Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: [1] 2 3 ... 60
1  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Mai 25, 2021, 21:19:00
.
2  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Mai 25, 2021, 08:39:38
Pentru domnul Marcel Dumitrescu.Invocarea legii 113/28/4/2021 conform raspunsului dat de casa de pensii nu se refera la noi.Daca citim cu atentie legea este chiar asa.Nu exista nici o referire la legea 341 cu modificarile ulterioare.Legea 113 se refera clar la alte categorii.Asta e, le-am mai dat de lucru si lor.Valabile raman doar hotararile judecatoresti.
Domnule „Buzoianul”,
O lege nu se „citeste” ca o poveste scrisa de Ion Creanga! Daca era asa de simplu, nu ar mai fi fost nevoie de juristi! Judecatorii, procurorii, avocatii, etc., ar fi fost meserii inutile! Pe scurt, „limbajul juridic” difera de „limbajul cotidian”.
Din coroborarea textelor de lege invocate de mine, rezulta indubitabil ca Legea 113/2021 se aplica si indemnizatiilor prevazute de legea 341/2004!
Dragi colegi,
Pe „Modelele orientative” (postate GRATIS de mine!) v-ati recuperat banutii (unii, chiar si fara avocat sau procese!). Va garantez ca, folosind „Modelul orientativ” postat mai jos, directorii Caselor de Pensii nu vor mai indrazni sa ignore prevederile legale! Daca vor exista cazuri, „Plangerea Prealabila” va deschide calea recuperarii sumelor retinute ilegal, dar si a unor daune morale „indestulatoare”, prin angajarea unui avocat platit prin „onorariu de succes”= cota procentuala din cuantumul daunelor obtinute!

                                        Domnule director,
      Subsemnatul ............................., domiciliat in ................................, Str.............................. nr .., ap. .., Sect./Jud., avand CNP .......... ..........................., legitimat cu C.I, Seria ..., nr. ...............   ......, eliberat de ............................... la data de ........... , telefon .............. .... , e-mail  ...................................... , Dosarul nr ....(trecut si pe talon ) ............. beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare, va rog sa dispuneti restituirea CASS retinute ilegal, precum si a dobanzilor legale aferente, pentru perioada 01.01.2015- ......................., cand mi-au fost restituite prin Decizia nr.......( Daca au fost restituite! Dupa 16.06/2020, in mod sigur, dar fara o Decizie)
Imi intemeiez cererea pe:                                                                                                                    Art 5, alin (2) din legea 341/2004, cu modificarile ulterioare; Legea 207/2015, art. 168; Decizia nr 14/2020 a ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial nr. 513/16.06.2020; art. 4^3, alin (2) din Legea 341/2004 , coroborat cu art 117 din legea 263/2010 precum si pe art 107, alin 2^1, care dispune: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă."                                                                                                                             (Prin Sentinta/HJ Tribunalului/ Curtii de Apel ................... se dispune doar restituirea sumelor retinute incepand cu ...................... -daca este cazul!-, insa )
Prin Legea 113/2021 „termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.", Casele de Pensii fiind obligate sa restituie toate sumele retinute.                                                                                                                                              In cazul in care, sub diferite pretexte, veti refuza  sa imi restituiti  TOATE sumele retinute in mod nelegal pentru perioadele mai sus mentionate, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor competente pentru recuperarea pagubelor si imputarea acestora persoanelor vinovate de producerea prejudiciului, conform art 1384 C Civil. Si prejudiciul este enorm, pentru ca orice zi din viata mea are o valoare inestimabila! Va reamintesc faptul ca sunt posesor sl Titlului de „Luptator prntru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”, conferit de Presedintele Romaniei. Si, potrivit dispoziţiilor art. 3,din Legea 29/2000. „.. decoraţiile sunt conferite cetăţenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român,...”! Prin urmare, ma consider indreptatit sa solicit daune morale de cel putin 1000 euro/zi de intarziere!
Prezenta constituie totodata si „Plangere prealabila”.                                                                             Rog ca raspunsul sa fie scris si in conformitate cu art 13 din OUG 27/2002. 
Anexez in cope conform cu originalul:
-   Decizia Casei de Pensii nr. .....  (daca vi s-a restituit CASS prin Decizie!)
-   Brevet privind conferirea Titlului de „ Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”.
-   Carte de Identitate
 In speranta rezolvarii cu celeritate si buna credinta a cererii mele, va multumesc anticipat!
  Data .......................                                           Nume si semnatura olografa
                Domnului director al Casei Locale/Judetene .....de Pensii
Precizari: Teoretic, ar trebui sa NU se mai ajunga in instante! Solicitati restituirea incepand cu data Deciziei, indiferent de data emiterii ei (chiar si mai vechi de 2010, daca e cazul!). Daca vi s-a restituit doar din  xxyy 2017 (pentru LRD!), solicitati sumele incepand cu 01.01.2015 si pana la data xxyy 2017, iar pentru 0,6 de la data Deciziei si pana la data de la care vi s-a restituit. Atentie sa nu „incalecati”  termenele in care vi s-a restituit cu cele solicitate, ca sa nu le dati motiv de respingere a cererii!
Nota! Daca nu aveti o H.J. sau o Decizie de restituire, ignorati pasajul respectiv ! Cereti , pur si simplu, sa vi se restituie TOATE sumele retinute nelegal! Sper ca ati inteles! Succes!
Sfat: Prezentati-va in instata! In acest fel, dovediti interesul, respectul pentru complet, rspectati pricipiul contradictorialitatii, etc.!
Nota! Deciziile ICCJ nu creeaza drepturi, ci doar constata existenta sau inexistenta acestora! Prin urmare, drepturile prevazute in Legea 341/2004 s-au nascut la data publicarii in MO a legii, nicidecum la data publicarii Deciziei ICCJ nr.14/2020! Respectarea acestei decizii de catre institutiile care  pun in executare legea este obligatorie pentru viitor, dar nu ii impiedica pe cei pagubiti sa solicite restituirea sumelor retinute anterior. Pana la aparitia Legii 113/2021 Casele de Pensii invocau termenul general de prescriptie (3 ani) si unele instante acceptau obiectia. Prin legea 113/2021, nu mai exista termenul general de prescriptie pentru drepturile prevazute de legea pensiilor, care este aplicabila si indemnizatiilor prevazute de legea 341/2004.
Iata textele de lege invocate:
Articolul 4^3, alin (2) Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile, proprie fiecărui plătitor, referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, expertizare, revizuire, contestare și recuperare a sumelor încasate necuvenit, se aplică și indemnizațiilor prevăzute de lege, dacă aceasta nu dispune altfel.
Art 5. (2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.
Legea 263/2010
Articolul 107(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
 (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor
 (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.  (introdus prin legea 113/2021!)

Legea 207/2015

Articolul 168 Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată.
(2) În situația în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.
(3) Prevederile prezentului articol se aplică și pentru sumele de restituit ca urmare a aplicării, potrivit legii, a scutirii indirecte sau a altor asemenea scutiri.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se restituie din oficiu următoarele sume:...... (nu e cazul nostru!).
Art 1384, Cod Civil:
(1)   Cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.
(2)   Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce IN MOD OBLIGATORIU, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, potrivit legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu.
Atentie! Legea nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989" nu a fost abrogata! (vezi art 85 din legea 29/2000!).

P.S. La nivel de principiu, motivatia invocata, coroborata cu legea113/2021, nu poate fi ignorata de nicio institutie a statului roman (Parlament, Guvern, CCR, instante, Case de pensii, samd.)! Daca veti considera ca legislatia invocata nu va este aplicabila, „Stati linistiti la locurile voastre”!
- Teoretic, putem recupera TOATE indemnizatiile suspendate, neacordate sau ciuntite, incepand cu 01.01.2011! Greu, dar nu imposibil! Ne trebuie un AVOCAT! Motivarea juridica o fac eu, dar n-am gasit inca AVOCATUL!
3  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Mai 17, 2021, 08:08:20
Nu exista un "Model" pentru intampinari (In afara celui general!)! Casele de Pensii nu invoca aceleasi motive si de aceea "Intampinarea" trebuie sa fie  oarecum personalizata. Daca imi trimiteti  (in privat!!) "Apelul", va creionez o "Intampinare".
Atentie! Chiar daca ati pierdut in instanta, depuneti la Casa de Pensii o noua Cerere de restituire integrala a sumelor retinute, intemeiata pe Legea 113/20201! Am postat "Modelul orientativ"! Succes!
4  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE : Mai 17, 2021, 07:52:47

                                        Domnule director,
      Subsemnatul ............................., domiciliat in Bucuresti, Str.............................. nr .., ap. .., Sect./Jud., avand CNP ..................................... , legitimat cu C.I, Seria ..., nr. ...............   ......, eliberat de ............................... la data de ........... , telefon .............. .... , e-mail  ...................................... , Dosarul nr ....(trecut si pe talon ) ............. beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare, va rog sa dispuneti restituirea CASS retinute ilegal, precum si a dobanzilor legale aferente, pentru perioada 01.01.2015- ......................., cand mi-au fost restituite prin Decizia nr.......( Daca aufost restituite! Dupa 16.06/2020, in mod sigur, dar fara o Decizie!)..., pe care o atasez in copie conforma cu originalul, precum si a Cartii de Identitate.
Imi intemeiez cererea pe:
 -Art 5, alin (2) din legea 341/2004, cu modificarile ulterioare; Legea 207/2015, art. 168; Decizia nr 14/2020 a ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial nr. 513/16.06.2020; art. 4^3, alin (2) din Legea 341/2004 , coroborat cu art 117 din legea 263/2010 precum si pe art 107, alin 2^1, care dispune: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.")
                                                                                                                            Prin Sentinta/HJ Tribunalului/ Curtii de Apel ..... (Daca e cazul!).............. (anterioara legii 113/2021!) se dispune doar restituirea sumelor retinute incepand cu ......................, insa prin Legea 113/2021 „termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă.", Casele de Pensii fiind obligate sa restituie toate sumele retinute.                                                                                                                                              In cazul in care, sub diferite pretexte, veti refuza  sa imi restituiti  TOATE sumele retinute in mod nelegal pentru perioada mai sus mentionata, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor competente pentru recuperarea pagubelor si imputarea acestora persoanelor vinovate de producerea prejudiciului, conform art 1384 C Civil. Prezenta constituie totodata si „Plangere prealabila”.                                                                             Rog ca raspunsul sa fie scris si in conformitate cu art 13 din OUG 27/2002.   
 In speranta rezolvarii cu celeritate si buna credinta a cererii mele, va multumesc anticipat!
  Data .......................                                           Nume si semnatura olografa
                Domnului director al Casei Locale/Judetene .....de Pensii
Precizari: Teoretic, ar trebui sa NU se mai ajunga in instante! Solicitati restituirea incepand cu data Deciziei, indiferent de data emiterii ei (chiar si mai vechi de 2010, daca e cazul!). Daca vi s-a restituit doar din  xxyy 2017 (pentru LRD!), solicitati sumele incepand cu 01.01.2015 si pana la data xxyy 2017, iar pentru 0,6 de la data Deciziei si pana la data de la care vi s-a restituit. Atentie sa nu „incalecati”  termenele in care vi s-a restituit cu cele solicitate, ca sa nu le dati motiv de respingere a cererii! Sper ca ati inteles! Succes!

5  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Aprilie 29, 2021, 18:15:14
Legea 113/2021 a fost publicata azi in M.O nr 459! Cea mai importanta prevedere este ca nu mai exista termen de prescriere pentru restituirea unor sume la pensii/indemnizatii. Practic, se aplica retroactiv. Este aplicabila Legii 341/2004, prin coroborare cu art 117:
Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor de pensie, la încetarea, suspendarea și reluarea plății acestora, precum și la recuperare, se aplică și indemnizațiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a căror stabilire și plată se află, potrivit legii, în competența materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepția situațiilor în care legea specială dispune altfel."
Coroborat cu prevederile art.168, alin (1) din Legea 207/2015:"Articolul 168
Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată."
Enumerarea de la art. 2^1, practic acopera orice situatie. Atat Casele de Pensii cat si instantele recunosteau "datoria"/abuzul/greseala, insa solicitau/aplicau termenul general de prescriere (de 3 ani).
   
6  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: TREBUIE SĂ ŞTIM : Aprilie 29, 2021, 14:40:27
Anunt important!
Prin transformarea in lege a unei initiative legislative a liberalului Florin Roman, incepand de astazi se poate recupera integral CASS-ul! Inclusiv de catre cei care au pierdut procesul sau au obtinut doar o restituire partiala.  Teoretic, nu va mai fi nevoie de avocat sau de procese, fiind suficienta o simpla cerere adresata Casei de Pensii.
Cei interesati (preferabil prin intermediul presedintilor de asociatii, dar nu musai!) se pot adresa asociatiei noastre si vor primi -gratuit si neconditionat!- consiliere (formular personalizat). Persoane de contact : presedinte Banutoiu Nicolae si secretar general Terza Gicu Cristian.
Multumim  „initiatorului” Roman Claudiu Florin si celor 302 deputati care au votat aceasta lege (113/2021)! Ea corecteaza multe nedreptati si degreveaza instantele de mii de procese!

7  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Aprilie 28, 2021, 23:12:39
Daca nu ati retinut  "concluzia concluziei", o reiterez:
"Tu ai ş-acum comoara-ntreagă
Ce-n suflet pururi ai avut!
"
P.S.  Din spus-a Domnului Eminescu, mi-am permis sa schimb doar atat: un . cu !. In rest .... " Mens Sana în Corpore Sano!"
8  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Aprilie 28, 2021, 22:53:31
Concluzia postarilor de mai sus:

   Mihai Eminescu
Cu mâine zilele-ţi adaogi...

Cu mâine zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi
Şi ai cu toate astea-n faţă
De-a pururi ziua cea de azi.

Când unul trece, altul vine
În astă lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El şi răsare undeva.

Se pare cum că alte valuri
Cobor mereu pe-acelaşi vad,
Se pare cum că-i altă toamnă,
Ci-n veci aceleaşi frunze cad.

Naintea nopţii noastre umblă
Crăiasa dulcii dimineţi;
Chiar moartea însăşi e-o părere
Şi un vistiernic de vieţi.

Din orice clipă trecătoare
Ăst adevăr îl înţeleg,
Că sprijină vecia-ntreagă
Şi-nvârte universu-ntreg.

De-aceea zboare anu-acesta
Şi se cufunde în trecut,
Tu ai ş-acum comoara-ntreagă
Ce-n suflet pururi ai avut.

Cu mâine zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi,
Având cu toate astea-n faţă
De-a purure ziua de azi.

Priveliştile sclipitoare,
Ce-n repezi şiruri se diştern,
Repaosă nestrămutate
Sub raza gândului etern.
9  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Aprilie 13, 2021, 22:22:46
Pentru cei interesati: "Initiativa" domnului Roman (Senat B9/2021) si Avizul C.L. Nr. 73/2021
10  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: ORDONANTA : Aprilie 11, 2021, 09:59:22
CONSILIUL LEGISLATIV, CONFIRMA AFIRMATIA CA LEGEA 341/2004 ESTE O LEGE ORGANICA SI NU ORDINARA !!!

Este lege ORGANICA doar legea de aprobare a acestor amnendamente, pentru ca reglementeaza activitatea unei Comisii Parlamentare (modifica regulamentele Camerelor, care sunt legi organice!).
Legea 341/2004 este Lege ordinara! Iata dovada:
„Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.”
Constitutie ARTICOLUL 76
„(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.
(2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră.”
 Diferenta este foarte mare! Pentru minimum de voturi necesare aprobarii unei legi, „socoteala” este urmatoarea:
- Legile organice se aproba cu majoritate calificata = jumatate +1 din numarul total. In mandatul 2020-2024 sunt 330 deputati. Majoritatea (absoluta) inseamna MINIMUM 166 de voturi!
- Legile ordinare se aproba cu jumatate+1 din numarul celor prezenti. Pentru a fi cvorum, trebuie sa fie prezenti minimum 166 deputati. Pentru adoptarea unei legi ordinare sunt necesare un numar minim de 84 de voturi!
-Rezulta ca diferenta minima de voturi intre o lege organica si una ordinara este de 82!
Raportat la domeniul de aplicare, Legea 341/2004 se incadreaza la art. 73, alin (3), litera p) si AR TREBUI sa fie lege organica!
De ce nu e lege organica:
Legea 42 din 18.12.1990 a fost aprobata si promulgata „in temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României”. Pentru ca nu se aprobase Constitutia si toate erau legi pur si simplu! Nu existau legi organice si legi ordinare!
Inca un argument: Pe Constitutia din 1991, art. 114, alin (1), Guvernul nu avea dreptul de a emite OUG in domeniul legilor organice! Pana la adoptarea noii Constitutii (in vigoare din 29.10.2003), legea 42/1990 a fost modificata prin 3 OG si 5 OUG! Daca era lege organica nu putea fi modificata prin Ordonante de Guvern.
Concluzia: Legea 341/2004 este lege ordinara, fiind aprobata cu o „majoritate relativa”. Chiar daca domeniul de aplicare este de natura organica. Asa a vrut Parlamentul!
Nota! Chiar daca USR+ si „Aripa PD-L” sunt minoritari in Parlament, detin pozitii cheie si mai degraba abroga Legea 341/2004, decat sa o transforme in lege ORGANICA, cum cere imperativ Constitutia.

11  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: ORDONANTA : Aprilie 03, 2021, 01:24:16


Silviu Lazăr https://www.facebook.com/photo?fbid=4098744856814900&set=gm.1658562507662116
Parlamentarilor iniţiatori a proiectului de lege B99/2021.
Andronache Gabriel - deputat PNL; Csoma Botond - deputat UDMR; Moşteanu Liviu-Ionuţ - deputat USR_PLUS; Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritãti) .
Cu totală lipsă de respect, cu absolutul dispreţ pe care îl merită continuatorii prigoanei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, prigoană demarată în 2011 de preşedintele Băsescu – Petrov, continuată de „ pisoiul ” acestuia, prim ministru Ponta şi acum voi,
Subsemnatul Silviu Lazăr Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, vă somez să îmi comunicaţi cine v-a mandatat să elaboraţi porcăria de text pe care aveţi tupeul să îl numiţi proiect legislativ.....

Silviu, te inteleg, dar esti in eroare! Te-a „orbit mania” si derutezi lumea!  Nu e vorba de „activitate jurisdictionala” si nici de „activitate administrativa”!
CPRD  este o comisie speciala si a fost infiintata de Parlament prin lege. Este o comisie de specialitate a Parlamentului, ca si celelate „Comisii”.
-Are atributii de „Avizare”  a initiativelor legislative pentru modificarea „Legii Recunostintei si Gratitudinii” tocmai in vederea respectarii drepturilor prevazute de aceasta, care sunt protejate expres prin art. 13, alin (1) si alin (2):
„(1) Ministerele și celelalte instituții ale administrației publice centrale sunt obligate să urmărească și să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovați, în condițiile legii
.
- Are atributii de indrumare si control a activitatii SSRML, in virtutea dreptului Parlamentului de a controla activitatea Guvernului.
-  „Contestatiile” adresate CPRD au semnificatia unei „Plangeri Prealabile” (vezi art 2, alin (1), litera j) din legea Contenciosului Administrativ!) si aceasta comisie parlamentara a fost investita cu rezolvarea acestora in virtutea atributiilor de indrumare si control a  activitatii SSRML.
 Nu este vorba de „atributii jurisdictionale”  sau de „atributii administrative”, ci de controlul exercitat de catre aceasta comisie parlamentara speciala a actelor emise de SSRML, pentru ca si Legea „Recunostintei si Gratitudinii” este o lege speciala!
Toate aceste atributii sunt perfect legale si constitutionale!
Alte argumente si explicatii:
Abia dupa depunerea „Plangerii Prealabile” contestatarilor li se deschide calea actiunii in justitie impotriva „Actului Administrativ” emis de SSRML!
 CPRD nu poate fi parte in proces pentru ca NU ESTE EMITENTUL Actului Administrativ contestat! In plus, Deciziile CPRD se iau prin vot si votul imperativ al parlamentarilor este nul (vezi art. 69, alin (2) din Constitutie!). Prin urmare, nicio instanta nu ii poate impune CPRD cum sa voteze!
  Interpretarea data de „Dottore Ponta” este eronata/fortata (vezi sintagma „sau Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989” din art 26, sintagma a carei eliminare este suficienta!).
La interpretarea data de Dottore Ponta au achiesat „juristii” angajati la Parlament pe alte criterii decat cele profesionale!  Nu trebuie sa cadem si noi in aceasta capcana!  Nu vedeti ca periodic se tot „preschimba” aceste certificate?  „Prietenii stiu de ce!”.
12  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Martie 11, 2021, 18:22:21
Am primit urmatorul mesaj (nu stiu de la cine, dar nu conteaza persoana, ci mesajul): „SINT MAI MULTE HOTARIRI ALE CCR PRIN CARE S-A SPUS CA OUG 95 ESTE CONSTITUTIONALA SI CA INDEMNIZATIILE LE ACORDA GUVERNUL ATUNCI CIND VREA.DACA NU VREA SPUNE CA NU ARE BANI SI NU LE MAI DA.”
-   Da! CCR a emis mai multe decizii de respingere  a unor critici de neconstitutionalitate, privind  OUG 95/2014. Dar, ATENTIE la „Motivare”: „IN RAPORT DE CRITICILE FORMULATE”! Adica, nu chiar de tot, ci cam ca pe vremuri la „Loz in plic”, cand scria „ MAI TRAGI O DATA”!
-   Motivul „Motivarii”: Neconstitutionalul art 2, alin (3) din legea 47/1992: „(3) Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”
Aceasta prevedere (repet, neconstitutionala!) o impiedica sa isi indeplineasca rolul inscris in Constitutie si la art 1, alin (1) din legea ei de organizare si functionare: „(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției.”
(Daca vrea sa nu primeasca un raspuns „standard”, cine intentioneaza sa „Mai traga o data” este rugat sa ma consulte!  Merita si nu costa nimic!)
2) Guvernul nu „acorda” nimic! Treaba lui este sa puna in executare si sa execute legea, in concret! Nu sa se substituie legiuitorului!
-Guvernul care invoca lipsa fondurilor pentru indeplinirea obligatiilor legale ale statului  isi INVOCA PROPRIA INCOMPETENTA! Incompetenta de a organiza si administra societatea, astfel incat sa se produca plusvaloare. Adica PROGRES! In aceasta situatie , singura  solutie corecta este DEMISIA, nu „Curbe de sacrificiu pe spinarea populatiei” furate, saracite, terorizate si prostite zilnic.
- Plata „indemnizatiilor reparatorii” este OBLIGATORIE! In cazul urmasilor si ranitilor INDISCUTABIL! „CONTRIBUTIA” lor a fost „in natura” (ca si a celorlalti luptatori!) si se numeste SANGE! Nu doar la figurat, ci si la propriu! Statul a recunoscut de buna voie prejudiciul creat si s-a obligat PRIN LEGE sa il REPARE, stabilindu-i „intinderea” si raportand cuantumul „reparatiei” la SMB/Economie. Si odata recunoscuta, nu mai poate fi renegata sub pretextul schimbarii „realitatilor social-politice si economice”!  De aici rezulta urmatoarele caractere juridice ale „indemnizatiei reparatorii”:
 inalienabila (nu poate fi instrainata),
 insesizabila (nu se considera venit si, prin urmare, nu poate fi urmarita pentru niciun fel de datorie!) si
 imprescriptibila (adica, viagera).
 Aceste caractere juridice sunt protejate prin art 13, alin (1) si (2). Guvernul este „autoritate publica centrala” si beneficiarii ar trebui sa ceara tragerea la raspundere a celor care au incalcat/incalca legea! Ca „stat de drept” inseamna respectarea legii!
 Tineti minte ce am scris mai sus, ca acestea sunt principii de aplicare a „Dretpului”, nu sofisme ale politrucilor de la CCR sau din ministere!
P.S. Ce scriu mai jos, ar fi mai bine sa nu cititi!
 Am fost prima categorie sociala sfidata si abuzata de guvernanti! Actualii „guvernatori” (autodeclarati „romani”!) s-au napustit asupra copiilor sa le ia bomboanele si asupra batranilor sa le ia zaharul din ceai! Ca ei nu se pot apara! Si noi TACEM!
- Au instituit „Dictatura Fricii”/”Teroarea”  sub pretextul unor „virusi” care vor veni peste noi in cascada si permanent. In 27.03.2020, „Premierul” Orban a spus public si franc: „”Am discutat măsuri pentru a crește riscul de infectare în spitale a cadrelor medicale și a pacienților”. NOI AM RAS! „Nu-si da seama ce vorbeste”! Erau 100 de cazuri pe zi; dupa cateva luni erau 10.000/zi! N-a fost nicio gafa, ci „UN PROGRAM DE GUVERNARE” si singura promisiune indeplinita! Noi am UITAT!
-Au inchis, scolile, institutiile si manifestarile cultural-artistice, Pietele pentru tarani si micile afaceri „de familie” (pensiuni, terase, restaurante, frizerii, etc.). Mai putin „Multinationalele” ( sa nu se supere „investitorii strategici” care au lichidat anemica „economie romaneasca”).  Ne-au impus „ distantarea sociala”, pentru ca se urmareste izolarea, „salbaticirea” indivizilor. Au evitat sa o numeasca „distantare fizica” pentru ca aceasta nu excludea socializarea! Noi am TACUT!
-Ne-au pus botnite (la propriu, nu la figurat ca inainte de Revolutie!), ne-au inchis in case si ne ameninta cu amenzi si cu dosare penale. Cresc si scad zilnic nr. de „imbolnaviri” dupa o „formula secreta” (in functie de iminenta unor eventuale proteste scapate de sub control). Si noi TACEM! Mai mare rusinea pentru „eroii neamului”, „luptatori neinfricati pentru dreptate si democratie” care nu se dovedesc a fi in stare sa isi apere macar propriile drepturi si interese! Ca de „idealuri .... Mie imi e rusine de mine! Zilele trecute, aceasta amara constatare a mai exprimat-o public un coleg. Uitati-va in jur, uitati-va in portofel, utati-va in oglinda si spuneti cu voce tare: „Eu sunt un erou al neamului romanesc si merit gratitudinea si recunostinta acestuia”! Sau „Desteapta-te, romane”!

[/color]
13  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 09, 2021, 19:59:54
Dupa un an, constat ca nu exista un interes real  pentru revenirea la formula de calcul a indemnizatiilor prevazute de legea 341/2004, intrucat doar 12 persoane si-au manifestat dorinta de a revendica acest lucru in instanta. Neexistand interes, demersul nu se mai poate continua. Demersurile pentru cele 12 bilete CFR s-au bucurat de un interes si mai mare:  ZERO persoane! Desi aici demersul se putea/poate face si individual.  Nu comentez lipsa de interes, dar mi se pare o obligatie morala din partea mea sa sterg  postarile referitoare la aceste spete. Acolo unde se pot sterge.  O Casa de Avocatura si trei avocati independenti au zis ca temeiul juridic invocat este corect. Domnul Secarica sustine contrariul. Asa sa fie!
 Consider ca trebuie sa va atrag atentia asupra a doua aspecte:
1). „DESUETUDINE, perimare, învechire; o normă juridică se consideră căzută în desuetudine, atunci când, deşi formal ea este în vigoare, dată fiind schimbarea condiţiilor social-economice care au prezidat la apariţia sa, norma respectivă nu se mai aplică.” Sau :” desuetudine - modalitate de abrogare implicită a unei legi prin constatarea împrejurării că nu mai corespunde necesităţilor de reglementare socială şi de politică penală înregistrate la un moment dat, dispoziţiile sale fiind depăşite de realităţile social - economice, v. şi abrogare”.
Nota! Ambele definitii sunt „plagiate” din Dictionarul Juridic.
2). Un coleg (LRD) care lucreaza la Ministerul Muncii mi-a spus ca in „Proiectia Bugetara” pentru urmatorii 3 ani (2022-2024) indemnizatiile prevazute de legea 341/2004  nu mai sunt prevazute. Era extrem de ingrijorat.  N-am verificat informatia, pentru ca nu ma pricep!
 Va doresc multa sanatate si o primavara frumoasa!

14  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 09, 2021, 19:09:52
Pentru domnul Secarica (si nu numai!):
OUG 57/2015, art.12 spune „, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” ! Adica, TOATE! Inclusiv cele de „gratitudine”! Si acolo unde legea nu distinge, nici cel care interpreteaza legea nu poate distinge (judecatorul, de exemplu!).
[...]
TOATE Actele Normative mai sus invocate au fost abrogate prin legea 153/2017, data la care a incetat   PLAFONAREA  si implicit „prorogarea plafonarii”  „indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” instituite in 2010 si consolidate (artificial!) prin legea 285/2010, 283/2011 si definitivata prin OUG 19/2012.  Prin OUG 90/2017 nu se mai putea prorogarea  prevederilor unor legi abrogate! Nu numai logica formala si logica juridica o interzic, ci si legea 24/2000.
Pentru exemplificare: Credeti ca prin OUG  xx/2021, Guvernul actual mai poate reinstitui prevederile „Decretului prezidential nr. xy/1985” emis de Ceausescu? Este exact acelasi lucru! De aceea prevederile OUG 90/2017 si OUG 114/2018  nu pai puteau proroga plafonarea indemnizatiilor prevazute de legile abrogate  prin Legea 153/2017. Sper ca am explicat destul de clar, desi exemplul cu „ mortul care nu mai poate vorbi” l-am considerat suficient de sugestiv.
[...]

Prefer să evit aplicarea acelei vorbe cu „a te (sau se) îmbăta cu apă rece” Smiley

Corectitudinea raționamentului meu, adică cel prin care susțin că aplicabilitatea legii 153/2017 se întinde doar până la OUG 57/2015 inclusiv, dar nu și la OUG 99/2016 și următoarele relevante, poate fi verificată în mod oarecum obiectiv [1] astfel:


  • • mergeți la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190529 care este forma consolidată la 01.07.2017 a OUG 57/2015 și veți vedea că la art. 12 scrie „Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 20, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )”;
  • • mergeți la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184962 care este forma consolidată la 01.06.2017 a OUG 99/2016 și veți vedea că prevederile de la cap. I art. 11 alin. (2) au rămas în vigoare bine-mersi; faptul că ultima consolidare a acesteia a fost la 1 iunie 2017 se datorează faptului că pur și simplu nu a mai existat nicio altă prevedere legislativă care să mai aibă ce sau de ce să modifice ceva.

Următoarele OUG-uri relevante sunt la fel de valabile, se pot verifica și acelea în același mod.

Referitor la exemplul dumneavoastră cu decretul din epoca comunistă, tocmai că este același lucru: guvernul nu a reinstituit prevederile unei alte prevederi căreia între timp poate că i s-a dat foc, ci a instituit niște norme luând ca reper (arbitrar, dar nu la asta mă refer acum) o situație concretă la un moment în timp, efectul practic al unei prevederi (nu prevederea în sine) – doar că în acest caz variabilă, datorită caracterului volatil al prevederii. Ceva de genul „având în vedere situația dramatică în care ne aflăm cu pandemia, bla, bla, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020 rația lunară de făină per cap de locuitor se acordă în cantitatea pe care bunicii voștri au luat-o în decembrie 1949”; dacă atunci o fi existat vreo plafonare, atunci aceeași a revenit și în lunile respective din 2020, în schimb dacă atunci n-a fost nicio plafonare, ori dacă o fi fost dar a fost abrogată (în acei ani), atunci în lunile respective din 2020 nu a mai contat câtă făină cumpăra fiecare.

[1] Sub rezerva că acel portal legislativ este presupus a fi actualizat și întocmit fără greșeli în privința detaliilor care privesc subiectul de față

Aveti dreptate, domnule Secarica! "Bla,bla,bla si Blu,blu,blu" constituie "temei legal" pentru prorogarea aplicarii unor prevederi legale abrogate! Asa a CREZUT  si Tudose si Dancila, chiar daca plafonarea s-a instituit in anul 2010!  Nu va contest cunostintele juridice, dar un lucru este sigur: ati lipsit de la cursul de Teoria Generala a Dreptului (TGD)! Scuze pentru timpul pierdut! Sanatate si succes!
15  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Martie 07, 2021, 16:11:30
Pentru domnul Secarica (si nu numai!):
OUG 57/2015, art.12 spune „, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” ! Adica, TOATE! Inclusiv cele de „gratitudine”! Si acolo unde legea nu distinge, nici cel care interpreteaza legea nu poate distinge (judecatorul, de exemplu!).
(2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.
OUG 99/2016 art 11, alin. (2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.
OUG 9/2017, art. 1, alin. (3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) și art. 6-11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
  Baza plafonarii =Legea 118/2010, art.14 : De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi: d) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 Prima  „consolidarea” (nelegala si neconstitutionala!) a plafonarii: -Prin art 10, alin. 1 din Legea 285/2010 „ Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... „se majorează cu 15%  faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010”
A doua „Consolidare” a plafonarii: Legea 283/2011  mentine conflictul de legi prin art. 8. alin (1): ” În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... , se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011”.
Stabilirea „definitiva  a plafonarii  cuantumului”, mentinut pana azi : OUG 19/2012, art 3 alin (2): ” Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.”.
TOATE Actele Normative mai sus invocate au fost abrogate prin legea 153/2017, data la care a incetat   PLAFONAREA  si implicit „prorogarea plafonarii”  „indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” instituite in 2010 si consolidate (artificial!) prin legea 285/2010, 283/2011 si definitivata prin OUG 19/2012.  Prin OUG 90/2017 nu se mai putea prorogarea  prevederilor unor legi abrogate! Nu numai logica formala si logica juridica o interzic, ci si legea 24/2000.
Pentru exemplificare: Credeti ca prin OUG  xx/2021, Guvernul actual mai poate reinstitui prevederile „Decretului prezidential nr. xy/1985” emis de Ceausescu? Este exact acelasi lucru! De aceea prevederile OUG 90/2017 si OUG 114/2018  nu pai puteau proroga plafonarea indemnizatiilor prevazute de legile abrogate  prin Legea 153/2017. Sper ca am explicat destul de clar, desi exemplul cu „ mortul care nu mai poate vorbi” l-am considerat suficient de sugestiv.  Faptul  ca  eu nu sun vreo „mare scula de jurist” nu are importanta si nu inseamna ca „observatia” nu este corecta. Tocmai de aceea trebuie „pusa in valoare” de o Casa de Avocatura cu „staif”. (As fi preferat  Casa Piperea, Tuca Zbarcea& comp. sau Toni Neacsu, dar cu pensioara mea de 1158 lei nu imi pot permite sa consult toate marile case de avocatura! Mai ales intr-o speta in care ei ar trebui sa-mi plateasca „intrevederea”! Solicitati o consultatie oricarei Case de Avocatura si vin cu mare drag sa furnizez informatii suplimentare, disi este suficienta „Plangerea prealabila”. Daca imi demonstraza ca nu am dreptate, platesc eu consultatia!).
-A doua intrebare  NU este formulata corect! NORMELE JURIDICE prin care s-au INSTITUIT indemnizatiile  si  formula lor de calcul NU AU FOST ABROGATE, ci suspendata TEMPORAR  APLICAREA ACESTORA. Si „suspendarea temporara” a incetat la data abrogarii legilor prin care aceasta suspendare s-a instituit. Adica, 01.07.2017!  „A doua situatie” vizeaza  anularea in integralitate  a OUG 95/2014 (ramane de vazut cum, pentru ca sunt cel putin 3 posibilitati, plus CEDO!)  si revenirea legii la   forma in vigoare la data de 29.12.2014. Inclusiv recuperarea indemnizatiilor pentru cei deposedati abuziv.
-Da! Sanda, Nicolicea, Sefer si alti demnitari cu Certificat de revolutionar nu aveau dreptul la „indemnizatia reparatorie” pentru ca aveau venituri foarte mari (se impiedicau de „pragul de venit” si de aceea l-au anulat!). Fara „Avizul de Oportunitate” dat de Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul = Eugen Nicolicea si fara avizul CPRD (impus prin Legea 341/2004!) nu puteau emite OUG 95/2014. Oricum au facut-o cu „incalcari mai micute” (Avizul CL, de exemplu) si asumandu- raspundrea- inclusiv penala- pentru incalcarea art 13 : „(1) Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
Obligatia de a respecta si aplica prevederile acestei legi”, presupune si interdictia implicita de a le diminua drepturile!
Si [color=blue]Guvernul Romaniei este principala „Institutie a Administratiei Publice Centrale[/color]” si nimic altceva!
Socoteala susnumitilor („talhari” /”grup infractional”) a fost aceasta: „Mai, baieti, noi le dam indemnizatii la fraierii astia si noi nu luam?! Pai, cum sa facem sa para legal? Simplu: ii zicem „Inemnizatie de Gratitudine” si eliminam „pragul de venit”! Pai ...! Aaa... umplem 10 pagini cu balast, zapacindu-i cu tot felul de proceduri, dar Sanda va fi „stapanul inelelor” si decide cine o primeste. Sefer aproba si ii da „iz parlamentar”. Interesant este ca l-au prostit pe Iohannis sa acorde „noua calitate” prin „Decret al presedintelui”! Ca Titlul a ramas acelasi! Nu mai putea fi acordat inca o data aceleiasi persoane si pentru aceleasi fapte! Plus ca „temeiul legal invocat” =art 9^2 din legea 341/2004 este inexistent, OUG 95/2014 fiind Act Normativ (nu lege!) de sine statator, pana la aprobarea sau respingerea ei in Parlament. „Incurcate sunt Caile Domnului”!
Nota! In cazul aprobarii de catre Parlament a OUG 95/2014, legea 341/2004 se abroga (ca in cazul legii 42/1990!) si art 9^2 (de exemplu!) va avea al numar!

Pagini: [1] 2 3 ... 60