Portalul Revolutiei

Asociatii => Asociaţia 17 Decembrie Timişoara => Subiect creat de: Sorina Dascalu din Ianuarie 30, 2016, 20:23:43Titlul: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Sorina Dascalu din Ianuarie 30, 2016, 20:23:43
Romania
30 ianuarie 2016

MEMORIU al Asociaţiilor de Răniţi şi urmaşi ai Eroilor-Martiri din Revoluţia Română din Decembrie 1989


By Asociatia 17 Decembrie a Ranitilor si a Familiilor Indoliate

În atenţia

Preşedintelui României, domnul Klaus IOHANNIS;
Prim-Ministrului, domnul Dacian CIOLOŞ;
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Claudia-Ana COSTEA;
Ministerului Justiţiei, doamna Raluca-Alexandra PRUNĂ;
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, domnul Adrian Sanda;
Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul Cristian-George SEFER;
Partidului Social Democrat, domnul Liviu DRAGNEA, domnul Victor PONTA;
Partidului Naţional Liberal, doamna Alina GORGHIU, domnul Vasile BLAGA;
Uniunii Democrate Maghiară din România, domnul KELEMEN Hunor
Noi, Asociaţiile de Răniţi şi urmaşi ai Eroilor-Martiri

din Revoluţia Română din Decembrie 1989:

ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989, TIMIŞOARA – preşedinte Corina Untilă
ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE – ORAŞ MARTIR TÎRGU MUREŞ – preşedinte Hamar Alpár Benjámin
ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN ROMÂNIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢI, BUCUREŞTI – preşedinte Dorin Maxim
ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989, BUCUREŞTI – preşedinte Adriana Bălălău
ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN DECEMBRIE 1989, ARAD – preşedinte Doina Nan
ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN 21-22 DECEMBRIE, SIBIU – vicepreşedinte Ana Onişor
ASOCIAŢIA PENTRU ADEVĂRUL REVOLUŢIEI – CLUJ – preşedinte Aurel Coltor
vă supunem atenţiei următorul

MEMORIU

privind Legea 341/2004

Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit

la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,

precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa

sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste

de la Braşov din noiembrie1987

 În Revoluţia din Decembrie 1989, cel mai important eveniment istoric din istoria recentă a României, Revoluţie ce a dus la căderea comunismului şi a dictaturii “clanului” Ceauşescu, armata română a tras cu muniţie de război în oamenii care au luptat pentru o viaţă demnă, pentru libertate şi pentru democraţie. Anul 1989 a fost anul în care comunismul a fost blamat şi detronat în toate statele comuniste din Europa. Din fericire pentru toate celelalte state, acest lucru s-a făcut fără ca să fie ucişi sau răniţi oameni. Din păcate, România a fost singura ţară în care căderea comunismului a fost posibilă cu sacrificii de viaţă şi sânge. Aceste sacrificii au făcut ca alţi oameni să iasă în stradă împotriva dictaturii criminale pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovaţi şi pentru a instaura democraţia.

În numele adevărului şi pentru istorie este imperios necesar:

Anularea ordonanţei de clasare a Dosarului Revoluţiei;
Victimele Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sunt revoltate de incapacitatea justiţiei române de a identifica şi condamna pe cei vinovaţi de crimele revoluţiei. Aflarea criminalilor din Decembrie 1989 reprezintă obligaţia legală şi morală a statului român democrat de a identifica şi condamna pe cei vinovaţi de uciderea sau rănirea celor care au avut curajul de a ieşi în stradă pentru a câştiga libertatea poporului român.

Respectarea Legii 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de O.U.G. 95/2014 şi O.U.G. 1/2015
Emiterea unei liste pentru Decret prezidenţial pentru toţi Eroii-Martiri şi Răniţii Revoluţiei din Decembrie 1989.
Nici până în prezent lista cu răniţii şi Eroii-Martiri din Revoluţia din Decembrie 1989 nu a fost semnată de către Preşedintele României. Aşteptăm ca Secretariatul de Stat să demareze şi să finalizeze cât mai repede procedurile de verificare a dosarelor răniţilor ş celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989.

Articolul 9, alin. (6) din Legea 341/2004 prevede: (6) În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 şi criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1).

Legea 341/2004 trebuie să devină o lege organică, astfel încât să nu mai poată fi modificată sau chiar anulată oricând după bunul plac al unor politicieni care vor să manipuleze chiar şi istoria României în folosul propriu.                                                                                                         
În decursul anilor, datorită sau din cauza beneficiilor pe care le acordă legea, numărul impostorilor a tot crescut. De aceea noi am tot făcut petiţii, memorii şi scrisori deschise pentru a se lua măsuri de scoatere din rândul adevăraţilor revoluţionari pe cei care au vrut doar să profite de un drept pe care nu îl meritau nici legal, nici moral.

OUG95/2014 a fost concepută în acest scop, însă excludea nejustificat răniţii neîncadraţi în grad de invaliditate şi arestaţii. În urma sesizărilor pe care le-am făcut la SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT IN ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989, conducerea şi-a cerut scuze şi în 14.01.2015 a fost emisă OUG1/20015 pentru completarea OUG95/2014.

În speranţa că, verificându-se dosarele beneficiarilor Legii341/2004, vom reuşi să ne debarasăm de impostori şi să recâştigăm respectul pentru cei care au luptat împotriva comunismului şi a dictaturii, am susţinut OUG 95/2014 şi OUG 1/2015. Spre dezamăgirea noastră, aflăm că au primit titlul de luptător cu rol determinant persoane care nu merită sau care au fost împotriva idealurilor revoluţiei din decembrie 1989.

OUG 95/2014 mai aduce câteva completări, care sunt bune, dar care încă nu sunt puse în practică din cauza OUG 57/2015, şi anume: părinţii cărora le-au fost ucişi copiii în Revoluţie ar trebui să beneficieze de o indemnizaţie în cuantum de 1,1 – o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, iar copiii eroilor-martir de o indemnizaţie de în cuantum de 0,5. Părinţilor de eroi-martir nu li se acordă în cuantumul prevăzut de OUG95/2014, iar copiilor de eroi-martiri li se acordă în cuantum de 1,1 numai “dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”conform art.4, alin.4 din Legea 341/2004 , iar cei care sunt încadraţi în muncă nu beneficiază de indemnizaţie aşa cum prevede articolului 7 din OUG 95/2014 “c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50 după vărsta de 26 de ani.”

Articolul 12 alineat (2) din OUG 57/2015 prevede: În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015. Din cauza acestui articol nu se aplică prevederile OUG 95/2014 şi este al şaselea an în care nivelul indemnizaţiilor prevăzute de Legea 341/2004 este îngheţat la nivelul din anul 2010.

În anul 2010 indemnizaţia a fost redusă cu 15%, în 2011 s-a revenit la nivelul aflat în plată înainte de reducerea cu 15%, iar de atunci în fiecare an indemnizaţia fost ţinută la nivelul din 2010, deşi Legea 341 prevede “o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.”

Începând cu anul 2011 urmaşilor, răniţilor fără grad de invaliditate, arestaţilor şi luptătorilor li se reţine CAS de 5,5 %, adică indemnizaţia este de 1909 Lei, nu 2020 Lei, deşi art. 5 litera i) şi j) prevăd :

i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (1) – cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective şi de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate – la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi staţiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor; j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 Modificările aduse la lege prevăd expertizarea medicală anuală a răniţilor încadraţi în grad de invaliditate. În cazul răniţilor scoşi din grad de invaliditate este un vid legislativ, nu au vechime în muncă, iar starea socială şi psihologică nu îi ajută să se integreze într-o activitate. Credem că, de fapt, se doreşte incriminarea răniţilor invalizi. Noi suntem consideraţi a frauda statul român pentru că trăim încă. Credem că este o politică foarte clară să ne desființeze de tot, legea noastră nu este organică și poate fi anulată oricând, e la bunul plac al politicienilor care vor să manipuleze chiar și istoria în folosul propriu. Ciudat este că în atâția ani nu s-a interesat nimeni ce se întâmplă cu noi, dacă suntem integrați social, psihic, dacă mai existăm. Exact când s-au împlinit 26 de ani de la Revoluție, în data de 17 decembrie 2015, ne-au băgat în Comisie, asta că să înțelegem absurdul existenței noastre Nu cerşim milă sau bani, ci doar dreptul de a-i fi respectată demnitatea de om care a luptat pentru o lume mai bună și liberă. Noi nu ne-am împuşcat singuri, noi nu suntem bolnavi din cauza unei boli sau a unui accident de muncă, nu suntem infractori! Am fost împuşcaţi în propria noastră ţară de către armata statului comunist român. Noi suntem martorii incomozi ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Alte ţări, cu adevărat democratice, îşi respectă şi-şi cinstesc în primul rând proprii eroi.

Răniţii în Revoluţie au nevoie de investigaţii medicale anuale, dar nu întotdeauna sunt fonduri pentru a putea beneficia de gratuitate, de aceea propunem eliberarea pentru răniţi a unor carduri de sănătate care să poată fi utilizate în clinici şi laboratoare private o dată pe an.

Sunt persoane care au calitatea de urmaş sau de rănit în revoluţie însă nu au certificat eliberat în baza Legii 341/2004 pentru că nu au ştiut de existenţa Legii 42 sau de Legea 341/2004 care prevedea preschimbarea certificatelor emise în baza Legii 42/1990. Am încercat să rezolvăm aceste situaţii, însă ne-am lovit de un “nu se poate” categoric pe motiv că “termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare calităţii de revoluţionar a expirat”, conform art.9, alin.4) din Legea 341/2004, cu toate că acest termen a fost prorogat de multe ori, nici un Secretar de Stat nu a reuşit să rezolve problemele acestor răniţi şi urmaşi. Nici pe cale judecătorească nu s-a rezolvat, deşi există sentinţe favorabile pentru unele dintre aceste persoane.

Moartea sau rănirea în revoluţie sunt fapte ce pot nu fi contestate.

Considerăm că este o discriminare la adresa acestor persoane care au toate actele doveditoare (adeverinţă de la IML, de la Parchetul Militar, bilet de externare din spital, sau certificatul de deces al Eroului-martir) şi credem că, dacă există spirit umanitar şi voinţă politică, această situaţie se poate remedia.

Pentru adevăr şi pentru istorie ne dorim să fie făcute publice faptele tuturor beneficiarilor legii 341/2004, adică mortul de ce e mort, rănitul de ce e rănit, arestatul de ce a fost arestat, luptătorul de ce e luptător cu merite deosebite sau cu rol determinant?

Considerăm că este important să avem un dialog cu oamenii politici pe marginea acestui memoriu. Vă rugăm să ne contactaţi în vederea stabilirii unei audienţe.

Bucureşti, 28 ianuarie 2016


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Sorina Dascalu din Ianuarie 30, 2016, 20:26:24
https://asociatia17decembrie1989timisoara.wordpress.com/2016/01/30/memoriu-al-asociatiilor-de-raniti-si-urmasi-ai-eroilor-martiri-din-revolutia-romana-din-decembrie-1989/


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Ianuarie 30, 2016, 20:49:35
Asociaţia 21 Decembrie 1989 Sibiu,susţine MEMORIUL Asociaţiilor de Răniţi şi Urmaşi ai Eroilor-Martiri din Revoluţia Română din Decembrie 1989.

Sucuturdean Nicolae-Preşedinte


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Sorina Dascalu din Ianuarie 30, 2016, 22:36:53
Am fost deja abordata de mai multe persoane in privat in legatura cu acest text publicat de mine pe Portal, mai exact pentru a ma intreba daca sustin initiativa in cauza.
Am preluat "Memoriul" de pe site-ul oficial al Asociatiei 17 Decembrie. Acesta a fost facut public si pe facebook. Probabil, deci, ca a fost deja trimis si catre oficialitatile mentionate in prima parte a textului.
Acum,... ce sa va spun? Cred ca ar fi fost bine sa fie supus unei dezbateri ceva mai ample inainte de a fi publicat si trimis. Numai ca, dupa cum bine stiti, este complicat de pus in fapt acest lucru in dezbinata "comunitate" a revolutionarilor din care, mai mult, urmasii se simt prea putin ca facand parte. Este, prin urmare, sa zicem perfectibil. Are si unele (putine) stangacii. Dar initiatorii au considerat ca nu se mai pot amana nici macar cateva zile problemele lor si ca trebuie sa se faca auziti - cel putin pentru a cere (public) o intrevedere in cadrul careia sa se discute despre acestea.
In acest sens, da, ii sustin. Este timpul ca revolutionarii si urmasii martirilor sa se adune laolalta si sa reevalueze situatia grea in care se afla majoritatea. Sa se caute impreuna, urgent, solutii. Si sa-i antreneze in aceasta pe oamenii politici care ne conduc.
Poate ca unele lucruri nu sunt suficient de clar formulate (mai ales pentru cei "din afara", care nu cunosc prea bine legislatia specifica revolutionarilor), dar este un pas catre chiar lamuririle necesare. Cu un singur punct nu sunt, in consecinta, de acord integral. Dialogul cu oamenii politici nu ar fi trebuit sa aiba loc la "audiente", in spatele unor usi inchise, cu o delegatie de care, din cauza gravitatii problemelor, revolutionarii si urmasii vor fi nemultumiti. Se va considera ca nu au fost bine alesi cei care sa-i reprezinte, ca nu i-au reprezentat cum se cuvine, ca altii i-ar fi reprezentat altfel etc., asa cum ne-am obisnuit. Cei de "acasa" vad intotdeauna aceste intalniri nu ca pe unele de informare reciproca si consultare, si "proiectare", ci ca pe niste runde de negocieri - negocieri prost duse, insuficient pregatite, nefericit directionate, deturnate, denaturate samd.
Ar fi fost util de optat, deci, pentru o alta formula. Daca insa Memoriul a fost deja trimis, este prea tarziu pentru aceasta. In consecinta, se impune ca "audientele" sa fie cat mai transparente, sa poata fi inregistrate si difuzate public prin acreditare de presa, urmate si de o conferinta la care oamenii politici sa se afle, chiar si pentru cateva raspunsuri la intrebari, fata in fata cu "publicul larg". Si neaparat programata o intalnire de lucru (sau un program de cateva zile), oricum ar fi aceasta denumita, in care sa se continue ceea ce se va incepe la "audiente".
In general ii sustin si, daca voi avea cum, ii voi ajuta. Sunt prietenii si colegii nostri. Si incearca din rasputeri sa schimbe in bine ceva.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: buzdugan din Ianuarie 30, 2016, 23:08:11
Permiteti sa fac o sugestie:
Ar fi benefic sa includeti in acest memoriu si cererea imperativa de a se desecretiza toate documentele din revolutie.Desecretizarea ar da posibilitatea istoricilor sa scrie istoria adevarata a revolutiei.Desecretizarea ar putea aduce elemente noi care sa fie luate in considerare pentru redeschiderea dosarelor in instantanta,iar vinovatii sa suporte rigorile legii.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Alex63 din Ianuarie 31, 2016, 14:56:24
......
 Este timpul ca revolutionarii si urmasii martirilor sa se adune laolalta si sa reevalueze situatia grea in care se afla majoritatea. Sa se caute impreuna, urgent, solutii. Si sa-i antreneze in aceasta pe oamenii politici care ne conduc.
.............
 Sunt prietenii si colegii nostri. Si incearca din rasputeri sa schimbe in bine ceva.

  Mai întâi voi comenta cele 2 pasaje extrase din postarea d-nei Dacălu:
1. Stimată domnă, probabil aţi uitat faptul că aşa zişii oameni politici  ??? ??? sunt cei responsabili pentru "situatia grea in care se afla majoritatea".
  Nu vreau să vă jignesc dar cred că aţi căzut în plasa celor care ştiu prea bine că anul acesta este electoral şi au început să "joace" acea comedie veşnică "uite ce băieţi buni suntem noi şi cum încercăm să vă ajutăm"  ???
 Mai rău chiar: în discuţii separate marea lor majoritate admit faptul că mare parte dintre modificările aduse legii sunt nişte monstruozităţi incalificabile DAR, probabil iar aţi uitat, ei votează cum li se ordonă, indiferent CE li se ordonă ??? ???

2. După apariţia blasfemiei naţionale ( oug 95 ) foarte mulţi dintre revoluţionari au uitat că ŞI noi "Sunt prietenii si colegii nostrii" aşa cum dovedeşte, din păcate, ŞI semnatara Memoriului.

  Faptul că există colegi care şi-au riscat viaţa, LA PROPRIU, în 1989 dar, cu toate acestea sunt excluşi de facto din rândurile celor care merită respectul şi "gratitudinea" poporului NU L-AM REGĂSIT ÎN "Memoriul" de pe site-ul oficial al Asociatiei 17 Decembrie.
  Şi nici vreo propunere de a "spăla ruşinea" prin ELIMINAREA acelora care şi-au obţinul nişte Titluri FĂRĂ SĂ FI AVUT DREPTUL LEGAL SAU MORAL ??? ???

                         ÎN CONCLUZIE:

 Stimaţi colegi    VIN ALEGERILE  iar ăştia ne iau iarăşi de proşti.
   Fiţi atenţi vă rog la CE vi se spune şi, mai ales ( fără vreun apropo la doamna S. D. !! ) la CINE  vă spune !!


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Petru din Ianuarie 31, 2016, 15:13:11
      MANIPULAREA  ASTA  IN  PREAJMA  ALEGERILOR  NE  DEZONOREAZA.
     CONSIDER  CA  IN  FATA  GLOANTELOR  OAMENI  CARE  AU  IESIT  IN  STRADA  AU  AVUT  UN  TEL  ANUME;
        LUPTATORII  REMARCATII  NU  SE  VOR  LASA  MANIPULATI  SI  PROSTITI  CHIAR  SI  DUPA  26  ANI.
      DACA  NU  NE  AJUTATI  MACAR  LASATINE  IN  PACE.   AVETI  DREPTATE  DOMNULE  alex

      2. După apariţia blasfemiei naţionale ( oug 95 ) foarte mulţi dintre revoluţionari au uitat că ŞI noi "Sunt prietenii si colegii nostrii" aşa cum dovedeşte, din păcate, ŞI semnatara Memoriului.

  Faptul că există colegi care şi-au riscat viaţa, LA PROPRIU, în 1989 dar, cu toate acestea sunt excluşi de facto din rândurile celor care merită respectul şi "gratitudinea" poporului NU L-AM REGĂSIT ÎN "Memoriul" de pe site-ul oficial al Asociatiei 17 Decembrie.
  Şi nici vreo propunere de a "spăla ruşinea" prin ELIMINAREA acelora care şi-au obţinul nişte Titluri FĂRĂ SĂ FI AVUT DREPTUL LEGAL SAU MORAL Huh Huh

                         ÎN CONCLUZIE:

 Stimaţi colegi    VIN ALEGERILE  iar ăştia ne iau iarăşi de proşti.
   Fiţi atenţi vă rog la CE vi se spune şi, mai ales ( fără vreun apropo la doamna S. D. !! ) la CINE  vă spune !!


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Sorina Dascalu din Ianuarie 31, 2016, 15:36:11
A, cred ca inteleg, esti impotriva oricarei forme de sustinere si principalul argument este ca "nici ei nu ne-au sustinut (si nu ne sustin) pe noi". Adu-mi aminte de un asemenea memoriu publicat pe undeva si semnat de macar o parte dintre presedintii de asociatii cu majoritar lrmisti. Sa-l reluam si sa vedem daca ranitii si urmasii au fost sau nu alaturi de lrmisti... Sau daca sunt acum. Sau daca doresc sa fie.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Alex63 din Ianuarie 31, 2016, 16:16:05
A, cred ca inteleg, esti impotriva oricarei forme de sustinere si principalul argument este ca "nici ei nu ne-au sustinut (si nu ne sustin) pe noi". Adu-mi aminte de un asemenea memoriu publicat pe undeva si semnat de macar o parte dintre presedintii de asociatii cu majoritar lrmisti. Sa-l reluam si sa vedem daca ranitii si urmasii au fost sau nu alaturi de lrmisti... Sau daca sunt acum. Sau daca doresc sa fie.
OARE pentru asta ( sublinierea cu roşu ) m-am "înfuriat" eu ?
  recitiţi "memoriu" .... o să înţelegeţi
"Respectarea Legii 341/2004 Legea ..... cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de O.U.G. 95/2014 şi O.U.G. 1/2015"[/b][/color]

  După cum puteţi observa stimaţi NE DETERMINANŢI, asociaţia respectivă spune, cu subiect şi predicat, care este "poziţia" sa fată de blasfemia naţională ( oug 95 ) prin care, aceia care au şi-au riscat viaţa, LA PROPRIU, în 1989 pentru ca aceşti "răniţi şi urmaşi ai familiilor îndoliate" să beneficieze de respectul şi "gratitudinea" poporului SUNT TRIMIŞI LA DRAQ,   FĂRĂ  NICIO  JENĂ  SAU  REMUŞCARE.  Vorba aceea: " să ne fie NOUĂ bine. Restul poa' să crape" !!


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Sorina Dascalu din Ianuarie 31, 2016, 17:25:58
Alex, nu este o asociatie, ci sunt mai multe. Nu este un memoriu de sustinere a celor doua ordonante, pentru asa ceva fiind tardiv (sa sustina din nou ordonanta sau sa lupte impotriva acesteia), ci este un memoriu care "ia de bune" ordonantele (adica porneste de la faptul ca aceste doua ordonante exista, iata, si se considera ca sunt in vigoare), dar constata ca nici macar aceste doua ordonante nu sunt respectate. Semnatarii au sustinut cele doua ordonante, da, dar sperau ca vor fi aplicate corect. Dar, zic ei, nu au fost si nu sunt - cel putin pentru raniti si urmasi. Poate ca trimiterea la lrmisti si lrdisti este prea putin conturata, intr-adevar, dar asta fiindca ei au pus problema din propria perspectiva si cu privire la categoriile din care fac ei parte (raniti si urmasi). Le reprosezi ca nu au completat memoriul si cu doleante ale lrmistilor? Alex...


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: Alex63 din Ianuarie 31, 2016, 18:47:48
Alex, nu este o asociatie, ci sunt mai multe. Nu este un memoriu de sustinere a celor doua ordonante, pentru asa ceva fiind tardiv (sa sustina din nou ordonanta sau sa lupte impotriva acesteia), ci este un memoriu care "ia de bune" ordonantele (adica porneste de la faptul ca aceste doua ordonante exista, iata, si se considera ca sunt in vigoare), dar constata ca nici macar aceste doua ordonante nu sunt respectate. Semnatarii au sustinut cele doua ordonante, da, dar sperau ca vor fi aplicate corect. Dar, zic ei, nu au fost si nu sunt - cel putin pentru raniti si urmasi. Poate ca trimiterea la lrmisti si lrdisti este prea putin conturata, intr-adevar, dar asta fiindca ei au pus problema din propria perspectiva si cu privire la categoriile din care fac ei parte (raniti si urmasi). Le reprosezi ca nu au completat memoriul si cu doleante ale lrmistilor? Alex...
"nu este o asociatie, ci sunt mai multe"

 corect aceste sunt:
ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989, TIMIŞOARA – preşedinte Corina Untilă
ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE – ORAŞ MARTIR TÎRGU MUREŞ – preşedinte Hamar Alpár Benjámin
ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN ROMÂNIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢI, BUCUREŞTI – preşedinte Dorin Maxim
ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989, BUCUREŞTI – preşedinte Adriana Bălălău
ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN DECEMBRIE 1989, ARAD – preşedinte Doina Nan
ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN 21-22 DECEMBRIE, SIBIU – vicepreşedinte Ana Onişor
ASOCIAŢIA PENTRU ADEVĂRUL REVOLUŢIEI – CLUJ – preşedinte Aurel Coltor

"Nu este un memoriu de sustinere a celor doua ordonante, pentru asa ceva fiind tardiv"

  incorect: cele două ordonanţe URMEAZĂ A FI ANALIZATE ŞI VOTATE ÎN CAMERĂ;

"Semnatarii au sustinut cele doua ordonante, da .. "

EXACT ASTA AM SUBLINIAT EU
  DAR "ei" au "uitat" că, susţinerea lor afectează istoria, morala, colegii, etc, etc.

  Nu poţi susţine o lege DOAR pentru faptul că prevederile care te vizează îţi convin iar celelalte sunt anormale, imorale, nelegale ( Legea 42 ESTE abrogată  ??? - ca să dau doar un exemplu ) etc. etc

"Le reprosezi ca nu au completat memoriul si cu doleante ale lrmistilor?"

  evident NU. Le reproşez că au susţinut şi susţin o monstruozitate doar pentru că, din punctul LOR de vedere este ok să "calci pe cadavre".
  cu ce sunt ei mai "breji" decât NOI ăştilalţi?
 Asupra mea S-A TRAS CU MUNIŢIE DE RĂZBOI. Acest fapt, deşi recunoscut de CEDO şi cuprins într-un dosar penal al Parchetului mlitar, NU A FOST "SUFICIENT DE BUN" pentru "onor" sspr.
  Din punctul lor de vedere ( pentru că SUSŢIN ordonanţele ) ar fi trebuit SĂ FIU MORT.  Poate, subliniez: POATE, abia atunci sspr-ul ( din care, cu amărăciune trebuie să reamintesc, FACI PARTE ! ), ar fi cadaticsit să îmi "recunoască" ceea ce a fost evident pentru nişte JUDECĂTORI, nici măcar - sau tocmai de accea - români.

"ei au pus problema din propria perspectiva"

EXACT ASTA AM SUBLINIAT EU. Au "uitat" că, nu poţi să fii doar "puţin gravidă"
  Eşti sau NU.  Atunci când redactezi un document este musai să "vezi" ce efecte va avea acel înscris, mai ales că, odată "slobozit" în lumea largă este f. greu spre imposibil să îl mai poţi "retracta" - vă amintesc ÎNŞELĂCIUNEA utilizată de un anumit domn care s-a folosit de nişte hârtii ca să dovedească faptul că ar avea susţinerea emiterii unei anumite ordonanţe.Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: remus43de din Februarie 23, 2016, 09:51:57
In continuare cateva documente legate de actiunea la care au participat acele asociatii.

Răspunsuri la Memoriul din 28.01.2016
By Asociatia 17 Decembrie a Ranitilor si a Familiilor Indoliate
La Memoriul din 28.01.2016 semnat de 7 Asociaţii de Răniţi şi urmaşi ai Eroilor-Martir din Revoluţia Română din Decembrie 1989, pe care îl puteţi citi aici: https://asociatia17decembrie1989timisoara.wordpress.com/2016/01/30/memoriu-al-asociatiilor-de-raniti-si-urmasi-ai-eroilor-martiri-din-revolutia-romana-din-decembrie-1989/
am primit un răspuns de la Ministerul Sănătăţii:


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: remus43de din Februarie 23, 2016, 09:57:07
(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=37309;image)

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=37311;image)

În urma acestora, Secretarul de stat, domnul Adrian Sanda, de la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a invitat reprezentanţii celor şapte asociaţii la o întâlnire la Secretariatul de stat în data de 18.02.2016.
După câteva ore de discuţii s-a decis ca Secretariatul de stat să trimită un Memoriu la instituţiile abilitate şi să avem, peste câteva zile, împreună cu Secretarul de stat, o întâlnire cu reprezentanţi ai Guvernului.


(http://0.gravatar.com/avatar/381fa25b0cff0593bc45fdcc43a41a92) Aceasta spun cei de la Asociatia 17 Decembrie a Ranitilor si a Familiilor Indoliate (Timisoara).


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: bambilici din Octombrie 30, 2016, 00:05:13
Forumul revolutionarilor raniti si retinuti din decembrie 1989
https://www.facebook.com/groups/revolutia1989/1119039668178247/?notif_t=group_activity&notif_id=1477733112249125

Folică Petrică
20 mins


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: bambilici din Octombrie 30, 2016, 00:06:31
(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=39108;image)

PLAGIATUL E LA MODĂ LA PARTIDELE PENALE
 PROPUNERE DE ÎNFIINŢARE ÎN TIMIŞOARA A MUZEULUI REVOLUŢIEI ROMÂNE ANTICOMUNISTE

 În data de 18.12.2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Timişoara, am solicitat domnului Primar şi celorlalţi consilieri să aprobe propunerea mea ca, după 26 de ani de la Revoluţie, în sfârşit, la Timişoara, să iniţiem demersurile legale pentru a înfiinţa Muzeul Revoluţiei Române Anticomuniste.
 Argumentele mele, pe care le-am prezentat în timpul şedinţei, sunt enumerate în cele ce urmează.
Timişoara este unică prin faptul că aici a început Revoluţia Română Anticomunistă. În decembrie 1989, timişorenii au arătat lumii întregi curajul lor, manifestând în stradă împotriva dictaturii comuniste. Primii eroi ai luptei pentru democraţie şi libertate au căzut, seceraţi de gloanţe, în oraşul nostru.
 Este o ruşine că, după 26 de ani, în Timişoara, oraş martir, încă nu avem un muzeu care să facă cunoscut adevărul despre Revoluţia Anticomunistă din 1989 şi care să constituie un omagiu faţă de eroii Timişoarei care s-au jertfit pentru ca noi, astăzi, să trăim în libertate şi democraţie. Timp de 26 de ani „tovarăşii” au dezinformat populaţia, iar generaţiile tinere vor ajunge să nu cunoască adevărul despre Revoluţia Anticomunistă.
Consider că avem datoria morală ca măcar acum, după 26 de ani, să înfiinţăm primul muzeu care să amintească întregii lumi că, în decembrie 89, Timişoara a fost punctul zero din care a pornit Revoluţia Română Anticomunistă şi primul oraş declarat liber de comunism.
 Acest muzeu va trebui realizat pe măsura importanţei contribuţiei Timişoarei pentru instaurarea democraţiei în România şi pe măsura jerfei supreme a martirilor oraşului nostru.
 Sediul adecvat pentru Muzeul Revoluţiei este chiar clădirea garnizoanei militare, în faţa căreia, în decembrie 1989, au fost ucişi sau răniţi cetăţeni ai Timişoarei care protestau împotriva regimului comunist. Le datorăm recunoştinţă veşnică martirilor Timişoarei.
 Clădirea garnizoanei a aparţinut patrimoniului Timişoarei şi are importanţă istorică, fiind atestată din anul 1727 în planurile oraşului; în perioada comunistă şi până recent a fost preluată de către Ministerul Apărării, iar de o lună a trecut în administrarea Consiliului Judeţean Timiş. Simbolistica şi arhitectura clădirii o face potrivită pentru un muzeu. Spaţiul interior este constituit din foste celule de detenţie cu vizetă, cu iluminare naturală redusă, ceea ce face spaţiul neadecvat pentru activităţi ce necesită o bună iluminare (cum ar fi o bibliotecă).
Muzeul Revoluţiei Anticomuniste va fi un reper unic pentru cunoaşterea adevărului istoric de către generaţiile tinere şi va demonstra, încă o dată, că la Timişoara se dă ora exactă a democraţiei. Pentru sacrificiile făcute, timişorenii şi nu numai ei, au nevoie de un Muzeu al Revoluţiei din decembrie 1989, care să fie, totodată, și un monument comemorativ al celor ucişi sau răniți, în acele zile. În plus, acest muzeu va constitui un atuu important pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană de către urbea noastră.
Din aceste considerente, solicit Consiliului Judeţean Timiş să transmită, în administrare sau în folosinţă, cladirea Garnizoanei din Piaţa Libertăţii în vederea amenajării unui Muzeu al Revoluţiei Anticomuniste Timişorene.
 Sper că şeful Consiliului Judeţean Timiş, dl. Titu Bojin (PSD), deşi fost activist al partidului comunist, va demonstra, încă o dată, că în prezent s-a depăşit mentalitatea caracteristică epocii comuniste şi va aproba utilizarea clădirii garnizoanei ca sediu pentru Muzeul Revoluţiei Anticomuniste din Timişoara.
 PETRICĂ FOLICĂ


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: remus43de din Mai 15, 2017, 00:53:29
Un comunicat din 7 mai a.c. al ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989 demonstreaza ca timisorenii continua complotul impotriva revoutionarilor din restul tarii.
Comunicatul incriminat si reprodus de mine aici, se afla pe prima pagina a site-ului asociatiei, la https://asociatia17decembrie1989timisoara.wordpress.com si pana ieri nu i s-a facut publicitate aproape deloc.


OUG 95/2014 – Punct de vedere al Răniţilor şi Urmaşilor din Timişoara

ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR
ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989

TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI NR.7
C.I.F. 17071278
e-mail: asoc.17decembrie1989timisoara@gmail.com
Nr. inreg. 550 / 6.05.2017

Stimaţi domni parlamentari,
Prin aceasta, Asociaţia „17 Decembrie a Răniţilor şi Familiilor Îndoliate din Revoluţia 1989” Timişoara, vă supune atenţiei următoarele probleme legate de OUG 95/2014 prin care s-a modificat legea 341/2004, ordonanţă a cărei aprobare urmează să fie supusă dezbaterilor Camerei Deputaţilor, cameră decizională, după ce a fost deja aprobată în senat.
1. Discutarea concomitentă a OUG 95/2014 şi a OG 1/2015
OUG 95/2014 a anulat dreptul la indemnizaţie a răniţilor şi reţinuţilor revoluţiei care n-au grad de invaliditate. Acest lucru a fost numit o „regretabilă eroare” de însuşi Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist:
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=482
La scurt timp problema a fost corectată prin apariţia OG 1/2015.
Considerăm că aprobarea OUG 95/2014 trebuie să se facă concomitent cu aprobarea OG 1/2015, amândouă ordonanţele având acelaşi obiect – schimbarea Legii 341/2004.
În cazul în care aprobarea celor 2 ordonanţe s-ar discuta separat, există posibilitatea teoretică ca să fie aprobată OUG 95/2014 şi respinsă OG 1/2015. S-ar crea astfel situaţia ca, în cazul a două persoane care au luptat împreună la revoluţie, una fiind împuşcată, dar vindecată ulterior şi alta scăpând nevătămată, cea nevătămată să poată primi indemnizaţie conform legii 341/2004, prin primirea noului titlu de „luptător cu rol determinant” prevăzut de OUG 95/2014, în timp ce persoana care a fost împuşcată, deşi foarte posibil are merite mai mari în lupta de răsturnare a dictaturii, să nu mai aibă drept la indemnizaţie, ceea ce în opinia noastră ar fi o mare nedreptate.
Precizăm că majoritatea răniţilor din revoluţie care au supravieţuit până în prezent sunt fără grad de invaliditate.
2. Reformularea art. I pct. 5 alin. 6 din OUG 95/2014
Articolul I pct. 5 alineatul 6 din OUG 95/2014 cerem să fie reformulat astfel:
„De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele care au săvârşit infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989,altele decât cele care au avut ca scop exprimarea protestului faţă de regimul dictatorial ori răsturnarea acestuia, sau infracţiuni în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei, precum şi în legătură cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluţionar, în baza prezentei legi şi a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare.”
Adăugarea cuvintelor îngroşate, adică a precizării „altele decât cele care au avut ca scop exprimarea protestului faţă de regimul dictatorial sau răsturnarea acestuia” trebuie făcută pentru a se evita interpretările conform cărora activităţi săvârşite în timpul revoluţiei precum distrugerea unor însemne și cărţi comuniste, aruncarea de obiecte contondente către reprezentanţi ai forţelor de ordine, devastarea unor clădiri comuniste, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, care tehnic ar putea fi considerate infracţiuni de drept comun conform legislaţiei din 1989 şi chiar conform legislaţiei de acum, ar putea fi temei pentru excluderea persoanelor care le-au desfășurat de la drepturile prevăzute de legea 341/2004. În timpul revoluţiei române au existat acţiuni precum blocarea tancurilor în Timișoara (17 decembrie 1989), incendierea primăriei din Lugoj, incendierea sediului miliţiei din Caransebeș (21 decembrie 1989). Asemenea fapte trebuie înscrise cu litere de aur în istoria neamului românesc, nicidecum considerate infracţiuni. Ar fi o bătaie de joc la adresa evenimentului istoric al revoluţiei române ca după 28 de ani organele de stat să înceapă să ancheteze revoluţionarii pentru a depista și pedepsi cu lipsirea unor drepturi legale pe cei mai active şi curajoşi dintre ei.
3. Încetarea neacordării drepturilor prevăzute de legea 341/2004 prin ordonanţe de urgenţă succesive
Vă semnalăm totodată că, prin ordonanţe de urgenţă succesive, din anul 2010 încoace drepturile prevăzute de legea 341/2004 se acordă trunchiat, respectiv valoarea indemnizaţiei nu a mai fost actualizată conform creşterii veniturilor salariale medii. Am înţeles că există limitări bugetare, dar am observat că, în acelaşi timp cu limitarea drepturilor prevăzute în lege pentru revoluţionari, s-au găsit resurse pentru acordarea ori mărirea drepturilor prevăzute pentru alte categorii. S-au înfiinţat indemnizaţii pentru diplomaţii pensionari (OUG 96/2013), pensii speciale pentru personalul din aviaţia civilă (legea 83/2015) şi pentru grefieri (legea 130/2015), s-au mărit indemnizaţiile de merit prevăzute de legea 118/2002, cele ale artiştilor (legea 109/2005), ale sportivilor medaliaţi în competiţii internaţionale (art. 64 din legea 69/2000), ale deţinuţilor politic şi deportaţilor (Decretul-Lege 118/1990). Chiar şi legea 341/2004 a fost schimbată pentru a se acorda indemnizaţii noiembriştilor braşoveni din 1987 şi greviştilor din Valea Jiului din 1977 – evenimente de amploare mult mai mică decât revoluţia din 1989, unde riscurile la care s-au supus participanţii au fost mai mici (nu s-a deschis focul asupra protestatarilor) şi, cel mai important, n-au avut nici un rezultat (dictatura n-a fost răsturnată). Oare de ce revoluţionarii din 1989 sunt SINGURA categorie pentru care există restricţii bugetare? De ce pentru alte categorii care au drepturi chiar mai mari decât revoluţionarii din 1989, sunt bani pentru mărirea acestor drepturi ori chiar pentru înfiinţarea de drepturi noi, numai pentru revoluţionarii din 1989 se zice că, deşi legea 341/2004 modificată prin OUG 95/2014 şi OG 1/2015 prevede anumite drepturi, acestea nu pot fi acordate integral şi se emit ordonanţe de urgenţă anuale pentru limitarea respectivelor drepturi? Deranjează faptul că, spre deosebire de alte categorii cu drepturi prevăzute de lege, revoluţionarii din 1989 nu s-au mărginit să vocifereze împotriva regimului comunist ci chiar au răsturnat acest regim?
Vă cerem domnilor parlamentari, să nu mai acceptaţi limitarea drepturilor prevăzute de legea 341/2004 prin ordonanţe de urgenţă cu valabilitate temporală limitată, cum a fost obiceiul din 2012 încoace (spre exemplu OUG 57/2015, OUG 99/2016).
Păstrăm încrederea că demersul nostru va fi primit cum se cuvine de reprezentanţii aleşi ai românilor.
Asociaţia “17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA 1989”, Timişoara
pentru Consiliul Director
Preşedinte
Gheorghe Lungu


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 18:58:45
Timișorenii știu să se descurce, mereu cad în picioare, indiferent de prostiile pe care le comit.
Indiferent de cum o să reacționați, vă spun că și acum sînt la putere, chiar și cei din opoziție!


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:04:11
(https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51844135_2026611370719275_7729965457964269568_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=9d066351337c0bb6d73a45a143db82cf&oe=5D1F1FCB)

Catalin Regea
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2026611367385942&set=a.280090642038032&type=3&theater
 · 18 februarie ·
Maine,19.02.2019, in cadrul conferintei "Timisoara 30" ,in urma unei invitatii din partea unor europarlamentari PPE voi tine un discurs despre Revolutia din Timisoara in Sala Parlamentului din Bruxeles, obiective realizari si nerealizari. O sa am cu mine acest steag purtat in decembrie 1989,pe strazile Timisoarei, de colegul meu Dinu Buhaianu. Sincer mi-as dori sa intalnesc si europarlamentari romani pe care sa-i intreb ce-si mai amintesc despre dezideratele sutelor de oameni ce s-au jertfit pentru libertate si pentru ce se ostenesc sa terfeleasca libertatea castigata cu atata lupta. Invitatia este venita prin intermediul Societatii Timisoara.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:16:28
Iată ce scrie o localnică, Farcau Herrera Mariana Rodica, ce îndemn îi dă domnului Regea:


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:17:56
Farcau Mariana Rodica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2136906809729655&set=p.2136906809729655&type=3&theater
 · 20 februarie · editat
Draga Catalin, te rog sa ceri socoteala, acuzindui pe toti cei responsabili, de crimele abuzurile si necondamnarile celor vinovati, de genocidul 1989, mineriade ,victimele protestului 10 august si infometarea copiilor batrinilor si spitalelor, ei toti se fac vinovati iar tu ai dreptul si obligatia sai condamni si sa le ceri maine sa raspunda , cerele f rspicat sa actioneze imediat pentru aceste fapte grave care continua inca in Romania, acesta sa ti fie Strigatul de condamnare a lor si de ajutor al nostru al tuturor, nu e suficient sa le amintim si sa cersim raspunderea pentru genocid agresiuni infometare si mortii din spitale, TE ROG sa STRIGI in gura mare sa te auda toata Europa ce fac ei cu Romani din Romania. acest mesaj este strigatul nostru de condamnare si ajutor ca si eroi al revolutiei, victime a mineriadelor si protestului 10 august.cu sinceritate Farcau mariana rodica erou al revolutiei din timisoara care stie ca spiciul tau va fi un strigat de S O S pentru acuzarea si tragerea la raspundere urgenta dupa 30 ani a vinovatilor.


(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=46536;image)


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:22:44
Să vedem cu cine s-au întîlnit recent revoluționarii timișoreni ca să pună țara la cale.
Și să vedem și unele dintre răspunsurile primite la anunțul dat și de cine au fost scrise.


(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=46530;image)


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:37:32
Andreea Manto Bravo!
Delia Crismar Mult succes !!!
Georgeta Carpin Bravo Câtă. Mult succes!!
Ambru Florin Sa le explici ,cat de batjocoriti suntem ,noi cei care ne-am riscat viața de către clasa politică actuală.
Cristi Danilet succes!!
Andrea Marcus Felicitari Catalin! Sunt curioasa daca si ce raspunsuri vei primi...sau, vei avea de la cine? Drum bun si mult succes!
Larissa Mihala Spune-le ca romănii vor in Europa! Succes, Cătă!
Bergler Victor esti minunat! Sunt sigur că ai să repari imaginea noastră proastă făcută de o mână de bandiți care se află la cârma țării1 Își șin pumnii!
Johann Heinz Felicitari!!!
Ionel Barna Sunt alături. Baftă
Sorin Pupca Un Roman adevarat!
Marian Mayer Succes poate le povestești cum își bat joc de revoluționari cu hotărârea 129.
Ovidiu Gura Unii europarlamentari romani sunt aidoma celor din parlamentul din Romania, ii intereseaza doar un nou fotoliu in PE.
Vincze Zoltán Să-ți fie auzit glasul, Catalin!!!
Iulia Caldararu Succes!!!
Hosu Virgil Felicitări!


(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=46532;image)

Sînt doar o parte dintre intervențiile la postarea lui Cătălin Regea. Vedeți cine sînt cei care le-au făcut, ca să înțelegeți cît sînt de duplicitari.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:53:28
Concluzia îi aparține revoluționarului Nicu Rusanu:
Nicu Rusan Discursul a fost de nimic
Cred ca Dinu facea mult mai mult
Pacat
Catalin Regea Si eu te iubesc.


(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1400.0;attach=46534;image)


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Februarie 25, 2019, 19:56:24
Oprea Sorin Danut Cataline sper sa le spui asa cum a fost cum a inceput in 16 .Sper ca nu incepi si tu ca toate jegurile de publicatii cu revolutia a plecat de la Tokes s au oamenii s au adunat si au pornit sa demonstreze.Oamenii nu se aduna asa din telepatie.Oricum succes si sa ne reprezinti cu mandrie.

Aș vrea să știu ce a spus la Bruxelles, dacă a ascultat sfaturile colegilor săi, sau cerințele politicienilor care l-au dus acolo.


Titlul: Răspuns: Memorii, scrisori deschise, petitii
Scris de: NVal din Aprilie 26, 2021, 23:46:03
Reacție la declarațiile iresponsabile ale senatoarei PNL de Timiș Alina Gorghiu   26.04.20214 min readGeorgiana Arsene
https://inprimalinie.org/2021/04/26/reactie-la-declaratiile-iresponsabile-ale-senatoarei-pnl-de-timis-alina-gorghiu/?fbclid=IwAR31AkMgcqgElbTRrTsL9odHQB7sBrXaBVhkRq3_o8dQiL3HKNkDpUnyr-c

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=240.0;attach=54285;image)

ASOCIATIA DECEMBRIE 89 TIMISOARA – cu sediul în Timisoara, CIF 72671977, reprezentată prin  Adriana Bejan, în calitate de Vicepresedinte, a luat act cu îngrijorare de afirmațiile pline de inadvertențe făcute de senatorul liberal de Timiș, Alina Gorghiu, pe pagina sa de Facebook în data de 24 aprilie 2021.

În primul rând, observăm că senatorul de Timiș folosește limbajul urii pentru a induce opiniei publice ideea că Ion Iliescu, fostul președinte al Institutului Revoluției Române ”a supt sângele poporului” ani buni încasând o așa numită retribuție.

Numai că senatorul liberal Alina Gorghiu minte, întrucât Legea nr. 556/2004 spune foarte clar, negru pe alb, că președintele IRRD nu e retribuit. Cu alte cuvinte, nu primește nici un ban!

În al doilea rând, Ion Iliescu nu avea nevoie de un institut pentru a-și promova propria viziune despre Revoluția din decembrie 1989. Notorietatea sa este prea mare ca să fi avut nevoie de o instituție care să-i promoveze ideile.

El și-a exprimat propriul adevăr despre Revoluția Română în cărțile sale, care nu sunt deloc puține.

Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 a publicat 93 de cărți despre acest subiect, având ca autori istorici de prestigiu, validați de un Consiliu științific format din 21 de personalități avizate de Academia Română și de Ministerul Educației și Cercetării.

Se pare că actuala coaliție a isprăvit toate problemele cu care se confruntă România, inclusiv criza sanitară și a cerut desființarea IRRD pe ”repede înainte”, cerând Biroului Permanent al Camerei Deputaților, în temeiul art. 115, alin. (1), aplicarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea Legii privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

Decizia nr. 198 din 24 martie 2021 a Curții Constituționale a României, asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, îi explică foarte clar doamnei Gorghiu – care dovedește că nu a fost interesată de această lege publicată în Monitorul Oficial și adoptată cu unanimitate de voturi – că IRRD nu s-a dedat la politizare.

”Afirmații precum «instituția a reprezentat o platformă politică al cărui scop real vizează asigurarea unor poziții publice pentru interese personale» și că «evenimentele organizate de Institut au vizat propagarea în spațiul public a unor interpretări asupra Revoluției Române din Decembrie 1989 menite să se contrapună cercetărilor aflate în curs», desfășurate de organele de anchetă în «Dosarul Revoluției», nu ar putea justifica adoptarea soluțiilor legislative propuse și, cu atât mai puțin, nu ar putea constitui justificări ale urgenței adoptării acestora. Existența unor disfuncționalități în desfășurarea activității unei instituții publice impun, eventual, adoptarea unor soluții în scopul eficientizării funcționării acesteia.

Totodată, în raport cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, conform cărora Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, și ale art. 41 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, menționarea doar a necesității emiterii unei ordonanțe de urgență este insuficientă, fiind necesară și prezentarea elementelor de fapt și de drept în susținerea situației extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând recurgerea la această cale de reglementare. Se impune deci o completare a instrumentului de prezentare, precum și a preambulului, în sensul dezvoltării elementelor de fapt și de drept care au determinat promovarea prezentului proiect în regim de urgență, precum și o detaliere a eventualelor efecte negative”.

Înainte de a mai vorbi despre IRRD și despre desființarea acestuia, ASOCIATIA DECEMBRIE 89 TIMISOARA îi recomandă senatorului liberal Alina Gorghiu să reflecteze la care ar fi fost parcursul său profesional dacă Revoluția din 1989 nu ar fi avut loc și dacă Ion Iliescu nu ar fi evitat riscul izbucnirii unui război civil care ar fi afectat grav societatea românească, mergând până la dizolvarea statului.

Așa că … surprize, surprize! Senatorul liberal Alina Gorghiu ignoră legea – în cazul de față decizia CCR – și, crezând că românii sunt proști și nu știu să citească în Monitorul Oficial, dezinformează și manipulează tendențions și grosolan.

Rușine, rușine, Alina Gorghiu!

Rușine, PNL, că lași un asemenea om să păteze imaginea partidului!


(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=240.0;attach=54287;image) (http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=240.0;attach=54289;image)