Main Content:

Pagini: 1 ... 145 146 [147] 148

DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER

 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2190 : Februarie 20, 2019, 22:31:06 »

Am greșit. Trebuia să scriu ”indirect”, nu ”direct”.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2191 : Februarie 20, 2019, 22:44:36 »

Sorin Mester  Revoluția din 1989, Conversation Starter · 3 hrshttps://www.facebook.com/groups/rev1989/permalink/2205653562984148

Către: Domnul Laurențiu Florian COCA
 Secretar de stat
 Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989

Ref.: Punct de vedere cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice

Domnule secretar de stat,

Pe site-ul oficial al SSRML ati publicat comunicatul referitor la proiectul de act normativ de modificare și completare a Hotărârii de Guvern nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 (SSRML), republicată. Cu aceasta ocazie, vă aduc la cunoștință următoarele:
- În data de 18.06.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498, Hotărârea de Guvern nr. 411 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989 (SSRML);
- Hotărârea de Guvern nr. 411/2018 avea și are ca scop structurarea într-un mod mai concret a organizării Secretariatului de stat, precum și modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea SSRML, în sensul modificării structurii organizatorice, inclusiv în sensul prevăzut de cadrul normativ, în vederea realizării funcțiilor acestuia;
- Va informez că toate documentele întocmite și toate demersurile întreprinse de-a lungul procesului de reorganizare a SSRML (pornind de la etapa de elaborare a proiectului de act normativ de modificare și completare a Hotărârii de Guvern nr. 563/2014, la acel moment, doar cu modificările și completările ulterioare, actualmente republicată în data de 24.08.2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 și până la obținerea avizului pentru funcțiile publice de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP, aviz transmis SSRML in data de 21 septembrie 2018, concomitent cu comunicarea deciziei Prim – Ministrului Romaniei prin care am fost eliberat din functia de fost secretar de stat, eu fiind initiatorul modificarii si completarii HG 563/2014) au avut, ca fundament, respectarea tuturor regulilor procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, efectuarea tuturor demersurilor legale prevăzute în Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 și aplicarea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
- Cele anterior menționate, au intenția de a vă transmite, în subsidiar, că un motiv suplimentar al deciziei mele de la acel moment, a Secretariatului de stat de a elabora, aviza, aproba, pune în aplicare un act normativ de organizare și funcționare clar, neinterpretabil și necontestabil, în condițiile legislației naționale aplicabile, a fost constatarea că actul normativ adoptat anterior, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 639/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea SSRML ( http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/08/NF-61.pdf ) NU A AVUT AVIZUL DE LEGALITATE al MINISTERULUI JUSTITIEI SI NICI AVIZUL ANFP, în condițiile legii (n.b. la finalul notei de fundamentare sunt trecute toate instituțiile avizatoare vs actul normativ aprobat și publicat în Monitorul Oficial care nu are avizul Ministerului Justiției și nici pe cel al ANFP). În acest context, Hotărârea de Guvern nr. 639/2016 a devenit aplicabilă, în ceea ce privește structura organizatorică și statul de funcții, abia în luna ianuarie 2017, după demersuri și corespondență inter-instituționale anevoioase, cu scopul de a se obține avizul pentru funcțiile publice din cadrul Secretariatului de stat.

În ceea ce privește proiectul de act normativ propus de dumneavoastră, acesta nu are nici o motivație realistă, nici măcar pe aceea a oportunității, iar argumentele sunt următoarele:

- În primul rând, actul normativ supus dezbaterii publice face referire la organizarea și funcționarea unei instituții publice și nu la atribuirea unor noi funcții acesteia;
- Modificarea structurii organizatorice, prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 563/2014, republicată, este imposibilă în condițiile în care, nici până la această dată, februarie 2019, nu ați pus în aplicare avizul pentru funcțiile publice primit de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (pe data de 20 septembrie 2018), practic toate modificările de structură propuse de dumneavoastră vorbesc despre o structură inexistentă în fapt, ci doar reglementată din punct de vedere juridic dar nevalorificată corespunzător și în condițiile legii;
- Altfel spus, la punctul 1 al Secțiunii a 2-a din Nota de fundamentare, care însoțește proiectul de act normativ, induceți în eroare atât publicul cât și instituțiile avizatoare, declarând că ”În prezent, organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Secretariatului de stat sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2014, republicată în anul 2018.”
- Tot la Secțiunea a 2-a din aceeași Notă de fundamentare, la punctul 2 - Schimbări preconizate, precizați că ”Măsurile propuse au ca obiectiv principal eficientizarea activității în scopul reducerii majore a prejudiciilor la bugetul de stat, eficientizarea la modul concret a activității şi creșterea capacității de soluționare a situațiilor din aria de competență a Secretariatului de stat prin reorganizarea structurilor din cadrul acestuia, precum şi redefinirea competenţelor acestora, în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime şi eficiente.”; Este un limbaj disimulat, în condițiile în care SSRML nu a desfășurat nici o zi de activitate în forma structurii organizatorice reprezentată în Anexa nr. 1 la HG nr. 563/2014, republicată, și nu se poate aprecia o eficientizare a activității unei structuri, practic, inexistentă din punct de vedere funcțional;
- În ceea ce privește introducerea …] monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare, […] coordonează întregul personal al instituției, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor […];
- În consecință, în condițiile în care actuala structură organizatorică, reglementată în HG nr. 563/2014, republicată, respectă întocmai rolul și atribuțiile celor 2 înalți funcționari publici, propunerea dumneavoastră încalcă prevederile legii organice anterior amintite;
 - Conform art. 50 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, “În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general poate fi ajutat de unul sau doi adjuncţi.”, nu se stabileşte o relaţie de subordonare între cei 2 înalţi funcţionari publici;
- La art. I pct. 7 care modifică art. 10 al H.G. nr. 563/2014, republicată, ați omis ”secretarul general adjunct”, și nu există, în forma supusă dezbaterii publice, anexa nr. 2 la care se face referire la acest punct.

În considerarea celor mai sus menționate și având în vedere că, așa cum prevede Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, nu aveți obligația să răspundeți la acest document, vă aduc la cunoștință că voi comunica, spre informare și analiză, aceste propuneri, sugestii și opinii, atât către instituțiile ce au rolul de a aviza proiectul de act normativ, cât și Secretariatului General al Guvernului si personal Prim -Ministrului Guvernului Romaniei.

Cu speranta ca va veti apleca cu seriozitate si responsabilitate asupra celor de mai sus,

Cu stima,
 Sorin Vintila Mester – Bucuresti, 20 februarie 2019
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2192 : Februarie 21, 2019, 17:29:19 »

" Cu speranta ca va veti apleca cu seriozitate si responsabilitate asupra celor de mai sus,

Cu stima,
 Sorin Vintila Mester – Bucuresti, 20 februarie 2019
"

Sper ca actualul SS sa nu-i semene ... la capitolul ... ''seriozitate si responsabilitate'' ... !!!
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2193 : Mai 21, 2019, 17:41:58 »

Meșter, fost secretar de stat in două rînduri, cu zero rezultate pozitive de fiecare dată, continuă să-și dea importanță pe Facebook, scriind postari pe care le multiplica prin metoda copy/paste pe mai multe conturi, sau grupuri ale revoluționarilor. Indiferent dacă are, sau nu dreptate în unele chestiuni, de multe ori exagerează prostește, uitînd că proverbul rîde hîrb de oală spartă îl poate defini foarte bine chiar pe el și gălăgia de exministru oparit pe care o face inutil.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2194 : Mai 21, 2019, 18:13:13 »

Grupul de monitorizare a SSMRLIC89
https://www.facebook.com/groups/129129121186760/?multi_permalinks=449701662462836%2C449667215799614&notif_id=1558426223572291&notif_t=group_activity
Sorin Mester
6 ore
Ieri, la ICCJ.
Simplă cochetărie sau îngrijorare pentru soarta binefăcătorului? Doar Dumnezeu și completul de judecată știe ce va fi, dar se pare că pe 27 mai, vom afla cu toții. Atunci vom știi și de care parte a grilajului de fier va fi matroana blondă & fabrica...Oricum, a apucat-o pe un drum fără întoarcere, asta este cert!
Ce se preface că uită Meșterul în atacurile lui pe Facebook, sau mai bine spus ce vrea să acopere cu aceste ieșiri violente de limbaj inchizitorial, am aflat tot de pe Facebook (salvați tot ce considerați ca ar avea o importanta, pentru ca acel mediu este foarte nesigur pentru informațiile postate de utilizatori), dintr-o altă postare, în care Eleonel Inter89 spune că Meșter însuși este un produs al așa-zisei ”fabrici de revoluționari”, ba mai mult, că e făcut chiar de Iulia Starcz, el ne mirosind nici cel puțin gazele duse de vînt de la Inter, atît de departe era de Piața Universității.
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2195 : Mai 21, 2019, 19:46:51 »

https://www.facebook.com/groups/rev1989 : "Teodor Anca Preluat de pe Portalul Revolutiei(Gh.Iosif): Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ? : Mai 21, 2019, 07:50:28 ... "   Deci ... citesti ...

"Teodor Anca @ Florin Cornea,nu suntem prieteni.Eu nu am prieteni din ăștia ca tine. · 7h"
''Aroundatodiras'' ... dar  'pe mine vrei ... "prieten" ... sa ma ai'? ... ca EU ... DEJA  "TE AM" !!!

"Sorin Mester Florin Cornea, chiar crezi ca esti singurul aspirant? Mai mult ca sigur este vorba despre alt jurist de Brașov, tot Cornea, dar Gheorghe Daniel. (S)Cornea a primit avizul SSRML si CPRD pentru a deveni LRD-ist. Nu se termină insa aici, vorba lui Victor Rebengiuc: Călătoria continua! Nu de alta, dar nu de mincinoși duce Brașovul lipsă! · 8h" 
Azi!  (sus) ... sau ... (jos)  IERI?   Mester, cand ai fost  ('a se citi: ai spus in scris adevarul/ai mintit')  corect  !?  !?  !?
"Sorin Mester - 19 ore - Mă adresez adevăraților revoluționari ai Brașovului, cei care mai sunt încă în viață: cine dintre dumneavoastră poate atesta cu documente și/sau mărturie cu probe, sub incidența prevederilor articolului 326 NCP - Falsul în declarații, ce se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală, că l-a cunoscut ca ocupant al clădirii Securității statului român din Brașov, în intervalul 21 -22 decembrie 1989 până la ora plecării dictatorului Nicolae Ceaușescu, așa cum declară pe propria răspundere dar fără nicio probă viabilă, pe pretinsul Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, CORNEA FLORIN CONSTANTIN?
Ipochimenul, jurist de profesie, se străduiește de circa 9 ani de zile și după zeci de procese intentate SSPR și SSRML, mai precis din anul 2010, deci mult după expirarea ultimului termen prorogat pentru aplicarea prevederilor Legii 341/2004, să obțină certificatul de revoluționar, deși nu a deținut niciodată un certificat conform prevederilor Legii 42/1990, în ciuda prezenței sale active, pe paginile de socializare dedicate revoluției române din decembrie 1989. Între pretinsele sale argumente, se regăsește afirmația cum că i-ar fi predat răposatului Nae Samson dosarul său, dar ghinion, acesta nu ar fi avut în acel moment ștampila asociației [sic!!!]. La cerere, postez și declarația privind pretinsele fapte de vitejie ale lui CORNEA FLORIN CONSTANTIN de la sediul Securității Brașov, nu de alta, dar poate constitui model pentru cei ce mai au intenția de a extorca financiar și de drepturile conferite de legea 341/2004, statul român. E mai facil de intrat în posesia certificatului de revoluționar prin prevederile Legii 544/2004, actualizată în 2018, eludând prevederile Legii 42/1990, abrogată odată cu apariția Legii 341/2004, al cărei ultim termen de promovare a fost 30.04.2009. Cum? Știe CORNEA FLORIN CONSTANTIN. Noroc că mai știu și cei ce trebuie să știe..."


Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2196 : Mai 21, 2019, 21:00:52 »

"Sorin Mester H.L.L., nu prea ma cunosti, nu-i asa? Altfel ai fi avut o altă impresie despre ce stiu si ce nu stiu despre Brașov si mai ales de la cine! Dacă ești dintre cei vechi si autentici, nu ai cum să nu mă cunosti. Chiar din Brașov, chiar din anii '90...Vezi că mai sunt unii în viață. Întreabă-i. · 11h" https://www.facebook.com/groups/rev1989

"nu prea ma cunosti, nu-i asa? "    '' Cum sa nu va cunoasca, tovarase? ... multi auzit-a de matale! ... ''  https://www.youtube.com/watch?v=eFuFMdifsRI  !?   !?   !?
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2197 : Mai 27, 2019, 04:37:11 »

https://www.facebook.com/groups/rev1989/: "Sorin Mester - 21 mai la 12:42 - Ieri, la ICCJ. Simplă cochetărie sau îngrijorare pentru soarta binefăcătorului? Doar Dumnezeu și completul de judecată știe ce va fi, dar se pare că pe 27 mai, vom afla cu toții. Atunci vom știi și de care parte a grilajului de fier va fi matroana blondă & fabrica...Oricum, a apucat-o pe un drum fără întoarcere, asta este cert!"

"Sorin Mester - 21 mai la 13:37 - Suntem in anul XXX de la Revolutie. Astăzi acum un an, la Ministerul Culturii, împreună cu bunii mei prieteni, Gheorghe POPA, secretar de stat si Alexandru GHILDUȘ, președintele de onoare al Uniunii Artistilor Plastici, autor al Memorialului Renașterii dedicat eroilor Revolutiei, am purtat discuții legate de monumentul nostru, serios deteriorat și aflat inca in proprietatea Ministerului Culturii ce ar urma sa treaca in proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti, la cererea acesteia. Urmare a acestei discutii, Ministerul Culturii a initiat un proiect de hotarare, aflat inca pe drumul birocratic al obtinerii de avize, pentru a fi promovat pe lista unei sedinte ulterioare de guvern. Institutiile avizatoare sunt, Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, apoi Consiliul Legislativ. Proiectul se află undeva pe acest drum. Fac apel la ministrii Carmen DAN, Ana BIRCHALL, Eugen Orlando TEODOROVICI si Dragos ILIESCU, respectiv la secretarul general al Guvernului, Toni GREBLA, pentru a putea avea un decembrie decent cu monumentul recondiționat până la data comemorarilor oficiale! Sper ca nu peste mult timp, se va da curs proiectului de recondiționare, sub coordonarea autorului!"


"In decurs de mai putin de-o ora ... ?! Shocked    ?! Grin    ?! Cry
''Am omis in comentariul  de la  ' TREBUIE SĂ ŞTIM':''
''lingai!, parveniti!, (oameni?)  falsi!, TRADATORI! ...''
''Scris ici pt. a nu mai ocupa spatiu cu o postare ... !?''   


Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2198 : Mai 27, 2019, 18:41:20 »

Sorin Vintila Mester, azi, pe mai multe grupuri de pe Facebook:
Sorin Mester
8 ore
Dincolo de rezultatele electorale din data de 26 mai 2019, semnificația votului obligă la o schimbare radicală de conduită a tuturor reprezentanților administrației publice centrale. În consecință, actuala conducere a SSRML ARE OBLIGATIA de a se replia de îndată în tiparele deplinei legalități, atât în ceea ce privește activitatea și funcționarea comisiei pe art.9^2 cât și în activitatea curenta a autorității naționale pe care o reprezintă secretarul de stat Laurențiu Coca, ca demnitar al statului. Sunt numeroase probele care atestă incalcarea legalității în cele două direcții de activitate menționate.
Domnule secretar de stat, dacă până astăzi la ora 21,00 trăiați cu impresia că vă este asigurată protecția pentru ilegalitățile comise și/sau tolerate colaboratorilor dvs apropiati, de către cei pe care ii numeati, nu știu cât de justificat, dar familial, Liviuț, Toni, Viorica ori Orlando, (asta în fața personalului SSRML și a beneficiarilor legii cu care veneați în contact, desigur pentru a epata în planul relatiilor personale), nu mai spun despre cei din CPRD cu al lor președinte Cristian Sefer în frunte, ei bine, nu cred că mai poate careva dintre cei sus-numiți să vă protejeze în vreun fel, fără a-și riscă propria funcție și mai ales propria libertate. Nicidecum nu mai poate fi vorba despre grațiere ori amnistiere a unor fapte, fără discuție penale, la care ați fi sperat și pe care le aduceați în discuție când venea vorba despre posibilele consecințe ale deciziilor luate de dvs împreună cu membrii cabinetului pe care-l conduceți.
Aveți obligația de a proceda imediat la înlocuirea în comisia art 9^2 a consultantei la cabinetul demnitarului, Daniela Lungu, încă membru al comisiei, în ciuda sentinței penale pronunțate de Judecătoria Timiș.
Aveți de asemenea obligația de a stopa deciziile deja adoptate de către Comisia art 9^2 cu ignorarea documentelor oficiale emise de organele de cercetare penală ale Ministerului Public, cu care anterior, aveati obligatia de a comunica pentru o justă informare la zi a stadiului cercetărilor penale în curs. V-am solicitat, la începutul mandatului dvs, să purtăm o discuție de informare de ansamblu a activităților întreprinse de SSRML sub conducerea mea, a deciziilor luate cu toate motivațiile legale pe baza de documente, a stadiului în care se află diferitele demersuri si consecințele acestora, pentru a vă pune la curent și a putea conduce instituția în cunoștință de cauză, însă a prevalat decizia agramatului care până astăzi v-a condus cum a vrut și în direcția în care a vrut, ce-i drept cu voia dvs.
Practic brusc, consecințele unei politici în disprețul legii, făcute de neștiutori de carte, ahtiați doar de căpătuială, vă obligă la decizii radicale, în interesul dvs personal, al beneficiarilor cinstiți și îndreptățiți ai Legii 341/2004, dar și al instituției pe care vremelnic, încă o mai conduceți.
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2199 : Mai 27, 2019, 19:04:06 »

Sper sa nu va suparati!  Mie, Sorin Mester imi aminteste de Liviu Bacana si Claudiu Iordache. 
Daca i-ar propune  (in viitor), prin absurd, ORICE Partid sa preia din nou conducerea SSPR ...
ar accepta ... "in genunchi"!  Inclusiv  (sau ... mai ales?)  UDMR-ul!  Poate "nu"?, da' NU cred!
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2517
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2200 : Mai 27, 2019, 21:22:26 »

Sorin Vintila Mester, azi, pe mai multe grupuri de pe Facebook:
Sorin Mester
8 ore
Dincolo de rezultatele electorale din data de 26 mai 2019, semnificația votului obligă la o schimbare radicală de conduită a tuturor reprezentanților administrației publice centrale.

De unde pînă unde ideea că votul pentru listele parlamentarilor europeni "obligă la o schimbare radicală de conduită a tuturor reprezentanților administrației publice centrale" ?
De unde pînă unde ideea că votul din 26 mai 2019 îl anulează pe cel din 2016?
Din motive, zic eu, străine României, tinerii au fost mai bine motivaţi pentru a veni la vot! În schimb votanţii care nu suferă PNL-ul şi USR-ul, au fost neglijaţi. Acesta este motivul rezultatului votului din 26! Şi nu, opţiunea românilor pentru schimbarea guvernanţilor.
Ceea ce dă peste cap PSD-ul este arestarea lui Liviu Dragnea! Tractorul "programului de guvernare".
Dacă PSD-ul reuşeşte să-şi ducă la final planul cu care au cîştigat alegerile, atunci celelalte partide nu mai au nici o şansă! Prin măsurile adoptate, PSD a lovit multe interese străine românilor ... Şi, datorită cozilor de topor: Acesta este rezultatul! Cînd hotărîrea judecătorească ce l-a condamnat pe Dragnea va fi publică vom înţelege mai multe.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2201 : Mai 29, 2019, 20:57:06 »

BLOCUL NATIONAL REVOLUTIONAR-DECEMBRIE 1989 ROMANIA
www.facebook.com/groups/305680343115827/?multi_permalinks=860947367589119%2C859468271070362%2C860941367589719&notif_id=1558942302102316&notif_t=group_activity
Miercuri, 29 mai 2019

Sorin Mester
Iniţiator de conversaţii • 4 ore
Nu pot să nu mă întreb, cum o fi emis comisia art. 9^2 ieri două decizii, însumând 84 de persoane avizate, în condițiile în care arhiva cu dosarele acestora este sigilată în lipsa arhivarului, așa cum i-am propus secretarului de stat Laurențiu Coca să procedeze. Deci, cum au avut totuși acces la cele 84 de dosare? Sau oricum nu era nevoie de ele pentru ca oricum au votat în unanimitate, la fel ca și în cazul deciziilor de săptămâna trecută, când deși apare ca au semnat toți cei 5 membri ai comisiei, membrul Balint (
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5612
 • Vezi Profilul
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2202 : Mai 29, 2019, 21:00:55 »

BLOCUL NATIONAL REVOLUTIONAR-DECEMBRIE 1989 ROMANIA
www.facebook.com/groups/305680343115827/?multi_permalinks=860947367589119%2C859468271070362%2C860941367589719&notif_id=1558942302102316&notif_t=group_activity
Miercuri, 29 mai 2019
Sorin Mester Iniţiator de conversaţii
 • 4 ore
Nu pot să nu mă întreb, cum o fi emis comisia art. 9^2 ieri două decizii, însumând 84 de persoane avizate, în condițiile în care arhiva cu dosarele acestora este sigilată în lipsa arhivarului, așa cum i-am propus secretarului de stat Laurențiu Coca să procedeze. Deci, cum au avut totuși acces la cele 84 de dosare? Sau oricum nu era nevoie de ele pentru ca oricum au votat în unanimitate, la fel ca și în cazul deciziilor de săptămâna trecută, când deși apare ca au semnat toți cei 5 membri ai comisiei, membrul Balint a fost plecat în campanie electorală, adică în interes de serviciu, cu banii decontati din bugetul de stat? 
Liviu Spataru Termină, domnule Meșter! Ieri am fost admis și eu! Și dacă eu nu am fost pe drept, după Timișoara și Reșița, la care am participat din plin...atunci cine naiba mai e îndreptățit să fie? Sorine, tu ești cu drepturi depline? Ce ai făcut tu mai mult decât mine, că tu să meriți și eu nu?

Sorin Mester  Liviu Spataru, iar sări ca ars! Liviu, în postare nu am contestat vreo poziție, ci am pus o fireasca intrebare sub aspect formal si legal, pe care nimeni, nici dumneata si nici altcineva nu ma poate impiedica sa o pun. Cu atât mai mult cu cât este foarte îndreptățită! Clar?

Liviu Spataru Sorin Mester Nu sar, Sorine! Dar mă doare când văd că un prieten lunecă...și lunecă...iar patinoarul s-a terminat demult! Oprește-te, prietene, altfel ajungi că soldatul japonez care încă nu a aflat că s-a terminat ultimul război... Te invit la Reșița, hai să-ți arăt Banatul de Munte, pe care nu știu de ce îl urăște atât...

Sorin Mester  Liviu Spataru, văd că persistă teza alienării mele, într-un fel sau altul. Te asigur, draga prietene, ca sunt cu capul pe umeri și cu judecata intactă. Dacă am tăcut până acum, nu mai am de gand sa o fac si am atras tuturor atenția asupra acestui fapt! Tu urmărește ce voi posta si vei înghiți în sec! Altminteri, nu pot sa nu fiu receptiv la o atât de tentanta invitație, pe care de îndată ce voi avea disponibilitate de timp, o voi onora cu drag. Seara frumoasa!

Liviu Spataru Sorin Mester , eu nu vorbeam de alienare și nu am știut nimic de "teza" asta! Invitația mea este sinceră și fără subterfugii... O seară frumoasă!
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2203 : Mai 30, 2019, 00:11:54 »

"Sorin Mester  Liviu Spataru, văd că persistă teza alienării mele, într-un fel sau altul. Te asigur, draga prietene, ca sunt cu capul pe umeri și cu judecata intactă."
Nu, Mester Sorin, nu esti alienat; in niciun fel.  Doar ... foarte-'AL DRACULUI'  de  ranchiunos!/dusmanos! ... !!!   "Cumva, si frustrat ? ? ?"

"Sorin Mester Iniţiator de conversaţii • 4 ore: Nu pot să nu mă întreb, cum o fi emis comisia art. 9^2 ieri două decizii, .... "
Pai de ce te-ntrebi tu ... "initiatorule" ... !?   !?   !?   Ai raspuns ... cand altii te-au intrebat acelasi lucru ... !?   !?   !?   
NU! ... deloc! ... deoarece, - exceptand simulacrul de audiente -, erai non-stop ... "ocupat/plecat  la Guvern" ... !!!


''I-ai pus sub urmarire''  pe membrii Com., de ai asemenea inf.  "sigure"  despre programul, deplasarile si cheltuielile membrilor acestei Com. ... !?   !?   !?   
'' Da'? ... de(spre)-ale altei Com. membri? ... in personal interes! ... mai vechi deplasari si CHELTUIELI! ... la tine NU!  (e)  interes? ... "raule" ... !?   !?   !? ''
Memorat
Răspuns: DOMNULUI SECRETAR DE STAT SORIN VINTILA MESTER
« Răspunde #2204 : Iunie 06, 2019, 00:22:15 »

BLOCUL NATIONAL REVOLUTIONAR-DECEMBRIE 1989 ROMANIA
www.facebook.com/groups/305680343115827/?multi_permalinks=860947367589119%2C859468271070362%2C860941367589719&notif_id=1558942302102316&notif_t=group_activity
Miercuri, 29 mai 2019: Sorin Mester Iniţiator de conversaţii • 4 ore: "Nu pot să nu mă întreb, cum o fi emis comisia art. 9^2 ieri două decizii ...
Sorin Mester  Liviu Spataru, văd că persistă teza alienării mele, într-un fel sau altul. Te asigur, draga prietene, ca sunt cu capul pe umeri și cu judecata intactă. Dacă am tăcut până acum, nu mai am de gand sa o fac si am atras tuturor atenția asupra acestui fapt! Tu urmărește ce voi posta si vei înghiți în sec! Altminteri, nu pot sa nu fiu receptiv la o atât de tentanta invitație, pe care de îndată ce voi avea disponibilitate de timp, o voi onora cu drag. Seara frumoasa!
Liviu Spataru Sorin Mester , eu nu vorbeam de alienare și nu am știut nimic de "teza" asta! Invitația mea este sinceră și fără subterfugii... O seară frumoasă!"

Desi ma bazez, totusi, pe nr. ''f.mic de neuroni pe care-l am'' Cry  (dupa unii!; '8Cornea9', - "fratili meu, se stie" -, estima acest nr. la 1 Shocked ... "dragul de el"!) Kiss
am reverificat!: despre  "teza alienării sale", Mester S. este singurul care a facut vorbire! Nu stiu ce motiv ar fi avut acest domn Spataru Embarrassed
"sa inghita in sec citindu-i postarile" (scuze pt.  'acest'; m-am exprimat astfel datorita simplului fapt ca nu stiu sa am absolut nimic in comun cu dansul)  !?
Nu stiu de ce Roll Eyes, dar sunt convins Cool: ... altu' fost-a-nghitoru'! Grin
Aveti, d-le M., aveti ... ceva "disponibilitate de timp" sa va-ntrebati: S-or fi-ntrebat si-altii !?
P.s.  Imi recunosc intentia Wink ...de-a fi  (si  'fi fost')  "al lu' Sersea"  azi! Cool  (macar cu el sa  'ma confund'?): Hot. 4088/2019: Tip solutie: Respinge cererea! Cry
Memorat
Pagini: 1 ... 145 146 [147] 148
Schimbă forumul: