Portalul Revolutiei

Discutii generale => Totul despre Revolutie si Revolutionari => Subiect creat de: DAN PERJU din Septembrie 06, 2011, 15:13:19Titlul: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 06, 2011, 15:13:19


SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 06, 2011, 15:23:39
GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
Sechttp://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf

http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdfCOMPARATIV CU:Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #3515 : Septembrie 05, 2011, 07:27:15 »
Modificarea legii 341
Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
Raportează acest text unui mo


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 06, 2011, 15:25:57
Viorel BALCAN
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2008-prezent

DEPUTAT
   ales deputat în circumscripţia electorală nr.9 BRĂILA, colegiul uninominal nr.3
pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

Formaţiunea politică:
   
   
PSD   -   Partidul Social Democrat    - până în mar. 2010
   
PD-L   -   Partidul Democrat - Liberal    - din mar. 2010

Grupul parlamentar:
   
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat    - până în mar. 2010
Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal    - din mar. 2010

Comisii permanente
   Comisia pentru industrii şi servicii

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
   
    Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană   

Activitatea parlamentara în cifre:
   
Luări de cuvânt:   7 (în 7 şedinţe)
Declaraţii politice:   5 (din care 3 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate:   15
Întrebari şi interpelari:   2

Biroul parlamentar din colegiul uninominal nr.3, Brăila:
   
Tel: 0239/640.056;
Persoane de contact:
    - David Manina, 0740.660.953
    - Ilinoiu Aurelian, 0746.069.59


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Septembrie 06, 2011, 15:29:55
GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
SecPerjule traducerea unde o gasim?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 06, 2011, 15:33:50
GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
SecPerjule traducerea unde o gasim?SCUZE; LA :  http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: omega din Septembrie 22, 2011, 14:56:34
Viorel BALCAN
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2008-prezent

DEPUTAT
   ales deputat în circumscripţia electorală nr.9 BRĂILA, colegiul uninominal nr.3
pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

Formaţiunea politică:
   
   
PSD   -   Partidul Social Democrat    - până în mar. 2010
   
PD-L   -   Partidul Democrat - Liberal    - din mar. 2010

Grupul parlamentar:
   
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat    - până în mar. 2010
Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal    - din mar. 2010

Comisii permanente
   Comisia pentru industrii şi servicii

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
   
    Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană   

Activitatea parlamentara în cifre:
   
Luări de cuvânt:   7 (în 7 şedinţe)
Declaraţii politice:   5 (din care 3 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate:   15
Întrebari şi interpelari:   2

Biroul parlamentar din colegiul uninominal nr.3, Brăila:
   
Tel: 0239/640.056;
Persoane de contact:
    - David Manina, 0740.660.953
    - Ilinoiu Aurelian, 0746.069.59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Am fost plecat din localitate la tara.Acolo nu am semnal la net.Cind am venit am citit tot ce au scris colegii pe portal.Cel ce a plins pe la usa Deputatului BALCAN pentru modificarea legii 341, este AVRAMESCU STEFAN din braila.Un neica nimeni care se crede presedinte de asociatie la citiva revi si se crede destept nevoie mare cu 4 clase elementare.Membru PDL Organizatia Braila (nici de portar nu este bun cu toate ca toata viata a fost portar)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: omega din Septembrie 22, 2011, 15:06:23
                         STUPOARE!   
 AVRAMESCU STEFAN membru al CONSILIULUI NATIONAL B.N.R. 1989 CONDUCEREA EXECUTIVA.
A ajuns JAGA sa conduca revi (cei ce il cunosc il numesc asa ca e mai inchis la culoare)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Septembrie 22, 2011, 18:29:31
sa nu creada cineva ca am glumit cind am zis ca iau gitul celui care ne tradeaza
fie el cine ar fi cind are de gind sa tradeze sa se astepte


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 30, 2011, 08:24:08

Răspuns: VRETI O NOUA REVERIFICARE? CU SAU FARA CONTRACTE DE MANDAT?


Modificarea legii 341


Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2UN PUNCT DE VEDERE  INAINTE DE VIZITELE D.N.A.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 30, 2011, 08:27:31

Modificarea legii 341


Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2UN PUNCT DE VEDERE  INAINTE DE VIZITELE D.N.A.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 30, 2011, 08:30:42

Modificarea legii 341


Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive


http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2UN PUNCT DE VEDERE  INAINTE DE VIZITELE D.N.A.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Septembrie 30, 2011, 08:33:57


SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Octombrie 03, 2011, 18:10:26
                         STUPOARE!   
 AVRAMESCU STEFAN membru al CONSILIULUI NATIONAL B.N.R. 1989 CONDUCEREA EXECUTIVA.
A ajuns JAGA sa conduca revi (cei ce il cunosc il numesc asa ca e mai inchis la culoare)

http://www.dcnews.ro/2011/10/momentul-in-care-soarele-este-lovit-de-o-cometa-video/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Octombrie 03, 2011, 22:01:53
Vb cu Kronstadt si faceti o evidenta a javrelor de pe lista. Le puteti evidentia cu rosu. As vrea sa vad care e proportia intre cei cu si cei fara probleme. Nu strica sa stim cu totii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: MERISAN SILVIA din Octombrie 03, 2011, 22:15:15
Cu ce data incepe sa anuleze indemnizatiile dl.Balcan ?...Luna ?...anul ?...trebuie sa-si expuna si sa motiveze DE CE VREA DUMNEALUI ANULAREA DREPTURILOR ACELORA CE L_AU INSCAUNAT SI I-_A OFERIT O SLUJBA ATIT DE BUNA SI PROFITABILA...    DOMNULE BALCAN VIOREL...SCRIETI DOMNULE PE PORTAL NU VA MAI ASCUNDETI ca sunteti un roman veritabil si adevarat...ce atita secret ? Portalul Revolutiei e deschis tuturor.Indrazniti dl.BALCAN...Spuneti din ce data anulati indemnizatiile ??...Macar atit ne datorati...deoarece sunt multi REVI.ce au datorii la STAT,la BANCI ...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: MERISAN SILVIA din Octombrie 03, 2011, 22:21:29
E CINSTIT sa spuna ,CLAR de cind incepe sa le anuleze.Fara stiri nesigure ca m-am saturat...CLAR si RASPICAT.DE CIND ?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 04, 2011, 00:58:47
SILVIA

TOV SS COSTIN G. A SPUS DESTUL DE CLAR.

EL ÎȘI SERVEȘTE STĂPÂNII.

EL REPREZINTĂ GUVERNUL.

GUVERNUL CARE TAIE, TAIE, TAIE...,

PENSII, SALARII, ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ETC,

ȘI CREȘTE, CREȘTE, CREȘTE SALARIILE... , ETC.

PENTRU....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Octombrie 04, 2011, 08:31:45
E CINSTIT sa spuna ,CLAR de cind incepe sa le anuleze.Fara stiri nesigure ca m-am saturat...CLAR si RASPICAT.DE CIND ?http://www.dcnews.ro/2011/10/momentul-in-care-soarele-este-lovit-de-o-cometa-video/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Octombrie 04, 2011, 10:06:50
Va spun eu domana: in anul in care va deceda. Are libertatea sa-si stabileasca singur anul mortii pt ca Vasile Slobizia nu e singurul dispus sa-l ajute. Daca omul are aceasta vointa politica de lepra pedelizda, sa-si taie singur creaca, nu vom fi noi inimi seci sa-l impiedicam sa suporte consecintele faptelor sale condamnabile. Aceasta e parerea mea, nu angajamentul meu. Fac precizarea de pe acum ca sa nu spuna, in viitor, anchetatorii care se vor ocupa de aceste cazuri, pt ca nu va fi singurul, ca am instigat sau am complotat. Pur si simplu asa cred ca se va intampla. Personal nu sunt interesat de pedepsirea politicienilor care vor indrazni sa le ia revolutionarilor sursa de existenta, pt ca vor fi destui care o vor face, fara ajutorul "justitiei" piratului, ci de cea a tradatorilor din randurile noastre. Pt asta astept si sugestiile voastre. Ar trebui sa ne organizam, sa ne pregatim pt o riposta pe masura. Daca ne doresc moartea, ne condamna si ne exe (nu pe mine, dar pe f multi dintre noi, pt ca am ajuns batrani si dependenti de doctori, medicamente etc), nu vad de ce nu ne-am apara pe masura, iar dupa, cand faptele lor marsave vor fi savarsite si cunoscute de catre toti, cred ca va fi de datoria noastra, din motive de igiena sociala si morala, sa-i pedepsim pe masura pe tradatori. Propun deschiderea unei liste publice "Wanted Dead or Alive". Propun deschiderea listei publice a tradatorilor revilor, de la Ilici, care a facut tot ce a putut ca sa nu fie aflati, judecati si condamnati asasinii din timpul Revolutiei, trecand prin ceilalti presi, min ai justititiei etc, la actualii tradatori ai revilor, incepand chiar cu seseul care ne divizeaza ca sa-i fie m usor pedelizdimii masi sa ne taie drepturile.
Declar deschisa lista tradatorilor
Revolutiei si revolutionarilor.
Va invit sa numiti vinovatii.
Faceti propuneri.
Wanted Dead or Alive!
Declar deschisa lista tradatorilor
Revolutiei si revolutionarilor.
Va invit sa numiti vinovatii.
Faceti propuneri.
Wanted Dead or Alive!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Octombrie 10, 2011, 17:11:42

Proiectul de lege, vizeaza, in principal , reglementarea a doua aspecte foarte importante :

-    pastrarea notiunii de revolutie si a identitatii cetatenilor care au iesit in strada si au capatat titlul de revolutionar;
-    economii insemnate la bugetul de stat;


“ Asa cum a apreciat si domnul prim ministru Boc, este necesar ca aceasta lege  sa fie modificata, lucru recunoscut si de asociatiile revolutionare din Braila. Dupa o intalnire de lucru pe aceasta tema pe care am avut-o cu reprezentantii acestor asociatii de revolutionari, am convenit cu dumnealor asupra formularii articolelor din  proiectului de lege pe care doresc sa-l initiez. Expunerea de motive este una simpla dar de bun simt: Introducerea categoriei luptatorilor remarcati prin fapte deosebite. Asa vor fi inlaturati impostorii, cetatenii care , prin diverse metode au obtinut titlul de revolutionar, ceea ce v-a conduce si la o reducere a numarului de revolutionari de la 20.000 la aproximativ 6-7000”, declara deputatul PDL Viorel Balcan.

Nemultumirea celor vizati de acest proiect de lege nu-l ingrijoreaza pe deputatul PDL pentru ca acesta nu-si propune sa depuna un proiect “electoral”, populist, care sa-i aduca un val de simpatie nationala, ci un proiect care sa puna ordine  intr-o situatie  care  tergiverseaza  de 20 de ani:
“ Cred ca este timpul sa spunem lucrurilor pe nume, sa  ne cinstim adevaratii eroi asa cum merita! Drepturile revolutionarilor sau mai bine zis reglementarea corecta a modului pentru care se acorda aceste drepturi trebuie sa fie una singura: EXCLUSIV PENTRU ORASELE MARTIR. Respect titlul de BRAILA- ORAS MARTIR, unde au fost 43 de morti si 106 raniti. Acei oameni au iesit in strada pentru libertate si progres social, economic, politic, pentru o democratie care sa ne aduca o schimbare in bine! ”, spune Viorel Balcan

Proiectul de lege a fost depus in forma initiata de deputatul PDL la comisia juridica a Camerii Deputatilor si Senat, dar si cabinetului primului ministru, Emil Boc.sursa   http://www.pdlbraila.ro/component/content/article/60-prima-pagina/124-recunostinta-oraselor-martir.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Octombrie 10, 2011, 17:20:28
Va rog comentati.

Sunt Brailean si mi-e rusine.
Avramescu Srefan nu a cerut acordul membrilor asociatiei.
A fost in nume propriu si pentru asta ,banuiesc a fost promovat ca SECRETAR GENERAL COORDONATOR ZONA DEZ. EURO S-E al BIROULUI EXECUTIV CENTRAL al B.N.R.1989


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 10, 2011, 17:51:11
Va rog comentati.

Sunt Brailean si mi-e rusine.
Avramescu Srefan nu a cerut acordul membrilor asociatiei.
A fost in nume propriu si pentru asta ,banuiesc a fost promovat ca SECRETAR GENERAL COORDONATOR ZONA DEZ. EURO S-E al BIROULUI EXECUTIV CENTRAL al B.N.R.1989


La acesta întrebare ar trebui sa raspunda, dl. Sucurdean, Perju, care ne dau lectii zlinic pe acest forum, ca acest congres BNR - Costin este curat , ca lacrima!
Cîte as. sunt reprezentate în nume propiu decîte un revolutionar si pe urma ni se dau lectii ca ei reprezinta 85% dintre revolutionari!
Ar trebuii sa îl dati in judecata pe acest Avremescu pentru abuz in functie si fals in acte!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Octombrie 10, 2011, 20:50:25
656 LRM-A 00010 AVRAMESCU STEFAN TUDOR VICTORIA BRAILA 18 09 1952

Drepturi obtinute

ID:995
Pozitie in lista originala:18
Nume si prenume:
Numele de familie:AVRAMESCU
Prenume:STEFAN
Judetul:Braila
Localitatea:
Tatal:TUDOR
Mama:VICTORIA
Data nasterii:18.09.1952
Certificat:FD/1801
Indemnizatie lunara:da
Baza legala:
Locuinta:da
Baza legala:contract inchiriere 894/21.06.1995
Teren intravilan:167
Baza legala:HCJ 326/14.07.2003
Loc de veci:1 lot
Baza legala:L341/2004
Tratamente in statiuni:
Alte - numar data document:
Oservatii:teren pe raza mun.Braila


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Octombrie 10, 2011, 20:57:26
Omul mai are sau mai avea si o firma al carui bilant nu l-a mai depus din 1999. Probabil ca era nemultumit si si-a dorit mai mult. Astfel l-am descoperit cu "vanzari anterioare", pentru ca, drgi revoutionari braileni, v-a cam vandut si, ca sa fin drepti pana la capat, ne-a cam vandut pe toti, caci in iulie canta alta arie, cea a luptei revolutionarilor impotriva "neispiratului" Boc. Cititi articolul din "Arcasu`" din 23 iulie ac, www.arcasu.ro/E.O._Miercuri_revolutionarii_braileni_ies_in_strada__id_1311338460.html.

Miercuri, revolutionarii braileni ies in strada

Asociatiile de revolutionari din Braila au organizat ieri, de la ora 12.00, o conferinta de presa pentru a instiinta oameni ca miercuri 27 iulie 2011, dupa 21 de ani de tacere, revolutionarii vor protesta in Piata Constitutiei din Bucuresti incepand cu ora 12.00.

Revendicarile acestora nu se refera la acordarea de drepturi sau a unei sume de bani, ci la afirmatiile premierului Emil Boc, facute saptamana trecuta la mai multe posturi de televiziune. Seful Guvernului a spus ca de drepturile materiale de revolutionar trebuie sa beneficieze doar cei raniti in Revolutia din 1989 si urmasii celor decedati. Astfel ca la intalnirea de la Sala de Conferinte a Hotelului Belvedere, au participat George Coman, presedintele Asociatiei Revolutionarilor din Decembrie 1989 Braila, Aurelian Zaheu, presedintele Asociatiei Tinerii Eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989, fostul parlamentar Petre Petrica, initiatorul legii privind acordarea titlului de "Oras Martir" Brailei, Gabriel Damaroiu, presedintele de onoare al Asociatiei Revolutionarilor din 22 Decembrie 1989 si Stefan Avramescu, presedintele Asociatiei Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

"Asa cum se cunoaste la Braila in decembrie 1989 au fost 43 de morti si 106 raniti, iar unii oameni care nu au avut legatura cu aceste evenimente isi permit sa *manjeasca* pe chip memoria acestora. Dupa parerea mea cred ca la aproape 22 de ani dupa victoria Revolutiei din decembrie 1989, ceea ce s-a intamplat cu aceste atacuri vehemente la adresa noastra, a revolutionarilor reprezinta o victoriei a ocultei comunismului, a ocultei securisto-comuniste, la adresa libertatii. Premierul Boc a fost cred neinspirat cand a facut declaratia referitoare la atacurile fata de revolutionari, in sensul ca a facut-o pe data de 14 iulie atunci cand prectic se sarbatorea ziua Frantei, caderea Bastiliei", a spus George Coman, presedintele Asociatiei Revolutionarilor din Decembrie 1989 Braila.
In continuare Gabriel Damaroiu presedintele de onoare al Asociatiei Revolutionarilor din 22 Decembrie 1989, a trecut pe scurt in revista evenimentele din timpul revolutiei mentionand ca indemnizatia la care premierul Boc s-a referit este in jur de 1.700 de lei lunar pe care refuza sa o mai ridice de catva timp, acesti bani "fiind de mizerie la ceea ce a patimit in zilele lui decembrie", dar si de taloanele gratuite de calatorie pe CFR si a abonamentelor pe mijloacele de transport in comun. "Nici nu vreau sa mai imi reamintesc evenimentele de atunci, dar stiti de ce? Eu pentru aceasta Lege a Recunostintei, pe care nu eu am initiat-o, dar mi-am dorit-o, si din anumite motive s-a dat si este bine ca s-a dat, eu pentru asta mi-am riscat viata si familia. Si cred ca din partea poporului roman merit aceasta Lege 341", a spus Gabi Damaroiu.
Presedintii revolutionarilor braileni au mai precizat ca preotestul de miercuri de la Bucuresti va continua pana va fi necesar si vor lupta prin proteste stradale impotriva intentiilor declarate de majoritatea politicienilor de a modifica Legea Recunostintei.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Octombrie 10, 2011, 21:12:09
De ce nu convocati o sedinta a asociatiei ca sa-i cereti socotela? Si inca ceva foarte important. Cei care sunteti din Braila, ati putea sa postati mai multe informatii despre aceasta vanzare, pentru ca voi va cunoasteti presedintii de asociatii cel mai bine. Aici luptam cu o oculata, diversi sefi si sefuleti de asociatii, unele mai vechi, altele infiintate recent, ca sa aiba ss Costin numarul necesar pntru a fura BNR-ul, o structura politico-mafiota, compusa din revolutionari care si-au tradat camarazii pentru un un ban, o functie sau pentru o dambla sau dorinta de razbunare. Daca nu ne straduim cu totii sa furnizam datele pe care le avem, sa le adunam, sa le structuram, sa tragem concluziile ce se impun si sa le difuzam spre masa de revolutionari care sunt foarte porst informati sau, cel mai adesea, dezinformati, nu avem sanse sa contracaram aceasta conspiratie a tradatorilor.
Am gasit o imagine de grup, difuzata de ziarul in care a aparut articolul de mai sus. Va rog sa ne furnizati o fotografie a individului si datele sale de contact. Avem si alti colegi de forum din Braila, apelam la toti. Haideti sa-l convocam la o discutie online pe noul "SECRETAR GENERAL COORDONATOR ZONA DEZ. EURO S-E al BIROULUI EXECUTIV CENTRAL al B.N.R.1989".


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Octombrie 10, 2011, 22:56:58
Avramescu Stefan  tel  0722346511


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Gheorghe Iosif din Octombrie 10, 2011, 23:59:04
Va rog sa formulati intrebarile care doriti sa-i fie adresate domnului Stefan Avramescu. Putem sa le transmitem din partea membrilor forumului, putem sa rugam un membru al forumului care il cunoaste s-o faca etc., insa cel mai eficient e sa fie chestionat de catre braileni, cei care il cunosc si pot sa-i solicite foarte usor o intalnire.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Octombrie 11, 2011, 08:03:20
Va salut pe toti!

1. Nu sunt membru al asociatiei dlui AVramescu si nici nu am relatii stranse cu acesta. Suntem cunostinte si atat!
2. Cine il acuza nu are decat sa o faca in clar: nume, calitate, acuzatii concrete si sustinute.
3. Chiar nu stiam ca este ditamai SECRETARUL GENERAL (Doamne ce pompos suna si cati secretari generali avem in tara asta!!!!). Pe mine nu ma deranjeaza nicio titulatura si niciun cetatean roman care o are , cu conditia sa-si faca treaba acolo nunde a fost ales sau numit. Chiar daca Avramescu e mai "colorat" putin asta nu inseamna ca nu este  recomandat pentru a o ocupa.
4. Membrii organizatiei sale, care l-au ales , nu au nimic ai reprosa? Nu am citit in presa locala nimic care sa-l incrimineze pe parcursul anilor. Ba chiar a fost aproape anonim! Daca au sa-i reproseze ceva , daca nu mai vor sa faca parte din asociatia lui, sa i-o spuna clar! Asa cum au fugit de colo colo, pe la mai toate asociatiile de revolutionari, o mai pot face si acum. Cat mai vlaga in ei!
5.Dragul meu prieten NOR! As vrea sa-i acorzi prezumtia de nevinovatie in anumite acte savarsite de acest revolutionar. Eu il stiu inca din Decembrie 89! Daca a facut ceva nelalocul sau a facut-o involuntar, impins din spate de altii... si tu stii la fel de bine ca si mine ca unii sefi sunt usor de manipulat. Mai ales cand nu au avut o viata usoara si indestulatoare inainte de a ajunge in asa pozitie. Cat despre poza lui Avramescu... chiar tu ai postat una in care este si el: ultimul din dreapta cu camasa in carouri si ochelari (parca fumurii). Astept un mesaj privat de la tine despre "vanzarea" lui Avramescu si a altora, mesaj care ne va ajuta sa descalcim poate mai multe itie!
5. Propunerea dlui Gheorghe Iosif mi se pare de bun simt si ma ofer eu sa-i duc intrebarile (pertinente si fara cuvinte licencioase la adersa omului) urmand ca raspunsurile sa le facem cunoscute aici pe acest forum.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Octombrie 11, 2011, 09:07:12
Fiecare om are dreptul sa aleaga in viata drumul pe care il are de parcurs.
Dar nu pot lasa pe altcineva sa-mi modifice drumul.
Noi, Brailenii si cu ceilalti revi din ORASELE MARTIR nu suntem cu nimic mai presus decit ceilalti revi din tara.
De aici pleaca ruptura dintre noi.
Nu fac parte din nicio asociatie de revi.
Informatiile le am de la colegii care sunt in acea asociatie.
Domnule Grig, va rog: 
                     - cereti parerea personala a membrilor asociatiei, dar intre patru ochi, deoarece le cam este frica sa vorbeasca
                     -intrebati ceilalti revi din braila care nu sunt in acesta asociatie dac sunt deacord cu aceasta initiativa de modificare a legi


       CU RESPECT
                MIHAI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Gheorghe Iosif din Octombrie 11, 2011, 10:10:42
Va salut domnule Grig!

Si va multumesc pentru raspunsul prompt.
Nu am nici cea mai mica intentie de a-l supara cu ceva pe domnul Avramescu. Am constatat pur si simplu ca oamenii sunt interesati de acordul dat de dansul unui politician pentru modificarea legii recunostintei. Legea aceasta ii intereseaza pe toti revolutionarii, deci subiectul este de interes general si ar fi normal sa-l cunoasca toti si in amanuntime. Dorim sa stim care au fost resorturile acestei initiative, inafara faptului ca se doreste reducerea cheltuielilor bugetare pe spatele revolutonarilor. Propun sa-i adresati urmatoarele intrebari, lista lor ramanand deschisa pentru oricine considera ca sunt insuficiente:
- A fost ideea revolutionarilr braileni acea initiativa legislativa - daca da, a cui? Sa nominalizeze persoana sau persoanele respective,
- A fost ideea presedintilor de asociatii - a caror presedinti, apartinand caror asociatii?
- A fost ideea politicianului respectiv sau a unei terte persoane si care anume?
- A fost solicitata consultarea sau doar acordul asociatiilor si de catre cine? Sa ne descrie, pe scurt, evolutia acestei initiative, de la momentul si persoana sau organizatia care a lansat-o, pana la momentul formularii si inanintarii initiativei spre legiferare Parlamentului Romaniei.
Sunteti ziarist, sunt sigur ca, dupa ce vor fi formulate si alte intrebari de catre membri Forumului, o sa gasiti forma cea mai potrivita, sintetica, prin care sa va adresati domnului secretar general, coordonator de zona. Am fi interesati, in egala masura, sa obtinem raspunsuri si din partea initiatorului, domnul deputat Viorel Balcan. Este un serviciu pe care il puteti face miilor de revolutionari care sunt tinuti intr-o nepermisa confuzie si care dureaza de prea mult timp.

Va multumesc anticipat pentru interes si straduinta.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Octombrie 11, 2011, 14:51:01
Revin cu salutul cordial catre toti!

Mihai (ai legatura cu unul dintre ranitii braileni?) ma poti contacta pe adresa de e:maill si ne putem fixa o zi pentru a ne intalni. Iti promit ca voi pastra secretul intalnirii si convorbirii noastre daca tu nu-ti dai acordul sa fac ceva public.

Dle Iosif
 Raspunsul la toate acele intrebari ar fi urmatorul:
 Propunerea a venit de la unul dintre liderii formatori de opinie in randul revolutionarilor braileni dar si de la alti cativa revolutionari necuprinsi in vreo asociatie. Discutiile s-au purta, se pare, in spatele usilor inchise si nu s-a vrut nicicum anularea indemnizatiilor la toti revolutionarii. Ca a iesit o alta forma, ca s-au inflamat spiritele... mai este si rezultatul "mancarimii la limba"  csre ne caracterizeaza pe noi revolutionarii ( multi inca nu stiu  sau au uitat de bunul simt in formulele de adresare, au impresia ca sunt Alfa si Omega, etc, etc- asta ca sa spunem lucrurilor pe nume!). Nu ne putem tine gura si sa nu gasim mereu un motiv de galceava in asa fel incat presa sa fie prima care aude si mai apoi multimea de revolutionari imprastiata prin toate ungherele tarii.
Imediat ce voi gasi noutati mai multe decat cele explicitate aici voi interveni iarasi.

Va doresc liniste in suflete la toti!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: kostas din Octombrie 11, 2011, 15:15:33
atat avramescu st. cat si sregaru lucian gabriel expresedinte eurozna s-e cred ca sunt anti revolutionari.despre galateanul stegaru ne asteptam dar dupa cum se vede mai are rude si-n tara.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Octombrie 11, 2011, 16:45:20
Am sa va contactez cit de curind Domnule Grig.Aveti dreptate dar numai 20%
               

             Cu respect
                      MIHAI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Octombrie 12, 2011, 13:14:51
Dle  Dorel Haraga
Am informatii pretioase ca dvs.  ati putea posta pe forum  care a fost pretul vanzarii (Lui Avramaescu de la Braila) si a functiei obtinute. Cum trei artizani braileni, mai putin Gabi Damaroiu (asa sustin cunostintele mele!)mu scot o vorba despre cele intamplate, va rugam sa ne spuneti dvs , cat mai corect, ceea ce stiti.
Cu stima !
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Octombrie 12, 2011, 13:30:54
Daca dl Haraga ne spune, e ok. Daca nu stie, sau nu vrea, sau nu are curajul, propun sa modificam putin chestionarul adminului si sa-l publicam in presa tiparita din Braila. Intrebati pt toti presii de aso brailene. Are adminul curajul sa bage portalul la inaintare? Dar dv, aveti curajul sa-l publicati? Daca nu, no problem, vb cu altcineva s-o faca.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 07, 2011, 20:44:18
Acum câteva minute am primit un telefon de la un prieten bun.
Știind că sunt revoluționar și mă interesează îndeaproape soarta revilor,  prietenul mi-a comunicat cu titlu de noutate următoarele:

Astăzi 07.11.2011 a avut loc Ședința Comisiei Buget Finanțe a Camerei Deputaților.
În cadrul ședinței, deși reprezentanții  PSD  au lipsit, s-au discutat și s-au votat AMENDAMENTELE LA LEGEA BUGETULUI PE ANUL 2012.
Amendamentele au fost transmise de la GUVERN și AU FOST VOTATE DE reprezentanții PDL.
COMISIA(mai exact deputații PDL majoritari)  A VALIDAT AMENDAMENTELE AȘA CUM AU FOST TRANSMISE DE GUVERN.
Prin aceste amendamente se validează conținutul „STRATEGIEI FISCAL BUGETARĂ PE PERIOADA 2012-2014” cu privire la REVOLUŢIONARI respectiv:

 „…..3.2.2.3.2. Politica în domeniul asistenţei sociale

1. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte
indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional
Programul are în vedere susţinerea măsurilor de protecţie a familiei şi copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a celor provenite din medii defavorizate şi a tuturor celor care se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, finanţarea pensiilor pentru agricultori, acordarea diverselor categorii de drepturi reparatorii: veterani de război, persoane persecutate sau deportate din motive politice sau etnice, eroi şi urmaşi ai eroilor revoluţiei…….”

Iată cum PDL-ul, prin iniţiativa GUVERNULUI ( respectiv a SSPR-ului)  A EXCLUS DE LA BUGETARE CATEGORIA DE LUPTĂTORI REMARCAŢI PRIN FAPTE DEOSEBITE.

Iată cum, DEPUTAŢII PDL mambri ai Comisiei de Buget Finanţe a Camerei Deputaţilor au înţeles să aplice Legea 341/2004, și să RESPECTE REVOLUŢIA ŞI REVOLUŢIONARII.

Cineva spunea acum câtva timp că „ AM FĂCUT O REVOLUŢIE, AM CÂŞTIGAT PUTEREA DE A FACE BINE ŢĂRII ŞI POPORULUI, AM DAT / NE-A FOST LUATĂ ACEASTĂ PUTERE ŞI  ACUM , ÎN NUMELE REVOLUŢIEI „ALEŞII”  DISTRUG ROMÂNIA ŞI POPORUL ROMÂN”.

Iată cum ne/vă apără interesele TOV. SS COSTIN G.!
Sau, s-ar putea ca în acest mod să scape individul DE RĂSPUNDERE ÎN FAŢA CELOR CE „L-AU MANDATA ŞI AU ÎNCHEIAT CU EL CONTRACTE RDE REPREZENTARE”.
 
OARE PENTRU „BINELE” ACESTUI  INDIVID, SUNT SACRIFICAŢI EROII ÎN VIAŢĂ AI REVOLUŢIEI ROMÂNE?

Sper din tot sufletul ca vestea proastă pe care v-o dau să fie doar o glumă proastă făcută de un prieten ce şi-a dorit să râdă un pic pe seama noastră, a revoluţionarilor.

Vom vedea zilele următoare.

Cu părere de rău pentru vestea proastă,

Dorel HARAGA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 07, 2011, 20:49:59
Acum câteva minute am primit un telefon de la un prieten bun.
Știind că sunt revoluționar și mă interesează îndeaproape soarta revilor,  prietenul mi-a comunicat cu titlu de noutate următoarele:

Astăzi 07.11.2011 a avut loc Ședința Comisiei Buget Finanțe a Camerei Deputaților.
În cadrul ședinței, deși reprezentanții  PSD  au lipsit, s-au discutat și s-au votat AMENDAMENTELE LA LEGEA BUGETULUI PE ANUL 2012.
Amendamentele au fost transmise de la GUVERN și AU FOST VOTATE DE reprezentanții PDL.
COMISIA(mai exact deputații PDL majoritari)  A VALIDAT AMENDAMENTELE AȘA CUM AU FOST TRANSMISE DE GUVERN.
Prin aceste amendamente se validează conținutul „STRATEGIEI FISCAL BUGETARĂ PE PERIOADA 2012-2014” cu privire la REVOLUŢIONARI respectiv:

 „…..3.2.2.3.2. Politica în domeniul asistenţei sociale

1. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte
indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional
Programul are în vedere susţinerea măsurilor de protecţie a familiei şi copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a celor provenite din medii defavorizate şi a tuturor celor care se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, finanţarea pensiilor pentru agricultori, acordarea diverselor categorii de drepturi reparatorii: veterani de război, persoane persecutate sau deportate din motive politice sau etnice, eroi şi urmaşi ai eroilor revoluţiei…….”

Iată cum PDL-ul, prin iniţiativa GUVERNULUI ( respectiv a SSPR-ului)  A EXCLUS DE LA BUGETARE CATEGORIA DE LUPTĂTORI REMARCAŢI PRIN FAPTE DEOSEBITE.

Iată cum, DEPUTAŢII PDL mambri ai Comisiei de Buget Finanţe a Camerei Deputaţilor au înţeles să aplice Legea 341/2004, și să RESPECTE REVOLUŢIA ŞI REVOLUŢIONARII.

Cineva spunea acum câtva timp că „ AM FĂCUT O REVOLUŢIE, AM CÂŞTIGAT PUTEREA DE A FACE BINE ŢĂRII ŞI POPORULUI, AM DAT / NE-A FOST LUATĂ ACEASTĂ PUTERE ŞI  ACUM , ÎN NUMELE REVOLUŢIEI „ALEŞII”  DISTRUG ROMÂNIA ŞI POPORUL ROMÂN”.

Iată cum ne/vă apără interesele TOV. SS COSTIN G.!
Sau, s-ar putea ca în acest mod să scape individul DE RĂSPUNDERE ÎN FAŢA CELOR CE „L-AU MANDATA ŞI AU ÎNCHEIAT CU EL CONTRACTE RDE REPREZENTARE”.
 
OARE PENTRU „BINELE” ACESTUI  INDIVID, SUNT SACRIFICAŢI EROII ÎN VIAŢĂ AI REVOLUŢIEI ROMÂNE?

Sper din tot sufletul ca vestea proastă pe care v-o dau să fie doar o glumă proastă făcută de un prieten ce şi-a dorit să râdă un pic pe seama noastră, a revoluţionarilor.

Vom vedea zilele următoare.

Cu părere de rău pentru vestea proastă,

Dorel HARAGA


Am afirmat azi ca bugetul va fii o mare surpriza, vom vedea acum motivarea lui Costin& comp!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Marilena din Noiembrie 07, 2011, 22:02:17
Acum câteva minute am primit un telefon de la un prieten bun.
Știind că sunt revoluționar și mă interesează îndeaproape soarta revilor,  prietenul mi-a comunicat cu titlu de noutate următoarele:

Astăzi 07.11.2011 a avut loc Ședința Comisiei Buget Finanțe a Camerei Deputaților.
În cadrul ședinței, deși reprezentanții  PSD  au lipsit, s-au discutat și s-au votat AMENDAMENTELE LA LEGEA BUGETULUI PE ANUL 2012.
Amendamentele au fost transmise de la GUVERN și AU FOST VOTATE DE reprezentanții PDL.
COMISIA(mai exact deputații PDL majoritari)  A VALIDAT AMENDAMENTELE AȘA CUM AU FOST TRANSMISE DE GUVERN.
Prin aceste amendamente se validează conținutul „STRATEGIEI FISCAL BUGETARĂ PE PERIOADA 2012-2014” cu privire la REVOLUŢIONARI respectiv:

 „…..3.2.2.3.2. Politica în domeniul asistenţei sociale

1. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte
indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional
Programul are în vedere susţinerea măsurilor de protecţie a familiei şi copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a celor provenite din medii defavorizate şi a tuturor celor care se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, finanţarea pensiilor pentru agricultori, acordarea diverselor categorii de drepturi reparatorii: veterani de război, persoane persecutate sau deportate din motive politice sau etnice, eroi şi urmaşi ai eroilor revoluţiei…….”

Iată cum PDL-ul, prin iniţiativa GUVERNULUI ( respectiv a SSPR-ului)  A EXCLUS DE LA BUGETARE CATEGORIA DE LUPTĂTORI REMARCAŢI PRIN FAPTE DEOSEBITE.

Iată cum, DEPUTAŢII PDL mambri ai Comisiei de Buget Finanţe a Camerei Deputaţilor au înţeles să aplice Legea 341/2004, și să RESPECTE REVOLUŢIA ŞI REVOLUŢIONARII.

Cineva spunea acum câtva timp că „ AM FĂCUT O REVOLUŢIE, AM CÂŞTIGAT PUTEREA DE A FACE BINE ŢĂRII ŞI POPORULUI, AM DAT / NE-A FOST LUATĂ ACEASTĂ PUTERE ŞI  ACUM , ÎN NUMELE REVOLUŢIEI „ALEŞII”  DISTRUG ROMÂNIA ŞI POPORUL ROMÂN”.

Iată cum ne/vă apără interesele TOV. SS COSTIN G.!
Sau, s-ar putea ca în acest mod să scape individul DE RĂSPUNDERE ÎN FAŢA CELOR CE „L-AU MANDATA ŞI AU ÎNCHEIAT CU EL CONTRACTE RDE REPREZENTARE”.
 
OARE PENTRU „BINELE” ACESTUI  INDIVID, SUNT SACRIFICAŢI EROII ÎN VIAŢĂ AI REVOLUŢIEI ROMÂNE?

Sper din tot sufletul ca vestea proastă pe care v-o dau să fie doar o glumă proastă făcută de un prieten ce şi-a dorit să râdă un pic pe seama noastră, a revoluţionarilor.

Vom vedea zilele următoare.

Cu părere de rău pentru vestea proastă,

Dorel HARAGA

Nu cumva esti in eroare ? Azi comisia de buget-finante nu s-a intrunit..iar proiectul de buget intii trebuie aprobat de guvern si apoi trimis parlamentului...ce amendamente sa discute daca inca nici nu pe masa proiectul de buget pe anul 2012?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Marilena din Noiembrie 07, 2011, 22:16:16
Doru,cred ca nu e cazul sa faci publice pe portal toate aberatiile pe care unul sau altul ti le spune la ureche.Cu o asemenea informatie chiar nu e de joaca.Cum poti sa crezi asa ceva? Tu stii mersul unui proiect de buget...intii trebuie aprobat de guvern si apoi se depune la parlament...se fac amendamente pe marginea lui,se discuta in comisii,se aproba sau nu si apoi votul in plen.......Ce s-a discutat azi in comisii daca n-a fost inca aprobat de guvern? Deocamdata nu aruncati cu laturi in Costin..vom vedea ce va iesi...se va folosi sintagma''salariul mediu brut sau cistig salarial mediu brut''?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 07, 2011, 22:57:31
MARILENA

ȘTIU FOARTE BINE CE VORBESC ȘI SCRIU PE FORUM.

DE CÂT TIMP NE CUNOAȘTEM, CRED CĂ AI AVUT OCAZIA SĂ-ȚI

DAI SEAMA CĂ NU VORBESC AIUREA.

PROIECTUL DE AMENDAMENT DISCUTAT ȘI VOTAT AZI ÎN COMISIA

DE BUGET FINANȚE A CAMEREI, A FOST CEL TRANSMIS DE GUVERN

SE PUPĂ EXACT CU PREVEDERILE STRATEGIEI FISCALE EMISĂ DE GUV.

ACUM CÂTEVA LUNI.

TE VEI CONVINGE CĂ NU MINT.

DACĂ A FOST O GLUMĂ PROASTĂ, NE VOM CONVINGE ZILELE VIITOARE.

ȘTIREA ESTE PREA IMPORTANTĂ CA SĂ O TRECEM CU VEDEREA.

EU PERSONAL DORESC SĂ NU FIE REALĂ.

DAR DACĂ ESTE REALĂ ȘI NU V-AȘ FI PUS ÎN TEMĂ,

NU CREZI CĂ AȘ FI AVUT MIUSTRĂRI DE CONȘTIINȚĂ?

PREFER SĂ MĂ JUDECAȚI GREȘIT ȘI SĂ SUFĂR BLAMUL VOSTRU,

DECÂT SĂ ȘTIU CĂ AM PUTUT SĂ TRAG UN SEMNAL DE ALARMĂ ȘI NU AM FĂCUT-O.

NOTĂ:

DUPĂ POSTEREA INIȚIALĂ, MI-A FOST ATACAT COMP.

A TREBUIT SĂ APELEZ LA UN PRIETEN PENTRU A CONTINUA DIALOGUL CU VOI.

DACĂ INFORMAȚIA NU AR FI FOST REALĂ, AR FI AVUT VREUN SENS SĂ-MI FIE

ATACAT COMPUTERUL?

ORICUM, ÎN CÂTEVA ZILE VOM AFLA ADEVĂRUL.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 11:39:02
Ar mai fi o problemă,

Dacă în textul LEGII BUGETULUI PE 2012 vor fi utilizați NUMAI termenii „eroi şi urmaşi ai eroilor revoluţiei”, aşa cum sunt folosiţi în „STRATEGIA FISCAL BUGETARĂ PE PERIOADA 2012-2014” cu privire la REVOLUŢIONARI în secţiunea „3.2.2.3.2. Politica în domeniul asistenţei sociale”,

În textu Legii 341/2004 sunt definite categoriile de persoane îndreptăţite a primi drepturi băneşti cu numele:

1.   LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI – REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE,
2.   LUPTĂTOR RĂNIT,
3.   LUPTĂTOR REŢINUT,
4.   EROU MARTIR,
5.   URMAŞ DE EROU MARTIR.

Rog să observaţi faptul că în cele două Acte Normative, sunt folosiţi TERMENI DIFERIŢI pentru a defini CATEGORIILE DE BENEFICIARI DE DREPTURI FINANCIARE.

În aceste condiţii, ORICE CONTABIL ( ORDONATOR DE CREDIT) ,CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITAQTEA UZÂND LEGEA BUGETULUI, VA REFUZA SĂ FACĂ PLĂŢILE CĂTRE „LUPTĂTORII. …. REMARCAŢI, RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI, PE MOTIVUL INEXISTENŢEI FIZICE A CATEGORIIILOR DE BENEFICIARI DE DREPTURI ÎN CADRUL LEGII BUCETULUI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 08, 2011, 12:17:36
Premierul Emil Boc le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali proiectul de buget pe 2012 şi unele măsuri de ajustare
Luni, 07 Noiembrie 2011 19:29

Discuţiile purtate luni, la Camera Deputaţilor, între premierul Emil Boc, preşedintele PDL, şi deputaţii democrat-liberalii s-au axat pe proiectul de buget pe anul 2012, dar şi pe anumite măsuri de ajustare pe care Guvernul intenţionează să le aplice începând de anul viitor

"A fost o discuţie mult mai aplecată pe viitorul proiect de buget cu necesitatea unor modificări legislative care vot trebui aduse într-o Ordonanţă care e în dezbatere la Comisia de buget acum în aşa fel încât bugetul să ajungă în Parlament până în 24-25 noiembrie şi apoi să terminăm până la sfârşitul anului", a declarat Mircea Toader pentru AGERPRES.

Cât priveşte comunicarea de către premier a unor măsuri de ajustare a bugetului pe anul viitor prin eliminarea unor facilităţi acordate până acum unor categorii de persoane, respectiv revoluţionarii, Mircea Toader a spus că parte dintre ei vor rămâne cu aceleaşi drepturi.


" La revoluţionari nu este niciun fel de... Rămân cu aceleaşi drepturi absolut toţi care au suferit deces în familie, moarte în Revoluţie, cei cu grad de invaliditate, răniţi. Singura categorie care nu va beneficia pentru anul viitor sunt aceia care şi-au câştigat pe bază de martori certificarea că au fost şi ei în Revoluţie", a mai declarat Toader.

În context, a mai spus liderul deputaţilor democrat-liberali, preşedintele PDL a fost întrebat de modul cum decurg discuţiile în cadrul Coaliţiei pe marginea unor teme precum comasarea alegerilor.

"Bugetul e buget şi legislaţia privind comasarea şi alegerile parlamentare reprezintă o chestiune separată", a declarat liderul grupului PDL din Cameră.

Mesajul premierului legat de alte priorităţi legislative, a mai spus Toader, a fost acela ca mai întâi să se adopte legislaţia privind alegerile şi comasarea acestora şi apoi să fie abordate chestiunile legate de revizuirea Constituţiei şi reorganizarea administrativ-teritorială.

La rândul său, deputatul Marius Spânu, secretar al grupului PDL din Cameră, a declarat că în privinţa bugetului, premierul le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali principalii parametrii macroeconomici pe care a fost construit bugetul în contextul situaţiei europene şi măsurile pe care Guvernul intenţionează să le ia în sensul ajustării acestuia.

"Ne-a prezentat viziunea pe care o are Guvernul, cea de prudenţă, şi în acelaşi timp o serie de măsuri care vor fi luate împreună cu legea bugetului legate de anumite, să spunem, ajustări ale unor drepturi care au fost obţinute în decursul acestor 20 de ani, multe din ele, pentru marea majoritate a populaţiei României, profund imorale. Pentru acest lucru va trebui să modificăm nişte legi", a declarat Marius Spânu pentru AGERPRES.

Deputatul PDL a dat ca exemplu "indemnizaţiile revoluţionarilor".

"S-a făcut un calcul şi s-a spus: toţi cei care au răniţi, urmaşi cu handicap chiar dacă au fost răniţi şi şi-au revenit toţi îşi vor păstra acea indemnizaţie care înseamnă 2700 de lei. Dar, ceilalţi, care din 2002 au venit şi s-au declarat eroi cu merite deosebite şi apoi au început să primească, nu li se vor lua înapoi case, terenuri, scutiri de impozite şi aşa mai departe, dar li se va lua această indemnizaţie. (...) Totuşi, la 20 de ani de la Revoluţie să primeşti aproape 30 de milioane de lei vechi pe lună nu mi se pare nici moral, nici nimic altceva", a mai afirmat Marius Spânu.

O altă măsură care vizează ajustarea bugetului va fi legată de nivelarea facilităţilor legate de gratuitatea la călătoriile cu trenul, astfel încât numărul acestor călătorii să fie acelaşi pentru toate categoriile de pensionari, indiferent că aceştia sunt foşti CFR-işti sau magistraţi sau alţii, a mai declarat Marius Spânu. AGERPRES

SURSA: http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/90502-Premierul-Emil-Boc-lea-prezentat-deputatilor-democratliberali-proiectul-de-buget-pe-2012-si-unele-masuri-de-ajustare.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 12:44:36
Avem confirmarea inutilitatii masurilor de austeritate adoptate de Guvern in ultimii ani
Uncategorized 28 October, 2011

Declaratiile guvernantilor nostri din ultimele zile, pe fondul dezbaterilor de la nivel european privind situatia Greciei in particular si cea a Uniunii in general, ne arata foarte clar cam cum este situatia si in Romania.
Avem confirmarea oficială a ceea ce știam deja cu toții și fiecare român simțea pe propria piele de mult, doar puterea încerca să ascundă prin propagandă mincinoasă: anume că economia românească este la pământ.
Înțelegem astăzi că sacrificiul românilor a fost zadarnic. Dacă România este într-o situație extrem de delicată și nu a putut evita declinul, nu putut să iasă din impasul economic, atunci la ce au folosit tăierile brutale de salarii?
Practic, politica de austeritate și de împrumuturi a fost inutilă, a fost o opțiune total eronată, ale cărei costuri le plătește acum populația.
Până nu de mult guvernantii ne explicau ce bine a procedat guvernul Boc atunci când a luat măsuri de austeritate, cât de bine stă România în raport cu alte state europene, cărora le-ar putea da lecții, cum ne-am salvat noi tăind salarii și dând afară bugetari. Acum aflăm de fapt că aceste măsuri n-au dus nicăieri, ci doar au nenorocit și sărăcit o grămadă de oameni.
Degeaba se plâng guvernantii și dau vină pe Grecia. Faptul că nimeni nu mai are încredere în România acum este perfect justificat. Când tu spui în programul de guvernare şi în toate declaraţiile că vei privatiza şi vei restructura întreprinderi şi nu faci aceste lucruri, cineva te penalizează. Când spui că vrei să aduci investitori în energie şi de trei ani baţi pasul pe loc, cineva notează şi te penalizează. Când spui la construcţia bugetului în 2009 că mergi pe o creştere economică de 2% şi în final economia a bifat o cădere de 7,1%, atunci toţi te vor privi cu rezervă când vii cu noi indicatori macroeconomici.
Când spui că vrei să faci parteneriate public-private pentru anumite lucrări de infrastructură sau proiecte majore şi nici după trei ani nu a început niciun proiect, atunci niciun investitor nu te va lua în serios.
Cine răspunde totuși pentru toate aceastea. Adică trecem încă o dată peste toate minciunile, acceptăm încă o dată să mai „strângem cureaua” în timp ce pentru clientela politică se găsesc bani, așteptăm până în ceasul al 12-lea să vedem România în faliment cu această putere.
Nu există altă cale de ieșire decât schimbarea puterii și schimbarea în totalitate a manierei de a trata și privi problemele economice.

SURSA: http://rares-manescu.ro/?p=2390


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: temesan din Noiembrie 08, 2011, 13:15:38
Hai Costine....sa vad cum ii mai prostesti pe prosti si acum...
Oricum ti-ai facut datoria...le-ai luat banii,le-ai dat certificate..si tu si Maior,Cuteanu si toti marii smecheri...Acu,de le ia guvernul indemnizatia,nu mai e treaba ta...poti sa-ti dai si demisia pentru a le demonstra ca esti alaturi de ei...tu pe un munte de bani,iei cu certificatul.
Distractie maxima...devine chiar interesant.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 13:34:22
Hai Costine....sa vad cum ii mai prostesti pe prosti si acum...
Oricum ti-ai facut datoria...le-ai luat banii,le-ai dat certificate..si tu si Maior,Cuteanu si toti marii smecheri...Acu,de le ia guvernul indemnizatia,nu mai e treaba ta...poti sa-ti dai si demisia pentru a le demonstra ca esti alaturi de ei...tu pe un munte de bani,iei cu certificatul.
Distractie maxima...devine chiar interesant.

Lipseste Perju, probabil va posta niste "cintece bisericesti" pentru linistea revolutionarilor si Sucurdean niste rugaciuni pe la " va rataciti" :D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 14:11:27
Acum e timpul sa sara in sus de bucurie singurul revolutionar ramas in viata BAMBILICI singurul care munceste in tara asta si singurul care nu e impostor.El are loc de munca acela de mancator si e platit peste salariul mediu brut pe economie.Restul sunt impostori ,fripturisti,si cersetori.Fericitul BAMBILICI erou intre eroi, unicul precum impuscatul


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 14:12:28
Imi propusesem din nou sa nu mai postez decat rar, cand consider ca este de spus ceva util. De data aceasta imi calc pe inima si intru pentru a felicita toate curvele ordinare amestecate printre noi sau provenind dintre revolutionari. Le felicit pentru victoria asupra revolutionarilor, obtinuta in slujba calaului de la Cotroceni si a trepadusului acestuia, Emil Boc. Ii felicit pentru ca au reusit sa distruga singurul centru capabil sa ne mobilizeze intr-un mod care sa puna pe ganduri guvernul portocaliu cand spurca revolutia si revolutionarii. Au gasit acest pretext al luptei contra lui Iliescu pentru a-si justifica curvasaria si in final au reusit. Dragi “colegi” cu fustita ridicata in fata portocaliilor, va doresc din toata inima sa va ajunga blestemele bolnavilor si al oropsitilor carora li se fura banii prin voi. Va blestem azi, in zi de sarbatoare. Fiecare curva de-a voastra sa aiba parte de toate suferintele tuturor celor pe care i-ati distrus prin curvasaria voastra.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 14:18:17
Haideti prostituatelor, continuati, asteptam cu nerabdare postarile voastre "impotriva lui Ilici", "impotriva securistilor" si a "pesedistilor". Haideti prostituatelor, ridicati-va din nou fustitele. Basestii si bocii au erectii contrarevolutionarii. Haideti din nou, jos chiloteii ca portocaliii nu mai au ce f...te!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 14:19:30
Acum e timpul sa sara in sus de bucurie singurul revolutionar ramas in viata BAMBILICI singurul care munceste in tara asta si singurul care nu e impostor.El are loc de munca acela de mancator si e platit peste salariul mediu brut pe economie.Restul sunt impostori ,fripturisti,si cersetori.Fericitul BAMBILICI erou intre eroi, unicul precum impuscatul

Guvernul Boc impreuna cu Costin&copm (anticomunisti, antisecuristi, anti......) care este aliatul puterii  iti taie indemnizatia nu Bambilici!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 14:25:25
Eu nu am spus ca el o taie eu am spus ca e singurul care se bucura.Nenorocitii care o taie trebuie sa plateasca acum si nu mai tarziu.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 14:26:11
Nu este benefic sa ne grabim in supozitii.Conteaza doar ce este cetitudine.
Stiu precis ca in dl Ministru Secretar de Stat George Costin si in dl Senator Raymond Luca Presedintele CPRD avem aliati puternici in lupta noastra pentru pastrarea drepturilor bine meritate.BNR-ul este ferm pe pozitii.Iar eu am fost sunt si voi fi un luptator pana la sacrificii pentru pastrarea identitatii noastre inclusiv a drepturilor cuvenite.

Orice declaratie a unui politician trebuie inteleasa in contextul in care a facuto.
Daca citim cu atentie vom vedea ca senatorul Mircea Toader s-a referit la cei care si-au luat certificate doar cu declaratii de martori,deci fara probe solide.
Redau mai jos articolul integral si subliniez pasajul care se refera la revolutionari.
...............

Premierul Emil Boc le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali proiectul de buget pe 2012 şi unele măsuri de ajustare
  Luni, 07 Noiembrie 2011 19:29
Discuţiile purtate luni, la Camera Deputaţilor, între premierul Emil Boc, preşedintele PDL, şi deputaţii democrat-liberalii s-au axat pe proiectul de buget pe anul 2012, dar şi pe anumite măsuri de ajustare pe care Guvernul intenţionează să le aplice începând de anul viitor.


"A fost o discuţie mult mai aplecată pe viitorul proiect de buget cu necesitatea unor modificări legislative care vot trebui aduse într-o Ordonanţă care e în dezbatere la Comisia de buget acum în aşa fel încât bugetul să ajungă în Parlament până în 24-25 noiembrie şi apoi să terminăm până la sfârşitul anului", a declarat Mircea Toader pentru AGERPRES.

Cât priveşte comunicarea de către premier a unor măsuri de ajustare a bugetului pe anul viitor prin eliminarea unor facilităţi acordate până acum unor categorii de persoane, respectiv revoluţionarii, Mircea Toader a spus că parte dintre ei vor rămâne cu aceleaşi drepturi.


" La revoluţionari nu este niciun fel de... Rămân cu aceleaşi drepturi absolut toţi care au suferit deces în familie, moarte în Revoluţie, cei cu grad de invaliditate, răniţi.
Singura categorie care nu va beneficia pentru anul viitor sunt aceia care şi-au câştigat pe bază de martori certificarea că au fost şi ei în Revoluţie", a mai declarat Toader.

În context, a mai spus liderul deputaţilor democrat-liberali, preşedintele PDL a fost întrebat de modul cum decurg discuţiile în cadrul Coaliţiei pe marginea unor teme precum comasarea alegerilor.

"Bugetul e buget şi legislaţia privind comasarea şi alegerile parlamentare reprezintă o chestiune separată", a declarat liderul grupului PDL din Cameră.

Mesajul premierului legat de alte priorităţi legislative, a mai spus Toader, a fost acela ca mai întâi să se adopte legislaţia privind alegerile şi comasarea acestora şi apoi să fie abordate chestiunile legate de revizuirea Constituţiei şi reorganizarea administrativ-teritorială.

La rândul său, deputatul Marius Spânu, secretar al grupului PDL din Cameră, a declarat că în privinţa bugetului, premierul le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali principalii parametrii macroeconomici pe care a fost construit bugetul în contextul situaţiei europene şi măsurile pe care Guvernul intenţionează să le ia în sensul ajustării acestuia.

"Ne-a prezentat viziunea pe care o are Guvernul, cea de prudenţă, şi în acelaşi timp o serie de măsuri care vor fi luate împreună cu legea bugetului legate de anumite, să spunem, ajustări ale unor drepturi care au fost obţinute în decursul acestor 20 de ani, multe din ele, pentru marea majoritate a po****ţiei României, profund imorale. Pentru acest lucru va trebui să modificăm nişte legi", a declarat Marius Spânu pentru AGERPRES.

Deputatul PDL a dat ca exemplu "indemnizaţiile revoluţionarilor".

"S-a făcut un calcul şi s-a spus: toţi cei care au răniţi, urmaşi cu handicap chiar dacă au fost răniţi şi şi-au revenit toţi îşi vor păstra acea indemnizaţie care înseamnă 2700 de lei. Dar, ceilalţi, care din 2002 au venit şi s-au declarat eroi cu merite deosebite şi apoi au început să primească, nu li se vor lua înapoi case, terenuri, scutiri de impozite şi aşa mai departe, dar li se va lua această indemnizaţie. (...) Totuşi, la 20 de ani de la Revoluţie să primeşti aproape 30 de milioane de lei vechi pe lună nu mi se pare nici moral, nici nimic altceva", a mai afirmat Marius Spânu.

O altă măsură care vizează ajustarea bugetului va fi legată de nivelarea facilităţilor legate de gratuitatea la călătoriile cu trenul, astfel încât numărul acestor călătorii să fie acelaşi pentru toate categoriile de pensionari, indiferent că aceştia sunt foşti CFR-işti sau magistraţi sau alţii, a mai declarat Marius Spânu. AGERPRES
http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/90502-Premierul-Emil-Boc-lea-prezentat-deputatilor-democratliberali-proiectul-de-buget-pe-2012-si-unele-masuri-de-ajustare.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 14:26:59
Nihil sine...felatie


ABIA ASTEPT PROCESUL


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 14:32:24
DIN INTERIORUL CAMEREI DEPUTAȚILOR:

SE RECONFIRMĂ EXCLUDEREA LUPTĂTORILOR DE LA PLATA DREPTURILOR BĂNEȘTI PA ANUL 2012
Astăzi 08.11.2011 a avut loc Ședințe Comisiei pentru muncă și protecție socială.
În cadrul ședinței, doamna ministru SULFINA BARBU a  prezentat și susținu proiectul înaintat de Guvern prin care LUPTĂTORII SUN EXCLUȘI DE LA PLATA DREPTURILOR BĂNEȘTI ÎN ANUL 2012.
Parlamentarii,m membri ai comisiei din partea USL , în semn de protest S-AU RETRAS DIN COMISIE ȘI NU AU PARTICIPAT LA VOT.
Parlamentarii grupului parlamentar al Minorităților Naționale membri ai comisiei AU VOTAT ĂMPOTRIVĂ.
Au votat pentru PDL, UDMR și UNPR.
Reprezentanții Minorităților Naționale din cadrul Comisiei au încercat să introducă un amendament în favoarea noastră. NU se cunosc încă rezultatele.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 14:33:15
Nu este benefic sa ne grabim in supozitii.Conteaza doar ce este cetitudine.
Stiu precis ca in dl Ministru Secretar de Stat George Costin si in dl Senator Raymond Luca Presedintele CPRD avem aliati puternici in lupta noastra pentru pastrarea drepturilor bine meritate.BNR-ul este ferm pe pozitii.Iar eu am fost sunt si voi fi un luptator pana la sacrificii pentru pastrarea identitatii noastre inclusiv a drepturilor cuvenite.

Orice declaratie a unui politician trebuie inteleasa in contextul in care a facuto.
Daca citim cu atentie vom vedea ca senatorul Mircea Toader s-a referit la cei care si-au luat certificate doar cu declaratii de martori,deci fara probe solide.
Redau mai jos articolul integral si subliniez pasajul care se refera la revolutionari.
...............

Premierul Emil Boc le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali proiectul de buget pe 2012 şi unele măsuri de ajustare
  Luni, 07 Noiembrie 2011 19:29
Discuţiile purtate luni, la Camera Deputaţilor, între premierul Emil Boc, preşedintele PDL, şi deputaţii democrat-liberalii s-au axat pe proiectul de buget pe anul 2012, dar şi pe anumite măsuri de ajustare pe care Guvernul intenţionează să le aplice începând de anul viitor.


"A fost o discuţie mult mai aplecată pe viitorul proiect de buget cu necesitatea unor modificări legislative care vot trebui aduse într-o Ordonanţă care e în dezbatere la Comisia de buget acum în aşa fel încât bugetul să ajungă în Parlament până în 24-25 noiembrie şi apoi să terminăm până la sfârşitul anului", a declarat Mircea Toader pentru AGERPRES.

Cât priveşte comunicarea de către premier a unor măsuri de ajustare a bugetului pe anul viitor prin eliminarea unor facilităţi acordate până acum unor categorii de persoane, respectiv revoluţionarii, Mircea Toader a spus că parte dintre ei vor rămâne cu aceleaşi drepturi.


" La revoluţionari nu este niciun fel de... Rămân cu aceleaşi drepturi absolut toţi care au suferit deces în familie, moarte în Revoluţie, cei cu grad de invaliditate, răniţi.
Singura categorie care nu va beneficia pentru anul viitor sunt aceia care şi-au câştigat pe bază de martori certificarea că au fost şi ei în Revoluţie", a mai declarat Toader.

În context, a mai spus liderul deputaţilor democrat-liberali, preşedintele PDL a fost întrebat de modul cum decurg discuţiile în cadrul Coaliţiei pe marginea unor teme precum comasarea alegerilor.

"Bugetul e buget şi legislaţia privind comasarea şi alegerile parlamentare reprezintă o chestiune separată", a declarat liderul grupului PDL din Cameră.

Mesajul premierului legat de alte priorităţi legislative, a mai spus Toader, a fost acela ca mai întâi să se adopte legislaţia privind alegerile şi comasarea acestora şi apoi să fie abordate chestiunile legate de revizuirea Constituţiei şi reorganizarea administrativ-teritorială.

La rândul său, deputatul Marius Spânu, secretar al grupului PDL din Cameră, a declarat că în privinţa bugetului, premierul le-a prezentat deputaţilor democrat-liberali principalii parametrii macroeconomici pe care a fost construit bugetul în contextul situaţiei europene şi măsurile pe care Guvernul intenţionează să le ia în sensul ajustării acestuia.

"Ne-a prezentat viziunea pe care o are Guvernul, cea de prudenţă, şi în acelaşi timp o serie de măsuri care vor fi luate împreună cu legea bugetului legate de anumite, să spunem, ajustări ale unor drepturi care au fost obţinute în decursul acestor 20 de ani, multe din ele, pentru marea majoritate a po****ţiei României, profund imorale. Pentru acest lucru va trebui să modificăm nişte legi", a declarat Marius Spânu pentru AGERPRES.

Deputatul PDL a dat ca exemplu "indemnizaţiile revoluţionarilor".

"S-a făcut un calcul şi s-a spus: toţi cei care au răniţi, urmaşi cu handicap chiar dacă au fost răniţi şi şi-au revenit toţi îşi vor păstra acea indemnizaţie care înseamnă 2700 de lei. Dar, ceilalţi, care din 2002 au venit şi s-au declarat eroi cu merite deosebite şi apoi au început să primească, nu li se vor lua înapoi case, terenuri, scutiri de impozite şi aşa mai departe, dar li se va lua această indemnizaţie. (...) Totuşi, la 20 de ani de la Revoluţie să primeşti aproape 30 de milioane de lei vechi pe lună nu mi se pare nici moral, nici nimic altceva", a mai afirmat Marius Spânu.

O altă măsură care vizează ajustarea bugetului va fi legată de nivelarea facilităţilor legate de gratuitatea la călătoriile cu trenul, astfel încât numărul acestor călătorii să fie acelaşi pentru toate categoriile de pensionari, indiferent că aceştia sunt foşti CFR-işti sau magistraţi sau alţii, a mai declarat Marius Spânu. AGERPRES
http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/90502-Premierul-Emil-Boc-lea-prezentat-deputatilor-democratliberali-proiectul-de-buget-pe-2012-si-unele-masuri-de-ajustare.html

Esti om cu parul alb, ce faci încerci sa ne traduci din romîna în romîna, este clar, este vorba de luptatori revolutionari!
Legea preschimbarii sa terminat!
Bugetul se aproba saptamina viitoare!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 14:36:12
Daca nu se iau masuri acum ,,Ianuarie e prea tarziu”.Nimic nu trebuie amanat are dreptate cu Mircea Toader el hotaraste totul in camera.   Toti ridica mana si se mobilizeaza la indemnul lui.Problema e se voteaza bugetul Ok.El e mai presus de legea 341 ea nu trebuie modificata.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 14:45:56
Urgent ar trebui sedinta nu cu BNR Timisoara sau Bucuresti ci cu toata lumea rev fara lideri mai mult sau mai putin corupti pentru a lua atitudine URGENT repet.Liderii ne-au dus spre sfera politica la care au trecere ei.AJUNGE .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Noiembrie 08, 2011, 14:47:21
cred ca trebuie sa cada niste capete aviz amatorilor neati tradat pentru interesul vostru acum dati socoteala


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Noiembrie 08, 2011, 14:49:30
am fost chemati la bucuresti pentru voi sa va luati scaune in conducerea BNR  sa vedeti ce va eau eu gitu ca la puisori tradatori ordinari


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 15:00:01
Acum, dupa aparitia efectelor megatradarii prostituatelor cu certificat, sa nu va omaginati ca daca Legea bugetului trece, va va mai da cineva ceva inapoi. Ce se ia, luat ramane. Din nou felicitari curvelor!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 15:05:10
Acum, dupa aparitia efectelor megatradarii prostituatelor cu certificat, sa nu va omaginati ca daca Legea bugetului trece, va va mai da cineva ceva inapoi. Ce se ia, luat ramane. Din nou felicitari curvelor!

Curvele au disparut de pe forum, misia portocalie a fost îndeplinita!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 15:09:03
Au disparut pentru ca si-au dat seama ca au confundat dispretul cu lasitatea si au interpretat eronat tacerea unora.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 15:10:25
Adio indemnizatii si felicitari curvelor!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 15:16:10
Revolutionarii sunt dezbinati, Costin cu Maries + "curvele" pot fii " felicitati" pentru misiunea îndeplinita!Problema este ca multi revolutionari sunt batrîni , bolnavi, vor ajunge muritori de foame pe mîna lor au crezut " oferta" BNR Costin! 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 15:26:39
Sincer cred ca nu se mai poate face nimic.Din stirile de la tv se intelege ca multe lucruri deja sunt votate cu majoritate referitor la legea bugetului.Poate daca ne miscam repede mai poate fi modificat ceva la votul final.Pe articole se pare ca deja sa trecut de noi.Vor fi vorba mai sus scriitorului multi revi care vor ramane pe drumuri multi care in disperare vor face gesturi majore (vor fi arestati ,amendati, omorati sau se vor sinucide).Cred ca rolul conducatorilor va fi de a se scapa pe ei politic iar de restul se va alege praful. Cineva totusi trebuie sa plateasca si va asigur ca vor cadea multe capete la propriu.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 15:27:29
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate

SSPR Costin este mut la comunicate!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 15:32:28
Cred ca s-a terminat. Asta a fost scopul si finalitatea.Curvele sunt libere sa jubileze iar multi dintre voi sunteti liberi sa muriti de foame de la anul, toti suntem liberi sa primim in fatza o noua flegma basisto-bocista. Bine ca inca nu a reusit Maries sa inchida forumul. Cel putin mai putem comunica o vreme


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 15:37:09
Cred ca s-a terminat. Asta a fost scopul si finalitatea.Curvele sunt libere sa jubileze iar multi dintre voi sunteti liberi sa muriti de foame de la anul, toti suntem liberi sa primim in fatza o noua flegma basisto-bocista. Bine ca inca nu a reusit Maries sa inchida forumul. Cel putin mai putem comunica o vreme

Telul a fost sa îl inchida, ca revolutionarii sa nu mai poata comunica între ei!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Noiembrie 08, 2011, 15:58:29
CONCRET
NOI CE MASURI LUAM.
AVETI DE GAND SA MAI PLANGEM MULT PE PORTAL.
SI DUSMANI PE CARE IAM FACUT IN ULTIMA PERIOADA MAU SUNAT SA MA INTREBE CE FACEM.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 16:00:22
Am o mare nedumerire
Orice proiect de Act Normativ, din câte cunosc eu TREBUIE SĂ FIE AVIZAT (DACĂ NU ESTE INIȚIAT) DE ORGANUL DE SPECIALITATE AL GUVERNULUI.
În cazul nostru, proiectul de amendare a bugetului în privința noastră, ar fi trebuit, pe de o parte să fi fost făcut public pe site-ul SSPR, ar fi trebuit DISCUTA ÎN CADRUL COLEGIULUI REVOLUȚIONARILOR, etc.
Vedem acum modul în care tov ss COSTIN G. a înțeles să REPREZINTE REVOLUȚIONARILOR. Probabil că, el însuși fiind un PENAL , CONFORM FAPTELOR SALE- este adevărat, un penal ne condamnat încă- NU POATE DECT SĂ EXECUTE ORDINELE CELOR CARE , PE DE O PARTE ÎL PLĂTESC, PEDE ALTĂ PARTE VEGHEAZĂ SĂ NU FIE CONDAMNAT PENTRU FAPTELE SALE ILEGALE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: temesan din Noiembrie 08, 2011, 16:03:28
Gata,a trecut si de plen.
Costine....nu-ti arati fata?
Mariesule...nu-ti tai venele in fata Cotrocenilor?
Raymond...mai esti presedinte la Comisia Revolutionarilor?
Cutene.....ce frumos a murit capra celorlalti...5 ani oricum iti taiau astia indemnizatia.
Maiore...ai posibilitatea sa-l egalezi pe Miron Cosma.
Banutoiule...esti nevinovat,ai dat limbi degeaba,tu esti si ranit!!!
Revilor....psd-ul a dat,pdl-ul a luat.Nu mai plangeti.
Bucuresti,Timisoara,Sibiu,Brasov,Cluj,Arad...,locuri unde nu a fost Revolutie ci o lovitura de stat...
Suceava,Slatina,Baia Mare,Galati,Botosani,...adevarate campuri de lupta in Decembrie 1989!!!!
Asta e adevarul care se vrea implementat de gasca portocalie in mintea romanilor....
Mai vorbim....
PS....
Costine...te dai lovit? Mai esti in tara?...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 16:04:05
Domnilor Maries,Perju,Maior,Costin,Banutoiu noi simpli membrii suntem alaturi de Dv. CAND VENIM LA BUCURESTI SA NE APARAM DREPTURILE NOASTRE SI SCAUNELE VOASTRE? E prea multa liniste, nu ati aflat nimic? Nu ati primit nici un telefon? Suntem noi mai informati decat Dv? Ati fost arestati? venim sa va salvam ?sau ne-ati parasit?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 16:06:49
CONCRET
NOI CE MASURI LUAM.
AVETI DE GAND SA MAI PLANGEM MULT PE PORTAL.
SI DUSMANI PE CARE IAM FACUT IN ULTIMA PERIOADA MAU SUNAT SA MA INTREBE CE FACEM.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]

In strada cu toti, am fost in stare în 89 si nu suntem in stare acum sa dam jos un guvern corupt, care duce tara spre dezastru, putem sa ne organizam si noi, cu telefonul, e-mail, portal, etc, in 89 nu am avut mijloace de comunicare si am fost in strada, acum de ce nu putem?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 16:16:27
E mai vii de acasa, asa te-am vrut mereu K2 dar toti mai avem scapari si greseli.Nu putem trai numai din critica mai trebuie sa si construim ceva.Eu am inrosit telefonul.Problema e cat de repede trebuie sa venim in Bucuresti.Timpul nu mai trebuie lasat sa treaca.Hotarati ozi si venim si fara sefii tradatori sau dezinteresati.  


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 16:26:46
Cred ca s-a terminat. Asta a fost scopul si finalitatea.Curvele sunt libere sa jubileze iar multi dintre voi sunteti liberi sa muriti de foame de la anul, toti suntem liberi sa primim in fatza o noua flegma basisto-bocista. Bine ca inca nu a reusit Maries sa inchida forumul. Cel putin mai putem comunica o vreme
[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


SE IMPUNE O INTILNIRE FOARTE URGENTA LA NIVEL NATIONAL.......

CU SAU FARA APROBAREA SSPR....

SI ASTA DOAR IN CAZUL IN CARE REVOLUTIONARII MAI AU SINGE IN INSTALATIE.....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 16:27:57
Anton este din Bucuresti si poate sa organizeze totul, sa stabileasca cit mai repede data cind sa venim la Bucuresti,decizia trebuie luata cît mai repede pina nu se voteaza in plen bugetul!
Nr lui de telefon este 0723573153
El este primul care a anutat ca va iesi cu as. lui in strada
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.msg61450#msg61450


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 16:28:29


SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI
.[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 16:30:49
Cred ca s-a terminat. Asta a fost scopul si finalitatea.Curvele sunt libere sa jubileze iar multi dintre voi sunteti liberi sa muriti de foame de la anul, toti suntem liberi sa primim in fatza o noua flegma basisto-bocista. Bine ca inca nu a reusit Maries sa inchida forumul. Cel putin mai putem comunica o vreme
[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


SE IMPUNE O INTILNIRE FOARTE URGENTA LA NIVEL NATIONAL.......

CU SAU FARA APROBAREA SSPR....

SI ASTA DOAR IN CAZUL IN CARE REVOLUTIONARII MAI AU SINGE IN INSTALATIE.....


Perjule se impunea iesirea in strada, nu mai este timp de sedinte, bugetul se voteaza in plen saptamina viitoare, nu mai aburii,oamenii!
Perjule dar tu al cui om esti, ai mare fonctie in conducere!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 08, 2011, 16:37:06
Cred ca s-a terminat. Asta a fost scopul si finalitatea.Curvele sunt libere sa jubileze iar multi dintre voi sunteti liberi sa muriti de foame de la anul, toti suntem liberi sa primim in fatza o noua flegma basisto-bocista. Bine ca inca nu a reusit Maries sa inchida forumul. Cel putin mai putem comunica o vreme
[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


SE IMPUNE O INTILNIRE FOARTE URGENTA LA NIVEL NATIONAL.......

CU SAU FARA APROBAREA SSPR....

SI ASTA DOAR IN CAZUL IN CARE REVOLUTIONARII MAI AU SINGE IN INSTALATIE.....  TE-AI TREZIT ACUM DANE DIN SOMN ? ;D
  MAI BINE ACUM DECAT MAI TARZIU
  SA FI IUBIT .........!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:38:24
Am rugamintea sa va abtineti de la jigniri,acum mai mult ca niciodata avem nevoie sa fim UNITI,ce putea fi mai rau ,din pacate s-a produs !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 08, 2011, 16:41:50


SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI
.[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


  DANE IMPORTANT ESTE CA NOI SA FIM UNITI
  IAR CEEA CE NE UNESTE PE NOI DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE ESTE CA TREBUIE SA SPUNEM STOP BATAII DE JOC LA ADRESA REVOLUTIONARILOR SI NU SUNTEM PARIA SOCIETATII.
  TOATE CELE BUNE
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:42:47
2


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:44:49
3


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:46:17
4


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:47:59
5


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 16:53:54
6


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 17:14:59
. http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2011/rd_1108;1.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 17:28:59
In urma cu cateva zile a fost sedinta BNR pe zona centru formata din cinci judete.Acolo s-a discutat si problema drepturilor noastre.Atat Ministru Secretar de Stat George Costin cat si Presedintele Comisiei Parlamentare a Rvolutionarilor Raymond Luca precum si toti cei prezenti au subliniat faptul ca nu vor lasa pe nimeni sa se lege de drepturile noastre.A fost discutat aceasta pe ordinea de zi cat si in particular si a reesit ca in momentul acela nu erau in pericol drepturile noastre si nu se va lega nimeni de ele.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 17:33:10
In urma cu cateva zile a fost sedinta BNR pe zona centru formata din cinci judete.Acolo s-a discutat si problema drepturilor noastre.Atat Ministru Secretar de Stat George Costin cat si Presedintele Comisiei Parlamentare a Rvolutionarilor Raymond Luca precum si toti cei prezenti au subliniat faptul ca nu vor lasa pe nimeni sa se lege de drepturile noastre.A fost discutat aceasta pe ordinea de zi cat si in particular si a reesit ca in momentul acela nu erau in pericol drepturile noastre si nu se va lega nimeni de ele.

Noi te si credem, SSPR trebuie desfiintat!Revolutiionarii îsi vor face singuri dreptate, vedeti pe unde umblati!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 08, 2011, 17:33:25


 Pffff !.S-a inventat o noua ... locuinta !. "GAURA DE SARPE ". Comenzile sunt  limitate !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 08, 2011, 17:45:26
Singurul care mai poate salva legea este initiatorul legi 341/2004 Dorin Lazar Maior contactati Brasovul pt organizare!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 17:53:32
Iesirea in strada sau USL-ul sa atace la curtea constitutionala legea, in momentul cind vor ataca îngetarea pensiilor si salariilor!

Raymond Luca este la liberali!
http://www.ziare.com/pensii/pensii-romania/usl-ataca-la-curtea-constitutionala-inghetarea-pensiilor-si-salariilor-1132458


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 17:58:27
Tata, tot respectul. Iti trebuie indrazneala, nu gluma pentru a pune punctul pe i in serparia aceasta.Asta cred si eu dar n-am spus-o pentru a nu starni si mai tare curvele


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 08, 2011, 17:58:43
Ajunge domnule nicolae...ti-am suportat destul ineptiile despre cat de mult facti voi pentru miscarea revolutionara...ramaneti la invataturile despre hristos si religie..sper sa aveti macar atat de mult bun simt sa vedeti exact situatia...acest PDL,nu are nici coloana vertebrala,sa spuna ca a fost sprijinit din toate puterile sa ramana la guvernare de catre revolutionari...ruptura miscarii revolutionare a dus la aceasta situatie,inedita ...ce le spuneti acum celor care nu mai au bani de medicamente?,de hrana cea de zi cu zi?,de cei care au imprumuturi in banci si care vor ramane fara case?...dati raspuns domnule nicolae...va respect ca si revolutionar,dar nu va mai creditez in acest moment pentru postarile dumneavostra...USL-a votat impotriva acestei ordonante,desi ar fi trebuit sa voteze pentru...Ialomitieanu nu a facut amendamentele de capul lui...ce spune presedintele,T.Basescu,despre acesta lovitura marsava data revolutionarilor,celor remarcati prin fapte deosebite?...mai multumeste inca o data?..DA,IATA CUM A MULTUMIT...ma adresez domniei voastre pentru ca inca mai scrieti aici,desi ati fost pus in fata unui fapt implinit...iar conducatorii B.N.R.  TAC!!!...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 17:58:55
La curtea constitutionala trebuie atacata in 3 zile,cine il cunoaste pe Ponta si pe Raymond Luca sa vorbeasca azi cu ei, dar fara presiune si iesit in strada nu se rezolva nimic!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:00:02
Cu mari regrete, constat că anunuțul meu de aseară NU A FOST INTOXICARE.

Astăzi S-A CONFIRMAT ȘTIREA.

Postez atașat prezentei, COMUNICATUL CPRD, și LISTA CU VOTURI

AȘA CUM AU FOST ELE EXPRIMATE.

AVEȚI OCAZIA SĂ VEDEȚI CU OCHII VOȘTRI ȘI SĂ ANALIZAȚI CU CAPUL VOSTRU

CUM V-A DUS CU PREȘUL PDL-UL, CU CONCURSUL LUI TOV SS COSTIN G.


ACESTA ESTE TRĂDĂTORUL!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:01:51
 ??? ??? ???


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 18:02:05
PDL+UNPR+MINORITATI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 18:02:28
Eu voi fi cu toata puterea mea alaturi de cei care vor lupta pentru drepturile noastre.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:06:36
 :o


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 18:07:36
In urma cu cateva zile a fost sedinta BNR pe zona centru formata din cinci judete.Acolo s-a discutat si problema drepturilor noastre.Atat Ministru Secretar de Stat George Costin cat si Presedintele Comisiei Parlamentare a Rvolutionarilor Raymond Luca precum si toti cei prezenti au subliniat faptul ca nu vor lasa pe nimeni sa se lege de drepturile noastre.A fost discutat aceasta pe ordinea de zi cat si in particular si a reesit ca in momentul acela nu erau in pericol drepturile noastre si nu se va lega nimeni de ele.


DOMNUL NICU:  HAIDETI SA LASAM ABUREALA.
HAIDETI SA NE VEDEM URGENT LA BUCURESTI....AM FOST DUSI CU PRESUL....PUNCT.....

STATEGIA FISCAL BUGETARA.....SEPTEMBRIE
NU ATI VRUT SA DISCUTAM AASPECTELE LA CONGRESUL BNR 1989----ASTA E...

TACEREA NOASTRA NE COSTA.....


SI IMPUNE PREZENTA NOASTRA LA BUCURESTI,EXISTA UN TROTUAR IN IANCU DE HUNEDOARA 3-5  _PIATA VICTORIEI...

DE ACOLO, LA  PALATUL COTROCENI....RETRIMITEREA LEGII LA PARLAMENT PENTRU REANALIZARE, INAINTE DE PROMULGARE.

ALTA CALE NU MAI E!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 18:09:00
La curtea constitutionala trebuie atacata in 3 zile,cine il cunoaste pe Ponta si pe Raymond Luca sa vorbeasca azi cu ei, dar fara presiune si iesit in strada nu se rezolva nimic!


INCEPIND DE MIINE!!!!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 18:12:04
Am trimis e-mail la v.ponta@cdep.ro
eugen.nicolaescu@cdep.ro

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com.lista?idc=17&an=2008
aveti adresel si trimite-ti e-mailuri la deputatii USL!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 08, 2011, 18:20:42
PDL-ul greseste , un drept acordat pe viata nu poate fi luat . Aici ma refer la cei care au iesit cu 5 ani mai repede la pensie si cunosc multi care au iesit . Asigurarea medicala la fel nu poate fi luata , pe multi nu o sa-i mai angajeze nimeni , cum se vor descurca ? Luptatorii cu merite deosebite nu vor putea pierde toate drepturile , asta ii clar , altfel sunt condamnati la moarte sigura .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 08, 2011, 18:22:01
  ADUNAREA CAT MAI URGENTA LA BUCURESTI !!!!!!!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:23:09
DANIELE

NU CUMVA ESTE O NOUĂ MANEVRĂ A LUI TOV SS COSTIN G.?

PARCĂ VĂD CĂ VA VENI PRINTRE VOI ȘI VA ÎNCEPE SĂ AMENINȚE GUVERNUL ȘI

PREȘEDENȚIA.

VA ORGANIZA CU MĂRIEȘ "PROTESTE" LA COTROCENI, PALATUL VICTORIA ŞI SEDIUL

CENTRAL AL PDL.

VA STRIGA CONTRA LUI BOC ŞI BĂSESCU. ETC....

NU VI SE PARE SCENARIUL ARHI CUNOSCUT?

NU CRDEŢI CĂ AŢI MAI TRĂIT ASEMENEA MOMENTE ÎN 2003, DUPĂ DE A FOST DEMIS

COSTIN G.?

NU V-AŢI SĂTURAT SĂ FIŢI MANIPU LAŢI DE ACEST INDIVID ABJECT?

AVEŢI GRIJĂ!

DE UN AN DE ZILE VĂ AVERTIZEZ ASUPRA PERSOANEI INDIVIDULUI.

ACUM V-AŢI CONVINS DE BUNELE LUI INTENŢII.

AVEŢI GRIJĂ SĂ NU MAI CĂDEŢI ÎNCĂ O DATĂ ÎN PLASA LUI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 08, 2011, 18:28:51
Maries! Maries! Costine! Costine! Va multumim o sa tragem cu toti pe dreapta cum spuneai tu Mariesule si o sa va supunem LAPIDARI!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:29:57
PROPUN:


1. CEREŢI DEMISIA LUI COSTIN.

2. CEREŢI VERIFICAREA CU CELERITATE A DOSARELOR DE LRFD SUSPECTE,

( ADRESA IMGB CU 2330 PERSOANE, CERTIFICATE DUPLICATE, ERATE, ETC)

3. CEREŢI RETRAGEREA DREPTURILOR CELOR CE AU DOBÂNDIT CALITATEA PRIN

FALS ŞI UZ DE FALS.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nicu1506 din Noiembrie 08, 2011, 18:33:32
DACA NU NE-AU SPERIAT GLOANTELE IN 1989,NU POT CREDE CA NE POT SPERIA CEEA CE FAC CEI DE LA PUTERE CU NOI.INCLIN SA CRED CA NE FAC TOTUSI UN BINE----NE MOBILIZEAZA PE BUNE SAU NE INGROAPA PE VECI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 08, 2011, 18:45:51
D.le Haraga pana ne reverifica pana isi da demisia SS trece timpul si ne trecem si noi cei mai batrani si amarati.Actine de forta e singura solutie .Sprijin de la pensionari avem forta lor mai putin.Sustinere de la pop...ie nu stiu ce sa zic dac nu le oferim alternativa de mai bine.SIGUR RAMANE SA NE SACRIFICAM INCA O DATA TOT NOI.Pana la urma o viata avem macar copii nostrii sa nu fie sacrificati.Eu am ales daca ne taie ei drepturile nu am ce sa fac ori eu ori ei.Merg pe mana lui Vasile slobozia.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 18:50:53
Adame esti multumit?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 18:57:40
DACĂ ESTE DEMIS COSTIN ÎN 2 ZILE ŞI SE REVERIFICAĂ DOSARELE SUSPECTE A FI

FALSE ÎNAINTATE DE COSTIN ŞI SUSŢINUTE CU ADRESA IMGB (2300 PERSOANE),

DUPLICATELE CIRCA 800, ŞI ALTE CÂTEVA SUTE DE CERTIFICATE PRESCHIMBATE DE

ASOCIAŢII CONDUSE DE ANUMIŢI PREŞEDINŢI,

ÎNTR-UN CUVÂNT AR FI VORBA DE CIRCA 5000-6000 DE PERSOANE CARE SE PARE CĂ

NU AU PREA FOST LA REVOLUŢIE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 08, 2011, 19:03:58
AM confirmarea PSD va ataca votul de astazi la curtea constitutionala...sper ca judecatorii de la cc sa fie impartiali,si nu implicati politic


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:08:15
  ADUNAREA CAT MAI URGENTA LA BUCURESTI !!!!!!!!!

Am putut în 89,putem si acum, scamp tara de ei ne recapatm respectul!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:12:17
AM confirmarea PSD va ataca votul de astazi la curtea constitutionala...sper ca judecatorii de la cc sa fie impartiali,si nu implicati politic

Foarte bine, dar nu ne putem baza numai pa asta si sa stam acasa, trebuie sa iesim în strada, sa vada puterea ca putem sa reactionam, ca înca ne mai putem mobiliza!ei mizeaza ca nu iesim in strada,asa au taiat la restul!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 08, 2011, 19:21:28
Ati observat? Eu stau cuminte si-i las pe cei care ma considerau alarmist si manipu lator sa vb. Tac si va urmaresc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:26:37
Ne baga si Costin in seama ne anunta  sec ca nu se va primi indemnizatia!
Tupeu portocaliu!
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=195


Demisia  SSPR, Demisia SSPR,


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Martinel din Noiembrie 08, 2011, 19:28:22
Avem un comunicat la comisia parlamentară,postaţil aici.eu sînt pe telefon,nu îl pot citi.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 19:29:07
Şedinţă extraordinară de Consiliu Director
Publicat de cristinalro la 7:31 pm în categoria Presă, Sedinte ale consiliului director
Preşedintele Asociaţiei “21 Decembrie 1989″ convoacă miercuri 09.11.2011, ora 17.30 la sediul din str. Batiştei nr. 24 A,  Şedinţa Extraordinară a Consiliului Director.

La şedinţă sunt invitaţi toţi membrii Asociaţiei.

Ordinea de zi

Luptătorilor Remarcaţi cu Fapte Deosebite în Revoluţia din Decembrie 1989 li s-a făcut astăzi o mare nelegiuire. Criminalii şi torţionarii  regimului comunist şi cei din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, activiştii de partid şi securiştii, beneficiază de onoruri şi pensii exorbitante iar celor care au aprins scânteia la Braşov în 1987, şi a celor care au cucerit şi redat Libertatea în Decembrie 1989 li s-a luat şi minimul de subzistenţă, fiind aruncaţi din acest moment, la periferia societăţii.

Cu mijloace legale din acest moment lupta este deschisă. Ori Noi, ori ei!
http://www.asociatia21decembrie.ro/2011/11/sedinta-extraordinara-de-consiliu-director/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:33:06
Cine va mai crede?
Datorita voua portocaliilor se taie indemnizatia!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 08, 2011, 19:36:15
                     BLOCUL NATIONAL AL REVOLUTIONARILOR 1989
                                              - R O M Â N I A -
                                          DEPARTAMENTUL de PRESĂ


                                        Comunicat de presa


Referitor la informatiile de presa furnizate pe mai multe fluxuri de stiri media cu trimitere la anularea indemnizatiei pe care o acordă ca respect si gratitudine, Legea nr. 341/ 2004, pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite,  BNR 1989 face urmatoarele precizari importante :
- Isi mentin pozitia exprimata, in repetate randuri, fata de aceasta situație si precizeaza încă odată, ca, atat conducerea B.N.R 1989 cat si cea a S.S.P.R. apara si sustin aplicarea intocmai a prevederilor legii si acordarea drepturile legale pe care aceasta le confera tuturor categoriilor de revolutionari( luptatori : raniti, retinuti, remarcați prin fapte deosebite si urmasi ai eroilor martir) ,
- In acest sens, conducerile B.N.R. si S.S.P.R. au precizat, in repetate        randuri, ca Legea nr. 341/2004 este o lege SPECIALA care nu poate fi modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului ci doar printr-o noua lege care, in parcursul sau, de durata, ca proiect legislativ în Parlament, trebuie sa aiba, obligatoriu si avizul CPRD, aviz care nu va fi acordat de comisie asa cum a precizat, de mai multe ori, presedintele acesteia, deputatul Raymond Luca ,
- în legătură cu evenimentele care au avut loc în data de 7 noiembrie, 2011, la Comisia de Buget, finante și bănci a Camerei Deputatilor, cu privire la Proiectul de Buget pe anul 2012 si masurile de ajustare a acestuia, concretizate printr-o amendare incognito a unei ordonanțe de urgență care era în dezbatere și în în câteva ore devenită lege adoptată în plen, precizăm faptul că îl considerăm un abuz, o actiune total ilegală si un afront la adresa revolutionarilor,   
- conducerea executivă a  B.N.R.'89 a solicitat S.S.P.R. să poarte un dialog continuu cu factorii decizionali din cadrul Parlamentului si Guvernul României si a stabilit  un program de lucru si dialog comun, atat la Comisiile Parlamentare cat si cu repezentantii ministerelor care sustin propuneri in sensul modificarii Legii nr. 341/2004, pentru a face o evaluare corecta si concreta  si pentru a stabili parametrii reali ai  situatiei puse in discutie ,
- In cursul zilei de miercuri, 9 noiembrie 2011, conducerile B.N.R.”89 si S.S.P.R. au stabilit programul de consultări și vor reveni cu precizari, moment pana la care ar fi de dorit sa nu se mai faca speculatii nefonadate si sa nu se mai lanseze zvonuri destabilizatoare, care nu fac bine nici unitatii Blocului National al Revolutionarilor 1989 - ROMÂNIA, dar nici revoluționarilor în general .
- suntem convinși că cei care acum destabilizează și dezinfomează nu au, din păcate, nici dorința și nici pârghiile de a face ceva constructiv, ci doar în continuare produc ”gloanțe” pentru cei care le inițiază, le produc și le susțin aceste demersuri .

București : 8 noiembrie, 2011                     


Departamentul de presa al BNR 1989


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 19:37:20
Acum se cere mai mult ca oricand sa fim rationali si uniti.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:43:14
Care sunt dezinformariile, pe forum exista postat cum s-a votat in parlament, acum este prea tîrziu!
Curtea Constutionala mai poate rezolva ceva!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 19:52:30
  ADUNAREA CAT MAI URGENTA LA BUCURESTI !!!!!!!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: temesan din Noiembrie 08, 2011, 19:57:10
Am si eu o intrebare:
    Presedintele acestei comisii,buget,finante,banci,este una Maria Barna,din Timisoara...
Ce fac Lorzii si Ducii din Timisoara?...
Maries,pentru tot raul facut Revolutionarilor,te pot ierta numai daca te arunci in aer cu besescu si boc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 20:02:02
Am si eu o intrebare:
    Presedintele acestei comisii,buget,finante,banci,este una Maria Barna,din Timisoara...
Ce fac Lorzii si Ducii din Timisoara?...
Maries,pentru tot raul facut Revolutionarilor,te pot ierta numai daca te arunci in aer cu besescu si boc.

Ea este dar a trecut de la PSD la UNPR, partidul tradatorilor
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=22&leg=2008


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 08, 2011, 20:03:12


Se poate intelege ca Legea RECUNOSTIINTEI prevede  recunostinta numai pentru raniti, arestati si urmasii eroilor-martir?.

  In concluzie si pe cale de conseciinta luptatorii au asistat cum arestatii din puscariile si aresturile unde erau detinuti si ranitii din spitale au infaptuit REVOLUTIA .Trebuie , dar trebuie, sa le fim recunoscatori noi luptatorii caci doar ranitii si arestatii ne-au scapat de dictatura din locurile unde se aflau ( spitale, aresturi, penotenciare !).Vesnica RECUNOSTIINTA !.Ce ne faceam daca nu erau ei si nu ne salvau ?.[Se intorceau tovarasii si ne exterminau !. Asa ca .... !. /color]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 08, 2011, 20:11:14
 MINDRILOIU ,TU AI AUZIT DE UNITATE ? SAU DORESTI DEZBINARE ?

  VINOVATII II GASESTI PE LISTA CU VOTANTI !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 08, 2011, 20:28:18
MINDRILOIU ,TU AI AUZIT DE UNITATE ? SAU DORESTI DEZBINARE ?

  VINOVATII II GASESTI PE LISTA CU VOTANTI !

 CORNELE !.IN MOD SIGUR AM AUZIT DE UNITATE !.CEI DREPT NU PREA AM CONSTATA-O!.NU SARI LA GATUL MEU !." VINOVATII" ii stabileste Legea nr.341/2004!. Votantii nu sunt vinovati sunt INTERESATI,PUPINCURISTI si OBEDIENTI !. Ei sunt din principiu PIRGHII !. Nu voteaza cu CONSTIINTA ci cu INTERES. Stai linistit ca nu asta dezbina miscarea revolutionara ci "bisericutele" ce si-a facut drum la GUVERN in ultimul timp sa spuna ca luptatorii sa fie exclusi de la plata indeminzatiei !. Erau pe acolo si pres. de asoc. de raniti si de retinuti !.Avem si noi un pres. de soc. de raniti care si-a cam tocit pingelele pe la Bucuresti. Aia nu e dezbinare e LUCRU PE LA SPATE !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 21:05:44
Postolache liderul As 15 noiembrie 1987 deputat PDL a votat alaturi de parlamentarii PDL taierea indemnizatilor Costin anunta sec pe site sspr cei care astazi reprezinta rev in guv si parlament pt interesele lor personale tradeaza miscarea rev incepand cu ian rev nu vor mai avea bani nici sa comunice intre ei dar sa se mai organizeze.A venit momentul adevarului sa vedem cati sunt reali si cati vor fi in strada


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 21:08:50
Intreb juristii daca nu cumva ne putem folosi de proiectul de lege a senatorului Balcan.
Acest proiect prevede la articolul 4 aliniatul 3 intoroducerea categoriei de luptatori alaturi de celelalte categorii(urmasi,raniti,retinuti)la litera f.Astfel se abroga articolul 4 din l.341/2004 care se refera la indemnizatia luptatorilor.Si pe cale de consecinta amendamentul ministrului de finante Ialomiteanu pote ramane fara obiect.Rog cunoscatorii sa analizeze si sa dea un raspuns.
Aici gasim proiectul legii Balcan.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 21:18:01
Intreb juristii daca nu cumva ne putem folosi de proiectul de lege a senatorului Balcan.
Acest proiect prevede la articolul 4 aliniatul 3 intoroducerea categoriei de luptatori alaturi de celelalte categorii(urmasi,raniti,retinuti)la litera f.Astfel se abroga articolul 4 din l.341/2004 care se refera la indemnizatia luptatorilor.Si pe cale de consecinta amendamentul ministrului de finante Ialomiteanu pote ramane fara obiect.Rog cunoscatorii sa analizeze si sa dea un raspuns.
Aici gasim proiectul legii Balcan.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177


E proiect de lege( poate sa stea cu anii in parlament), nu mai amagii oamenii,din ianuarie va fii prapad printre revolutionari, daca nu ies acum sa îsi apere drepturile!
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 21:18:23

SECRETARUL DE STAT AL S.S.P.R., DOMNUL GEORGE COSTIN, SE ARATĂ NEPLĂCUT SURPRINS DE DECIZIA LUATĂ CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA INDEMNIZAȚIILOR REPARATORII PENTRU LUPTĂTORII REMARCAȚI PRIN FAPTE DEOSEBITE PENTRU ANUL 2012 ȘI INFORMEAZĂ CĂ ÎN CURSUL ZILEI DE 09 NOIEMBRIE 2011 VA AVEA ÎNTÂLNIRI CU FACTORII DE DECIZIE  IN VEDEREA GASIRII UNOR SOLUTII.
 
 
 ÎN URMA ACESTOR DISCUȚII VOR FI CONVOCATE ASOCIAȚIILE DE REVOLUȚIONARI ÎN VEDEREA CONSULTĂRII ȘI LUĂRII UNEI DECIZII DE COMUN ACORD!
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=196


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 08, 2011, 21:20:50
emilcc...si deputatul dugulescu membru pdl din Timisoara a votat pentru


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 08, 2011, 21:22:23

SECRETARUL DE STAT AL S.S.P.R., DOMNUL GEORGE COSTIN, SE ARATĂ NEPLĂCUT SURPRINS DE DECIZIA LUATĂ CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA INDEMNIZAȚIILOR REPARATORII PENTRU LUPTĂTORII REMARCAȚI PRIN FAPTE DEOSEBITE PENTRU ANUL 2012 ȘI INFORMEAZĂ CĂ ÎN CURSUL ZILEI DE 09 NOIEMBRIE 2011 VA AVEA ÎNTÂLNIRI CU FACTORII DE DECIZIE  IN VEDEREA GASIRII UNOR SOLUTII.
 
 
 ÎN URMA ACESTOR DISCUȚII VOR FI CONVOCATE ASOCIAȚIILE DE REVOLUȚIONARI ÎN VEDEREA CONSULTĂRII ȘI LUĂRII UNEI DECIZII DE COMUN ACORD!
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=196  DOAMNULE Sucuturdean, ESTE TARZIU PANA CE SE GANDESTE SSPR.
    TIMPULTRECE IN DEFAVOAREA NOASTRA
   CU RESPECT
   Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 21:28:27
Am o intrebare daca Iliescu nu mai este Presedinte de onoare a revolutionarilor mai are rost ca PSD ul sa mai lupte pt niste TRADATORI?Astept raspuns de la MARIES si binenteles si de la COSTIN BANUTOIU PAVEL DAN NORA IULIA bunul domn COTANESCU aveti curajul raspunderi TRADATORILOR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 21:29:00
Din comunicat reiese ca maine vom sti ce avem de facut.Si va spun ca nu vom sta cu mainile in san!Tot maine vom stii ce se hotareste la asociatia 21 Decembrie 1989 Bucuresti condusa de Doru Maries.Nici ei nu vor sta cu mainile in san.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 21:41:00
Parca va u spalat creieri ce sa faca Tradatorul Maries va recomanda sa parcati pe dreapta trimitetil la cules de capsuni in Spania are minte de capsunar iar pe restul in, ,,,,, unde vreti voi


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 08, 2011, 21:57:19
Din comunicat reiese ca maine vom sti ce avem de facut.Si va spun ca nu vom sta cu mainile in san!Tot maine vom stii ce se hotareste la asociatia 21 Decembrie 1989 Bucuresti condusa de Doru Maries.Nici ei nu vor sta cu mainile in san.

   Domnule Sucuturdean,eu va intreb un singur lucru .
   Este adevarat ca Maries, de la tribuna congresului a precizat ca acest PORTAL AL REVOLUTIONARILOR , sa fie inchis ?
  Si daca da  . De ce ? . Atunci inseamna ca noi nu mai puteam acum comunica .
  Si iar va intreb, fara comunicare ce puteam face noi acum sa ne anuntam unul pe celalalt.
   Oare nu stia ce va urma si trebuia legaturile oprite ?
   Raspundeti va rog la intrebare pentru a intalege si eu .
  Cu deosebit respect
   


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 22:15:21
ATAȘEZ PREZENTUI COMENATRIU EXTRASUL DOCUMENTE ÎN FORMAT ELECTRONIC AL

ORDINEI DE ZI A PLENULUI CAMEREI DEPUTAȚILOR DE AZI 08.11.2011.

LA POZIȚIA 7 SE GĂSEȘTE ACTUL CE FACE TRIMETERE LA DREPTURILE NOASTRE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 22:19:58
 :o :o :o


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 22:24:36
Nu numai Maries a dorit inchiderea forumului, alaturi de el, au fost Costin prin interpusi de pe forum, Adam, Sucurdeanu, Secasiu,procese, etc;  (aseara amenta ca este haker,poate distruge forumul),concertat au pus miina pe BNR (care nu este înregistrat la tribunal) dar trimit comunicat impreuna cu SSPR sa ne spuna povestea Scufita Rosie , ca de fapt nu este adevrat ceea ce s-a votat în parlament dar surpriza acum sunt virgine " nici usturoi nu au mincat, nici gura nu le pute", nu mai aveti încredere în ei, organizati-va iesiti in strada aparati-va drepturile, dar la " Leul" locul este ocupat de as. anticomunista -Metrou, ca sa nu fie dranjat Basecu, din cauza lor, nimeni nu a mai putu demonstra acolo de 10 luni!
Uniti-va si nu va mai lasa-ti mani;p;u;l;ati!
Doamne ajuta!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 08, 2011, 22:25:55


  Pot sa pun o intrebare de om tampit?. Deci in 8.11.2011 Camera Dep. a adoptat OUG nr.80/2010 (?) (de ce cu un an in urma?) prin care completa art. 11  din OUG 37/2008. DAAAAAAAAAA ?. Da. OUG 37/2008 a fost adoptata de SENAT in 15 iunie 2011 (?) (si de C.Dep. cand? ) fara amendamente referitoare la aplicarea legii nr.341/2004 !.Si Ialomitianu vazand asta  a completat prin OUG 80/2010 deabia in 2011 (!)  adica-n 08.11.2011 acest articol fara ca SENATUL sa aprobe completarea !. Adica Ialomitianu a schimbat nr si anul OUG din 37/2008 in 80/2010 numai sa taie indemnizatia luptatorilor fiindca SENATUL nu fusese de acord?. Si ce a decis Camera decizionala ?. Sa admita alta OUG cea cu nr.80/2010 in 2011 ca o completare de articol neadmisa de Senat?. Fiind alta OUG nu trebuia supusa si aprobarii Senatului Romaniei?. E chiar valabila asa?.Si parca OUG 37/2008 se referea la o diminuare temporara cu ceva procente a salariilor caci CCR nu admisese diminuarea pensiilor?. Ia ganditi nu va panicati !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 22:29:38
SECRETARUL DE STAT AL S.S.P.R., DOMNUL GEORGE COSTIN, SE ARATĂ NEPLĂCUT SURPRINS DE DECIZIA LUATĂ CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA INDEMNIZAȚIILOR REPARATORII PENTRU LUPTĂTORII REMARCAȚI PRIN FAPTE DEOSEBITE PENTRU ANUL 2012 ȘI INFORMEAZĂ CĂ ÎN CURSUL ZILEI DE 09 NOIEMBRIE 2011 VA AVEA ÎNTÂLNIRI CU FACTORII DE DECIZIE  IN VEDEREA GASIRII UNOR SOLUTII.

 

 

 ÎN URMA ACESTOR DISCUȚII VOR FI CONVOCATE ASOCIAȚIILE DE REVOLUȚIONARI ÎN VEDEREA CONSULTĂRII ȘI LUĂRII UNEI DECIZII DE COMUN ACORD!
IN NUMELE SINDICATULUI PE CARE IL REPREZINT, IL ROG PE ACEASTA CALE PE DOMNUL GEORGE COSTIN, SECRETAR DE STAT AL  S.S.P.R  SA-SI DEPUNA

DEMISIA DIN FUNCTIA DE SECRETAR DE STAT , DOMNULUI TRAIAN BASESCU-SEFUL ADMINISTRATIEI PREZIDENTIALE A ROMANIEI...

IN FOND,MINISTRUL DE FINANTE IALOMITEANU,PRIN AMENDAMENTELE PROPUSE SI ADOPTATE DE PARLAMENT,REPREZINTA PUNCTELE DE VEDERE ALE STATULUI
ROMAN.

VA CER ASENTIMENTUL PENTRU CA IMPREUNA, SA SOLICITAM PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI,DOMNUL  EMIL  BOC,  DESFIINTAREA  SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989, O INSTITUTIOE CARE NU-SI MAI ARE EFECTIV NICI UN ROST,AVIND IBN VEDERE  EVENIMENTELE DERULATE IN ACESTE ZILE.


INCA O DATA,PRECIZEZ CA  SSPR  NU REPREZINTYA PARTENERUL DE DIALOG SOCIAL IN SPETA REVOLUTIONARILOR  PRECUM SI FAPTUL CA ORGANIZATIILE REPREZENTATIVE ALE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989  NU AU FOST CONSULTATE  CIND S-AU HOTARIT ACESTE DECIZII DE CATRE FACTORII DE PUTERE.

CONSIDERAM SI DECLARAM DESCHIS CONFLICTUL DE DREPTURI INTERESE INTRE MISCAREA REVOLUTIONARA PE DE O PARTE SI  GUVERNUL ROMANIEI ,
SOLICITIND INTREVEDERI CU FACTORII DE DECIZIE.
Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 22:31:20


  Pot sa pun o intrebare de om tampit?. Deci in 8.11.2011 Camera Dep. a adoptat OUG nr.80/2010 (?) (de ce cu un an in urma?) prin care completa art. 11  din OUG 37/2008. DAAAAAAAAAA ?. Da. OUG 37/2008 a fost adoptata de SENAT in 15 iunie 2011 (?) (si de C.Dep. cand? ) fara amendamente referitoare la aplicarea legii nr.341/2004 !.Si Ialomitianu vazand asta  a completat prin OUG 80/2010 deabia in 2011 (!)  adica-n 08.11.2011 acest articol fara ca SENATUL sa aprobe completarea !. Adica Ialomitianu a schimbat nr si anul OUG din 37/2008 in 80/2010 numai sa taie indemnizatia luptatorilor fiindca SENATUL nu fusese de acord?. Si ce a decis Camera decizionala ?. Sa admita alta OUG cea cu nr.80/2010 in 2011 ca o completare de articol neadmisa de Senat?. Fiind alta OUG nu trebuia supusa si aprobarii Senatului Romaniei?. E chiar valabila asa?.Si parca OUG 37/2008 se referea la o diminuare temporara cu ceva procente a salariilor caci CCR nu admisese diminuarea pensiilor?. Ia ganditi nu va panicati !.

Cine o ataca in 3 zile la CC , USL-ul?
Trebuie sa se iasa in strada sa se puna presiune pe ei!
Pina nu este votat bugetul in plen, care se va construii pe acest OUG!
Mindy stii ca un proces dureaza!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 22:33:58
Nu numai Maries a dorit inchiderea forumului, alaturi de el, au fost Costin prin interpusi de pe forum, Adam, Sucurdeanu, Secasiu,procese, etc;  (aseara amenta ca este haker,poate distruge forumul),concertat au pus miina pe BNR (care nu este înregistrat la tribunal) dar trimit comunicat impreuna cu SSPR sa ne spuna povestea Scufita Rosie , ca de fapt nu este adevrat ceea ce s-a votat în parlament dar surpriza acum sunt virgine " nici usturoi nu au mincat, nici gura nu le pute", nu mai aveti încredere în ei, organizati-va iesiti in strada aparati-va drepturile,

 dar la " Leul" locul este ocupat de as. anticomunista -Metrou, ca sa nu fie dranjat Basecu, din cauza lor, nimeni nu a mai putu demonstra acolo de 10 luni!A FOST REZERVAT PENTRU PROTESTUL NOSTRU STIMABILE
Uniti-va si nu va mai lasa-ti mani;p;u;l;ati!
Doamne ajuta![/b][/size]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 22:40:29
Mai este rezervat spatiul din fata palatului Cotroceni de As lui Costin? Incepand chiar de astazi se pot trece la actiuni de protest. ss sa aratat nemultumit cred ca ar fi cazul sa fie primul care ajunge acolo oricum grupuri de revolutionari deja se indreapta intracolo cine are sange in instalatie ar trebui sa fie deja pe drum caci doar exista autorizatie


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 22:45:20
Perjule esti vicepresedinte pe la BNR Costin, ia " fugi"  tu acum la Costin in vizita si pune-l sa scrie demisia!
SSPR trebuie desfiintat, cu banii prin desfiintare lui se platesc o parte din indemnizatii!
Mai este rezervat spatiul din fata palatului Cotroceni de As lui Costin? Incepand chiar de astazi se pot trece la actiuni de protest. ss sa aratat nemultumit cred ca ar fi cazul sa fie primul care ajunge acolo oricum grupuri de revolutionari deja se indreapta intracolo cine are sange in instalatie ar trebui sa fie deja pe drum caci doar exista autorizatie


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 08, 2011, 22:51:53
                     BLOCUL NATIONAL AL REVOLUTIONARILOR 1989
                                              - R O M Â N I A -
                                          DEPARTAMENTUL de PRESĂ


                                        Comunicat de presa


Referitor la informatiile de presa furnizate pe mai multe fluxuri de stiri media cu trimitere la anularea indemnizatiei pe care o acordă ca respect si gratitudine, Legea nr. 341/ 2004, pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite,  BNR 1989 face urmatoarele precizari importante :
- Isi mentin pozitia exprimata, in repetate randuri, fata de aceasta situație si precizeaza încă odată, ca, atat conducerea B.N.R 1989 cat si cea a S.S.P.R. apara si sustin aplicarea intocmai a prevederilor legii si acordarea drepturile legale pe care aceasta le confera tuturor categoriilor de revolutionari( luptatori : raniti, retinuti, remarcați prin fapte deosebite si urmasi ai eroilor martir) ,
- In acest sens, conducerile B.N.R. si S.S.P.R. au precizat, in repetate        randuri, ca Legea nr. 341/2004 este o lege SPECIALA care nu poate fi modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului ci doar printr-o noua lege care, in parcursul sau, de durata, ca proiect legislativ în Parlament, trebuie sa aiba, obligatoriu si avizul CPRD, aviz care nu va fi acordat de comisie asa cum a precizat, de mai multe ori, presedintele acesteia, deputatul Raymond Luca ,
- în legătură cu evenimentele care au avut loc în data de 7 noiembrie, 2011, la Comisia de Buget, finante și bănci a Camerei Deputatilor, cu privire la Proiectul de Buget pe anul 2012 si masurile de ajustare a acestuia, concretizate printr-o amendare incognito a unei ordonanțe de urgență care era în dezbatere și în în câteva ore devenită lege adoptată în plen, precizăm faptul că îl considerăm un abuz, o actiune total ilegală si un afront la adresa revolutionarilor,   
- conducerea executivă a  B.N.R.'89 a solicitat S.S.P.R. să poarte un dialog continuu cu factorii decizionali din cadrul Parlamentului si Guvernul României si a stabilit  un program de lucru si dialog comun, atat la Comisiile Parlamentare cat si cu repezentantii ministerelor care sustin propuneri in sensul modificarii Legii nr. 341/2004, pentru a face o evaluare corecta si concreta  si pentru a stabili parametrii reali ai  situatiei puse in discutie ,
- In cursul zilei de miercuri, 9 noiembrie 2011, conducerile B.N.R.”89 si S.S.P.R. au stabilit programul de consultări și vor reveni cu precizari, moment pana la care ar fi de dorit sa nu se mai faca speculatii nefonadate si sa nu se mai lanseze zvonuri destabilizatoare, care nu fac bine nici unitatii Blocului National al Revolutionarilor 1989 - ROMÂNIA, dar nici revoluționarilor în general .
- suntem convinși că cei care acum destabilizează și dezinfomează nu au, din păcate, nici dorința și nici pârghiile de a face ceva constructiv, ci doar în continuare produc ”gloanțe” pentru cei care le inițiază, le produc și le susțin aceste demersuri .

București : 8 noiembrie, 2011                     


Departamentul de presa al BNR 1989

Ordinea de zi

Luptătorilor Remarcaţi cu Fapte Deosebite în Revoluţia din Decembrie 1989 li s-a făcut astăzi o mare nelegiuire. Criminalii şi torţionarii  regimului comunist şi cei din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, activiştii de partid şi securiştii, beneficiază de onoruri şi pensii exorbitante iar celor care au aprins scânteia la Braşov în 1987, şi a celor care au cucerit şi redat Libertatea în Decembrie 1989 li s-a luat şi minimul de subzistenţă, fiind aruncaţi din acest moment, la periferia societăţii.

Cu mijloace legale din acest moment lupta este deschisă. Ori Noi, ori ei!
http://www.asociatia21decembrie.ro/2011/11/sedinta-extraordinara-de-consiliu-director/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 08, 2011, 23:16:23
Ce dezinformare cand totul este negrul pe alb ce flux de stiri cand este comunicat de la parlament cat mai vreti sa prostiti oameni sa votat e bun votat si aia pe care voi ai sustineti au votat in unanimitate terminati.odata cu manipularea REVOLUTIONARI VENITI LA COTROCENI AVETI  AUTORIZATIE NU VA FIE FRICA PDL PICA!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Lili din Noiembrie 08, 2011, 23:32:08
Cum ramane cu garantia data la Congres de Maries ca nu vor umbla la indemnizatia Luptatorilor? Cand vei muri cu ei de gat domnule Maries pentru ca asa ne-ai promis.
Trebuiesc facute presiuni la USL pentru a ataca mizeria asta in 3 zile deci foarte urgent la Curtea Constitutionala, si ultima solutie intensificate presiunile si canalizate toate fortele catre Cotroceni. DESTEAPTA-TE ROMANE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 08, 2011, 23:32:51
Am si eu o intrebare:
    Presedintele acestei comisii,buget,finante,banci,este una Maria Barna,din Timisoara...
Ce fac Lorzii si Ducii din Timisoara?...
Maries,pentru tot raul facut Revolutionarilor,te pot ierta numai daca te arunci in aer cu besescu si boc.
Felicitari domului temesan pentru concizie:
"Maries,pentru tot raul facut Revolutionarilor,te pot ierta numai daca te arunci in aer cu besescu si boc."


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 23:46:16
De data aceasta voi scrie si pentru chiori, curve si tampiti

Intentiile monstrului cu doua capete Basescu-Boc de a denigra si compromite revolutia, revolutionarii, idealurile lui 1989, ideea de libertate si democratie s-au manifestat si se manifesta de multa vreme, multe semnale de alarma fiind trase chiar si pe acest Portal. De fiecare data o grupa de curve cu sufletele vandute a intervenit prompt npentru a va baga pumnul in gura. Suma alocata de la buget doar pentru luptatori nu este atat de mare incat sa justifice o masura atat de drastica si imorala. Motivatia demersurilor portocalii tine de aversiunea profunda pe care aceasta haita de fosti comunisti si progenituri ale acestora o are fata de ideea de libertatea reala, fata de opozitie, de institutiile fundamentale care garanteaza supravietuirea democratiei. Cacaciosul de la palatul Victoria, fost comunist, fiu de comunist sadea, politruc si carierist care nu a muncit in mod real o ora in viata sa in alt scop decat cel de a-si asigura ascensiunea, a mai avut cateva tentative nereusite de anulare a indemnizatiilor dar sprijinul permanent pe care l-a acordat PSD si PNL, precum si reactia prompta a BNR Brasov si a unor asociatii l-au determinat sa schimbe tactica. In acest moment monstrul Basescu-Boc a reusit sa dea lovitura de gratie dupa o minutioasa pregatire si sunt indreptatit sa cred ca vom asista la o "preluare a conducerii ostilitatilor" de catre personaje care au avut permanent rolul de complice, personaje precum Maries, in care nu cred ca cineva mai poate avea incredere. Va spun asta pentru ca intr-un joc atat de diabolic, urmatorul pas firesc al celor ce l-au pus la cale nu poate fi altul decat acela al deturnarii protestelor si ineficientizarii lor. Mai pe scurt, veti avea de-a face cu "eroi" care isi vor face imagine pe spinarea voastra, care vor triumfa pe suferinta voastra indreptandu-va discret in directia unor actiuni cat mai inutile pentru interesele voastre. Veti fi din nou "anticomunisti" si "antisecuristi" in slujba comunistilor si a descendentilor politici ai acestora, ba chiar si a descendentilor pe linie familiala sau mai corect spus, a progeniturilor. Macar in ceasul al doisprezecelea nu va lasati inselati, ganditi cu capul vostru si nu cu al lui Basescu-Boc, Aliati-va cu cei ce v-au sprijinit si nu va mai lasati atrasi in cursa prin indemnurile de a va injura aparatorii. Nu uitati ca pana si Napoleon avea aliati de circumstanta, fara de care nu ar fi fost Napoleon. Aveti datoria de a mentine steagul sus, de a apara un simbol si de a va opune restauratiei. Taierea indemnizatiei se vrea a fi o demonstratie de forta si este o forma de umilire pe care nu o vom accepta dar asta nu se poate face cu tradatori si prostituate care au misiunea de a va compromite si anihila dememersurile.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 08, 2011, 23:49:10
Domnule ANTON,din cate stiu,nimeni nu doreste inchiderea forumului.Se doreste doar  sa ne respectam intre noi pe forum.Nimanui nu-i convine sa fie calomniat fara macar sa stie cine-l calomniaza caci calomniatorul se ascunde dupa un nick.
Cred ca acum e momentul sa fim uniti indiferent de simpatii sau antipatii.Nu e timp pentru dispute sterile.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 08, 2011, 23:50:50
                       COMUNICAT


BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR  - 1989 ROMÂNIA ,

                    prin președintele Dorin Lazăr MAIOR

CONVOACĂ PENTRU DATA DE JOI 10.11.2011 ORA 12 , LA BRAȘOV,
SEDIUL A.L.R.U.E . (Str. Ghe. Barițiu nr 1 – Piața Sfatului)

CONSILIUL NAȚIONAL AL B.N.R. 1989
În Ședință Extraordinară

Președinții de Asociații vor avea asupra lor:

1.    Statutul asociației,
2.    Hotărârea Judecătorească,
3.    Ștampila asociație.

Ordinea de Zi:

1.   Discutarea situației în care se află revoluționarii ca urmare a măsurilor
adoptate în cadrul şedinţei de plen din data de 08.11.2011
a Camerei Deputaţilor în care a fost adoptată OUG nr.80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008
 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

2.   Demascarea adevăraților vinovați pentru situația în care se află Mișcarea Revoluționară:
-   Partidul Democrat Liberal, BĂSESCU, BOC, UDREA, prin acoliții MĂRIEȘ COSTIN , BĂNUȚOIU,
-   Prezentarea Protocolului BNR - PSD respectat de PSD, PNL și PC.

3.   Măsuri organizatorice,
4.   Diverse.                      Președinte

                  Dorin Lazăr MAIOR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 08, 2011, 23:55:29
Domnule ANTON,din cate stiu,nimeni nu doreste inchiderea forumului.Se doreste doar  sa ne respectam intre noi pe forum.Nimanui nu-i convine sa fie calomniat fara macar sa stie cine-l calomniaza caci calomniatorul se ascunde dupa un nick.
Cred ca acum e momentul sa fim uniti indiferent de simpatii sau antipatii.Nu e timp pentru dispute sterile.


Dar mai ai si tupeu,voi calomiati toti revolutionarii prin taiera indemnizatiei,acum te pomenisti ca vreti sa va erijati in apararea lor,mai vreti si respect!
Mergeti alaturi de cei care va apara drepturile nu alaturi de care au vindut iluzii pentru functii!
Azi sa implinit un an de cind este Costin SS, raportul lui este taiera
Din anticomunisti va puteti numi antirevolutionari!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 08, 2011, 23:57:37
Intr-o situatie similara, in urma cu cateva luni, v-ati pus sperantele in capacitatea de mobilizare a BNR Brasov si guvernul Basescu-Boc a fost la un pas sa cada daca nu intervenea prompt armata de curve. Acum aproape ca nu mai exista aceasta capacitate de mobilizare. Parerea mea este ca s-a cam terminat. Poate ca altii au informatii mai cuprinzatoare si ma insel, ceea ce mi-as dori din toata inima. Inca o data, traiasca curvele!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 00:14:01
Intalnire in fata la Cotroceni Cotanescule Perjule Nora Maiore revolutionari din ianuarie nici sa mai comunicam nu vom mai putea Maiore tu impreuna cu Dan Iosif ati mutat muntii speranta este in tine esti singurul care mai poti face ceva este legea facuta de tine tu esti singurul care o mai poate apara PSD ul a respectat protocolul pe care tu lai facut cu  ei.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 00:14:16
Proiectul de buget cuprinde formularea ëroi si urmasi ai eroilor care prin interpretare in sensul cel mai restrans al cuvantului va duce in mod indubitabil la anularea definitiva a drepturilor luptatorilor dar lasa o portita pentru eventualitatea in care guvernul ar fi strans cu usa sa dea o interpretare echitabila, ceea ce nu are de gand sa faca de bunavoie dar daca o face sa poata culege laurii cuveniti celor care-l infrunta. Printr-o interpretare echitabila, dat fiind ca aparitiua Legii bugetului este ulterioara aparitiei ordonantei criminale, drepturile ar putea fi recapatate, fie si in instanta. Alaturati-va celor care pot si vor CU ADEVARAT sa faca ceva daca vreti sa nu pierdeti ultimul tren (pe care cred ca l-ati pierdut deja) si nu va lasati indusi in eroare de curve


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 00:20:23
Adame ce este cu tine nu mai postezi lasule o sa ajungi ultimul boschetar din Bucuresti ce o sa faca Cristina atunci voi cu adeverintele alea false ati situatia in halul asta


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 00:30:17
Las sa te faci pe tine ,jigodie ce esti...sa te vad de maine daca vii in strada ...eu la toate actiunile am participat ,mie nu imi este frica ...tie iti este ca postezi sub anonimat si nu ai curaj sa spui cine esti...falsuri ai facut tu daca spui de adeverinte ...poate sti tu ceva de asa ceva ...in loc sa vb cum sa iesim impotriva astora de la putere ,tu si gascuta ta mai mult inciti si instigi la prostii ...ai grija sa nu ajungi tu un(o) boschetar(a) ,ca ai sa dai niste bani inapoi de la turnatoriile pe care le-ai facut...in timp ce tu postai si ma faceai las pe mine ,adevaratul Emil Cutean era pe drum spre Bucuresti...automat tu nu esti Emil Cutean...tu esti un(o) imposto(are)r...asa ca hai sictir...te astept de maine in strada daca te tine carca...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 09, 2011, 00:32:21
HOPAAA!!!

ACESTA ESTE ADAM CRISTIAN.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 00:33:53
Orele sunt numarate si o disputa de acest gen poate face ca timpul sa se piarda in mod inutil


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 00:34:33
Acum cred ca tu esti rau intentionat si doresti defapt ca toata discutia sa devieze si sa instigi pe altii sa injure ca acest forum sa se inchida ...eu nu o sa-ti dau aceasta satisfactie avand in vedere ca vei raspunde pentru toate acuzele si toate denigrarile pe care mi le-ai adus mie si familiei mele...iti promit ca o sa aflu cine esti si o sa platesti pentru toate magariile pe care le-ai spus...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 00:37:31
Ți-ai tras PASAT ADAME?

Ai grijă, să nu dai cu el în bordură sau,

cine știe, poate în vreun AVION, căci de ACOLO

mnumai PARAȘUTA s-ar putea să te mai salveze dacă....

Știi tu. :D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 00:38:57
E timp suficient pentru certuri. Sunt mii de oameni in aceeasi barca pe jumatate rasturnata. Chiar si un raspuns acuzator atrage dupa sine o reactie. Cristian va trebui sa-si spele pacatele portocalii inclusiv in interesul sau si sper ca o va face.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 00:44:24
HOPAAA!!!

ACESTA ESTE ADAM CRISTIAN.
FELICITARI CA AI POSTAT ADRESA ,DAR MA INTREB DE UNDE O AI ,DUPA CUM SE POATE VEDEA SE VEDE CLAR CA IMI ESTE MIE ADRESATA ...SE VEDE CLAR CA TU HARAGA AI FOST MULT MAI MULT IMPLICAT IN ACEST DOSAR SI CA AI LUCRAT IN SISTEM...DA ESTE ADEVARAT,AM VRUT SA VAD UNDE ESTE MASINA...SI MIRELA RACOVITA SI ALTII AU AVUT ACEASTA ADRESA ...TU AI FI PLATIT O TAXA VAMALA FARA A AVEA MASINA LA SCARA IN POSESIA TA...CRED CA ORICINE FACEA PLANGERE IN LOCUL MEU DACA MASINA A FOST VANDUTA IN FALS UNUI PROCUROR SI NU CRED CA AR FI PLATIT O TAXA VAMALA ATAT TIMP CAT MASINA NU AR FI AJUNS LA EL ...
CAND VEI ARATA O HOTARARE DEFINITIVA SI IREVOCABILA PE NUMELE DE ADAM CRISTIAN IN CEEA CE PRIVESTE DOSARUL DEVA CA AS FI SUFERIT  O CONDAMNARE ,JOS PALARIA ...DAR PANA ATUNCI DAI DOVADA CA NU FACI DECAT SA MA CALOMNIEZI SI DENIGREZI ,FAPT CE MA FACE SA CRED AVAND IN VEDERE CA POSTEZI DOCUMENTE ADRESATE MIE PERSONAL CARE VAD CA SE AFLA IN POSESIA TA ,MA FACI IN CONTINUARE SA CRED CA ESTI UN SECURIST INFILTRAT IN LUMEA REVOLUTIONARA .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 09, 2011, 00:44:51
ȘTIE CINEVA

ADACĂ PENTRU PURTĂTORII DE PARAȘUTĂ

MAI EXISTĂ ȘI ALT NUME DECÂT CEL DE

PARAȘUTIST?

TU CE ZICI CRISTIANE?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 00:48:57
Pana una-alta aveti un comunicat BNR Brasov si o posibila umbra de speranta. Nu treceti atat de usor peste asta


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 00:58:05
Teodora 11, il demiteti maine pe Maries din functia de presedinte al Asociatiei 21 Decembrie 1989 Bucuresti?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 00:58:12
E timp suficient pentru certuri. Sunt mii de oameni in aceeasi barca pe jumatate rasturnata. Chiar si un raspuns acuzator atrage dupa sine o reactie. Cristian va trebui sa-si spele pacatele portocalii inclusiv in interesul sau si sper ca o va face.

NU SUNT , NU AM FOST  SI NICI NU VOI FI MEMBRU PD-L, AM SPUS IN CLAR DE N ORI CA TOTI CARE S-AU PERINDAT LA PUTERE SUNT VINOVATI DE JAF NATIONAL , ACESTE ACUZE LE-AM FACUT SUB NUME REAL . TE INTREB : CATI DINTRE CEI CE POSTATI PE ACEST FORUM ATI FACUT ACEST LUCRU ?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 01:00:00
Ia o pauza, nu mai bruia. Luptam (din pacate) si pentru indemnizatiile familiei tale si nu ne laudam cu asta.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:01:40
Te intreb daca sotia ta este fericita cu stampila de "parasuta" si te las sa-ti raspunzi singur. Pseudonimul nu te protejeaza in fata justitiei si este dreptul tau sa alegi dar daca esti imprudent, nu te mai si mandri cu asta. Nu asa iti manifesti curajul


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 01:02:27
Ia o pauza, nu mai bruia. Luptam (din pacate) si pentru indemnizatiile familiei tale si nu ne laudam cu asta.
TU ESTI INTR-O PAUZA CONTINUA ,STAI PE PACE , TU TREBUIE SA LUPTI PENTRU CE TI SE CUVINE ,PENTRU CE MI SE CUVINE EU STIU CE AM DE FACUT . ;)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:03:39
Atunci fa singur pentru tine si lasa-ne sa incercam sa facem ceva pentru ceilalti


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 01:04:51
În condițiile în care

tov ss COSTIN G. NE-A VÂNDUT PENTRU UNPOST DE SENATOR SAU DEPUTAT,

consider că este în interesul nostru, al tuturor să strângem

rândurile și JOI, LA BRAȘOV, SĂ LUĂM HOTĂRÂRILE CELE MAI ÎNȚELEPTE.
[/size
]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:06:44
Pai alta solutie nu prea mai avem, indiferent de simpatii sau antipatii, indreptatite sau nu


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 01:09:05
Te intreb daca sotia ta este fericita cu stampila de "parasuta" si te las sa-ti raspunzi singur. Pseudonimul nu te protejeaza in fata justitiei si este dreptul tau sa alegi dar daca esti imprudent, nu te mai si mandri cu asta. Nu asa iti manifesti curajul

 DIN MESAJUL DAT DE HARAGA SE VEDE CLAR CA EL DIN CAUZA FOSTEI SOTII A RAMAS CU SECHELE , DIN CAUZA ACEASTA A AJUNS LA BALAMUC ... EL CAND VORBESTE CA EU AS FI FACUT DEFAPT ISI FACE MEA CULPA, EU STIU CU CINE IMI IMPART VIATA SI NU AM DE CE SA IMI FAC GRIJI , GRIJA LA TOATE ACUZATIILE PE CARE MI LE-A ADUS PE ACEST FORUM SI NU NUMAI VA DA SOCOTEALA ... IL VOI PUNE SUB INTERDICTIE LA BOLILE MENTALE DE CARE SUFERA ... POATE SA VA RELATEZE UN EPISOD DIN ANUL 1992 CAND S-A  INTALNIT CU OAMENII VERZI  ;) ;D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:13:45
Sper ca daca tu nu poti, macar Dorel Haraga sa treaca peste


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 01:15:05
Atunci fa singur pentru tine si lasa-ne sa incercam sa facem ceva pentru ceilalti
IESITI IN STRADA , NU MAI VA DATI MARI SI TARI IN SPATELE FORUMULUI ,HAI DACA AVETI SANGE IN INSTALATIE IESITI DE MAINE SI NU MAI FITI IRONICI LA ADRESA NIMANUI ...NU NE TREBUIE PACALICI LA LUPTA ,SAU TRANSMISIONISTI PRINTRE NOI...CI ADEVARATI LUPTATORI...VOI SUNTETI BUNI DECAT LA PAMFLETE...  !
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 01:17:34
Ar fi bine ca măcar acum , în al 12-lea ceas să realizăm cine este dușmanul nostru comun, cine ne-a vândut precum IUDA pe HRISTOS, numai că costin g. nu ne-a vândut pentru 30 arginți, ci pentru un poste de DEPUTAT care, pentru 4 ANI, îl protejează de BRAȚUL LEGII.

Propun ca fiecare asociație să îl acționeze pe ss-ist în penal pentru...,
vom prezenta la Brașov atăt spezele cât și ...

Vă aduceți aminte cum l-a hărțuit COSTIN pe CUTEAN?

Vă mai aduceți aminte cum vă incita împotriva lui?

Realizați acum, în ce mod parșiv s-a folosit costin de buna voatră credință și de naivitatea vostră?

Ce mai aveți de zis stimabililor?

Ați mers cu el la CURTEA INTERNAȚIONALĂ.....

Pentru ce?

Vă spun eu.

Ca să faceți unui INFRACTOR IMAGINE DE LUPTĂTOR ANTICOMUNIST.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:17:45
În condițiile în care

tov ss COSTIN G. NE-A VÂNDUT PENTRU UNPOST DE SENATOR SAU DEPUTAT,

consider că este în interesul nostru, al tuturor să strângem

rândurile și JOI, LA BRAȘOV, SĂ LUĂM HOTĂRÂRILE CELE MAI ÎNȚELEPTE.
[/size
]


S-ar putea ca mai tarziu, peste ani, aceasta sa fie considerata o sansa istorica. De protestat putem protesta fiecare dar ce folos? Numai ünde-s multi puterea creste" Si asa, nu prea vad cum s-ar mai putea face ceva


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 01:19:34
Sper ca daca tu nu poti, macar Dorel Haraga sa treaca peste
EU AM TRECUT ,DAR AM RASPUNS LA O ACUZATIE CARE MI-O ADUSE-SE...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:25:19
Costin cred ca a fost depasit de situatie si chiar daca vrea sa faca ceva, are o pozitie prea mica in guvern. Fara aliati reali, chiar luati-va adio de la indemnizatii. Nu va supraestimati, pentru ca o faceti pe pielea voastra


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 01:25:32
Cristiane

A trecut vremea GOLANILOR, HULIGANILOR și a DERBEDEILOR.

Au trecut 22 de ani de la revoluție.

Oamenii sau maturizat.

Acum folosesc FORȚA ARGUMENTULUI, NU ARGUMENTUL FORȚEI.

Este greu pentru tine să înțelegi acest lucru.

Ai fost dresat să latrii la toți cei ce îți atacă stăpânii.

Tu nu ești OM , ești un fel de ANIMAL biped, care răspunde

la comenzile DRESORILOR apoi, se așază în fund( pardon pe șezut)

și-și linge... ciolanul (cred că cel pa care l-a aruncat BĂSE în

gârlă acum câțiva ani).


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 01:28:38
La Brasov, la Brasov, dar nu cumva astazi se judeca la Bucuresti dosarul BNR-ului impostorilor lui Costin? Cred ca cei care au intervenit in dosar trebuie sa fie in mod obligatoriu la tribunal. Falsul BNR trebuie sa dispara. Cum e, domnule Haraga?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:28:55
Ciolanul lui Base si al familionului sau e asigurat mai ceva decat ciolanul familiei ceausescu pe vremuri. Important e ca Base si baseii vor sa va distruga si au cam reusit. L-a razbunat pe ceausescu pe care l-a slujit cu devotament


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:31:11
La Brasov, la Brasov, dar nu cumva astazi se judeca la Bucuresti dosarul BNR-ului impostorilor lui Costin? Cred ca cei care au intervenit in dosar trebuie sa fie in mod obligatoriu la tribunal. Falsul BNR trebuie sa dispara. Cum e, domnule Haraga?

Daca nu la Brasov, la groapa multi revolutionari. Nu mai exista alta varianta


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:33:57
De data aceasta voi scrie si pentru chiori, curve si tampiti

Intentiile monstrului cu doua capete Basescu-Boc de a denigra si compromite revolutia, revolutionarii, idealurile lui 1989, ideea de libertate si democratie s-au manifestat si se manifesta de multa vreme, multe semnale de alarma fiind trase chiar si pe acest Portal. De fiecare data o grupa de curve cu sufletele vandute a intervenit prompt npentru a va baga pumnul in gura. Suma alocata de la buget doar pentru luptatori nu este atat de mare incat sa justifice o masura atat de drastica si imorala. Motivatia demersurilor portocalii tine de aversiunea profunda pe care aceasta haita de fosti comunisti si progenituri ale acestora o are fata de ideea de libertatea reala, fata de opozitie, de institutiile fundamentale care garanteaza supravietuirea democratiei. Cacaciosul de la palatul Victoria, fost comunist, fiu de comunist sadea, politruc si carierist care nu a muncit in mod real o ora in viata sa in alt scop decat cel de a-si asigura ascensiunea, a mai avut cateva tentative nereusite de anulare a indemnizatiilor dar sprijinul permanent pe care l-a acordat PSD si PNL, precum si reactia prompta a BNR Brasov si a unor asociatii l-au determinat sa schimbe tactica. In acest moment monstrul Basescu-Boc a reusit sa dea lovitura de gratie dupa o minutioasa pregatire si sunt indreptatit sa cred ca vom asista la o "preluare a conducerii ostilitatilor" de catre personaje care au avut permanent rolul de complice, personaje precum Maries, in care nu cred ca cineva mai poate avea incredere. Va spun asta pentru ca intr-un joc atat de diabolic, urmatorul pas firesc al celor ce l-au pus la cale nu poate fi altul decat acela al deturnarii protestelor si ineficientizarii lor. Mai pe scurt, veti avea de-a face cu "eroi" care isi vor face imagine pe spinarea voastra, care vor triumfa pe suferinta voastra indreptandu-va discret in directia unor actiuni cat mai inutile pentru interesele voastre. Veti fi din nou "anticomunisti" si "antisecuristi" in slujba comunistilor si a descendentilor politici ai acestora, ba chiar si a descendentilor pe linie familiala sau mai corect spus, a progeniturilor. Macar in ceasul al doisprezecelea nu va lasati inselati, ganditi cu capul vostru si nu cu al lui Basescu-Boc, Aliati-va cu cei ce v-au sprijinit si nu va mai lasati atrasi in cursa prin indemnurile de a va injura aparatorii. Nu uitati ca pana si Napoleon avea aliati de circumstanta, fara de care nu ar fi fost Napoleon. Aveti datoria de a mentine steagul sus, de a apara un simbol si de a va opune restauratiei. Taierea indemnizatiei se vrea a fi o demonstratie de forta si este o forma de umilire pe care nu o vom accepta dar asta nu se poate face cu tradatori si prostituate care au misiunea de a va compromite si anihila dememersurile.LUATI AMINTE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 01:36:56
Basescu si Boc vor intra in istorie nu numai pentru tradarea fara precedent, pentru restauratie ci si ca devotatii comunisti care l-au razbunat pe ceausescu!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: popescu din Noiembrie 09, 2011, 01:50:36
Bun ce este de facut? - ca ma asteapta copii cu paine acasa, cred ca nu o vor mai vedea si vom sacrifica si vlastarle tinetetii dar daca tot am murit in 89 macar sa mor de adevaratele acu si ei sa o duca mai bine dar greseala care s-a facut in 89 sper sa nu se mai faca?... macar tineri nu cred ca au inteles vreo-data revolutia cu toate amlplitudinile ei si au zis ca au murit in zadar cei de atinci sper ca asa cu moartea mea sa le arat contrariul si daca ma bag la puscarie voi fi mandru danu ma vor gasi dect mort


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 01:59:53
Mai Adame mai Adame zidul rau ma strange tatisoara mi frange pt un certificat EU CRISTINA am intrat intr un pacat si cu n secretar de stat m am incurcat. Tu ai fost un las si mai traficat pt un certificat si ai fost tradat Degeaba m am imbarligat si ma obligat sa i fac tôt pe plac ca el a uitat si m a abandonat.Mai Adame mai Adame ce sa fac acum ca ai fost un prost unde sa mai merg ca sa ti fac un rost?Ca esti prost de tot si am cam pierdut de tot.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 02:09:30
Bun ce este de facut? - ca ma asteapta copii cu paine acasa, cred ca nu o vor mai vedea si vom sacrifica si vlastarle tinetetii dar daca tot am murit in 89 macar sa mor de adevaratele acu si ei sa o duca mai bine dar greseala care s-a facut in 89 sper sa nu se mai faca?... macar tineri nu cred ca au inteles vreo-data revolutia cu toate amlplitudinile ei si au zis ca au murit in zadar cei de atinci sper ca asa cu moartea mea sa le arat contrariul si daca ma bag la puscarie voi fi mandru danu ma vor gasi dect mort

A fost o clipa in care ne-am oferit viata pentru cine nu merita dar totusi o clipa sfanta, cea mai inaltatoare traire posibila. Unii am scapat, altii nu. Ma lasi fara cuvinte. A-ti spune sa nu ajungi pana acolo ar fi banal si ipocrit, cata vreme cu asta nu te-as determina sa simti altfel. As vrea sa-ti spun ceva dar nu-ti pot oferi decat tacerea


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 02:23:25
Nu scapati din vedere legalizarea BNR-ului fabricat in septembrie la Bucuresti!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 02:45:42
Nu scapati din vedere legalizarea BNR-ului fabricat in septembrie la Bucuresti!


NICOLICEA EUGEN,DEPUTAT REVOLUTIONAR A VOTAT IMPOTRIVA NOASTRA....

ALOOOOOOO.....DOMNULE RUDIIIIIIIIII....ASTEPTAM DEMISIA DE LA

CABINETUL ACESTUI DEPUTAT REVOLUTIONAR DE KOGALNICENI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 03:02:52
Un tradator ca si tine. Asteptam demisia lui dar si pe a ta. Ai acumulat atatea greseli incat puteai fi demis de la (auto) numire. Ai tradat prin vot, prin propaganda, prin misiuni indeplinite, proteste comandate impotriva celor adevarati, manipu lare si ma opres pentru ca lista e prea lunga. Da-ti demisia, domnule. Nimeni nu va lupta alaturi de tine pentru ca esti periculos ca orice tradator. Invitatia este valabila si pentru Costin, Maries, Banutoiu, Sucuturdean, Risti, Semi samd.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 03:29:25
Mai Adame mai Adame zidul rau ma strange tatisoara mi frange pt un certificat EU CRISTINA am intrat intr un pacat si cu n secretar de stat m am incurcat. Tu ai fost un las si mai traficat pt un certificat si ai fost tradat Degeaba m am imbarligat si ma obligat sa i fac tôt pe plac ca el a uitat si m a abandonat.Mai Adame mai Adame ce sa fac acum ca ai fost un prost unde sa mai merg ca sa ti fac un rost?Ca esti prost de tot si am cam pierdut de tot.


 ITI PROMIT CA VEI RASPUNDE PENTRU FIECARE MINCIUNA SI PENTRU TOATE ACUZELE MAI MULT DECAT DENIGRATOARE  ADUSE LA ADRESA CRISTINEI SI LA ADRESA MEA , NU VEI REUSI SA NE STRICI FAMILIA BA MAI MULT CU TINE PRIN PROCESUL CE IL VOI CASTIGA IMI VOI SCOATE INDEMNIZATIA PE CARE ANIMALELE DE LA PUTERE AU INTELES SA O TAIE . BAGA MARE .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 09, 2011, 03:38:27
Cristiane

A trecut vremea GOLANILOR, HULIGANILOR și a DERBEDEILOR.

Au trecut 22 de ani de la revoluție.

Oamenii sau maturizat.

Acum folosesc FORȚA ARGUMENTULUI, NU ARGUMENTUL FORȚEI.

Este greu pentru tine să înțelegi acest lucru.

Ai fost dresat să latrii la toți cei ce îți atacă stăpânii.

Tu nu ești OM , ești un fel de ANIMAL biped, care răspunde

la comenzile DRESORILOR apoi, se așază în fund( pardon pe șezut)

și-și linge... ciolanul (cred că cel pa care l-a aruncat BĂSE în

gârlă acum câțiva ani).

DERBEDEU SI GOLAN E FITU CARE NU A AVUT CE INVATA DE LA TINE SAU DE LA FOSTA TA SOTIE INFIDELA  ! CAT DESPRE GOLAN DA , RECUNOSC CA AM FOST "GOLAN" DIN 90 SI PANA IN PREZENT IN TIMP CE TU ESTI CATALOGAT CHIAR DE CATRE APROPIATII TAI DIN GASCA ,UN BOLNAV MINTAL CU ACTE ELIBERATE DE CATRE MEDICII DE PSIHIATRIE DE LA SPITALUL NUMARUL 9 SI NU UITA CA TU ESTI CEL INCORNORAT ASA CA ATUNCI CAND INTRI IN CRIZA DE PERSONALITATE MULTIPLA SI IMI COMPUI VERSURI ADUTI AMINTE DE FOSTA TA SOTIOARA INFIDELA SI MAMA DERBEDEULUI DE FITU !! NU MAI FACE ASIMILARI LA ADRESA MEA , DAR PARDON TU NU POTI FACE ASTA, DOAR FACE PARTE DIN ISTORICUL BOLII TALE ! P.S . TE ASTEPT "LA STRADA".


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 03:51:44
Ce ne doare pe noi si despre ce se vaieta uni!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 03:58:35
Ce ne doare pe noi si despre ce se vaieta uni!

http://www.cdep.ro/co/sedinte.lista?tip=2&an=2011


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:12:03
      
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 10 septembrie 2010

Avand in vedere necesitatea asigurarii cu prioritate a finantarii din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuarii si finalizarii investitiilor publice de interes local, aflate in curs de implementare,
luand in considerare faptul ca arieratele bugetare inregistrate la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflecta in deficitul bugetului general consolidat, precum si faptul ca neachitarea de catre unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale a obligatiilor de plata fata de operatorii economici, decurgand din contractele incheiate pentru executarea investitiilor publice de interes local si a caror finantare se poate asigura din imprumuturi, conduce la inrautatirea activitatii financiare a acestor operatori,
avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la blocarea implementarii investitiilor de interes pentru comunitatile locale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
La articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care in cursul exercitiului financiar comisia prevazuta la alin. (3) a emis autorizari pentru efectuarea de trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale, a caror valoare insumata reprezinta cel putin 80% din limita anuala pentru trageri stabilita in conditiile alin. (1), aceasta autorizeaza efectuarea de trageri cu parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b) in cazul cererilor de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a caror valoare depaseste suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa disponibila dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. a);
c) in cazul in care dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. b), rezulta diferente, pana la acoperirea integrala a cererilor de trageri ale unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator, cu incadrarea in limita anuala;
d) in cazul finantarilor rambursabile care urmeaza a fi contractate, tragerile se autorizeaza pentru a fi efectuate incepand cu anul urmator, cu incadrarea in limitele anuale, in conditiile legii. Daca suma ramasa disponibila din limita anuala aferenta unui exercitiu financiar este depasita de valoarea insumata a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplica principiul pro rata, iar diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator."

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011
Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Lege nr. 118/2010
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:13:33
      
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 10 septembrie 2010

Avand in vedere necesitatea asigurarii cu prioritate a finantarii din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuarii si finalizarii investitiilor publice de interes local, aflate in curs de implementare,
luand in considerare faptul ca arieratele bugetare inregistrate la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflecta in deficitul bugetului general consolidat, precum si faptul ca neachitarea de catre unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale a obligatiilor de plata fata de operatorii economici, decurgand din contractele incheiate pentru executarea investitiilor publice de interes local si a caror finantare se poate asigura din imprumuturi, conduce la inrautatirea activitatii financiare a acestor operatori,
avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la blocarea implementarii investitiilor de interes pentru comunitatile locale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
La articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care in cursul exercitiului financiar comisia prevazuta la alin. (3) a emis autorizari pentru efectuarea de trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale, a caror valoare insumata reprezinta cel putin 80% din limita anuala pentru trageri stabilita in conditiile alin. (1), aceasta autorizeaza efectuarea de trageri cu parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b) in cazul cererilor de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a caror valoare depaseste suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa disponibila dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. a);
c) in cazul in care dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. b), rezulta diferente, pana la acoperirea integrala a cererilor de trageri ale unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator, cu incadrarea in limita anuala;
d) in cazul finantarilor rambursabile care urmeaza a fi contractate, tragerile se autorizeaza pentru a fi efectuate incepand cu anul urmator, cu incadrarea in limitele anuale, in conditiile legii. Daca suma ramasa disponibila din limita anuala aferenta unui exercitiu financiar este depasita de valoarea insumata a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplica principiul pro rata, iar diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator."

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011
Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Lege nr. 118/2010
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_80_2010_completare_art_11_oug_37_2008_masuri_financiare_domeniul_bugetar.php


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:16:25
3. Alte probleme de competenţa Birourilor permanente reunite   
      3.22 Scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a: • Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L 641/2010, Pl-x 487/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).      
   
aprobate   consultă

Vorbitor: Oltean Ioan

Alte probleme de competenţa Birourilor permanente reunite   Scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a: • Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L 641/2010, Pl-x 487/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).   Domnul Ioan Oltean:

Avem scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010), a Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L641/2010, Pl-x 487/2010) şi a Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).

Dacă sunt observaţii.

Vă rog.
   .............................
      Domnul Ioan Oltean:

Sunt alte observaţii? Nu sunt alte observaţii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:18:47
EXISTA LA SSPRBIROUL MONITORIZARE PROCES LEGISLATIV???

ŞEDINŢELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
Stenograma şedinţei Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 24 mai 2011 ora 13:30

   3. Alte probleme de competenţa Birourilor permanente reunite   
      3.22 Scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a: • Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L 641/2010, Pl-x 487/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).      
   
aprobate   consultă

Vorbitor: Oltean Ioan

Alte probleme de competenţa Birourilor permanente reunite   Scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a: • Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L 641/2010, Pl-x 487/2010); • Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).   Domnul Ioan Oltean:

Avem scrisori din partea Comisiilor de buget finanţe ale celor două Camere ale Parlamentului României referitoare la transmiterea către Senat ca primă cameră sesizată a Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.420/2010, Plx 113/2010), a Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L641/2010, Pl-x 487/2010) şi a Proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L.247/2011, Pl-x 183/2011).

Dacă sunt observaţii.

Vă rog.
   .............................
      Domnul Ioan Oltean:

Sunt alte observaţii? Nu sunt alte observaţii.

CE AU FACUT CIND LEGEA SI ASPECTELE CARE NE PRIVESC ERAU IN DEZBATERI?

http://193.226.121.50/bp/sedinte.steno?ids=513&idp=11321&sir=&sir_sep=and&idv=1220


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:22:27
    Politica
    Administratie
    Social
    Eveniment
    Externe
    Sport
    Magazin
    Diverse
    Web Design

Deputaţii au îngheţat pensiile şi salariile în 2012
Hoarda lui Băsescu măcelăreşte românii!
miercuri, 9 noiembrie 2011 | Fara comentarii
Hoarda lui Băsescu măcelăreşte românii!
Parlamentarii PDL, UNPR, UDMR şi ai minorităţilor au oficializat sărăcia

Camera Deputaţilor a adoptat o lege prin care salariile din sectorul public şi pensiile au fost îngheţate pentru anul 2012 la nivelul lunii decembrie 2011, prevederile fiind conţinute în amendamentele depuse la OUG emisă iniţial pentru luarea unor măsuri de reducere a arieratelor. În cadrul şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor, desfăşurată marţi, liderul de grup al deputaţilor PDL, Mircea Toader a propus plenului introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege de aprobare a OUG 80/2010 pentru completarea articolului 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Reprezentanţii opoziţiei au contestat propunerea argumentând că membrii Camerei nu au avut la dispoziţie cele trei zile regulamentare pentru a-l studia, însă disputa a fost tranşată prin vot în favoarea lui Toader. De asemenea, a fost respinsă de către arcul guvernamental şi o cerere a opoziţie de retrimitere la comisie. Odată cu dezbaterile generale, opoziţia a reclamat nelegalitatea şi neconstituţionalitatea parcursului legislativ al proiectului de lege anunţând că USL va depune o contestaţie în acest sens la Curtea Constituţională. Viceliderul grupului PNL, Eugen Nicolăescu a reproşat puterii că încearcă să plafoneze salariile bugetarilor şi pensiilor în mod netransparent, în contradicţie flagrantă cu declaraţiile publice ale unor demnitari care susţin că acestea ar putea creşte începând cu aprilie 2012. „Nu-i mai lăsaţi pe reprezentanţii dumneavoastră, stimaţi membri ai grupului majoritar, să vă mai mintă pe dumneavoastră şi pe cetăţeni că dumnealor, prin amendamentele făcute, doresc să nu se modifice pensiile şi salariile şi ca atare românii să trăiască tot mai prost“, a declarat Nicolăescu. La rândul său, social-democraţii au arătat că şi PSD va susţine demersul de contestare la CCR. “„Încălcaţi cu nonşalanţă Constituţia, pentru că Parlamentul României a fost sesizat pentru modificarea articolului 11 din OUG 37/2008 şi dumneavoastră aţi adăugat o nouă lege acestei sesizări şi noi suntem în afara cadrului de sesizare. Este neconstituţional. Vom ataca la CCR această lege şi în mod cert nu vă va folosi la elaborarea proiectului de buget pentru 2012, cum aţi motivat urgenţa“, a afirmat Viorel Ştefan. Proiectul de lege a fost adoptat cu 146 de voturi „pentru“ – PDL, UNPR, UDMR şi minorităţile, 104 „contra“ – PSD, PNL, PC şi patru „abţineri“.


http://lideruldeopinie.ro/56297/hoarda-lui-basescu-macelareste-romanii


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:24:57Astea sint explicatiile unui economist.....eu doar incercam sa vad care e diferenta dintre salariul mediu brut si cistig salarial mediu brut..........dar cum nu ma pricep deloc la contabilitatea ,tot n-am inteles.Tot ceea ce va pot spune este ca cu aceasta problema se confrunta Casa Nationala de Pensii.

DAN PERJU:
Citat din mesajul lui: adysan din Februarie 14, 2011, 16:35:44

Perjule,faci pe.....,sau chiar esti?ce recalculari?calculul este simplu,in fiecare an,legea bugetului se fundamenteaza pe baza unui salariu mediu brut,da?indemnizatia se calculeaza pe baza acelui salariu mediu brut+indexul de 1.1,da?salariul de anul trecut a fost de 1836*1.1=2020,salariul  mediu brut  de anul asta este de 2022*1.1=2224-5.5%=2102,ori casa de pensii calculeaza indemnizatia la salariul de anul trecut(1836 inloc de 2022),de ce?sspr-ul ce face in acest caz?bineinteles ca acest guvern nu respecta nicio lege si de aia nici cei mici nu face lucrul asta,dar poate trebuie sa dam cnpas-ul in judecata pentru nerespectarea legii 341/2004,in baza art.13 alineatele 1si2,ce spuneti?ps-Perjule nu incerca sa-mi copezi si sa-mi schimbi ceva din postare

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_77_2011_norme_metodologice_legea_285_2010_salarizarea_anul_2011_personalul_platit_fonduri_publice.php


http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_275_2010_aprobarea_plafoanelor_indicatori_cadrul_fiscal_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_109_2010_masuri_financiar_bugetare_ordonanta_urgenta_109_2010.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_97_2010_reglementare_masuri_sistemul_asigurari_sociale_sanatate.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_80_2010_completare_art_11_oug_37_2008_masuri_financiare_domeniul_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_78_2010_modificare_legea_118_2010_masuri_restabilirea_echilibrului_bugetar.php

Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010
OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009
Ordin nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 111/2009 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 111/2009
Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

GHIVECI DE LEGUME,  NU????


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 04:29:18
Camera Deputatilor a adoptat o lege care plafoneaza pensiile si salariile bugetarilor in 2012
08.11.2011

    StumbleUpon
    Digg
    Delicious
    Yahoo
    Google

Camera Deputatilor a adoptat o lege prin care salariile din sectorul public si pensiile au fost inghetate pentru anul 2012 la nivelul lunii decembrie 2011, prevederile fiind continute in amendamentele depuse la o OUG emisa initial pentru luarea unor masuri de reducere a arieratelor.

In cadrul sedintei de plen a Camerei Deputatilor, desfasurata marti, liderul de grup al deputatilor PDL, Mircea Toader a propus plenului introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege de aprobare a OUG 80/2010 pentru completarea articolului 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Reprezentantii opozitiei au contestat propunerea argumentand ca raportul comisiei de buget-finante nu a fost distribuit deputatilor deoarece a fost elaborat in cursul dupa-amiezii de luni, iar membrii Camerei nu au avut la dispozitie cele trei zile regulamentare pentru a-l studia, insa disputa a fost transata prin vot in favoarea lui Toader. De asemenea, a fost respinsa de catre arcul guvernamental si o cerere a opozitie de retrimitere la comisie.

Odata cu dezbaterile generale, opozitia a reclamat nelegalitatea si neconstitutionalitatea parcursului legislativ al proiectului de lege anuntand ca USL va depune o contestatie in acest sens la Curtea Constitutionala. Viceliderul grupului PNL, Eugen Nicolaescu a afirmat ca un asemenea proiect care proroga termenele de aplicare a unor prevederi ale Legii pensiilor si Legii-cadru a salarizarii nu poate fi votata, fara adoptarea prealabila a Legii privind indicatorii macroeconomici pentru 2012, cerinta aceasta fiind impusa de catre Legea responsabilitatii fiscale.

Cat priveste neconsitutionalitatea legii, Nicolaescu a afirmat ca in situatia in care camera decizionala introduce capitole noi intr-un proiect de lege, acel proiect trebuie sa se intoarca la prima camera sesizata pentru a dezbate si ea noile capitole, cerinta constitutionala care nu a fost respectata de catre proiectul in discutie.

De asemenea, Nicolaescu a reprosat puterii ca incearca sa plafoneze salariile bugetarilor si pensiilor in mod netransparent, in contradictie flagranta cu declaratiile publice ale unor demnitari care sustin ca acestea ar putea creste incepand cu aprilie 2012. "Nu-i mai lasati pe reprezentantii dumneavoastra, stimati membri ai grupului majoritar, sa va mai minta pe dumneavostra si pe cetateni ca dumnealor, prin amendamentele facute, doresc sa nu se modifice pensiile si salariile si ca atare romanii sa traiasca tot mai prost", a declarat Nicolaescu.

La randul sau, social-democratii au aratat ca si PSD va sustine demersul de contestare la CCR. "Incalcati cu nonsalanta Constitutia, pentru ca Parlamentul Romaniei a fost sesizat pentru modificarea articolului 11 din OUG 37/2008 si dumneavostra ati adaugat o noua lege acestei sesizari si noi suntem in afara cadrului de sesizare. Este neconstitutional. Vom ataca la CCR aceasta lege si in mod cert nu va va folosi la elaborarea proiectului de buget pentru 2012, cum ati motivat urgenta", a afirmat Viorel Stefan.

"Prin acest act normativ pe care vreti sa-l adoptati faceti plafonarea salariilor si a veniturilor pentru toate categoriile bugetare, incepand de la politie si armata, continuand cu invatamantul, cu sectorul administratiei locale, cu revolutionarii si multe altele. Iar dupa aceea veti spune ca ati vrut sa mariti salariile in 2012, dar Parlamentul v-a fixat limitele prin lege", a acuzat si Mircea Dusa.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 146 de voturi pentru, 104 contra si patru abtineri.

In cadrul comisiei de buget-finante a fost adaugat un articol II, nou fata de forma initiala a ordonantei, ce cuprinde doua sectiuni, una referitoare la salarizarea personalului din sectorul bugetar in anul 2012 si alta privind masuri in domeniul asigurarilor si asistentei sociale. In cadrul acestui articol II, exista un articol 2 care prevede expres ca salariile de baza, soldele si indemnizatiile de incadrare ale bugetarilor vor ramane in anul 2012 la nivelul din decembrie 2011, o prevedere similara existand si pentru sporuri si compensatii.

La articolul 5 se prevede ca "valoarea de referinta se mentine si in anul 2012 la 600 de lei", neaplicandu-se astfel valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare a bugetarilor pentru 2012 asa cum sunt ele prevazute in Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. In plus, articolul 10 prevede ca "in anul 2012, nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva." La articolul 17, este prorogata prevederea din Legea pensiilor referitoare la indexarea anuala a pensiilor cu rata inflatiei pana la data de 1 ianuarie 2013.

Camera Deputatilor este forul decizional pe aceasta lege


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 07:03:31
Daca in aceste momente cand este necesar sa avem o strategie comuna sa fim uniti,voi aveti timp de aratat cu degetul "vinovatii"inseamna ca va lipseste ratiunea si puterea de intelegere a situatiei create fara stirea sau vina noastra(vedeti modul cum a prcedat Ialomiteanu si Boc cu ordonanta)Intelegati ca numai uniti putem sa ne aparam interesele.Avem timp dupa acea sa ne certam sa ne acuzam dar acum trebuie sa actionam unitar.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 09, 2011, 07:04:26Astea sint explicatiile unui economist.....eu doar incercam sa vad care e diferenta dintre salariul mediu brut si cistig salarial mediu brut..........dar cum nu ma pricep deloc la contabilitatea ,tot n-am inteles.Tot ceea ce va pot spune este ca cu aceasta problema se confrunta Casa Nationala de Pensii.

DAN PERJU:
Citat din mesajul lui: adysan din Februarie 14, 2011, 16:35:44

Perjule,faci pe.....,sau chiar esti?ce recalculari?calculul este simplu,in fiecare an,legea bugetului se fundamenteaza pe baza unui salariu mediu brut,da?indemnizatia se calculeaza pe baza acelui salariu mediu brut+indexul de 1.1,da?salariul de anul trecut a fost de 1836*1.1=2020,salariul  mediu brut  de anul asta este de 2022*1.1=2224-5.5%=2102,ori casa de pensii calculeaza indemnizatia la salariul de anul trecut(1836 inloc de 2022),de ce?sspr-ul ce face in acest caz?bineinteles ca acest guvern nu respecta nicio lege si de aia nici cei mici nu face lucrul asta,dar poate trebuie sa dam cnpas-ul in judecata pentru nerespectarea legii 341/2004,in baza art.13 alineatele 1si2,ce spuneti?ps-Perjule nu incerca sa-mi copezi si sa-mi schimbi ceva din postare

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_77_2011_norme_metodologice_legea_285_2010_salarizarea_anul_2011_personalul_platit_fonduri_publice.php


http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_275_2010_aprobarea_plafoanelor_indicatori_cadrul_fiscal_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_109_2010_masuri_financiar_bugetare_ordonanta_urgenta_109_2010.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_97_2010_reglementare_masuri_sistemul_asigurari_sociale_sanatate.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_80_2010_completare_art_11_oug_37_2008_masuri_financiare_domeniul_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_78_2010_modificare_legea_118_2010_masuri_restabilirea_echilibrului_bugetar.php

Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010
OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009
Ordin nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 111/2009 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 111/2009
Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

GHIVECI DE LEGUME,  NU????


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 09, 2011, 07:07:11Astea sint explicatiile unui economist.....eu doar incercam sa vad care e diferenta dintre salariul mediu brut si cistig salarial mediu brut..........dar cum nu ma pricep deloc la contabilitatea ,tot n-am inteles.Tot ceea ce va pot spune este ca cu aceasta problema se confrunta Casa Nationala de Pensii.

DAN PERJU:
Citat din mesajul lui: adysan din Februarie 14, 2011, 16:35:44

Cistig salarial mediu brut = salariu mediu brut + sporuri salariale necuprinse in cartea de munca/contractul de munca individual.

Perjule,faci pe.....,sau chiar esti?ce recalculari?calculul este simplu,in fiecare an,legea bugetului se fundamenteaza pe baza unui salariu mediu brut,da?indemnizatia se calculeaza pe baza acelui salariu mediu brut+indexul de 1.1,da?salariul de anul trecut a fost de 1836*1.1=2020,salariul  mediu brut  de anul asta este de 2022*1.1=2224-5.5%=2102,ori casa de pensii calculeaza indemnizatia la salariul de anul trecut(1836 inloc de 2022),de ce?sspr-ul ce face in acest caz?bineinteles ca acest guvern nu respecta nicio lege si de aia nici cei mici nu face lucrul asta,dar poate trebuie sa dam cnpas-ul in judecata pentru nerespectarea legii 341/2004,in baza art.13 alineatele 1si2,ce spuneti?ps-Perjule nu incerca sa-mi copezi si sa-mi schimbi ceva din postare

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_77_2011_norme_metodologice_legea_285_2010_salarizarea_anul_2011_personalul_platit_fonduri_publice.php


http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_275_2010_aprobarea_plafoanelor_indicatori_cadrul_fiscal_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_109_2010_masuri_financiar_bugetare_ordonanta_urgenta_109_2010.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_97_2010_reglementare_masuri_sistemul_asigurari_sociale_sanatate.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_80_2010_completare_art_11_oug_37_2008_masuri_financiare_domeniul_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_78_2010_modificare_legea_118_2010_masuri_restabilirea_echilibrului_bugetar.php

Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010
OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009
Ordin nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 111/2009 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 111/2009
Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar

GHIVECI DE LEGUME,  NU????


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Lili din Noiembrie 09, 2011, 07:27:15
Ce fcaem acum cu imprumuturile de la banci? Eu am un salariu de 500 Ron iar rata la banca este de 1300 Ron, iar bunuri nu am decat o masina veche.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 09, 2011, 08:17:06
Domnule ANTON,din cate stiu,nimeni nu doreste inchiderea forumului.Se doreste doar  sa ne respectam intre noi pe forum.Nimanui nu-i convine sa fie calomniat fara macar sa stie cine-l calomniaza caci calomniatorul se ascunde dupa un nick.
Cred ca acum e momentul sa fim uniti indiferent de simpatii sau antipatii.Nu e timp pentru dispute sterile.


    Domnule Sucuturdean, ai sa mu ne prefacem ca nu stim despre ce este forba, schimbati subiectul acum cu faptul ca persoana x cu y sau certat pe portal, este problema lor nu a dumneavoastra. cat referitor la inchiderea acestui portal am discutat cu administratorul ieri la tel. si mi-a confirmat de solicitarea facuta de Maries de la tribuna congresului sau nu ati fost la congresul de la Bucuresti ?
   Inalte ordine de idei pentru acest portal al revolutionarilor. Nu sunt de acord sa fie inchis .
   Disputele de pe acest portal sunt de multe ori constructive si nu trebuie sa ne lasam influentati de alti doar pentru a ne face rau singuri .
   Fara jocuri de culise, nu trebuie sa ne mai incredem in Costin .
   Pentru ca atunci chiar ca ne meritam soarta
   Trebuie sa iesim in strada
   Acum trebuie sa FIM UNITI SI SA CEREM DEMISIA CABINETULUI BOC !
   
   


 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Noiembrie 09, 2011, 08:20:02
costin are protocol cu PDL? fratilor mai ginditi putin


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Noiembrie 09, 2011, 08:24:29
adica BNR aripa costin mii de scuzee


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 08:48:13
COMUNICAT


BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR  - 1989 ROMÂNIA ,

                        prin președintele Dorin Lazăr MAIOR

CONVOACĂ PENTRU DATA DE JOI 10.11.2011 ORA 12 , LA BRAȘOV,
SEDIUL A.L.R.U.E . (Str. Ghe. Barițiu nr 1 – Piața Sfatului)

CONSILIUL NAȚIONAL AL B.N.R. 1989
În Ședință Extraordinară

Președinții de Asociații vor avea asupra lor:
1.    Statutul asociației,
2.    Hotărârea Judecătorească,
3.    Ștampila asociație.

Ordinea de Zi:

1.   Discutarea situației în care se află revoluționarii ca urmare a măsurilor adoptate
In cadrul şedinţei de plen din data de 08.11.2011 a Camerei Deputaţilor în care a fost
adoptată OUG nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

2.   Demascarea adevăraților vinovați pentru situația în care se află Mișcarea Revoluționară:
-   Partidul Democrat Liberal, BĂSESCU, BOC, UDREA, prin acoliții MĂRIEȘ COSTIN , BĂNUȚOIU,
-   Prezentarea Protocolului BNR - PSD respectat de PSD, PNL și PC.

3.   Măsuri organizatorice,
4.   Diverse.Președinte

Dorin Lazăr MAIOR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: temesan din Noiembrie 09, 2011, 09:14:46
Camarazi....Astazi,in fata Guvernului cereti demisia colonelului Coastin...cu toate ca orice om normal in orice tara normala,inca de ieri si-ar fi dat demisia!!!
In acelasi timp solicitati membrilor Asociatiei 21 Decembrie din Bucuresti sa-l ejecteze pe maries si sa-si numeasca un presedinte Revolutionar,acelasi lucru sa-l faca si cei din asociatiile unde sunt presedinti Cutean,Banutoiu,Miscovschii si alti paduchi portocalii de prin tara.
Ei sunt de fapt cei mai vinovati de situatia actuala a Revolutionarilor.Ei au dat avize la impostori,pe bani,ei au ingrosat randurile noastre cu clone,pe ei ii doare-n cur azi de situatia creata.Vor mima lupta,va vor pacali din nou.Dati afara toti presedintii pentru ca indiferent de nume,stau acolo de 2o de ani si va toaca nervii,banii si onoarea,toate acestea numai pentru interese proprii.
Abia atunci veti putea participa la intalniri cu nemernicii din guvern si parlament..abia atunci veti fi credibili...dupa ce va veti fi scuturat de capuse.Cine va garanteaza voua ca nu veti fi tradati din nou in numele altor promisiuni?
COSTINE...DEMISIA
MARIES...trage cuiu la bombita
BANUTOIULE...tine tu cuiu-n dinti
CUTENE...ia-l si pe Costin cu tine
CURVELOR PEDELISTE...ejaculativa din asociatii


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 09:31:09
Daca in aceste momente cand este necesar sa avem o strategie comuna sa fim uniti,voi aveti timp de aratat cu degetul "vinovatii"inseamna ca va lipseste ratiunea si puterea de intelegere a situatiei create fara stirea sau vina noastra(vedeti modul cum a prcedat Ialomiteanu si Boc cu ordonanta)Intelegati ca numai uniti putem sa ne aparam interesele.Avem timp dupa acea sa ne certam sa ne acuzam dar acum trebuie sa actionam unitar.
Fals, fals, fals! Nici acum nu incetezi cu minciunile? Tocmai pt ca nu ne "lipseste ratiunea si puterea de intelegere a situatiei", obs ca minti, ca vb cu viclenie cand afirmi ca "situatiei create fara stirea sau vina noastra(vedeti modul cum a prcedat Ialomiteanu si Boc cu ordonanta)". Planul guv Boc si al pedelizdimii e vechi si voi ati stiut de el cel putin de la inceputul anului. Eu cred ca inca de anul trecut, dar e m dificil sa dovedesc. Am postat un comentariu si un link, le gasesti la http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=500.360, in care am dovedit aceasta acuzatie, dar va incredeti in faptul ca multi dintre revi au memoria scurta, pt ca nu au avut niciodata prea multa, sau pt ca au imbatranit. Reiau postarea pt ca trebuie sa vada toata lumea ca ne mintiti in continuare, deci ca aveti ganduri ascunse, ca sunteti periculosi.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 09:35:29
vb f serios: ai obs Kronstadt ca oamenii piratului stiau inca de la inceputul anului ce ni se pregateste. Pe inregistrarea de la http://www.youtube.com/watch?v=xzbMSTBLSrM&feature=player_embedded, urmareste ce se spune de la 19.00. Deci Costinii, Mariesii, Nick-ii, adica sefii aso de revi cu trecere la PDL, stiau de un an ce ni se pregateste. Si, desi stiau, au trecut info la secret, nu le-au spus nimic oamenilor. Dar potentiometrul l-au dat la max abia apoi, cand oamenii au inceput sa intrebe, alarmati, de una de alta, cum ca s-ar zice, s-ar fi afalat, sau cum s-a exprimat Maries la congresul impostorilor: "se mai da, nu se mai da"... Ei au negat si n-au vrut sa recunoasca pericolul nici dupa ce primul min a declarat oficial ca va taia in carne vie. Acum inteleg ca e vb de o conspiratie. Astia nu sunt prosti, fraieri sau numai prea creduli, asa cum am banuit pana acum. Ei sunt tradatorii revilor. Au tinut intentionat batista pe tambal, ca sa nu afalam noi, iar dupa ce am aflat, au facut la fel, pt ca vor sa ne duca probabil pana in punctul din care va fi prea tarziu ca sa m facem ceva. Kronstadt, e vb de conspiratia presedintilor propedelizdime impotriva propriilor lor membri de aso. E cea m murdara tradare de care am auzit! Astaia-s lepre! Buni de bagat in leprozerie si incinerati, sa nu m ramana urma de ADN tradator din ei. De la ras am trecut la plans si revolta. As bate zilnici cate unul, pe rand, ca sa moara-n chinuri.
La Bucale n-a fost numai congresul impostorilor!
A fost congresul tradatorilor!
Presi si-au tradat revi din asociatii!
La Bucale n-a fost numai congresul impostorilor!
A fost congresul tradatorilor!
Presedintii au tradat membri asociatiilor!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 09:43:23


  [size=16pt]ATENTIE luptatori pensionari de limita de varsta!.

    Lui Ialomitianu ia scapat indemnizatia lunara adaugata la pensia limita de varsta echivalenta cu un coeficient de 0,6 calculat cf. prev.art.4,alin.2, caci in anul 2012 el a stabiit prin amendament ca nu se acorda luptatorilor doar indemnizatia prev. la art.4, alin.(4) din Legea nr.341/2004 nu si cea prev. de art.5,alin.1,lit.m) din aceasta Lege.
    Gresesc?.
    Sa fuga repede miticii sa sifoneze!. La MOARTE cu capra vecinului ... luptator-pensionar .
[/size]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 09:45:47
  ATENTIE luptatori pensionari de limita de varsta!.

    Lui Ialomitianu ia scapat indemnizatia lunara adaugata la pensia limita de varsta echivalenta cu un coeficient de 0,6 calculat cf. prev.art.4,alin.2, caci in anul 2012 el a stabiit prin amendament ca nu se acorda luptatorilor doar indemnizatia prev. la art.4, alin.(4) din Legea nr.341/2004 nu si cea prev. de art.5,alin.1,lit.m) din aceasta Lege.
    Gresesc?.
    Sa fuga repede miticii sa sifoneze!. La MOARTE cu capra vecinului ... luptator-pensionar
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 09:48:18
Am avut dreptate milimetrica cand v-am atras atentia in acea postare in privinta strategiei revilo tradatori. "Ei au negat si n-au vrut sa recunoasca pericolul nici dupa ce primul min a declarat oficial ca va taia in carne vie. Acum inteleg ca e vb de o conspiratie. Astia nu sunt prosti, fraieri sau numai prea creduli, asa cum am banuit pana acum. Ei sunt tradatorii revilor. Au tinut intentionat batista pe tambal, ca sa nu afalam noi, iar dupa ce am aflat, au facut la fel, pt ca vor sa ne duca probabil pana in punctul din care va fi prea tarziu ca sa m facem ceva."
Exact in acel punct ne-au adus, acolo suntem acum!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 09:56:37
Am senzatia ca nici acum , multi dintre revolutionari nu realizeaza situatia în care sunt,treziti-va si nu mai mergeti pe mîna lor,gînditi-va ca aveti în spate o familie de întretinut,in strada ar trebui sa fie si familia alaturi de revolutionari,Costin, Maries Perju trebuia de aseara sa isi dea demisia,daca asteptati ca tot ei sa va organizeze cauza este pierduta!
Brasoveni trebuia de aseara picheteze casa lui Ialomiteanu!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Noiembrie 09, 2011, 10:04:21
FRATILOR SA LASAM POLEMICILE
ACUM IN CEASUL AL 12-LEA SA NE UNIM SA ARATAM CINE SUNTEM
ROG PE FIECARE DINTRE VOI SA SE UITE IN OGLINDA SAU IN OCHII COPIILOR
IN '89 NU ERAM ASA
VA ROG MEDITATI SI HAI SA TRECEM LA FAPTE
PARCA AUD CUM STRIGAM "UNITATE"
NOI SI ARMATA MAI CUNOASTEM CUVINTUL "CAMARADERIE"
CHIAR AM UITAT


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gheorghe din Noiembrie 09, 2011, 10:06:50
Buna ziua,

Luciditatea trebuie sa ne ghideze.
Am fost inselati, dar asta nu inseamna sa ne panicam.Trebuie sa cerem discutii cu Premierul in prezenta Presedintelui.
Dupa aceasta daca rezultatele sunt in defavoarea nostra trebuie sa cerem autorizare pentru proteste in fata Parlamentului ca in fata Cotroceniului avem pana la sfarsitul anului.
Aceasta ordonanta nu trebuie semnata si de Presedinte?Nu stiu, ma intreb, ca ar mai fii o sansa sa o intoarca.
Trebuie ca toata comisia CPRD-ului sa ceara audientza la Boc si sa ii spuna transant ca daca indemnizatia este eliminata in anul 2012 va avea in fata Guvernului familiile tuturor revolutionarilor.Avem foi de drum si putem merge la Bucuresti. Alaturi de noi se vor alatura si cei nemultumiti care nu sunt putini.
Sa ne ajute Dumnezeu si UNITATE.

Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 10:09:47
Daca in aceste momente cand este necesar sa avem o strategie comuna sa fim uniti,voi aveti timp de aratat cu degetul "vinovatii"inseamna ca va lipseste ratiunea si puterea de intelegere a situatiei create fara stirea sau vina noastra(vedeti modul cum a prcedat Ialomiteanu si Boc cu ordonanta)Intelegati ca numai uniti putem sa ne aparam interesele.Avem timp dupa acea sa ne certam sa ne acuzam dar acum trebuie sa actionam unitar.
Uite ca nu ne lipseste ratiunea si nici puterea de intelegere. Asa ati crezut si sperat voi, tradatorii miscarii revolutionare, aliatii pedelizdimii, dar noi v-am citit. V-am citit din timp, dar nu am reusit sa convingem turma ca avem dreptate. Acum turma s-a convins singura, iar voi vreti sa mimati ca ati fi de partea noastra, ca sa "va salvati" imaginea in ultimele clipe, sa uite oamenii cine sunt cei care au tradat si sa va considere victime alaturi de ei. Nu e sanatos sa va mai tratam ca egali ai revilor adevarati, adica cei care n-au tradat. Daca ati devenit iarasi sinceri si doriti sa ne unim cu totii in lupta contra hotilor de la putere, mergeti astazi la Brasov, nu mai pierdeti timpul. Cereti voie sa intrati in sedinta, apoi ii rugati frumos sa va permita sa vb si incepteti prin a va recunoaste pacatele. Abia apoi puteti sa-i rugati pe acei oameni, care au luptat tot timpul impotriva piratului-dictator, sa va primeasca alaturi de ei in lupta. Alaturi de ei inseamna condusi de ei, supusi lor, la ordinele lor!
Sucuturdene, cereti voie sa intrati in sedinta BNR-ului adevarat, condus de la Bv, apoi sa-i rugati in genunchi sa va permita sa vb, sa-i rugati sa va primeasca alaturi de ei in lupta. Dar condusi de ei, supusi lor, la ordinele lor, caci in voi nu se m poate avea incredere! E evident ca m sunteti buni doar pt a avea un nr mare de protestatari si pt a unifica miscarea revilor. Miscarea revolutionara m poate fi unificata numai in adevaratul BNR, nu al tradatorilor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 10:15:11
Repet,acum se cere ratiune si unitate!Toti suntem in pericol.Dezbinati,sansele noastre se diminueaza.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 10:17:30
Buna ziua,

Luciditatea trebuie sa ne ghideze.
Am fost inselati, dar asta nu inseamna sa ne panicam.Trebuie sa cerem discutii cu Premierul in prezenta Presedintelui.
Dupa aceasta daca rezultatele sunt in defavoarea nostra trebuie sa cerem autorizare pentru proteste in fata Parlamentului ca in fata Cotroceniului avem pana la sfarsitul anului.
Aceasta ordonanta nu trebuie semnata si de Presedinte?Nu stiu, ma intreb, ca ar mai fii o sansa sa o intoarca.
Trebuie ca toata comisia CPRD-ului sa ceara audientza la Boc si sa ii spuna transant ca daca indemnizatia este eliminata in anul 2012 va avea in fata Guvernului familiile tuturor revolutionarilor.Avem foi de drum si putem merge la Bucuresti. Alaturi de noi se vor alatura si cei nemultumiti care nu sunt putini.
Sa ne ajute Dumnezeu si UNITATE.


Ia priviti unde era ascuns adevarul!.

21 Iulie 2011

COMUNICAT - Ca urmare a discutiilor secretarului de stat al SSPR cu mai multi factori de decizie, precizam faptul ca nu exista vreun proiect de act normativ initiat pentru modificarea Legii recunostintei nr. 341/2004, in sensul diminuarii drepturilor... [citeste]
COMUNICAT - Ca urmare a discutiilor secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu mai multi factori de decizie, precizam faptul ca nu exista vreun proiect de act normativ initiat pentru modificarea Legii recunostintei nr. 341/2004, in sensul diminuarii drepturilor beneficiarilor acestei legi.

Conform legislatiei in vigoare, orice act normativ viitor, care va fi initiat pentru modificarea legii revolutionarilor, va fi avizat obligatoriu de S.S.P.R. dupa consultarea prealabila a Colegiului revolutionarilor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 10:22:49
Conform legislatiei in vigoare, orice act normativ viitor, care va fi initiat pentru modificarea legii revolutionarilor, va fi avizat obligatoriu de S.S.P.R. dupa consultarea prealabila a Colegiului revolutionarilor.

 .INODOR,INCOLOR,...INSIPID !. E adevarat ca n-a modificat legea revolutionarilor dar ii incalca prevederile !BackDoor !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 10:25:52
Repet,acum se cere ratiune si unitate!Toti suntem in pericol.Dezbinati,sansele noastre se diminueaza.
Asa e, dar va rog sa raspundeti la intrebarea care se impune: sub comanda cui? Pentru ca unitatea de actiune impune o comanda unica. Deci sub comanda cui, dle Nicolae?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 10:45:08
Sedintele sunt libere în parlament mergeti sus la balcoane si faceti presiune pe deputati,aveti ex ONG care se lupta împotriva eutanazierii animalelor, de cite ori trebuie sa se voteze legea sunt in balcoane la camera deputatiilor,legea se tot amina din cauza lor!
Informati citi mai multi revolutionarii despre taiera indemnizatii, nu va bazati numai pe forum,nu mai asteptati numai de la presedinti de as. care pentru o fonctie va vind ( ex Postolache de la 15 noiembrie deputat PDL a votat pentru taiera indemnizatiei),exista printre voi si oameni capabili de organizare, nu mai asteptati: saptamina viitoare se voteaza în parlament legea bugetului, pina atunci trebuie sa reactionati, odata votata " Adio indemnizatie"


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 09, 2011, 10:48:45
Dle MINDRI,avem un deja vu...in anul 2000,coalitia aflata la putere,(in care il regaseati si pe Basescu),prin vocea ministrului de finante de atunci,decebal traian remes,a emis o ordonanta prin care a anulat scutirea de impozit pe salariu...iata ca istoria se repeta...Parlamentarii nostrii din comisia cprd ar trebui sa-si dea demisia si sa intre in grev parlamentara,intrucat nu mai au obiectul muncii...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 10:55:09
Sedintele sunt libere în parlament mergeti sus la balcoane si faceti presiune pe deputati,aveti ex ONG care se lupta împotriva eutanazierii animalelor, de cite ori trebuie sa se voteze legea sunt in balcoane la camera deputatiilor,legea se tot amina din cauza lor!
Informati citi mai multi revolutionarii despre taiera indemnizatii, nu va bazati numai pe forum,nu mai asteptati numai de la presedinti de as. care pentru o fonctie va vind ( ex Postolache de la 15 noiembrie deputat PDL a votat pentru taiera indemnizatiei),exista printre voi si oameni capabili de organizare, nu mai asteptati: saptamina viitoare se voteaza în parlament legea bugetului, pina atunci trebuie sa reactionati, odata votata " Adio indemnizatie"
Corect, asa e. Sa vedem ce se va stabili astazi la Brasov. Daca ni se va parea ca nu au ajuns la cele mai bune decizii, putem sa propunem si noi unele lucruri. Hai sa ne gandim cu totii ce e de facut si sa selectam cele mai bune idei si planuri. Nu propun sa-i concuram pe liderii care se strang la Brasov, ci un efort de gandire si de coeziune cu brasovenii din partea noastra, a tuturor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 11:03:42
Gata ACUM 10 MINUTE COSTIN A DEMISIONAT IAR MARIES SA PREDAT LA DNA UNDE SI A FACUT AUTODENUNT!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 11:04:47
Nu mai stati ca va rezolva Costin, Maries &comp,ei vor fii " platiti" cu un loc de deputat la alegeri in 2012 , cum este Postolache( deputat PDL) de la 15 Noiembrie si nu a avut ieri nici o retinere sa voteze pentru taiera indemnizatiei, desi ii afecteaza si pe oamenii lui!
Organizati-va sunt solutii, pichetatii sediile PDL de in orasele voastra, pina veniti la Bucuresti,si saptamiina asta neaparat cu familii cu tot la Bucuresti, pichetati si nu plecati din Bucuresti pina nu dati jos guvernul!
Am putut in 89 si nu putem acum, de fapt nu mai avem nimic de pierdut, pe linga indemnizatie, astia sunt hotariti sa vinda tara pe bugati, ieri sau votat multe legii contraversate, pe linga taiera indemnizatiei, îngetarea pensiilor, salariilor,etc.
Trebuie cineva sa inceapa lipseste scinteia, tot vine luna decembrie, de data asta trebuie sa ii eliminam cu totul, nu mai suntem prosti ca in 89, ne-am desptapt si noi!
http://www.cotidianul.ro/modificarea-legii-arhivelor-nationale-inca-un-pas-spre-autonomia-teritoriala-163242/
UDMR cere, PDL se execută


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 11:09:45
COSTIN A DEMISIONAT MARIES E LA DNA SA PREDAT PERJU E PE GOANA!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 11:13:34
COSTIN A DEMISIONAT MARIES E LA DNA SA PREDAT PERJU E PE GOANA!

Oamenii sunt suparatii si îti mai arde si de glume :D
Sigur vor face greva foamei tot anul 2012, fiindca revolutionarii au ramas fara indemnizatie!
Idei constructive ai, pentru situatia actuala?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 11:14:22
Dle MINDRI,avem un deja vu...in anul 2000,coalitia aflata la putere,(in care il regaseati si pe Basescu),prin vocea ministrului de finante de atunci,decebal traian remes,a emis o ordonanta prin care a anulat scutirea de impozit pe salariu...iata ca istoria se repeta...Parlamentarii nostrii din comisia cprd ar trebui sa-si dea demisia si sa intre in grev parlamentara,intrucat nu mai au obiectul muncii...

 Aveti dreptate dle. gally . Desi lucram ca bugetar intr-o unitate de pompieri n-am beneficiat de acea scutire.Dar e tipic. LIMBA DE LEMN nu moare decat arsa !. Nu e "deja vu" ci precedent care a mers si merge.Acum il copiaza si.... repeta !Repetitio ...mater studiorum !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 09, 2011, 11:17:53
FRATILOR,NE-A AJUNS CUTITUL LA OS.ACUM ESTE MOMENTUL SA ARATATAM,CA CEI CE AM SCHIMBAT REGIMUL IN 89,PUTEM SCHIMBA ORICE REGIM INCALCA LEGILE TARI.TREBUIE SA DOVEDIM CA NU SUNTEM BUNI DOAR DE GURA,SA TRECEM LA FAPTE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 11:20:09
Sunt de acord cu Nicolae cand spune ca acum se cere ratiune si unitate!Toti suntem in pericol.Dezbinati,sansele noastre se diminueaza. DECI SE IMPUNE O INTALNIRE CU PRESEDINTELE STATULUI , CU PREMIERUL SI CU RAYMOND LUCA , LA COTROCENI. O DELEGATIE FORMATA DIN OAMENI VERTICALI, NU MUSAI PRESEDINTI DE ASOCIATII, DIN TOATA TARA,SA POARTE DISCUTII CU CEI ENUMERATI . INAINTE DE ACEASTA INTALNIRE TREBUIE SA VA INTALNITI VOI CEI CARE NE VETI REPREZENTA SA "VA FACETI LECTIILE". SA NU VA TREZITI ACOLO CA NU STITI CE CERETI SI DE CE SAU VA LASATI COPLESITI DE PERSONALITATILE CONDUCATORILOR ROMANIEI.
TREBUIE SA-I FACETI SA INTELEAGA FAPTUL CA SUNT ACOLO DATORITA NOUA CELOR CATEVA MII DE REVOLUTIONARI (DAR SI TUTUROR ROMANILOR0 CARE AM LUPTAT INDECEMBRIE 89 , FIECARE IN LOCALITATEA LUI SI CA AM FOST FACTORUL HOTARATOR LA INLATURAREA DICTATURII SI CA ASTAZI NU O VREM REPUSA IN PLAN POLITIC, IN MIJLOCUL UNEI CRIZE, IN MARE PARTE  ARTIFICIALA(CEL PUTIN IN ROMANIA).
DAR ASTA TREBUIE FACUTA CAT MAI REPEDE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 11:28:08
Solutie: OCUPAT SSPR ALUNGATI TRADATORII DECLANSAREA GREVEI FOAMEI PICHETE DE REVOLUTIONARI LA COTROCENI SI LA TELEVIZIUNI! pana la demisia GUVERNULUI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 09, 2011, 11:32:09
SECRETARUL DE STAT TREBUIE PUS LA PROPUNEREA AS DE REV NU NUMITI POLITIC!  DE CAND A FOST NUMIT COSTIN TREBUIA SA SE IA POZITIE FERMA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 11:36:23
emil cc, cu tot respectul pentru tine si pentru colegii mei:
 nu trebuie sa ne dedam la actiuni care contravin legii. Ocuparea unor institutii ale statului se poate lasa cu masuri extrem de dure. Nu uita ca nu mai traim in Romania din 1989. Situatia nu mai este favorabila nou. Trebuie sa gasim calea dialogului.
Corect si sunt de acord cu grevele, pichetarile, presiunile asupra factorilor de decizie. Pactizati cu presa care ne priveste ca pe niste hoti si profitori.
Nucleul este la Bucuresti asa ca actuionati si vi se va alatura si tara! Colegii brasoveni , cu siguranta vor veni si ei la protestele din Capitala. Dar sa actionam organizat si sa lasam vorbaria. Cei din Bucuresti au la indemana mai multe parghii de actiune.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 11:45:19
Grig, incearca sa fi rational. Problema este in jurul carei conduceri ne unim, a tradatorilor sau a celor care au luptat impotriva dictaturii lui Basescu? Pentru ca si-a permis sa clameze unitatea in aceste momente (absolut necesara), l-am intrebat foarte clar pe Nicolae: "va rog sa raspundeti la intrebarea care se impune, sub comanda cui? Pentru ca unitatea de actiune impune o comanda unica. Deci sub comanda cui, dle Nicolae?" N-a raspuns. Si n-a raspuns pentru ca acesti oameni sunt legati prin mii de fire nevazute de seful garzilor patriotice ale lui Ceausescu, de vedeta impostoare Maries, de impostorii facuti revolutionari la apelul bocancilor, de PDL, de seful mafiei de stat, Basescu. Fii rational, lasa poezia pentru mai tarziu.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 11:51:28
Ai vazut postarea lui bambilici de la "Asociaţia 21 Decembrie 1989"?

Agentul 007 din Bucale spune ca Costin e la Parlament si Maries se pregateste de sedinta extraordinara a aso 21. Va invit sa obs impreuna cat de prosti sunt cei din Aso 21 din Bucale. Il vor demite sau vor m inghiti, inca o data, scenaritele lui "Doru". Pe forumul fantoma al aso, la "Anunturi", http://asociatia21decembrie.ro/phpBB2/viewtopic.php?t=32&start=90, fosta vp Carmen ("maestru") a scris urmatorul mesaj:

Mulţumim domnului preşedimte pentru susţinerea celor care ne iau drepturile ! Pe dănsul nu-l interesează, fiind subvenţionat, probabil, de respectivii!
Eu am muncit 30 de ani, pe cartea de muncă, şi nu voi mai supravieţui ! Alţii n-au muncit, dar traiesc bine ! Cine-i plăteşte...

Dna Carmen s-a trezit. E fb, sunt sperante sa se trezeasca si altii. Sper ca astazi sa dea de pamant cu impostorul de Doru Maries.


http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=70.1530


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 11:51:58
Sunt de acord cu Nicolae cand spune ca acum se cere ratiune si unitate!Toti suntem in pericol.Dezbinati,sansele noastre se diminueaza. DECI SE IMPUNE O INTALNIRE CU PRESEDINTELE STATULUI , CU PREMIERUL SI CU RAYMOND LUCA , LA COTROCENI. O DELEGATIE FORMATA DIN OAMENI VERTICALI, NU MUSAI PRESEDINTI DE ASOCIATII, DIN TOATA TARA,SA POARTE DISCUTII CU CEI ENUMERATI . INAINTE DE ACEASTA INTALNIRE TREBUIE SA VA INTALNITI VOI CEI CARE NE VETI REPREZENTA SA "VA FACETI LECTIILE". SA NU VA TREZITI ACOLO CA NU STITI CE CERETI SI DE CE SAU VA LASATI COPLESITI DE PERSONALITATILE CONDUCATORILOR ROMANIEI.
TREBUIE SA-I FACETI SA INTELEAGA FAPTUL CA SUNT ACOLO DATORITA NOUA CELOR CATEVA MII DE REVOLUTIONARI (DAR SI TUTUROR ROMANILOR0 CARE AM LUPTAT INDECEMBRIE 89 , FIECARE IN LOCALITATEA LUI SI CA AM FOST FACTORUL HOTARATOR LA INLATURAREA DICTATURII SI CA ASTAZI NU O VREM REPUSA IN PLAN POLITIC, IN MIJLOCUL UNEI CRIZE, IN MARE PARTE  ARTIFICIALA(CEL PUTIN IN ROMANIA).
DAR ASTA TREBUIE FACUTA CAT MAI REPEDE.

Dupa parerea dvs. care sunt oamenii verticali,Costi, &comp, care ne-ti vindut puterii portocalii, ne-ati  impartit în rosii si portocalii!
Revolutia a facut-o marea masa nu acesti reprezentati,care stau de 20 de ani ca si reprezentati ai revolutuiei, si au adus revolutionarii in situatia care sunt!
De fapt dvs. sunteti un sustintar a lui BNR Costin!
Vreti unitate in jurul carora ne-ati vindut puterii!Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 12:00:33
emil cc, cu tot respectul pentru tine si pentru colegii mei:
 nu trebuie sa ne dedam la actiuni care contravin legii. Ocuparea unor institutii ale statului se poate lasa cu masuri extrem de dure. Nu uita ca nu mai traim in Romania din 1989. Situatia nu mai este favorabila nou. Trebuie sa gasim calea dialogului.
Corect si sunt de acord cu grevele, pichetarile, presiunile asupra factorilor de decizie. Pactizati cu presa care ne priveste ca pe niste hoti si profitori.
Nucleul este la Bucuresti asa ca actuionati si vi se va alatura si tara! Colegii brasoveni , cu siguranta vor veni si ei la protestele din Capitala. Dar sa actionam organizat si sa lasam vorbaria. Cei din Bucuresti au la indemana mai multe parghii de actiune.
Cu respect acum va " scos" pe dvs. in fata, stati linistiti ca vor rezolva situatia cei de la Bucuresti,calea dialogului cu o putere "surda" care isi trage planul ei!
Sa actionam organizat cind de fapt prin ceea ce ati facut pe 3 septembrie ne-ati dat pe tava puterii!
Dl. printre noi mai sunt si oameni care nu avem creierul scos din priza si am atras atentia ca aici se va ajunge!
Mai sperati ceva de la Basecu - Boc- Costin!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 12:05:02
Salut Nor!
 Tocmai  ca sunt rational. Acum e momentul sa punem in aplicare formula pe care o propuneam cu vreo trei -patru ani in urma. Sigur ca este nevoie de o conducere unitara. Asta este valabila de la infiintarea primelor formatiuni tribale. Numai ca nu cred ca eu sunt cel in masura sa o organizez sau sa o propun. Dar si actiunile pe cere ni le propunem trebuie sa le trecem prin filtrul gandirii si sa nu ne hazardam. Te rog si pe tine sa intelegi (cu toate ca sunt sigur ca esti de acord cu mine si ca stii aceste probleme) ca nu mai avemde partea noastra conditiile Romaniei din 1989. Intr-un alt mod trebuie sa actionam si sa reactionam.

Prietene kronstadt 2, nu avem nimic de impartit amandoi! Nu-i asa? Tocmai ca eu nu mai vreau niciun conducator dintre cei patati, care s-au balacarit intre ei si au condus la faramitarea miscarii revolutionare in zeci si zeci de asociatii si in nu mai stiu cate organizatii nationale. daca stii ce inseamna verticalitatea unui om atunci fii alaturi de mine si crede-ma ca as cum imi vreau binele meu il vreau si pe altau si pe al celuia care poate ca m-a jignit sau blamat pe aici. Cum eu nu sunt "colorat" si nici vanzator de semeni, aunt comvins ca-ti vei retracta spusele la adresa mea!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 12:14:53
"Secretariatul de Stat pentru problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 este institutia publica chemata sa asigure respectarea drepturilor persoanelor care prin curaj si daruire au luptat pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 si datorita carora  astazi traim intr-un stat democratic.
     Ne propunem sa asiguram beneficiarilor nostri un serviciu public de calitate, bazat pe legalitate, profesionalism, responsabilitate si transparenta, astfel incat  sa devenim partenerii dumneavoastra, o institutie la care să priviti cu incredere si respect,  avand certitudinea aplicării legii în mod corect, egal şi eficient.
     De aceea, transparenta in garantarea respectarii drepturilor prevazute in legea speciala primează"


   ASTA-I FRONTISPICIUL SSPR !. CA LA CARTE !. PRIVITI SSPR CU INCREDERE SI RESPECT !.AFARA-I PAZIT SI VOPSIT ...GARDU !. INAUNTRU CE-O FI?.  


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 12:23:09
Salut Nor!
 Tocmai  ca sunt rational. Acum e momentul sa punem in aplicare formula pe care o propuneam cu vreo trei -patru ani in urma. Sigur ca este nevoie de o conducere unitara. Asta este valabila de la infiintarea primelor formatiuni tribale. Numai ca nu cred ca eu sunt cel in masura sa o organizez sau sa o propun. Dar si actiunile pe cere ni le propunem trebuie sa le trecem prin filtrul gandirii si sa nu ne hazardam. Te rog si pe tine sa intelegi (cu toate ca sunt sigur ca esti de acord cu mine si ca stii aceste probleme) ca nu mai avemde partea noastra conditiile Romaniei din 1989. Intr-un alt mod trebuie sa actionam si sa reactionam.
Nu e momentul pentru mai vechile proiecte. Trebuie sa actionam foarte rapid si trebuie sa decidem sub ce comanda. Sub cea a tradatorilor consider ca e exclus. Deci ramane varianta BNR-ului initial. Stiu ca nu-ti place Maior, Bucur si altii dintre cei din conducerea organizatiei, dar nu avem timp sa strambam din nas. Macar acestia nu au interesul sa ne vanda pedelistilor. Ne cam calcam pe suflet, dar trebuie sa invinga ratiunea si sa fim pragmatici. Trebuie sa ne aparam eficient. Apoi vom vedea ce va mai fi.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 12:30:47
Salut Nor!
 Tocmai  ca sunt rational. Acum e momentul sa punem in aplicare formula pe care o propuneam cu vreo trei -patru ani in urma. Sigur ca este nevoie de o conducere unitara. Asta este valabila de la infiintarea primelor formatiuni tribale. Numai ca nu cred ca eu sunt cel in masura sa o organizez sau sa o propun. Dar si actiunile pe cere ni le propunem trebuie sa le trecem prin filtrul gandirii si sa nu ne hazardam. Te rog si pe tine sa intelegi (cu toate ca sunt sigur ca esti de acord cu mine si ca stii aceste probleme) ca nu mai avemde partea noastra conditiile Romaniei din 1989. Intr-un alt mod trebuie sa actionam si sa reactionam.

Prietene kronstadt 2, nu avem nimic de impartit amandoi! Nu-i asa? Tocmai ca eu nu mai vreau niciun conducator dintre cei patati, care s-au balacarit intre ei si au condus la faramitarea miscarii revolutionare in zeci si zeci de asociatii si in nu mai stiu cate organizatii nationale. daca stii ce inseamna verticalitatea unui om atunci fii alaturi de mine si crede-ma ca as cum imi vreau binele meu il vreau si pe altau si pe al celuia care poate ca m-a jignit sau blamat pe aici. Cum eu nu sunt "colorat" si nici vanzator de semeni, aunt comvins ca-ti vei retracta spusele la adresa mea!

 


Eu nu m-am referit strict-senso la persoana dvs.m-am referit la verticalitatea celor de la Bucuresti(Costin, etc) si la îndemnul dvs sa fim uniti in jurul lor, eu unul nu ar trebuii sa ma implic ca nu am dreptul la indemnizatie, dar nici nu pot sa fiu indiferent fata de colegii mei care vor murii la propiu de foame, care au credite la banci!
Ca se va ajunge aici se stia de catre presedintii de as, eu am atras atentia, si acum dvs ne indemnati sa unim in jurul lui Costin!
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=500.msg58045#msg58045Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 12:31:01
nu-i vorba ca-mi plac sau nu unii oameni. Chiar nu-mi sunt antipatici cei enumerati de tine. Eu nu am avut chemari spre o parte sau alta a miscarii revolutionare, am cautat sa fiu la centru. Daca-i unanima o astfele de hoatarare mergem la razboi cu cei pe care ni-i alegem. Numai sa nu-i spanzuram dupa aceea! Ca ne-am obisnuit asa. De acor, am si spus, NU-I TIMP DE PIERDUT. Eu unul singur nu pot face, aici la mine, nimic... m-a sunat cate cineva ...asa ca sa ma intrebe ce stiu... pentru unii inca este un cosmar ceea ce s-a intamplat si nu pot sa realizeze la ce se poate ajunge.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 12:33:28
"Secretariatul de Stat pentru problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 este institutia publica chemata sa asigure respectarea drepturilor persoanelor care prin curaj si daruire au luptat pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 si datorita carora  astazi traim intr-un stat democratic.
     Ne propunem sa asiguram beneficiarilor nostri un serviciu public de calitate, bazat pe legalitate, profesionalism, responsabilitate si transparenta, astfel incat  sa devenim partenerii dumneavoastra, o institutie la care să priviti cu incredere si respect,  avand certitudinea aplicării legii în mod corect, egal şi eficient.
     De aceea, transparenta in garantarea respectarii drepturilor prevazute in legea speciala primează"


   ASTA-I FRONTISPICIUL SSPR !. CA LA CARTE !. PRIVITI SSPR CU INCREDERE SI RESPECT !.AFARA-I PAZIT SI VOPSIT ...GARDU !. INAUNTRU CE-O FI?.  FRONTISPICIU = FATADA. SA FIE TOTUL DE ...FATADA ?.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 12:37:52
Dezastru va fii pentru cei care nu au posibilitatea de informare, citi dintre noi se informeaza despre legi sau de pe forum, va dati seama cind in Ianuarie se vor trezi ca nu mai au posibilitati sa se intretine!
Multi dintre ei nu realizeaza ce se întimpla!
Grav va fii daca vor actiunea pe cont propiu si se vor razbuna punitive fata de  anumite persoane!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 12:40:42
FRONTISPICIU = FATADA. SA FIE TOTUL DE ...FATADA ?.
Pai cum altfel?
Te rog nu mai scrie incontinuu cu fonturi atat de mari. Devine obositor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 12:47:57
Profesorii au reactionat mult mai repede de ieri pina azi!Trebuie scinteia, lumea este nemultumita!Revolutionarii fac sedinte!
http://www.cotidianul.ro/protest-spontan-la-ministerul-educatiei-cadrele-didactice-nemultumite-de-inghetarea-salariilor-163287/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 13:01:32
O zi pentru organizare nu e prea mult si sunt convins ca vom reactiona mai bine decat profesorii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: vasile slobozia din Noiembrie 09, 2011, 13:03:52
profesori au ligeri care nu gindesc ei actioneaza ai nostri gindesc si cu actiunea mai pai


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 13:05:36
Inteleg ca unii tintesc mai lung si doresc schimbarea puterii.Este OK.Dar va spun ca mai intai trebuie sa ne luptam strict pentru pastrarea indemnizatiei pentru luptatori.Nimeni nu va raspunde unei chemari cu tinta lunga cu burta goala,adica fara indemnizatie.Indiferent cum veti califica,eu va spun ce stiu.Doru Mries a incheiat un protocol cu PNTCD.Va asigur ca si el stie ca asociatia nu-l va urma cu burta goala,adica fara indemnizatie.Deci atat Doru Maries cat si George Costin au functii si proiecte pe termen lung unde vor avea nevoie de membrii din asociatiile lor.Am convigerea ca cei doi sunt foarte motivati sa lupte cu adevarat pentru pastrarea indemnizatiilor pentru luptatori.Ma intrebati sub ce comanda sa ne unim dle nor.Cred ca e bine sa analizam la rece si sa constatam care dintre cei enumerati are mai mare putere si posibilitati de a rezolva problema indemnizatiilor noastre.Doresc unitate,dar pana la urma,daca nu ne putem unii macar sa luptam separat dar in aceiasi directie:pastrarea indemnizatiei binemeritate pentru luptatori.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 09, 2011, 13:13:14
Nemeritate pentru uni. Cei care l-au ales, sustinut, reales si aplaudat pe Basescu nu merita nimic pentru ca au tradat neamul romanesc. Degeaba au facut candva ceva pentru a scapa Romania de un dictator, daca au ajuns sa aduca la putere si sa sustina alt dictator. Sunt nuli. Faceti cum vreti. Mergeti cu tradatorii la... habar n-am la ce. Cine se aseamana se aduna.

Atentie! Cei de la putere vor incerca sa acopere nemultumirile si actiunile noastre prin diverse "bombe" care sa ocupe interesul presei. Deja au inceput. La Cluj, orasul premierului, a fost saltat primarul si procurorii-i cotrobaie casa.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 13:26:13
Referitor la presa, dle nor: A LUAT CINEVA VREO POZITIE PRINTR-UN COMUNICAT DE PRESA? A PROTESTAT CINEVA PUBLIC PANA ACUM? NU
PAI VEDETI CE INSEAMNA NEORGANIZAREA ORGANIZATA? LA ASAT NE-AI ADUS SEFII NOSTRI DE ASOCIATII SI LIGI ORI BLOCURI. CUM SA NE FACEM CUNOSCUTE DOLEANTELE DACA SEFII NOSTRI INCA MAI VORBESC INTRE EI TOT FELUL DE BALIVERNE????


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 13:27:17
Inteleg ca unii tintesc mai lung si doresc schimbarea puterii.Este OK.Dar va spun ca mai intai trebuie sa ne luptam strict pentru pastrarea indemnizatiei pentru luptatori.Nimeni nu va raspunde unei chemari cu tinta lunga cu burta goala,adica fara indemnizatie.Indiferent cum veti califica,eu va spun ce stiu.Doru Mries a incheiat un protocol cu PNTCD.Va asigur ca si el stie ca asociatia nu-l va urma cu burta goala,adica fara indemnizatie.Deci atat Doru Maries cat si George Costin au functii si proiecte pe termen lung unde vor avea nevoie de membrii din asociatiile lor.Am convigerea ca cei doi sunt foarte motivati sa lupte cu adevarat pentru pastrarea indemnizatiilor pentru luptatori.Ma intrebati sub ce comanda sa ne unim dle nor.Cred ca e bine sa analizam la rece si sa constatam care dintre cei enumerati are mai mare putere si posibilitati de a rezolva problema indemnizatiilor noastre.Doresc unitate,dar pana la urma,daca nu ne putem unii macar sa luptam separat dar in aceiasi directie:pastrarea indemnizatiei binemeritate pentru luptatori.


Iar începi cu propaganda de partid,cred ca nu ai uitat de cind erai membru PCR, ei au proiecte pe " termen lung" politice pe spatele revolutionariilor care vor murii de foame datorita lor! Crezi ca pe rev. ii intereseaza  , Costin si Maries vor sa ajunga deputati!
Chiar crezi ca pe rev. ii intereseaza proiectele voastre de sustinere a puteri, pe ei ii intereseaza ca vor murii de foame!
Dumnezul tau ce iti sopteste ca este bine sa faci propaganda de partid!

Un mic ex. ce multumiti sunt cei de la as. 21 Bucuresti:
http://asociatia21decembrie.ro/phpBB2/viewtopic.php?t=32&start=90
Mulţumim domnului preşedimte pentru susţinerea celor care ne iau drepturile ! Pe dănsul nu-l interesează, fiind subvenţionat, probabil, de respectivii!
Eu am muncit 30 de ani, pe cartea de muncă, şi nu voi mai supravieţui ! Alţii n-au muncit, dar traiesc bine ! Cine-i plăteşte...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 13:39:22
profesori au ligeri care nu gindesc ei actioneaza ai nostri gindesc si cu actiunea mai pai

Dar voi nu puteti fii lideri, in decembrie 89 ati avut lideri?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: teodora11 din Noiembrie 09, 2011, 13:44:34
Teodora 11, il demiteti maine pe Maries din functia de presedinte al Asociatiei 21 Decembrie 1989 Bucuresti?

NU


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: teodora11 din Noiembrie 09, 2011, 14:01:16
Gata ACUM 10 MINUTE COSTIN A DEMISIONAT IAR MARIES SA PREDAT LA DNA UNDE SI A FACUT AUTODENUNT!


si tu o sa mori calcat de lift pe strada


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 14:32:57
Nemeritate pentru uni. Cei care l-au ales, sustinut, reales si aplaudat pe Basescu nu merita nimic pentru ca au tradat neamul romanesc. Degeaba au facut candva ceva pentru a scapa Romania de un dictator, daca au ajuns sa aduca la putere si sa sustina alt dictator. Sunt nuli. Faceti cum vreti. Mergeti cu tradatorii la... habar n-am la ce. Cine se aseamana se aduna.

Atentie! Cei de la putere vor incerca sa acopere nemultumirile si actiunile noastre prin diverse "bombe" care sa ocupe interesul presei. Deja au inceput. La Cluj, orasul premierului, a fost saltat primarul si procurorii-i cotrobaie casa.

Cu o astfel de teza putem spune plastic,ca boxerul campion Lucian Bute,acum merita centura si titlul,dar cand va ajunge la varsta de 80 de ani nu mai merita titlul de acum ca la 80 de ani nu va mai boxa.Dle,pentru ce am facut la revolutie avem un merit,pentru ce am facut dupa revolutie avem alt merit.Nu le putem amesteca.Astept judecata de la Dumnezeu,nu de la oamenii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 14:33:46
Inteleg ca unii tintesc mai lung si doresc schimbarea puterii.Este OK.Nimeni nu va raspunde unei chemari cu tinta lunga cu burta goala,adica fara indemnizatie.  Indiferent cum veti califica,eu va spun ce stiu.


  Cat de prosti suntem !. Asta s-a si urmarit !. Prima data ...burta ...goala si fara nici o tinta!.Nici scurta ....nici ...lunga !. FARA !. Stie nea Nicolae tot !. Profet !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 14:41:14
Am spus ca e OK pentru cei care vor schimbarea puterii.Dar,domnule Mindri stiu,ca am contact direct cu oameni simpli ca mine si viata lor fara indemnizatie este un cosmar.Egreu sa lupti cu burta goala.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 14:44:42
Am dat alarma generala la toti cunoscutii,si toti au spus ca se vor lupta pentru indemnizatii.Eu le respect optiunea.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 14:52:12
Acum revolutionarii sunt intr-o situatie delicata si speciala.Trebuie sa adoptam si noi o tactica buna care sa nu inrautateasca mai mult situatia creata in defavoarea revolutionarilor.Cu siguranta ne vom bate pentru indemnizatii cu o gandire lucida.E nevoie ca toti sa gasim solutii concrete si cu cei mai mari sorti de izbanda.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 14:58:58
Am spus ca e OK pentru cei care vor schimbarea puterii.Dar,domnule Mindri stiu,ca am contact direct cu oameni simpli ca mine si viata lor fara indemnizatie este un cosmar.Egreu sa lupti cu burta goala.

 Si eu am contact tot cu oameni simpli ca mine . Burta va fi golita interesat caci toate ideile trec prin stomac !.Grija zilei de maine e de maxima importanta !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 15:00:05
Acum revolutionarii sunt intr-o situatie delicata si speciala.Trebuie sa adoptam si noi o tactica buna care sa nu inrautateasca mai mult situatia creata in defavoarea revolutionarilor.Cu siguranta ne vom bate pentru indemnizatii cu o gandire lucida.E nevoie ca toti sa gasim solutii concrete si cu cei mai mari sorti de izbanda.

De ce nu vorbiti cu Ciorbea, este un buna avocat, sa atace ordonta in instanta,la fel cum a facut pentru rezervisti pentru recalcularea pensiilor!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 15:30:38
Acum revolutionarii sunt intr-o situatie delicata si speciala.Trebuie sa adoptam si noi o tactica buna care sa nu inrautateasca mai mult situatia creata in defavoarea revolutionarilor.Cu siguranta ne vom bate pentru indemnizatii cu o gandire lucida.E nevoie ca toti sa gasim solutii concrete si cu cei mai mari sorti de izbanda.

De ce nu vorbiti cu Ciorbea, este un buna avocat, sa atace ordonta in instanta,la fel cum a facut pentru rezervisti pentru recalcularea pensiilor!

Se va castiga sigur pe DREPT CASTIGAT   !!!!!.

Daca bine observati masura de a nu acorda in anul 2012 indemnizatiiile luptatorilor nu este nicium "de jure" motivat.Pentru a nu acorda un drept castigat sunt necesare motive temeinice cum ar fi dovedirea definitiva si irvocabila a culpei posesorului dreptului castigat.De ce-s incriminati luptatorii pentru a li se lua dreptul la indemnizatia pe anul 2012?. Orice cetatean ,inclusiv luptatorul remarcat prin fapte deosebite beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.Ialomitianu e obligat sa faca dovada vinovatiei fiecarui luptator prejudiciat prin amendamentul sau unilateral bagat cu pumnu-n gura. E o chestiune de drept de baza ...drept elementar!.Chemati pe Ialomitianu in judecata pe prejudiciu ca persoana nevinovata !.Sa va probeze ....vinovatia.Eu cred ca o voi face desi mai am cu SSPR inca doua termene in lunile februarie si mai la anul.De tot e golgota ...s-o urcam.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 09, 2011, 15:36:53
curtea constitutionala va lua in dezbatere contestatia luni!!!...daca ea va fi favorabila nimeni nu se va mai putea atinge de drepturile conferite pe legea 341(347),hotararile curtii fiind general obligatorii...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 09, 2011, 15:39:30
PE SURSE:-costin si raymond luca sunt la cotroceni...au fost si la curtea constitutionala...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 15:47:44
curtea constitutionala va lua in dezbatere contestatia luni!!!...daca ea va fi favorabila nimeni nu se va mai putea atinge de drepturile conferite pe legea 341(347),hotararile curtii fiind general obligatorii...


Nu cred in CC azi basecu a fost in vizita 2 ore!Cine a atacat la CC, USL? Numai un grup parlamentar poate sa atace la CC  !
http://www.cotidianul.ro/basescu-sedinta-cu-usile-inchise-la-curtea-constitutionala-163282/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 15:48:58
PE SURSE:-costin si raymond luca sunt la cotroceni...au fost si la curtea constitutionala...

Costin inclusiv SSPR nu pot ataca la CC, numai un grup parlamentar!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 15:53:11


 Cu ce dovedeste luptatorul posesia dreptului castigat ?. Desigur cu certificatul care e expres si unic purtator de drepturi. Inseamna ca daca se ia dreptul certificat se ia lipsit de temei legal caci certificatul e dublu avizat ca intemeiat fiind preschimbat de 2 Comisii ( SSPR si CPRD,89. Puterea certificatului e irefutabila ca legala ,in vigoare iar conseciintele juridice ce le produce ...inatacabile.
   Poate opune Ialomitianu ceva ce-ar decide nulitatea absoluta a certificatului (care certifica aceste drepturi!) de a acorda drepturile Legii nr.341/2004?. Sunt convins ca nu. Aici trebuie atacat.Daca nu poate opune ceva ce-ar stinge puterea certifcatului....amendamentul e lipsit absolut de temei legal.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 16:04:37


 Mai e valabil certificatul de luptator remarcat?. Daca DA el are puteri de a produce conseciinte juridice!.Daca amendamentul lui Ialomitianu le-a anihilat sa faca dovada in instanta !.Macar daca timp de aproape 5 ani ne-am zbatut si fizic si pecuniar pentru un act nul nepurtator de drepturi sa ne lamureasca emitentii acestui act ca zbaterea noastra a fost un fack. Sa ne lamureasca SSPR si CPRD,89 !. NU asa e drept?.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 16:14:01
Daca stati cuminti pina luni pe baza CC puteti sa va luati adio de la indemnizatie!
E vorba despre buget, de cite ori a afirmat Basescu, ca justitia sa nu mai decida pe buget!

Cine a contestat la cc ?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 16:21:41
Dupa  umila mea parare chestia cu CC este discutabila, atita timp cint nu ni se spune ce grup paramentar a depus contestatia!
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 16:40:07
  Vad ca scriu an proasta !.Mi-am pierdut timpul degeaba, e al meu si prin comportamentul vostru fata de mine nu-l meritati. Voi stiti mai bine si va cunoasteti interesele !.Nu am dorit prin efortul meu si sfaturile scrise anterior sa ma bag in seama. Aveti liberul arbitru. Eu imi cunosc drumul si nu=s "ciudatul" vostru!. Ce-i drept drumul e infinit mai greu ca al vostru si pentru asta nu e necesar sa ma priviti ca si curca-n lemne.Nu-mi pasa de marginalizarea voastra . E ultima data cand va ajut ...atotstiutorilor.
                      Dumnezeu sa va aiba-n paza!.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 16:47:14
Stimabile Mindry
Cine te-a suparat? Vad ca aici nu ti-a reprosat nimeni nimic, daca o face unul singur, ignora-l! Dar nu abandona, sa stii ca ultimile dumitale idei au fost foarte importante iar eu le-am salavat in calculatorul meu pentru a le utiliza la vremea respectiva.

Cat despre AVOCATUL CIORBEA , eu zic sa va mai ganditi. Nu este la inima nici unuia dintre judecatorii de la instantele romanesti. In cazul unei asociatii profesionale unde a fost angajat pentru problemele de pensii nu A CASTIGAT NICI UN PROCES. NICI UNUL. Un avocat tanar, necunoscut poate face mai mult decat el de zeci de ori. Mai reflectati!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 16:53:52
Gata ACUM 10 MINUTE COSTIN A DEMISIONAT IAR MARIES SA PREDAT LA DNA UNDE SI A FACUT AUTODENUNT!


si tu o sa mori calcat de lift pe strada

Esti si tu o tradatoare imputita. Ia nu mai da pe aici, stai si cloceste pt Marise pe forumul vostru sodomizat si ascuns.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gheorghe din Noiembrie 09, 2011, 16:54:36
Mindri are dreptate conducerea BNR-ului sa discute cu Ciorbea si cu alti avocati de renume sa ii angajeze si sa demonteze acyiunea lui Ialomiteanu juridic si constitutional.
Zi buna va doresc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 09, 2011, 16:57:08
Avea ceva haz a unsprezecea aceasta, dar a devenit o acritura. Toti tradatorii se acresc si nu-i m inghite nimeni.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 17:00:08
Mindry nu te-am dreanjat din postari ca sa fie cursive, ca toti care, citesc forumul sa inteleaga expunera juridica!
Eu unul le urmaresc si le-am savat, pentru prieteni!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 17:13:29
Stimabile Mindry
Cine te-a suparat? Vad ca aici nu ti-a reprosat nimeni nimic, daca o face unul singur, ignora-l! Dar nu abandona, sa stii ca ultimile dumitale idei au fost foarte importante iar eu le-am salavat in calculatorul meu pentru a le utiliza la vremea respectiva.

Cat despre AVOCATUL CIORBEA , eu zic sa va mai ganditi. Nu este la inima nici unuia dintre judecatorii de la instantele romanesti. In cazul unei asociatii profesionale unde a fost angajat pentru problemele de pensii nu A CASTIGAT NICI UN PROCES. NICI UNUL. Un avocat tanar, necunoscut poate face mai mult decat el de zeci de ori. Mai reflectati!


  Scuze grig dar...pe dl. Ciorbea l-am luat cu titlu de inventar de la colegu k2  care l-a evocat. Personal nu-l agreez si nu a fost postat de mine ca exemplificativ. Desi e ardelean mi se pare putin alunecos il cred oportunist si stiu cate ceva de patrimoniul UGSR. Am aproape B.Herculane.
     Nici eu nu-l recomand dar cine-l iubeste .....n-are decat !. Imi e chiar indiferent si n-am avut contacte directe si contradictorii prin instantele pe  care, fortuit, le-am frecventat. Nu cer slava .Ca si-n alte dati am cautat sa ajut iluminand cu un punct de vedere personal totodata si original o rascruce cu un drum de urmat posedand sorti relativ mari de izbanda. Multumesc de incurajari dar nu ma muta nimeni de la umbra la soare sau invers, nu ma ingrase laudele(si asa-s gras excedentar !). Cine-mi doreste sfatul s-o faca fie aici fie in PM. In masura in care voi avea cunostintele necesare si suficiente in a-i raspunde o voi face. Sigur !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 17:18:21


 10X   K2 !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 17:29:58

Maine la Brasov sau de poimaine nimic
Din nou mare atentie la tradatori si curve!

Maries i-a dat cu flit progeniturii de comunist Roberta Anastase, care a votat impotriva voastra si este membra de onoare la asociatia lui, din cate am inteles?
 Lasand deoparte vorbele vorbitoare, ce a facut Doru in afara de imagine pentru propria persoana?
 Protocoale cu PNTCD-PDL?
In favoarea cui?
In nici un caz a voastra.
Evitati orice apropiere de curvele manjite portocaliu
Nu va lasati din nou impinsi sa ii injurati pe cei care va apara cu adevarat interesele.
Oricum este prea tarziu, Basestii, Bocii, Mariesii & comp v-au facut-o dar poate ca mai exista unul la mie sanse pe care chiar si acum vor sa vi le distruga.
V-au atras pe unii cu functii si statut de “persoane care conteaza”, v-ati curvit, prin voi, curvele, au impins toti revolutionarii in prapastie si acum pozeaza in salvatori desi va impiedica sa incercati sa iesiti din rahatul in care v-au bagat.
Refaceti capacitatea de mobilizare a BNR Brasov, distrusa de curve. E ultima sansaTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 17:30:35
Ciorbea mi-a venit in minte stiind ca are ceva semnat cu AS 21 Bucuresti si mi-am adus aminte de ordonta cu rezervisti!
Sunt destui avocati buni in Ro.
Ce mi se pare suspect ca presa nu scrie nimic de indemnizatia rev.,probabil PDL, o tin la sertar ca sa nu afle rev. din tara care nu au contact cu interenetul!
Nimeni nu a anutat ca a contesta OUG la CC, dar ni se spune ca se  discuta luni ???


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 17:39:48


 10X   K2 !


  Se castiga sigur pe articolul din lege ce defineste noul tip de certificat. E legiferat absolut irefutabil ca e unicul purtator de drepturi al Legii nr.341/2004. Rupe tot caci Ialomitianu nu i-a putut infrange puterea si precum observati "vine din afara Legii" pe o gogorita.Mult patimitul nou tip de certificat e infinit mai puternic decat orice amendament caci legiuitorul a avut grije sa-i atribuie protectii duble  de la SSPR  ca Guvern si CPRD ca rang de Comisie parlamentara.Amendamentul lui Ialomitianu nu-i poate omora puterea. Ministrul n-a fost sfatuit bine pe unde sa strecoare amendamentul si s-a lovit acum de ce constituie insesi esenta Legii nr.341 "noul tip de certificat".El e  SUFLETUL Legii caci legea e supranumita a preschimbarii !. Erau alte cai. Dar asa cum e acum e ...in pom si pomul in ...aer ca nu poate infrange cei mai tare cu potere concentrata , esentiala,...certificatul. Ce poate infrange un certificat e retragerea lui in tandemul cunoscut SSPR, CPRD si..institutia presedentiala pe fapte dovedite si incriminte de lege . Dar aici Doamne ajuta ca nu-i cazu !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 17:45:33
Aproape 120.000 de persoane  primesc indemnizatii speciale pentru ca au fost persecutate din motive politice in regimul comunist sau pentru ca au suferit deportari ori luati prizonieri in strainatate dupa terminarea razboiului. Daca nu eram noi in Decembrie 89 nu aveau acum nici o indemnizatie. Oare nici un sef de asociatie de la ei nu stie de ce am patit noi? Nu vad nici o reactie de la AFDP, ANVVR si altele asemenea. Dar nu vad nici o reactie a parlamentarilor PSD, care , cica-se, sunt cu noi. De ce nu a iesit nici unul in media vazuta sau scrisa , insotit de un grup de revolutionari (fireste bucuresteni , ca doar nu o veni de la Suceava dl Stratu) sa ia atitudine si sa protesteze in asa fel incat majoritatea populatiei sa se uite la noi cu alti ochi? Ne lasa toti de izbeliste, nu-i asa?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 17:49:27
Mindry daca se hotaraste cineva sa îl dea în judecata pe Ialomiteanu, trebuie sa o faca fiecare personal sau poate sa o faca si un grup de revolutionari?
Nu este si o discriminare unii din legea 341/2004 primesc si alti nu?
Din 2013 ce se va întîmpla?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 17:54:39
Aproape 120.000 de persoane  primesc indemnizatii speciale pentru ca au fost persecutate din motive politice in regimul comunist sau pentru ca au suferit deportari ori luati prizonieri in strainatate dupa terminarea razboiului. Daca nu eram noi in Decembrie 89 nu aveau acum nici o indemnizatie. Oare nici un sef de asociatie de la ei nu stie de ce am patit noi? Nu vad nici o reactie de la AFDP, ANVVR si altele asemenea. Dar nu vad nici o reactie a parlamentarilor PSD, care , cica-se, sunt cu noi. De ce nu a iesit nici unul in media vazuta sau scrisa , insotit de un grup de revolutionari (fireste bucuresteni , ca doar nu o veni de la Suceava dl Stratu) sa ia atitudine si sa protesteze in asa fel incat majoritatea po****tiei sa se uite la noi cu alti ochi? Ne lasa toti de izbeliste, nu-i asa?


 Pai e o proglema sensibila fiindca-n ochii publici aratam ca ...renegati.Sunt aproape alegerile dar putini fiind comparativ cu popu.l.a.t.i.a Romaniei nu prea ne ia nimeni apararea ca fiind cantitati relativ neglijabile.Dar la VOT se va vedea !.Folosesc modul prudential si nu o dragoste sufocanta !. Din umbra s-a dovedit ca ne-au ajutat drept pentru care le multumim !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 17:57:39
Aproape 120.000 de persoane  primesc indemnizatii speciale pentru ca au fost persecutate din motive politice in regimul comunist sau pentru ca au suferit deportari ori luati prizonieri in strainatate dupa terminarea razboiului. Daca nu eram noi in Decembrie 89 nu aveau acum nici o indemnizatie. Oare nici un sef de asociatie de la ei nu stie de ce am patit noi? Nu vad nici o reactie de la AFDP, ANVVR si altele asemenea. Dar nu vad nici o reactie a parlamentarilor PSD, care , cica-se, sunt cu noi. De ce nu a iesit nici unul in media vazuta sau scrisa , insotit de un grup de revolutionari (fireste bucuresteni , ca doar nu o veni de la Suceava dl Stratu) sa ia atitudine si sa protesteze in asa fel incat majoritatea po****tiei sa se uite la noi cu alti ochi? Ne lasa toti de izbeliste, nu-i asa?

Cred , ca da,aceasta este cauza pentru care am dubii ca s-a depus ceva la CC, de catre un grup parlamentar, ar fii iesit in media sa anunte macar pentru voturi ???
Îmi da impresia ca este o tacere totala , tocmai ca rev.sa nu iasa in strada, pentru a nu fii " scînteia" pentru restul!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Chis Alexandru din Noiembrie 09, 2011, 18:05:46
Stiti care sunt membrii Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor care au lipsit de la votarea OUG 80/2010? Acesti lasi sunt: BOLDEA MIHAI, GREBLA TONI, JURCAN DORINEL, LUCA RAYMOND, MARCU GHEORGHE si STAICU FLORIAN DUMITRU. Acesti parlamentari lsai si duplicitari nu mai merita sa mai faca parte din CPRD. DEMISIA!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:07:56
Mindry daca se hotaraste cineva sa îl dea în judecata pe Ialomiteanu, trebuie sa o faca fiecare personal sau poate sa o faca si un grup de revolutionari?
Nu este si o discriminare unii din legea 341/2004 primesc si alti nu?
Din 2013 ce se va întîmpla?


Numai personal !.E si f.bine asa caci castigurile irevocabile constituie jurisprudenta , autoritate de lucru deja judecat, celelalte cauze pe speta...urmatoare invocandu-le spre alte castiguri sigure ca si precedente create.Discriminarea fata de celelalte categorii de beneficiari ai drepturilor chiar daca certificatele au alta culoare se prezuma din capul locului dar are putere mica de atac si de castig. Asta nu inseamna ca nu se poate ridica ca si exceptie de ordine publica cu sanse bunicele de castig. In practica trebuie ridicate cat mai multe exceptii !. Si nu neaparat pe "calomniaza, calomniaza ca poate se prinde ceva".Cu cat mai multe exceptii ridicate cu atat sansele de a trece una e mai mare judecata pe fond devenind inutila.In ultimul timp instantele de contencios administrativ rezoneaza frumos la ...discriminare... Ce se intampla in 2013  ar trebui sa inerogam sfinxul. Depinde cine vine la putere. De vor ramane prezentii nici o sansa si se va generaliza ca ceva ce a mers cusher !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:10:46
OK si in perioada procesului trebuie sa depuna la casa de pensii declaratia( de 6 luni)?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 18:11:24
                                    COMUNICAT


BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR  - 1989 ROMÂNIA ,

                        prin președintele Dorin Lazăr MAIOR

CONVOACĂ PENTRU DATA DE JOI 10.11.2011 ORA 12 , LA BRAȘOV,
SEDIUL A.L.R.U.E . (Str. Ghe. Barițiu nr 1 – Piața Sfatului)

CONSILIUL NAȚIONAL AL B.N.R. 1989
În Ședință Extraordinară

Președinții de Asociații vor avea asupra lor:
1.    Statutul asociației,
2.    Hotărârea Judecătorească,
3.    Ștampila asociație.

Ordinea de Zi:

1.   Discutarea situației în care se află revoluționarii ca urmare a măsurilor adoptate In cadrul şedinţei de plen din data de 08.11.2011 a Camerei Deputaţilor în care a fost adoptată OUG nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
2.   Demascarea adevăraților vinovați pentru situația în care se află Mișcarea Revoluționară:
-   Partidul Democrat Liberal, BĂSESCU, BOC, UDREA, prin acoliții MĂRIEȘ COSTIN , BĂNUȚOIU,
-   Prezentarea Protocolului BNR - PSD respectat de PSD, PNL și PC.
3.   Măsuri organizatorice,
4.   Diverse.Președinte

Dorin Lazăr MAIOR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 09, 2011, 18:13:20
Chis Alexandru...deputatul Pdl de Timisoara Dl Dugulescu a fost prezent , dar a votat cu partidul .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:14:46
De ce a mers Basescu la CC!

http://www.cotidianul.ro/traian-basescu-le-a-dat-directive-si-judecatorilor-ccr-163320/
Declaraţie halucinantă a preşedintelui

După ce a părăsit sediul Curţii Constituţionale, Traian Băsescu a făcut o declaraţie halucinantă, netaxată din păcate de nici unul dintre reporterii posturilor tv care l-au aşteptat la ieşire. "Parlamentul trimite pentru controlul de constituţionalitate orice tip de hotărare, dar doar actele normative sunt de competenta Curţii, nu şi cele prin care îşi administrează ei puterea în interior", a spus Traian Băsescu, când a făcut precizări privind natura discuţiilor cu judecătorii CCR.

Făcând o astfel de declaraţie, preşedintele României a dat dovadă că NU cunoaşte principalele legi ale ţării. Sau le cunoaşte, dar nu le recunoaşte şi nu doreşte aplicarea lor.

Spunând că Parlamentul nu poate trimite la controlul de constituţionalitate hotărâri prin care îşi admionistrează puterea în interior, Traian Băsescu a ignorat art. 11, (alin.1), litera c din Legea 47/1992 - legea de organizare şi funcţionare a CCR. Iată ce spune respectivul paragraf: "c) Se pronunţă (CCR - n.a.) asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori". Regulamentele parlamentere sunt acte normative cu putere de lege şi sunt adoptate prin hotărâri, ale Camerei Deputaţilor, Senatului şi Parlamentului, la nivel de plen comun. Doar astfel de hotărâri - în special cele care au vizat modificarea regulamentelor pentru a permite constituirea grupului parlamentar al UNPR sau care au vizat acordarea de funcţii pentru cei din UNPR - au fost atacate la CCR de deputaţii şi senatorii din USL. Deci, ori preşedintele nu cunoaşte legea CCR şi regulamentele parlamentare, ori le cunoaşte, dar nu vrea să fie aplicate, ori a încercat să manipuleze. O a patra variantă nu există.

Băsescu vrea ca judecătorii CCR să lase salariile şi pensiile îngheţate

De ce s-a dus preşedintele la Curtea Constituţională nu este greu de presupus, mai ales după o altă declaraţie a sa tot de o gravitate maximă. „Cel mai tare ne lovim de neclarităţile din actele normative. Fie că vorbim de unele ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, fie că vorbim de unele legi trecute prin Parlament şi care prin amendare creează confuzie sau contradicţie cu legi existente. Aici, în acest perimetru, a fost discuţia." Traian Băsescu a scăpat porumbelul. Practic, din această declaraţie rezultă fără echivoc că preşedintele le-ar fi cerut judecătorilor CCR să respingă sesizarea de neconstituţionalitate pe care USL o va depune împotriva legii de aprobare a OUG care stabileşte îngheţarea salariilor şi pensiilor în 2012. Ordonanţa de urgenţă a venit de la guvern fără prevederi de îngheţare a salariilor şi pensiilor, dar acestea au fost introduse în legea de aprobare a ordonanţei prin amendamente ale PDL. Faptul că Traian Băsescu le-a spus judecătorilor CCR că amendarea unor legi sau ordonanţe generează confuzie reprezintă o dublă imixiune: în Puterea legislativă şi în Puterea judecătorească. Cu alte cuvinte, Traian Băsescu le-a cerut judecătorilor CCR să respingă sesizarea USL, cei din opoziţie considerând că îngheţarea salariilor şi pensiilor contravine Constituţiei.

De ce se mai teme Traian Băsescu

Traian Băsescu mai are mare nevoie de ajutorul CCR. Cel puţin câteva proiecte de lege ale PDL şi susţinute sigur de UNPR ar putea ajunge pe masa judecătorilor CCR. Este vorba în primul rând de o eventuală lege a modificării administrativ-teritoriale a ţării, fie că va fi adoptată normal, fie prin angajarea răspunderii guvernului. Sunt discuţii - conform unor surse din USL - privind sesizarea CCR şi cu noua variantă a Legii arhivelor naţionale, nu este exclus ca şi legislaţia electorală, în funcţie de modul în care va fi modificată, să ajungă şi ea la CCR.

Pentru a se pune la adăpost şi pentru a proteja PDL,Traian Băsescu a ales să se întâlnească miercuri cu judecătorii CCR, deşi aceştia nu aveau pe ordinea de zi o întrevedere cu preşedintele.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:18:53
OK si in perioada procesului trebuie sa depuna la casa de pensii declaratia( de 6 luni)?
DA ca e folositoare pentru ...continuitate. Luptatorul poate oricand proba buna sa credinta spre a nu se interpreta ca datorita lipsei declaratiei nu si-a primit ...indreptatita indemnizatie si nu din cauza lui Ialomitianu.
 Si e obligatorie pentru pensionari caci le-a ramas 0,6 dispus de art.5,alin.1, pct.m) pe care prin amendament Ialomitianu din nestiinta nu la atacat.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:20:42
De ce a mers Basescu la CC!

http://www.cotidianul.ro/traian-basescu-le-a-dat-directive-si-judecatorilor-ccr-163320/
Declaraţie halucinantă a preşedintelui

După ce a părăsit sediul Curţii Constituţionale, Traian Băsescu a făcut o declaraţie halucinantă, netaxată din păcate de nici unul dintre reporterii posturilor tv care l-au aşteptat la ieşire. "Parlamentul trimite pentru controlul de constituţionalitate orice tip de hotărare, dar doar actele normative sunt de competenta Curţii, nu şi cele prin care îşi administrează ei puterea în interior", a spus Traian Băsescu, când a făcut precizări privind natura discuţiilor cu judecătorii CCR.

Făcând o astfel de declaraţie, preşedintele României a dat dovadă că NU cunoaşte principalele legi ale ţării. Sau le cunoaşte, dar nu le recunoaşte şi nu doreşte aplicarea lor.

Spunând că Parlamentul nu poate trimite la controlul de constituţionalitate hotărâri prin care îşi admionistrează puterea în interior, Traian Băsescu a ignorat art. 11, (alin.1), litera c din Legea 47/1992 - legea de organizare şi funcţionare a CCR. Iată ce spune respectivul paragraf: "c) Se pronunţă (CCR - n.a.) asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori". Regulamentele parlamentere sunt acte normative cu putere de lege şi sunt adoptate prin hotărâri, ale Camerei Deputaţilor, Senatului şi Parlamentului, la nivel de plen comun. Doar astfel de hotărâri - în special cele care au vizat modificarea regulamentelor pentru a permite constituirea grupului parlamentar al UNPR sau care au vizat acordarea de funcţii pentru cei din UNPR - au fost atacate la CCR de deputaţii şi senatorii din USL. Deci, ori preşedintele nu cunoaşte legea CCR şi regulamentele parlamentare, ori le cunoaşte, dar nu vrea să fie aplicate, ori a încercat să manipuleze. O a patra variantă nu există.

Băsescu vrea ca judecătorii CCR să lase salariile şi pensiile îngheţate

De ce s-a dus preşedintele la Curtea Constituţională nu este greu de presupus, mai ales după o altă declaraţie a sa tot de o gravitate maximă. „Cel mai tare ne lovim de neclarităţile din actele normative. Fie că vorbim de unele ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, fie că vorbim de unele legi trecute prin Parlament şi care prin amendare creează confuzie sau contradicţie cu legi existente. Aici, în acest perimetru, a fost discuţia." Traian Băsescu a scăpat porumbelul. Practic, din această declaraţie rezultă fără echivoc că preşedintele le-ar fi cerut judecătorilor CCR să respingă sesizarea de neconstituţionalitate pe care USL o va depune împotriva legii de aprobare a OUG care stabileşte îngheţarea salariilor şi pensiilor în 2012. Ordonanţa de urgenţă a venit de la guvern fără prevederi de îngheţare a salariilor şi pensiilor, dar acestea au fost introduse în legea de aprobare a ordonanţei prin amendamente ale PDL. Faptul că Traian Băsescu le-a spus judecătorilor CCR că amendarea unor legi sau ordonanţe generează confuzie reprezintă o dublă imixiune: în Puterea legislativă şi în Puterea judecătorească. Cu alte cuvinte, Traian Băsescu le-a cerut judecătorilor CCR să respingă sesizarea USL, cei din opoziţie considerând că îngheţarea salariilor şi pensiilor contravine Constituţiei.

De ce se mai teme Traian Băsescu

Traian Băsescu mai are mare nevoie de ajutorul CCR. Cel puţin câteva proiecte de lege ale PDL şi susţinute sigur de UNPR ar putea ajunge pe masa judecătorilor CCR. Este vorba în primul rând de o eventuală lege a modificării administrativ-teritoriale a ţării, fie că va fi adoptată normal, fie prin angajarea răspunderii guvernului. Sunt discuţii - conform unor surse din USL - privind sesizarea CCR şi cu noua variantă a Legii arhivelor naţionale, nu este exclus ca şi legislaţia electorală, în funcţie de modul în care va fi modificată, să ajungă şi ea la CCR.

Pentru a se pune la adăpost şi pentru a proteja PDL,Traian Băsescu a ales să se întâlnească miercuri cu judecătorii CCR, deşi aceştia nu aveau pe ordinea de zi o întrevedere cu preşedintele.


   OMUL ORHESTRA!.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 18:24:02
 Iata aici intregul proiect de modificare a art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar,http://www.cdep.ro/proiecte/2011/400/10/0/pr410_11.pdf

DA! BUNE INTREBARILE CU ACTIONAREA IN JUDECATA
Din experienta mea, in cazul HG 737 cu retezarea pensiilor, e bine actiuni individuale, asa cum spune si Mindry. Mai multe dosare da bine si la CEDO care va atentiona Romania . Avem mai multe sanse. Trebuie facuta si o plangere prealabila la Guvern in care sa solicitam anularea art 18 (deocamdata e proiect) si apopi sa cerem in instanta anularea actului administrativ in cauza. Asat e o cauza separata si necesita avocat bun!
Trebuie inca de acum sa pregatim terenul in asa fel incat la semnarea ordonantei sa si dam drumul la instanta a dosarului. Fireste trebuie sa faceti contestatii la deciziile pe care le veti primi de la Casele de Pensii in termenul de 30 de zile la Tribunalele locale. Depuneti declaratiile indiferent de situatie. Nu va costa bani!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:25:23
Taiera indemnizatiei este la pachet cu inghetarea pensiilor si a salariilor,tichete de masa, etc, deci slabe sperante!

Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, cu 146 voturi „pentru“, 104 voturi „împotrivă“ şi 4 abţineri, Ordonanţa de Urgenţă 80/2010, care cuprinde amendamente ale Comisiei de buget potrivit cărora anul viitor pensiile şi salariile vor fi îngheţate.
http://www.azi.ro/index.php?data=09.11.2011&rubrica=Prima_pagina&citeste=5
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 18:26:56
Mindry, cu respect, nu mai da ideii cu 0,6. Vrei sa le dai mura-n gura si ei sa faca un alt amendament? Bine ar fi ca pasajele respective - sa-l rogi pe ADMIN- sa le stearga. Pe aici umbla mai multi draci in afara de noi.... nu te supara!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:29:14
Cine sa hotaraste sa merga în justitie, din ce moment poate sa o faca,de cind apare oug in MO?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:29:57
 Privesc in zare ...mache, mache s-o arata si finalitatea celor postate de SSPR ieri pe site-ul oficial www.sspr.gov.ro la comunicate.....anume....

"SECRETARUL DE STAT AL S.S.P.R., DOMNUL GEORGE COSTIN, SE ARATĂ NEPLĂCUT SURPRINS DE DECIZIA LUATĂ CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA INDEMNIZAȚIILOR REPARATORII PENTRU LUPTĂTORII REMARCAȚI PRIN FAPTE DEOSEBITE PENTRU ANUL 2012 ȘI INFORMEAZĂ CĂ ÎN CURSUL ZILEI DE 09 NOIEMBRIE 2011 VA AVEA ÎNTÂLNIRI CU FACTORII DE DECIZIE  IN VEDEREA GASIRII UNOR SOLUTII."

 Privesc ...privesc. Imi cam obosesc ochii !. Sa mai privesc...sa nuuuuuuuuuuuuu  !.  
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 18:32:05
kronstadt 2   ai raspunsul mai sus Anularea actului administrativ si plangerea prealabila imediat dupa publicarea in MOf si la Tribunalale locale in 30 de zile de la primirea deciziillor contestatie  Sunt doua actiuni distincte.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 18:38:53
Stimați colegi

Am fost atrași în jocul de intarese ale cuplului

COSTIN , MĂRIEȘ. Nu putem vorbi despre BĂNUȚOIU

întrucât acesta nu este decât o slugă care, când

nu va mai fi plătită, va proceda precum stăpânul său

COSTIN G care, când a fost penalizat de către PSD

pentru fapte reale, A MUȘCAT MÂNA CARE L-A HRĂNIT.

Aveți grijă să nu cădeți din nou în capcanele

abile ale acestui cuplu malefic.

Se vorbește prin CĂTUNUL CU PENDULĂ precum că

BACOI G a propus unor revi aflați pe culoarele SSPR

să renunțe la o parte din drepturi: spații comerciale teren,

o parte din îndemnizație, motivând că în acest fel

ne vom menține îndemnizațiile.

PARȘIVĂ LUCRARE.

Probavil că face parte din scenariul lui TOV S COSTIN G.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 18:41:11
kronstadt2 ai fost si esti inca un instigator si un porc.
Hai sa-ti spun ce face un revolutionar ca mine (impuscat de comunisti in 1989):
- daca vor fi miscari de strada ale revolutionarilor, eu si o mare multime din asociatia noastra vom iesi la mitinguri fara a face separare intre urmasi, raniti si luptatori.
- mai departe: daca se ia hotararea sa se intre in greva foamei pe acesta tema, eu personal ma inscriu la lupta pentru recunoasterea revolutionarilor.
Am mai spus-o si inainte, dar multi dintre voi v-ati c*cat pe voi si nu ati vrut sa intelegeti, ca trebuie sa ne unim. Lasati politica si luptati ca si in decembrie 1989 pentru o viata libera si normala.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:42:19
Trebuie sa fim atenti cind apare in MO, imediat dupa ce CC va da decizia!
Sa anutam si colegii de pe forum, ca pot începe actiunea, in justitie!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:45:59
Cine sa hotaraste sa merga în justitie, din ce moment poate sa o faca,de cind apare oug in MO?

 Oricand !. In contencios administrativ !. Mai intai se adreseaza Min.Finantelor notificandu-l sa nu faca pactul cu Dracu si sa indrazneasca sa refuze in anul 2012 plata indemnizatiei invocand si temeiurile legale  mai puternice decat amendamentul. Notificarea are termen de raspuns de 30 de zile la expirarea careia se merge la instanta obligatoriu la tribunal fiindca-i o institutie a administratiei centrale. Totusi nu se va uita ca in textul ei la final sa se introduca si specificatia ca e totodata si procedura prealabila stiind ca unele instante sunt sensibile la acest gen de avertizare chipurile relativ anterioare la masa verde a discutiei. Dupa 30 de zile pe ei ca manca pui!.Obiectul il va constitui REFUZUL NEJUSTIFICAT de a mai acorda indemnizatia. Se pot cere si daune morale pentru prejudiciul creat.Asta-i prima faza.Argumentat instantele va vor da sigur castig de cauza mai ales ca nu iubesc imixtiunea domnului presedinte in treburile interne ale Justitiei adica aia cu precizarea surselor de plata.
 Dreptul atat cat este in vigoare se plateste iar pe cel indreptatit dar prejudiciat nu-l intereseaza sursele de finantare care de altfel sunt si explicit evidentiate in cuprinsul legii nr.341. Doamne ajuta !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 18:47:56
Stimate domn Haraga,

Nu cred ca albeata politica de pe ochii d-voastra va aduce in a crede ca Costin vrea sa se taie drepturile luptatorilor. Numai un copil, sau un cretin ar crede asta ... si dece: Cati luptatori are domnul Costin in asociatie, si ... pasul asta duce la abrogarea legii 341/2004, care din punct de vedere tehnic (citeste al drepturilor omului) ar fi un dezastru pentru visteria tarii, daca se intenteaza procese la CEDO, etc. Ganditi logic si lasati speculatile!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 18:51:33
 

Poate avea aceeasi putere si aceleasi sorti de izbanda si constatia la neacordare a unui drept castigat recunoscut de lege..Notificare ca si procedura prealabila se mentine !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 18:54:08
Mindry multumim pentru consiliere!
Daca mai ai timp si rabdare explicale la rev. cum sa faca o notificare si cum sa o trimita la MIN. de FINANTE sunt sigur ca multi de pe forum nu stiu cum si ce!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 18:58:41
Ba te inseli! Cel mai fericit e Costin, pentru ca odata ce s-au taiat indemnizatiile nu-l mai intreba nimeni de sanatate. adica cite mii de impostori a facut.Si ramane cu milioanele de Euro pe care le-a luat pina acum ca zeciuiala.Asa ca vezi care-i cretinu.....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 19:00:32
Daca ai fi citit si postarea mea de un pic mai sus, nu ai fi spus ca sunt cretin, sau poate ca ai dreptate ... dece sa se lupte un ranit pentru luptatori ?!?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:01:46
Vrei sa-ti aduc aminte dea lungul timpului pozitia voastra fata de noi?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:03:16
La Sibiu ma refer, nu stiu in alte localitati.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 19:10:00
Pozitia noastra? Care pozitie, ca pana nu m-am intors in tara ati facut ce ati vrut si ne-ati facut de rusine ca revolutionari in Sibiu ...?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 09, 2011, 19:10:12
Mindry multumim pentru consiliere!
Daca mai ai timp si rabdare explicale la rev. cum sa faca o notificare si cum sa o trimita la MIN. de FINANTE sunt sigur ca multi de pe forum nu stiu cum si ce!


  Sunt prea obosit .Dim. am instanta la Resita cu o soc.de asigurari EUROINS care desi-s persoana pagubita nu prea vrea sa-mi plateasca  suma platita de mine pentru repararea masinii mele dupa ce la miez de noapte, dormind, un prunc de 23 de ani mi-a avariat masina , beat fiind, ce se afla parcata iar eu nu eram in ea.Pote maine ...dupa.Fara suparare.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 19:13:20
Stimate "domn" SECAŞIU,

Dincolo de "albeaţa" din ochii mei, dacă nu ştiţi, am să vă fac acum cunoscut faptul că prietenul dumneavoastră COSTIN G. , conform dosarului ce mi- fost pus la dispoziţie zilele acestea ESTE UN IMPOSTOR, INFRACTOR.
Dincolo de faptul că aşa cum am arătat în paginile dedicate lui, a produs mai multe înfracţiuni pornind de la uzurpare de calitate oficială până la fals şi uz de fals în formă calificată şi continuă, COSTIN se face vinovat şi de CONSTITUIREA DE GRUP INFRACŢIONAL DE CRIMĂ ORGANIZATĂ.

Sunt conştient de afirmaţiile pe care le fac şi ...

"domnule" SECAŞIU, pentru dumneavoastră vă rog:

Deschideţi-vă OCHII şi MINTEA !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 19:14:20
[/size]
Mindry multumim pentru consiliere!
Daca mai ai timp si rabdare explicale la rev. cum sa faca o notificare si cum sa o trimita la MIN. de FINANTE sunt sigur ca multi de pe forum nu stiu cum si ce!


  Sunt prea obosit .Dim. am instanta la Resita cu o soc.de asigurari EUROINS care desi-s persoana pagubita nu prea vrea sa-mi plateasca  suma platita de mine pentru repararea masinii mele dupa ce la miez de noapte, dormind, un prunc de 23 de ani mi-a avariat masina , beat fiind, ce se afla parcata iar eu nu eram in ea.Pote maine ...dupa.Fara suparare.

ok pe mîine , succes!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 19:17:28
La Sibiu ma refer, nu stiu in alte localitati.
Si hadeti sa discutam domnule fost Secretar UTC de la Balanta:
- Cum satm su Stefan Gheoghiu facut la Timisoara? ... sau,
- mai bine sai intrebam pe Mironescu Vasile si pe sotia dansului ...[/size]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:22:41
Ba timpitule ,iara reiei o discutie pe care am lamurit-o,iar exemplu mironescu ma lamureste ce jeg esti.Ia spune tu mai bine cum va-ti infintat voi ca sa primiti un televizor si un frigider,asta a-ti cerut in statut. Atat valorati1


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 19:23:31
STIMAŢI COLEGI

PENTRU ARMONIA FORUMULUI

VĂ ROG SĂ EVITAŢI VIRUSUL INFORMATIC SECAŞIU.

OBSERV CĂ INDIFERENT CINE AR POSTA CEVA,

DACĂ NU ESTE PE ACEEAŞI LUNGIME DE UNDĂ CU

"domnul" SECAŞIU ÎNSEAMNĂ CĂ ÎI ESTE DUŞMAN.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 19:25:12
Stefan Gheoghiu a facut si ziarista de la Brasov, pe care nu o contestati si face parte din As 21 decembrie Brasov!
Face parte si din BNR dvs., membru de partid a fost si Nicolae!
Restul discutati mai departe!
Din acest moment va ignor!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 19:25:49
Frumoasa replica :)
Daca te uiti pe portal vei veda ca am fost infintati inainte de TV color si alte tampenii de-ale lui Ilici. Si ce sa-ti mai spun despre faptul ca am infintat asociatia umbland in carje ...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:26:18
Si mai spune din 250 cit sunteti citi a-ti fost impuscati in case, citi nu ave-ti nici cea mai mica legatura cu 1revolutia, citi sint cadre MI si cine mai ramane?Ma uit si vad vreo 10-15.Respect pentru ei


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:27:42
Posteaza statutul din 1990 si vom vedea cine minte?Ai curaj?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:29:40
Am tolba plina! Sa-ti povestesc de un presedinte de-al vostru si Fondul Libertatea? Oprestete la timp!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:32:12
Nu doresc oprobiul celorlalti fata de Sibiu, iar despre mine intereseazate ce-am facut si cind am facut si vei constata ca nu are rost sa intram in conflict.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 19:39:58
Am tolba plina! Sa-ti povestesc de un presedinte de-al vostru si Fondul Libertatea? Oprestete la timp!
Nu ma indoiesc de tolba plina de povesti, si sincer nu ma intereseaza de presedintii asociatiei. Eu sunt curat; ATACATI-MA PE MINE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 19:42:29
http://www.dcnews.ro/2011/11/fsli-si-fen-vor-picheta-zilnic-din-15-noiembrie-sediul-ministerului-educatiei/
FSLI şi FEN vor picheta zilnic, din 15 noiembrie, sediul Ministerului Educaţiei


Buna organizare!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 09, 2011, 19:43:48
Si ultimul lucru pe care vreau sa-l lamuresc in seara asta, referitor si la intrebarea lui "NOR" cine sa ne conduca? Nu sunt un fan Maior dar cred ca cei care se vor intilnii maine la Brasov reprezinta cei in care mai am ceva incredere si speranta.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 19:46:08
 
 
În urma întâlnirii dintre Secretarul de Stat al S.S.P.R și Conducerea Executivă a Blocului Național al Revoluționarilor, din data de 09.11.2011, s-a solicitat convocarea în regim de urgență a Colegiului Revoluționarilor.
 
Secretarul de Stat convoacă Colegiul Revoluționarilor pentru data de 11.11.2011, orele 11.00 la sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor.
 
Ordinea de zi: analiza situației create prin adoptarea Legii nr. 410/2011- referitor la plata indemnizației reparatorii.
 
 
PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL DAȚI CLICK PE FIȘIERUL ATAȘAT...
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/197_comunicat.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 20:00:28
Si ultimul lucru pe care vreau sa-l lamuresc in seara asta, referitor si la intrebarea lui "NOR" cine sa ne conduca? Nu sunt un fan Maior dar cred ca cei care se vor intilnii maine la Brasov reprezinta cei in care mai am ceva incredere si speranta.

Nici eu nu sunt fan a lui Maior , de fapt nici nu fac parte din as. desi sunt Brasovean,dar am mai multa incredere in cei care se intilnesc miine in Brasov,(se vorbeste prin tirg ca vor venii din multe as. ) asa cum este Maior saptaminal pe postul mix tv Brasov a sesizat ce ne paste , a avut dreptate!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 20:09:55
Ma alegeti pe mine ? :)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 20:17:25
Cu conditia sa-ti pui silicoane


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 20:20:09
Promit, doar daca sunt subsidiate ca "proteze" de guvern :D.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 09, 2011, 20:26:17
Si ultimul lucru pe care vreau sa-l lamuresc in seara asta, referitor si la intrebarea lui "NOR" cine sa ne conduca? Nu sunt un fan Maior dar cred ca cei care se vor intilnii maine la Brasov reprezinta cei in care mai am ceva incredere si speranta.

Nici eu nu sunt fan a lui Maior , de fapt nici nu fac parte din as. desi sunt Brasovean,dar am mai multa incredere in cei care se intilnesc miine in Brasov,(se vorbeste prin tirg ca vor venii din multe as. ) asa cum este Maior saptaminal pe postul mix tv Brasov a sesizat ce ne paste , a avut dreptate!

Nu avem de ales. Pana si Maior (care dincolo de acuzatiile ce nu au legatura cu situatia de fatza), desi este un luptator, nu stiu ce sanse mai are, dar macar incearca si nu trage de timp sau de revolutionari spre PNTCD-PDL


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 20:36:02
11.11.11 ora 11 ...interesant

Unde pot gasi prevederile  Legii nr. 410/2011- referitor la plata indemnizației reparatorii? Am cautat pe net si... nu-iiiii!
 15 noiembrie este termenul limita cand BUGETUL trebuie trimis la Parlament. Nu este lipsit de importanta sa participe si revolutionarii la discutarea lui, din balcoanele Casei Poporului, macar de ochii lumii daca nu suntem in stare decat sa ne aruncam fel si fel de atribute, epitete si ivective cand ne inatlnim  , chair si numai virtual.

kronstadt 2 , fara sa vreau am aflat ca bem apa cam din aceeasi zona a Dunarii. Ar fi interesant sa ne intalnim si sa icercam sa facem ceea ce nu au reusit galeriile sportive- sa ne unim fortele. Ce zici?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 20:36:23
Sanse ar mai fii pina la aprobarea bugetului, dar daca rev. nu ies in strada sa picheteze guvernul, sspr, parlamentul, sau chiar in parlament la balcoane sedintele sunt libere, politicienii vor crede ca suntem de acord!Sa convinga parlamentarii(om cu om) sa nu voteze bugetul fara indemnizatii!
Profesorii au inceput de azi sa picheteze!
Trebuie facute actiuni concrete si anuntati toti revolutionarii ca din 2012 nu vor mai avea indemnizatii, sunt sigur ca multi nu stiu!
Mîine vii la Brasov ;)
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 09, 2011, 20:40:03
COMUNICAT
Publicat de cristinalro la 9:34 pm în categoria Activităţi, Comunicate
Consiliul Director al Asociaţiei “21 Decembrie 1989” întrunit în Şedinţă Extraordinară, astăzi 09.11.2011 (şedinţă la care au participat preşedinţi de asociaţii din Bucureşti şi din ţară, dar şi numeroşi revoluţionari) a luat următoarele decizii:

Participarea la Pichetul autorizat, ce se desfăşoară la Palatul Cotroceni (statuia Leu) începând cu joi 10.11.2011, orele 10.00.
O delegaţie a Asociaţiei va participa la Pichetul spontan din faţa Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, cu mandat de a solicita Secretarului de Stat – George Costin, explicaţii în legătură cu OUG 80/2010 privind  modificările ce ating însăşi demnitatea luptătorilor cu merite deosebite, din Decembrie 1989.
Asociaţia „21 Decembrie 1989” solicită Secretarului de Stat – George Costin convocarea în termen de 48 de ore a Colegiului Revoluţionarilor, la Palatul Victoria.
Revoluţionarii din Asociaţia „21 Decembrie 1989”, în întregul său, solicită conducerii Blocului Naţional al Revoluţionarilor, precum şi celorlalte federaţii să convoace preşedinţii acestora  de urgenţă, la Bucureşti, sâmbătă 12.11.2011, orele 11.00.
Asociaţia „21 Decembrie 1989” a luat aceste hotărâri cu scopul de a apăra principiile legal consacrate şi statul de drept.

Consiliul Director al Asociaţiei “21 Decembrie 1989″
http://www.asociatia21decembrie.ro/2011/11/comunicat-20/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 09, 2011, 20:41:34
Nu , ca nu-s sef de gasca si nici nu am imputernicire. Nici nu stiu daca vine cineva de pe aici...
Dupa o zi destul de agitata, ma retraf catre culcusul meu. Va doresc o noapte luminata de vise frumoase si pline de idei bune de pus maine in practica!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 20:43:11
Spartane. Nu trage nimeni de nimeni daca ai coloana vertebrale, dar hai sa analizam:
1. In Decembrie 1989 am luptat impotriva stangii totaliatare, nu?
2. Statutar asociatia noastra, ca si multe altele suntem a-politici, nu?
3. In viata revolutionara contorsionata pe care am avut-o de peste 21 de ani, am stat ca popandaii si nu am reactionat sub nicio forma, interesati find doar de conditia noastra de "revolutionari". Acum cand se apropie izmana de "fund" concludam ca avem o problema. Ei bine, da, avem o problema, doar ca problema asta este veche si ne-am complacut in ea.

Esti multumit cu populatia ne-revolutionara se uita la noi si cum ne critica? Pai bagu-i in masa ca nu noi am fost criminalii care am ucis si executat oameni nevinovati in 1989. Criminalii au avut parte de functii inalte, privilegii si hotii de care noi tampitii de pe strada din 1989 nici nu am visat. Cine ne-a impuscat. Cine a dat ordin ca la Sibiu sa fie mai multi morti, pentru ca nu se incadra in socoteala FSN-ista, etc.
Ma critica pe mine niste lepadaturi ordinare, securisti cu state de plata, care inca iau bani ca sa destabilizeze miscarea revolutionara? Mi-e si scarba de cine se numeste revolutionar si nu o poate demonstra. Si ca ranit, cu toate ca nu ma priveste direct taierea indemnizatiei, ma jur sa lupt pentru recunoasterea revolutionarilor, atat national, cat si international. Nu fac propaganda, dar doresc din tot sufletul ca securistii si fostii PRC-isti sa paraseasca randurile revolutionarilor din decembrie 1989.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 20:43:37
11.11.11 ora 11 ...interesant

Unde pot gasi prevederile  Legii nr. 410/2011- referitor la plata indemnizației reparatorii? Am cautat pe net si... nu-iiiii!
 15 noiembrie este termenul limita cand BUGETUL trebuie trimis la Parlament. Nu este lipsit de importanta sa participe si revolutionarii la discutarea lui, din balcoanele Casei Poporului, macar de ochii lumii daca nu suntem in stare decat sa ne aruncam fel si fel de atribute, epitete si ivective cand ne inatlnim  , chair si numai virtual.

kronstadt 2 , fara sa vreau am aflat ca bem apa cam din aceeasi zona a Dunarii. Ar fi interesant sa ne intalnim si sa icercam sa facem ceea ce nu au reusit galeriile sportive- sa ne unim fortele. Ce zici?
Ai aflat gresit, nu bem aceasi apa, eu beau apa de Brasov!
Dar de întilnit  ne putem întîlni la Bucuresti, daca vor fii pichetari sigur voi fii alaturi de rev. desi nu am dreptul la indemnizatie,dar cunosc citiva din Brasov, daca le taie indemnizatia le taie si oxigenul, nu au cu ce trai!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: adevarul din Noiembrie 09, 2011, 21:42:08

 
În urma întâlnirii dintre Secretarul de Stat al S.S.P.R și Conducerea Executivă a Blocului Național al Revoluționarilor, din data de 09.11.2011, s-a solicitat convocarea în regim de urgență a Colegiului Revoluționarilor.
 
Secretarul de Stat convoacă Colegiul Revoluționarilor pentru data de 11.11.2011, orele 11.00 la sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor.
 
Ordinea de zi: analiza situației create prin adoptarea Legii nr. 410/2011- referitor la plata indemnizației reparatorii.
 
 
PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL DAȚI CLICK PE FIȘIERUL ATAȘAT...
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/197_comunicat.pdf


m-am  saturat  de  convocari !
 am  fost  in  pericol   si  in  luna  sept   si ati   convocat BNR 1  si BNR 2...acolo prioritar  a  fost  sa  va  bateti  pentru  functii!....
treziti-va!nu  mai  este  timp!

ceea ce  se  intampla  acum este  f.  grav !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 21:49:56
Nu a existat un BNR1 si un BNR2. Fostul BNR si se poate demontra, a fost "useless", adica fara folos.
Statutar Adunarea Generala poate sa inlocuiasca conducerea si sa convoace o noua conducere (fapt de drept).
Despre partea pericolului, a-ti fost de mult, dar nu a-ti realizat-o.
Conducatorul vostru, Ion Ilici Iliescu, a avut grija sa promolge legea 42/1990 pentru coaliti si au luat un hectar la Pipera, Snagov, etc. Nu l-a durut de voi cei de jos, care ati iesit in strada.
Ne plangem acum cand ne doare? Dupa ce am stat ca plosnitele si nu am facut nimic. Ne-am multumit cu "privilegiul" de revolutionar si nu ne-a pasat de ce se intampla in tara ... ?
Sa ve fie rusine si sincer ... asta meritati!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: teodora11 din Noiembrie 09, 2011, 22:02:51
Gata ACUM 10 MINUTE COSTIN A DEMISIONAT IAR MARIES SA PREDAT LA DNA UNDE SI A FACUT AUTODENUNT!


si tu o sa mori calcat de lift pe strada

Esti si tu o tradatoare imputita. Ia nu mai da pe aici, stai si cloceste pt Marise pe forumul vostru sodomizat si ascuns.

Hei maimutica ! Ce faci ? Te legeni pe o craca ? Suge o banana si taci. Esti atat de prost incat ti-ai ales numele de utilizator perfect !!! Asa nick-name asa creier. Taci si inghite .... o banana sau niste mouie ....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 22:03:46
11.11.11 ora 11 ...interesant

Unde pot gasi prevederile  Legii nr. 410/2011- referitor la plata indemnizației reparatorii? Am cautat pe net si... nu-iiiii!
 15 noiembrie este termenul limita cand BUGETUL trebuie trimis la Parlament. Nu este lipsit de importanta sa participe si revolutionarii la discutarea lui, din balcoanele Casei Poporului, macar de ochii lumii daca nu suntem in stare decat sa ne aruncam fel si fel de atribute, epitete si ivective cand ne inatlnim  , chair si numai virtual.

kronstadt 2 , fara sa vreau am aflat ca bem apa cam din aceeasi zona a Dunarii. Ar fi interesant sa ne intalnim si sa icercam sa facem ceea ce nu au reusit galeriile sportive- sa ne unim fortele. Ce zici?

De acesta lege se stie din - Camera Deputatilor:   410/20.06.2011, acum fara suparare de ce SSPR nu a stiut nimic de ea?
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12139
http://www.cdep.ro/proiecte/2011/400/10/0/pr410_11.pdf

pg 7
PL-x nr. 410/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:   579/16-06-2011
- Camera Deputatilor:   410/20.06.2011
- Senat:   L641/14.09.2010
- Guvern:   E198/08.09.2010
Procedura legislativa:   cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:   Camera Deputatilor
Tip initiativa:   Proiect de Lege
pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/2010


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 22:07:54
Belgianule, da-mi si mie te rog pe PM numele tau. Sa stiu si eu cu cine ma "contrez" ... sa nu spun pe cine pot cauta pe lista CNSAS :D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 22:10:04
Concluzie Boc in iulie,nu a vorbit prostii, cind afirma ca revolutionarii nu vor mai primi indemnizatie!
http://glsa.ro/arad/stiri-din-arad/12085-revolutionarii-ameninta-cu-miscari-de-strada.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: MERISAN SILVIA din Noiembrie 09, 2011, 22:34:12
L E G E
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
 Parlamentul României  adoptă prezenta lege.
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80
din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din  10 septembrie 2010, cu următoarele
modificări şi completări:


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 22:34:42
Belgianule, da-mi si mie te rog pe PM numele tau. Sa stiu si eu cu cine ma "contrez" ... sa nu spun pe cine pot cauta pe lista CNSAS :D

Ti-am mai spus ca nu sunt Belgian (lasa-l in pace pe prietenul meu, dar sa sti ca m-a sunat si a zis ca daca trebuie sa fie alaturi de rev. va veni o sapatamina in tara)
 si nu am nimic cu tine, ceea ce incerci tu acum , am incercat si eu pe forum din 2008 , citeste postariile mele , daca ai timp si sa vezi cita m..e mi-am luat mai ales de la Perju.Pe  Brasov exista un link " impostori si contrafacuti" crezi ca sa întîmplat ceva?
Eu consider ca vina o poarta toate guvernele , rosii, portocalii,cum vrei tu,de 22 de ani sunt aceeasi oameni la putere!
Iti dau un singur link cu familii de rev. si ai sa vezi acolo insulte!
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=199.1920
Nu am profitat cu nimic, nici teren, indemnizatie, nici macar biletele de transport nu a vrut Maior sa mi-le dea, ca nu îi platesc cotizatie :D

PS. din 92 nu mai votez nu am pe cine!
De cind l-am votat pe Ratiu si a iesit Iliescu m-am lecuit, nu este civic dar ...............

Ïn rest succes !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: MERISAN SILVIA din Noiembrie 09, 2011, 22:50:48
Legea 410 e facuta pe ascuns si de multa vreme...este aprobata de PARLAMENT ca ordonanta de urgenta.Asta ar trebui sa ne puna pe toti pe ginduri...In timp ce guvernantii risipesc banii tarii pe lucruri nefolositoare si costisitoare.Se grabesc sa vinda tot pe nimic.Golesc tara de resurse.Poporul Roman E IN MARE PERICOL...asta ma doare cel mai rau.Nu-mi pasa de indemnizatie,cit imi pasa de poporul meu.Ei nu-l iubesc cum il iubesc eu,ei sunt pasari de prada...Ard padurile tarii...isi ascund hotiile...prea multe focare,in locuri greu accesibile,bietele vietuitoare ale codrilor,sunt arse impreuna cu puiuti lor...sufar cumplit...De multa vreme va tot spun ca Basescu e o mare PAGUBA.Pe unde trece seamana PUSTIU...E predestinat sa distruga ROMANIA,si e abia inceputul...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: MERISAN SILVIA din Noiembrie 09, 2011, 22:53:50
Pe voi ce va doare ?...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 09, 2011, 23:01:57
BNR – 1989 A RĂMAS LIBER

Președinte de Onoare: Domnul  Ion ILIESCU,
Președinte: Dorin Lazăr MAIOR

Tribunalul București a respins cererea IMPOSTORILOR 

de a modifica actele constitutive ale 

BLOCULUI NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR –
-   1989 ROMANIA.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 23:02:24
Da-mi voie sa-ti spun Belgianile, indiferent de tine sau prieten. Poate ar fi fost mai bine sa ne cunoastem. Nu am nimic cu tine personal, dar ma intriga secu si impostorii, activistii de partide care posteaza  aici. O sa fac un forum al revolutionarilor pe care eu o sa-l administrez, fara partide politice, fara jigniri, etc.
Am cerut perticipantilor si administratorului acestui forum sa faca ordine. Stim cu toti ca "batranul"  nu coordoneaza forumul, ci fiul acestuia care este PSD-ist cu state in Brasov. De asta nu ma astept la nimic bu ... dar ce ma doare, este ca au primit bani pentru site-ul asta, de care si-au batut joc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 23:04:41
Au cazut Dorele, si maine se va da verdictul final. Plange-i pe cei care au fost la conducere, ca nu mai vin "D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 23:17:26
Gresesti in privinta administratorului, este un tip de treaba, in discutiile de pe forum nu este cazul sa implicam membrii familiei a forumistilor sau a administratorului, daca fiul este PSD habar nu am,democrtatic este ca fiecare sa isi aleaga partidul din care face parte,informatiile tale despre bani  sunt gresite!
Normal ar fii sa nu judecam oameni dupa partide, pentru un echilibru in orice tara trebuie sa existe partide si de stinga si de dreapta!
Sa fim seriosi decite ori au facut in Germania, Belgia, Olanda coaltii de guvernare dreapta cu stinga!
În Franta sunt si comunisti in parlament!
Mai bine zi-mi "sas" , asta sunt la origini

PS. Daca ai informatii de la MP, nu te baza pe ele ;)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 09, 2011, 23:24:12
Nu am. Nu ma bazez pe ele. Am dorit doar sa ne dam numele adevarat cand postam aici.
Si apropo de M.P., este un om deosebit, doar ca nu multi vad asta.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:32:23
CAMERA DEPUTAŢILOR
L E G E
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80
din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu următoarele
modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul
bugetar”
2
2. După articolul unic, care devine articolul I, se introduce un
nou articol, articolul II, cu următorul cuprins:
„Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, după cum urmează:
Art. 1. - (1) În anul 2012 cuantumul brut al salariilor de
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor
de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului
plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012 cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar
brut, indemnizaţia brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel
ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna
decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
(3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar
din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
(4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică
prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) În anul 2012 prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I
lit. B – Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
Art. 2. - În anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii,
pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică
pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:35:55
3
sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată
pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta
este încadrat.
Art. 3. - Prevederile art. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi
personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate
în condiţiile legii şi şi-a reluat activitatea în anul 2012.
Art. 4. - (1) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2012 la
600 lei.
(2) În anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din
autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii,
aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului,
ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru
şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale căror contracte colective de
muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc
potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, fără a depăşi nivelul din decembrie 2011.
Art. 5. - În anul 2012, pentru personalul militar, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele,
ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare
pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în
vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora
utilizată pentru luna decembrie 2011.
Art. 6. - (1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe funcţii
de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se
face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în
muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o
majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de
4
salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la
art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului
corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de
salarizare.
(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplică în mod
corespunzător pentru personalul de conducere, precum şi la trecerea
într-o altă tranşă de vechime în funcţie pentru personalul care ocupă
funcţii din cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie».
(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfăşoară activităţi noi
care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute
pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază,
respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase
de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10
alin. (5) din legea sus-menţionată.
Art. 7. - (1) În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste
durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul
bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai
cu timp liber corespunzător.
(2) În anul 2012, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de
modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă.
Art. 8. - (1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (4), art. 13 lit. b) şi c) şi art. 14 din
Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se
menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe perioada participării la
misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind
participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului
statului român, alocaţiile de hrană se acordă în cuantumul prevăzut
pentru luna decembrie 2011.
5
(3) De cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (2) beneficiază şi
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate în
cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor
organizaţii internaţionale.
Art. 9. - În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz,
indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de
serviciu ori la trecerea în rezervă.
Art. 10. - (1) Începând cu anul 2012, salariile de bază ale
personalului din instituţiile şi autorităţile publice care beneficia de
stimulente în temeiul actelor normative prevăzute la art. I – VIII din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor
acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea
de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar, se calculează prin
includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi plătit în
anul 2010.
(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se
stabilesc procedura şi criteriile pe baza cărora se stabilesc noile salarii de
bază.
(3) Sumele care vor fi incluse în salariile de bază conform alin.(1),
în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot
depăşi nivelul fondului total de stimulente plătite în anul 2010.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul personalului din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de prevederile
art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice.
Art. 11. - (1) În anul 2012, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile,
majorările salariilor de bază şi alte drepturi acordate potrivit actelor
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în
salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi
art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În anul 2012 prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 20 din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:37:34
Art. 12. - (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului
nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au
fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul
2012, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii de muncă cu personalul care beneficiază de aceste
sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal
cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.
(3) Începând cu 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător personalului încadrat şi personalului care şi-a reluat
activitatea, în anii 2010 şi 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 13. - (1) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt
redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în
funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi
avută în vedere treapta de salarizare deţinută anterior.
(2) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi,
nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel
corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
Art. 14. - În anul 2012, cuantumul indemnizaţiei preşedintelui
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte la nivelul din
luna decembrie 2011.
Art. 15. - (1) În anul 2012, instituţiile şi autorităţile publice centrale
şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prin
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate
integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din
cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 ale instituţiilor publice centrale şi
locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
7
şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru
acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul
acestora.
Art. 16. - Termenul prevăzut la alin. (2) al art. 193, referitor la
prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 17. - (1) Până la data de 31 decembrie 2012, nu se acordă
cupoanele sociale prevăzute la alin. (6) al art. 27 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
(2) Până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă
finanţarea de bază pentru elevii din învăţământul primar particular
acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat,
liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011. Începând cu anul şcolar 2012-2013 finanţarea de bază
se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional
acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de
stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Art. 18. - În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4)
din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.
Art. 19. - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple,
la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, alin. (1), (2) şi (4) ale art. 2, alin. (1) şi (2) ale art. 3,
alin. (1), (2) şi (3) ale art. 4, art. 5, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8, alin. (1)
al art. 9, alin. (1) al art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:39:16
Art. 12. - (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului
nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au
fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul
2012, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii de muncă cu personalul care beneficiază de aceste
sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal
cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.
(3) Începând cu 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător personalului încadrat şi personalului care şi-a reluat
activitatea, în anii 2010 şi 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 13. - (1) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt
redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în
funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi
avută în vedere treapta de salarizare deţinută anterior.
(2) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi,
nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel
corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
Art. 14. - În anul 2012, cuantumul indemnizaţiei preşedintelui
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte la nivelul din
luna decembrie 2011.
Art. 15. - (1) În anul 2012, instituţiile şi autorităţile publice centrale
şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prin
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate
integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din
cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 ale instituţiilor publice centrale şi
locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
7
şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru
acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul
acestora.
Art. 16. - Termenul prevăzut la alin. (2) al art. 193, referitor la
prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 17. - (1) Până la data de 31 decembrie 2012, nu se acordă
cupoanele sociale prevăzute la alin. (6) al art. 27 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
(2) Până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă
finanţarea de bază pentru elevii din învăţământul primar particular
acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat,
liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011. Începând cu anul şcolar 2012-2013 finanţarea de bază
se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional
acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de
stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Art. 18. - În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4)
din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
nu se acordă.
Art. 19. - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple,

la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, alin. (1), (2) şi (4) ale art. 2, alin. (1) şi (2) ale art. 3,
alin. (1), (2) şi (3) ale art. 4, art. 5, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8, alin. (1)
al art. 9, alin. (1) al art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 09, 2011, 23:40:16
Nu am. Nu ma bazez pe ele. Am dorit doar sa ne dam numele adevarat cand postam aici.
Si apropo de M.P., este un om deosebit, doar ca nu multi vad asta.


Bun asta este parerea ta, dar te contrazici singur, cum ramîne cu Stefan Gheorghiu, membru PCR, articole " comuniste" in Scinteia si Drum Nou, noi stim mai multe!
Daca ne lamaureste ce a facut la revolutie ar fii si mai bine! Sigur are un dosar beton, la cite intreviuri a luat despre revolutie!
Dar trebuie sa apreciem ce a facut dupa revolutie serialele despre revolutie,dar acum sunt multi rev. din Brasov la care le pare rau ca au participat la aceste emisiuni!
Vrei sa spui ca nu ai vazut diploma de S.G.pe forum :D
MP are si bune si rele, deci nu este un om deosebit, dar nu ea este subiectul, ci indemnizatia revolutionarilor!

Majoritatea care au pus documente despre revolutie sunt nik-uri,de cind ai venit in tara imi da impresia ca esti rupt total de unele "adevaruri", daca postau pe numele adevarat nu isi obtineau preschimbarea, etc.

Noapte buna miine mai si muncesc!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:41:25
al art. 9, alin. (1) al art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului
8
nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes
personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 210/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) lit. k) a alin.(1) al art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. - (1) Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin
Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
până la data de 31 decembrie 2012.
(2) În anul 2012 Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea
posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite
categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 aprobată prin Legea
nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia
încadrării în cheltuielile de personal aprobate.
Art. 21. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 22. - Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 1/2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 23. - Cheltuielile prevăzute la alin. (6) al art. 111, precum şi
cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiază studenţii pentru
transportul pe calea ferată şi cu metroul, prevăzute la alin. (2) al art. 205
din Legea nr. 1/2011, se finanţează prin bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.”
9
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 8 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Roberta Alma Anastase


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:54:38
INFORMATII PUBLICE:

http://www.youtube.com/watch?v=CXnSQsZ8kf4

CINE ASCUNDE CIFRELE REALE LA SSPR?

ASCULTATI CU ATENTIE:

http://www.youtube.com/watch?v=CXnSQsZ8kf4


SUPORTIND CONTROLUL CNSAS LEGEA 341 ESTE O LEGE SPECIALA SI NU ORDINARA.

http://www.youtube.com/watch?v=CXnSQsZ8kf4


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 09, 2011, 23:55:54
http://www.youtube.com/watch?v=CXnSQsZ8kf4

1138 de revolutionari sunt trimisi in instanta de C.N.S.A.S pentru a li se dovedi calitatea de turnatori la securitate


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 10, 2011, 00:05:18
Deși ultimele zile au fost foarte încărcate de evenimente negative și ziua de astăzi începuse „sub presiune”, pe parcursul zilei „cerul s-a înseninat”.
Concret, în ciuda veştilor proaste privind îngrădirea abuzivă a unor DREPTURI CÂŞTIGATE LEGAL, în dimineaţa zilei de azi 09.11.2011 ascultând ştirile, am avut plăcuta surpriză de a afla despre vizita „inopinantă” a Preşedintelui României Excelenţa Sa Domnul Traian BĂSESCU la CURTEA CONSTITUŢIONALĂ. Imediat m-a dus gândul la domnul Dr. în Drept Constituţional care mai acum câteva luni în urmă afirma că „dispoziţiile Legii au caracter de recomandare”.
Sesizând faptul că vizita se lungeşte, am început să nutresc speranţa că dumnezeu îi va da Domnului Preşedinte „Gândul cel Bun” şi , în discuţii, va aborda şi subiectul ce ne interesează pe toţi.
Spre amiază, am avut o nouă surpriză plăcută în a constata că Deputaţii PSD şi PNL , rămaşi fideli PROTOCOLULUI încheiat cu BNR, au  depus CONTESTAŢII la Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor unor Acte Normative promovate în ultimele zile prin mijloace nu tocmai ortodoxe de către parlamentarii majoritari.
Pe parcursul zilei însă, am avut ocazia să constat din nou cum duetul COSTIN – MĂRIEŞ , după ce au „chemat” preşedinţii de asociaţii la „adunări extraordinare” şi i-au lăsat să aştepte ore în şir spre seară, „DUPĂ CE S-AU ORIENTAT ÎN TEREN” ( adică s-au informat „la zi” cu privire la „evenimentele zilei”) au repus „pe roate” planul lor de manipul are a revoluţionarilor, constituind „comisii” care în cursul zilelor următoare să exercite”presiuni” asupra instituţiilor statului în vederea rezolvării în favoarea revoluţionarilor situaţia neplăcută.
Probabil că, conform sintagmei „după război, mulţi viteji se arată”(sintagmă de loc străină găştii CONDUSE DE CELEBRUL DUET c-m )  indivizii se vor lăuda zilele următoare cu o victorie care nu le aparţine.
Şi, seara târziu, ajungând acasă şi căutând soluţia dată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI am constatat că S-A RESPINS ACŢIUNEA IMPOSTORILOR, deşi este noapte pentru mine a răsărit SOARELE.
Nu este vorba despre nimic altceva decât de manifestarea „JUSTIŢIEI DIVINE”  care , ASTÂZI ŞI-A SPUS CUVÂNTUL.

Sincer, SOMN UŞOR tuturor, atât prietenilor cât şi duşmanilor!

Mâine va fi SOARE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 10, 2011, 00:11:30
PĂCAT CĂ AU ĂNCEPUT DIN NOU SĂ TROPĂIE

VIRUŞII INFORMATICI PE FORUM

REPOSTEZ COMUNICATUL

ADEVĂRATULUI BNR:

BNR – 1989 A RĂMAS LIBER

Președinte de Onoare: Domnul  Ion ILIESCU,
Președinte: Dorin Lazăr MAIOR

Tribunalul București a respins cererea IMPOSTORILOR
 
de a modifica actele constitutive ale
 
BLOCULUI NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR –
-   1989 ROMANIA.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Noiembrie 10, 2011, 00:44:40
PĂCAT CĂ AU ĂNCEPUT DIN NOU SĂ TROPĂIE

VIRUŞII INFORMATICI PE FORUM

REPOSTEZ COMUNICATUL

ADEVĂRATULUI BNR:

BNR – 1989 A RĂMAS LIBER

Președinte de Onoare: Domnul  Ion ILIESCU,
Președinte: Dorin Lazăr MAIOR

Tribunalul București a respins cererea IMPOSTORILOR
 
de a modifica actele constitutive ale
 
BLOCULUI NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR –
-   1989 ROMANIA.BUNA SEARA DOMNULE HARAGA SI VA FELICIT.
CE FUNCTIE ATI SPUS CA AVETI IN BANCA NATIONALA A ROMANIEI DIN 1989?
AVETI STIINTA DE APARTENENTA POLITICA A JUDECATORILOR CARE AU PRONUNTAT SOLUTIA IN DOSARUL BNR 1989?
ORICUM,VA FELICIT...BNR 1989 ESTE OPOZITIA SA INTELEG?
OPOZITIA ROSIE,VERDE SAU ALBASTRA.
INTERESANTA SI POZITIA DOMNULUI MARIES DORU SI ASOCIATIA 21 DECEMBRIE..NEAFILIATI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 10, 2011, 00:58:38
Sunteti la putere, piratul da ordine justitiei, sesepereaua e cu tastatura la indemana voastra dar va plangeti ca ati fi nedreptatiti de judecatori? Incearca o masa m incolo sa vb tampenii ca acestea caci la aceasta comesenii nu sunt beti.
Peste cinci zile, inafara adevarului, nimeni nu garanteaza ca judecatorii (reglati de pirat intre timp la cunostintele de drept) nu vor da un altfel de verdict. O sa-i vedem. Pt prestatia de ieri merita felicitari! Dar dincolo de toate acestea, va invit sa urmariti pana la capat urmatorul film http://www.youtube.com/watch?v=Hho6w8q_Rx0&feature=player_embedded, apoi m putem vb cat vreti.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Marius din Noiembrie 10, 2011, 04:43:06
Postolache( deputat PDL) de la 15 Noiembrie nu a avut ieri nici o retinere sa voteze pentru taiera indemnizatiei, desi ii afecteaza si pe oamenii lui!

Este falsă informaţia că noiembriştii braşoveni din 1987 vor fi afectaţi. Noiembriştii braşoveni au drepturi prin art. 21 din legea 341/2004, nu prin art. 4 alin. 4. Deci vor primi indemnizaţie fără probleme mai departe.
De altfel şi pînă acum primeau indemnizaţie fără a exista condiţia de a avea venituri sub salariul mediu, condiţie existentă la luptătorii remarcaţi în revoluţie.

Trebuie să înţelegeţi un lucru: noiembriştii braşoveni din 1987 au fost învinşi. Au vrut ei să facă ceva, dar pînă la urmă n-au realizat nimic. Regimul nici nu s-a chinuit prea mult cu ei - n-a fost nevoie să se deschidă focul împotriva lor sau să se scoată tancurile. Tocmai fiindcă în perioada lui Ceauşescu noiembriştii braşoveni au fost nişte luzări, acum sînt simpatici. Nimeni nu-i acuză că sînt impostori şi nimeni nu le taie indemnizaţiile.
Similar cu deţinuţii politici sau deportaţii în Bărăgan. Indiferent de intenţiile lor, rezultatele au fost zero, de aia sînt stimaţi de toţi. Nimeni nu le contestă indemnizaţiile, nimeni nu le spune "pomanagii" fiindcă le primesc.

Revoluţionarii din 1989 nu s-au mulţumit însă să înjure regimul, ci chiar l-au răsturnat. Au dovedit că sînt o forţă mai puternică chiar şi decît tancurile (vorbesc de Timişoara, unde s-au scos tancuri împotriva revoluţionarilor; ştiu că în alte oraşe nu a fost vorba de asta). De aceea revoluţionarii nu vor scăpa niciodată de ura celor care în 1989 au fost vremelnic învinşi. De aceea campaniile de compromitere a lor, inclusiv prin împărţire de certificate unor impostori ca apoi acuzaţia de impostură să fie aruncată asupra tuturor, acordarea unor drepturi materiale doar pentru a se putea formula acuzaţia de profitori. Revoluţionarii au răsturnat regimul, şi asta nu se iartă! Clasa politică a înţeles că revoluţionarii sînt o primejdie.

Este parşivenie chiar şi faptul că n-au anulat clar indemnizaţiile. Doar s-a decretat că în anul 2012 nu se vor mai acorda. Dar pentru 2013 se lasă speranţa că se vor da iar. Dacă anulau indemnizaţiile, loveau financiar în revoluţionari, dar apoi pierdeau principala armă de compromitere publică a revoluţionarilor. Nimeni nu mai putea să le zică că sînt profitori, să le închidă gura cu chestia asta cînd devin incomozi. Dar aşa, se urmăreşte ca în fiecare an să se reia discuţia despre indemnizaţiile revoluţionarilor, ca să se consolideze în opinia publică ideea că revoluţionarii îs ăia care altă activitate n-au decît să ceară bani de la stat.

Uitaţi-vă la deţinuţii politici, deportaţii în Bărăgan sau noiembriştii braşoveni. Îşi încasează indemnizaţiile dar nu vorbesc atît de mult despre asta. De aia nici opinia publică nu-i blamează, dar nici provocări contra lor, ca să-i oblige să vorbească mereu despre indemnizaţii, nu sînt.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 10, 2011, 04:43:17
Da-mi voie sa-ti spun Belgianile, indiferent de tine sau prieten. Poate ar fi fost mai bine sa ne cunoastem. Nu am nimic cu tine personal, dar ma intriga secu si impostorii, activistii de partide care posteaza  aici. O sa fac un forum al revolutionarilor pe care eu o sa-l administrez, fara partide politice, fara jigniri, etc.
Am cerut perticipantilor si administratorului acestui forum sa faca ordine. Stim cu toti ca "batranul"  nu coordoneaza forumul, ci fiul acestuia care este PSD-ist cu state in Brasov. De asta nu ma astept la nimic bu ... dar ce ma doare, este ca au primit bani pentru site-ul asta, de care si-au batut joc.


   Domnule Eugen, ar trebui sa va cereti scuze domnului Iosif, pentru jignirile aduse membrilor familiei.
   Este pentru prima data cand nu pot fi de acord cu dumneavoastra .
   Nu trebuie sa se ajunga sa ne jignim findca facem parte din anumite partide politice indiferent de stresul care ne apasa pe toti in aceste momente in care ar trebui sa fim uniti.
   Toate cele bune !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 10, 2011, 05:11:11
COMUNICAT
Publicat de cristinalro la 9:34 pm în categoria Activităţi, Comunicate
Consiliul Director al Asociaţiei “21 Decembrie 1989” întrunit în Şedinţă Extraordinară, astăzi 09.11.2011 (şedinţă la care au participat preşedinţi de asociaţii din Bucureşti şi din ţară, dar şi numeroşi revoluţionari) a luat următoarele decizii:

Participarea la Pichetul autorizat, ce se desfăşoară la Palatul Cotroceni (statuia Leu) începând cu joi 10.11.2011, orele 10.00.
O delegaţie a Asociaţiei va participa la Pichetul spontan din faţa Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, cu mandat de a solicita Secretarului de Stat – George Costin, explicaţii în legătură cu OUG 80/2010 privind  modificările ce ating însăşi demnitatea luptătorilor cu merite deosebite, din Decembrie 1989.
Asociaţia „21 Decembrie 1989” solicită Secretarului de Stat – George Costin convocarea în termen de 48 de ore a Colegiului Revoluţionarilor, la Palatul Victoria.
Revoluţionarii din Asociaţia „21 Decembrie 1989”, în întregul său, solicită conducerii Blocului Naţional al Revoluţionarilor, precum şi celorlalte federaţii să convoace preşedinţii acestora  de urgenţă, la Bucureşti, sâmbătă 12.11.2011, orele 11.00.
Asociaţia „21 Decembrie 1989” a luat aceste hotărâri cu scopul de a apăra principiile legal consacrate şi statul de drept.

Consiliul Director al Asociaţiei “21 Decembrie 1989″
http://www.asociatia21decembrie.ro/2011/11/comunicat-20/Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 10, 2011, 05:13:18
Cititi si asta, pentru ca sa nu sufoc topicul prin repetari

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.4080


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 10, 2011, 05:29:40
In ceasul al doisprezecelea raiau un avertisment a carui desconsiderare va va costa pe viata:

Feriti-va de curve!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 10, 2011, 05:38:29
S-a trecut la atacarea familiei administratorului, se doreste inchiderea portalului, astfel incat singurele canale prin care va parvina informatia sa fie cele controlate de PDL si curvele acestuia. Restauratia este mai mult decat vizibila si se incearca dezbinarea voastra. Treziti-va la realitate si nu va lasati indusi in eroare, nu scuipati mana care vi se intinde. Criminalii portocalii asta isi doresc si in aceasta directie va indeamna


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: IULIAN DOFTOREANU din Noiembrie 10, 2011, 08:53:49
PĂCAT CĂ AU ĂNCEPUT DIN NOU SĂ TROPĂIE

VIRUŞII INFORMATICI PE FORUM

REPOSTEZ COMUNICATUL

ADEVĂRATULUI BNR:

BNR – 1989 A RĂMAS LIBER

Președinte de Onoare: Domnul  Ion ILIESCU,
Președinte: Dorin Lazăr MAIOR

Tribunalul București a respins cererea IMPOSTORILOR
 
de a modifica actele constitutive ale
 
BLOCULUI NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR –
-   1989 ROMANIA.Textul de pe Portalul Instantelor este urmatorul:

Solutie: Respinge cererea reconvenţională depusă de BNR 1989, prin preşedinte executiv Maior Dorin Lazăr şi cererile de intervenţie, ca inadmisibile. Respinge cererea formulată de petenta BNR 1989, prin preşedinte executiv Bănuţoiu Nicolae. Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.11.2011


Stie cineva sa ne dea detalii?


http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDM4MDYx


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 09:29:58
CC va juca cum vrea Basecu!http://www.impactnews.ro/News/EXCLUSIV:-B%C4%83sescu-vrea-s%C4%83-taie-definitiv-salariile-cu-m%C3%A2na-Cur%C5%A3ii-Constitu%C5%A3ionale-59171
EXCLUSIV: Băsescu vrea să taie definitiv salariile cu mâna Curţii Constituţionale
Traian Băsescu pregăteşte o nouă lovitură. El a fost astăzi la Curtea Constituţională în încercarea de a găsi o portiţă legislativă prin care Curtea să se pronunţe şi asupra hotărârilor definitive date de instanţe. În principal, este vorba de deciziile referitoare la construcţia şi execuţia bugetară. Cu alte cuvinte, Curtea Constituţională ar urma să primească dreptul de a avea ultimul cuvânt în cazurile în care bugetarii îşi revendică drepturile în instanţă.

Aceast lucru ar însemna că toate deciziile de acordare a salariilor pentru bugetari, fie ei profesori sau persoane numite în alte funcţii, vor putea fi reanalizate de Curtea Constituţională. În prezent, Curtea nu se poate atinge de hotărârile definitive. Băsescu s-a dus şi cu o statistică ce arată că sunt circa 30.000 de hotărâri date de judecători pentru acordarea diferenţelor salariale.

Săptămâna trecută, Băsescu a ridicat  aceeaşi problemă în faţa judecătorilor de la CSM, acuzând justiţia că dă prea multe hotărâri prin care statul este obligat să dea la loc drepturi salariale tăiate. Suma totală este de 9 miliarde de lei.

În esenţă, Curtea Constituţională ar urma să aibă noi atribuţii în privinţa hotărârilor definitive. Băsescu avea această ideea ca cetăţenii să nu mai poată ataca în justiţie chestiunile care ţin de execuţia bugetară de mai demult şi ea a figurat printre propunerile de revizuire a Legii fundamentale.

Problema este că, momentan, nimeni nu are o soluţie despre cum ar putea Curtea să se pronunţe în legătură cu hotărârile definitive. Unii spun că i se pot da noi atribuţii prin lege, alţii că trebuie modificată Constituţia. La Curte a existat însă o opinie generală că acest lucru trebuie să se poată face pentru că şi în alte ţări se procedează la fel.

Redăm şi textul din propunerea prezidenţială de modificare a Constituţiei:
„Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, a actelor de comandament cu caracter militar, precum şi a celor care privesc politicile fiscale şi bugetare”


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 09:33:21
Bugetul facut la Cotroceni!

http://pesurse.ro/#/2011/11/10/udmr-amenin-c-nevotarea-bugetului-pe-2011-uniunea-/
Miniștrii UDMR sunt revoltați de modul în care PDL și premierul Emil Boc încearcă să le bage pe gât proiectul de buget pe 2012, susțin surse din Uniune. Potrivit lor, UDMR a anunțat că nu va vota bugetul și este pregătit să arunce în aer coaliția dacă democrat-liberalii nu vor veni la masa negocierilor.


Conform surselor udemeriste, premierul Emil Boc, dar și președintele Traian Băsescu ar vrea să facă de unii singuri bugetul pe 2012, fără ca măcar să consulte partenerii din UDMR.

Practic, miniștrii Uniunii s-au trezit cu proiectul de buget pe masă, cu cifrele deja fixate la Cotroceni.

Pe lângă faptul că n-au fost consultați, miniștrii UDMR acuză și subfinanțarea în 2012 a domeniilor pe care le păstoresc, de la Sănătate până la Cultură.

De asemenea, udemeriștii așteaptă și garanții clare că indexarea pensiilor se va realiza în 2012, dar pedeliștii nu acceptă, deocamdată, să-și ia un angajament ferm în acest sens, angajament trecut și în proiectul de buget pe anul viitor.
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 10, 2011, 10:10:17
DOMNULE SECASIU,ADRESA POSTATA DE DOMNUL TONI POPESCU,PRESEDINTELE ASOCIATIEI DE REV. RAMNICU-VALCEA,POSTATA PE PORTALUL REV.,LA CARE SSPR ERA OBLIGAT SA SE AOTO-SESIZEZE,IAR COLEGUL D-VOASTRA D-L SUCUTURDEAN,A PROMIS PE PORTAL CA II V-A ARATA D-LUI SS COSTIN G. ACEST DOCUMENT ,DUPA SEDINTA CARE A AVUT LOC LA SIBIU.NU ATI MAI REVENIT CU NICI-UN  RASPUNS REFERITOR LA DISCUTIILE CE TREBUIAU SA AIBA LOC PE ACEASTA TEMA.CU DEOSEBIT RESPECT LEO.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: TATA din Noiembrie 10, 2011, 11:08:17
DOMNULE DOFTOREANU IN LEGATURA CU BNR INSTANTA RESPINGAND TOATE CERERILE RAMANE IN PICIOARE VECHEA CONDUCERE A BNR.SA VEDEM CE SE INTAMPLA LA AL 3 LEA CONGRES ATUNCI VA FI FINALA!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bgolis din Noiembrie 10, 2011, 12:41:51
bgolis
Membru nou

 Conectat
Mesaje: 1

 
CitatRăspuns: MOBILIZARE GENERALA !
« Răspunde #325 : Noiembrie 10, 2011, 12:34:36 »

--------------------------------------------------------------------------------

cred ca in ordonanta din 2010 nu se prevedea nimic in legatura cu noi,asa a trecut si de senat care a trimis-o in camera deputatilor.
acolo pe sub mana au fost introduse amendamente de jigodia ialomiteanu.
legal daca se aduc capitole noi trebuie retrimis la senat.
dar s-au incalcat mai multe articole din constitutie
art 53-restrangerea drepturilor[de ce nu au suspendat indemnizatiile parlamentarilor si a presedintelui]?
art.47-nivelul de trai.
-discriminare
conform codului penal ialomiteanu,guvernul, au faptuit ABUZ IN SERVICIU PRIN INGRADIREA UNOR DREPTURI+DISCRIMINARE fata de ei care nu si-au suspendat niciun drept


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 12:52:03
SSPR îi reprezinta pe revolutionari, acesta lege nu a aparut peste noapte, este la camera deputatiilor din  410/20.06.2011,cum urmareste SSPR proiectele de lege care afecteaza revolutionarii?
În 5 luni SSPR a dormit, daca asa ne reprezinta mai bine ar fii desfiintat!

 Camera Deputatilor:   410/20.06.2011,
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12139
http://www.cdep.ro/proiecte/2011/400/10/0/pr410_11.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 10, 2011, 20:14:40
Iata inregistrare de la OTV;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm95z1_parlamentul-romaniei-anuleaza-drepturile-revolutionarilor-romani-din-dec-1989_news


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 20:25:15
Iata inregistrare de la OTV;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm95z1_parlamentul-romaniei-anuleaza-drepturile-revolutionarilor-romani-din-dec-1989_news
Basescu sigur va semna, daca se asteapta pina atunci cauza este pierduta!
Special a fost la CC ieri , ca aceasta lege sa nu fie declarata constitutionala!
Cu dl Basescu va rog sigur nu se va rezolva!
In 89 nu am zis dl Ceausescu va rog!
De ce tot o lungiti, ca sa fie aprobat bugetul?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 10, 2011, 20:31:22
Iata o parte din declaratiile domnului Nicu Banicioiu la OTV in legatura cu Anularea tuturor Drepturilor Revolutionarilor Romani din Dec.1989;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm95z1_parlamentul-romaniei-anuleaza-drepturile-revolutionarilor-romani-din-dec-1989_news
Vizionare placuta;


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 21:04:14
http://www.brasovultau.ro/Revolutionarii-cer-demisia-lui-Ialomitianu-si-a-lui-Postolachi-50341.html
Membrii Consiliului Național al Blocului Naţional al Revoluţionarilor 1989 – România au solicitat joi demisia mai multor reprezentanţi ai puterii, pe motiv că au fost de acord cu tăierea indemnizațiilor luptătorilor începând de anul viitor, sau că au trădat idealurile revoluţiei.
 Revoluţionarii au cerut demisia lui Gheorghe Ialomițianu (foto) din funcția de Ministru al Finanțelor Publice,  pentru că a inițiat amendamentul privind tăierea indemnizațiilor luptătorilor începând cu anul 2012. Aceştia au mai cerut şi demisia deputatului PDL Postolachi Florin, care este şi președinte al Asociației 15 Noiembrie 1987, care a trădat idealurile Revoluției Române din Decembrie 1989 și inclusiv cele ale Mișcării Anticomuniste din 15 Noiembrie 1989 de la Brașov, idealuri pentru care, prin luptă, au dărâmat o dictatură, iar prin continuarea acesteia vor dărâma și dictatura Băsescu.
Totodată, membrii asociaţiei  vor depune o plângere penală împotriva domnilor  George Costin, Teodor Mărieș și a celor care au gestionat fabrica de certificate.
Revoluţionarii apreciază faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator nu au trădat Idealurile Revoluției Române din Decembrie 1989, i-au susținut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare încheiat între PSD și Blocul Național al Revoluționarilor 1989.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 10, 2011, 21:04:23
Acum la OTV , dl Banutoiu face referire la un oras martir si sefii unor asociatii. Mesajul primit imi spune ca ar fi vorba despre Braila si un presedinte in functie care ar fi si prins in structurile de conducere a SSPRului. Cum eu nu fac parte dintr-o astfel de asociatie cu asa conducator si nu stiu decat pe unul din Galati care ar fi fost reprezentant pe la Prefectura, ma intreb daca nu cumva face trimitere la dl Avramescu, de vreme ce ceilati, Damaroiu si Coman nu mai conduc pe nimeni(din cate stiu eu) Daca este asa atunci cine a gresit sa dea explicatii si sa raspunda.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 10, 2011, 21:16:48
Bine ca ne dai vesti K2. Tocmai ma intrebam, ma framantam ca poate i-au arestat pe cei de la Bv. Am obs ca nu vb nimeni nimic si imi sopteam in barba ca poate i-au saltat in cinstea zilei de 15 noiembrie 1987, pt ca presul Aso 15 Noiembrie e deputat pedelizd si a votat taierea indemnizatiilor revilor. Deci, in cinstea tradatorilor, de trei ori hip hip ura!
Only For Him: R.A.C.L.A. - Hip hip ura! (remix), http://www.youtube.com/watch?v=d9bxGPWrC1o


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: popescu din Noiembrie 10, 2011, 21:35:12
Certati-va si acum in al 12 lea ceas tot nu pricepeti ca se taie maioneza si nu mai aduc papa la copiii sunteti terminati total recol vorbiti aberatiii si bateti campii daca nu ma ce sa mai dau de mancare la copii am sa iii alerg pe aia care au votat legea si le fac fermuar pe burat si pe rma mai luam si ceva tradatori sa ii agatama in carlig in Piata iniversitatii sa se taema toti de noi


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 10, 2011, 21:48:16
Nu vb in general dle. La cine te referi cand ceri sa nu se certe?
De acord cu masurile impotriva tradatorilor. Felicitari pt initiativa!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 21:52:54
Certati-va si acum in al 12 lea ceas tot nu pricepeti ca se taie maioneza si nu mai aduc papa la copiii sunteti terminati total recol vorbiti aberatiii si bateti campii daca nu ma ce sa mai dau de mancare la copii am sa iii alerg pe aia care au votat legea si le fac fermuar pe burat si pe rma mai luam si ceva tradatori sa ii agatama in carlig in Piata iniversitatii sa se taema toti de noi

PUTEM SA ÏNCEPEM CU CEI DE LA SSPR, SI TERMINEM CU CEI DE LA PARLAMENT, CARE AU VOTAT LEGEA!
LISTA O AVEM!
Eu de trei zile ma intreb cind revolutionari au decind se faca ceva concret?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 10, 2011, 21:59:38
Iata inregistrare de la OTV;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm95z1_parlamentul-romaniei-anuleaza-drepturile-revolutionarilor-romani-din-dec-1989_news
Basescu sigur va semna, daca se asteapta pina atunci cauza este pierduta!
Special a fost la CC ieri , ca aceasta lege sa nu fie declarata constitutionala!
Cu dl Basescu va rog sigur nu se va rezolva!
In 89 nu am zis dl Ceausescu va rog!
De ce tot o lungiti, ca sa fie aprobat bugetul?DOMNULE KNORSTADT

DOMNUL PRESEDINTE TRAIAN BASESCU NU VA LEGIFERA PRIN PROMULGARE ACEASTA  MIRSAVIE LEGISLATIVA.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 10, 2011, 22:03:35
SSPR îi reprezinta pe revolutionari, acesta lege nu a aparut peste noapte, este la camera deputatiilor din  410/20.06.2011,cum urmareste SSPR proiectele de lege care afecteaza revolutionarii?
În 5 luni SSPR a dormit, daca asa ne reprezinta mai bine ar fii desfiintat!

 Camera Deputatilor:   410/20.06.2011,
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12139
http://www.cdep.ro/proiecte/2011/400/10/0/pr410_11.pdfCARE SUNT RESPONSABILITATILE ECHIPEI DE JURISTI AI SSPR  SI BIROULUI DE MONITORIZARE?????

NU AM STIINTA CA IN DECURSUL ZILEI DE ASTAZI,SECRETARUL DE STAT SA FI FACUT  DESTITUIRI SAU SA INREGISTREZE VRE-O DEMISIE????

IN ACEASTA SITUATIE,CINEVA ISI ASUMA RASPUNDEREA INTEGRAL,  NU???

SE IMPUNE,FATA DE SESIZAREA DOMNIEI VOASTRE, O DECIZIE DE ONOARE,

DACA MAI EXISTA ONOARE SI DEMNITATE....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 10, 2011, 22:06:34
Iata inregistrare de la OTV;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm95z1_parlamentul-romaniei-anuleaza-drepturile-revolutionarilor-romani-din-dec-1989_news
Basescu sigur va semna, daca se asteapta pina atunci cauza este pierduta!
Special a fost la CC ieri , ca aceasta lege sa nu fie declarata constitutionala!
Cu dl Basescu va rog sigur nu se va rezolva!
In 89 nu am zis dl Ceausescu va rog!
De ce tot o lungiti, ca sa fie aprobat bugetul?DOMNULE KNORSTADT

DOMNUL PRESEDINTE TRAIAN BASESCU NU VA LEGIFERA PRIN PROMULGARE ACEASTA  MIRSAVIE LEGISLATIVA.


Dl. Perju daca o semneaza te " lepezi" de satana :D
Sunt sigur ca o va semna, a declarat azi la Merkel ca vrea deficit bugetar 0


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 10, 2011, 22:26:06
Perjule eu nu am nimic cu nici unul dintre colegii care posteaza pe portal,cel putin cu cei pe care nu-i cunosc.Sincer nu mai e nici o sansa.Astia ce si-au propus au dus la capat.Au vrut saracirea poporului si imbogatirea lor prin legi ,decrete,amendamente,HG.Nu-i mai tine sub mantaua ta. pardon invers.Te zbati degeaba .Singura sansa e LUPTA ca in 89.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Noiembrie 10, 2011, 22:52:49
    Mesaje: 338
    Vezi Profilul Mesaj personal (Deconectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #391 : Noiembrie 10, 2011, 21:04:23 »
Acum la OTV , dl Banutoiu face referire la un oras martir si sefii unor asociatii. Mesajul primit imi spune ca ar fi vorba despre Braila si un presedinte in functie care ar fi si prins in structurile de conducere a SSPRului. Cum eu nu fac parte dintr-o astfel de asociatie cu asa conducator si nu stiu decat pe unul din Galati care ar fi fost reprezentant pe la Prefectura, ma intreb daca nu cumva face trimitere la dl Avramescu, de vreme ce ceilati, Damaroiu si Coman nu mai conduc pe nimeni(din cate stiu eu) Daca este asa atunci cine a gresit sa dea explicatii si sa raspunda.
Raportează acest text unui moderator   Memorat


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: U.D.Mihail din Noiembrie 10, 2011, 22:58:09
    Membru nou
    *
    Conectat Conectat
    Mesaje: 10
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #19 : Octombrie 10, 2011, 17:11:42 »

Proiectul de lege, vizeaza, in principal , reglementarea a doua aspecte foarte importante :

-    pastrarea notiunii de revolutie si a identitatii cetatenilor care au iesit in strada si au capatat titlul de revolutionar;
-    economii insemnate la bugetul de stat;


“ Asa cum a apreciat si domnul prim ministru Boc, este necesar ca aceasta lege  sa fie modificata, lucru recunoscut si de asociatiile revolutionare din Braila. Dupa o intalnire de lucru pe aceasta tema pe care am avut-o cu reprezentantii acestor asociatii de revolutionari, am convenit cu dumnealor asupra formularii articolelor din  proiectului de lege pe care doresc sa-l initiez. Expunerea de motive este una simpla dar de bun simt: Introducerea categoriei luptatorilor remarcati prin fapte deosebite. Asa vor fi inlaturati impostorii, cetatenii care , prin diverse metode au obtinut titlul de revolutionar, ceea ce v-a conduce si la o reducere a numarului de revolutionari de la 20.000 la aproximativ 6-7000”, declara deputatul PDL Viorel Balcan.

Nemultumirea celor vizati de acest proiect de lege nu-l ingrijoreaza pe deputatul PDL pentru ca acesta nu-si propune sa depuna un proiect “electoral”, populist, care sa-i aduca un val de simpatie nationala, ci un proiect care sa puna ordine  intr-o situatie  care  tergiverseaza  de 20 de ani:
“ Cred ca este timpul sa spunem lucrurilor pe nume, sa  ne cinstim adevaratii eroi asa cum merita! Drepturile revolutionarilor sau mai bine zis reglementarea corecta a modului pentru care se acorda aceste drepturi trebuie sa fie una singura: EXCLUSIV PENTRU ORASELE MARTIR. Respect titlul de BRAILA- ORAS MARTIR, unde au fost 43 de morti si 106 raniti. Acei oameni au iesit in strada pentru libertate si progres social, economic, politic, pentru o democratie care sa ne aduca o schimbare in bine! ”, spune Viorel Balcan

Proiectul de lege a fost depus in forma initiata de deputatul PDL la comisia juridica a Camerii Deputatilor si Senat, dar si cabinetului primului ministru, Emil Boc.

De atunci a plecat ideea
A confirmat-o Banutoiu in aceasta seara
Am avut dreptate si nu ati avut incredere in mine
Maine Avramescu este chemat la Colegiul Revilor............sint curios..?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 00:00:52
                       COMUNICAT
 
În cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Blocului Naţional al Revoluţionarilor
1989 - România, care s-a desfăşurat la Braşov În data de 10.11.2011 s-au hotărât
următoarele:
1. Solicitarea demisiei dl. lalomiţeanu Gheorghe din funcţia de Ministru al
Finanţelor. Publice fiind iniţiatorul amendamentului privind tăierea
indemnizaţiilor luptătorilor Începând cu anul 2012.

2. Solicitarea demisiei dl. George Costin, care a trădat În permanenţă
mişcarea revoluţionară, din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care trebuia să apere şi să
urmărească aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004.

3. Depunerea unei plângeri penale Împotriva domnilor George Costin, Teodor
Măries şi a celor care au gestionat fabrica de certificate.

4. Marţi, 15 noiembrie 2011, la ora 10,00 la sediul din Braşov, str. Gheorghe
bariţiu nr.1, se vor desfăşura lucrările Consiliului Naţional Extraordinar al
B.N.R.1989-România.
Hotărârile de mai sus au fost votate În unanimitate În Consiliului Naţional al
B.N.R.1989-România
Mulţumim organizaţiilor prezente,' prin reprezentanţii legali,' care au
apreciat faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Conservator nu au trădat Idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, i-au
susţinut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare
Încheiat Între Partidul Social Democrat şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor
1989-România.

Braşov, 10.11.2011


Președinte
Dorin Lazăr MAIOR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 00:34:45
Iata rezultatul votului din Camera Deputatilor;http://http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=8433

entralizator:   Total   PD-L   PSD   PNL   UDMR   Minoritati   Progresist   Neafiliaţi
- prezenţi:   255   102   59   45   16   15   14   4
- voturi pentru (DA):   146   100   4   -   16   12   12   2
- voturi împotrivă (NU):   104   -   54   45   -   2   1   2
- abţineri:   4   2   -   -   -   1   1   -
- nu au votat:   1   -   1   -   -   -   -   -
lista de vot în format xml


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 00:36:10
Nr. Crt.   Nume şi prenume    Grup   Vot
1.   Adomniţei Cristian Mihai   PNL    NU
2.   Albu Gheorghe   PD-L    DA
3.   Alecu Valeriu   PD-L    DA
4.   Almăjanu Marin   PNL    NU
5.   Amet Aledin   Minoritati    DA
6.   Ana Gheorghe   PSD    NU
7.   Anastase Roberta Alma   PD-L    DA
8.   Andronache Gabriel   PD-L    DA
9.   Anghel Florin Serghei   PD-L    DA
10.   Antal István   UDMR    DA
11.   Antochi Gheorghe   PSD    NU
12.   Apostolache Mihai Cristian   PD-L    DA
13.   Ardeleanu Sanda-Maria   PD-L    DA
14.   Arion Viorel   PD-L    DA
15.   Atanasiu Teodor   PNL    NU
16.   Avram Marian   PD-L    DA
17.   Axenie Carmen   PD-L    DA
18.   Balan Ioan   PD-L    DA
19.   Balcan Viorel   PD-L    DA
20.   Banu Mihai   PD-L    DA
21.   Barbu Sulfina   PD-L    DA
22.   Barna Maria Eugenia   Progresist    DA
23.   Bădălan Eugen   PD-L    DA
24.   Bărbulescu Daniel-Ionuţ   PD-L    DA
25.   Bejinariu Eugen   PSD    NU
26.   Berci Vasile   PNL    NU
27.   Béres Ştefan Vasile   UDMR    DA
28.   Blaga Iosif Veniamin   PD-L    Abţinere
29.   Bleotu Vasile   PSD    NU
30.   Boabeş Dumitru   PSD    NU
31.   Bode Lucian Nicolae   PD-L    DA
32.   Boghicevici Claudia   PD-L    DA
33.   Boiangiu Victor   PD-L    DA
34.   Bordeianu Dan   PNL    NU
35.   Bostan Emil   Progresist    DA
36.   Bot Octavian   PNL    NU
37.   Botiş Ioan-Nelu   PD-L    DA
38.   Brătianu Matei Radu   PSD    NU
39.   Brînză William Gabriel   PD-L    DA
40.   Buciuta Ştefan   Minoritati    DA
41.   Bud Nicolae   PD-L    DA
42.   Buda Daniel   PD-L    DA
43.   Buda Viorel-Vasile   PNL    NU
44.   Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu   PD-L    DA
45.   Buican Cristian   PNL    NU
46.   Burcău Doina   PSD    NU
47.   Burlacu Cristian-Ion   PD-L    DA
48.   Burnei Ion   PSD    NU
49.   Buta Sorin Gheorghe   PD-L    DA
50.   Calimente Mihăiţă   PNL    NU
51.   Canacheu Costică   PD-L    DA
52.   Cantaragiu Bogdan   PD-L    DA
53.   Călian Petru   PD-L    DA
54.   Călin Ion   PSD    NU
55.   Cărare Viorel   PD-L    DA
56.   Câmpeanu Mariana   PNL    NU
57.   Chircu Doiniţa-Mariana   PD-L    DA
58.   Chirilă Constantin   PD-L    DA
59.   Chiţoiu Daniel   PNL    NU
60.   Chiuariu Tudor-Alexandru   PNL    NU
61.   Cindrea Ioan   PSD    NU
62.   Ciobanu Gheorghe   PD-L    DA
63.   Ciocan Gheorghe   PSD    NU
64.   Cionca-Arghir Iustin-Marinel   PD-L    DA
65.   Ciuhodaru Tudor   Progresist    NU
66.   Coclici Radu Eugeniu   PSD    NU
67.   Covaci Dorel   PSD    NU
68.   Cristian Horia   PNL    NU
69.   Croitoru Cătălin   PD-L    DA
70.   Damian Ioan   PSD    NU
71.   Dascălu Constantin   PD-L    DA
72.   Derzsi Ákos   UDMR    DA
73.   Dobre Ciprian Minodor   PNL    NU
74.   Dobre Cristina Elena   PD-L    DA
75.   Dragomir Gheorghe   PNL    NU
76.   Drăghici Mircea-Gheorghe   PSD    NU
77.   Drăghici Sonia-Maria   PSD    DA
78.   Dugulescu Marius Cristinel   PD-L    DA
79.   Dumitrache Ileana Cristina   PSD    NU
80.   Dumitrescu Cristian-Sorin   PSD    -
81.   Dumitrică George Ionuţ   PNL    NU
82.   Dumitru Georgică   PD-L    DA
83.   Dumitru Ion   PSD    NU
84.   Duşa Mircea   PSD    NU
85.   Edler András György   UDMR    DA
86.   Erdei Dolóczki István   UDMR    DA
87.   Farago Petru   UDMR    DA
88.   Farkas Anna-Lili   UDMR    DA
89.   Fenechiu Relu   PNL    NU
90.   Firczak Gheorghe   Minoritati    NU
91.   Florea Damian   PNL    NU
92.   Florescu Adrian   PD-L    DA
93.   Fuia Stelian   PD-L    DA
94.   Gabor Gheorghe   PNL    NU
95.   Ganţ Ovidiu Victor   Minoritati    DA
96.   Gavrilescu Graţiela Leocadia   PNL    NU
97.   Georgescu Filip   PSD    NU
98.   Gerea Andrei Dominic   PNL    NU
99.   Gheorghe Tinel   PD-L    DA
100.   Gherasim Vasile   PD-L    DA
101.   Ghiţă Cornel   PD-L    DA
102.   Ghiţă-Eftemie Stelian   PD-L    DA
103.   Ghiveciu Marian   PSD    NU
104.   Giurgiu Mircia   -    NU
105.   Gliga Vasile Ghiorghe   PSD    NU
106.   Göndör Marius-Sorin   PD-L    DA
107.   Gorghiu Alina-Ştefania   PNL    NU
108.   Gospodaru Gabriel-Dan   PD-L    DA
109.   Grosaru Mircea   Minoritati    DA
110.   Gurzău Adrian   PD-L    DA
111.   Hogea Gheorghe   PD-L    DA
112.   Holban Titi   PNL    NU
113.   Holdiş Ioan   PD-L    DA
114.   Iacob Ridzi Monica Maria   PD-L    DA
115.   Ialomiţianu Gheorghe   PD-L    DA
116.   Iancu Iulian   PSD    DA
117.   Ibram Iusein   Minoritati    DA
118.   Ignat Miron   Minoritati    DA
119.   Ionescu George   PD-L    DA
120.   Iordache Florin   PSD    NU
121.   Iordache Luminiţa   Progresist    DA
122.   Iorguş Zanfir   PD-L    DA
123.   Irimescu Mircea   PNL    NU
124.   Itu Cornel   PSD    NU
125.   Jolţa Nicolae   PNL    NU
126.   Kelemen Atilla-Béla-László   UDMR    DA
127.   Kötő Iosif   UDMR    DA
128.   Liga Dănuţ   PD-L    DA
129.   Longher Ghervazen   Minoritati    DA
130.   Lubanovici Mircea   PD-L    DA
131.   Luca Ciprian-Florin   PSD    NU
132.   Lup Silvestru Mircea   PSD    NU
133.   Lupu Mihai   PNL    NU
134.   Macaleţi Costică   PSD    NU
135.   Manolescu Oana   Minoritati    DA
136.   Marin Mircea   PD-L    DA
137.   Márton Árpád-Francisc   UDMR    DA
138.   Máté András-Levente   UDMR    DA
139.   Mazilu Constantin   Progresist    DA
140.   Merka Adrian-Miroslav   Minoritati    Abţinere
141.   Militaru Constantin Severus   PD-L    DA
142.   Mircovici Niculae   Minoritati    NU
143.   Mocioalcă Ion   PSD    NU
144.   Moldovan Carmen Ileana   PSD    NU
145.   Morega Dan Ilie   Progresist    DA
146.   Movilă Petru   PD-L    DA
147.   Munteanu Ioan   -    NU
148.   Mustea-Şerban Răzvan   PD-L    DA
149.   Nassar Rodica   PSD    NU
150.   Năstase Adrian   PSD    NU
151.   Neacşu Marian   PSD    NU
152.   Negoiţă Robert Sorin   PSD    NU
153.   Negruţ Clement   PD-L    DA
154.   Nicolăescu Gheorghe-Eugen   PNL    NU
155.   Nicolicea Eugen   Progresist    DA
156.   Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae   PSD    NU
157.   Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana   PSD    NU
158.   Nistor Laurenţiu   PSD    NU
159.   Niţu Adrian Henorel   PD-L    DA
160.   Nosa Iuliu   PSD    NU
161.   Oajdea Daniel Vasile   PD-L    Abţinere
162.   Olar Corneliu   PD-L    DA
163.   Olosz Gergely   UDMR    DA
164.   Oltean Ioan   PD-L    DA
165.   Oprişcan Mihai Doru   PD-L    DA
166.   Orban Ludovic   PNL    NU
167.   Pál Árpád   UDMR    DA
168.   Palaşcă Viorel   PNL    NU
169.   Palăr Ionel   PNL    NU
170.   Paleologu Theodor   PD-L    DA
171.   Pambuccian Varujan   Minoritati    DA
172.   Panţîru Tudor   PSD    NU
173.   Pardău Dumitru   PD-L    DA
174.   Păduraru Nicuşor   PD-L    DA
175.   Pâslaru Florin-Costin   PSD    NU
176.   Petö Csilla-Mária   UDMR    DA
177.   Petrescu Cristian   PD-L    DA
178.   Petrescu Petre   PSD    NU
179.   Pieptea Cornel   PNL    NU
180.   Pirpiliu Ştefan Daniel   PD-L    DA
181.   Pocora Cristina-Ancuţa   PNL    NU
182.   Popa Octavian-Marius   PNL    NU
183.   Popeangă Vasile   PSD    NU
184.   Popescu Adrian   PD-L    DA
185.   Popescu Cosmin Mihai   PD-L    DA
186.   Popescu Dan-Mircea   PSD    NU
187.   Popov Duşan   Minoritati    DA
188.   Popoviciu Alin Augustin Florin   PD-L    DA
189.   Postolachi Florin   PD-L    DA
190.   Potor Călin   PNL    NU
191.   Preda Cezar-Florin   PD-L    DA
192.   Prigoană Vasile-Silviu   PD-L    DA
193.   Radan Mihai   Minoritati    DA
194.   Rădulescu Adrian   PD-L    DA
195.   Răţoi Neculai   PSD    NU
196.   Rebenciuc Neculai   PD-L    DA
197.   Resmeriţă Cornel-Cristian   PSD    DA
198.   Riviş-Tipei Lucian   PD-L    DA
199.   Rizea Cristian   PSD    NU
200.   Rogin Marius   PD-L    DA
201.   Roman Gheorghe   PD-L    DA
202.   Roman Ioan Sorin   PSD    NU
203.   Roşca Lucreţia   PSD    NU
204.   Rusu Valentin   PD-L    DA
205.   Sava Andrei-Valentin   PD-L    DA
206.   Săftoiu Ana Adriana   PNL    NU
207.   Săniuţă Marian-Florian   -    DA
208.   Sârbu Marian   Progresist    DA
209.   Scutaru Adrian George   PNL    NU
210.   Seremi Ştefan   PD-L    DA
211.   Seres Dénes   UDMR    DA
212.   Socaciu Victor   PSD    NU
213.   Soporan Vasile Filip   Progresist    DA
214.   Spînu Teodor-Marius   PD-L    DA
215.   Stan Nicolae   PSD    NU
216.   Stavrositu Maria   PD-L    DA
217.   Steriu Valeriu-Andrei   Progresist    DA
218.   Stoica Mihaela   PD-L    DA
219.   Stragea Sorin Constantin   PSD    NU
220.   Stroe Ionuţ-Marian   PNL    NU
221.   Stroe Mihai   PD-L    DA
222.   Stroe Radu   PNL    NU
223.   Surpăţeanu Mihai   PD-L    DA
224.   Surupăceanu Mugurel   PSD    NU
225.   Şandru Mihaela Ioana   PD-L    DA
226.   Ştefan Viorel   PSD    NU
227.   Ştirbeţ Cornel   PD-L    DA
228.   Ştirbu Gigel-Sorinel   PNL    NU
229.   Taloş Gheorghe-Mirel   PNL    NU
230.   Tărâţă Culiţă   Progresist    Abţinere
231.   Tiţa-Nicolescu Gabriel   Progresist    DA
232.   Tîlvăr Angel   PSD    NU
233.   Trăşculescu Alin Silviu   PD-L    DA
234.   Turcan Raluca   PD-L    DA
235.   Tuşa Adriana Diana   PNL    NU
236.   Ţaga Claudiu   Progresist    DA
237.   Ţîmpău Radu Bogdan   PNL    NU
238.   Ţurea Răzvan   Progresist    DA
239.   Uioreanu Horea-Dorin   PNL    NU
240.   Uricec Eugen Constantin   PD-L    DA
241.   Varga Attila   UDMR    DA
242.   Varga Lucia-Ana   PNL    NU
243.   Vasile Aurelia   PSD    DA
244.   Vasilică Radu Costin   PSD    NU
245.   Vişan Gelu   PD-L    DA
246.   Vîlcu Samoil   PD-L    DA
247.   Vladu Iulian   PD-L    DA
248.   Vlase Petru Gabriel   PSD    NU
249.   Voicu Mihai Alexandru   PNL    NU
250.   Voinescu-Cotoi Sever   PD-L    DA
251.   Zamfirescu Sorin Ştefan   PD-L    DA
252.   Zătreanu Dan-Radu   PD-L    DA
253.   Zgonea Valeriu Ştefan   PSD    NU
254.   Zisopol Dragoş Gabriel   Minoritati    DA
255.   Zoicaş Gheorghe   -    DA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 00:44:06
Centralizator:   Total   PD-L   PSD   PNL   UDMR   Min.   Prog.   Neafiliaţi
Prezenţi:   255   102   59   45   16   15   14   4
Pentru(DA):   146   100   4   -   16   12   12   2
Impotrivă(NU):   104   -   54   45   -   2   1   2
Abţineri:   4   2   -   -   -   1   1   -
Nu au votat:   1   -   1   -   -   -   -   -
   
Rezulta ca PDL-isti si UDMR+Minoritati+Prog?+Neafiliati au votat pentru Anularea drepturilor Revolutionarilor din Romania la data de 8.11.2011.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 00:46:20
Centralizator:   Total   PD-L   PSD   PNL   UDMR   Min   Prog   Neaf prezenţi:   255   102   59   45   16   15   14   4
voturi pentru (DA):   146   100   4   -   16   12   12   2
voturi împotrivă (NU):   104   -   54   45   -   2   1   2
- abţineri:   4   2   -   -   -   1   1   -
- nu au votat:   1   -   1   -   -   -   -   -


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 00:54:50
PDL=DA=100,NU=0(Voturi)
PSD=DA=4,NU=54(Voturi)
PNL=DA=0,Nu=45(Voturi)
UDMR=DA=16,Nu=0(Voturi)
Minoritati=DA=12,NU=2,Abtineri=1(Voturi)
Progresist=DA=12,NU=1,Abtineri=1(Voturi)
Neafiliati=DA=2,NU=2,(Voturi)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Noiembrie 11, 2011, 01:01:57
Perjule eu nu am nimic cu nici unul dintre colegii care posteaza pe portal,cel putin cu cei pe care nu-i cunosc.Sincer nu mai e nici o sansa.Astia ce si-au propus au dus la capat.Au vrut saracirea poporului si imbogatirea lor prin legi ,decrete,amendamente,HG.Nu-i mai tine sub mantaua ta. pardon invers.Te zbati degeaba .Singura sansa e LUPTA ca in 89.


DE CE STATI ACASA?

DE CE NU VENITI CU TOTII , MIINE LA SSPR ?

CE ARE DE SPUS DOMNUL SECRETAR DE STAT ?????


TOT CE A MAI AVUT DE SPUS A SPUS:  DOMNILOR PRESEDINTI...STATI PE LOC.....FACETI LISTE....


STITI CUM SE NUMESTE DIAGNOSTICUL?

Despre PARANOIA

Paranoicul. Cum il recunoastem

Am vazut odata un tricou care m-a intrigat foarte mult prin inscriptia sa:

The Next Generation

Trust no one

Acest indemn – Trust no one – Sa nu ai incredere in nimeni – caracterizeaza cel mai fidel o viziune paranoica asupra lumii.

Paranoicul este in primul rand neincrezator, banuitor, suspicios in mod exagerat. Este nevoie de un efort titanic pentru a-i castiga increderea si niciodata nu stii pentru cat timp, caci de multe ori e suficient un singur gest minor pentru a o pierde.

Pentru un paranoic, nimeni nu este de incredere pe termen lung. Pune permanent la indoiala loialitatea celor din jur, bunele lor intentii. Cauta motivatii ascunse pentru cel mai neinsemnat gest, interpreteaza mult si cel mai adesea eronat caci …interpretarile sale merg intr-o singura directie: oamenii ii sunt ostili, nu-l plac, ii vor raul. Aceasta este convingerea lui puternic inradacinata, rigida, de nezdruncinat, care-i orienteaza gandirea si ii determina comportamentul.

Prin urmare, el este defensiv, vigilent, atent la reactiile celorlalti, permanent in garda. Are grija sa ofere putine informatii despre el, despre viata lui, este secretos. Aceasta este maniera lui de a se proteja. In viziunea lui, nu poti stii niciodata cu cine ai de-a face, sub masca unei oi se poate ascunde lupul, “orice declari poate fi folosit impotriva ta”, prietenii de azi pot fi dusmanii de maine etc.

Intrucat se asteapta permanent la ostilitate, ridiculizare si tradare din partea celorlalti, paranoicul ajunge usor sa sufere de “mania persecutiei”.

In cazuri mai grave, se intampla sa “sesizeze” tot felul de comploturi sau conspiratii indreptate impotriva sa, menite sa-l discrediteze, sa-l indeparteze, sa-l umileasca, sa-l distruga.

Exagerand putin, am putea spune ca paranoicul isi traieste viata ca pe un film de spionaj, in care oricine poate fi suspectat de a fi un tradator sau un agent dublu.

In conditiile in care inteligenta sa este peste medie, paranoicul este un adversar de temut. Lupta il mobilizeaza, de altfel paranoia isi arata adevarata putere (si in acelasi timp adevarata fata) in conditiile unui conflict. Nu cedeaza usor, ci dimpotriva, este extrem de perseverent. Acuzatiile sale sunt extrem de bine argumentate logic (pana la un punct), de o coerenta extrema. Un paranoic inteligent aproape te poate convinge ca lumea este condusa de masoni sau de reptilieni (extrateresti) printr-o dizertatie bine argumentata si …chiar bine documentata.

Convingerile sale rigide nu il fac un partener de conversatie prea placut, mai ales ca in cele mai multe cazuri ii lipseste simtul umorului. Comportamentul sau reuseste in cele din urma sa-i agaseze pe cei din jur, caz in care reactia lui va fi : “Stiam eu ca am dreptate! Voi chiar ma urati!”

In relatia de cuplu, neincrederii si suspiciozitatii i se adauga gelozia. Partenera este oricand suspectata ca flirteaza cu altcineva, ca-l tradeaza, ca il inseala. Dar in conditiile in care el simte ca poate conta pe ea, ca ea ii este alaturi in conditii de adversitate, ca amandoi impartasesc acelasi sistem de valori, paranoicul este capabil de o loialitate si de o generozitate fara margini.

Lucrurile se petrec intocmai si daca ea este persoana paranoica.

Sa intelegem paranoicul

Experienta clinica a dovedit ca persoanele care prezinta tendinte paranoice au fost in mod sistematic umilite si dominate de figuri parentale sadic-autoritare in copilarie. Multi parinti, in dorinta lor “de a-si pregati copiii pentru a infrunta vicisitudinile vietii”, sunt extraordinar de generosi cu criticile si deosebit de zgarciti cu laudele. “Pe copil trebuie sa-l pupi doar in somn” este o zicala care s-a bucurat de o popularitate imensa in trecut. In aceste conditii, nu-i de mirare ca respectivii copii s-au simtit persecutati. Chiar au fost persecutati!

Criticismul constant, pedepsele frecvente, nedrepte si imprevizibile, acordate in functie de capriciile de moment ale adultilor, parinti imposibil de multumit, parinti manipulativi, autoritari, intruzivi si controlatori, iata cativa factori care favorizeaza sedimentarea trasaturilor paranoide la copii.

Alte persoane au invatat paranoia din familie. Lor li s-au inoculat de timpuriu idei precum : “nu trebuie sa ai incredere decat in membrii familiei tale”, “lumea de afara este o jungla”, “prietenii nu sunt adevarati prieteni; cauta doar sa profite de tine si te parasesc la greu”, “fii vigilent tot timpul si pazeste-ti spatele” etc.

Astfel, viitorul paranoic invata de timpuriu ca lumea este un loc primejdios, in care pericolele pandesc la tot pasul, plin de oameni ostili, rau intentionati, in raport cu care el se simte vulnerabil si de care trebuie sa se apere.

Construindu-se in raport cu o figura parentala autoritara, manipulativa, intruziva si controlatoare, paranoicul oscileaza intre sentimente intense de frica, rusine, neputinta, umilire, dispret fata de propria persoana, pe de o parte, si omnipotenta, megalomanie, sete de razbunare, pe de alta parte.

Ajunsi in pozitii de autoritate, paranoicii au tendinta de a deveni dictatori. Hitler, Stalin, Castro etc sunt doar cateva exemple de paranoici celebri.

Pe de alta parte, avand in vedere ca nu traim totusi intr-o lume ideala, paranoia “in cantitati moderate” are utilitatea ei dovedita, ferindu-ne de naivitatea dezadaptativa care ne-ar transforma in victime sigure ale escrocilor si manipulatorilor.

Trasaturi paranoice cum ar fi neincrederea, suspiciozitatea, combativitatea, sunt extrem de utile detectivilor, politistilor, vamesilor, agentilor secreti, trupelor de comando sau antiteroriste, agentilor fiscali (membrilor Garzii financiare) sau oamenilor de afaceri care investesc in tari cu grad de risc crescut.

Cum sa ne purtam cu paranoicii

Din fericire, paranoia severa care sa implice deliruri de gelozie, persecutie etc nu este intalnita la tot pasul.

Pe de alta parte, trebuie sa stim ca suntem cu totii putin paranoici, doar ca la o scara mult mai mica. Lucrul acesta devine evident in situatii de criza acuta si explica de ce panica este un fenomen atat de contagios.

Intrucat paranoicul te suspecteaza ca ai putea sa-i faci rau, este de dorit sa te exprimi intotdeauna la obiect, clar, limpede, lasand cat mai putin loc interpretarilor (care vor fi intotdeauna in defavoarea ta).

Cand discutati o problema de serviciu, fa referiri la regulamente, reguli etc, pentru a parea cat mai obiectiv.

De asemenea, este bine sa eviti barfele la adresa lui (ei), caci sigur va afla mai devreme sau mai tarziu.

In fine, nu-l evita. Daca o faci acesta este un motiv suficient pentru a incepe sa te suspecteze ca ai ceva cu el.  Cauta sa pastrezi o frecventa constanta a interactiunilor cu el, fii onest si sincer.

Observatie importanta. Desi in descrierea trasaturilor paranoice m-am referit la “el”, am facut acest lucru pentru usurinta exprimarii. Lucrurile sunt la fel de valabile si pentru “ea”. Paranoia este o tulburare de personalitate care nu tine cont de sex.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Noiembrie 11, 2011, 01:03:03
Despre PARANOIA

Paranoicul. Cum il recunoastem

Am vazut odata un tricou care m-a intrigat foarte mult prin inscriptia sa:

The Next Generation

Trust no one

Acest indemn – Trust no one – Sa nu ai incredere in nimeni – caracterizeaza cel mai fidel o viziune paranoica asupra lumii.

Paranoicul este in primul rand neincrezator, banuitor, suspicios in mod exagerat. Este nevoie de un efort titanic pentru a-i castiga increderea si niciodata nu stii pentru cat timp, caci de multe ori e suficient un singur gest minor pentru a o pierde.

Pentru un paranoic, nimeni nu este de incredere pe termen lung. Pune permanent la indoiala loialitatea celor din jur, bunele lor intentii. Cauta motivatii ascunse pentru cel mai neinsemnat gest, interpreteaza mult si cel mai adesea eronat caci …interpretarile sale merg intr-o singura directie: oamenii ii sunt ostili, nu-l plac, ii vor raul. Aceasta este convingerea lui puternic inradacinata, rigida, de nezdruncinat, care-i orienteaza gandirea si ii determina comportamentul.

Prin urmare, el este defensiv, vigilent, atent la reactiile celorlalti, permanent in garda. Are grija sa ofere putine informatii despre el, despre viata lui, este secretos. Aceasta este maniera lui de a se proteja. In viziunea lui, nu poti stii niciodata cu cine ai de-a face, sub masca unei oi se poate ascunde lupul, “orice declari poate fi folosit impotriva ta”, prietenii de azi pot fi dusmanii de maine etc.

Intrucat se asteapta permanent la ostilitate, ridiculizare si tradare din partea celorlalti, paranoicul ajunge usor sa sufere de “mania persecutiei”.

In cazuri mai grave, se intampla sa “sesizeze” tot felul de comploturi sau conspiratii indreptate impotriva sa, menite sa-l discrediteze, sa-l indeparteze, sa-l umileasca, sa-l distruga.

Exagerand putin, am putea spune ca paranoicul isi traieste viata ca pe un film de spionaj, in care oricine poate fi suspectat de a fi un tradator sau un agent dublu.

In conditiile in care inteligenta sa este peste medie, paranoicul este un adversar de temut. Lupta il mobilizeaza, de altfel paranoia isi arata adevarata putere (si in acelasi timp adevarata fata) in conditiile unui conflict. Nu cedeaza usor, ci dimpotriva, este extrem de perseverent. Acuzatiile sale sunt extrem de bine argumentate logic (pana la un punct), de o coerenta extrema. Un paranoic inteligent aproape te poate convinge ca lumea este condusa de masoni sau de reptilieni (extrateresti) printr-o dizertatie bine argumentata si …chiar bine documentata.

Convingerile sale rigide nu il fac un partener de conversatie prea placut, mai ales ca in cele mai multe cazuri ii lipseste simtul umorului. Comportamentul sau reuseste in cele din urma sa-i agaseze pe cei din jur, caz in care reactia lui va fi : “Stiam eu ca am dreptate! Voi chiar ma urati!”

In relatia de cuplu, neincrederii si suspiciozitatii i se adauga gelozia. Partenera este oricand suspectata ca flirteaza cu altcineva, ca-l tradeaza, ca il inseala. Dar in conditiile in care el simte ca poate conta pe ea, ca ea ii este alaturi in conditii de adversitate, ca amandoi impartasesc acelasi sistem de valori, paranoicul este capabil de o loialitate si de o generozitate fara margini.

Lucrurile se petrec intocmai si daca ea este persoana paranoica.

Sa intelegem paranoicul

Experienta clinica a dovedit ca persoanele care prezinta tendinte paranoice au fost in mod sistematic umilite si dominate de figuri parentale sadic-autoritare in copilarie. Multi parinti, in dorinta lor “de a-si pregati copiii pentru a infrunta vicisitudinile vietii”, sunt extraordinar de generosi cu criticile si deosebit de zgarciti cu laudele. “Pe copil trebuie sa-l pupi doar in somn” este o zicala care s-a bucurat de o popularitate imensa in trecut. In aceste conditii, nu-i de mirare ca respectivii copii s-au simtit persecutati. Chiar au fost persecutati!

Criticismul constant, pedepsele frecvente, nedrepte si imprevizibile, acordate in functie de capriciile de moment ale adultilor, parinti imposibil de multumit, parinti manipulativi, autoritari, intruzivi si controlatori, iata cativa factori care favorizeaza sedimentarea trasaturilor paranoide la copii.

Alte persoane au invatat paranoia din familie. Lor li s-au inoculat de timpuriu idei precum : “nu trebuie sa ai incredere decat in membrii familiei tale”, “lumea de afara este o jungla”, “prietenii nu sunt adevarati prieteni; cauta doar sa profite de tine si te parasesc la greu”, “fii vigilent tot timpul si pazeste-ti spatele” etc.

Astfel, viitorul paranoic invata de timpuriu ca lumea este un loc primejdios, in care pericolele pandesc la tot pasul, plin de oameni ostili, rau intentionati, in raport cu care el se simte vulnerabil si de care trebuie sa se apere.

Construindu-se in raport cu o figura parentala autoritara, manipulativa, intruziva si controlatoare, paranoicul oscileaza intre sentimente intense de frica, rusine, neputinta, umilire, dispret fata de propria persoana, pe de o parte, si omnipotenta, megalomanie, sete de razbunare, pe de alta parte.

Ajunsi in pozitii de autoritate, paranoicii au tendinta de a deveni dictatori. Hitler, Stalin, Castro etc sunt doar cateva exemple de paranoici celebri.

Pe de alta parte, avand in vedere ca nu traim totusi intr-o lume ideala, paranoia “in cantitati moderate” are utilitatea ei dovedita, ferindu-ne de naivitatea dezadaptativa care ne-ar transforma in victime sigure ale escrocilor si manipulatorilor.

Trasaturi paranoice cum ar fi neincrederea, suspiciozitatea, combativitatea, sunt extrem de utile detectivilor, politistilor, vamesilor, agentilor secreti, trupelor de comando sau antiteroriste, agentilor fiscali (membrilor Garzii financiare) sau oamenilor de afaceri care investesc in tari cu grad de risc crescut.

Cum sa ne purtam cu paranoicii

Din fericire, paranoia severa care sa implice deliruri de gelozie, persecutie etc nu este intalnita la tot pasul.

Pe de alta parte, trebuie sa stim ca suntem cu totii putin paranoici, doar ca la o scara mult mai mica. Lucrul acesta devine evident in situatii de criza acuta si explica de ce panica este un fenomen atat de contagios.

Intrucat paranoicul te suspecteaza ca ai putea sa-i faci rau, este de dorit sa te exprimi intotdeauna la obiect, clar, limpede, lasand cat mai putin loc interpretarilor (care vor fi intotdeauna in defavoarea ta).

Cand discutati o problema de serviciu, fa referiri la regulamente, reguli etc, pentru a parea cat mai obiectiv.

De asemenea, este bine sa eviti barfele la adresa lui (ei), caci sigur va afla mai devreme sau mai tarziu.

In fine, nu-l evita. Daca o faci acesta este un motiv suficient pentru a incepe sa te suspecteze ca ai ceva cu el.  Cauta sa pastrezi o frecventa constanta a interactiunilor cu el, fii onest si sincer.

Observatie importanta. Desi in descrierea trasaturilor paranoice m-am referit la “el”, am facut acest lucru pentru usurinta exprimarii. Lucrurile sunt la fel de valabile si pentru “ea”. Paranoia este o tulburare de personalitate care nu tine cont de sex.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gally din Noiembrie 11, 2011, 01:55:00
PE SURSE:-Presedintele comisiei parlamentare domnul senator Raymond Luca,a incheiat orice colaborare cu S.S. AL S.S.P.R.
-INSTANTA A RESPINS INSCRIEREA B.N.R.89,A CONGRESULUI DESFASURAT IN DATA DE 03.SEPTEMBRIE 2011,ORGANELE DE CONDUCERE FIIND CELE ANTERIOARE DATEI DE DESFASURARE...
-CURTEA CONSTITUTIONALA VA DEZBATE LUNI CONTESTATIA DEPUSA DE CATRE P.S.D.,PRIVIND LEGEA 410/2011


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 11, 2011, 03:09:13
Asteptam informatii utile despre identitatea lui Paraschiv.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 06:34:50
PE SURSE:-Presedintele comisiei parlamentare domnul senator Raymond Luca,a incheiat orice colaborare cu S.S. AL S.S.P.R.
-INSTANTA A RESPINS INSCRIEREA B.N.R.89,A CONGRESULUI DESFASURAT IN DATA DE 03.SEPTEMBRIE 2011,ORGANELE DE CONDUCERE FIIND CELE ANTERIOARE DATEI DE DESFASURARE...
-CURTEA CONSTITUTIONALA VA DEZBATE LUNI CONTESTATIA DEPUSA DE CATRE P.S.D.,PRIVIND LEGEA 410/2011

Daca un om precum domnul senator Raymond Luca a incetat orice colaborare cu SS, asta spune mult si lamureste totul.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: paraschiv din Noiembrie 11, 2011, 06:48:15
SUNTEM GUVERNATI DE NISTE OAMENI BOLNAVI MENTAT, SECRETARUL DE STAT,DOMNUL GEORGE COSTIN TREBUIE SA AIBE DEMNITATEA SA-SI PREZINTE DEMISIA...INTELIGENTA DE ASI DEPUNE MANDATUL -DECIZIA DE DEMITERE LA PALATUL COTROCENI...TOT SCENARIUL A FOST CUNOSCUT SI PLANUIT....AU LUPTAT SA VA TINA ACASA,SA NU VENITI LA PROTESTE...AU FOLOSIT SERVICIILWE,,,ESTE SANTAJAT CUI DOSARELE AFLATE LA DNA...FRATI REVOLUTIONARI SUNTEM CONDUSI DE UN GUVERN DE OAMENI BOLNAVI,UN GUVERN ILEGITIM SI CRIMINAL....DESTUL!!!!

Citiţi mai mult: Revoluționarii nu vor mai lua indemnizație - Guvern > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/revolutionarii-nu-vor-mai-lua-indemnizatie-953413.html#ixzz1dMtKVyOt
EVZ.ro


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 11, 2011, 07:02:10


SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI.
INTERESANT PUNCT DE VEDERE.....LA CE DATA ???  SEPTEMBRIE?????

 E DOMNUL CARE NU A FOST LASAT SA VORBEASCA LA CONGRESUL BNR 1989 ???

OARE DE CE?????

INTERESANT,,,INFORMATIA A EXISTAT.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 07:19:00
Privind per ansamblu, desi initiativele sunt bune, situatia este similara cu un joc puzzle inca nearanjat. Miscarea revolutionarilor este bulversata, piesele nu au fost puse cap la cap dar este un joc cronometrat si fiecare secunda trece in defavoarea revolutionarilor. Cine va avea initiativa si capacitatea de a finaliza jocul va fi adevaratul castigator, chiar daca la mijloc vor fi interese personale ori de grup ce concorda cu scopurile noastre. Cel care va finaliza jocul in timp util ne va fi aliat sau prieten si pe langa faptul ca va da o lovitura puternica PDL va coaliza intreaga miscare a revolutionarilor in jurul sau. In acest sens vin cu o idee, productiva sper, pe care v-o ofer, cu rugamintea ca daca este ridicola sau inaplicabila sa nu ma criticati prea mult.Repet, aceasta consider ca poate fi pusa in aplicare numai de o persoana sau mai degraba organizatie ale carei legaturi in teritoriu sunt suficient de extinse. Am constatat ca mai avem si aliati reali, ceea ce nu as fi crezut pana deunazi, fapt care ma motiveaza sa incerc. Dupa ce duc pustiul la gradinita revin cu detalii


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 11, 2011, 07:29:00
"COMUNICAT

În cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Blocului Naţional al Revoluţionarilor
1989 - România, care s-a desfăşurat la Braşov În data de 10.11.2011 s-au hotărât
următoarele:
1. Solicitarea demisiei dl. lalomiţeanu Gheorghe din funcţia de Ministru al
Finanţelor. Publice fiind iniţiatorul amendamentului privind tăierea
indemnizaţiilor luptătorilor Începând cu anul 2012.

2. Solicitarea demisiei dl. George Costin, care a trădat În permanenţă
mişcarea revoluţionară, din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care trebuia să apere şi să
urmărească aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004.

3. Depunerea unei plângeri penale Împotriva domnilor George Costin, Teodor
Măries şi a celor care au gestionat fabrica de certificate.

4. Marţi, 15 noiembrie 2011, la ora 10,00 la sediul din Braşov, str. Gheorghe
bariţiu nr.1, se vor desfăşura lucrările Consiliului Naţional Extraordinar al
B.N.R.1989-România.
Hotărârile de mai sus au fost votate În unanimitate În Consiliului Naţional al
B.N.R.1989-România
Mulţumim organizaţiilor prezente,' prin reprezentanţii legali,' care au
apreciat faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Conservator nu au trădat Idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, i-au
susţinut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare
Încheiat Între Partidul Social Democrat şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor
1989-România.

Braşov, 10.11.2011


Președinte
Dorin Lazăr MAIOR"Inteleg ca toti cei care au tradat miscarea revolutionara sa-si dea demisia si sa plateasca  ,dar ,nu mai inteleg de ce si ceilalti de la Brasov in loc sa se tina de comunicate mai bine sa iasa in strada ...sunt de acord ca cei vinovati sa plateasca ,dar cum suna comunicatul acesta nu cred ca se va face mare branza ...ne tinem de vendete in loc sa inteprindem actiuni ferme in strada ,vor suferi revolutionarii de rand din cauza vendetelor personale ,iesiti in strada si nu stati in spatele cortinei... eu si mai multi revolutionari suntem in strada inca din data de 09.noiembrie a.c ...cu bla,bla,bla-uri pe la colturi nu faceti nimic ...astazi veniti in fata la SSPR incepand cu ora 10 sa vedem ce facem in continuare si ce actiuni o sa inteprindem...dupa parerea mea trebuiesc actiuni mai ample impotriva acestui guvern criminal ...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gheorghe din Noiembrie 11, 2011, 08:59:21
Buna ziua,

1)Vazut ce se hotaraste azi la ora 11
2)Sustinerea contestatiei la CCR atat de catre noi cat si de bugetari ca si ei sunt afectati si nu sunt putini
3)Pichetarea Cotroceniului non stop si cerere de intoarcere a legii de catre Presedinte
4)Mobilizarea tuturor familiilor de revolutionari luni catre Bucuresti
5)Demisia lui George Costin, daca nu rezolva nimic pana LUNI
6)Cerere pentru Miting impotriva actualilor guvernati la care sa participe toti revolutionarii impreuna cu familiile lor pentru data de 15 noiembrie
7)Formarea unui grup de dialog din juristi si reprezentanti de seama a revolutionarilor
8)Trebuie unitate macar in ceasul al 12-lea
Lasati gargara si jignirile pe forum sau in presa si mobilizati oamenii.
Luni cat mai multi la CCR si la Cotroceni.

UNITATE, LIBERTATE SI JOS COMUNISMUL!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 11, 2011, 09:49:33
Sa pichetam sau sa protestam la CCR eu cred ca ar fi gresit.Si ar fi si extrem de greu tinind cont de locul unde isi are sediul CCR.Am recitit postarile din ultimile zile si cred ca argumentele pe care le-a expus mindry( cele de principiu dar si juridice )sunt valabile. Eu unul o sa actionez si in justitie si cred ca se poate cistiga.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 11, 2011, 10:01:02
Inteleg ca nu intgelegi, dar daca ai constatat de ce nu intelegi, de ce m vb? Tradatorii miscarii revilor sunt in tabara voastra si cei m cunoscuri se numesc George Costin, Teodor Maries, Nicolae Banutoiu. Daca au tradat, trebuiesc exclusi, nu rugati sa colaboreze. Toti sunt oamenii piratului, niciunul nu-i va iesi din cuvant si-i vor exe ordinele, intocmai si la timp. Nu avem cu cine sa ne unim. Din pacate, si vb fara satisfactie, dimpotriva, imi pare rau, dar noi am avut dreptate. Noi si cei care conduc Benereul lui Maior. Noi, hulitii forumului si revi care nu au dezertat de langa revi uniti de la Bv. Am sperat ca seseul isi va da demisia imediat dupa "votarea" legii la Camera, dar e las, lacom si exe ordinele piratului, caci misiunea lui este sa ne tina dezbinati, sa nu putem face nimic. Am sperat ca revi de la 21 il vor demite pe Maries, dar i-a imbrobodit nemernicul si ei au fost suficient de lasi, prosti si cipati ca sa nu fie capabili sa puna piciorul in prag. Daca aceste lucruri firesti in asemenea situatii si cu asemenea rezultate catastrofale s-ar fi intamplat, ar fi fost f simplu sa ne unim fortele. Cu ei la conducere nu avem cum pt ca ne vor manip ula pe toti. Repet a suta oara: cu tradatorii nu mergi la lupta pt ca te lovesc pe la spate si te predau dusmanului. Tradand, au devenit si ei dusmanii celor pe care i-au tradat.
Jos Costin, Jos Maries, Jos Banutoiu!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 11, 2011, 10:18:21
Fiti pragmatici si dati-i jos. Daca nu puteti, parasiti-i! Recunoasteti ca ati gresit, ca ati dat cu mucii in fasole cu complotul numit BNR-Costin, cereti scz conducerii Benereului legal si veniti alaturi de ei. Sub comanda unica si cu comandanti care nu au tradat se poate lupta eficient. Inca se poate lupta, peste o saptamana o sa veniti degeaba pt ca toti vom fi invinsi. Dezertati din minciuna liderilor comunisti care pozeaza in anticomunisti si dublati randurile celor care nu au tradat. Ei au luptat pana acum si pt prosti ca voi, si pt cei ca mine, care nu putem sa participam efectiv la luptele de strada care ne asteapta. Dezertarea din tabara lui Costin-Maries va insemna o reintoarcere a fiului risipitor in cea a beneristilor autentici. Va vor primi fara comentarii, pt ca au nevoie de voi, au nevoie sa termine, sa incheie aceasta dezbinare facuta de tradatorii revilor. Si hai la lupta! Dupa aceea, indiferent de rezultate, ne vom ocupa si de tradatori. Deci haideti in tabara celor adevarati pana m aveti ocazia si pana m e timp sa ne unim si sa luptam cu dusmanii Romaniei.
Parasiti-i pe tradatori si dublati randurile adevaratilor luptatori!
Jos impostorii! Traiasca luptatorii!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 11, 2011, 10:38:36
In profida a ceea ce cred unii eu te consider o maimutica isteata. Din pacate na-i cu cine.Pai sti tu cite functii se pierd din falsul BNR?Eiii....nici chiar asa!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 11, 2011, 12:34:23
  ATENTIE MARE !!!   !!!   !!!
  INTRATI PE SAITUL :

http://www.mediafax.ro/politic/psd-vizita-lui-basescu-la-curtea-constitutionala-tentativa-de-subordonare-a-actului-de-justitie-8963314

  ******************************************
  "Având în vedere că, aşa după cum el însuşi a declarat, Traian Băsescu le-a dat judecătorilor indicaţii precise despre actele normative care pot şi, mai ales, care nu pot fi atacate la Curtea Constituţională, apreciem această nouă "descindere în forţă" ca fiind numai o tentativă de subordonare a actului de justiţie intereselor sale şi ale clicii politicianiste pe care o patronează. PSD îi cere lui Traian Băsescu să pună capăt acestor practici neconstituţionale şi profund imorale şi să se conformeze principiului sacru al statului de drept conform căruia, în România, nimeni nu este mai presus de lege!", afirmă PSD.

Preşedintele Traian Băsescu a discutat, miercuri la prânz, timp de două ore, la Curtea Constituţională, cu judecătorii instituţiei. Întâlnirea a avut loc cu uşile închise şi nu a fost anunţată public nici de către Administraţia Prezidenţială, nici de către Curtea Constituţională. Băsescu a declarat la plecare că a discutat cu judecătorii Curţii Constituţionale despre necesitatea îmbunătăţirii calităţii actelor normative, astfel încât să nu se mai creeze confuzie în instanţe sau contradicţii cu legi existente. Băsescu a precizat că nu s-a discutat pe o lege anume, întâlnirea abordând controlul constituţional general.

El a afirmat că judecătorii Curţii au insistat asupra neclarităţilor din actele normative în general, atât Ordonanţe sau Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, cât şi legi care, amendate în Parlament, "creează confuzie sau contradicţie cu legile existente".

    ***********************************************

  PAREREA ME-A PERSONALA ESTE CA NU VOM AVEA NICI O SEANSA LUNI CA SA FIE RESPINSA DE CURTEA CONSTITIONALA .
  CUM NU PREA MA INSEL ......................
  CU DEOSEBIT RESPECT .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 11, 2011, 12:35:34
  ATENTIE MARE !!!   !!!   !!!
  CITAT DINhttp://www.mediafax.ro/politic/psd-vizita-lui-basescu-la-curtea-constitutionala-tentativa-de-subordonare-a-actului-de-justitie-8963314

  ******************************************
  "Având în vedere că, aşa după cum el însuşi a declarat, Traian Băsescu le-a dat judecătorilor indicaţii precise despre actele normative care pot şi, mai ales, care nu pot fi atacate la Curtea Constituţională, apreciem această nouă "descindere în forţă" ca fiind numai o tentativă de subordonare a actului de justiţie intereselor sale şi ale clicii politicianiste pe care o patronează. PSD îi cere lui Traian Băsescu să pună capăt acestor practici neconstituţionale şi profund imorale şi să se conformeze principiului sacru al statului de drept conform căruia, în România, nimeni nu este mai presus de lege!", afirmă PSD.

Preşedintele Traian Băsescu a discutat, miercuri la prânz, timp de două ore, la Curtea Constituţională, cu judecătorii instituţiei. Întâlnirea a avut loc cu uşile închise şi nu a fost anunţată public nici de către Administraţia Prezidenţială, nici de către Curtea Constituţională. Băsescu a declarat la plecare că a discutat cu judecătorii Curţii Constituţionale despre necesitatea îmbunătăţirii calităţii actelor normative, astfel încât să nu se mai creeze confuzie în instanţe sau contradicţii cu legi existente. Băsescu a precizat că nu s-a discutat pe o lege anume, întâlnirea abordând controlul constituţional general.

El a afirmat că judecătorii Curţii au insistat asupra neclarităţilor din actele normative în general, atât Ordonanţe sau Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, cât şi legi care, amendate în Parlament, "creează confuzie sau contradicţie cu legile existente".

    ***********************************************

  PAREREA ME-A PERSONALA ESTE CA NU VOM AVEA NICI O SEANSA LUNI CA SA FIE RESPINSA DE CURTEA CONSTITIONALA .
  CUM NU PREA MA INSEL ......................
  CU DEOSEBIT RESPECT .Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 11, 2011, 12:41:53
Citat din mesajul lui: ANTON din Noiembrie 11, 2011, 12:34:23
  ATENTIE MARE !!!   !!!   !!!
  CITAT DINhttp://www.mediafax.ro/politic/psd-vizita-lui-basescu-la-curtea-constitutionala-tentativa-de-subordonare-a-actului-de-justitie-8963314

  ******************************************
  "Având în vedere că, aşa după cum el însuşi a declarat, Traian Băsescu le-a dat judecătorilor indicaţii precise despre actele normative care pot şi, mai ales, care nu pot fi atacate la Curtea Constituţională, apreciem această nouă "descindere în forţă" ca fiind numai o tentativă de subordonare a actului de justiţie intereselor sale şi ale clicii politicianiste pe care o patronează. PSD îi cere lui Traian Băsescu să pună capăt acestor practici neconstituţionale şi profund imorale şi să se conformeze principiului sacru al statului de drept conform căruia, în România, nimeni nu este mai presus de lege!", afirmă PSD.

Preşedintele Traian Băsescu a discutat, miercuri la prânz, timp de două ore, la Curtea Constituţională, cu judecătorii instituţiei. Întâlnirea a avut loc cu uşile închise şi nu a fost anunţată public nici de către Administraţia Prezidenţială, nici de către Curtea Constituţională. Băsescu a declarat la plecare că a discutat cu judecătorii Curţii Constituţionale despre necesitatea îmbunătăţirii calităţii actelor normative, astfel încât să nu se mai creeze confuzie în instanţe sau contradicţii cu legi existente. Băsescu a precizat că nu s-a discutat pe o lege anume, întâlnirea abordând controlul constituţional general.

El a afirmat că judecătorii Curţii au insistat asupra neclarităţilor din actele normative în general, atât Ordonanţe sau Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, cât şi legi care, amendate în Parlament, "creează confuzie sau contradicţie cu legile existente".

    ***********************************************

  PAREREA ME-A PERSONALA ESTE CA NU VOM AVEA NICI O SEANSA LUNI CA SA FIE RESPINSA DE CURTEA CONSTITIONALA .
  CUM NU PREA MA INSEL ......................
  CU DEOSEBIT RESPECT .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 13:29:12
http://www.brasovultau.ro/Revolutionarii-ies-In-strada-50364.html
Nemulţumiţi că rămân fără indemnizaţii, revoluţionarii se pregătesc de proteste. După ce marţi, deputaţii au votat suspendarea acordării indemnizaţiilor revoluţionarilor, ieri, reprezentanţii a 60 de asociaţii ale revoluţionarilor, membre ale Blocului Naţional al Revoluţionarilor - 1989, s-au reunit la Braşov pentru a stabili calendarul protestelor. Preşedintele BNR-1989, Dorin-Lazăr Maior, a precizat că, potrivit actului normativ trecut de Camera Deputaţilor, luptătorii şi urmaşii celor ucişi în timpul evenimentelor din Decembrie 1989 nu vor mai beneficia, de la 1 ianuarie 2012, de indemnizaţiile acordate prin Legea recunoştinţei. Singurii care vor mai beneficia de acest drept sunt cei răniţi în timpul Revoluţiei. Dorin-Lazăr Maior a ameninţat că revoluţionarii vor picheta sediile PD-L sau prefecturile din oraşele-martir, iar în maxim două săptămâni ei vor protesta în faţa sediului Guvernului. Primul protest va fi organizat, cel mai probabil, în 15 noiembrie, la Braşov. Revolutionarii vor cere demisia ministrului Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, şi a şefului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, George Costin. Liderul revolutionarilor a precizat că actul normativ va fi contestat la Curtea Constituţională, iar în ziua când judecătorii vor dezbate această speţă, revoluţionarii vor picheta sediul instituţiei.
http://casasfatului.ro/2011/11/11/3836/


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gheorghe din Noiembrie 11, 2011, 13:46:46
Inca nu este prea tarziu.
Veniti cu actiuni si propuneri clare nu sa criticati ideile unuia sau altuia.
Brasovul face bine dar in timp indelungat.Trebuie sa ne strangem cat mai repede ca sa dam un semnal clar.
Degeaba pichetam prefecturile din judete si sediile PDL.
Trebuie actionat la Guvern, CCR, Cotroceni, sediul PDL  la BUCURESTI toata lumea indiferent de Costin sau Maior sau altii. Acum ne doare pe toti. Mobilizati-va.
Cerem anularea Legii410/2011.
Cerem demisia Secretarului de Stat.
Cerem pastrarea indemnizatiilor Luptatorilor Remarcati.
Cerem eliminarea impostorilor care ne-au terfelit si Revolutia si numele.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: gheorghe din Noiembrie 11, 2011, 13:50:00
Sunt inca in sedinta la Bucuresti cred ca se incearca o tergiversare pana pe 25 cand bugetul va fii votat in Parlament pana atunci mai avem 14 zile cand putem face ceva.
Am informatia telefonica cu cineva de acolo.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 15:25:30
Asta mi se pare si mie. Eu nu mai sunt pentru ca sala era neincapatoare si daca am iesit la o tigara n-am mai avut loc sa intru inapoi. N-am intentionat sa merg la SSPR dar pana la urma am ajuns. Maries are in mod clar o pozitie pro basesciana si in rest... taraboi


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 15:28:14
Acum drept este ca s-a pus si problema prematuritatii unor actiuni pana cand se pronunta Curtea Constitutionala dar in ansamblu nu mi-a placut ce se intampla


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 15:40:58
"COMUNICAT

În cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Blocului Naţional al Revoluţionarilor
1989 - România, care s-a desfăşurat la Braşov În data de 10.11.2011 s-au hotărât
următoarele:
1. Solicitarea demisiei dl. lalomiţeanu Gheorghe din funcţia de Ministru al
Finanţelor. Publice fiind iniţiatorul amendamentului privind tăierea
indemnizaţiilor luptătorilor Începând cu anul 2012.

2. Solicitarea demisiei dl. George Costin, care a trădat În permanenţă
mişcarea revoluţionară, din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care trebuia să apere şi să
urmărească aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004.

3. Depunerea unei plângeri penale Împotriva domnilor George Costin, Teodor
Măries şi a celor care au gestionat fabrica de certificate.

4. Marţi, 15 noiembrie 2011, la ora 10,00 la sediul din Braşov, str. Gheorghe
bariţiu nr.1, se vor desfăşura lucrările Consiliului Naţional Extraordinar al
B.N.R.1989-România.
Hotărârile de mai sus au fost votate În unanimitate În Consiliului Naţional al
B.N.R.1989-România
Mulţumim organizaţiilor prezente,' prin reprezentanţii legali,' care au
apreciat faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Conservator nu au trădat Idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, i-au
susţinut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare
Încheiat Între Partidul Social Democrat şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor
1989-România.

Braşov, 10.11.2011


Președinte
Dorin Lazăr MAIOR"Inteleg ca toti cei care au tradat miscarea revolutionara sa-si dea demisia si sa plateasca  ,dar ,nu mai inteleg de ce si ceilalti de la Brasov in loc sa se tina de comunicate mai bine sa iasa in strada ...sunt de acord ca cei vinovati sa plateasca ,dar cum suna comunicatul acesta nu cred ca se va face mare branza ...ne tinem de vendete in loc sa inteprindem actiuni ferme in strada ,vor suferi revolutionarii de rand din cauza vendetelor personale ,iesiti in strada si nu stati in spatele cortinei... eu si mai multi revolutionari suntem in strada inca din data de 09.noiembrie a.c ...cu bla,bla,bla-uri pe la colturi nu faceti nimic ...astazi veniti in fata la SSPR incepand cu ora 10 sa vedem ce facem in continuare si ce actiuni o sa inteprindem...dupa parerea mea trebuiesc actiuni mai ample impotriva acestui guvern criminal ...


Cristian, ai perfecta dreptate in privinta comunicatului pentru ca unul mai prost nici ca se putea. In ceea ce priveste iesirea in strada, fara mii de oameni si fara lideri netradatori totul e in van. Am vazut in drum locul pichetului de la Cotroceni si iti jur ca dimineata erau numai jandarmii si gardurile. Astea nu sunt proteste, trebuie sa recunosti.Asta se si vrea: tergiversare, dispersare, ineficientizare pe orice cale. Sa revin la comunicat. Din cate am aflat si nu am fost mintit, la Brasov s-a stabilit ca vor fi manifestatii de strada si nu numai dar la aceasta sedinta Maior a vrut sa stie pe cine se mai poate bizui, a trebuit ca din doua in doua minute sa le atraga atentia ca se pot certa ani de zile dar sa o faca dupa ianuarie, cand vor ramane fara bani. Acelasi balamuc precum cel de azi. Dupa verdictul CCR se reintalnesc pentru a se misca. Din toate acestea se putea face un comunicat care sa vizeze asteptarile voastre dar au zbarcit-o, creind alta impresie. Daca accepti o parere, pot sa va recomand sa nu va uzati pana luni pana la verdictul CCR. E inutil si foarte probabil sa aveti nevoie de energie dupa aceea, nu de aspirine.Este strict o parere.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Spartanul din Noiembrie 11, 2011, 15:46:57
Privind per ansamblu, desi initiativele sunt bune, situatia este similara cu un joc puzzle inca nearanjat. Miscarea revolutionarilor este bulversata, piesele nu au fost puse cap la cap dar este un joc cronometrat si fiecare secunda trece in defavoarea revolutionarilor. Cine va avea initiativa si capacitatea de a finaliza jocul va fi adevaratul castigator, chiar daca la mijloc vor fi interese personale ori de grup ce concorda cu scopurile noastre. Cel care va finaliza jocul in timp util ne va fi aliat sau prieten si pe langa faptul ca va da o lovitura puternica PDL va coaliza intreaga miscare a revolutionarilor in jurul sau. In acest sens vin cu o idee, productiva sper, pe care v-o ofer, cu rugamintea ca daca este ridicola sau inaplicabila sa nu ma criticati prea mult.Repet, aceasta consider ca poate fi pusa in aplicare numai de o persoana sau mai degraba organizatie ale carei legaturi in teritoriu sunt suficient de extinse. Am constatat ca mai avem si aliati reali, ceea ce nu as fi crezut pana deunazi, fapt care ma motiveaza sa incerc. Dupa ce duc pustiul la gradinita revin cu detalii


Initiativa s-ar putea sa fie preluata de o asociatie, asa ca pana la urma am facut bine ca am mers la SSPR. Am cazut de acord sa nu vorbim nimic cateva zile, pentru ca actiunea sa nu fie parazitata de tradatorii portocalii


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 16:07:49
Buna ziua prieteni,buna ziua Revolutionari Romani,m-am deplasat si eu fiind Revolutionar din partea asoc.lui Rudy sa iau niste imagini de la Sedinta cu Reprezentantii Asoc.de Rev.de la SSPR de pe langa Guvernul Romaniei pentru a afla si Revolutionarii din tara ce sa discutat si hotarat la aceasta sedinta,cu regret va spun ca am fost cenzurat fiindu-mi luata camera la cererea Dl.Ministru,care ulterior mi-am recuperat-o.Nu vreau sa comentez mai mult,dar cum oare sa ne fie cunoscute doleantele daca nu se vrea sa se afle pe site-urile noastre,eu nu reprezentam acolo maxmedia,nici-un ziar sau televiziune,intodeauna ce am filmat am postat imaginile fara sa comentez intr-un fel situatia respectiva dorind sa fiu neutru fata de o parte sau alta,in continuare va prezint cea ce am putut filma;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm9un7_revolutionarii-romani-la-sspr-11-nov-2011_news


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 16:14:01
Buna ziua prieteni,buna ziua Revolutionari Romani,m-am deplasat si eu fiind Revolutionar din partea asoc.lui Rudy sa iau niste imagini de la Sedinta cu Reprezentantii Asoc.de Rev.de la SSPR de pe langa Guvernul Romaniei pentru a afla si Revolutionarii din tara ce sa discutat si hotarat la aceasta sedinta,cu regret va spun ca am fost cenzurat fiindu-mi luata camera la cererea Dl.Ministru,care ulterior mi-am recuperat-o.Nu vreau sa comentez mai mult,dar cum oare sa ne fie cunoscute doleantele daca nu se vrea sa se afle pe site-urile noastre,eu nu reprezentam acolo maxmedia,nici-un ziar sau televiziune,intodeauna ce am filmat am postat imaginile fara sa comentez intr-un fel situatia respectiva dorind sa fiu neutru fata de o parte sau alta,in continuare va prezint cea ce am putut filma;
http://www.dailymotion.com/video/xm9un7_revolutionarii-romani-la-sspr-11-nov-2011_news


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 11, 2011, 16:16:12
COMUNICAT.
Buna ziua tuturor.
Punctul nostru de vedere,ca organizatie,l-am comunicat Secretarului de Stat.

Onorabila  AR FI FOST DEMISIA.

NU AM PARTICIPAT LA DISCUTII IN CONDITIILE STARII CONFLICTUALE DE

DREPTURI INTERESE INTRE PUTERE SI MISCAREA REVOLUTIONARA.


               SUNTEM TRADATI DE FOARTE MULTI PRESEDINTI...

   STUDIATI CU ATENTIE LEGEA 410/2011....

   DE CE SUNT MANIPULATI PRESEDINTII???   OK  FRATILOR...

   INJURATI-MA CIT VRETI  CA AVETI IN PARTE DREPTATE..

   IMI IUBESC PRESEDINTELE,IL STIMEZ SI IL RESPECT  SI VOI RAMINE

   ALATARI DE DOMNIA SA PINA LA CAPAT.........   CE AU URMARIT SSPR SI GUVERNUL CU LEGEA PRIN CARE NU SE MAI

   FAC PLATILE PENTRU ANUL 2012....

   ANALIZATI CU ATENTIE:   FONDUL DISPONIBIL VA FI FOLOSIT EVENTUAL

   PENTRU  PLATA TRANSEI  INDEMNIZATIILOR RESTANTE,ASA CUM AU FOST

   PREVAZUTE DE PREV ORD 53/2010  SITUATIE IN CARE  SE POT ONORA

   OBLIGATIILE ANGAJATE DE PARTI PRIN CONTRACTELE DE MANDAT....

   STITI CUM ESTE DEFINIT LOBY  IN FAVOAREA UNUI GRUP CLIENTELAR???


   MINISTRU IALOMITEANU POATE FI OBIECTUL UNEI ANCHETE DNA,IN

   SITUATIA IN CARE FORMULAM PLINGEREA........


   CA PERSOANA JURIDICA, VOI FORMULA SI INAINTA SESIZAREA.

    FACETI SI DUMNEAVOASTRA LA FEL,IN SITUATIA IN CARE

    CONSIDERATI SI CONSTATA OPORTUNITATEA......


    UN SFIRSIT DE SAPTAMINA PLACU TUTUROR.
Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 11, 2011, 16:29:32
ALEXANDRU MAX... ESTI?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 11, 2011, 16:36:37
S-o creada ei ca vor izbuti ...cine din PDL imi garanteaza ca declaratiile noastre cum ca ce am facut la revolutie vor ramane secrete ? cine imi garanteaza ca peste nu stiu cati ani nepotii mei nu vor avea de suferit din cauza actiunilor mele ? asta a fost scopul acestor profitori de pe spatele nostru ? cred ca da . Ii la mintea cocosului ca au vrut sa loveasca in revolutie , de ce nu s-au atins de pensiile nesimtite ale activistilor comunisti ( aici intra toate categoriile de tortionari ) , dar ei s-au legat de noi direct . Bineinteles ca au fost ajutati de o mana de " ziaristi " care nu cred ca stau linistiti la ora asta . Au votat 146 impotriva noastra , oare ei sunt curati ? s-au imbogatit legal ? eu cred ca i-am ajutat si noi putin , acum ar cam fi cazul sa raspunda cei care s-au imbogatit pe cai laturalnice ...dar vom vedea luni ce va decide CCR ( sper sa le dea peste bot pedelistilor ) apoi ....  


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 11, 2011, 16:50:03
DOMNULE ALEXANDRU STEPHANIAN,AM O MARE RUGAMINTE,DACA VRETI SA IMI TRIMITETI ADRESA SITEULUI D-VOASTRA,DE-ARECE CARTEA DE VIZITA CARE MI-ATI DATO CAND AM FOST IN GREVA FOAMEI AM PIERDUTO.ADRESA MEA DE MAL L3U_2005@YAHOO.COM  MULTUMESC


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 16:51:59
Buna ziua prieteni,buna ziua Revolutionari Romani,astazi 11.Noiembrie 2011 la orele 10 AM,m-am deplasat la SSPR,fiind Revolutionar din partea asoc.lui Rudy,am incercat sa iau niste imagini de la Sedinta cu Reprezentantii Asoc.de Rev.din Romania de la SSPR de pe langa Guvernul Romaniei pentru a afla si Revolutionarii din tara ce sa discutat si hotarat la aceasta sedinta,cu regret va spun ca am fost cenzurat fiindu-mi smulsa camera din mana,la cererea Dl.Ministru,care ulterior mi-am recuperat-o,cerandu-si scuze,spunandu-mi ca nu a stiut cine sunt.Nu vreau sa comentez mai mult,dar cum oare sa ne fie cunoscute doleantele daca nu se vrea sa se afle pe site-urile noastre,eu nu reprezentam acolo maxmedia,nici-un ziar sau televiziune,intodeauna ce am filmat am postat imaginile fara sa comentez intr-un fel situatia respectiva dorind sa fiu neutru fata de o parte sau alta.
Intrebarea pe care o pun este;Cand am filmat la Sala Dales mau recunoscut si mai mult au postat imaginile pe site-ul SSPR,acum era cumva o sedinta secreta si noi,Revolutionarii Romani nu aveam dreptul sa aflam ce se discuta si ce se hotareste acolo la SSPR,in legatura cu viitorul nostru?
Va prezint ce am putut filma pana sa-mi fie smulsa camera din mana;
http://http://www.dailymotion.com/video/xm9un7_revolutionarii-romani-la-sspr-11-nov-2011_news


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 11, 2011, 17:09:17
Adresa este http://www.dailymotion.com/alexandru2006#videoId=xm9un7
[url]] (http://[/url)http://www.dailymotion.com/alexandru2006#videoId=xm9un7
http://https://www.facebook.com/tepesalexvoda
http://http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-63851-e8


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 17:19:26
- MAI POATE TOV SS COSTIN G. SĂ CONDUCĂ SSPR-UL?

- MAI ARE UN ASTFEL DE INDIVID DREPTUL MORAL

DE A UMBLA ÎN DOSARELE REVOLUŢIONARILOR?

CEREM:

1. DEMITEREA DIN FUNCŢIA DE SS AL SSPR

 A LUI COSTIN G.

2. VERIFICAREA CU MAXIMĂ ATENŢIE A

DOSARULUI ÎN BAZA CĂRUIA COSTIN G.

A DOBÂNDIT CALITATEA DE LUPTĂTOR REMARCAT.

3. CONFRUNTAREA DECLARAŢIILOR DIN DOSAR

CU PERSOANELE CARE AU SEMNAT ACESTE DECLARAŢII

PENTRU A SE VEDEA DACĂ ACESTEA ÎŞI RECUNOSC SEMNĂTURA.

4. VERIFICAREA CU MAXIMĂ ATENŢIE ŞI CELERITATE

A DOSARELOR CE CUPRIND AVIZE SEMNATE DE COSTIN G.

SAU ASOCIAŢIA METROU.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 17:23:57
SS COSTIN G.


Mereu am avut o curiozitate ieşită din comun, atunci când am întâlnit „OAMENI IEŞIŢI DIN COMUN”. Am căutat să aflu, să cunosc şi să înţeleg aceste mari personalităţi. În procesul de documentare am căutat să folosesc surse directe, interviuri acordate în tot spectrul mass-media, reportaje, anchete şi declaraţii personale. Voi încerca în rândurile ce urmează să vă prezint unul din „EROII ÎN VIAŢĂ” ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Este vorba despre Costin George, fost Subsecretar de Stat în cadrul Secretariatului de Stat Pentru Revoluţionarii din Decembrie 1989(SSPR), actual Secretar de Stat în cadrul aceleiaşi instituţii(SSPR). Ca material documentar am folosit :
-  CV-ul întocmit de Domnia Sa şi transmis împreună cu Solicitarea de angajare în anul 2003 domnului Viorel Hrebengiuc - la acea vreme Vicepreşedinte PSD şi Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor;
- „ENCICLOPEDIA MARILOR PERSONALITĂŢI din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni” (Editura GENEZE, an 2003), Vol. IV, pag. 124 şi 125;
-  „21 DECEMBRIE”- Publicaţia naţională a asociaţiei „21 Decembrie 1989” nr.4 din noiembrie 2001,
-  Jurnalul Naţional nr. 2018 din 11 ian. 2000, articolul ”FABRICA DE REVOLUŢIONARI”,
-  alte documente întocmite şi semnate de Domnia Sa.

Şi după cum este normal începem cu: s-a născut la 8 mart.1956 în satul Blânzi, comuna Corod, judeţul Galaţi. Nu se ştie unde a urmat şcoala primară dar, „a urmat şi absolvit Liceul teoretic nr. 2, secţia reală din oraşul Tecuci.” În ENCICLOPEDIA MARILOR PERSONALITĂŢI, în dreptul  numelui Costin George scrie: inginer, economist, membru în colectivul de realizatori al „Enciclopediei marilor personalităţi”. Citind mai departe, constatăm cu stupoare că a urmat cursurile Institutului Militar „Nicolae Bălcescu” din Sibiu obţinând la absolvire, în anul 1979, după cum era normal, gradul de locotenent ( în CV spune că subinginer???). Din 1979 până în 1983 şi-a desfăşurat activitatea ca ofiţer MApN în cadrul „Regimentului mecanizat din Piatra Neamţ” În anul 1983, deci la nici patru ani după absolvirea şcolii militare, a refuzat executarea unui ordin, fiind pus în discuţia MApN şi trecut în rezervă. După trecerea în rezervă lucrează câteva luni la fabrica de săpun STELA, după care se angajează la IMGB unde îşi desfăşoară activitatea până în anul 1999. În anul 2001 este angajat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, instituţie în care îşi desfăşoară activitatea ca Subsecretar de Stat până în ianuarie 2003 când este demis pentru grave abateri  de către noul Secretar de EMILIAN VASILE CUTEAN. În CV-ul adresat domnului Hrebengiuc este deosebit de modest din punct de vedere profesional, politic afirmă că este membru PSD sector 4 dar, căută să impresioneze cu palmaresul de revoluţionar afirmând că este preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general al unor asociaţii de revoluţionari. În ENCICLOPEDIA MARILOR PERSONALITĂŢI afirmă: Licenţiat „la” Universitatea „Petrol şi Gaze” din Ploieşti şi Universitatea „Alexandru Ghica”, nu se ştie din ce localitate, - specialitatea contabilitate şi informatică de gestiune. În aceeaşi publicaţie Costin G. susţine că pe linie profesională, de la angajarea sa în IMGB în anul 1983 şi până la data publicării (2003) a îndeplinit următoarele funcţii: referent la serviciul asigurări materiale( în anul 1983, în nomenclatorul meseriilor practicate în RSR, nu exista o asemenea meserie; probabil a fost magazioner sau, mai probabil, având în vedere că provenea din rândul cadrelor MApN şi că era băit descurcăreţ, cred că s-a lipit de un post călduţ la serviciul aprovizionare), şef de atelier (zice el şi trebuie să îl credem), proiectant la serviciul proiectări nucleare ( s-o creadă popa) şi în final şef serviciu. Posibil ca sprijinit de conducerea PCR a IMGB, dovedind că este un cadru de nădejde, să fi fost promovat pe un post de şef de serviciu. Asta pentru a avea autoritate în faţa celor pe care îi comanda la Gărzile Patriotice. Sunt curios să ştiu ce studii, altele decât liceul şi şcoala de ofiţeri, avea Costin la data numirii ca „şef de atelier”. În continuare, pe o pagină şi ceva, Costin G prezintă acţiunile pline de riscuri pe care cică le-ar fi desfăşurat în timpul şi favoarea revoluţiei, fără a pomeni nici un cuvânt despre acţiunile întreprinse de el în calitate de Şef al Statului Major al Gărzilor Patriotice din IMGB. Conform afirmaţiilor sale, dacă ar fi să îl credem, ar fi înarmat prin rotaţie, peste 2000(douămii) persoane, cu cele 800(optsute) arme luate din depozitul Gărzilor Patriotice din IMGB. Într-un interviu afirmă ”eu comand acel comandament, eu dispun unde şi cui se dau armamentul şi ce să facă… eu i-am chemat a doua zi şi a doua zi s-au integrat în dispozitivul de apărare. Apropo, a doua zi dimineaţă, vreau să vă spun că am adus la IMGB o şa plină cu muniţie care avea cam… da…. am trecut la o apărare totală a IMGB-ului, a platformei, a părţii de sud a Bucureşti-ului şi a celorlalte obiective…”. Mai departe COSTIN vorbeşte despre multă muniţie şi mult armament împărţite dar, „armamentul şi alt echipament de luptă” strâns şi predat fără lipsuri de gestiune. Din motive de spaţiu , nu pot enumera aici toate punctele unde COSTIN, acest „brav comandant de oşti”,  A AVUT DISLOCATE TRUPE. Citind toate acestea mă întreb:
1.   De ce COSTIN GEORGE nu şi-a întocmit dosar de revoluţionar în 1990?
2.   Având în vedere faptul că al data de 18.12.1989 era Şef al Statului Major al Gărzilor Patriotice din IMGB, ce funcţie deţinea pe linie de partid?
3.   Ce acţiuni a ordonat şi a desfăşurat cu Luptători din Gărzile Patriotice aflate sub comanda sa în perioada 17 – 21 decembrie 1989?
4.   Unde este registrul cu răspândirile (dislocările de trupe Gărzi Patriotice) pe obiective pe raza Bucureşti-ului, registrul cu Ordinele date?
5.   Unde este evidenţa Luptătorilor din Gărzile Patriotice şi tabelul cu semnăturile de predare primire a armelor şi muniţiei aferente?
6.   Unde sunt rapoartele de luptă ale Luptătorilor din Gărzile Patriotice cu justificarea muniţiei utilizate?
7.   Dacă Luptătorii din Gărzile Patriotice comandate de COSTIN GEORGE, la locul de dislocare au colaborat cu unităţile MAN dislocate în aceste obiective comune?
8.   De ce în rapoartele Comisiilor de anchetă nu prea confirmă afirmaţiile lui COSTIN GEORGE.
9.   De ce nu a prezentat niciodată astfel de documente în susţinerea dosarelor la nici una dintre comisii, deşi acest lucru i-a fost solicitat cu insistenţă?

ÎMI CER SCUZE DAR CONSIDER NORMAL SĂ MĂ ÎNTREB ÎN CINE AU TRAS ACEŞTI LUPTĂTORI ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE AU CONSUMAT MUNIŢIE, EXISTĂ RĂNIŢI ŞI DECEDAŢI, NU EXISTĂ TERORIŞTI.
EU NU ACUZ PENIMENI, DOAR MĂ ÎNTREB.

COSTIN nu spune nimic despre faptul că la data de 18 dec. 1989 a dispus înarmarea luptătorilor din Gărzile Patriotice IMGB. Nu este exclus ca având in vedere calitatea sa la acea dată să fi comandat un detaşament care să se fi deplasat în perioada respectivă către Timişoara pentru a ……. . Se cunoaşte că astfel de detaşamente trimise de activul de partid s-au deplasat cu trenuri speciale către Timişoara, unele fiind oprite în Caransebeş, altele blocate chiar în gara Timişoara. De asemeni nu spune nimic despre cele patru autobuze cu luptători din Gărzile Patriotice pe care la data de 21 dec. 1989 le-a comandat (noroc că acestea au fost blocate în spatele Teatrului Naţional pe strada Tudor Arghezi de MApN). S-ar putea ca tot el să fie unul dintre cei care pe 13 iunie a condus muncitorii din IMGB în campania lor de a planta flori pe pieptul celor care protestau în Piaţa Universităţii. Să nu uităm că în calitatea sa de Şef al Statului Major al Gărzilor Patriotice din IMGB era purtător de armă chiar şi în condiţii de pace, iar la revoluţie a avut cel puţin două arme.
Sunt profund nedumerit şi nemulţumit de nedreptatea care i s-a făcut lui Costin G. de către cei pe care i-a comandat prin  faptul că deşi ar fi depus atâta efort în sprijinul Revoluţiei nu a fost propus pentru a primi titlul de LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI ROMÂNE  DIN DECEMBRIE 1989- REMARCAT PENTRU FAPTE DEOSEBITE  NICI ÎN 1991, NICI ÎN 1992. Mai târziu prin 1996, mai precis, la data de 24.10.1996 şi-a depus dosarul la „Comisia Balint” prin „Asociaţia 23 Decembrie Metrou-Aviatorilor” al cărei preşedinte executiv era la acea dată. Comisia, consultând documentele existente în dosar la acea dată a constatat că Costin G. nu se încadrează în prevederile Legii 42/1990, pentru calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi îi eliberează doar un „CERTIFICAT DE PARTICIPANT”, acesta purtând, conform afirmaţiilor lui Costin numărul 2. De aici începe războiul dintre Costin şi adevăraţii revoluţionari.
În 1997, sub motivul sprijinirii Grupului de Protest prin Greva Foamei în Piaţa Revoluţiei iniţiat şi condus de Dan Iosif, şi-a infiltrat în acest grup persoane care la acea dată nu aveau certificate de Luptători,sau obţinuseră certificatele în 1996, persoane care cu această ocazie s-au făcut cunoscute. Când s-au făcut tabele cu participanţii la protest, aceste persoane au avut grijă să îi treacă pe tabel şi pe Costin G., Bacoi Gheorghe şi alţii. Consultând primele documente de constituire a C.O.R.D.89, întocmite la prima şedinţă ţinută cortul din Piaţa Revoluţiei la data de 15.10.1997 am avut surpriza de a constata faptul că numele lui Costin G apare numai în lista de membri la poz. 107, după Bacoi Ghe. Care figurează la poz. 106. La data constituirii C.O.R.D. 89 s-a hotărât prin vot ca o comisie alcătuită din CUTEAN EMIL, GORODEA TIBERIU şi ZLOTEA MARIAN să întocmească Proiectul de Statut. În acele momente singurul Lider al acestei asociaţii era Dan Iosif, el fiind singura persoană care a semnat documente în relaţia cu conducerea statului care pentru prima dată în istoria României a încheiat Protocol cu Grupul de Protest intitulat din acele momente CONSILIU DE ONOARE AL REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989- C.O.R.D.89.
În această perioadă, cotidianul ZIUA, sub semnătura lui Răzvan Savaliuc publică un amplu material dedicat „cumpărătorilor de conştiinţe cu certificate de revoluţionar”. În cadrul articolului este prezentată o notă a Secretarului de Stat Ioan Baboş care, în capitolul afectat Asociaţiei 23 Decembrie Metrou afirmă: ”Asociaţia 23 Decembrie Metrou, asociaţie de participanţi, cu priză la platformele industriale. Număr de membri – 8000. Preşedinte: Toma Constantin. Opţiune PDSR, loialitate politică 95%, cu condiţia promovării de noi luptători”. Iată primul şantaj produs de conducerea asociaţiei 23 Decembrie Metrou şi se pare acceptat în primă fază. În timp, PDSR-ul devenit PSD, nu ar mai fi acceptat compromisuri şi cu ocazia promovării Legii 341/2004 a încercat să aplice un filtru mai mult sau mai puţin eficient în privinţa celor care au dobândit pe diverse căi, mai mult sau mai puţin legale Certificate de Revoluţionari.
Nu vreau să-l acuz pe Costin G. de fapte pe care nu le pot  dovedi dar, în perioada în care a fost Subsecretar de Stat, 2001 – ian 2003, în instituţie s-au petrecut multe fapte ilegale de care acesta a avut cunoştinţă tolerându-le şi chiar beneficiind, se pare, de pe urma lor. Dintre aceste fapte putem enumera: traficul cu maşini de lux prin diverse puncte de frontieră în numele revoluţionarilor, sustragerea din instituţie de către angajaţi a unor bunuri care au fost comercializate  prin consignaţii, emiterea de documente justificative pentru persoane care nu aveau dreptul de a dobândi mijloace de transport din import cu scutire de taxe vamale, eliberarea de duplicate pentru Certificate care nu au fost emise niciodată, etc. Acestea au fost cauzele pentru care în 2003 noul Secretar de Stat Emil CUTEAN l-a destituit din funcţie pe Costin. În aceeaşi perioadă, fiind asociat în SC. „TARA TRADING 54” SRL COSTIN a întocmit Contracte în ale căror anexe promitea „comisioane fără înregistrare în evidenţa financiar contabilă”, etc.
Surse ne verificate care doresc să păstreze anonimatul, afirmă că pentru a primi postul de Secretar de Stat al SSPR, Costin ar fi susţinut în ultima campanie electorală PD-L ul sau pe preşedintele Băsescu cu suma de 1 000 000 (un milion)€. Nu pot afirma cu certitudine că ar fi reale aceste afirmaţii dar, având în  vedere faptele de corupţie de care este acuzat Costin suntem tentaţi să le dăm crezare deoarece din această poziţie, lui Costin G. i-ar fi uşor să şteargă urmele compromiţătoare, crede el. Rămân însă sesizările făcute de  asociaţiile „Ecoforum” şi „Radio Libertatea 21” încă din anii 1996-1997 cu privire la promovarea revoluţionarilor de către Asociaţia metrou, sesizările făcute de fostul Secretar de Stat al SSPR Puiu FESAN, cu privire la modul de eliberare al duplicatelor în perioada 2000-2002, sesizările făcute de un fost Secretar General al SSPR Dumitru STELIANIDE, ŞI ALTELE.
Era să uit. În anul 2006 Costin G. împreună cu Zlotea Marian a implicat asociaţiile de revoluţionari (prin UNORD) în scandalul privind terenurile afectate de administraţia locală construirii cartierului HENRI COANDĂ. Implicarea a făcuto în favoarea lui Ion Radu FOTINO şi a d-nei  Andra Luminiţa RÂŞNOVEANU, ambele persoane fiind arestate în dosarul HENRI COANDĂ. Doamna RÂŞNOVEANU a fost promovată ca revoluţionar şi probabil este membru al asociaţiei conduse de Costin , iar  domnul RÂŞNOVEANU CONSTANTIN(tatăl doamnei RÂŞNOVEANU) este asociat cu Costin în S.C. AGROSTAR DUNĂREA SRL, nr. ordine în Registrul Comerţului: J40/9324/2002 din 20.09.2002, CUI: 14893924, cu sediul în Bucureşti, str. Săpunari nr.14, sector 5. Ca urmare a scandalului Henri Coandă, cu activitatea suspendată posibil din anul 2004. În acţiunile sale pe această linie se pare că Costin a fost ajutat de cadre de poliţie cărora, din respect pentru instituţie nu le dăm încă numele şi o judecătoare N.C.(aceeaşi cu preşedinta completului ce a judecat Dosarul 3605/299/2009 şi prin Sentinţa penală 442/15.06.2009 a condamnat pe C.V.E.) .
 În încheiere, aş dori să-l întreb pe COSTIN G. cum a procedat în calitatea sa de Subsecretar de Stat la SSPR şi ce măsuri a întreprins după ce a primit cu semnătură de primire următoarele documente:
Nr.18/2217/28.03.2002;
Nr.18/2264/01.04.2002;
Nr.18/2379/03.04.2002.
   Îl mai întreb pe COSTIN G.:
1.   Unde a luptat soţia sa FLORENTINA COSTIN în dec. 1989 şi care au fost faptele ei de vitejie pentru care i-a fost conferit în anul 1997  CERTIFICATUL DE LUTATOR REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE ÎN REVOLUŢIA DIN DEC 1989 seria FD nr. 10299;
2.   Dacă domnul COSTIN OCTAVIAN născut la data de 20 febr.1954 într-o localitate a jud. Galaţi din părinţi purtând acelaşi nume cu cei ai lui COSTIN G, şi având CERTIFICATUL DE LUTATOR REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE ÎN REVOLUŢIA DIN DEC 1989 seria FD nr. 1231, îi este cumva frate.
Mai întreb:
A)   Parchetul a analizat cu atenţie şi profesionalism dosarele Luptătorilor din Gărzile Patriotice?
B)    Comisiile SSPR şi CPRD au analizat cu atenţie şi competenţă       dosarele Luptătorilor din Gărzile Patriotice grupate pe puncte de luptă şi cu confruntarea declaraţiilor martorilor?

Aştept răspunsul lui Costin G. pe site-ul SSPR la secţiunea COMUNICATE.
Aştept că CPRD să constate eroarea produsă şi să solicite:
-   Suspendarea din funcţie a lui Costin George până la data soluţionării contestaţiilor;
-   Scanarea dosarelor în baza cărora s-a efectuat preschimbarea certificatelor şi postarea lor pe site-ul SSPR şi al Institutului Revoluţiei Române;
-   Prorogarea termenului de  contestare a persoanelor ce au depus şi obţinut preschimbarea Certificatelor în temeiul Legii 341/2004;
-   Anchetarea următoarelor speze:
o   Modul în care s-au eliberat „AVIZELE REACTUALIZATE”  de către conducerile asociaţiilor de revoluţionari unor persoane care nu au fost reprezentate în vederea obţinerii „PRIMULUI CERTIFICAT”;
o   Modul în care s-au eliberat „AVIZELE REACTUALIZATE”  de către conducerile asociaţiilor de revoluţionari unor persoane care AU PARTICIPAT LA REVOLUŢIE ÎN ALTE LOCALITĂŢI ;
o   Modul în care conducerea SSPR a înţeles să colaboreze cu MIRA în vederea soluţionării dosarului „trafic cu maşini de lux pentru revoluţionari;
o   Modul în care conducerea SSPR a înţeles să colaboreze cu MIRA în vederea soluţionării dosarului privind folosirea de către unele persoane de documente false sau falsificate, pe mijloacele de transport în comun şi CFR;
o   Modul în care conducerea SSPR a înţeles să colaboreze cu MIRA în vederea soluţionării dosarelor în care mai multe persoane au fost dovedite că au folosit documente false sau falsificate, pentru a primi DREPTURI CONFERITE DE LEGEA 42/1990, respectiv 341/2004. Exemple: Moraru Aurică şi Novac Tiberiu.
o   Modul în care conducerea SSPR a înţeles ca în 2001-2002 să soluţioneze furtul din instituţie a unor bunuri(FOI DE DRUM CFR şi CADOURI PENTRU COPII REVOLUŢIONARILOR) unele dintre acestea fiind ştiindu-se că au fost comercializate prin „consignaţia deţinută de revoluţionarul Achim pe strada Covaci, în spaţiul comercial care, al acea dată aparţinea Fundaţiei Revoluţiei Române-condusă de Iordan Rădulescu, în acea perioadă, „şeful lui Costin” la SSPR:
o   Măsurile  luate la nivelul SSPR împotriva angajaţilor care aflaţi în relaţie directă cu reprezentanţii asociaţiilor de revoluţionari, au profitat de aceste relaţii şi „S-AU PROMOVAT CA REVOLUŢIONARI, unii promovându-şi chiar şi rudele. Cazurile PREDA GHEORGHE VALENTIN cu mama sa ERDEI MELANIAE cu fratele să FERENŢ BACOI. Nu mai pomenesc despre soţia şi fratele lui Costin deoarece i-am pomenit mai sus.
o   Modul în care unele persoane, politicieni şi alţi demnitari şi înalţi funcţionari publici, în unele cazuri împreună cu rudele lor, au primit CERTFICATE DE REVOLUŢIONARI. Exemple: Familia LUŢU, BÂZOI, BLAGA VASILE, SCHMUTZER RUDOLF(el soţia, fratele şi cumnata), etc.
Acest material a fost întocmit din respect pentru ADEVĂRAŢII REVOLUŢIONARI care nu au participat nici la un act de trădare , nici de terorism. Din respect pentru acei oameni simpli care în istoria milenară a acestui Popor binecuvântat de DUMNEZEU, mereu şi-au sacrificat viaţa cu speranţa unei vieţi mai bune pentru ei şi copii lor. Din respect pentru părinţii care au avut nefericirea de a-şi îngropa copii deveniţi EROI AI NEAMULUI. Din respect pentru noua democraţie pe care dorim să o înfăptuim de douăzeci şi unu de ani. Din respect pentru părinţii şi copii noştri.
Cu dragoste şi respect faţă de DOMNIILE VOASTRE, în aşteptarea reacţiilor lui COSTIN G precum şi a instituţiilor interesate în soluţionarea cu celeritate a celor arătate de mine în rândurile de mai sus.


Dorel HARAGA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 17:33:33
Asociatia "Dreptate si Adevar" pretinde ca a depus contestatie in memoria unei revolutionare moarte
13 ianuarie 2004, 21:21 | Autor: Dan BUCURA | 15 afişări

Comentează0
 text
 Tipareste
In scriptele asociatiei de revolutionari "Dreptate si Adevar" - Decembrie 1989 se afla un numar de 250 de persoane, conduse de un anume Nicolae Banutoiu. Pe langa functia de presedinte al asociatiei
In scriptele asociatiei de revolutionari "Dreptate si Adevar" - Decembrie 1989 se afla un numar de 250 de persoane, conduse de un anume Nicolae Banutoiu. Pe langa functia de presedinte al asociatiei cu pricina, omul o ocupa si pe cea de secretar general coordonator al Blocului National Revolutionar. Structura din urma ii are in frunte pe deputatul PSD D.L. Maior si pe consilierul prezidential Dan Iosif, lider incontestabil al revolutionarilor de pretutindeni. Mai mult, presedinte de onoare al BNR este chiar presedintele Ion Iliescu. Din acest motiv am luat legatura cu Nicolae Banutoiu, pentru a afla daca actiunea demarata de el in instanta are legatura cu Blocul National Revolutionar. "Va spun de la bun inceput ca decizia de contestare a aliantei PNL-PD este una pe care au luat-o doi oameni: eu si vicepresedintele asociatiei noastre, Niculae Nicusor. Asociatia pe care o conduc si in care sunt inscrisi 250 de membri cotizanti, luptatori, urmasi ai celor decedati, raniti si retinuti in '89 a fost infiintata de eroina Doina Rebeca Cercel. Dupa decesul acesteia, eu am preluat presedintia acestei structuri. In memoria ei contestam acum aceasta structura politica, termenii de "adevar" si "dreptate" fiind permanent pe buzele ei" sustine Nicolae Banutoiu. In plus, acesta din urma spune ca a ales abia acum momentul pentru contestarea aliantei pentru ca s-a temut de eventualele interventii sau sfori pe care ar putea sa le traga cei din viata politica romaneasca. La finalul discutiei, Banutoiu a tinut sa ne asigure ca nu este inregimentat politic sub nici o forma. "Singura calitate pe care o am este cea de secretar general coordonator la BNR", a precizat presedintele asociatiei de revolutionari "Dreptate si Adevar". Totusi, conform statutului BNR, fiecare asociatie care a aderat la el se obliga sa actioneze doar de comun acord cu structura-mama. Din acest motiv l-am intrebat pe secretarul de stat Emil Cutean, care este si secretar general al BNR, daca Banutoiu are aprobarea Blocului pentru acest demers. "Nu s-a discutat niciodata in cadrul Blocului acest aspect, iar ceea ce face acum Banutoiu este din propria initiativa. E adevarat ca prin asta incalca statutul BNR, motiv pentru care vom propune ca acest caz sa se discute in prima noastra sedinta", ne-a declarat Emil Cutean, seful Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor.

Sursa: http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Asociatia-Dreptate-Adevar-contestatie-revolutionare_0_75593386.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 18:05:52
COMUNICAT

În cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Blocului Naţional al Revoluţionarilor
1989 - România, care s-a desfăşurat la Braşov În data de 10.11.2011 s-au hotărât
următoarele:
1. Solicitarea demisiei dl. lalomiţeanu Gheorghe din funcţia de Ministru al
Finanţelor. Publice fiind iniţiatorul amendamentului privind tăierea
indemnizaţiilor luptătorilor Începând cu anul 2012.

2. Solicitarea demisiei dl. George Costin, care a trădat În permanenţă
mişcarea revoluţionară, din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care trebuia să apere şi să
urmărească aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004.

3. Depunerea unei plângeri penale Împotriva domnilor George Costin, Teodor
Măries şi a celor care au gestionat fabrica de certificate.

4. Marţi, 15 noiembrie 2011, la ora 10,00 la sediul din Braşov, str. Gheorghe
bariţiu nr.1, se vor desfăşura lucrările Consiliului Naţional Extraordinar al
B.N.R.1989-România.
Hotărârile de mai sus au fost votate În unanimitate În Consiliului Naţional al
B.N.R.1989-România
Mulţumim organizaţiilor prezente,' prin reprezentanţii legali,' care au
apreciat faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Conservator nu au trădat Idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, i-au
susţinut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare
Încheiat Între Partidul Social Democrat şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor
1989-România.

Braşov, 10.11.2011


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 18:14:39
http://www.mediafax.ro/social/exclusiv-buget-2012-guvernul-taie-bugetul-educatiei-culturii-justitiei-dar-urca-alocarile-la-presedintie-si-servicii-8964376

Guvernul va tăia pentru anul viitor din alocările bugetare pentru jumătate dintre ministere, inclusiv la Educaţie, Cultură, Agricultură şi Justiţie, dar şi pentru Parlament, comparativ cu fondurile din acest an, majorând însă bugetele Administraţiei Prezidenţiale şi serviciilor de informaţii.
Administraţia Prezidenţială (de la 28,8 milioane lei execuţie preliminată în acest an la 29,6 milioane lei anul viitor)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (de la 60,9 milioane lei la 62,7 milioane lei)

Curtea Constituţională (de la 12,4 milioane lei la 13,9 milioane lei)

Ministerul Afacerilor Externe (de la 540,6 milioane lei la 646,2 milioane lei)

Ministerul Finanţelor (de la 2,8 miliarde lei la 3 miliarde lei)

Ministerul Apărării Naţionale (de la 5 miliarde lei la 5,1 miliarde lei)

Ministerul Mediului (de la 2,2 miliarde lei la 2,9 miliarde lei)

Ministerul Transporturilor (de la 14,2 miliarde lei la 14,7 miliarde lei)

Ministerul Sănătăţii (de la 4,8 miliarde lei la 5,4 miliarde lei)

Ministerul Comunicaţiilor (de la 214,9 milioane lei la 266,4 milioane lei)

Ministerul Public (de la 572,8 milioane lei la 597,3 milioane lei)

Agenţia Naţională de Integritate (de la 13,7 milioane lei la 42,9 milioane lei)

Ministerul Economiei (de la 1,6 miliarde lei la 1,67 miliarde lei)

Consiliul Superior al Magistraturii (de la 71,7 milioane lei la 79,1 milioane lei)
În schimb, documentul indică reduceri de bugete la:

    Senat (de la 90,7 milioane lei la 85,3 milioane lei)

    Camera Deputaţilor (de la 210 milioane lei la 209,7 milioane lei)

    Academia Română (de la 396,4 milioane lei la 354,2 milioane lei)

    Secretariatul General al Guvernului (de la 964,8 milioane lei la 712,3 milioane lei)

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (de la 3,4 miliarde lei la 3,1 miliarde lei)

    Ministerul Justiţiei (de la 2,2 miliarde lei la 2,1 miliarde lei)

    Ministerul Administraţiei şi Internelor (de la 9,5 miliarde lei la 7,8 miliarde lei)

    Ministerul Muncii (de la 33,2 miliarde lei la 31,9 miliarde lei)

    Ministerul Agriculturii (de la 15,9 miliarde lei la 14,9 miliarde lei)

    Ministerul Educaţiei (de la 8,9 miliarde lei la 8,7 miliarde lei)

    Ministerul Culturii (de la 795,8 milioane lei la 600 milioane lei)

    Autoritatea Electorală Permanentă (de la 21,4 milioane lei la 15,3 milioane lei)

    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (de la 45,5 milioane lei la 20,7 milioane lei)
http://www.mediafax.ro/economic/buget-2012-pensiile-vor-fi-inghetate-documentul-nu-cuprinde-indicii-de-majorare-a-salariilor-8964158/
Proiectul de buget pregătit de Guvern prevede îngheţarea pensiilor pe întreaga perioadă a anului viitor, fără indicii de majorare a acestora şi a salariilor în al doilea semestru, pentru susţinerea plăţii pensiilor fiind din nou transferate de la bugetul de stat 13,8 miliarde lei.
Documentul, obţinut de MEDIAFAX, prevede că în anul 2012 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei, nivelul la care a fost îngheţat încă din 2009, fără referiri la o eventuală majorare a acestuia în partea a doua a anului viitor.

Nici pentru contribuţiile de asigurări sociale nu sunt indicate scăderi pe parcursul anului viitor, acestea fiind menţinute la nivelul actual.
De asemenea, în proiectul bugetului de stat nu se face vreo referire la majorarea salariilor anul viitor.

Pentru câştigul salarial mediu brut este indicată o uşoară creştere la 2.117 lei, faţă de 2.026 lei estimat pentru acest an şi 1.902 lei înregistrat anul trecut.

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii depăşesc 47 miliarde lei (faţă de 46,2 miliarde lei în acest an), reprezentând 8,1% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor au fost luaţi în calcul 4.761.000 pensionari plătiţi prin Casa Naţională de Pensii Publice, cu o pensie medie lunară de 747 lei, şi 159.000 pensionari plătiţi prin Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, cu o pensie medie lunară de 2.289 lei.

Comparativ, fondul aferent pensiilor a fost calculat în acest an pe baza a 4.780.000 pensionari, cu o pensie medie lunară de 749 lei, şi 155.800 pensionari din sistemul de apărare, cu o pensie medie lunară de 1.755 lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale sunt estimate la 48,7 miliarde lei, iar cheltuielile totale sunt prognozate la 48,5 miliarde lei.

"Pentru susţinerea în totalitate a cheltuielilor ce se finanţează din acest buget, din bugetul de stat se alocă în anul 2012 o subvenţie de 13,8 miliarde lei", se arată în document. În acest an, pentru plata pensiilor au fost transferate de la bugetul de stat 13,9 miliarde lei.

Veniturile totale sunt diminuate cu 2,7 miliarde lei, echivalent al cotei de 3,5% (în creştere de la 3% în acest an) aferentă pensiilor private obligatorii.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul viitor cu un excedent de 170,9 milioane lei (faţă de 253,9 milioane lei în acest an), care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 18:28:54
Cu prostia , prostim prostii, nu intrati in capcana SSPR!
  SSPR nu poate da in judecata guvernu, fiindca SSPR face parte din el!
SSPR este subordonat guvernului, in judecata puteti sa dati fiecare nominal, cum va explicat MINDRY, deci pe baza lui Costin suntem " mincati"
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/199_comunicat.pdf
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=199
În data de 11.11.2011, la sediul SSPR a avut loc ședința Colegiului Revoluționarilor, convocată de Secretarul de Stat - Domnul George Costin...

 

PENTRU A VIUALIZA DOCUMENTUL DATI CLICK PE FISIERUL ATASAT...

Concluzie organizati-va ,nu va mai lasati minititi!Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 18:44:18
Procesele dureaza,daca veti cistiga, guvernul va esalona, la fel ca la profesori 2016-2020!
Daca acceptati acum taiera fiti sigur ca in 2013, nu se va reveni!Va fii pentru todeanua!Mai ales dca cistiga iar PDL&Comp!
Basecu vrea deficit 0 in 2013, adica stat minimal, fascistoid!
Totul depinde de voi!
Costin nu va face nimic, ca sa ramiina pe post!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 11, 2011, 20:01:10
Kronstadt...precis nu vor mai castiga daca umbla la indemnizatii , s-a terminat si cu diaspora , de acolo au castigat data trecuta .


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 20:03:30
Daca salariile, pensiile au fost ,înghetate, indemnizatiile, "nu se mai acorda"
De nu a inghetat si indemnizatiile?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 11, 2011, 20:34:23
D.le Haraga mai sunt 4 zile pana la votarea bugetului si tu vrei sa afli ce s-a intamplat acum 22 ani cu munitia .E sinistra situatia si ne apucam sa va facem pa Capitanul Alexandrescu.Faceti cercetarile mai tarziu acum mobilizati oamenii.Alta solutie nu e .Cu astia cu vorba buna nu merge.Hai sa ne sacrificam cativa si salvam familiile si revii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 11, 2011, 20:40:36
Acum cateva luni v-am avertizat ca scriu cu maron ca asa e situatia .Acum se demonstreaza ca nu am gresit.Cand am strigat la Bucuresti la congres sa dam guvernul in judecata cei din prezidiu poate spuneau ca aiurez.Daca acum aveam proces cu ei pe neaplicarea corecta a legii 341 nu mai puteau sa se lege de noi.SEFII NOSTRII ..sus.. NOI CA PROSTII ..jos.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 11, 2011, 20:45:04
Daca pana luni nu se face o actiune comuna a revilor fara nici o implicare a conducatorilor miscarii rev.la BUCURESTI cu sacrificii din partea noastra adioooo....Pe 22 dec mese la bogati si fripturi alaturi de putina COLIVA. si ,,SA TRAITI LA ANUL BINE".


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 11, 2011, 21:03:25
Acum cateva luni v-am avertizat ca scriu cu maron ca asa e situatia .Acum se demonstreaza ca nu am gresit.Cand am strigat la Bucuresti la congres sa dam guvernul in judecata cei din prezidiu poate spuneau ca aiurez.Daca acum aveam proces cu ei pe neaplicarea corecta a legii 341 nu mai puteau sa se lege de noi.SEFII NOSTRII ..sus.. NOI CA PROSTII ..jos.

  Domnule Apostol !. Cand ati strigat la Congres la Bucuresti sa dati guvernul in judecata pentru neaplicarea corecta a legii 341 nu erati nicidecum motivat pentru ca nu vi se adusese inca vreun prejudiciu. Azi puteti striga MAXIM !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 11, 2011, 21:09:16


 Dar nu mai e Congresul !. Alti bani ....alta distractie !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 11, 2011, 21:36:11
DOMNILOR

AȚI FOST VÂNDUȚI ȘI CUMPĂRȚI ÎN MAI MULTE RÂNDURI DE TOV SS COSTIN G.

VĂD CĂ NU V-AȚI SĂTURAT.

VĂ LĂSAȚI ÎN CONTINUARE MANIPU LAȚI DE INDIVID ȘI GAȘCA LUI.

VREȚI SĂ VĂ FACEȚI "FRAŢI CU DRACU", ESTE TREABA VOASTRĂ.

O DATĂ CE V-AŢI DAT MÂNA..... NU MAI PUTEŢI SCĂPA


DEVENIŢI COMPLICI!

EU UNUL NU VREAU SĂ AM DE A FACE CU TOV SS COSTIN G.

MURDĂREŞTE TOTUL!

PROBLEMA NOASTRĂ SE REZOLVĂ CÂND DISPARE TOVUL DE LA SSPR ŞI SE

REANALIZAEAZĂ DOSARELE CU SIMŢUL RĂSPUNDERII


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Adar M din Noiembrie 11, 2011, 21:46:57
Kronstadt...precis nu vor mai castiga daca umbla la indemnizatii , s-a terminat si cu diaspora , de acolo au castigat data trecuta .
Tocmai aici gresesti.
Cand oamenii or sa vada ca in sfarsit, dupa douazeci de ani, se face dreptate, ca statul devine ceea ce trebuie sa fie: un garant al drepturilor egale, sa vezi cate voturi noi vor strange.
Mai mult decat atat, oricare alt partid va incerca sa readuca in dezbatere subiectul indemnizatiilor, isi semneaza iesirea din scena politica.
Pricepeti, dragii mosului, ca doazeci de milioane s-au saturat de cei 15 000 de trantori cu varf si-ndesat.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 11, 2011, 22:04:19
Acum cateva luni v-am avertizat ca scriu cu maron ca asa e situatia .Acum se demonstreaza ca nu am gresit.Cand am strigat la Bucuresti la congres sa dam guvernul in judecata cei din prezidiu poate spuneau ca aiurez.Daca acum aveam proces cu ei pe neaplicarea corecta a legii 341 nu mai puteau sa se lege de noi.SEFII NOSTRII ..sus.. NOI CA PROSTII ..jos.

  Domnule Apostol !. Cand ati strigat la Congres la Bucuresti sa dati guvernul in judecata pentru neaplicarea corecta a legii 341 nu erati nicidecum motivat pentru ca nu vi se adusese inca vreun prejudiciu. Azi puteti striga MAXIM !.
[colorPutem da Guvernul in judecata pe motivarea aratata - in extenso- in Cominicatul SSPR de astazi 11.11.2011 ![/color]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 11, 2011, 22:08:55

 " [/http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=199"b]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nicu1506 din Noiembrie 11, 2011, 22:49:29
UITATI-VA PE ANTENA 3.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2011, 22:49:59
http://www.adevarul.ro/actualitate/Revolutionarii-fara_-renta-_din_ratiuni_bugetare_0_589141611.html
Revoluţionarii, fără „rentă“ din raţiuni bugetare
Camera Deputaţilor a adoptat marţi un amendament prin care indemnizaţiile revoluţionarilor cu titlul de „luptător remarcat" sunt suspendate în 2012.

Măsura este temporară şi nu vine cu intenţia de a rezolva problema impostorilor. Democrat-liberalul Sever Voinescu, unul dintre deputaţii care au votat sistarea indemnizaţiilor, ne-a declarat: „Raţiunea acestui amendament nu a plecat de la o analiză a situaţiei revoluţionarilor, ci de la o raţiune strict bugetară. Problema revoluţionarilor rămâne nelămurită şi, în opinia mea, ar trebui tranşată cât mai repede.

Eu cred că doar răniţii şi urmaşii ar trebui să mai beneficieze de drepturi, iar aşa-zişii «luptători remarcaţi» să fie eliminaţi definitiv. Eu am fost în stradă la Revoluţie, în Ploieşti, şi vă asigur că n-a fost nicio luptă. Şi atunci de unde peste 200 de «luptători» în acest oraş? Mă gândesc să iniţiez un proiect de lege care să lămurească această situaţie".

Prin vocea senatorului liberal

Raymond Luca, Opoziţia acuză că legea a fost adoptată mişeleşte şi că este ambiguă. „Vom sesiza Curtea Constituţională!", ne-a declarat Luca. De altfel, în plen, deputaţii liberali şi cei social-democraţi s-au opus amendamentului, în timp ce parlamentarii PDL şi UDMR au votat „pentru". „Legea prevede că indemnizaţiile nu se acordă în 2012 şi la cum arată ea în momentul de faţă din 2013 se vor acorda din nou. Evident, asta dacă nu se va lua o nouă decizie la un anumit moment", mai spune Voinescu.

„Trădare!"

Lupta politică ţine şi de capitalul electoral format din cei peste 21.000 de revoluţionari din toată ţara, care sunt împărţiţi în două mari structuri manipulate politic de PDL şi PSD. Până acum, aproape trei sferturi erau în tabăra Puterii, în timp ce restul susţineau Opoziţia. Pe forumurile revoluţionarilor au apărut deja îndemnuri pentru trecerea în bloc sub aripa structurii conduse de PSD-istul Dorin Lazăr Maior. De cealaltă parte, George Costin, secretar de stat al revoluţionarilor şi membru PDL, a convocat ieri Colegiul Revoluţionarilor. „Ni s-a spus să stăm liniştiţi că se rezolvă. E trădare!", a comentat, cu năduf, revoluţionarul Constantin Soare, prezent la întrevederi.

67 de milioane de euro economiseşte statul român în 2012 prin tăierea indemnizaţiilor pentru „luptătorii remarcaţi".


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 11, 2011, 23:49:59
dan2011-11-11 23:42:23domnule Sever Voinescu... evident,nu ati fost singur la Revolutie in Ploiesti si in mod sigur,impreuna cu unul Cornel Anastase care avea ceva relatii cu activistii comunisti din ilegalitate...stiti, cu unul Cornel Anastase, director la Uzinele 1 Mai Ploiesti in 21-22 dec 1989.....stiti....acel director care a adus grupa USLA de la securitate,pompieri si militieni sa reprime revolta de la Uzina 1 Mai Ploiesti......alo...domnule voinesci....dOMNUL cORNEL aNASTASE,gratie frontului de Salvare Nationala a fost numit pina in 1995 la moscova,apoi a revenit in romania ca prosper om de afaceri...il cunoasteti pe domnul Cornel.......tatal FRUMOASEI BLONDE? Domnule Voinescu......neati aruncat manusa si o vom ridica dupa ce vom aVEA O DISCUTIE cu domnisoara Roberta ALMA ANASTASE.....poate ne roaga sa-ti schimbam adresa de domiciliul.....Pustiulica;cind vorbesti de Revolutie, te rog  RESPECT SI CIOCUL MIC.....Suspendam stadionul inca 6 etape....
si vezi ca nu esti iubit in Mimiu....ai putin tupeu,esti simpatic dar  CIOCU MIC  VOINESCULE...NU PUNE GAZ PE FOC...TE ROG


http://www.adevarul.ro/actualitate/Revolutionarii-fara_-renta-_din_ratiuni_bugetare_0_589141611.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 09:50:46
http://www.evz.ro/detalii/stiri/intalnire-a-liderilor-pdl-maine-la-vila-lac-953591.html
Întâlnire a liderilor PDL, mâine, la Vila Lac

Colegiul Director al PDL se va reuni mâine, la ora 17.00, la Vila Lac 1.

Potrivit mediafax.ro, este posibil ca la această întâlnire să se discute despre proiectul bugetului de stat pe anul 2012 şi despre priorităţi legislative.

Colegiul Director al PDL este format din membrii BPN şi liderii filialelor judeţene.De ce nu merg revolutionarii sa le ureze de bine ;D


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mr. G din Noiembrie 12, 2011, 10:56:24
BOC SI CAMARILA PDL(FOSTI ACTIVISTI PCR,IN FRUNTE CU UTC-istul sef,PERFECT LUSTRABILI,DACA SAR ADOPTA LEGEA),AR MERITA O PRIMIRE "CALDUROASA SI BOGATA IN OUA"(DE RECESIUNE --CLOCITE) MAINE LA VILA LUI CEAUSESCU.
Colegiul Director al PDL se reuneşte duminică la Vila Lac 1
de Alina Novăceanu Postat la: 11.11.2011 22:38 Ultima actualizare: 11.11.2011 22:39
 
Colegiul Director al PDL se reuneşte duminică la Vila Lac 1
Colegiul Director al PDL urmează să se reunească, duminică, la Vila Lac 1, întâlnirea fiind convocată pentru ora 17.00, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse democrat-liberale.
Potrivit surselor citate, este posibil ca la această întâlnire să se discute despre proiectul bugetului de stat pe anul 2012 şi despre priorităţi legislative.
Colegiul Director al PDL este format din membrii BPN şi liderii filialelor judeţene.
Premierul Emil Boc le-a spus, luni, deputaţilor PDL, că reorganizarea administrativă trebuie discutată la pachet cu revizuirea Constituţiei, acestea fiind lăsate în plan secund, iar priorităţile sunt adoptarea bugetului pe 2012 şi comasarea alegerilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din PDL.
Potrivit surselor citate, Emil Boc le-a prezentat deputaţilor la acea întâlnire priorităţile legislative ale formaţiunii. Boc a spus că proiectul de buget şi comasarea alegerilor, în contextul modificării legii electorale, sunt prioritare.
Sursele menţionate au arătat că în privinţa legii electorale a rămas în discuţie cu partenerii de coaliţie câţi parlamentari vor fi aleşi în urma redistribuirii, pe liste.
Sursele citate au arătat că al doilea pachet menţionat de Boc include reorganizarea teritorială şi revizuirea Constituţiei, premierul neindicând termene de adoptare şi precizând că acestea trebuie abordate după ce vor fi finalizate bugetul, comasarea alegerilor şi legea electorală.
Proiectul de buget pregătit de Guvern prevede îngheţarea pensiilor pe întreaga perioadă a anului viitor, fără indicii de majorare a acestora şi a salariilor în al doilea semestru, pentru susţinerea plăţii pensiilor fiind din nou transferate de la bugetul de stat 13,8 miliarde lei.
Documentul, obţinut de MEDIAFAX, prevede că, în anul 2012, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei, nivelul la care a fost îngheţat încă din 2009, fără referiri la o eventuală majorare a acestuia în partea a doua a anului viitor.
Nici pentru contribuţiile de asigurări sociale nu sunt indicate scăderi pe parcursul anului viitor, acestea fiind menţinute la nivelul actual.
De asemenea, în proiectul bugetului de stat nu se face vreo referire la majorarea salariilor anul viitor.
Premierul Boc a declarat, vineri, că bugetul pe 2012 nu include majorări de salarii şi pensii deoarece Guvernul nu s-a "repezit" pe un scenariu optimist, iar dacă datele economice care vor fi analizate în aprilie-mai sunt pozitive va fi decisă indexarea acestora "cu un anumit procent" prin ordonanţă de urgenţă.
"Nu vom aborda bugetul din 2012 în termeni electorali. Nu ne repezim la majorări de salarii şi pensii", a spus Boc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Secasiu Eugen din Noiembrie 12, 2011, 12:11:58
                                        COMUNICAT  SSPR

Secretarul de Stat al S.S.P.R., domnul George Costin,

Face, in continuare, apel la președinții de asociații în vederea întocmirii URGENTE a unor tabele nominale cu persoanele din rândul revoluționarilor aflate în următoarele situații sociale speciale:

- Revoluționarii care au împrumuturi la bancă garantate cu indemnizația repatorie ;
-  Cazurile în care indemnizația reparatorie reprezintă singura sursă de venit a familiei.

 Listele vor fi transmise la fax 021. 319. 86. 28 sau la Biroul de relatii cu publicul al SSPR din Bdul. Iancu de Hunedoara 3-5.

Această acțiune poate  fi realizată și PERSONAL , de catre fiecare dintre revoluționarii aflați în una din situațiile de mai sus, în cazul în care nu fac parte dintr-o asociație de revoluționari sau daca  asociația ai căror membri sunt nu a fost informată de situația lor.

Alaturat, comunicatul in format PDF a sedintei din din data de 11.11.2011 la sediul SSPR, a Colegiului Revolutionarilor Comunicat SSPR 11.11.2011 (http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/199_comunicat.pdf)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 12:21:56
Cu vor ajuta aceste tabele?
Credeti ca legea 410/2011 va fii schimbata in functie de credite, etc!
Ceva concret în afara de tabele mai exista?
Trebuie specificat si imbracamintea porocalie , rosie , etc!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: dumitru din Noiembrie 12, 2011, 13:41:23
PROBABIL CU ACESTE TABELE VOR SA IMPARTA IN DOUA CEI CU DATORII SI CEI FARA ,SI IAR SE FACE   DREPTATE!!??!!??  OARE?  CRED CA ESTE O GASELNITA A SSPR DE A PLIMBA LUCRURILE. NICI IN CEASUL AL 12-LE NU POT FI SERIOSI!!??!!??


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: steffann din Noiembrie 12, 2011, 13:43:36
Da, noi mai putem sesiza una doua comisii permanente din Senat, in paralel, si la Camera Deputatilor, daca cititi Regulamentul CDEP, a fost incalcat grosolan - pe fata - sesizata Curtea Constitutionala, Avocatul Poporului si Presedintia. Acestia sunt primii pasi. Daca nu reusim, dupa promulgare, atacam in instanta actul administrativ, motivele fiind ..multe. Aceasta este calea pasnica. /b]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 13:47:38
dan2011-11-11 23:42:23domnule Sever Voinescu... evident,nu ati fost singur la Revolutie in Ploiesti si in mod sigur,impreuna cu unul Cornel Anastase care avea ceva relatii cu activistii comunisti din ilegalitate...stiti, cu unul Cornel Anastase, director la Uzinele 1 Mai Ploiesti in 21-22 dec 1989.....stiti....acel director care a adus grupa USLA de la securitate,pompieri si militieni sa reprime revolta de la Uzina 1 Mai Ploiesti......alo...domnule voinesci....dOMNUL cORNEL aNASTASE,gratie frontului de Salvare Nationala a fost numit pina in 1995 la moscova,apoi a revenit in romania ca prosper om de afaceri...il cunoasteti pe domnul Cornel.......tatal FRUMOASEI BLONDE? Domnule Voinescu......neati aruncat manusa si o vom ridica dupa ce vom aVEA O DISCUTIE cu domnisoara Roberta ALMA ANASTASE.....poate ne roaga sa-ti schimbam adresa de domiciliul.....Pustiulica;cind vorbesti de Revolutie, te rog  RESPECT SI CIOCUL MIC.....Suspendam stadionul inca 6 etape....
si vezi ca nu esti iubit in Mimiu....ai putin tupeu,esti simpatic dar  CIOCU MIC  VOINESCULE...NU PUNE GAZ PE FOC...TE ROG


http://www.adevarul.ro/actualitate/Revolutionarii-fara_-renta-_din_ratiuni_bugetare_0_589141611.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=YkGy8g-0rBw


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 14:18:00
COMUNICAT:

In data de 11 noiembrie 2011 am solicitat domnului secretar de stat

George Costin alternativa DEPUNERII DEMISIEI si VENIRII in strada alaturi de revolutionari....

I-am cerut, intr-un mod respectuos, sa faca alegerea  intre  EMIL BOC  si noi,  revolutionarii , cei multi oropsiti si loviti de toti!

Mesajul a fost transmis pe telefonul Domniei Sale ,recunosc, de aproape 150 de ori.....


DOMNIA SA , RESPECTIV  DOMNUL GEORGE COSTIN,membru al cabinetului

emil Boc in functia de secretar de stat al SSPR  a comunicat presedintilor

de asociatii aflati in sedinta Colegiului Consultativ  faptul ca

i-am solicitat sa-si depuna mandatul-demisia onorabila  si a solicitat  punctul de vedere al reprezentantilor de asociatii prezente la lucrari......

ACESTI  REPREZENTANTI,CU CITEVA EXCEPTII, I-AU CERUT SA NU-SI DEPUNA MANDATUL!  SA NU-SI DEA DEMISIA!

IN ACEASTA SITUATIE,IL ROG PE ACEASTA CALE PE DOMNUL SECRETAR DE STAT

GEORGE COSTIN  SA FACA PUBLICA SINTEZA LUCRARILOR COLEGIULUI  SI

LISTEI CU PRESEDINTII  CARE IAU CERUT SA NU DEMISIONEZE,ASUMINDU-SI

RASPUNDEREA CA VOR ANULA  LEGEA ADOPTATA DE PARLAMENT,RESPECTIV

LEGEA 410/2011 ADOPTATA LA 8 NOIEMBRIE 2011.........


NOTIVIC FAPTUL CA DE LA DATA DE 11 NOIEMBRIE 2011 RASPUNDEREA PE UN EVENTUAL INSUUCCES PRIVIND ANULAREA  INDEMNIZATIILOR

REVINE ,  NU  SECRETARULUI DE STAT  CI,  PRESEDINTILOR COLEGIULUI

CONSULTATIV AL REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989  CARE, IN NUMELE

REVOLUTIONARILOR SI " PARTENERULUI DE DIALOG SOCIAL"  NU ATI DECIS

CU LUCIDITATE CA ERA STRINGENT NECESAR  CAZUL DE FORTA MAJORA,INTRE-

VEDEREA CU PREMIERUL EMIL BOC,PRESEDINTII CELOR DOUA CAMERE,PRESE-

DINTELE ROMANIEI,  FACTORI DE DECIZIE POLITICA.....

NU ATI DEPUS NICI O NOTA DE PROTEST IN NUMELE SI CALITATEA DE

PARTENER DE DIALOG SOCIAL.......

DOMNILOR PRESEDINTI.....NU VA TRADATI OAMENII,DREPTURILE SI INTERESELE LOR  LEGITIME,DOBINDITE CU MIJLOACE LEGALE,IN CONDITII

LEGALE.......

IN AVETUALITATEA UNUI INSUCCES PRIVIND  BLOCAREA LEGII PRIN CARE

SE TAIE INDEMNIZATIILE REVOLUTIONARILOR,RASPUNDEREA VA REVINE  IN

TOTALITATE DUMNEAVOASTRA, NU DOMNULUI SECRETAR DE STAT....

DOMNIA SA A INTREBAT: MI SE CERE SA DEMISIONEZ!

         DUMNEAVOASTRA,CU CITEVA EXCEPTII ATI SPUS:  NU !


O dedicatie muzicala  pentru prietenii adevarati:

http://www.youtube.com/watch?v=n5SJQ_L5uQA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 14:33:50
MULTA SANATATE , CELOR CARE SUNT BOLNAVI,

INCLUSIV DOMNULUI GEORGE COSTIN.

COSTINE: VEZITI DE SANATATE, Fa-TE BINE CIT MAI

REPEDE.

CU PROBLEMELE CREATE DE TRANDAFIRII PURPURII,ALERGAM SI NOI

SA LE SOLUTIONAM SI LE VOM SOLUTIONA,IMPREUNA SAU SEPARAT, IN

INTERESUL CELOR MULTI, CHIAR DACA SUNTEM (INJURATI,SCUIPATI,

DENIGRATI....ASTA PREA PUTIN MAI CONTEAZA ACUM..

http://www.youtube.com/watch?v=uI_ZcmCd4C0


MEDITATI INCA O DATA VA ROG LA MESAJUL VENIT DIN ISTORIE:

PAMINTUL TARII NOASTRE , GEME :

http://www.youtube.com/watch?v=AVB5GxUnHSM

http://www.youtube.com/watch?v=BYKQwetYLuwTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: steffann din Noiembrie 12, 2011, 14:40:54
Puteti citi aici motivele Comisiei buget finante - amendament impus in afara normelor legale - aceasta lege nu poate sa treaca doar ...ILEGAL !
http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2011/rp410.pdf
Se pare ca revolutionarii li se suprima drepturile doar pentru satisfactia ...FMI !!!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 12, 2011, 15:38:44
COMUNICAT

În cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Blocului Naţional al Revoluţionarilor
1989 - România, care s-a desfăşurat la Braşov În data de 10.11.2011 s-au hotărât
următoarele:
1. Solicitarea demisiei dl. lalomiţeanu Gheorghe din funcţia de Ministru al
Finanţelor. Publice fiind iniţiatorul amendamentului privind tăierea
indemnizaţiilor luptătorilor Începând cu anul 2012.

2. Solicitarea demisiei dl. George Costin, care a trădat În permanenţă
mişcarea revoluţionară, din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi care trebuia să apere şi să
urmărească aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004.

3. Depunerea unei plângeri penale Împotriva domnilor George Costin, Teodor
Măries şi a celor care au gestionat fabrica de certificate.

4. Marţi, 15 noiembrie 2011, la ora 10,00 la sediul din Braşov, str. Gheorghe
bariţiu nr.1, se vor desfăşura lucrările Consiliului Naţional Extraordinar al
B.N.R.1989-România.
Hotărârile de mai sus au fost votate În unanimitate În Consiliului Naţional al
B.N.R.1989-România
Mulţumim organizaţiilor prezente,' prin reprezentanţii legali,' care au
apreciat faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Conservator nu au trădat Idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, i-au
susţinut permanent, respectând prevederile Protocolului de Colaborare
Încheiat Între Partidul Social Democrat şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor
1989-România.

Braşov, 10.11.2011


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 12, 2011, 17:48:52
Bun Bun D.le haraga si cu noi cum ramane ca nu stim ce sa trimis ca nelegal la CC de catre opzitie doar ce s-a votat referitor la pensii si salarii sau si la legea 341.Merita multumit celor care au votat pentru noi PSD.PNL mai ales 100%.PC.Pe restul cum ii taxam ca mai sunt 11 luni pana la vot.Ce facem acum e important altfel adioooooooooo.Peste 1 an multi dintre noi nu vor mai fi familiile lor vor trai mai rau iar cei ramasi in viata ce fac cu:asigurari de sanatate ,medicamente compensate ,iesire la pensie.Statu nu-si da seama ca daca 10000 de contribuabili(INDEMNIZATI) cu 5,5% la buget nu vor mai fi tot statul are de suferit.Astia gandesc cu curul.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Martinel din Noiembrie 12, 2011, 17:54:05
Cifrele bugetului de asigurari sociale pe 2012 sint sensibil egale cu 2011.astia numai pe noi vor sa ne arda,daca ii lasam.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 12, 2011, 18:18:16
Daca revolutionarii nu inteleg sa iasa in strada pierd totul ,cel putin temporar pana se va pronunta justitia ...dar in strada daca nu vin toti la Bucuresti sa fim cel putin 5-6000 de revolutionari ,nu se va face nimic ...dupa parerea mea ,ideea cu pichetarea prefecturilor este praf in ochi...daca nu se va inceta cel putin in perioada urmatoare cu atacuri gen "ala este impostor ,ala este facatura si eu si celalalt suntem cei mai mari si tari revolutionari " nu vom reusi nimic ,ba din contra vor castiga tot cei de la putere ,vazand ca suntem divizati ,ei profita si isi fac treaba care au inceput-o ,adica sa ne taie pe toti ...din surse va anunt ca javrele de la putere au pregatit un proiect de lege unde vor sa ramana decat "marii mutilati si urmasii de erou martir"...daca nu vom fi uniti si daca in continuare unii inteleg sa-i asculte pe mai marii lor presedinti care sunt angrenati politic si care tot marea majoritate au "bube in cap",vom pierde ...daca nu iesiti in strada si stati si palavragiti si va vaitati pe la colturi iar vom pierde ...singura speranta este una ferma si hotarata de a iesi in strada cu catel si purcel si de a vedea puterea asta vremelnica ca inca existam ...de luni suntem la Palatul Cotroceni incepand cu ora 10 ...iesiti cu totii in strada ...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 18:26:49

http://www.novapress.ro/ultimele-stiri/revolutionarii-ameninta.html

apasati pe video!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 12, 2011, 18:44:18
In timp ce criminalii ,tortionarii din inchisorile comuniste , securistii si fostii activisti pcr-utc au pensii de cel putin 8000 de lei(unii ajung si la 20000 de lei) iar numarul lor depasesc dupa ultimele informatii cifra de un milion de persoane  si sunt aparati de "lege" si de statul dictatorial mafiot ,noi cei care am iesit impotriva comunismului si implicit impotriva acestor pleve ,suntem catalogati drept paria societatii si aruncati la lada de gunoi a istoriei ...rusine javrelor de la putere si sa le de-a Dumnezeu dupa sufletul si faptele lor...dar cum spune un proverb "ca pana la Dumnezeu te mananca sfintii" ,nu trebuie sa-i lasam si sa luptam pe toate fronturile ,justitie si actiuni ample si ferme de strada ...asa sa ne ajute Dumnezeu...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 12, 2011, 19:22:21
Maricel, maricel. Hai, Decat, enumera cu mine cativa dintre "sfintii" de care vb:
George Costin,
Doru Maries,
Nicolae Banutoiu,
(etc, etc, etc). O luam cu alfabetul: a-A, b-B, c-C...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 12, 2011, 19:42:39
O parte a asociatiilor din Bucuresti am luat decizia ca incepand cu data de 14.11.2011,ora 10,00, adica luni, sa iesim in strada, la Cotroceni.
Va rog, sa transmiteti tuturor acest mesaj. Nimic nu poate schimba situatia. Toata populatia este nemultumita. Asteapta SCANTEIA. Doar noi putem fi aceasta scanteie.
Veniti pregatiti sa ramanem la Cotroceni pana la rezolvarea situatiei.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Cristian din Noiembrie 12, 2011, 19:45:24
Zeflemist ca intodeauna...in afara de Maries care intr-adevar am spus ca a luptat pentru aflarea adevarului din decembrie '89 si iunie '90 ,nu poti sa ma acuzi si poti sa sti ca nu sunt membru al asociatiei...spune-mi unde si cand i-am ridicat osanale actualului ss si lui banutoiu ? eu am criticat si acuzat toate puterile care au fost de la Revolutie pana acum si asta am facut-o cu nume real ,asa se comporta un adevarat luptator ,nu ca tine care stai sub pseudonim si ii critici pe unul si altul iar cand este vb de a posta cu nume real dai inapoi ca vezi doamne sa nu ti se intample cava ... eu m-am expus si am spus asa cum am gandit si nu m-am vaitat ca sa nu-mi afle cineva identitatea ...nu mai da lectii de morala ,uita-te in spatele postarilor mele si o sa descoperi ca i-am criticat si acuzat pe toti cei care au jefuit aceasta tara...ce crezi ,ca acum daca PSD-ul profita de aceasta ocazie ,crezi ca ne iubeste ? in nici un caz ,totul este de fatada ,ei o sa profite si noi o sa fim iar masa de manevra...eu sunt apolitic si sprijin pe cei amarati si curati care nu sunt angrenati in nici un joc politic...asa ca las-o balta si nu mai fi ironic ca nu ajuta la nimic ,din contra profitorii or sa se bucure...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 12, 2011, 20:40:12
Stimați colegi

După cum „ați fost informaţi” probabil, am fost la Braşov unde am participat la lucrările  Consiliului Naţional al BNR 1989.
După cum aţi avut ocazia să vedeţi chiar din comunicatul federaţiei postat de mine, participanţii au hotărât în principal :

1.   Să solicite Guvernului şi Preşedintelui Băsescu demiterea lui SS Costin G. pentru mai multe motive, pornind de la dosarele de URMĂRIRE PENALĂ deschise pentru actele făptuite de COSTIN G şi complicii săi, până la modul în care manipu lează masele de revoluţionari cu scopul de a-i folosi în propriul să interes, ca scut şi grup de presiune.

2.   Să solicite Guvernului şi Preşedintelui Băsescu demiterea ministrului IALOMIŢEANU pentru modul în care a înţeles să procedeze în privinţa „AMENDAMENTELOR  INTRODUSE PE ŞEST” în comisa de Buget Finanţe a C.D. în şedinţa „EXTRAORDINARĂ” din data de08.11.2011.

3.   S-a mai hotărât convocarea pentru data de MARŢI 15.11.2011  ora 10,00, la Braşov, la sediul asociaţiei A.L.R.U.E. , a ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI NAŢIONAL AL BNR 1989.
De fapt despre acestea tov ss costin g. ştia încă din timpul şedinţei CN al BNR când, persoane fidele individului au stat cu telefoanele deschise şi … „persoanele  interesate au ascultat da cealaltă parte a…”
În mod sigur, răspândacii şi gorniştii angajaţi de grupul de interese vor zice că nu este adevărat, că mint, că…. Etc.

Pentru a vă lămuri asupra situaţiei, am să vă povestesc câteva lucruri.
În dimineaţa zilei de 10.11.2011, am plecat din Bucureşti la Braşov mai mulţi colegi. Pe tren discutând despre problema care ne arde pe toţi, am realizat despre pericolul care îi paşte pe colegii noştri care au credite de achitat la bănci. Am stabilit cu colegii că problema este de maximă importanţă şi, când am ajuns la Braşov, am comunicat în cerc restrâns punctul de vedere. Preşedintele BNR a apreciat ca foarte importantă problema şi, drept urmare a fost discutată în plenul şedinţei, propunându-se ca preşedinţii de asociaţii, o dată întorşi în localităţile lor, să centralizeze cazurile de colegi cu credite de rambursat, să ia de la ei SESIZĂRI CĂTRE  BNR ÎNSOŢITE DE COPIILE CONTRACTELOR şi DESFĂŞURĂTORUL DE RATE şi să le prezinte în prima şedinţă a CN al BNR, urmând ca, conducerea să întreprindă diligenţele în vederea rezolvării problemei. Toate acestea se întâmplau în jurul orei 12,30 – 13,00.
La ora 16, în ziua de 10.11.2011, conducerea SSPR a postat pe site-ul instituţiei anunţul care are ca obiect propunerea noastră - http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=198
De asemenea, la Braşov s-au mai discutat şi alte lucruri care au servit drept „sursă de inspiraţie” pentru gruparea COSTIN –MĂRIEŞ(nu pot spune şi BĂNUŢOIU pentru că acesta este doar un executant fidel al ordinelor primite de la tov ss costin g).
Unul dintre acestea este că s-a discutat să „pichetăm sediile PDL din Oraşele Martir” , dar în final s-a hotărât să nu facem acest lucru pen tru că S-AR FACE JOCUL LUI COSTIN .

Deci toate ieşirile în stradă din aceste zile inclusiv LUNI -14.11.2011 şi MARŢI -14.11.2011, SUNT COORDONATE ŞI DIRIJATE DE  OAMENII FIDELI GRUPĂRII CITATE MAI SUS.
BNR 1989 A HOTĂRÂT CA PÂNĂ LA AFLAREA REZULTATULUI DAT DE CURTAE CONSTITUŢIONALĂ LA CONTESTAŢIILE DEPUSE ŞI CE VOR MAI FI DEPUSE,
SĂ NU INSTIGE REVOLUŢIONARII ÎMPOTRIVA INSTITUŢIILOR STATULUI ŞI SĂ NU SE ORGANIZEZE MANIFESTAŢII DE STARDĂ ŞI GRUPURI DE PROTEST.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 20:40:30
O parte a asociatiilor din Bucuresti am luat decizia ca incepand cu data de 14.11.2011,ora 10,00, adica luni, sa iesim in strada, la Cotroceni.
Va rog, sa transmiteti tuturor acest mesaj. Nimic nu poate schimba situatia. Toata po****tia este nemultumita. Asteapta SCANTEIA. Doar noi putem fi aceasta scanteie.
Veniti pregatiti sa ramanem la Cotroceni pana la rezolvarea situatiei
.

LA TVR1 TOCMAI S-A DIFUZAT UN MATERIAL PRIN CARE SE SPUNEA CA LIDERII CELOR DOUA MARI GRUPARI ASOCIATIVE(Costin si Maior) SE ABTIN SA IA POZITIE FATA DE CELE IANTAMPLATE PANA LA SOLUTIONAREA CONTESTATIEI LA CURTEA CONSTITUTIONALA, IN TIMP CE IALOMITEANU SENI SI ZAMBITOR EXPLICA EL CUM NE-A NENOROCIT PENTRU UN AN PRIN TAIEREA INDEMNIZATIULOR.
DECI: CINE VA COORDONA MISCAREA LA CARE FACETI VOI CHEMARE? FARA UN "CAP" VA FI UN HAOS SI FIECARE VA FACE CE VA DORI, VA SOLICITA CE-I VA TRECE PRIN CAP...SI PANA LA URMA CU CINE VOR STA DE VORBA? CINE VA NEGOCIA O EVENTUALA INTALNIRE? FACETI O LISTA AD_HOC DIN OAMENI LUATIO DE PE STRADA SAU IUNVENTATI ALTI LIDERI ( SI AIA FLAMANZI DE PUTERE)?

Potrivit bazei de date a SSPR  aveau decizii de plată a indemnizaţiilor : 2059 de urmaşi erou martir; 2226 de răniţi (din care 32- mari mutilaţi); 588 de reţinuţi; 169 de răniţi şi reţinuţi şi 8.654 luptători cu merite deosebite.
Luând în calcul numărul celor cu indemnizaţiile „la plată” şi valoarea medie a indemnizaţiei rezultă că în acest an, de la bugetul asigurărilor sociale se plătesc indemnizaţii pentru revoluţionari care vor totaliza circa 228 milioane lei (69 milioane euro) din care aproape 19 lei  milioane pentru LRM

Presupunând că toate aceste persoane cărora casele de pensii locale le-au emis decizii de plată a îndemnizaţiilor, ar încasa suma lunară totală prevazută de Legea 341/2004, efortul financiar la nivel de an nu depăşeste procentul de 0,03% din PIB


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 20:49:07
Pai , domnilor,  o rata de 700 de lei pe luna, medicamente de 500 de lei pe luna ( obligatorii , in boala cardiaca dupa interventie chirurgicala)  i-ar interesa pe guvernanti? Eu nu mai cred in balivernele lor. S-au prezentat miile de pensionariu militari ( cu mult mai multi decat noi) la instante, la CSM si la Curtea Constitutionala  cu astfel de tabele ( cu multe multe argumente financiare) si nu s-a uitat nimeni la ei. Se judeca si acum pe la instantele de fond , dupa mai bine de un an si trei luni. Ce facem noi cei 6000 fara sprijinul ranitilor, retinutilor, urmasilor eroilor martiri, ai altor asociatii din tara? Cine ne sustine? Nu vedeti ca nu avem o luare de pozitie din partea colegilor nostri de lupta din Decembrie 89? Va asteptati ca Boc sa inteleaga ceea ce inseamna un simbol al lutei pentru LIBERTATE si cucerirea democratiei? Va inselati! Va asteptati ca si Curtea Constitutionala sa ne dea dreptate dupa vizita fulger a lui Base la "barlogul" lor caldut si EXTREM DE BINE PLATIT? Va inselati!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 12, 2011, 21:01:23
Nu pot să scap ocazia de a vă reaminti că de circa un an de zile vă tot repet că TREBUIE SĂ SEPARĂM GRÂUL DE NEGHINĂ, că trebuie SĂ ELIMINĂM IMPOSTORII DIN RÂNDURILE NOASTRE. ÎMI PARE RĂU CĂ S-A AJUNS AICI DAR, ERA DE AŞTEPTAT.
Numai asociaţia METROU prin tabelul IMGB-TABEL DENUNŢAT ,  A”PRODUS 2300 LUPTĂTORI REMARCAŢI. Dacă la aceştia mai adăugăm filialele DOROHOI şi PĂTÂRLAGELE, CORESI, etc, în mod sigur vom elimina din rândul nostru câteva mii de impostori.
În condiţiile în care ne „curăţăm „ PENSIONARII VOR FI ALĂTURI DE NOI APĂRÂNDU-NE UNII PE ALŢII, PRECUM ŞI ALTE CATEGORII DEFAVORIZATE.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 12, 2011, 21:10:40

 Corect ! Mass-media ne va reprosa la fiecare actiune a noastra ca sintem asimilati cu imostori si contrafacuti ep bani sau alte interese!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 12, 2011, 21:11:29
ELIMINAȚI IMPOSTORII DIN RÂNDURILE NOASTRE !

AȘA, POATE NE VOM SALVA ȘI NOUĂ ȘI PENSIONARILOR

DREPTURILE TĂIATE.

CEREȚI DNA-ului, CSM-ului și MINISTERULUI PUBLIC

SĂ FINALIZEZE DOSARELE PENALE și

SESIZĂRILE FĂCUTE CU PRIVIRE LA FAPTELE LUI COSTIN G

ȘI A ALTORA CA EL.

ALȚII ADUC PREJUDICII DE MILIARDE ȚĂRII ȘI NOI PLĂTIM.

NU ESTE DREPT!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 12, 2011, 21:22:46
PE SECȚIUNEA DEDICATĂ LUI COSTIN :
"TOTUL DESPRE COSTIN GEORGE revoluţionar fost ŞEF STAT MAJOR GĂRZI PATRIOTICE",

GĂSIŢI TOATE ADRESELE PRIN CARE CUTEAN, FESANşi STELIANIDE S-AU ADRESAT INSTITUŢIILOR DE SPECIALITATE.

DESCĂRCAŢI-LEŞI TRANSMITEŢI-LE CU ADRES DE ÎNAINTARE (SESIZĂRI) :
1. DIRCŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE,
2. MINISTERULUI PUBLIC,
3. COLEGULUI SUPREM AL MAGISTRATURII,
4. PREŞEDINTELUI BĂSESCU,
5. PREMIERULUI BOC,
6. PARCHETULUI GENERAL,
7. BIROULUI DE COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE,
8. AMBASADEI USA,
9. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI A PARLAMENTULUI EUROPEAN,
10. CAMERELOR PARLAMENTULUI ROMÂNIEI (SENATşi CAMERA DEPUTAŢILOR)Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 21:26:03
 >:(

"Aştept acum să îmi facă o analiză Corpul de control al primului-ministru pe marginea temelor sesizate inclusiv de mass-media. În al doilea rând, vreau să văd dacă voi avea suportul în coaliţie pentru a face ordine şi în acest domeniu, pentru că am nevoie de o lege în Parlament pentru a pune lucrurile în ordine", a spus Boc la postul tv B1.

NU A FACUT PUBLIC NIMIC DIN CONCLUZIILE LA CARE A AJUNS CORPUL DE CONTROL. De ce? Pentru ca partea financiara era nesemnificativa in comparatie cu alte cheltuieli  ...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 21:27:09
Scuze ...am apasat unde un trebuia

Premierul Emil Boc a declarat la sfarsitu lunii august că aşteaptă o analiză a Corpului de control cu privire la indemnizaţiile pentru revoluţionari, pentru ca ulterior să propună coaliţiei de guvernare promovarea unei legi prin care doar urmaşii celor decedaţi şi răniţii în Revoluţie să primească indemnizaţii.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 21:45:41
http://www.tvr.ro/articol.php?id=114511&c=47


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 21:53:52
DL; care sunt pacifişti stati acasa, dar care sau hotarît sa iasa luni în strada lasa-ti sa iasa!
SFATURI ATI DAT DESTULE REZULTATUL SE VEDE REV; RAMIN FARA INDEMNIZATIE.
DE  CE TREBUIE MAIOR SAU COSTIN SA FIE  LIDERI? CHIAR CREDETI CA INTRE REV. NU EXISTA LIDERI?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 21:59:38
Nu am spus nici un nume. Chiar nu ma intereseaza , dar trebuie sa exste un lider, un grup de coordonare. Nu sunt un pacifist, sunt un om rational trecut prin foarte multe incercari, pe care le-am depasit cu propriile puteri. Stiti ca este o vorba : "porcul nu se ingrasa in ajun", asa si miscare de masa preconizata... ea trebuia pusa la punct inca din iulie cand s-a auzit primul gals impotriva indemnizatiilor si revolutionarilor...
Si ...nu vreau sa supar pe nimeni domnule. In nemernicia si neputinta mea, macar sa conversez cu dvs, camarazi ai mei stiuti si nestiuti,  si sa-mi dau cu parerea. Daca deranjez ma retrag.

Berlusconi, gata să demisioneze. Mii de manifestanţi au ieşit în stradă: "Dispari!"
 

Premierul italian Silvio Berlusconi ar urma să-şi prezinte demisia în această seară, fiind aşteptat la 21.30 la o întâlnire cu preşedintele republicii, Giorgio Napoletano. Parlamentul a aprobat sâmbătă măsurile de austeriate propuse de Guvern şi Uniunea Europeană. La Roma, mii de opozanţi ai lui Berlusconi sărbătoresc deja în stradă.
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 21:59:57
O parte a asociatiilor din Bucuresti am luat decizia ca incepand cu data de 14.11.2011,ora 10,00, adica luni, sa iesim in strada, la Cotroceni.
Va rog, sa transmiteti tuturor acest mesaj. Nimic nu poate schimba situatia. Toata po****tia este nemultumita. Asteapta SCANTEIA. Doar noi putem fi aceasta scanteie.
Veniti pregatiti sa ramanem la Cotroceni pana la rezolvarea situatiei
.

LA TVR1 TOCMAI S-A DIFUZAT UN MATERIAL PRIN CARE SE SPUNEA CA LIDERII CELOR DOUA MARI GRUPARI ASOCIATIVE(Costin si Maior) SE ABTIN SA IA POZITIE FATA DE CELE IANTAMPLATE PANA LA SOLUTIONAREA CONTESTATIEI LA CURTEA CONSTITUTIONALA, IN TIMP CE IALOMITEANU SENI SI ZAMBITOR EXPLICA EL CUM NE-A NENOROCIT PENTRU UN AN PRIN TAIEREA INDEMNIZATIULOR.
DECI: CINE VA COORDONA MISCAREA LA CARE FACETI VOI CHEMARE? FARA UN "CAP" VA FI UN HAOS SI FIECARE VA FACE CE VA DORI, VA SOLICITA CE-I VA TRECE PRIN CAP...SI PANA LA URMA CU CINE VOR STA DE VORBA? CINE VA NEGOCIA O EVENTUALA INTALNIRE?

CRED CA NU SUNTEM TIMPITI SA CREDEM CA SECRETARUL DE STAT  VA SI MAI POATE " NEGOCIA ' IN NUMELE

NOSTRU LA PRESEDINTELE ROMANIEI.

IN  DATA DE,10 noiembrie 2011        SINDICATUL LIGA EURO-ATLANTICA  IN PREZENTA A PATRU MARTORI  AN SOLICITAT

FACTORILOR DE DECIZIE DE LA PRESEDINTIA ROMANIEI,O INTREVEDERE A UNEI DELEGATII A REVOLUTIONARILOR

DIN DECEMBRIE 1989  CU PRESEDINTELE  ROMANIEI, INTREVEDERE LA CARE SA FIE INVITAT SI SECRETARUL DE STAT

AL SSPR.

AM SOLICITAT MOTIVAT, TRIMITEREA LEGII 410/2011 LA  REANALIZARE LA PARLAMENTUL ROMANIEI.......


SSPR A SOLICITAT O INTREVEDERE A CONDUCERII BNR 1989 CU PRESEDINTELE ROMANIEI??????

SECRETARUL DE STAT NU ARE JURISTI SAU  NU MAI INTELEGE NIMIC.......


URMARE DECVIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI,PRONUNTATA  IN SEDINTA DIN 9 NOIEMBRIE 2011,

PERSOANA ABILITATA DE DREPT SA REPREZINTE PERSOANA JURIDICA BNR 1989  ESTE DORIN LAZAR  MAIOR....

SAU PERSOANA PENTRU CARE ESTE EMISA IMPUTERNICIRE  DIN ANUL 2008  IN SITUATII DE FORTA MAJORA....

MARE ATENTIE LA NEATENTII....

FACETI O LISTA AD_HOC DIN OAMENI LUATIO DE PE STRADA SAU IUNVENTATI ALTI LIDERI ( SI AIA FLAMANZI DE PUTERE)?

Potrivit bazei de date a SSPR  aveau decizii de plată a indemnizaţiilor : 2059 de urmaşi erou martir; 2226 de răniţi (din care 32- mari mutilaţi); 588 de reţinuţi; 169 de răniţi şi reţinuţi şi 8.654 luptători cu merite deosebite.
Luând în calcul numărul celor cu indemnizaţiile „la plată” şi valoarea medie a indemnizaţiei rezultă că în acest an, de la bugetul asigurărilor sociale se plătesc indemnizaţii pentru revoluţionari care vor totaliza circa 228 milioane lei (69 milioane euro) din care aproape 19 lei  milioane pentru LRM

Presupunând că toate aceste persoane cărora casele de pensii locale le-au emis decizii de plată a îndemnizaţiilor, ar încasa suma lunară totală prevazută de Legea 341/2004, efortul financiar la nivel de an nu depăşeste procentul de 0,03% din PIBREFERITOR LA PREZENTA SI DECLARATIILE DOMNULUI RAYMOND LUCA  LA SEDINTA CU REVOLUTIONARII

DIN SEDIUL INSTITUTIEI GUVERNULUI-SSPR.....


SINCER,  NU MAI INTELEG NIMIC.....CU SAU FARA APROBAREA SENATULUI...

CPRD   NU POATE CONTESTA LA CURTEA CONSTITUTIONALA   LEGEA 410/2011 .....

PRESEDINTELE ROMANIEI, ARE STIINTA DE MASURILE STABILITE LA NEGOCIERILE CU FONDUL MONETAR INTERNATIONAL,IMPUSE   SI TRANSPUSE IN FAPT,  PRIN AMENDAMENTELE  COMISIEI BUGET FINANTE A CAMEREI DEPUTATILOR SI DEVENITE  LEGEA 410/2011.....

DAR. UNA A FOST STABILIT SI  ALTCEVA GROAZNIC,  MIZER   TRANSPUS IN FAPT....VOM DEZVOLTA MIINE!!!![/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 22:07:28
Dl. nu m-am referit la dvs; m-am referit in general,decind a trecut aceasta lege prin parlament asist mai mult la " vaicareli" tot  felul de " motivatii" puerile, ne trebuie lider, ne trebuie coordonare, etc!
ïn 89 le-ati avut pe toate acestea?
Ce dumzeu nu mai suntem barbati?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 12, 2011, 22:13:33
Corect! Nu am avut lideri, dar i-am ales instantaneu sau S_AU AUTOINTITULAT LIDERI SI AU RAMAS ASA DE 22 DE ANI.
Fiti de acorf ca la o eventuala negociere nu poate merge oricine, si sa vorbeasca asa cum , de regula , vorbim noi pe la congrese si tot felul de intalniri. Totusi trebuie sa dam dovada de desteptaciune, de forta adevarata, ca suntem stapani pe noi si stim sa preluam fraiele daca este nevoie. Sa stim sa amenintam daca este cazul, multe si multe altele de acest gen. Si , cum mai spuneam, nu o sa vina nimeni de la Suceava sau Dorohoi, baza este in Bucuresti, Brasov , Timisoara, Sibiu si Ploiesti. restul putem fi ..la numar in strada. Sper sa nu supar pe nimeni de la Buzau, Braila, Cluj sau Constanta, pentru ca si in aceste orase sunt oameni de valoare, bine pregatiti , dar  e mai greu sa ajunga in timp util la Palatul Victoria si sa ramana eventual in Capitala cateva zile.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: florin1989 din Noiembrie 12, 2011, 22:14:16
Nu am spus nici un nume. Chiar nu ma intereseaza , dar trebuie sa exste un lider, un grup de coordonare. Nu sunt un pacifist, sunt un om rational trecut prin foarte multe incercari, pe care le-am depasit cu propriile puteri. Stiti ca este o vorba : "porcul nu se ingrasa in ajun", asa si miscare de masa preconizata... ea trebuia pusa la punct inca din iulie cand s-a auzit primul gals impotriva indemnizatiilor si revolutionarilor...
Si ...nu vreau sa supar pe nimeni domnule. In nemernicia si neputinta mea, macar sa conversez cu dvs, camarazi ai mei stiuti si nestiuti,  si sa-mi dau cu parerea. Daca deranjez ma retrag.

Berlusconi, gata să demisioneze. Mii de manifestanţi au ieşit în stradă: "Dispari!"
 
 Grig , nu te la dupa circotasi! Unii stau rau la capitolul comunicare dar au intentii bune! Mai mult, ai luat pozitii foarte pertinente.Avem nevoie de toti revolutionarii pentru a reusi! :)

Premierul italian Silvio Berlusconi ar urma să-şi prezinte demisia în această seară, fiind aşteptat la 21.30 la o întâlnire cu preşedintele republicii, Giorgio Napoletano. Parlamentul a aprobat sâmbătă măsurile de austeriate propuse de Guvern şi Uniunea Europeană. La Roma, mii de opozanţi ai lui Berlusconi sărbătoresc deja în stradă.
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 12, 2011, 22:21:07
Antena 3 politica pumnului in gura, acum de urmarit!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 22:21:57
Puteti citi aici motivele Comisiei buget finante - amendament impus in afara normelor legale - aceasta lege nu poate sa treaca doar ...ILEGAL !
http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2011/rp410.pdf
Se pare ca revolutionarii li se suprima drepturile doar pentru satisfactia ...FMI !!!!!
FALS   DOMNULE.

EXISTA UN PLAN MIRSAV, ORDINAR  CLOCIT DE CITEVA MINTI BOLNAVE DIN RINDUL REVOLUTIONARILOR...

DE CE NICI UN PRESEDINTE NU SPUNE CE S-A INTIMPLAT LA SEDINTA DIN SSPR?

DE CE NU SPUN CEI PREZENTI  CA NU AU FOST DE ACORD CU DEMISIA SECRETARULUI DE STAT???????

DE CE NU SPUN NIMIC DE InTERZICEREA FILMARII,DE DEcUPLAREA TELEFOANELOR MOBILE  DE SERVICIILE

SPECIALIZATE?----CEEA CE  NU A FACUT DNA  IN 5 IANUARIE LA SEDIUL LUI GEORGE COSTIN,  A FACUT

INSA GEORGE COSTIN CU REVOLUTIONARII PREZENTI LA SEDINTA COLEGIULUI......


NU AM INTELES CE A CAUTAT SENATORUL RAYMOND LUCA  LA SEDINTA DE LA SSPR?

DE CE NU AM TINUT SEDINTA LA CPRD?

DE CE  AU INTERZIS ACCESUL LA LUCRARI A UNUI NUMAR DE 24 DE PRESEDINTI DE ASOCIATII?

SUBSEMNATUL,  BADEA ION, DORIN POPA......................

NE RASPUNDE CINEVA?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 22:23:24

ASTA SPUNEAM LA 6 SEPTEMBRIE??????

SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 12, 2011, 22:27:45

Astăzi 07.11.2011 a avut loc Ședința Comisiei Buget Finanțe a Camerei Deputaților.
În cadrul ședinței, deși reprezentanții  PSD  au lipsit, s-au discutat și s-au votat AMENDAMENTELE LA LEGEA BUGETULUI PE ANUL 2012.
Amendamentele au fost transmise de la GUVERN și AU FOST VOTATE DE reprezentanții PDL.
COMISIA(mai exact deputații PDL majoritari)  A VALIDAT AMENDAMENTELE AȘA CUM AU FOST TRANSMISE DE GUVERN.
Prin aceste amendamente se validează conținutul „STRATEGIEI FISCAL BUGETARĂ PE PERIOADA 2012-2014” cu privire la REVOLUŢIONARI respectiv:

 „…..3.2.2.3.2. Politica în domeniul asistenţei sociale

1. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte
indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional
Programul are în vedere susţinerea măsurilor de protecţie a familiei şi copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a celor provenite din medii defavorizate şi a tuturor celor care se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, finanţarea pensiilor pentru agricultori, acordarea diverselor categorii de drepturi reparatorii: veterani de război, persoane persecutate sau deportate din motive politice sau etnice, eroi şi urmaşi ai eroilor revoluţiei…….”

Iată cum PDL-ul, prin iniţiativa GUVERNULUI ( respectiv a SSPR-ului)  A EXCLUS DE LA BUGETARE CATEGORIA DE LUPTĂTORI REMARCAŢI PRIN FAPTE DEOSEBITE.

Iată cum, DEPUTAŢII PDL mambri ai Comisiei de Buget Finanţe a Camerei Deputaţilor au înţeles să aplice Legea 341/2004, și să RESPECTE REVOLUŢIA ŞI REVOLUŢIONARII.

Cineva spunea acum câtva timp că „ AM FĂCUT O REVOLUŢIE, AM CÂŞTIGAT PUTEREA DE A FACE BINE ŢĂRII ŞI POPORULUI, AM DAT / NE-A FOST LUATĂ ACEASTĂ PUTERE ŞI  ACUM , ÎN NUMELE REVOLUŢIEI „ALEŞII”  DISTRUG ROMÂNIA ŞI POPORUL ROMÂN”.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alex s din Noiembrie 13, 2011, 01:38:46
D-le Haraga , greseala s-a facut cand s-a marit durata revolutiei . In 22 dec. s-a terminat , dupa 22 a fost lupta ptr putere . La fel trebuia si cu cei care au certificat dupa 1992 . Daca nu ti-ai facut certificat pana in 1992 deja devi suspect , legea 341 btrebuia sa-i includa numai pe cei cu certificat pe legea 42 . 

 Corect ! Mass-media ne va reprosa la fiecare actiune a noastra ca sintem asimilati cu imostori si contrafacuti ep bani sau alte interese!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: nor din Noiembrie 13, 2011, 04:31:29
Puteti citi aici motivele Comisiei buget finante - amendament impus in afara normelor legale - aceasta lege nu poate sa treaca doar ...ILEGAL !
http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2011/rp410.pdf
Se pare ca revolutionarii li se suprima drepturile doar pentru satisfactia ...FMI !!!!!
FALS   DOMNULE.

EXISTA UN PLAN MIRSAV, ORDINAR  CLOCIT DE CITEVA MINTI BOLNAVE DIN RINDUL REVOLUTIONARILOR...

DE CE NICI UN PRESEDINTE NU SPUNE CE S-A INTIMPLAT LA SEDINTA DIN SSPR?

DE CE NU SPUN CEI PREZENTI  CA NU AU FOST DE ACORD CU DEMISIA SECRETARULUI DE STAT???????

DE CE NU SPUN NIMIC DE InTERZICEREA FILMARII,DE DEcUPLAREA TELEFOANELOR MOBILE  DE SERVICIILE

SPECIALIZATE?----CEEA CE  NU A FACUT DNA  IN 5 IANUARIE LA SEDIUL LUI GEORGE COSTIN,  A FACUT

INSA GEORGE COSTIN CU REVOLUTIONARII PREZENTI LA SEDINTA COLEGIULUI......


NU AM INTELES CE A CAUTAT SENATORUL RAYMOND LUCA  LA SEDINTA DE LA SSPR?

DE CE NU AM TINUT SEDINTA LA CPRD?

DE CE  AU INTERZIS ACCESUL LA LUCRARI A UNUI NUMAR DE 24 DE PRESEDINTI DE ASOCIATII?

SUBSEMNATUL,  BADEA ION, DORIN POPA......................

NE RASPUNDE CINEVA?

Chiar, de ce?
Risti, Secasiu, Nic ar putea raspunde?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 07:08:28
Puteti citi aici motivele Comisiei buget finante - amendament impus in afara normelor legale - aceasta lege nu poate sa treaca doar ...ILEGAL !
http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2011/rp410.pdf
Se pare ca revolutionarii li se suprima drepturile doar pentru satisfactia ...FMI !!!!!
FALS   DOMNULE.

EXISTA UN PLAN MIRSAV, ORDINAR  CLOCIT DE CITEVA MINTI BOLNAVE DIN RINDUL REVOLUTIONARILOR...

DE CE NICI UN PRESEDINTE NU SPUNE CE S-A INTIMPLAT LA SEDINTA DIN SSPR?

DE CE NU SPUN CEI PREZENTI  CA NU AU FOST DE ACORD CU DEMISIA SECRETARULUI DE STAT???????

DE CE NU SPUN NIMIC DE InTERZICEREA FILMARII,DE DEcUPLAREA TELEFOANELOR MOBILE  DE SERVICIILE

SPECIALIZATE?----CEEA CE  NU A FACUT DNA  IN 5 IANUARIE LA SEDIUL LUI GEORGE COSTIN,  A FACUT

INSA GEORGE COSTIN CU REVOLUTIONARII PREZENTI LA SEDINTA COLEGIULUI......


NU AM INTELES CE A CAUTAT SENATORUL RAYMOND LUCA  LA SEDINTA DE LA SSPR?

DE CE NU AM TINUT SEDINTA LA CPRD?

DE CE  AU INTERZIS ACCESUL LA LUCRARI A UNUI NUMAR DE 24 DE PRESEDINTI DE ASOCIATII?

SUBSEMNATUL,  BADEA ION, DORIN POPA......................

NE RASPUNDE CINEVA?

Chiar, de ce?
Risti, Secasiu, Nic ar putea raspunde?RISTI , SECASIU, NICOLAE SUCUTURDEAN, IULIA......DOMNULE SECRETAR DE STAT;NU NE LASATI...NU DEMISIONATI.........SA FACEM O NOUA COMISIE.....SA SCOATEM IMPOSTORII.....DAR NU DEMISIONATI...
ASTA AU FACUT RISTI,SECASIU,NIC SUCUTURDEAN,IULIA...S-AU CONSULTAT CU DORU MARIES SI RAIMOND LUCA.....


MAI FRATILOR; VENITI LA PICHETUL DE LA PALATUL COTROCENI; O ZI,DOUA....

SI INVATATI SA STRIGATI SI NU....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 07:11:20
Puteti citi aici motivele Comisiei buget finante - amendament impus in afara normelor legale - aceasta lege nu poate sa treaca doar ...ILEGAL !
http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2011/rp410.pdf
Se pare ca revolutionarii li se suprima drepturile doar pentru satisfactia ...FMI !!!!!
 ::) :oTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:18:05
http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-80-2010-completarea-art-11-Ordonanta-urgenta-Guvernului-37-2008-reglementarea-unor-masuri-financiare-domeniul-bugetar-%28MzYwMzc3%29.htm   Avand in vedere necesitatea asigurarii cu prioritate a finantarii din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuarii si finalizarii investitiilor publice de interes local, aflate in curs de implementare,
   luand in considerare faptul ca arieratele bugetare inregistrate la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflecta in deficitul bugetului general consolidat, precum si faptul ca neachitarea de catre unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale a obligatiilor de plata fata de operatorii economici, decurgand din contractele incheiate pentru executarea investitiilor publice de interes local si a caror finantare se poate asigura din imprumuturi, conduce la inrautatirea activitatii financiare a acestor operatori,
   avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la blocarea implementarii investitiilor de interes pentru comunitatile locale,
   in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Articol unic. - La articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
   "(4) In situatia in care in cursul exercitiului financiar comisia prevazuta la alin. (3) a emis autorizari pentru efectuarea de trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a caror valoare insumata reprezinta cel putin 80% din limita anuala pentru trageri stabilita in conditiile alin. (1), aceasta autorizeaza efectuarea de trageri cu parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:   a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
   b) in cazul cererilor de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a caror valoare depaseste suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa disponibila dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. a);
   c) in cazul in care dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. b), rezulta diferente, pana la acoperirea integrala a cererilor de trageri ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator, cu incadrarea in limita anuala;
   d) in cazul finantarilor rambursabile care urmeaza a fi contractate, tragerile se autorizeaza pentru a fi efectuate incepand cu anul urmator, cu incadrarea in limitele anuale, in conditiile legii. Daca suma ramasa disponibila din limita anuala aferenta unui exercitiu financiar este depasita de valoarea insumata a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplica principiul pro rata, iar diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator."

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   

                                                     Contrasemneaza:
                                                     ---------------
                                              Ministrul finantelor publice,
                                                   Gheorghe Ialomitianu
                                         Ministrul administratiei si internelor,
                                                       Vasile Blaga


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:27:39
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_urgenta_reglementarea_masuri_financiare_domeniul_bugetar_37_2008.phpArt. 10
(1) Pentru efectuarea platii ajutoarelor sociale, a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, precum si a altor drepturi de natura sociala care se acorda de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in format electronic si pe suport hartie, lista cu titularii acestor drepturi.
(2) Categoriile de drepturi de natura sociala prevazute de lege, pentru care se intocmesc situatiile prevazute la alin. (1), precum si modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

Art. 11
(1) Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, se stabileste o limita anuala a finantarilor rambursabile ce urmeaza a fi contractate de autoritatile administratiei publice locale si a tragerilor ce se pot efectua din aceste finantari.
(2) Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, constituita in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza finantarile rambursabile ce urmeaza a fi contractate de autoritatile publice locale, precum si tragerile anuale din aceste finantari, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limita anuala prevazuta la alin. (1).
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca, in 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa raporteze la Ministerul Economiei si Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice:
a) situatia finantarilor rambursabile autorizate;
b) situatia finantarilor rambursabile contractate si banca finantatoare;
c) tragerile efectuate din finantarile rambursabile contractate;
d) tragerile pe care urmeaza a le efectua, esalonate pe ani.
(4) Situatiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate in cadrul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, care aproba esalonarea pe ani a tragerilor din finantarile rambursabile contractate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si o comunica beneficiarilor si bancilor finantatoare, aceasta reprezentand limita maxima in cadrul careia se pot face plati.
(5) Pentru finantarile rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale si necontractate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile administratiei publice locale vor solicita acestei comisii, inainte de contractarea finantarilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmeaza a le efectua.
(6) In cazul in care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunica in termen situatiile prevazute la alin. (3), se autorizeaza directiile generale ale finantelor publice sa aplice masurile prevazute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:31:18
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24515/Legea-nr-63-2011-incadrarea-si-salarizarea-in-anul-2011-a-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-din-invatamant.html 
Legea nr. 63/2011 - incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
17 Mai 2011 AvocatNet.ro

Vezi cele 12 comentarii!
Fisiere atasate:
Anexa 1-2
Anexa 3a
Anexa 3b
Anexa 4
 
Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 323, din 10 mai 2011.

Promotia BT24 pentru clientii noi: deschidere de cont gratuita, respectiv abonament si plati in lei gratuite in primele 6 luni.
Autor AvocatNet.ro
 
Dimensiune text
print ym    Articol interesant (30)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1. — (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege.
(2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz.
(3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4.
(4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul.
(6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi.
(7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25—30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 2. — (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege.
(3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta.
(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010.
Art. 3. — Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum.
Art. 4. — (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Art. 5. — Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 6. — Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga.
Art. 7. — Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24515/Legea-nr-63-2011-incadrarea-si-salarizarea-in-anul-2011-a-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-din-invatamant.html#ixzz1dZ3amHSN


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 13, 2011, 08:31:53
Dane,
Esti prost informat(nu am zis prost si atat)
-Risti M. nu a participat la sedinta(este in Italia)
-Eu cu Secasiu am intrat tarziu pe poarta SSPR(am stat la usa,caci nu am mai avut loc in sala de sedinte)Am intrat in sala doar la terminarea sedintei dupa ce s-a mai facut loc.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:33:07
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L284-2010.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 13, 2011, 08:37:41
Aici puteti citi ce s-a hotarit si discutat la sedinta colegiului revolutionarilor.

În data de 11.11.2011, la sediul SSPR a avut loc ședința Colegiului Revoluționarilor, convocată de Secretarul de Stat - Domnul George Costin...
 
PENTRU A VIUALIZA DOCUMENTUL DATI CLICK PE FISIERUL ATASAT...
 
Vezi fisierul atasat
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/199_comunicat.pdf


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:49:31
Dane,
Esti prost informat(nu am zis prost si atat)
-Risti M. nu a participat la sedinta(este in Italia)
-Eu cu Secasiu am intrat tarziu pe poarta SSPR(am stat la usa,caci nu am mai avut loc in sala de sedinte)Am intrat in sala doar la terminarea sedintei dupa ce s-a mai facut loc.
NICOLAE.  NU SUNT  PROST ,  FRATE.

AU STIUT CA SE TAIE TOTUL.  AU NEGOCIAT LA MINISTERUL DE FINANTE SI MINISTERUL MUNCII.

TOTUL A FOST FACUT CU STIINTA DOMNULUI PRESEDINTE  DUPA  CONSULTARI......

NICULE;  QAM CERUT SA-SI DEPUNA MANDATUL SI IMPREUNA CU TOTI CEI VENITI DIN TARA

SA MERGEM LA PALATUL COTROCENI   CU EL  IN FRUNTE SI CU OAMENII LUI.........


CE ATI FACUT LA INTERIOR?

IaTI FACUT CEL MAI MARE RAU!

COSTIN TREBUIA SA VINA LA OAMENII DIN STRADA...LA REVOLUTIONARII DE LA POARTA SSPR

IAR DE ACOLO MAI DEPARTE........DACA AVEA CUVINT SI ONOARE....

CE ATI FACUT LA INTERIOR?

LA FEL CA MEMBRII CPEX  Nu?

APROPO:  CE A SPUS IUBITUL DOMN MARIES  DE CEI DE LA POARTA?
         SA NU VA LUATI DUPA EI, SA NU CERETI DEMISIA,SA AVETI INCREDERE IN EL,RAYMOND...


           NICULE:  SENATORUL  RAYMOND  LUCA NU AVEA CE CAUTA  LA ACEASTA SEDINTA LA SSPR...

           DACA ERA ECHIDISTANT,  VORBEA INTII CU REVOLUTIONARII DIN STRADA , APOI INTRA

           LA SSPR......

    DE CE,PRIN PREZENTA DOMNIEI SALE VA CERUT UN VOT DE INCREDERE PENTRU GEORGE?

    DE CE ?????    SI PENTRU CE?????


    SSPR REPREZINTA GUVERNUL.

    CU DOMNUL RAYMOND LUCA  INTILNIREA TREBUIA SA AIBE LOC LA PARLAMENT....ASTA E !!!


    MULTUMESC PARLAMENTARILOR,DOMNILOR DEPUTATI PNL  PENTRU MODUL IN CARE AU VOTAT , CRED,

    CU BUNA STIINTA,SI IN PRIVINTA NOASTRA.......

    SI EVIDENT,SI DOMNULUI SENATOR  RAYMOND LUCA......  DAR TREBUIA SA VINA,  INTII LA

    REVOLUTIONARII DIN POARTA   SAU SA FI  INCHIRIAT O SALA,DALLES   CA DATA TRECUTA.


    NICOLAE,NICOLAE........ATI STAT PE HOL  SI NU IN SALA DE SEDINTA...CUM ATI VOTAT?

    SI MAI ALES   CE?????????????????????????  INDEMNIZATIILE LUPTATORILOR SUNT TAIATE...

    S-AU CONSULTAT IN PREALABIL.......  SSPR  MINTEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 08:59:44
Aici puteti citi ce s-a hotarit si discutat la sedinta colegiului revolutionarilor.

În data de 11.11.2011, la sediul SSPR a avut loc ședința Colegiului Revoluționarilor, convocată de Secretarul de Stat - Domnul George Costin...
 
PENTRU A VIUALIZA DOCUMENTUL DATI CLICK PE FISIERUL ATASAT...
 
Vezi fisierul atasat
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/199_comunicat.pdf
MAI NICOLAE.... NU-L MAI PUPA MACAR IN AL 12 LEA CEAS PE ACEST SECRETAR DE STAT..

                CU ACORDUL TACIT  AL SSPR  LEGEA A FOST ADOPTATA  FRATILOR......

       SUNTEM LA 2-3 ZILE DE PUBLICAREA LA MONITORUL OFICIAL

       RETRIMITEREA LA PARLAMENT ESTE UNA DIN SOLUTII....

       AMENDAMENTELE IALOMITEANU AU FOST STABILITE  SI DISPUSE PRIN CONSULTARILE

       DE LA PALATUL COTROCENI.

       SECRETARUL DE STAT A FOPST CONSULTAT;I S-AU CERUT SITUATII CU FIECARE CATEGORIE

       DE BENEFICIARI IN PARTE...A AVUT DISCUTII CU MINISTRII DE RESORT......


    MIRSAVIA POATE FI OPRITA  NUMAI CU OAMENII IN STRADA....  LA PALATUL COTROCENI  SI

    PARLAMENTUL ROMANIEI......


    STII....CU SARMINA.....DAR TOTUSI DECENT,CU CAPUL SUS........


    NICULE.....DACA AVEA ONOARE SI DEMNITATE  ISI DEPUNEA MANDATUL SI VENEA CU OAMENII

               IN STRADA.......ORI LA BAL ,  ORI LA SPITAT.....

      DUPA CE LEGEA VA FI PROMULGATA, SA SE STEARGA UNDEVA CU DEMISIA.........


      NICULE...PE LA BUCURESTI CIRCULA O VORBA: " A FACUT CE A FACUT SI ALTADATA:  ORDINE! "

               SA RAZBUNAT ASTFEL PE TOTI CEI CARE LAU RECLAMAT LA DNA....PACAT..


      IESITI IN STRADA!

      ALTA SOLUTIE NU MAI E !

      TOTUL SA FACUT CU STIINTA PRESEDINTELUI ROMANIEI, TRAIAN BASESCU !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:02:06
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_118_2010_unele_masuri_necesare_vederea_restabilirii_echilibrului_bugetar.php      
Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Lege nr. 118/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.
(2) In situatia in care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma care se acorda este de 600 lei.

Art. 2
(1) Se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare al acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si, respectiv, ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevazute in Anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009 si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in Lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in Institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute la pct. 3 alin. (1) si (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 si 12 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009;
d) cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament;
e) compensatia lunara pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare la data publicarii prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale, bugetele locale sau, dupa caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a)—d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare.
(4) Suma forfetara prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, destinata platii drepturilor banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor, se diminueaza cu 25%.

Art. 3
(1) Prevederile art. 1 si 2 se aplica si personalului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevazut la alin. (1), precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 4
Prevederile art. 1—3 se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 5
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizatiei de somaj stabilit in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite potrivit legii se diminueaza cu 15%.

Art. 6
(1) Drepturile banesti prevazute la art. 72, 73^1, 74 si 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
(2) Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Art. 7
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „pensie sociala minima garantata” se inlocuieste cu sintagma „indemnizatie sociala pentru pensionari”.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mica de 350 lei.
(3) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazute la alin. (2) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Art. 8
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de Odihna in anul 2010.

Art. 9
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva.

Art. 10
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica.
(2) Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Art. 11
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj ori din bugetul de stat, dupa caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la art. 15 alin. (1) lit. b)—f), cu exceptia indemnizatiei de somaj diminuate potrivit art. 5, aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care se repun in plata dupa suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminueaza cu 15%.

Art. 12
Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Art. 13
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% urmatoarele categorii de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile ulterioare;
c) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilor Academiei de Stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

Art. 14
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
b) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2001, cu modificarile ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art. 12^1 si 12^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 2 mai 2006, cu modificarile ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanta Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele normative enumerate la alin. (1) lit. b)—f), ale caror drepturi de protectie sociala acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj au fost stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se afla in plata sau se repun in plata dupa suspendare ulterior acestei date, beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la alin. (1) lit. g)—j) si se solicita la plata pana cel Tarziu la data de 31 august 2010.

Art. 16
(1) Prevederile art. 1—3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9—14 se aplica pana la 31 decembrie 2010.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011.


Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului si in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din Constitutia Romaniei, republicata, in sedinta comuna din data de 29 iunie 2010.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:03:10
Poate fi de interes si:
OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011
Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010
OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neces
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
OUG 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010
OUG 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010
Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Lege 11/2010


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:11:45
LEGEA 121/2011


http://legeaz.net/legea-121-2011-participarea-armatei-militarilor-misiuni/

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_121_2011_participarea_fortelor_armate_misiuni_operatii_afara_teritoriului_statului_roman.php(1) Misiunile si operatiile la care participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
a) de aparare colectiva in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securitatii statelor membre ale Uniunii Europene;
b) de raspuns la crize;
c) de pace;
d) de asistenta umanitara.
(2) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) pot fi desfasurate sub mandatul Organizatiei Natiunilor Unite sau al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, sub conducerea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum si in cadrul unor coalitii.
(3) Misiunile si operatiile prevazute la alin. (1) lit. d) se pot desfasura si la solicitarea statului afectat.


http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_71_2011_modificare_acte_normative_eliminare_prevederi_acordarea_stimulente_personal_sectorul_bugetar.php


OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 6 septembrie 2011

Avand in vedere ca prin Scrisoarea de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti in iunie 2011, tara noastra isi mentine angajamentul de a implementa recent aprobata legislatie din domeniul reformei salarizarii si totodata de a elimina baza legala pentru fondurile de stimulente,
luand in considerare ca abrogarea prevederilor din actele normative prin care se autorizeaza unele institutii si autoritati publice sa retina o parte din veniturile realizate pentru constituirea de fonduri pentru stimularea personalului angajat trebuie sa se realizeze pana la sfarsitul lunii august 2011, aceasta masura reprezentand criteriu de referinta structural potrivit Scrisorii de intentie, de a carui indeplinire depinde continuarea Acordului Stand-by incheiat cu Fondul Monetar International,
tinand seama de faptul ca neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la nerespectarea acordului cu Fondul Monetar International, fapt ce ar putea conduce la imposibilitatea finantarii deficitului bugetar,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:21:04
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_285_2010_salarizarea_anul_2011_personalului_platit_fonduri_publice.php

Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 28 decembrie 2010

Util: Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_77_2011_norme_metodologice_legea_285_2010_salarizarea_anul_2011_personalul_platit_fonduri_publice.php


http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L285-2010.pdf


http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L284-2010.pdf


http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_finantelor_publice.php


http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_finantelor_publice.php


http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/legea%20273.PDF


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:23:40
art 16 din legea 410/2011


LEGEA 263/2010 – Sistemul unitar de pensii publice
din -Reglementari fiscale/Acte alte obligatii fiscale/despre Contributii Obligatorii/-Reglementari fiscale/LEGEA 263/2010 comentarii(4)

LEGEA nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2011: CNPAS: Precizari oficiale referitoare la CASS si aplicarea Legii 263/2010
2011-01-01 – Modificata prin OUG nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
2011-01-01 – Data de intrare in vigoare 1 ianuarie 2011, cu unele exceptii;
2010-12-20 – Versiune Monitorul Oficial: LEGEA-263-2010.pdf
2010-12-20 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010

CUPRINS  - LEGEA nr. 263/2010 - text legal actualizat 01 ianuarie 2011

CAPITOLUL I Dispozitii generale
CAPITOLUL II Bugetul asigurarilor sociale de stat
CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale
CAPITOLUL IV Pensii
SECTIUNEA 1 Pensia pentru limita de varsta
SECTIUNEA a 2-a Pensia anticipata
SECTIUNEA a 3-a Pensia anticipata partiala
SECTIUNEA a 4-a Pensia de invaliditate
SECTIUNEA a 5-a Pensia de urmas
SECTIUNEA a 6-a Calculul pensiilor
SECTIUNEA a 7-a Stabilirea si plata pensiilor
CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurari sociale
CAPITOLUL VI Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale
SECTIUNEA 1 Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale
SECTIUNEA a 2-a Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale
CAPITOLUL VII Raspunderea juridica
SECTIUNEA 1 Infractiuni
SECTIUNEA a 2-a Contraventii
CAPITOLUL VIII Jurisdictia asigurarilor sociale
CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii
CAPITOLUL X Dispozitii finale

ANEXA Nr. 1 LISTA cuprinzand personalul navigant din aviatia civila ale carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale
ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati
ANEXA Nr. 3 UNITATILE care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare
ANEXA Nr. 4 LISTA cuprinzand profesiile din activitatea artistica ale caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale
ANEXA Nr. 5 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare
ANEXA Nr. 6 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare in specialitate, pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale
ANEXA Nr. 7 SALARIUL MEDIU ANUAL
ANEXA Nr. 8 SALARIUL MINIM PE TARA


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:29:23
RT 18 legea 410/2011 cu incidenta pe:

http://80.96.57.20/fisiere/Legea_341_2004.pdf


Art. 3 L341

   Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:37:57
http://www.dsclex.ro/legislatie/2004/august2004/mo2004_766.htm


AU LUAT TRANSPORTUL CEFERISTILOR FRATILOR:  CE VORBIM PE STICLA!


ESTE CU STIINTA CELUI DE SUS DIN DEAL......PE UNDE CINTA CINDVA CUCUVEAUA,  SORINE.....

IESITI IN STRADA PENTRU TREI ZILE,REVOLUTIONARI


SPUNETI CFR-ISTILOR DE ACEASTA LEGE,SI LA CELELALTE CATEGORII AFECTATE..


ACESTA ESTE ADEVARUL:  NE-AU LUAT BANII, IN DEPLINA CUNOSTINTA  SI IN ACORD  DEPLIN.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:42:11
ACEASTA CATEGORIE DE PERSOANE NU ESTE INTRU TOTUL AFECTATA  DOMNULE NICU,

JOC....JOC....JOC....

DE ASTA NU I-ATI CERUT DEMiSIA  NICULE...PARDON: DOMNUL NICOLAE


OUG 53/2010: Indemnizaţiile restante acordate revoluţionarilor se vor plăti eşalonat, începând din 2012

Protectie sociala , 28 iunie 2010

 

În M.Of. nr. 428 din 25 iunie 2010 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jerfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste la Braşov din noiembrie nr. 341/2004.

Eşalonarea plăţii indemnizaţiilor restante acordate revoluţionarilor începând din anul 2012, a fost aprobată de Executiv în şedinţa de guvern de miercuri, 16 iunie 2010.

„Măsura are în vedere, în primul rând, păstrarea echilibrului bugetar, ţinând cont că, în perioada următoare, se estimează că Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor urmează să acorde circa 5.000 de certificate de revoluţionar. Acest fapt presupune atât plata indemnizaţiilor curente, cât şi a celor restante începând chiar cu anul 2004”, a declarat Ioana Muntean, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Plăţile curente se vor face fără probleme, Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern referindu-se strict la eşalonarea plăţilor restante către revoluţionari.

Indemnizaţii restante se referă la indemnizaţiile acordate revoluţionarilor în baza Legii 341/2004 şi reprezintă indemnizaţiile aferente perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor prevăzut de Legea nr. 341/2004 şi luna în care se solicită efectuarea plăţii acestora la instituţiile competente potrivit legii.

Prevederile privind plata eşalonată se aplică şi persoanelor ale căror cereri pentru preschimbarea certificatelor prevăzute de lege au fost depuse anterior datei intrării în vigoare a OUG adoptate de Guvern şi nu au fost soluţionate până la această dată.
 
Potrivit noii OUG, eşalonarea se va face începând din 2012, în mod diferit, în funcţie de nivelul sumelor restante cu titlu de indemnizaţii reparatorii care urmează să fie acordate beneficiarilor:
• în cazul indemnizaţiilor restante al căror cuantum de până la 10 salarii medii brute, plata sumei restante se efectuează integral în anul 2012;
• dacă indemnizaţiile restante sunt într-un cuantum de 10 până la 20 de salarii medii brute:
         - în anul 2012 se plăteşte 50% din valoarea sumei restante;
         - în anul 2013 se plăteşte cealaltă jumătate.
• în cazul indemnizaţiilor restante al căror cuantum depăşeşte valoarea a 20 salarii medii brute:
         - în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea sumei restante;
         - în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante;
         - în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante.
 
Prin eşalonarea pe 3 ani a plăţilor restante către revoluţionari, cheltuielile aferente anului 2010 se reduc cu două treimi din suma totală estimată a fi achitată. Efortul financiar pe care îl presupune plata în anul 2012 a indemnizaţiilor restante cuvenite acestor persoane se estimează la suma de 478 de milioane de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Reamintim că în şedinţa de Plen din data de 18 mai 2010, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ proiectul de OUG pentru modificarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, propus de Ministerul Finanţelor Publice.
Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 09:47:47
Prieteni dragi
INCEPAND CU LUNI 14.11.2011, ORA 10,00, COTROCENI
IESITI IN STRADA PENTRU CA ALTFEL NU SE POATE
LUMEA ESTE NEMULTUMITA SI ASTEAPTA DIN NOU SCANTEIA
NUMAI NOI SUNTEM CEI CARE PUTEM SA-I SCHIMBAM PE "ASTIA"
NU STATI PE GANDURI
NICI PE COSTIN NICI PE MAIOR NU-I INTERESEAZA SOARTA NOASTRA
VENITI PREGATITI SA RAMANEM PANA LA REZOLVAREA SITUATIEI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 09:50:06
CRED CA ESTE CAZUL SA IESIM IN STRADA: EU M-AM CAM SATURAT DE STRESUL IN CARE DE CIND ESTE MAFIA PORTOCALIE LA PUTERE TRAIESC ROMANII. DACA NU INTELEGEM CA E MOPMENTUL SA NE LUAM TARA INAPOI, ACUM , s-ar putea ca miine sa fie pre tirziu. PROPUN CA REVOLUTIONARII CARE SUNT RESPONSABILI PENTRU TARA LOR SA LASE DEOPARTE ORICE ANIMOZITATE SI SA TRECEM LA UN PLAN CONCRET DE RECUPERARE A TARII. ACEST GUVERN NU ARE IN CENTRUL ATENTIEI OMUL CI PROPRIILE POZITII SI BUZUNARE. SUNTEM CONDUSI DE MAFIE: E CAZUL SA INCETEZE NAIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEASTA STARE


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:50:24
    africanul
    Hero Member
    *****
    Deconectat Deconectat
    Mesaje: 2948
    Vezi Profilul Mesaj personal (Deconectat)

    Citat

Răspuns: SIMBATA, 03.09.2011 CONGRES BNR 1989 LA BUCURESTI,PALATUL PARLAMENTULUI,ORELE 9-
« Răspunde #12 : Septembrie 01, 2011, 22:33:27 »
Domnule Perju, eu va invit sa tradati tradrea ! Tradati-l pe Costin George, asa cum si el ne-a tradat pe noi !
De la minutul 1.50: http://www.youtube.com/watch?v=rGJkvYWtWiw&feature=related  Wink
Raportează acest text unui moderator   Memorat
DATA VIITOARE VOTATI NATIONALISTI CRESTINI, CACI ACESTIA NU TRADEAZA SI NU FURA ! PANA NU ESTE PREA TARZIU, CACI ALTFEL SE PUSTIESTE ROMANIA SI VIN ALTII IN LOCUL NOSTR


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 09:50:52
NU FACEȚI JOCURILE GRUPULUI

COSTIN - MĂRIEȘ!

FIȚI MATURI!

SĂ ALTEPTĂM RĂSPUNSUL CURȚII CONSTITUȚIONALE

ȘI AL PREȘEDINTELUI BĂSESCU!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 09:51:45
ACEASTA ESTE HOTARAREA PE CARE AM LUAT-O, NOI, CEI DIN BUCURESTI SI VA CEREM AJUTORUL TUTUROR. NU E CAZUL SA ASTEPTAM AJUTORUL ALTCUIVA. SPRIJINUL FIECARUIA DINTRE NOI ESTE CE NE TREBUIE. NU AVEM NEVOIE CA VREUNUL DINTRE CEI CARE AU CONDUS MISCAREA REVOLUTIONARA DE-A LUNGUL CELOR 20 ANI SA SE IMPLICE. SUNT MURDARI SI COMPROMISI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 09:53:19
Nu mai credeti in povesti. TARA SE RECISTIGA PRIN LUPTA. SUNT CONVINS CA DOAR PRIN ACTIUNI IN TOATA TARA REVOLUTIONARII ISI VOR RECISTIGA STIMA PE CARE AU PIERDUT-O CU COMPLICITATEA SI COMPROMISURILE LIDERILOR PROPRII. E CAZUL SA ADUCEM UN SUFLU NOU, E CAZUL SA ACTIONAM.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 09:53:56
    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Conectat Conectat
    Mesaje: 4776
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: SIMBATA, 03.09.2011 CONGRES BNR 1989 LA BUCURESTI,PALATUL PARLAMENTULUI,ORELE 9-
« Răspunde #1 : Septembrie 01, 2011, 18:11:13 »

3 SEPTEMBRIE ESTE O ZI SI VA RAMINE O ZI CU SEMNIFICATIE PENTRU MISCAREA REVOLUTIONARA......

CU CREDINTA IN DUMNEZEU VOM INVINGDE....

VENITI LA CONGRESUL DE LA BUCURESTI FRATILOR DACA SUNTETI INTERESATI DE APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR VOASTRE LEGITIME.

http://www.youtube.com/watch?v=DgE6fOxKr84&feature=related


SUNT VREMURI DE RASCRUCE:
ASCULTATI,MEDITATI SI DECIDETI; FIECARE PENTRU VOI SI TOTI IMPREUNA:

Dle. Perju !. 3 septembrie 2011 e si ziua cand domnul PERJU reales la al enspelea CONGRES ?.De asta va to zbateti si "pompati " asa masiv?. Recunoasteti !.Pe cine veti ...invinge?. Succesuri !.


SUNTETI IN NECUNOSTINTA DE CAUZA.
STRATEGIA FISCAL BUGETARA FACUTA PUBLICA,ITI SPUNE CLAR; TU EU SI MULTI DINTRE NOI AVEM O PROBLEMA: GUVERNUL BOC NE-A UMILIT.

SINDICATUL PE CARE IL REPREZINT A DESCHIS CONFLICTUL DE DREPTURI INTERESE CU GUVERNUL,AVIND AUTORIZATA ACTIUNE DE PROTEST.

NU SUNTEM DE ACORD CU PUNCTUL DE VEDERE AL GUVERNULUI EMIL BOC..

ESTI MULTUMIT CA AI FOST TRATAT,INCLUS LA CAPITOLUL:  RESTUL..

VOI FI PREZENT LA ACEASTA INTILNIRE SI DEZBATERE DE INTERES NATIONAL......

SI NU SUNT INTERESAT DE FUNCTIA DE PRESEDINTE BNR 1989  DAR ,

NU VOI FI INDIFERENT LA CEEA CE SE INTIMPLA.....

DACA, INSA CONSIDERI CA IN ACEASTA ETAPA  TE POT REPREZENTA,OK.

MULTUMIT.......

PS. TREBUIA SA EMITETI JUDECATI DE VALOARE CIND NU AVEATI CERTIFICATELE LA PURTATOR SI VA MILOGEATI BA LA PUIU BA LA SANDA BA LA EMIL PENTRU AVIZELE LEGALE....DUPA FURTUNA...LINISTE IAR....


ASTA SPUNEAM ATUNCI.....

GEORGE COSTIN VA SPUS CA ESTE OMUL GUVERNULUI,SA STATI LINISTITI....

OK.     CA IN DECEMBRIE 1989 DE ALTFEL..... LEGEA 14/1974 OPEREAZA SI ACUM.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 10:02:00
NU AMI INSTIGAȚI OAMENII LA REVOLTĂ,

ATÂTA TIMP CÂT NU AVEM UN ACT NORMATIV PROMULGAT.

VOI, RĂSPÂNDACII ȘI TROMPETELE GĂȘTII DE IMPOSTORI

AVEȚI TOT INTERESUL SĂ FIM COMPROMIȘI ÎN MASĂ

PENTRU A SCĂPA VOI DE RĂSPUNDEREA FAPTELOR VOASTRE.

ÎNCETAȚI SĂ MAI MANIPU LAȚI MASELE DE REVI.


COLEGI, DAȚI DOVADĂ DE MATURITATE ȘI NU RĂSPUNDEȚI PROVOCĂRILOR!

SĂ MAI AȘTEPTĂM CÂTEVA ZILE ȘI SĂ NE CONVINGEM DE ADEVĂR.

NU STAȚI DEGEABA.

DENUNȚAȚI ÎN SCRIS IMPOSTORII!

PE SECȚIUNEA DEDICATĂ LUI COSTIN :
"TOTUL DESPRE COSTIN GEORGE revoluţionar fost ŞEF STAT MAJOR GĂRZI PATRIOTICE",

GĂSIŢI TOATE ADRESELE PRIN CARE CUTEAN, FESAN şi STELIANIDE S-AU ADRESAT INSTITUŢIILOR DE SPECIALITATE.

DESCĂRCAŢI-LE ŞI TRANSMITEŢI-LE CU ADRESE DE ÎNAINTARE (SESIZĂRI) :

1. DIRCŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE,
2. MINISTERULUI PUBLIC,
3. COLEGULUI SUPREM AL MAGISTRATURII,
4. PREŞEDINTELUI BĂSESCU,
5. PREMIERULUI BOC,
6. PARCHETULUI GENERAL,
7. BIROULUI DE COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE,
8. AMBASADEI USA,
9. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI A PARLAMENTULUI EUROPEAN,
10. CAMERELOR PARLAMENTULUI ROMÂNIEI (SENATşi CAMERA DEPUTAŢILOR)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 10:02:43
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=post;quote=61168;topic=405.570;num_replies=586;sesc=a2e003e3f8472115cbb53f5b9565244b


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 10:02:53
Curtea Constitutionala va da verdict nefavorabil si indemnizatiile vor fi suspendate.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 10:11:30
Daca nu-i demit pe cei care au manipu lat asociatiile si revi, nu aveti ce cauta la Bucuresti. Va vor manip ula si va vor duce in situatia ca guv sa-si arate iarasi muschii. Piratul e paranoic, e f posibil sa umple celulele de ancheta cu voi.
Fiti atenti cum au ajuns la vb noastre, punct cu pnct. Ceea ce strigam de cativa ani pe forum, s-a implinit. Acum ne dau dreptate dar e prea tarziu. Uniteatea e obligatorie, macar pt a muri cu demnitate, dar nu condusi de tradatori. Sa paraseasca complet tabara condusa de tradatori, daca nu sunt capabii sa-i inlature. S-o paraseasca pentru a veni, disciplinati, in tabara celor care au fost lucizi si au ramas cinstiti cu ei insisi si cu ceilalti. Pt aceasta lupta e nevoie sa fim condusi de cei corecti, destepti si determinati sa sparga dictatura. La lupta, dar sub steagul celor care vor s-o castige!

La lupta,
dar nu sub steagul tradatorilor,
ci al celor celor care vor s-o castige!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 10:12:08
Cind ne vom convinge cu totii, va fi prea tirziu. TERMINATI CU LUPTA INTRE REVOLUTIONARI. NU MAI POLITIZATI ACEASTA MISCARE SI NU MAI FACETI ALIANTE CU NIMENI. IN ROMANIA PUTEREA IMBATA, FACE DIN OAMENI NEOAMENI. NU MAI CREDETI IN ASA ZISII POLITICIENI. NICI UNUL NU ARE ALT INTERES DECIT INTERESUL PROPRIU. POLITICA SE FACE PENTRU OAMENI SI NU PENTRU SISTEM. REDATI ACESTUI POPOR DREPTUL LA VIATZA DECENTA. LA URMA URMEI NECINSTITUTIONALE SUNT TOATE SCADERILE SALARIALE, TAIERILE DE PENSII. NECONSTITUTIONALE AU FOST SI FURACIUNILE PESEDISTE . NECONSTITUTIONALA ESTE SI STRUCTURA PARLAMENTULUI DE ASTAZI. E CAZUL SA PUNEM PE SINE ACEST TREN DERAIAT CONDUS DE 20 DE ANI DE DEMENTI SI CARE SE NUMESTE ROMANIA.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: leo din Noiembrie 13, 2011, 10:12:53
Nu mai credeti in povesti. TARA SE RECISTIGA PRIN LUPTA. SUNT CONVINS CA DOAR PRIN ACTIUNI IN TOATA TARA REVOLUTIONARII ISI VOR RECISTIGA STIMA PE CARE AU PIERDUT-O CU COMPLICITATEA SI COMPROMISURILE LIDERILOR PROPRII. E CAZUL SA ADUCEM UN SUFLU NOU, E CAZUL SA ACTIONAM.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 10:19:56
IESITI IN STRADA.
LA PICHETUL DE PROTEST DE LA STATUIA LEU..-PALATUL COTROCENI.

FACETI BENERE:  NU PROMULGATI MIRSAVIA CU NUMARUL L410/2011....

NU E REVOLTA  SA DECLARI GREVA FOAMEI 3 ZILE..... NU E REVOLTA.....

DACA NU O FACI INAINTE DE A FI PREATIRZIU,  PRESEDINTELE ROMANIEI PROMULGA LEGEA 341/2004....

INTELEGETI-MI MESAJUL, VA ROG:

1.  MARIES A LANSAT LA CONGRESUL BNR 1989 CANDIDATURA LUI VICTOR CIORBEA?  OK?  FARA ACORDUL LUI TATAAAA  USA INCHISA.....

2.  PE GEORGE COSTIN L-ATI TOCAT SI TERMINAT  PSIHIC, CA IMAGINE  SI EVIDENT POLITIC.....SEFUL DE

    CABINET E PDL.....
 ARE CURAJUL SA "RIDICE CIOCUL IN

FATA LUI EMIL BOC /"  DACA AVEA,VENEA VINERI IN STRADA  SI NU SE ASCUNDEA DE VOI IN SPATELE  LUI RAYMOND LUCA,DORU MARIES SI CITIVA PRESEDINTI REVOLUTIONARI RANITI SAU RETINUTI  INCHIPUIT...

APROPO...." NU-SI DAU CINSTEA PE RUSINE."


   PENTRU CEI CARE AVETI COPII CARE AU NEVOIE DE PIINEA CEA DE TOATE ZILELE":

   DACA NU SUNTETI DE LUNI IN STRADA,UNDE TREBUIE.\, TOTUL S-A GATAT.


   PRESEDINTELE SI-A DAT ACORDUL PE LEGE SI CATEGORII, CRISTINA CRISTI SORIN SI TOTI CEI

   CARE MA CUNOASTETI.

   CAZUL DE FORTA MAJORA-DEPUNEREA MANDATULUI ACORDA O SANSA VIETII DECEMTE SI PENTRU

   CEI CARE AM ADUS LIBERTATEA-LUPTATORII REMARCATI PRIN FAPTE DEOSEBITE...


NU ATI CERUT DEMISIA LUI COSTIN----IATI DAT MANDAT  SI PRESEDINTELUI ROMANIEI,DREPTUL DE A

PROMULGA LEGEA 410/2010  CA EXPRESIE A VOINTEI VOASTRE,...


DISEARA,LA OTV  VOR VORBI DE MORALITATE,IMPOSTORI......SI CINE SUNT CEI PROGRAMATI......


" RANITI SI RETINUTI"....NU LUPTATORI......

IESITI LA PICHETUL DE PROTEST LA PALATUL COTROCENI.

DAN PERJU, 13 NOIEMBRIE 2011
Bucuresti

Sindicatul  revolutionarilor-LIGA EURO-ATLANTICA

   IESITI IN STRADA!

   APARATI-VA DPREPTURILE DOBINDITE LEGAL...

   NU VA MAI LASATI MANIPULATI DE TRADATORII EDE TIN CU DINTII DE SCAUN SI CIOLAN..


  

    AU COMUNICAT PUBLIC: E DECIZIA POLITICA A PDL,SI-AU ASUMAT-O SI NU AVETI DE CIT,LA ANUL NU

    NE MAI VOTATI......." S-AU ADRESAT IN GENUL...BAI CIRACILOR......


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 10:20:52
Nici un lider al revolutionarilor nu s-a luptat ca in fiecare for de conducere al tarii sa existe reprezentanti ai revolutionarilor. Mereu s-au cautat tot felul de aliante, de combinatii ca si cum noi am fi o anexa a politicienilor. DE FAPT AR TREBUI SA FIE EXACT INVERS. Asa s-a pierdut demnitatea noastra. In toate tarile lumii, eroii morti sau in viatza sunt respectati de societate. La noi societatea nu respecta nimic, in afara banului, a dintilor de aur, a cefelor groase, a curvelor, a jeepurilor negre.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 10:21:14
alexpress1

RĂMÂNE DE VĂYUT CE VA HOTĂRÂ CURTEA CONSTITUȚIONALĂ.

NU VĂ SUBSTITUIȚI VOI ACESTEI INSTITUȚII

CARE NICI MĂCAR NU A JUDECAT SPEȚA.

ÎNCETAȚI SĂ MAI INSTIGAȚI REVII LA TULBURAREA ORDINII PUBLICE.

NU MAI SUNTEM ÎN 1989.

ÎN ROMÂNIA FUNCȚIONEAZĂ PRINCIPIILE DEMOCRATICE!

FAPTUL CĂ NU SUNT RESPECTATE ȘI APLICATE TOTDEAUNA, ESTE ALTCEVA!

NU MAI PROVOCAȚI REVII.

CEEA CE FACEȚI VOI, SE NUMEȘTE INSTIGARE.

O REVOLTĂ, ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE NU CONVENI DECÂT

IMPOSTORILOR ȘI INFRACTORILOR.

VREȚI SĂ FIM ASIMILAȚI LOR ÎN MASĂ?

AR FI CAZUL SĂ HUDECAȚI CU CAPETELE VOASTRE!

AȘA CUM ZICEA UN COLEG MAI DEVREME,

LIDERII V-AU TRĂDAT MAI TOTDEAUNA!

ȘI-AU VĂZUT STRICT, NUMAI INTERESELE LOR!

SLUGILE LOR V-AU MANIPU LAT ȘI CONTINUĂ SĂ VĂ MANIPU LEZE

CU SPERANȚA CĂ VOR PRIMI DE LA STĂPÂNI

UN OS DE ROS.

VĂ ROG!

NU VĂ MANIFESTAȚI PRIN GRUPURI DE PRESIUNE ,

PÂNĂ NU AVEM UN RĂSPUNS DE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

ȘI COTROCENI!

FACEȚI SESIZĂRI SCRISE PESTE TOT.

RĂZBOIUL HÂRTIILOR ESTE MAI EFICIENT DECÂT

RĂZBOIUL DE STRADĂ!

FIȚI INTELIGENȚI!


BNR 1989, ÎN ȘEDINȚA DE LA BRAȘOV DIN 10.11.AC ,

A HOTĂRÂT SĂ CEARĂ DEMISIA LUI COSTIN ȘI A MINISTRULUI IALOMIȚEANU,

ȘI,

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL BNR 1989 PENTRU MARȚI

15.11.2011, LA BRAȘOV, SEDIUL ASOCIAȚIEI A.L.R.U.E.

VENIȚI LA BRAȘOV!

ACOLO VOM HOTĂRÂ ÎMPREUNĂ CE ESTE DE FĂCUT.


ACUM, LA ACESTĂ ORĂ, LA VILA LAC DE LA SNAGOV ,

PDL DISCUTĂ BUGETUL PE 2012.(SURSA: ȘTIRILE REALITATEA TV)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: steffann din Noiembrie 13, 2011, 10:26:32
Dupa cum am precizat in postarea de mai devreme
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=47.4155
inainte de Promulgare a Legii este imperios necesara sesizarea conform legii, dupa promulgare este considerata acceptata si de societatea civila si va fi dificil sa mai ataci in instanta. Trebuie atentie la iesirea in strada, fara violente si fara liderii care sunt ingenuncheati celor ce au suprimat acest drept, prin metode  nelegale, neconstitutionale, discriminatoriu. Deasemenea trebuie avut in vedere ca in acest moment, suprimarea indemnizatiei este bine vazuta de majoritatea cetatenilor tarii, actiunile noastre nu trebuie sa scoata in evidenta aceasta, ci adevarul ca de 21 de ani asistam la un Mare Jaf National


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 10:26:53
alexpress1

RĂMÂNE DE VĂYUT CE VA HOTĂRÂ CURTEA CONSTITUȚIONALĂ.

NU VĂ SUBSTITUIȚI VOI ACESTEI INSTITUȚII

CARE NICI MĂCAR NU A JUDECAT SPEȚA.

ÎNCETAȚI SĂ MAI INSTIGAȚI REVII LA TULBURAREA ORDINII PUBLICE.

NU MAI SUNTEM ÎN 1989.

ÎN ROMÂNIA FUNCȚIONEAZĂ PRINCIPIILE DEMOCRATICE!

FAPTUL CĂ NU SUNT RESPECTATE ȘI APLICATE TOTDEAUNA, ESTE ALTCEVA!

NU MAI PROVOCAȚI REVII.

CEEA CE FACEȚI VOI, SE NUMEȘTE INSTIGARE.

O REVOLTĂ, ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE NU CONVENI DECÂT

IMPOSTORILOR ȘI INFRACTORILOR.

VREȚI SĂ FIM ASIMILAȚI LOR ÎN MASĂ?

AR FI CAZUL SĂ HUDECAȚI CU CAPETELE VOASTRE!

AȘA CUM ZICEA UN COLEG MAI DEVREME,

LIDERII V-AU TRĂDAT MAI TOTDEAUNA!

ȘI-AU VĂZUT STRICT, NUMAI INTERESELE LOR!

SLUGILE LOR V-AU MANIPU LAT ȘI CONTINUĂ SĂ VĂ MANIPU LEZE

CU SPERANȚA CĂ VOR PRIMI DE LA STĂPÂNI

UN OS DE ROS.

VĂ ROG!

NU VĂ MANIFESTAȚI PRIN GRUPURI DE PRESIUNE ,

PÂNĂ NU AVEM UN RĂSPUNS DE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

ȘI COTROCENI!

FACEȚI SESIZĂRI SCRISE PESTE TOT.

RĂZBOIUL HÂRTIILOR ESTE MAI EFICIENT DECÂT

RĂZBOIUL DE STRADĂ!

FIȚI INTELIGENȚI!


BNR 1989, ÎN ȘEDINȚA DE LA BRAȘOV DIN 10.11.AC ,

A HOTĂRÂT SĂ CEARĂ DEMISIA LUI COSTIN ȘI A MINISTRULUI IALOMIȚEANU,

ȘI,

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL BNR 1989 PENTRU MARȚI

15.11.2011, LA BRAȘOV, SEDIUL ASOCIAȚIEI A.L.R.U.E.

VENIȚI LA BRAȘOV!

ACOLO VOM HOTĂRÂ ÎMPREUNĂ CE ESTE DE FĂCUT.


ACUM, LA ACESTĂ ORĂ, LA VILA LAC DE LA SNAGOV ,

PDL DISCUTĂ BUGETUL PE 2012.(SURSA: ȘTIRILE REALITATEA TV)NU AU DEPUS CONTESTATIA IN TERMENUL LEGAL.....
PALATUL NU FACE OPOZITIE SI PROMULGA LEGEA....
MAI SUNT 24 DE ORE....CHIAR NU INTELEGI" DOMNULE OFITER ABSOLVENT AL COLEGIULUI DE APARARE?"

PICHETUL DE PROTEST ACORDA MACAR SPERANTA UNEI SANSE....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 10:28:56
    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Conectat Conectat
    Mesaje: 4780
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #533 : Noiembrie 13, 2011, 10:19:56 »
IESITI IN STRADA.
LA PICHETUL DE PROTEST DE LA STATUIA LEU..-PALATUL COTROCENI.

FACETI BENERE:  NU PROMULGATI MIRSAVIA CU NUMARUL L410/2011....

NU E REVOLTA  SA DECLARI GREVA FOAMEI 3 ZILE..... NU E REVOLTA.....

DACA NU O FACI INAINTE DE A FI PREATIRZIU,  PRESEDINTELE ROMANIEI PROMULGA LEGEA 341/2004....

INTELEGETI-MI MESAJUL, VA ROG:

1.  MARIES A LANSAT LA CONGRESUL BNR 1989 CANDIDATURA LUI VICTOR CIORBEA?  OK?  FARA ACORDUL LUI TATAAAA  USA INCHISA.....

2.  PE GEORGE COSTIN L-ATI TOCAT SI TERMINAT  PSIHIC, CA IMAGINE  SI EVIDENT POLITIC.....SEFUL DE

    CABINET E PDL.....  ARE CURAJUL SA "RIDICE CIOCUL IN

FATA LUI EMIL BOC /"  DACA AVEA,VENEA VINERI IN STRADA  SI NU SE ASCUNDEA DE VOI IN SPATELE  LUI RAYMOND LUCA,DORU MARIES SI CITIVA PRESEDINTI REVOLUTIONARI RANITI SAU RETINUTI  INCHIPUIT...

APROPO...." NU-SI DAU CINSTEA PE RUSINE."


   PENTRU CEI CARE AVETI COPII CARE AU NEVOIE DE PIINEA CEA DE TOATE ZILELE":

   DACA NU SUNTETI DE LUNI IN STRADA,UNDE TREBUIE.\, TOTUL S-A GATAT.


   PRESEDINTELE SI-A DAT ACORDUL PE LEGE SI CATEGORII, CRISTINA CRISTI SORIN SI TOTI CEI

   CARE MA CUNOASTETI.

   CAZUL DE FORTA MAJORA-DEPUNEREA MANDATULUI ACORDA O SANSA VIETII DECEMTE SI PENTRU

   CEI CARE AM ADUS LIBERTATEA-LUPTATORII REMARCATI PRIN FAPTE DEOSEBITE...


NU ATI CERUT DEMISIA LUI COSTIN----IATI DAT MANDAT  SI PRESEDINTELUI ROMANIEI,DREPTUL DE A

PROMULGA LEGEA 410/2010  CA EXPRESIE A VOINTEI VOASTRE,...


DISEARA,LA OTV  VOR VORBI DE MORALITATE,IMPOSTORI......SI CINE SUNT CEI PROGRAMATI......


" RANITI SI RETINUTI"....NU LUPTATORI......

IESITI LA PICHETUL DE PROTEST LA PALATUL COTROCENI.

DAN PERJU, 13 NOIEMBRIE 2011
Bucuresti

Sindicatul  revolutionarilor-LIGA EURO-ATLANTICA

   IESITI IN STRADA!

   APARATI-VA DPREPTURILE DOBINDITE LEGAL...

   NU VA MAI LASATI MANI****TI DE TRADATORII CE TIN CU DINTII DE SCAUN SI CIOLAN..


 

    AU COMUNICAT PUBLIC: E DECIZIA POLITICA A PDL,SI-AU ASUMAT-O SI NU AVETI DE CIT,LA ANUL NU

    NE MAI VOTATI......." S-AU ADRESAT IN GENUL...BAI CIRACILOR..


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 10:29:28
Mai oameni, stop! Unde vedeti voi politizare? Va patineaza acul pe HDD? Eu indemn la lupta sub stindardul celor care nu au tradat, nu sa va inscrieti in PSD, PNL si PC. Cei care sunt membri deja, asa vor ramane si poate se vor mai inscrie si altii (in special curvele care au obs ca mor la remorca PDL), dar f multi vor ramane ceea ce sunt, simpli revi. Insa lupta unita are nevoie de un comandament unic. Mai aveti timp pt alegeri? Ba! Pt ca o parte dintre revi s-au lasat manipu lati pana in ultima clipa si nici acum nu s-au desteptat suficient. E clar pt orice minte sanatoasa ca vom merge la lupta cu Maior si pesedistii lui, cu Fesan si penelistii lui, cu X si oamenii lui. Vreti congres pt alegeri generale? Poate dupa, inainte nu m e timp decat de scos sabia din teaca. Nu fiti prosti, nu fac diversiune politica pt ca nu sunt membrul niciunuia dintre partide. Sper ca nu va ganditi sa faceti manifestatii de masa ca o ciurda de bovine in calduri. Aveti nevoie de comandanti care sa dea ordine precise, de disciplina ca sa actionati intocmai si la timp. De determinare nu m e nevoie, pt ca stiti ca daca pierdeti lupta va asteapta moartea si dezonoarea. Fiti lucizi!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 10:31:55
DORELE,
DACA JUDECATORII CURTII VOR DA O DECIZIE FAVORABILA, ATAT PENTRU NOI, CAT SI PENTRU CELELALTE CATEGORII SOCIALE, ADICA, VOR CONSIDERA CA FIIND NECONSTITUTIONALA CELEBRA LEGE 410, ATUNCI NU NE RAMANE DECAT SA MERGEM ACASA, PENTRU MOMENT, RELEXATI. IN SCHIMB, DACA NU O VOR CONSIDERA CA FIIND NECONSTITUTIONALA, CEEA CE AM CONVINGEREA, NU NE RAMANE DECAT SA STAM PE LOC SI SA CREEAM PRESIUNEA NECESARA PENTRU CA "PRESEDINTELE" SA NU O PROMULGE.
CRED CA AVEM, DIN NOU,TOATE ELEMENTELE NECESARE PENTRU A FI NEVOITI SA SCHIMBAM CURSUL ISTORIEI!
ASA CA HAI SA-I DAM JOS!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 10:35:31
Dorel,
Chiar eu am vorbit despre liderii revolutionarilor care au facut jocurri doar in interes propriu. Cunosc foarte bine ce vrei sa spui, in principiu ai dreptate, insa noi nu traim in democratie, nu suntem un stat de drept, uitati-va in jur. O politica de forta pe care o face actuala structura mafiota ,formata din lideri ai structurilor de crima organizata transfrontaliera nu poate fi inlaturata cu manusi de catifea. Nu mai doresc sa vad cum imi este umilit poporul de o adunatura de mafioti. De 20 de ani suntem prostiti, nu exista partide politice in ROMANIA, exista doar structuri ale foastului PCR. Un stat de drept nu se construieste prin arderea etapelor istorice. Nu instig la revolte violente, ci la manifestari ferme, clare si pe baza unui plan concret, strict si cu bataie pe termen lung. In ROMAIA nu exista justitie, legile se fac pe genunchii lui Boc, in timp ce CC este instrumentul politic de moment. Nici ORD 53 din 2010 nu este constitutionala. Cit despre noi, un drept cistigat nu poate fi anulat, noi nu suntem la mila statului ci statul ne plateste sume reparatorii. De ce? Pina si pentru faptul ca a deturnat idealurile revolutiei. Merite deosebite nu inseamna ca am iesit in strada si am strigat, ci inseamna ca am ACTIONAT. Cel putin din perspectiva mea.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 10:36:18
SINCER SA FIU, SA INTIMPLAT CE VATI DORIT  DOMNILOR MEMBRII AI ASOCIATIEI 21 DECEMBRIE 1989. ATI ANULAT PRIN JOCURI POLITICA GINDITE INDEMNIZATIILE LUPTATORILOR...SA FITI IUBITI,IDOLATRIZATI,RESPECTATI SI VENERATI  ........DE GENERATII VIITOARE SI DE CEI CARORA,VOIT SAU NEVOIT LEATI FACUT JOCUL MIZERABIL....VORBIM DUPA 1 FEBRUARIE...SA FITI IUBITI.IESITI IN STRADA.
LA PICHETUL DE PROTEST DE LA STATUIA LEU..-PALATUL COTROCENI.

FACETI BENERE:  NU PROMULGATI MIRSAVIA CU NUMARUL L410/2011....

NU E REVOLTA  SA DECLARI GREVA FOAMEI 3 ZILE..... NU E REVOLTA.....

DACA NU O FACI INAINTE DE A FI PREATIRZIU,  PRESEDINTELE ROMANIEI PROMULGA LEGEA 410/2011...

INTELEGETI-MI MESAJUL, VA ROG:

1.  MARIES A LANSAT LA CONGRESUL BNR 1989 CANDIDATURA LUI VICTOR CIORBEA?  OK?  FARA ACORDUL LUI TATAAAA  USA INCHISA.....

2.  PE GEORGE COSTIN L-ATI TOCAT SI TERMINAT  PSIHIC, CA IMAGINE  SI EVIDENT POLITIC.....SEFUL DE

    CABINET E PDL.....  ARE CURAJUL SA "RIDICE CIOCUL IN

FATA LUI EMIL BOC /"


 DACA AVEA,VENEA VINERI IN STRADA  SI NU SE ASCUNDEA DE VOI IN SPATELE  LUI RAYMOND LUCA,DORU MARIES SI CITIVA PRESEDINTI REVOLUTIONARI RANITI SAU RETINUTI  INCHIPUIT...APROPO...." NU-SI DAU CINSTEA PE RUSINE."


   PENTRU CEI CARE AVETI COPII CARE AU NEVOIE DE PIINEA CEA DE TOATE ZILELE":

   DACA NU SUNTETI DE LUNI IN STRADA,UNDE TREBUIE.\, TOTUL S-A GATAT.


   PRESEDINTELE SI-A DAT ACORDUL PE LEGE SI CATEGORII, CRISTINA CRISTI SORIN SI TOTI CEI

   CARE MA CUNOASTETI. CE A FACUT IALOMITEANU E LA COMANDA!

   CAZUL DE FORTA MAJORA-DEPUNEREA MANDATULUI ACORDA O SANSA VIETII DECEMTE SI PENTRU

   CEI CARE AM ADUS LIBERTATEA-LUPTATORII REMARCATI PRIN FAPTE DEOSEBITE...


NU ATI CERUT DEMISIA LUI COSTIN----IATI DAT MANDAT  SI PRESEDINTELUI ROMANIEI,DREPTUL DE A

PROMULGA LEGEA 410/2010  CA EXPRESIE A VOINTEI VOASTRE,...


DISEARA,LA OTV  VOR VORBI DE MORALITATE,IMPOSTORI......SI CINE SUNT CEI PROGRAMATI......


" RANITI SI RETINUTI"....NU LUPTATORI......

IESITI LA PICHETUL DE PROTEST LA PALATUL COTROCENI.

DAN PERJU, 13 NOIEMBRIE 2011
Bucuresti

Sindicatul  revolutionarilor-LIGA EURO-ATLANTICA

   IESITI IN STRADA!

   APARATI-VA DPREPTURILE DOBINDITE LEGAL...

   NU VA MAI LASATI MANI****TI DE TRADATORII EDE TIN CU DINTII DE SCAUN SI CIOLAN..


 

    AU COMUNICAT PUBLIC: E DECIZIA POLITICA A PDL,SI-AU ASUMAT-O SI NU AVETI DE CIT,LA ANUL NU

    NE MAI VOTATI......." S-AU ADRESAT IN GENUL...BAI CIRACILOR..Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cris din Noiembrie 13, 2011, 10:42:15
Domnule Haraga...

Sa zicem ca asteptam ceea ce zice Curtea Constitutionala si eventual Presedintele tarii....
Dar daca si dupa aceste etape ramanem fara indemnizatii atunci ce este de facut???
Pregatim 2m/1,5m ...adica locul de veci??
Si asta fara a sti cam facut tot ce este posibil??
Pai sa va spun eu clar....disperarea mea nu are limite...asa cum si disperarea celor asemenea mie nu are limite
este o situatie mai grava ca ceea din 89...atunci aveam de ales...sa merg impotriva lui ceausescu si regimului de atunci sau nu...si nu am stat pe ganduri ....SI AM ALES SI AM ACTIONAT
Acum nu am alta cale si ca mine sunt multi... efectiv nu am nici o alta optiuneTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 10:49:16
Ajunge apevistule. Revi au inteles. Gata. Nu esti m breaz decat ei. Si tu ai facut parte din haita portocalie a piratului. Ne-au trebuit cativa ani ca sa te reeducam dar nu te-ai trezit decat in momentul in care l-ai prins pe pirat cu mana in buzunarul tau propriu. Gura! Ai sindicat (o laie), ai oameni (sufletu), ai experienta (de curva masculina), mars in strada, picheteaza, pune afise, lupta. Vrei sa te erijezi in luptatorul luminii acum? Valea de aici ca puti a pedelizdita. Esti lustrat pt 20 de ani! Poti sa m faci un singur lucru pozitiv, sa te pui in slujba celor care nu au tradat, umil, ascultator si cu intreaga fiinta (organizatie, mijloace etc), sau valea in originile tale dubioase!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 10:58:03
AVEȚI DREPTATE ÎN MULTE PRIVINȚE ȘI

NU V-AM CONTRAZIS NICIODATĂ ÎN PRIVINȚA MODULUI DEZASTRUOS

ÎN CARE A FOST GESTIONATĂ AVEREA ȚĂRII ÎN ULTIMII 22 ANI.

CHIAR EU AM DESCHIS O SECȚIUNE PE FORUM DEDICATĂ CORUPȚIEI ȘI,

DIN PĂCATE AM OBSERVAT CĂ, NUMAI EU AM POSTAT MATERIALE

CU PRIVIRE LA ACEST SUBIECT.

AM DEMASCAT ÎN PERMANENȚĂ IMPOSTORII ȘI INFRACTORII,

ÎN TIMP CE, CEI CE ACUM VĂ INSTIGĂ LA REVOLTĂ PUPAU

MÂNA ȘI C..L CELOR CE NE-AU ADUS ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE.

ACUM, DUPĂ CE S-AU SĂTURAT DE PUPAT..., ACȘTI INDIVIZI

VĂ INSTIGĂ LA REVOLTĂ.

CUI FOLOSEȘTE IEȘIREA ÎN STRADĂ A

GRUPURILOR DE PRESIUNE ALCĂTUITE DIN REVI?

COSTIN G. ORICUM VA FI DEMIS ȘI DEFERIT JUSTIȚIEI PENTRU

FAPTE DE CORUPȚIE.

SPERĂ CA PRIN IEȘIREA VOASTRĂ ÎN STRTADĂ,

DIRIJATĂ DE OAMENI FIDELI...

ȘI ULTERIOR CALMAREA VOSTRĂ FĂCUTĂ DE EL

ȘI REZOLVAREA PROBLEMEI NOASTRE , PE CARE O VA REVENDICA,

SĂ ÎȘI RIDICE DIN NOU UN SCUT ÎN FAȚA LEGII

PRIN SACRIFICAREA VOASTRĂ.

JUDECAȚI, JUDECAȚI, JUDECAȚI!

URMAȘI CALEA EXPUSĂ DE MINE MAI SUS!

ÎNCEPEȚI RĂZBOIUL HÂRTIILOR!

ESTE MULT MAI EFICIENT!

MANIFESTĂRILE VIOLENTE NU TREBUIE SĂ NE MAI CARACTERIZEZE!

LUAȚI EXEMPLU DE LA SINDICATE.

CONTACTAȚI SINDICATEȘLE ȘI ASOCIAȚIILE DE

PENSIONARI ȘI DISPONIBILIZAȚI.

ÎNCHEIAȚI PROTOCOALE DE SPRIJIN RECIPROC CU ACESTEA.

EMITEȚI PROTESTE SCRISE ȘI SESIZĂRI SCRISE

ÎMPREUNĂ CU ACESTE ORGANIZAȚII.

MANIFESTĂRILE DE STRADĂ TREBUIE SĂ AIBĂ LOC

NUMAI DUPĂ EPUIZAREA DIALOGULUI.

NU CĂDEȚI ÎN CAPCANA PE CARE V-O ÎNTIND

CEI INTERESAȚI SĂ SCAPE DE RIGORILE LEGII!

NU VĂ MANIFESTAȚI ÎN STRADĂ ACUM, IAR CÂND VEȚI IEȘI,

IEȘIȚI ÎMPREUNĂ CU CATEGORIILE DEFAVORIZATE,

PENTRU INTERESUL TUTUROR DEFAVORIZAȚILOR!

GÂNDIȚI ÎNAINTE DE A ACȚIONA,

PRECUM CROITORUL ÎNAINTE DE A CROI!

SĂ NU STRICAȚI CEVA ȘI DUPĂ ACEEA SĂ NU MAI PUTEȚI REPARA NIMIC!

GÂNDIȚI-VĂ ȘI PROCEDAȚI DUPĂ CUM VĂ VA DICTA

CONȘTIINȚA , PRAGMATISMUL ȘI INTERESUL!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 11:14:02
CRIS

DACĂ IEȘI ACUM ÎN STRADĂ, CÂND ÎNCĂ NU A FOST PROMULGAT BUGETUL,

MANIFESTĂRILE DE STRADĂ N U AU FUNDAMENT REAL, ȘI TOȚI CEI CARE ȘTIU

DESPRE CORUPȚIA DIN RÂNDURILE REVILOR ( FABRICA DE CERTIFICATE), NE VOR

ASIMILA IMPOSTORILOR ȘI PROFITORILOR REVOLUȚIEI.

DACĂ ACUM NE MANIFESTĂM CEREBRAL, ADICĂ PRIN SESIZĂRI SCRISE ȘI

DELIMITĂRI DE IMPOSTORII REVOLUȚIEI,

PUTEREA VA ÎNȚELEGE CĂ NU TOȚI SUNTEM INFRACTORI ȘI IMPOSTORI.

DACĂ IEȘIREA ÎN STRADĂ SE VA FACE ALĂTUROI DE MASELE DEFAVORIZATE,

ACȚIUNEA NOASTRĂ ARE SUPOR ȘI ACELAȘI SCOP CA ÎN DECEMBRIE 1989,

RESPECTIV BINELE ÎNTREGULUI POPOR.

ATUCI VEȚI PUTEA ÎNTREBA GUVERNANȚII DESPRE AVEREA RISIPITĂ A ȚĂRII,

DESPRE SPITALELE DESFIINȚATE, DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DISTRUS, DESPRE

ÎNSTRĂINAREA RESURSELOR MINERALE ȘI TOT CE VĂ MAI TRECE PRIN CAP.

DACĂ IEȘIȚI ACUM, SINGURI, TOT POPORUL VĂ VA BLAMA ȘI CONDAMNA!

EU PERSNAL, NU VFOI IEȘI ÎN STRADĂ DECÂT ATUNCI CÂND

VOI AVEA DOVADA SCRISĂ CĂ LEGEA BUGETULUI, ÎN FORMA PROMULGATĂ DE

PREȘEDINTELE STATULUI, ADÂNCEȘTE SĂRĂCIA MARII MASE DE CETĂȚENI AI

ROMÂNIEI. ATUNCI CÂND VOI VEDEA CĂ REVOLUȚIONARII CU CREDITE LA BĂNCI VOR

FI ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI SCHITA RATELE ȘI VOR FI EXECUTAȚI DE BĂNCI.

AM ZIS!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 11:15:21
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATU DEMOCRATIC instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947 odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si cu bani nostri au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 11:23:18
bambilici TE ÎNȘELI

PERJU NU S-A TREZIT!

FACE ÎN CONTINUARE JOCURILE GRUPULUI INFRACȚIONAL.

CAUTĂ SĂ VĂ DETURNEZE DE LA O ACȚIUNE CRDIBILĂ SPRE

O ACȚIUNE PRIPITĂ ȘI COMPROMIȚĂTOARE.

ROG OBSERVAȚI INSINUĂRILE ȘI INSTIGĂRILE PERMANENTE

ÎMPOTRIVA PERSOANEI MELE.

NU AM FĂCUT COLEGIUL NAȚIONAL DE APĂRARE, DEȘI DORESC ACEST LUCRU.

ESTE OARE UN LUCRU RĂU SĂ DOREȘTI SĂ FACI BINE POPORULUI TĂU?

AR FI UN  GEST DE TRĂDARE A REVOLUȚIEI, DACĂ REVOLUȚIONARII ȘI COPII LOR  

ȘI-AR FINALIZA STUDIILE ȘI AR DEVENI AVOCAȚI, JUDECĂTORI,

PROCURORI ȘI/SAU  CADRE ÎN STRUCTURILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE CU

ATRIBUȚII ÎN ASIGURAREA PĂCII ȘI PROSPERITĂȚII SPOECIEI UMANE?


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 11:30:16
DORU,
ASTA VARA NU-I SPUNEAI LUI MAIOR SA ASTEPTE, DESI, NU ERAU DECAT DECLARATIILE dobitocilor. ACUM CAND S-A ADOPTAT O LEGE TU NE SPUI SA ASTEPTAM. SUNT SURPRINS.
A,DA! NU A APUCAT MAIOR SA SE DEZMETICEASCA SI SA NE CONDUCA EL SPRE DEZASTRU. I-AU LUAT-O ALTII INAINTE!
DORU, LASA-I IN PACE. ACUM NU ESTE LOC DE CINE SA FIE MAI TARE. ACUM ESTE NNEVOIE DE FIECARE DINTRE NOI.
A VENIT MOMENTUL SA RESCRIEM ISTORIA, AVEM SI MOTIVELE SI PUTEREA.
OAMENI BUNI,
LUNI, 14.11.2011, ORA 10,00 COTROCENI
VENITI SA REZOLVAM

DORU,
SUNT DEZAMAGIT DE PRESTATIA TA
BUN! JUDECATORII CURTII CONSTITUTIONALE SE VOR PRONUNTA MAINE. SI...! CONSTITUTIONAL!... CE VREI SA FACEM? SA ASTEPTAM SFARSITUL LUNII SAU CHIAR LUNA DECEMBRIE CAND, SE PARE, SE VA VOTA BUGETUL. IAR, DAC TU CREZI CA O DATA DECLARATA CONSTITUTIONALA LEGEA 410/2011, ACEASTA NU VA FI PARTE DIN BUGET, TE INSELI AMARNIC.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cris din Noiembrie 13, 2011, 11:36:37
CRIS

DACĂ IEȘI ACUM ÎN STRADĂ, CÂND ÎNCĂ NU A FOST PROMULGAT BUGETUL,

MANIFESTĂRILE DE STRADĂ N U AU FUNDAMENT REAL, ȘI TOȚI CEI CARE ȘTIU

DESPRE CORUPȚIA DIN RÂNDURILE REVILOR ( FABRICA DE CERTIFICATE), NE VOR

ASIMILA IMPOSTORILOR ȘI PROFITORILOR REVOLUȚIEI.

DACĂ ACUM NE MANIFESTĂM CEREBRAL, ADICĂ PRIN SESIZĂRI SCRISE ȘI

DELIMITĂRI DE IMPOSTORII REVOLUȚIEI,

PUTEREA VA ÎNȚELEGE CĂ NU TOȚI SUNTEM INFRACTORI ȘI IMPOSTORI.

DACĂ IEȘIREA ÎN STRADĂ SE VA FACE ALĂTUROI DE MASELE DEFAVORIZATE,

ACȚIUNEA NOASTRĂ ARE SUPOR ȘI ACELAȘI SCOP CA ÎN DECEMBRIE 1989,

RESPECTIV BINELE ÎNTREGULUI POPOR.

ATUCI VEȚI PUTEA ÎNTREBA GUVERNANȚII DESPRE AVEREA RISIPITĂ A ȚĂRII,

DESPRE SPITALELE DESFIINȚATE, DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DISTRUS, DESPRE

ÎNSTRĂINAREA RESURSELOR MINERALE ȘI TOT CE VĂ MAI TRECE PRIN CAP.

DACĂ IEȘIȚI ACUM, SINGURI, TOT POPORUL VĂ VA BLAMA ȘI CONDAMNA!

EU PERSNAL, NU VFOI IEȘI ÎN STRADĂ DECÂT ATUNCI CÂND

VOI AVEA DOVADA SCRISĂ CĂ LEGEA BUGETULUI, ÎN FORMA PROMULGATĂ DE

PREȘEDINTELE STATULUI, ADÂNCEȘTE SĂRĂCIA MARII MASE DE CETĂȚENI AI

ROMÂNIEI. ATUNCI CÂND VOI VEDEA CĂ REVOLUȚIONARII CU CREDITE LA BĂNCI VOR

FI ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI SCHITA RATELE ȘI VOR FI EXECUTAȚI DE BĂNCI.

AM ZIS!


DOMNULE HARAGA

IAU CELE SPUSE DE D_VOASTRA CA O PROMISIUNE INSA RAMAN LA CONVINGEREA CA TREBUIE SA FIM PREGATITI PENTRU ORICE EVENTUALITATE ASTFEL INCAT SA NU MERGEM CA MIELUL LA TAIERE


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 11:38:50
 
CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Noiembrie 13, 2011, 11:15:21 »
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATU DEMOCRATIC instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947 odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si cu bani nostri au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 11:39:18
DORU, TU CREZI CA ACEASTA ACTIUNE ESTE COORDONATA DE perju SAU MAI STIU EU CINE; EROARE, HABAR N-AI CUM A PORNIT ACEST TAVALUG. PENTRU CA TE RESPECT, TE ROG, NU NE M-AI SFATUI SA STAM ACASA.
ACEASTA LUPTA NU VA FI CONDUSA NICI DE costin, NICI DE maior, NICI DE maries, DE NICI UNUL DINTRE CEI CARE TIMP DE 20 DE ANI S-AU ERIJAT IN LIDERI AI REVOLUTIONARILOR. AU PIERDUT TRENUL!
TOCMAI PENTRU CA REVOLUTIONARII S-AU SATURAT DE "ASTIA" ACEASTA MISCARE ESTE A LOR SI NU A CUIVA.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 11:40:33
CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Noiembrie 13, 2011, 11:15:21 »
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATU DEMOCRATIC instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947 odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si cu bani nostri au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 13, 2011, 11:48:16
Mesajul este acelasi din ambele parti " stati linistiti nu iesiti in strada" oare Costin si Maior vor sa îsi inchida anumite dosare din justitie pe indemnizatia voastra?
Lideri puteti fii si voi, daca va lasa-ti inseamna :ca securitatea si PCR au învis, dictarura ne asteapta!

Trezirea la realitate se impune!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 11:54:21
NU V-AM ÎNDEMNAT NICIODATĂ SĂ VĂ ALĂTURAȚI LUI MAIOR CA PERSOANĂ.

V-AM CHEMAT AL BNR 1989 LEGAL.

AM REUȘIT SĂ ÎMPIEDICĂM PLANUL LUI COSTIN DE A PUNE MÂNA PE BNR 1989.

BNR-ul NU ESTE AL LUI MAIOR ȘI NICI AL LUI COSTIN, ESTE AL VOSTRU.

PENTRU ASTA L-AM CHEMAT LA BRAȘOV.

SĂ HOTĂRÂȚI VOI CE VREȚI SĂ FACEM.

FAPTUL CĂ NU SUNT DE ACORD CU IEȘIREA ÎN STRADĂ ACUM,

ASTA NU ÎNSEAMNĂ CĂ SU NT DE PARTEA PUTERII.

AȘA CUM AM MAI SPUS, NU VREAU CA PRIN MANIFESTĂRILE NOASTRE

SĂ NE COMPROMITEM IREMEDIABIL ÎN FAȚA ÎNTREGII NAȚIUNI.

IEȘIREA ÎN STRADĂ TREBUIE FĂCUTĂ PENTRU ȘI ÎMPREUNĂ CU ÎNTREAGA NAȚIUNE.

SĂ NU FIM PARAVANUL INFRACTORILOR ȘI IMPOSTORILOR.

IEȘIREA ÎN STRADĂ TREBUIE FĂCUTĂ FĂRĂ DISTRUGERI DE BUNURI ,

VALORI MATERIALE ȘI SPIRITUALE.

FĂRĂ SACRIFICII UMANE.

AR FI PĂCAT SĂ MOARĂ OAMENI NEVINOVAȚI.

AR FI REGRETABIL DACĂ, PE FONDUL UNOR MIȘCĂRI DE MASE

SE VOR PRODUCE ALTE DISTRUGERI ȘI ȘTERGEREA URMELOR I

NFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE ȘI DISTRUGERE A ROMÂNIEI.

DORESC SĂ NU FIM NOI CEI DIN NOU ACUZAȚI DE POPOR

PENTRU CEEA CE VOM GENERA.

EXSTĂ O PARABOLĂ CARE SPUNE:

DRUMUL SPRE IAD, ESTE PAVAT CU BUNE INTENȚII.

SĂ NU FIM NOI, REVOLUȚIONARII, CEI CARE VOR DUCE

NAȚIUNEA ROMÂNĂ PE DRUMUL SPRE IAD!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:03:53
Mesajul este acelasi din ambele parti " stati linistiti nu iesiti in strada" oare Costin si Maior vor sa îsi inchida anumite dosare din justitie pe indemnizatia voastra?
Lideri puteti fii si voi, daca va lasa-ti inseamna :ca securitatea si PCR au învis, dictarura ne asteapta!

Trezirea la realitate se impune!DOMNULE KNORSTADT 2;

IERI AU AVUT O INTILNIRE SECRETA,UNDEVA IN PRAHOVA..
URMARITI CURSUL OUH 53/2010  SI VEDETI CE II UNESTE:
DOSARELE   SI   INCASARILE SUMELOR DIN  CONTRACTELE DE MANDAT.

JOCUL E DIABOLIC: CE URMEAZA APOI?  MODIFICAREA LEGII 341;
  E COMFIRMAT FAPTUL PRIN DECLARATIA DEPUTATULUI SEVER VOINESCU
  SI LEGEA INITIATA DE DEPUTATUL VIOREL BALCAN....

ANUL VIIITOR----AN ELECTORAL   URMEAZA  O NOUA COMISIE SSPR-CPRD  DE

REVERIFICARE A DOSARELOR IN VEDEREA AVIZARII PROPUNERILOR DE ACORDARE A TITLURILOR

IN LUMINA INDICATIILOR  PRECIZATE DE INITIATIVA BALCAN,  CLADITA ,CONSTRUITA SI TENCUITA

DUPA CHIPUL SI ASEMANAREA UNUI CUNOSCATOR AL REVOLUTIEI, DOMNUL DEPUTAT SI GENERAL

EUGEN BADALAN...." CITAT DIN BADALAN, DOMNILOR RANITI" STATUL NU PLATESTE DE CIT O SINGURA DATA,

SI NUMAI IN FUNCTIE SI DURATA CONSTATARII STARII DE INVALIDITATE...VA DAM GRATUITATI SA VA FACETI BINE,NU PE TOATA VIATA...

    ACEASTAESTE ADMOSFERA,IMPRESIILE SPECIALISTILOR PDL


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cris din Noiembrie 13, 2011, 12:04:21
SĂ NU FIM PARAVANUL INFRACTORILOR ȘI IMPOSTORILOR
AICI AVETI PERFECTA DREPATE


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:05:31
    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Conectat Conectat
    Mesaje: 4785
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #556 : Noiembrie 13, 2011, 12:03:53 »
Citat din mesajul lui: kronstadt 2 din Noiembrie 13, 2011, 11:48:16
Mesajul este acelasi din ambele parti " stati linistiti nu iesiti in strada" oare Costin si Maior vor sa îsi inchida anumite dosare din justitie pe indemnizatia voastra?
Lideri puteti fii si voi, daca va lasa-ti inseamna :ca securitatea si PCR au învis, dictarura ne asteapta!

Trezirea la realitate se impune!


DOMNULE KNORSTADT 2;

IERI AU AVUT O INTILNIRE SECRETA,UNDEVA IN PRAHOVA..
URMARITI CURSUL OUH 53/2010  SI VEDETI CE II UNESTE:
DOSARELE   SI   INCASARILE SUMELOR DIN  CONTRACTELE DE MANDAT.

JOCUL E DIABOLIC: CE URMEAZA APOI?  MODIFICAREA LEGII 341;
  E COMFIRMAT FAPTUL PRIN DECLARATIA DEPUTATULUI SEVER VOINESCU
  SI LEGEA INITIATA DE DEPUTATUL VIOREL BALCAN....

ANUL VIIITOR----AN ELECTORAL   URMEAZA  O NOUA COMISIE SSPR-CPRD  DE

REVERIFICARE A DOSARELOR IN VEDEREA AVIZARII PROPUNERILOR DE ACORDARE A TITLURILOR

IN LUMINA INDICATIILOR  PRECIZATE DE INITIATIVA BALCAN,  CLADITA ,CONSTRUITA SI TENCUITA

DUPA CHIPUL SI ASEMANAREA UNUI CUNOSCATOR AL REVOLUTIEI, DOMNUL DEPUTAT SI GENERAL

EUGEN BADALAN...." CITAT DIN BADALAN, DOMNILOR RANITI" STATUL NU PLATESTE DE CIT O SINGURA DATA,

SI NUMAI IN FUNCTIE SI DURATA CONSTATARII STARII DE INVALIDITATE...VA DAM GRATUITATI SA VA FACETI BINE,NU PE TOATA VIATA...

    ACEASTA ESTE ATMOSFERA,IMPRESIILE SPECIALISTILOR PDL  eugen badalan, raicu et  coTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 12:05:36
MAIOR E SEFUL BNR: DECI NE ALATURAM CIND DISPARE ACEST INDIVID. Eu o iau pe cont propriu, nu cu Maior, nu co nimeni dintre liderii asa zisi cunoscuti. Eu o iau cu cei care chiar vor dreptate... Daca e nevoie si personal


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 13, 2011, 12:10:10
http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Profesorii_vor_picheta_din_15_noiembrie-Ministerul_Educatiei_0_590341061.html
Profesorii vor picheta din 15 noiembrie, Ministerul Educaţiei

Lua-ti exemplu!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:15:28
NU V-AM ÎNDEMNAT NICIODATĂ SĂ VĂ ALĂTURAȚI LUI MAIOR CA PERSOANĂ.

V-AM CHEMAT AL BNR 1989 LEGAL.

AM REUȘIT SĂ ÎMPIEDICĂM PLANUL LUI COSTIN DE A PUNE MÂNA PE BNR 1989.

BNR-ul NU ESTE AL LUI MAIOR ȘI NICI AL LUI COSTIN, ESTE AL VOSTRU.

PENTRU ASTA L-AM CHEMAT LA BRAȘOV.

SĂ HOTĂRÂȚI VOI CE VREȚI SĂ FACEM.

FAPTUL CĂ NU SUNT DE ACORD CU IEȘIREA ÎN STRADĂ ACUM,

ASTA NU ÎNSEAMNĂ CĂ SU NT DE PARTEA PUTERII.

AȘA CUM AM MAI SPUS, NU VREAU CA PRIN MANIFESTĂRILE NOASTRE

SĂ NE COMPROMITEM IREMEDIABIL ÎN FAȚA ÎNTREGII NAȚIUNI.

IEȘIREA ÎN STRADĂ TREBUIE FĂCUTĂ PENTRU ȘI ÎMPREUNĂ CU ÎNTREAGA NAȚIUNE.

SĂ NU FIM PARAVANUL INFRACTORILOR ȘI IMPOSTORILOR.

IEȘIREA ÎN STRADĂ TREBUIE FĂCUTĂ FĂRĂ DISTRUGERI DE BUNURI ,

VALORI MATERIALE ȘI SPIRITUALE.

FĂRĂ SACRIFICII UMANE.

AR FI PĂCAT SĂ MOARĂ OAMENI NEVINOVAȚI.

AR FI REGRETABIL DACĂ, PE FONDUL UNOR MIȘCĂRI DE MASE

SE VOR PRODUCE ALTE DISTRUGERI ȘI ȘTERGEREA URMELOR I

NFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE ȘI DISTRUGERE A ROMÂNIEI.

DORESC SĂ NU FIM NOI CEI DIN NOU ACUZAȚI DE POPOR

PENTRU CEEA CE VOM GENERA.

EXSTĂ O PARABOLĂ CARE SPUNE:

DRUMUL SPRE IAD, ESTE PAVAT CU BUNE INTENȚII.

SĂ NU FIM NOI, REVOLUȚIONARII, CEI CARE VOR DUCE

NAȚIUNEA ROMÂNĂ PE DRUMUL SPRE IAD!


DORULE;

AM CHEMAT OAMENII IN STRADA IN IULIE., IN AUGUST...

AM INITIAT CONGRESUL PENTRU A ANALIZA STRATEGIA FISCAL BUGETARA 2012-20`14

IN 3 SEPTEMBRI SI A DECIDE:  

       GREVA FOAMEI IN PALATUL PARLAMENTULUI....

CEMI REPROSEZI.
ATI PLECAT SA DEFILATI LA TIMISOARA IN LOR DE A VENI SI ANGAJA LUPTA DIRECTA LA BUCURESTI..

ATI FACUT EXACT CUM A FACUT ION ILIESCU TOATA VIATA... A STAT CA STRUTUL SI A SCOS CAPUL

DUPA CE ALTII AU SPART ZIDURILE,AU DESCHIS USILE  CU PRETUL VIETII...

Ce-MI REPROSEZI  DIRECT.....


GEORGE COSTIN A FOST  OMUL VOSTRU,  PREGATIT DE PSD PENTRU POSTUL DE SECRETAR DE STAT..

FORUMUL CIVIC AL REVOLUTIONARILOR PSD ESTE INFIINTAT DE GEORGE COSTIN....

ESTE OMUL VOSTRU DORULE....DE ACEEA SE INTELEGE PERFECT CU LAZAR MAIOR ACUM....

A FOST SALARIATUL LUI LA CPRD.


VENITI LA PICHETUL DE PROTEST...

DATI O SANSA SPERANTEI:  MAI BINE 30 DE ZILE, GREVA FOAMEI ACUM  DECIT O PERIOADA

NEDEFINITA,INCEPIND CI 1 IANUARIE 2012...

SA FII IUBIT  SI PROBABIL CQA NU VEI VENI,DORULE...SA NU TE FILMEZE SRI,NU????

SA NU-TI SUPERI COLEGII....
Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 12:22:45
kronstadt 2

Nu neg faptul că cei doi ar avea probleme dar,

dacă MAIOR s-a compromis în 2003 manifestându-se

împotriva puterii de atunci în favoarea lui COSTIN,

A RECUNOSCUT CĂ A GREȘIT.

Știu că se mai vorbește despre ceva fapte de corupție

ca fiind făptuite de Maior dar din câte știu acestea

nu au legătură cu revoluția ci cu LUMEA AFACERILOR.

Nu cunsc amănunte și nun pot vorbi despre ceea ce nu știu cu certitudine.

COSTIN însă, are tot interesul să compromită în întregime categoria de

LUPTĂTORI REMARCAȚI( PROMOVAȚI DUPĂ 1993),

EL FIIND IMPLICAT ÎN FABRICAREA DE LUPTĂTORI REMARCAȚI.

DIN CÂTE AM AFLAT CU TOȚII CHIAR CONTRA UNOR IMPORTANTE SUME DE BANI,

ÎNCASTAE SAU CARE URMEAZĂ A FI ÎNCASATE ÎN NJUMELE ASOCIAȚIEI.

DE CE A SCHIMBAT COSTIN NUMELE ASOCIAȚIEI METROU ÎN ASOCIAȚIA

REVOLUȚIONARILOR ANTICOMUNIȘTI?

NU CREDEȚI CĂ PRIN ACEST LUCRU A DORIT SĂ NU MAI

EXISTE PERSOANA JURIDICĂ PRIN CARE A FĂCUT CE A FĂCUT?

CUM POATE O ASOCIAȚIE DE REVI ANTICOMUNIȘTI SĂ FIE CONDUSĂ

DE O PERSOANĂ CARE A ÎNARMAT ȘI

COORDONAT ACȚIUNI ÎNCĂ DIN 18 DECEMBRIE 1989?

CHIAR NU GÂNDIȚI DELOC?

CEREȚI DEMISIA LUI COSTIN ȘI FINALIZAREA DOSARELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

DESCHISE PE NUMELE LUI.

CEREȚI DEMISIA LUI COSTIN PENTRU MODUL ÎN CARE V-A REPREZENTAT INTERESELE.

SLUGILE LUI CAUTĂ SĂ VĂ LĂMUREASCĂ DESPRE FAPTUL CĂ, COSTIN NU A ȘTIUT

DESPRE DREPTURILE CE URMAZĂ A NE FI TĂIATE.

FALS!

COSTIN CUNOȘTEA DESPRE STRATEGIA FINANCIAR FISCALĂ A GUV

PE ANII 2012 - 2014 ȘI NU A ACȚIONAT.

UNDE ESTE COMPETENȚA LUI?

UNDE ESTE INTERESUL LUI PENTRU A VĂ REPREZENTA ?

UNDE ESTE BUNA LUI CREDINȚĂ FAȚĂ DE VOI?

EL ESTE ADEVĂRATUL VINOVAT PENTRU HALUL ÎN CARE AM AJUNS.

ȘI NU NUMAI EL.

DAR EL NE-A FĂCUT ȘI NE FACE CEL MAI MARE RĂU.

POLITICIENII CORUPȚI PROFITĂ DE EL ȘI

ÎLFOLOSESC ÎMPOTRIVA NOASTRĂ.

TREZIȚI-VĂ!

CEREȚI DEMISIA LUI COSTIN ȘI REANALIZAREA DOSARELOR PROMOVATE

PRIN HG 148/1999 PÂNĂ ÎN PREZENT.

CEREȚI CA PENTRU GĂRZILE PATRIOTICE SĂ

SE DESCHIDĂ DOSARE DE CERCETARE ȘI SĂ

FIE ANALIZAT MODUL ÎN CARE ACEȘTI "LUPTĂTORI",

AFLAŢI SUB COMANDA LUI COSTIN, AU TRAS MII DE CARTUŞE.

ÎN CINE?

CEREŞI SEPARAREA REVOLUŢIONARILOR ADEVĂRAŢI DE IMPOSTORI ŞI INFRACTORI.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: cornel(jilava) din Noiembrie 13, 2011, 12:32:18
Revin cu rugamintea de a nu va mai aduce acuze reciproce unii altora. Acum, mai mult ca niciodata, avem nevoie unul de celalalt .Va rog sa va ganditi BINE . Atata timp cat boc este premier indemnizatia va fi luata si am sa va explic :
1. in cazul in care nu trece de Curtea Constitutionala ,va reveni pe cursul normal in regim de urgenta in Senat si in Camera ,unde va trece din nou .
2.in cazul in care nu trece de Senat si Camera , dupa votarea bugetului, boc va da  OG si nu mai are nevoie de Parlament .
Singura solutie este demisia lui boc. Aceasta demisie nu poate surveni decat la presiunea strazii. Alta cale nu exista .In ceea ce ne priveste, avem de ales intre a muri de foame ,dupa 1 Ianuarie 2012 ,sau, daca asa ne va fi sortit, sa murim cu ei de gat acum ,cu demnitate .Va rog sa va ganditi bine ca acest POPOR a ajuns la limita rabdarii (in aceasta lege se regasesc inghetarea salariilor si a pensiilor pt. 2012, precum si anularea sau restrangerea altor drepturi obtinute legal ). Sansa lui suntem NOI!  DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE CALAUZEASCA ASA CUM A FACUT SI IN DECEMBRIE 1989 !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 12:33:15
sa nu ne certam. stabilim prioritati si apoi vedem cine si cine nu revolutionar. NU MAI ESTE TIMP


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: alexpress1 din Noiembrie 13, 2011, 12:35:59
CORNEL ARE DREPTATE


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 13, 2011, 12:38:17
Revin cu rugamintea de a nu va mai aduce acuze reciproce unii altora. Acum, mai mult ca niciodata, avem nevoie unul de celalalt .Va rog sa va ganditi BINE . Atata timp cat boc este premier indemnizatia nu va fi luata si am sa va explic :
1. in cazul in care nu trece de Curtea Constitutionala ,va reveni pe cursul normal in regim de urgenta in Senat si in Camera ,unde va trece din nou .
2.in cazul in care nu trece de Senat si Camera , dupa votarea bugetului, boc va da  OG si nu mai are nevoie de Parlament .
Singura solutie este demisia lui boc. Aceasta demisie nu poate surveni decat la presiunea strazii. Alta cale nu exista .In ceea ce ne priveste, avem de ales intre a muri de foame ,dupa 1 Ianuarie 2012 ,sau, daca asa ne va fi sortit, sa murim cu ei de gat acum ,cu demnitate .Va rog sa va ganditi bine ca acest POPOR a ajuns la limita rabdarii (in aceasta lege se regasesc inghetarea salariilor si a pensiilor pt. 2012, precum si anularea sau restrangerea altor drepturi obtinute legal ). Sansa lui suntem NOI!  DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE CALAUZEASCA ASA CUM A FACUT SI IN DECEMBRIE 1989 !Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:39:35
ACEASTA ESTE CEREREA PE CARE AM INAINTAT-O, SPRE STIINTA DOMNULUI SECRETAR DE STAT,GEORGE COSTIN
IN 150 DE EXEMPLARE DE VALOARE JURIDICA EGALA, TRANSMISA DIN 10 IN ZECE MINUTE.....

DOMNUL GEORGE COSTIN  A PREZENTAT  CEREREA  MEMBRILOR COLEGIULUI CONSULTATIV  SI A CERUT PAREREA
ACESTIA SI-AU EXPRIMAT-O.

ASTEPT PRESEDINTII CARE AU FOST LA SEDINTA COLEGIULUI,SA INTRE PE FORUM SI SA VORBEASCA..

PUNCTUL MEI DE VEDERE,INAINTAT A AVUT URMATORUL CONTINUT:


"Domnule George Costin:

astazi, 11.11.2011, e apocalipsa la ora 11, o dimineata usoara............Ai de facut o alegere- intre ei..EMIL BOC/si noi cei multi si oropsiti ai soartei. Ai de facut o alegere Costine!..ai de luat o decizie...Vin-o linga oameni in strada! Impotriva premierului Emil Boc.  Pina la orele 11.. cere o intrevedere a unei Delegatii sau  DEPUNETI DEMISIA !  Fii DEMN  SI NU TE UMILI ! EMIL BOC NEA FACUT PE TOTI.......DACA NU AI STIUT...DEPUNETI DEMISIA!   DACA AI STIUT, TE VEI UMILI  SI VEI TINE DE SCAUN.....DECIZIA ITI APARTINE... MIE GREU SA SCRIU ACESTE RINDURI..E O ZI GREA COSTINE PENTRU TOTI,11.11.2011.  SOLUTIA DEMNA E DEMISIA!   DECIZIA, ALEGEREA ITI APARTINE...  Semnat- Daniel Perju...


PS.  Nu am avut acces la lucrarile colegiului Consultativ.
     SSPR  a folosit serviciile specializate pentru decuplarea din retea a
     telefoanelor celor prezenti la lucrari.
     ilmarea discutiilor a fost interzisa.

  L-AU ADUS PE RAYMOND LUCA,DORU MARIES CARE  AU ABURIT PRESEDINTII.

  LEGEA 410/2011  ESTE ADOPTATA DE PARLAMENT la 8 noiembrie 2011

  ESTE CONSTITUTIONALA......discutam peste 24 de ore...

  IN DRUM SPRE PROMULGARE...


VENITI LA PICHETUL DE PROTEST.....

DATI O SANSA SPERANTEI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 12:40:14
DANIELE

Acum îmi pot permite să spun.

Acum câteva luni un coleg, care nu postază pe forum,

mi-a atras atenţia despre conţinutul STRATEGIEI FINANCIAR FISCALE

A GUV pentru ANII 2012 - 2014. (ciudată strategie, acesta cuprinzând

perioada preelectorală, electorală şi cea imediat următoare alegerilor,

când noii veniţi la putere vor emite sau nu, acte normative de corectare a

abuzurilor camise de "fosat guvernare").

Cu ajutorul altui coleg am făcut public documentul şi am

urmărit "evoluţia evenimentelor", din "afară", la rece.

Astfel am avut ocazia să sesizez jocurile făcute de

"părţile interesate".

Maior a recunoscut de la început  GREŞALA FĂCUTĂ ÎN 2003,

şi şi-a declinat apartenenţa politică la PSD -  

încheind cu acest partid un PROTOCOL pe care, la votarea

AMNDAMENTELOR LA LEGEA BUGETULUI PA ANUL 2012,

PSD-ul(USL-ul) L-AU RESPECTAT.

Despre modul în care SS COSTIN G. ne-a

reprezentat şi ne reprezină interesele,

vă las pe voi să vorbiţi.

Sfatul meu rămâne acelaşi:

1. Cereţi DEMISIA lui COSTIN G.!

2. CEREŢI eliminarea impostorilor DIN RÂNDURILE NOASTRE!

3. CEREŢI RESPECTAREA ŞI APLICAREA PREVEDERILOR CONSTITUŢIEI

şi a LEGILOR STATULUI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 13, 2011, 12:45:31
Revin cu rugamintea de a nu va mai aduce acuze reciproce unii altora. Acum, mai mult ca niciodata, avem nevoie unul de celalalt .Va rog sa va ganditi BINE . Atata timp cat boc este premier indemnizatia va fi luata si am sa va explic :
1. in cazul in care nu trece de Curtea Constitutionala ,va reveni pe cursul normal in regim de urgenta in Senat si in Camera ,unde va trece din nou .
2.in cazul in care nu trece de Senat si Camera , dupa votarea bugetului, boc va da  OG si nu mai are nevoie de Parlament .
Singura solutie este demisia lui boc. Aceasta demisie nu poate surveni decat la presiunea strazii. Alta cale nu exista .In ceea ce ne priveste, avem de ales intre a muri de foame ,dupa 1 Ianuarie 2012 ,sau, daca asa ne va fi sortit, sa murim cu ei de gat acum ,cu demnitate .Va rog sa va ganditi bine ca acest POPOR a ajuns la limita rabdarii (in aceasta lege se regasesc inghetarea salariilor si a pensiilor pt. 2012, precum si anularea sau restrangerea altor drepturi obtinute legal ). Sansa lui suntem NOI!  DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE CALAUZEASCA ASA CUM A FACUT SI IN DECEMBRIE 1989 !


Scuze am corectat gresit


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:47:22
Revin cu rugamintea de a nu va mai aduce acuze reciproce unii altora. Acum, mai mult ca niciodata, avem nevoie unul de celalalt .Va rog sa va ganditi BINE . Atata timp cat boc este premier indemnizatia va fi luata si am sa va explic :
1. in cazul in care nu trece de Curtea Constitutionala ,va reveni pe cursul normal in regim de urgenta in Senat si in Camera ,unde va trece din nou .
2.in cazul in care nu trece de Senat si Camera , dupa votarea bugetului, boc va da  OG si nu mai are nevoie de Parlament .
Singura solutie este demisia lui boc. Aceasta demisie nu poate surveni decat la presiunea strazii. Alta cale nu exista .In ceea ce ne priveste, avem de ales intre a muri de foame ,dupa 1 Ianuarie 2012 ,sau, daca asa ne va fi sortit, sa murim cu ei de gat acum ,cu demnitate .Va rog sa va ganditi bine ca acest POPOR a ajuns la limita rabdarii (in aceasta lege se regasesc inghetarea salariilor si a pensiilor pt. 2012, precum si anularea sau restrangerea altor drepturi obtinute legal ). Sansa lui suntem NOI!  DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE CALAUZEASCA ASA CUM A FACUT SI IN DECEMBRIE 1989 !

[/quote]


IN CAZUL IN CARE CURTEA O RESPINGE FRATILOR AVEM DE MUNCA MULT...

DE PUPAT........FIECARE PARLAMENTAR...CONTACTATI IN TERITORIU......PREZENTATA SITUATIA...

SEMNATE CONTRACTE DE COLABORARE,  DONATII LA CABINETUL DEPUTATILOR SI SENATORILOR......

SCOPUL SCUZA MIJLOACELE....VOTURILE FAVORABILE NOUA SE OBTIN,PRIN ORICE MIJLOC SI ORICE CALE....

GINDITI-VA CA IN JOC ESTE PIINEA DE PE MASA SI PENTRU COPIII SI BATRINII PE CARE II AVEM FIECARE.

IN JOC ESTE ONOAREA SI DEMNITATEA NOASTRA DE LUPTATORI PENTRU LIBERTATE SI FIINTE UMANE.....

CORNELE CORNELE...

PICHETUL E LA COTROCENI-STATUIA LEU SI TROTUARELE  ESTE STRINGENT NECESAR.....

LUATI FRATILOR SI LUMINARI.....


' Unii se incred in carele lor, altii in calaretii lor dar noi credem, in numele Domnului  Dumnezeului Ostirilor

NE-AU LOVIT DE ZIUA SFINTILOR MIHAIL SI GABRIEI?

  DUMNEZEU SA JUDECE.

  VA CHEM LA UN PICHET De 7 ZILE SI 7 NOPTI DE GREVA FOAMEI-  POST SI RUGACIUNE.

  DUMNEZEU SA BINECUVINTEZE ROMANIA SI SA O SCAPE DE TOTI CEI CARE II VOR PIEIREA.

  AMIN.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:50:08
ACEASTA ESTE CEREREA PE CARE AM INAINTAT-O, SPRE STIINTA DOMNULUI SECRETAR DE STAT,GEORGE COSTIN
IN 150 DE EXEMPLARE DE VALOARE JURIDICA EGALA, TRANSMISA DIN 10 IN ZECE MINUTE.....

DOMNUL GEORGE COSTIN  A PREZENTAT  CEREREA  MEMBRILOR COLEGIULUI CONSULTATIV  SI A CERUT PAREREA
ACESTIA SI-AU EXPRIMAT-O.

ASTEPT PRESEDINTII CARE AU FOST LA SEDINTA COLEGIULUI,SA INTRE PE FORUM SI SA VORBEASCA..

PUNCTUL MEI DE VEDERE,INAINTAT A AVUT URMATORUL CONTINUT:


"Domnule George Costin:

astazi, 11.11.2011, e apocalipsa la ora 11, o dimineata usoara............Ai de facut o alegere- intre ei..EMIL BOC/si noi cei multi si oropsiti ai soartei. Ai de facut o alegere Costine!..ai de luat o decizie...Vin-o linga oameni in strada! Impotriva premierului Emil Boc.  Pina la orele 11.. cere o intrevedere a unei Delegatii sau  DEPUNETI DEMISIA !  Fii DEMN  SI NU TE UMILI ! EMIL BOC NEA FACUT PE TOTI.......DACA NU AI STIUT...DEPUNETI DEMISIA!   DACA AI STIUT, TE VEI UMILI  SI VEI TINE DE SCAUN.....DECIZIA ITI APARTINE... MIE GREU SA SCRIU ACESTE RINDURI..E O ZI GREA COSTINE PENTRU TOTI,11.11.2011.  SOLUTIA DEMNA E DEMISIA!   DECIZIA, ALEGEREA ITI APARTINE...  Semnat- Daniel Perju...


PS.  Nu am avut acces la lucrarile colegiului Consultativ.
     SSPR  a folosit serviciile specializate pentru decuplarea din retea a
     telefoanelor celor prezenti la lucrari.
     ilmarea discutiilor a fost interzisa.

  L-AU ADUS PE RAYMOND LUCA,DORU MARIES CARE  AU ABURIT PRESEDINTII.

  LEGEA 410/2011  ESTE ADOPTATA DE PARLAMENT la 8 noiembrie 2011

  ESTE CONSTITUTIONALA......discutam peste 24 de ore...

  IN DRUM SPRE PROMULGARE...


VENITI LA PICHETUL DE PROTEST.....

DATI O SANSA SPERANTEI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 12:57:29
SI INCA UNA....SA PRICEAPA SAUA......

REVOLUTIONARII INCA DORM;  UITATI CUM ATI FOST  INVITATI

LA PICHETUL DE PROTEST PENTRU VINERI, CIND A FOST ZIUA UNOR DECIZII:


Secretarul de Stat al S.S.P.R., domnul George Costin, face apel la președinții de asociații în vederea întocmirii urgente a unor tabele nominale cu persoanele din rândul revoluționarilor aflate în următoarele situații sociale speciale:

 

    Revoluționarii care au împrumuturi la bancă garantate cu indemnizația repatorie;
    Cazurile în care indemnizația reparatorie reprezintă singura sursă de venit a familiei.


 

Listele vor fi transmise la fax 021.319.86.28 sau la biroul de relatii cu publicul al SSPR din Bld. Iancu de Hunedoara 3-5. Această acțiune va fi realizată și personal, de revoluționarii aflați în una din situațiile de mai sus, în cazul în care nu fac parte dintr-o asociație de revoluționari sau asociația ai căror membri sunt nu au fost informată de situația lor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 13:20:15
La pichetul tau vor merge numai fraierii pe care i-ai m fraierit. Dar poate ca se desteapta si ei pana la urma. Astept sa-ti dea foc in fata la Cotrocea, sa fie o stire de impact in presa: "un rev, disperat de politica de genocid a piratului, si-a dat foc in semn de protest. A ars complet si a murit. Colegii de protest nu au intervenit pt ca aceasta a fost ultima sa dorinta, in semn de ispasire a anilor de inselatorii, minciuni si curvasareala". Ar fi m onorabil decat sa te gaseasca hacuit intr-un sant de atacotori necunoscuti. Tradatorule, ciocu mic, capul plecat, si atentie la fostii colegi, caci nimeni nu te va ierta!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: popescu din Noiembrie 13, 2011, 14:00:16
DLE. BAMBILICI ATENTIE CE VORBEST NU FI SPARCAIT BATI CAMPII LAS OAMENI SA IASA IN STRADA SI SA VEDEM EC FACEM NU MAI POSTA GAINARI ASA AI SCRIS TOT TIMPU MAI DUTE SI PLIMB-O CA NU AI LOC AICI


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 13, 2011, 14:41:35
  Din vechiile mele postarii am atras atentia ca legea noastra se va duce de rapa, te rog sa revezi toate postarile mele si ai sa te convingi ca sunt cateva luni de cand trag semnalul.
Acum recent am tras semnalul cu documentul de la ministerulul muncii.
Nu vreau sa spun ca am avut dreptate, desi as fi preferat sa ma insel eu, dar……………
SSPR este reprezentantul Guvernului sa fie CLAR. Si nu al revolutionarilor .
Trebuie iesit in strada si cerut demisia lui BOC .
Altfel ne mintim in continuare unul pe altul .

DEMISIA LUI BOC !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: revoluti din Noiembrie 13, 2011, 15:12:56
GRIG, NU-TI FACE GRIJI CA NE VOM CALCA PE BATATURI. CREZI CA NU ARE CINE SA COORDONEZE MISCAREA DIN ZILELE URMATOARE? NOI, NU TE-AI SATURAT SA TE CONDUCA EI? TI-E TEMA CA NU VOM REUSI? TOCMAI ASTA NE VA ADUCE SUCCESUL.
LASA-TI DEOPARTE OBISNUINTA SI PARTICIPA LA PROTEST. NU TI SE POATE INTAMPLA DECAT BINE. CE AMPUTEA CERE-LUNA DE PE CER, DUPA CUM OBSERVI GLUMESC


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 15:41:38
CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Noiembrie 13, 2011, 11:15:21 »
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATU de DREPT,instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947,odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si din bani nostri,au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 15:47:44
CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Noiembrie 13, 2011, 15:45:21 »
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATUL DEMOCRATIC instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947 odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si cu bani nostri au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!
PS;Astazi la orele 18PM,o delegatie de Revolutionari vor fi prezenti la o emisiune la OTV.Ramane sa vedem ce vor declara pe post!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: emil cc din Noiembrie 13, 2011, 15:49:56
FELICITĂRI ALEXANDRU2006!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Nemultumitu din Noiembrie 13, 2011, 15:55:45
Daca asteptam sa ne faca cineva dreptate ne inselam amarnic.Noi trebuie sa iesim in strada si nu fiecare in judetul lui ci direct la Bucuresti.Dupa rezolvarea problemei acesteia luam masuri si cu BNR fara lasul Costin care nu face nimic dar si fara Maior care e umbra lui.Om gasii noi pe cineva sa ne reprezinte.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 16:49:43
    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Deconectat Deconectat
    Mesaje: 4795
    Vezi Profilul

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #567 : Noiembrie 13, 2011, 12:39:35 »
ACEASTA ESTE CEREREA PE CARE AM INAINTAT-O, SPRE STIINTA DOMNULUI SECRETAR DE STAT,GEORGE COSTIN
IN 150 DE EXEMPLARE DE VALOARE JURIDICA EGALA, TRANSMISA DIN 10 IN ZECE MINUTE.....

DOMNUL GEORGE COSTIN  A PREZENTAT  CEREREA  MEMBRILOR COLEGIULUI CONSULTATIV  SI A CERUT PAREREA
ACESTIA SI-AU EXPRIMAT-O.

ASTEPT PRESEDINTII CARE AU FOST LA SEDINTA COLEGIULUI,SA INTRE PE FORUM SI SA VORBEASCA..

PUNCTUL MEI DE VEDERE,INAINTAT A AVUT URMATORUL CONTINUT:


"Domnule George Costin:

astazi, 11.11.2011, e apocalipsa la ora 11, o dimineata usoara............Ai de facut o alegere- intre ei..EMIL BOC/si noi cei multi si oropsiti ai soartei. Ai de facut o alegere Costine!..ai de luat o decizie...Vin-o linga oameni in strada! Impotriva premierului Emil Boc.  Pina la orele 11.. cere o intrevedere a unei Delegatii sau  DEPUNETI DEMISIA !  Fii DEMN  SI NU TE UMILI ! EMIL BOC NEA FACUT PE TOTI.......DACA NU AI STIUT...DEPUNETI DEMISIA!   DACA AI STIUT, TE VEI UMILI  SI VEI TINE DE SCAUN.....DECIZIA ITI APARTINE... MIE GREU SA SCRIU ACESTE RINDURI..E O ZI GREA COSTINE PENTRU TOTI,11.11.2011.  SOLUTIA DEMNA E DEMISIA!   DECIZIA, ALEGEREA ITI APARTINE...  Semnat- Daniel Perju...


PS.  Nu am avut acces la lucrarile colegiului Consultativ.
     SSPR  a folosit serviciile specializate pentru decuplarea din retea a
     telefoanelor celor prezenti la lucrari.
     ilmarea discutiilor a fost interzisa.

  L-AU ADUS PE RAYMOND LUCA,DORU MARIES CARE  AU ABURIT PRESEDINTII.

  LEGEA 410/2011  ESTE ADOPTATA DE PARLAMENT la 8 noiembrie 2011

  ESTE CONSTITUTIONALA......discutam peste 24 de ore...

  IN DRUM SPRE PROMULGARE...


VENITI LA PICHETUL DE PROTEST.....

DATI O SANSA SPERANTEI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 16:59:34
La pichetul tau vor merge numai fraierii pe care i-ai m fraierit. Dar poate ca se desteapta si ei pana la urma. Astept sa-ti dea foc in fata la Cotrocea, sa fie o stire de impact in presa: "un rev, disperat de politica de genocid a piratului, si-a dat foc in semn de protest. A ars complet si a murit. Colegii de protest nu au intervenit pt ca aceasta a fost ultima sa dorinta, in semn de ispasire a anilor de inselatorii, minciuni si curvasareala". Ar fi m onorabil decat sa te gaseasca hacuit intr-un sant de atacotori necunoscuti. Tradatorule, ciocu mic, capul plecat, si atentie la fostii colegi, caci nimeni nu te va ierta!


STAU SI MA CRUCESC DE CEEA CE CITESC BAMBILICI.......

MA GINDESC SA TAC SAU Sa ITI RASPUND...

IN MOD SIGUR AI FOST LA SEDINTA COLEGIULUI CONSULTATIV  IAR MASURA LUATA IMPOTRIVA CATEGORIILOR DE

PERSOANE ENUNTATE IN LEGILE SPECIALE ESTE O DECIZIE DURA........

ROMANIA ESTE CONDUSA DE ASOCIATIA PENTRU CLUBUL DE LA ROMA, IN SPETA MUGUR ISARESCU,ION ILIESCU

SI EMIL CONSTANTINESCU SI ONORABILIII MEMBRII AI  INALTEI  LOJE DE ROMANIA....

ESTI MULTUMIT CUMVA?
SEFUL ADMINISTRATIEI PREZIDENTIALE A ROMANIEI ISI ARE BIROUL DE LUCRU LA PALATUL COTROCENI  IAR  CEI

DESEMNATI DE CLUB  IN PIATA VICTORIEI.....SUNTEM IN SITUATIA IN CARE AM FOST LOVITI PE LA SPATE  DE TOATA GASCA CONDUSA DE EMIL BOC.....

SEFUL DE LA COTROCENI  POATE DECIDE.......

ORI NOI............ORI EMIL BOC......

PICHETUL ESTE STRINGENT NECESAR..... IN VEDEREA ANGAJARII DIALOGULUI CARE  VA AVEA LOC IN

ACESTE ZILE........DE PREFERAT CU REVOLUTIONARII NU CU UNII DE COMFUNDA FUNCTIA DE STYAT

CU CALITATEA DE REPREZENTANT AL PARTENERULUI DE DIALOG SOCIAL.....


SUNTEM IN SITUATIA IN CARE AM SOLICITAT O INTREVEDERE CU FACTORII DE DECIZIE, INTREVEDERE

CARE AR URMA SA FIE MEDIATA DE PRESEDINTELE ROMANIEI, IN CADRUL CONSTITUTIONAL SI LEGAL...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 17:01:24
ACEASTA ESTE CEREREA PE CARE AM INAINTAT-O, SPRE STIINTA DOMNULUI SECRETAR DE STAT,GEORGE COSTIN
IN 150 DE EXEMPLARE DE VALOARE JURIDICA EGALA, TRANSMISA DIN 10 IN ZECE MINUTE.....

DOMNUL GEORGE COSTIN  A PREZENTAT  CEREREA  MEMBRILOR COLEGIULUI CONSULTATIV  SI A CERUT PAREREA
ACESTIA SI-AU EXPRIMAT-O.

ASTEPT PRESEDINTII CARE AU FOST LA SEDINTA COLEGIULUI,SA INTRE PE FORUM SI SA VORBEASCA..

PUNCTUL MEI DE VEDERE,INAINTAT A AVUT URMATORUL CONTINUT:


"Domnule George Costin:

astazi, 11.11.2011, e apocalipsa la ora 11, o dimineata usoara............Ai de facut o alegere- intre ei..EMIL BOC/si noi cei multi si oropsiti ai soartei. Ai de facut o alegere Costine!..ai de luat o decizie...Vin-o linga oameni in strada! Impotriva premierului Emil Boc.  Pina la orele 11.. cere o intrevedere a unei Delegatii sau  DEPUNETI DEMISIA !  Fii DEMN  SI NU TE UMILI ! EMIL BOC NEA FACUT PE TOTI.......DACA NU AI STIUT...DEPUNETI DEMISIA!   DACA AI STIUT, TE VEI UMILI  SI VEI TINE DE SCAUN.....DECIZIA ITI APARTINE... MIE GREU SA SCRIU ACESTE RINDURI..E O ZI GREA COSTINE PENTRU TOTI,11.11.2011.  SOLUTIA DEMNA E DEMISIA!   DECIZIA, ALEGEREA ITI APARTINE...  Semnat- Daniel Perju...


PS.  Nu am avut acces la lucrarile colegiului Consultativ.
     SSPR  a folosit serviciile specializate pentru decuplarea din retea a
     telefoanelor celor prezenti la lucrari.
     ilmarea discutiilor a fost interzisa.

  L-AU ADUS PE RAYMOND LUCA,DORU MARIES CARE  AU ABURIT PRESEDINTII.

  LEGEA 410/2011  ESTE ADOPTATA DE PARLAMENT la 8 noiembrie 2011

  ESTE CONSTITUTIONALA......discutam peste 24 de ore...

  IN DRUM SPRE PROMULGARE...
[/b][/i][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]

VENITI LA PICHETUL DE PROTEST.....

DATI O SANSA SPERANTEI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Tepesalexvoda din Noiembrie 13, 2011, 17:08:43
CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Noiembrie 13, 2011, 17:00:21 »
Acum dragi mei prieteni Revolutionari,PDL-ul in frunte cu mafia din Romania,ne-au tras-0 pe la spate si voi tot slugoii lor sunteti(cei care spuneti "sa tragem pe Dreapta")adica sa ne inrolam toti in mafia pedelista si la ce ar folosi astia tot v-o trage in c......r,nu v-ati prins,sau preum e proverbul"Capul plecat sabia tot il taie",s-a incheiat un ciclu istoric,RESTAURATIA ESTE CONFIRMATA PRIN DISTERUGEREA NOASTRA,eram ultima bariera in calea lor,pentru instaurarea Dictaturii Banescieene,cu rezultate dezastruase pentru cei ramasi in tara asta perpetuu Blestemata,deci iesiti in strada ca pe 15/25 Dec.1989,alta cale nu exista,prin aceasta Lege,410/2011,a fost data o"LOVITURA DE STAT"ATACAND Revolutionarii,ei ataca Revolutia Romna,ataca si distrug STATUL DEMOCRATIC instaurat prin revolta Romanilor impotriva Dictaturii Comuniste instaurate de Bolsevicii Rusi in 1947 odata cu alungarea Regelui Mihai,istoria se repeta sub ochii indiferenti ai Uniunii Europene si a dragilor nostrii americani,asa cum ne-au vandut si in 1947,promitandu-ne ca vor veni si vor apara democratia,minciuni de altfel,ei au numai interese economice si o Dictatura le convine de minune,cum ne-au pacalit cu falsa autostrada din Transilvania care am platit-o de vre-o doua ori si cu bani nostri au facut una identica in Kosovo,acum vor sa ne fure si aurul ce a mai ramas din aceiasi Transilvanie,acesta este adevarul din pacate,eu va doresc sa auzim numai de bine,dar raman sceptic,TREZITIVA REVOLUTIONARI ROMANI DIN SOMNUL CEL DE MOARTE!
PS;Astazi la orele 18PM,o delegatie de Revolutionari vor fi prezenti la o emisiune la OTV.Ramane sa vedem ce vor declara pe post!
Voi inregistra emisiunea si o voi posta pe Dailymotion!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 17:19:10
Revenind la legea 410. Ce este si mai revoltator: daca citesti toata legea, vezi acolo mai multe categorii sociale; sensul legii este de inghetare a unor venituri la nivelul anului 2011 sau 2010; se suspenda unele indemnizatii pasagere (de ex. prime de vacanta). Singura categorie care nu i se ingheata, ci i se suspenda o indemnizatie permanenta este cea a revolutionarilor. Asta denota dusmanie din partea initiatorului; acea dusmanie de care vorbeam la inceput; vezi si ce scrie Marius Mioc, ca astia ne urasc pe toti - nu doar pe luptatori.


ASTA ESTE OPERA GRUPARII ROBERTEI ALMA ANASTASE..

VEZI SI DECLARATIILE LUI SEVER VOINESCU DIN ADEVARUL DE VINERI...

LA CONFERINTA DE PRESA DE LA INTILNIREA ZONALA MUNTENIA SUD EST, ZIARISTII AU PUS
INTREBARI DURE PRIVIND  IMPLICAREA SI FAPTELE DEOSEBITE ALE DOMNULUI CORNEL ANASTASE,
FOST DIRECTOR AL UZINEI 1 MAI DIN PLOIESTI  IN ZILELE REVOLUTIEI ROMANE..

TREBUIE SA INTELEGETI CA ADEVARUL ESTE EVIDENT, RELEVANT:

IN DIMINEATA ZILEI DE 22 DECEMBRIE 1989  TRUPELE DIN BATALIONUL DE SECURITATE,MILITIE
SI POMPIERI  AU INCERCAT SA INABUSE REVOLTA,DESCHIZIND FOCUL DIN STRADA,IMPOTRIVA MUNCITORILOR REVOLTATI,AFLATI PE PLATOUL DIN FATA BIROURILOR ADMINISTRATIEI  CONDUSE DE DIRECTORUL ANASTASE.
AU FOLOSIT PE LINGA ARMELE DE FOC,  TOT ARSENALUL  STABILIT DE  " CHITAC"  GAZE,TUNIRI DE APA,
SPUMA......
PRIMA CONFRUNTARE DURA IN DIMINEATA ZILEI DE 22 DECEMBRIE 1989  INTRE NOI  SI SERVITORII FIDELI
AI PARTIDULUI COMUNIST SI CLICII CEAUSESCU.....

NU STIAM CA ADEVARUL DERAnjeaza atit de tare  dar  asta e..

IMEDIAT DUPA INTILNIREA DE LA PLOIESTI,  EMIL BOC VACE FAIMOASA DECLARATIE  PUBLICA LA

ARENA NATIONALA PRIN CARE PRECIZEAZA CA TAIE DREPTURILE LUPTATORILOR......

DIN ACEL MOMENT,SSPR A INTRAT LA TOCATESTE STRINGENT NECESARA INTILNIREA CU PRESEDINTELE TRAIAN BASESCU.....

   Punctul 1.   DEMISIA LUI EMIL BOC.

   Punctul 2.   SCUZE PUBLICE DIN PARTEA LUI SEVER VOINESCU....

   Punctul 3    TRIMITEREA LEGII 410/2011  LA REANALIZARE

   Punctul 4.    INCA O REVOCARE DIN FUNCTIE......( NU GEORGE COSTIN CI ALTCINEVA....)

                                  LEGAT DE APARTENENTA LA STRUCTURILE NATO SI ACCES LA SECRETELE

                                  ALIANTEI)


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 17:20:15
ACEASTA ESTE CEREREA PE CARE AM INAINTAT-O, SPRE STIINTA DOMNULUI SECRETAR DE STAT,GEORGE COSTIN
IN 150 DE EXEMPLARE DE VALOARE JURIDICA EGALA, TRANSMISA DIN 10 IN ZECE MINUTE.....

DOMNUL GEORGE COSTIN  A PREZENTAT  CEREREA  MEMBRILOR COLEGIULUI CONSULTATIV  SI A CERUT PAREREA
ACESTIA SI-AU EXPRIMAT-O.

ASTEPT PRESEDINTII CARE AU FOST LA SEDINTA COLEGIULUI,SA INTRE PE FORUM SI SA VORBEASCA..

PUNCTUL MEI DE VEDERE,INAINTAT A AVUT URMATORUL CONTINUT:


"Domnule George Costin:

astazi, 11.11.2011, e apocalipsa la ora 11, o dimineata usoara............Ai de facut o alegere- intre ei..EMIL BOC/si noi cei multi si oropsiti ai soartei. Ai de facut o alegere Costine!..ai de luat o decizie...Vin-o linga oameni in strada! Impotriva premierului Emil Boc.  Pina la orele 11.. cere o intrevedere a unei Delegatii sau  DEPUNETI DEMISIA !  Fii DEMN  SI NU TE UMILI ! EMIL BOC NEA FACUT PE TOTI.......DACA NU AI STIUT...DEPUNETI DEMISIA!   DACA AI STIUT, TE VEI UMILI  SI VEI TINE DE SCAUN.....DECIZIA ITI APARTINE... MIE GREU SA SCRIU ACESTE RINDURI..E O ZI GREA COSTINE PENTRU TOTI,11.11.2011.  SOLUTIA DEMNA E DEMISIA!   DECIZIA, ALEGEREA ITI APARTINE...  Semnat- Daniel Perju...


PS.  Nu am avut acces la lucrarile colegiului Consultativ.
     SSPR  a folosit serviciile specializate pentru decuplarea din retea a
     telefoanelor celor prezenti la lucrari.
     ilmarea discutiilor a fost interzisa.

  L-AU ADUS PE RAYMOND LUCA,DORU MARIES CARE  AU ABURIT PRESEDINTII.

  LEGEA 410/2011  ESTE ADOPTATA DE PARLAMENT la 8 noiembrie 2011

  ESTE CONSTITUTIONALA......discutam peste 24 de ore...

  IN DRUM SPRE PROMULGARE...


VENITI LA PICHETUL DE PROTEST.....

DATI O SANSA SPERANTEI!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 17:36:15
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 17:45:28
REVOLUTIONARII ROMANI AU FOST FACUTI SENDVIS,   GRATIE  PREAFRUMOASEI BLONDE,PRESEDINTE AL

CAMEREI DEPUTATILOT  IN ZILELE DE  6 SEARA,NOAPTEA SI 7 NOIEMBRIE 2011,

ISTORIA SE REPETA FRATILOR,  NU ?   

AM DERANJAT LINISTEA COMUNISTILOR, FAMILIILOR COMUNISTE  CU TRADITIE BOlSEViCA....

SA NU UITAM DE BUNICUL,  ILEGALISTUL COMUNIST DE LA TIPOGRAFIA PLOIESTI......

STUDIATI CE CADOU Ne-AU FACUT   SI   COMPARATI  VA ROG:


ACELEASI METODE DE LUCRU, SCENARIU INVATAT LA CURSURI PRIN STRAINATATI....La 22 octombrie (după calendarul iulian) „Comitetul Revoluționar Militar” condus de Lev Davidovici Troțki a preluat comanda garnizoanei din orașul Petrograd, oraș pe vremea aceea capitala Rusiei, azi numit pe rusește Sankt-Peterburg și pe românește Sankt Petersburg. La 25 octombrie 1917 (după calendarul iulian încă în uz la acea vreme în Rusia, sau 7 noiembrie după calendarul gregorian) grupări militare conduse de liderul bolșevic Vladimir Ilici Lenin au înlăturat de la putere guvernul provizoriu al lui Alexandr Kerenski aproape fără vărsare de sânge.

Gărzile Roșii conduse de bolșevici au preluat controlul principalelor puncte din capitală întâmpinând o slabă opoziție. În noaptea de 24-25 octombrie/6-7 noiembrie 1917 a fost ocupat Palatul de Iarnă, reședința țarilor Rusiei.

 Acțiunea, condusă de Vladimir Antonov-Ovseenko, a întâmpinat o rezistență minimă, majoritatea locuitorilor orașului Petrograd aflând de evenimente abia a doua zi, din ziar.


 Palatul era apărat de cazaci, „batalionul de femei” și de cadeți (elevi ai unei școli militare). Ziua
Istoria oficială din Uniunea Sovietică a descris evenimentele ca mult mai dramatice decât au fost în realitate. Filmele sovietice create sub controlul propagandei oficiale arătau o uriașă năvală populară asupra Palatului de Iarnă precum și lupte crâncene. În realitate insurgenții bolșevici au întâmpinat o rezistență redusă, astfel încât au putut pur și simplu să intre la pas prin poarta clădirii și să o ia în stăpânire.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 17:50:02
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


OK.

NU MA DEZIC DE PRESEDINTE;

2.  STATI ACASA !!!   NU VA DERANJATI !

3.  PUNCTUL 3- AVEM SECRETAR DE STAT; FITI LINISTITI

4   PUNCTUL 4. ESTE O CHESTIUNE INSTITUTIONALA;  S-O REZOLVE RAYMOND LUCA SI GEORGE COSTIN

5. PUNCTUL 5...SA FITI IUBITI.....

   NU MAI PROPOVADUITI ADEVARUL CA-I SUPARATI PE COMUNISTI,FIII SI NEPOTII LOR...

   URMARITI  OTV  IN ACEASTA SEARA INCEPIND CU ORELE 18.


O SEARA BUNA............


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 18:10:31
LA MUNCA.....  STATI ACASA  SI LUCRATI BINE SI REPEDE:

AVOCATUL POPORULUI


Domnule Avocat al Poporului,

 
 
1. NUME, PRENUME, ADRESA ACTUALĂ, TELEFON CONTACT
2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră
09.11.2011
3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:
   În calitate de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004 mi-au fost încălcate urmatoarele drepturi:
   Prin Art. 18 din cuprinsul Legii nr.410/2011, adoptat în ședința de plen a Camerei Deputaților din 08.11.2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. 37/2008:
-   dreptul la nediscriminare, prevăzut în Art. 14 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului;
-   dreptul la egalitate în fața legii, prevăzut în Art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   dreptul oricarei persoane de a nu fi lipsită în mod arbitrar de proprietatea sa, prevăzut în Art. 17 alineatul 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   În același sens au fost încălcate Art. 16 alineat (1) si Art. 53 alineat (1) si (2) din Constituția României, referitoare la restrângerea unor drepturi si libertăți.
   Prin Art. 19 din cuprinsul Legii 410/2011:
-   dreptul la nediscriminare, prevăzut în Art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
-   dreptul la egalitate în fața legii, prevăzut în Art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   dreptul oricarei persoane de a nu fi lipsită în mod arbitrar de proprietatea sa, prevăzut în Art. 17 alineatul 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   au fost încălcate Art. 16 alineat (1) si Art. 53 alineat (1) si (2) din Constituția României, referitoare la restrângerea unor drepturi și libertăți.
4.Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:
    -    Ministrul Finanțelor Publice Ialomițianu Gheorghe;
    -    Camera Deputaților.
5.Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)
     -    Conform comunicatului postat pe siteul Camerei Deputaților în secțiunea rezervată Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989, a fost incalcat modul procedural de adoptare a actelor normative cât si Constituția, prin faptul ca la Senat în data de 15.06.2011 actul mormativ a fost adoptat in forma inițială iar la Camera Deputaților a fost adoptat în altă formă și cu un continut diferit, care au schimbat atât sensul legii cât si materia de reglementat, ca urmare a interventiei asupra textului, pe 7 noiembrie 2011, a ministrului Ialomitianu Gheorghe, care a facut o serie de amendamente si mai mult, nu a fost consultat sau anuntat cu privire la aceasta modificare Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, conform H.G. nr.760/3 iulie 2003, dupa cum nu a fost consultata sau instiintata Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, care nu a acordat nici un aviz in acest sens, dupa cum reiese din comunicatele C.P.R.D. si S.S.P.R.  anexate la prezenta.
-  Prevederile Art. 18 din Legea 410/2011 introduse abuziv de ministrul Ialomitianu Gheorghe suspenda pentru anul 2012 indemnizatiile prevazute de Art. 4 alin. (4) din Legea 341/2004, respectiv indemnizatiile unei singure categorii de beneficiari ai acestei legi, categorie pe care o discrimineaza atat in raport cu celelalte categorii de beneficiari din cuprinsul aceleiasi legi 341/2004, cat si in raport cu categoriile beneficiare ale altor prevederi legale ce fac obiectul Legii 410/2011 si carora veniturile nu li se suspenda ci doar li se plafoneaza.
-    Prevederile Art. 19 din Legea 410/2011 diminueaza in mod discriminator numarul de calatorii gratuite pentru ceferisti, revolutionari si magistrati, intrucat aceste masuri nu se adreseaza tuturor categoriilor beneficiare de calatorii gratuite, acordate pe aceleasi criterii prin acte normative precum Legea 44/1994,Art. 16 litera a, Legea 448/2006, art.24, alin. (1), (2), (3), (5) si (6), Legea 367/2001, Art.5, lit.c  s.a.m.d. Pentru exemplificare, nu consider ca se respecta spiritul sau prevederile Constitutiei si nici ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului prin discriminarea unui mutilat in revolutie caruia i se diminueaza numarul de calatorii, in raport cu un handicapat caruia i se mentine acest drept firesc.
   In consecinta, va rog respectuos sa sesizati Curtii Constitutionale a Romaniei aspectele de neconstitutionalitate relevate mai sus, astfel incat acestea sa fie solutionate inaintea promulgarii Legii 410/2011 ce va preceda adoptarea Legii Bugetului de Stat
6.Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:
Nu au fost sesizate
7.Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit:
 Nu este cazul
8.În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte:
-comunicatul S.S.P.R. din data de 11.11.2011
-comunicatul C.P.R.D. din data de 9.11.2011
-Legea nr. 410/2011
9.Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:
NU
10.Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:
NU
11.Petiţia este depusă:
PERSONAL
 
Data ...............
Semnătura .....................
 
 


Domnule Avocat al Poporului,

 
 
1.Numele şi prenumele (cu majuscule) ..............................................., domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde puteţi fi găsit) ..................................... str. …………………………………........... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ....., judeţ/sector ………………………………..telefon  ................
2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră .............................................................................................
3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:
...
...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
...
...
4.Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat: ...
...
...
5.Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)
...
...
...
...
...
...
...
6.Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:
...
...
...
...
...
...
...
...
7.Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit: ...
...
8.În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original): ...
...
...
...
...
...
9.Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:
DA/NU
10.Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:
DA / NU
11.Petiţia este depusă:
|_| Personal
|_| Prin mandatar
 
Data ...............
Semnătura .....................
Așa să ne ajute Dumnezeu!

De bine

MULTUMIM SI MULTUMESCCCCCCCCCCCCC....


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 13, 2011, 18:33:42
Cred ca in acelasi timp trebuie facuta si o PLANGERE PREALABILA LA GUVERNUL ROMANIEI, PRIM-MINISTRU.

CATRE:
GUVERNUL ROMANIEI
Bucuresti, sector 1, Piata Victoriei nr. 1, cod 011791
DOMNULUI PRIM MINISTRU

DOMNULE' PRIM MINISTRU
Subsemnatul, ............ in ............
PLANGERE ADMINISTRATIV A PREALABILA
SESIZARII INSTANTEI DE JUDECATA
Prin care critic   nelegalitatea Legii nr. 410/2011
  SI AICI SE REIA POVESTEA DE LA AVOCATUL POPORULUI
 În calitate de beneficiar al prevederilor Legii 341/2004 mi-au fost încălcate urmatoarele drepturi:
   Prin Art. 18 din cuprinsul Legii nr.410/2011, adoptat în ședința de plen a Camerei Deputaților din 08.11.2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. 37/2008:
-   dreptul la nediscriminare, prevăzut în Art. 14 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului;
-   dreptul la egalitate în fața legii, prevăzut în Art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   dreptul oricarei persoane de a nu fi lipsită în mod arbitrar de proprietatea sa, prevăzut în Art. 17 alineatul 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   În același sens au fost încălcate Art. 16 alineat (1) si Art. 53 alineat (1) si (2) din Constituția României, referitoare la restrângerea unor drepturi si libertăți.
   Prin Art. 19 din cuprinsul Legii 410/2011:
-   dreptul la nediscriminare, prevăzut în Art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
-   dreptul la egalitate în fața legii, prevăzut în Art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   dreptul oricarei persoane de a nu fi lipsită în mod arbitrar de proprietatea sa, prevăzut în Art. 17 alineatul 2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului;
-   au fost încălcate Art. 16 alineat (1) si Art. 53 alineat (1) si (2) din Constituția României, referitoare la restrângerea unor drepturi și libertăți.
4.Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:
    -    Ministrul Finanțelor Publice Ialomițianu Gheorghe;
    -    Camera Deputaților.
5.Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)
     -    Conform comunicatului postat pe siteul Camerei Deputaților în secțiunea rezervată Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989, a fost incalcat modul procedural de adoptare a actelor normative cât si Constituția, prin faptul ca la Senat în data de 15.06.2011 actul mormativ a fost adoptat in forma inițială iar la Camera Deputaților a fost adoptat în altă formă și cu un continut diferit, care au schimbat atât sensul legii cât si materia de reglementat, ca urmare a interventiei asupra textului, pe 7 noiembrie 2011, a ministrului Ialomitianu Gheorghe, care a facut o serie de amendamente si mai mult, nu a fost consultat sau anuntat cu privire la aceasta modificare Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, conform H.G. nr.760/3 iulie 2003, dupa cum nu a fost consultata sau instiintata Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, care nu a acordat nici un aviz in acest sens, dupa cum reiese din comunicatele C.P.R.D. si S.S.P.R.  anexate la prezenta.
-  Prevederile Art. 18 din Legea 410/2011 introduse abuziv de ministrul Ialomitianu Gheorghe suspenda pentru anul 2012 indemnizatiile prevazute de Art. 4 alin. (4) din Legea 341/2004, respectiv indemnizatiile unei singure categorii de beneficiari ai acestei legi, categorie pe care o discrimineaza atat in raport cu celelalte categorii de beneficiari din cuprinsul aceleiasi legi 341/2004, cat si in raport cu categoriile beneficiare ale altor prevederi legale ce fac obiectul Legii 410/2011 si carora veniturile nu li se suspenda ci doar li se plafoneaza.
-    Prevederile Art. 19 din Legea 410/2011 diminueaza in mod discriminator numarul de calatorii gratuite pentru ceferisti, revolutionari si magistrati, intrucat aceste masuri nu se adreseaza tuturor categoriilor beneficiare de calatorii gratuite, acordate pe aceleasi criterii prin acte normative precum Legea 44/1994,Art. 16 litera a, Legea 448/2006, art.24, alin. (1), (2), (3), (5) si (6), Legea 367/2001, Art.5, lit.c  s.a.m.d. Pentru exemplificare, nu consider ca se respecta spiritul sau prevederile Constitutiei si nici ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului prin discriminarea unui mutilat in revolutie caruia i se diminueaza numarul de calatorii, in raport cu un handicapat caruia i se mentine acest drept firesc.


Fata de argumentele prezentate, solieitam admiterea plangerii prealabile
si modificarea prevederilor eritieate de nelegalitate in sensul modificarii
aeestora prin respectarea prevederilor legale stabilite prin aetele normative cu
putere juridica mai mare fata de puterea juridica a unei hotarari de guvern.
Precizam ca dupa expirarea termenului impus de art. 8 alin. (1) din Legea nr.
554/200419, vom proceda la sesizarea !nstantei de contencios administrativ
Data
Semnatura
competenta, pentru a solicita obligarea dumneavoastra in a motifica nermele criticate
de nelgalitate, precum ~i repararea pagubei cauzate §i reparalii pentru daune morale.
Prezenta notificare se intemeiaza pe prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr.
554/20042°.
Tnsperanla ca veli soluliona cererea fara a fi nevoie de intervenlia instanlelor
de judecata,


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: mercurie2 din Noiembrie 13, 2011, 18:41:30
Avocatul Poporului nu functioneaza in cazul nostru. Ce-i poate spune un revolutionar alergat si acum de filatori, dar cam ca pe vremea lui Stalin ?! "Sunt filat si agresat zilnic, pe fata, peste tot, la locul de munca prin colegi, pe strada chiar de catre ei; nu am voie sa-mi fac familie, nu am voie sa am prieteni, nu am voie sa vietuiesc dupa legile Domnului, ..." Astia mor pe ei de frica ! O sa-i spuna: "Nu esti credibil, n-ai dovezi !"


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 13, 2011, 18:45:49
Da-mi voie sa te contrazic dle mercurie2 !
 BA da , are un rol important dar trebuie musai facurta plangere peralabila. Chiar si pe acte adminstrative in proiect. Cel mai bine ar fi sa intervina un avocat. Eu va spun din experienta avuta pe HG &#& cu taierea pensiilor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: ANTON din Noiembrie 13, 2011, 18:47:08
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


OK.

NU MA DEZIC DE PRESEDINTE;

2.  STATI ACASA !!!   NU VA DERANJATI !

3.  PUNCTUL 3- AVEM SECRETAR DE STAT; FITI LINISTITI

4   PUNCTUL 4. ESTE O CHESTIUNE INSTITUTIONALA;  S-O REZOLVE RAYMOND LUCA SI GEORGE COSTIN

5. PUNCTUL 5...SA FITI IUBITI.....

   NU MAI PROPOVADUITI ADEVARUL CA-I SUPARATI PE COMUNISTI,FIII SI NEPOTII LOR...

   URMARITI  OTV  IN ACEASTA SEARA INCEPIND CU ORELE 18.


O SEARA BUNA............
   DANE ESTI UN MINCIONS REFERITOR LA EMISIUNEA DUPA OTV DE LA ORELE 18
   IA ZI CUM RAMANE ?
   NICI GURA NU-TI MIROARE
SI MAI VREI SA AVEM INCREDERE IN TINE
PA
 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:01:52
DOMNULE GEORGE CONSTIN:

DEMISIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.
DOMNULE SENATOR RAYMOND LUCA:


Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.DOMNILOR PRESEDINTI CARE ATI FOSR VINERI LA SEDINTA SSR..:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 20:03:23
Ne-ai chemat la congresul de la Bucuresti din 5 in 5 min. Ai insistat sa fie prezente aso pt a crea o noua unitate. Apoi ati declarat ca sunteti cei m multi, ca la Timisoara a fost o farsa, ca nu au fost prezente aso care (totusi) au participat acolo samd. Ati spus sus si tare ca sunteti cei m numerosi, ca aveti cele m multe aso si ca restul nici nu m conteaza. Rezultatul de acum este al vostru. Ati avut puterea absoluta si ati taiat indemnizatiile. Bravo prostilor, curvelor, vandutilor, tampitilor, tradatorilor, impostorilor! I-am promis dlui Grig ca va las sa va organizati (de parca v-as impiedica) si nu m vreau sa va dau cu adevarul in cap, dar nu ma m provocati.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: King din Noiembrie 13, 2011, 20:10:50
Bambilici, da tu ai nervi de otel mai baiatule! Rezisti psihic nu gluma. Eu,recunosc ca m-as racorii mai repede aplicind vreo doua scatoalce!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 13, 2011, 20:15:37
Dle DAN PERJU, cu aceeasi consideratie va rog la putina moderatie. EX: subiectul postat anterior nu-si mai avea rostul pentru ca a fost postat de o colega de forum . cat privesc impunsaturile cu cativa dintre utilizatorii acestui forum , e bine sa ne abtinem. Nu ma cunoasteti , in schimb eu v-am vazut de cateva ori la Tv. Si de ce sa nu recunosc v-am apreciat in unele cazuri , chiar si in postari de aici. Numai ca e cazul sa fiti acum putin mai retinut. Credeti ca dl Costin isi va da demisia pentru ca o cereti dvs vehement aici? Nu. Va asigur! Credeti ca faceti bine cand , vizibil , va dati de partea PRESEDINTELUI si a PDL-ului? Nu! Ma bucurat atitudionea pe care ati luat-o impotriva lui Sever, Copil de Ploiesti, probabil dintr-o bariera a orasului, daca el nu stie ca in oras, in DEC 89 a fost o adevarata revolutie. Astfel de atitudini ne sunt de folos...
Va asigura de cele mai alese ganduri , atat pe dvs cat si pe contraforumistii dvs.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 20:35:34
PENTRU CEI CE DORESC SĂ CEARĂ DEMISIA ȘI

URGENTAREA DOSARELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

PENTRU PRESUPUSELE FAPTE DE CORUPȚIE

SĂVÂRȘITE DE COSTIN G.

VĂ PUN LA DISPOZIȚIE UN DRAFT (MODEL)

DOVEZILE LE DESCĂRCSAȚI DE PE SECȚIUNEA DEDICATĂ LUI COSTIN G.


SUCCES!CĂTRE      
DIRECȚIA  NAȚIONALĂ  ANTICORUPȚIE     -    Procuror Șef   -  Daniel Marius MORAR                                                                                                                           
                                                    Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, cod 010106

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE   –   Procuror General  -  Laura Codruța Kovesi

                                                             Bucureşti,   B-dul Libertăţii nr.12 ,Sector 5  Cod postal: 050706CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII    -    Preşedinte Livia Doina Stanciu 
                                                               Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 060011

      


Subscrisa    „ASOCIAŢIA ……………………., cu sediul în ………………………………………………………………  prin Președinte …………………..,  formulăm și depunem prezenta
SESIZARE
Prin care vă solicităm rezolvarea de urgență a dosarelor cu privire la presupusele fapte de corupție în care este acuzat domnul George Costin,  la sesizările făcute  anterior de diverse persoane fizice și juridice, respectiv de :
-   Stelianide Dumitru  –  Director la Secretariatul General al SSPR
-   Puiu Nicolae Fesan  –  Secretar de Stat în SSPR
-   Emilian Vasile Cutean  –  Secretar de Stat și membru în Comisia Parlamentară
-   Asociația Ecoforum
-   Radio Libertatea 22 prin dl. Ciochină ……..
-   Țigă Ionel  -  ………………………..
-   Stan George  -  ……………..
-   Asociația Deținătorilor de lot Cartierul Henri Coandă  –  prin avocat Spirescu Gabriela
-   Comisia Parlamentară a Revoluției din Decembrie 1989
Totodată, vă rugăm să aveți în vedere și controversatul dosar de revoluționar al domnului George Costin, dosar care ridică numeroase semne de întrebare.
Precizăm că în prezent domnul George Costin ocupă funcția de Secretar de Stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor.DATA                          Președinte   …………….


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:42:53
Dle DAN PERJU, cu aceeasi consideratie va rog la putina moderatie. EX: subiectul postat anterior nu-si mai avea rostul pentru ca a fost postat de o colega de forum . cat privesc impunsaturile cu cativa dintre utilizatorii acestui forum , e bine sa ne abtinem. Nu ma cunoasteti , in schimb eu v-am vazut de cateva ori la Tv. Si de ce sa nu recunosc v-am apreciat in unele cazuri , chiar si in postari de aici. Numai ca e cazul sa fiti acum putin mai retinut. Credeti ca dl Costin isi va da demisia pentru ca o cereti dvs vehement aici? Nu. Va asigur! Credeti ca faceti bine cand , vizibil , va dati de partea PRESEDINTELUI si a PDL-ului? Nu! Ma bucurat atitudionea pe care ati luat-o impotriva lui Sever, Copil de Ploiesti, probabil dintr-o bariera a orasului, daca el nu stie ca in oras, in DEC 89 a fost o adevarata revolutie. Astfel de atitudini ne sunt de folos...
Va asigura de cele mai alese ganduri , atat pe dvs cat si pe contraforumistii dvs.


MULTUMESC DOMNULE....SEVER VOINESCU  DEPUTAT DE BARIERA BUCURESTI,,,,A LIPSIT DE LA LECIA DE ISTORIE SCRISA DE CEI IMPLICATI DIRECT......PREA MULT TINERET PROMOVAT PREA REPEDE IN FUNCTII PUBLICE DEZAVANTAJEAZA......II DADEAM AFARA DIN CAFENELE  DROGATI....GASTILE DE LA INTERNET...OK.VA URMA.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++AU RAMAS IN LEGE EROII MARTIRI, URMASII EROILOR MARTIRI, RANITII SI RETINUTII.

REPROSURI PENTRU CONGRESUL DE LA BUCURESTi BNR 1989;  OK....

CEI DIN PREZIDIU,IN MARE MAJORITATE REPREZINTA CATEGORIILE CARE RAMIN IN PLATA PENTRU

ANUL 2012-2014........CONFORM STRATEGIEIFISCAL BUGETARE 2012-2014....................

AU BATUT IN CUIE BUGETUL LA INTILNIREA DE LA VILA  LAC...............................


DOMNUL GEORGE COSTIN A SPUS TOT TIMPUL ADEVARUL "  SUNT OMUL GUVERNULUI SI APLIC LEGEA"

                                                   PARLAMENTUL NE-A FACUT LEGEA !!!!!!

                                      PROBABIL 410/2012 PLEACA MIINE LA PROMULGARE.....

        TRIST DAT ADEVARAT;


        AU SI ATI FACUT ORDINE.....

        PROIECTUL DE LEGE  MUSCALU-MAXIM-  LORD  A DEVENIT REALITATE.....


        SALUTARI CORNELE...

        FELICITARI NORA !

        SA FII IUBITA  IULIA!

        
        NICULE......SI TIE ITI ESTE BINE....

        GEORGE COSTIN ......EROUL COMUNISTO SECURIST AL PDL....(FACEREA DE BINE....DE MAMA )

        FESAN,BUCUR- MULTUMITI CA AU RETINUT

        HOSU SI EL VICTIMA


        TURCU SI VASILESCU....NU SUNT SARACI.....ASA AU DECLARAT....


        URMEAZA LEGEA BALCAN SI REVERIFICAREA LUPTATORILOR REMARCATI----UNUL DIN 20 TRECE.....


         DOMNULE RAYMOND LUCA....VA REUSIT DE MINUNE  PROGRAMUL CELOR DE LA ASOCIATIA

         REVOLUTIONARILOR FARA PRIVILEGII, FOLOSINDU-VA DE CIRTITELE PE CARE INCA LE

         AVETI IN PALATUL COTROCENI SI PRIN CARE NE-ATI FACUT SAH MAT  INTRADEVAR.....


         NU UITATI INSA   DE  "  CEAIUL DE BOSTON"  DOMNULE SENATOR.....ASA A INCEPUT REVOLUTIA

         AMERICANA............. PACAT, DOMNULE RAYMOND LUCA....MARE PACAT.....


         VICTORIA REVOLUTIEI AM ADUS-O NOI  LUPTATORII , SALVIND IN ACELASI TIMP SI VIETILE

         CAMARAZILOR NOSTRI CAZUTI,  LUPTIND PENTRU DEMOCRATIE SI LIBERTATE..........


         ATI FOST IN REVOLUTIE ,  STIMATE DOMNULE SENATOR.......

         ATI FOST IN PREZIDIUL   BNR 1989 LA BUCURESTI  DOMNULE SENATOR RAYMOND LUCA


         MI-ATI PUS PUMNUL IN GURA EVITIND DISCUTAREA STRATEGIEI FISCAL BUGETARE  LA CONGRES.....

        
         ASOCIATIA REVOLUTIONARILOR FARA PRIVILEGII, CU SEDIUL LA RESTAORANTUL PESCARU

         A FACUT ORDINE....NU MAI PLANTEAZA PANSELUTE.....AU TRECUT LA INCINERARI.


         DOMNULE RAYMOND LICA; STITI CA REVOLUTIONARUL NICOLAE DINUT A FOST INCINERAT!


         ACESTA E SFIRSITUL;

         DUPA 22 DE ANI 1

         STATUL P)LATESTE DOAR O SINGURA DATA SI NUMASI INSITUATIA IN CARE NU A IDENTIFICAT

         SI TRIMIS CALAUL IN INSTANTA:


         DECI DACA SUNTETI LUPTATORI  SA COMPLETAM   CU PARTEA A III A...


         NU MUSCATI MOMEALA CU IMPOSTORII....  UNDE SUNT CALAIII.


         CNSAS A COMUNICAT CA AU 1860 REVOLUTIONARI COLABORATORI DOVEDITI

         SSPR SUSTINE CA SUNT VRE-O DOUA SUTE...


         ASA SE INCHEIE PIESA.......  TOVARASII SUNT SOLITARI SI NE-AU SERVIT-O

         DE ZIUA REVOLUTIEI BOLSEVICE........    SORINE,CRISTI,CRISTINA, VASILE,NICOLESCULE....V-ATI TREZIT.

 


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:44:42
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


OK.

NU MA DEZIC DE PRESEDINTE;

2.  STATI ACASA !!!   NU VA DERANJATI !

3.  PUNCTUL 3- AVEM SECRETAR DE STAT; FITI LINISTITI

4   PUNCTUL 4. ESTE O CHESTIUNE INSTITUTIONALA;  S-O REZOLVE RAYMOND LUCA SI GEORGE COSTIN

5. PUNCTUL 5...SA FITI IUBITI.....

   NU MAI PROPOVADUITI ADEVARUL CA-I SUPARATI PE COMUNISTI,FIII SI NEPOTII LOR...

   URMARITI  OTV  IN ACEASTA SEARA INCEPIND CU ORELE 18.


O SEARA BUNA............
   DANE ESTI UN MINCIONS REFERITOR LA EMISIUNEA DUPA OTV DE LA ORELE 18
   IA ZI CUM RAMANE ?
   NICI GURA NU-TI MIROARE
SI MAI VREI SA AVEM INCREDERE IN TINE
PA
 


NU SUNT MINCINOS!

AU SCHIMBAT EMISIUNEA

SA NU FIE CADRUL PRIN CARE SA FITI INVITATI LA PROTEST!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 13, 2011, 20:47:43


 In opinia mea sesizare Avocatului Poporului e pierdere de vreme !. Veti primi cate un raspuns "in coada de peste" !.
  Acest avocat al poporului nu se va dranja sa va creeze prin raspunsul la petitia voastra vreun document opozabil in instanta !. Evitati "frectia la picioare de lemn" !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:48:24
DOMNULE GEORGE CONSTIN:

DEMISIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.
DOMNULE SENATOR RAYMOND LUCA:


Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.DOMNILOR PRESEDINTI CARE ATI FOSR VINERI LA SEDINTA SSR..:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.
BINE CA MOMENTAN S-AU INDURAT MACAR  SA LASE VICTIMELE....MACAR ATIT.......


    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Conectat Conectat
    Mesaje: 4811
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #589 : Noiembrie 13, 2011, 17:50:02 »
Citat din mesajul lui: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 17:36:15
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


OK.

NU MA DEZIC DE PRESEDINTE;

2.  STATI ACASA !!!   NU VA DERANJATI !

3.  PUNCTUL 3- AVEM SECRETAR DE STAT; FITI LINISTITI

4   PUNCTUL 4. ESTE O CHESTIUNE INSTITUTIONALA;  S-O REZOLVE RAYMOND LUCA SI GEORGE COSTIN

5. PUNCTUL 5...SA FITI IUBITI.....

   NU MAI PROPOVADUITI ADEVARUL CA-I SUPARATI PE COMUNISTI,FIII SI NEPOTII LOR...

  


O SEARA BUNA............DRAGI PRIETENI; CRISTI,CRISTINA,SORIN, RUDI,BALAN, NICOLESCU.,
               SI MULTI MULTI ALTII.......


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:50:50
DOMNULE GEORGE CONSTIN:

DEMISIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

DEMISIA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.
DOMNULE SENATOR RAYMOND LUCA:


Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.DOMNILOR PRESEDINTI CARE ATI FOSR VINERI LA SEDINTA SSR..:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Diminuareade la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.
BINE CA MOMENTAN S-AU INDURAT MACAR  SA LASE VICTIMELE....MACAR ATIT.......


    DAN PERJU
    Hero Member
    *****
    Conectat Conectat
    Mesaje: 4811
    Vezi Profilul Adresa de email Mesaj personal (Conectat)

    Citat

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #589 : Noiembrie 13, 2011, 17:50:02 »
Citat din mesajul lui: bambilici din Noiembrie 13, 2011, 17:36:15
Raspuns pt domnii Apostol si Perju. Iesiti la pichetat. Va impiedic eu? Am impresia ca vreti sa ma acuzati de previzibilul insucces al actiunii. Dle Apostol, nu inteleg de ce ai timp sa postezi pe forum, de ce nu seti la pichetul (inexistent) de la Cotroceni? Perju a declarat ca functioneaza de doua zile, cunoscutii mei imi spun ca nu e de gasit nimeni acolo. Eu nu va impiedic, am declarat ca nu e bine sa mergeti la lupta cu aceiasi tradatori. Tradarea s-a facut in etape. Prima a fost la  alegerea piratului. A doua la suspendarea lui, cand cei ca voi i-au facut campanie. A treia a fost la ultimele alegeri. Dati niste pagini inapoi si cititi ce sminteli scriau sustinatorii piratului pe forumul revolutionarilor. A patra la taierea salariilor si pensiilor, ilegalitati care numai intr-o dicatura se fac pe timp de pace. Si atunci a fost sustinut de voi, caci numai brasovenii au iesit in mars de protest impotriva dictaturii portocalii a piratului, voi nu. Voi ii cautati scz, dadeati explicatii, il aparati. Penultima etapa a fost furtul de voturi a presului Camerei. Ati tacut in privinta furtului, dar ati strigat la noi sa tacem pt ca ne primim indemnizatia. Asa s-a ajuns la ultima etapa, a anularii drepturilor noastre. Eu va urez succes. Mergeti si pichetati si vedeti ce obtineti. Eu nu voi veni pt ca sunt indisponibil. Chiar daca as fi, m mult ca sigur nu as participa la ceva condus de apevist. Si sa nu-mi reprosati ca nu ma alatur voua, ca va scad forta si alte aberatii de acest fel, pt ca singuri ati afirmat ca 85, 90% dintre revi si aso lor sunt in BNR-ul congresului de la Bucale. Deci sunteti cei m multi, sa va vedem ce faceti.


OK.

NU MA DEZIC DE PRESEDINTE;

2.  STATI ACASA !!!   NU VA DERANJATI !

3.  PUNCTUL 3- AVEM SECRETAR DE STAT; FITI LINISTITI

4   PUNCTUL 4. ESTE O CHESTIUNE INSTITUTIONALA;  S-O REZOLVE RAYMOND LUCA SI GEORGE COSTIN

5. PUNCTUL 5...SA FITI IUBITI.....

   NU MAI PROPOVADUITI ADEVARUL CA-I SUPARATI PE COMUNISTI,FIII SI NEPOTII LOR...

  


O SEARA BUNA............DRAGI PRIETENI; CRISTI,CRISTINA,SORIN, RUDI,BALAN, NICOLESCU.,
               SI MULTI MULTI ALTII.......BINE CA S-AU INDURAT MACAR DE VICTIME......


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 20:51:59


 In opinia mea sesizare Avocatului Poporului e pierdere de vreme !. Veti primi cate un raspuns "in coada de peste" !.
  Acest avocat al poporului nu se va dranja sa va creeze prin raspunsul la petitia voastra vreun document opozabil in instanta !. Evitati "frectia la picioare de lemn si victimele inchipuite certificate ca raniti in revolutie , retinuti......" !.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 13, 2011, 20:55:44 In opinia mea sesizare Avocatului Poporului e pierdere de vreme !. Veti primi cate un raspuns "in coada de peste" !.
  Acest avocat al poporului nu se va dranja sa va creeze prin raspunsul la petitia voastra vreun document opozabil in instanta !. Evitati "frectia la picioare de lemn" !.Singura maniera de atac e "ciupitul" cu notificarea la Min.Fin. caci cu semnatura olografa si stampila ei nu pot decat sa scrie juridic ce au faptuit ....bineinteles impotriva legii 341 cae n-are nici un cuviintel schimbat bas vreo virgula. Asta-i documentul cu care te prezinti in instanta . Refuzul nejustificat de a acorda un drept legal castigat ...nu altcevaTitlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 20:59:04
Revoluţionarii, fără „rentă“ din raţiuni bugetare
11 noiembrie 2011, 21:52 | Autor: Mihai Voinea

Revoluţionarii n-au ieşit încă în stradă pentru a contesta decizia Parlamentului
Camera Deputaţilor a adoptat marţi un amendament prin care indemnizaţiile revoluţionarilor cu titlul de „luptător remarcat" sunt suspendate în 2012.
Măsura este temporară şi nu vine cu intenţia de a rezolva problema impostorilor. Democrat-liberalul Sever Voinescu, unul dintre deputaţii care au votat sistarea indemnizaţiilor, ne-a declarat: „Raţiunea acestui amendament nu a plecat de la o analiză a situaţiei revoluţionarilor, ci de la o raţiune strict bugetară. Problema revoluţionarilor rămâne nelămurită şi, în opinia mea, ar trebui tranşată cât mai repede.
Eu cred că doar răniţii şi urmaşii ar trebui să mai beneficieze de drepturi, iar aşa-zişii «luptători remarcaţi» să fie eliminaţi definitiv. Eu am fost în stradă la Revoluţie, în Ploieşti, şi vă asigur că n-a fost nicio luptă. Şi atunci de unde peste 200 de «luptători» în acest oraş? Mă gândesc să iniţiez un proiect de lege care să lămurească această situaţie".

Prin vocea senatorului liberal

Raymond Luca, Opoziţia acuză că legea a fost adoptată mişeleşte şi că este ambiguă. „Vom sesiza Curtea Constituţională!", ne-a declarat Luca. De altfel, în plen, deputaţii liberali şi cei social-democraţi s-au opus amendamentului, în timp ce parlamentarii PDL şi UDMR au votat „pentru". „Legea prevede că indemnizaţiile nu se acordă în 2012 şi la cum arată ea în momentul de faţă din 2013 se vor acorda din nou. Evident, asta dacă nu se va lua o nouă decizie la un anumit moment", mai spune Voinescu.

„Trădare!"

Lupta politică ţine şi de capitalul electoral format din cei peste 21.000 de revoluţionari din toată ţara, care sunt împărţiţi în două mari structuri manipulate politic de PDL şi PSD. Până acum, aproape trei sferturi erau în tabăra Puterii, în timp ce restul susţineau Opoziţia. Pe forumurile revoluţionarilor au apărut deja îndemnuri pentru trecerea în bloc sub aripa structurii conduse de PSD-istul Dorin Lazăr Maior. De cealaltă parte, George Costin, secretar de stat al revoluţionarilor şi membru PDL, a convocat ieri Colegiul Revoluţionarilor. „Ni s-a spus să stăm liniştiţi că se rezolvă. E trădare!", a comentat, cu năduf, revoluţionarul Constantin Soare, prezent la întrevederi.

67 de milioane de euro economiseşte statul român în 2012 prin tăierea indemnizaţiilor pentru „luptătorii remarcaţi".
SURSA:  http://www.adevarul.ro/actualitate/Revolutionarii-fara_-renta-_din_ratiuni_bugetare_0_589141611.html


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 13, 2011, 20:59:36


 Dane nu-mi pune cuvinte in plus la ce scriu !.De ai opinii chiar si antagonice scrie-le si asuma-ti paternitatea lor.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: grig din Noiembrie 13, 2011, 21:04:28
Dle DAN PERJU NU CREDETI CA AR TREBUI, IMPREUNA CU CEI 200 DE LUPTATORI, DACA ATATIA SUNT IN PLOIESTI, SA-I AMINTITI DLUI SEVER VOINESCU CUM ATI AJUNS IN POSESIA ACESTOR CALITATI? Poate ii faceti o vizi cand vine pe acasa. O vizita , asa de curtoazie nu sa-i faceti o demonstratie pe viu sa ii aratati ce ati facutin Revolutie. Nu de alta, dar omul e supus uitarii, si poate ca tanarul pizdelist a uitat! Poate ca-l treziti la realitatea si ne va face pana la urma loby!


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: Mindry din Noiembrie 13, 2011, 21:04:46


Hai ca ies !.N-am chef de polemici !.  Va salutpe toti respectos, din treacat pe acest Portal !.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 21:06:51
PERJULE

DECÂT SĂ VIRUSEZI FORUMUL CU POSTĂRILE TALE MARATONICE,

MAI BINE AI CĂUTA ȘI AI POSTA :

ART. 10 DIN LEGEA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

CURȚII CONSTITUȚIONALE.

AȘA AR VEDEA TOATĂ LUMEA DACĂ SUNTEM SAU NU MINȚIȚI ȘI MANIPU LAȚI.

FĂ ȘI TU CEVA UTIL CU ADEVĂRAT!

POSTĂRILE EFICIENTE SUN CELE SCURTE, LA OBIECT.

PRIN POSTĂRILE LUNGI ȘI REPETATE DILUEZI SUBIECTUL.


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 21:26:25
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003
Data intrarii in vigoare : 31 octombrie 2003

EXTRAS:
………………………………………………….
    Curtea Constituţională

    ART. 142
    Structura
    (1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
    ……………………….
    ART. 144
    Incompatibilităţi
    Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare alta funcţie publica sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
    ART. 145
    Independenta şi inamovibilitatea
    Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia.
    ART. 146
    Atribuţii
    Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
    a) se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor doua Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
    b) se pronunţa asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor doua Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
    c) se pronunţa asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
    d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în fata instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;
    e) soluţionează conflictele juridice de natura constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor doua Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirma rezultatele sufragiului;
    g) constata existenta împrejurărilor care justifica interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunica cele constatate Parlamentului şi Guvernului;
    h) da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;
    i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirma rezultatele acestuia;
    j) verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;
    k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic;
    l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.
    ART. 147
    Deciziile Curţii Constituţionale
    (1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
    (2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.
    (3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat.
    (4) Deciziile Curţii Constituţionale se publica în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
……………………………….


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 21:27:14


 Dane nu-mi pune cuvinte in plus la ce scriu !.De ai opinii chiar si antagonice scrie-le si asuma-ti paternitatea lor.


MI LE-AM ASUMAT STIMATE CAMARAD;  NU TE SUPARA DAR NU POT SA FIU FERICIT.
AM FOST FACUTI DE LINGA NOI AVIND INCREDERE INTR-UN SENATOR DIN DIASPORA.
CE GARANTII... CE JOC MIZERABIL....AU AVUT INFORMATIILE SI LE-AU ASCUNS

LA CONGRESUL DIN 3 SEPTEMBRIE TREBUIA SA DECLANSAM GREVA FOAMEI IM  PALATUL PARLAMENTULUI.

DE ASTA AU CENZURAT VORBITORII SI NU AU PUS IN ORDINEA DE ZI STRATEGIA FISCAL BUGETARA....

MESAJUL LUI RAYMOND LUCA.......AVETI CE ATI VOTAT...NU-I MAI PLIMBATI CU AUTOBUZUL LA VOT.
.


dan2011-11-11 23:42:23domnule Sever Voinescu... evident,nu ati fost singur la Revolutie in Ploiesti si in mod sigur,impreuna cu unul Cornel Anastase care avea ceva relatii cu activistii comunisti din ilegalitate...stiti, cu unul Cornel Anastase, director la Uzinele 1 Mai Ploiesti in 21-22 dec 1989.....stiti....acel director care a adus grupa USLA de la securitate,pompieri si militieni sa reprime revolta de la Uzina 1 Mai Ploiesti......alo...domnule voinesci....dOMNUL cORNEL aNASTASE,gratie frontului de Salvare Nationala a fost numit pina in 1995 la moscova,apoi a revenit in romania ca prosper om de afaceri...il cunoasteti pe domnul Cornel.......tatal FRUMOASEI BLONDE? Domnule Voinescu......neati aruncat manusa si o vom ridica dupa ce vom aVEA O DISCUTIE cu domnisiara Roberta ALMA ANASTASE...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 21:29:00
Dle DAN PERJU NU CREDETI CA AR TREBUI, IMPREUNA CU CEI 200 DE LUPTATORI, DACA ATATIA SUNT IN PLOIESTI, SA-I AMINTITI DLUI SEVER VOINESCU CUM ATI AJUNS IN POSESIA ACESTOR CALITATI? Poate ii faceti o vizi cand vine pe acasa. O vizita , asa de curtoazie nu sa-i faceti o demonstratie pe viu sa ii aratati ce ati facutin Revolutie. Nu de alta, dar omul e supus uitarii, si poate ca tanarul pizdelist a uitat! Poate ca-l treziti la realitatea si ne va face pana la urma loby!

MULTUMESC.IL VOM SALUTA SI II VOM PLANTA PANSELUTE PE ALEEA DE LA BLOC.MULTUMESC,

dan2011-11-11 23:42:23domnule Sever Voinescu... evident,nu ati fost singur la Revolutie in Ploiesti si in mod sigur,impreuna cu unul Cornel Anastase care avea ceva relatii cu activistii comunisti din ilegalitate...stiti, cu unul Cornel Anastase, director la Uzinele 1 Mai Ploiesti in 21-22 dec 1989.....stiti....acel director care a adus grupa USLA de la securitate,pompieri si militieni sa reprime revolta de la Uzina 1 Mai Ploiesti......alo...domnule voinesci....dOMNUL cORNEL aNASTASE,gratie frontului de Salvare Nationala a fost numit pina in 1995 la moscova,apoi a revenit in romania ca prosper om de afaceri...il cunoasteti pe domnul Cornel.......tatal FRUMOASEI BLONDE? Domnule Voinescu......neati aruncat manusa si o vom ridica dupa ce vom aVEA O DISCUTIE cu domnisiara Roberta ALMA ANASTASE...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: mercurie2 din Noiembrie 13, 2011, 21:30:52
Baieti, cu tot cu neamuri , cu prieteni, NU VOTATI CU PDL ! Si faceti propaganda ati-PDL pe unde puteti !


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 21:32:34
PERJULE

DECÂT SĂ VIRUSEZI FORUMUL CU POSTĂRILE TALE MARATONICE,

MAI BINE AI CĂUTA ȘI AI POSTA :

ART. 10 DIN LEGEA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

CURȚII CONSTITUȚIONALE.

AȘA AR VEDEA TOATĂ LUMEA DACĂ SUNTEM SAU NU MINȚIȚI ȘI MANIPU LAȚI.

FĂ ȘI TU CEVA UTIL CU ADEVĂRAT!

POSTĂRILE EFICIENTE SUN CELE SCURTE, LA OBIECT.

PRIN POSTĂRILE LUNGI ȘI REPETATE DILUEZI SUBIECTUL.
PRETINSA CONTESTATIE CARE VA FI DEPUSA LUNI ESTE TARDIVA.
URMARITI EVENTUAL SI MONITORUL OFICIAL. CRED CA MARTI DIMINEASTA
O AVEM PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL.....

ASTA VREI SA SPUI??????


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 21:34:19
Dle DAN PERJU NU CREDETI CA AR TREBUI, IMPREUNA CU CEI 200 DE LUPTATORI, DACA ATATIA SUNT IN PLOIESTI, SA-I AMINTITI DLUI SEVER VOINESCU CUM ATI AJUNS IN POSESIA ACESTOR CALITATI? Poate ii faceti o vizi cand vine pe acasa. O vizita , asa de curtoazie nu sa-i faceti o demonstratie pe viu sa ii aratati ce ati facutin Revolutie. Nu de alta, dar omul e supus uitarii, si poate ca tanarul pizdelist a uitat! Poate ca-l treziti la realitatea si ne va face pana la urma loby!


Bravooooo,si aici aveti dreptul sa scrieti si sa comentati tot datorita revolutionarilor,ca jegosul ala de bozgor a spanzurat papusa lui Avram Iancu,si ca bozgorii va va conduc nu comentati tuva muma-n cur de comunisti
Raspunde »
1
0
Dan2011-11-13 21:20:08RAZBUNAREA FAMILIEI UNUI COMINTERNIST. DOMNULE SORIN NICOLESCU,STAN VASILE SI CEILALTI REVOLUTIONARI DIN PLOIESTI SPUNETI CE A FACUT CORNEL ANASTASE,TATAL DISTINSEI DOMNISOARE ROBERTA ALMA ANASTASE IN REVOLUTIA DIN PLOIESTI...ERAU NISTE DISCREIERATI CU PISTOALE....ATI UITAT C-AU TRAS IN NOI, FAIMOASELE TRUPE DE REPRESIUNE ADUSE SA INABUSE REVOLTA DE NIMENI ALTUL DECIT DIRECTORUL GENERAL AL UZINEI 1 MAI DIN PLOIESTI. S-A SPUS ADEVARUL,,,..A DERANJAT...SUPORTAM CONSECINTELE....ODRASLELE COMUNISTILOR AU MAI TRAS O DATA IN NOI,EXACT DE ZILELE REVOLUTIEI BOLSEVICE.....AU RAMAS IN LEGE DOAR VICTIMELE...


Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DAN PERJU din Noiembrie 13, 2011, 21:36:43
PERJULE

DECÂT SĂ VIRUSEZI FORUMUL CU POSTĂRILE TALE MARATONICE,

MAI BINE AI CĂUTA ȘI AI POSTA :

AM SALVAT-O IN DECURS DE DOI ANI DE TREI ORI,DORULE. ASTA E.  NU POTI LUPTA CU TOTI DE UNUL SINGUR.TREBUIA SA VENITI LA CONGRESUL DE LA BUCURESTI...VATI DUS LA TIMISOARA;ASTA E.

ART. 10 DIN LEGEA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

CURȚII CONSTITUȚIONALE.

AȘA AR VEDEA TOATĂ LUMEA DACĂ SUNTEM SAU NU MINȚIȚI ȘI MANIPU LAȚI.

FĂ ȘI TU CEVA UTIL CU ADEVĂRAT!

POSTĂRILE EFICIENTE SUN CELE SCURTE, LA OBIECT.

PRIN POSTĂRILE LUNGI ȘI REPETATE DILUEZI SUBIECTUL.Titlul: Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
Scris de: DOREL HARAGA din Noiembrie 13, 2011, 21:37:51
LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*)
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 3 decembrie 2010
EXTRASE:
………………………………………………….
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
    (2) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România.
    (3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi.
    ART. 2
    (1) Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului.
    (2) Sunt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei.
    (3) Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
    ART. 3
    (1) Atribuţiile Curţii Constituţionale sunt cele stabilite de Constituţie şi de prezenta lege.
    (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Curtea Constituţional