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” –
 “Luptator cu Rol Determinant”- calitate dobandita in urma Contestatiei mele depusa la CPRD in data de ....... , admisa la data de ......... si publicata
in M. Of. Nr...... din ....... , conform Dosarului nr. ........./2015,
Motivat de faptul ca, desi am facut nenumarate demersuri, nici pana la aceasta data nu mi s-a eliberat Certificatul de “ Luptator pentru Victoria Revolutiei
Romane din Decembrie 1989- Luptator cu Rol Determinant” , precum si de faptul ca nu am nu am fost pus in drepturile materiale banesti acordate prin lage
posesorilor acestui Certificat,                     In temeiul art 1, alin (4) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare,                   
Chem în judecată pe:
1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilorîmpotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,
 - denumit în continuare Secretariatul de stat-, cu sediul in Bucuresti, Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B, etaj 3, sector 1,
tel: (4021) 319.86.26 (4021)319.86.27 fax: (4021) 319.86.28 e-mail: cabinet@sspr.gov.ro, reprezentata prin Secretarul de Stat
2) Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989,denumita in continuare CPRD si care functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei,
cu sediul in Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro, reprezentata de presedintele Comisiei,
domnul Sefer George Cristian
Pentru obligatia de a face:
1) Transmiterea de catre CPRD , catre Secretariatul de Stat a documentelor privind admiterea Contestatiei mele conform pozitiei nr. ......
(dosar nr. ... din sedinta de lucru din ........
2) Eliberarea de catre Secretariatul de Stat a certificatului meu de “Luptator cu Rol Determinant”
3) Eliberarea de catre Secretariatul de Stat a documentatiei pentru punera in plata, conform prevederilor legale, si indeplinirea celorlalte
proceduri administrative prevazute de lege.
In subsidiar, va rog sa dispuneti anularea Deciziei 129/ 13.08. 2018, cel putin in ceea ce ma priveste (pozitia .... ), intrucat aceasta este in mod
vadit abuziva si nelegala :
- Abuziva intrucat ignora ADMITEREA CONTESTATIEI de catre CPRD – comisie Parlamentara cu atributii de control a activitatii Secretariatului de Stat,
abilitata prin Lege sa rezolve si contestatiile privid acordarea acestui Certificat,
- Nelegala pentru ca este invocat un temei juridic fals, respectiv art. 21^3 alin.(4) și (5) din H.G. nr. 99/2015, care se refera la persoanele
contestate ca ar fi primit “Aviz favorabil” din partea CPRD sau li s-a admis cererea de catre Secretariatului de Stat in mod nemeritat/fraudulos/etc. ,
 nicidecum la cei care contesta la CPRD Decizia Secretariatului de Stat de respingere a cererii lor! Este suficienta cunoasterea limbii romane pentru
intelegerea si aplicarea art . 21^3 din H.G. 99/2015 (citit in integralitatea sa!).   
In plus, Decizia nr.129 din data de 13.08.2018, încheiată în baza procesului-verbal nr.18/COMISIE/3/13.08.2018, nu mi-a fost comunicata si nici nu a fost publicata! (Nici “Decizia 129/13.08.2018” si nici “Procesul-verbal nr.18/COMISIE/3/13.08.2018”!)
- In fapt:
Am depus la Secretariatul de Stat, la data de ...... cu nr. de inregistrare .................. Cererea de schimbare a calitatii de “Luptator Remarcat prin fapte Deosebite”
in aceea de “Luptator cu Rol Determinant”, cerere ce a facut obiectul Dosarului nr.... /2015. Prin Decizia nr. .... din......, pozitia ...., cererea mea a fost respinsa.
In termen procedural, la data de ............ , inregistrata cu nr..... . am contestat la CPRD aceasta Decizie. In sedinta din ........ , CPRD mi-a admis Contestatia,
asa cum rezulta din “Sinteza lucrarilor Sedintei din data de ....... , publicata in M. Of. Nr. ... din ...... Am asteptat eliberarea Certificatului (noului Certificat),
precum si documentele de punere in plata, insa, in urma demersurilor mele, mi s-a raspuns ca CPRD nu a trimis documentele privind admiterea Contestatiei mele.
(daca aveti documentul, precizati nr. si data!). Am facut “plangere prealabila ( nr si data!) , precum si revenire la Plangerea prealabila
( nr. si data... ultima postata de mine si pe care v-am recomandat sa o trimiteti la SSPR=extrem de utila in instanta! O puteti depune inainte de prezenta si sa o anexati!)
Cum, de la data de .... (data depunerii la sspr a cererii de LRD!) au trecut mai bine de 3 ani (trei ani!) si cererea mea nu a fost solutionata, ma vad obligat sa actionez
pe cale judiciara, pentru a intra in drepturile legale, prevazute imperativ de Legea 341/2004, modificata de OUG 95/2014 si OG 1/2015.
In concluzie,
Rog onorata instanta sa dea curs cererii mele si sa fixeze termen de judecata , pentru obligarea paratelor sa se coformeze prevederilor legale.
In Drept,
-Art 1, alin (1) din Legea 554/ 2004
-Dispozitile L 341/2004, asa cuma fost ea modificata prin OUG 95/2014 si O.G 1 /2015.
Probe
Proba cu acte , interogatoriul paratelor si orice alta proba solicitata de instanta.
Anexez copii in 3 exemplare, cate una pentru fiecare parte si una pentru instanta (una o pastrati, sa stiti ce ati scris!) a urmatoarelor acte:
- Buletin
- Cerere pentru calitatea de “Luptator cu Rol Determinant”!
- Adresa Secretariatului de Stat nr... din .... (de respingere a cererii, primita de la sspr!)
- Contestatia depusa la CPRD
- Hotararea (Sinteza) CPRD de aprobare a Contestatiei
- M. Of nr. din ( daca il aveti! Il puteti depune si ulterior. E cea mai importanta PROBA!)
- Plangere Prealabila....
- Revenire la “Plangerea Prealabila” (ultima postata de mine si intitulata Petitie!)
- Orice alt act pe care il considerati necesar sau util.
Depun prezenta in 3 exemplare; cate unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta.
Localitatea .... data Numele si semnatura olografa!


 Domnului presedinte al Tribunalului ..........
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4009 : Octombrie 25, 2018, 19:29:46 »

Cateva precizari .
“Modelele” au caracter orientativ! Recomand angajarea unui avocat! Dar nu pe sume exorbitante sau  cote procentuale din suma primia retroactiv (25-30%!!). “Comisionul de succes” il poate constitui  suma primita pentru daunele materiale/morale pretinse  sau procente din aceasta. (Nu sunt in cauza, insa eu as solicta plata acestora de la “Comisia” SSPR  in solidar cu institutia! Cine greseste, plateste!)
-Solicitati si cheltuieli de judecata! “Daunele” pot fi solicitate si separat, in functie de strategia avocatului. Am redactat acest “Model” de chemare in judecata la rugamintea unor presedinti de asociatii care s-au plans ca avocatii cer sume mari + cote procentuale si oamenii nu au bani si mai au la dispozitie doar cateva zilei. E posibil “sa va descurcati” si singuri, insa sansele de castig sunt infinit mai mari cu avocat!                                                                             
 - Am scris ca sunteti “Luptator cu Rol Determinant” pentru ca odata cu admiterea Contestatiei de catre CPRD si publicarea acestui fapt in M. Of., practic ati dobandit aceasta calitate! Tocmai asta cereti instantei:  SA CONSTATE CA ATI DOBANDIT ACEASTA CALITATE , SA OBLIGE SSPR-UL SA VA ELIBEREZE CERTIFICATUL SI SA VA PUNA IN PLATA!  Aveti deja  “Brevet” de “Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”!  Presedintele NU SEMNEAZA  “noile certificate”! Presedintele poate emite Decrete in baza unei Legi, nu a unei OUG!  Dealtfel a invocat drept  temei  juridic  articole din “Legea 341/2004”,  nicidecum din OUG 95/2014! Probabil nu stia ca OUG 95/2014 nu a fost a aprobata (nici pana acum!) de Parlament! Sau .....  Oricum, temeiul  juridic invocat de Excelenta  Sa  NU EXISTA!   Dar asta nu-i treaba noastra. Certificatul este perfect valabil!
-Pentru a fi mai convingatori, puteti anexa  si “Brevetul” (ca altul nu va mai primi nimeni!).
Recomandabil ar fi sa depuneti Contestatie la CPRD (modelul de mai jos!) si sa anexati  copia. Nu are relevanta juridica, insa faptul ca le-a admis  aprioric (“in principiu”) cantareste in instanta pentru ca este punctul de vedere al Parlamentului!
Succes!

  Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro
 


                                                                 Domnule Presedinte,
 Subsemnatul............. domiciliat in.......... Str........ bloc..  etaj..... ap....   sector/judet  , e-mail ........ , tel. ............,  v a adresez prezenta
                                                                           Petitie
 Prin care contest  Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 ( pozitia......) , care este in mod vadit nelegala si abuziva.
Anexez prezentei si o copie a Petitiei ( inregistrata cu nr , din......) adresata SSRML, pe care o consider parte integranta a prezentei Petitii. (ultima postata de mine, dar ... fara explicatii si comentarii!)
 Asa cum am aratat in aceasta, SSRML , prin  Decizia nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018, ignora atat prevederile legale cat si Hotararile adoptate de CPRD si publicate in Monitorul Oficial. Tinand cont de argumentatia (cu texte de lege!) expusa in Petitia ( Revenirea la Plangerea Prealabila) anexata prezentei, cat si de Hotararea Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989  adoptata la data de 15.10 2018 de “admitere in principiu” a acestor contestatii, va rog sa analizati si solutionati prezenta Contestatie, conform propriilor proceduri.  Avand in vedere prevederile art 69 alin (1): “ În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.”, precum si Obiectul de activitate al CPRD, va imputernicesc sa intreprindeti  toate demersurile pe care le considerati necesare  si utile pentru respectarea Hotararilor CPRD si a  legii 341/2004, asa cum a fost modificata prin OUG 95/2014 si OG 1/2015, precum si pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate pentru nerespectarea acestora.  Pentru ca in viitor sa nu se mai repete astfel de situatii!
 Va multumesc si va doresc succes!
 Localitatea, data ...
                                                                                           Cu stima,
                                                                  Nume, prenume si semnatura olografa.

                          Domnului presedinte al CPRD
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4010 : Octombrie 25, 2018, 22:26:40 »

Multumirile noastre domnului Silviu pentru ajutorul acordat.
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4011 : Octombrie 26, 2018, 00:23:00 »

Domnule Marcel Dumitrescu, imi permit sa fac un scurt comentariu, - fara nicio altfel de tenta, de data aceasta -,  vis-a-vis de precizarile dv.. :
"Presedintele NU SEMNEAZA “noile certificate”! Presedintele poate emite Decrete in baza unei Legi, nu a unei OUG! Dealtfel a invocat drept temei juridic articole din “Legea 341/2004”, nicidecum din OUG 95/2014! Probabil nu stia ca OUG 95/2014 nu a fost a aprobata (nici pana acum!) de Parlament! Sau ....."
De semnat, - Presedintele Romaniei fiind - , poate semna orice doreste;  in limita atributiunilor sale, bineinteles.   Dar ... : ... "Probabil nu stia" ... "Sau ....." ...  !?  !?  !?
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4012 : Octombrie 26, 2018, 09:57:10 »

Despre domnul presedinte,
Eu am spus in trei cuvinte,
Ce intreaga tara vede
Si se face ca nu crede!

Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4013 : Octombrie 26, 2018, 10:50:24 »

Felicitari pentru frumosul si totdata, f.adevaratul  (din nefericire )  catren!
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4014 : Noiembrie 09, 2018, 13:03:07 »

Unii colegi au inceput sa primeasca si "Procesul-verbal"nr.... in baza caruia a fost emisa Decizia 129. Punctul meu de vedere (motive ce pot fi invocate in instanta)
 (Conform Dreptului Administrativ)Anularea/nulitatea actelor administrative. Motive:
-    Poarta semnatura unor persoane manifest incompetente (cei 2 consilieri nu au competente in acest domeniu)
-    „Comisia” SSPR „Rezolva” o problema care este de competenta CPRD sau a instantei.
Inalcarea legii este atat de evidenta incat se impune anularea lor. Emiterea respectivului act nu era obligatorie si nici necesara!
Prin aprobarea Contestatiei, CPRD a infirmat/revocat Decizia SSPR de respingere a cererii de schimbare a calitatii LRM in LRD.
Personalul din aparatul propriu (la cabinetul demnitarului) nu poate exercita prerogative de putere publica!  Asadar, participarea, votul si semnatura domnilor Hamar si Cristea sunt nule de drept.
Doar functionarii publici au dreptul de a exercita prerogative de putere publica.

Asemanari si deosebiri: Sanda a numit ( bagat in....)numai functionari publici. Mester si-a numit (bagat(?!)) si prietenii!

Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4015 : Noiembrie 09, 2018, 14:26:34 »

" Asemanari si deosebiri: Sanda a numit ( bagat in....)numai functionari publici. Mester si-a numit (bagat(?!)) si prietenii! "     Sunteti sigur ...  !?     Eu, nu ...  !!!  
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4016 : Noiembrie 19, 2018, 00:45:04 »


Un coleg m-a rugat sa-l ajut la redactarea unei Contestatii a  P-V Nr 18/ Comisie/13.08/2018 si a “Deciziei 129”.Nu este anexata o copie a Deciziei 129 , ci doar a P-V 18. Buna si asta!
Ce am constatat:
1)Ca actul care trebuie contestat este un “ceva”, un fel de instiintare/comunicare, intitulat “Catre”!
2) Ca mi se aduce la cunuostinta (nu e cazul meu!) ca CPRD a aprobat “Contestatia” mea si, prin urmare, am dobandit CALITATEA de “ Luptator cu Rol Determinant”, prin “Sinteza” din ...... publicata in M. O. Nr.  ..  din... ( [i]ca TITLUL de “luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” il am prin “Decret” prezidential = “Brevet”!)  [/i]

Important!
 “Titlul” e una , “Calitatea” e alta! PRESEDINTELE ACORDA TITLURI, NU “CALITATI”! ( Constitutie, Art. 94, a).
3) Ca, chiar daca CPRD a aprobat Contestatia mea si a transmis avizul, cererea mea de SCHIMBARE a “calitatii” de LRM in LRD (“prin exceptie”, conf. Art 3^3. Alin (2), din OUG 95)  a fost RESPINSA!
4) (si cel mai important!) Ca, personal, NU MI SE REPROSEAZA NIMIC!  “Vinovata” ar fi CPRD ca nu ar fi transmis “documentele” in baza carora mi-a fost admisa Contestatia. 
Precizari:
- In majoritatea cazurilor, “Documentele” au fost Contestatia propriu-zisa, cu argumentatia/explicatiile si, eventual, un “Memoriu” inclus in Contestatie sau atasat acesteia. Daca acestea trebuiau transmise sau nu catre SSPR , in copie/original, hotaraste CPRD, conform art 15^1 ,OG 27/2002 si Regulamentelor Parlamentului. Guvernul , si cu atat mai putin un Secretar de Stat (initiator sau executant al OUG) , nu pot impune Parlamentului o anumita conduita! Vezi HG 99/2015. Art. 21^3 , alin (4) “În termen de 30 de zile de la data depunerii contestației, Comisia Parlamentară comunică contestatarului și Secretariatului de Stat modul de soluționare a acesteia. În cazul admiterii contestației va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2)”. CPRD NU COMUNICA NICIUNUI PETENT! Publica in M.O. Hotararea! Atat si este suficient, fiind opozabila erga omnes! Au fost cazuri cand   au rezolvat contestatia dupa2 ani!
- In multe cazuri, Contestatia s-a aprobat in urma unei audiente! Si....vorbele nu se pot pune la  dosar!
-In unele cazuri ( am auzit!) CPRD a acceptat si noi probe/dovezi/etc. , insa nu exista un art./alineat in OUG 95/2014 care sa permita depunerea de noi probe/acte/ documente. Parlamentul este suveran, SSPR-ul NU! El doar pune in executare si executa, in concret, legea!  Sa indice SSPR-ul textul de lege care permite depunerea de noi probe! Venim cu roaba!
Si acum, SURPRIZA: Cereti instantei de Contencios Administrativ sa constate nulitatea Ordinului Ministrului (nepublic!) de infiintare a “Comisiei” , intrucat din aceasta fac parte doua persoane care, nu doar ca nu sunt fuctionari publici (singurii care au dreptul de a exercita  prerogative de putere publică- art 2, alin (3), literele a) si c) din L 188/1999- in cazul de fata), ci NU SUNT NICI MACAR ANGAJATI AI INSTITUTIEI!Pe cale de consecinta, anularea P-V18 si Decizia 129.  Cele doua persoane sunt:Hamar Alpar Beniamin- Director de  cabinet al demnitarului  si Romulus Cristea-consilier la cabinetul demnitarului. Angajatii Cabinetului demnitarului  “NU SUNT ANGAJATII INSTITUTIEI” (Vezi OG 32/1998!)
Aici lucrurile sunt clare si anularea Deciziei 129 este o simpla formalitate. Recomand sa depuneti o “Plangere prealabila” atat la SSPR cat si la CPRD, prin care sa solicitati anularea Deciziei pe motivul mai sus invocat.  Pentru instanta, termenul este de 6 luni, nu de 30 de zile!
 P.S. Se pare ca nici doamna Cristina Cechi din “Comisia Sanda” (O.M. 30/2015-tot nepublic!) nu era functionar public! Cum am mentionat mai sus, doar functionarii publici au dreptul de a exercita prerogative de putere publica. Aici lucrurile sunt mai complicate. Este posibil sa existe norme care deroga de la reglementarea generala a materiei (Legea 188/1999). Chiar daca nu exista termen pentru a cere anularea pe motiv de  nelegalitate a unui act administrativ  (“Art. 4: Excepţia de nelegalitate(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.”), la noi, justitia e si surda, nu doar oarba.  Anularea O.M 30/2015 ar duce la nulitatea TUTUROR Deciziilor “Comisiei Sanda” (atat a celor  de respingere, cat si a celor de admitere! ). Adica, practic ar arunca in aer aberatia juridica numita OUG 95/2014.  Revolutia nu s-a incheiat in 22 dec. 1989, ora 12 si 10 minute! Chiar daca comunismul si comunistii au “fugit” cu elicoperul lui Ceausescu, MENTALITATEA DICTATORIALA a ramas si  orice parlit ajuns in functie publica se crede un “Ceausescu” pe domeniul “pastorit” de el!  Acum, aveti ceva “munitie”! Dovediti ca sunteti Luptatori! Macar pentru proprile drepturi. Succes!
Atentie! Contenciosul administrativ este un domeniu de mare finete si sensibilitate! Cetateanul se lupta in instanta  cu puterea!  Dar si Justitia este parte a PUTERII! Cautati avocat specializat in Contencios Administrativ!
[/b]
[/b][/size][/size]
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2361
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4017 : Noiembrie 19, 2018, 22:53:35 »Un coleg m-a rugat sa-l ajut la redactarea unei Contestatii a  P-V Nr 18/ Comisie/13.08/2018 si a “Deciziei 129”.
Nu este anexata o copie a Deciziei 129 , ci doar a P-V 18. Buna si asta!
Ce am constatat:
1)Ca actul care trebuie contestat este un “ceva”, un fel de instiintare/comunicare, intitulat “Catre”!
2) Ca mi se aduce la cunostinta (nu e cazul meu!) ca CPRD a aprobat “Contestatia” mea si, prin urmare,
am dobandit CALITATEA de “ Luptator cu Rol Determinant”, prin “Sinteza” din ...... publicata in M. O. Nr.  ..  din...
( ca TITLUL de “luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” il am prin “Decret” prezidential = “Brevet”!) 
Important!
 “Titlul” e una , “Calitatea” e alta! PRESEDINTELE ACORDA TITLURI, NU “CALITATI”! ( Constitutie, Art. 94, a).
3) Ca, chiar daca CPRD a aprobat Contestatia mea si a transmis avizul, cererea mea de SCHIMBARE a “calitatii” de LRM in LRD
(“prin exceptie”, conf. Art 3^3. Alin (2), din OUG 95)  a fost RESPINSA!
4) (si cel mai important!) Ca, personal, NU MI SE REPROSEAZA NIMIC!  “Vinovata” ar fi CPRD ca nu ar fi transmis “documentele”
in baza carora mi-a fost admisa Contestatia. 
Precizari:
- In majoritatea cazurilor, “Documentele” au fost Contestatia propriu-zisa, cu argumentatia/explicatiile si, eventual,
un “Memoriu” inclus in Contestatie sau atasat acesteia. Daca acestea trebuiau transmise sau nu catre SSPR , in copie/original,
hotaraste CPRD, conform art 15^1 ,OG 27/2002 si Regulamentelor Parlamentului. Guvernul , si cu atat mai putin un Secretar de Stat
(initiator sau executant al OUG) , nu pot impune Parlamentului o anumita conduita! Vezi HG 99/2015. Art. 21^3 , alin (4)
“În termen de 30 de zile de la data depunerii contestației, Comisia Parlamentară comunică contestatarului și Secretariatului de Stat
modul de soluționare a acesteia. În cazul admiterii contestației va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare,
depuse conform alin. (2)”
. CPRD NU COMUNICA NICIUNUI PETENT! Publica in M.O. Hotararea! Atat si este suficient,
fiind opozabila erga omnes! Au fost cazuri cand   au rezolvat contestatia dupa2 ani!
- In multe cazuri, Contestatia s-a aprobat in urma unei audiente! Si....vorbele nu se pot pune la  dosar!
-In unele cazuri ( am auzit!) CPRD a acceptat si noi probe/dovezi/etc. , insa nu exista un art./alineat in OUG 95/2014
care sa permita depunerea de noi probe/acte/ documente. Parlamentul este suveran, SSPR-ul NU! El doar pune in executare si executa,
in concret, legea!  Sa indice SSPR-ul textul de lege care permite depunerea de noi probe! Venim cu roaba!
Si acum, SURPRIZA: Cereti instantei de Contencios Administrativ sa constate nulitatea Ordinului Ministrului
(nepublic!) de infiintare a “Comisiei” , intrucat din aceasta fac parte doua persoane care, nu doar ca nu sunt fuctionari publici
(singurii care au dreptul de a exercita  prerogative de putere publică- art 2, alin (3), literele a) si c) din L 188/1999- in cazul de fata),
ci NU SUNT NICI MACAR ANGAJATI AI INSTITUTIEI!Pe cale de consecinta, anularea P-V18 si Decizia 129.
Cele doua persoane sunt:Hamar Alpar Beniamin- Director de  cabinet al demnitarului  si Romulus Cristea-consilier la cabinetul demnitarului.
Angajatii Cabinetului demnitarului  “NU SUNT ANGAJATII INSTITUTIEI” (Vezi OG 32/1998!)
Aici lucrurile sunt clare si anularea Deciziei 129 este o simpla formalitate. Recomand sa depuneti o “Plangere prealabila” atat la SSPR cat si la CPRD,
prin care sa solicitati anularea Deciziei pe motivul mai sus invocat.  Pentru instanta, termenul este de 6 luni, nu de 30 de zile!
 P.S. Se pare ca nici doamna Cristina Cechi din “Comisia Sanda” (O.M. 30/2015-tot nepublic!) nu era functionar public!
Cum am mentionat mai sus, doar functionarii publici au dreptul de a exercita prerogative de putere publica. Aici lucrurile sunt mai complicate.
Este posibil sa existe norme care deroga de la reglementarea generala a materiei (Legea 188/1999).
Chiar daca nu exista termen pentru a cere anularea pe motiv de  nelegalitate a unui act administrativ  (
Art. 4: Excepţia de nelegalitate(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia,
poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.
”),
la noi, justitia e si surda, nu doar oarba.  Anularea O.M 30/2015 ar duce la nulitatea TUTUROR Deciziilor “Comisiei Sanda”
(atat a celor  de respingere, cat si a celor de admitere! ). Adica, practic ar arunca in aer aberatia juridica
numita OUG 95/2014. 
Revolutia nu s-a incheiat in 22 dec. 1989, ora 12 si 10 minute! Chiar daca comunismul si comunistii au “fugit” cu elicoperul lui Ceausescu,
MENTALITATEA DICTATORIALA a ramas si  orice parlit ajuns in functie publica se crede un “Ceausescu” pe domeniul “pastorit” de el! 
Acum, aveti ceva “munitie”! Dovediti ca sunteti Luptatori! Macar pentru proprile drepturi. Succes!
Atentie! Contenciosul administrativ este un domeniu de mare finete si sensibilitate! Cetateanul se lupta in instanta  cu puterea! 
Dar si Justitia este parte a PUTERII! Cautati avocat specializat in Contencios Administrativ!

Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4018 : Noiembrie 29, 2018, 11:19:54 »

Desi textul este trunchiat, din motive evidente, cred ca rezultatul acestei hotarari civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, din data de 5 noiembrie a.c.) - obiectul dosarului find obligatia de a face NCPC - prezinta un interes deosebit pentru toti, sau cel putin pentru cei implicati in demersuri similare.
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4019 : Noiembrie 29, 2018, 11:21:00 »Memorat
Pagini: 1 ... 266 267 [268] 269
Schimbă forumul: