Portalul Revolutiei

Discutii generale => Preschimbarea certificatelor de revolutionar => Subiect creat de: oleoleole din Noiembrie 22, 2013, 21:42:23Titlul: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 22, 2013, 21:42:23
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 33/C/9.X.2004
conţine 16 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 28.09 – 30.09.2004
SUMAR

12. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 ............ 14–15

12. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de
miercuri, 29 septembrie 2004, având pe ordinea
de zi:
1. alegerea membrilor Biroului comisiei;
2. discutarea şi adoptarea proiectului
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
comisiei;
3. măsuri logistice privind activitatea comisiei
pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionari;
4. diverse.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Gheorghe Pribeanu, vicepreşedinte al comisiei,
care, după aprobarea ordinii de zi, a informat pe
cei prezenţi că Parlamentul României a adoptat la
28 septembrie 2004 Hotărârea nr. 15 prin care, în
conformitate cu prevederile art. 11 din Legea
nr. 341/2004, Comisia parlamentară pentru
controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îşi continuă
activitatea sub denumirea de Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi au fost
nominalizaţi cei 11 parlamentari, 5 senatori şi
6 deputaţi, care au calitatea de revoluţionari,
membri ai comisiei, respectiv deputaţii: Dorin Lazăr
Maior, Grupul parlamentar al P.S.D., Gheorghe
Pribeanu, Grupul parlamentar al P.R.M., Ioan
Onisei, Grupul parlamentar al P.D., Mircea Bucur,
Grupul parlamentar al P.S.D., Metin Cerchez,
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale,
Timotei Stuparu, Grupul parlamentar al P.R.M., Ion
Iliescu, Grupul parlamentar al P.S.D., Attila
Verestóy, Grupul parlamentar al U.D.M.R., Ion
S‚rbulescu, Grupul parlamentar al P.N.L., şi Dan
Dumitru, Grupul parlamentar al P.D.
În continuare comisia a desemnat prin vot Biroul
comisiei: preşedinte, deputatul Dorin Lazăr Maior,
vicepreşedinte, deputatul Gheorghe Pribeanu,
secretar, deputatul Ioan Onisei.
La punctul doi al ordinii de zi a fost prezentat
proiectul Regulamentului de organizare şi
funcţionare a comisiei, elaborat de consilierii
comisiei — prof. Nicolae Dinu˛ şi Virgil Sebeşan.
Proiectul a fost evaluat pozitiv, fiind propus un
singur amendament referitor la şedinţele comisiei,
care au loc în două zile pe săptămână, pentru
respectarea programului prevăzut pentru activitatea
comisiilor permanente de regulamentele Camerei
Deputaţilor şi Senatului.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
comisiei a fost adoptat în unanimitate şi s-a dispus
înaintarea lui către Birourile Senatului şi Camerei
Deputaţilor, în conformitate cu hotărârea acestora,
spre analiză şi aprobare, urmând a fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
La punctul trei al ordinii de zi s-a hotărât
invitarea, pentru şedinţa în plen a comisiei din data
de 5 octombrie a.c., a secretarului de stat, domnul
Emilian Vasile Cuteanu, şi a membrilor comisiei
constituite prin ordinul său la S.S.P.R., pentru
verificarea tehnică a cererilor şi documentelor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în
vederea stabilirii modului de cooperare a comisiei
şi Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în realizarea
procedurilor legale de preschimbare a certificatelor,
precum şi a contestaţiilor. Cu acest prilej va fi
precizată şi logistica corespunzătoare.
La "Diverse" au fost soluţionate problemele
activităţii curente a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR,
Gheorghe Pribeanu       Ioan OniseiTitlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 22, 2013, 22:48:39
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 34/C/16.X.2004
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 5.10. – 7.10.2004
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 ............ 18–20

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 octombrie 2004, între orele 13,30 – 15,30, având
la ordinea de zi:
1. Analiza desfă∫şurării procedurii de depunere şi
soluţionare a dosarelor persoanelor care solicită
preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
prevăzută de art. 5 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 9,
precum şi a modului de colaborare a comisiei cu
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în realizarea
acestor proceduri.
2. Întâlnirea comisiei cu preşedinţii şi
reprezentanţii organizaţiilor revoluţionarilor.
3. Diverse.
La lucrările comisiei a participat în calitate de
invitat secretarul de stat de la S.S.P.R., domnul
Vasile Emilian Cutean.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Dorin Lazăr Maior, preşedintele comisiei, care,
după aprobarea ordinii de zi, a salutat prezenţa
secretarului de stat Vasile Emilian Cutean şi a
solicitat acestuia să informeze comisia cât mai
concret posibil în legătură cu modul cum se
desfăşoară depunerea dosarelor de către
persoanele care solicită preschimbarea
certificatelor de revoluţionar, subliniind că există
informaţii că lucrurile nu sunt prea clare,
persoanele în cauză nu au o imagine clară asupra
acestei acţiuni, iar S.S.P.R. ar solicita documente
neprevăzute de Legea nr. 34/2004. Iar timpul trece
şi operaţiunile se desfăşoară mult prea încet. Deşi
au trecut mai mult de 30 de zile de la adoptarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 nr. 341/2004, numărul celor care
au depus cererile de preschimbare a certificatelor
este destul de mic, iar S.S.P.R. refuză primirea
unor dosare. Oamenilor nu le este clar ce anume
documente trebuie să cuprindă dosarul depus, stau
ore în şir la poarta S.S.P.R. pentru a depune
cererile. Înseamnă că normele nu sunt suficient de
clare sau că S.S.P.R. acţionează altfel decât
prevede Legea nr. 341/2004. Riscăm să avem
probleme mari cu un număr foarte mare de
revoluţionari. Normele în faza de proiect ar fi
trebuit să fie prezentate de către S.S.P.R. la
comisie, care, potrivit Legii nr. 341/2004, art. 5
alin. (5) şi art. 11, exercită controlul asupra aplicării
legii şi, pe cale de consecinţă, trebuia să cunoască
şi proiectul normelor metodologice depuse spre
aprobare Guvernului, comisia fiind prin lege
implicată în procedurile de preschimbare a
documentelor. Or, până în prezent S.S.P.R. a
evitat să consulte comisia parlamentară în aceste
probleme.
În intervenţia sa, secretarul de stat, domnul
Vasile Emilian Cutean, a arătat că nu înţelege de
unde şi cum au apărut problemele privind actele
necesare, declaraţiile de martor şi altele, în dosarul
de preschimbare, deoarece nu s-a solicitat să se
reconstituie dosarele depuse de solicitanţi la
comisiile care au acordat certificatele de
revoluţionar între anii 1991–1997.
În soluţionarea cererilor de preschimbare a
certificatelor sunt două etape: prima — depunerea
dosarului solicitantului cuprinzând cererea de
preschimbare; avizul reactualizat al unei organizaţii
de revoluţionari legal constituite până la data de
31 decembrie 1992, care a susţinut la data
acordării certificatelor cererile în faţa comisiilor ce
au funcţionat între anii 1991–1997; copie de pe
buletinul sau cartea de identitate; două fotografii tip
paşaport; copie de pe certificatul şi brevetul de
revoluţionar, autentificate notarial sau de
organizaţia din care face parte şi care îl
recunoaşte că a participat la revoluţie; a doua
etapă — verificarea dosarelor existente în arhiva
S.S.P.R., iar dacă rezultă că aceste dosare nu
cuprind documentele în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor
Revoluţiei din Decembrie 1989, cu modificările
ulterioare, pentru fiecare categorie de revoluţionari,
atunci se solicită persoanelor aflate în această
situaţie să-şi completeze dosarele cu documentele
care lipsesc.
Deputatul Mircea Bucur a intervenit cu
precizarea că la comisiile care au acordat
certificatele de revoluţionar au fost prezentate toate
cererile şi dosarele care cuprindeau documentele
solicitate şi, deci, aceste dosare trebuie să existe
în arhiva gestionată de S.S.P.R.
În completare domnul Octavian Filimon, consilier
al comisiei, a întrebat unde sunt procesele-verbale,
registrele de primire şi alte documente de lucru ale
comisiei care a funcţionat în perioada 1996–1997.
Domnul Vasile Emilian Cutean a arătat că la
S.S.P.R. sunt aproximativ 30.000 de dosare, dar
nu există registrele pe baza cărora au fost
eliberate certificatele. Comisia care a funcţionat
între anii 1996–1997 a fost desfiinţată în forţă,
S.S.P.R. din acea vreme intervenind brutal — a
spart uşile, fişetele, dulapurile, dosarele şi
documentele existente au fost încărcate în
autocamioane şi transportate la S.S.P.R. care a
încercat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 566/1996, să le depună la Arhiva Naţională,
care însă a susţinut că, după legile arhivei, nu le
poate prelua decât după o perioadă de 25 de ani.
Atunci dosarele au fost depuse la Secretariatul
General al Guvernului care le-a preluat fără o
identificare corespunzătoare şi depozitarea s-a
efectuat fără nominalizări, în cutii neidentificate ce
conţineau şi nici cui aparţineau.
Abia în perioada în care secretar de stat la
S.S.P.R. era Iordan Rădulescu, arhiva
revoluţionarilor a fost organizată, dosarele fiind
opisate, ordonate şi aranjate într-o cameră
separată. Organizarea şi evidenţa actelor a fost
continuată ulterior, când au fost găsite printre
dosare şi unele procese-verbal, registre, caiete,
dar unele dosare lipsesc. În cazurile în care
dosarele nu există, persoana în cauză va fi
anunţată să-şi refacă dosarul sau să-l completeze
cu documentele care lipsesc.
În anul 1999 Legea nr. 42/1990 a fost
modificată în sensul că S.S.P.R. a fost obligat să
prezinte listele asociaţiilor de revoluţionari cu
persoanele ale căror dosare au fost trecute prin
comisia care a funcţionat între anii 1996–1997. În
fapt aceste liste au cuprins fel de fel de situa˛ii, Ón
ele figurând atât persoane ale căror dosare au
trecut prin comisie, cât şi unele care nu au trecut
de comisie. Aceste liste au fost publicate în
Monitorul Oficial şi pe baza lor au fost eliberate
brevete. Unele dintre persoanele care nu au primit
certificate au declarat că le-au pierdut, iar S.S.P.R.
le-a eliberat duplicate şi în prezent nu se poate
stabili dacă aceste persoane au avut sau nu
certificate.
Aceste situaţii fac necesară procedura verificării
dosarelor. S.S.P.R. a pus pe internet lista
dosarelor existente în arhiva pe care o
gestionează. În concluzie, sunt dosare incomplete
care trebuie sş fie aduse la exigenţele Hotărârii de
Guvern nr. 566/1996, iar persoanele aflate în astfel
de situaţie trebuie să procedeze corespunzător.
Deputatul Mircea Bucur a intervenit în sensul că
în anii 1996–1997 comisia care verifica dosarele,
analiza cererile şi propunea acordarea calităţii de
revoluţionar era stabilită prin lege. Legea
nr. 341/2004 nu prevede instituirea unei astfel de
comisii. Instituirea unei astfel de comisii prin
Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 341/2004 depăşeşte prevederile acesteia şi
riscă să fie neconstituţională. Iată de ce este
necesar să se acţioneze legal şi în consecinţă
comisia trebuie să monitorizeze procedurile
desfăşurate de S.S.P.R.
Consilierul Dinu˛ Nicolae a arătat că din
informaţiile primite la comisie rezultă că S.S.P.R.
primeşte dosarele numai dacă sunt depuse
personal, ori această modalitate anulează dreptul
asociaţiilor de revoluţionari de a reprezenta pe
membri lor şi de a le susţine dosarele, de
asemenea, se pierde mult timp în momentul
depunerii dosarelor.
Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
organizaţiile de revoluţionari au posibilitatea să
depună dosarele membrilor lor cu condiţia
împuternicirii de către organele de conducere ale
acestora, adunărilor generale sau birourile
directoare ale acestora.
Comisia a stabilit ca în perioada următoare să
fie mai operativ realizată colaborarea cu secretarul
de stat, domnul Vasile Emilian Cutean, în
realizarea procedurilor de preschimbare a
certificatelor, precum şi în primirea şi soluţionarea
contestaţiilor, care au început să sosească la
comisie.
La “diverse“ au fost soluţionate probleme ale
activităţii curente a comisiei.
Între orele 15,00–17,00 a avut loc întâlnirea
comisiei cu 183 de preşedinţi şi de reprezentanţi
ai asociaţiilor de revoluţionari din ţară, afiliate la
Blocul Naţional al Revoluţionarilor ’89.
În cadrul lucrărilor revoluţionarii au arătat că au
trecut mai bine de două luni de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 341/2004
a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei din Decembrie
1989, iar procedurile de preschimbare a
certificatelor sunt departe de a fi realizate Ón
termenul prevăzut de lege şi, prin urmare,
aplicarea prevederilor rămâne un deziderat, legea
încă nu este aplicată în prevederile sale privind
acordarea drepturilor instituite. S-a cerut comisiei
să solicite S.S.P.R. să rezolve cât mai operativ
posibil situaţiile clare ale revoluţionarilor pentru a
face legea funcţională în prevederile ce-i
interesează.
La întâlnire secretarul de stat pentru problemele
revoluţionarilor, domnul Vasile Emilian Cutean, nu
a participat.

PREŞEDINTE,                   SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior             Ioan Onisei


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 22, 2013, 23:53:05
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 36/C/23.X.2004
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 19.10. – 20.10.2004
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluîionarilor din Decembrie 1989 (inclusiv
lucrările comisiei din ziua de 12 octombrie 2004) ................................ 16–19

14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989
Lucrările Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din Decembrie 1989 din data de
12 octombrie 2004 au avut la ordinea de zi:
1. Informare privind procedura de preschimbare
a certificatelor de revoluţionar;
2. Soluţionarea unor memorii şi scrisori adresate
comisiei de către revoluţionari şi organizaţiile
acestora;
3. Diverse.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul
deputat Dorin Lazăr Maior, preşedintele comisiei,
care, după aprobarea ordinii de zi, în introducerea
la lucrări şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu
desfăşurarea procedurilor de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar şi i-a invitat pe
membrii comisiei să facă intervenţii pe această
temă şi să propună măsurile corespunzătoare.
În cuvântul său senatorul Alexandru Ionel a
exprimat regretul că secretarul de stat nu reuşeşte
să-şi respecte prerogativele funcţiei, situându-se în
continuare pe poziţia de necooperare cu comisia
parlamentară. Deţi de la publicarea în Monitorul
Oficial al României a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 341/2004 a trecut mai bine de
o lună de zile, Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor nu a trimis comisiei
nici o listă spre avizare, ceea ce este o evidentă
abatere de la prevederile legii şi ale normelor
metodologice, respectiv ale art. 9 alin. (3) din lege
şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din normele
metodologice. Ceea ce este însă cel mai
îngrijorător este modul de receptare de către
S.S.P.R. a dosarelor de preschimbare a
certificatelor. Solicitanţii, deci realizatorii Revoluţiei
din Decembrie 1989, pentru a scăpa cât mai
repede de tortura înjositoare la care sunt supuşi
pentru predarea dosarelor, vin cu 3—4 ore mai
devreme de începerea programului şi aşteaptă
afară în frig sau chiar în ploaie până începe
programul, la ora 9,00, mulţi sunt veniţi din locuri
îndepărtate — Timişoara, Cluj, Iaşi, Arad etc. Şi
apoi, de pe trotuar îşi strecoară dosarele, prin
grilajul gardului şi printr-o ferestruică, unei
funcţionare care le mai face şi observaţii: ba că
cererea nu este făcută pe formular-tip, ba că
ştampila organizaţiei, ligii etc. nu este pusă în locul
nu se ştie care etc. şi i se cere să refacă lucrarea.
Şi sunt acolo oameni de acum în vârstă, bolnavi
şi nu numai. Iar secretarul de stat priveşte cu
detaşare acest tratament umilitor de care au parte
revoluţionarii, care, de altfel, sunt şi colegii săi. De
ce oare aceşti oameni trebuie umiliţi de o instituţie
care, potrivit legii, trebuie să-i reprezinte şi să
acţioneze pentru respectarea drepturilor legale, dar
care, în fapt, face din Legea recunoşltinţei o lege
a batjocurei şi desconsiderării oamenilor şi, prin
urmare, nu astfel de gesturi se cuvin faţă de
Revoluţia din Decembrie şi faţă de revoluţionari.
Dacă în România a avut loc o revoluţie, şi nu o
lovitură de stat, atunci să recunoaştem că
şi revoluţionari care au înfăptuit-o, nădăjduind
într-o mai umană aşezare a lucrurilor în societate.
Să facem ca Legea recunoştinţei să fie o lege
funcţională şi să înceteze mişculaţiile de coterie, al
căror scop sunt interesele politice sau pur şi
simplu egoiste ale unor persoane care s-au instalat
în funcţii şi vor cu preţul batjocurei faţă de
revoluţionari să-şi asigure dăinuirea în fotoliile
comode ale puterii. Nu este deloc demn să fie puşi
într-o situaţie penibilă, de vinovăţie, toţi
revoluţionarii pentru existenţa unor persoane fără
merite între cei recunoscuţi prin acte ale statului
democratic pentru faptele lor din revoluţie ca
revoluţionari. Există principiul nevinovăţiei. Există
căi legale de a demonstra contrariul. Dar să nu fie
blamaţi otova oamenii cinstiţi, prin privarea lor de
drepturile legal acordate. Legea nr. 341/2004 nu
prevede amânarea la calendele greceşti a acordării
drepturilor. Dimpotrivă, sunt prevăzute măsuri
asiguratorii de aplicare a prevederilor sale de
îndată ce a intrat în vigoare, deci o dată cu
publicarea în Monitorul Oficial al României a legii.
Şi, în acest sens, Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004 de aprobare a normelor de aplicare
a legii prevede că pentru anul 2004 drepturile
instituite prin Legea nr. 314/2004 se plătesc din
credite bugetare aprobate în bugetele aceloraşi
ordonatori principali de credite care au plătit
drepturile conferite de Legea nr. 42/1990. Iar art. 9
alin. (4) din Legea nr. 341/2004 stipulează că pe
perioada preschimbării certificatelor, certificatele
acordate de Comisiile pentru cinstirea eroilor-martiri
şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, precum şi luptătorilor pentru Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 rămân
valabile. Pe cale de consecinţă, aceste documente
sunt suficiente pentru acordarea drepturilor
prevăzute de Legea nr. 341/2004. În fond, nu
S.S.P.R. acordă în anul de graţie 2004 calitatea
de revoluţionar celor ce au săvârşit actul istoric din
Decembrie 1989, ci însăşi acest act istoric le-a
conferit, pentru faptele lor, calitatea de
revoluţionar, iar Parlamentul democratic instituit
după 1989 le-a recunoscut meritele şi le-a
consacrat prin acte de stat calitatea de
revoluţionar. Cazurile netipice, de oameni care prin
fraudă, ilicit, au intrat în posesia certificatelor, să
fie soluţionate de organele abilitate, dar să
înceteze campania nesfârşită de culpabilizare a
revoluţionarilor în totalitate, campanie la care s-a
angajat şi actuala conducere a S.S.P.R.
Membrii comisiei au stabilit în unanimitate să se
solicite Guvernului, primului-ministru, să fie luate
de urgenţă măsurile de intrare în legalitate în
aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004 a
recunoţtinţei faţă de eroii-martiri şi de luptătorii
care au asigurat victoria Revoluţiei din Decembrie
1989 şi, totodată, să atragă atenţia Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să respecte legea şi să o facă
funcţională, să înceteze frânarea aplicării ei, să-şi
onoreze obligaţiile legale faţă de Comisia
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie
1989. Comisia evaluează drept ilegală practica
S.S.P.R. de a solicita refacerea în anul 2004 a
dosarelor unor cunoscuţi revoluţionari pe motivul
că li s-au pierdut dosarele. Nu sunt vinovaţi
oamenii respectivi că S.S.P.R. nu a gestionat
corect arhiva dosarelor, iar refacerea dosarelor în
anul 2004 este din unghiul legii un fals la care nu
este drept să fie angajaţi revoluţionarii care au
depus actele necesare şi în anul 1992 şi unii dintre
ei şi în anul 1996. Pentru pierderea dosarelor se
fac vinovate toate conducerile S.S.P.R., prin
neglijenţa în serviciu manifestată în preluarea şi
păstrarea legală a arhivei.
Comisia a soluţionat, de asemenea, un număr
de memorii şi sesizări ale unor revoluţionari privind
acordarea sprijinului necesar în obţinerea legală a
gradului de invaliditate, absenţa căruia a făcut ca
oamenii în cauză să nu fi putut să beneficieze de
drepturile lor legale.
În încheiere comisia a soluţionat probleme ale
activităţii sale curente.
                    *
                   * *
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
19 octombrie 2004, între orele 13,00—15,30.
Pe ordinea de zi au fost problemele rezultate
din preschimbarea certificatelor de revoluţionar.
Analizând datele procedurii de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, comisia constată că,
deşi au trecut mai bine de trei luni de la publicarea
în Monitorul Oficial al României a Legii
nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989 şi mai mult de o lună şi
jumătate de la apariţia Hotărârii Guvernului
nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acestei legi, nu au fost
primite nici un fel de propuneri de preschimbare a
certificatelor la cererea titularilor de certificate
eliberate în perioada 1990—1997, aşa cum
prevede art. 10 din norme.
Membrii comisiei apreciază că Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor întârzie
procedura de preschimbare, justificându-se cu
normele de aplicare a legii, norme care depăşesc
prevederile legii şi tratează ambiguu problema
preschimbării, ajungând să folosească termeni ca:
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor atribuie sau acordă titluri — art. 16
alin. (8) şi art. 18 alin (1) —, adică îşi asumă
prerogative neprevăzute de lege.
Comisia solicită Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor să i se trimită de
urgenţă listele cu propunerile de preschimbare a
certificatelor pentru persoanele ale căror dosare au
fost verificate până în prezent şi, în primul rând,
cele ale urmaşilor eroilor-martiri şi ai răniţilor cu
grade de invaliditate.
Comisia reiterează cererea ca Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor să
respecte atribuţiile stabilite prin Legea nr. 341/2004
pentru comisie şi să asigure trimiterea propunerilor
de preschimbare, spre a nu-i aglomera spre finalul
termenului legal activitatea, ştiut fiind că şi
soluţionarea contestaţiilor revine tot comisiei
parlamentare.
Comisia apreciază că se mediatizează exagerat
procedura de preschimbare a certificatelor, sub
aspectul că nu va fi preschimbat un număr foarte
mare de certificate, ceea ce se vrea o intimidare
pentru toţi revoluţionarii şi, din capul locului, este
o inepţie. De ce un astfel de tratament? Oare îl
merită cei ce au săvârşit Revoluţia? În primul rând,
numărul total al revoluţionarilor cu certificate nu
este foarte mare, iar dintre aceştia au murit foarte
mulţi sau destul de mulţi nu mai sunt de mult în
ţară, iar unii nu mai au dorinţa de a le preschimba,
în urma tratamentului la care au fost supuşi de
diferite instanţe.
Comisia solicită Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor să fie informată cu
privire la desfăşurarea procedurilor de
preschimbare a certificatelor în conformitate cu
prevederile legale referitoare la prerogativele sale
de exercitare a controlului privind aplicarea Legii
nr. 341/2004.
În încheierea dezbaterilor au fost soluţionate
probleme ale activităţii curente a comisiei.

PREŞEDINTE,                SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior          Ioan Onisei


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 09:41:39
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 38/C/12.XI.2004
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 1.11. – 4.11.2004
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (26.10) ..... 21–24

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de
26 octombrie 2004 având la ordinea de zi:
1. Raportul asupra proiectului de Lege pentru
înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
2. Situaţia dosarelor de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar şi punctul de vedere
al comisiei privind activitatea Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
3. Diverse.
Lucrările comisiei au fost conduse de Dorin
Lazăr Maior, preşedintele comisiei, care, după
aprobarea ordinii de zi, a invitat pe membrii
comisiei să-şi pună punctul de vedere cu privire la
proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, subliniind
că în legătură cu acest proiect, comisia a fost
desemnată, în conformitate cu prevederile art. 89
şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, să
elaboreze raportul împreună cu Comisia pentru
cultură, arte, mijloace de informare în masă.
După o dezbatere de fond a proiectului la care
au participat: Alexandru Ionel, senator, şi deputaţii:
Gheorghe Pribeanu, Metin Cerchez, Mircea Bucur
şi Ioan Onisei, au fost în principal abordate
următoarele argumente:
1. Institutul fiind un forum de cercetare a
problemelor Revoluţiei din Decembrie 1989 este o
instituţie de interes naţional, public şi politic
deosebit, şi constituirea Colegiului Naţional ca
organ deliberativ de conducere nu poate fi
prerogativă a Preşedintelui României. În
soluţionarea acestei probleme normal ar fi să se
procedeze similar cu modul de desemnare a
conducerilor unor instituţii cum sunt Consiliul
Naţional al Audiovizualului, Comisia pentru
studierea dosarelor fostei Securităţi şi altele, adică
de către Parlamentul României, care prin structura
sa politică poate exercita şi un control democratic-politic
asupra activităţii institutului.
2. Înfiinţarea institutului ∫i mai cu seamă modul
de alcătuire a conducerii lui nu se bucură de un
ecou pozitiv în rândul organizaţiilor de
revoluţionari.
Urmare acestor concluzii comisia a hotărât să
respingă proiectul de lege de înfiinţare a
institutului, adoptat de Senat, din următoarele
considerente:
1. În legătură cu promovarea în regim de
urgenţă a proiectului de lege, Guvernul motivează
prin:
— necesitatea instituţionalizării unei analize
ştiinţifice, obiective şi cuprinzătoare a premiselor
interne şi a conjuncturii internaţionale, ca şi a
desfăşurării propriu-zise şi a mutaţiilor profunde
realizate în societatea românească de Revoluţia
Română din Decembrie 1989;
— asigurarea unui cadru ştiinţific de
sistematizare şi cercetare a importantelor
acumulări instoriografice, de ordin documentar şi
arhivistic realizate în răstimpul trecut de la
Revoluţie.
Este evident faptul că aceste considerente ar fi
justificat urgenţa creării unui Institut al Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, în primii ani de după
desfăşurarea evenimentului istoric. De fapt,
adevăratul motiv al aşa-zisei urgenţe este, totuşi,
cuprins în Expunerea de motive, şi anume, "ocazia
apropiatei împliniri a 15 ani de la acest eveniment
cardinal din istoria contemporană a ţării“.
2. În opinia noastră, intenţia de a crea, prin
lege, respectivul institut este doar o încercare
propagandistică, o lovitură de imagine pe care
viitorul senator Ion Iliescu şi-o doreşte realizată în
plină campanie electorală pentru alegerile
parlamentare şi prezidenţiale. Că lucrurile stau aşa
o dovedeşte atât faptul că, pe de o parte, potrivit
art. 14 din Legea nr. 341/2004, înfiinţarea acestui
institut era, deja, făcută de iure prin chiar
respectiva lege, urmând ca organizarea şi
funcţionarea lui să fie stabilite prin hotărâre a
Guvernului, iar, pe de altă parte, proiectul de lege
este doar o formă fără fond, obiectul său părând
să fie, mai degrabă, acela al constituirii unui
Colegiu Naţional al Institutului Revoluţiei şi numirii
unui preşedinte al acestuia, decât crearea unei
instituţii ştiinţifice viabile care să aibă, într-adevăr,
rolul de a cerceta şi pune în valoare faptele şi
documentele care să conducă la stabilirea
adevărului în legătură cu organizarea,
desfăşurarea şi consecinţele social-politice ale
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Sunt semnificative, în acest sens, următoarele
aspecte:
— deşi în expunerea de motive se vorbeşte
despre institut ca urmând să fie o “instituţie publică
autonomă de interes naţională, practic, prin
proiectul de lege, se încearcă crearea unei forme
eterogene, fără bază constituţională (vezi art. 116
şi 117 din Constituţie) ; dacă institutul se dorea a
fi o instituţie publică autonomă, atunci el putea fi
creat numai prin lege organică şi numai sub
autoritatea Parlamentului;
— înfiinţarea unui institut de cercetare ştiinţifică
se putea face (aşa cum, de altfel, s-a prevăzut
iniţial prin art. 14 al Legii nr. 341/2004), printr-o
simplă hotărâre de Guvern, institutul putând
funcţiona fie în subordinea Academiei Române, fie
în aceea a Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
— nu înfiinţarea unui institut de cercetare
ştiinţifică este esenţa proiectului de lege, ci
folosirea acestui pretext pentru crearea unor
suprastructuri, astfel:
• Colegiul Naţional al Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, ca organ deliberativ
de conducere a institutului, ca mandat permanent,
format dintr-un “număr de personalităţi
reprezentative şi recunoscute ale Revoluţiei
Române“, care urmează să fie desemnate de către
Preşedintele României;
• Consiliul Ştiinţific al institutului, ca organ
consultativ ştiinţific al institutului, format dintr-un
“număr de până la 21 de membri desemnaţi de
Colegiul Naţional prin consultarea Academiei
Române şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării“;
• Preşedintele institutului “ales de Colegiul
Naţional dintre personalităţile care au avut un rol
de primă mărime în desfăşurarea Revoluţiei
Române“;
• un director general, ajutat de un director
general-adjunct, aleşi dintre membrii Colegiului
Naţional şi ai Colegiului Ştiinţific, la recomandarea
Preşedintelui institutului.
Se încearcă, astfel, oferirea unor demnităţi de
tip sinecură la numai puţin de 46 de persoane
(Consiliul Naţional + Consiliul Ştiinţific) în condiţiile
în care, potrivit art. 6 din proiectul de lege:
“Numărul maxim de posturi salarizate ale
Institutului este 25, exclusiv directorul general şi
directorul general-adjunct“.
3. Dincolo de aceste consideraţii de ordin
general, se impun şi o serie de observaţii de fond
care se referă la construcţia juridică în sine, şi
care demonstrează caracterul strict propagandistic
al proiectului de lege, astfel:
— în art. 1 alin. 1 al proiectului de lege se
prevede că institutul va fi “instituţie publică de
interes naţional, cu personalitate juridică“; nu este
prevăzut, însă, în subordinea cui funcţionează
respectivul institut, în condiţiile în care, totuşi,
art. 8 prevede: “Cheltuielile curente şi de capital
ale institutului se finanţează din venituri proprii şi
din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Senatului“; potrivit tuturor regulilor de
construcţie juridică şi instituţională, precum şi celor
financiar-bugetare, s-ar putea înţelege faptul că
institutul ar urma să funcţioneze în subordinea
Senatului. Cu toate acestea, în cuprinsul legii nu
există nici o dispoziţie care să oblige Colegiul
Naţional al Institutului, Consiliul Ştiinţific al acestuia
sau “organele executive“ să raporteze în legătură
cu activitatea institutului în faţa Senatului. De
asemenea, nici Colegiul Naţional şi nici Consiliul
Ştiinţific nu sunt organisme alese de către Senat,
membrii acestora urmând doar să fie desemnaţi de
către Preşedintele României şi, respectiv, de către
Colegiul Naţional;
— nu este prevăzută durata de funcţionare,
modul de întrunire şi periodicitatea reuniunilor,
domeniile în care poate hotărî, cvorumul de lucru
şi de luare a deciziilor, atât în cazul Colegiului
Naţional, cât şi în cel al Consiliului Ştiinţific al
Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
— art. 5 prevede că institutul este condus de
un preşedinte ales de Colegiul Naţional, colegiu
care urmează să-i stabilească şi atribuţiile, în timp
ce, în cazul directorului general, se prevede că
acesta are, ca atribuţii principale: „organizează şi
conduce întreaga activitate a institutului“; „este
ordonator de credite în condiţiile legii“; „asigură
gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului
institutului, potrivit legii“; „aprobă bilanţul contabil şi
contul de execuţie bugetară“; „numeşte şi destituie,
potrivit legii, personalul institutului“.
Ce mai face, atunci, pre∫edintele institutului?Dar
Consiliul Naţional, în afară de sarcina de a aproba,
la propunerea Preşedintelui, „structura
organizatorică, atribuţiile personalului şi
regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Institutului“?
— deşi directorul general şi directorul generaladjunct
sunt definite ca organe executive, aşadar,
specialişti care ar trebui să ocupe posturile prin
concurs, pe bază de competenţe şi notorietate
ştiinţifică profesională şi managerială, proiectul de
lege conţine, la art. 5 alin. 2, o altă invenţie
juridică, contradictorie în sine, şi care este
aberantă sub raport constituţional şi al cadrului
juridic general şi special în domeniu, îi anume: în
prima teză a alin. 2 al art. 5 se prevede că,
“Colegiul Naţional al Institutului numeşte ca organe
executive un director general, ajutat de un director
general-adjunct, pe o perioadă de 5 ani“; iar din
teza a doua a aceluiaşi alineat se înţelege că,
directorul general şi directorul general-adjunct,
după ce “au fost numiţi“ (fireşte, fără concurs) de
către Colegiul Naţional, potrivit primei teze,
urmează “să fie aleţi dintre membrii Colegiului
Naţional şi ai Consiliului ştiin˛ţific al Institutului, la
recomandarea Preşedintelui“.
În concluzie, considerentele expuse mai sus
justifică prezentul raport de respingere şi
demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că scopul şi
obiectivele proiectului de lege nu sunt acelea de a
înfiinţa un institut de cercetare ştiinţifică, în
adevăratul sens al cuvântului, ci acelea de a crea
o structură fără viabilitate, pe umerii căreia să fie
aşezate două suprastructuri ce urmează să fie
populate cu “oameni ai Preşedintelui“, iar la
sărbătorirea a 15 ani de la Revoluţia Română din
Decembrie 1989 cei care, pe valul revoltei
populare, s-au aşezat în şaua puterii să-şi declare
“grija părintească“ faţă de luptătorii din Revoluţie,
încercând, o dată în plus, să-i manipuleze în plină
campanie pentru alegerile parlamentare şi
prezidenţiale.
La cel de al doilea punct din ordinea de zi,
comisia şi-a exprimat din nou nemulţumirea pentru
nerespectarea de către secretarul de stat Vasile
Emilian Cutean, de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a
termenelor de transmitere a listelor cu persoanele
care au depus cereri de preschimbare a
certificatelor şi ale căror dosare au fost verificate
tehnic de către S.S.P.R. Din păcate, secretarul de
stat depăşeşte exigenţele Legii nr. 341/2004,
încalcă termenele de informare a comisiei şi, cu
toate că au trecut mai bine de trei luni de la
intrarea în vigoare a legii, iar la S.S.P.R. au fost
depuse peste 4.000 de dosare, la comisie nu a
fost înaintată nici o propunere de avizare nici
pentru urmaşii de eroi-martiri sau răniţi şi nici
pentru luptătorii Revoluţiei. Din informaţiile primite
la comisie din partea celor ce au depus cereri de
preschimbare a certificatelor rezultă că S.S.P.R.
comunică, prin adrese, foarte multor revoluţionari
că le lipsesc piese importante din dosare şi sunt
puşi oameni, care au avut un rol de excepţie în
evoluţie, să scrie declaraţii, să obţină declaraţii
de martori, acum în anul 2004!, la 15 ani de la
Revoluţie. Problema este de o gravitate deosebită,
actele acestea din anul 2004 să constituie temei
pentru reconfirmarea unor titluri! Şi asta
în condiţiile în care cei mai mulţi dintre
revoluţionari au format la timpul atribuirii titlurilor
câte 2—3 dosare. Unde sunt aceste dosare? Chiar
toate au fost pierdute, distruse?
Comisia evaluează aceste fenomene drept
nefireşti şi o autentică terorizare a oamenilor prin
încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004 şi a
hotărât să solicite primului-ministru demiterea
secretarului de stat Vasile Emilian Cuteanu, acesta
nemaiavând susţinerea politică din partea
revoluţionarilor.
În încheiere au fost soluţionate probleme ale
activităţii curente a comisiei.

PREŞEDINTE,                SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior          Ioan Onisei


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 10:15:53
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 40/C/25.XI.2004
conţine 12 pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15.11. – 18.11.2004
SUMAR

8. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989. (2.11.2004) 10–12

8. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
   Lucrările Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 s-au desfăşurat
în ziua de marţi, 2 noiembrie 2004 între orele
13,00—14,30, avînd la ordinea de zi: analiza
aplicării până în prezent a prevederilor Legii
nr. 341/2004 şi analiza proiectului de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Lucările au fost conduse de Gheoghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, care, urmare a retragerii
de către Partidul Social Democrat a sprijinului
politic pentru deputatul Dorin Lazăr Maior, la
propunerea Grupului parlamentar al Partidului
România Mare, exercită atribuţiunile de preşedinte
al comisiei.
   Comisia a analizat la primul punct aspecte ale
aplicării prevederilor Legii nr. 341/2004 şi
constatând că în perioada ce a trecut de la
publicarea legii în Monitorul Oficial al României
Partea I-a, nr. 654 din 20 iulie 2004, Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 nu a reuşit să primească şi să
verifice decât un număr de 5.000 (cinci mii) de
dosare cu cereri de preschimbare a certificatelor
de revoluţionar eliberate în temeiul Legii
nr. 42/1990, iar dintre acestea, după verificarea
documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 566/1996, nu a înaintat comisiei spre avizare
nici o situaţie cu propuneri de preschimbare a
certificatelor. Comisia a solicitat secretarului de stat
să intre în legalitate în ce priveşte respectarea
termenelor de primire a dosarelor şi de înaintare
spre avizare a propunerilor de preschimbare a
certificatelor şi să respecte atribuţiunile conferite
prin lege atât Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
cât şi comisiei. Nerespectarea prevederii de
înaintare la timp către comisie a propunerilor de
preschimbare a documentelor va duce la
aglomerarea activităţii comisiei şi la imposibilitatea
soluţionării procedurilor ce revin acesteia în
termenul prevăzut de lege, de 6 luni, în interiorul
căruia trebuie să se realizeze întreaga procedură
de preschimbare a certificatelor.
   Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, depăşind
prevederile Legii nr. 341/2004, a inclus în normele
de aplicare a acestei legi o comisie de verificare
a dosarelor, precum şi, în mod tacit, sarcina de a
hotărî cui să i se mai acorde sau nu titlul de
revoluţionar. În fond, Legea nr. 341/2004 nu are
în vedere acordarea calităţii sau a titlului de
revoluţionar, ci preschimbarea certificatelor
acordate în baza Legii nr. 42/1990, republicată,
deci a unor documente care cuprind calităţi şi titluri
consacrate, acordate deja. Neacordarea de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
preschimbării certificatului unor revoluţionari va
declanşa un număr mare de contestaţii şi cauze
în instanţele judecătoreşti. De aceea, comisia
solicită să-i fie de urgenţă trimise situaţiile
dosarelor care au fost până în prezent primite de
la revoluţionari.
   Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a pus în
circulaţie informaţia că primirea cererilor de
preschimbare a certificatelor se va încheia la 12
noiembrie 2004. Comisia atrage atenţia că
termenul de preschimbare prevăzut de Legea nr.
341/2004 este de 6 luni de la data publicării în
Monitorul Oficial al Rom‚niei a normelor de
aplicare a respectivei legi şi, pe cale de
consecinţă, cererile trebuie să fie primite în
interiorul acestui termen legal şi să nu mai fie
stabilite în mod arbitrar alte condiţii.
   De asemenea, comisia înţelegând că
prevederea din normele de aplicare a Legii
nr. 341/2004 referitoare la alte documente şi alte
probatorii privind atestarea participării unei
persoane la momente decisive ale Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 este exagerat de
exigentă şi greu de realizat după 15 ani de la
Revoluţie, înţelegând deopotrivă că oamenii au
depus în dosarele formate anterior, dar care din
varii motive independente de ei au fost
descompletate ori pierdute, şi alte documente,
adeverinţe, legitimaţii pe care acum nu le mai au,
recomandă ca declaraţiile de martor mai multe
decât trei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
566/1996 să fie echivalate cu alte documente şi
probatorii.
   La punctul 2 al ordinii de zi comisia a analizat
proiectul de buget al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989
pentru anul 2005 şi l-a evaluat ca nesatisfăcător
şi neatent elaborat. În corpul acestui proiect sunt
capitole în care nu sunt defalcate pe destinaţii
fondurile prevăzute şi, de asemenea, o situaţie
mult mai gravă: proiectul nu prevede acoperirea
indemnizaţiilor instituite de Legea nr. 341/2004
pentru luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
   Invitat să participe la şedinţa de analiză şi de
avizare de către comisie a proiectului de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 secretarul de
stat de la această instituţie nu a onorat solicitarea
comisiei pentru a oferi explicaţiile necesare pentru
înţelegerea structurii bugetului şi a posibilităţii
aplicării prevederilor Legii nr. 341/2004.
   Comisia reiterează invitaţia adresată secretarului
de stat de a respecta statutul comisiei de organ
parlamentar de control asupra aplicării legislaţiei
referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989,
inclusiv asupra organului de specialitate al
Guvernului care şi reprezintă pe revoluţionari în
cadrul Executivului.
   În încheiere, comisia a soluţionat probleme ale
activităţii curente.

     PREŞEDINTE,                  SECRETAR,
     Gheorghe Pribeanu            Ioan Onisei


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 14:49:44
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 41/C/30.XI.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 22.11. – 25.11.2004
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 2—4

4. Comisia parlamentară a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
23 noiembrie 2004 între orele 11,00—13,30, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
Decembrie 1989 pentru preschimbarea
certificatelor de revoluţionar.
2. Discutarea proiectului de Program privind
a 15-a aniversare a Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi comemorarea eroilor-martiri ai
Revoluţiei.
3. Diverse.
La lucrările comisiei a fost invitat Vasile Emilian
Cutean, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
La începutul lucrărilor, deputatul Gheorghe
Pribeanu, vicepreşedintele comisiei, a propus ca în
temeiul regulamentului comisiei şi al propunerii
înaintate oficial cu adresa nr. 147/XXVI/22.11.2004
de Grupul parlamentar al P.S.D. din Senatul
României, ca senator Sergiu Nicolaescu să
exercite funcţia de preşedinte al comisiei, să se
supună votului membrilor comisiei această
propunere. În unanimitate membrii prezenţi au
adoptat această propunere şi au reconfirmat în
funcţia de vicepreşedinte pe deputatul Gheorghe
Pribeanu, iar în cea de secretar pe deputatul Ioan
Onisei.
Lucrările au fost în continuare conduse de
Sergiu Nicolaescu, care, după aprobarea ordinii de
zi, a solicitat să fie, de urgenţă, chemat Vasile
Emilian Cutean, care încă nu ajunsese la lucrări,
anunţând prin şefa sa de cabinet că va fi la
comisie la ora 12,00 dar a sosit la 12,30.
Cum Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.) nu
a trimis comisiei nici o listă cu situaţia rezolvării
cererilor de preschimbare a certificatelor de
revoluţionari, deşi la şedinţa din 16 noiembrie 2004
secretarul de stat Vasile Emilian Cutean
încredinţase comisia că va transmite respectivele
situaţii începând cu data de 17 noiembrie 2004,
preşedintele comisiei, senatorul Sergiu Nicolaescu,
a propus să fie clarificată problema contestaţiilor
trimise de diferite organizaţii de revoluţionari de la
Teleorman, Prahova, sau de diferite persoane
împotriva unor posesori de certificate de
revoluţionar care ar fi fost dobândite ilicit. În
această ordine de idei s-a precizat ca toate
contestaţiile primite până în prezent la comisie,
adică până la primirea de către comisie a listelor
cu propunerile S.S.P.R. de validare a cererilor de
preschimbare a certificatelor pentru avizare să fie
trimise în copie la S.S.P.R., pentru ca acesta să
ţină seama de ele în stabilirea punctului său de
vedere.
În ce priveşte contestaţiile primite în faza a 2-a,
adică după înaintarea de către S.S.P.R. către
comisie a listelor cu propunerile de validare a
cererilor de preschimbare a certificatelor, acestea
vor rămâne la comisie, care la va analiza şi
soluţiona solicitând în acest scop la S.S.P.R.
dosarele persoanelor contestate şi va comunica
S.S.P.R. dacă avizează sau nu cererea de
preschimbare. Contestaţiile pentru neacordarea
preschimbării certificatului de revoluţionar, adresate
de persoanele care se consideră nedreptăţite vor
fi primite şi soluţionate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004.
Sergiu Nicolaescu a recomandat comisiei ca în
procedurile de preschimbare a certificatelor să fie
respectate prevederile Legii nr. 341/2004,
înlăturându-se orice fel de excese sau de zel,
invocând prevederile Normelor de aplicare a Legii
nr. 341/2004, norme elaborate de S.S.P.R. pentru
ei, fără a le fi prezentat comisiei spre avizare în
forma finală supusă aprobării Guvernului. De
aceea ele cuprind o serie de prevederi care
depăşesc nepermis prevederile Legii nr. 341/2004.
Comisia trebuie să ţină seama de această
situaţie. De pildă, S.S.P.R. solicită în anul 2004, la
15 ani de la Revoluţia din 19189, ca toţi
revoluţionarii să prezinte alte documente şi
probatorii care le atestă prezenţa în locuri
deosebite ale Revoluţiei. Este greu, dacă nu chiar
imposibil, de procurat asemenea documente şi
probe. Acolo unde ele există să fie aduse, dar sunt
atâţia oameni care nu dispun de astfel de
documente şi nici nu au cum să le obţină. În fond,
ei au fost atunci la o revoluţie şi nu la o vânătoare
de documente şi dovezi. Unii au avut asemenea
documente şi le-au pus în dosarele înaintate în
anii 1990—1996 pentru obţinerea certificatelor şi
brevetelor ce le-au fost atunci acordate prin acte
de stat de către foruri legale parlamentare,
guvernamentale, prezidenţiale. Senatorul Sergiu
Nicolaescu a precizat că personal nu doreşte să
dezamăgească oamenii care au acum certificate
ce le-au fost acordate legal. Cei care au astfel de
certificate sunt revoluţionari, independent de faptul
că li s-au preschimbat sau nu li s-au preschimbat
încă certificatele şi vom comemora împreună eroii-martiri
ai Revoluţiei din Decembrie 1989 şi vom
aniversa pe 22 decembrie împreună cei 15 ani
care au trecut de atunci. Cei ce nu au dobândit
în mod cinstit certificate să nu mai cuteze să le
preschimbe pentru a nu intra în conflict cu legea
şi pentru a nu întina memoria eroilor noştri.
Comisia a aprobat în unanimitatea
parlamentarilor prezenţi acest punct de vedere.
Senatorii Timotei Stuparu şi Ionel Alexandru au
informat că li s-a semnalat de către revoluţionari
că S.S.P.R. ar fi anunţat că sistează primirea
cererilor de preschimbare a certificatelor. Luând în
discuţie această problemă, comisia a stabilit să
atragă atenţia S.S.P.R., secretarului de stat Vasile
Emilian Cutean să respecte prevederile Legii
nr. 341/2004 care a stabilit o perioadă de 6 luni
de la intrarea sa în vigoare, adică până la
20 inauarie 2005 pentru depunerea cererilor de
preschimbare a certificatelor acordate în baza Legii
nr. 42/1990, republicată, precum şi un termen
suplimentar de depunere a cererilor de către
persoanele care fac dovada că s-au aflat în
imposibilitatea de a se încadra în termenul legal
de 6 luni.
Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele comisiei,
în consens cu punctele de vedere enunţate de
senator Sergiu Nicolaescu a subliniat ideea din
Legea nr. 341/2004 că este vorba de o
preschimbare a certificatelor eliberate legal, în
baza Legii nr. 42/1990, republicată, iar nu de
acordarea acum, în anul 2004 a titlurilor de
revoluţionar, în timp ce S.S.P.R. întreţine ideea că
el acordă sau nu acordă aceste titluri, fapt care a
generat o stare de iritare şi de nemulţumire Ón
r‚ndul revolu˛ionarilor. Iar tergiversarea clarificării
listelor cu persoanele ale căror cereri au fost
soluţionate şi netrimiterea lor atât de mult timp la
comisie pentru avizare accentuează tensiunea şi
protestul revoluţionarilor. S.S.P.R. a trimis scrisori
în care solicită completarea documentelor din
dosarele unor persoane de notorietate pentru
revoluţionari, ceea ce pune sub semnul întrebării
corectitudinea S.S.P.R. în păstrarea dosarelor.
Certificatele au fost emise oamenilor în baza unei
legi şi a unor dosare, de regulă, temeinic alcătuite,
iar dacă aceste dosare sau documente din
componen˛a lor au dispărut sau au fost cu reavoin
ţă distruse, ori sustrase, nu sunt răspunzători
titularii dosarelor. S.S.P.R. trebuie să asigure ca la
a 15-a aniversare a Revoluţiei din Decembrie 1989
şi la comemorarea erorilor-martiri ai acestei
Revoluţii să fie soluţionat un lot clar şi
reprezentativ de cereri şi înmânate noile certificate
unui număr cât mai mare de revoluţionari şi de
urmaşi ai eroilor-martiri.
Comisia evaluzează drept tergiversare
activitatea desfă∫urată de S.S.P.R. de la intrarea
în vigoare a Legii nr. 341/2004 şi până în prezent
pentru primirea şi soluţionarea cererilor de
preschimbare a certificatelor. S.S.P.R. nu a ţinut
seama de recomandările comisiei de a soluţiona
ritmic şi mai energic aceste cereri şi nici nu a
răspuns la invitaţiile comisiei de a clarifica starea
de lucruri din activitatea sa. Ne aflăm într-o situaţie
critică, actuală legislatură se încheie, noul
Parlament nu va intra în activitatea normală decât
după vacanţa constituţională din ianuarie 2005.
Comisia permanentă a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deci, nu va mai putea să-şi
desfăşoare nici ea activitatea, la fel şi S.S.P.R.
Iată de ce în timpul rămas până la 15 decembrie
a.c., data încheierii actualei legislaturi, trebuie
soluţionat un număr cât mai mare de cereri ale
persoanelor care au situaţia clară, atât prin
notorietatea lor în faptul Revoluţiei din
Decembrie 1989, cât şi prin simpla lor cerere de
preschimbare legală a certificatului vechi.
Acest punct de vedere a fost susţinut de către
toţi parlamentarii prezenţi.
Preşedintele comisiei, Sergiu Nicolaescu, a
subliniat în legătură cu modul de lucru în
soluţionarea avizării să fie avute în vedere
îndeosebi cererile şi situaţiile cert contestate pentru
ilegalitatea dobândirii certificatelor de revoluţionar.
Acolo unde lucrurile sunt clare, sunt persoane
cunoscute pentru activitatea lor din timpul
Revoluţiei, să se procedeze operativ. Este foarte
greu să produci astăzi, după 15 ani dovezi noi,
toate actele şi dovezile au devenit materiale de
arhivă şi au regimul corespunzător. Cine ţi le dă
şi cât trebuie să umbli să le obţii fie şi pentru că
timpul este prea scurt, adică în câteva săptămâni.
Sunt probleme şi în ceea ce priveşte situaţia
morţilor din Revoluţie. Nu toţi morţii au fost eroi.
Numai vorbind de faptul că unii dintre aceştia
s-au aflat de cealaltă parte a baricadelor, au tras
în revoluţionari şi, ca atare, pot fi contestaţi. Timpul
de contestaţie este foarte scurt şi ca atare soluţia
este dificilă în cazurile incerte. Rămâne
nesoluţionată situaţia a cel puţin 5—6 % dintre
morţi şi răniţi, care au putut fi ofiţeri de securitate
sau au lucrat sub acoperire, la fel şi situaţia celor
neidentificaţi de la Timişoara, care au întreţinut
teza posibilei intervenţii străine în derularea unora
dintre evenimentele din timpul Revoluţiei.
Comisia poate obiecta Ón acordarea avizului
numai în situaţiile contestate şi în cazurile de
excepţie. În fond, pentru astfel de cazuri se poate
cere şi modificarea legii sau implicarea instanţelor
justiţiei.
Trebuie să facem un comunicat către
organizaţiile de revoluţionari din ţară în care să
arătăm clar că toţi revoluţionarii care au certificate
şi au depus cereri de preschimbare a lor sunt
revoluţionari.
Să fie clar că până la 15 decembrie trebuie
soluţionate primele 5.000—6.000 de cereri.
Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean trebuie să
aducă de urgenţă listele pentru avizare, iar comisia
să se reunească ori de câte ori este nevoie pentru
soluţionarea acestor probleme. Trebuie să judecăm
drept toate cazurile şi această judecată dreaptă să
rămână de îndrumar pentru cei care vor veni în
noua legislatură a Parlamentului României.
Nu acceptă lipsa sub nici un motiv a
secretarului de stat de la lucrările comisiei
parlamentare. Dacă nu respectă hotărârile comisiei
se va cere, de urgenţă, înlocuirea lui.
Vă promit că până la 15 decembrie vom avea
soluţionate primele 5.000 de cereri de
preschimbare a certificatelor.
Cu aceasta au luat sfârşit lucrările şedinţei.
La ora 12,20 preşedintele comisiei, senator
Sergiu Nicolaescu, a plecat.
Au fost soluţionate şi unele probleme ale
activităţii curente a comisiei.
La ora 12,30 a sosit la comisie secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean. De la sosire a fost
întrebat câte cereri de preschimbare a primit la
S.S.P.R. Răspunsul a fost că nu se ştie exact
câte, deoarece cererile au fost depuse atât de
organizaţii în pachete, care nu au fost încă
înregistrate, cât şi individual de către revoluţionari,
acestea fiind trecute în registrul de primire cu toate
datele necesare. Dar probabil, peste 15.000 cereri.
Au fost verificate dacă au toate actele solicitate
cca 8.000 de dosare, iar dintre acestea sunt clare
şi, deci, validate cca 2.500. La Poliţie, Armată, la
gărzile patriotice se solicită informaţii dacă
solicitanţii proveniţi din aceste structuri nu au luptat
împotriva Revoluţiei.
Procedura de lucru la S.S.P.R. este:
prezentarea la poartă a dosarului, iar cineva din
comisie a făcut remarca — prin gilajul de fier —,
înregistrarea, verificarea documentelor din dosar,
apoi căutarea în arhivă a dosarului vechi,
verificarea dacă acesta conţine documentele
solicitate, verificarea lor în comisia constituită la
S.S.P.R. şi, dacă sunt întrunite toate datele,
situaţia se trimite la comisia parlamentară spre
avizare.
La observaţia parlamentarilor că până în prezent
nu a fost trimisă nici o situaţie, nici o listă, Vasile
Emilian Cutean a spus că a adus — astăzi, data
şedin˛ei —, o listă cuprinzând 238 de erori-martiri
(urmaşi) şi una cu 646 luptători — răniţi şi
remarcaţi prin fapte deosebite. Între aceştia sunt
unii din structurile Armatei şi Poliţiei, dar
respectivele persoane au acte de la Parchet că nu
au acţionat împotriva Revoluţiei.
Procedura de preschimbare a certificatelor
parcurge trei etape — de la S.S.P.R. listele vin la
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru aviz, S.S.P.R. eliberează
certificatul nou, care se semnează de secretarul de
stat de la S.S.P.R. şi de preşedintele comisiei
parlamentare, iar listele sunt transmise la
Preşedinţie, care acordă prin decret Ordinul
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
În prezent S.S.P.R. nu poate ţine seama de
contestaţii, acestea urmând a fi soluţionate
conform Legii nr. 341/2004 de către comisia
parlamentară, atât pentru cei care se plâng că nu
li s-a dat de către S.S.P.R. avizul de
preschimbare, cât şi contesaţiile împotriva celor
care li s-au eliberat pe nedrept certificate.
În Monitorul Oficial al României se publică
decretul emis de Preşedinte de acordare a
Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989.
În încheiere, deputatul Gheorghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, a apreciat că aceasta a
fost prima discuţie pe fondul procedurilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar.
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va trimite la
comisia parlamentară discheta cu situaţiile neclare.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 14:55:01
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 41/C/30.XI.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 22.11. – 25.11.2004
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 2—4

4. Comisia parlamentară a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
23 noiembrie 2004 între orele 11,00—13,30, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
Decembrie 1989 pentru preschimbarea
certificatelor de revoluţionar.
2. Discutarea proiectului de Program privind
a 15-a aniversare a Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi comemorarea eroilor-martiri ai
Revoluţiei.
3. Diverse.
   La lucrările comisiei a fost invitat Vasile Emilian
Cutean, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   La începutul lucrărilor, deputatul Gheorghe
Pribeanu, vicepreşedintele comisiei, a propus ca în
temeiul regulamentului comisiei şi al propunerii
înaintate oficial cu adresa nr. 147/XXVI/22.11.2004
de Grupul parlamentar al P.S.D. din Senatul
României, ca senator Sergiu Nicolaescu să
exercite funcţia de preşedinte al comisiei, să se
supună votului membrilor comisiei această
propunere. În unanimitate membrii prezenţi au
adoptat această propunere şi au reconfirmat în
funcţia de vicepreşedinte pe deputatul Gheorghe
Pribeanu, iar în cea de secretar pe deputatul Ioan
Onisei.
   Lucrările au fost în continuare conduse de
Sergiu Nicolaescu, care, după aprobarea ordinii de
zi, a solicitat să fie, de urgenţă, chemat Vasile
Emilian Cutean, care încă nu ajunsese la lucrări,
anunţând prin şefa sa de cabinet că va fi la
comisie la ora 12,00 dar a sosit la 12,30.
   Cum Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.) nu
a trimis comisiei nici o listă cu situaţia rezolvării
cererilor de preschimbare a certificatelor de
revoluţionari, deşi la şedinţa din 16 noiembrie 2004
secretarul de stat Vasile Emilian Cutean
încredinţase comisia că va transmite respectivele
situaţii începând cu data de 17 noiembrie 2004,
preşedintele comisiei, senatorul Sergiu Nicolaescu,
a propus să fie clarificată problema contestaţiilor
trimise de diferite organizaţii de revoluţionari de la
Teleorman, Prahova, sau de diferite persoane
împotriva unor posesori de certificate de
revoluţionar care ar fi fost dobândite ilicit. În
această ordine de idei s-a precizat ca toate
contestaţiile primite până în prezent la comisie,
adică până la primirea de către comisie a listelor
cu propunerile S.S.P.R. de validare a cererilor de
preschimbare a certificatelor pentru avizare să fie
trimise în copie la S.S.P.R., pentru ca acesta să
ţină seama de ele în stabilirea punctului său de
vedere.
   În ce priveşte contestaţiile primite în faza a 2-a,
adică după înaintarea de către S.S.P.R. către
comisie a listelor cu propunerile de validare a
cererilor de preschimbare a certificatelor, acestea
vor rămâne la comisie, care la va analiza şi
soluţiona solicitând în acest scop la S.S.P.R.
dosarele persoanelor contestate şi va comunica
S.S.P.R. dacă avizează sau nu cererea de
preschimbare. Contestaţiile pentru neacordarea
preschimbării certificatului de revoluţionar, adresate
de persoanele care se consideră nedreptăţite vor
fi primite şi soluţionate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004.
   Sergiu Nicolaescu a recomandat comisiei ca în
procedurile de preschimbare a certificatelor să fie
respectate prevederile Legii nr. 341/2004,
înlăturându-se orice fel de excese sau de zel,
invocând prevederile Normelor de aplicare a Legii
nr. 341/2004, norme elaborate de S.S.P.R. pentru
ei, fără a le fi prezentat comisiei spre avizare în
forma finală supusă aprobării Guvernului. De
aceea ele cuprind o serie de prevederi care
depăşesc nepermis prevederile Legii nr. 341/2004.
   Comisia trebuie să ţină seama de această
situaţie. De pildă, S.S.P.R. solicită în anul 2004, la
15 ani de la Revoluţia din 19189, ca toţi
revoluţionarii să prezinte alte documente şi
probatorii care le atestă prezenţa în locuri
deosebite ale Revoluţiei. Este greu, dacă nu chiar
imposibil, de procurat asemenea documente şi
probe. Acolo unde ele există să fie aduse, dar sunt
atâţia oameni care nu dispun de astfel de
documente şi nici nu au cum să le obţină. În fond,
ei au fost atunci la o revoluţie şi nu la o vânătoare
de documente şi dovezi. Unii au avut asemenea
documente şi le-au pus în dosarele înaintate în
anii 1990—1996 pentru obţinerea certificatelor şi
brevetelor ce le-au fost atunci acordate prin acte
de stat de către foruri legale parlamentare,
guvernamentale, prezidenţiale. Senatorul Sergiu
Nicolaescu a precizat că personal nu doreşte să
dezamăgească oamenii care au acum certificate
ce le-au fost acordate legal. Cei care au astfel de
certificate sunt revoluţionari, independent de faptul
că li s-au preschimbat sau nu li s-au preschimbat
încă certificatele şi vom comemora împreună eroii-martiri
ai Revoluţiei din Decembrie 1989 şi vom
aniversa pe 22 decembrie împreună cei 15 ani
care au trecut de atunci. Cei ce nu au dobândit
în mod cinstit certificate să nu mai cuteze să le
preschimbe pentru a nu intra în conflict cu legea
şi pentru a nu întina memoria eroilor noştri.
   Comisia a aprobat în unanimitatea
parlamentarilor prezenţi acest punct de vedere.
Senatorii Timotei Stuparu şi Ionel Alexandru au
informat că li s-a semnalat de către revoluţionari
că S.S.P.R. ar fi anunţat că sistează primirea
cererilor de preschimbare a certificatelor. Luând în
discuţie această problemă, comisia a stabilit să
atragă atenţia S.S.P.R., secretarului de stat Vasile
Emilian Cutean să respecte prevederile Legii
nr. 341/2004 care a stabilit o perioadă de 6 luni
de la intrarea sa în vigoare, adică până la
20 inauarie 2005 pentru depunerea cererilor de
preschimbare a certificatelor acordate în baza Legii
nr. 42/1990, republicată, precum şi un termen
suplimentar de depunere a cererilor de către
persoanele care fac dovada că s-au aflat în
imposibilitatea de a se încadra în termenul legal
de 6 luni.
   Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele comisiei,
în consens cu punctele de vedere enunţate de
senator Sergiu Nicolaescu a subliniat ideea din
Legea nr. 341/2004 că este vorba de o
preschimbare a certificatelor eliberate legal, în
baza Legii nr. 42/1990, republicată, iar nu de
acordarea acum, în anul 2004 a titlurilor de
revoluţionar, în timp ce S.S.P.R. întreţine ideea că
el acordă sau nu acordă aceste titluri, fapt care a
generat o stare de iritare şi de nemulţumire Ón
r‚ndul revolu˛ionarilor. Iar tergiversarea clarificării
listelor cu persoanele ale căror cereri au fost
soluţionate şi netrimiterea lor atât de mult timp la
comisie pentru avizare accentuează tensiunea şi
protestul revoluţionarilor. S.S.P.R. a trimis scrisori
în care solicită completarea documentelor din
dosarele unor persoane de notorietate pentru
revoluţionari, ceea ce pune sub semnul întrebării
corectitudinea S.S.P.R. în păstrarea dosarelor.
Certificatele au fost emise oamenilor în baza unei
legi şi a unor dosare, de regulă, temeinic alcătuite,
iar dacă aceste dosare sau documente din
componen˛a lor au dispărut sau au fost cu reavoin
ţă distruse, ori sustrase, nu sunt răspunzători
titularii dosarelor. S.S.P.R. trebuie să asigure ca la
a 15-a aniversare a Revoluţiei din Decembrie 1989
şi la comemorarea erorilor-martiri ai acestei
Revoluţii să fie soluţionat un lot clar şi
reprezentativ de cereri şi înmânate noile certificate
unui număr cât mai mare de revoluţionari şi de
urmaşi ai eroilor-martiri.
   Comisia evaluzează drept tergiversare
activitatea desfă∫urată de S.S.P.R. de la intrarea
în vigoare a Legii nr. 341/2004 şi până în prezent
pentru primirea şi soluţionarea cererilor de
preschimbare a certificatelor. S.S.P.R. nu a ţinut
seama de recomandările comisiei de a soluţiona
ritmic şi mai energic aceste cereri şi nici nu a
răspuns la invitaţiile comisiei de a clarifica starea
de lucruri din activitatea sa. Ne aflăm într-o situaţie
critică, actuală legislatură se încheie, noul
Parlament nu va intra în activitatea normală decât
după vacanţa constituţională din ianuarie 2005.
   Comisia permanentă a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deci, nu va mai putea să-şi
desfăşoare nici ea activitatea, la fel şi S.S.P.R.
Iată de ce în timpul rămas până la 15 decembrie
a.c., data încheierii actualei legislaturi, trebuie
soluţionat un număr cât mai mare de cereri ale
persoanelor care au situaţia clară, atât prin
notorietatea lor în faptul Revoluţiei din
Decembrie 1989, cât şi prin simpla lor cerere de
preschimbare legală a certificatului vechi.
Acest punct de vedere a fost susţinut de către
toţi parlamentarii prezenţi.
   Preşedintele comisiei, Sergiu Nicolaescu, a
subliniat în legătură cu modul de lucru în
soluţionarea avizării să fie avute în vedere
îndeosebi cererile şi situaţiile cert contestate pentru
ilegalitatea dobândirii certificatelor de revoluţionar.
Acolo unde lucrurile sunt clare, sunt persoane
cunoscute pentru activitatea lor din timpul
Revoluţiei, să se procedeze operativ. Este foarte
greu să produci astăzi, după 15 ani dovezi noi,
toate actele şi dovezile au devenit materiale de
arhivă şi au regimul corespunzător. Cine ţi le dă
şi cât trebuie să umbli să le obţii fie şi pentru că
timpul este prea scurt, adică în câteva săptămâni.
Sunt probleme şi în ceea ce priveşte situaţia
morţilor din Revoluţie. Nu toţi morţii au fost eroi.
   Numai vorbind de faptul că unii dintre aceştia
s-au aflat de cealaltă parte a baricadelor, au tras
în revoluţionari şi, ca atare, pot fi contestaţi. Timpul
de contestaţie este foarte scurt şi ca atare soluţia
este dificilă în cazurile incerte. Rămâne
nesoluţionată situaţia a cel puţin 5—6 % dintre
morţi şi răniţi, care au putut fi ofiţeri de securitate
sau au lucrat sub acoperire, la fel şi situaţia celor
neidentificaţi de la Timişoara, care au întreţinut
teza posibilei intervenţii străine în derularea unora
dintre evenimentele din timpul Revoluţiei.
   Comisia poate obiecta Ón acordarea avizului
numai în situaţiile contestate şi în cazurile de
excepţie. În fond, pentru astfel de cazuri se poate
cere şi modificarea legii sau implicarea instanţelor
justiţiei.
   Trebuie să facem un comunicat către
organizaţiile de revoluţionari din ţară în care să
arătăm clar că toţi revoluţionarii care au certificate
şi au depus cereri de preschimbare a lor sunt
revoluţionari.
   Să fie clar că până la 15 decembrie trebuie
soluţionate primele 5.000—6.000 de cereri.
Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean trebuie să
aducă de urgenţă listele pentru avizare, iar comisia
să se reunească ori de câte ori este nevoie pentru
soluţionarea acestor probleme. Trebuie să judecăm
drept toate cazurile şi această judecată dreaptă să
rămână de îndrumar pentru cei care vor veni în
noua legislatură a Parlamentului României.
   Nu acceptă lipsa sub nici un motiv a
secretarului de stat de la lucrările comisiei
parlamentare. Dacă nu respectă hotărârile comisiei
se va cere, de urgenţă, înlocuirea lui.
Vă promit că până la 15 decembrie vom avea
soluţionate primele 5.000 de cereri de
preschimbare a certificatelor.
   Cu aceasta au luat sfârşit lucrările şedinţei.
La ora 12,20 preşedintele comisiei, senator
Sergiu Nicolaescu, a plecat.
   Au fost soluţionate şi unele probleme ale
activităţii curente a comisiei.
   La ora 12,30 a sosit la comisie secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean. De la sosire a fost
întrebat câte cereri de preschimbare a primit la
S.S.P.R. Răspunsul a fost că nu se ştie exact
câte, deoarece cererile au fost depuse atât de
organizaţii în pachete, care nu au fost încă
înregistrate, cât şi individual de către revoluţionari,
acestea fiind trecute în registrul de primire cu toate
datele necesare. Dar probabil, peste 15.000 cereri.
   Au fost verificate dacă au toate actele solicitate
cca 8.000 de dosare, iar dintre acestea sunt clare
şi, deci, validate cca 2.500. La Poliţie, Armată, la
gărzile patriotice se solicită informaţii dacă
solicitanţii proveniţi din aceste structuri nu au luptat
împotriva Revoluţiei.
  Procedura de lucru la S.S.P.R. este:
prezentarea la poartă a dosarului, iar cineva din
comisie a făcut remarca — prin gilajul de fier —,
înregistrarea, verificarea documentelor din dosar,
apoi căutarea în arhivă a dosarului vechi,
verificarea dacă acesta conţine documentele
solicitate, verificarea lor în comisia constituită la
S.S.P.R. şi, dacă sunt întrunite toate datele,
situaţia se trimite la comisia parlamentară spre
avizare.
   La observaţia parlamentarilor că până în prezent
nu a fost trimisă nici o situaţie, nici o listă, Vasile
Emilian Cutean a spus că a adus — astăzi, data
şedin˛ei —, o listă cuprinzând 238 de erori-martiri
(urmaşi) şi una cu 646 luptători — răniţi şi
remarcaţi prin fapte deosebite. Între aceştia sunt
unii din structurile Armatei şi Poliţiei, dar
respectivele persoane au acte de la Parchet că nu
au acţionat împotriva Revoluţiei.
   Procedura de preschimbare a certificatelor
parcurge trei etape — de la S.S.P.R. listele vin la
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru aviz, S.S.P.R. eliberează
certificatul nou, care se semnează de secretarul de
stat de la S.S.P.R. şi de preşedintele comisiei
parlamentare, iar listele sunt transmise la
Preşedinţie, care acordă prin decret Ordinul
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
În prezent S.S.P.R. nu poate ţine seama de
contestaţii, acestea urmând a fi soluţionate
conform Legii nr. 341/2004 de către comisia
parlamentară, atât pentru cei care se plâng că nu
li s-a dat de către S.S.P.R. avizul de
preschimbare, cât şi contesaţiile împotriva celor
care li s-au eliberat pe nedrept certificate.
În Monitorul Oficial al României se publică
decretul emis de Preşedinte de acordare a
Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989.
   În încheiere, deputatul Gheorghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, a apreciat că aceasta a
fost prima discuţie pe fondul procedurilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar.
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va trimite la
comisia parlamentară discheta cu situaţiile neclare.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 16:03:54
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 43/C/17.XII.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 30.11 – 7.12.2004
SUMAR

1. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 .................... 1–4

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
30 noiembrie 2004 având la ordinea de zi
probleme privind procedurile de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, precum şi contestaţiile
făcute în întâmpinarea neacordării de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor a avizului de preschimbare a
certificatului de către cei care se consideră
nedreptăţiţi, dar şi de către persoane sau
organizaţii care contestă acordarea preschimbării
certificatelor unor persoane care au obţinut ilicit
calitatea de revoluţionar.
  La lucrări a fost invitat secretarul de stat, Vasile
Emilian Cutean, de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
(S.S.P.R.). Din proprie iniţiativă a participat şi
deputatul Mircea Bucur, fost membru al comisiei,
căruia i s-a retras în luna noiembrie a.c. sprijinul
politic al P.S.D. şi a fost înlocuit în comisie de
deputatul Valentin Păduroiu.
   Lucrările au fost conduse de Sergiu Nicolaescu,
preşedintele comisiei, care după anunţarea şi
aprobarea ordinii de zi, a atras atenţia asupra
întârzierii exagerat de mari a procedurilor de
verificare de către S.S.P.R. a dosarelor şi cererilor
de preschimbare a certificatelor. Până la
încheierea termenului legal de depunere a cererilor
de preschimbare, care este 20 ianuarie 2005,
adică 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii
nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989, actualii posesori de certificate
sunt revoluţionari, conform art. 9 alin. 4 din lege.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a subliniat în
intervenţia sa necesitatea de a se lucra mai alert,
dar cu toată atenţia pentru a nu se lua hotărâri
pripite nejustificate care să creeze nemulţumuri
între revoluţionari, îndeosebi între cei de
notorietate. Din listele prezentate spătămâna
trecută de S.S.P.R. lipsesc multe nume cunoscute
opiniei publice şi de rezonanţă în rândul
revoluţionarilor, ceea ce nu este bine, iar ponderea
celor ce au obţinut certificate abia după 1997 este
mult prea mare.
   În rest, senatorul Sergiu Nicolaescu a precizat
că nu are alte observaţii. A solicitat să fie pregătită
pentru comisie o listă cu persoanele care au depus
contestaţii şi cu o expunere concisă a obiectului
contestaţiei.
   Contestaţiile sunt făcute către comisie şi trebuie
să corespundă exigenţelor legii, iar noi să le
acordăm atenţia cuvenită şi să le soluţionăm în
cunoştinţă de cauză pentru a comunica un punct
de vedere clar la S.S.P.R.
   Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean a
precizat că între cei care sunt validaţi în prima
etapă de preschimbare sunt cei care nu au de
făcut nici un fel de completări la dosare.
   Deputatul Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele
comisiei, şi senatorul Ionel Alexandru au observat
însă că lecturarea listelor lasă loc de interpretare şi
concluzii deosebite faţă de teza susţinută şi justifică
precauţiile formulate de senatorul Sergiu Nicolaescu.
Este clar că în liste sunt multe nume prea puţin
cunoscute sau necunoscute, fiind lipsă altele care
s-au afirmat în viaţa publică ulterior şi sunt de
renume pentru activitatea lor în cei 15 ani care au
trecut de la Revoluţie. S-a propus, în context, să fie
completată lista până la 2.000—2.500 persoane cu
astfel de nume reprezentative ale Revoluţiei din
toate oraşele-martir.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a concluzionat
solicitând secretarului de stat Vasile Emilian
Cutean, cu adresa nr. 18/6021/2.12.2004, să
revadă listele şi să le completeze în sensul celor
discutate în timpul lucrărilor în comisie, iar la
întâlnirea din data de 2 decembrie 2004 să se
discute listele prezentate, contestaţiile primite la
comisie şi să se dea avizele corespunzătoare.
   În şedinţa din data de 2 decembrie 2004,
desfăşurată în continuarea tematică a lucrărilor din
30 noiembrie 2004, între orele 11,00—14,00, la
Senat au fost prezentate de către secretar de stat
Vasile Emilian Cutean liste cuprinzând 289 de eroi-martiri,
cu 50 mai mult decât în prima listă şi 1.133
de luptători răniţi, reţinuţi şi remarcaţi pentru fapte
deosebite, cu 285 mai mulţi decât în lista
precedentă.
   Comisia evaluează mult prea mic numărul de
cereri validate având în vedere faptul că anul
acesta se împlinesc 15 ani de la Revoluţia
Română din Decembrie 1989. Pe cale de
consecinţă, comisia a stabilit ca să-şi continuie
activitatea, să mai aibă o întâlnire sau chiar două
pentru a soluţiona un număr mai mare de cereri,
având în vedere şi semnalele destul de numeroase
din teritoriu referitoare la preschimbarea
certificatelor.
   Comisia a luat în discuţie contestaţiile primite
din partea lui Albert Alexandru din Braşov, rănit
grav în zona abdominală şi coloana vertebrală, cu
certificat din anul 1990. Constatând legalitatea şi
corectitudinea documentelor care atestă starea lui
Albert Alexandru, comisia a avizat preschimbarea
certificatului de luptător rănit al acestuia.
   În cazul contestaţiei lui Ionescu (Drago∫) Ana,
rănită prin împuşcare pe stradă în timp ce se
deplasa în misiune în ziua de 22 decembrie 1989,
după ora 12,00, deci după fuga lui Ceauşescu şi
după ce oficial, prin nota telefonică a generalului
Victor Stănculescu, prin care Armata nu mai
asculta de ordinele dictatorului. Comisia, de
asemenea, a stabilit să avizeze preschimbarea
certificatului de luptător rănit.
   De asemenea, comisia a luat cunoştinţă de
contestaţiile formulate la adresa lui Vasile Emilian
Cutean şi a concluzionat că avizează
preschimbarea certificatului acestuia de luptător
remarcat pentru fapte deosebite.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a atras atenţia
asupra situaţiei complexe în care se află cadrele
militare, ţinând seama de poziţionarea Armatei faţă
de Revoluţie în zilele de 16–22 decembrie 1989,
când revoluţionarii au luptat cu forţa de opresiune
a lui Ceauşescu, din care făcea parte şi Armata.
Numai după nota telefonică din dimineaţa zilei
de 22 decembrie 1989 a generalului Vasile Milea,
ministrul apărării, care cerea militarilor să nu mai
folosească forţa împotriva oamenilor din stradă şi
apoi, după nota telefonică de la ora 13,30, aceeaşi
zi, a generalului Victor Stănculescu, prin care
Armata nu mai trebuia să asculte de ordinele lui
Ceauşescu, evenimentele au luat un alt curs de
desfăşurare.
   De aceea, trebuie analizată cu multă grijă
poziţionarea fiecărui cadru militar în parte faţă de
Revoluţie şi rezolvată problema preschimbării
certificatelor de revoluţionar ale acestora. Să nu se
manifeste nici un fel de grabă, trebuie să fim cât
mai atenţi în aceste cazuri. Informaţiile cele mai
recente cu referire la poziţia cadrelor militare ne
îndreptăţesc să manifestăm o grijă sporită faţă de
situaţia acestora şi deci să analizăm cu grijă
fiecare caz în parte.
   Vasile Emilian Cutean a arătat că S.S.P.R. nu
a solicitat militarilor şi nici Parchetului documente
despre poziţia acestora în Revoluţie dar mai toate
cadrele militare, care au certificate de revoluţionar,
au adus astfel de documente de la Parchet.
   Comisia a hotărât să adreseze S.S.P.R.
recomandarea ca, până la clarificarea situaţiei
fiecărei persoane din această categorie de
posesori de certificate de revoluţionar, să valideze
preschimbarea certificatelor numai pentru militarii şi
cadrele militare implicate în desfăşurarea unor
momente-cheie ale Revoluţiei, în care aceştia au
avut un rol indubitabil clar şi deosebit pentru
asigurarea victoriei Revoluţiei.
   Comisia a stabilit, de asemenea, să dea un
comunicat pentru presă privind avizarea unui
număr de 1.422 de cereri de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, precum şi cu referire
la soluţionarea contestaţiilor privind 3 persoane
dintre cele pentru care sau dat avize.
   Comisia mulţumeşte prof. univ. Nicolae Dinu˛,
consilierul său parlamentar, pentru redactarea şi
pregătirea pentru publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a II-a, a sintezelor lucrărilor în
plen începând din anul 1998 şi până în prezent.
În încheiere comisia a soluţionat probleme ale
activităţii sale curente.
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
7 decembrie 2004, între orele 12,00—15,00, având
la ordinea de zi analizarea şi avizarea cererilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar în
conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004
art. 9, 10 şi 11.
   La lucrări a participat ca invitat secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean, de la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 (S.S.P.R.).
   Lucrările au fost conduse de senator Sergiu
Nicolaescu, preţedintele comisiei, care, după
aprobarea ordinii de zi, a precizat că va trebui să
se lucreze şi în data de 8 decembrie 2004 pentru
a soluţiona toate problemele privind listele aduse
de la S.S.P.R. De asemenea, Domnia sa a insistat
asupra neâncadrării S.S.P.R. în termenul prevăzut
de lege pentru preschimbarea în decurs de 6 luni
de la publicarea Legii nr. 341/2004 în Monitorul
Oficial al României din 20 iulie 2004.
   Referitor la acest aspect comisia a precizat că
toate cererile de preschimbare a certificatelor,
depuse în interiorul celor 6 luni, între 20 iulie 2004
şi 20 ianuarie 2005, sunt legal depuse, iar
S.S.P.R. şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989, din legislatura 2004—2008,
vor trebui să le soluţioneze în mod corespunzător.
Sunt organizaţii din cadrul cărora nu a fost până
în prezent promovată de către S.S.P.R. nici o
cerere de preschimbare a certificatelor de
revoluţionar.
   Secretariatul de stat nu are temei legal pentru
a hotărî acordarea sau retragerea calităţilor de
revoluţionar acordate prin acte de stat certificate, şi
a titlurilor conferite prin brevet.
   Prin listrele incomplete prezentate până în
prezent S.S.P.R. nu epuizează prevederea art. 3
alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004
referitoare la preschimbarea la cererea titularului a
certificatelor de revoluţionar conferite în baza Legii
nr. 42/1990, republicată. Legea nr. 341/2004, în
art. 10 alin. (1), precizează condiţiile în care un
deţinător al calităţii de revoluţionar îşi pierde
calitatea.
   Pe cale de consecinţă, prevederile Legii
nr. 341/2004 trebuie aplicate în integralitatea lor,
iar nu selectiv. Comisia apreciază că până în
prezent S.S.P.R. a procedat selectiv în problema
cererilor de preschimbare a certificatelor şi nu a
respectat termenele de prezentare la Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, a listelor cu numele celor promovaţi pentru
preschimbarea certificatelor.
   În fapt, persoanele care au depus cereri pentru
preschimbarea certificatelor de revoluţionar nici nu
cunosc situaţia sau soluţia dată cererilor depuse
pentru a putea exercita dreptul de contestare
prevăzut de art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004.
În comisie au fost discutate situaţiile unor
posesori de certificate de revoluţionar cărora li
s-a refuzat de către S.S.P.R. validarea cererilor pe
motivul absenţei unor documente probatorii, deşi
persoanele în cauză sunt cunoscute pentru
participarea lor activă în locuri importante şi la
acţiuni deosebite ale Revoluţiei din Decembrie
1989.
   S-a hoitărât ca persoanele în cauză să prezinte
de urgenţă documentele de completare pentru
soluţionarea cererilor înaintate în termen legal.
   Comisia a dat aviz pentru o listă cuprinzând 289
de eroi-martiri şi 1.241 de luptători răniţi, reţinuţi şi
remarcaţi pentru fapte deosebite, listă care este
evident incompletă şi nesemnificativă pentru
Revoluţie, cât şi pentru numărul estimat de 18.000
de cereri de preschimbare a certificatelor de
revoluţionar.
   In încheiere au fost rezolvate probleme ale
activităţii curente a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 18:18:02
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 8/C/15.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 8 – 10.03.2005
SUMAR

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 23–24

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
9 martie 2005, între orele 14,00—15,30, având
următoarea ordine de zi:
1. Informarea membrilor comisiei asupra actelor
normative cu privire la revoluţionarii din decembrie
1989, aflate în vigoare.
2. Discutarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
3. Discutarea protocolului încheiat între Camera
Deputaţilor şi Senat pentru buna desfă∫urare a
activităţii Comisiei parlamentare pentru controlul
aplicării Legii nr. 42/1990.
4. Stabilirea priorităţilor ăn activitatea comisiei.
5. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei. După
aprobarea ordinii de zi, s-a trecut la discutarea
primului punct, respectiv informarea membrilor
asupra actelor normative cu privire la revoluţionarii
din decembrie 1989. Discuţia a avut loc pe
marginea următoarelor documente: Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/02.09.2004, Legea
nr. 341/2004 şi ordonanţa de urgenţă cu
prerogarea termenelor. Acestea sunt în momentul
de faţă cele mai importante acte normative pe care
trebuie să se bazeze comisia. S-a stabilit
discutarea mai amănunţită a acestui punct în
şedin˛a viitoare, după ce fiecare membru al
comisiei îşi însuşeşte conţinutul acestor acte
normative.
   S-a adus în discuţie retragerea domnului Dan
Iosif şi votarea în plen a domnului Petru Tărniceru.
   La punctul 2 domnul preşedinte Emilian Vasile
Cutean a propus citirea regulamentului de
organizare ţi funcţionare a comisiei şi discutarea
obiecţiilor referitoare la acesta. S-a hotărât
revenirea la acest subiect în şedinţa viitoare, când
membrii comisiei vor prezenta, fiecare în parte,
propuneri şi, în baza acestora, se va întocmi noul
regulament de funcţionare a comisiei şi se va face
o adresă către Biroul permanent, prin care se va
cere angajarea de personal. Domnul Emilian Vasile
Cutean, preşedintele comisiei, a propus în fiinţarea
unei subcomisii, care, ţmpreună cu experţii, să
verifice dosarele revoluţionarilor şi să le expună
comisiei, o dată pe săptămână.
   La punctul 3 al ordinii de zi s-a discutat despre
protocolul încheiat între Camera Deputaţilor şi
Senat. S-a propus o nou„ organigram„ pentru
aparatul tehnic al comisiei, care să cuprindă: două
posturi de consilier, două posturi de expert, două
posturi de referenţi colaboratori, un şef de cabinet
şi doi şoferi, şi s-a stabilit ca preşedintele comisiei
să întocmească şi să înainteze adrese către
Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, în
vederea rezolvării problemelor tehnicoadministrative
ale comisiei.
   La punctul 4 al ordinii de zi a fost stabilirea
priorităţilor în activitatea comisiei. Domnul Emilian
Vasile Cutean a propus trimiterea unei adrese
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, prin care să se ceară o infirmare
asupra dosarelor revoluţionarilor. S-a stabilit
invitarea secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor la şedinţa
viitoare a comisiei.
   La ultimul punct al ordinii de zi domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean i-a avertizat pe
membrii comisiei că s-ar putea face presiuni
asupra lor privind eliberarea avizelor de
preschimbare a certificatelor. Aceste presiuni vor
veni din partea persoanelor ale căror dosare nu au
fost acceptate. Domnia sa a precizat că s-a
confruntat cu astfel de probleme în perioada în
care a îndeplinit funcţia de secretar de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor. Domnul deputat Dragoş Ujeniuc şi
domnul secretar Niculae Mircovici au precizat că
în momentul în care asupra dânşilor se vor face
presiuni, se vor retrage din comisie.
   Pentru a evita apariţia problemelor în cadrul
comisiei, domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean
a cerut fiecărui membru al acesteia să precizeze
dacă este sau nu revoluţionar. Totodată, le-a
comunicat faptul că la adresa unor membri ai
comisiei sunt contestaţii, deocamdată, verbale,
indicându-l pe domnul secretar Niculae Mircovici.
   Acesta a precizat faptul că nu are nici un fel de
probleme de acest gen, întrucât în decembrie 1989
era comandantul unei unităţi militare din Timişoara
care, până la data de 19 decembrie 1989, nu a
ieşit în stradă.
   Domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean le-a
comunicat celor prezenţi că toate aceste probleme
ar trebui să fie rezolvate înainte de începerea
lucrărilor comisiei, pentru ca nici o persoană să nu
poată aduce vreo acuzaţie membrilor sau activităţii
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Lucrările s-au încheiat cu precizarea că acest
subiect se va relua în şedinţele viitoare. S-a
insistat supra faptului că toate problemele trebuie
discutate în comisie, fără a le transforma în
dispute politice care, într-un fel sau altul, să
influenţeze vreo decizie a acesteia.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 19:06:44
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 9/C/29.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15 — 17.03.2004
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 .......................... 22–24

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
Marţi, 15 martie 2005

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 15 martie
2005, între orele 15,00-17,00, cu următoarea ordine
de zi:
1. Discutarea proiectului de Protocol dintre Camera
Deputaţilor şi Senat, ce urmează a fi încheiat în vederea
asigurării bunei funcţionări a comisiei.
2. Informare cu privire la situaţia la zi a preschimbării
certificatelor de revoluţionar, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 341/2004 (prezentată de secretarul
de stat al S.S.P.R.).
3. Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate comisiei
de la ultima şedinţă până în prezent.
La lucrări a participat ca invitat domnul Adrian Sanda
de la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.)
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la discutarea
proiectului de protocol dintre Camera Deputaţilor şi
Senat, întocmit pe baza propunerilor făcute în şedinţa
din 9 martie 2005. Comisia a adoptat actul normativ aflat
în discuţie şi a hotărât transmiterea lui secretariatelor
generale ale celor două Camere.
   La punctul doi al ordinii de zi, secretarul de stat al
S.S.P.R., domnul Adrian Sanda, a prezentat o informare
la zi asupra situaţiei preschimbării certificatelor de
revoluţionar conform Legii nr. 341/2004. Domnia sa a
fost rugat să aibă în vedere precizări în legătură cu:
1. numărul cererilor depuse;
2. numărul cererilor înregistrate;
3. numărul dosarelor verificate (pe categorii);
4. numărul cererilor validate (pe categorii);
5. numărul persoanelor publicate în “Monitorul Oficial“
(pe categorii);
6. situaţii deosebite întâlnite în procesul de
preschimbare;
7. orice alte precizări pe care le consideră oportune.
   Secretarul de stat a prezentat situaţia cererilor
depuse în baza Legii nr. 341/2004, în vederea
preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de
revoluţionar (anexa nr. 1).
   Dl Adrian Sanda a precizat că a solicitat Parchetului
Militar date cu privire la eroii-martiri, însă îi sunt furnizate
numai câte 5-6 comunicări pe zi. În această situaţie,
speră că se va putea încadra în termenul prorogat.
Secretarul de stat a cerut sprijinul comisiei în vederea
preluării de la Parchetul Militar a tuturor dosarelor de
eroi-martiri.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a intervenit
spunând că Parchetul Militar nu poate pune la dispoziţia
S.S.P.R.-ului aceste dosare, deoarece sunt dosare de
urmărire penală.
   Domnul preşedintele Vasile Emilian Cutean a
menţionat faptul că certificatele persoanelor verificate şi
avizate de vechea comisie pot fi tipărite şi distribuite.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca pe
viitor să fie luate în discuţie, în primul rând, dosarele de
eroi-martiri, dosarele urmaţilor de eroi-martiri, după care
vor fi analizate şi celelalte categorii.
   Domnul senator Ion Vasile nu a fost de acord cu rolul
deliberativ pe care şi-l asumă comisia, din moment ce
toate instituţiile statului sunt la dispoziţia S.S.P.R.-ului.
Din punctul său de vedere, avizul acordat de comisie
are rolul de a întări semnătura secretarului de stat, dar
această responsabilitate revine în totalitate Executivului.
   La cele spuse de domnul senator Ion Vasile, domnul
Tărăcilă a susţinut rolul foarte important al comisiei care
avizează activitatea S.S.P.R.-ului, asumându-şi la rândul
ei responsabilitatea pentru acest aviz.
   La finalul dezbaterii punctului 2 al ordinii de zi s-a
convenit că între comisie şi Secretariatul de Stat trebuie
să existe o bună colaborare, care să ajute la o
desfăşurare eficientă a activităţii celor două instituţii.
   S-a stabilit ca operaţiunea de avizare a cererilor de
preschimbare să înceapă cât mai curând posibil, în
următoarea ordine: eroii-martiri şi urmaşii lor, răniţii,
reţinuţii, remarcaţii pentru fapte deosebite şi participanţii
la luptele pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
   La ultimul punct al ordinii de zi s-au analizat
contestaţiile adresate comisiei până în prezent şi s-a
hotărât ca după transmiterea de către S.S.P.R. a listelor
în vederea eliberării avizelor de preschimbare a
certificatelor, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, în
cazul în care pe liste se reg„sesc numele persoanelor
contestate, comisia va verifica dosarele persoanelor
respective şi, dacă se va constata că sunt întemeiate
contestaţiile, se vor lua măsurile legale ce se impun.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


              SITUAŢIA CERERILOR DEPUSE                      ANEXĂ

În baza Legii nr. 341/2004 pentru verificarea dosarelor în vederea preschimbării certificatelor doveditoare ale calitţii de revoluţionar

   Până la data de 15.03.2005, la registratura special
înfiinţată pentru activitatea de preschimbare a
certificatelor:

1) Au fost depuse 21.894 de cereri;
2) Au fost înregistrate 21.894 de cereri din care:
• 19.958 dosare de luptător pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989;
• 1.836 dosare de urmaş de erou-marti;
• 100 de dosare de participant la victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989.
3) Dosare verificate:

Categorii               Verificate

Eroi-martiri               588
Urmaşi de eroi-martiri   1.836
Răniţi                   1.887
Răniţi şi reţinuţi         123
Reţinuţi                   389
Remarcaţi                2.550
Participanţi                 0
TOTAL                    7.373

4) Numărul cererilor validate:

Categorii               Validate

Eroi-martiri               588
Urmaşi de eroi martiri   1.122
Răniţi                   1.112
Răniţi şi reţinuţi          61
Reţinuţi                   368
Remarcaţi                  538
Participanţi                 0
TOTAL                    3.789

5) Numărul persoanelor publicate în Monitorul Oficial
nr. 7/2005:

Categorii Persoane      publicate

Eroi-martiri                 0
Urmaşi de eroi martiri       0
Răniţi                     358
Răniţi şi reţinuţi          25
Reţinuţi                    89
Remarcaţi                  794
TOTAL                    1.266

6) S-au întâlnit următoarele situaţii deosebite în
analiza dosarelor depuse pentru preschimbarea
certificatelor:
• Sesizările semnalate de comisie către Parchet cu
privire la suspiciuni de fals în declaraţii;
• Documentele de la Inspectoratul Naţional pentru
Evidenţa Informatizată a Persoanei nu sunt relevante în
clarificarea situaţiei urmaşilor, pentru că actualul institut
deţine situaţia persoanelor după domiciliu, şi nu după
gradul de rudenie, prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004.
• Activitatea comisiei a fost îngreunată din cauza
necesităţii reconstituirii a 70% din dosarele de eroi-martiri,
deoarece nu există dosare vechi în arhivă.
• Celelalte 30% din dosarele de erou-martir au fost
incomplete şi cu probe nerelevante pentru stabilirea
calităţii acestora.
• Dosarele luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite,
aflate în arhivă şi analizate de către Comisia pentru
aplicarea Legii nr. 42/1990 şi Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor revoluţiei din Decembrie 1989 nu au
fost întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 566/1996,
drept pentru care completarea şi analizarea lor a
necesitat un volum mai mare de muncă şi timp.

   Miercuri, 16 martie 2005
   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 16
martie 2005, între orele 15,00-17,00, cu următoarea
ordine de zi:
1. discutarea propunerilor privind întocmirea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei;
2. analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate comisiei
de la ultima ∫edinţă până în prezent;
3. diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la discutarea
propunerilor privind întocmirea regulamentului.
Preşedintele comisiei a propus un proiect de
regulament la care membrii comisiei au făcut o serie de
amendamente. Pe baza amendamentelor propuse şi
adoptate, biroul comisiei va întocmi un nou regulament,
ce urmează a fi adoptat în următoarea şedinţă a
comisiei.
   La punctul 2 al ordinii de zi s-au analizat contestaţiile
adresate comisiei până în prezent şi s-a hotărât ca după
transmiterea de către S.S.P.R. a listelor Óîn vederea
eliberării avizelor de preschimbare a certificatelor,
conform prevederilor Legii nr. 341/2004, în cazul în care
pe liste se regăsesc numele persoanelor contestate,
comisia va verifica dosarele persoanelor respective şi,
dacă se va constata că sunt întemeiate contestaţiile, se
vor lua măsurile legale ce se impun.
   La capitolul “Diverse“ au fost soluţionate probleme
curente ale activităţii comisiei.

PREŢEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 19:14:42
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 9/C/29.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15 — 17.03.2004 

Eroare făcută la tipărire. Anul este 2005.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 19:40:05
PREŢEDINTE,
Vasile Emilian Cutean

Aici am greşit eu. La copierea textului sunt erori:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş".

   (http://www.en.kolobok.us/content_images/emotes/big_kolobok/sorry.gif)Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 20:54:18
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 10/C/29.III.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
Perioada: 22 — 24.03.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 18–20

14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi
22 martie 2005, între orele 15,00—17,00, după
următoarea ordine de zi:
1) Adoptarea Regulamentului de funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
2) Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaţi, propuţi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor, conform
Legii nr. 341/2004, şi a dosarelor acestora.
3) Analizarea propunerilor înaintate de S.S.P.R.
în vederea eliberării avizelor de preschimbare a
certificatelor.
4) Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei de la ultima şedinţă până în prezent.
   Înaintea dezbaterii punctelor propuse pe ordinea
de zi preşedintele Emilian Vasile Cutean a făcut o
informare cu privire la nemulţumirea secretarului
Niculae Mircovici legată de apariţia în “Monitorul
Oficial“ a următorului paragraf din sinteza şedinţei
comisiei din data de 9.03.2005: “Pentru a evita
apariţia problemelor în cadrul comisiei, domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean a cerut fiecărui
membru al acesteia să precizeze dacă este sau
nu revoluţionar. Totodată le-a comunicat faptul că
la adresa unor membri ai comisiei sunt contestaţii,
deocamdată verbale, indicându-l pe domnul
secretar Niculae Mircovici. Acesta a precizat faptul
că nu are nici un fel probleme de acest gen,
întucât în decembrie 1989 era comandantul unei
unităţi militare din Timiţoara care până în data de
19 decembrie 1989 nu a ieşit în stradă.“
   Secretarul comisiei a precizat că aceste
contestaţii vin din partea domnului Gheorghe
Firczak, coleg din cadrul Grupului minorităţilor,
care dorea să fie ales membru al Comisiei
revoluţionarilor.
   Preşedintele Emilian Vasile Cutean a propus
membrilor comisiei, iar aceştia au fost de acord,
ca acest subiect să fie discutat pe larg după
epuizarea punctelor de pe ordinea de zi.
Senatorul Gheorghe David a propus ca, pentru
evitarea unor numul˛umiri precum cea a domnului
Mircovici, sinteza fiecărei şedinţe să fie trimisă
spre publicare în “Monitorul Oficial“ după ce a fost
citită de toţi membrii comisiei.
   Domnul Doru Ioan Tărăcilă a propus ca la
fiecare şedinţă mapa să conţină şi sinteza şedinţei
anterioare, iar în sinteză să nu mai fie prezentate
dezbaterile comisiei, ci numai hotărârile luate de
aceasta. Discuţiile referitoare la membrii comisiei
să fie redactate numai în cazul în care la adresa
acestora există contestaţii scrise.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la
dezbaterea primului punct, adoptarea
regulamentului comisiei.
   Preşedintele a informat membrii comisiei că pe
baza amendamentelor făcute de aceştia în şedinţa
din 16 martie 2005 s-a întocmit noul regulament
de organizare şi funcţionare a comisiei.
După citirea regulamentului, preşedintele
Emilian Vasile Cutean a cerut membrilor comisiei
să spună dacă mai au de adus amendamente
referitoare la acesta.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a precizat că nu
are nici o obiecţie de adus noului regulament,
întrucât acesta a fost întocmit conform
amendamentelor aduse de membrii comisiei, şi a
propus supunerea acestuia la vot.
   Senatorul Gheorghe David a spus că nu a fost
prezent la şedinţa trecutş a comisiei, dar este de
acord cu noul regulament.
Regulamentul a fost votat în unanimitate de toţi
membrii prezenţi ai comisiei.
   Punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi nu au putut fi
dezbătute datorită schimbărilor care au avut loc în
cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, respectiv
numirea unui nou secretar de stat în locul
domnului Adrian Sanda. S-a hotărât că la şedinţa
viitoare să fie invitat noul secretar de stat, domnul
Petrişor Morar.
   La “Diverse“, a luat cuvântul senatorul
Gheorghe David, care a făcut o informare
referitoare la primirea unei petiţii din partea
consilierilor Nicolae Dinu˛ şi Virgil Sebeşanu, prin
care aceştia cer prelungirea contractelor de
colaborare pe anul 2005.
   Vicepreşedintele comisiei, Constantin Dumitru, a
menţionat că, în afara faptului că cei doi consilieri
au o vârstă înaintată şi ar trebui să fie lăsaţi să
se bucure liniştiţi de pensie, dânsul nu a mai
întâlnit asemenea colegi precum cei din aparatul
tehnic de lucru al vechii comisii. Aceştia au venit,
încă din prima zi a numirii sale în funcţia de
vicepreşedinte, cu tot felul de reclamaţii, intrigi la
adresa anumitor persoane.
   Preşedintele comisiei a propus discutarea
subiectului în ceea ce priveşte angajarea de
colaboratori în cadrul comisiei, după aprobarea
statului de funcţii al aparatului de lucru al comisiei.
   După epuizarea ordinii de zi domnul Emilian
Vasile Cutean i-a dat cuvântul domnului Nicolae
Mircovici, cerându-i să spună care sunt clauzele ce
stau la baza nemulţumirilor acestuia.
   Secretarul comisiei a menţionat faptul că
publicarea într-un act oficial, care nu poate fi
comparată cu publicarea într-un articol de presă, a
faptului că la adresa acestuia au fost făcute
contestaţii, nespecificându-se nici măcar numele
contestatorului, l-au pus într-o situaţie jenantă faţă
de cunoscuţii dânsului.
   Deputatul Nicolae Mircovici a spus că ştie că
aceste contestaţii vin din partea domnului
Gheorghe Firczak şi i-a cerut preşedintelui comisiei
să confirme sau să infirme acest lucru. Domnul
Emilian Vasile Cutean a răspuns afirmativ la
întrebarea adresată, dar a precizat că nu poate
nominaliza persoana contestatară, atât timp cât
contestaţia este numai verbalş şi nu este
concretizată în scris. Secretarul a explicat că
domnul Gheorghe Firczak a făcut aceste
contestaţii, deoarece dorea să fie desemnat
membru al Comisiei revoluţionarilor. În urma
disputei dintre cei doi, locul pus la dispoziţia
Grupului minorităţilor a fost supus la vot. Cu două
voturi împotrivă s-a votat ca domnul Nicolae
Mircovici să fie reprezentantul grupului în cadrul
comisiei.
   Secretarul comisiei a mai contestat faptul că
discuţia telefonică dintre preşedintele Emilian
Vasile Cutean şi preşedintele E.F.C.C. Timişoara,
Tudorin Burlacu, în care acesta din urmă infirmă
contestaţia adusă dânsului nu a fost amintită în
sinteză. A mai precizat că persoana care a făcut
contestaţia nu are nimic în comun cu Revoluţia din
Timişoara şi că aceasta dorea să facă parte din
Comisia revoluţionarilor deoarece are unele
interese.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a luat cuvântul
spunând că această discuţie desfăşurându-se în
afara şedinţei comisiei, publicarea ei ar fi fost în
dezavantajul secretarului.
   Pentru evitarea altor situaţii neplăcute,
preşedintele Emilian Vasile Cutean a propus ca toţi
cei care au informaţii în ceea ce priveşte
contestaţiile referitoare la colegii din comisie să le
facă cunoscute în cadrul comisiei, pentru ca
aceştia să fie în cunoştinţă de cauză, în situaţia
în care aceste contestaţii s-ar dovedi reale.
   La finalul şedinţei s-a stabilit şi s-a aprobat
ordinea de zi a viitoarei şedinţe, din data de
miercuri, 30 martie, respectiv:
1. Invitarea la şedinţa comisiei a secretarului de
stat pentru problemele revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
2. Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaşi, propuşi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor conform
Legii nr. 341/2004 şi a dosarelor acestora.
3. Analiza propunerilor înainte de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 în vederea eliberării avizelor de
preschimbare a certificatelor.
4. Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei, de la ultima şedinţă până în prezent.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 23, 2013, 22:12:01
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 11/C/5.IV.2005
conţine 16 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 29 — 31.03.2005
SUMAR

11. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 13–15

11. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
30 martie 2005, între orele 15,00—17,00, după
următoarea ordine de zi:
1) Discuţii cu secretarul de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 cu privire la modalităţile de aplicare a Legii
nr. 341/2004 şi la obligaţiile ce revin Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, ca organ de specialitate al Guvernului, în ceea
ce priveşte revoluţionarii şi Revoluţia Română din
Decembrie 1989.
2) Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
problemele Revoluşionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaşi propuşi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor conform
Legii nr. 341/2004 şi a dosarelor acestora.
3) Analizarea propunerilor înaintate de
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
eliberării avizelor de preschimbare a certificatelor.
4) Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei de la ultima şedinţă până în prezent.
Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici,
informează membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri.
   La şedinţa comisiei a fost invitat secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a şedinţei de către
to˛i membrii prezenţi, preşedintele Emilian Vasile
Cutean i-a dat cuvântul secretarului de stat,
rugându-l să facă o informare despre planul de
activitate al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
stabilit pentru perioada următoare.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că în prezent
se confruntă cu unele probleme care îngreunează
desfăşurarea activităţii în cadrul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, cum ar fi lipsa de personal, lipsa
spaţiilor de depozitare a dosarelor, dar acestea vor
fi rezolvate în cel mai scurt timp posibil.
   Secretarul de stat a informat că 3.000 de
dosare sunt pregătite pentru a fi puse la dispoziţia
comisiei, spre avizare, dar trebuie stabilită o
modalitate de transfer a acestor dosare între cele
două instituţii. Domnul Petrişor Morar a propus să
se găsească o soluţie de comun acord, astfel încât
dosarele să fie transportate în condiţii de
siguranţă.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a menţionat că
această problemă trebuie rezolvată cât mai curând
posibil, deoarece comisia nu poate acorda avizul
fără a vedea dosarele.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a precizat că dosarele nu trebuie lăsate
la comisie, ci aduse de către un reprezentant al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, prezentate
comisiei pentru avizare, iar apoi returnate la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, iar acest
lucru trebuie stabilit prin încheierea unui protocol
între cele două instituţii.
   Senatorul Gheorghe David a propus ca soluţie
verificarea dosarelor la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   Secretarul de stat a fost întrebat de domnul
senator Ilie Petrescu dacă deţine spaţiul necesar
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de
verificare a dosarelor de cştre membrii Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, răspunsul acestuia fiind că, în prezent, nu
deţine astfel de spaţiu, dar această problemă va fi
soluţionată în cel mai scurt timp.
   Având în vedere lipsa acestui spaţiu,
vicepreşedintele comisiei, domnul Constantin
Dumitru, a susţinut ideea verificării dosarelor la
sediul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici, a
propus secretarului de stat ca dosarele verificate
înainte de numirea acestuia în funcţie să fie
transmise spre avizare comisiei, motivând prin
faptul că activitatea deja întreprinsă nu poate fi
reluată de fiecare dată când este numit un secretar
de stat, deoarece, astfel, această activitate nu va
lua sfârşit niciodată.
   Domnul Petrişor Morar a spus că nu intenţiona
să mai facă o verificare a acestor dosare, întrucât
responsabilitatea verificării lor revine celor care au
ocupat funcţia de secretar de stat înaintea
dânsului.
   Secretarul de stat a spus că va preschimba
certificate tuturor persoanelor care au depus cerere
de preschimbare cu o singură condiţie, şi anume
ca acestea să fie întocmite şi să conţină toate
documentele prevăzute în Legea nr. 341/2004 şi
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a propus ca Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să
înceapă tipărirea certificatelor de revoluţionar
pentru persoanele care au apărut în “Monitorul
Oficial“, întrucât aceştia ar trebui să intre deja în
posesia drepturilor prevăzute de Legea
nr. 341/2004.
   Vicepreşedintele comisiei, domnul Constantin
Dumitru, s-a opus acestei propuneri, precizând
faptul că printre cei care vor primi certificate în
prima tranşă ar trebui să se găsească şi urmaşi
de eroi-martiri, şi a cerut secretarului de stat să
prezinte cât mai repede spre avizare dosarele
acestora.
   Domnii senatori Doru Ioan Tărăcilă şi Ilie
Petrescu au susţinut propunerea vicepreşedintelui
comisiei.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a precizat că intervenţia sa a fost doar o
sugestie, cunoscând faptul că tipărirea certificatelor
intră în atribuţiile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi
acesta poate porceda cum crede de cuviinţă.
   La încheierea dezbaterii primului punct al ordinii
de zi, preşedintele comisiei i-a solicitat secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să-şi exprime
punctul de vedere în legătură cu Fundaţia “Fondul
Libertatea“ şi Monumentul Revoluţiei.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a răspuns că
în momentul de faţă nu poate da prea multe
lămuriri referitor la primul subiect, Óntruc‚t a aflat
de la juriştii Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 că
cei care conduceau “Fondul Libertatea“ au
contestat Legea nr. 341 şi Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004, iar în legătură cu Monumentul
Revoluţiei a spus că este dispus în orice moment
să meargă să pună piatra de temelie, dânsul
aşteptând doar să fie invitat, întrucât are doar
obligaţii morale, obligaţiile legale revenind
Ministerului Culturii şi Cultelor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă i-a informat
pe cei prezenţi că locul în care se construieşte
monumentul a fost sfinţit în luna decembrie 2004 —
la acest eveniment fiind prezenţi patriarhul
Teoctist, preşedintele Ón exerci˛iu, domnul Ion
Iliescu, pre∫edintele ales, domnul Traian Băsescu,
preşedintele Senatului şi domnul Emilian Vasile
Cutean, pe atunci secretar de stat —, în această
situaţie nu ştie dacă se mai impune o altă sfinţire
a locului sau marcare a evenimentului.
   Membrii comisiei nemaiavând de adresat alte
întrebări secretarului de stat, preşedintele Emilian
Vasile Cutean i-a mulţumit acestuia pentru
prezenţa sa la şedinţa comisiei şi i-a solicitat ca
în termenul cel mai scurt să facă propuneri pentru
întocmirea protocolului de colaborare între cele
două instituţii.
   Deoarece punctele 2 şi 3 nu au putut fi
discutate, deoarece Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
nu a transmis listele cu propuneri pentru avizare,
iar la punctul 4 au fost doar două petiţii ce vor fi
analizate şi prezentate în şedinţa următoare,
preşedintele a cerut secretarului comisiei să
prezinte propuneri pentru ordinea de zi a şedinţei
viitoare.
   Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici a
prezentat propunerile pentru ordinea de zi a
următoarei şedinţe:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Încadrarea funcţiilor tehnice în urma aprobării
Birourilor permanente.
4. Diverse.

PREŞEDINTE
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 11:28:49
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/12.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 05 – 07.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 17–18

13. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 aprilie 2005, între orele 15,00-17,00, având
următoarea ordine de zi:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Vasile Emilian Cutean.
Secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici a
informat membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri, astfel
şedinţa se poate desfăşura.
   La lucrările comisiei a fost prezent secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a luat cuvântul
secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici, care
a făcut o informare cu privire la dosarele de eroimartiri
şi urmaşi de eroi-martiri, verificate de
Domnia sa la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor în data de 30 martie
2005. Secretarul a informat membrii comisiei că a
verificat 218 dosare de eroi-martiri şi 472 dosare
de urmaşi, care, după opinia sa, pot fi trimise spre
avizare Comisiei parlamentare a revoluţionarilor, cu
o singură excepţie: dosarul de erou-martir al unui
locotenent-major din Timişoara. Deputatul Niculae
Mircovici a precizat că are unele nelămuriri cu
privire la acest dosar, deoarece datele înregistrate
în documentele care îl compun sunt în
contradictoriu: certificatul de deces este înregistrat
în data de 25 decembrie 1989, în adresa
Procuraturii este înregistrată data de
23 decembrie, iar persoana respectivă a decedat
pe data de 22 decembrie. Nici cauzele morţii nu
sunt concludente, în dosarul eliberat de
Procuratură specificându-se că aceasta s-a sinucis
ca urmare a stării de stres cauzate de
evenimentele din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă l-a întrebat
pe secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dacă are
cunoştinţă de cazul prezentat de secretarul
Niculae Mircovici. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu-şi asumă responsabilitatea pentru acest
dosar deoarece a fost verificat de fostul secretar
de stat, Domnia sa nefăcând altceva decât să
prezinte listele de eroi-martiri şi urmaşi. Secretarul
de stat a spus că s-a uitat pe dosar, nu cunoa∫te
adevărul, dar va face verificări referitoare la
cauzele sinuciderii locotenentului-major. În opinia
domnului Petrişor Morar cauza morţii
locotenentului, stresul provocat de evenimentele
din decembrie, nu este justificată din moment ce
regimentul de aviaţie din care acesta făcea parte
nu a fost scos în stradă în decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a menţionat că va cere informaţii
Procuraturii şi Garnizoanei din Timişoara pentru a
elucida acest caz. Senatorul David Gheorghe a
spus că trebuie soluţionat acest caz, deoarece nu
este corect să se cofere drepturi de erou-martir
unei persoane doar pentru faptul că nu este
capabilă să-şi controleze stările emoţionale.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a precizat că dosarele care nu
sunt întocmite conform Legii nr. 341/2004 şi
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 nu vor primi
avizul comisiei chiar dacă acestea sunt validate de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca
şedinţa viitoare a comisiei să se desfăşoare la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi să se verifice dosarele de eroi-martiri
şi urmaşi. Vicepreşedintele comisiei a
susţinut propunerea domnului Doru Ioan Tărăcilă.
   Domnul preşedinte Vasile Emilian Cutean a
spus că dânsul nu este de acord cu propunerea
domnului senator Doru Ioan Tărăcilă şi a cerut
membrilor comisiei să ia o hotărâre, iar secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor să fie informat printr-o adresă
asupra deciziei luate de membrii comisiei.
   S-a stabilit ca marţi, 12 aprilie a.c., toţi membrii
comisiei să meargă la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
verificării dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că
este foarte important ca toţi membrii comisiei să
participe la verificarea dosarelor.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare cu privire la
petiţiile sosite la secretariatul comisiei de la ultima
şedinţă a acesteia. Preşedintele a precizat că la
comisie au fost primite trei petiţii. Două dintre
acestea, care fac referiri la Legea nr. 341/2004,
vor fi analizate de către experţii comisiei, iar
răspunsurile date de aceştia vor fi discutate de
către membrii comisiei în şedinţa viitoare.
   De asemenea, domnul pre∫edinte Vasile Emilian
Cutean i-a informat pe cei prezenţi la şedinţă că
a primit o adresă de la secretarul general al
Senatului, care are anexată o notă semnată de
domnii Dinuţ Nicolae şi Sebeşan Virgil, prin care
aceştia cer achitarea drepturilor băneşti cuvenite
pe lunile ianuarie şi februarie a.c., precum şi
prelungirea contractelor de colaborare.
   Având în vedere faptul că numirea membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor a avut loc
în şedinţa Camerelor comune din data de
25 februarie 2005, iar Biroul de conducere al
comisiei a fost ales în data de 1 martie,
preşedintele Vasile Emilian Cutean a spus că
Biroul comisiei nu-şi poate exprima punctul de
vedere cu privire la activitatea domnilor Dinuţ
Nicolae şi Sebeşan Virgil în perioada anterioară
constituirii comisiei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a susţinut
răspunsul preşedintelui comisiei, precizând că
numai Birourile permanente şi secretariatele
generale ale celor două Camere au competenţa de
a rezolva această problemă.
   La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele Vasile
Emilian Cutean a propus membrilor comisiei
stabilirea unei întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor de
revolu˛ionari. OEn urma discuţiilor dintre membrii
comisiei, s-a hotărât să se stabilească o întâlnire
cu preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari numai
după verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora.

PRE™EDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 11:36:04
(http://r21.imgfast.net/users/2112/13/01/33/smiles/524103.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 11:37:27
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/12.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 05 – 07.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 17–18

13. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 aprilie 2005, între orele 15,00-17,00, având
următoarea ordine de zi:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Vasile Emilian Cutean.
Secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici a
informat membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri, astfel
şedinţa se poate desfăşura.
   La lucrările comisiei a fost prezent secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a luat cuvântul
secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici, care
a făcut o informare cu privire la dosarele de eroimartiri
şi urmaşi de eroi-martiri, verificate de
Domnia sa la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor în data de 30 martie
2005. Secretarul a informat membrii comisiei că a
verificat 218 dosare de eroi-martiri şi 472 dosare
de urmaşi, care, după opinia sa, pot fi trimise spre
avizare Comisiei parlamentare a revoluţionarilor, cu
o singură excepţie: dosarul de erou-martir al unui
locotenent-major din Timişoara. Deputatul Niculae
Mircovici a precizat că are unele nelămuriri cu
privire la acest dosar, deoarece datele înregistrate
în documentele care îl compun sunt în
contradictoriu: certificatul de deces este înregistrat
în data de 25 decembrie 1989, în adresa
Procuraturii este înregistrată data de
23 decembrie, iar persoana respectivă a decedat
pe data de 22 decembrie. Nici cauzele morţii nu
sunt concludente, în dosarul eliberat de
Procuratură specificându-se că aceasta s-a sinucis
ca urmare a stării de stres cauzate de
evenimentele din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă l-a întrebat
pe secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dacă are
cunoştinţă de cazul prezentat de secretarul
Niculae Mircovici. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu-şi asumă responsabilitatea pentru acest
dosar deoarece a fost verificat de fostul secretar
de stat, Domnia sa nefăcând altceva decât să
prezinte listele de eroi-martiri şi urmaşi. Secretarul
de stat a spus că s-a uitat pe dosar, nu cunoa∫te
adevărul, dar va face verificări referitoare la
cauzele sinuciderii locotenentului-major. În opinia
domnului Petrişor Morar cauza morţii
locotenentului, stresul provocat de evenimentele
din decembrie, nu este justificată din moment ce
regimentul de aviaţie din care acesta făcea parte
nu a fost scos în stradă în decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a menţionat că va cere informaţii
Procuraturii şi Garnizoanei din Timişoara pentru a
elucida acest caz. Senatorul David Gheorghe a
spus că trebuie soluţionat acest caz, deoarece nu
este corect să se cofere drepturi de erou-martir
unei persoane doar pentru faptul că nu este
capabilă să-şi controleze stările emoţionale.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a precizat că dosarele care nu
sunt întocmite conform Legii nr. 341/2004 şi
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 nu vor primi
avizul comisiei chiar dacă acestea sunt validate de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca
şedinţa viitoare a comisiei să se desfăşoare la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi să se verifice dosarele de eroi-martiri
şi urmaşi. Vicepreşedintele comisiei a
susţinut propunerea domnului Doru Ioan Tărăcilă.
   Domnul preşedinte Vasile Emilian Cutean a
spus că dânsul nu este de acord cu propunerea
domnului senator Doru Ioan Tărăcilă şi a cerut
membrilor comisiei să ia o hotărâre, iar secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor să fie informat printr-o adresă
asupra deciziei luate de membrii comisiei.
   S-a stabilit ca marţi, 12 aprilie a.c., toţi membrii
comisiei să meargă la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
verificării dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că
este foarte important ca toţi membrii comisiei să
participe la verificarea dosarelor.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare cu privire la
petiţiile sosite la secretariatul comisiei de la ultima
şedinţă a acesteia. Preşedintele a precizat că la
comisie au fost primite trei petiţii. Două dintre
acestea, care fac referiri la Legea nr. 341/2004,
vor fi analizate de către experţii comisiei, iar
răspunsurile date de aceştia vor fi discutate de
către membrii comisiei în şedinţa viitoare.
   De asemenea, domnul pre∫edinte Vasile Emilian
Cutean i-a informat pe cei prezenţi la şedinţă că
a primit o adresă de la secretarul general al
Senatului, care are anexată o notă semnată de
domnii Dinuţ Nicolae şi Sebeşan Virgil, prin care
aceştia cer achitarea drepturilor băneşti cuvenite
pe lunile ianuarie şi februarie a.c., precum şi
prelungirea contractelor de colaborare.
   Având în vedere faptul că numirea membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor a avut loc
în şedinţa Camerelor comune din data de
25 februarie 2005, iar Biroul de conducere al
comisiei a fost ales în data de 1 martie,
preşedintele Vasile Emilian Cutean a spus că
Biroul comisiei nu-şi poate exprima punctul de
vedere cu privire la activitatea domnilor Dinuţ
Nicolae şi Sebeşan Virgil în perioada anterioară
constituirii comisiei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a susţinut
răspunsul preşedintelui comisiei, precizând că
numai Birourile permanente şi secretariatele
generale ale celor două Camere au competenţa de
a rezolva această problemă.
   La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele Vasile
Emilian Cutean a propus membrilor comisiei
stabilirea unei întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor de
revolu˛ionari. OEn urma discuţiilor dintre membrii
comisiei, s-a hotărât să se stabilească o întâlnire
cu preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari numai
după verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora.

PRE™EDINTE,
Vasile Emilian CuteanTitlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 11:43:31
Erori:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş";

™ în loc de "Ş";

OE în loc de "Î".


   (http://www.en.kolobok.us/content_images/emotes/big_kolobok/sorry.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 12:29:10
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 13/C/19.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 12 – 16.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 16–18

13. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

  Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
12 aprilie 2005, între orele 14,00—19,00, având
următoare ordine de zi:
1. Verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora, în vederea avizării de către Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor.
2. Diverse.
   Şedinţa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 s-a desfăşurat la sediul
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, la şedinţă fiind şi secretarul de
stat, domnul Petrişor Morar.
   În deschiderea şedinţei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei, i-a mulţumit
domnului secretar de stat, Petrişor Morar, pentru
ospitalitatea de care a dat dovadă faţă de membrii
comisiei şi a supus la vot ordinea de zi. Aceasta
a fost votată în unanimitate de toţi membrii
comisiei prezenţi la şedinţă.
   Viceprepreşedintele comisiei, domnul senator
Dumitru Constantin, a luat cuvântul şi a propus ca,
pe viitor, verificarea dosarelor să se facă la sediul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deoarece spaţiul Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor este
insuficient şi nu permite desfăşurarea acestei
activităţi în bune condiţii.
   Comisiei i-au fost aduse spre verificare şase
cutii de dosare sigilate. La verificarea fiecărei cutii
de dosare a participat şi câte un reprezentant al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Din 1.036 de dosare verificate, dintre care 320
de dosare de eroi-martiri şi 716 dosare de urmaşi
de eroi-martiri, dosarele următoarelor persoane:
Hodorog Petru, Olaru Niculai, Savu Sorin, Morariu
Călin Gabriel, Penciu Niculai, Coman Gheorghe,
Vinersan Florin, Gheorghe Gheorghe, Ciortan
Florica, Florea Dumitru Ilie, Alexandroaia Cristian,
Vlad Constantin au fost puse în discuţie de către
membrii comisiei, deoarece din documentele care
compun aceste dosare nu reiese clar că aceştia
au luptat efectiv la Revoluţia din Decembrie 1989,
ci s-au sinucis, au fost împuşcate accidental pe
stradă, au fost împuşcate din greşeală de către
colegi.
   Au fost descoperite mai multe dosare cu situaţii
asemănătoare cu cele ale persoanelor menţionate
mai sus, dar s-a discutat concret numai pe aceste
13 dosare, pentru a se lua o hotărâre care se va
aplica tuturor acestor cazuri speciale.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a spus că
situaţia în care se află aceste dosare este foarte
“delicată“. După opinia Domniei sale, acestor
persoane nu li se poate acorda titlul de “Erou-martir“,
deoarece vor fi neîndreptăţiţi cei care au
dobândit prin fapte eroice acest merit şi a propus
numai acordarea drepturilor materiale ce se cuvin
urmaşilor acestora.
   Opinia domnului senator Doru Ioan Tărăcilă a
fost susţinută şi de către domnul senator Ilie
Petrescu, care a propus să se facă cercetări
asupra datelor şi zonelor în care s-au desfăşurat
lupte de stradă, deoarece există multe zone în
care, deşi nu s-a deschis focul, multe persoane
sunt declarate eroi-martiri.
   Vicepre∫edintele comisiei, domnul senator
Dumitru Constantin, s-a opus categoric
preschimbării Certificatului de Erou-martir
persoanelor care s-au sinucis, chiar dacă acest
lucru s-a datorat, aşa cum reiese din adresele
Procuraturii, din cauza stresului cauzat de
evenimentele din decembrie.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a adus în discuţie problema ofiţerilor de
securitate împuşcaţi la Odorheiul Secuiesc sau în
alte zone de către manifestanţi. Domnia sa a
considerat că aceţtia pot fi consideraţi eroi-martiri,
deoarece, cu toate că deţineau armament, nu au
deschis focul asupra manifestanţilor, iar urmaşii
acestora pot primi drepturile materiale ce li se
cuvin.
   Toţi ceilalţi membri ai comisiei au fost de acord
cu opinia domnului deputat Niculae Mircovici.
Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus să
se ia în discuţie posibilitatea modificării legii, în
regim de urgenţă, prin care să se introducă o nouă
categorie, în care să fie incluşi cei decedaţi în
legătură cu evenimentele din Decembrie 1989.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean,
preşedintele comisiei, a subliniat importanţa luării
unei hotărâri referitoare la astfel de cazuri
speciale, deoarece astfel de situaţii vor fi întâlnite
şi la verificarea dosarelor de răniţi. Domnul Emilian
Vasile Cutean a menţionat că problema celor care
au decedat în legătură cu Revoluţia din Decembrie
1989, precum şi cea a răniţilor aflaţi în aceeaşi
situaţie, este “foarte delicată“. Domnia sa a mai
precizat că luarea unei decizii referitoare la aceştia
nu trebuie să se facă precipitat şi, de aceea,
propune revenirea la această temă în viitoare
şedinţă a comisiei.
   Preşedintele comisiei a fost de părere că
membrii comisiei îşi depăşesc, oarecum, atribuţiile.
în opinia Domniei sale, rolul Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 este acela
de a aplica Legea nr. 341/2004 aşa cum este ea
şi de a lua, fiecare membru, deciziile conform
conştiinţei sale.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a reamintit
colegilor prezenţi problema ridicată de Domnia sa
şi în şedinţa trecută, şi anume că este foarte
important ca toţi membrii comisiei să-şi asume
responsabilitatea verificării dosarelor de
revoluţionari. Pornind de la această idee, Domnia
sa a propus ca numai după ce şi ceilalţi membri
ai comisiei vor fi informaţi cu privire la situaţia
dosarelor verificate să se ia o hotărâre.
   Vicepreşedintele comisiei i-a solicitat
preşedintelui Emilian Vasile Cutean să-i invite în
cel mai scurt timp posibil pe cei care, dintr-un
motiv sau altul, nu pot participa la şedinţele
comisiei şi să se reglementeze situaţia acestora.
La finalul dezbaterii punctului 1 de pe ordinea
de zi s-a hotărât ca în şedinţa următoare să se ia
o hotărâre în sensul modificării Legii nr. 341/2004
sau a aplicării legii în vigoare şi a avizării tuturor
dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi întocmite
conform acestora.
   La “Diverse“, preşedintele comisiei, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca, după
luarea unei hotărâri în cadrul şedinţei viitoare a
comisiei, să fie invitaţi şi toţi reprezentanţii
asociaţiilor de revoluţionari înfiinţate în anul 1990
şi informaţi cu privire la situaţia dosarelor verificate
de comisie.
   Membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea preşedintelui comisiei, subliniind faptul
că această întâlnire este necesară şi pentru
consultarea asociaţiilor în cazurile discutate în
această şedinţă.
   În finalul lucrărilor, secretarul comisiei, domnul
deputat Niculae Mircovici, a propus ordinea de zi
a şedinţei următoare:
1. Finalizarea dezbaterilor privind dosarele de
eroi-martiri şi urmaşi ai acestora.
2. Analizarea şi stabilirea unor principii
referitoare la dosarele cu probleme.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 12:39:24
Erori(posibile), completare:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş";

™ în loc de "Ş";

OE în loc de "Î";

√ în loc de "Ă";

fi în loc de "Ţ".


   (http://www.en.kolobok.us/content_images/emotes/big_kolobok/sorry.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 13:02:33
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 16/C/10.V.2005
conţine 12 pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 3 – 5.05.2005
SUMAR

10. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 11—12

10. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
4 mai 2005, între orele 15,00 – 17,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Finalizarea dezbaterilor privind dosarele de
eroi-martiri şi urmaşi ai acestora, verificate la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Analizarea şi stabilirea unor principii
referitoare la dosarele cu probleme.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
   În deschiderea şedinţei, preşedintele comisie a
propus întocmirea şi trimiterea unor adrese către
Biroul permanent al Senatului şi Biroul permanent
al Camerei Deputaţilor pentru urgentarea aprobării
regulamentului de funcţionare a comisiei, având în
vedere că avizarea dosarelor trebuie făcută în
termen de 10 zile de la primirea acestora.
   În data de 12 aprilie 2005, Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
a verificat la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 un
număr de 1.036 de dosare, din care 320 de dosare
de eroi-martiri şi 716 de urmaşi, care nu pot fi
avizate atâta timp cât regulamentul de funcţionare
a comisiei nu este aprobat. Comisia a mai primit
în data de 19 aprlie 2005 de la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 o listă de 1.704 dosare pentru
avizare. În acest sens s-a stabilit să se facă
adresă către Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor şi Biroul permanent al Senatului pentru
a se urgenta aprobarea regulamentului de
funcţionare a comisiei în prima şedinţă a Birourilor
permanente.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean, a
propus emiterea unei adrese către Institutul
Medico-Legal, de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
prin care să se reconfirme că decesul persoanelor
care s-au sinucis în perioada Revoluţiei din
Decembrie 1989 are legătură directă cu acest
eveniment.
   În cazul în care Institutul Medico-Legal
reconfirmă că decesul acestor persoane a survenit
în urma stresului datorat evenimentelor din
decembrie 1989, aşa cum reiese din adresele
Procuraturii, comisia poate acorda aviz pentru
preschimbarea certificatului de erou-martir.
   Domnul senator Dumitru Constantin a precizat
că în decembrie 1989, în ziua de Crăciun, când a
fost să-şi caute o rudă, a văzut la Institutul
Medico-Legal persoane împuşcate şi care îşi
merită calitatea de eroi-martiri şi nu poate face
comparaţie cu cei care s-au sinucis după
evenimentele din decembrie 1989 sau care au
decedat din alte cauze.
   Domnul senator Tărăcilă Doru Ioan a propus să
se facă o modificare a Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989
nr. 341/2004, în sensul de a se reglementa situaţia
celor care s-au sinucis în preajma evenimentelor
din decembrie 1989 şi, de asemenea, a celor care
au decedat la revoluţie altfel decât prin împuşcare.
   De asemenea, a precizat că sunt două cazuri
speciale, şi anume:
1. decese care au fost constatate de medicul
legist;
2. decese provocate de depresii în timpul şi
după evenimentele din decembrie 1989 prin
sinucideri sau alt mod decât prin împuşcare etc.
   Domnul senator David Gheorghe a spus că nu
este corect să se confere drepturi de revoluţionari
unor persoane doar pentru faptul că nu sunt
capabile să-şi controleze stările emoţionale. Au
fost descoperite multe dosare, dar s-a discutat
concret numai pe aceste 13 dosare, pentru a se
lua o hotărâre care se va aplica tuturor acestor
cazuri speciale.
   Membrii comisiei prezenţi la şedinţă au fost de
acord cu propunerea făcută de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
   S-a mai pus în discuţie emiterea unei adrese
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru a
transmite dosarele şi listele cu asociaţiile de
revoluţionari care au dreptul legal să vizeze
dosarele revoluţionarilor şi care vor fi trimise spre
avizare comisiei.
   S-a discutat ca la următoarea şedinţă să se
numească un reprezentant din cadrul comisiei care
va fi membru al Consiliului de administraţie al
Fundaţiei “Fondul Libertatea“.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: kostas din Noiembrie 24, 2013, 13:04:01
Ole de ce nu postezi si tu normal ca tot omul?


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 13:46:54
Monitoarele sunt în format ".pdf", salvate pe un CD, sursa trebuie să o caut din nou. Cu siguranţă am să o găsesc şi voi depozita informaţia cu adresele de căutare pe portal, la acest subiect. După ce termin sintezele din anul 2005, asta ca să existe şi în format text aici pe acest portal, ca material de lucru.
Sunt sintezele care nu se găsesc pe site-ul Camerei Deputaţilor, dar există pe internet datorită unui grup minunat de oameni.
Mulţumesc pentru înţelegere.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 13:48:57
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 17/C/17.V.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 10 – 12.05.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 19–20

15. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 10 mai
2005, între orele 15,00—17,00, după următoarea
ordine de zi:
I. Desemnarea unui reprezentant din cadrul
comisiei care să facă parte din Consiliul de
administraţie al Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
II. Analizarea sesizărilor şi a petiţiilor adresate
comisiei.
III. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean.
I. În deschiderea şedinţei, domnul Vasile Emilian
Cutean a pus în discuţie adresa trimisă de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, prin care s-a solicitat desemnarea
unui reprezentant din cadrul comisiei, care să facă
parte din Consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“.
   Domnul deputat Viorel Racoveanu a precizat
faptul că în consiliul de administraţie trebuie
desemnată o persoanş din aparatul tehnic al
comisiei, şi nu un membru al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a men˛ionat
faptul că deocamdată nu poate fi desemnat un
reprezentant din aparatul tehnic al comisiei,
deoarece nu sunt aprobate regulamentul de
funcţionare a comisiei şi protocolul dintre
secretariatele generale ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului. Domnia sa a propus trimiterea unor noi
adrese pentru urgentarea aprobării regulamentului
de funcţionare.
   Toţi membrii comisiei au fost de acord cu
această propunere. Domnul senator Dumitru
Constantin, vicepreşedintele comisiei, a spus că va
face diligenţele necesare la Biroul permanent al
Senatului în vederea introducerii pe ordinea de zi
a primei şedinţe comune a Birourilor permanente
ale celor două Camere a Regulamentului de
funcţionare şi a Protocolului Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că dosarele care au fost verificate de
membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor trebuie
aprobate în momentul intrării în vigoare a
regulamentului de funcţionare.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a prezentat un
scurt istoric al Fundaţiei “Fondul Libertatea“, de la
înfiinţare până la trecerea acesteia, potrivit Legii
nr. 341/2004, în subordinea Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor şi sub controlul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Domnul deputat Petru Tărniceru a propus
solicitarea efectuării unui audit înaintea desemnării
noului consiliu de administraţie. Domnul deputat
Viorel Racoceanu a apreciat că ar trebui să existe
o evidenţă clară a cheltuielilor făcute de această
fundaţie, de la înfiinţare până în prezent, având în
vedere că banii donaţi în conturile acesteia au avut
o destinaţie clară.
II. La punctul al doilea al ordinii de zi, domnul
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a
făcut o informare asupra petiţiilor adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. S-a discutat fiecare adresă în
parte, urmînd a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
III. La punctul trei al ordinii de zi, preşedintele
comisiei a făcut o informare membrilor comisiei
despre faptul că există persoane care îşi atribuie
calitatea de angajat sau colaborator al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, propunând luarea de măsuri urgente
împotriva acestora în conformitate cu
Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Propunerea a fost acceptată în unanimitate.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a propus pentru ordinea de zi a şedinţei
din data de 17 mai 2005 următoarele:
1. Informare privind aprobarea regulamentului
de funcţionare a comisiei.
2. Aprobarea dosarelor verificate.
3. Continuarea verificării dosarelor de
eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri şi răniţi.
4. Analiza încadrării de personal permanent şi
colaboratori ai comisiei.
5. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 14:53:53
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 18/C/24.V.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 18 – 19.05.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 18–20

14. Comisia parlamentar„
a revoluţionarilor din decembrie 1989
Miercuri, 18 mai 2005

   Comisia a lucrat în plen miercuri, 18 mai 2005,
între orele 12,00—15,00, având următoarea ordine
de zi:
1. Informare privind Regulamentul de
funcţionare a Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
2. Aprobarea dosarelor verificate.
3. Continuarea verificării dosarelor de eroi-martiri,
urmaşi de eroi martiri şi răniţi.
4. Analiza încadrării de personal permanent şi
colaboratori ai comisiei.
5. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   În deschiderea şedinţei, domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei, a dus la cunoştinţa
membrilor faptul că Regulamentul de funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 nu a fost încă aprobat de cele
două birouri permanente ale Parlamentului. A mai
precizat faptul că în ziua precedentă i s-a promis
că la următoarea şedinţă a birourilor permanente
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se va
introduce şi regulamentul de funcţionare a
comisiei, în vederea aprobării.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat că a fost
întrebat de către diferite persoane ce s-a întâmplat
cu vechiul regulament, dacă mai este în vigoare
sau dacă a fost modificat şi de ce a trebuit să fie
schimbat.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a afirmat că,
pentru funcţionarea comisiei, în conformitate cu
regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului,
trebuie să se respecte anumite etape. Astfel, la
data de 23 februarie 2005 a fost înfiinţată Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, iar la data de 1 martie 2005 a fost aleasă
conducerea acesteia, care, în 22 martie 2005, a
adoptat regulamentul de organizare şi funcţionare,
urmând a fi aprobat de birourile permanente ale
celor două Camere, pentru a putea fi pus în
aplicare. Potrivit Regulamentului Camerei
Deputaţilor, la fiecare mandat nou al comisiei
birourile permanente ale celor două Camere
aprobă o nouă conducere, un nou regulament etc.
   Domnul senator Vasile Ion s-a declarat
nemulţumit de această procedură, având în vedere
că parlamentarii reprezintă o instituţie şi autoritatea
acesteia nu o poate încălca nimeni. În situaţiile în
care deciziile sau hotărârile parlamentarilor
contravin legilor, în speţă aprobarea
regulamentului, acestea pot fi atacate conform
legilor române. A mai precizat faptul că secretarul
general al Camerei Deputaţilor deserveşte
activitatea parlamentarilor, şi nu invers, fiind
absurd că acesta trebuie să aprobe regulamentul
comisiei.
   De asemenea, domnul senator Vasile Ion a
făcut referire la faptul că deplasările
parlamentarilor în teritoriu pentru obţinerea de
informaţii cu privire la o anumită situaţie sunt
încorsetate în faptul că, potrivit legilor române,
senatorii sau deputaţii pot solicita informaţii
instituţiilor abilitate ca orice alt cetăţean, şi nu în
calitate de parlamentar.
   Domnul senator Constantin Dumitru,
vicepreşedintele comisiei, a afirmat că
parlamentarii ar trebui să lucreze la un statut al
acestora, până în prezent neexistând o
reglementare în acest sens.
La punctul 2 al ordinii de zi domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a afirmat că
nu se pot aviza dosarele fără a se fi aprobat
Regulamentul de funcţionare a Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, dar se poate proceda la verificarea acestora,
urmând a fi avizate în momentul aprobării
regulamentului.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că ar
trebui să existe o subcomisie care să verifice
dosarele, având în vedere faptul că sunt foarte
multe şi nu se poate ca fiecare dosar în parte să
fie lecturat de membrii comisiei. Dosarele verificate
de această subcomisie, şi mai ales cele cu
probleme, ar trebuie prezentate şi discutate în
şedinţă de către toţi membrii comisiei, în vederea
soluţionării acestora.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, a menţionat faptul că au fost
analizate 1.266 de dosare, iar după analizarea
acestora de către membrii comisiei au fost
discutate în şedinţă numai cele cu probleme, în
vederea soluţionării lor.
   Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat
că, înainte de a lua o astfel de hotărâre, potrivit
căreia dosarele să fie analizate de o subcomisie,
ar trebui avut în vedere faptul că întreaga
responsabilitate a verificării acestora revine
membrilor comisiei, şi nu colaboratorilor. De
asemenea, a menţionat că nu este de acord cu
solicitarea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor de ase verifica
dosarele la sediul acestuia, propunând efectuarea
unei adrese către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, pentru a transmite
dosarele la sediul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, spre analiză.
  Toţi membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au fost de
acord cu propunerea făcută de către
vicepreşedintele comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, în
această situaţie, ar trebui să se ia în discuţie şi
utilizarea unui alt sistem cum ar fi, de exemplu,
cel electronic.
   Domnul Vasile Emilian Cutean, preşedintele
comisiei, a precizat că a avut în vedere acest
aspect, dar este destul de greu, pentru că fiecare
dosar ar trebui scanat şi ar însemna mult timp
pierdut pentru acest lucru. De asemenea, a
menţionat că toate dosarele vor fi verificate de
Domnia sa, având în vedere că pentru acestea ar
putea răspunde penal, dacă nu sunt avizate după
o riguroasă analiză.
   Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat
că, de acum înainte, se vor depune şi contestaţii,
până în momentul de faţă fiind contestată o
singură persoană, care a apărut în “Monitorul
Oficial“. Pentru această persoană s-a întocmit
adresă către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, pentru a trimite
dosarul, spre verificare, comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, pentru
validarea sau invalidarea dosarelor de eroi-martiri,
este foarte important în ce condiţii au decedat,
existând două situaţii, şi anume: cei care au
decedat prin împuşcare şi cei care au murit în alte
moduri sau s-au sinucis. De asemenea, nu putem
să-i acuzăm pe cei care au luptat în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, sub imperiul
ordinului militar.
   Preşedintele comisiei a precizat că pentru cei
care au fost militari în timpul revoluţiei să se
efectueze o adresă către serviciul militar, pentru a
se confirma dacă persoana respectivă a fost militar
sau nu în perioada respectivă. Principiul care a
stat la baza modificării Legii nr. 42/1991 a fost
acela de a scoate în evidenţă revoluţionarii
adevăraţi, În cazul în care revoluţia nu ar fi reuşit,
dacă aceştia puteau fi identificaţi. Din acest motiv,
pe lângă documentele prevăzute de lege,
solicitantul preschimbării certificatului trebuie să
facă dovada reală a participării la revoluţie prin
orice probe, cum ar fi, de exemplu, ziare, filmări
în care s-ar putea vedea contribuţia sa la victoria
Revoluţiei Române.
   În ceea ce priveşte Fundaţia “Fondul
Libertatea“, preşedintele comisiei a precizat că nu
poate fi numită nici o persoană în consiliul de
administraţie al fundaţiei până nu este aprobat
regulamentul de funcţionare al comisiei. De
asemenea, a propus ca această fundaţie să fie
verificată, având în vedere că banii de care
dispune fundaţia provin din donaţii.
   Toţi membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea făcută de preşedintele comisiei.
Domnul senator a precizat că ar trebui întocmită
o adresă către Secretariatul de Stat pentru
Probleme Revoluţionarilor, prin care să se solicite
situaţia prezentă a Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
La punctul “Diverse“ s-a pus în discuţie de către
preşedintele comisiei schimbarea zilei în care va
avea loc şedinţa, având în vedere că unii dintre
membrii acesteia nu pot participa din cauza
faptului că, în acelaşi timp, trebuie să participe şi
la alte şedinţe ale altor comisii din care fac parte.
S-a stabilit, de comun acord, ca ziua în care să
aibă loc şedinţa să fie ziua de miercuri, la ora
9,00.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 propune pentru
şedinţa din data de 25 următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de comisie.
2. Alegerea unui reprezentant care să facă
parte din Consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 16:00:08
Monitorul Oficial al Romîniei, Partea a II-a, nr. 19/C/31.V.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 24 – 26.05.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 19–20

16. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
25 mai 2005, întrele orele 12-15, după următoarea
ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de comisie;
2. Alegerea unui reprezentant care să facă
parte din consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“;
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de pre∫edintele
comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean.
I. În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei,
deputatul Vasile Emilian Cutean, a adus la
cunoştinţa membrilor faptul că prin adresa
transmisă comisiei de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, având calitatea de
secretar de stat general, dă dovadă de o atitudine
ireverenţioasă faţă de membrii comisiei, având în
vedere modul de exprimare şi afirmaţiile făcute.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 trebuie să
pună în aplicare hotărârile comisiei, şi nu invers.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a afirmat că S.S.P.R. excede unor relaţii
fireşti între o comisie parlamentară, constituită din
senatori şi deputaţi aleşi prin vot direct, şi o
structură a Guvernului României, guvern votat de
Parlament. De asemenea, prin Legea nr. 341/2004
s-a constituit comisia parlamentară, ca un filtru, şi
în această calitate răspunde superior S.S.P.R. de
respectarea prevederilor legale. Comisia este
obligată să-şi exercite calitatea de filtru pe bază
de dosare, şi nu de liste de nume.
   Preşedintele comisiei, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a precizat faptul că S.S.P.R. avea
obligaţia ca, pentru cei care au apărut în Monitorul
Oficial nr. 7 din data de 4.01.2005, să procedeze
la tipărirea şi eliberarea noilor certificate de
revoluţionar, iar până la această dată nu a făcut
nimic în acest sens. Faţă de acest aspect,
secretarul de stat nu face nici o precizare, mai
mult, acuză comisia de neîndeplinirea atribuţiilor
sale.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a afirmat că
în baza principiului separaţiei puterilor în stat,
Parlamentul este singura autoritate legiuitoare şi
normativă în plan naţional, iar comisia
parlamentară îşi stabileşte singură programul de
lucru şi locul de desfăşurare a activităţilor, precum
şi celelalte modalităţi de muncă, şi nu pe baza
unui grafic stabilit de alte persoane.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că S.S.P.R. trebuie să trmită comisiei toate
dosarele în vederea validării sau invalidării, după
verificarea acestora. Avizul din partea comisiei nu
se poate acorda pe baza unor liste, astfel că
membrii comisiei trebuie să verifice dosarele la
sediul C.P.R.D. 1989, şi nu la S.S.P.R.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a afirmat că,
în baza Regulamentului Camerei Deputaţilor,
comisiile şi regulamentul de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc după constituirea
Camerei, şi nu la o dată anterioară alegerilor
legislative.
   Preşedintele comisiei, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a afirmat că, potrivit aceleiaşi adrese,
S.S.P.R. nu a tipărit noile certificate datorită
faptului că în momentul de faţă se reverifică
dosarele pentru corectarea erorilor care se
regăsesc în baza de date.
   Domnul deputat Petru Tărniceru a precizat
faptul că aceste motivaţii sunt nerelevante.
S.S.P.R. trebuia să tipărească până în momentul
de faţă noile certificate pentru persoanele publicate
în Monitorul Oficial.
   Domnul deputat Niculae Mircovici menţionează
faptul că activitatea fostului S.S.P.R. şi a
persoanelor care l-au compus nu reprezintă un
interes pentru actuala comisie, problemele cuprinse
în adresă pe această temă putând fi rezolvate de
organele abilitate ale statului, iar informările de
rigoare putând fi trimise persoanelor în cauză la
locul de domiciliu, şi nu unei comisii parlamentare,
acest lucru fiind o jignire la adresa deputaţilor şi
senatorilor, care nu au avut nici o treabă cu fostul
S.S.P.R.
   De asemenea, a precizat că formulările folosite
în această adresă de genul “vă solicităm să ne
comunicaţi“, “vă precizez“, “nimic nu vă împiedică“,
“să ne comunicaţi data la care să vă aşteptăm la
sediul S.S.P.R.“, “vă aducem la cunoştinţă“ sunt de
domeniul relaţiei şef—subordonat, şi nu de cel al
unui organ executiv numit. Mandatul de
parlamentar este un mandat expres al cetăţenilor
României, şi nu voinţa unei structuri oarecare.
   În privinţa avizării dosarelor, preşedintele
comisiei a precizat că până nu se aprobă
Regulamentul de funcţionare nu se poate face
nimic. S-au trimis adrese către Birourile
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în
vederea urgentării aprobării acestuia.
   Referitor la numirea unui reprezentant al
comisiei în consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“, preşedintele comisiei,
deputatul Vasile Emilian Cutean, a precizat faptul
că până nu va fi aprobat Regulamentul de
funcţionare nu poate fi numită nici o persoană.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că
persoana care va fi numită în consiliul de
administraţie al fundaţiei va trebui să aibă şi
atribuţii de verificare a acesteia.
   Preşedintele comisiei a propus ca persoanele
care sunt interesate să facă parte din consiliul de
administraţie al acestei fundaţii să transmită
comisiei până săptămâna viitoare CV, certificatul
de revoluţionar, copie BI, cazier judiciar etc.
   Cu privire la schimbarea zilei în care are loc
şedin˛a comisiei, domnul senator Doru Ioan
Tărăcilă a precizat că unii din membrii comisiei nu
pot ajunge miercuri dimineaţă la şedinţă şi propune
schimbarea acestei zile.
   Cu acordul membrilor prezenţi, s-a stabilit ca
după consultarea tuturor membrilor comisiei să se
stabilească ziua în care va avea loc şedinţa
comisiei.
   Pentru şedinţa din data 1.06.2005 s-a stabilit
următoarea ordine de zi:
1. rezolvarea problemelor curente ale comisiei;
2. diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 16:16:03
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 20/C/7.VI.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 31.05 – 2.06.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 20

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 31 mai
2005, între orele 13,00—15,00, după următoarea
ordine de zi:
1. rezolvarea problemelor curente ale comisiei;
2. diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul Emilian
Vasile Cutean a adus la cunoştinţa membrilor
faptul că de la ultima şedinţă a comisiei, din data
de 25 mai 2005, şi până astăzi nu a avut loc
şedinţa comună a celor două Birouri permanente
ale Parlamentului, astfel că Regulamentul de
funcţionare şi organizare al Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 nu a fost
încă aprobat.
   Prin urmare, nu se pot aviza dosarele fără a fi
aprobat regulamentul, dar se poate proceda, însă,
la verificarea acestora, urmând a fi avizate în
momentul aprobării acestuia.
   Existând foarte multe dosare, nu se poate ca
fiecare în parte să fie lecturat de către toţi membrii
comisiei. Dosarele verificate de o eventuală
subcomisiei şi mai ales cele cu probleme ar trebui
prezentate şi discutate în şedinţă de către toţi
membrii comisiei în vederea soliţionării acestora.
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 nu poate da, însă, avizul acestor
dosare până nu se aprobă regulamentul de
funcţionare, astfel că numai în acel moment
comisia îşi poate desfăşura activitatea în condiţiile
legale.
   La punctul "Diverse" s-a pus în discuţie
schimbarea zilei în care va avea loc şedinţa,
având în vedere că unii dintre membrii acesteia nu
pot participa în ziua de miercuri, ora 9,00, urmând
a se stabili o altă zi după consultarea tuturor
membrilor.
   Pentru şedinţa următoare s-a stabilit următoarea
ordine de zi:
1. apobarea dosarelor verificate;
2. rezolvarea contestaţiilor şi petiţiilor;
3. diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 17:33:09
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 22/C/21.VI.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 31.05 – 2.06.2005
SUMAR

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 19–20

17. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
14 iunie 2005, între orele 13,00—15,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea adresei şi a stenogramei şedinţei
din data de 7 iunie 2005 a Birourilor permanente
ale celor două Camere ale Parlamentului şi
formularea răspunsului.
2. Acordarea avizelor dosarelor verificate.
3. Diverse.
   Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
La primul punct al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a dat citire stenogramei şedinţei
Birourilor permanente ale celor două Camere din
data de 7 iunie 2005, în care s-a discutat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, propus spre aprobare încă din
data de 7 aprilie 2005.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că în
stenogramă se afirmă faptul că până la aprobarea
noului regulament comisia poate funcţiona pe
vechiul regulament, aprobat în data de
24 noiembrie 2004. Orice comisie trebuie să-şi
aprobe propriul regulament, şi nu să funcţioneze
pe cel dintr-o legislatură anterioară.
   Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat că
din aceeaşi adresă reiese faptul că membrii
comisiei nu ar fi ştiut de noul regulament şi că nu
a fost adoptat de toţi. Au impresia că acesta ar fi
fost întocmit numai de preşedintele comisiei.
   Preşedintele comisiei a menţionat faptul că în
data de 13 iunie 2005 a răspuns adresei Biroului
permanent nr. 54 DST din 8 iunie 2005, prin care
precizează că în şedinţa Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 din data de
22 martie 2005 proiectul noului regulament al
acesteia a fost adoptat în unanimitate. Au fost
ataşate la această adresă Monitorul Oficial al
României, Partea a II-a, nr. 9/C din 22 martie 2005
(adoptarea protocolului), prezenţa la şedinţa din
16 martie 2005, Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a II-a, nr. 10/C din 29 martie 2005 (sinteza
şedinţei în care s-a aprobat regulamentul),
prezenţa la şedinţa din data de 22 martie 2005.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că în
această situaţie, pentru a nu mai exista suspiciuni,
trebuie făcută o nouă adresă, în numele tuturor
membrilor comisiei, cu privire la adoptarea noului
regulament, a protocolului şi la amendamentele
propuse. Membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea făcută, astfel că s-a formulat răspunsul
pentru adresa nr. 54 DST/8.06.2005 şi s-a
procedat la motivarea amendamentelor proiectului
noului regulament al comisiei, urmând ca acestea
să fie trimise Birourilor permanente ale celor două
Camere.
   În urma şedinţei comune din data de 7 iunie
2005, protocolul propus spre aprobare Birourilor
permanente la data de 4 aprilie 2005 a fost
restituit cu recomandarea de a întocmi o notă în
care să fie precizată logistica de care beneficiază
comisia din partea celor două Camere la această
dată, pe de o parte, şi solicitările de suplimentare
a numărului de personal şi a altor dotări, pe de
altă parte.
   Membrii comisiei au formulat un răspuns la care
urmează să fie ataşat un inventar cu logistica
existentă la data prezentei şi unul cu logistica
necesară bunei funcţionări a comisiei, inventar ce
se regăseşte, de altfel, în totalitate, în acest
protocol.
   La punctul al doilea al ordinii de zi, domnul
deputat Vasile Emilian Cutean a precizat că
dosarele propuse spre avizare trebuie verificate de
membrii comisiei, având în vedere faptul că în
prezent nu este angajat personal tehnic şi de
specialitate în cadrul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat că
aprobarea cât mai urgentă a regulamentului de
organizare şi funcţionare a comisiei şi a
protocolului este esenţială, mai ales că în prezent
nu există în dotare calculatoare funcţionabile
pentru a crea o bază de date cu dosarele
verificate şi pentru care s-a acordat aviz favorabil
sau nefavorabil.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că dosarele cu probleme trebuie să aibă
prioritate în activitatea de verificare.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a adus la cunoştinţă membrilor comisiei
faptul că săptămâna trecută a avut o întrevedere
cu preşedinţii Asociaţiilor de Revoluţionari din
Timişoara. La această întâlnire, reprezentanţii
Asociaţiilor au afirmat că vinovaţi pentru
neacordarea avizelor dosarelor verificate până la
această dată sunt membrii Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989. A mai
menţionat faptul că a explicat situaţia celor
prezenţi la întrunire şi au convenit, în situaţia în
care membrii comisiei sunt de acord, să se facă
o adresă către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor prin care să se solicite
tipărirea noilor certificate pentru persoanele care
au fost publicate în Monitorul Oficial al României
şi pentru cei care au fost verificaţi de comisie.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici l-a contactat
telefonic pe domnul secretar de stat Petrişor Morar
care a afirmat că era la o altă discuţie, pe aceeaşi
temă, cu alţi preşedinţi ai asociaţiilor de
revoluţionari. Acesta a afirmat că nu va tipări noile
certificate, pentru că nu riscă să cheltuiască banii
atâta timp cât Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 nu şi-a dat
acordul pentru nimic. Domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a făcut precizarea că aceste
certificate au fost comandate şi plătite încă din
anul 2004, singurul lucru pe care Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor trebuia să-l
facă până la această dată era să trimită listele cu
persoanele ale căror dosare au fost verificate şi
avizate. Faţă de întâlnirea de la Timişoara, a
afirmat că ştia de aceasta şi că preşedinţii
asociaţiilor de revoluţionari au fost convocaţi chiar
de domnul deputat Niculae Mircovici, iar în urmă
cu două săptămâni, când a propus o întâlnire cu
aceştia, a fost refuzat. Preşedintele comisiei a
apreciat că domnul deputat Nicolae Mircovici
trebuie să discute la eventuale întâlniri de acest
gen în calitate de deputat, nu de secretar al
comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că, faţă
de cele expuse, trebuie întocmită o adresă către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor prin care să se solicite tipărirea
noilor certificate. Preşedintele comisiei a menţionat
faptul că această adresă a fost întocmită şi trimisă
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor încă din data de 13 mai 2005.
   În baza adresei nr. 54 DST/8.06.2005, potrivit
căreia comisia poate acorda avize în baza
vechiului regulament, a avizat un număr de
1.036 de dosare de eroi-martiri şi urmaşi ai
acestora, urmând ca cele cu probleme, în număr
de 12, să fie reanalizate de către Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Membrii comisiei au stabilit întocmirea unei
adrese către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor prin care să se
spolicite trimiterea, începând cu data de 21 iunie
2005, ora 8,30, a dosarelor verificate, în vederea
avizării de către comisie, în următoarea ordine:
eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri, răniţi, reţinuţi şi
luptători cu merite deosebite. Au convenit ca,
pentru stabilirea unor detalii tehnice, în ziua de
21 iunie 2005 să fie prezent şi domnul Petrişor
Morar, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a apreciat că
este necesar ca dosarele care vor fi trimise
comisiei să fie însoţite de reprezentanţi ai
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Membrii comisiei au stabilit ca după fiecare
şedinţă să se facă un comunicat de presă.
   În încheierea lucrărilor, preşedintele comisiei a
propus pentru şedinţa viitoare, din data de 21 iunie
2005, ora 9,00, următoarea ordine de zi:
1. Analizarea dosarelor.
2. Răspuns la petiţii.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 18:44:41
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 23/C/28.VI.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 21 – 23.06.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 22–24

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
21 iunie 2005, între orele 8,30—11,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea etapelor în care Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor va
prezenta Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 propunerile, însoţite de
dosarele celor care solicită preschimbarea
certificatelor conform Legii nr. 341/2004.
2. Comunicarea domnului Petrişor Morar,
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, a programului stabilit
la punctul 1.
3. Stabilirea zilelor în care Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
va lucra în perioada vacanţei parlamentare.
4. Analizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea acordării avizului pentru
preschimbarea certificatului de revoluţionar.
5. Răspuns la petiţiile adresate comisiei.
6. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat
Niculae Mircovici a dat citire art. 20 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/2004, menţionând faptul că
verificarea dosarelor trebuie făcută de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor are o comisie care verifică toate
dosarele. Pentru a verifica şi a da aviz, pot fi
invitaţi la comisie reprezentanţii Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, pentru a
comunica dacă au sau nu contestaţii la dosarele
respective. Dacă sunt probleme la anumite dosare,
nu se acordă avizul, iar în cazul viciilor de formă,
şi nu de fond, nu se pune problema respingerii lor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
este o procedură bună, însă şi comisia are
răspundere în această situaţie. Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor îşi asumă
răspunderea pentru dosarele verificate prin listele
pe care le trimite comisiei spre avizare. Este
necesar să fie invitaţi la comisie preşedinţii de
asociaţii pentru a confirma dacă dosarele asociaţiei
respective au probleme sau nu. Dacă sunt şi
dosare cu probleme poate fi chemată persoana
respectivă pentru a-şi susţine cererea de
preschimbare a certificatului de revoluţionar.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul că
este cel mai bine să se procedeze aşa.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că,
în condiţiile în care se adoptă această procedură,
răspunderea comisiei este aceeaşi, şi anume
răspunderea pentru eliberarea certificatelor. Astfel,
e ca şi cum s-ar da un cec în alb Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi în
aceste condiţii membrii comisiei devin părtaşi
pentru dosarele incorecte. Invitarea preşedinţilor de
asociaţii la comisie pentru a-şi susţine dosarele nu
se prevede în lege, însă este o motivaţie pentru
comisie.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
avizul comisiei se poate referi şi la faptul că nu
există nici o contestaţie împotriva persoanelor
propuse spre avizare. Nu trebuie ca membrii
comisiei să se încarce cu această muncă de
verificare a dosarelor. Singurul risc este faptul că
se certifică listele trimise de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul
că, în cazul în care se acordă aviz vreunui dosar
cu probleme, toată răspunderea se transferă
comisiei.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire
art. 9 punctul 2 din Legea nr. 341/2004:
"Persoanale care solicită preschimbarea
documentelor care atestă titlurile prevăzute la art.
3 alin. 1 lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi
preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin.
4 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea
întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi avizate de Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989.“
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că acest art. 9 se referă la momentul când se
consumă infracţiunea; dosarul trebuie să aibă un
parcurs.
   Referitor la punctul al treilea al ordinii de zi,
domnul senator Vasile Ion a propus ca programul
de lucru al comisiei în perioada vacanţei
parlamentare să fie prima săptămână din iulie şi
ultima săptămână din august.
Propunerea făcută a fost adoptată în
unanimitate.
   În legătură cu petiţiile şi contestaţiile adresate
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean a afirmat
faptul că au fost primite mai multe petiţii. Cei care
au formulat contestaţii nu au specificat mai multe
date de identificare a persoanelor contestate, astfel
că au fost solicitate mai multe date ale acestor
persoane.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat că în
prima fază contestaţiile trebuie să fie soluţionate
de către S.S.P.R.
   Domnul deputat Niculae Mircovici l-a informat pe
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor de noua procedură
adoptată de comisie. Astfel, preschimbarea se va
face în conformitate cu Legea nr. 341/2004 şi
normele de aplicare a acesteia, adoptate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, iar Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
îşi va desfăşura activitatea după următoarea
procedură:
— listele cu persoanele propuse pentru a primi
avizul din partea comisiei în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar să fie susţinute
săptămânal de către secretarul de stat al S.S.P.R.
şi pre∫edinţii asociaţiilor de revoluţionari care au
acordat aviz de preschimbare;
— comisia va analiza listele şi contestaţiile, iar
în cazul în care la Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au fost depuse
contestaţii care îi privesc pe unul dintre cei propuşi
spre avizare acestea vor fi transmise secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi se va proceda conform legii;
— secretarul de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor are obligaţia de
a prezenta comisiei, ori de câte ori aceasta o cere,
dosare sau documente ce-i privesc pe cei care
solicită avizul în vederea preschimbării certificatului
de revoluţionar.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că listele
transmise către comisie, cuprinzând un număr de
circa 1.800 de persoane, au fost verificate de
fostul secretar de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Adrian
Sanda.
   Domnul senator Vasile Ion a spus că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor trebuie să-şi asume răspunderea
pentru aceste liste printr-o reverificare. Trebuie să
se depună de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor o listă în ordine
alfabetică, pe judeţe, după care vor fi chemaţi
preşedinţii de asociaţii, se va face un proces-verbal
în care se va specifica dacă există sau nu
contestaţii împotriva persoanelor respective.
   Domnia sa a precizat faptul că preşedinţii de
asociaţii trebuie să certifice lista făcută de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, să confirme faptul că persoanele
respective nu sunt contestate. Domnul senator
Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că preşedinţii
asociaţilor îşi asumă răspunderea penală pentru
dosarele respective.
   Domnul Petrişor Morar a menţionat că nu vor fi
înaintate comisiei parlamentare decât dosarele
care trec în totalitate de comisia constituită la
nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor; dacă au un vot împotrivă, atunci
se va face o listă separată în care vor fi
specificate aceste cazuri.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că, ipotetic
vorbind, dacă în termen de 6 luni nu se face nici
o contestaţie, atunci persoana respectivă îşi
păstrează calitatea de revoluţionar. Trebuie
stabilită foarte bine procedura soluţionării unei
contestaţii.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că începând de
săptămâna viitoare se vor publica pe site toate
dosarele. Dacă membrii comisiei vor semna lista
cu cele circa 1.800 de persoane, mâine dimineaţă
va pleca spre tipografie pentru tip„rirea noilor
certificate.
   Domnul senator Vasile Ion a apreciat că după
dosarele cu eroi-martiri şi urmaşi de eroi-martiri
trebuie verificate dosarele din Timişoara şi
Bucureşti. Este bine să fie epuizate cele două
zone sensibile.
   Domnul Petrişor Morar a propus ca cei 1.800 de
luptători, ale căror dosare au fost verificate de
fosta comisie, să fie reverificaţi. Domnul senator
Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că această listă a fost
primită legal şi nu contează sub semnătura cui
este. L-a întrebat pe domnul Petrişor Morar dacă
are dubii cu privire la cei din această listă. Domnul
Petrişor Morar a precizat că nu ştie, pentru că nu
au fost verificate de dânsul. Au fost semnate de
fostul secretar de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Adrian
Sanda.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
în această situaţie există două posibilităţi: să se
dea avizul aşa cum au fost trimise de fosta
comisie sau să fie verificate.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul că
aceste dosare pot fi contestate în termen de 6 luni.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean l-a
întrebat pe domnul Petrişor Morar dacă adresa
trimisă către comisie a fost semnată de Adrian
Sanda. Domnul Petrişor Morar a menţionat faptul
că domnul Adrian Sanda a semnat împreună cu
dânsul, dar în adresa de înaintare a specificat
acest lucru. A precizat că în momentul de faţă sunt
circa 1.800 de contestaşii. Există o persoană care
a contestat aproximativ 75 de persoane şi a fost
invitată la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor pentru a preciza ce probe aduce
în susţinerea acestor constestaţii.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat
că pentru aceste persoane este foarte greu să
aducă dovezi în susţinerea contestaţiilor pe care le
formulează. În această situaţie, comisia se poate
sesiza, având obligaţia de a studia dosarul
persoanei contestate.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul
că, atâta timp cât nu aduc dovezi în susţinerea
contestaţiilor formulate, e ca şi cum ar fi o
anonimă. Consideră că secretarul de stat la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor trebuie să facă o declaraţie publică
prin care să precizeze faptul că se pot formula
contestaţii, dar acestea trebuie probate. De
asemenea, preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari
trebuie să cunoască acest lucru.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că pe data de
29 iunie 2005 va avea o întrunire cu preşedinţii
organizaţiilor de revoluţionari şi le va comunica
hotărârea luată de membrii comisiei în această
şedinţă.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
faptul că până în momentul de faţă s-a discutat
numai de obligaţiile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor. Ceea ce trebuie
discutat este relaţia dintre Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor şi finalizarea
activităţii comisiei. În prezent această relaţie este
blocată. Se consideră deblocată pe baza
bunei-credinţe, pe verificare. Acolo unde sunt dubii
cu referire la anumite dosare, acestea trebuie
discutate. Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a
apreciat faptul că săptămânal trebuie trimise de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor două anexe: prima să cuprindă
lista finală, iar cea de-a doua să fie o listă cu toate
contestaţiile soluţionate.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că toate
drepturile acordate conform Legii nr. 42/1990 au
fost blocate şi ar trebui să se facă o intervenţie la
nivel de ordonanţă sau să se solicite sprijinul
Parlamentului pentru menţinerea drepturilor
prevăzute în Legea nr. 42/1990.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a
precizat că, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni
se blochează drepturile revoluţionarilor, rămânând
doar indemnizaţia acordată în conformitate cu
Legea nr. 42/1990. Toate celelalte drepturi se vor
acorda după eliberarea noilor certificate. Potrivit
Legii nr. 341/2004, Legea nr. 42/1990 s-a abrogat.
   În încheierea lucrărilor domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a propus
pentru şedinţa viitoare, din data de 28 iunie 2005,
ora 15,00, următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 20:15:23
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 24/C/5.VII.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 27–30.06.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 17–20

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen marţi, 28 iunie 2005,
între orele 15,00—17,00, după următoarea ordine
de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de către Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989
nr. 341/2004.
2. Desemnarea unui reprezentant al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
care să facă parte din consiliul de administraţie al
Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
3. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
4. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
Domnul Vasile Emilian Cutean a făcut o
informare privind dosarele verificate. Astfel, în data
de 12 aprilie 2005, Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a verificat la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi a validat un număr de 1.036 de
dosare, dintre care 320 de dosare de eroi-martiri
şi 716 de dosare de urmaşi de eroi-martiri.
Dosarele următoarelor persoane:
1. Hodorog Petru — împuşcat de colegul său
de unitate;
2. Olaru Niculai — sinucidere în data de
25 decembrie 1989 în spital;
3. Savu Sorin — sinucidere în data de
22 decembrie 1989 (Ministerul Apărării Naţionale),
23 decembrie 1989 (Procuratură);
4. Morariu Călin Gabriel — căzut în canal
(Orăştie);
5. Penciu Niculai — împuşcat de un coleg
(condamnat pentru ucidere din culpă — T.M.);
6. Coman Gheorghe — împuşcat de militari
(Călăraşi);
7. Vinersan Florin — împuşcat din greşeală;
8. Gheorghe Gheorghe — împuşcat de gărzile
patriotice;
9. Ciortan Florica — împuşcată în timp ce se
deplasa spre serviciu (Buzău);
10. Florea Dumitru Ilie — decedat în accident
de serviciu (Sibiu);
11. Alexandroaie Cristian — rănit pe stradă de
persoane necunoscute;
12. Vlad Constantin — ucis de un coleg;
13. Agache Aurel — ucis de revoluţionari (în
Covasna),
au fost puse în discuţie deoarece membrii
comisiei consideră că aceştia nu se pot încadra în
categoria celor care pot obţine calitatea de
erou-martir, având în vedere situaţia în care au
decedat (de exemplu, o persoană care s-a sinucis
aruncându-se de la etaj nu poate avea aceleaşi
merite cu una care a fost împuşcată în mijlocul
evenimentelor etc.).
   Tot pe această listă se află un număr de
8 persoane (Oltean Daniel — poziţia 807,
negăsindu-se pe nici una dintre listele verificate de
membrii comisiei, Anghel Cătălina — poziţia 12,
Barbu Mihail — poziţia 41, Caceu Margareta —
poziţia 91, Caceu Mariana Silvia — poziţia 92,
Constantinescu Costel — poziţia 139, Neagoe
Teodor — poziţia 344, Popescu Gabriela —
poziţia 403), propuse pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir, ale căror dosare nu au
fost verificate de membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   În concluzie, din cele 525 de persoane cuprinse
în lista de eroi-martiri, comisia a avizat un număr
de 504, urmând a solicita Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dosarele celor
21 de persoane menţionate mai sus, în vederea
verificării.
   Din cele 1.865 de persoane propuse de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea obţinerii avizului din
partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru preschimbarea certificatului
doveditor al calităţii de luptător pentru victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, comisia a
constatat următoarele:
— împotriva a 7 persoane propuse de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor (Ardelean Gheorghe, Coltor Aurel,
Mărgineanu Ioan, Mocan Tudor, Mureşan Emil
Daniel, Niculae Ioan, Popa Nicolae) au fost
formulate contestaţii, astfel că dosarele acestora
au fost solicitate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 în vederea
verificării de către membrii comisiei.
   În concluzie, Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a avizat un
număr de 1.858 de persoane din această listă.
   Domnul Vasile Emilian Cutean i-a adus la
cunoştinţă domnului Petrişor Morar, secretar de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, că lista transmisă conţine o serie
de greşeli de ortografie, sunt persoane trecute de
două ori şi nume/prenume care pot fi interpretate
greşit, având în vedere lipsa diacriticelor. Domnul
Petrişor Morar a comunicat membrilor comisiei că
aceste erori au fost îndreptate, iar lista corectă a
fost depusă la secretariatul Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 înaintea
începerii ∫edin˛ei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
nu se pot aviza dosarele de urmaşi de eroi-martiri,
în situaţia în care dosarele eroilor-martiri nu se
găsesc. Membrii comisiei au fost de acord cu
acest aspect.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că nu a
transmis dosarele de eroi-martiri ai căror urmaşi nu
au solicitat preschimbarea certificatului. Domnul
Vasile Emilian Cutean a precizat faptul că
propunerile de preschimbare a certificatelor de
erou-martir se fac de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor fără vreo
solicitare din partea vreunei persoane, astfel că
răspunderea revine în totalitate acestuia.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a solicitat
explicaţii în legătură cu cele 101 dosare verificate
de către comisie şi care nu au fost cuprinse în
listele de eroi-martiri înaintate de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
obţinerii avizului de preschimbare din partea
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. Pentru clarificarea situaţiei,
domnul deputat Vasile Emilian Cutean a precizat
că una este situaţia de preschimbare a
certificatului de erou-martir şi alta este solicitarea
eliberării unui certificat de urmaş de erou-martir,
deoarece până la apariţia Legii nr. 341/2004
aceştia din urmă se foloseau doar de certificatul
de erou-martir.
   Din acest moment, urmaşii eroilor-martiri
beneficiază de certificate individuale, astfel că
etapele de preschimbare a acestora sunt clar
stabilite în Legea nr. 341/2004, şi anume:
1. Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluşionarilor preschimbă certificatele de
erou-martir;
2. urmaşii de eroi-martiri trebuie să facă dovada
acestei calităţi şi să solicite eliberarea unui
certificat nominal.
   Nu este obligatoriu ca preschimbarea
certificatului de erou-martir să fie solicitată de
urmaşii acestora. Domnul senator Vasile Ion a fost
de acord că în cazul eroilor-martiri nu este necesar
ca urmaşii acestora să solicite preschimbarea
certificatului, acest lucru producându-se prin efectul
legii.
   În legătură cu preschimbarea certificatului de
luptător pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, domnul Petrişor Morar a precizat
faptul că activitatea de verificare se desfăşoară
destul de greu, întrucât sunt foarte multe neclarităţi
şi dosare considerate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor incomplete,
întrucât, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 566/1996
şi Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004, la formarea
dosarului de luptător pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 trebuie prezentate
dovezi şi documente care să ateste participarea la
revoluţie, iar la lit. f) din înşiruirea elementelor
necesare se solicită şi alte probe, astfel că Domnia
sa consideră că cele şase elemente solicitate de
lege trebuie îndeplinite.
   În legătură cu cei îndreptăţiţi să solicite
preschimbarea certificatului de revoluţionar, domnul
Petrişor Morar a afirmat că nu este de acord să
obţină certificat cei care nu au avut niciodată sau
care nu pot dovedi că au fost verificaţi şi li s-a
acordat acest titlu de către comisia din perioada
1996—1997 sau 1991—1992. De asemenea, nu
este de acord sş se solicite preschimbarea
certificatului având ca dovadă doar bonul de
depunere a dosarului la comisia ce a funcţionat în
perioada 1996—1997.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 341/2004, adoptate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004, au încercat să îndrepte o situaţie
gravă care s-a petrecut în perioada 1996—2000,
comunicând membrilor comisiei şi domnului
Petrişor Morar că la acea vreme au fost depuse
dosare complete pentru obţinerea calităţii de
luptător pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, dar în momentul în care Comisia
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din
Decembrie 1989 şi-a încetat activitatea au apărut
mai multe situaţii defavorabile revoluţionarilor,
astfel că:
1. sunt persoane care şi-au depus dosarele şi
pot dovedi acest lucru, dar până în momentul de
faţă nu au primit nici un răspuns;
2. sunt persoane care şi-au depus dosarele, au
fost verificate de comisie, dar nu au primit
certificate;
3. sunt persoane care şi-au depus dosarele, au
fost verificate de comisie, însă nu au fost validate,
dar, totuţi, au certificat de revoluţionar;
4. sunt persoane care nu şi-au depus dosarele,
dar au obţinut ulterior de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor adeverinţe care
confirmă faptul că sunt revoluţioanri etc.
   Toate acestea au fost posibile deoarece în luna
mai 1997 Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea
eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 nu a
întocmit un raport de activitate, iar puţin mai târziu
toate documentele produse de aceasta (dischete,
registre, procese-verbale etc.) au dispărut. Din
acest motiv a fost necesară adoptarea Legii
nr. 341/2004 pentru a clarifica o dată pentru
totdeauna această situaţie, pentru a se acorda
certificat de revoluţionar persoanelor îndreptăţite
să-l obţină, iar cei care beneficiază de acest drept
în mod ilegal să fie depistaţi.
   În continuare domnul Vasile Emilian Cutean a
afirmat că tot în acea perioadă s-a petrecut un
eveniment grav: au fost publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 100 bis din 7 martie 2000,
în baza unor liste transmise de asociaţiile de
revoluţionari, care nu puteau fi confirmate de nici
un document emis de Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989
dacă acestea reflectă realitatea, liste cu eroi-martiri
ai Revoluţiei Rom‚ne din Decembrie 1989 şi
luptători pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
   Având în vedere toate aceste aspecte, Domnia
sa a apreciat că pot solicita preschimbarea
certificatului de revoluţionar cei care pot dovedi
printr-un document original sau copie legalizată că
şi-au depus dosarul la Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 şi
nu au primit nici un răspuns până în momentul de
faşă şi, de asemenea, îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr. 341/2004.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a adăugat
că ştie persoane care şi-au depus dosarele pentru
obţinerea certificatului de revoluţionar, dar nici
până în momentul de faţă nu l-au primit.
   Domnul senator Petrescu Ilie a concluzionat,
afirmând că în prezent sunt în vigoare Legea
nr. 341/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004,
care trebuie respectate aşa cum au fost adoptate,
fără a fi discutate.
   Membrii comisiei au solicitat domnului Petrişor
Morar aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a
normelor de aplicare a acesteia, adoptate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, aşa cum au
fost adoptate.
   Înainte de a trece la discutarea punctului 2 al
ordinii de zi, domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a
solicitat domnului Petrişor Morar să prezinte şi
celelalte dosare verificate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
obţinerii avizului din partea Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a informat membrii comisiei că
domnul Nicolae Constantinescu şi-a depus dosarul
la secretariatul comisiei pentru a fi propus ca
reprezentant al Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 în consiliul de
administraţie al Fundaţiei “Fondul Libertatea“. În
urma verificării dosarului, s-a constatat că acesta
corespunde criteriilor prevăzute de art. 48 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, astfel că a
fost invitat la şedinţă pentru a fi validat. Domnul
Nicolae Constantinescu este angajat al Senatului
României şi este un cunoscut revoluţionar.
   După ce acesta s-a prezentat şi a purtat discuţii
cu membrii comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean
a supus la vot ca domnul Nicolae Constantinescu
să fie desemnat reprezentant al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
în consiliul de administraţie al Fundaţiei “Fondul
Libertatea“.
   Membrii comisiei au votat această propunere în
unanimitate.
3. La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare asupra petiţiilor
adresate Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 de la ultima şedinţă şi până
în prezent. S-a discutat fiecare adresă în parte,
urmând a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
4. La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Petrişor
Morar a adus la cunoştinţa membrilor comisiei
faptul că pe data de 29 iunie 2005 va avea o
întâlnire cu toţi pre∫edinţii de asociaţii, în judeţul
Braşov, unde va face cunoscut modul de lucru şi
faptul că Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989 a avizat un număr de
aproximativ 3.000 de dosare.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că trebuia
ca la această întrunire să participe şi preşedintele
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu este necesar ca preşedintele comisiei să
participe la această întrunire a Colegiului
Revoluţionarilor, care este organ consultativ al
secretarului de stat şi nici o lege nu îl obligă să
invite un reprezentant al comisiei. A menţionat că,
dacă doreşte, preşedintele Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 poate
participa în calitate de preşedinte de asociaţie.
   Domnul Vasile Emilian Cutean i-a comunicat faptul
că nu va participa, având în vedere că nu a fost
invitat nici în calitate de preşedinte al comisiei, nici
în calitate de preşedinte de asociaţie. Domnul
senator Ilie Petrescu a adăugat faptul că
procedura adoptată de secretarul de stat nu este
corectă. Trebuia făcută o adresă oficială, prin care
membrii comisiei să fie invitaţi la întâlnirea cu
preşedinţii organizaţiilor de revoluţionari.
   Membrii comisiei s-au declarat nemulţumiţi de
atitudinea secretarului de stat şi de modul acestuia
de colaborare cu această comisie şi i-au atras
atenţia că este imperios necesar ca între
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 să existe o
bună colaborare, pentru ca revoluţionarii să nu
aibă de suferit.
   În Óncheierea lucrărilor domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei, a propus pentru
şedinţa viitoare, din data de 5 iulie 2005, ora
13,00, următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în
vederea preschimbării certificatelor de revoluţionar,
conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: bambilici din Noiembrie 24, 2013, 20:22:44
Sincer, faci o traba fb.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 24, 2013, 20:31:49
Corect doar ca stiu ca sunt anexate si tabelele cu persoanele care au fost avizate.
Eu asa stiu ca erau.
Exemplu daca sedinta a avizat 20 de dosare  se dadea si tabelul cu cei avizati in sedinta respectiva.Am dreptate Ole?
Eu spre exemlificare m-am regasit pe tabel intr-o sedinta a CPRD fiind avizat impeuna cu eroi,retinuti,raniti si luptatori.Probabil ca comisia cum s-a mai specificat nu a analizat toate dosarele ci le-a luat prin sondare.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 20:49:48
După cum se poate observa mnaterialele postate sunt de pe Monitoarele Oficiale publicate. Voi căuta şi adresa pentru accesarea pe internet. Dar să finalizez materialul text.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 20:50:56
Sincer, faci o traba fb.

(http://forum.zazzle.com/images/emoticons/smiley_central_smile.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: bambilici din Noiembrie 24, 2013, 21:30:24
Nu glumesc. Stiu ca ia f mult timp ceea ce faci aici. Cine nu s-a prins inca oare ca noi suntem la varsta la care incepem sa descoperim ce e m scump dcat aurul, timpul.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 23:17:06
E şi asta o formă de indiciu!
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg144325#msg144325 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg144325#msg144325)

Despre timp el trece oricum.
Mersi pentru susţinere!


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 23:19:01
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr.25/C/12.VII.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 4 – 13.07.2005
SUMAR

10. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 16–20

10. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în zilele de marţi,
5 iulie 2005, miercuri, 6 iulie 2005, joi, 7 iulie 2005,
şi vineri, 8 iulie 2005, între orele 13,00—15,00,
după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat penru Problemele
Revoluţionarilor în vederea preschimbării
certificatelor de revoluţionar, conform Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
3. Diverse.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   Înainte de începerea şedinţei, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a adus la cunoştinţă
membrilor comisiei faptul că s-a transmis către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor o adresă prin care s-a soicitat ca
listele cu propunerile penru obţinerea avizului din
partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar, să poarte ştampila şi
semnătura în original a domnuui Petrişor Morar,
secretar de stat la S.S.P.R. Domnul Petrişor Morar
a precizat că acestea pot fi semnate şi ştampilate
pe loc, astfel că a procedat la semnarea şi
ştampilarea acestora.
   În legătură cu primul punct al ordinii de zi
domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat că
dosarele solicitate S.S.P.R. prin adresa
nr. 44/79/30.06.2005 trebuie verificate de membrii
comisiei.
   După prezentarea acestora de către domnul
Petrişor Morar, membrii comisiei au procedat la
verificarea fiecărui dosar în parte şi au hotărât
următoarele:
1. HODOROG CONSTANTIN
S-a constatat că documentele care stau la baza
solicitării de preschimbare a certificatului de
erou-martir întrunesc condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului în vederea preschimbării
certificatului de erou-martir.
2. OLARU NICULAI
   S-a constatat din actele depuse la dosar că
acesta s-a sinucis din cauza presiunilor psihice din
perioada Revoluţiei din Decembrie 1989, însă
brevetul acestuia este eliberat în anul 1995,
numele fiind scris cu pixul. Domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a precizat faptul că numele
persoanelor pentru care s-au eliberat brevete în
anul 1995 erau bătute la maşină, şi nu scrise cu
pixul.
   Având în vedere aceste aspecte,
neconcordanţele dintre datele trecute în
documentele depuse la dosar, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a supus la vot trimiterea
dosarului la S.S.P.R. pentru lămurirea situaţiilor
neclare.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită.
3. SAVU SORIN
   S-a constatat că acesta s-a sinucis prin
împuşcare la data de 22 decembrie 1989. Potrivit
adresei eliberate de Parchetul Militar, acesta s-a
sinucis în timpul evenimentelor din decembrie 1989
din cauza unor neînţelegeri familiale.
   Având în vedere acest aspect, domnul deputat
Niculae Mircovici a precizat că acest dosar ar
trebui trimis S.S.P.R. spre completare. Domnul
senator Vasile Ion a menţionat că, dacă ordinul
regimentului de aviaţie era pentru a apăra regimul
comunist, atunci există un semn de întrebare
asupra situaţiei în care acesta s-a sinucis.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru
obţinerea de date suplimentare privind ordinul de
alarmare, clarificarea neconcordanţei dintre datele
trecute în documentele depuse, precum şi
lămurirea situaţiilor neclare din acest dosar.
   Membrii comisiei au votat trimiterea dosarului la
S.S.P.R. Domnul senator Dumitru Constantin a fost
împotrivă, precizând că cercetarea situaţiei în care
această persoană s-a sinucis a fost făcută de
procuratură şi, potrivit adresei eliberate de
Parchetul Militar, Savu Sorin s-a sinucis din cauza
unor neînţelegeri familiale. Potrivit legii, procuratura
este abilitată să facă această anchetă, nu S.S.P.R.
4. MORARIU CĂTĂLIN GABRIEL
   S-a constatat că acesta a căzut în canal în data
de 23 decembrie 1989, în incinta unităţii militare.
   Având în vedere faptul că Morariu Cătălin
Gabriel a decedat în timpul unei misiuni ordonate
în legătură cu Revoluţia din Decembrie 1989,
domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus la
vot avizarea dosarului în vederea preschimbării
certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului în vederea preschimbării
certificatului de erou-martir.
5. CIOLTAN FLORICA
   S-a constatat că aceasta a decedat în timpul
Revoluţiei din Decembrie 1989, fiind împuşcată în
data de 24 decembrie 1989.
   Nefiind comentarii privind calitatea acesteia de
erou-martir, domnul deputat Vasile Emilian Cutean
a supus la vot avizarea dosarului în vederea
preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului în vederea preschimbării
certificatului de erou-martir.
6. PENCIU NECULAI
   S-a constatat că acesta a fost împuşcat de un
alt soldat în data de 2 ianuarie 1990.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că din actele depuse la dosar nu reiese faptul că
acesta se afla în misiune ţi nu se precizează nici
data exactă când a fost împuşcat.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru
obţinerea de date suplimentare şi lămurirea
situaţiilor neclare din acest dosar.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R., pentru o verificare
mai amănunţită, lămurirea situaţiilor neclare şi
pentru a se obţine un act oficial din care să rezulte
faptul că acesta se afla în misiune în data de
2 ianuarie 1990.
7. COMAN GHEORGHE
   S-a constatat că acesta a fost împuşcat în data
de 30 decembrie 1989, când se afla la unitate
pentru a asigura paza.
   Nefiind comentarii privind calitatea acestuia de
erou-martir, domnul deputat Vasile Emilian Cutean
a supus la vot avizarea dosarului în vederea
preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir.
8. FLOREA CONSTANTIN
   S-a constatat că acesta a decedat în data de
22 decembrie 1989.
   Nefiind comentarii privind calitatea acestuia de
erou-martir, domnul deputat Vasile Emilian Cutean
a supus la vot avizarea dosarului în vederea
preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir.
9. ALEXANDROAIE CRISTIAN
   S-a constatat că acesta a fost împuşcat în data
de 23 decembrie 1989 de persoane necunoscute.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir, cu precizarea că
Alexandroaie Cristian a decedat în legătură cu
evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
10. VLAD CONSTANTIN
   S-a constatat că acesta a fost împuşcat în data
de 24 decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir, cu precizarea că Vlad
Constantin a decedat în legătură cu evenimentele
din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
11. AGACHE AUREL
   S-a constatat că acesta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir, cu precizarea că
Agache Aurel a decedat în legătură cu
evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
12. ANGHEL CĂTĂLINA
S-a constatat că aceasta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
13. BARBU MIHAIL
   S-a constatat că acesta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
14. CACEU MARGARETA
   S-a constatat că aceasta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
15. CACEU SILVIA
   S-a constatat că aceasta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
16. CONSTANTINESCU COSTEL
   S-a constatat că acesta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
17. NEAGOE TEODOR
   S-a constatat că acesta a fost împuşcat în
timpul evenimentelor din decembrie 1989.
   Din actele depuse la dosar reiese faptul că
acesta nu are adresă de la procuratură prin care
să se stabilească în ce situaţie a fost împuşcat,
având în vedere faptul că, potrivit adresei
Serviciului Român de Informaţii, Neagoe Teodor
avea calitatea de subofiţer, operaţii I intervenţii.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a supus la vot
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru obţinerea de
date suplimentare, clarificarea neconcordanţei
dintre datele trecute în documentele depuse privind
data decesului, efectuarea unei adrese la S.R.I.
pentru a comunica dacă Neagoe Teodor era
angajat al acestei instituţii, precum şi lămurirea
situaţiilor neclare din acest dosar.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită.
18. POPESCU GABRIELA
   S-a constatat că aceasta a decedat în legătură
cu evenimentele din timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
   Nefiind comentarii, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a supus la vot avizarea dosarului
în vederea preschimbării certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
   În ceea ce priveşte persoanele propuse de către
S.S.P.R. în vederea obţinerii avizului de
preschimbare a certificatului de luptător pentru
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din
partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, domnul deputat Vasile Emilian
Cutean a adus la cunoştinţă membrilor comisiei că
până în prezent s-au depus contestaţii împotriva a
7 persoane înscrise pe tabelul înaintat de către
S.S.P.R.
   Membrii comisiei au procedat la verificarea
fiecărui dosar în parte împotriva căruia există
contestaţie şi au hotărât următoarele:
1. ARDELEAN GHEORGHE
   S-a constatat că din dosarul depus în vederea
preschimbării certificatului lipsesc documente
solicitate (declaraţia personală, declaraţii de
martori), conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru
completarea acestuia conform legii.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru completarea
acestuia conform prevederilor Legii nr. 341/2004.
2. COLTOR AUREL
   S-a constatat că în dosar sunt toate
documentele stabilite de Legea nr. 341/2004 şi, pe
cale de consecinţă, domnul deputat Vasile Emilian
Cutean a supus la vot avizarea dosarului în
vederea preschimbării certificatului.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot avizarea dosarului în vederea preschimbării
certificatului.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
avizarea dosarului pentru preschimbarea
certificatului.
3. MĂRGINEAN IOAN
   S-a constatat că din dosarul depus în vederea
preschimbării certificatului lipsesc documentele
solicitate în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 341/2004.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o
verificare mai amănunţită şi completarea acestuia
conform legii.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită şi completarea acestuia conform
prevederilor Legii nr. 341/2004.
4. MOCAN TUDOR
   S-a constatat că din dosarul depus în vederea
preschimbării certificatului lipsesc documente
solicitate în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 341/2004.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o
verificare mai amănunţită şi completarea acestuia
conform Legii nr. 341/2004.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită şi completarea acestuia conform
Legii nr. 341/2004.
5. MURE™AN EMIL
   S-a constatat că din dosarul depus în vederea
preschimbării certificatului lipsesc documentele
solicitate conform dispoziţiilor legii.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o
verificare mai amănunţită şi completarea acestuia
conform Legii nr. 341/2004.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită şi completarea acestuia conform
prevederilor Legii nr. 341/2004.
6. POPA NICOLAE
   S-a constatat că din dosarul depus în vederea
preschimbării certificatului lipsesc documentele
solicitate în conformitate cu dispoziţiile Legii
341/2004.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a supus
la vot trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o
verificare mai amănunţită şi completarea acestuia
conform Legii nr. 341/2004.
   Membrii comisiei au votat în unanimitate
trimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru o verificare
mai amănunţită şi completarea acestuia conform
prevederilor Legii nr. 341/2004.
   După verificarea dosarelor domnul Petrişor
Morar a afirmat că toate vor fi pe site-ul S.S.P.R.
şi că până în prezent au fost verificate aproximativ
10.000 de dosare de către comisia constituită la
nivelul S.S.P.R., fiind complete circa 500 de
dosare. Celor care au dosarele incomplete li s-a
solicitat să le refacă potrivit dispoziţiilor legii. De
asemenea, s-a solicitat şi persoanelor care au
apărut în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I,
nr. 7 din 4 ianuarie 2005 să-şi completeze
dosarele.
   Pentru cele 1.266 de persoane care au apărut
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
7 ianuarie 2005, domnul Petrişor Morar a afirmat
că nu va semna certificatele, având în vedere
faptul că aceste dosare nu au fost verificate de
Domnia sa şi nu îşi asumă răspunderea pentru
ele, precizând, totodată, că toate persoanele
apărute în acest număr al Monitorului Oficial al
României sunt contestate.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat
că în această situaţie există două posibilităţi: se
poate solicita S.S.P.R. un anumit număr de dosare
prin sondaj pentru a fi verificate sau se reverifică
toate dosarele. În ceea ce priveşte contestaţiile
formulate împotriva acestor persoane, domnul
Vasile Emilian Cutean i-a solicitat domnului
Petrişor Morar să le comunice Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, având în vedere faptul că, potrivit legii,
comisia parlamentară este abilitată să soluţioneze
contestaţiile.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că după apariţia dosarelor pe site orice persoană
interesată poate face contestaţie, iar în cazul în
care există îndoieli cu privire la anumite persoane
dosarele acestora pot fi reverificate.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că nu îşi
asumă răspunderea şi a propus reverificarea
dosarelor propuse de fostul secretar de stat la
S.S.P.R., domnul Adrian Sanda, în vederea
preschimbării certificatului, având în vedere faptul
că s-au constatat foarte multe dosare neclare.
   Membrii comisiei au fost de acord ca, în cazul
în care domnul Petrişor Morar nu îşi asumă
răspunderea pentru aceste dosare şi există îndoieli
cu privire la unele dintre acestea, S.S.P.R. să le
reverifice, urmând a le remite comisiei
parlamentare pentru ca avizul acordat acestora să
fie retras.
2. La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele
comisiei a făcut o informare asupra petiţiilor
adresate Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 de la ultima şedinţă şi până
în prezent. S-a discutat fiecare adresă în parte,
urmând a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
   În încheierea lucrărilor, domnul deputat Niculae
Mircovici, secretarul comisiei, a propus pentru
şedinţa viitoare, din data de 23 august 2005,
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 24, 2013, 23:38:27
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 28/C/6.IX.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 22.08 – 2.09.2005
SUMAR

10. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 24

10. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în zilele de luni,
22 august 2005, marţi, 23 august 2005, miercuri,
24 august 2005, şi joi, 25 august 2005, între orele
13,00—15,00, după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a adus la cunoştinţă
membrilor comisiei faptul că până în prezent
S.S.P.R. nu a mai trimis liste cu persoane propuse
în vederea obţinerii avizului de preschimbare a
certificatului de revoluţionar conform Legii
nr. 341/2004.
   Domnul Petrişor Morar, secretar de stat la
S.S.P.R., a afirmat că pentru persoanele care au
fost avizate de către Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatului de revoluţionar va face
demersurile necesare pentru tipărirea noului
certificat. Persoanelor care au dosarele incomplete
li s-a solicitat să le refacă potrivit dispoziţiilor Legii
nr. 341/2004.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutea a precizat
că până în prezent s-au depus contestaţii
împotriva mai multor persoane, dosarele acestora
urmând a fi verificate de către membrii comisiei.
   După apariţia dosarelor pe site-ul S.S.P.R., orice
persoană interesată poate face contestaţie, iar în
cazul în care există îndoieli cu privire la anumite
persoane dosarele acestora pot fi reverificate de
către Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
2. La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a făcut o informare asupra
petiţiilor adresate Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 de la ultima
şedinţă şi până în prezent. S-a discutat fiecare
adresă în parte, urmând a se formula şi înainta
răspunsurile adecvate fiecărui solicitant.
   În încheierea lucrărilor, domnul Nicolae
Mircovici, secretarul comisiei, a propus pentru
şedinţa viitoare, din data de 6.09.2005, următoarea
ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 01:25:53
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_33c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_33c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_34c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_34c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_36c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_36c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_38c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_38c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_40c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_40c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_41c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_41c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_43c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_43c.pdf)
Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: maya din Noiembrie 25, 2013, 01:34:59
La CPRD nu a avut loc nici o comisie care sa verifice si sa avizeze propunerile SSPR, deoarece semnarea acestora DIRECT CATRE PRESEDINTIE, pentru emiterea decretului, s-a facut pe HOLUL CAMEREI DEPUTATILOR, PE MASUTA DE LA BUFETUL ETAJULUI 3, situate langa casa lifturilor dinspre Parcul Izvor...Degeaba au avut loc sinteze ,daca comisia CPRD nu a lucrat pe avizarea listelor sau dosarelor de revolutionari  care ar fi trebuit SSPR-ul sa le trimita la parlament ...degeaba publicati aceste sinteze pt ca cei 1268 conform Legii 341/2004 sunt ilegali ,au eludat legea ...inteleg ce vreti sa faceti ,nu toti sunt fraieri ,nu s-a rasturnat caruta cu prosti aici pe acest forum ,vreti sa-i disculpati ,dar degeaba ,sunt ILEGALI ...PUNCT... ;D :o :-*


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: maya din Noiembrie 25, 2013, 01:41:37
La SSPR NU A AVUT LOC NICIO SEDINTA A COMISIEI IN PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2004, IN CARE SA FIE VERIFICATE DOSARELE CELOR 1268 DE PERSOANE CARE AU FACUT OBIECTUL DECRETULUI PREZIDENTIAL 1168/15.12.2004...
Acest LUCRU ESTE DEMONSTRAT PRIN FAPTUL CA, MEMBRII COMISIEI (reprezentantul Ministerului Public, al Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului AparariiNationale si al Ministerului Sanatatii) au fost detasati la COMISIE, conform ORDINELOR DE DETASARE, in lunile DECEMBRIE 2004 - MARTIE 2005 si au antedatat documentele ...sa stiti ca oamenii de bine au aceste documente... LOGICA si ADEVARUL CONFIRMA CA NU PUTEAI SEMNA PROCESE VERBALE INCHEIATE CU CATEVA LUNI ANTERIOR DETASARII LOR LA COMISIE...asa ca cei 1268 ai tatucului ilici sunt ILEGALI ...cu toate ca printre ei sunt si revolutionari adevarati ...
:-* :o ;D


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: nor din Noiembrie 25, 2013, 01:42:11
O sa innebuneasca dl Sucuturdean.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 01:43:36
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_008c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_008c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_009c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_009c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_010c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_010c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_011c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_011c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_012c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_012c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_013c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_013c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_016c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_016c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_017c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_017c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_018c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_018c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_019c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_019c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_020c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_020c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_022c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_022c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_023c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_023c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_024c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_024c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_025c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_025c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_028c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_028c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_029c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_029c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_030c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_030c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_032c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_032c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_034c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_034c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_035c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_035c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_036c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_036c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_042c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_042c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 02:04:59
La CPRD nu a avut loc nici o comisie care sa verifice si sa avizeze propunerile SSPR, deoarece semnarea acestora DIRECT CATRE PRESEDINTIE, pentru emiterea decretului, s-a facut pe HOLUL CAMEREI DEPUTATILOR, PE MASUTA DE LA BUFETUL ETAJULUI 3, situate langa casa lifturilor dinspre Parcul Izvor...Degeaba au avut loc sinteze ,daca comisia CPRD nu a lucrat pe avizarea listelor sau dosarelor de revolutionari  care ar fi trebuit SSPR-ul sa le trimita la parlament ...degeaba publicati aceste sinteze pt ca cei 1268 conform Legii 341/2004 sunt ilegali ,au eludat legea ...inteleg ce vreti sa faceti ,nu toti sunt fraieri ,nu s-a rasturnat caruta cu prosti aici pe acest forum ,vreti sa-i disculpati ,dar degeaba ,sunt ILEGALI ...PUNCT... ;D :o :-*

La SSPR NU A AVUT LOC NICIO SEDINTA A COMISIEI IN PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2004, IN CARE SA FIE VERIFICATE DOSARELE CELOR 1268 DE PERSOANE CARE AU FACUT OBIECTUL DECRETULUI PREZIDENTIAL 1168/15.12.2004...
Acest LUCRU ESTE DEMONSTRAT PRIN FAPTUL CA, MEMBRII COMISIEI (reprezentantul Ministerului Public, al Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului AparariiNationale si al Ministerului Sanatatii) au fost detasati la COMISIE, conform ORDINELOR DE DETASARE, in lunile DECEMBRIE 2004 - MARTIE 2005 si au antedatat documentele ...sa stiti ca oamenii de bine au aceste documente... LOGICA si ADEVARUL CONFIRMA CA NU PUTEAI SEMNA PROCESE VERBALE INCHEIATE CU CATEVA LUNI ANTERIOR DETASARII LOR LA COMISIE...asa ca cei 1268 ai tatucului ilici sunt ILEGALI ...cu toate ca printre ei sunt si revolutionari adevarati ...
:-* :o ;D

O fi, da până una sau alta aici sunt nişte acte oficiale. În comunicare, schimb de opini cel mai corect este să poţi dovedi ceea ce doreşti să informezi. Între noi rămâne vorba, este problema ta dacă ai ceva cu cei decretaţi. Dacă tot am fost somat, consider că nu am înşelat aşteptările cuiva. Succes în acţiunea pornită, e ceva de lucru la aşa o evidenţă.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 02:30:47
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_03c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_04c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_05c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_05c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_07c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_07c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_08c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_08c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_09c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_09c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_10c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_10c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_12c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_12c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_13c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_13c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_14c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_14c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_15c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_15c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_17c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_17c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_18c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_18c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_19c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_20c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_20c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_21c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_21c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_23c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_23c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_24c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_24c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_26c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_26c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_27c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_27c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_28c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_28c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_29c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_29c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_30c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_30c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_32c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_32c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_33c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_33c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_34c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_34c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_35c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_35c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_36c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_36c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_37c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_37c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_38c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_38c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_39c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_39c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_40c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_40c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_41c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_41c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Valance Abbey din Noiembrie 25, 2013, 07:23:17
La SSPR NU A AVUT LOC NICIO SEDINTA A COMISIEI IN PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2004, IN CARE SA FIE VERIFICATE DOSARELE CELOR 1268 DE PERSOANE CARE AU FACUT OBIECTUL DECRETULUI PREZIDENTIAL 1168/15.12.2004...
Acest LUCRU ESTE DEMONSTRAT PRIN FAPTUL CA, MEMBRII COMISIEI (reprezentantul Ministerului Public, al Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului AparariiNationale si al Ministerului Sanatatii) au fost detasati la COMISIE, conform ORDINELOR DE DETASARE, in lunile DECEMBRIE 2004 - MARTIE 2005 si au antedatat documentele ...sa stiti ca oamenii de bine au aceste documente... LOGICA si ADEVARUL CONFIRMA CA NU PUTEAI SEMNA PROCESE VERBALE INCHEIATE CU CATEVA LUNI ANTERIOR DETASARII LOR LA COMISIE...asa ca cei 1268 ai tatucului ilici sunt ILEGALI ...cu toate ca printre ei sunt si revolutionari adevarati ...
:-* :o ;D
maya ; esti legala???????? din punct de vedere juridic !!!!!!!


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 07:54:22
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_01c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_02c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_02c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_03c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_04c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_05c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_05c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_07c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_07c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_08c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_08c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_09c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_09c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_10c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_10c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_12c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_12c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_13c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_13c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_14c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_14c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_17c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_17c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_18c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_18c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_19c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_23c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_23c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_24c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_24c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_25c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_25c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_27c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_27c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_36c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_36c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_37c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2007/mof2_2007_37c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 07:58:29
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_02c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_02c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_03c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_04c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_05c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_05c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_08c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_08c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_09c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_09c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_10c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_10c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_13c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_13c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_14c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_14c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0016c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0016c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0018c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0018c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0019c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0019c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0020c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0020c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0021c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2008/mof2_2008_0021c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:04:17
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0004c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0004c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0005c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0005c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0006c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0006c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0007c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0007c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0008c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0008c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0009c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0009c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0010c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0010c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0011c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0011c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0013c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0013c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0014c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0014c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0016c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0016c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0018c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0018c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0019c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0019c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0020c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0020c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0022c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0022c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0023c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0023c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0025c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0025c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0027c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0027c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0028c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0028c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0029c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0029c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0030c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0030c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0031c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0031c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0032c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0032c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0033c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0033c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0034c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0034c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0036c.pdf
 (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2009/mof2_2009_0036c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:35:40
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0001c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0001c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0002c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0002c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0003c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0003c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0004c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0004c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0005c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0005c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0006c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0006c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0008c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0008c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0009c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0009c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0012c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0012c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0013c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0013c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0014c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0014c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0015c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0015c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0016c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0016c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0017c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0017c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0019c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0019c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0020c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2010/mof2_2010_0020c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:36:53
Atât am reuşit de pe "http://www.kurtyan.org", pentru anul 2010.
Ultima actualizare pentru Monitorul Oficial 22 octombrie 2011.


(http://www.en.kolobok.us/content_images/emotes/big_kolobok/sorry.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:39:10
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0002c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0002c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0003c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0003c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0004c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0004c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0006c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0006c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0007c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0007c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0009c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0009c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0010c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0010c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0011c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0011c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0012c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0012c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0013c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2011/mof2_2011_0013c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:40:27
Atât am reuşit de pe "http://www.kurtyan.org", pentru anul 2011.
Ultima actualizare pentru Monitorul Oficial 22 octombrie 2011.
Totuşi avem arhiva anilor 2004-2005, lipsă de pe "www.cdep.ro"


(http://www.en.kolobok.us/content_images/emotes/big_kolobok/sorry.gif)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:49:50
Urmează de pe aceaşi "http://www.kurtyan.org":

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR

Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ∫i acordarea unor drepturi urma∫ilor acestora,
răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989 anii 1998-2004.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:52:16
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_32C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_32C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_33C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_33C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_34C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_34C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_35C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_35C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_37C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_37C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_41C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_41C.PDF)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:56:41
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_01C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_01C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_04C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_04C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_07C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_07C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_08C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_08C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_09C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_09C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_10C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_10C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_13C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_13C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_13C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_13C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_15C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_15C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_18C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_18C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_19C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_19C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_20C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_20C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_21c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_21c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_32c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_32c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_33c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_33c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_36c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_36c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_37c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_37c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_38c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_38c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_39c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_39c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_42c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_42c.pdf)Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 08:59:42
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_01c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_04c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_07c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_07c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_14c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_14c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_17c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_17c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_29c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_29c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_34c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2000/mof2_2000_34c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 09:02:08
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_03c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_09c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_09c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_19c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_20c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_20c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_21c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_21c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_26c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_26c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_29c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_29c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_30c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2001/mof2_2001_30c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 09:07:44
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_03c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_12c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_12c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_13c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_13c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_14c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_14c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_15c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_15c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_16c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_16c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_17c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_17c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_18c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_18c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_19c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_20c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_20c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_21c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_21c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_25c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_25c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_26c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_26c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_29c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_29c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_30c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_30c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_32c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_32c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_33c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_33c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_34c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_34c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_36c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_36c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_37c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_37c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_38c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_38c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_39c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_39c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_40c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_40c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_42c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2002/mof2_2002_42c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 09:13:56
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_04c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_05c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_05c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_06c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_07c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_07c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_08c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_08c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_09c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_09c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_10c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_10c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_11c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_15c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_15c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_16c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_16c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_17c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_17c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_18c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_18c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_19c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_21c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_21c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_22c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_23c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_23c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_24c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_24c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_25c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_25c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_26C.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_26C.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_28c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_28c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_30c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_30c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_31c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_31c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_34c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_34c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_35c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_35c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_37c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_37c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_38c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_38c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_39c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_39c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_40c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_40c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_41c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_41c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_43c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_43c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_44c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_44c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_45c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_45c.pdf)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_46c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2003/mof2_2003_46c.pdf)Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 09:17:10
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_01c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_03c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_03c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_04c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_04c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_05c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_05c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_06c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_06c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_11c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_11c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_12c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_12c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_15c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_15c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_19c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_19c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_22c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_22c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_24c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_24c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_25c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_25c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_30c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_30c.pdf)
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_32c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2004/mof2_2004_32c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 25, 2013, 10:50:51
O sa innebuneasca dl Sucuturdean.

Vad ca înca nu ţi s-au tocit colţii.De fiecare dată cînd muşti din dosul meu mă gîndesc ca poate va venii vremea sa faci paradontoza si sa-ţi cadă colţii pe care îi foloseşti impotriva mea(eu înca mai sper că te vei sătura de muşcat).Spre ciuda ta şi spre fericirea mea,răul care au vrut unii sa mi-l facă prin"violarea"dosarului meu sa transformat în bine,căci de la comisia CPRD dosarul meu şi a celor de mai jos au fost retrimise la SSPR pentu a fi completate din nou(al meu a fost complet de a început)şi a urmat a doua oară cursul legal trecînd prin comisia SSPR condusa de Petrişor Morar,dupa care dosarul a fost trimis a doua oara la comisia CPRD condusă de Emilian Cutean şi în ambele comisii dosarul meu a primit aviz favorabil votat in unanimitate de membrii comisiilor.Nici nu se putea altfel pentru ca dosarul meu este in concordanţă cu faptele mele susţinute de probele cerute de lege.Eu sunt în regulă,tu eşti?

CPRD:
DATA 23.01.2006
    Nr. 44/20/08.02.2006
    SINTEZA
    SEDINTELOR DIN PERIOADA 23-26.01.2006

Domnul Presedinte, Deputat Emilian Vasile Cutean a atras atentia asupra faptului ca Domnul Secretar de Stat Petrisor Morar face niste afirmatii în dialog cu alte asociatii de revolutionari prin care aduce atingere persoanei sale prin faptul ca acrediteaza ideea ca multe dosare care au fost avizate în perioada în care a detinut functia de Secretar de Stat nu ar îndeplini conditiile legale prevazute de lege. A mentionat faptul ca dosarele verificate în acea perioada au îndeplinit conditiile prevazute de lege. Ele au fost introduse în cutii si sigilate, iar desigilarea lor, daca a fost facuta fara un proces-verbal de desigilare, intra în raspunderea celui care si-a asumat-o.
    În replica, Domnul Secretar de Stat Petrisor Morar a spus ca este o afirmatie grava si a propus sa se lamureasca aceasta problema cu fostul Secretar de Stat Adrian Sanda pentru ca aceste cutii sigilate nu le-a preluat cu proces-verbal. Domnul Petrisor Morar sustine ca au fost desigilate doar câteva în mod special atunci când anumite persoane au venit si au cerut sa aiba acces la acestea (a mentionat aceste persoane).
    Domnul Presedinte Deputat Emilian Vasile Cutean a precizat înca o data faptul ca nu avea nimeni dreptul sa desigileze cutiile cu dosarele persoanelor care au aparut în Monitorul Oficial decât în situatia în care erau contestatii la adresa acestora si în situatia în care se încheia un proces-verbal pentru desigilare iar accesul era obligatoriu numai la dosarele celui contestat. Cu atât mai mult, în situatia în care aceste cutii erau desigilate, Secretarul de Stat avea obligatia sa asigure integritatea si siguranta continutului acestora.
    Asadar, cei care au desigilat si mani****t aceste cutii si dosare îsi asuma întreaga raspundere întrucât dosarele, în momentul parasirii postului de catre Secretarul de Stat din acea perioada (Domnul Emilian Vasile Cutean), erau intocmite corect si contineau toate elementele prevazute de legea 341/2004.
...................
  În continuare s-a trecut la verificarea si analiza celorlalte dosare luându-se urmatoarele hotarâri
    - Badea Ion, Marton Irina, Sucuturdean Nicolae, Marin Constantin, Ionescu Constantin, Ratiu Gheorghe, Petre Aurel (fiul lui Ioan si Maria), Gavrea Ioana, Fesan Nicolaes-a propus pentru completarea dosarelor;
...........................

DATA 21.03.2006
    Nr. 44/67/23.03.2006
    SINTEZA
    SEDINTEI DIN DATA DE 21.03.2006

Comisia a lucrat în plen în ziua de 21.03.2006, ora 14.00. Ordinea de zi propusa de Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae a fost urmatoarea:
S-au mai discutat dosarele urmatoarelor persoane, care au fost aduse si prezentate de Secretarul de Stat domnul Petrisor Morar, la care s-a hotarât astfel:
    - Sucuturdean Nicolae - s-a propus acordarea avizului favorabil. S-a votat în unanimitate.
(deci:Daca s-a votat in unanimitate,se confirma ca dosarul meu era complet)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 19:49:07
Sintezele CPRD "www.cdep.ro"
perioada decembrie 2005-noiembrie 2013
precum şi documente postate la comisia CPRD

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2005/sz1214.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2005/sz1214.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2005/sz1221.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2005/sz1221.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 19:56:02
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0703.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0703.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/pv0707.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/pv0707.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0713.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0713.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0418.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0418.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0221;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0221;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0321;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0321;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0419;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0419;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0613;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0613;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0829.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0829.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz012326;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz012326;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0208;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0208;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0214;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0214;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0228;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0228;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0308;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0308;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0314;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0314;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0328;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0328;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0404;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0404;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0411;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0411;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0426;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0426;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0516;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0516;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0503;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0503;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0523;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0523;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0530;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0530;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0606;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0606;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0620;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0620;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0704;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0704;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0905.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0905.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0905;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/rd_0905;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0906;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0906;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0912;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0912;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0919;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz0919;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1004.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1004.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1010;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1010;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1017.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1017.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1030.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1030.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1024;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1024;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1031;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1031;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1114;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1114;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1121;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1121;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1128;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1128;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1205;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1205;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1107;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1107;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1212;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1212;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1219.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2006/sz1219.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 20:02:02
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_0123.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_0123.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0131.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0131.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0206.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0206.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0213;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0213;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0220;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0220;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0227;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0227;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0306;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0306;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0313;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0313;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0320.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0320.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0327.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0327.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0503;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0503;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0403.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0403.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0411.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0411.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0417.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0417.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0424.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0424.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0503.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0503.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_0817.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_0817.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0529.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0529.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz060405.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz060405.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz060405.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz060405.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0626.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0626.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0704.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0704.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0904.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0904.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0911.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0911.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0919.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0919.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0909.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz0909.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1016.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1016.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1023.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1023.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1030.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1030.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1106.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1106.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1113.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1113.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1211.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1211.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1204.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1204.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1218.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/sz1218.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_1221.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2007/rd_1221.pdf)Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 25, 2013, 20:04:16
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 20:07:39
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0128.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0128.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0130.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0130.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0131.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0131.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0206.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0206.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0129.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0129.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0212.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0212.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0226.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0226.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0219.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0219.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0311.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0311.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0305.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0305.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0409.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0409.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0318.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0318.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0415.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0415.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0422.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0422.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0506.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0506.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0513.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0513.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0701.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0701.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0702.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0702.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0703.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0703.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0618.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0618.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0625.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0625.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/rd_0707.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/rd_0707.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/rd_0926.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/rd_0926.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0825.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0825.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0826.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0826.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0827.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0827.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0909.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0909.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0917.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0917.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0923.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0923.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0930.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0930.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz1007.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz1007.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz1014.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz1014.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 20:15:58
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0212.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0212.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0224.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0224.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0303.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0303.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0310.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0310.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0324.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0324.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0317;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0317;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0331.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0331.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0407;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0407;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0422.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0422.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;4.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;4.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;5.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;5.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;6.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;6.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;7.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;7.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;8.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;8.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;9.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0504;9.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0428.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0428.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0505.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0505.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0508.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0508.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0511.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0511.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0512.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0512.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;4.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;4.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;5.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0514;5.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0527.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0527.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0528.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0528.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0528;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0528;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0526.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0526.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0602.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0602.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0605.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0605.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0605;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0605;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0611.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0611.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0610.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0610.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0606.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0606.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0616.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0616.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0618.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0618.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0701.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0701.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0630.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0630.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0702.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0702.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz072730.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz072730.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;4.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0803;4.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0804.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_0804.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0908.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0908.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0922.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0922.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0929.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0929.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1006.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1006.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1013;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1013;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1013.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1020.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1020.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1027.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1027.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1103.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1103.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1110.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1110.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_1210.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_1210.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_1210;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/rd_1210;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1209.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1209.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1215.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 20:30:37
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0103.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0103.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0105.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0105.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0202.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0202.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0209.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0209.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1215.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0216.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0216.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0222.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0222.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0223.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0223.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0302.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0302.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0317.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0317.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0323.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0323.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0330.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0330.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0413.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0413.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0420.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0420.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0427.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0427.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0430.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0430.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0506.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0506.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0504.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0504.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0511.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0511.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0518.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0518.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0601.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0601.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0608.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0608.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0614.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0614.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0608.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0608.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701;2.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0701;2.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0705.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0705.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0721.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0721.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0909.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_0909.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0907.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0907.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0922.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz0922.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1028.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1028.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1005.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1005.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1019.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1019.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1026.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1026.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1109.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1109.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1116.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1116.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_1118.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/rd_1118.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1117.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1117.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1123.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1123.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1124.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1124.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1207.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1207.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1214.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2010/sz1214.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: gogiie din Noiembrie 25, 2013, 20:31:04
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR

TOT PE SURSE SS PLEACA CA CONSILIER LA CASA ALBA IAR TOT PE SURSE NOUL SS AL SSPR VA FI TEODOR MARIES  ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: mihai377 din Noiembrie 25, 2013, 21:07:52
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR

TOT PE SURSE SS PLEACA CA CONSILIER LA CASA ALBA IAR TOT PE SURSE NOUL SS AL SSPR VA FI TEODOR MARIES  ;D ;D ;D

Wawwwww. Daca vine Doru ,anseamna ca de la anul luam indemniztiaaaaa . Traiascaaaaaaaaaaa . :)))))))))))))))))))


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 21:12:07
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0103.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0103.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0202.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0202.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0209.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0209.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1215.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0215.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0216.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0216.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0301.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0301.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0307.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0307.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0307;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0307;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0301.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0301.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0308.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0308.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0309.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0309.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0322.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0322.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0323.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0323.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0329.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0329.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0330.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0330.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0406.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0406.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0412.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0412.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0413.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0413.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0420.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0420.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0419.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0419.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0503.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0503.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0504.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0504.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0511.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0511.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0517.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0517.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0518.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0518.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0524.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0524.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0525.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0525.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0526.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0526.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0601.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0601.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0607.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0607.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0608.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0608.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0615;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0615;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0621.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0621.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0628.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0628.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0629.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0629.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0701.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0701.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0701;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0701;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0718.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0718.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0831.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0831.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0830.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0830.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0829.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0829.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0906.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0906.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0912.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_0912.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0914.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0914.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0927.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0927.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0928.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz0928.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1004.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1004.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1018.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1018.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1019.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1019.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1026.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1026.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1025.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1025.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1107.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1107.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1109.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1109.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1108.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1108.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1115.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1115.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1116.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1116.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1115.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1115.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1116.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1116.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1121.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1121.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1122.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1122.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1122.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1122.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1123.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1123.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;29.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;29.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;30.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;30.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1125;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1130.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1130.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1129.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1129.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1205.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1205.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1207;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1207;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1206.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1206.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1207.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1207.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1214.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1214.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1222.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1222.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1220.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/sz1220.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: bambilici din Noiembrie 25, 2013, 21:28:44
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR

TOT PE SURSE SS PLEACA CA CONSILIER LA CASA ALBA IAR TOT PE SURSE NOUL SS AL SSPR VA FI TEODOR MARIES  ;D ;D ;D

Wawwwww. Daca vine Doru ,anseamna ca de la anul luam indemniztiaaaaa . Traiascaaaaaaaaaaa . :)))))))))))))))))))
El ti-a taiat indemnizatia, prostule. Obs ca n-ai scapat ocazia sa-i dai o limba lui Ma-lesi. Asa e uni, cand aud de un pedlizd, saliveaza si le iese limba de un cot.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: mihai377 din Noiembrie 25, 2013, 21:50:50
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR

TOT PE SURSE SS PLEACA CA CONSILIER LA CASA ALBA IAR TOT PE SURSE NOUL SS AL SSPR VA FI TEODOR MARIES  ;D ;D ;D

Wawwwww. Daca vine Doru ,anseamna ca de la anul luam indemniztiaaaaa . Traiascaaaaaaaaaaa . :)))))))))))))))))))
El ti-a taiat indemnizatia, prostule. Obs ca n-ai scapat ocazia sa-i dai o limba lui Ma-lesi. Asa e uni, cand aud de un pedlizd, saliveaza si le iese limba de un cot.
Bambiliciule, esti beat????
Sau nu mai recunosti emo din script .
Unde puii mei vezi tu ca dau limbi la curu lui maries???
Lasa daracu bautura ca ti se atrofiaza nervu vederii . Puii mei . :))))))))


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 21:51:53
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0201.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0201.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0207.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0207.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0215.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0214.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0214.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0215.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0215.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0221.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0221.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0223.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0223.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0222.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0222.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0228.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0228.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0229.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0229.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0301.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0301.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0301;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0301;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0307.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0307.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0307.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0307.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0314.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0314.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0313.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0313.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0321.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0321.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0320.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0320.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0321.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0321.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0403.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0403.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0424.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0424.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0508.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0508.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0509.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0509.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0517.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0517.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0522.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0522.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0530.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0530.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0613.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0613.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0625.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0625.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0619.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0619.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0628;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0628;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0627.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0627.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0703.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0703.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0724.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0724.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0906.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0906.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0904.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0904.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0911.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0911.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0913.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0913.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0925.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0925.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0927.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_0927.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0926.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0926.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1004.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1004.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1002.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1002.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1003.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1003.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1004;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1004;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1010.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1010.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1016.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1016.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1023.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1023.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1024.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1024.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1029.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1029.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1030.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1030.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp593_10.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp593_10.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1031.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1031.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1106.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz1106.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1127;1.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1127;1.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1127;3.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1127;3.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp795_10.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp795_10.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2013/rp547_10.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2013/rp547_10.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp052_10.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2012/rp052_10.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1217.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1217.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1218.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/rd_1218.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 22:01:06
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0128.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0128.pdf)
df]http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av002.p[url]df (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av002.p[url)
[/url]http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0129.pdf
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0212.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0212.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0219.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0219.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0312.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0312.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0319.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0319.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0313.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0313.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0326.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0326.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/rd_0418.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/rd_0418.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0423.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0423.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0514.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0514.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0410.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0410.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0604.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0604.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0625.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0625.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0910.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0910.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0918.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0918.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz1022.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz1022.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz1112.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz1112.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av514.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av514.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 25, 2013, 22:06:31
Erata:

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av002.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/av002.pdf)
http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0129.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2013/sz0129.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: nor din Noiembrie 25, 2013, 23:36:13
Acestea sunt toate, toate, exhaustiv?


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 26, 2013, 09:29:26
   Posibil că, am postat tot ce am găsit, aceasta a fost intenţia. Sintezele sunt acum la îndemână, ca material de informare şi subiectul este deschis discuţiilor. Postări au fost la un moment dat. Scopul este postarea informaţiilor reale, documentate. Am observat că, mulţi colegi nu cunosc derularea evenimentelor sau nu îşi amintesc prea bine despre acestea. Ocazie folosită de alţii pentru denaturarea informaţiilor.
   Într-o notă personală, ştiu că nu toţi au răbdare să studieze aceste sinteze, datorită volumului mare de acte. Dar dacă o fac vor observa despre relaţiile între factorii de decizie(SSPR, CPRD şi preşedinţi de asociaţii) şi revoluţionari, despre voinţa politică şi alte voinţe individuale, despre manevre şi tactici, etc.
   Se va cunoaşte că sintezele se găsesc la începutul subiectului, pentru cine este interesat. De altfel, doresc succes discuţiilor despre sintezele postate.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: buzdugan din Noiembrie 26, 2013, 10:19:01
Sa ne traiesti" oleoleole "ai facut o treaba f buna.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Alex63 din Noiembrie 26, 2013, 16:13:31
   Posibil că, am postat tot ce am găsit, aceasta a fost intenţia. Sintezele sunt acum la îndemână, ca material de informare şi subiectul este deschis discuţiilor. Postări au fost la un moment dat. Scopul este postarea informaţiilor reale, documentate. Am observat că, mulţi colegi nu cunosc derularea evenimentelor sau nu îşi amintesc prea bine despre acestea. Ocazie folosită de alţii pentru denaturarea informaţiilor.
   Într-o notă personală, ştiu că nu toţi au răbdare să studieze aceste sinteze, datorită volumului mare de acte. Dar dacă o fac vor observa despre relaţiile între factorii de decizie(SSPR, CPRD şi preşedinţi de asociaţii) şi revoluţionari, despre voinţa politică şi alte voinţe individuale, despre manevre şi tactici, etc.
   Se va cunoaşte că sintezele se găsesc la începutul subiectului, pentru cine este interesat. De altfel, doresc succes discuţiilor despre sintezele postate.


În atenţia SSPR

aceste documente sunt importante deoarece în ele se află calităţile obţinute SAU NU în urma activităţii CPRD şi astfel pot fi folosite pentru devoalarea aşa zişilor "impostori"!!


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: kostas din Noiembrie 27, 2013, 18:09:23
Astea nu se pun la socoteala.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 28, 2013, 09:48:49
Ar trebui sa se puna deoarece in sedinte se regaseste fiecare persoana.Daca n-ai trecut prin comisie inseamna ca cineva a trecut fraudulos anumite persoane in lista celor carora trebuie sa li se elibereze certificat.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: kostas din Noiembrie 28, 2013, 16:01:02
Stiu Marcele ca asa este dar pentru altii nu se pune.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 08:40:48
Duc la bun sfârşit finalizarea în format text a sintezelor pe anul 2004-2005, care nu apar  pe "www.cdep.ro". Indicând în acelaşi timp şi sursa.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29/C/13.IX.2005
conţine 24 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_029c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_029c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 5 – 9.09.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 22–24

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 6.09.2005,
ora 13,00, după următoarea ordine de zi:
1. Analizarea contestaţiilor adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
împotriva persoanelor care au apărut în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
2. Analizarea modului în care este aplicată
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989 nr. 341/2004 de către autorităţile
centrale şi locale.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean.
   La primul punct al ordinii de zi, preşedintele
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, Emilian Vasile Cutean, a adus la
cunoştinţa membrilor comisiei faptul că au fost
depuse mai multe contestaţii, acestea calificându-
se în trei categorii:
— contestaţii formulate împotriva persoanelor
cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005;
— contestaţii formulate de către persoanele
cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 şi care nu au
primit noul tip de certificat, contestând modul de
aplicare a Legii nr. 341/2004;
— contestaţii formulate împotriva unor terţe
persoane privind calitatea acestora de
revoluţionari.
   Cu privire la prima categorie de contestaţii,
preşedintele comisiei parlamentare, Emilian Vasile
Cutean, a dat citire acestora, precizând, totodată,
faptul că toate aceste contestaţii nu conţin date
suficiente pentru a putea fi identificată persoana
contestată.
   Prin urmare, s-a făcut adresă către contestatari
pentru a comunica Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 mai multe date
de identificare a persoanelor contestate.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat faptul că
persoanele care au apărut în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 trebuiau, până
în momentul de faţă, să intre în posesia noului tip
de certificat.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, Emilian Vasile
Cutean, a afirmat faptul că secretarul de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar, vrea să reverifice toate dosarele
persoanelor apărute în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005, având în
vedere faptul că foarte multe dintre acestea sunt
contestate.
   De asemenea, Asociaţia “Metrou“ a contestat
decretul publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 7/4.01.2005 pentru că nu a fost
semnat de primul-ministru, dar acest fapt nu
înseamnă că Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 ar
trebui să priveze de drepturile conferite de Legea
nr. 341/2004 toate persoanele care au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Domnul senator Vasile Ion a luat legătura
telefonic cu secretarul de stat, domnul Petrişor
Morar, pentru a-l întreba care este situaţia acestor
persoane şi care este temeiul legal pentru a
reverifica dosarele persoanelor publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că nu a luat
încă nici o hotărâre în legătură cu aceasta, însă
Legea nr. 341/2004 îi permite să reverifice
dosarele. De asemenea, a precizat faptul că are
36 de sesizări împotriva unor persoane care au
apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, Emilian Vasile
Cutean, a adăugat faptul că dosarele persoanelor
contestate pot fi reverificate, dar acest lucru nu
înseamnă că trebuie să reverifice toate dosarele
persoanelor apărute în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
   De asemenea, a precizat faptul că în cazul în
care există dovezi precum că actele dintr-un
anumit dosar sunt false persoanei respective i se
pot retrage toate drepturile.
   Domnul deputat Ioan Ţundrea a afirmat faptul
că pe baza apariţiei unor date noi, dosarele pot fi
reverificate.
   La punctul al doilea al ordinii de zi, preşedintele
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, Emilian Vasile Cutean, a adus la
cunoştinţa membrilor comisiei faptul că s-au depus
foarte multe petiţii prin care se contestă modul de
aplicare a Legii nr. 341/2004. De exemplu, sunt
persoane care nu au mai intrat în posesia
indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 42/1990
din cauza faptului că nu au primit noul tip de
certificat.
   Domnul senator Vasile Ion a luat legătura
telefonic cu secretarul de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, domnul Petrişor Morar, pentru
a-i cere explicaţii cu privire la faptul că, până în
momentul de faţă, nu a fost tipărit nici un certificat.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat faptul că sunt
foarte multe dosare incomplete şi urmează să
reverifice toate dosarele, având în vedere
răspunderea pe care şi-a asumat-o cu privire la
acestea. A precizat faptul că săptămâna viitoare va
proceda la tipărirea certificatelor pentru cei care au
primit avizul comisiei parlamentare.
   Domnul deputat Ioan Ţundrea a adăugat că
răspunderea asupra acestor dosare şi-o asumă
Executivul, în speţă Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, Emilian Vasile
Cutean, a afirmat faptul că avizul acordat de către
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 este un aviz consultativ şi o
supraavizare a ceea ce verifică Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   Domnul senator Dumitru Constantin a precizat
faptul că acest aviz este unul de control. Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
poate solicita Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
dosare prin sondaj, pentru a le verifica sau atunci
când există depusă o contestaţie împotriva unei
terţe persoane privind calitatea de revoluţionar a
acesteia.
   Membrii comisiei au hotărât în unanimitate ca la
şedinţa din data de 13.09.2005 s„ fie invitat
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, pentru a prezenta
următoarele:
1. Lista cu persoanele propuse în vederea
acordării avizului din partea Comisiei parlamentare
a revolu˛ţionarilor din decembrie 1989 pentru
preschimbarea certificatului de revoluţionar;
2. Motivele neeliberării noului tip de certificat
pentru cei care au primit avizul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
şi pentru cei cuprinşi în lista publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005;
3. Situaţia actuală a Fundaţiei “Fondul
Libertatea“.
   În încheierea lucrărilor, secretarul comisiei,
domnul Niculae Mircovici, a propus pentru şedinţa
viitoare, din data de 13.09.2005, ora 8,00,
următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea de către secretarul de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar, a punctului său de vedere cu
privire la solicitările Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
2. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
4. Diverse.

PREŞEDINTE
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 08:44:00
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 30/C/20.IX.2005
conţine 20 de pagini.

(http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_030c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 12 – 16.09.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 18—20

14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen marţi, 13 septembrie
2005, ora 8,00, după următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea de către domnul Petrişor Morar,
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, a punctului său de
vedere cu privire la solicitările Comisiei
paarlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
2. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea preschimbării
certificatelor de revoluţionar, conform Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 nr. 341/2004.
3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
4. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a solicitat domnului Petrişor
Morar să prezinte, conform punctului 1 din adresa
nr. 44/95/7.08.2005, listele cu persoanele propuse
   În vederea acordării avizului din partea Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar.
Domnul Petrişor Morar a susţinut că nu poate
prezenta în momentul de faţă nici o listă cu
propuneri pentru preschimbarea certificatului.
   La punctul 2 din adresa men˛ionată, privind
motivele neeliberării noului tip de certificat pentru
cei care au primit avizul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 şi pentru cei
care au fost publicaţi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2005,
domnul Petrişor Morar a făcut următoarele
precizări:
   Având în vedere faptul că verificarea dosarelor
mergea foarte încet, s-a adoptat o altă procedură
de lucru. Au fost invitaţi la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor preşedinţii
de asociaţii de revoluţionari, în prezenţa cărora
s-au vizionat dosarele asociaţiilor respective şi s-a
stabilit pentru fiecare dosar în parte dacă este
conform Legii nr. 341/2004 sau mai trebuie
completat. Au fost trimise aproximativ 2.900 de
comunicări. După ce dosarele sunt vizionate
împreună cu preşedinţii de asociaţii şi vor fi
completate, se pot verifica în jur de 500—600 de
dosare pe zi.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean i-a
solicitat domnului Petrişor Morar să aducă la
cunoţtinţa membrilor comisiei motivele pentru care
nu a eliberat noile certificate pentru cei care au
primit avizul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 şi pentru cei
care au fost publicaţi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2005.
   Domnul Petriţor Morar a afirmat că există mai
multe motive pentru care nu s-au eliberat noile
certificate. În primul rând, din discuţiile cu
reprezentanţii Parchetului Militar, persoane care se
află pe lista S.S.P.R. au calitatea de învinuiţi în
dosarele penale în legătură cu Revoluţia din
Decembrie 1989. De asemenea, domnul Petrişor
Morar a precizat faptul că domnul Vasile Emilian
Cutean a primit în perioada când era secretar de
stat al S.S.P.R. o adresă potrivit căreia militarilor
nu li se acordă certificat până în momentul în care
nu se defineşte rolul fiecăruia în revoluţie.
   În legătură cu persoanele publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie
2005, domnul Petrişor Morar a precizat că sunt
44 de asociaţii care au solicitat din data de 14 iulie
2005 o reverificare tehnică a dosarelor care au fost
verificate în perioada în care erau secretari de stat
ai S.S.P.R. domnul Vasile Emilian Cutean şi, mai
târziu, domnul Adrian Sanda.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat
că, în situaţia în care dosarele respective sunt
contestate, acestea trebuie să fie verificate şi de
membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989, conform Legii nr. 341/2004.
   Domnul Petrişor Morar a precizat faptul că
aceste asociaţii nu contestă aceste dosare, ci
solicită doar o reverificare, având în vedere
suspiciunile pe care le au asupra acestora şi faptul
că sunt incomplete.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat faptul că
dacă asociaţia respectivă a acordat avizul acestor
persoane înseamnă că şi-au asumat răspunderea
şi nu pot contesta propriul aviz. De asemenea, la
aceste întâlniri cu revoluţionarii ar trebui să fie
invitaţi să participe şi un reprezentant al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
împreună cu reprezentantul S.S.P.R.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean i-a
solicitat domnului Petrişor Morar să pună la
dispoziţia comisiei parlamentare acest material
pentru a fi studiat de către membrii acesteia, dar
acesta nu era ştampilat, iar tabelul anexat
reprezintă prezenţa de la întâlnirea respectivă.
   Referitor la decretul publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2005,
domnul Petrişor Morar a precizat faptul că deţine
informaţii cum că s-au făcut demersuri pentru
anularea decretului, având în vedere faptul că nu
a fost întocmit conform legii.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a afirmat
faptul că, din punct de vedere constituţional,
contrasemnarea de către primul-ministru a
decretului se face pentru publicarea acestuia în
“Monitorul Oficial al României“. În cazul în care
acesta nu este semnat şi nu a fost contestat de
către Guvern, acesta îşi păstrează valabilitatea.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean i-a
solicitat domnului Petrişor Morar să prezinte, dacă
ştie, motivele pentru care se doreşte anularea
acestui decret. Domnul Petrişor Morar a precizat
faptul că se doreşte anularea decretului din mai
multe motive. În primul rând, dosarele persoanelor
apărute în acest decret nu ar fi fost verificate, iar
avizul pentru aceste dosare s-a acordat după un
criteriu folosit de secretarul de stat al S.S.P.R. din
acea perioadă, domnul Vasile Emilian Cutean. Al
doilea aspect ar fi că pe această listă sunt foarte
puţini eroi-martiri şi urmaşi de eroi-martiri, iar un
alt motiv ar fi faptul că sunt trecuţi mulţi generali.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a
menţionat faptul că Legea nr. 341/2004 nu
stabileşte vreun criteriu de verificare a dosarelor,
secretarul de stat al S.S.P.R. trebuie să hotărască
modul de verificare a acestora, având în vedere
faptul că îţi asumă răspunderea acestora.
Semnătura comisiei constituite la nivelul S.S.P.R.
este doar o semnătură de confirmare.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat faptul că
ar trebui să se ţină cont şi de faptul că au trecut
15 de ani de la revoluţie şi există posibilitatea ca
persoane care au un certificat de revoluţionar, un
brevet, în final, un drept câştigat, să ajungă să nu
primească noul certificat din cauza birocraţiei.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a afirmat că
Legea nr. 341/2004 a fost făcută după anumite
criterii: solicitantul completează o cerere, S.S.P.R.
verifică dosarele existente deja şi în cazul în care
acestea sunt complete se acordă avizul de
preschimbare. Prin apariţia Legii nr. 341/2004 s-a
acordat încă o şansă persoanelor care au obţinut
certificatul de revoluţionar în anul 1996 pentru
a-şi completa dosarele.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că, dacă
dosarele nu sunt complete, conform Legii
nr. 341/2004, există posibilitatea ca această lege
să fie abrogată.
   Domnul senator Dumitru Constantin i-a solicitat
domnului Petrişor Morar să prezinte motivele
pentru care nu eliberează certificatele pentru
eroii-martiri. Domnul Petrişor Morar a afirmat faptul
că 99% din dosarele de eroi-martiri nu sunt
complete, în sensul că nu au copie legalizată a
certificatului de deces, o declaraţie privind modul
în care a fost ucis etc.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat
faptul că preschimbarea certificatelor de
erou-martir se face la propunerea Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul Petrişor Morar a precizat faptul că a
solicitat tuturor asociaţiilor de revouţionari o listă cu
persoanele pentru care au acordat avize în
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar.
   Referitor la punctul 3 din adresa trimisă
S.S.P.R. nr. 44/95/7.08.2005, domnul deputat
Vasile Emilian Cutean i-a solicitat secretarului de
stat al S.S.P.R. să prezinte situaţia actuală a
Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat faptul că în
momentul de faţă a suspendat activitatea fostului
consiliu de administraţie al Fundaţiei “Fondul
Libertatea“. De asemenea, nu pot fi numiţi alţi
membri, având în vedere faptul că aceştia nu pot
depune noile certificate. În momentul de faţă mai
sunt 4 angajaţi, iar costurile lor sunt în valoare de
80—90 de milioane de lei pe lună.
   De asemenea, fundaţia a făcut o investiţie în
valoare de 2.000.000.000 lei, existând un contract
de asociaţiune în participaţiune. În prezent, în
contul fundaţiei mai sunt 120.000 dolari S.U.A.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a
precizat faptul că din momentul apariţiei Legii
nr. 341/2004 calitatea membrilor consiliului de
administraţie al acestei fundaţii încetează. De
asemenea, în acea perioadă în contul fundaţiei
mai erau în jur de 500.000 $. Având în vedere
faptul că Fundaţia “Fondul Libertatea“ se află în
subordinea S.S.P.R. şi sub controlul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, domnul deputat Vasile Emilian Cutean i-a
solicitat secretarului de stat al S.S.P.R. să verifice
modul în care au fost gestionaţi aceşti bani de la
data apariţiei Legii nr. 341/2004 până în prezent.
   La punctul 3 al ordinii de zi, pre∫edintele
comisiei a făcut o informare asupra petiţiilor
adresate Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor
din decembrie 1989. S-a discutat fiecare adresă în
parte, urmând a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
   În încheierea lucrărilor, domnul deputat Nicolae
Mircovici, secretarul comisiei, a propus pentru
şedinţa viitoare, din data de 20.09.2005,
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 08:51:11
Sursa la sinteza din 13 septembrie 2005
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 30/C/20.IX.2005

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 08:56:25
Postarea dinainte este greşită.

Sursa la sinteza din 13 septembrie 2005
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 30/C/20.IX.2005

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_030c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_030c.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 08:59:14
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 31/C/27.IX.2005
conţine 16 pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_031c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 19 – 23.09.2005
SUMAR

12. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 15–16

12. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 22.09.2005,
ora 8,00, după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile ∫i contesta˛iile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean.
   La primul punct al ordinii de zi, preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean, a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, să prezinte lista cu propunerile S.S.P.R. în
vederea acordării avizului din partea C.P.R.D.
1989 pentru preschimbarea certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat că, în momentul de faţă, nu poate
prezenta nici o listă cu propunerile S.S.P.R. în
vederea acordării avizului din partea C.P.R.D.
1989 pentru preschimbarea certificatelor de
revoluţionar.
   A precizat, de asemenea, faptul că astăzi,
22.09.2005, crede că va înainta către Imprimeria
Naţională prima listă pentru tipărirea noilor
certificate.
   În cazul urmaşilor de eroi-martiri nu a luat nici
o decizie, în acest sens având în vedere faptul că
pe formularul noului tip de certificat apare
denumirea de titlu, iar în cazul urmaşilor nu există
titlu, ci doar calitate. În acest caz ar trebui
modificat formularul noului certificat.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat, de asemenea, că nu poate da
drumul la tipărirea acestor certificate datorită
acestei inadvertenţe.
   Preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, a afirmat faptul că în prezent, potrivit Legii
nr. 341/2004, se certifică această calitate. Aceste
certificate confirmă titlul de erou-martir, iar
formularul noului tip de certificat este unul singur
pentru toţi revoluţionarii.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat faptul că
eroul-martir are titlu, iar urmaşul acestuia are
calitate. Având în vedere faptul că mai există multe
alte lucruri de făcut de către comisia parlamentară
şi S.S.P.R., trebuie să existe o posibilitate de a se
scrie aceste certificate fără a fi modificate.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a afirmat
faptul că aceste certificate trebuie să fie tipărite în
atâtea exemplare câţi urmaşi sunt. Există două
situaţii distincte: calitatea de urmaş rezultă din
raportul de rudenie care există între cel care a
decedat în revoluţie şi urmaşi. Potrivit prevederilor
Legii nr. 341/2004, beneficiază şi urmaşii eroilor-martiri
pe baza certificatelor care atestă această
calitate.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat faptul că există posibilitatea ca
normele de aplicare a Legii nr. 341/2004 să fie
modificate printr-o hotărâre de guvern, în cazul în
care nu se găseşte nici o posibilitate ca aceste
certificate să fie completate fără a fi schimbat
formularul.
   Membrii comisiei au analizat noul tip de
certificat, încercând să găsească modalităţi de
completare a acestuia în cazul urmaşilor de eroi-martiri,
găsind câteva posibilităţi. În urma acestor
discuţii, secretarul de stat al S.S.P.R. a precizat
că va ţine seama de acestea, urmând a decide în
consecinţă.
   În cazul dosarelor incomplete, secretarul de stat
al S.S.P.R., domnul Petrişor Morar, a afirmat faptul
că potrivit Legii nr. 341/2004 are obligaţia de a
anunţa revoluţionarii să-şi completeze dosarele.
   Toate sunt discutate cu preşedinţii de asociaţie,
având în vedere faptul că foarte mulţi dintre
revoluţionari şi-au schimbat domiciliul, neputându-se
ţine o corespondenţă cu aceştia. Din acest motiv,
comunicările adresate acestora şi care se întorc ca
“lipsă de la domiciliu“ se trimit asociaţiei care a dat
avizul respectivei persoane. Se discută în fiecare
zi cu 2, 3 preşedinţi de asociaţie pe dosare şi, de
asemenea, pe textul legii. În prezent sunt 500—
600 de dosare care vor fi discutate în plenul
comisiei constituite la nivelul S.S.P.R.
   Preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, a afirmat faptul că în prezent nu se obţin
noi certificate, ci numai se preschimbă, iar acest
lucru se face în baza probelor cărora şi-a obţinut
certificatul. În confrmitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004 certificatele se preschimbă pe baza
dosarelor făcute conform Hotărârii Guvernului
nr. 566/1996.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a precizat faptul că, în acest caz, asociaţiile
de revoluţionari nu ar mai trebui să dea avize sau
să fie date de aceeaşi asociaţie care le-a dat
iniţial.
   În cazul colaboratorilor Securităţii, prevederile
Legii nr. 341/2004 nu se aplică. Pentru aproximativ
4.000 de persoane, S.S.P.R. a solicitat C.N.A.S.
mai multe lămuriri cu privire la împrejurările în care
aceştia au participat la revoluţie, urmând a se
decide în consecinţă.
   La punctul al doilea al ordinii de zi, preşedintele
comisiei a făcut o informare asupra petiţiilor
adresate Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989. S-a discutat fiecare adresă în
parte, urmând a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
   În încheierea lucrărilor, secretarul comisiei,
deputat Mircovici Nicolae, a propus pentru şedinţa
viitoare, din data de 28.09.2005, următoarea ordine
de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
5. Diverse.

PREŞEDINTE,
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:02:05
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 32/C/4.X.2005
conţine 20 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_032c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_032c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 26 – 30.09.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 18–20

13. Comisia parlamentar„ a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen miercuri,
28 septembrie 2005, ora 8,00, după următoarea
ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea preschimbării
certificatelor de revoluţionar, conform Legii
nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
1. La primul punct al ordinii de zi, domnul
deputat Vasile Emilian Cutean a solicitat domnului
Petrişor Morar, secretar de stat la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, să
prezinte lista cu propunerile Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
acordării avizului din partea Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 pentru
preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
conform Legii nr. 341/2004.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că în momentul
de faţă nu poate prezenta nici o listă cu
propunerile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor în vederea acordării
avizului din partea Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 pentru
preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
întrucât Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor se ocupă de tipărirea certificatelor
pentru cei care au avizul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989. Domnia sa a
precizat că a comunicat deja listele la “Imprimeria
Naţională“ pentru a fi tipărite noile certificate,
sperând că la şedinţa următoare acestea să poată
fi prezentate membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989. În momentul
de faţă se reverifică toate dosarele împreună cu
preşedinşii asociaţiilor de revoluţionari, fiind
verificate până în prezent aproximativ 3.500—
3.600 de dosare, aceştia având obligaţia de a
completa dosarele incomplete. Domnul Petrişor
Morar a solicitat C.N.S.A.S. să verifice toate
persoanele care cer preschimbarea certificatului
pentru a se vedea dacă acestea au colaborat sau
nu cu Securitatea ca poliţie politică.
   Domnul Petrişor Morar a precizat faptul că va
trebui discutat cu membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 modul de
distribuire a noilor certificate, iar eliberarea
acestora să se facă numai personal.
   Domnul senator Vasile Ion a solicitat domnului
Petrişor Morar urgentarea eliberării noilor tipuri de
certificate, întrucât Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 verifică şi
modul de aplicare a Legii nr. 341/2004, nu numai
avizarea cererilor de preschimbare. Domnul
Petrişor Morar a precizat faptul că multe dosare
nu au toate documentele prevăzute de Legea
nr. 341/2004 şi, în acest fel, este îngreunat
procesul de verificare şi transmiterea spre avizare
a acestora. A adăugat, de asemenea, faptul că, în
opinia sa, preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari au
un rol foarte important, având în vedere că aceştia
garantează avizul persoanelor în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar.
   Faţă de adresele formulate de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor la C.N.S.A.S., domnul deputat
Vasile Emilian Cutean a afirmat că, pentru a nu
se încetini procesul de preschimbare a
certificatelor până la primirea răspunsului, se poate
solicita persoanei respective o declaraţie pe
proprie răspundere în acest sens. Dacă se
constată ulterior că declaraţia a fost falsă, în
conformitate cu art. 49 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004, se poate anula certificatul obţinut.
Deci, din acest punct de vedere, nu există nici o
problemă şi trebuie accelerat procesul de eliberare
a noilor tipuri de certificate. Domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a cerut domnului Petrişor Morar să
ţină cont de această recomandare.
2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul
deputat Vasile Emilian Cutean a prezentat
domnului Petrişor Morar numeroasele sesizări
făcute de revoluţionarii care au apărut în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie
2005 şi care nici după 9 luni de la publicarea
acestuia nu şi-au primit noul tip de certificat. S-a
oprit asupra unei sesizări mai ample, formulată de
“Radio Libertatea 22“, care îşi prezintă opinia în
legătură cu modul de aplicare a art. 5 alin. 4 din
Legea nr. 341/2004, care se referă la acordarea
avizului celor care solicită preschimbarea
certificatului, şi anume că avizul trebuie acordat
numai de asociaţia care l-a dat iniţial şi, mai mult,
numai de asociaţiile prevăzute în anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 566/1996.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a afirmat că,
în opinia sa, reactualizarea avizului înseamnă că
acesta trebuie acordat de o asociaţie legal
constituită potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004,
şi nu neapărat de aceeaşi asociaţie care a dat
avizul iniţial.
   Domnul Petrişor Morar a susţinut punctul de
vedere al domnului deputat Nicolae Mircovici,
precizând că până în anul 1992, în termenul
prevăzut de Legea nr. 341/2004, au fost înfiinţate
mai multe asociaţii decât cele prevăzute în anexa
la Hotărârea Guvernului nr. 566/1996. Legea
nr. 341/2004 prevede că avizele pot fi acordate,
fără să se facă precizarea la anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 566/1996, ci doar la data înfiinţării,
respectiv 1992, ţinându-se cont indiferent dacă
apar sau nu în anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 566/1996.
   Domnul senator Vasile Ion a fost de acord ca
toate asociaţiile de revoluţionari care au fost
constituite până în 1992 să poată acorda avize.
   În continuare, domnul deputat Vasile Emilian
Cutean a prezentat un alt aspect ridicat de
Asociaţia “Radio Libertatea 22“ în sesizarea
menţionată, şi anume “participarea“ la Revoluţie a
angajaţilor instituţiilor de o “importanţă vitală“, cum
ar fi Televiziune, Radio, Primărie etc., aşa cum
este prevăzut în art. 3 punctul 3 din Legea
nr. 341/2004, iar, după opinia acesteia, luptători
remarcaţi prin fapte deosebite sunt numai
persoanele care întrunesc prevederile articolului
menţionat mai sus, şi nu toţi cei care participau la
programul normal de lucru.
   Domnul Petrişor Morar a menţionat faptul că şi
la Timişoara sunt persoane care au certificat de
revoluţionar, dar au apărut după data de
20 decembrie 1989, dată la care Timişoara era
deja declarat oraş liber, şi că participarea acestora
la revoluţie ar trebui să nu le confere acestora
calitatea de luptător cu merite deosebite.
   În final, domnul Petrişor Morar, secretar de stat
la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor a comunicat membrilor comisiei că
are în vedere modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.412/2004 şi că va încerca să lămurească
toate aspectele neclare ale Legii nr. 341/2004, dar
în acel moment va ţine cont şi de sugestiile
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Domnia sa a mai precizat, la întrebarea
domnului deputat Vasile Emilian Cutean când va
elibera primul certificat, că în următoarele
săptămâni vor fi eliberate primele certificate.
   Domnul senator Vasile Ion a cerut ca acestea
să se facă cât mai repede, în ordinea discutată
într-o şedinţă anterioară: urmaşi, răniţi, reţinut,
luptători.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat faptul că va fi
foarte atent la dosarul celor care în perioada
revoluţiei făceau parte din structuri militarizate.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean i-a cerut
domnului Petrişor Morar să ţină cont de toate
categoriile de persoane care activau în serviciul
militarizat, inclusiv de luptătorii gărzilor patriotice,
care încă din data de 18 decembrie 1989, în
Capitală şi în centrele industriale ale celor mai
mari oraşe, unde ar fi putut izbucni o revoltă,
asigurau “liniştea conducătorului iubit“, spunând
totodată că sunt dovezi în acest sens.
   La finalul dezbaterilor punctului 2 de pe ordinea
de zi, s-au clarificat următoarele aspecte:
— eliberarea cât mai urgentă a noului tip de
certificat (cel târziu săptămâna 3 octombrie 2005 —
7 octombrie 2005);
— în cazul modificării Hotărârii Guvernului
nr. 1.412/2004, Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor să consulte şi să
colaboreze cu membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989;
— să se verifice toate asociaţiile care acordă
avize dacă se încadrează în prevederile Legii
nr. 341/2004 şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 1.412/2004;
— prezentarea de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor a listelor cu
propuneri în vederea acordării avizului din partea
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru preschimbarea certificatului
de revoluţionar;
— comunicarea petenţilor a punctului de vedere
al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în legătură cu situaţia eliberării
noului tip de certificat.
3. La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
au analizat situaţia dotării spaţiilor cu mobilier şi
aparatură.
   Domnul senator Dumitru Constantin,
vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, a comunicat
membrilor comisiei că va avansa secretarului
general al Senatului României cererile pentru
dotări şi speră ca acesta le va da curs în cel mai
scurt timp.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a
prezentat membrilor comisiei birourile în care
aceştia îşi vor desfăşura activitatea în cadrul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, spunând că va urmări personal
activitatea de dotare a acestor spaţii cu mobilier şi
echipamentul necesar desfăşurării în bune condiţii
a activităţii.
   În încheierea lucrărilor, domnul deputat Nicolae
Mircovici a propus pentru şedinţa viitoare
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea preschimbării
certificatelor de revoluţionar, conform Legii
nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile ∫i contesta˛iile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:06:10
Acesta este nr.33/C din 11 octombrie 2005 al Monitorului Oficial al României, înlăuntrul căruia este Sinteza lucrărilor Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 din data de 6.10.2005, pe care din eroare l-am omis, dar îl postez cu această ocazie.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 33/C/11.X.2005
conţine 28 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_033c.pdf
 (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_033c.pdf)
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 3 – 7.10.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 23–28

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 6.10.2005,
ora 14,00 după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei a participat şi secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
1. La primul punct al ordinii de zi, domnul
Emilian Vasile Cutean a solicitat secretarului de
stat Petrişor Morar să prezinte lista cu propunerile
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
acordării avizului din partea Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 pentru
schimbarea certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a afirmat că
în momentul de faţă nu poate prezenta nici o listă
cu propunerile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în
vederea acordării avizului din partea Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar.
   Vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
senator Dumitru Constantin, şi-a exprimat
nemulţumirea faţă de faptul că verificarea
dosarelor merge foarte greu la nivelul
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, şi până în
momentul de faţă nu a fost eliberat nici un
certificat.
   Domnul Petriţor Morar a precizat că în cadrul
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 se lucrează în
continuare, dar sunt foarte puţine dosare care
întrunesc condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a fost de
acord cu opinia vicepreşedintelui Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, subliniind faptul că în această situaţie
comisia parlamentară ar trebui să-şi suspende
activitatea atâta timp cât Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 nu poate prezenta liste pentru avizare în
vederea preschimbării certificatului.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că va putea fi
în măsură să prezinte listele membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
atunci când va avea un număr semnificativ de
persoane propuse pentru avizare. Până în prezent,
au fost trimise comunicări pentru completarea
dosarului la aproximativ 17.700 de persoane,
urmând să se discute cu preşedinţii asociaţiilor de
revoluţionari toate dosarele.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a precizat că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a adoptat şi
alte moduri de lucru în plus faţă de prevederile
Legii nr. 341/2004, existând astfel imposibilitatea
ca anumite persoane să intre în posesia
certificatului. De asemenea, a precizat că
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, este răspunzător de ceea
ce se întâmplă în prezent, şi nu pentru ce a fost;
nu poate pune la îndoială ceea ce s-a verificat
înainte şi care a fost avizat de comisia
parlamentară, făcându-se referire la cei care au
apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a afirmat că
are tot dreptul să reverifice aceste dosare, având
în vedere faptul că foarte multe sunt incomplete şi
este, de asemenea, şi răspunderea acestuia faţă
de faptul că noile certificate vor fi semnate de
Domnia sa. A adăugat, de asemenea, că nu a
ajuns la o concluzie finală şi că a reţinut acest
punct de vedere.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
faptul că în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 este o altă o
procedură care trebuie urmată.
2. La al doilea punct al ordinii de zi,
preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a adus la cunoştinţă secretarului de stat
Petrişor Morar faptul că au fost depuse la
secretariatul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 foarte multe
sesizări făcute de revoluţionarii care au fost
cuprinţi în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 şi care până
în momentul de faţă nu şi-au primit noul tip de
certificat.
   Domnul Petri∫or Morar a afirmat faptul că în
prezent Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluşionarilor din Decembrie 1989 se află în
proces cu asociaţiile de revoluţionari privind
anularea celor două decrete, precizând, totodată,
faptul că art. 9 alin. 6 din Legea nr. 341/2004 a
fost încălcat prin decretul prezidenţial. O altă
situaţie este cea a dosarelor care nu întrunesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 şi a
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004.
   În consecinţă, trebuie să se stabilească situaţia
acestor dosare şi, de asemenea, se aşteaptă
hotărârea Curţii de Apel Bucureşti cu privire la
anularea celor două decrete pentru a putea da un
răspuns acestor petiţii.
   Domnul senator Vasile Ion a adăugat faptul că
persoanele care au fost cuprinse în lista publicată
în Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 7/4.01.2005 nu au intrat încă în drepturi datorită
neeliberării noilor certificate.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a subliniat
faptul că pentru a suspenda aceste drepturi
persoanelor care au fost cuprinse în lista publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005 trebuia să se fi solicitat prin
instanţă ca până la soluţionarea dosarului care are
ca obiect anularea celor două decrete drepturile
acestor persoane să fie suspendate.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a afirmat că în
momentul în care listele acestor persoane au fost
trimise la Preşedinţie un exemplar s-a transmis şi
la Imprimăria Naţională. Ulterior apariţiei decretului,
când s-a constatat că noul tip de certificat este
greşit tipărit, au fost trimise înapoi şi s-a oprit
tipărirea. Astfel, aceste persoane care au fost
cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 sunt
îndreptăţite să intre în drepturi şi trebuie să se
găsească o soluţie în rezolvarea acestei situaţii,
având în vedere faptul că a trecut aproape un an
de zile de la apariţia Monitorului Oficial al
României, iar aceste persoane sunt în
imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii
nr. 341/2004, din cauza faptului că nu au intrat în
posesia noului tip de certificat. În condiţiile în care,
ulterior intrării în posesia certificatului, se constată
că acesta a fost obţinut în mod ilegal, Legea
nr. 341/2004 permite anularea şi retragerea noului
certificat.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat
faptul că, în legătură cu dosarul la care face
referire secretarul de stat, acesta se află la Curtea
de Apel Bucureţti, la fond, urmând celelalte căi de
atac, astfel că acest proces durează, iar aceste
persoane trebuie să intre în posesia certificatelor.
   Există două categorii de probleme, şi anume: nu
pot exista persoane care obţin acest certificat în
mod ilegal, dar la fel de adevărat este faptul că
sunt multe alte persoane care nu pot beneficia de
aceste drepturi, în condiţiile în care sunt beneficiari
autentici ai Legii nr. 341/2004.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că din punct
de vedere legal Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 se
încadrează în termenul stabilit de Legea
nr. 341/2004, respectiv 23 ianuarie 2006, acesta
fiind un termen pentru eliberarea certificatelor,
legea neprecizând termenul în care trebuie
verificate dosarele.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a adăugat
că pentru cei care nu au dosarele complete se
încalcă drepturile celorlalţi şi va fi greu de justificat
faptul că dosarele unor persoane care, de
exemplu, au fost verificate în anul 2005 şi care
abia în anul 2006 intră în posesia noului tip de
certificat.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că modul
în care vor fi eliberate certificatele trebuie decis de
membrii Comisiei parlamentare pentru problemele
revoluţionarilor din decembrie 1989 împreună cu
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, şi
nu de asociaţiile de revoluţionari.
   În legătură cu lista asociaţiilor de revoluţionari
care pot acorda vize, secretarul de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a afirmat că
nu poate comunica amprenta ştampilei asociaţiei şi
nici adresa, având în vedere faptul că mulţi dintre
preşedinţii de asociaţii s-au schimbat.
   În urma solicitării membrilor Comisiei
parlamentare pentru problemele revoluţionarilor din
decembrie 1989, a dosarelor anumitor persoane
care sunt contestate la nivelul comisiei
parlamentare, secretarul de stat al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a prezentat dosarele acestor
persoane. Astfel, acestea au fost verificate după
cum urmează:
1. Radu Aurelian
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei
parlamentare pentru problemele revoluţionarilor din
decembrie 1989 motivele pentru care domnul Radu
Aurelian este contestat, dând citire sesizării
formulate, precizând, totodată, faptul că acesta a
fost cuprins în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a prezentat
documentele depuse la dosarul domnului Radu
Aurelian, constituit în baza Legii nr. 42/1990, care
conţine: adresa din partea Asociaţiei Luptătorilor
din 22 Decembrie 1989, declaraţie personală, din
care rezultă faptul că a făcut parte din Consiliul
F.S.N., trei declaraţii de martori în original. Dosarul
depus la Comisia pentru preschimbarea
certificatului, înregistrat în data de 28.09.2004,
conţine următoarele documente: cerere, avizul
asociaţiei, certificatul de revoluţionar, brevet,
declaraţie personală, 3 declaraţii ale martorilor, o
copie dintr-un ziar, o fotografie, o listă cu primul
Consiliu F.S.N. în care apare domnul Radu
Aurelian.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a precizat că
această persoană este contestată în primul rând
pentru faptul că în acea perioadă era şeful Gărzilor
Patriotice din judeţul Buzău.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, în
calitate de revoluţionar, poate spune că, în
momentul în care s-a intrat în Palat, aceste
persoane nu au opus rezistenţă şi, mai mult, au
fraternizat cu revoluţionarii. Datorită unor semnale
care au fost primite, acestea au fost duse într-o
cameră pentru a fi evitate alte situaţii.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adăugat faptul
că acest dosar este foarte important şi că ar trebui
discutat cu persoanele implicate, având în vedere
faptul că, potrivit contestaţiei formulate, acesta a
reţinut un grup de revoluţionari, iar o persoană din
subordinea acestuia chiar a împuşcat persoane din
rândul revouţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să facă
adresă la Parchetul Militar pentru a comunica
soluţia dată în cazul persoanei ucise de către
subofiţerul aflat în subordinea domnului Radu
Aurelian.
   Domnul senator Vasile Ion consideră că în cazul
în care dosarul acestei persoane este complet,
atunci nu ar trebui să existe nici o problemă.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că din punct
de vedere formal acest dosar nu este complet.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a fost de
acord cu cele precizate de domnul senator Vasile
Ion, menţionând faptul că numai aşa se infirmă
sau se confirmă calitatea de revoluţionar a unei
persoane.
   Domnul senator Vasile Ion a adăugat că toţi cei
care au murit în timpul Revoluţiei din Decembrie
1989 la Buzău au fost verificaţi şi nu există nici
un caz neelucidat.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a propus să se
efectueze adresă către Parchetul Militar prin care
să se comunice soluţia dată în cazul persoanei
ucise de către subofiţerul aflat în subordinea
domnului Radu Aurelian şi de a fi invitate persoane
implicate la o viitoare şedinţă a Comisiei
parlamentare a revoluşionarilor din decembrie
1989.
   Privind prima propunere, membrii Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
au fost de acord cu o abţinere din partea domnului
senator Vasile Ion, efectuarea unei adrese prin
care să se solicite de la Parchetul Militar
comunicarea soluţiei date în cazul persoanei ucise
de către subofiţerul aflat în subordinea domnului
Radu Aurelian.
   Privind cea de-a doua propunere, membrii
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 au stabilit că vor lua o hotărâre
după primirea adresei menţioante mai sus.
2. Ionescu Ana
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a adus la cunoştinţă membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989
motivele pentru care doamna Ionescu Ana este
contestată, dând citire sesizării formulate,
precizând totodată faptul că aceasta a fost
cuprinsă în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
   Domnul Petrişor Morar a prezentat dcumentele
depuse la dosarul doamnei Ionescu Ana,
menţionând faptul că din punct de vedere legal
acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004. De asemenea, din certificatul
medico-legal, aceasta a fost înscrisă în evidenţe
ca fiind rănită în timpul Revoluţiei din Decembrie
1989, Ón timp ce se află în misiune ordonată.
   Domnul Emilian Vasile Cutean a propus să se
efectueze adresă către Parchetul Militar prin care
să se solicite un punct de vedere în legătură cu
această situaţie şi transmiterea actelor în
xerocopie.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din Decembrie 1989 au hotărât în unanimitate
efectuarea unei adrese prin care să se solicite de
la Parchetul Militar punctul de vedere în legătură
cu rănirea doamnei Ionescu Ana în timpul
Revoluţiei din Decembrie 1989 în timp ce se afla
în misiune ordonată şi care era scopul acestei
misiuni, precum şi xerocopii de pe actele care stau
la baza acesteia.
3. Cocolaş Mircea
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus la
cunoştinţă membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 faptul că
această persoană solicită să se comunice situaţia
dosarului personal.
   Domnul Petrişor Morar a prezentat documentele
depuse la dosarul domnului Cocolaş Mircea,
menţionând faptul că din punct de vedere legal
acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004, urmând ca acesta să-şi completeze
dosarul.
4. Şutru Toma
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus la
cunoştinţă membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 motivele pentru
care domnul Şutru Toma este contestat, dând
citire sesizării formulate.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 Petrişor Morar a prezentat documentele
depuse la dosarul domnului Şutru Toma,
menţionând faptul că din punct de vedere legal
acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004 şi de asemenea, nu s-a depus cerere
de preschimbare a certificatului.
5. Şutru Pavel
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus la
cunoştinţa membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 motivele pentru
care domnul Şutru Pavel este contestat, dând citire
sesizării formulate.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problema Revoluţionarilor din Decembrie
1989 Petrişor Morar a prezentat documentele
depuse la dosarul domnului Şutru Pavel,
menţionând faptul că din punct de vedere legal
acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de Legea
nr. 341/2004, urmând ca acesta să-şi completeze
dosarul.
6. Csaszar Zoltán
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus la
cuno∫tinţă membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 motivele pentru
care domnul Csaszar Zoltán este contestat, dând
citire sesizării formulate, precizând că se constată
calitatea de Rănit a acestuia, şi nu de Luptător în
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a prezentat
documentele depuse la dosarul domnului Csaszar
Zoltán, menţionând faptul că, din punct de vedere
legal, acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 341/2004, urmând ca acesta să-şi
completeze dosarul.
   În legătură cu calitatea acestuia de Rănit,
secretarul de stat Petrişor Morar a adăugat faptul
că potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 nu se
poate schimba calitatea din Rănit în Luptător, ci
numai în Participant la Revoluţie.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au hotărât în unanimitate ca
pentru persoanele menţionate la punctele 3, 4, 5
şi 6 să se comunice celor interesaţi că acestea
sunt verificări, dosarele fiind în analiză în cadrul
comisiei constituite la nivelul Secretariatului de
Stat pentru Problema Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, aceste persoane având
posibilitatea de a-şi completa dosarele în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004.
7. Cobianu Ioan
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus la
cunoştinţă membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 motivele pentru
care domnul Cobianu Ioan este contestat, dând
citire sesizării formulate, precizând, totodată, că
această persoană figurează cu două certificate de
revoluţionar obţinute prin asociaţii diferite şi, de
asemenea, apare cu date diferite de naştere.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a prezentat
documentele depuse la dosarul domnului Cobianu
Ioan, menţionând faptul că din punct de vedere
legal acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 341/2004, urmând ca acesta să-şi
completeze dosarul.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au hotărât în unanimitate ca
pentru domnul Cobianu Ioan să se efectueze
adresă la Parchet şi Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Statului pentru a se comunica
care a fost activitatea acestuia în perioada
decembrie 1989 şi, de asemenea, Secretariatul de
Stat pentru Problema Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să verifice cele două aspecte
semnalate, şi anume eliberarea a două certificate
de revoluţionar şi stabilirea datei corecte de
naştere înscrisă pe certificat.
8. Berechet Mariana
   Domnul Emilian Vasile Cutean a adus a
cunoştinţă membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 motivele pentru
care doamna Berecht Mariana este contestată,
dând citire sesizării formulate.
   Secretarul de stat Perişor Morar a prezentat
documentele despuse la dosarul doamnei Berechet
Mariana, menţionând faptul că din punct de vedere
legal acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute de
Legea nr. 341/2004, urmând ca aceasta să-şi
completeze dosarul.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au hotărât în unanimitate ca
pentru doamna Berechet Mariana să se comunice
persoanelor interesate că aceasta se află în
verificări, dosarul fiind în analiză în cadrul comisiei
constituite la nivelul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
având, totodată, posibilitatea de a-şi completa
dosarul în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 341/2004 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004.
Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au hotărât în unanimitate ca
la şedinţa următoare secretarul de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar, să prezinte dosarele membrilor
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 spre
verificare.
   La punctul al treilea al ordinii de zi, preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean, i-a
solicitat secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să prezine membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
noul tip de certificat.
   După prezentarea noului formular al certificatului
de către secretarul de stat Petrişor Morar,
preşedintele comisiei, Emiian Vasile Cutean, a
solicitat membrilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 să-şi prezinte
punctele de vedere referitoare la acesta.
Domnul senator Vasile Ioan a afirmat că are un
singur amendament, şi anume: numele
eroului-martir trebuia scris cu aceleaşi caractere ca
şi numele urmaşului.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că acest
certificat este, în primul rând, pentru urmaşi şi
numele acestuia trebuie să se vadă bine.
   Domnul Emilian Vasile Cutean i-a atras atenţia
secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, să aducă la cunoştinţă membrilor Comisiei
parlamentae a revoluţionarilor din decembrie 1989
momentul când tipăreşte certificatele, având în
vedere faptul că la şedinţa anterioară a precizat
că a transmis la Imprimeria Naţională listele pentru
tipărirea certificatelor, dar nu ştie când vor fi gata.
   În urma acestor discuţii, imediat după încheierea
şedinţei, a avut loc o conferinţă de presă, unde
secretatul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a prezentat formularul
noului tip de certificat.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat faptul că nu a
ştiut când vor fi gata noile certificate, iar conferinţa
de presă fusese stabilită pe o altă tematică.
   În încheierea lucrărilor, secretarul comisiei,
domnul Mircovici Nicolae, a propus pentru şedinţa
viitoare următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii 341/2004.
4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
5. Diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:09:08
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 34/C/18.X.2005
conţine 32 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_034c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_034c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 10 – 14.10.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 29–32

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de joi, 13.10.2005,
ora 14,00, după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluşionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Analizarea dosarelor membrilor Comisiei
parlamentare a revolu˛ionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei a participat şi secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputatul Vasile Emilian Cutean.
Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a afirmat faptul că doreşte să facă
o derogare de la ordinea de zi, făcând o informare
în legătură cu mediatizatul caz al doamnei
Margareta Costea, având în vedere că au fost
acuzaţi toţi cei care au lucrat la verificarea acestui
dosar.
   Împotriva acestei doamne a fost sesizat
Parchetul Militar de către domnul Bogdan Drăghici,
care a contestat calitatea de rănit şi de
revoluţionar a doamnei Margareta Costea.
Intrând în posesia rezoluţiei Parchetului de pe
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a adus la cunoştinţa membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 faptul că potrivit acestei rezoluţii
“doamna Margareta Costea a fost prezentă în
zilele de 22—23 decembrie 1989 la evenimentele
ce se desfăşurau în sediu TVR şi a suferit un
traumatism forte la genunchiul stâng“.
   În concluzie, toate acuzaţiile făcute la adresa
foştilor conducători ai Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
nu se justifică.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici propune ca
această rezoluţie să fie anexată la dosarul
doamnei Margareta Costea şi, de asemenea, să
fie pusă în aplicare, în sensul de a i se acorda
toate drepturile legale conferite de calitatea de
revoluţionar.
   Vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
senator Dumitru Constantin, a fost de acord cu
propunerea făcută de către domnul deputat
Nicolae Mircovici şi a adăugat faptul că această
hotărâre nu poate fi pusă la îndoială, iar dacă
cineva se consideră nedreptăţit prin această
hotărâre se poate adresa organelor competente.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
precizat faptul că nu are cunoştinţă de această
rezoluţie şi, în consecinţă, până când nu primeşte
această hotărâre în mod oficial, nu-şi poate
exprima un punct de vedere în acest sens. Din
verificarea dosarului doamnei Margareta Costea
existent la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 reiese că
acesta este incomplet, nedepunând până în
prezent toate documentele prevăzute în Legea
nr. 341/2004 şi în Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004.
   Vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
senator Dumitru Constantin, a afirmat că potrivit
acestei rezoluţii rezultă că doamna Margareta
Costea a participat la revoluţie, iar faptul că
dosarul de preschimbare nu conţine toate
documentele prevăzute de lege nu intră în
competenţa Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, ci a
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Domnul senator Vasile Ion a fost de acord cu
opinia domnului vicepreşedinte al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989,
în sensul că, în momentul de faţă, există această
rezoluţie potrivit căreia doamna Margareta Costea
are calitatea de revoluţionar şi rănit în Revoluţia
din Decembrie 1989 şi nu poate fi pusă la îndoială
această hotărâre.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a evidenţiat
următoarele aspecte:
— acest caz a fost atât de mult reluat în presă
din cauza faptului că doamna Margareta Costea
este rudă cu o mare personalitate politică şi a
existat un anumit interes să fie mediatizat;
— această decizie a Secţiei Parchetului Militar
va reprezenta încă un document necesar la
dosarul de revoluţionar al doamnei Margareta
Costea;
— faptul că domnul deputat Vasile Emilian
Cutean este preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, comisie care
are ca scop atât avizarea listelor cu propuneri din
partea Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatului de revoluţionar, cât şi
rezolvarea contestaţiilor care se fac la adresa
titlurilor propuse de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
consideră că, în această poziţie de preşedinte al
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 şi de fost secretar de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în acea
perioadă, poate informa presa în legătură cu acest
caz şi de faptul că prin rezoluţia Parchetului Militar
s-a constatat că doamna Margaretaa Costea are
calitatea de revoluţionar.
   Preţedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a afirmat că în calitate de deputat
şi de fost secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 va face un comunicat de presă prin care va
aduce la cunoştinţa mass-media această rezoluţie
a Parchetului Militar, având în vedere faptul că
este de datoria Domniei sale, fiind vorba despre
un revoluţionar şi, mai ales, despre faptul că acest
caz a fost destul de mediatizat.
1. Revenindu-se la ordinea de zi stabilită,
preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a solicitat secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar, să prezinte lista cu propunerile
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
acordării avizului din partea Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 pentru
preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
conform Legii nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a afirmat că, în
momentul de faţă, nu poate prezenta nici o listă
cu propunerile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în
vederea acordării avizului din partea Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar.
2. La punctul al doilea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Vasile Emilian Cutean, i-a solicitat
secretarului de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 să tipărească noile certificate pentru cele
1.266 de persoane care au fost publicate în
Monitorul Oficial al României nr. 7/4.01.2005. Din
cauza unor contestaţii făcute împotriva unor
persoane nu trebuie ca tuturor să le fie îngrădite
drepturile conferite conform Legii nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a precizat faptul că,
potrivit procesului-verbal din data de 13 iulie 2005,
un număr de 40 de asociaţii au cerut să nu se
treacă la tipărirea certificatelor fără o reanaliză a
dosarelor avizate de foştii secretari de stat ai
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Vasile Emilian Cutean şi Adrian Sanda. De
asemenea, prin adresa consilierului de stat al
Preşedinţiei, domnul George Angelescu, se
prezintă modul în care a fost înaintat Decretul
nr. 1.168/2004 la “Monitorul Oficial.“
Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a afirmat că în această adresă nu
se precizează dacă acest decret se anulează, ci
doar că nu a fost contrasemnat.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a adăugat faptul că,
în prezent, se află pe rolul instanţelor judecătoreşti
un proces prin care se solicită anularea decretului
menţionat.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că oricine poate contesta o lege, iar în acest caz
nu se poate implica nici Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 şi nici
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a afirmat că
din punctul său de vedere sunt două aspecte care
trebuie semnalate, şi anume:
— vor exista contestaţii şi împotriva celor care
au fost deja avizaţi de cele două comisii, iar
dosarelor acestor persoane vor fi reanalizate, iar
în cazul în care se constată că nu întrunesc
condiţiile legii pentru a avea calitatea de
revoluţionar, se va retrage certificatul;
— în ceea ce priveşte termenul în care trebuie
eliberat noul tip de certificat, acesta este un
termen general, un termen rezonabil, fiind vorba
de o lege specială.
3. La punctul al treilea al ordinii de zi, secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petri∫or Morar, a prezentat dosarele membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Acestea au fost analizate de membrii Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, astfel:
1. Doru Ioan Tărăcilă — documentele depuse
la dosar sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a precizat că
declaraţiile de martori depuse nu sunt însoţite de
certificatele persoanelor respective.
2. Nicolae Mircovici — documentele depuse la
dosar sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat că declaraţiile de
martori depuse nu sunt însoţite de certificatele
persoanelor respective şi nu au fost depuse alte
probe, conform art. 12 lit. c) pct. 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/2004.
3. Vasile Ion — documentele depuse la dosar
sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat că documentele
depuse la dosar trebuie să fie certificate de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 sau de un
notar public.
4. Vasile Emilian Cutean — documentele
depuse la dosar sunt în conformitate cu
prevederile Legii nr. 341/2004.
5. Viorel Racoceanu — documentele depuse la
dosar sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a afirmat faptul că
domnul Viorel Racoceanu nu a solicitat, până în
prezent, preschimbarea certificatului.
6. Ioan fiundrea — documentele depuse la
dosar sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat că documentele
depuse trebuie să fie certificate de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 sau de un notar public şi nu au
fost depuse alte probe, conform art. 12 lit. c) pct. 6
din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.
7. Petrişor Morar — documentele depuse la
dosar sunt în conformitate cu prevederile Legii
nr. 341/2004.
   Domnul Nicolae Mircovici a afirmat faptul că
solicitarea din partea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
de a se depune certificatul celui care dă declaraţia
de martor nu este corectă, având în vedere faptul
că această calitate este dată tot de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat faptul că sunt în
jur de 753 de duplicate acordate şi nu se poate
face diferenţa între marca originală şi marca de
duplicat. De asemenea, în declaraţiile personale se
specifică un anumit în număr de certificat care, de
multe ori, nu corespunde cu persoana. Pentru a
nu se bloca activitatea de verificare a dosarelor la
nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, calitatea de
revoluţionar a celui care dă o declaraţie de martor
poate fi dovedită printr-o copie simplă a
certificatului.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a afirmat că, din punctul de
vedere al celui care a participat la elaborarea Legii
nr. 341/2004, şi adoptarea normelor, circuitul
documentelor a fost foarte clar stabilit, în sensul
că în vederea preschimbării se depune o cerere
care se anexează la dosarul existent la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. În cazul în
care nu se mai găsesc documente, atunci se
solicită să se depună în copie legalizată actele
care nu se mai regăsesc la dosar.
   În legătură cu declaraţiile de martori solicitate
de la persoane recunoscute ca revoluţionari, nu
trebuie neapărat ca acestea să aibă certificat de
revoluţionar.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat faptul că această
lege nu este o completare a Legii nr. 42/1990, ci
e o lege nouă şi trebuie întrunite toate condiţiile
prevăzute.
   Preşedintele comisiei, domnul Vasile Emilian
Cutean, a adăugat faptul că prin adoptarea acestei
legi s-a căutat şi crearea unei baze de date,
pentru ca, în situaţia în care un revoluţionar este
contestat, să existe posibilitatea de a-şi dovedi
calitatea foarte uşor.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a precizat
faptul că în teoria generală a dreptului există
5 modalităţi de interpretare a normelor juridice:
— interpretarea gramaticală — calitatea de
revoluţionar trebuie recunoscută, prevederile Legii
nr. 341/2004 neprecizând cum trebuie dovedită,
ceea ce înseamnă că aceasta poate fi recunoscută
în orice mod;
— interpretarea sistematică — în funcţie de
textul fiecărui articol al legii, aceasta se
interpretează în întregime; Legea nr. 341/2004
urmăreşte doar preschimbarea titlurilor care au fost
acordate de Legea nr. 42/1990;
— interpretarea istorică presupune interpretarea
legii care e în vigoare în momentul de faţă
conform situaţiilor istorice care au existat la
momentul la care se referă;
— interpretarea logică, cu cele 4 elemente de
interpretare a ei;
— interpretarea teleologică — scopul acestei
activităţi este de a acorda în primul rând
recunoştinţă celor care au luptat în Revoluţia din
Decembrie 1989.
   În consecinţă, domnul deputat Nicolae Mircovici
consideră faptul că Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
are un alt punct de vedere decât cel al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
cu interpretarea acestei legi, care lasă foarte mult
de dorit.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a afirmat faptul că în
situaţia în care Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 va face o
propunere ca Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să
avizeze toate dosarele, cu excepţia celor care au
fost contestaţi, va proceda în consecinţă.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că în momentul în care Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
solicită certificatele şi brevetele celor care dau
declaraţii de martori se depăşeşte litera legii,
având în vedere faptul că, de exemplu, art. 12
pct. 2 lit. a) precizează “declaraţii martori“, fără a
se specifica mai mult, putând fi recunoscuţi ca
revoluţionari prin simpla ştampilă a preşedintelui de
asociaţie. În cazul în care legea prevedea că cel
care dă o declaraţie de martor trebuie să aibă titlu
de revoluţionar, era altceva. în această situaţie,
persoana respectivă nu trebuie neapărat să aibă
certificat de revoluţionar, ci numai să fie
recunoscut ca revoluţionar.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a afirmat faptul că prin
Legea nr. 341/2004 se acordă noi titluri, astfel că,
în cazul în care cei care au calitatea de luptător
în momentul de faţă şi nu depun toate elementele
necesar pentru preschimbare, se va schimba
calitatea acestora în participant la revoluţiei. De
asemenea, calitatea de urmaş nu a existat până
la apariţia Legii nr. 341/2004.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a afirmat că această lege trebuie
interpretată în favoarea revoluţionarilor, şi nu
invers. În legătură cu faptul că nu a existat
calitatea de urmaş, preşedintele comisiei a precizat
că aceştia au titlul, prin această lege nu se acordă
decât certificatul care le confirmă această calitate.
   În încheierea lucrărilor secretarul comisiei,
domnul deputat Nicolae Mircovici, a propus pentru
şedin˛a viitoare următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE
deputat Vasile Emilian Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:15:15
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 35/C/25.X.2005
conţine 8 pagini

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_035c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_035c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 17 – 20.10.2005
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 4–7

4. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 20.10.2005,
ora 14,00, după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei a participat secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a adus la cunoştinţă membrilor
comisiei faptul că în lista cu persoanele propuse
de către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru
primirea avizului în vederea preschimbării
certificatelor de revoluţionar, conform Legii
nr. 341/2004, există unele neconcordanţe.
   Persoane care au apărut pe această listă au mai
primit o dată avizul comisiei parlamentare şi au
fost cuprinşi în lista publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005, cum ar fi,
de exemplu, Sas Petrică, Valto Mirela Elisabeta şi
Virag Gabriel. De asemenea, există neconcordanţe
între datele de naştere sau numele persoanelor din
listă cu ceea ce este publicat pe site-ul
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 a afirmat că în legătură cu persoanele din
această listă, care au apărut şi în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr. 7/4.01.2005, are de făcut
unele precizări, şi anume că a intrat în posesia
unei adrese semnate de consilierul de stat Gabriel
Cristian Pişcociu potrivit căreia se constată că
Decretul nr. 1.168/2004 “nu îndeplineşte condiţiile
cerute de Constituţia României şi nu i se poate da
curs“ şi, de asemenea, că pe rolul instanţelor
judecătoreşti se află un dosar care are ca obiect
anularea acestui decret.
   Faţă de neconcordanţa dintre datele de naştere
ale persoanelor din listă cu datele publicate pe
site-ul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar a precizat că va verifica cele
sesizate, cu menţiunea că datele din listă sunt cele
corecte.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a precizat că aceste liste ar trebui
refăcute, faţă de neconcordanţele de date, iar cei
care au fost cuprinşi în lista publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 nu
trebuie să mai apară în liste, având în vedere că
au fost avizaţi o dată de cele două comisii
prevăzute în Legea nr. 341/2004.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că pentru a
debloca o dată pentru totdeauna acest sistem
propune ca Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
împreună cu membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 să verifice
dosarele celor 1.266 de persoane cuprinse în lista
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a adăugat
faptul că acest decret nu poate fi anulat decât de
o instanţă judec„torească, iar solicitarea
secretarului de stat de a primi un aviz din partea
comisiei pentru reverificarea dosarelor ar însemna
depăşirea atribuţiilor Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a afirmat faptul că s-a luat act de
propunrea secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, cu menţiunea că verificarea
dosarelor intră în atribuţiile Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, iar Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989 nu poate acorda de două ori
aviz aceloraşi persoane pentru preschimbarea
certificatului de revoluţionar şi nu se opune
verificării tuturor celor cuprinşi în lista publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005, dar, după părerea sa, nu trebuie
verificate decât dosarele celor împotriva cărora au
fost făcute contestaţii nominale.
   În ceea ce priveşte Decretul nr. 1.169/2004,
preşedintele comisiei a precizat că Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
pune în aplicare prevederile Legii nr. 341/2004 şi
nu îşi asumă răspunderea ilegalităţii decretului
menţionat.
   Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat că
în cazul în care există contestaţii împotriva
persoanelor cuprinse în lista publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005,
dosarele acestora pot fi reverificate, dar nu se pot
verifica încă o dată pentru a mai primi avizul
comisiei parlamentare.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a precizat faptul că
împotriva persoanelor cuprinse în lista publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005 s-au formulat foarte multe
contestaţii nominale.
   În opinia preşedintelui comisiei, dosarele
persoanelor contestate pot fi reverificate de către
membrii comisiei parlamentare chiar dacă au fost
cuprinşi în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
   Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, doreşte să se facă
o rectificare în sinteza şedinţei din data de
13.10.2005, având în vedere că au fost strecurate
unele greşeli, şi anume: sunt 753 de duplicate
acordate, pe original figurează un nume, iar pe
duplicat alt nume, iar nu cum a fost scris în acea
sinteză, precum că “nu se poate face diferenţa
între matca originală şi duplicat“. De asemenea, a
precizat că la şedinţa anterioară a afirmat că, “în
cazul în care comisia parlamentară face
propuneri“, printr-o modificare a Legii nr. 341/2004,
“să avizeze toate dosarele, cu excepţia celor care
au fost contestaţi, va proceda în consecinţă“, şi nu
“în cazul în care se va solicita acest lucru de către
comisie printr-o propunere făcută Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.“ Dacă va exista o lege prin care
va trebui să se preschimbe certificatele de pe
Legea nr. 42/1990 pe Legea nr. 341/2004, acest
lucru se va face automat.
   Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a afirmat că în cazul în care
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 doreşte să
reverifice dosarele persoanelor cuprinse în lista
publicată în Monitorul Oficial nr. 7/4.01.2005 poate
să o facă, dar, din punctul de vedere al membrilor
Comisiei parlamentare pentru problemele
revoluţionarilor din decembrie 1989, aceste
persoane trebuie să-şi primească certificatele în
regim de urgenţă.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 a precizat că, potrivit art. 9 alin. 6 din Legea
nr. 341/2004, titlul se dă în baza certificatului emis.
   Acest decret a fost dat înaintea apariţiei
certificatelor. Din acest motiv s-au creat confuzii şi
nemulţumiri.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, l-a contrazis pe domnul Petrişor
Morar, prin faptul că numai o chestiune tehnică a
făcut ca aceste certificate să nu apară, listele fiind
trimise la “Monitorul Oficial“ pentru tipărire înainte
de a se trimite la Cotroceni. Important este să se
respecte procedurile.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a prezentat membrilor
comisiei noul tip de certificat, cu precizarea că au
fost depuse 233 de certificate la secretariatul
comisiei în vederea semnării de către preşedintele
comisiei.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a adăugat faptul că lista transmisă
de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
avizării de către Comisia parlamentară pentru
problemele revoluţionarilor din decembrie 1989
pentru preschimbarea certificatului va fi returnată
pentru a fi refăcută cu modificările de rigoare.
   De asemenea, a solicitat secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să prezinte
proiectul de buget pentru anul 2006, defalcat,
precum şi propunerile făcute instituţiilor implicate în
aplicarea Legii nr. 341/2004, având în vedere
adresa transmisă de către Comisia parlamentară
pentru problemele revoluţionarilor din decembrie
1989 în acest sens, astfel intrându-se în ordinea
de zi.
1. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petri∫or Morar, a precizat faptul că
nu poate prezenta, în momentul de faţă, proiectul
de buget pentru anul 2006, având în vedere că
acesta nu este definitiv. Poate afirma, Óns„, c„
proiectul de buget a fost Înaintat cu suma de
34 miliarde lei, iar în prezent este în lucru şi, de
asemenea, programele nu sunt definitive; din punct
de vedere al indemnizaţiilor, s-a înaintat la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un
necesar de aproximativ 200 de miliarde lei pe lună,
însemnând 2.400 de miliarde pe an, iar la
Ministerul Sănătăţii s-a comunicat numărul de
persoane aflate în evidenţa Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 pentru preschimbarea certificatelor. Nu se
poate face o evaluare, neştiind care este costul
pentru fiecare persoană în parte.
   Domnul senator Gheorghe David a propus ca
proiectul de buget să fie discutat săptămâna
viitoare pentru a se dispune de timp suficient
pentru discuţii.
   Membrii comisiei au hotărât să se discute la
următoarea şedinţă proiectul de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, defalcat,
precum şi propunerile făcute de către Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 ministerelor implicate în aplicarea
prevederilor Legii nr. 341/2004, având în vedere
faptul că, în acest moment, nu era întrunit
cvorumul, datorită faptului că o parte dintre
membrii comisiei prezenţi la începutul şedinţei nu
au putut rămâne până la finalul acesteia, fiind
nevoiţi să plece pentru a fi prezenţi la alte şedinţe
ale comisiilor din care mai fac parte.
   În încheierea lucrărilor, preşedintele Comisiei
parlamentare pentru problemele revoluţionarilor din
decembrie 1989, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean, a propus pentru viitoarea şedinţă
următoarea ordine de zi:
1. Discutarea proiectului de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru anul
2006.
2. Diverse.

PREŞEDINTE,
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:16:47
Scuze pentru marimea caracterelor.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:19:16
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 36/C/1.XI.2005
conţine 32 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_036c.pdf
 (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_036c.pdf)
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 24 – 28.10.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 30–32

13. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de
25 octombrie 2005, ora 14,30, după următoarea
ordine de zi:
1. Discutarea proiectului de buget al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 pentru anul 2006.
2. Diverse.
   La lucrările şedinţei a participat şi secretarul de
stat, domnul Petrişor Morar, şi directorul economic,
doamna Daniela Sbârcea.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean.
1. La primul punct al ordinii de zi, preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean, a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R. să prezinte
proiectul de buget pentru anul 2006, precum şi
propunerile făcute ministerelor implicate în
aplicarea Legii nr. 341/2004 pentru a prevedea în
bugetele proprii acordarea unor sume pentru
acordarea drepturilor beneficiarilor legii amintite.
   De asemenea, a solicitat ca secretarul de stat al
S.S.P.R., domnul Petrişor Morar, să menţioneze, în
mod expres, dacă solicită sau nu susţinerea din
partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
a afirmat că nu sunt foarte multe deosebiri între
bugetul din anul 2005 şi proiectul de buget pentru
anul 2006. În momentul de faţă nu se poate
întocmi un buget exact, având în vedere faptul că
nu se poate estima numărul de persoane pentru
care se preschimbă certificatul şi care vor
beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004. Din
punct de vedere al indemnizaţiilor, s-a înaintat la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un
necesar de aproximativ 200 de miliarde lei pe lună,
însemnând 2.400 de miliarde pe an, iar la
Ministerul Sănătăţii s-a comunicat numărul de
persoane aflate în evidenţa S.S.P.R. pentru
preschimbare. Nu se poate face o evaluare,
neştiind care este costul pentru fiecare persoană
în parte.
   În ceea ce priveşte personalul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, domnul Petrişor Morar a afirmat că
ar dori o modificare a structurii referitoare la salarii,
având în vedere faptul că în prezent se lucrează
cu un număr de 26 salariaţi, faţă de 40 prevăzuţi
în schemă.
   Pentru o prezentare mai amănunţită, doamna
director economic Daniela Sbârcea prezintă
proiectul de buget al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
pentru anul 2006.
   A mai precizat faptul că proiectul de buget
pentru anul 2006 nu are mari deosebiri faţă de cel
din 2005. Indemnizaţia plătită văduvelor anul trecut
este calculată în acest an numai pentru primul
trimestru.
   În ceea ce priveşte programele stabilite, acestea
sunt aproximativ aceleaşi de anul trecut, care se
regăsesc la capitolul 27, la asistenţă socială. Au
fost prevăzute bilete pentru tabără pentru
aproximativ 1.500 de copii, cu o valoare a unui
bilet de 3.300.000 lei. Pentru persoanele invalide
au fost prevăzute 10 maşini, marca Dacia,
neadaptate.
   Un articol nou faţă de bugetul de anul trecut
este dobândit pentru construirea de locuinţe pentru
aproximativ 15—20 de persoane, în valoare de
un miliard lei. Având în vedere că tipărirea biletelor
C.F.R. intră în sarcina Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, au
fost prevăzute pentru acestea suma de 500
miliarde lei. Pentru un număr de 16 persoane
invalide de gradul I au fost prevăzute materiale
sanitare în valoare de 840 milioane.
   Preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, i-a solicitat secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să precizeze
dacă are amendamente la acest proiect de buget
şi dacă doreşte susţinere din partea Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a afirmat că, în opinia
Domniei sale, în măsura în care va fi aprobat la
suma prevăzută în proiect, va reuşi să facă faţă
cu acest buget pe anul 2006. Având în vedere
faptul că numărul deceselor în rândul
revoluţionarilor a crescut, a propus ca în cadrul
bugetului să fie alocată o sumă pentru a veni în
sprijinul familiilor în vederea susţinerii cheltuielilor
ocazionate de înmormântare.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici i-a solicitat
secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să
precizeze dacă solicită sprijinul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
şi dacă acest buget este suficient pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor pentru anul 2006.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
domnul Petrişor Morar, a precizat că important
este ca, în primul rând, în bugetul Ministerului
Muncii şi Ministerului Sănătăţii să se prevadă
expres sumele alocate drepturilor revoluţionarilor
conform Legii nr. 341/2004.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, în aceste
condiţii, trebuie ca Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să
transmită Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 sumele repartizate la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Ministerul Sănătăţii, raportate la cele din 2005.
   Preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, a adăugat faptul că în proiectele de buget
ale celor două ministere nu este prevăzută suma
alocată, neexistând capitol în acest sens.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat că nu se poate estima un buget
exact pentru acest an, având în vedere faptul că,
în momentul de faţă, nu se cunoaşte numărul
persoanelor care vor fi avizate de cele două
comisii constituite conform Legii nr. 341/2004
pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar.
   Pentru bugetul din anul 2007 se va şti exact
numărul deţinătorilor noilor certificate şi se va
putea face un buget exact. Mai mult, s-a primit la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 o solicitare din
partea asociaţilor pentru prelungirea termenului de
preschimbare cu încă un an, având în vedere
volumul mare de lucru. Pentru, cel puţin, eroi,
urmaşi de eroi-martiri, răniţi şi reţinuţi speră să se
încadreze în termenul stabilit.
   Având în vedere cele menţionate, a adăugat
faptul că la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei a înaintat o sumă la nivelul maxim,
precum şi la Ministerul Sănătăţii, însă fără a putea
preciza costul pentru fiecare persoană în parte.
   Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat că
trebuie să existe cel puţin o adresă oficială de la
aceste ministere prin care să se precizeze că
aceste sume sunt prevăzute în buget.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a fost de
acord cu opinia domnului senator Constantin
Dumitru, solicitându-i, totodată, secretarului de stat
al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să solicite
ministerelor să comunice suma alocată.
   Preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, i-a solicitat secretarului de stat al S.S.P.R.
ca până la şedinţa viitoare a Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
să vină cu propuneri de amendamente la proiectul
de buget.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
faptul că trebuie să existe o bază certă, astfel că
a solicitat Secretarului de Stat al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să comunice Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
datele pe baza cărora şi-a întocmit proiectul de
buget, sumele necesare solicitate ministerelor
implicate în aplicarea Legii nr. 341/2004, precum
şi confirmările celor două ministere, respectiv
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Ministerul Sănătăţii.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, a afirmat că la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au
fost discuţii la nivel de ministru, iar în situaţia în
care nu se respectă prevederile Legii nr. 341/2004
în acest sens, este o problemă a celor două
ministere, nu a Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă consideră că
secretarul de stat nu este pregătit în ceea ce
priveşte discutarea acestui buget, mai ales că nu
cunoaşte dacă sumele solicitate la ministere au
fost aprobate sau nu.
   Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
precizat că aceste sume care sunt prevăzute în
bugetul ministerelor pentru acordarea drepturilor
beneficiarilor Legii nr. 341/2004 trebuia să fie
cuprinse în bugetul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Ar fi fost altceva.
   Preşedintele comisiei i-a solicitat secretarului de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 ca până la
şedinţa următoare să prezinte tot ce i s-a cerut de
către membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, respectiv
amendamente, adresele către ministerele implicate
în aplicarea Legii nr. 341/2004, precum şi
confirmarea acestora.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a solicitat ca
la şedinţa din data de 27.10.2005 să fie prezent
şi câte un reprezentant al celor două ministere.
2. La punctul al doilea al ordinii de zi,
preşedintele comisiei, deputat Emilian Vasile
Cutean, a afirmat că, datorită faptului că şedinţa
comisiei se suprapune de multe ori cu alte şedin˛e
ale comisiilor din care mai fac parte membrii
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, a transmis adresă la Birourile
permanente ale celor două Camere pentru a avea
în vedere aceste aspecte.
   Domnul senator Vasile Ion a propus ca şedinţa
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 să aibă loc în fiecare miercuri la
ora 8,30.
   Preşedintele comisiei a supus la vot această
propunere şi, cu 4 voturi pentru, unul împotrivă şi
o abţinere, membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au votat ca
şedinţa comisiei să aibă loc în ziua de miercuri,
ora 8,30.
   În legătură cu noile certificate transmise
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru a fi semnate, preşedintele
comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean, a precizat
faptul că acestea nu sunt semnate de secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, precum şi
faptul că trebuia să fie trimisă, conform adresei
înainate la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 lista finală cu
luptătorii în Revoluţia din Decembrie 1989 pentru
care secretarul de stat, domnul Petrişor Morar, îşi
asumă răspunderea.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici a afirmat
faptul că aceste certificate trebuie să fie semnate
de secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, înainte de a fi
transmise comisiei pentru a fi semnate de
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, şi, de
asemenea, să transmită lista finală amintită.
   Domnul senator Vasile Ion a adăugat că
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 nu trebuie să
semneze nici un certificat, atâta timp cât acestea
nu sunt semnate de secretarul de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că acestea trebuie să fie ori semnate de secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 înainte de a fi
transmise Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989, ori trebuie semnată lista de
înaintare cu tabelul celor pentru care s-au tipărit
noile certificate.
   În încheierea lucrărilor, secretarul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, domnul deputat Nicolae Mircovici, a propus
pentru viitoarea şedinţă următoarea ordine de zi:
3. Discutarea proiectului de buget al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 pentru anul 2006.
4. Diverse.

PREŞEDINTE
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:27:33
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 38/C/15.XI.2005
conţine 24 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 7 – 11.11.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (inclusiv
şedinţa din ziua de 2.11.2005) ................................................................. 17–24


14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 2 noiembrie
2005, ora 15,00, după următoarea ordine de zi:
1. Discutarea proiectului de buget pe anul 2006
al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
4. Diverse.
   La lucrările şedinţei au mai participat: secretarul
de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor Morar,
directorul economic al S.S.P.R., doamna Daniela
Sbârcea, reprezentanţi ai Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamnele Georgeta
Bratu şi Adriana Nedu, reprezentantul Ministerului
Sănătăţii, directorul general adjunct al Direcţiei de
buget, doamna Eugenia Erhan.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
1. La primul punct al ordinii de zi, preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean, a
salutat prezenţa invitaţilor, precizând, totodată, că
s-a impus prezenţa acestora la şedinţă, având în
vedere faptul că aceste ministere sunt direct
implicate în aplicarea prevederilor Legii
nr. 341/2004. Astfel, a solicitat reprezentanţilor
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
să facă o informare cu privire la suma alocată în
bugetul propriu pentru anul 2006 pentru acordarea
drepturilor beneficiarilor Legii nr. 341/2004.
   Doamna Georgeta Bratu, reprezentantul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
a afirmat că în ceea ce priveşte indemnizaţiile
prevăzute pentru revoluţionari Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei aplică tot ceea ce
înseamnă măsuri reparatorii. În proiectul de buget
pentru anul 2006 sunt alocate sume în valoare de
143 de miliarde lei, în care este cuprinsă şi
categoria revoluţionarilor. Capitolul de cheltuieli
este unul singur, iar suma prevăzută se aplică
pentru toţi beneficiarii legilor speciale, neavând o
marjă de libertate foarte mare.
   În urma solicitării domnului senator Constantin
Dumitru de a preciza cum s-a ajuns la această
sumă, doamna Georgeta Bratu a afirmat că
aceasta a fost fundamentată pe numărul de
persoane existent în anul 2005, care a fost
actualizată cu indicele de inflaţie. A adăugat, de
asemenea, faptul că în rândul beneficiarilor legilor
speciale rata mortalităţii este foarte ridicată, astfel
că se poate jongla destul de mult cu această
sumă.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a solicitat să se
precizeaze dacă suma alocată de acest minister
este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor în
vederea acordării drepturilor beneficiarilor Legii
nr. 341/2004.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a precizat că în suma de
143 de miliarde sunt cuprinse indemnizaţiile
acordate până acum, cu corecturile de rigoare din
anul 2005 în anul 2006. În urma unor calcule,
toate indemnizaţiile ar fi ajuns la suma de
200 de miliarde lei pe lună pentru toţi cei
21.664 de revoluţionari.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a precizat faptul
că în prezent nu se ştie câte persoane vor
beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004, având
în vedere preschimbarea certificatelor.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a adăugat faptul că nu se poate
şti un buget exact, pentru că nu cunoa∫şte numărul
celor care vor primi certificate. Acest număr va fi
cunoscut doar după ce se încheie perioada de
preschimbare. Pe categorii, trebuia să fie
prevăzută o sumă mai mare.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a solicitat, de
asemenea, reprezentanţilor ministerelor să
precizeze dacă în aceste sume sunt prevăzute şi
tratamente de care trebuie să beneficieze şi
revoluţionarii.
   Doamna Georgeta Bratu, reprezentantul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
a afirmat că în ceea ce priveşte tratamentele, în
bugetul ministerului este prevăzut un număr de
bilete, iar cererile vor fi soluţionate în ordinea
depunerii lor. Bugetul este fundamentat pe legea
specială, iar în Legea nr. 341/2004 trebuie să fie
prevăzut expres că revoluţionarii beneficiază de
tratament de la Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
   Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, doamna
Eugenia Erhan, a precizat că acestea ar trebui
asigurate de Ministerul Sănătăţii, dar trebuie făcută
o completare a Legii nr. 341/2004, în sensul că în
legislaţia sanitară se vorbeşte de “servicii
medicale“, nu de “tratamente“. A afirmat că, pentru
a putea funcţiona, i-a făcut o propunere domnului
secretar de stat al S.S.P.R. pentru a face o
modificare a Legii nr. 341/2004, în sensul de a
schimba această denumire.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a precizat că,
după opinia sa, este suficient doar să se facă o
interpretare a cuvântului “tratament“ în Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/2004. A solicitat, de
asemenea, să se precizeze dacă revoluţionarii vor
putea beneficia de tratamente în străinătate, având
în vedere că sunt solicitări în acest sens din partea
celor care au fost răniţi în timpul evenimentelor din
decembrie 1989 şi care necesită operaţii sau
tratamente în străinătate.
   Reprezentantul Ministerului Sănătăţii a afirmat
că în bugetul propriu pentru anul 2006 este
prevăzută suma de 4 miliarde lei pentru acordarea
drepturilor beneficiarilor Legii nr. 341/2004. În ceea
ce priveşte tratamentele în străinătate, a precizat
că acestea sunt foarte scumpe, iar aprobarea
acestora necesită o investigaţie foarte dură, costul
acestora fiind suportat numai în cazul în care
afecţiunea pe care o au nu poate fi tratată în ţară.
Mai mult, suma de care dispune Ministerul
Sănătăţii pentru astfel de cazuri este foarte mică,
iar costul unui astfel de tratament ajungând la o
valoare de 30—40 de mii de euro.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a adăugat faptul că de când deţine
funcţia de secretar de stat al S.S.P.R. nu a avut
nici o solicitare în acest sens, dar cunoaşte faptul
că sunt persoane care au probleme grave de
sănătate, cauzate de rănile suferite în Revoluţia
din Decembrie 1989, cum ar fi, de exemplu, o
persoană căreia nici până în momenul de faţă nu
i s-a putut extrage glonţul.
   Domnul senator Gheorghe David a precizat
faptul că în cazul în care se doreşte modificarea
Legii nr. 341/2004, în vederea definirii termenului
de “tratament“, va susţine acest punct de vedere.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a solicitat
reprezentantului Ministerului Sănătăţii să precizeze
dacă aceste sume sunt suficiente pentru
acoperirea cheltuielilor în vederea acordării
drepturilor beneficiarilor Legii nr. 341/2004.
   Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, doamna
Eugenia Erhan, a afirmat că pentru suma
prevăzută, de 4 miliarde de lei, nu are nici un fel
de consum; ar însemna la 4.000 de persoane, cam
1.000.000 de lei pentru fiecare. În opinia Domniei
sale, cel puţin deocamdată, această sumă este
suficientă pentru acoperirea cheltuielilor, dar
depinde foarte mult şi de momentul când se vor
distribui legitimaţiile şi de modul de organizare.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a afirmat că ar trebui atenţionat
faptul că acest buget este, în momenul de faţă,
insuficient, cel puţin la nivelul celor două ministere,
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
respectiv Ministerul Sănătăţii.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a concluzionat
faptul că cele două ministere sunt mulţumite în
mare parte de sumele alocate, dar nu este
prevăzut un capitol distinct pentru Legea
nr. 341/2004 în bugetul propriu, iar suma
prevăzută pentru revoluţionari este inclusă în suma
prevăzută pentru toţi beneficiarii legilor speciale.
A adăugat, de asemenea, că trebuie invitaţi la
următoarea şedinţă a Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 şi
reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru a face
o informare referitoare la sumele alocate în
bugetele proprii pentru anul 2006, în vederea
acordării drepturilor revoluţionarilor.
2. La punctul al doilea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, i-a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R. să prezinte listele
cu propuneri pentru acordarea avizului de către
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989. De asemenea, i-a solicitat să
procedeze la aplicarea dispoziţiilor Legii
nr. 341/2004 în ceea ce priveşte procedura de
verificare a dosarelor, astfel: S.S.P.R. analizează
şi verifică dosarele în vederea preschimbării
certificatului, avizează, le transmite comisiei
parlamentare pentru acordarea avizului, după care
se tipăresc, se semnează, iar la final se aplică
timbrul sec.
   Totodată, i-a atras atenţia secretarului de stat al
S.S.P.R. că nu trebuie să tipărească certificatele
decât în ordinea acordării avizelor, iar pentru
persoanele cuprinse în lista publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 nu
s-a tipărit nici un certificat până în momentul de
faţă, solicitându-i, totodată, ca până la şedinţa
următoare să prezinte membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
motivele pentru care nu a eliberat certificatele
pentru persoanele care au fost cuprinse în lista
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 7/4.01.2005.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a precizat că în momentul de faţă
nu poate prezenta nici o listă pentru avizare, iar
motivul pentru care nu s-au tipărit certificatele
persoanelor cuprinse în lista publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 este
faptul că împotriva acestora sunt depuse foarte
multe contestaţii, pe care le va înainta comisiei
parlamentare spre competentă soluţionare.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a adăugat faptul că
în cazul în care împotriva unor persoane care au
fost cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 7/4.01.2005 au fost
făcute contestaţii, dosarele acestora pot fi
reanalizate şi reverificate, dar acest lucru nu
înseamnă că toate cele 1.266 de persoane trebuie
să aştepte soluţionarea contestaţiilor.
   Domnul senator Constantin Dumitru a fost de
acord cu opinia exprimată de preşedintele Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, în sensul că persoanele avizate de către
cele două comisii trebuie să intre în drepturi, iar
atunci când există dubii privitoare la calitatea de
revoluţionar a unor persoane dosarele acestora pot
fi reverificate.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a afirmat că procedura este destul
de complicată, având în vedere faptul că unele
persoane au calitatea de învinuiţi în dosare penale
care au legătură cu Revoluţia din Decembrie 1989.
De asemenea, a precizat că, în momentul în care
va elibera noul tip de certificat, va solicita fiecărei
persoane în parte o declaraţie pe proprie
răspundere că nu a făcut poliţie politică. De
asemenea, membrii care au făcut parte din
comisia pentru verificarea acestor dosare au
precizat că nu au văzut aceste dosare.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, i-a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R., având în vedere
cele spuse de acesta, să prezinte, până la
următoarea şedinţă, motivele neeliberării
certificatelor persoanelor care au fost cuprinse în
lista publicată în Monitorul Oficial al României nr. 7
din 4.01.2005, având în vedere faptul că sunt
persoane care au fost verificate şi au primit avizul
acum două săptămâni şi pentru care s-au tipărit
certificate, şi sunt persoane care au fost cuprinse
în lista publicată în Monitorul Oficial al României
acum un an, pentru care nu s-a tipărit nici un
certificat.
   Domnul senator Ilie Petrescu a precizat că
trebuie rezolvată cât mai rapid această situaţie,
având în vedere că interesele Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
sunt comune cu cele ale S.S.P.R. şi, în
consecinţă, trebuie să se ajungă la un punct
comun.
3. La punctul al treilea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a revoluţionarior
din decembrie 1989, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean, a prezentat o sesizare a domului Marinag
Mihai depusă la Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989, care contest„
un document în legătură cu Revoluţia din
Decembrie 1989 din oraşul Ploieşti, precum că
acesta ar fi fals, iar S.S.P.R. a semnat şi ştampilat
copia ca fiind conformă cu originalul.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a afirmat că are cunoştinţă de
acest document. Toate asociaţiile de revoluţionari
din Ploieşti susţin acest document, iar în această
situaţie S.S.P.R. îl consideră valabil.
   În încheierea lucrărilor, secretarul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, domnul deputat Nicolae Mircovici, a propus
pentru viitoarea şedinţă următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Aprobarea machetei ştampilei Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, care va fi aplicată pe noul tip de certificat.
4. Diverse.

                       *Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:31:11
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 38/C/15.XI.2005
conţine 24 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_038c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 7 – 11.11.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (inclusiv
şedinţa din ziua de 2.11.2005) ................................................................. 17–24


14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989 (continuare)

                       *

Comisia a lucrat în plen în ziua de 9 noiembrie
2005, ora 11,00, după următoarea ordine de zi:
1. Discutarea proiectului de buget pe anul 2006
al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
3. Prezentarea opiniilor membrilor comisiei
constituite la nivelul S.S.P.R. cu privire la
solicitările Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989.
4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
5. Aprobarea machetei ştampilei Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, care va fi aplicată pe noul tip de certificat.
6. Diverse.
   La lucrările şedinţei au mai participat: secretarul
de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor Morar,
reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi
Internelor: Marilena Buzdugan, Cristian Ioniş,
Octav Teodorescu, reprezentanţii Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate: Leana Victoria, Liliana
Mihai.
   Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale
nu a putut participa, comunicând Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
prin adresa nr. OL5293/11 noiembrie 2005 faptul
că suma necesară acordării indemnizaţiilor
prevăzute de Legea nr. 341/2004 a fost avută în
vedere la fundamentarea bugetului Ministerului
Apărării Naţionale pentru anul 2006 (120 de
persoane x 630 lei RON x 12 luni = 907.200 lei RON).
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
1. La primul punct al ordinii de zi, preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean, a
salutat prezenţa invitaţilor, precizând, totodată, că
s-a impus prezenţa acestora la şedinţă, având în
vedere faptul că aceste ministere sunt direct
implicate în aplicarea prevederilor Legii
nr. 341/2004. Astfel, a solicitat reprezentanţilor
ministerelor să facă o informare cu privire la suma
alocată în bugetul propriu pentru anul 2006 pentru
acordarea drepturilor beneficiarilor Legii
nr. 341/2004.
   Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Cristian Ioniş, a afirmat că, în
temeiul prevederilor Legii nr. 341/2004, ministerul
are anumite obligaţii legale, alături de toate
efectivele sale, printre care şi acordarea unor
indemnizaţii lunare reparatorii pe baza coeficienţilor
de multiplicare care vor fi aplicaţi asupra salariului
mediu brut pe economie din luna anterioară celei
în care se face plata, în temeiul art. 4 şi 5 din
Legea nr. 341/2004. Casa de Pensii a M.A.I. a
efectuat plăţi către un număr total de
116 persoane, dintre care 7 titulari încadraţi în
grade diferite de invaliditate, 29 de părinţi, 44 de
soţii şi 36 de copii, iar pentru anul 2006 au fost
prevăzute în proiectul de buget fonduri destinate
cheltuielilor de această natură în sumă de
1.108.000 RON. De reducerea vârstei standard de
pensionare cu 5 ani au beneficiat 23 de persoane
din cadrul ministerului, care au statutul de
“Luptător în Victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989“. În prezent, în cadrul M.A.I. îşi
desfăşoară activitatea un număr de 132 de
persoane care au calitatea de “Luptători în Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989“.
   De asemenea, a precizat faptul că, potrivit
art. 13 alin. 2 lit. d), M.A.I. l-a desemnat ca
membru în comisia constituită la nivelul S.S.P.R.
pe domnul comisar-şef Gheorghe Ivaşcu, din
cadrul Direcţiei de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
   Secretarul de Stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat faptul că domnul Gheorghe
Ivaşcu, din motive de sănătate, de aproximativ
două săptămâni nu mai face parte din cadrul
comisiei. Din acest motiv, s-a făcut o solicitare
ministrului administraţiei şi internelor pentru
renominalizarea cât mai urgentă a unei persoane.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a afirmat că
reprezentantul M.A.I. a făcut o informare privind
activitatea anului trecut, având în vedere că, până
în anul 2000, asociaţii întregi beneficiau de
serviciile oferite de către M.A.I., făcând referire la
bazele de tratament şi tabere.
   De asemenea, domnul senator Constantin
Dumitru a solicitat o informare cu privire la locurile
deţinute în bazele de tratament ţi dacă acestea
pot fi puse la dispoziţia revoluţionarilor.
   Secretarul de stat al S.S.P.R., domnul Petrişor
Morar, a afirmat faptul că anul trecut au fost
prevăzute în buget aproximativ 2.000 de locuri
pentru tabere şi au beneficiat aproximativ 1.700 de
copii, iar în 2005 au fost doar 1.300 de copii.
   În anul 2005 nu au fost foarte multe solicitări
de acest gen, astfel că au rămas libere aproximativ
700 de locuri. În legătură cu tratamentele, ar fi
bine să se ştie numărul exact în situaţia în care
se vor repartiza locurile, pentru a putea fi trimise
listele asociaţiilor de revoluţionari.
   În altă ordine de idei, a precizat faptul că între
minister şi S.S.P.R. trebuia să se semneze un
ordin comun care să prevadă sumele suportate de
către Ministerul Administraţiei şi Internelor, dar,
datorită unor neconcordanţe asupra unor termeni,
condiţii nu a fost semnat.
   Domnul senator Vsile Ion i-a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R. să lărgească sfera
de cuprindere a unui astfel de ordin comun, în
sensul de a colabora şi cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi Agenţia Naţională a Taberelor.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a afirmat că
ministerele şi Casa de Asigurări de Sănătate au
posibilitatea să transmită în scris, cât mai urgent,
solicitările lor în legătură cu aplicarea Legii
nr. 341/2004 şi eventualele amendamente la
bugetele proprii pentru anul 2006, pentru a fi puse
în discuţia plenului Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, în vederea
susţinerii acestora.
   Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi
Internelor a precizat că în ceea ce îi priveşte nu
mai au alte solicitări, deocamdată, sumele alocate
fiind suficiente pentru acoperire cheltuielilor.
   Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate,
doamna Marilena Buzdugan, a precizat că din
Fondul naţional unic de asigurări de sănătate se
acordă pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004
pachetul de servicii medicale de bază, el fiind
decontat din fondul de asigur„ri de s„n„tate,
inclusiv acele prestaţii pentru care asiguraţii
plătesc o diferenţă, cum ar fi: medicamentele,
dispozitivele medicale, iar la nivelul pachetului de
servicii medicale, pe domeniul de asistenţă
ambulatorie, medicamente, unităţi spitaliceşti,
servicii spitaliceşti, se acordă servicii medicale în
condiţiile contractului-cadru şi ale normelor
metodologice. De fiecare dată, prin aceste acte
normative au fost prevăzute prevederi distincte
pentru beneficiarii legilor speciale, inclusiv pentru
revoluţionari. Mai mult decât atât, prin hotărârea de
guvern care aprobă lista denumirilor comune
internaţionale a medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii se prevede că această
categorie beneficiază de medicamentele din cele
trei liste, A, B şi C la nivelul preţului de referinţă,
în timp ce pentru ceilalţi asiguraţi decontarea e de
100% pentru lista C, în funcţie de numărul de boli,
de afecţiuni, la fel şi pentru beneficiarii Legii
nr. 341/2004, iar de pe listele A şi B decontarea
este în proporţie de 90 şi, respectiv, de 50%.
   În legătură cu sumele aferente bugetelor pe anii
2004 şi 2005, doamna Marilena Buzdugan a
precizat că nu există un buget alocat sumei,
distinct pe categorii de asiguraţi, ci pe domenii de
asistenţă medicală.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a afirmat că,
potrivit Legii nr. 341/2004, trebuie să se deconteze
toate medicamentele solicitate de către beneficiarii
legii amintite, fără restricţie, ci nu conform unor
liste, aşa cum a precizat reprezentantul Casei de
Asigurări de Sănătate.
   Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate,
doamna Marilena Buzdugan, a afirmat faptul că
prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2005, care a
modificat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 150/2002, s-a prevăzut că pentru categoriile
specificate la punctul 6 alin. 1 lit. c) şi d), inclusiv
revoluţionarii, decontarea se face la nivelul preţului
de referinţă pentru aceste liste, iar în normele de
aplicare a legii sunt prevăzute ∫şi condiţiile
contractului-cadru, unde sunt incluse şi aceste liste
de medicamente.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a afirmat că înainte
de adoptarea acestei ordonanţe trebuia să fie
consultată şi comisia, în vederea acordării avizului.
   Prin adoptarea acestei ordonanţe se
restricţioneaz„ accesul la medicamente şi poate
chiar la servicii medicale.
   Domnul senator Vasile Ion a intervenit cu
precizarea că Legea nr. 341/2004 conţine o
prevedere conform căreia luptătorii în victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi urmaşii
de eroi-martiri beneficiază de gratuitate, prin
medicul de familie, la costul integral al
medicamentelor. În sistemul de asigurări de
sănătate, asiguraţii beneficiază de medicamente
numai prin intermediul medicului de familie,
categoria amintită putându-se adresa şi medicului
specialist sau medicului din unitatea sanitară
spitalicească.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, dând citire art. 5 lit. i) şi j) din
Legea nr. 34/2004, a precizat care sunt condiţiile
în care medicamentele se primesc prin intermediul
medicului de familie şi care sunt condiţiile în care
se primesc prin intermediul unităţilor sanitare
spitaliceşti.
   Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate,
doamna Marilena Buzdugan, a precizat că nu este
un capitol bugetar distinct pentru această categorie
de beneficiari, pentru că există clasificaţia
bugetară, conform ordinului ministrului de finanţe,
care prevede asistenţa medicală primară
ambulatorie de specialitate, spitale, medicamente
fără contribuţie personală.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, i-a solicitat doamnei Marilena
Buzdugan să precizeze dacă pentru anul trecut
există o evidenţă a cheltuielilor privind această
categorie de cetăţeni.
   Doamna Marilena Buzdugan a afirmat că anul
trecut s-au utilizat 3.356,25 RON, care nu au fost
suficienţi pentru a acoperi toate cheltuielile şi în
special pentru medicamente. De asemenea,
dispozitivele medicale se suportă din fondul de
asigurări de sănătate. Legea prevede să se
deconteze numai scaunele cu rotile, orteze şi
proteze, iar Casa de Asigurări de Sănătate
decontează întreaga gamă de dispozitive medicale
şi materiale sanitare.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a solicitat reprezentantului Casei de
Asigurări de Sănătate să facă precizări cu privire
la eventualele solicit„ri sau amendamente la
bugetul propriu pentru anul 2006, pentru a fi puse
în discuţia plenului comisiei în vederea susţinerii
acestora.
   Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate,
doamna Marilena Buzdugan, a precizat că în ceea
ce îi priveşte nu mai au alte solicitări, deocamdată.
   Secretarul de stat al S.S.P.R. a precizat că
până la stablirea numărului de revoluţionari nu se
poate şti dacă sumele sunt sau nu suficiente.
   Pentru cei care deţin în momentul de faţă
certificate conform Legii nr. 42/1990, e clar că
suma nu este suficientă.
   Întrucât nu au mai fost alte solicitări pe această
temă, preşedintele comisiei, domnul deputat
Emilian Vasile Cutean, a mulţumit reprezentanţilor
instituţiilor invitate la şedinţa Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi a afirmat
că pot să transmită, în scris, solicitările sale în
legătură cu aplicarea Legii nr. 341/2004 şi
eventualele amendamente la bugetele proprii
pentru anul 2006, pentru a fi puse în discuţia
plenului comisiei, în vederea susţinerii acestora.
2. La punctul al doilea al ordinii de zi, membrii
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 au analizat listele cu persoanele
propuse spre avizare de către comisie, trimise
cu adresele nr. 18/8191/MP/28 octombrie 2005,
nr. 18/8110/MP/25 octombrie 2005, şi
nr. 18/8190/MP/28 octombrie 2005.
   Astfel, în urma analizării acestor liste, membrii
comisiei au votat în unanimitate avizarea unui
număr de 90 de persoane propuse de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în anexa la
adresa nr. 18/8191/MP/28 octombrie 2005, astfel:
- 5 persoane “urmaşi de erou-martir“;
- 18 persoane “Luptător pentru Victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989“ – Luptător Reţinut;
- 26 de persoane “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989“ – Luptător Rănit;
- 42 de persoane “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989“ – Luptător Remarcat
prin Fapte Deosebite.
   Nu au primit avizul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 următoarele
persoane, dosarele acestora urmând a fi reverificate
în vederea acordării avizului:
1. poziţia 10 din anexă - Ion Bologa;
2. poziţia 53 din anexă - Tudor Niţă Nicolae;
3. poziţia 63 din listă - Ioan Pop;
4. poziţia 65 din listă - Ştefa Popan.
   De asemenea, membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au votat în
unanimitate avizarea unui număr de 57 de persoane
propuse spre avizare de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 în anexa la adresa nr. 18/8110/MP/25
octombrie 2005, astfel:
– 8 persoane “Luptător pentru Victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989“ – Luptător Reţinut;
– 1 “Luptător pentru Victoria Revoluţia din
Decembrie 1989“ – Luptător Rănit;
– 48 de persoane “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989“ – Luptător
Remarcat prin Fapte Deosebite.
   Totodată, membrii Comisiei Parlamentare a
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au votat în
unanimitate avizarea unui număr de 232 de
persoane propuse spre avizare de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în anexa la
adresa nr. 18/8190/MP/28 octombrie 2005, astfel:
– 19 persoane “urmaş de erou-martir“;
– 120 de persoane “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989“ – Luptător Reţinut;
– 91 de persoane “Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989“ – Luptător Rănit;
– 2 persoane “Luptător pentru Victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989“ – Luptător Rănit şi Reţinut.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, i-a solicitat secretarului de stat al
S.S.P.R. să prezinte şi alte liste cu propuneri
pentru acordarea avizului de către Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a precizat că în momentul de faţă
nu poate prezenta nici o listă cu persoane propuse
spre avizare de către Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   A adus la cunoştinţa membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
faptul că a fost înfiinţat Biroul permanent al
Colegiului Revoluţionarilor, iar la ultima şedinţă
s-a pus în discuţie problema celor 1.266 de
persoane cuprinse în lista publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 7/4.01.2005. În urma
acestor discuţii, secretarul de stat al S.S.P.R. a
afirmat că a luat hotărârea de a proceda astfel: a
stabilit că începând cu data de 2 decembrie 2005
va începe tipărirea certificatelor pentru aceste
persoane, mai puţin pentru cei care sunt
contestaţi, dosarele acestora urmând a fi
reverificate.
   Vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
senator Constantin Dumitru, i-a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R. să respecte acest
termen sau să precizeze un alt termen pe care
poate să-l respecte, pentru a nu mai exista discuţii
pe această temă.
3. La punctul al treilea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, i-a solicitat
secretarului de stat al S.S.P.R. să prezinte
motivele pentru care membrii comisiei constituite la
nivelul S.S.P.R. nu sunt prezenţi la şedinţa
comisiei.
   Domnul secretar de stat al S.S.P.R., domnul
Petrişor Morar, a afirmat că motivul pentru care
membrii comisiei nu sunt prezenţi la această
şedinţă este faptul că la sediul S.S.P.R. sunt
invitaţi 4 preşedinţi de asociaţii de revoluţionari
pentru verificarea în mod formal a dosarelor
membrilor lor. În fiecare zi, până la sfârşitul lunii,
sunt programate asociaţii de revoluţionari pentru
discutarea dosarelor, iar la finalul întâlnirii se
încheie un protocol prin care preşedintele
asociaţiei respective se obligă să anunţe toţi
membrii despre situaţia dosarelor. De asemenea,
a invitat membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 la sediul
S.S.P.R. pentru a putea vedea toate aceste
documente şi a sta de vorbă cu membrii comisiei.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, a solicitat membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
să-şi exprime punctul de vedere cu privire la
propunerea secretarului de stat al S.S.P.R.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat faptul că
fiecare membru al Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 poate să
meargă la sediul S.S.P.R. atunci când e vorba de
o audiere a unui organ tehnic, o anchetă, însă în
acest caz trebuie să se respecte solicitarea.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a precizat că
motivul principal pentru care au fost invitaţi la
şedinţa comisiei membrii comisiei constituite la
nivelul S.S.P.R. a fost faptul că secretarul de stat
al S.S.P.R., domnul Petrişor Morar, a afirmat în
cadrul şedinţei din data de 20.10.2995 că aceştia
nu au văzut dosarele persoanelor care au fost
cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005.
4. La punctul al patrulea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a adus la
cunoştinţă membrilor faptul că au fost depuse mai
multe petiţii, la care s-a formulat răspuns, având
în vedere că semnatarii acestora ridică probleme
care deja au fost discutate în plenul comisiei, iar
membrii comisiei şi-au exprimat punctul de vedere.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cuteean, a prezentat
membrilor mai multe procuri încheiate între
membrii Asociaţiei “23 Metrou“ şi George Costin,
prin care acesta este împuternicit să le apere şi
să le reprezinte interesele, să le administreze toate
drepturile prevăzute în legile care au tangenţă cu
drepturile revoluţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
acest mandat are două faze, şi anume: de a
reprezenta persoana respectivă în relaţia cu
S.S.P.R. şi de a administra anumite drepturi
conferite de Legea nr. 341/2004.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat faptul că
ar fi bine să invităm ăn plenul şedinţei aceste
persoane care au dat acest mandat, pentru a
explica în ce situaţii şi de ce l-au împuternicit pe
domnul George Costin să le administreze
drepturile şi dacă acestea au fost date cu alt scop
sau prin constrângere.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au fost de acord cu
propunerea domnului senator Vasile Ion, urmând
ca la o viitoare şedinţă să fie invitate şi aceste
persoane.
5. La punctul al cincilea al ordinii de zi,
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a prezentat modelul
amprentei de ştampilă, care va fi folosită numai
pentru ştampilarea noilor certificate, şi a solicitat
opinia membrilor în legătură cu folosirea acesteia.
   Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 au votat în unanimitate
folosirea acestei ştampile.
6. La punctul al şaselea al ordinii de zi,
vicepreşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
senator Constantin Dumitru, a afirmat că ar trebui
trimisă o adresă la Biroul permanent pentru
numirea unei alte persoane care să facă parte din
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989, având în vedere că domnul
deputat Dragoş Ujeniuc nu se mai poate prezenta
la lucrările şedinţelor.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, a afirmat că s-a
transmis către Biroul permanent această hotărâre,
dar până în momentul de faţă nu s-a răspuns.
   De asemenea, a adus la cunoţtinţă membrilor
că, în ziua de vineri, 11 noiembrie 2005, va avea
o întâlnire cu reprezentanţii unor organizaţii de
revoluţionari, care va avea loc la Sala Drepturilor
Omului, unde intenţionează să aducă la cunoştinţă
revoluţionarilor punctul său de vedere cu privire la
netipărirea certificatelor persoanelor care au fost
cuprinse în lista publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7/4.01.2005, neavizarea
tuturor listelor, întârzierea tipăririi certificatelor etc.
   Domnul deputat Ioan Ţundrea a precizat că ar
dori ca în urma acestei întâlniri să i se aducă la
cunoştinţă ce s-a discutat şi ce hotărâri s-au luat
de către cei prezenţi, având în vedere faptul că nu
poate participa.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că e bine să fie organizate astfel de întâlniri şi în
situaţia în care, în cadrul acestora, sunt ridicate
probleme care ţin de competenţa comisiei
parlamentare, acestea vor fi analizate ulterior în
plenul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   În încheierea lucrărilor, preşedintele Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, domnul deputat Emilian Vasile Cutan, a
propus pentru şedinţa viitoare următoarea ordine
de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004.
2. Analizarea dosarelor persoanelor contestate
care au solicitat preschimbarea certificatului.
3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
4. Diverse.

PREŞEDINTE,
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:33:45
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 42/C/13.XII.2005
conţine 32 de pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_042c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2005/mof2_2005_042c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 6 – 9.12.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 30–32

15. Comisia parlamentar„ a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de 6.12.2005,
ora 9,30, după următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 ţn vederea
preschimbării certificatului de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei au participat: preşedintele
comisiei, domnul deputat Vasile Emilian Cutean,
vicepreşedintele comisiei, domnul senator
Constantin Dumitru, secretarul comisiei, domnul
deputat Niculae Mircovici, domnul senator
Gheorghe David, domnul senator Ilie Petrescu,
domnul deputat Viorel Racoveanu, domnul deputat
Petru Tărniceru, domnul deputat Ioan Ţundrea şi
domnul senator Vasile Ion.
   Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul
preşedinte deputat Emilian Vasile Cutean.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
informat în legătură cu tabelele transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 spre avizare
la care s-au găsit nereguli, ca de exemplu: în
adresa înregistrată cu nr. 44/298/24.11.2005
transmisă de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
cuprinzând un număr de 36 de urmaşi de eroi-martiri,
comisia parlamentară a acordat aviz
favorabil unui număr de 3 urmaşi ai eroului-martir
Mănescu Gheorghe, iar prin altă adresă transmisă
de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 propune spre
avizare doar 2 urmaşi la acelaşi erou-martir.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a mai
informat că Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 transmite
nenumărate tabele spre reavizare. Sunt tabele
care au mai fost o dată avizate de către comisia
parlamentară şi au fost trimise din nou spre
reavizare. Printr-o altă adresă transmisă de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 la eroul-martir
Abramov Filip a transmis doar un urmaţ de erou-martir,
Abramov Claudia, şi comisia parlamentară
a avizat de fapt doi urmaşi, adică pe Abramov
Maria şi Abramov Claudia. A mai dat spre exemplu
cazul eroului-martir Boerescu Dumitru, care a
primit aviz favorabil de la comisia parlamentară
pentru 3 urmaşi, iar Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 a
transmis spre reavizare doar 2 urmaşi. Domnul
deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat că sunt
opt situaţii de acest gen.
   Domnul senator Ion Vasile a precizat că aceste
situaţii sunt de competenţa Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 şi că persoanele care intră în astfel de
situaţii sunt supuse contestaţiilor, iar Comisia
parlamentară trimite adresă către Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, atrăgând atenţia că au mai fost
avizaţi o dată.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
specificat că a trimis o adresă prin care s-au
prezentat toate erorile şi s-au transmis şi
recomandări, solicitând refacerea listelor, eliminând
persoanele care au fost deja avizate de Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989.
   Domnul senator Vasile Ion a spus că tabelele
transmise de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
către comisia parlamentară se presupune că sunt
corecte şi că întreaga responsabilitate şi-o asumă
secretarul de stat.
   În continuare s-a mai dezbătut problema acestor
erori, domnul deputat Emilian Cutean prezentând
procedura de verificare a listelor astfel: se
înregistrează adresa trimisă de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, se prezintă preşedintului comisiei
parlamentare, apoi se verifică şi se face informare.
   Această informare se prezintă în plenul comisie
parlamentare, de exemplu cei care nu au numele
corect sau care au mai fost avizaţi o dată se
extrag din listă şi rămân doar cei care n-au fost
avizaţi şi care n-au nici o problemă. Cei care n-au
nici o problemă primesc aviz favorabil, iar cei care
au probleme se trimit înapoi la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 spre rezolvare. Aşadar, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean a supus spre
aprobare ca această procedură să se respecte în
continuare.
S-a votat Ón unanimitate.
S-au mai votat în unanimitate şi listele cu eroi-martiri
transmise de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 cu adresa nr. 8.907/23.11.2005.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a luat
cuvântul şi a precizat că trebuie să se lămurească
două aspecte, şi anume: primul aspect e legat de
faptul că trebuie respectat ceea ce s-a realizat de
către comisia parlamentară din legislatura trecută
în legătură cu eliberarea certificatelor din
“Monitorul Oficial“ şi actuala comisie parlamentară
care trebuie să se sesizeze de ce Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 nu a respectat acest lucru.
   Al doilea aspect pe care l-a ridicat domnul
deputat Niculae Mircovici este legat de faptul că
există greşeli, şi aceste greşeli pot fi chiar grave
în unele cazuri, şi a dat ca exemplu o întâmplare,
un aranjament ce s-a vrut ca să-l scoată din cursa
electorală — a avut 42 de contestaţii la 42 de
tribunale din 42 de judeţe din ţară. A mers şi la
Bucureşti, şi la Suceava, şi, în concluzie, de fapt,
a fost chemat în judecată Mircovici Nicolae, iar pe
domnul deputat îl cheamă Mircovici Niculae. A
trebuit să trimită la toate cele 42 de tribunale
dovada faptului că nu există identitate de persoană
şi aşa s-a rezolvat problema. Dânsul a explicat că
în condiţiile în care se acordă nişte drepturi unor
oameni, crede că cea mai mare responsabilitate o
are secretarul de stat de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, care trebuie să dea explicaşii în faţa comisiei
parlamentare în legătură cu greşelile comise.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a menţionat că
din cauza unor astfel de greşeli persoanele
beneficiare ale Legii nr. 341 nu-şi pot obţine
drepturile cuvenite. Apoi dânsul a mai precizat că
este normal ca la Timişoara să fie acordate titlurile
până la data de 22 decembrie, acest lucru
neavând nici o legătură cu cei publicaţi în
“Monitorul Oficial“, care au un drept câştigat şi
pentru care trebuie să se emită certificatele. Şi
apoi, sigur, şi restul ţării să primească, în mod
normal, la rândul lor, certificatele.
   Domnul vicepreşedinte senator Dumitru
Constantin a menţionat că sunt inerente aceste
greşeli şi că ele vor exista şi în continuare, dar
vor fi remediate. În legătură cu Timişoara a
precizat că nu este corect să se stabilească o
ierarhie în funcţie de data şi locul începerii
Revoluţiei. Certificatele trebuie eliberate, mai ales
cele care au primit aviz favorabil.
   Domnul preşedinte deputat Emilian Vasile
Cutean a precizat că pe listele transmise de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 majoritatea
persoanelor sunt din Timişoara şi că împărţirea s-a
făcut pe asociaţii, şi nu pe oraşe, iar pe
certificatele care au fost transmise de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 nu este nici o persoană cuprinsă
în lista publicată în “Monitorul Oficial“ nr. 7/2005.
Domnul senator Dumitru Constantin a menţionat
că lista din “Monitorul Oficial“ n-a fost avizată de
actualş comisie, ci de fosta comisie, care a făcut
parte din fosta guvernare, şi a atras atenţia că nu
se poate ca legea să nu se aplice pentru că se
tot schimbă Guvernul.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a ţinut să
menţioneze, cel puţin pentru stenogramă, faptul că
dânsul, atunci când s-a referit la Timişoara, s-a
referit la etapa post ceea ce s-a publicat în
“Monitorul Oficial“, pentru că într-una dintre şedinţe
s-a discutat că se va începe cu eroii-martiri şi cu
urmaşii eroilor-martiri şi apoi se merge şi cu
Timişoara, iar ceea ce a fost publicat în “Monitorul
Oficial“ nici nu se pune în discuţie. Deci cele 1.266
de certificate trebuiau deja tipărite toate.
În încheierea lucrărilor, secretarul comisiei,
domnul deputat Niculae Mircovici, a propus pentru
şedinţa viitoare următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionari, conform
Legii nr. 341/2004;
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989;
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:43:41
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 1/C/31.I.2006
conţine 16 pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 23 – 27.01.2006
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (inclusiv
sintezele şedinţelor din zilele de 14 ∫i 21 decembrie 2005) .............. 7–16


4. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de
14 decembrie 2005, de la ora 10,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar conform Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei au fost prezenţi
9 parlamentari din totalul de 11 membri ai comisiei,
astfel: preşedintele comisiei, domnul deputat
Emilian Vasile Cutean, vicepreşedintele comisiei,
domnul senator Constantin Dumitru, secretarul
comisiei, domnul deputat Niculae Mircovici, domnul
senator Gheorghe David, domnul senator Ilie
Petrescu, domnul deputat Viorel Racoceanu,
domnul deputat Petru Tărniceru, domnul deputat
Ioan Ţundrea şi domnul senator Vasile Ion, iar
absen˛i au fost domnul senator Doru Ioan Tărăcilă
şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
   Lucrările şedinţei au fost conduse de
preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean.
   La începerea şedinţei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean a anunţat faptul că domnul secretar de
stat Morar Petrişor a fost invitat să participe la
această şedinţă, dar nu a putut veni pentru că pe
ordinea de zi a Guvernului s-a aflat discutarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind
prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor
de revoluţionar conform Legii nr. 341/2004, iar în
locul Domniei sale va veni domnul secretar general
al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   În continuare domnul deputat Emilian Vasile
Cutean a informat în legătură cu certificatele
transmise Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 şi care au fost semnate de
către comisie până în momentul de faţă. Au fost
semnate 1.920 de certificate — 294 certificate
pentru urmaşi de eroi-martiri, 520 de certificate de
Luptător Rănit în Revoluţie, 236 de certificate de
Luptător Reţinut, 25 de certificate de Luptător Rănit
şi Luptător Reţinut şi 845 de certificate de Luptător
Remarcat prin Fapte Deosebite în Revoluţia din
Decembrie 1989. Din acest punct de vedere
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 şi-a făcut datoria şi anume ca
până în data de 16 decembrie 2005 aceste
certificate să fie semnate, iar primele certificate să
fie deja înmânate începând cu zilele de
comemorare din Timişoara.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a mulţumit în
numele revoluţionarilor din Timişoara.
   Domnul senator Constantin Dumitru a specificat
că este important faptul că s-a deblocat situaţia şi
a felicitat preşedintele comisiei pentru acest lucru.
   Domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean a
menţionat faptul că n-a existat nici un fel de
blocare a situaţiei din partea Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, această blocare a fost din partea unor
indivizi de rea-credinţă care au solicitat să nu se
elibereze certificatele de revoluţionar celor cuprinşi
în lista publicată în “Monitorul Oficial“, din mai
multe motive, printre care şi acela că ei nu s-au
regăsit în acel “Monitor Oficial“ şi aşa mai departe,
dar, din fericire, acest lucru s-a deblocat şi totul
s-a terminat cu bine.
   Domnul senator Vasile Ion a specificat că de
acum încolo comisia ar trebui să se ocupe şi cu
alt fel de activităţi, pentru că dacă se limitează
doar la preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
va fi un fiasco total şi un nonsens al existenţei
acestei comisii. Domnia sa a specificat că este de
datoria comisiei să adune materiale, documente
pentru a încerca să clarifice ceea ce s-a întâmplat
în decembrie 1989. Cel puţin o parte din activitatea
comisiei, în continuare, să fie dirijată şi către
reabilitarea imaginii Revoluţiei Române, să se
discute cu istorici, cu oameni care au stat prin
arhive, oameni care au o imagine despre ceea ce
s-a întâmplat: “Nu este acelaşi lucru când spui că
în România s-a întâmplat o revoluţie în 1989 sau
când spui că au fost nişte evenimente ori a fost
o lovitură de stat...“ Din acest motiv, Domnia sa
crede că peste 4 ani această comisie va putea să
dea nişte răspunsuri şi că este de datoria comisiei
să încerce să reabiliteze revoluţionarii care au
primit de-a lungul vremii oprobriul opiniei publice.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a menţionat
că în primul rând obligaţia comisiei este de a aviza
tabelele transmise de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, de a stabili exact ce anume rămâne
să fie recunoscut de către societate şi apoi
orientarea către Legea nr. 341/2004. Domnul
deputat a specificat că Legea nr. 341/2004 trebuie
revăzută, pentru că în forma în care este acum nu
este practic o lege a recunoştinţei, ci este o lege
de protecţie socială, în sensul că există în lege o
serie de “dacă“, expresie care ar trebui eliminată,
“dacă are un anume plafon“, “dacă are sau nu
casă“, “dacă are sau nu teren“, “dacă are sau nu
mijloace de existenţă“ etc. Din punct de vedere
moral şi juridic acesta nu reprezintă un element de
expresie a recunoştinţei.
   Domnia sa a mai specificat că într-adevăr
această comisie ar trebui să fie motorul care să
realizeze stabilirea cu certitudine a ceea ce s-a
întâmplat în 1989. În acest sens ar trebui ca
începând cu luna ianuarie 2006 să se stabilească
o întâlnire cu reprezentanţii Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, să se vadă cum
anume îşi proiectează direcţia, ce au reuşit să
realizeze până în momentul de faţă şi ce program
au pe viitor, pentru ca împreună să realizeze ceea
ce trebuie pentru revoluţionari. Domnul deputat a
mai specificat că în această comisie există o
diversitate de formaţiuni politice, şi de la putere şi
din opoziţie, având posibilitatea ca, tratând cu
responsabilitate, să se elimine aspectul de privire
politică asupra acestor evenimente, pentru că,
indiferent de culoarea politică, existenţa acestor
revoluţionari a făcut posibilă scoaterea de sub
umbrela unui partid unic şi a dat posibilitatea unor
manifestări democratice.
   Domnul senator Constantin Dumitru a spus că
Legea nr. 341/2004, din punct de vedere moral,
rezolvă totuşi problema tuturor revoluţionarilor.
O dată cu această lege ei sunt recunoscuţi ca
oameni deosebiţi, cu merite deosebite în viaţa
socială din România. Domnia sa a specificat că ar
fi trebuit ca în această lege să fie menţionată şi
posibilitatea ca certificatul să aibă un însemn şi că
pe viitor ar trebui să se aibă în vedere ca acest
lucru să fie prevăzut în lege.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a arătat care
este modalitatea de rezolvare a acordării unor
însemne, specificând că se face un dosar
documentar care se trimite spre avizare la Institutul
de Heraldică, după care, în funcţie de mijloacele
materiale, se va putea realiza acest lucru. Acest
lucru nu trebuie menţionat în nici o lege, pentru
că există deja Legea heraldicii.
   Domnii senatori Constantin Dumitru şi Vasile Ion
au fost de părere că ar trebui să se realizeze
acest însemn pentru a recunoaşte mai bine un
revoluţionar şi pentru a i se acorda respectul
cuvenit.
   Domnul senator Constantin Dumitru a promis în
acest sens că se va ocupa personal de găsirea
banilor necesari pentru realizarea acestor însemne.
   În continuare, domnul senator Gheorghe David
a menţionat faptul că, într-adevăr, legea prezintă
mai mult latura de protecţie socială şi ar trebui să
se scoată mai mult în evidenţă latura cealaltă, cea
de recunoştinţă. Domnul senator a mai spus că în
funcţie de programul celor două Camere ar trebui
ca la şedinţa festivă să vorbească şi doi
reprezentanţi ai comisiei, un senator şi un deputat.
   Domnul senator Vasile Ion a specificat că în
cadrul programului vor lua cuvântul un reprezentant
din partea puterii şi un reprezentant din partea
opoziţiei şi deci este clar că nu se va putea vorbi
şi din partea Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Domnul senator Gheorghe David sugerează ca
în cadrul Biroului permanent de la Senat să se
poată da nişte declaraţii axate pe Revoluţia din
Decembrie, Domnia sa fiind de părere că ar trebui
să fie toţi solidari în zilele acestea de comemorare.
   Este un punct bun pentru comisie faptul că în
aceste zile vor fi înmânate mai multe certificate
celor îndreptăţiţi, este un semnal pozitiv pentru toţi
acei care aşteaptă aceste certificate.
   Domnul senator Constantin Dumitru este de
părere că ar trebui să se facă public acest
eveniment prin mass-media, să se dea un
comunicat de presă.
   În acest comunicat de presă domnul senator
Gheorghe David doreşte să fie arătat faptul că
membrii comisiei sunt uniţi, indiferent de culoarea
politică, şi doresc ca problemele revoluţionarilor să
fie rezolvate.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a dorit
să facă câteva comentarii referitoare la problemele
ridicate până acum în această şedinţă.
   Referitor la ceea ce a specificat domnul senator
Gheorghe David, încă din prima şedinţă a acestei
comisii, când s-a ales şi conducerea, s-a făcut
această solicitare din partea tuturor şi s-a explicat
că aici nu sunt interese politice în legătură cu
aplicarea unei legi a recuno∫ştin˛ei.
   În legătură cu problemele ridicate de domnul
senator Vasile Ion, activitatea comisiei nu ţine
numai de avizarea certificatelor, această activitate
fiind prevăzută în Legea nr. 341/2004, dar în
regulamentul de funcţionare a comisiei sunt mult
mai multe prerogative pe care aceasta le are,
inclusiv urmărirea modului de aplicare a legii,
sprijinirea revoluţionarilor în diverse situaţii, aflarea
adevărului, şi pentru că până în prezent nu au
existat certificate de revoluţionar nu s-au putut
adresa diverselor instituţii, pentru că nimeni nu a
putut beneficia de drepturile cuvenite. De-acum
încolo comisia va intra în funcţiune.
   În legătură cu aflarea adevărului, a fost o
comisie mixtă, condusă de domnul Sergiu
Nicolaescu, care a avut o astfel de activitate de
aflare a adevărului şi de anchetare a tuturor
momentelor, atât din timpul revoluţiei, cât şi
postrevoluţionare.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a propus
ca arhiva pe care a produs-o această comisie să
fie preluată şi administrată de actuala Comisie
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru,
depozit, arhivar, sigiliu, să îndeplinească toate
normele legale în vigoare. Tot în această idee s-a
înfiinţat Institutul Revoluţiei Române din Decembrie
1989, care analizează din punct de vedere istoric
toate evenimentele care s-au produs în ţară şi în
străinătate în legătură cu revoluţia. Acest institut
are trei componente — una este formată de către
revoluţionarii constituiţi în Colegiul naţional al
institutului, la acelaţi nivel există şi Consiliul
ştiinţific, format din istorici, profesori universitari,
care analizează aceste evenimente din punct de
vedere istoric. Colegiul naţional administrează
institutul, iar Consiliul ştiinţific este cel care
analizează documentele în legătură cu ceea ce
s-a întâmplat în decembrie 1989. Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
ar trebui să conlucreze cu acest institut.
   Domnul senator Gheorghe David a specificat că
ar trebui să se poarte discuţii cu reprezentanţii
acestui institut pentru a afla cât mai multe
informaţii, pentru că a fost aprobat un buget din
partea Senatului şi nu se ştie exact dacă acest
buget este suficient sau nu. Domnul deputat
Emilian Vasile Cutean a specificat că acest buget
este prevăzut în bugetul Senatului şi s-a făcut
acest lucru pentru că a fost o cerinţă a Uniunii
Europene de a nu se mai crea noi ordonatori
principali de credite. Iniţial s-a căutat o instituţie,
de exemplu Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
dar nivelul acesteia n-a fost cel oportun şi aşa s-a
hotărât ca bugetul institutului să se introducă prin
bugetul Senatului. În momentul de faţă acesta s-a
dovedit insuficient, fiind raportat la bugetul anului
trecut, acesta fiind făcut doar pe jumătate de an,
pentru că iniţial, când institutul s-a înfiinţat, la
rectificare, s-a luat jumătate din buget, pentru că
n-a funcţionat şi n-a avut nici un angajat. Acum
bugetul este făcut pentru anul viitor, fiind aprobate
24 de miliarde pe jumătate de an, deci această
Comisie parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 este singura care putea să facă
amendamente în acest sens.
   Domnul senator Ilie Petrescu a menţionat că ar
fi oportună o întâlnire cu reprezentanţii acestui
institut, mai ales acum, după 16 ani de la
Revoluţie.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
informat că pe data de 21 decembrie va fi
organizată o sesiune în legătură cu comemorarea
a 16 de ani de la Revoluţia Română, care va avea
loc într-una dintre sălile Senatului. Va fi o sesiune
ştiinţifică unde membrii Consiliului ştiinţific îşi
expun punctele de vedere şi unde sunt invitaţi şi
preşedinţi de asociaţii de revoluţionari, dar şi
revoluţionari.
   În acest sens, domnul senator Ilie Petrescu a
propus ca acea sesiune să fie mediatizată, să fie
un comunicat de presă, chiar o conferinţă de
presă.
   În legătură cu Institutul Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean a mai prezentat şi a treia componentă a
acestui institut, şi anume Consiliul administrativ,
care conduce efectiv institutul. Este vorba de
director, director adjunct, director, care are rang de
secretar de stat, director adjunct, care are rang de
subsecretar de stat, şi ceilalţi angajaţi, arhivar..., în
jur de 20 de persoane angajate. Acest institut s-a
făcut pe structura Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
cu cele două departamente mari, Colegiul şi
Consiliul, în cadrul cărora persoanele nu sunt
remunerate, remuneraţi fiind cei care lucrează
efectiv la acest institut.
   În legătură cu aspectul ridicat de domnul
deputat Niculae Mircovici referitor la Legea
nr. 341/2004, revăzută, în sensul că să se dea o
altă notă decât cea de protecţie socială, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean a precizat că în
momentul de faţă nu este oportună această
intervenţie, pentru că nu se va mai şti dacă se
mai aplică legea sau nu. Acelaşi lucru s-a
întâmplat şi cu Legea nr. 42/1990, când s-a auzit
că se va modifica. Domnia sa a mai afirmat că se
manipulează ideea conform căreia cei care
beneficiază de Legea nr. 341/2004 trebuie să fie
numai cei care au calitatea de Luptător Rănit,
Luptător Reţinut şi de urmaş de erou-martir.
   Revoluţia nu s-a făcut numai cu victime. Victimele
sunt urmarea Revoluţiei, deci Revoluţia s-a făcut de
către cetăţeni care au continuat Revoluţia, de către
cei care au dus persoane rănite la spital, cei care
au dus la morgă persoane decedate, de cei care
sunt vii, nevătămaţi, pentru că aşa le-a fost soarta.
   Altă problemă ridicată este în legătură cu
comemorarea în Parlament a 16 de ani de la
Revoluţie, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
discutat această problemă la Grupul parlamentar al
P.S.D. şi a solicitat ca în cazul în care se ţine o
şedinţă festivă să i se acorde cuvântul. Aşa cum
a specificat şi domnul senator Vasile Ion, vor fi
două luări de cuvânt din partea fiecărui grup, iar
din partea Grupului reunit al P.S.D. va lua cuvântul
domnul preşedinte Ion Iliescu, aşa că din partea
comisiei, din păcate, nu se va putea lua cuvântul.
   În legătură cu comunicatul de presă, acesta se
va întocmi chiar în data de 14 decembrie 2005 de
către Biroul tehnic al comisiei, în care se va arăta
activitatea comisiei până în momentul de faţă,
precum şi situaţia cu certificatele semnate şi
înmânate revoluţionarilor cu ocazia celor 16 ani de
la Revoluţie. În legătură cu invitaţia care trebuie
făcută reprezentanţilor Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean a subliniat problema organizatorică a
comisiei, şi anume protocolul pe care trebuia să-l
semneze cele două Camere, deci secretarul
general al Camerei şi secretarul general al
Senatului, arătând faptul că nu se poate lucra cu
doi oameni care timp de un an de zile au avut
câte 4—5 milioane pe lună şi care au stat chiar
şi până la 4 dimineaţa pentru a asigura buna
desfăşurare a comisiei. În momentul de faţă există
un singur angajat în comisie, un şef de cabinet,
iar restul sunt cu contract de colaborare valabil
doar până la 31 decembrie. Domnia sa a dat ca
exemplu alte comisii care au câte 7, 8 angajaţi, 4,
5 experţi, 4, 5 consilieri şi aşa mai departe. Acest
protocol nu s-a rezolvat nici până în prezent,
pentru că secretarul general al Senatului n-a
semnat şi nici n-a vrut să audă de această
comisie.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a făcut
apel la membrii comisiei să intervină la liderii de
grup care au influenţă asupra secretarului general
al Senatului pentru a semna sau măcar pentru a
stabili o întâlnire la care să se discute în amănunt
protocolul, în aşa fel încât să se cadă de acord.
   În continuare, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean a ţinut să remarce nota solemnă a acestei
şedinţe, o notă diferită faţă de alte şedinţe, în care
momentul comemorării a 16 ani de la Revoluţia
Română din Decembrie 1989 a făcut ca atmosfera
să fie una pozitivă, manifestându-şi dorinţa ca şi
pe viitor să se întâmple acest lucru. Apoi domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean a prezentat
Ordinul “Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989“, prevăzut la art. 3 din Legea nr. 341/2004.
   În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care
au dobândit titlul prevăzut la alin. 1 din lege,
preşedintele României poate conferi acestora
Ordinul “Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989“ în conformitate cu prevederile Legii
nr. 1/1996.
   În legătură cu un alt însemn la care s-a făcut
referire în cadrul şedinţei, acesta trebuie să fie
introdus într-un cadru legal. Se poate veni cu un
amendament la lege, un act normativ prin care să
se specifice că vor purta acest însemn numai cei
care îşi preschimbă certificatul, cei care au
calitatea respectivă.
   Domnul senator Constantin Dumitru a propus
să-l mandateze pe domnul secretar al comisiei să
vină cu o soluţie. Aşadar, s-a votat în unanimitate.
   A fost invitat secretarul general al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să prezinte tabelele care vor fi
votate în următoarea şedinţă a comisiei. Domnul
Dorel Căminescu a fost prezentat în faţa comisiei,
domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean
mulţumindu-i pentru prezenţă.
   Domnul Dorel Căminescu a anunţat că
secretarul de stat se află în şedinţa de Guvern
unde se solicită unele modificări ale Hotărârii
Guvernului nr. 1.412/ şi ale Legii nr. 341/2004
referitoare la prorogarea termenului de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar.
   Domnul Dorel Căminescu a cerut permisiunea
comisiei cu rugămintea de a aproba două liste,
una cu 58 de Luptători pentru Victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989 şi o listă cu 37 de Luptători Răniţi,
Luptători Reţinuţi şi Luptători Răniţi şi Luptători
Reţinuţi.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
specificat că, în conformitate cu Legea
nr. 341/2004, aceste liste vor fi înregistrate de
secretariatul comisiei, vor fi verificate de biroul
tehnic, după care, la prima şedinţă, vor intra în
dezbatere doar cele care nu au probleme şi care
vor fi avizate, iar cele care au probleme şi nu
întrunesc condiţiile legii se vor analiza în cadrul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, pe baza dosarelor solicitate
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. Domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean a solicitat să fie
prezentat punctul de vedere al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 în legătură cu felul cum se va
desfăşura preschimbarea şi înmânarea
certificatelor.
   Domnul Dorel Căminescu a răspuns că în
ultima perioadă s-a pus accent pe urgentarea
activităţii Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în sensul că
s-a solicitat membrilor comisiei şi în special celor
din alte ministere să accepte un program prelungit
pentru a reuşi ca în această etapă, până la
sfârşitul anului, să se elibereze cel puţin 3.000 de
certificate preschimbate, urmând ca pe viitor să se
meargă într-un ritm normal, în funcţie şi de timpul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 de a acorda avize certificatelor.
   În legătură cu contestaţiile, domnul preşedinte
Emilian Vasile Cutean a precizat că acestea se
analizează în momentul de faţă de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, ceea ce nu
este prevăzut în lege, şi că acestea ar trebui
trimise la Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989 pentru analiză.
   Domnul vicepreşedinte Constantin Dumitru a
precizat că n-ar fi aşa o mare problemă în acest
sens, Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 îşi face deja
un punct de vedere asupra contestaţiilor, pentru ca
în final să ajungă cu toate datele necesare pentru
a analiza şi a putea emite un punct de vedere din
partea comisiei. Important este să nu se
tergiverseze aceste dosare pentru mult timp.
   Domnul senator a solicitat ca ritmul activităţii de la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să fie mult
mai alert decât până acum, pentru a ajunge în
timp util la cele peste 27.000 de dosare. În ritmul
de până acum — 57 de certificate pe
săptămână — nici în anul 2014 nu se va termina
activitatea comisiei.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
specificat că, dintre cele 1.920 de certificate,
1.266 de certificate au fost verificate anul trecut,
deci practic vreo 700 de certificate sunt de anul
ăsta, ceea ce înseamnă un ritm foarte lent. Domnia
sa a precizat că nu este de acord cu prelungirea
termenului, pentru că asta înseamnă tergiversare,
într-un an de zile se puteau aduna dovezi la dosare.
   Domnul Dorel Căminescu a ţinut să precizeze că
aceste dosare s-au văzut chiar de două, trei ori,
pentru că documentele au fost insuficiente la dosar,
fapt ce a condus la situaţia prelungirii termenului.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
solicitat domnului Dorel Căminescu să anunţe
secretarul de stat cu punctele de vedere ale
membrilor comisiei şi a mulţumit pentru prezenţa
dumnealui în această şedinţă. La rândul lui,
domnul Dorel Căminescu a mulţumit comisiei
pentru sprijinul acordat.
   În încheierea şedinţei, domnul preşedinte
Emilian Vasile Cutean a mulţumit membrilor
comisiei pentru prezenţă şi a solicitat secretarului
comisiei să anunţe ordinea de zi a următoarei
şedinţe.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a propus pentru şedinţa viitoare
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionari, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Discuţii referitoare la Institutul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
4. Diverse.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Noiembrie 30, 2013, 09:46:53
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 1/C/31.I.2006
conţine 16 pagini.

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/2006/mof2_2006_01c.pdf)

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 23 – 27.01.2006
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (inclusiv
sintezele şedinţelor din zilele de 14 ∫i 21 decembrie 2005) .............. 7–16


4. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989 (continuare)

Comisia a lucrat în plen în ziua de
21 decembrie 2005, de la ora 8,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatului de revoluţionar, conform
Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
3. Diverse.
   La lucrările şedinţei au fost prezenţi
9 parlamentari, din totalul de 11 membri ai
comisiei, astfel: preşedintele comisiei, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean, vicepreşedintele
comisiei, domnul senator Constantin Dumitru,
secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, domnul senator Gheorghe David, domnul
senator Ilie Petrescu, domnul deputat Viorel
Racoceanu, domnul deputat Petru Tărniceru,
domnul deputat Ioan Ţundrea şi domnul senator
Vasile Ion, iar absenţi au fost domnul senator Doru
Ioan Tărăcilă şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
   Lucrările şedinţei au fost conduse de
preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean.
   La punctul 1 al ordinii de zi a şedinţei domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean a făcut o
informare în legătură cu listele transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
avizării. Din situaţia prezentată reiese faptul că
s-au avizat favorabil, în unanimitate, 182 de
persoane pentru preschimbarea certificatelor de
revoluţionari. Au mai fost prezentate situaţii unde
s-au găsit erori, de exemplu unele persoane au
mai fost avizate o dată de comisie, altele au fost
contestate la nivelul comisiei, urmând ca în urma
analizării dosarelor să se ia o hotărâre în cazul lor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a solicitat să
se facă o situaţie cu realizările comisiei, cu ce s-a
făcut până acum, cu situaţia persoanelor care au
fost avizate, cu situaţia certificatelor semnate şi,
eventual, să se dea şi un comunicat de presă.
   Domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean a
informat comisia că această situaţie a fost deja
realizată şi prezentată într-un comunicat de presă
chiar în ziua şedinţei de săptămâna trecută. Astfel,
un număr de 5.410 persoane propuse spre avizare
de către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru
preschimbarea certificatelor au primit aviz favorabil
din partea comisiei până în prezent. De asemenea,
au fost semnate şi ştampilate de către preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean,
toate cele 1.828 de certificate transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 care
îndeplineau condiţiile legale.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a mai
informat membrii comisiei despre o solicitare venită
din partea Biroului permanent prin care se cerea
o situaţie cu zilele în care se va lucra în perioada
vacanţei parlamentare din luna ianuarie.
   Domnul preşedinte a propus ca în perioada de
23—26 ianuarie 2005 să se lucreze pentru a aviza
ceea ce Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 trimite în
cursul lunii ianuarie 2006.
   S-a votat în unanimitate.
   Domnul senator Vasile Ion a cerut o informare
în legătură cu programul Institutului Revoluţiei din
Decembrie 1989 în această perioadă de
comemorări.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
informat comisia că s-au primit invitaţii pentru a
participa la Simpozionul ştiinţific cu tema “Revoluţia
din Decembrie 1989“, ce va avea loc în cadrul
Senatului, astăzi, 20 decembrie 2005, iar în cursul
lunii ianuarie să fie invitaţi preşedintele, directorul
general sau eventual reprezentanţii acestui institut,
pentru a avea loc discuţii în legătură cu
programele viitoare ale celor două instituţii.
   În continuarea şedinţei s-a mai discutat
problema ataşării la noul tip de certificat a unui
însemn. S-a hotărât ca acesta să nu mai fie creat,
pentru că deja va exista o insignă care este
prevăzută în Legea nr. 341/2004, este vorba de
distincţia Ordinul “Victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989“, care va fi înmânat de
preşedintele Rom‚niei.
   În încheierea şedinţei, domnul preşedinte
Emilian Vasile Cutean a mulţumit membrilor
comisiei pentru prezenţă, şi pentru că este ultima
săptămână înainte de sărbătorile de iarnă a ţinut
să le ureze “La mulţi ani!“ “Sărbători fericite!“,
“Crăciun fericit!“, “Un an bun!“, un an cu satisfacţii
atât pe plan personal, cât şi profesional.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a propus pentru şedinţa viitoare
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionari, conform
Legii nr. 341/2004;
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989;
3. Discuţii referitoare la Institutul Revoluţiei
Române din Decembrie 1989
4. Diverse.
   Comisia a lucrat în plen în zilele de 23, 24, 25
şi 26 ianuarie 2006, cu următoarea ordine de zi:
1. avizarea listelor transmise de către S.S.P.R.
în vederea preschimbării certificatului de
revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004;
2. verificarea dosarelor persoanelor care au fost
contestate;
3. răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989;
4. diverse.
   La lucrările şedinţei din data de 23 ianuarie 2006
au participat 10 parlamentari din totalul de
11 membri ai comsiei, astfel: preşedintele comisiei
deputatul Vasile Emilian Cutean, vicepreşedintele
comisiei, senatorul Constantin Dumitru, secretarul
comisiei, deputatul Niculae Mircovici, senatorul
Gheorghe David, senatorul Ilie Petrescu, deputatul
Viorel Racoveanu, senatorul Doru Ioan Tărăcilă,
deputatul Petru Tărniceru, deputatul Ioan Ţundrea
şi senatorul Vasile Ion, iar absent a fost: deputatul
Ujeniuc Dragoş.
   La lucrările şedinţei din data de 24 ianuarie 2006
au participat 9 parlamentari din totalul de
11 membri ai comisiei, astfel: preşedintele
comisiei, deputatul Vasile Emilian Cutean,
vicepreşedintele comisiei, senatorul Constantin
Dumitru, secretarul comisiei, deputatul Niculae
Mircovici, senatorul Gheorghe David, senatorul Ilie
Petrescu, senatorul Doru Ioan Tărăcilă, deputatul
Petru Tărniceru, deputatul Ioan Ţundrea şi
senatorul Vasile Ion, iar absenţi au fost: deputatul
Dragoş Ujeniuc şi deputatul Viorel Racoveanu.
   La lucrările şedinţei din data de 25 ianuarie 2006
au participat 8 parlamentari din totalul de
11 membri ai comisiei, astfel: preşedintele
comisiei, deputatul Vasile Emilian Cutean,
vicepreşedintele comisiei, senatorul Constantin
Dumitru, senatorul Gheorghe David, senatorul Ilie
Petrescu, senatorul Doru Ioan Tărăcilă, deputatul
Petru Tărniceru, deputatul Ioan Ţundrea şi
senatorul Vasile Ion, iar absenţi au fost: deputatul
Dragoş Ujeniuc, secretarul comisiei, deputatul
Niculae Mircovici şi deputatul Viorel Racoveanu.
La lucrările şedinţei din data de 26 ianuarie 2006
au participat 9 parlamentari din totalul de
11 membri ai comisiei, astfel: preşedintele comisiei,
deputatul Vasile Emilian Cutean, vicepreşedintele
comisiei, senatorul Constantin Dumitru, secretarul
comisiei, deputatul Nicolae Mircovici, senatorul
Gheorghe David, senatorul Ilie Petrescu, senatorul
Doru Ioan Tărăcilă, deputatul Petru Tărniceru,
deputatul Ioan Ţundrea şi senatorul Vasile Ion, iar
absenţi au fost: deputatul Dragoş Ujeniuc şi
deputatul Viorel Racoveanu.
   La lucrările şedinţele din data de 23 şi
24 ianuarie 2006 a participat şi domnul secretar
de stat Petrişor Morar, care a adus şi prezentat
dosarele persoanelor contestate la nivelul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Şedinţele au fost conduse de domnul preşedinte
deputat Vasile Emilian Cutean.
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a discutat
avizarea listelor transmise de către Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 pentru preschimbarea
certificatelor de revoluţionari.
   La lista transmisă cu adresa înregistrată sub
nr. 44/14/19.01.2006 care cuprinde un număr de
50 de persoane dintre care un erou-martir,
3 urmaşi de erou-martir şi 46 de Luptători pentru
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989: 2 Luptători
Răniţi, un Luptător Rănit şi Reţinut, 3 Luptători
Reţinuţi şi 40 de Luptători Remarcaţi prin Fapte
Deosebite, s-au constatat următoarele: din lista cu
cele 46 de persoane propuse spre avizare, sunt
numai 40 de persoane, lipsind poziţiile 15, 16, 37,
38, 42, 43. Din lista cu cei 46 de Luptători pentru
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, sunt
6 persoane care sunt contestate la nivelul Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, există suspiciuni sau dosarele acestora au
fost solicitate prin sondaj, şi anume:
— Suătean Gheorghe, poziţia 21 din listă;
— Demeni Vasile, poziţia 22 din listă;
— Iurean Ion Alexandru, poziţia 23 din listă;
— Bucoş Liviu Jean, poziţia 31 din listă;
— Nicoară Ion Alexandru, poziţia 32 din listă;
— Mureşan Ion Alexandru, poziţia 35 din listă.
   La poziţia 2 din listă se află Şişca Gabriel,
pentru care s-a tipărit certificatul, dar care nu a
primit avizul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989. Certificatul a
fost reţinut până la acordarea avizului.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a propus membrilor Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
avizarea listei mai sus menţionate fără persoanele
contestate şi solicitarea dosarelor acestor persoane
pentru a fi verificate de către membrii comisiei.
   S-a votat în unanimitate.
   Lista cu certificate transmisă de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
semnării şi ştampilării acestora de către
preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, având numărul
de înregistrare 44/11/11.01.2006, a fost verificată
şi s-au constat următoarele:
— se regăsesc persoane care sunt contestate
şi asupra cărora planează suspiciuni sau îndoieli
în legătură cu calitatea de revoluţionar, persoane
care au apărut în presă, scandaluri, şi anume:
— Alămurean Pompiliu Viorel, poziaţia 4 din
listă;
— Schmutzer Rudolf, poziţia 55 din listă;
— Blaga Vasile, poziţia 8 din listă;
— Dincă Mihalache, poziţia 22 din listă;
— Filimon Octavian, poziţia 27 din listă.
   Preşedintele comisiei domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a propus reţinerea certificatelor
acestor persoane şi solicitarea dosarelor pentru a
fi verificate de către membrii Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   S-a votat în unanimitate.
   S-au găsit şi erori în cadrul listei — la poziţia
6 din lista cu urmaşii de eroi-martir se află
Baldovin Gheorghe, iar pe certificat apare poza
unei femei, şi la poziţia 26 din lista cu Luptătorii
Remarcaţi se află Fara Sonia Aurica, iar pe
certificat apare poza unui bărbat.
   Preşedintele comisiei a propus restituirea
acestor certificate nesemnate, pentru a fi
îndreptate erorile materiale constatate.
   S-a votat în unanimitate.
2. La punctul 2 de pe ordinea de zi domnul
preşedinte, deputat Vasile Emilian Cutean, a
prezentat comisiei o listă cu 43 de dosare pentru
a fi analizate şi verificate. Aceste dosare au fost
solicitate deoarece există persoane care sunt
contestate şi persoane asupra cărora planează
suspiciuni, persoane care au fost implicate în
scandaluri de presă ce ţin de calitatea de
revoluţionar. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989 a mai solicitat şi alte dosare,
prin sondaj, pentru a se verifica modul de lucru şi
activitatea Comisiei de verificare constituite la
nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Conform listei au fost discutate şi analizate
dosarele următoarelor persoane care au fost
propuse pentru a se vota, astfel:
— Niţă Mihai, Stanciu Dragoş, Nicolaescu
Lucian, Iordache Dumitru Daniel, Dumitru Costel,
Coltor Aurel, Bologa Ioan, Vişan Doru, Iacob
Marius Florin, Pop Ioan, Niţă Nicolae Tudor, Popa
Ştefan, Mardare Vasile — s-a propus validarea
dosarelor;
— Dorin Lazăr Maior — s-a propus ca
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să aducă
dosarele celor 3 persoane care au dat declaraţii
pentru susţinerea calităţii de revoluţionar a
acestuia şi amânarea verificării acestor dosare
pentru următoarea şedinţă a Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989;
   În cazul domnului Şepeţan Drăgan, Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a adus dosarul fără a fi solicitat
de către Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989.
   Domnul secretar de stat Petrişor Morar a
menţionat că în cazul dosarului domnului Şepeţan
Drăgan, care a fost avizat de comisia al cărui
secretar de stat a fost domnul Vasile Emilian
Cutean, astăzi acest dosar nu îndepline∫te
condiţiile necesare pentru a primi avizul.
   Domnul preşedinte, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a atras atenţia asupra faptului că domnul
secretar de stat Petrişor Morar face nişte afirmaţii
în dialog cu alte asociaţii de revoluţionari prin care
aduce atingere persoanei sale prin faptul că
acreditează ideea că multe dosare avizate în
perioada în care a deţinut funcţia de secretar de
stat nu ar îndeplini condiţiile legale prevăzute de
lege. A menţionat faptul că dosarele verificate în
acea perioadă au îndeplinit condiţiile prevăzute de
lege. Ele au fost introduse în cutii şi sigilate, iar
desigilarea lor, dacă a fost făcută fără un
proces-verbal de desigilare, intră în răspunderea
celui care şi-a asumat-o.
   În replică, domnul secretar de stat Petrişor
Morar a spus că este o afirmaţie gravă şi a propus
să se lămurească această problemă cu fostul
secretar de stat Adrian Sanda, pentru că aceste
cutii sigilate nu le-a preluat cu proces-verbal.
   Domnul Petrişor Morar susţine că au fost desigilate
doar câteva, în mod special, atunci când anumite
persoane au venit şi au cerut să aibă acces la
acestea (a menţionat aceste persoane).
   Domnul preşedinte, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a precizat încă o dată faptul că nu avea
nimeni dreptul să desigileze cutiile cu dosarele
persoanelor cuprinse în lista publicată în “Monitorul
Oficial“ decât în situaţia în care erau contestaţii la
adresa acestora şi în situaţia în care se încheia
un proces-verbal pentru desigilare, iar accesul era
obligatoriu numai la dosarul celui contestat. Cu
atât mai mult, în situaţia în care aceste cutii erau
desigilate, secretarul de stat avea obligaţia să
asigure integritatea şi siguranţa conţinutului
acestora.
   Aşadar, cei care au desigilat şi au manipulat
aceste cutii şi dosare îşi asumă întreaga
răspundere întrucât dosarele, în momentul părăsirii
postului de către secretarul de stat din acea
perioadă (domnul Vasile Emilian Cutean), erau
întocmite corect şi conţineau toate elementele
prevăzute de Legea nr. 341/2004.
   În continuare s-a trecut la verificarea şi analiza
celorlalte dosare, luându-se următoarele hotărâri:
— Alămureanu Pompiliu, Drăgulin Ilie, Sin
Mihai, Şeptilici Liviu Gheorghiu, Petre Aurel
(născut pe 2.03.1958, fiul lui Ilie şi Constantina),
Petre Aurel (din Constanţa, fiul lui Ion şi Ştefana),
Petre Aurel (fiul lui Gheorghe şi Maria), Curuţiu
Ioan Doru, Niţă Nicolae, Zăgrean Iosif, Scutelnicu
Dorin, Blaga Vasile, Filimon Octavian — s-a
propus validarea dosarelor;
— Neagu Gheorghe — s-a propus completarea
dosarului.
— Badea Ion, Marton Irina, Sucuturdean
Nicolae, Marin Constantin, Ionescu Constantin,
Ra˛iu Gheorghe, Petre Aurel (fiul lui Ioan şi Maria),
Gavrea Ioana, Fesan Nicolae — s-a propus
completarea dosarelor;
— Suceavă Ion — s-a propus să fie invitat la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi să declare
ce a făcut în timpul revoluţiei;
— Gheorghiu Petrică — s-a propus de către
domnul senator Constantin Dumitru înfiinţarea unei
comisii mixte Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 —
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru verificarea acestui caz şi
s-a votat ca acest lucru să se stabilească în
următoarea şedinţă:
— Dincă Mihalache — s-a propus amânarea
eliberării certificatului până la clarificarea situaţiei şi
să se aduc„ documentele în original aflate la
dosar;
— Schmutzer Rudolf — s-a propus să se
prezinte în faţa Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 cu toate
documentele în original aflate la dosar.
   Preşedintele comisiei a supus la vot toate
propunerile menţionate aşa cum au fost ele
formulate pentru fiecare caz în parte, membrii
comisiei votând în unanimitate.
   La dosarul domnului Neagu Gheorghe s-a votat
cu 9 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi cu o
abţinere, a domnului preşedinte Vasile Emilian
Cutean, care a explicat votul prin faptul că acest
dosar a fost luat dintr-o cutie sigilată şi adus în
faţa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 fără nici un proces-verbal de
desigilare, susţinându-se că acest dosar este
incomplet, cu toate că el a fost verificat la timpul
respectiv de cele două comisii care au constatat
că dosarul era complet.
   Cu această ocazie, domnul preşedinte Vasile
Emilian Cutean a solicitat biroului tehnic al comisiei
să transmită o adresă către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 prin care solicită ca membrii Comisiei de
verificare a S.S.P.R.-ului să vină în faţa Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
pentru a-i întreba dacă s-a făcut proces-verbal şi
dacă s-au sigilat acele cutii sau nu şi de către
cine, pentru că domnul secretar de stat Petrişor
Morar nu are cunoştinţă că acele cutii erau sigilate.
   În continuare, domnul deputat Niculae Mircovici
i-a solicitat secretarului de stat să-i explice de ce
militarii care au participat la revoluţie nu
primesc certificate. Domnul secretar de stat i-a
răspuns că există o adresă (Ónregistrată sub
nr. 44/296/6.12.2004) transmisă către Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 de fostul preşedinte al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, domnul Sergiu Nicolaescu, în legătură cu
implicarea cadrelor militare în Revoluţia Română
din Decembrie 1989, recomandând ca, până la
clarificarea deplină a situaţiei fiecărei persoane din
această categorie de posesori de certificate, să
valideze preschimbarea certificatului de
revoluţionar numai pentru cadrele implicate în
desfăşurarea unor momente-cheie ale revoluţiei, în
care militarii au avut un rol indubitabil, clar şi
deosebit pentru asigurarea victoriei revoluţiei.
   Preşedintele comisiei Vasile Emilian Cutean a
explicat faptul că prin acea adresă nu se interzice
eliberarea certificatelor militarilor şi a menţionat ca
acest lucru să se facă după o atentă verificare. În
concluzie, cei de faţă au fost de acord că nu există
nici o îngrădire în eliberarea certificatelor militarilor
care au participat şi care au avut un rol indubitabil
în Revoluţia Română din Decembrie 1989.
   După toate cele discutate în cadrul şedinţelor,
preşedintele comisiei a întrebat dacă mai sunt de
clarificat şi alte aspecte sau dacă cineva mai are
ceva de adăugat la ceea ce s-a discutat până
acum.
   Fără alte intervenţii din partea celor prezenţi,
preşedintele comisiei, domnul Vasile Emilian
Cutean, a mulţumit pentru participare şi a solicitat
secretarului comisiei să propună ordinea de zi
pentru următoarea şedinţă.
   În încheierea lucrărilor, secretarul comisiei,
deputatul Niculae Mircovici, a propus pentru
şedinţa viitoare următoarea ordine de zi:
1. avizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
preschimbării certificatelor de revoluţionari, conform
Legii nr. 341/2004;
2. răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989;
3. diverse.

PREŞEDINTE,
deputat Emilian Vasile Cutean


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: alexpress1 din Februarie 12, 2014, 16:41:23
PE SURSE: SCHIMBARI DE ULTIMA ORA LA SSPR!!!!
1. SOCACIU PLEACA LA CHISINAU LA ICR DE ACOLO
2. A FOST INAINTATA PROPUNEREA DE NUMIRE A LUI CODRIN STEFANESCU IN FUNCTIA DE SS AL SSPR

TOT PE SURSE SS PLEACA CA CONSILIER LA CASA ALBA IAR TOT PE SURSE NOUL SS AL SSPR VA FI TEODOR MARIES  ;D ;D ;D

Wawwwww. Daca vine Doru ,anseamna ca de la anul luam indemniztiaaaaa . Traiascaaaaaaaaaaa . :)))))))))))))))))))
El ti-a taiat indemnizatia, prostule. Obs ca n-ai scapat ocazia sa-i dai o limba lui Ma-lesi. Asa e uni, cand aud de un pedlizd, saliveaza si le iese limba de un cot.
Bambiliciule, esti beat????
Sau nu mai recunosti emo din script .
Unde puii mei vezi tu ca dau limbi la curu lui maries???
Lasa daracu bautura ca ti se atrofiaza nervu vederii . Puii mei . :))))))))AIA CARE DAU LIMBI SE NUMESC LIMBISTI, NU LINGVISTI....


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 16, 2014, 15:30:09
Sursa sintezelor Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989 postate la acest subiect are interdicţie pentru a fi accesată. Dacă nu aţi downloadat aceste sinteze...

Site-ul www.kurtyan.org (http://www.kurtyan.org) a fost suspendat, pentru că:

"Alberto Kurtyan: „Legile Romaniei sunt create de cetatenii Romaniei iar acestia sunt si proprietarii acestor legi. Legile nu pot fi protejate prin copyright si nici formatul in care au fost publicate originar (Monitorul Oficial). Monitorul Oficial este document public din 1832 si nu poate fi vreodata protejat in forma originara, nici in 1998 (Legea 202) nici prin vreo alta lege, nici retroactiv si nici pentru viitor. Bineinteles ca nu regret «fapta», nu am de gand sa ma opresc din publicarea Monitorului Oficial si astept ca Justitia Romana sa ma azvarle in puscarie”."

http://www.infolegal.ro/alberto-kurtyan-sanctionat-pentru-publicarea-legilor-romaniei/2011/08/01/
 (http://www.infolegal.ro/alberto-kurtyan-sanctionat-pentru-publicarea-legilor-romaniei/2011/08/01/)
http://www.luju.ro/dezvaluiri/anchete/monitorul-oficial-s-a-pus-stapan-pe-legislatia-romaniei-si-a-inregistrat-produsul-la-osim-si-face-plangeri-pentru-incalcarea-drepturilor-de-autor-impotriva-celor-care-publica-pe-site-uri-monitoarele-oficiale-parchetele-ii-tin-isonul
 (http://www.luju.ro/dezvaluiri/anchete/monitorul-oficial-s-a-pus-stapan-pe-legislatia-romaniei-si-a-inregistrat-produsul-la-osim-si-face-plangeri-pentru-incalcarea-drepturilor-de-autor-impotriva-celor-care-publica-pe-site-uri-monitoarele-oficiale-parchetele-ii-tin-isonul)
http://ditoatepentrutotzi.blogspot.ro/2012/05/monitorul-oficial-este-liber-pentru.html (http://ditoatepentrutotzi.blogspot.ro/2012/05/monitorul-oficial-este-liber-pentru.html)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 16, 2014, 16:26:38
http://www.legi-internet.ro/jurisprudenta-it-romania/decizii-it/proprietate-intelectuala-drept-de-autor/drept-de-autor-drepturi-conexe-drepturi-sui-generic-asupra-bazelor-de-date-texte-legislative.html


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:30:44
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 29 septembrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 33/C/9.X.2004


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1511654_246535082194743_1444290686_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1511654_246535082194743_1444290686_n.jpg)

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1509845_246535132194738_1546297928_n.jpg (https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1509845_246535132194738_1546297928_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1911719_246535175528067_651900505_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1911719_246535175528067_651900505_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1511654_246535082194743_1444290686_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1509845_246535132194738_1546297928_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1911719_246535175528067_651900505_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:36:58
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 5 octombrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 34/C/16.X.2004


https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1897892_246565072191744_1543029432_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1897892_246565072191744_1543029432_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1780652_246565132191738_578978404_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1780652_246565132191738_578978404_n.jpg)
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1794769_246565192191732_562038160_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1794769_246565192191732_562038160_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1662336_246565248858393_1131539597_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1662336_246565248858393_1131539597_n.jpg)


(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1897892_246565072191744_1543029432_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1780652_246565132191738_578978404_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1794769_246565192191732_562038160_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1662336_246565248858393_1131539597_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:42:54
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
12 octombrie 2004 şi
19 octombrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 36/C/23.X.2004

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1510589_246749482173303_254716861_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1510589_246749482173303_254716861_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1901299_246749535506631_1418228739_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1901299_246749535506631_1418228739_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1796640_246749572173294_349074247_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1796640_246749572173294_349074247_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1662016_246749605506624_135823512_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1662016_246749605506624_135823512_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1800216_246749638839954_1914394981_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1800216_246749638839954_1914394981_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1510589_246749482173303_254716861_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1901299_246749535506631_1418228739_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1796640_246749572173294_349074247_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1662016_246749605506624_135823512_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1800216_246749638839954_1914394981_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:49:00
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 26 octombrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 38/C/12.XI.2004

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1017564_246752935506291_639602539_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1017564_246752935506291_639602539_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1897711_246752962172955_1399332689_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1897711_246752962172955_1399332689_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1618590_246752998839618_1143223004_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1618590_246752998839618_1143223004_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782128_246753032172948_1499074784_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782128_246753032172948_1499074784_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1797428_246753058839612_1175437324_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1797428_246753058839612_1175437324_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1017564_246752935506291_639602539_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1897711_246752962172955_1399332689_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1618590_246752998839618_1143223004_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782128_246753032172948_1499074784_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1797428_246753058839612_1175437324_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:52:27
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 2 noiembrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 40/C/25.XI.2004


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1912291_246755048839413_2038111314_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1912291_246755048839413_2038111314_n.jpg)

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/l/t1/1779917_246755105506074_1547646999_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/l/t1/1779917_246755105506074_1547646999_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1499587_246755162172735_823335576_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1499587_246755162172735_823335576_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1794598_246755195506065_678504029_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1794598_246755195506065_678504029_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1912291_246755048839413_2038111314_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/l/t1/1779917_246755105506074_1547646999_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1499587_246755162172735_823335576_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1794598_246755195506065_678504029_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:55:13
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23 noiembrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 41/C/30.XI.2004


https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1962727_246756712172580_2122585625_n.jpg
 (https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1962727_246756712172580_2122585625_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1904080_246756762172575_1802664721_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1904080_246756762172575_1802664721_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/15101_246756795505905_1749889200_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/15101_246756795505905_1749889200_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1661512_246756842172567_1335657571_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1661512_246756842172567_1335657571_n.jpg)


(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1962727_246756712172580_2122585625_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1904080_246756762172575_1802664721_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/15101_246756795505905_1749889200_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1661512_246756842172567_1335657571_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 00:58:44
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
30 noiembrie 2004, 2 decembrie 2004 şi
7 decembrie 2004

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 43/C/17.XII.2004


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1958338_246759372172314_1743386480_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1958338_246759372172314_1743386480_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610094_246759402172311_625237556_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610094_246759402172311_625237556_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888625_246759445505640_522008100_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888625_246759445505640_522008100_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012044_246759492172302_862738770_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012044_246759492172302_862738770_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1958338_246759372172314_1743386480_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610094_246759402172311_625237556_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888625_246759445505640_522008100_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012044_246759492172302_862738770_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:01:07
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 9 martie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 8/C/15.III.2005


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1926691_246855068829411_1216172290_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1926691_246855068829411_1216172290_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1908248_246855102162741_1325475722_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1908248_246855102162741_1325475722_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1922010_246855122162739_370372974_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1922010_246855122162739_370372974_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1926691_246855068829411_1216172290_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1908248_246855102162741_1325475722_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1922010_246855122162739_370372974_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:04:07
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
15 martie 2005 şi 16 martie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 9/C/29.III.2005


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1959870_246871218827796_727639950_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1959870_246871218827796_727639950_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1610053_246871252161126_1507489_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1610053_246871252161126_1507489_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1619452_246871268827791_894120490_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1619452_246871268827791_894120490_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1618575_246871308827787_1080179512_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1618575_246871308827787_1080179512_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1959870_246871218827796_727639950_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1610053_246871252161126_1507489_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1619452_246871268827791_894120490_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1618575_246871308827787_1080179512_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:06:40
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22 martie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 10/C/29.III.2005


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1654384_246872382161013_2128570483_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1654384_246872382161013_2128570483_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922253_246872428827675_974896309_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922253_246872428827675_974896309_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1958373_246872462161005_1610489013_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1958373_246872462161005_1610489013_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794617_246872498827668_458851295_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794617_246872498827668_458851295_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1654384_246872382161013_2128570483_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922253_246872428827675_974896309_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1958373_246872462161005_1610489013_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794617_246872498827668_458851295_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:09:02
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 30 martie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 11/C/5.IV.2005


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1016338_246876112160640_502585041_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1016338_246876112160640_502585041_n.jpg)

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1926816_246876182160633_49199180_n.jpg
 (https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1926816_246876182160633_49199180_n.jpg)
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1010775_246876332160618_7111945_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1010775_246876332160618_7111945_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1891239_246876405493944_583751176_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1891239_246876405493944_583751176_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1016338_246876112160640_502585041_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/l/t1/1926816_246876182160633_49199180_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1010775_246876332160618_7111945_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1891239_246876405493944_583751176_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1891239_246876405493944_583751176_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:11:47
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 5 aprilie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 12/C/12.IV.2005


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1798777_246878285493756_2137435536_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1798777_246878285493756_2137435536_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888521_246878328827085_968424128_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888521_246878328827085_968424128_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1796427_246878362160415_1577286966_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1796427_246878362160415_1577286966_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1798777_246878285493756_2137435536_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888521_246878328827085_968424128_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1796427_246878362160415_1577286966_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:15:55
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12 aprilie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 13/C/19.IV.2005


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1964960_246880115493573_1497384819_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1964960_246880115493573_1497384819_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794718_246880208826897_1235515739_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794718_246880208826897_1235515739_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1920143_246880265493558_1579291767_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1920143_246880265493558_1579291767_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779761_246880495493535_2075998601_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779761_246880495493535_2075998601_n.jpg)

(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1964960_246880115493573_1497384819_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794718_246880208826897_1235515739_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1920143_246880265493558_1579291767_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779761_246880495493535_2075998601_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:18:40
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 4 mai 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 16/C/10.V.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1958146_246881975493387_2072397679_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1958146_246881975493387_2072397679_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010781_246882018826716_264009685_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010781_246882018826716_264009685_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794813_246882195493365_550231107_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794813_246882195493365_550231107_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1958146_246881975493387_2072397679_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010781_246882018826716_264009685_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794813_246882195493365_550231107_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:22:13
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10 mai 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 17/C/17.V.2005


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1896759_246887048826213_329709188_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1896759_246887048826213_329709188_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1794683_246887092159542_965468223_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1794683_246887092159542_965468223_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1904223_246887108826207_731623787_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1904223_246887108826207_731623787_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1896759_246887048826213_329709188_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1794683_246887092159542_965468223_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1904223_246887108826207_731623787_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:25:03
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18 mai 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 18/C/24.V.2005

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1619141_246888732159378_420793210_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1619141_246888732159378_420793210_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1621706_246888772159374_1065976879_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1621706_246888772159374_1065976879_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794602_246888828826035_540129658_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794602_246888828826035_540129658_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620706_246888855492699_1182568589_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620706_246888855492699_1182568589_n.jpg)

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1619141_246888732159378_420793210_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1621706_246888772159374_1065976879_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1794602_246888828826035_540129658_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620706_246888855492699_1182568589_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:27:54
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25 mai 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 19/C/31.V.2005


https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1509017_246889935492591_2133314790_n.jpg (https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1509017_246889935492591_2133314790_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1613782_246889962159255_1642915801_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1613782_246889962159255_1642915801_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1604676_246889998825918_839229532_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1604676_246889998825918_839229532_n.jpg)


(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1509017_246889935492591_2133314790_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1613782_246889962159255_1642915801_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1604676_246889998825918_839229532_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:29:37
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31 mai 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 20/C/7.VI.2005


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620980_246894395492145_1270271531_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620980_246894395492145_1270271531_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1962849_246894428825475_1054661455_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1962849_246894428825475_1054661455_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620980_246894395492145_1270271531_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1962849_246894428825475_1054661455_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 14:32:50
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14 iunie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 22/C/21.VI.2005


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1656192_246895875491997_928616052_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1656192_246895875491997_928616052_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1604436_246895905491994_1243351766_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1604436_246895905491994_1243351766_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1013307_246895932158658_2084977356_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1013307_246895932158658_2084977356_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1656192_246895875491997_928616052_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1604436_246895905491994_1243351766_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1013307_246895932158658_2084977356_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:37:59
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 21 iunie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 23/C/28.VI.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc3/t1/1900049_246982655483319_1407397304_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc3/t1/1900049_246982655483319_1407397304_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1010102_246982702149981_69460694_n.jpg
 (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1010102_246982702149981_69460694_n.jpg)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1925250_246982775483307_1232566431_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1925250_246982775483307_1232566431_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1911671_246982892149962_209813495_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1911671_246982892149962_209813495_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1900049_246982655483319_1407397304_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010102_246982702149981_69460694_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1925250_246982775483307_1232566431_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1911671_246982892149962_209813495_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:42:16
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28 iunie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 24/C/5.VII.2005


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1620624_246985298816388_510003073_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1620624_246985298816388_510003073_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1507914_246985348816383_76597514_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1507914_246985348816383_76597514_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc3/t1/992977_246985435483041_1658780926_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc3/t1/992977_246985435483041_1658780926_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash4/t1/484894_246985505483034_1902556352_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash4/t1/484894_246985505483034_1902556352_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1621710_246985555483029_1363364769_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1621710_246985555483029_1363364769_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1620624_246985298816388_510003073_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1507914_246985348816383_76597514_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/992977_246985435483041_1658780926_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/484894_246985505483034_1902556352_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1621710_246985555483029_1363364769_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:47:00
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
5 iulie 2005, 6 iulie 2005,
7 iulie 2005 şi 8 iulie 2005


Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 25/C/12.VII.2005


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1780749_246991782149073_350580524_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1780749_246991782149073_350580524_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1794816_246991812149070_341076671_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1794816_246991812149070_341076671_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1959870_246991908815727_87847388_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1959870_246991908815727_87847388_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1507822_246991962149055_1816207241_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1507822_246991962149055_1816207241_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1891163_246992005482384_1965012199_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1891163_246992005482384_1965012199_n.jpg)

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-
prn2/l/t1/1623686_246992058815712_183488543_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-
prn2/l/t1/1623686_246992058815712_183488543_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1780749_246991782149073_350580524_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1794816_246991812149070_341076671_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1959870_246991908815727_87847388_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1507822_246991962149055_1816207241_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1891163_246992005482384_1965012199_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/l/t1/1623686_246992058815712_183488543_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:48:57
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
22 august 2005, 23 august 2005,
24 august 2005 şi 25 august 2005


Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 28/C/6.IX.2005


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/935180_246994995482085_1425801062_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/935180_246994995482085_1425801062_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1654348_246995052148746_1292161024_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1654348_246995052148746_1292161024_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/935180_246994995482085_1425801062_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1654348_246995052148746_1292161024_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:51:45
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 6.09.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 29/C/13.IX.2005


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn1/t1/16657_246996582148593_340236148_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn1/t1/16657_246996582148593_340236148_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn1/t1/1922380_246996612148590_1647455679_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn1/t1/1922380_246996612148590_1647455679_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1897748_246996655481919_1857141186_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1897748_246996655481919_1857141186_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1653689_246996688815249_1829910779_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1653689_246996688815249_1829910779_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/16657_246996582148593_340236148_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1922380_246996612148590_1647455679_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1897748_246996655481919_1857141186_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1653689_246996688815249_1829910779_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 19:54:39
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 13 septembrie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 30/C/20.IX.2005

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1932420_246998168815101_257264164_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
frc1/t1/1932420_246998168815101_257264164_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1888580_246998262148425_867265229_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/t1/1888580_246998262148425_867265229_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1780774_246998338815084_1106784243_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1780774_246998338815084_1106784243_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1922294_246998392148412_838641859_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn2/t1/1922294_246998392148412_838641859_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1932420_246998168815101_257264164_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888580_246998262148425_867265229_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1780774_246998338815084_1106784243_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1922294_246998392148412_838641859_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 20:15:38
Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 23/C/28.VI.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1900049_246982655483319_1407397304_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1900049_246982655483319_1407397304_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010102_246982702149981_69460694_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1010102_246982702149981_69460694_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1925250_246982775483307_1232566431_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1925250_246982775483307_1232566431_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1911671_246982892149962_209813495_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1911671_246982892149962_209813495_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 17, 2014, 22:03:00
În adresa link-urilor postate la:

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151146#msg151146 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151146#msg151146)
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151147#msg151147 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151147#msg151147)
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151148#msg151148 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151148#msg151148)
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151149#msg151149 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151149#msg151149)
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151150#msg151150 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151150#msg151150)
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151151#msg151151 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg151151#msg151151)

apare o eroare, exemplu:


(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1798597_247050502143201_108298601_n.jpg)

Se elimină această eroare:

(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1779232_247050542143197_690625607_n.jpg)

Se selectează textul adresei(link):

(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1653375_247050578809860_1984453547_n.jpg)

Şi se apasă tasta Enter. Astfel va fi vizualizată imaginea.

Se repetă procedura pentru celelalte adrese(link).


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 09:32:23
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22.09.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 31/C/27.IX.2005


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/15113_247255358789382_125324681_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/15113_247255358789382_125324681_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1925274_247255385456046_1352318091_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1925274_247255385456046_1352318091_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012276_247255412122710_1438407150_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012276_247255412122710_1438407150_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/15113_247255358789382_125324681_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1925274_247255385456046_1352318091_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012276_247255412122710_1438407150_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 10:32:29
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28 septembrie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 32/C/4.X.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779889_247263928788525_1719589961_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779889_247263928788525_1719589961_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1782050_247263955455189_1267316379_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1782050_247263955455189_1267316379_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1004954_247264012121850_581089061_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1004954_247264012121850_581089061_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1902897_247264045455180_997660151_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1902897_247264045455180_997660151_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1779889_247263928788525_1719589961_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1782050_247263955455189_1267316379_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1004954_247264012121850_581089061_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1902897_247264045455180_997660151_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 12:46:04
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 6.10.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 33/C/11.X.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1920065_247289458785972_1053049307_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1920065_247289458785972_1053049307_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1948110_247289582119293_1156757709_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1948110_247289582119293_1156757709_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610104_247289772119274_1888287078_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610104_247289772119274_1888287078_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1891259_247289898785928_2145631919_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1891259_247289898785928_2145631919_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1623637_247290145452570_206145672_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1623637_247290145452570_206145672_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1899942_247290412119210_1508473923_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1899942_247290412119210_1508473923_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1900166_247290622119189_1331095867_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1900166_247290622119189_1331095867_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1920065_247289458785972_1053049307_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1948110_247289582119293_1156757709_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1610104_247289772119274_1888287078_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1891259_247289898785928_2145631919_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1623637_247290145452570_206145672_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1899942_247290412119210_1508473923_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1900166_247290622119189_1331095867_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 14:46:36
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 13.10.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 34/C/18.X.2005


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1655841_247327395448845_553256024_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1655841_247327395448845_553256024_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782028_247327452115506_1500986095_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782028_247327452115506_1500986095_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1499619_247327488782169_1954605692_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1499619_247327488782169_1954605692_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1621718_247327525448832_1607879560_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1621718_247327525448832_1607879560_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932390_247327572115494_239726540_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932390_247327572115494_239726540_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1655841_247327395448845_553256024_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1782028_247327452115506_1500986095_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1499619_247327488782169_1954605692_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1621718_247327525448832_1607879560_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932390_247327572115494_239726540_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 15:56:16
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 20.10.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 35/C/25.X.2005


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898290_247342048780713_146889534_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898290_247342048780713_146889534_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1907579_247342082114043_15887921_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1907579_247342082114043_15887921_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1911777_247342122114039_1312409673_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1911777_247342122114039_1312409673_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1969221_247342162114035_1538575027_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1969221_247342162114035_1538575027_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1901241_247342208780697_1249654927_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1901241_247342208780697_1249654927_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898290_247342048780713_146889534_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1907579_247342082114043_15887921_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1911777_247342122114039_1312409673_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1969221_247342162114035_1538575027_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1901241_247342208780697_1249654927_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 16:06:54
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25 octombrie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 36/C/1.XI.2005


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888551_247345188780399_1307712787_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888551_247345188780399_1307712787_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898208_247345278780390_1188044073_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898208_247345278780390_1188044073_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1896894_247345298780388_651589117_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1896894_247345298780388_651589117_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922486_247345325447052_1764988008_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922486_247345325447052_1764988008_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888551_247345188780399_1307712787_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1898208_247345278780390_1188044073_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1896894_247345298780388_651589117_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922486_247345325447052_1764988008_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 16:26:13
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢELOR DIN DATA DE
2 noiembrie 2005 şi 9 noiembrie 2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 38/C/15.XI.2005


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/400639_247351102113141_1047763712_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/400639_247351102113141_1047763712_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1947719_247351135446471_2000236842_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1947719_247351135446471_2000236842_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1899880_247351198779798_2036421028_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1899880_247351198779798_2036421028_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/10743_247351238779794_1004629680_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/10743_247351238779794_1004629680_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932203_247351292113122_904138129_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932203_247351292113122_904138129_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1908222_247351352113116_771937822_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1908222_247351352113116_771937822_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1653595_247351405446444_1151421377_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1653595_247351405446444_1151421377_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1920379_247351458779772_1456123780_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1920379_247351458779772_1456123780_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1920066_247351532113098_1754647815_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1920066_247351532113098_1754647815_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/400639_247351102113141_1047763712_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1947719_247351135446471_2000236842_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1899880_247351198779798_2036421028_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/10743_247351238779794_1004629680_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1932203_247351292113122_904138129_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1908222_247351352113116_771937822_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1653595_247351405446444_1151421377_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1920379_247351458779772_1456123780_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1920066_247351532113098_1754647815_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Februarie 18, 2014, 16:36:57
Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 6.12.2005

Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a, nr. 42/C/13.XII.2005


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1899956_247354438779474_1819817600_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1899956_247354438779474_1819817600_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1902861_247354472112804_229866862_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1902861_247354472112804_229866862_n.jpg)

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1743684_247354522112799_633478602_n.jpg (https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1743684_247354522112799_633478602_n.jpg)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888619_247354568779461_864812767_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888619_247354568779461_864812767_n.jpg)


(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1899956_247354438779474_1819817600_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1902861_247354472112804_229866862_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1743684_247354522112799_633478602_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888619_247354568779461_864812767_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 20, 2014, 22:07:35
http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_32C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_32C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_33C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_33C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_34C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_34C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_35C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_35C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_37C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_37C.PDF)

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_41C.PDF (http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1998/mof2_1998_41C.PDF)


Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 18 noiembrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr.40/C/1998


(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1506679_1405663309709690_4422095882991537521_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1.0-9/10268701_1405663369709684_51361269315738875_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10250215_1405663446376343_3345859956683258240_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:38:38
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 7 octombrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 32/C/1998


(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10298886_1406053723003982_4002465562034845078_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10246688_1406054133003941_1457464923263302170_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:39:50
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 13 octombrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 33/C/1998


(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1609794_1406056103003744_1051900484602892062_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1.0-9/10291714_1406056136337074_849031114701688390_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/970018_1406056183003736_4001685669832411637_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:42:39
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 21 octombrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 34/C/1998


(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1010204_1406059309670090_1844106043741393777_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10270496_1406059366336751_878759222144749373_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1897926_1406059403003414_61913531606404536_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:49:45
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 27 octombrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 35/C/1998


(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/l/t1.0-9/10155518_1406061859669835_2443137462636174702_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10155237_1406061906336497_4867057280296926753_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10150598_1406062066336481_4275972222351164928_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:52:25
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 3 noiembrie 1998

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 37/C/1998


(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10253791_1406063536336334_5897345064797439195_n.jpg)
(https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10299946_1406063579669663_9100767829088016105_n.jpg)
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10252112_1406063646336323_5601257728586493998_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:54:23
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg156858#msg156858 (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=1126.msg156858#msg156858)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Aprilie 23, 2014, 17:57:13
Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

SINTEZA ŞEDINŢEI
DIN DATA DE 9 decembrie 1989

Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, nr. 41/C/1998


(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10003023_1406065726336115_8784172200294754473_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10150721_1406065803002774_2193453469366167683_n.jpg)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Decembrie 10, 2015, 18:41:11
Se cunoaște finalul avizării favorabile în vederea anulării certificatelor persoanelor constatate colaboratori al Securităţii prin sentinţă civilă irevocabilă https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwjYoMT719HJAhWBVxoKHeNTDEwQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ro%2Fcomisii%2Frevolutionari%2Fpdf%2F2013%2Fsz0326.pdf&usg=AFQjCNFbYOXQAlk3G94qTu8_PhtJxafb2g&sig2=ZqPqO9UZJj1OvMt6KG0sgw&cad=rja (https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwjYoMT719HJAhWBVxoKHeNTDEwQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ro%2Fcomisii%2Frevolutionari%2Fpdf%2F2013%2Fsz0326.pdf&usg=AFQjCNFbYOXQAlk3G94qTu8_PhtJxafb2g&sig2=ZqPqO9UZJj1OvMt6KG0sgw&cad=rja), respectiv concretizarea în decret de anulare(retragere) a titlurilor de LRM pentru asemenea persoane...?


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: colaborator din Decembrie 12, 2015, 07:47:51
La presedintie nu apare niciun decret de retragere a titlului pentru persoanele nominalizate.
Evident am cautat doar cateva persoane din lista.


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Decembrie 12, 2015, 15:43:40
În cazul în care nu există actul de retragere al titlurilor, posesorii certificatului preschimbat puteau să ceară acordarea certificatului de LRD, iar CPRD să acorde avizul pentru obținerea certificatului și a titlului...? Întreb asta deoarece există cel puțin o persoană din acea listă care este avizată pentru obținerea certificatului, respectiv a titlului de LRD, după ce în prealabil s-a acordat avizarea favorabilă în vederea anulării certificatelor, respectiv a titlului. Aceași parlamerntari se joacă alba-neagra...?


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: oleoleole din Decembrie 12, 2015, 15:51:02
În cazul în care nu există actul de retragere al titlurilor de LRM, posesorii certificatului preschimbat(și nepredat la SSPR) puteau să ceară acordarea certificatului de LRD, iar CPRD să acorde avizul pentru obținerea certificatului și a titlului de LRD...? Întreb asta deoarece există cel puțin o persoană din acea listă care este avizată pentru obținerea certificatuluide LRD, respectiv a titlului de LRD, după ce în prealabil s-a acordat avizarea favorabilă în vederea anulării certificatelor, respectiv a titlului de LRM. Aceași parlamentari se joacă alba-neagra...?
[/quote]


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: colaborator din Decembrie 12, 2015, 16:48:42
Cred ca odata cu retragerea titlurilor grupului Trosca nu s-au mai emis decrete de retragere iar pe pagina presidency.ro au ramas cativa din cei carora li s-au retras titlul un exemplu este Pavel Buzgau care nu mai apare in niciun decret !! ??


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Lucian Radulescu din Septembrie 28, 2018, 14:25:23
" PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.09.2018
Comisia a lucrat în plen în ziua de 17.09.2018 ora 13 00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de
acordare a LRD depuse în termen);
2. Diverse.
La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George,
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru,
senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Roman Florin
Claudiu şi senator Ruse Mihai Alexandru.
2
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a arătat faptul că prin aceste Hotărâri Civile CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţii, contestaţii pentru care din verificările
efectuate a rezultat faptul că nu există cereri, depuse în termen la
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, de
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin hotărâri ale Instanţelor de
judecată, să soluționeze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.
În vederea clarificării contradicţiilor dintre reţinerile instanţelor de
judecată şi evidenţa CPRD 1989 cu privire la contestaţiile depuse, s-au
solicitat de la Registratura Camerei Deputaţilor precizări cu privire la
existenţa acestor contestaţii.
De asemenea, pentru persoanele menţionate în Hotărârile instanţelor
de judecată ca având contestaţii pe care CPRD 1989 ar trebui să le
soluţioneze, s-a solicitat de la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989 precizarea expresă dacă persoanele menţionate în
sentinţele civile au depus, în termen, cerere de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant.
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a prezentat şi supus
votului un număr de zece Hotărâri Civile după cum urmează:
1. Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 831/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 410/19.01.2016
depusă de doamna Calancea Maria la CPRD 1989.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Calancea Maria a
formulat contestaţie, înregistrată la registratura CPRD 1989, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989
numărul 410 corespunde datei de 01.03.2016 şi reprezintă document intrare
– citaţie de la Curtea de Apel Bucureşti, iar Registratura Camerei Deputaţilor
a comunicat faptul că numărul 410 corespunde datei de 15.01.2016, iar la
data de 19.01.2016 nu figurează nici un petent cu numele Calancea Maria.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Calancea Maria
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5482/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că doamna Calancea
Maria … nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
3
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29
septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
831/3/2017.
Contestaţia doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr.
5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 831/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
2. Hotărârea Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21492/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată de domnul Rudeanu Teodor
Viorel la CPRD 1989.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Rudeanu Teodor
Viorel a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 4948/23.11.2015, din
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD
1989 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la nr. 4949 din
23.11.2015 figurează contestaţia domnului Trandafir Ilie.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Rudeanu Teodor
Viorel a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5493/02.08.2018 a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Rudeanu
Teodor Viorel nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere
pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea Civilă nr. 601 din 5
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
21492/3/2017.
Contestaţia domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea
Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 21492/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
4
3. Hotărârea Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 19129/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Costache
Dumitru) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist
instaurat în România în Perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Costache Dumitru a
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul
Costache Dumitru a indicat numărul de contestaţie 4242/10.11.2015. Sub
acest aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 nu
au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar Registratura
Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că nr. 4242 corespunde datei de
29.10.2015 iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici un petent cu numele
Costache Dumitru.
În fapt, domnul Costache Dumitru a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2935/24.05.2017
(358/25.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare - revenire la
contestaţia nr. 4242/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Costache
Dumitru a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu
Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5490/02.08.2018,
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Costache
Dumitru …. nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea Civilă nr. 629 din 5
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
19129/3/2017.
Contestaţia domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 19129/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
5
4. Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Panait
Vasile) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în
perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea certificatului de Luptător cu
Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Panait Vasile a
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul
Panait Vasile a indicat numărul de contestaţie 4209/10.11.2015. Sub acest
aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în anul
2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4209
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici
un petent Panait Vasile.
În fapt, domnul Panait Vasile a depus un prim document înregistrat la
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2436/04.05.2017 (331/25.05.2017
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr.
4209/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD
1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Panait Vasile a
depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5487/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că nu există nici o cerere, pe
numele Panait Vasile, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie
2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017.
Contestaţia domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr.
625 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16202/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
6
5. Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21507/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4117 din 02.09.2016
formulată de către reclamant Năstase Traian.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Năstase Traian a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4117/02.09.2016, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că sub nr.
4117/02.09.2016 figurează o ofertă comercială adresată Departamentului
Achiziţii.
În fapt, domnul Năstase Traian a depus un prim document înregistrat
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3293/15.06.2017
(732/29.06.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la
contestaţia nr. 4117/02.09.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Năstase Traian a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5496/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Năstase Traian …….,
nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Reţinerea instanţei din cuprinsul hotărârii, şi nereţinută în dispozitiv,
conform căreia reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru a dobândi
calitatea de Luptător cu Rol Determinant nu poate fi analizată de CPRD 1989
atâta timp cât nu rezultă depunerea în termen la Secretariatul de Stat a
cererii de acordare a titlului, respectiv a unei contestaţii la CPRD 1989. CPRD
1989 nu are atributul verificării susţinerilor reclamantului cu privire la
prezumatul refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de a primii la data de
22.02.2015, respectiv 11.05.2015, cererea acestuia de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant.
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
21507/3/2017.
Contestaţia domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă
nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 21507/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
7
6. Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16774/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015
formulată de către reclamant Manolea Ion.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Manolea Ion a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4217
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 11.05.2015 nu figurează nici
un petent cu numele Manolea Ion.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Manolea Ion a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5477/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Manolea Ion …….,
nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant”, infirmând astfel şi reţinerea
instanţei precum că acesta ar deţine cerere de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant înregistrată sub nr. 18/LRD/5117/08.05.2015
În fapt, domnul Manolea Ion a depus un prim document înregistrat la
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2610/09.05.2017 (320/11.05.2017
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr.
4217/10.11.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD
1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16774/3/2017.
Contestaţia domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr.
5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16774/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi.
8
7. Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 18279/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015
formulată de către reclamant Geană Gheorghiţă.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Giană Gheorghiţă a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4231
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici
un petent cu numele Geană Gheorghiţă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Geană
Gheorghiţă a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5486/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că
domnul Geană Gheorghiţă ……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul
legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”,
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
18279/3/2017.
Contestaţia domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 18279/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi.
8. Hotărârea Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 12623/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4364 din 11.11.2015
formulată de către reclamant Barbu Lăcrămiora Elena.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Barbu Lăcrămiora
Elena a formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4364/11.11.2015, din
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD
1989, în anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4364
corespunde datei de 04.11.2015, iar la data de 11.11.2015 nu figurează nici
un petent Barbu Lăcrămioara Elena.
9
În fapt, doamna Barbu Lăcrămiora Elena a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 4364/11.05.2017,
document intitulat notificare - revenire la contestaţia nr. 4117/02.09.2016,
contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD 1989, nici la
Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Barbu
Lăcrămiora Elena a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5485/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că
doamna Barbu Lăcrămioara Elena ……., nu a depus la instituţia noastră, în
termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol
Determinant”
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
doamna Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7600 din
13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
12623/3/2017.
Contestaţia doamnei Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti
în dosar nr. 12623/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
9. Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16771/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4214 din 11.05.2015
formulată de către reclamant Postelnicul Daniel.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Postelnicu Daniel a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4214/11.05.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4214
corespunde datei 29.05.2015, iar în data de 11.05.2015 nu figurează nici un
petent cu numele Postelnicu Daniel.
În fapt, domnul Postelnicu Daniel a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2612/09.05.2017
(318/11.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare - revenire la
contestaţia nr. 4214/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989, nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
10
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Postelnicu
Daniel a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5475/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Postelnicu Daniel
……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnul Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16771/3/2017.
Contestaţia domnului Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă
nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 16771/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
10. Hotărârea Civilă nr. 630 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantă (Stoica Elvira)
împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la cererea privind certificatul
de Luptător cu Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Stoica Elvira a
formulat contestaţie împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la
cererea privind certificatul de Luptător cu Rol Determinant, acest lucru nu
rezultă din cererea de chemare în judecată.
În fapt, doamna Stoica Elvira a solicitat instanţei de judecată obligarea
CPRD 1989 să acorde avizul pe o pretinsă propunere a Secretariatului de stat
de preschimbare a titlului de luptător reţinut deţinut de doamna Stoica Elvira
sau de fiul acesteia Georgescu Ulise (nerezultând foarte clar din cererea de
chemare în judecată) în baza Legii nr. 42/1990, după procedura stabilită de
Legea nr. 341/2004. În cererea de chemare în judecată, aceasta susţine că
CPRD 1989 ar fi acordat iniţial avizul pentru preschimbarea titlului în data de
04.12.2006, din verificările făcute rezultând faptul că CPRD 1989 nu a
desfăşurat şedinţă la acea dată.
Cu toate acestea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Stoica Elvira a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5492/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că doamna Stoica Elvira, nu a
depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
11
certificatului de Luptător cu Rol Determinant. ….. numele sus menţionat nu
figurează, în evidenţele noastre, nici cu cerere de preschimbare sau cu
certificat preschimbat în baza Legii 341/2004”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă 630 din 5 februarie 2018,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, avându-se în
vedere faptul că aceasta nu a solicitat şi nu pretinde titlul de Luptător cu Rol
Determinant.
Contestaţiei doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă nr.
630 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
23229/3/2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Cu privire la contestaţia domnului Georgescu Ulise (Dosar nr. 20586)
împotriva respingerii cererii de preschimbare a titlului deţinut în baza Legii
nr. 42/1990 – Luptător reţinut, s-a precizat faptul că această contestaţie a
fost respinsă în şedinţa CPRD 1989 din data de 19.04.2011.
Neexistând propuneri la punctul 2 al ordinii de zi – diverse, constatând
epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian George
SECRETAR
Deputat Lupescu Dumitru "

Sursa : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018
Link PDF : http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2018/sz0917.pdf


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Lucian Radulescu din Octombrie 16, 2018, 08:28:38
Link-ul postat de catre domnul Martinel: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018
PDF download link: http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2018/rd_1015.pdf


Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro
1/2
Parlamentul României
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor
din Decembrie 1989
Comunicat
Cu privire la Deciziei SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018
La data 15.10.2018 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a luat în discuţie admiterea în principiu a contestaţiilor
împotriva Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018.
CPRD 1989 a hotărât admiterea în principiu a contestaţiilor
îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România
în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018.
Adoptarea hotărârii de admitere în principiu a contestaţiilor
îndreptate împotriva Deciziei nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 a fost
necesară având în vedere precizarea, în comunicările transmise de către
Secretariatul de stat, a termenului de 30 zile pentru promovarea acţiunii
în instanţă.
Astfel, este recomandat ca persoanele nominalizate în
Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018, nemulţumite
de această decizie, să formuleze, în termenul de 30 zile de la
primirea deciziei, contestaţie la Tribunalul de pe raza domiciliului.
De asemenea, este recomandat ca odată cu depunerea contestaţiei
la instanţa de judecată (Tribunalul de pe raza domiciliului), persoanele
nominalizate în Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018,
nemulţumite de această decizie, să formuleze şi contestaţie la CPRD 1989
prin orice mijloc de comunicare (Registratura Camerei Deputaţilor, Poştă
sau Fax 0213155323)
Preşedinte
Deputat Cristian George SEFER
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro
2/2
Parlamentul României
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Având în vedere:
- Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 nr.129/13.08.2018
din 31.08.2018, prin care au fost respinse un număr de 626 contestaţii admise de
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
- Motivaţia eronată invocată în comunicările transmise contestatarilor, în speţă
pretinsa netransmitere de către CPRD 1989 a documentelor doveditoare care au stat
la baza admiterii contestaţiilor;
- Precizarea, de către SSRML, în comunicările transmise contestatarilor, că Decizia
nr.129/13.08.2018 din 31.08.2018 are cale de atac exclusivă în instanţa de
judecată, respectiv la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului de pe raza
de domiciliu;
- Hotărârea adoptată de CPRD 1989 la data de 10.10.2017, în urma adreselor
Secretariatului de stat nr.18/4660 din 29.06.2017 respectiv 18/6466 din
27.09.2017. (Sinteza lucrărilor CPRD 1989 - punctul 1 din Ordinea de zi), prin care
s-a precizat faptul că la baza deciziilor de admitere a contestaţiilor au fost memoriile
şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile contestatarilor din
cadrul audierilor, infirmând astfel susţinerile Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989;
- Adresa CPRD 1989 nr.4c-22/1196/06.06.2018, comunicată Secretariatului de stat,
prin care s-a arătat faptul că documentele care au stat la baza deciziilor de admitere
sunt memoriile şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile
contestatarilor din cadrul audierilor.
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
privind admiterea în principiu a contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei SSRML nr.
129/13.08.2018 din 31.08.2018
Art. 1 Admite în principiu contestaţiile îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în
România în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018.
Art. 2 Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor la
secţiunea documente ale comisiilor, sinteze lucrări comisii parlamentare.
Preşedinte
Deputat Cristian George SEFER


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Lucian Radulescu din Octombrie 27, 2018, 04:01:35
" 25.10.2018    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 25.09.2018. " http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018 
Link PDF: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018


1  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.09.2018
Comisia a lucrat în plen în ziua de 25.09.2018 ora 13 00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Discuţie cu domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, persoană
împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în cadrul
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-
1989 cu privire la modul de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de
stat.
2. Acordarea avizului în vederea punerii în executare a hotărârilor
instanţelor de judecată ca urmare a adreselor Secretariatului de stat
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
nr.4966/04.07.2018 respectiv nr.5723/08.08.2018
La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George,
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru,
senator Caracota Iancu, deputat Firczak Iulius Marian, deputat Roman Florin
Claudiu şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Diaconu
Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi
senator Ruse Mihai Alexandru.
La lucrările şedinţei a participat domnul subsecretar de stat Octav
Bjoza, persoană împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în
cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
2
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer, a salutat prezenţa domnul subsecretar de stat Octav Bjoza,
persoană împuternicită se exercite atribuţia de Secretar de stat în cadrul
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a arătat
faptul că biroul comisiei a hotărât invitarea acestuia pentru stabilirea unei
modalităţi de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de stat, cu privire la
procedura de lucru pentru soluţionarea contestaţiilor depuse la CPRD 1989
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat clarificării
cu privire la modul în care înţelege să coordoneze activitatea de aducere la
îndeplinirie a deciziilor comisiei legate de contestaţii.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, a precizat faptul că nu îşi
poate asuma coordonarea activităţii privind contestaţiile pentru neacordarea
titlului de Luptător cu Rol Determinant, acesta neavând expertiză pe acest
domeniu. Domnia sa a solicitat membrilor CPRD 1989 să facă demersurile
necesare în vederea numirii cât mai repede a unui secretar de stat.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat clarificări
cu privire la rolul pe care îl are în cabinetul domnului Octavian Bjoza domnul
Meşter Sorin - fost secretar de stat recent eliberat din funcţie de Primulministru.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că oferirea
funcţiei de director de cabinet, respectiv păstrarea în cadrul cabinetului şi a
celorlalţi foşti membrii a avut la bază reticienţa acestuia (a domnului
Octavian Bjoza) cu privire la concedierea oricăror persoane.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat domnului
subsecretar de stat Octav Bjoza să facă o analiză asupra modului de adoptare
a Deciziei nr.128/13.08.2018 şi să decidă dacă fosta conducere, păstrată încă
în cabinet, poate să aibă în continuare un rol în activitatea de punere în
aplicare a hotărârilor CPRD 1989 adoptate în soluţionarea contestaţiilor,
având în vedere faptul că eliberarea din funcţie a domnului Sorin Meşter a
avut la bază tocmai sesizările legate de această decizie.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că a luat act
de atitudinea fostului secretar de stat Meşter Sorin faţă de CPRD 1989 şi va
ţine seama de aceasta la stabilirea atribuţiilor pe care acesta le va avea în
cadrul cabinetului. De asemenea, acesta a precizat faptul că este convins că
va fi numit în cel mai scurt timp un nou secretar de stat care îşi va forma un
nou cabinet, acest lucru fiind imperios necesar având în vedere faptul că la
momentul de faţă se înregistrează peste 400 acţiuni în instanţă în
contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada
1945-1989.
3
Domnul secretar deputat Lupescu Dumitru a solicitat domnului
subsecretar de stat Octav Bjoza să dispună măsurile necesare pentru
asigurarea circuitului funcţional al transmiterii documentelor şi informaţiilor
solicitate de către CPRD 1989, exprimându-şi nemulţumirea cu privire la
modul în care Secretariatul de stat şi-a îndeplinit această obligaţie până în
momentul de faţă.
Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a arătat faptul că
acesta consideră că domnul subsecretar de stat Octav Bjoza trebuie să îşi
asume funcţia pe care o îndeplineşte la momentul de faţă şi anume cea de
persoană care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de secretar de stat neputând
să accepte justificarea acestuia că nu cunoaşte procedurile şi problemele ce
privesc activitatea legată de revoluţionari.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a arătat că nu îşi poate
asuma atribuţii de rezolvare a unor probleme pe care nu le cunoaşte.
Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a solicitat în acest caz
ca domnul subsecretar de stat Octav Bjoza să informeze Primul-ministru cu
privire la incapacitatea acestuia de a îndeplinii atribuţiile secretarului de stat.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a comunicat că va informa pe
Primul-ministru, domnia sa asumându-şi doar atributul funcţiei de
subsecretar de stat pe problemele persoanelor persecutate politic în
perioada 1945-1989.
La punctul 2 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a informat membrii comisiei cu privire la două adrese ale
Secretariatului de stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 prin care se
cere avizul în vederea punerii în executare a hotărârilor instanţelor de
judecată. În speţă, adresele nr.4966/04.07.2018 şi nr.5723/08.08.2018.
Prin cele două adrese Secretariatul de stat a solicitat avizul pentru
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 7
respectiv 9 persoane ca urmare a unor hotărâri ale instanţelor de judecată.
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi
votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.4966/04.07.2018
astfel:
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Babău Ioan (dosar nr.10282), în baza Hotărârii
nr.7895/2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în Dosar nr.1992/3/2017.
4
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Tudorache Nicolae (dosar nr.9023), în baza
Decizia nr.3423/2017 a Curţii de Apel Galați, pronunţată în Dosar
nr.1920/113/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Savu Ion (dosar nr.7183), în baza Hotărârii
nr.395/2016 a Tribunalului Constanța, pronunţată în Dosar
nr.7990/118/2015.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Cu privire la domnul Briciu Petru (dosar nr.12534) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 17.05.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
5. Cu privire la domnul Amălinei Aurel (dosar nr.5063) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 26.04.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
5
6. Cu privire la domnul Irimioaia Dumitru (dosar nr.5406) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 10.05.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
7. Cu privire la domnul Golea Constantin (dosar nr.16751) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 28.09.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi
votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.5723/08.08.2018
astfel:
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru doamna Pintea Silvia (dosar nr.4821), în baza Hotărârii
nr.2504/2017, pronunţată în Dosar nr.5142/117/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Buzea Săndel (dosar nr.9056), în baza Hotărârii
nr.1060/2016, pronunţată în Dosar nr.1921/113/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Navacovschi Jenică (dosar nr.6878), în baza
Hotărârii nr.1821/2018, pronunţată în Dosar nr.4886/3/2017.
6
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Toşa Ghiţă (dosar nr.1424), în baza Hotărârii
nr.143/2018, pronunţată în Dosar nr.2877/117/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
5. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Vasilescu Constantin (dosar nr.4442), în baza
Hotărârii nr.2227/2017, pronunţată în Dosar nr.948/118/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
6. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Pralea Maria Doina (dosar nr.2599), în baza
Hotărârii nr.3296/2018, pronunţată în Dosar nr.38061/3/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
7. Cu privire la doamna Iancu Luminiţa (dosar nr.18348) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 19.11.2015.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
8. Cu privire la domnul Năşărău Gheorghe (dosar nr.21552) CPRD
1989 i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol
Determinant, prin admiterea contestaţiei, la data de 19.04.2016.
7
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
9. Cu privire la domnul Cutean Vasile Emilian (dosar nr.1) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 18.09.2017.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu majoritate de voturi (cu o
abţinere deputat Lupescu Dumitru).
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – diverse,
constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte
deputat Cristian George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian George
SECRETAR
Deputat Lupescu Dumitru


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Lucian Radulescu din Februarie 11, 2019, 15:17:03
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989

06.02.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 04.02.2019

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?cam=0&idc=17 (http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?cam=0&idc=17)

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2019/sz0204.pdf (http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2019/sz0204.pdf)


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Mr. G din Februarie 11, 2019, 19:50:32
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com.lista?idc=17&an=2019


Titlul: Răspuns: SINTEZE CPRD
Scris de: Mr. G din Martie 11, 2019, 20:57:14
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com.lista?idc=17&an=2019

1. 11.03.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 04.03.2019    -
2. 11.03.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 25.02.2019