Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 75
1  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Iunie 11, 2021, 05:53:39
ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, nu permite menținerea
unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi față de care statul și societatea au datoria morală de a se întoarce cu
recunoștința cuvenită,
având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizații și recunoștința care trebuie manifestată față de
aceștia,
dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,
întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce privește deficitul bugetar și să fie în deplin
acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal,
dat fiind grupul-țintă căruia i se adresează, și anume invalizii, veteranii și văduvele de război,
luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru aceste categorii de persoane
și sunt menite să le permită menținerea unui nivel de trai decent,
în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021
Art. I. — La articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și
văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2)—(4), cu următorul cuprins:
„(2) Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor
de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine,
neimpozabilă, în valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
aferent anului pentru care se face plata.
(3) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) nu se ia
în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 11 alin. 2 și 3
din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și
unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
(4) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) se
cumulează cu indemnizația prevăzută la alin. (1) și cu sporul
prevăzut la art. 2 alin. (1).”
Art. II. — Indemnizația de gratitudine prevăzută la art. 1
alin. (2) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu
modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată
prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu luna
iunie 2021.
Art. III. — Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de
război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta
ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Iunie 11, 2021, 05:52:01
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 9 iunie 2021
-3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acord
-Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021
Art. I. — La articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și
văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2)—(4), cu următorul cuprins:
„(2) Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor
de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine,
neimpozabilă, în valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
aferent anului pentru care se face plata.
3  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 15, 2021, 08:24:47
.....
4  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Aprilie 27, 2021, 19:58:19
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/decrete-si-acte-oficiale
5  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 06, 2021, 22:20:26
De acord cu Secarica!
6  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : August 26, 2020, 14:54:19

Am găsit  un nou format al site-ului SSRML :
http://sspr.gov.ro/w/
un jaf de sait,sa imi bag ceva in el de sait
7  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Mai 22, 2020, 05:29:10
Am vast. De ce ai postat? Pentru ca e semnata de Orban? Eu pun copia.
Spre informare si eventuale comentarii.nici mai mult,nici mai putini.p.s.la urmatoarele alegeri cred ca votez cu oricine altcineva in afara de partide romanesti.CRED!!!
8  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Mai 21, 2020, 22:01:55
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/
Secretariatul se stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 1989   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018   
9  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Aprilie 23, 2020, 20:01:49
sa-i puna botnita lu ma-sa
10  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Aprilie 16, 2020, 05:33:09
urmeaza lanturile,lanturile la picioare?!
11  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 27, 2020, 12:58:31
ma rog a Dumnezu sa il tina pe iliescu in viata!el e tatucu,tineti munte.
12  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 27, 2020, 12:35:04
eu sint Fesan,si pro Iliescu.bagati-va minti-le in cap.
13  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 27, 2020, 12:22:09
intelectualii sa se abtina.eu zic sa o suga.inca mai putem.
14  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 27, 2020, 12:16:10
bai,fratilor,noi am fost la revolutie,jigodiile de  intelectulai stateau ca sobolanii.sa duca in plm de jigodii.


15  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Martie 13, 2020, 09:39:37
Pe ordonanta presidentiala se poate lua diferenta de 9 bilete cfr?ca e justificata urgenta,trece timpul si se incheie anul .
Pagini: [1] 2 3 ... 75