Main Content:

Pagini: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22

LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!

 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #195 : Iunie 28, 2012, 17:37:02 »

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   

Pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
- în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată*),a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**), se modifică , astfel:

            ART. I.

            ART. 4, va avea următorul cuprins :
    (2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
    a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,00;
    b) fiecare dintre părinţii celui decedat - un coeficient de 0,50;
    c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află - un coeficient de 1,00.
    (3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
    a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;
    b) 1,65 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
    c) 1,40 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
    d) 1,15 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
    e) 1,00 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

    (4) De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,00 la câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor, beneficiază de o indemnizaţie lunară în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi beneficiari ai legii.

ART. II. Modificarea coeficienţilor de ierarhizare cuprinşi mai sus – operează doar pe perioada 01.07. – 31.12.2012

ART III . ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2010
privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins

    ART. 1
    Fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă sumele reprezentând indemnizaţii restante ce se achită beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la art. 4 şi la art. 5 alin. (1) lit. m) din aceeaşi lege.

    ART. 2
    Indemnizaţii restante, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă indemnizaţiile aferente perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor prevăzut de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi luna în care se solicită efectuarea plăţii acestora la instituţiile competente, conform legii.

    ART. 3
    (1) Plata indemnizaţiilor restante prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face eşalonat, începând cu anul 2012, de casele judeţene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, de casele de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după cum urmează:

    a) în situaţia indemnizaţiilor restante al căror cuantum depăşeşte valoarea a 20 de salarii medii brute:
    - în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea sumei restante;
    - în anul 2013 se plăteşte 20% din valoarea sumei restante;
    - în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea sumei restante;
    - în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea sumei restante;
    - în anul 2016 se plăteşte 25% din valoarea sumei restante;

    (2) Salariul mediu brut prevăzut la alin. (1) este câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului 2012.

    ART. 4
    Sumele cu titlu de indemnizaţii restante, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se actualizează la data plăţii cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

    ART. 5
    Prevederile privind plata eşalonată a indemnizaţiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor ale căror cereri pentru preschimbarea certificatelor prevăzute de lege au fost depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu au fost soluţionate până la această dată.

    ART. 6
    (1) Prevederile privind plata eşalonată a indemnizaţiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor cărora li s-au acordat aceste drepturi în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile.

    (2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), pe perioada eşalonării plăţilor restante, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, orice cerere de executare silită se suspendă de drept.

ART. 7
În cazul decesului titularului dreptului obţinut în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au , jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, sumele restante prevăzute în cuprinsul OUG 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, vor fi acordate moştenitorilor legali ai defunctului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR  VIOREL PONTA

 

                                Contrasemnează:

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,

                            Mariana Câmpeanu

                         Ministrul finanţelor publice,

                              Florin Georgescu

                     Secretariatul de Stat pentru Problemele

                        Revoluţionarilor din Decembrie 1989

                                  Sorin Vintilă Meşter


Comunicat aparut nu de mult pe siteul SSPR-ului, precum si altele.
Memorat
 • mihai377
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1631
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #196 : Iunie 28, 2012, 17:54:40 »

NU SE SPUNE NIMIC DE RESTANTELE DE ANUL ACESTA.
Memorat

Nu critica , nu condamna si nu te plange.
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #197 : Iunie 28, 2012, 19:03:36 »

 ,,Pe anul 2012 nu se acordă,, deci pînă la apariţia ordonanţei pt anul acesta  nimic.( Din păcate)
Memorat
 • Misu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 882
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #198 : Iunie 28, 2012, 19:12:43 »

Din iulie se dau indemnizatiile
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #199 : Iunie 29, 2012, 15:47:16 »

Nu-mi sta in fire sa dau cu periuta dar, conform temei topic-lui nu pot sa nu remarc ca SS-ul nostru si-a tinut promisiunea, Legea 341/2004 nu se modifica decat in sensul stabilirii "modificarii coeficienţilor de ierarhizare cuprinşi in proiecul de Ordonanta de Urgenta si operează doar pe perioada 01.07. – 31.12.2012", dar ce consider mai important este ca, in sfarsit potrivit si Notei de Fundamentare, litera legii se va respecta intocmai. Nu pot decat sa acord decamdata, o bila alba SS-ului. "Si asa s-a inceput eliminarea impostorilor." Vom urmari vointa politica daca propunerea ajunge in sedinta guvernului.
Tineti aproape, mariti ochii si ciuliti bine urechile.
Memorat
 • DAN IOSIF
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 244
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #200 : Iulie 02, 2012, 15:51:07 »

INTERESANT SCANDAL ACUM CU CEREREA DE ELIBERARE A LUI CUTEAN CRED CA ACEST LUCRU VA BLOCA ASA ZISA ORDONANTA DECI LA REVEDERE INDEMNIZATIE!!!
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #201 : Iulie 02, 2012, 16:08:36 »

Posibil să ai dreptate, dar să rămânem pe poziţii. Interesant este, intr-un fel sau altul, de ce Comisia Parlamentară nu l-a audiat pâna la această dată pe Cutean, rămâne de analizat situaţia, "totul e bine când se termină cu bine".
Memorat
 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #202 : Iulie 02, 2012, 18:27:03 »

EU NU INTELEG O TREABA;COMISIA NU TREBUIA SA-L AUDIEZE MAI INTAI SI APOI SA-SI FACA TREABA JUSTITIA.SAU LA NOI E TAMAN INVERS MAI INTAI FACI PARNAIE SI APOI TE JUDECA.EU BANUIESC CA ASTEA SUNT MOTIVE DE A TRAGE DE TIMP PANA LA ALEGERI,MAI TREBUIE SA NE PACALEASCA ODATA.
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #203 : Iulie 02, 2012, 18:52:43 »

Cutean ar fi sesizat Comisia Parlamentară dar acesteia se făcea că... dar mai bine citeşte aici http://www.jurnalul.ro/special/parlament-cerere-eliberare-cutean-617105.htm
Memorat
 • Misu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 882
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #204 : Iulie 02, 2012, 23:43:47 »

Cutean ar fi sesizat Comisia Parlamentară dar acesteia se făcea că... dar mai bine citeşte aici http://www.jurnalul.ro/special/parlament-cerere-eliberare-cutean-617105.htm

HeHeHe uite de unde se trage taierea indemnizatiilor
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #205 : Iulie 02, 2012, 23:55:26 »

INTERESANT SCANDAL ACUM CU CEREREA DE ELIBERARE A LUI CUTEAN CRED CA ACEST LUCRU VA BLOCA ASA ZISA ORDONANTA DECI LA REVEDERE INDEMNIZATIE!!!

PRIN INCHEIERE,INSTANTA A CERUT GUVERNULUI ROMANIEI SI PRIMULUI MINISTRU SA-SI EXPRIME POZITIA FATA DE ADRESA SSPR SI SA SE PRECIZEZE DACA GUVERNUL ROMANIEI ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU ACEASTA CERERE..
ACEIASI ADRESA INAINTATA PRESEDINTELUI SENATULUI SI CAMEREI DEPUTATILOR..
URMATORUL TERMEN; 10 IULIE,EXACT IN PERIOADA CIND ORDONANTA TREBUIE SA FIE SUPUSA APROBARII: CE PARERE AVETI?


PS: PUTEAU SA-L SCOATA ALTFEL: CERERE DIN PARTEA ASOCIATII PENTRU PRESTARE DE MUNCA LA SEDIUL ASOCIATIEI CU ACHITAREA CONTRAVALORII DE CATRE ASOCIATIE...ERA O CHESTIE MAI DISCRETA,INTELIGENTA.......
VARIANTA 2- SA CEARA ASISTENTA RELIGIOASA SI INSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU BIBLIC....APOI,SUSPENDATA EXECITAREA SAU INTRERUPTA PRIN CEREREA SI GARANTIA UNEI COMUNITATI RELIGIOASE...MAI INTREBATI FRATILOR INAINTE DE A FACE ERORI!
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #206 : Iulie 02, 2012, 23:58:25 »

CE SE INTIMPLA DACA RASPUNSUL PRIMULUI MINISTRU E CONTRADICTORIU?
ESTE ASTEPTAT LA COTITURA,NU?
LA FEL  SI CU RASPUNSUL DIN PARTEA CELOR DOUA CAMERE.....
Memorat
 • Marius
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1077
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #207 : Iulie 03, 2012, 00:58:21 »

Cutean ar fi sesizat Comisia Parlamentară dar acesteia se făcea că... dar mai bine citeşte aici http://www.jurnalul.ro/special/parlament-cerere-eliberare-cutean-617105.htm

Contestaţia lui Cutean către CPRD, pe care o prezintă acum Jurnalul Naţional s-a publicat pe net de acum aproape 1 an: http://mariusmioc.wordpress.com/2011/08/10/emilian-cutean-contestatie-adresata-cprd/
Memorat
 • Marius
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1077
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #208 : Iulie 03, 2012, 01:03:17 »

Cutean ar fi sesizat Comisia Parlamentară dar acesteia se făcea că... dar mai bine citeşte aici http://www.jurnalul.ro/special/parlament-cerere-eliberare-cutean-617105.htm

CPRD a cerut eliberarea lui Cutean la termenul de judecată din 23 mai de la Judecătoria sector 4, cînd cererea a fost respinsă. Sînt informaţii vechi de care presa abia acum a aflat. Recent a intervenit şi SSPR, la Tribunal - am impresia că e judecarea recursului.
Memorat
 • Marilena
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2678
 • Vezi Profilul
Răspuns: LA REVEDERE INDEMNIZATIE DRAGA!!!!!!
« Răspunde #209 : Iulie 03, 2012, 07:01:37 »

Cutean ar fi sesizat Comisia Parlamentară dar acesteia se făcea că... dar mai bine citeşte aici http://www.jurnalul.ro/special/parlament-cerere-eliberare-cutean-617105.htm

CPRD a cerut eliberarea lui Cutean la termenul de judecată din 23 mai de la Judecătoria sector 4, cînd cererea a fost respinsă. Sînt informaţii vechi de care presa abia acum a aflat. Recent a intervenit şi SSPR, la Tribunal - am impresia că e judecarea recursului.Noi de ce aflam abia acum de o adresa trimisa inca luna mai? Si asta datorita presei....

Eu as dori ca SS sa corecteze in OUG cele sesizate de mine si abia astept s-o vad aprobata.

Memorat
Pagini: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22
Schimbă forumul: