Main Content:

Pagini: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 647

Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989

 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1066
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #555 : Ianuarie 22, 2008, 12:57:05 »

Din toata balacareala actuala cat si circul la care asistam in aceste  zile,.. oamenii onesti si de buna credinta suntem marii perdanti ,. cinstitii si amaratii..ne numim invinsii.!..
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1066
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #556 : Ianuarie 22, 2008, 13:29:17 »

va doresc multa sanatate si sa auzim numai de bine.. Kiss
Memorat
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #557 : Ianuarie 22, 2008, 14:48:02 »

UN FORUMIST DIN BRASOV MI-A TRIMIS ACEST ARTICOL, APARUT IN DATA DE 16 OCTOMBRIE, 2007, IN ZIARUL LOCAL BRASOVEAN "ARGUMENT". SE INTITULEAZA "MINISTRUL REVOLUTIONARILOR DIN ROMANIA" INTERVIUL CU N.P. FESAN A FOST REALIZAT LA TARGOVISTE, LA INTRUNIREA OPRGANIZATA DE INSTITUTUL REVOLUTIEI ROMANE LA CARE AU PARTICIPAT N.P.FESAN, ION ILESCU, EMILIAN CUTEAN SI ALTII. CEL CARE A REALIZAT INTERVIUL. MIRCEA BRENCIU, AVEA UN DOSAR DE PRESCHIMBARE CU PROBLEME DAR IN DECEMBRIE 2007, DOSARUL A TRECUT DE COMISIA SSPR SI DE CEA A LUI CUTEAN IAR RESPECTIVUL A FOST AVIZAT IN UTLIMA SEDINTA A CPRD DIN DEC.2007. FORUMISTUL CARE MI-A TRIMIS ARTICOLUL A ADAUGAT SI INTREBAREA: GHICESTE CUM A TRECUT DOSARUL LUI BRENCIU?" VA INVIT SA LECTURATI INERVIUL -CU SCUZELE DE RIGOARE, MI-A FOST TRIMIS IN FORMAT JPG SI NU ARE DIACRTICELE CUVENITE DAR SE POATE CITI - SI SA RASPUNDETI SI VOI LA ACEASTA INTREBARE.
MINISTRUL REVOLUTIONARILOR DIN ROMANIA -INTERVIU REALIZAT DE MIRCEA BRENCIU SI APARUT IN ZIARUL BRASOVEAN "ARGUMENT" LA DATA DE 16 OCTOMBRIE 2007


Sunt tot singur în continuare
Mircea Brenciu: Sunteþi numit relativ de
curând în fruntea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor (S.S.P.R.).
Cum aþi gãsit secretariatul la preluarea
funcþiei?
Puiu Fesan: Mare durere am avut când am
constatat cã S.S.P.R. nu este ceea ce am crezut
cã e. Din afarã se vede a fi o instituþie foarte
bine organizatã, dar, vãzutã dinãuntru, nu e aºa.
Nu erau ºefi la juridic, nu erau ºefi la comercial.
Fiecare fãcea ce-l tãia capul ºi am constatat
atâtea neregului încât am fost obligat sã le dau
la toþi o lunã termen pentru a se hotãrî dacã
doresc sã munceascã foarte serios. În perioada
asta de o lunã au început sã se miºte lucrurile.
Greu, foarte greu! Dupã luna aceasta am
început sã-mi formez cabinetul, fiindcã nu
aveam încredere în nimeni. Dar, oricum, vã
spun cã ºi acuma sunt tot singur!
Probleme grave
M.B.: Existã vre-o explicaþie pentru cã
s-a avansat extrem de greu cu dosarele
revoluþionarilor, pe fondul acestei dezorganizãri
de la S.S.P.R.?
P.F.: Eu cred cã toate problemele vin de
aici. Faptul cã toþi cei care au fost înaintea mea
nu au dat drumul la documentele trecute prin
comisie ºi au lãsat sã se strângã un numãr de
peste 4.000 de dosare... La început am crezut cã
sunt vreo 3.000. La numãrul cutiilor gãsite,
constatam cã, la fiecare cutie, erau cam 50 de
dosare, ºi am zis cã sunt, deci, vreo 3.000 ºi cã
le rezolv într-o lunã, maximum douã, ºi apoi le
dau drumul. Nu a fost aºa. Din multe dosare
lipseau elementele de bazã cerute de Legea
341. Nu înþeleg cum au trecut dosarele prin
comisie. Atunci am pus aceastã chestie pe
seama faptului cã foarte multe personaje se
învârteau prin acea salã ºi fãceau completãri la
dosare, numindu-se comisii tehnice sau subtehnice
ºi care munceau de zor. Lucru care m-a
determinat sã iau toate dosarele prin mânã ºi sã
citesc ºi sã verific fiecare dosar în parte. Am
fãcut o miºcare cu peste 4.000 de dosare. Am
eliberat peste 2.000 de certificate, mai am acum
1.000 tipãrite ºi mai sunt la tipãrit 1.200. Am
atins cifra pe care mi-am propus-o ºi aº vrea sã
reþineþi cã am reuºit, în condiþiile în care Parlamentul
a avut vacanþã, sã rezolv toate dosarele
urmaºilor, rãniþilor ºi reþinuþilor trecute de foºtii
secretari de stat care erau depozitate în cutii
speciale. Le-am dat cu avizul Comisiei parlamentare
la tipãrit, bazându-mã pe cuvântul lor.
Dar dosarele luptãtorilor le-am luat din nou,
cãci am constatat probleme la întocmirea lor.
Pentru mine aceste probleme sunt grave, acolo
unde nu au fost documente din care sã se facã
proba cã au fost la Revoluþie.
În timpul Revoluþiei
oamenii nu s-au pozat
M.B.: Este clar cã volumul de muncã
este enorm. Am înþeles cã ºi personalul
S.S.P.R. este insuficient. De ce existã, totuºi, o
imagine asupra faptului cã anumite oraºe au
avut anumite prioritãþi în promovarea dosarelor,
iar cu altele, cum e Braºovul de pildã,
s-a miºcat foarte încet. Existã o explicaþie sau
e o întâmplare, pur ºi simplu?
P.F.: Existã o explicaþie ºi, cu regret, trebuie
s-o spun, oamenii care s-au dus la revoluþie
nu au avut de unde sã-ºi procure documentele
doveditoare. În timpul revoluþiei oamenii
nu s-au pozat, nu s-au fãcut special ziare...
M.B.: Au fost, totuºi, la Braºov, inºi care
au fotografiat ºi au filmat, fãrã a omite faptul
cã la Braºov s-a tipãrit în 22 decembrie
„Libertatea” lui Mihai Arsene, la care am
avut ºi eu o modestã contribuþie.
P.F.: Da, dar nimeni atunci nu a zis atunci:
„eu sunt persoana X ºi vreau sã îmi faceþi o
pozã care îmi trebuie ulterior pentru Legea
341”. Oamenii au încercat sã îºi aducã documente
folosind diferite tabele semnate de întreprinderi.
Noi a trebuit sã le verificãm, pentru cã,
dupã cum a fost cazul Braºovului de pildã, la
tabele identice la prima vedere, numele trecute
difereau de la un tabel la altul. A apãrut suspiciunea
cã acestea nu erau identice cu originalul.
Astfel, la Timiºoara am descoperit 50 de dosare
cu probleme, la Reºiþa 360, la Braºov 340, la
Ploieºti 360, la Bucureºti... numai la I.M.G.B.
erau 2.732 dosare cu probleme, ce sã mai spunem
de cele de la televiziune, radio, C.C., Casa
Scânteii! Oraºul Constanþa, de asemenea...
În acest moment lucrez
pentru Braºov
M.B.: Totuºi, cu Braºovul cum mai e,
domnule ministru? Braºovul a dat þãrii actualul
Imn Naþional. Noi am fost primii care am
propus în timpul Revoluþiei sã devinã Imn.
Fãrã a omite cã suntem pe locul doi pe þarã la
numãrul de victime.
P.F.: Trebuie sã vã spun cã în 21 decembrie
1989 eu am cântat primul „Deºteaptã-te,
române!” în centrul Sibiului. În acest moment
lucrez pentru Braºov ºi sper din tot sufletul sã
fac ceea ce mi-am propus. V-am promis, atunci
când am fost la Braºov la 100 de zile de la
numirea mea ca ministru, cã îmi voi face treaba
ºi mã voi þine de cuvânt. Întâi am fãcut cum au
fãcut ºi ceilalþi secretari de stat... Am dat
drumul dosarelor cu urmaºi, rãniþi ºi reþinuþi.
Apoi, am luat oraºele martir ºi lucram 10
dosare zilnic din fiecare oraº, ca sã fie toatã
lumea mulþumitã. Nu a fost, totuºi, corect din
partea mea sã iau câte 10 dosare zilnic din
fiecare oraº, fiindcã nu mã puteam delãsa apoi
în aceste oraºe în timpul sãptãmânii, pentru a da
certificatele de revoluþionar. Timpul meu de
lucru este de la 8 dimineaþa pânã la ora 12 din
noapte. ªi toatã lumea din Secretariat trebuie sã
munceascã alãturi de mine. Desigur, membrii
comisiei care nu pot sã-ºi facã numãrul de
dosare rãmân peste program. Dar am stabilit
pentru week-end sã mã duc în þarã: Timiºoara,
Braºov, Sibiu, Cluj. Bucureºtiul are program în
fiecare joi la Prefecturã pentru ridicarea
certificatelor. Iar oamenii care nu mai au
rãbdare sã se uite pe site, ºi fac aici o parantezã,
avem o bazã de date cum nu a avut pânã acum
S.S.P.R.-ul, fiecare deci sã acceseze calculatorul
ºi sã-ºi tasteze numele pentru a vedea
care este situaþia. Lista e publicã, drepturile
obþinute sunt la vedere.
Unitatea de mãsurã
cu care se lucreazã
la dosare este alta
M.B.: O ultimã întrebare, domnule ministru:
putem sã-i asigurãm pe revoluþionarii
braºoveni cã, într-un viitor cât mai apropiat,
vor putea sã beneficieze de drepturi? Foarte
mulþi aºteaptã de trei ani acest lucru. În
martie, anul acesta, au trecut de Comisie peste
300 de dosare ºi nu s-a mai întâmplat nimic
cu ele.
P.F.: Unitatea de mãsurã cu care se verificã
acum dosarele este alta. Eu verific acum fiecare
dosar în baza cãuia oamenii ºi-au luat drepturile
în baza Legii 42/90. Apoi verific documentele
de la dosar prin care se solicitã preschimbarea
certificatelor conform Legii 341. În momentul
în care constat cã sunt mici probleme ne
întâlnim în comisie ºi discutãm. Dacã la legea
42 era nevoie de un memoriu ºi de trei
declaraþii de martor, acum, în noile condiþii ale
Legii 341, comisia trebuie sã fie mult mai
atentã ºi de asta toatã lumea se plânge cã merge
greu. Dar noi verificãm 200 de dosare zilnic.
Este enorm. Din pãcate, din 200 trec abia 50,
fiindcã nu sunt complete. Nu este vina mea.
Am fãcut o Ordonanþã de Guvern prin care am
cerut prorogarea termenelor. Astfel, am cerut
ca, pânã la 31 martie 2008, sã se mai poatã
depune cereri de preschimbare, pânã la 30
septembrie 2008 - completarea dosarelor, iar
pânã la 31 decembrie 2008, sã fie ultima zi
când se poate face preschimbarea certificatelor.
O sã dau drumul acestei Ordonanþe, dar nu ºtiu
dacã va trece. Sunt voci din toate pãrþile cã este
prea lung termenul. Eu am nevoie ca aceºti
revoluþionari, cãrãra eu le-am dat calificativul
de „admis” sã nu mai fie nevoie sã fie verificaþi
sau întorºi înapoi din drum. Sunt sigur cã
oamenii îºi pot gãsi documentele doveditoare,
pentru ca nimeni sã nu le ia drepturile! Oamenii
aceºtia ºi-au câºtigat în decembrie 1989 niºte
drepturi imuabile, pe care nici Dumnezeu nu i
le mai poate lua. Dar au obligaþia sã îºi aducã
documentele doveditoare la dosar.
M.B.: Domnule ministru, acum, dupã discuþia
avutã cu dumneavoastrã, îmi dau seama
cã sunteþi cel mai sufletist ministru de pânã
acum al revoluþionarilor. Exigenþei de care
daþi dovadã îi adãugaþi, în schimb, un spirit de
solidaritate de excepþie cu ceilalþi revoluþionari
ºi acest spirit a reieºit tocmai din faptul cã
dumneavostrã v-aþi situat în primele rânduri
ale eroilor de la Sibiu, în acel însângerat
decembrie. ªtiþi pe propria piele ce înseamnã
spaima, riscul ºi eroismul adevãrat de sub
gloanþe. ªi asta se vede din modul cu care
acþionaþi ºi gândiþi. Vã mulþumesc, domnule
ministru, pentru rãbdarea ºi sinceritatea cu
care aþi participat la acest dialog!
Ministrul revoluþionarilor din România:
„În Decembrie 1989 oamenii ºi-au câºtigat niºte
drepturi imuabile!”
Târgoviºte, 11 octombrie 2007: ministrul Puiu Fesan, Emil Cuteanu - ºeful comisiei
parlamentare pentru revoluþionari ºi, în dreapta, ziaristul Mircea Brenciu
Târgoviºte - revoluþionarul Ion Iliescu, înconjurat de alþi revoluþionari
Foto: Gigi Iosif
Sub organizarea Institutului Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 a fost organizat
la Târgoviºte, în zilele de 11-12
octombrie, Colocviul ºtiinþific „1989 - an
decisiv în istoria Europei”, la care au
participat cercetãtori ºi istorici români ºi
din strãinãtate. Au prezentat studii, printre
alþii, prof.univ. dr. Ion Akexandrescu,
dr. Miroslav Tejchman (Cehia), prof.univ,
dr. Ioan Chiper, prof. univ. dr. Jordan
Baev ºi dr. Plamen Petrov (ambii din Bulgaria),
Dinu Zamfirescu, dr. Dumitru Dobre,
dr. Florin ªperlea, acad. Florin
Constantiniu, prof. univ. dr. Alicjia
Sovinska Krupka (Polonia), prof. univ. dr.
Ripp Zoltan (Ungaria), prof. univ. dr. Ion
Stanciu, prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru,
prof.univ. dr. Peter Gross, prof.univ.dr.
Jean Louis Courriol (Franþa) ºi alþii. Au
moderat pe rând domnul Dumitru Mazilu,
academicienii Dan Berindei ºi Dinu C.
Giurescu, prof, univ.dr. Ion Scurtu, Ion
Cristoiu. Printre invitaþi s-au aflat revoluþionari
de frunte ai þãrii, precum ºi noul
Ministru cu problemele revoluþionarilor,
dl. Puiu Fesan, cãruia i-am solicitat interviul
pe care îl publicãm în cele ce urmeazã.
Memorat
 • Marilena
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2678
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #558 : Ianuarie 22, 2008, 16:39:02 »

da-ti pe otv.
Memorat
 • Marilena
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2678
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #559 : Ianuarie 22, 2008, 18:04:11 »

SE DENATUREAZA cu totul discutiile.continua lupta dintre emil si george.cu regret recunosc ca multe din cele spuse de george sint adevarate.dar nu prea l-au lasat pe costin sa vorbeasca,toti l-au luta la misto. si tot noi am pierdut. n-am aflat de la sursa ce se intimpla cu cei aflati in greva foamei.
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1066
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #560 : Ianuarie 22, 2008, 18:31:33 »

d-na marilena aveti perfecta dreptate,..in mod categoric din toata acesta batalie si balacareala dintre lideri pt. functii pt. diferite scaune de orice natura ar fi ele,..toti revolutionarii onesti amarati si de buna credinta suntem lezati si avem de pierdut..!
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1066
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #561 : Ianuarie 22, 2008, 18:33:49 »

nimic concret si la obiect pentru rezolvarea si dezamorsarea acestui conflict destul de grav..greva foamei..! rusine rusine..!
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1066
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #562 : Ianuarie 22, 2008, 18:37:08 »

maine se va duce dl. tudor barbu moderatorul emisiunii de la OTV,.la grevistii foamei, in scopul dezamorsarii conflictului..sa dea domnul sa fie intr-un ceas bun..doamne ajuta.!
Memorat
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #563 : Ianuarie 22, 2008, 19:21:26 »

Pt.ctiron:Nu o sa se dezamorseze decit in momentul in care acei presedinti de asociatii vor da banii pe care i-au luat inapoi.Nu ati observat ca in momentul in care s-a vrut aratarea acelor declaratii a celor care au dat bani pentru obtinerea certificatelor citiva din platou au sarit in sus imediat.
Memorat
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #564 : Ianuarie 22, 2008, 19:29:24 »

CRED CA ATI RETINUT CU TOTII REMARCA ABSOLUT CINICA A LUI EMIL CUTEAN , CAND MODERATORUL A ANUNTAT CA UN GREVIST AL FOAMEI E PE MOARTE.O CITEZ DIN MEMORIE;LASA-I DOMLE PE ASTIA. AM FACUT SI NOI GREVA FOAMEI SI STIM CUM E. NU MOARE NIMENI DOMLE..."
Memorat
 • dorianakis
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 325
 • I WANT TO BELIEVE
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #565 : Ianuarie 22, 2008, 19:30:46 »


M-am uitat la OTV. Nimic nou sub soare. Aceiasi lideri, acelasi comportament, acelasi scandal. Pai la ce sa te astepti din partea lor, decat la aceleasi practici: intimidare, manipul@re, scandal. Cat despre gevistii care au intrat in greva foamei - daca ei au ales sa faca jocurile respectivilor lideri, asta e treaba lor. Le urez bafta si... sanatate. In '89 ne-am castigat libertatea de a decide, lucru pe care nu ni-l mai poate lua nimeni. Daca cineva a ales ca altcineva sa decida in locul sau referitor la sanatatea sa, categoric asta este problema lui si in nici un caz nu este problema mea. Suna urat, dar asta este realitatea. Asta e ceea ce am vazut la OTV.
« Ultima modificare: Ianuarie 22, 2008, 20:13:22 de către dorianakis »
Memorat

THE TRUTH IS OUT HERE - TRUST NO ONE
 • dorianakis
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 325
 • I WANT TO BELIEVE
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #566 : Ianuarie 22, 2008, 19:39:30 »


Este de retinut faptul ca d-nul Fesan si d-nul Cutean au stat la aceasi masa, umar la umar, incercand sa lamureasca problema (nu imi venea sa cred). Acest lucru nu s-a mai intamplat pana acum. Ce i-a unit pe respectivii demnitari cand se stie ca au opinii total diferite? Un singur lucru putea sa-i uneasca si acela este faptul ca au inceput sa separe neghina de grau.
Din punctul meu de vedere le transmit sa respecte legea si sa nu se lase intimidati. Au inceput ceva (si aici ma refer la curatenie) si ii rog sa dea dovada de barbatie si sa continue ceea ce au inceput.
Personal nu sunt pentru prorogarea termenelor. Am mai spus asta si o repet fara frica.
Fac aceste afirmatii si imi asum responsabilitatea deoarece eu nu am avut nevoie sa intru in greva foamei pentru a-mi preschimba certificatul.
De asemeni nu am apelat la nici un presedinte de asociatie sa ma ajute (sau sa ma manipuleze).
« Ultima modificare: Ianuarie 22, 2008, 20:16:31 de către dorianakis »
Memorat

THE TRUTH IS OUT HERE - TRUST NO ONE
 • dorianakis
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 325
 • I WANT TO BELIEVE
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #567 : Ianuarie 22, 2008, 19:44:37 »


Din punctul meu de vedere problema o reprezinta presedintii de asociatii. Acestia pun interesele personale pe primul plan, recurgand la diferite metode cum ar fi santajul, amenintarile, ascunderea problelor (ma refer la actele sustrase din dosarele pe care trebuiau sa le inainteze la SSPR). Probabil ca or fi si oameni onesti care chiar vor sa ajute, dar din ceea ce s-a vazut in direct la OTV, garantat cei care au fost acolo nu fac parte din aceasta categorie.
« Ultima modificare: Ianuarie 22, 2008, 20:17:00 de către dorianakis »
Memorat

THE TRUTH IS OUT HERE - TRUST NO ONE
 • dorianakis
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 325
 • I WANT TO BELIEVE
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #568 : Ianuarie 22, 2008, 20:04:52 »


Am o intrebare:
Cine este responsabil daca se intampla o nenorocire cu o persoana care a intrat in greva foamei?
Cel care l-a manipul@t si l-a convins sa adere la aceasta forma extrema de protest?
Pana acu' eu inca nu sunt lamurit care sunt motivele pentru care s-a recurs la aceasta forma de protest. Nimeni nu a dat un motiv clar. Chestia cu aflarea adevarului despre evenimentele din Decembrie '89 nu prea tine. Nu poti face greva pentru asa ceva. Alt motiv este neacordarea preschimbarii... pai daca nu ai acte, cum vrei sa obtii preschimbarea?
Memorat

THE TRUTH IS OUT HERE - TRUST NO ONE
 • dorianakis
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 325
 • I WANT TO BELIEVE
 • Vezi Profilul
Răspuns: Dezvaluiri despre Revolutia Romana din 1989
« Răspunde #569 : Ianuarie 22, 2008, 20:11:19 »


Am inteles ca maine OTV va merge si va filma la fata locului. De asemeni am inteles ca se va discuta toate cazurile pe baza actelor existente la dosar. Cel putin asa a afirmat Secretarul de Stat. Eu personal nu prea cred ca se va putea purta o discutie civilizata si ca se va ajunge la injurii si la violente. Astept emisiunea de maine, poate aflu si eu adevarul motiv al celor care au recurs la aceasta forma de protest.
Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar cineva din Bucuresti mi-a spus ca cei care se afla in greva foamei sunt de profesie... revolutionari. Nu prea stiu ce inseamna asta, dar poate voi afla maine. Sper ca nu am jignit pe nimeni prin ceea ce am postat.
Memorat

THE TRUTH IS OUT HERE - TRUST NO ONE
Pagini: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 647
Schimbă forumul: