Main Content:

Pagini: 1 [2] 3 4 ... 10

 11 
  : Iunie 13, 2021, 08:44:30  
Creat de remus43de - Ultimul mesaj de către NVal

 12 
  : Iunie 13, 2021, 08:42:42  
Creat de oleoleole - Ultimul mesaj de către NVal


În grupul F.R.R. DECEMBRIE 1989 - FILIALA PRAHOVA, există o postare făcută în tipul zilei de ieri de domnul Dragos Marinciu
13h  · www.facebook.com/groups/546804895424735/permalink/3635312129907314
CAMARAZI !
Sinaia 11 iunie 2021
In organizarea celor 3 asociații de revoluționari, legal funcționale, din Prahova, s-a desfășurat întâlnirea Uniunii Naționale a Revoluționarilor!
Scopul propus a fost realizat !!
Vă așteptăm alături de noi !!! 13 
  : Iunie 13, 2021, 08:36:52  
Creat de oleoleole - Ultimul mesaj de către NVal
Am aflat de pe Facebook de întalnirea unor asociații de revoluționari la Sinaia, vineri, în 11 iunie.
Sunt puține informații despre acel eveniment. Știe cineva o listă a organizațiilor participante?

 14 
  : Iunie 11, 2021, 05:53:39  
Creat de DOREL HARAGA - Ultimul mesaj de către Martinel
ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, nu permite menținerea
unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi față de care statul și societatea au datoria morală de a se întoarce cu
recunoștința cuvenită,
având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizații și recunoștința care trebuie manifestată față de
aceștia,
dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,
întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce privește deficitul bugetar și să fie în deplin
acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal,
dat fiind grupul-țintă căruia i se adresează, și anume invalizii, veteranii și văduvele de război,
luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru aceste categorii de persoane
și sunt menite să le permită menținerea unui nivel de trai decent,
în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021
Art. I. — La articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și
văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2)—(4), cu următorul cuprins:
„(2) Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor
de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine,
neimpozabilă, în valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
aferent anului pentru care se face plata.
(3) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) nu se ia
în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 11 alin. 2 și 3
din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și
unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
(4) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) se
cumulează cu indemnizația prevăzută la alin. (1) și cu sporul
prevăzut la art. 2 alin. (1).”
Art. II. — Indemnizația de gratitudine prevăzută la art. 1
alin. (2) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu
modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată
prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu luna
iunie 2021.
Art. III. — Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de
război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta
ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare

 15 
  : Iunie 11, 2021, 05:52:01  
Creat de DOREL HARAGA - Ultimul mesaj de către Martinel
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 9 iunie 2021
-3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații
și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acord
-Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021
Art. I. — La articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și
văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2)—(4), cu următorul cuprins:
„(2) Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor
de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine,
neimpozabilă, în valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
aferent anului pentru care se face plata.

 16 
  : Iunie 10, 2021, 22:59:18  
Creat de scheianul - Ultimul mesaj de către Gheorghe Iosif
Inaltarea Domnului si Ziua Eroilor la Brasov - I
www.youtube.com/watch?v=WpBfQ0jtwbQ&ab_channel=IosifGheorghe

 17 
  : Iunie 10, 2021, 18:55:16  
Creat de DOREL HARAGA - Ultimul mesaj de către Mr. G
Sentința care a făcut din FDGR un succesor în drepturi de organizație fascistă
10 iunie 2021, 16:11 Cornel Nistorescu Actualitate 113

https://www.cotidianul.ro/sentinta-care-a-facut-din-fdgr-un-succesor-in-drepturi-de-organizatie-fascista/

 18 
  : Iunie 10, 2021, 07:07:06  
Creat de LRD-S ,NR.47 - Ultimul mesaj de către LRD-S ,NR.47VEDEȚI AICI  DISCRIMINAREA FAȚĂ DE  ASOCIAȚIILE  ÎNFINȚATE LEGAL DUPĂ ANUL 1992.
......................

ASOCIAȚIILE CARE AU AVUT/AU  DREPT DE A ACORDA AVIZE PENTRU CERITIFICATELE DE REVOLUTIONARI .


HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 1996pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989EMITENT

GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 29 iulie 1996http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/9582
.............................
Anexa 2la regulament                                TABEL     cu asociaţiile de luptători în Revoluţia din decembrie 1989 legal   înfiinţate până la data de 30 decembrie 1992     

  Nr. crt.Denumirea asociaţieiLocalitatea Sediul Data sentinţei 

1.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE 1989"Cluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 6, camera 922 ianuarie 1990 

2.ASOCIAŢIA DE CARITATE "REVOLUŢIA ROMÂNĂ, DECEMBRIE 1989"Cluj-NapocaStr. Galaţi nr. 197 februarie 1990 

3.ASOCIAŢIA "CLUB 22"BucureştiB-dul Kalinin nr. 12, sectorul 113 februarie 1990

 4.ASOCIAŢIA "FRĂŢIE, EGALITATE, COLABORARE, COOPERARE"TimişoaraStr. T. Vladimirescu nr. 619 martie 1990 

5.CLUBUL "TELEVIZIUNEA 22"BucureştiStr. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 123 martie 1990

 6.ECOFORUM - CLUBUL TINERILOR EROIBucureştiStr. G. Cobălcescu nr. 9, sectorul 123 martie 1990

 7.ASOCIAŢIA "16-21 DECEMBRIE"BucureştiStr. Romulus nr. 55, sectorul 327 martie 1990 

8.ASOCIAŢIA "LIGA 22 DECEMBRIE 1989"CraiovaStr. Al.I. Cuza nr. 9, bl. 156, parter27 aprilie 1990

 9.ASOCIAŢIA "VICTORIA"TimişoaraStr. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 28 mai 1990 

10.FUNDAŢIA REVOLUŢIEI DIN ROMÂNIA - DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Victoriei nr. 133-135, sc. A, et. 3, sectorul 17 iunie 1990

 11.ORGANIZAŢIA "RADIO LIBERTATEA 22"BucureştiAleea Banu Udrea nr. 11, bl. V103, sc. A, ap. 96, sectorul 313 iunie 1990 

12.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989TârgovişteB-dul Independenţei nr. 1, camera 18-1922 iunie 1990

 13.ASOCIAŢIA "BRAŞOV - DECEMBRIE 1989"BraşovStr. Gh. Bariţiu nr. 16 august 1990

 14.FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A Revoluţiei DIN DECEMBRIE 1989TimişoaraB-dul REVOLUŢIEI din 1989 nr. 17, camera 30621 septembrie 1990 

15.FORUMUL REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE "LIBERTATEA 1989"TimişoaraB-dul Victoriei nr. 1, et. 2, camera 20128 septembrie 1990 

16.LIGA NAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 ŞI A CINSTIRII EROILOR-MARTIRIBucureştiCalea Plevnei nr. 10, sectorul 629 septembrie 1990 

17.ASOCIAŢIA "SIBIU - DECEMBRIE 1989"SibiuStr. Vasile Milea, bl. 11, ap.644 octombrie 1990

 18.FUNDAŢIA "ROMÂNIA TÂNĂRĂ"BucureştiB-dul Banu Manta nr. 25, sectorul 114 noiembrie 1990

 19.FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989AradPiaţa Sporturilor nr. 10, bl. 25, ap. 7219 noiembrie 1990 

20.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR REVOLUŢIEI DIN decembrie 1989BucureştiStr. Ion Câmpineanu nr. 4, sectorul 117 DECEMBRIE 1990

 21.ASOCIAŢIA "TELECOM" decembrie '89BucureştiCalea Victoriei nr. 37, sectorul 121 DECEMBRIE 1990

 22.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN Decembrie 1989ReşiţaPiaţa 1 DECEMBRIE 1918, et. 3, camera 3021 februarie 1991 

23.LIGA NAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989BucureştiStr. Ienăchiţă Văcărescu nr. 20, sectorul 41 februarie 1991 

24.FUNDAŢIA REVOLUŢIONARILOR "Tomis - 22"ConstanţaB-dul TOMIS nr. 54, et. 111 iunie 1991

 25.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE 1989"IaşiPiaţa Unirii nr. 5A14 octombrie 1991

 26.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN REVOLUŢIA ROMÂNĂ - DECEMBRIE 1989Cluj-NapocaStr. Budai Deleanu nr. 423 ianuarie 1992

 27.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN Decembrie 1989TurdaStr. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 73 ianuarie 1992

 28.ASOCIAŢIA "14 DECEMBRIE 1989"IaşiB-dul Copou nr. 3-520 ianuarie 1992

 29.ASOCIAŢIA "CLUB 22"BuzăuStr. Mesteacănului nr. 111 martie 1992

 30.ASOCIAŢIA "ALIANŢA POPORULUI"BucureştiCalea Victoriei nr. 26, et. 1, sectorul 312 mai 1992

 31.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989CaransebeşStr. Constantin Daicoviciu nr. 223 iulie 1992 

32.ASOCIAŢIA "25 DECEMBRIE 1989"BucureştiStr. Ştirbei Vodă nr. 170, sc. 2, ap. 6, sectorul 224 iulie 1992

 33.ASOCIAŢIA "ROMÂNIA '89"BucureştiB-dul Constructorilor nr. 15, ap. 9, sectorul 628 august 1992

 34.LIGA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989Satu MarePiaţa 25 Octombrie, camera 65 noiembrie 1992

 35.ORGANIZAŢIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI DIN 16-21 DECEMBRIE 1989BucureştiStr. Vasile Lascăr nr. 129, sectorul 316 noiembrie 1992

 36.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE"GiurgiuStr. General Berthelot nr. 1417 noiembrie 1992 

37.ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ 22-25 DECEMBRIE 1989BotoşaniCalea Naţională nr. 188-19020 noiembrie 1992 

38.ASOCIAŢIA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10, sc. 2, ap. 99, sectorul 126 noiembrie 1992 

39.ASOCIAŢIA "23 decembrie-METROU"BucureştiStr. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 110 DECEMBRIE 1992

 40.ASOCIAŢIA "CLUB 22 RADIO"BucureştiStr. General Berthelot nr. 60-62, camera 9, sectorul 116 decembrie 1992
......................................

    TABEL  cu asociaţiile de urmaşi ai eroilor-martiri, răniţi, reţinuţi în Revoluţia  română din decembrie 1989, înfiinţate până la data de 30 decembrie 1992     
  Nr. crt. Denumirea asociaţieiLocalitateaSediulData sentinţei 

1.ASOCIAŢIA "17 DECEMBRIE" A RĂNIŢILOR ŞI FAMILIILOR ÎNDOLIATETimişoaraCalea Şagului nr. 726 februarie 1990

 2.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIBucureştiStr. Anghel Saligny nr. 6-8, sectorul 52 martie 1990

 3.ASOCIAŢIA "RĂNIŢII REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989"SibiuStr. Tribunei nr. 1219 martie 1990 

4.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE"Târgu MureşStr. Călăraşilor nr. 1012 aprilie 1990

 5.ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Şerban Vodă nr. 237, sectorul 417 aprilie 1990

 6.ASOCIAŢIA PENTRU ADEVĂRUL REVOLUŢIEI DIN JUDEŢUL ClujCLUJ-NapocaStr. Rooswelt nr. 2, ap. 625 mai 1990

 7.ASOCIAŢIA UMANITARĂ "22 DECEMBRIE 1989"CraiovaCalea Bucureşti, bl. M 18B, ap. 930 august 1990

 8.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE"BucureştiStr. Batiştei nr. 24A, sectorul 22 septembrie 1990 

9.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIBraşovStr. Mureşenilor nr. 2418 septembrie 1990 

10.ORGANIZAŢIA "JILAVA 21-22 DECEMBRIE 1989"BucureştiStr. George Coşbuc nr. 94, sectorul 430 octombrie 1990

 11.ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN DECEMBRIE 1989AradStr. Banu Mărăcine, bl. 4, sc. B, ap. 1019 noiembrie 1990

 12.ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN decembrie 1989SibiuParcul Tineretului, bl. 5, parter

13 DECEMBRIE 1990 13.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI A URMAŞILOR CELOR DECEDAŢISloboziaStr. Matei Basarab nr. 298 februarie 1991 

14.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE 1989"ReşiţaB-dul Muncii, bl. 12, sc. C, ap. 42 aprilie 1991

 15.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR RĂNIŢI ÎN REVOLUŢIA DIN Decembrie 1989DevaStr. 1 DECEMBRIE 1918, bl. C, parter2 mai 1991

 16.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN Timişoara ARESTAŢI ÎN REVOLUŢIA DIN 1989TIMIŞOARAStr. Lucian Blaga nr. 1, ap. 23B29 iulie 1991 

17.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE 1989"CugirStr. G. Coşbuc nr. 15, ap. 2521 martie 1992

 18.ASOCIAŢIA "JILAVA '89 - RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI"BucureştiCalea Dorobanţilor nr. 56, sectorul 125 august 1992

 19.FUNDAŢIA LUPTĂTORILOR DIN REVOLUŢIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIPiteştiPiaţa Vasile Milea nr. 1, et. 5, camera 19417 septembrie 1992 

20.ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989ConstanţaStr. Răscoalei 1907 (Magazin "Cravata")10 noiembrie 199

 19 
  : Iunie 08, 2021, 17:30:42  
Creat de scheianul - Ultimul mesaj de către Gheorghe Iosif
Anunt al Asociatiei Luptatorilor, Ranitilor si Urmasii Eroilor "Brasov - Decembrie 1989", cu privire la sarbatoarea Inaltarii Domnului si Zilei Eroilor.

ASOCIAŢIA  LUPTĂTORILOR, RĂNIŢILOR ŞI URMAŞII EROILOR
„BRAŞOV - DECEMBRIE 1989”

Municipiul Braşov, Gheorghe Bariţiu nr.1A, tel : 0268-410212
a.l.r.u.e.brasovdecembrie1989@gmail.com
Preşedinte, Vasile Mardare tel: 0723 363 552


INVITAŢIE

Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor „Braşov-Decembrie 1989”  vă invita  joi, 10 iunie 2021 începând cu ora 12.30, la Cimitirul Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989 la sărbătorirea Zilei Eroilor Neamului în ziua Sfântă a Înălțării Domnului Iisus Hristos.
Ceremonialul religios este organizat de A.L.R.U.E. „Braşov-Decembrie 1989” şi sunt invitaţi toţi cetăţenii Braşovului.

                                                       Preşedinte,   
            
                                                  VASILE MARDARE                                                                             
Braşov, 07 iunie 2021Comemorarea și Aniversarea Zilei Eroilor Neamului, în ziua Sfântă a Înălțării Domnului Iisus Hristos

BRAȘOV – 10 iunie 2021


Ceremonial la Cimitirul Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989.


Ora 1230  Ceremonial religios : Sobor de preoți.

Ora 1300   Ceremonial militar : Gardă militară și Fanfara militară.

Depuneri de coroane.

      Împărțire de pomeni.

 20 
  : Iunie 08, 2021, 16:40:30  
Creat de nor - Ultimul mesaj de către Gheorghe Iosif
Portalul Revolutiei Romane
www.facebook.com/portalulrevolutieiromane
1h  ·
Curetea Constitutionala a Romaniei s-a pronuntat pe sesizarile asupra Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si s-a pronuntat asa cum i-a dictat melanjul dintre existenta intereselor si lipsa curajului. Cu functie de concluzie, am putea folosi decizia personala publicata ieri de judecatoarea timisoreana  Adriana Stoicescu pe contul ei de socializare.Pagini: 1 [2] 3 4 ... 10