Main Content:

Pagini: [1] 2 3 ... 11

SINTEZE CPRD

 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
SINTEZE CPRD
« : Noiembrie 22, 2013, 21:42:23 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 33/C/9.X.2004
conţine 16 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 28.09 – 30.09.2004
SUMAR

12. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 ............ 14–15

12. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de
miercuri, 29 septembrie 2004, având pe ordinea
de zi:
1. alegerea membrilor Biroului comisiei;
2. discutarea şi adoptarea proiectului
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
comisiei;
3. măsuri logistice privind activitatea comisiei
pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionari;
4. diverse.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Gheorghe Pribeanu, vicepreşedinte al comisiei,
care, după aprobarea ordinii de zi, a informat pe
cei prezenţi că Parlamentul României a adoptat la
28 septembrie 2004 Hotărârea nr. 15 prin care, în
conformitate cu prevederile art. 11 din Legea
nr. 341/2004, Comisia parlamentară pentru
controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îşi continuă
activitatea sub denumirea de Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi au fost
nominalizaţi cei 11 parlamentari, 5 senatori şi
6 deputaţi, care au calitatea de revoluţionari,
membri ai comisiei, respectiv deputaţii: Dorin Lazăr
Maior, Grupul parlamentar al P.S.D., Gheorghe
Pribeanu, Grupul parlamentar al P.R.M., Ioan
Onisei, Grupul parlamentar al P.D., Mircea Bucur,
Grupul parlamentar al P.S.D., Metin Cerchez,
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale,
Timotei Stuparu, Grupul parlamentar al P.R.M., Ion
Iliescu, Grupul parlamentar al P.S.D., Attila
Verestóy, Grupul parlamentar al U.D.M.R., Ion
S‚rbulescu, Grupul parlamentar al P.N.L., şi Dan
Dumitru, Grupul parlamentar al P.D.
În continuare comisia a desemnat prin vot Biroul
comisiei: preşedinte, deputatul Dorin Lazăr Maior,
vicepreşedinte, deputatul Gheorghe Pribeanu,
secretar, deputatul Ioan Onisei.
La punctul doi al ordinii de zi a fost prezentat
proiectul Regulamentului de organizare şi
funcţionare a comisiei, elaborat de consilierii
comisiei — prof. Nicolae Dinu˛ şi Virgil Sebeşan.
Proiectul a fost evaluat pozitiv, fiind propus un
singur amendament referitor la şedinţele comisiei,
care au loc în două zile pe săptămână, pentru
respectarea programului prevăzut pentru activitatea
comisiilor permanente de regulamentele Camerei
Deputaţilor şi Senatului.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
comisiei a fost adoptat în unanimitate şi s-a dispus
înaintarea lui către Birourile Senatului şi Camerei
Deputaţilor, în conformitate cu hotărârea acestora,
spre analiză şi aprobare, urmând a fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
La punctul trei al ordinii de zi s-a hotărât
invitarea, pentru şedinţa în plen a comisiei din data
de 5 octombrie a.c., a secretarului de stat, domnul
Emilian Vasile Cuteanu, şi a membrilor comisiei
constituite prin ordinul său la S.S.P.R., pentru
verificarea tehnică a cererilor şi documentelor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în
vederea stabilirii modului de cooperare a comisiei
şi Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în realizarea
procedurilor legale de preschimbare a certificatelor,
precum şi a contestaţiilor. Cu acest prilej va fi
precizată şi logistica corespunzătoare.
La "Diverse" au fost soluţionate problemele
activităţii curente a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR,
Gheorghe Pribeanu       Ioan Onisei

Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #1 : Noiembrie 22, 2013, 22:48:39 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 34/C/16.X.2004
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 5.10. – 7.10.2004
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 ............ 18–20

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 octombrie 2004, între orele 13,30 – 15,30, având
la ordinea de zi:
1. Analiza desfă∫şurării procedurii de depunere şi
soluţionare a dosarelor persoanelor care solicită
preschimbarea certificatelor de revoluţionar,
prevăzută de art. 5 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 9,
precum şi a modului de colaborare a comisiei cu
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în realizarea
acestor proceduri.
2. Întâlnirea comisiei cu preşedinţii şi
reprezentanţii organizaţiilor revoluţionarilor.
3. Diverse.
La lucrările comisiei a participat în calitate de
invitat secretarul de stat de la S.S.P.R., domnul
Vasile Emilian Cutean.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Dorin Lazăr Maior, preşedintele comisiei, care,
după aprobarea ordinii de zi, a salutat prezenţa
secretarului de stat Vasile Emilian Cutean şi a
solicitat acestuia să informeze comisia cât mai
concret posibil în legătură cu modul cum se
desfăşoară depunerea dosarelor de către
persoanele care solicită preschimbarea
certificatelor de revoluţionar, subliniind că există
informaţii că lucrurile nu sunt prea clare,
persoanele în cauză nu au o imagine clară asupra
acestei acţiuni, iar S.S.P.R. ar solicita documente
neprevăzute de Legea nr. 34/2004. Iar timpul trece
şi operaţiunile se desfăşoară mult prea încet. Deşi
au trecut mai mult de 30 de zile de la adoptarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 nr. 341/2004, numărul celor care
au depus cererile de preschimbare a certificatelor
este destul de mic, iar S.S.P.R. refuză primirea
unor dosare. Oamenilor nu le este clar ce anume
documente trebuie să cuprindă dosarul depus, stau
ore în şir la poarta S.S.P.R. pentru a depune
cererile. Înseamnă că normele nu sunt suficient de
clare sau că S.S.P.R. acţionează altfel decât
prevede Legea nr. 341/2004. Riscăm să avem
probleme mari cu un număr foarte mare de
revoluţionari. Normele în faza de proiect ar fi
trebuit să fie prezentate de către S.S.P.R. la
comisie, care, potrivit Legii nr. 341/2004, art. 5
alin. (5) şi art. 11, exercită controlul asupra aplicării
legii şi, pe cale de consecinţă, trebuia să cunoască
şi proiectul normelor metodologice depuse spre
aprobare Guvernului, comisia fiind prin lege
implicată în procedurile de preschimbare a
documentelor. Or, până în prezent S.S.P.R. a
evitat să consulte comisia parlamentară în aceste
probleme.
În intervenţia sa, secretarul de stat, domnul
Vasile Emilian Cutean, a arătat că nu înţelege de
unde şi cum au apărut problemele privind actele
necesare, declaraţiile de martor şi altele, în dosarul
de preschimbare, deoarece nu s-a solicitat să se
reconstituie dosarele depuse de solicitanţi la
comisiile care au acordat certificatele de
revoluţionar între anii 1991–1997.
În soluţionarea cererilor de preschimbare a
certificatelor sunt două etape: prima — depunerea
dosarului solicitantului cuprinzând cererea de
preschimbare; avizul reactualizat al unei organizaţii
de revoluţionari legal constituite până la data de
31 decembrie 1992, care a susţinut la data
acordării certificatelor cererile în faţa comisiilor ce
au funcţionat între anii 1991–1997; copie de pe
buletinul sau cartea de identitate; două fotografii tip
paşaport; copie de pe certificatul şi brevetul de
revoluţionar, autentificate notarial sau de
organizaţia din care face parte şi care îl
recunoaşte că a participat la revoluţie; a doua
etapă — verificarea dosarelor existente în arhiva
S.S.P.R., iar dacă rezultă că aceste dosare nu
cuprind documentele în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor
Revoluţiei din Decembrie 1989, cu modificările
ulterioare, pentru fiecare categorie de revoluţionari,
atunci se solicită persoanelor aflate în această
situaţie să-şi completeze dosarele cu documentele
care lipsesc.
Deputatul Mircea Bucur a intervenit cu
precizarea că la comisiile care au acordat
certificatele de revoluţionar au fost prezentate toate
cererile şi dosarele care cuprindeau documentele
solicitate şi, deci, aceste dosare trebuie să existe
în arhiva gestionată de S.S.P.R.
În completare domnul Octavian Filimon, consilier
al comisiei, a întrebat unde sunt procesele-verbale,
registrele de primire şi alte documente de lucru ale
comisiei care a funcţionat în perioada 1996–1997.
Domnul Vasile Emilian Cutean a arătat că la
S.S.P.R. sunt aproximativ 30.000 de dosare, dar
nu există registrele pe baza cărora au fost
eliberate certificatele. Comisia care a funcţionat
între anii 1996–1997 a fost desfiinţată în forţă,
S.S.P.R. din acea vreme intervenind brutal — a
spart uşile, fişetele, dulapurile, dosarele şi
documentele existente au fost încărcate în
autocamioane şi transportate la S.S.P.R. care a
încercat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 566/1996, să le depună la Arhiva Naţională,
care însă a susţinut că, după legile arhivei, nu le
poate prelua decât după o perioadă de 25 de ani.
Atunci dosarele au fost depuse la Secretariatul
General al Guvernului care le-a preluat fără o
identificare corespunzătoare şi depozitarea s-a
efectuat fără nominalizări, în cutii neidentificate ce
conţineau şi nici cui aparţineau.
Abia în perioada în care secretar de stat la
S.S.P.R. era Iordan Rădulescu, arhiva
revoluţionarilor a fost organizată, dosarele fiind
opisate, ordonate şi aranjate într-o cameră
separată. Organizarea şi evidenţa actelor a fost
continuată ulterior, când au fost găsite printre
dosare şi unele procese-verbal, registre, caiete,
dar unele dosare lipsesc. În cazurile în care
dosarele nu există, persoana în cauză va fi
anunţată să-şi refacă dosarul sau să-l completeze
cu documentele care lipsesc.
În anul 1999 Legea nr. 42/1990 a fost
modificată în sensul că S.S.P.R. a fost obligat să
prezinte listele asociaţiilor de revoluţionari cu
persoanele ale căror dosare au fost trecute prin
comisia care a funcţionat între anii 1996–1997. În
fapt aceste liste au cuprins fel de fel de situa˛ii, Ón
ele figurând atât persoane ale căror dosare au
trecut prin comisie, cât şi unele care nu au trecut
de comisie. Aceste liste au fost publicate în
Monitorul Oficial şi pe baza lor au fost eliberate
brevete. Unele dintre persoanele care nu au primit
certificate au declarat că le-au pierdut, iar S.S.P.R.
le-a eliberat duplicate şi în prezent nu se poate
stabili dacă aceste persoane au avut sau nu
certificate.
Aceste situaţii fac necesară procedura verificării
dosarelor. S.S.P.R. a pus pe internet lista
dosarelor existente în arhiva pe care o
gestionează. În concluzie, sunt dosare incomplete
care trebuie sş fie aduse la exigenţele Hotărârii de
Guvern nr. 566/1996, iar persoanele aflate în astfel
de situaţie trebuie să procedeze corespunzător.
Deputatul Mircea Bucur a intervenit în sensul că
în anii 1996–1997 comisia care verifica dosarele,
analiza cererile şi propunea acordarea calităţii de
revoluţionar era stabilită prin lege. Legea
nr. 341/2004 nu prevede instituirea unei astfel de
comisii. Instituirea unei astfel de comisii prin
Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 341/2004 depăşeşte prevederile acesteia şi
riscă să fie neconstituţională. Iată de ce este
necesar să se acţioneze legal şi în consecinţă
comisia trebuie să monitorizeze procedurile
desfăşurate de S.S.P.R.
Consilierul Dinu˛ Nicolae a arătat că din
informaţiile primite la comisie rezultă că S.S.P.R.
primeşte dosarele numai dacă sunt depuse
personal, ori această modalitate anulează dreptul
asociaţiilor de revoluţionari de a reprezenta pe
membri lor şi de a le susţine dosarele, de
asemenea, se pierde mult timp în momentul
depunerii dosarelor.
Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
organizaţiile de revoluţionari au posibilitatea să
depună dosarele membrilor lor cu condiţia
împuternicirii de către organele de conducere ale
acestora, adunărilor generale sau birourile
directoare ale acestora.
Comisia a stabilit ca în perioada următoare să
fie mai operativ realizată colaborarea cu secretarul
de stat, domnul Vasile Emilian Cutean, în
realizarea procedurilor de preschimbare a
certificatelor, precum şi în primirea şi soluţionarea
contestaţiilor, care au început să sosească la
comisie.
La “diverse“ au fost soluţionate probleme ale
activităţii curente a comisiei.
Între orele 15,00–17,00 a avut loc întâlnirea
comisiei cu 183 de preşedinţi şi de reprezentanţi
ai asociaţiilor de revoluţionari din ţară, afiliate la
Blocul Naţional al Revoluţionarilor ’89.
În cadrul lucrărilor revoluţionarii au arătat că au
trecut mai bine de două luni de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 341/2004
a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei din Decembrie
1989, iar procedurile de preschimbare a
certificatelor sunt departe de a fi realizate Ón
termenul prevăzut de lege şi, prin urmare,
aplicarea prevederilor rămâne un deziderat, legea
încă nu este aplicată în prevederile sale privind
acordarea drepturilor instituite. S-a cerut comisiei
să solicite S.S.P.R. să rezolve cât mai operativ
posibil situaţiile clare ale revoluţionarilor pentru a
face legea funcţională în prevederile ce-i
interesează.
La întâlnire secretarul de stat pentru problemele
revoluţionarilor, domnul Vasile Emilian Cutean, nu
a participat.

PREŞEDINTE,                   SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior             Ioan Onisei
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #2 : Noiembrie 22, 2013, 23:53:05 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 36/C/23.X.2004
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 19.10. – 20.10.2004
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluîionarilor din Decembrie 1989 (inclusiv
lucrările comisiei din ziua de 12 octombrie 2004) ................................ 16–19

14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din Decembrie 1989
Lucrările Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din Decembrie 1989 din data de
12 octombrie 2004 au avut la ordinea de zi:
1. Informare privind procedura de preschimbare
a certificatelor de revoluţionar;
2. Soluţionarea unor memorii şi scrisori adresate
comisiei de către revoluţionari şi organizaţiile
acestora;
3. Diverse.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul
deputat Dorin Lazăr Maior, preşedintele comisiei,
care, după aprobarea ordinii de zi, în introducerea
la lucrări şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu
desfăşurarea procedurilor de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar şi i-a invitat pe
membrii comisiei să facă intervenţii pe această
temă şi să propună măsurile corespunzătoare.
În cuvântul său senatorul Alexandru Ionel a
exprimat regretul că secretarul de stat nu reuşeşte
să-şi respecte prerogativele funcţiei, situându-se în
continuare pe poziţia de necooperare cu comisia
parlamentară. Deţi de la publicarea în Monitorul
Oficial al României a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 341/2004 a trecut mai bine de
o lună de zile, Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor nu a trimis comisiei
nici o listă spre avizare, ceea ce este o evidentă
abatere de la prevederile legii şi ale normelor
metodologice, respectiv ale art. 9 alin. (3) din lege
şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din normele
metodologice. Ceea ce este însă cel mai
îngrijorător este modul de receptare de către
S.S.P.R. a dosarelor de preschimbare a
certificatelor. Solicitanţii, deci realizatorii Revoluţiei
din Decembrie 1989, pentru a scăpa cât mai
repede de tortura înjositoare la care sunt supuşi
pentru predarea dosarelor, vin cu 3—4 ore mai
devreme de începerea programului şi aşteaptă
afară în frig sau chiar în ploaie până începe
programul, la ora 9,00, mulţi sunt veniţi din locuri
îndepărtate — Timişoara, Cluj, Iaşi, Arad etc. Şi
apoi, de pe trotuar îşi strecoară dosarele, prin
grilajul gardului şi printr-o ferestruică, unei
funcţionare care le mai face şi observaţii: ba că
cererea nu este făcută pe formular-tip, ba că
ştampila organizaţiei, ligii etc. nu este pusă în locul
nu se ştie care etc. şi i se cere să refacă lucrarea.
Şi sunt acolo oameni de acum în vârstă, bolnavi
şi nu numai. Iar secretarul de stat priveşte cu
detaşare acest tratament umilitor de care au parte
revoluţionarii, care, de altfel, sunt şi colegii săi. De
ce oare aceşti oameni trebuie umiliţi de o instituţie
care, potrivit legii, trebuie să-i reprezinte şi să
acţioneze pentru respectarea drepturilor legale, dar
care, în fapt, face din Legea recunoşltinţei o lege
a batjocurei şi desconsiderării oamenilor şi, prin
urmare, nu astfel de gesturi se cuvin faţă de
Revoluţia din Decembrie şi faţă de revoluţionari.
Dacă în România a avut loc o revoluţie, şi nu o
lovitură de stat, atunci să recunoaştem că
şi revoluţionari care au înfăptuit-o, nădăjduind
într-o mai umană aşezare a lucrurilor în societate.
Să facem ca Legea recunoştinţei să fie o lege
funcţională şi să înceteze mişculaţiile de coterie, al
căror scop sunt interesele politice sau pur şi
simplu egoiste ale unor persoane care s-au instalat
în funcţii şi vor cu preţul batjocurei faţă de
revoluţionari să-şi asigure dăinuirea în fotoliile
comode ale puterii. Nu este deloc demn să fie puşi
într-o situaţie penibilă, de vinovăţie, toţi
revoluţionarii pentru existenţa unor persoane fără
merite între cei recunoscuţi prin acte ale statului
democratic pentru faptele lor din revoluţie ca
revoluţionari. Există principiul nevinovăţiei. Există
căi legale de a demonstra contrariul. Dar să nu fie
blamaţi otova oamenii cinstiţi, prin privarea lor de
drepturile legal acordate. Legea nr. 341/2004 nu
prevede amânarea la calendele greceşti a acordării
drepturilor. Dimpotrivă, sunt prevăzute măsuri
asiguratorii de aplicare a prevederilor sale de
îndată ce a intrat în vigoare, deci o dată cu
publicarea în Monitorul Oficial al României a legii.
Şi, în acest sens, Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004 de aprobare a normelor de aplicare
a legii prevede că pentru anul 2004 drepturile
instituite prin Legea nr. 314/2004 se plătesc din
credite bugetare aprobate în bugetele aceloraşi
ordonatori principali de credite care au plătit
drepturile conferite de Legea nr. 42/1990. Iar art. 9
alin. (4) din Legea nr. 341/2004 stipulează că pe
perioada preschimbării certificatelor, certificatele
acordate de Comisiile pentru cinstirea eroilor-martiri
şi acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, precum şi luptătorilor pentru Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 rămân
valabile. Pe cale de consecinţă, aceste documente
sunt suficiente pentru acordarea drepturilor
prevăzute de Legea nr. 341/2004. În fond, nu
S.S.P.R. acordă în anul de graţie 2004 calitatea
de revoluţionar celor ce au săvârşit actul istoric din
Decembrie 1989, ci însăşi acest act istoric le-a
conferit, pentru faptele lor, calitatea de
revoluţionar, iar Parlamentul democratic instituit
după 1989 le-a recunoscut meritele şi le-a
consacrat prin acte de stat calitatea de
revoluţionar. Cazurile netipice, de oameni care prin
fraudă, ilicit, au intrat în posesia certificatelor, să
fie soluţionate de organele abilitate, dar să
înceteze campania nesfârşită de culpabilizare a
revoluţionarilor în totalitate, campanie la care s-a
angajat şi actuala conducere a S.S.P.R.
Membrii comisiei au stabilit în unanimitate să se
solicite Guvernului, primului-ministru, să fie luate
de urgenţă măsurile de intrare în legalitate în
aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004 a
recunoţtinţei faţă de eroii-martiri şi de luptătorii
care au asigurat victoria Revoluţiei din Decembrie
1989 şi, totodată, să atragă atenţia Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 să respecte legea şi să o facă
funcţională, să înceteze frânarea aplicării ei, să-şi
onoreze obligaţiile legale faţă de Comisia
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie
1989. Comisia evaluează drept ilegală practica
S.S.P.R. de a solicita refacerea în anul 2004 a
dosarelor unor cunoscuţi revoluţionari pe motivul
că li s-au pierdut dosarele. Nu sunt vinovaţi
oamenii respectivi că S.S.P.R. nu a gestionat
corect arhiva dosarelor, iar refacerea dosarelor în
anul 2004 este din unghiul legii un fals la care nu
este drept să fie angajaţi revoluţionarii care au
depus actele necesare şi în anul 1992 şi unii dintre
ei şi în anul 1996. Pentru pierderea dosarelor se
fac vinovate toate conducerile S.S.P.R., prin
neglijenţa în serviciu manifestată în preluarea şi
păstrarea legală a arhivei.
Comisia a soluţionat, de asemenea, un număr
de memorii şi sesizări ale unor revoluţionari privind
acordarea sprijinului necesar în obţinerea legală a
gradului de invaliditate, absenţa căruia a făcut ca
oamenii în cauză să nu fi putut să beneficieze de
drepturile lor legale.
În încheiere comisia a soluţionat probleme ale
activităţii sale curente.
                    *
                   * *
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
19 octombrie 2004, între orele 13,00—15,30.
Pe ordinea de zi au fost problemele rezultate
din preschimbarea certificatelor de revoluţionar.
Analizând datele procedurii de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, comisia constată că,
deşi au trecut mai bine de trei luni de la publicarea
în Monitorul Oficial al României a Legii
nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989 şi mai mult de o lună şi
jumătate de la apariţia Hotărârii Guvernului
nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acestei legi, nu au fost
primite nici un fel de propuneri de preschimbare a
certificatelor la cererea titularilor de certificate
eliberate în perioada 1990—1997, aşa cum
prevede art. 10 din norme.
Membrii comisiei apreciază că Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor întârzie
procedura de preschimbare, justificându-se cu
normele de aplicare a legii, norme care depăşesc
prevederile legii şi tratează ambiguu problema
preschimbării, ajungând să folosească termeni ca:
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor atribuie sau acordă titluri — art. 16
alin. (Cool şi art. 18 alin (1) —, adică îşi asumă
prerogative neprevăzute de lege.
Comisia solicită Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor să i se trimită de
urgenţă listele cu propunerile de preschimbare a
certificatelor pentru persoanele ale căror dosare au
fost verificate până în prezent şi, în primul rând,
cele ale urmaşilor eroilor-martiri şi ai răniţilor cu
grade de invaliditate.
Comisia reiterează cererea ca Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor să
respecte atribuţiile stabilite prin Legea nr. 341/2004
pentru comisie şi să asigure trimiterea propunerilor
de preschimbare, spre a nu-i aglomera spre finalul
termenului legal activitatea, ştiut fiind că şi
soluţionarea contestaţiilor revine tot comisiei
parlamentare.
Comisia apreciază că se mediatizează exagerat
procedura de preschimbare a certificatelor, sub
aspectul că nu va fi preschimbat un număr foarte
mare de certificate, ceea ce se vrea o intimidare
pentru toţi revoluţionarii şi, din capul locului, este
o inepţie. De ce un astfel de tratament? Oare îl
merită cei ce au săvârşit Revoluţia? În primul rând,
numărul total al revoluţionarilor cu certificate nu
este foarte mare, iar dintre aceştia au murit foarte
mulţi sau destul de mulţi nu mai sunt de mult în
ţară, iar unii nu mai au dorinţa de a le preschimba,
în urma tratamentului la care au fost supuşi de
diferite instanţe.
Comisia solicită Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor să fie informată cu
privire la desfăşurarea procedurilor de
preschimbare a certificatelor în conformitate cu
prevederile legale referitoare la prerogativele sale
de exercitare a controlului privind aplicarea Legii
nr. 341/2004.
În încheierea dezbaterilor au fost soluţionate
probleme ale activităţii curente a comisiei.

PREŞEDINTE,                SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior          Ioan Onisei
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #3 : Noiembrie 23, 2013, 09:41:39 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 38/C/12.XI.2004
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 1.11. – 4.11.2004
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 (26.10) ..... 21–24

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de
26 octombrie 2004 având la ordinea de zi:
1. Raportul asupra proiectului de Lege pentru
înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
2. Situaţia dosarelor de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar şi punctul de vedere
al comisiei privind activitatea Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
3. Diverse.
Lucrările comisiei au fost conduse de Dorin
Lazăr Maior, preşedintele comisiei, care, după
aprobarea ordinii de zi, a invitat pe membrii
comisiei să-şi pună punctul de vedere cu privire la
proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, subliniind
că în legătură cu acest proiect, comisia a fost
desemnată, în conformitate cu prevederile art. 89
şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, să
elaboreze raportul împreună cu Comisia pentru
cultură, arte, mijloace de informare în masă.
După o dezbatere de fond a proiectului la care
au participat: Alexandru Ionel, senator, şi deputaţii:
Gheorghe Pribeanu, Metin Cerchez, Mircea Bucur
şi Ioan Onisei, au fost în principal abordate
următoarele argumente:
1. Institutul fiind un forum de cercetare a
problemelor Revoluţiei din Decembrie 1989 este o
instituţie de interes naţional, public şi politic
deosebit, şi constituirea Colegiului Naţional ca
organ deliberativ de conducere nu poate fi
prerogativă a Preşedintelui României. În
soluţionarea acestei probleme normal ar fi să se
procedeze similar cu modul de desemnare a
conducerilor unor instituţii cum sunt Consiliul
Naţional al Audiovizualului, Comisia pentru
studierea dosarelor fostei Securităţi şi altele, adică
de către Parlamentul României, care prin structura
sa politică poate exercita şi un control democratic-politic
asupra activităţii institutului.
2. Înfiinţarea institutului ∫i mai cu seamă modul
de alcătuire a conducerii lui nu se bucură de un
ecou pozitiv în rândul organizaţiilor de
revoluţionari.
Urmare acestor concluzii comisia a hotărât să
respingă proiectul de lege de înfiinţare a
institutului, adoptat de Senat, din următoarele
considerente:
1. În legătură cu promovarea în regim de
urgenţă a proiectului de lege, Guvernul motivează
prin:
— necesitatea instituţionalizării unei analize
ştiinţifice, obiective şi cuprinzătoare a premiselor
interne şi a conjuncturii internaţionale, ca şi a
desfăşurării propriu-zise şi a mutaţiilor profunde
realizate în societatea românească de Revoluţia
Română din Decembrie 1989;
— asigurarea unui cadru ştiinţific de
sistematizare şi cercetare a importantelor
acumulări instoriografice, de ordin documentar şi
arhivistic realizate în răstimpul trecut de la
Revoluţie.
Este evident faptul că aceste considerente ar fi
justificat urgenţa creării unui Institut al Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, în primii ani de după
desfăşurarea evenimentului istoric. De fapt,
adevăratul motiv al aşa-zisei urgenţe este, totuşi,
cuprins în Expunerea de motive, şi anume, "ocazia
apropiatei împliniri a 15 ani de la acest eveniment
cardinal din istoria contemporană a ţării“.
2. În opinia noastră, intenţia de a crea, prin
lege, respectivul institut este doar o încercare
propagandistică, o lovitură de imagine pe care
viitorul senator Ion Iliescu şi-o doreşte realizată în
plină campanie electorală pentru alegerile
parlamentare şi prezidenţiale. Că lucrurile stau aşa
o dovedeşte atât faptul că, pe de o parte, potrivit
art. 14 din Legea nr. 341/2004, înfiinţarea acestui
institut era, deja, făcută de iure prin chiar
respectiva lege, urmând ca organizarea şi
funcţionarea lui să fie stabilite prin hotărâre a
Guvernului, iar, pe de altă parte, proiectul de lege
este doar o formă fără fond, obiectul său părând
să fie, mai degrabă, acela al constituirii unui
Colegiu Naţional al Institutului Revoluţiei şi numirii
unui preşedinte al acestuia, decât crearea unei
instituţii ştiinţifice viabile care să aibă, într-adevăr,
rolul de a cerceta şi pune în valoare faptele şi
documentele care să conducă la stabilirea
adevărului în legătură cu organizarea,
desfăşurarea şi consecinţele social-politice ale
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Sunt semnificative, în acest sens, următoarele
aspecte:
— deşi în expunerea de motive se vorbeşte
despre institut ca urmând să fie o “instituţie publică
autonomă de interes naţională, practic, prin
proiectul de lege, se încearcă crearea unei forme
eterogene, fără bază constituţională (vezi art. 116
şi 117 din Constituţie) ; dacă institutul se dorea a
fi o instituţie publică autonomă, atunci el putea fi
creat numai prin lege organică şi numai sub
autoritatea Parlamentului;
— înfiinţarea unui institut de cercetare ştiinţifică
se putea face (aşa cum, de altfel, s-a prevăzut
iniţial prin art. 14 al Legii nr. 341/2004), printr-o
simplă hotărâre de Guvern, institutul putând
funcţiona fie în subordinea Academiei Române, fie
în aceea a Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
— nu înfiinţarea unui institut de cercetare
ştiinţifică este esenţa proiectului de lege, ci
folosirea acestui pretext pentru crearea unor
suprastructuri, astfel:
• Colegiul Naţional al Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, ca organ deliberativ
de conducere a institutului, ca mandat permanent,
format dintr-un “număr de personalităţi
reprezentative şi recunoscute ale Revoluţiei
Române“, care urmează să fie desemnate de către
Preşedintele României;
• Consiliul Ştiinţific al institutului, ca organ
consultativ ştiinţific al institutului, format dintr-un
“număr de până la 21 de membri desemnaţi de
Colegiul Naţional prin consultarea Academiei
Române şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării“;
• Preşedintele institutului “ales de Colegiul
Naţional dintre personalităţile care au avut un rol
de primă mărime în desfăşurarea Revoluţiei
Române“;
• un director general, ajutat de un director
general-adjunct, aleşi dintre membrii Colegiului
Naţional şi ai Colegiului Ştiinţific, la recomandarea
Preşedintelui institutului.
Se încearcă, astfel, oferirea unor demnităţi de
tip sinecură la numai puţin de 46 de persoane
(Consiliul Naţional + Consiliul Ştiinţific) în condiţiile
în care, potrivit art. 6 din proiectul de lege:
“Numărul maxim de posturi salarizate ale
Institutului este 25, exclusiv directorul general şi
directorul general-adjunct“.
3. Dincolo de aceste consideraţii de ordin
general, se impun şi o serie de observaţii de fond
care se referă la construcţia juridică în sine, şi
care demonstrează caracterul strict propagandistic
al proiectului de lege, astfel:
— în art. 1 alin. 1 al proiectului de lege se
prevede că institutul va fi “instituţie publică de
interes naţional, cu personalitate juridică“; nu este
prevăzut, însă, în subordinea cui funcţionează
respectivul institut, în condiţiile în care, totuşi,
art. 8 prevede: “Cheltuielile curente şi de capital
ale institutului se finanţează din venituri proprii şi
din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Senatului“; potrivit tuturor regulilor de
construcţie juridică şi instituţională, precum şi celor
financiar-bugetare, s-ar putea înţelege faptul că
institutul ar urma să funcţioneze în subordinea
Senatului. Cu toate acestea, în cuprinsul legii nu
există nici o dispoziţie care să oblige Colegiul
Naţional al Institutului, Consiliul Ştiinţific al acestuia
sau “organele executive“ să raporteze în legătură
cu activitatea institutului în faţa Senatului. De
asemenea, nici Colegiul Naţional şi nici Consiliul
Ştiinţific nu sunt organisme alese de către Senat,
membrii acestora urmând doar să fie desemnaţi de
către Preşedintele României şi, respectiv, de către
Colegiul Naţional;
— nu este prevăzută durata de funcţionare,
modul de întrunire şi periodicitatea reuniunilor,
domeniile în care poate hotărî, cvorumul de lucru
şi de luare a deciziilor, atât în cazul Colegiului
Naţional, cât şi în cel al Consiliului Ştiinţific al
Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
— art. 5 prevede că institutul este condus de
un preşedinte ales de Colegiul Naţional, colegiu
care urmează să-i stabilească şi atribuţiile, în timp
ce, în cazul directorului general, se prevede că
acesta are, ca atribuţii principale: „organizează şi
conduce întreaga activitate a institutului“; „este
ordonator de credite în condiţiile legii“; „asigură
gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului
institutului, potrivit legii“; „aprobă bilanţul contabil şi
contul de execuţie bugetară“; „numeşte şi destituie,
potrivit legii, personalul institutului“.
Ce mai face, atunci, pre∫edintele institutului?Dar
Consiliul Naţional, în afară de sarcina de a aproba,
la propunerea Preşedintelui, „structura
organizatorică, atribuţiile personalului şi
regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Institutului“?
— deşi directorul general şi directorul generaladjunct
sunt definite ca organe executive, aşadar,
specialişti care ar trebui să ocupe posturile prin
concurs, pe bază de competenţe şi notorietate
ştiinţifică profesională şi managerială, proiectul de
lege conţine, la art. 5 alin. 2, o altă invenţie
juridică, contradictorie în sine, şi care este
aberantă sub raport constituţional şi al cadrului
juridic general şi special în domeniu, îi anume: în
prima teză a alin. 2 al art. 5 se prevede că,
“Colegiul Naţional al Institutului numeşte ca organe
executive un director general, ajutat de un director
general-adjunct, pe o perioadă de 5 ani“; iar din
teza a doua a aceluiaşi alineat se înţelege că,
directorul general şi directorul general-adjunct,
după ce “au fost numiţi“ (fireşte, fără concurs) de
către Colegiul Naţional, potrivit primei teze,
urmează “să fie aleţi dintre membrii Colegiului
Naţional şi ai Consiliului ştiin˛ţific al Institutului, la
recomandarea Preşedintelui“.
În concluzie, considerentele expuse mai sus
justifică prezentul raport de respingere şi
demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că scopul şi
obiectivele proiectului de lege nu sunt acelea de a
înfiinţa un institut de cercetare ştiinţifică, în
adevăratul sens al cuvântului, ci acelea de a crea
o structură fără viabilitate, pe umerii căreia să fie
aşezate două suprastructuri ce urmează să fie
populate cu “oameni ai Preşedintelui“, iar la
sărbătorirea a 15 ani de la Revoluţia Română din
Decembrie 1989 cei care, pe valul revoltei
populare, s-au aşezat în şaua puterii să-şi declare
“grija părintească“ faţă de luptătorii din Revoluţie,
încercând, o dată în plus, să-i manipuleze în plină
campanie pentru alegerile parlamentare şi
prezidenţiale.
La cel de al doilea punct din ordinea de zi,
comisia şi-a exprimat din nou nemulţumirea pentru
nerespectarea de către secretarul de stat Vasile
Emilian Cutean, de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a
termenelor de transmitere a listelor cu persoanele
care au depus cereri de preschimbare a
certificatelor şi ale căror dosare au fost verificate
tehnic de către S.S.P.R. Din păcate, secretarul de
stat depăşeşte exigenţele Legii nr. 341/2004,
încalcă termenele de informare a comisiei şi, cu
toate că au trecut mai bine de trei luni de la
intrarea în vigoare a legii, iar la S.S.P.R. au fost
depuse peste 4.000 de dosare, la comisie nu a
fost înaintată nici o propunere de avizare nici
pentru urmaşii de eroi-martiri sau răniţi şi nici
pentru luptătorii Revoluţiei. Din informaţiile primite
la comisie din partea celor ce au depus cereri de
preschimbare a certificatelor rezultă că S.S.P.R.
comunică, prin adrese, foarte multor revoluţionari
că le lipsesc piese importante din dosare şi sunt
puşi oameni, care au avut un rol de excepţie în
evoluţie, să scrie declaraţii, să obţină declaraţii
de martori, acum în anul 2004!, la 15 ani de la
Revoluţie. Problema este de o gravitate deosebită,
actele acestea din anul 2004 să constituie temei
pentru reconfirmarea unor titluri! Şi asta
în condiţiile în care cei mai mulţi dintre
revoluţionari au format la timpul atribuirii titlurilor
câte 2—3 dosare. Unde sunt aceste dosare? Chiar
toate au fost pierdute, distruse?
Comisia evaluează aceste fenomene drept
nefireşti şi o autentică terorizare a oamenilor prin
încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004 şi a
hotărât să solicite primului-ministru demiterea
secretarului de stat Vasile Emilian Cuteanu, acesta
nemaiavând susţinerea politică din partea
revoluţionarilor.
În încheiere au fost soluţionate probleme ale
activităţii curente a comisiei.

PREŞEDINTE,                SECRETAR,
Dorin Lazăr Maior          Ioan Onisei
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #4 : Noiembrie 23, 2013, 10:15:53 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 40/C/25.XI.2004
conţine 12 pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15.11. – 18.11.2004
SUMAR

8. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989. (2.11.2004) 10–12

8. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
   Lucrările Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 s-au desfăşurat
în ziua de marţi, 2 noiembrie 2004 între orele
13,00—14,30, avînd la ordinea de zi: analiza
aplicării până în prezent a prevederilor Legii
nr. 341/2004 şi analiza proiectului de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
   Lucările au fost conduse de Gheoghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, care, urmare a retragerii
de către Partidul Social Democrat a sprijinului
politic pentru deputatul Dorin Lazăr Maior, la
propunerea Grupului parlamentar al Partidului
România Mare, exercită atribuţiunile de preşedinte
al comisiei.
   Comisia a analizat la primul punct aspecte ale
aplicării prevederilor Legii nr. 341/2004 şi
constatând că în perioada ce a trecut de la
publicarea legii în Monitorul Oficial al României
Partea I-a, nr. 654 din 20 iulie 2004, Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 nu a reuşit să primească şi să
verifice decât un număr de 5.000 (cinci mii) de
dosare cu cereri de preschimbare a certificatelor
de revoluţionar eliberate în temeiul Legii
nr. 42/1990, iar dintre acestea, după verificarea
documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 566/1996, nu a înaintat comisiei spre avizare
nici o situaţie cu propuneri de preschimbare a
certificatelor. Comisia a solicitat secretarului de stat
să intre în legalitate în ce priveşte respectarea
termenelor de primire a dosarelor şi de înaintare
spre avizare a propunerilor de preschimbare a
certificatelor şi să respecte atribuţiunile conferite
prin lege atât Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
cât şi comisiei. Nerespectarea prevederii de
înaintare la timp către comisie a propunerilor de
preschimbare a documentelor va duce la
aglomerarea activităţii comisiei şi la imposibilitatea
soluţionării procedurilor ce revin acesteia în
termenul prevăzut de lege, de 6 luni, în interiorul
căruia trebuie să se realizeze întreaga procedură
de preschimbare a certificatelor.
   Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, depăşind
prevederile Legii nr. 341/2004, a inclus în normele
de aplicare a acestei legi o comisie de verificare
a dosarelor, precum şi, în mod tacit, sarcina de a
hotărî cui să i se mai acorde sau nu titlul de
revoluţionar. În fond, Legea nr. 341/2004 nu are
în vedere acordarea calităţii sau a titlului de
revoluţionar, ci preschimbarea certificatelor
acordate în baza Legii nr. 42/1990, republicată,
deci a unor documente care cuprind calităţi şi titluri
consacrate, acordate deja. Neacordarea de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
preschimbării certificatului unor revoluţionari va
declanşa un număr mare de contestaţii şi cauze
în instanţele judecătoreşti. De aceea, comisia
solicită să-i fie de urgenţă trimise situaţiile
dosarelor care au fost până în prezent primite de
la revoluţionari.
   Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a pus în
circulaţie informaţia că primirea cererilor de
preschimbare a certificatelor se va încheia la 12
noiembrie 2004. Comisia atrage atenţia că
termenul de preschimbare prevăzut de Legea nr.
341/2004 este de 6 luni de la data publicării în
Monitorul Oficial al Rom‚niei a normelor de
aplicare a respectivei legi şi, pe cale de
consecinţă, cererile trebuie să fie primite în
interiorul acestui termen legal şi să nu mai fie
stabilite în mod arbitrar alte condiţii.
   De asemenea, comisia înţelegând că
prevederea din normele de aplicare a Legii
nr. 341/2004 referitoare la alte documente şi alte
probatorii privind atestarea participării unei
persoane la momente decisive ale Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 este exagerat de
exigentă şi greu de realizat după 15 ani de la
Revoluţie, înţelegând deopotrivă că oamenii au
depus în dosarele formate anterior, dar care din
varii motive independente de ei au fost
descompletate ori pierdute, şi alte documente,
adeverinţe, legitimaţii pe care acum nu le mai au,
recomandă ca declaraţiile de martor mai multe
decât trei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
566/1996 să fie echivalate cu alte documente şi
probatorii.
   La punctul 2 al ordinii de zi comisia a analizat
proiectul de buget al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989
pentru anul 2005 şi l-a evaluat ca nesatisfăcător
şi neatent elaborat. În corpul acestui proiect sunt
capitole în care nu sunt defalcate pe destinaţii
fondurile prevăzute şi, de asemenea, o situaţie
mult mai gravă: proiectul nu prevede acoperirea
indemnizaţiilor instituite de Legea nr. 341/2004
pentru luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
   Invitat să participe la şedinţa de analiză şi de
avizare de către comisie a proiectului de buget al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 secretarul de
stat de la această instituţie nu a onorat solicitarea
comisiei pentru a oferi explicaţiile necesare pentru
înţelegerea structurii bugetului şi a posibilităţii
aplicării prevederilor Legii nr. 341/2004.
   Comisia reiterează invitaţia adresată secretarului
de stat de a respecta statutul comisiei de organ
parlamentar de control asupra aplicării legislaţiei
referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989,
inclusiv asupra organului de specialitate al
Guvernului care şi reprezintă pe revoluţionari în
cadrul Executivului.
   În încheiere, comisia a soluţionat probleme ale
activităţii curente.

     PREŞEDINTE,                  SECRETAR,
     Gheorghe Pribeanu            Ioan Onisei
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #5 : Noiembrie 23, 2013, 14:49:44 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 41/C/30.XI.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 22.11. – 25.11.2004
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 2—4

4. Comisia parlamentară a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
23 noiembrie 2004 între orele 11,00—13,30, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
Decembrie 1989 pentru preschimbarea
certificatelor de revoluţionar.
2. Discutarea proiectului de Program privind
a 15-a aniversare a Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi comemorarea eroilor-martiri ai
Revoluţiei.
3. Diverse.
La lucrările comisiei a fost invitat Vasile Emilian
Cutean, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
La începutul lucrărilor, deputatul Gheorghe
Pribeanu, vicepreşedintele comisiei, a propus ca în
temeiul regulamentului comisiei şi al propunerii
înaintate oficial cu adresa nr. 147/XXVI/22.11.2004
de Grupul parlamentar al P.S.D. din Senatul
României, ca senator Sergiu Nicolaescu să
exercite funcţia de preşedinte al comisiei, să se
supună votului membrilor comisiei această
propunere. În unanimitate membrii prezenţi au
adoptat această propunere şi au reconfirmat în
funcţia de vicepreşedinte pe deputatul Gheorghe
Pribeanu, iar în cea de secretar pe deputatul Ioan
Onisei.
Lucrările au fost în continuare conduse de
Sergiu Nicolaescu, care, după aprobarea ordinii de
zi, a solicitat să fie, de urgenţă, chemat Vasile
Emilian Cutean, care încă nu ajunsese la lucrări,
anunţând prin şefa sa de cabinet că va fi la
comisie la ora 12,00 dar a sosit la 12,30.
Cum Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.) nu
a trimis comisiei nici o listă cu situaţia rezolvării
cererilor de preschimbare a certificatelor de
revoluţionari, deşi la şedinţa din 16 noiembrie 2004
secretarul de stat Vasile Emilian Cutean
încredinţase comisia că va transmite respectivele
situaţii începând cu data de 17 noiembrie 2004,
preşedintele comisiei, senatorul Sergiu Nicolaescu,
a propus să fie clarificată problema contestaţiilor
trimise de diferite organizaţii de revoluţionari de la
Teleorman, Prahova, sau de diferite persoane
împotriva unor posesori de certificate de
revoluţionar care ar fi fost dobândite ilicit. În
această ordine de idei s-a precizat ca toate
contestaţiile primite până în prezent la comisie,
adică până la primirea de către comisie a listelor
cu propunerile S.S.P.R. de validare a cererilor de
preschimbare a certificatelor pentru avizare să fie
trimise în copie la S.S.P.R., pentru ca acesta să
ţină seama de ele în stabilirea punctului său de
vedere.
În ce priveşte contestaţiile primite în faza a 2-a,
adică după înaintarea de către S.S.P.R. către
comisie a listelor cu propunerile de validare a
cererilor de preschimbare a certificatelor, acestea
vor rămâne la comisie, care la va analiza şi
soluţiona solicitând în acest scop la S.S.P.R.
dosarele persoanelor contestate şi va comunica
S.S.P.R. dacă avizează sau nu cererea de
preschimbare. Contestaţiile pentru neacordarea
preschimbării certificatului de revoluţionar, adresate
de persoanele care se consideră nedreptăţite vor
fi primite şi soluţionate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004.
Sergiu Nicolaescu a recomandat comisiei ca în
procedurile de preschimbare a certificatelor să fie
respectate prevederile Legii nr. 341/2004,
înlăturându-se orice fel de excese sau de zel,
invocând prevederile Normelor de aplicare a Legii
nr. 341/2004, norme elaborate de S.S.P.R. pentru
ei, fără a le fi prezentat comisiei spre avizare în
forma finală supusă aprobării Guvernului. De
aceea ele cuprind o serie de prevederi care
depăşesc nepermis prevederile Legii nr. 341/2004.
Comisia trebuie să ţină seama de această
situaţie. De pildă, S.S.P.R. solicită în anul 2004, la
15 ani de la Revoluţia din 19189, ca toţi
revoluţionarii să prezinte alte documente şi
probatorii care le atestă prezenţa în locuri
deosebite ale Revoluţiei. Este greu, dacă nu chiar
imposibil, de procurat asemenea documente şi
probe. Acolo unde ele există să fie aduse, dar sunt
atâţia oameni care nu dispun de astfel de
documente şi nici nu au cum să le obţină. În fond,
ei au fost atunci la o revoluţie şi nu la o vânătoare
de documente şi dovezi. Unii au avut asemenea
documente şi le-au pus în dosarele înaintate în
anii 1990—1996 pentru obţinerea certificatelor şi
brevetelor ce le-au fost atunci acordate prin acte
de stat de către foruri legale parlamentare,
guvernamentale, prezidenţiale. Senatorul Sergiu
Nicolaescu a precizat că personal nu doreşte să
dezamăgească oamenii care au acum certificate
ce le-au fost acordate legal. Cei care au astfel de
certificate sunt revoluţionari, independent de faptul
că li s-au preschimbat sau nu li s-au preschimbat
încă certificatele şi vom comemora împreună eroii-martiri
ai Revoluţiei din Decembrie 1989 şi vom
aniversa pe 22 decembrie împreună cei 15 ani
care au trecut de atunci. Cei ce nu au dobândit
în mod cinstit certificate să nu mai cuteze să le
preschimbe pentru a nu intra în conflict cu legea
şi pentru a nu întina memoria eroilor noştri.
Comisia a aprobat în unanimitatea
parlamentarilor prezenţi acest punct de vedere.
Senatorii Timotei Stuparu şi Ionel Alexandru au
informat că li s-a semnalat de către revoluţionari
că S.S.P.R. ar fi anunţat că sistează primirea
cererilor de preschimbare a certificatelor. Luând în
discuţie această problemă, comisia a stabilit să
atragă atenţia S.S.P.R., secretarului de stat Vasile
Emilian Cutean să respecte prevederile Legii
nr. 341/2004 care a stabilit o perioadă de 6 luni
de la intrarea sa în vigoare, adică până la
20 inauarie 2005 pentru depunerea cererilor de
preschimbare a certificatelor acordate în baza Legii
nr. 42/1990, republicată, precum şi un termen
suplimentar de depunere a cererilor de către
persoanele care fac dovada că s-au aflat în
imposibilitatea de a se încadra în termenul legal
de 6 luni.
Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele comisiei,
în consens cu punctele de vedere enunţate de
senator Sergiu Nicolaescu a subliniat ideea din
Legea nr. 341/2004 că este vorba de o
preschimbare a certificatelor eliberate legal, în
baza Legii nr. 42/1990, republicată, iar nu de
acordarea acum, în anul 2004 a titlurilor de
revoluţionar, în timp ce S.S.P.R. întreţine ideea că
el acordă sau nu acordă aceste titluri, fapt care a
generat o stare de iritare şi de nemulţumire Ón
r‚ndul revolu˛ionarilor. Iar tergiversarea clarificării
listelor cu persoanele ale căror cereri au fost
soluţionate şi netrimiterea lor atât de mult timp la
comisie pentru avizare accentuează tensiunea şi
protestul revoluţionarilor. S.S.P.R. a trimis scrisori
în care solicită completarea documentelor din
dosarele unor persoane de notorietate pentru
revoluţionari, ceea ce pune sub semnul întrebării
corectitudinea S.S.P.R. în păstrarea dosarelor.
Certificatele au fost emise oamenilor în baza unei
legi şi a unor dosare, de regulă, temeinic alcătuite,
iar dacă aceste dosare sau documente din
componen˛a lor au dispărut sau au fost cu reavoin
ţă distruse, ori sustrase, nu sunt răspunzători
titularii dosarelor. S.S.P.R. trebuie să asigure ca la
a 15-a aniversare a Revoluţiei din Decembrie 1989
şi la comemorarea erorilor-martiri ai acestei
Revoluţii să fie soluţionat un lot clar şi
reprezentativ de cereri şi înmânate noile certificate
unui număr cât mai mare de revoluţionari şi de
urmaşi ai eroilor-martiri.
Comisia evaluzează drept tergiversare
activitatea desfă∫urată de S.S.P.R. de la intrarea
în vigoare a Legii nr. 341/2004 şi până în prezent
pentru primirea şi soluţionarea cererilor de
preschimbare a certificatelor. S.S.P.R. nu a ţinut
seama de recomandările comisiei de a soluţiona
ritmic şi mai energic aceste cereri şi nici nu a
răspuns la invitaţiile comisiei de a clarifica starea
de lucruri din activitatea sa. Ne aflăm într-o situaţie
critică, actuală legislatură se încheie, noul
Parlament nu va intra în activitatea normală decât
după vacanţa constituţională din ianuarie 2005.
Comisia permanentă a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deci, nu va mai putea să-şi
desfăşoare nici ea activitatea, la fel şi S.S.P.R.
Iată de ce în timpul rămas până la 15 decembrie
a.c., data încheierii actualei legislaturi, trebuie
soluţionat un număr cât mai mare de cereri ale
persoanelor care au situaţia clară, atât prin
notorietatea lor în faptul Revoluţiei din
Decembrie 1989, cât şi prin simpla lor cerere de
preschimbare legală a certificatului vechi.
Acest punct de vedere a fost susţinut de către
toţi parlamentarii prezenţi.
Preşedintele comisiei, Sergiu Nicolaescu, a
subliniat în legătură cu modul de lucru în
soluţionarea avizării să fie avute în vedere
îndeosebi cererile şi situaţiile cert contestate pentru
ilegalitatea dobândirii certificatelor de revoluţionar.
Acolo unde lucrurile sunt clare, sunt persoane
cunoscute pentru activitatea lor din timpul
Revoluţiei, să se procedeze operativ. Este foarte
greu să produci astăzi, după 15 ani dovezi noi,
toate actele şi dovezile au devenit materiale de
arhivă şi au regimul corespunzător. Cine ţi le dă
şi cât trebuie să umbli să le obţii fie şi pentru că
timpul este prea scurt, adică în câteva săptămâni.
Sunt probleme şi în ceea ce priveşte situaţia
morţilor din Revoluţie. Nu toţi morţii au fost eroi.
Numai vorbind de faptul că unii dintre aceştia
s-au aflat de cealaltă parte a baricadelor, au tras
în revoluţionari şi, ca atare, pot fi contestaţi. Timpul
de contestaţie este foarte scurt şi ca atare soluţia
este dificilă în cazurile incerte. Rămâne
nesoluţionată situaţia a cel puţin 5—6 % dintre
morţi şi răniţi, care au putut fi ofiţeri de securitate
sau au lucrat sub acoperire, la fel şi situaţia celor
neidentificaţi de la Timişoara, care au întreţinut
teza posibilei intervenţii străine în derularea unora
dintre evenimentele din timpul Revoluţiei.
Comisia poate obiecta Ón acordarea avizului
numai în situaţiile contestate şi în cazurile de
excepţie. În fond, pentru astfel de cazuri se poate
cere şi modificarea legii sau implicarea instanţelor
justiţiei.
Trebuie să facem un comunicat către
organizaţiile de revoluţionari din ţară în care să
arătăm clar că toţi revoluţionarii care au certificate
şi au depus cereri de preschimbare a lor sunt
revoluţionari.
Să fie clar că până la 15 decembrie trebuie
soluţionate primele 5.000—6.000 de cereri.
Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean trebuie să
aducă de urgenţă listele pentru avizare, iar comisia
să se reunească ori de câte ori este nevoie pentru
soluţionarea acestor probleme. Trebuie să judecăm
drept toate cazurile şi această judecată dreaptă să
rămână de îndrumar pentru cei care vor veni în
noua legislatură a Parlamentului României.
Nu acceptă lipsa sub nici un motiv a
secretarului de stat de la lucrările comisiei
parlamentare. Dacă nu respectă hotărârile comisiei
se va cere, de urgenţă, înlocuirea lui.
Vă promit că până la 15 decembrie vom avea
soluţionate primele 5.000 de cereri de
preschimbare a certificatelor.
Cu aceasta au luat sfârşit lucrările şedinţei.
La ora 12,20 preşedintele comisiei, senator
Sergiu Nicolaescu, a plecat.
Au fost soluţionate şi unele probleme ale
activităţii curente a comisiei.
La ora 12,30 a sosit la comisie secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean. De la sosire a fost
întrebat câte cereri de preschimbare a primit la
S.S.P.R. Răspunsul a fost că nu se ştie exact
câte, deoarece cererile au fost depuse atât de
organizaţii în pachete, care nu au fost încă
înregistrate, cât şi individual de către revoluţionari,
acestea fiind trecute în registrul de primire cu toate
datele necesare. Dar probabil, peste 15.000 cereri.
Au fost verificate dacă au toate actele solicitate
cca 8.000 de dosare, iar dintre acestea sunt clare
şi, deci, validate cca 2.500. La Poliţie, Armată, la
gărzile patriotice se solicită informaţii dacă
solicitanţii proveniţi din aceste structuri nu au luptat
împotriva Revoluţiei.
Procedura de lucru la S.S.P.R. este:
prezentarea la poartă a dosarului, iar cineva din
comisie a făcut remarca — prin gilajul de fier —,
înregistrarea, verificarea documentelor din dosar,
apoi căutarea în arhivă a dosarului vechi,
verificarea dacă acesta conţine documentele
solicitate, verificarea lor în comisia constituită la
S.S.P.R. şi, dacă sunt întrunite toate datele,
situaţia se trimite la comisia parlamentară spre
avizare.
La observaţia parlamentarilor că până în prezent
nu a fost trimisă nici o situaţie, nici o listă, Vasile
Emilian Cutean a spus că a adus — astăzi, data
şedin˛ei —, o listă cuprinzând 238 de erori-martiri
(urmaşi) şi una cu 646 luptători — răniţi şi
remarcaţi prin fapte deosebite. Între aceştia sunt
unii din structurile Armatei şi Poliţiei, dar
respectivele persoane au acte de la Parchet că nu
au acţionat împotriva Revoluţiei.
Procedura de preschimbare a certificatelor
parcurge trei etape — de la S.S.P.R. listele vin la
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru aviz, S.S.P.R. eliberează
certificatul nou, care se semnează de secretarul de
stat de la S.S.P.R. şi de preşedintele comisiei
parlamentare, iar listele sunt transmise la
Preşedinţie, care acordă prin decret Ordinul
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
În prezent S.S.P.R. nu poate ţine seama de
contestaţii, acestea urmând a fi soluţionate
conform Legii nr. 341/2004 de către comisia
parlamentară, atât pentru cei care se plâng că nu
li s-a dat de către S.S.P.R. avizul de
preschimbare, cât şi contesaţiile împotriva celor
care li s-au eliberat pe nedrept certificate.
În Monitorul Oficial al României se publică
decretul emis de Preşedinte de acordare a
Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989.
În încheiere, deputatul Gheorghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, a apreciat că aceasta a
fost prima discuţie pe fondul procedurilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar.
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va trimite la
comisia parlamentară discheta cu situaţiile neclare.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #6 : Noiembrie 23, 2013, 14:55:01 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 41/C/30.XI.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 22.11. – 25.11.2004
SUMAR

4. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 2—4

4. Comisia parlamentară a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
23 noiembrie 2004 între orele 11,00—13,30, după
următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
Decembrie 1989 pentru preschimbarea
certificatelor de revoluţionar.
2. Discutarea proiectului de Program privind
a 15-a aniversare a Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi comemorarea eroilor-martiri ai
Revoluţiei.
3. Diverse.
   La lucrările comisiei a fost invitat Vasile Emilian
Cutean, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   La începutul lucrărilor, deputatul Gheorghe
Pribeanu, vicepreşedintele comisiei, a propus ca în
temeiul regulamentului comisiei şi al propunerii
înaintate oficial cu adresa nr. 147/XXVI/22.11.2004
de Grupul parlamentar al P.S.D. din Senatul
României, ca senator Sergiu Nicolaescu să
exercite funcţia de preşedinte al comisiei, să se
supună votului membrilor comisiei această
propunere. În unanimitate membrii prezenţi au
adoptat această propunere şi au reconfirmat în
funcţia de vicepreşedinte pe deputatul Gheorghe
Pribeanu, iar în cea de secretar pe deputatul Ioan
Onisei.
   Lucrările au fost în continuare conduse de
Sergiu Nicolaescu, care, după aprobarea ordinii de
zi, a solicitat să fie, de urgenţă, chemat Vasile
Emilian Cutean, care încă nu ajunsese la lucrări,
anunţând prin şefa sa de cabinet că va fi la
comisie la ora 12,00 dar a sosit la 12,30.
   Cum Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.) nu
a trimis comisiei nici o listă cu situaţia rezolvării
cererilor de preschimbare a certificatelor de
revoluţionari, deşi la şedinţa din 16 noiembrie 2004
secretarul de stat Vasile Emilian Cutean
încredinţase comisia că va transmite respectivele
situaţii începând cu data de 17 noiembrie 2004,
preşedintele comisiei, senatorul Sergiu Nicolaescu,
a propus să fie clarificată problema contestaţiilor
trimise de diferite organizaţii de revoluţionari de la
Teleorman, Prahova, sau de diferite persoane
împotriva unor posesori de certificate de
revoluţionar care ar fi fost dobândite ilicit. În
această ordine de idei s-a precizat ca toate
contestaţiile primite până în prezent la comisie,
adică până la primirea de către comisie a listelor
cu propunerile S.S.P.R. de validare a cererilor de
preschimbare a certificatelor pentru avizare să fie
trimise în copie la S.S.P.R., pentru ca acesta să
ţină seama de ele în stabilirea punctului său de
vedere.
   În ce priveşte contestaţiile primite în faza a 2-a,
adică după înaintarea de către S.S.P.R. către
comisie a listelor cu propunerile de validare a
cererilor de preschimbare a certificatelor, acestea
vor rămâne la comisie, care la va analiza şi
soluţiona solicitând în acest scop la S.S.P.R.
dosarele persoanelor contestate şi va comunica
S.S.P.R. dacă avizează sau nu cererea de
preschimbare. Contestaţiile pentru neacordarea
preschimbării certificatului de revoluţionar, adresate
de persoanele care se consideră nedreptăţite vor
fi primite şi soluţionate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004.
   Sergiu Nicolaescu a recomandat comisiei ca în
procedurile de preschimbare a certificatelor să fie
respectate prevederile Legii nr. 341/2004,
înlăturându-se orice fel de excese sau de zel,
invocând prevederile Normelor de aplicare a Legii
nr. 341/2004, norme elaborate de S.S.P.R. pentru
ei, fără a le fi prezentat comisiei spre avizare în
forma finală supusă aprobării Guvernului. De
aceea ele cuprind o serie de prevederi care
depăşesc nepermis prevederile Legii nr. 341/2004.
   Comisia trebuie să ţină seama de această
situaţie. De pildă, S.S.P.R. solicită în anul 2004, la
15 ani de la Revoluţia din 19189, ca toţi
revoluţionarii să prezinte alte documente şi
probatorii care le atestă prezenţa în locuri
deosebite ale Revoluţiei. Este greu, dacă nu chiar
imposibil, de procurat asemenea documente şi
probe. Acolo unde ele există să fie aduse, dar sunt
atâţia oameni care nu dispun de astfel de
documente şi nici nu au cum să le obţină. În fond,
ei au fost atunci la o revoluţie şi nu la o vânătoare
de documente şi dovezi. Unii au avut asemenea
documente şi le-au pus în dosarele înaintate în
anii 1990—1996 pentru obţinerea certificatelor şi
brevetelor ce le-au fost atunci acordate prin acte
de stat de către foruri legale parlamentare,
guvernamentale, prezidenţiale. Senatorul Sergiu
Nicolaescu a precizat că personal nu doreşte să
dezamăgească oamenii care au acum certificate
ce le-au fost acordate legal. Cei care au astfel de
certificate sunt revoluţionari, independent de faptul
că li s-au preschimbat sau nu li s-au preschimbat
încă certificatele şi vom comemora împreună eroii-martiri
ai Revoluţiei din Decembrie 1989 şi vom
aniversa pe 22 decembrie împreună cei 15 ani
care au trecut de atunci. Cei ce nu au dobândit
în mod cinstit certificate să nu mai cuteze să le
preschimbe pentru a nu intra în conflict cu legea
şi pentru a nu întina memoria eroilor noştri.
   Comisia a aprobat în unanimitatea
parlamentarilor prezenţi acest punct de vedere.
Senatorii Timotei Stuparu şi Ionel Alexandru au
informat că li s-a semnalat de către revoluţionari
că S.S.P.R. ar fi anunţat că sistează primirea
cererilor de preschimbare a certificatelor. Luând în
discuţie această problemă, comisia a stabilit să
atragă atenţia S.S.P.R., secretarului de stat Vasile
Emilian Cutean să respecte prevederile Legii
nr. 341/2004 care a stabilit o perioadă de 6 luni
de la intrarea sa în vigoare, adică până la
20 inauarie 2005 pentru depunerea cererilor de
preschimbare a certificatelor acordate în baza Legii
nr. 42/1990, republicată, precum şi un termen
suplimentar de depunere a cererilor de către
persoanele care fac dovada că s-au aflat în
imposibilitatea de a se încadra în termenul legal
de 6 luni.
   Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele comisiei,
în consens cu punctele de vedere enunţate de
senator Sergiu Nicolaescu a subliniat ideea din
Legea nr. 341/2004 că este vorba de o
preschimbare a certificatelor eliberate legal, în
baza Legii nr. 42/1990, republicată, iar nu de
acordarea acum, în anul 2004 a titlurilor de
revoluţionar, în timp ce S.S.P.R. întreţine ideea că
el acordă sau nu acordă aceste titluri, fapt care a
generat o stare de iritare şi de nemulţumire Ón
r‚ndul revolu˛ionarilor. Iar tergiversarea clarificării
listelor cu persoanele ale căror cereri au fost
soluţionate şi netrimiterea lor atât de mult timp la
comisie pentru avizare accentuează tensiunea şi
protestul revoluţionarilor. S.S.P.R. a trimis scrisori
în care solicită completarea documentelor din
dosarele unor persoane de notorietate pentru
revoluţionari, ceea ce pune sub semnul întrebării
corectitudinea S.S.P.R. în păstrarea dosarelor.
Certificatele au fost emise oamenilor în baza unei
legi şi a unor dosare, de regulă, temeinic alcătuite,
iar dacă aceste dosare sau documente din
componen˛a lor au dispărut sau au fost cu reavoin
ţă distruse, ori sustrase, nu sunt răspunzători
titularii dosarelor. S.S.P.R. trebuie să asigure ca la
a 15-a aniversare a Revoluţiei din Decembrie 1989
şi la comemorarea erorilor-martiri ai acestei
Revoluţii să fie soluţionat un lot clar şi
reprezentativ de cereri şi înmânate noile certificate
unui număr cât mai mare de revoluţionari şi de
urmaşi ai eroilor-martiri.
   Comisia evaluzează drept tergiversare
activitatea desfă∫urată de S.S.P.R. de la intrarea
în vigoare a Legii nr. 341/2004 şi până în prezent
pentru primirea şi soluţionarea cererilor de
preschimbare a certificatelor. S.S.P.R. nu a ţinut
seama de recomandările comisiei de a soluţiona
ritmic şi mai energic aceste cereri şi nici nu a
răspuns la invitaţiile comisiei de a clarifica starea
de lucruri din activitatea sa. Ne aflăm într-o situaţie
critică, actuală legislatură se încheie, noul
Parlament nu va intra în activitatea normală decât
după vacanţa constituţională din ianuarie 2005.
   Comisia permanentă a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deci, nu va mai putea să-şi
desfăşoare nici ea activitatea, la fel şi S.S.P.R.
Iată de ce în timpul rămas până la 15 decembrie
a.c., data încheierii actualei legislaturi, trebuie
soluţionat un număr cât mai mare de cereri ale
persoanelor care au situaţia clară, atât prin
notorietatea lor în faptul Revoluţiei din
Decembrie 1989, cât şi prin simpla lor cerere de
preschimbare legală a certificatului vechi.
Acest punct de vedere a fost susţinut de către
toţi parlamentarii prezenţi.
   Preşedintele comisiei, Sergiu Nicolaescu, a
subliniat în legătură cu modul de lucru în
soluţionarea avizării să fie avute în vedere
îndeosebi cererile şi situaţiile cert contestate pentru
ilegalitatea dobândirii certificatelor de revoluţionar.
Acolo unde lucrurile sunt clare, sunt persoane
cunoscute pentru activitatea lor din timpul
Revoluţiei, să se procedeze operativ. Este foarte
greu să produci astăzi, după 15 ani dovezi noi,
toate actele şi dovezile au devenit materiale de
arhivă şi au regimul corespunzător. Cine ţi le dă
şi cât trebuie să umbli să le obţii fie şi pentru că
timpul este prea scurt, adică în câteva săptămâni.
Sunt probleme şi în ceea ce priveşte situaţia
morţilor din Revoluţie. Nu toţi morţii au fost eroi.
   Numai vorbind de faptul că unii dintre aceştia
s-au aflat de cealaltă parte a baricadelor, au tras
în revoluţionari şi, ca atare, pot fi contestaţi. Timpul
de contestaţie este foarte scurt şi ca atare soluţia
este dificilă în cazurile incerte. Rămâne
nesoluţionată situaţia a cel puţin 5—6 % dintre
morţi şi răniţi, care au putut fi ofiţeri de securitate
sau au lucrat sub acoperire, la fel şi situaţia celor
neidentificaţi de la Timişoara, care au întreţinut
teza posibilei intervenţii străine în derularea unora
dintre evenimentele din timpul Revoluţiei.
   Comisia poate obiecta Ón acordarea avizului
numai în situaţiile contestate şi în cazurile de
excepţie. În fond, pentru astfel de cazuri se poate
cere şi modificarea legii sau implicarea instanţelor
justiţiei.
   Trebuie să facem un comunicat către
organizaţiile de revoluţionari din ţară în care să
arătăm clar că toţi revoluţionarii care au certificate
şi au depus cereri de preschimbare a lor sunt
revoluţionari.
   Să fie clar că până la 15 decembrie trebuie
soluţionate primele 5.000—6.000 de cereri.
Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean trebuie să
aducă de urgenţă listele pentru avizare, iar comisia
să se reunească ori de câte ori este nevoie pentru
soluţionarea acestor probleme. Trebuie să judecăm
drept toate cazurile şi această judecată dreaptă să
rămână de îndrumar pentru cei care vor veni în
noua legislatură a Parlamentului României.
   Nu acceptă lipsa sub nici un motiv a
secretarului de stat de la lucrările comisiei
parlamentare. Dacă nu respectă hotărârile comisiei
se va cere, de urgenţă, înlocuirea lui.
Vă promit că până la 15 decembrie vom avea
soluţionate primele 5.000 de cereri de
preschimbare a certificatelor.
   Cu aceasta au luat sfârşit lucrările şedinţei.
La ora 12,20 preşedintele comisiei, senator
Sergiu Nicolaescu, a plecat.
   Au fost soluţionate şi unele probleme ale
activităţii curente a comisiei.
   La ora 12,30 a sosit la comisie secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean. De la sosire a fost
întrebat câte cereri de preschimbare a primit la
S.S.P.R. Răspunsul a fost că nu se ştie exact
câte, deoarece cererile au fost depuse atât de
organizaţii în pachete, care nu au fost încă
înregistrate, cât şi individual de către revoluţionari,
acestea fiind trecute în registrul de primire cu toate
datele necesare. Dar probabil, peste 15.000 cereri.
   Au fost verificate dacă au toate actele solicitate
cca 8.000 de dosare, iar dintre acestea sunt clare
şi, deci, validate cca 2.500. La Poliţie, Armată, la
gărzile patriotice se solicită informaţii dacă
solicitanţii proveniţi din aceste structuri nu au luptat
împotriva Revoluţiei.
  Procedura de lucru la S.S.P.R. este:
prezentarea la poartă a dosarului, iar cineva din
comisie a făcut remarca — prin gilajul de fier —,
înregistrarea, verificarea documentelor din dosar,
apoi căutarea în arhivă a dosarului vechi,
verificarea dacă acesta conţine documentele
solicitate, verificarea lor în comisia constituită la
S.S.P.R. şi, dacă sunt întrunite toate datele,
situaţia se trimite la comisia parlamentară spre
avizare.
   La observaţia parlamentarilor că până în prezent
nu a fost trimisă nici o situaţie, nici o listă, Vasile
Emilian Cutean a spus că a adus — astăzi, data
şedin˛ei —, o listă cuprinzând 238 de erori-martiri
(urmaşi) şi una cu 646 luptători — răniţi şi
remarcaţi prin fapte deosebite. Între aceştia sunt
unii din structurile Armatei şi Poliţiei, dar
respectivele persoane au acte de la Parchet că nu
au acţionat împotriva Revoluţiei.
   Procedura de preschimbare a certificatelor
parcurge trei etape — de la S.S.P.R. listele vin la
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru aviz, S.S.P.R. eliberează
certificatul nou, care se semnează de secretarul de
stat de la S.S.P.R. şi de preşedintele comisiei
parlamentare, iar listele sunt transmise la
Preşedinţie, care acordă prin decret Ordinul
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
În prezent S.S.P.R. nu poate ţine seama de
contestaţii, acestea urmând a fi soluţionate
conform Legii nr. 341/2004 de către comisia
parlamentară, atât pentru cei care se plâng că nu
li s-a dat de către S.S.P.R. avizul de
preschimbare, cât şi contesaţiile împotriva celor
care li s-au eliberat pe nedrept certificate.
În Monitorul Oficial al României se publică
decretul emis de Preşedinte de acordare a
Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989.
   În încheiere, deputatul Gheorghe Pribeanu,
vicepreşedintele comisiei, a apreciat că aceasta a
fost prima discuţie pe fondul procedurilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar.
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va trimite la
comisia parlamentară discheta cu situaţiile neclare.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #7 : Noiembrie 23, 2013, 16:03:54 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 43/C/17.XII.2004
conţine 4 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 30.11 – 7.12.2004
SUMAR

1. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 .................... 1–4

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
30 noiembrie 2004 având la ordinea de zi
probleme privind procedurile de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, precum şi contestaţiile
făcute în întâmpinarea neacordării de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor a avizului de preschimbare a
certificatului de către cei care se consideră
nedreptăţiţi, dar şi de către persoane sau
organizaţii care contestă acordarea preschimbării
certificatelor unor persoane care au obţinut ilicit
calitatea de revoluţionar.
  La lucrări a fost invitat secretarul de stat, Vasile
Emilian Cutean, de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
(S.S.P.R.). Din proprie iniţiativă a participat şi
deputatul Mircea Bucur, fost membru al comisiei,
căruia i s-a retras în luna noiembrie a.c. sprijinul
politic al P.S.D. şi a fost înlocuit în comisie de
deputatul Valentin Păduroiu.
   Lucrările au fost conduse de Sergiu Nicolaescu,
preşedintele comisiei, care după anunţarea şi
aprobarea ordinii de zi, a atras atenţia asupra
întârzierii exagerat de mari a procedurilor de
verificare de către S.S.P.R. a dosarelor şi cererilor
de preschimbare a certificatelor. Până la
încheierea termenului legal de depunere a cererilor
de preschimbare, care este 20 ianuarie 2005,
adică 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii
nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989, actualii posesori de certificate
sunt revoluţionari, conform art. 9 alin. 4 din lege.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a subliniat în
intervenţia sa necesitatea de a se lucra mai alert,
dar cu toată atenţia pentru a nu se lua hotărâri
pripite nejustificate care să creeze nemulţumuri
între revoluţionari, îndeosebi între cei de
notorietate. Din listele prezentate spătămâna
trecută de S.S.P.R. lipsesc multe nume cunoscute
opiniei publice şi de rezonanţă în rândul
revoluţionarilor, ceea ce nu este bine, iar ponderea
celor ce au obţinut certificate abia după 1997 este
mult prea mare.
   În rest, senatorul Sergiu Nicolaescu a precizat
că nu are alte observaţii. A solicitat să fie pregătită
pentru comisie o listă cu persoanele care au depus
contestaţii şi cu o expunere concisă a obiectului
contestaţiei.
   Contestaţiile sunt făcute către comisie şi trebuie
să corespundă exigenţelor legii, iar noi să le
acordăm atenţia cuvenită şi să le soluţionăm în
cunoştinţă de cauză pentru a comunica un punct
de vedere clar la S.S.P.R.
   Secretarul de stat Vasile Emilian Cutean a
precizat că între cei care sunt validaţi în prima
etapă de preschimbare sunt cei care nu au de
făcut nici un fel de completări la dosare.
   Deputatul Gheorghe Pribeanu, vicepreşedintele
comisiei, şi senatorul Ionel Alexandru au observat
însă că lecturarea listelor lasă loc de interpretare şi
concluzii deosebite faţă de teza susţinută şi justifică
precauţiile formulate de senatorul Sergiu Nicolaescu.
Este clar că în liste sunt multe nume prea puţin
cunoscute sau necunoscute, fiind lipsă altele care
s-au afirmat în viaţa publică ulterior şi sunt de
renume pentru activitatea lor în cei 15 ani care au
trecut de la Revoluţie. S-a propus, în context, să fie
completată lista până la 2.000—2.500 persoane cu
astfel de nume reprezentative ale Revoluţiei din
toate oraşele-martir.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a concluzionat
solicitând secretarului de stat Vasile Emilian
Cutean, cu adresa nr. 18/6021/2.12.2004, să
revadă listele şi să le completeze în sensul celor
discutate în timpul lucrărilor în comisie, iar la
întâlnirea din data de 2 decembrie 2004 să se
discute listele prezentate, contestaţiile primite la
comisie şi să se dea avizele corespunzătoare.
   În şedinţa din data de 2 decembrie 2004,
desfăşurată în continuarea tematică a lucrărilor din
30 noiembrie 2004, între orele 11,00—14,00, la
Senat au fost prezentate de către secretar de stat
Vasile Emilian Cutean liste cuprinzând 289 de eroi-martiri,
cu 50 mai mult decât în prima listă şi 1.133
de luptători răniţi, reţinuţi şi remarcaţi pentru fapte
deosebite, cu 285 mai mulţi decât în lista
precedentă.
   Comisia evaluează mult prea mic numărul de
cereri validate având în vedere faptul că anul
acesta se împlinesc 15 ani de la Revoluţia
Română din Decembrie 1989. Pe cale de
consecinţă, comisia a stabilit ca să-şi continuie
activitatea, să mai aibă o întâlnire sau chiar două
pentru a soluţiona un număr mai mare de cereri,
având în vedere şi semnalele destul de numeroase
din teritoriu referitoare la preschimbarea
certificatelor.
   Comisia a luat în discuţie contestaţiile primite
din partea lui Albert Alexandru din Braşov, rănit
grav în zona abdominală şi coloana vertebrală, cu
certificat din anul 1990. Constatând legalitatea şi
corectitudinea documentelor care atestă starea lui
Albert Alexandru, comisia a avizat preschimbarea
certificatului de luptător rănit al acestuia.
   În cazul contestaţiei lui Ionescu (Drago∫) Ana,
rănită prin împuşcare pe stradă în timp ce se
deplasa în misiune în ziua de 22 decembrie 1989,
după ora 12,00, deci după fuga lui Ceauşescu şi
după ce oficial, prin nota telefonică a generalului
Victor Stănculescu, prin care Armata nu mai
asculta de ordinele dictatorului. Comisia, de
asemenea, a stabilit să avizeze preschimbarea
certificatului de luptător rănit.
   De asemenea, comisia a luat cunoştinţă de
contestaţiile formulate la adresa lui Vasile Emilian
Cutean şi a concluzionat că avizează
preschimbarea certificatului acestuia de luptător
remarcat pentru fapte deosebite.
   Senatorul Sergiu Nicolaescu a atras atenţia
asupra situaţiei complexe în care se află cadrele
militare, ţinând seama de poziţionarea Armatei faţă
de Revoluţie în zilele de 16–22 decembrie 1989,
când revoluţionarii au luptat cu forţa de opresiune
a lui Ceauşescu, din care făcea parte şi Armata.
Numai după nota telefonică din dimineaţa zilei
de 22 decembrie 1989 a generalului Vasile Milea,
ministrul apărării, care cerea militarilor să nu mai
folosească forţa împotriva oamenilor din stradă şi
apoi, după nota telefonică de la ora 13,30, aceeaşi
zi, a generalului Victor Stănculescu, prin care
Armata nu mai trebuia să asculte de ordinele lui
Ceauşescu, evenimentele au luat un alt curs de
desfăşurare.
   De aceea, trebuie analizată cu multă grijă
poziţionarea fiecărui cadru militar în parte faţă de
Revoluţie şi rezolvată problema preschimbării
certificatelor de revoluţionar ale acestora. Să nu se
manifeste nici un fel de grabă, trebuie să fim cât
mai atenţi în aceste cazuri. Informaţiile cele mai
recente cu referire la poziţia cadrelor militare ne
îndreptăţesc să manifestăm o grijă sporită faţă de
situaţia acestora şi deci să analizăm cu grijă
fiecare caz în parte.
   Vasile Emilian Cutean a arătat că S.S.P.R. nu
a solicitat militarilor şi nici Parchetului documente
despre poziţia acestora în Revoluţie dar mai toate
cadrele militare, care au certificate de revoluţionar,
au adus astfel de documente de la Parchet.
   Comisia a hotărât să adreseze S.S.P.R.
recomandarea ca, până la clarificarea situaţiei
fiecărei persoane din această categorie de
posesori de certificate de revoluţionar, să valideze
preschimbarea certificatelor numai pentru militarii şi
cadrele militare implicate în desfăşurarea unor
momente-cheie ale Revoluţiei, în care aceştia au
avut un rol indubitabil clar şi deosebit pentru
asigurarea victoriei Revoluţiei.
   Comisia a stabilit, de asemenea, să dea un
comunicat pentru presă privind avizarea unui
număr de 1.422 de cereri de preschimbare a
certificatelor de revoluţionar, precum şi cu referire
la soluţionarea contestaţiilor privind 3 persoane
dintre cele pentru care sau dat avize.
   Comisia mulţumeşte prof. univ. Nicolae Dinu˛,
consilierul său parlamentar, pentru redactarea şi
pregătirea pentru publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a II-a, a sintezelor lucrărilor în
plen începând din anul 1998 şi până în prezent.
În încheiere comisia a soluţionat probleme ale
activităţii sale curente.
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 a lucrat în plen în ziua de marţi,
7 decembrie 2004, între orele 12,00—15,00, având
la ordinea de zi analizarea şi avizarea cererilor de
preschimbare a certificatelor de revoluţionar în
conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004
art. 9, 10 şi 11.
   La lucrări a participat ca invitat secretarul de
stat Vasile Emilian Cutean, de la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 (S.S.P.R.).
   Lucrările au fost conduse de senator Sergiu
Nicolaescu, preţedintele comisiei, care, după
aprobarea ordinii de zi, a precizat că va trebui să
se lucreze şi în data de 8 decembrie 2004 pentru
a soluţiona toate problemele privind listele aduse
de la S.S.P.R. De asemenea, Domnia sa a insistat
asupra neâncadrării S.S.P.R. în termenul prevăzut
de lege pentru preschimbarea în decurs de 6 luni
de la publicarea Legii nr. 341/2004 în Monitorul
Oficial al României din 20 iulie 2004.
   Referitor la acest aspect comisia a precizat că
toate cererile de preschimbare a certificatelor,
depuse în interiorul celor 6 luni, între 20 iulie 2004
şi 20 ianuarie 2005, sunt legal depuse, iar
S.S.P.R. şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989, din legislatura 2004—2008,
vor trebui să le soluţioneze în mod corespunzător.
Sunt organizaţii din cadrul cărora nu a fost până
în prezent promovată de către S.S.P.R. nici o
cerere de preschimbare a certificatelor de
revoluţionar.
   Secretariatul de stat nu are temei legal pentru
a hotărî acordarea sau retragerea calităţilor de
revoluţionar acordate prin acte de stat certificate, şi
a titlurilor conferite prin brevet.
   Prin listrele incomplete prezentate până în
prezent S.S.P.R. nu epuizează prevederea art. 3
alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004
referitoare la preschimbarea la cererea titularului a
certificatelor de revoluţionar conferite în baza Legii
nr. 42/1990, republicată. Legea nr. 341/2004, în
art. 10 alin. (1), precizează condiţiile în care un
deţinător al calităţii de revoluţionar îşi pierde
calitatea.
   Pe cale de consecinţă, prevederile Legii
nr. 341/2004 trebuie aplicate în integralitatea lor,
iar nu selectiv. Comisia apreciază că până în
prezent S.S.P.R. a procedat selectiv în problema
cererilor de preschimbare a certificatelor şi nu a
respectat termenele de prezentare la Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, a listelor cu numele celor promovaţi pentru
preschimbarea certificatelor.
   În fapt, persoanele care au depus cereri pentru
preschimbarea certificatelor de revoluţionar nici nu
cunosc situaţia sau soluţia dată cererilor depuse
pentru a putea exercita dreptul de contestare
prevăzut de art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004.
În comisie au fost discutate situaţiile unor
posesori de certificate de revoluţionar cărora li
s-a refuzat de către S.S.P.R. validarea cererilor pe
motivul absenţei unor documente probatorii, deşi
persoanele în cauză sunt cunoscute pentru
participarea lor activă în locuri importante şi la
acţiuni deosebite ale Revoluţiei din Decembrie
1989.
   S-a hoitărât ca persoanele în cauză să prezinte
de urgenţă documentele de completare pentru
soluţionarea cererilor înaintate în termen legal.
   Comisia a dat aviz pentru o listă cuprinzând 289
de eroi-martiri şi 1.241 de luptători răniţi, reţinuţi şi
remarcaţi pentru fapte deosebite, listă care este
evident incompletă şi nesemnificativă pentru
Revoluţie, cât şi pentru numărul estimat de 18.000
de cereri de preschimbare a certificatelor de
revoluţionar.
   In încheiere au fost rezolvate probleme ale
activităţii curente a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe Pribeanu
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #8 : Noiembrie 23, 2013, 18:18:02 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 8/C/15.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 8 – 10.03.2005
SUMAR

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 23–24

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
9 martie 2005, între orele 14,00—15,30, având
următoarea ordine de zi:
1. Informarea membrilor comisiei asupra actelor
normative cu privire la revoluţionarii din decembrie
1989, aflate în vigoare.
2. Discutarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
3. Discutarea protocolului încheiat între Camera
Deputaţilor şi Senat pentru buna desfă∫urare a
activităţii Comisiei parlamentare pentru controlul
aplicării Legii nr. 42/1990.
4. Stabilirea priorităţilor ăn activitatea comisiei.
5. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei. După
aprobarea ordinii de zi, s-a trecut la discutarea
primului punct, respectiv informarea membrilor
asupra actelor normative cu privire la revoluţionarii
din decembrie 1989. Discuţia a avut loc pe
marginea următoarelor documente: Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/02.09.2004, Legea
nr. 341/2004 şi ordonanţa de urgenţă cu
prerogarea termenelor. Acestea sunt în momentul
de faţă cele mai importante acte normative pe care
trebuie să se bazeze comisia. S-a stabilit
discutarea mai amănunţită a acestui punct în
şedin˛a viitoare, după ce fiecare membru al
comisiei îşi însuşeşte conţinutul acestor acte
normative.
   S-a adus în discuţie retragerea domnului Dan
Iosif şi votarea în plen a domnului Petru Tărniceru.
   La punctul 2 domnul preşedinte Emilian Vasile
Cutean a propus citirea regulamentului de
organizare ţi funcţionare a comisiei şi discutarea
obiecţiilor referitoare la acesta. S-a hotărât
revenirea la acest subiect în şedinţa viitoare, când
membrii comisiei vor prezenta, fiecare în parte,
propuneri şi, în baza acestora, se va întocmi noul
regulament de funcţionare a comisiei şi se va face
o adresă către Biroul permanent, prin care se va
cere angajarea de personal. Domnul Emilian Vasile
Cutean, preşedintele comisiei, a propus în fiinţarea
unei subcomisii, care, ţmpreună cu experţii, să
verifice dosarele revoluţionarilor şi să le expună
comisiei, o dată pe săptămână.
   La punctul 3 al ordinii de zi s-a discutat despre
protocolul încheiat între Camera Deputaţilor şi
Senat. S-a propus o nou„ organigram„ pentru
aparatul tehnic al comisiei, care să cuprindă: două
posturi de consilier, două posturi de expert, două
posturi de referenţi colaboratori, un şef de cabinet
şi doi şoferi, şi s-a stabilit ca preşedintele comisiei
să întocmească şi să înainteze adrese către
Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, în
vederea rezolvării problemelor tehnicoadministrative
ale comisiei.
   La punctul 4 al ordinii de zi a fost stabilirea
priorităţilor în activitatea comisiei. Domnul Emilian
Vasile Cutean a propus trimiterea unei adrese
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, prin care să se ceară o infirmare
asupra dosarelor revoluţionarilor. S-a stabilit
invitarea secretarului de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor la şedinţa
viitoare a comisiei.
   La ultimul punct al ordinii de zi domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean i-a avertizat pe
membrii comisiei că s-ar putea face presiuni
asupra lor privind eliberarea avizelor de
preschimbare a certificatelor. Aceste presiuni vor
veni din partea persoanelor ale căror dosare nu au
fost acceptate. Domnia sa a precizat că s-a
confruntat cu astfel de probleme în perioada în
care a îndeplinit funcţia de secretar de stat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor. Domnul deputat Dragoş Ujeniuc şi
domnul secretar Niculae Mircovici au precizat că
în momentul în care asupra dânşilor se vor face
presiuni, se vor retrage din comisie.
   Pentru a evita apariţia problemelor în cadrul
comisiei, domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean
a cerut fiecărui membru al acesteia să precizeze
dacă este sau nu revoluţionar. Totodată, le-a
comunicat faptul că la adresa unor membri ai
comisiei sunt contestaţii, deocamdată, verbale,
indicându-l pe domnul secretar Niculae Mircovici.
   Acesta a precizat faptul că nu are nici un fel de
probleme de acest gen, întrucât în decembrie 1989
era comandantul unei unităţi militare din Timişoara
care, până la data de 19 decembrie 1989, nu a
ieşit în stradă.
   Domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean le-a
comunicat celor prezenţi că toate aceste probleme
ar trebui să fie rezolvate înainte de începerea
lucrărilor comisiei, pentru ca nici o persoană să nu
poată aduce vreo acuzaţie membrilor sau activităţii
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Lucrările s-au încheiat cu precizarea că acest
subiect se va relua în şedinţele viitoare. S-a
insistat supra faptului că toate problemele trebuie
discutate în comisie, fără a le transforma în
dispute politice care, într-un fel sau altul, să
influenţeze vreo decizie a acesteia.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #9 : Noiembrie 23, 2013, 19:06:44 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 9/C/29.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15 — 17.03.2004
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 .......................... 22–24

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989
Marţi, 15 martie 2005

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 15 martie
2005, între orele 15,00-17,00, cu următoarea ordine
de zi:
1. Discutarea proiectului de Protocol dintre Camera
Deputaţilor şi Senat, ce urmează a fi încheiat în vederea
asigurării bunei funcţionări a comisiei.
2. Informare cu privire la situaţia la zi a preschimbării
certificatelor de revoluţionar, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 341/2004 (prezentată de secretarul
de stat al S.S.P.R.).
3. Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate comisiei
de la ultima şedinţă până în prezent.
La lucrări a participat ca invitat domnul Adrian Sanda
de la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.)
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la discutarea
proiectului de protocol dintre Camera Deputaţilor şi
Senat, întocmit pe baza propunerilor făcute în şedinţa
din 9 martie 2005. Comisia a adoptat actul normativ aflat
în discuţie şi a hotărât transmiterea lui secretariatelor
generale ale celor două Camere.
   La punctul doi al ordinii de zi, secretarul de stat al
S.S.P.R., domnul Adrian Sanda, a prezentat o informare
la zi asupra situaţiei preschimbării certificatelor de
revoluţionar conform Legii nr. 341/2004. Domnia sa a
fost rugat să aibă în vedere precizări în legătură cu:
1. numărul cererilor depuse;
2. numărul cererilor înregistrate;
3. numărul dosarelor verificate (pe categorii);
4. numărul cererilor validate (pe categorii);
5. numărul persoanelor publicate în “Monitorul Oficial“
(pe categorii);
6. situaţii deosebite întâlnite în procesul de
preschimbare;
7. orice alte precizări pe care le consideră oportune.
   Secretarul de stat a prezentat situaţia cererilor
depuse în baza Legii nr. 341/2004, în vederea
preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de
revoluţionar (anexa nr. 1).
   Dl Adrian Sanda a precizat că a solicitat Parchetului
Militar date cu privire la eroii-martiri, însă îi sunt furnizate
numai câte 5-6 comunicări pe zi. În această situaţie,
speră că se va putea încadra în termenul prorogat.
Secretarul de stat a cerut sprijinul comisiei în vederea
preluării de la Parchetul Militar a tuturor dosarelor de
eroi-martiri.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a intervenit
spunând că Parchetul Militar nu poate pune la dispoziţia
S.S.P.R.-ului aceste dosare, deoarece sunt dosare de
urmărire penală.
   Domnul preşedintele Vasile Emilian Cutean a
menţionat faptul că certificatele persoanelor verificate şi
avizate de vechea comisie pot fi tipărite şi distribuite.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca pe
viitor să fie luate în discuţie, în primul rând, dosarele de
eroi-martiri, dosarele urmaţilor de eroi-martiri, după care
vor fi analizate şi celelalte categorii.
   Domnul senator Ion Vasile nu a fost de acord cu rolul
deliberativ pe care şi-l asumă comisia, din moment ce
toate instituţiile statului sunt la dispoziţia S.S.P.R.-ului.
Din punctul său de vedere, avizul acordat de comisie
are rolul de a întări semnătura secretarului de stat, dar
această responsabilitate revine în totalitate Executivului.
   La cele spuse de domnul senator Ion Vasile, domnul
Tărăcilă a susţinut rolul foarte important al comisiei care
avizează activitatea S.S.P.R.-ului, asumându-şi la rândul
ei responsabilitatea pentru acest aviz.
   La finalul dezbaterii punctului 2 al ordinii de zi s-a
convenit că între comisie şi Secretariatul de Stat trebuie
să existe o bună colaborare, care să ajute la o
desfăşurare eficientă a activităţii celor două instituţii.
   S-a stabilit ca operaţiunea de avizare a cererilor de
preschimbare să înceapă cât mai curând posibil, în
următoarea ordine: eroii-martiri şi urmaşii lor, răniţii,
reţinuţii, remarcaţii pentru fapte deosebite şi participanţii
la luptele pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
   La ultimul punct al ordinii de zi s-au analizat
contestaţiile adresate comisiei până în prezent şi s-a
hotărât ca după transmiterea de către S.S.P.R. a listelor
în vederea eliberării avizelor de preschimbare a
certificatelor, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, în
cazul în care pe liste se reg„sesc numele persoanelor
contestate, comisia va verifica dosarele persoanelor
respective şi, dacă se va constata că sunt întemeiate
contestaţiile, se vor lua măsurile legale ce se impun.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean


              SITUAŢIA CERERILOR DEPUSE                      ANEXĂ

În baza Legii nr. 341/2004 pentru verificarea dosarelor în vederea preschimbării certificatelor doveditoare ale calitţii de revoluţionar

   Până la data de 15.03.2005, la registratura special
înfiinţată pentru activitatea de preschimbare a
certificatelor:

1) Au fost depuse 21.894 de cereri;
2) Au fost înregistrate 21.894 de cereri din care:
• 19.958 dosare de luptător pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989;
• 1.836 dosare de urmaş de erou-marti;
• 100 de dosare de participant la victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989.
3) Dosare verificate:

Categorii               Verificate

Eroi-martiri               588
Urmaşi de eroi-martiri   1.836
Răniţi                   1.887
Răniţi şi reţinuţi         123
Reţinuţi                   389
Remarcaţi                2.550
Participanţi                 0
TOTAL                    7.373

4) Numărul cererilor validate:

Categorii               Validate

Eroi-martiri               588
Urmaşi de eroi martiri   1.122
Răniţi                   1.112
Răniţi şi reţinuţi          61
Reţinuţi                   368
Remarcaţi                  538
Participanţi                 0
TOTAL                    3.789

5) Numărul persoanelor publicate în Monitorul Oficial
nr. 7/2005:

Categorii Persoane      publicate

Eroi-martiri                 0
Urmaşi de eroi martiri       0
Răniţi                     358
Răniţi şi reţinuţi          25
Reţinuţi                    89
Remarcaţi                  794
TOTAL                    1.266

6) S-au întâlnit următoarele situaţii deosebite în
analiza dosarelor depuse pentru preschimbarea
certificatelor:
• Sesizările semnalate de comisie către Parchet cu
privire la suspiciuni de fals în declaraţii;
• Documentele de la Inspectoratul Naţional pentru
Evidenţa Informatizată a Persoanei nu sunt relevante în
clarificarea situaţiei urmaşilor, pentru că actualul institut
deţine situaţia persoanelor după domiciliu, şi nu după
gradul de rudenie, prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004.
• Activitatea comisiei a fost îngreunată din cauza
necesităţii reconstituirii a 70% din dosarele de eroi-martiri,
deoarece nu există dosare vechi în arhivă.
• Celelalte 30% din dosarele de erou-martir au fost
incomplete şi cu probe nerelevante pentru stabilirea
calităţii acestora.
• Dosarele luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite,
aflate în arhivă şi analizate de către Comisia pentru
aplicarea Legii nr. 42/1990 şi Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor revoluţiei din Decembrie 1989 nu au
fost întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 566/1996,
drept pentru care completarea şi analizarea lor a
necesitat un volum mai mare de muncă şi timp.

   Miercuri, 16 martie 2005
   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 16
martie 2005, între orele 15,00-17,00, cu următoarea
ordine de zi:
1. discutarea propunerilor privind întocmirea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei;
2. analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate comisiei
de la ultima ∫edinţă până în prezent;
3. diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la discutarea
propunerilor privind întocmirea regulamentului.
Preşedintele comisiei a propus un proiect de
regulament la care membrii comisiei au făcut o serie de
amendamente. Pe baza amendamentelor propuse şi
adoptate, biroul comisiei va întocmi un nou regulament,
ce urmează a fi adoptat în următoarea şedinţă a
comisiei.
   La punctul 2 al ordinii de zi s-au analizat contestaţiile
adresate comisiei până în prezent şi s-a hotărât ca după
transmiterea de către S.S.P.R. a listelor Óîn vederea
eliberării avizelor de preschimbare a certificatelor,
conform prevederilor Legii nr. 341/2004, în cazul în care
pe liste se regăsesc numele persoanelor contestate,
comisia va verifica dosarele persoanelor respective şi,
dacă se va constata că sunt întemeiate contestaţiile, se
vor lua măsurile legale ce se impun.
   La capitolul “Diverse“ au fost soluţionate probleme
curente ale activităţii comisiei.

PREŢEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #10 : Noiembrie 23, 2013, 19:14:42 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 9/C/29.III.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 15 — 17.03.2004 

Eroare făcută la tipărire. Anul este 2005.
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #11 : Noiembrie 23, 2013, 19:40:05 »

PREŢEDINTE,
Vasile Emilian Cutean

Aici am greşit eu. La copierea textului sunt erori:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş".

   

Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #12 : Noiembrie 23, 2013, 20:54:18 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 10/C/29.III.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
Perioada: 22 — 24.03.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 18–20

14. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi
22 martie 2005, între orele 15,00—17,00, după
următoarea ordine de zi:
1) Adoptarea Regulamentului de funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
2) Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaţi, propuţi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor, conform
Legii nr. 341/2004, şi a dosarelor acestora.
3) Analizarea propunerilor înaintate de S.S.P.R.
în vederea eliberării avizelor de preschimbare a
certificatelor.
4) Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei de la ultima şedinţă până în prezent.
   Înaintea dezbaterii punctelor propuse pe ordinea
de zi preşedintele Emilian Vasile Cutean a făcut o
informare cu privire la nemulţumirea secretarului
Niculae Mircovici legată de apariţia în “Monitorul
Oficial“ a următorului paragraf din sinteza şedinţei
comisiei din data de 9.03.2005: “Pentru a evita
apariţia problemelor în cadrul comisiei, domnul
preşedinte Emilian Vasile Cutean a cerut fiecărui
membru al acesteia să precizeze dacă este sau
nu revoluţionar. Totodată le-a comunicat faptul că
la adresa unor membri ai comisiei sunt contestaţii,
deocamdată verbale, indicându-l pe domnul
secretar Niculae Mircovici. Acesta a precizat faptul
că nu are nici un fel probleme de acest gen,
întucât în decembrie 1989 era comandantul unei
unităţi militare din Timiţoara care până în data de
19 decembrie 1989 nu a ieşit în stradă.“
   Secretarul comisiei a precizat că aceste
contestaţii vin din partea domnului Gheorghe
Firczak, coleg din cadrul Grupului minorităţilor,
care dorea să fie ales membru al Comisiei
revoluţionarilor.
   Preşedintele Emilian Vasile Cutean a propus
membrilor comisiei, iar aceştia au fost de acord,
ca acest subiect să fie discutat pe larg după
epuizarea punctelor de pe ordinea de zi.
Senatorul Gheorghe David a propus ca, pentru
evitarea unor numul˛umiri precum cea a domnului
Mircovici, sinteza fiecărei şedinţe să fie trimisă
spre publicare în “Monitorul Oficial“ după ce a fost
citită de toţi membrii comisiei.
   Domnul Doru Ioan Tărăcilă a propus ca la
fiecare şedinţă mapa să conţină şi sinteza şedinţei
anterioare, iar în sinteză să nu mai fie prezentate
dezbaterile comisiei, ci numai hotărârile luate de
aceasta. Discuţiile referitoare la membrii comisiei
să fie redactate numai în cazul în care la adresa
acestora există contestaţii scrise.
   După aprobarea ordinii de zi s-a trecut la
dezbaterea primului punct, adoptarea
regulamentului comisiei.
   Preşedintele a informat membrii comisiei că pe
baza amendamentelor făcute de aceştia în şedinţa
din 16 martie 2005 s-a întocmit noul regulament
de organizare şi funcţionare a comisiei.
După citirea regulamentului, preşedintele
Emilian Vasile Cutean a cerut membrilor comisiei
să spună dacă mai au de adus amendamente
referitoare la acesta.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a precizat că nu
are nici o obiecţie de adus noului regulament,
întrucât acesta a fost întocmit conform
amendamentelor aduse de membrii comisiei, şi a
propus supunerea acestuia la vot.
   Senatorul Gheorghe David a spus că nu a fost
prezent la şedinţa trecutş a comisiei, dar este de
acord cu noul regulament.
Regulamentul a fost votat în unanimitate de toţi
membrii prezenţi ai comisiei.
   Punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi nu au putut fi
dezbătute datorită schimbărilor care au avut loc în
cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, respectiv
numirea unui nou secretar de stat în locul
domnului Adrian Sanda. S-a hotărât că la şedinţa
viitoare să fie invitat noul secretar de stat, domnul
Petrişor Morar.
   La “Diverse“, a luat cuvântul senatorul
Gheorghe David, care a făcut o informare
referitoare la primirea unei petiţii din partea
consilierilor Nicolae Dinu˛ şi Virgil Sebeşanu, prin
care aceştia cer prelungirea contractelor de
colaborare pe anul 2005.
   Vicepreşedintele comisiei, Constantin Dumitru, a
menţionat că, în afara faptului că cei doi consilieri
au o vârstă înaintată şi ar trebui să fie lăsaţi să
se bucure liniştiţi de pensie, dânsul nu a mai
întâlnit asemenea colegi precum cei din aparatul
tehnic de lucru al vechii comisii. Aceştia au venit,
încă din prima zi a numirii sale în funcţia de
vicepreşedinte, cu tot felul de reclamaţii, intrigi la
adresa anumitor persoane.
   Preşedintele comisiei a propus discutarea
subiectului în ceea ce priveşte angajarea de
colaboratori în cadrul comisiei, după aprobarea
statului de funcţii al aparatului de lucru al comisiei.
   După epuizarea ordinii de zi domnul Emilian
Vasile Cutean i-a dat cuvântul domnului Nicolae
Mircovici, cerându-i să spună care sunt clauzele ce
stau la baza nemulţumirilor acestuia.
   Secretarul comisiei a menţionat faptul că
publicarea într-un act oficial, care nu poate fi
comparată cu publicarea într-un articol de presă, a
faptului că la adresa acestuia au fost făcute
contestaţii, nespecificându-se nici măcar numele
contestatorului, l-au pus într-o situaţie jenantă faţă
de cunoscuţii dânsului.
   Deputatul Nicolae Mircovici a spus că ştie că
aceste contestaţii vin din partea domnului
Gheorghe Firczak şi i-a cerut preşedintelui comisiei
să confirme sau să infirme acest lucru. Domnul
Emilian Vasile Cutean a răspuns afirmativ la
întrebarea adresată, dar a precizat că nu poate
nominaliza persoana contestatară, atât timp cât
contestaţia este numai verbalş şi nu este
concretizată în scris. Secretarul a explicat că
domnul Gheorghe Firczak a făcut aceste
contestaţii, deoarece dorea să fie desemnat
membru al Comisiei revoluţionarilor. În urma
disputei dintre cei doi, locul pus la dispoziţia
Grupului minorităţilor a fost supus la vot. Cu două
voturi împotrivă s-a votat ca domnul Nicolae
Mircovici să fie reprezentantul grupului în cadrul
comisiei.
   Secretarul comisiei a mai contestat faptul că
discuţia telefonică dintre preşedintele Emilian
Vasile Cutean şi preşedintele E.F.C.C. Timişoara,
Tudorin Burlacu, în care acesta din urmă infirmă
contestaţia adusă dânsului nu a fost amintită în
sinteză. A mai precizat că persoana care a făcut
contestaţia nu are nimic în comun cu Revoluţia din
Timişoara şi că aceasta dorea să facă parte din
Comisia revoluţionarilor deoarece are unele
interese.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a luat cuvântul
spunând că această discuţie desfăşurându-se în
afara şedinţei comisiei, publicarea ei ar fi fost în
dezavantajul secretarului.
   Pentru evitarea altor situaţii neplăcute,
preşedintele Emilian Vasile Cutean a propus ca toţi
cei care au informaţii în ceea ce priveşte
contestaţiile referitoare la colegii din comisie să le
facă cunoscute în cadrul comisiei, pentru ca
aceştia să fie în cunoştinţă de cauză, în situaţia
în care aceste contestaţii s-ar dovedi reale.
   La finalul şedinţei s-a stabilit şi s-a aprobat
ordinea de zi a viitoarei şedinţe, din data de
miercuri, 30 martie, respectiv:
1. Invitarea la şedinţa comisiei a secretarului de
stat pentru problemele revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
2. Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaşi, propuşi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor conform
Legii nr. 341/2004 şi a dosarelor acestora.
3. Analiza propunerilor înainte de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 în vederea eliberării avizelor de
preschimbare a certificatelor.
4. Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei, de la ultima şedinţă până în prezent.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #13 : Noiembrie 23, 2013, 22:12:01 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 11/C/5.IV.2005
conţine 16 pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 29 — 31.03.2005
SUMAR

11. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 13–15

11. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
30 martie 2005, între orele 15,00—17,00, după
următoarea ordine de zi:
1) Discuţii cu secretarul de stat al Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 cu privire la modalităţile de aplicare a Legii
nr. 341/2004 şi la obligaţiile ce revin Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, ca organ de specialitate al Guvernului, în ceea
ce priveşte revoluţionarii şi Revoluţia Română din
Decembrie 1989.
2) Primirea de la Secretariatul de Stat pentru
problemele Revoluşionarilor din Decembrie 1989 a
listei de eroi-martiri şi urmaşi propuşi spre avizare,
în vederea preschimbării certificatelor conform
Legii nr. 341/2004 şi a dosarelor acestora.
3) Analizarea propunerilor înaintate de
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea
eliberării avizelor de preschimbare a certificatelor.
4) Analizarea sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei de la ultima şedinţă până în prezent.
Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici,
informează membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri.
   La şedinţa comisiei a fost invitat secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul
Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a şedinţei de către
to˛i membrii prezenţi, preşedintele Emilian Vasile
Cutean i-a dat cuvântul secretarului de stat,
rugându-l să facă o informare despre planul de
activitate al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
stabilit pentru perioada următoare.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că în prezent
se confruntă cu unele probleme care îngreunează
desfăşurarea activităţii în cadrul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, cum ar fi lipsa de personal, lipsa
spaţiilor de depozitare a dosarelor, dar acestea vor
fi rezolvate în cel mai scurt timp posibil.
   Secretarul de stat a informat că 3.000 de
dosare sunt pregătite pentru a fi puse la dispoziţia
comisiei, spre avizare, dar trebuie stabilită o
modalitate de transfer a acestor dosare între cele
două instituţii. Domnul Petrişor Morar a propus să
se găsească o soluţie de comun acord, astfel încât
dosarele să fie transportate în condiţii de
siguranţă.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a menţionat că
această problemă trebuie rezolvată cât mai curând
posibil, deoarece comisia nu poate acorda avizul
fără a vedea dosarele.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a precizat că dosarele nu trebuie lăsate
la comisie, ci aduse de către un reprezentant al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, prezentate
comisiei pentru avizare, iar apoi returnate la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, iar acest
lucru trebuie stabilit prin încheierea unui protocol
între cele două instituţii.
   Senatorul Gheorghe David a propus ca soluţie
verificarea dosarelor la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
   Secretarul de stat a fost întrebat de domnul
senator Ilie Petrescu dacă deţine spaţiul necesar
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de
verificare a dosarelor de cştre membrii Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, răspunsul acestuia fiind că, în prezent, nu
deţine astfel de spaţiu, dar această problemă va fi
soluţionată în cel mai scurt timp.
   Având în vedere lipsa acestui spaţiu,
vicepreşedintele comisiei, domnul Constantin
Dumitru, a susţinut ideea verificării dosarelor la
sediul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici, a
propus secretarului de stat ca dosarele verificate
înainte de numirea acestuia în funcţie să fie
transmise spre avizare comisiei, motivând prin
faptul că activitatea deja întreprinsă nu poate fi
reluată de fiecare dată când este numit un secretar
de stat, deoarece, astfel, această activitate nu va
lua sfârşit niciodată.
   Domnul Petrişor Morar a spus că nu intenţiona
să mai facă o verificare a acestor dosare, întrucât
responsabilitatea verificării lor revine celor care au
ocupat funcţia de secretar de stat înaintea
dânsului.
   Secretarul de stat a spus că va preschimba
certificate tuturor persoanelor care au depus cerere
de preschimbare cu o singură condiţie, şi anume
ca acestea să fie întocmite şi să conţină toate
documentele prevăzute în Legea nr. 341/2004 şi
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a propus ca Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să
înceapă tipărirea certificatelor de revoluţionar
pentru persoanele care au apărut în “Monitorul
Oficial“, întrucât aceştia ar trebui să intre deja în
posesia drepturilor prevăzute de Legea
nr. 341/2004.
   Vicepreşedintele comisiei, domnul Constantin
Dumitru, s-a opus acestei propuneri, precizând
faptul că printre cei care vor primi certificate în
prima tranşă ar trebui să se găsească şi urmaşi
de eroi-martiri, şi a cerut secretarului de stat să
prezinte cât mai repede spre avizare dosarele
acestora.
   Domnii senatori Doru Ioan Tărăcilă şi Ilie
Petrescu au susţinut propunerea vicepreşedintelui
comisiei.
   Preşedintele comisiei, domnul Emilian Vasile
Cutean, a precizat că intervenţia sa a fost doar o
sugestie, cunoscând faptul că tipărirea certificatelor
intră în atribuţiile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi
acesta poate porceda cum crede de cuviinţă.
   La încheierea dezbaterii primului punct al ordinii
de zi, preşedintele comisiei i-a solicitat secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să-şi exprime
punctul de vedere în legătură cu Fundaţia “Fondul
Libertatea“ şi Monumentul Revoluţiei.
   Secretarul de stat Petrişor Morar a răspuns că
în momentul de faţă nu poate da prea multe
lămuriri referitor la primul subiect, Óntruc‚t a aflat
de la juriştii Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 că
cei care conduceau “Fondul Libertatea“ au
contestat Legea nr. 341 şi Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004, iar în legătură cu Monumentul
Revoluţiei a spus că este dispus în orice moment
să meargă să pună piatra de temelie, dânsul
aşteptând doar să fie invitat, întrucât are doar
obligaţii morale, obligaţiile legale revenind
Ministerului Culturii şi Cultelor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă i-a informat
pe cei prezenţi că locul în care se construieşte
monumentul a fost sfinţit în luna decembrie 2004 —
la acest eveniment fiind prezenţi patriarhul
Teoctist, preşedintele Ón exerci˛iu, domnul Ion
Iliescu, pre∫edintele ales, domnul Traian Băsescu,
preşedintele Senatului şi domnul Emilian Vasile
Cutean, pe atunci secretar de stat —, în această
situaţie nu ştie dacă se mai impune o altă sfinţire
a locului sau marcare a evenimentului.
   Membrii comisiei nemaiavând de adresat alte
întrebări secretarului de stat, preşedintele Emilian
Vasile Cutean i-a mulţumit acestuia pentru
prezenţa sa la şedinţa comisiei şi i-a solicitat ca
în termenul cel mai scurt să facă propuneri pentru
întocmirea protocolului de colaborare între cele
două instituţii.
   Deoarece punctele 2 şi 3 nu au putut fi
discutate, deoarece Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
nu a transmis listele cu propuneri pentru avizare,
iar la punctul 4 au fost doar două petiţii ce vor fi
analizate şi prezentate în şedinţa următoare,
preşedintele a cerut secretarului comisiei să
prezinte propuneri pentru ordinea de zi a şedinţei
viitoare.
   Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici a
prezentat propunerile pentru ordinea de zi a
următoarei şedinţe:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Încadrarea funcţiilor tehnice în urma aprobării
Birourilor permanente.
4. Diverse.

PREŞEDINTE
Emilian Vasile Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #14 : Noiembrie 24, 2013, 11:28:49 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/12.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 05 – 07.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 17–18

13. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 aprilie 2005, între orele 15,00-17,00, având
următoarea ordine de zi:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Vasile Emilian Cutean.
Secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici a
informat membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri, astfel
şedinţa se poate desfăşura.
   La lucrările comisiei a fost prezent secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a luat cuvântul
secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici, care
a făcut o informare cu privire la dosarele de eroimartiri
şi urmaşi de eroi-martiri, verificate de
Domnia sa la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor în data de 30 martie
2005. Secretarul a informat membrii comisiei că a
verificat 218 dosare de eroi-martiri şi 472 dosare
de urmaşi, care, după opinia sa, pot fi trimise spre
avizare Comisiei parlamentare a revoluţionarilor, cu
o singură excepţie: dosarul de erou-martir al unui
locotenent-major din Timişoara. Deputatul Niculae
Mircovici a precizat că are unele nelămuriri cu
privire la acest dosar, deoarece datele înregistrate
în documentele care îl compun sunt în
contradictoriu: certificatul de deces este înregistrat
în data de 25 decembrie 1989, în adresa
Procuraturii este înregistrată data de
23 decembrie, iar persoana respectivă a decedat
pe data de 22 decembrie. Nici cauzele morţii nu
sunt concludente, în dosarul eliberat de
Procuratură specificându-se că aceasta s-a sinucis
ca urmare a stării de stres cauzate de
evenimentele din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă l-a întrebat
pe secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dacă are
cunoştinţă de cazul prezentat de secretarul
Niculae Mircovici. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu-şi asumă responsabilitatea pentru acest
dosar deoarece a fost verificat de fostul secretar
de stat, Domnia sa nefăcând altceva decât să
prezinte listele de eroi-martiri şi urmaşi. Secretarul
de stat a spus că s-a uitat pe dosar, nu cunoa∫te
adevărul, dar va face verificări referitoare la
cauzele sinuciderii locotenentului-major. În opinia
domnului Petrişor Morar cauza morţii
locotenentului, stresul provocat de evenimentele
din decembrie, nu este justificată din moment ce
regimentul de aviaţie din care acesta făcea parte
nu a fost scos în stradă în decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a menţionat că va cere informaţii
Procuraturii şi Garnizoanei din Timişoara pentru a
elucida acest caz. Senatorul David Gheorghe a
spus că trebuie soluţionat acest caz, deoarece nu
este corect să se cofere drepturi de erou-martir
unei persoane doar pentru faptul că nu este
capabilă să-şi controleze stările emoţionale.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a precizat că dosarele care nu
sunt întocmite conform Legii nr. 341/2004 şi
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 nu vor primi
avizul comisiei chiar dacă acestea sunt validate de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca
şedinţa viitoare a comisiei să se desfăşoare la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi să se verifice dosarele de eroi-martiri
şi urmaşi. Vicepreşedintele comisiei a
susţinut propunerea domnului Doru Ioan Tărăcilă.
   Domnul preşedinte Vasile Emilian Cutean a
spus că dânsul nu este de acord cu propunerea
domnului senator Doru Ioan Tărăcilă şi a cerut
membrilor comisiei să ia o hotărâre, iar secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor să fie informat printr-o adresă
asupra deciziei luate de membrii comisiei.
   S-a stabilit ca marţi, 12 aprilie a.c., toţi membrii
comisiei să meargă la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
verificării dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că
este foarte important ca toţi membrii comisiei să
participe la verificarea dosarelor.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare cu privire la
petiţiile sosite la secretariatul comisiei de la ultima
şedinţă a acesteia. Preşedintele a precizat că la
comisie au fost primite trei petiţii. Două dintre
acestea, care fac referiri la Legea nr. 341/2004,
vor fi analizate de către experţii comisiei, iar
răspunsurile date de aceştia vor fi discutate de
către membrii comisiei în şedinţa viitoare.
   De asemenea, domnul pre∫edinte Vasile Emilian
Cutean i-a informat pe cei prezenţi la şedinţă că
a primit o adresă de la secretarul general al
Senatului, care are anexată o notă semnată de
domnii Dinuţ Nicolae şi Sebeşan Virgil, prin care
aceştia cer achitarea drepturilor băneşti cuvenite
pe lunile ianuarie şi februarie a.c., precum şi
prelungirea contractelor de colaborare.
   Având în vedere faptul că numirea membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor a avut loc
în şedinţa Camerelor comune din data de
25 februarie 2005, iar Biroul de conducere al
comisiei a fost ales în data de 1 martie,
preşedintele Vasile Emilian Cutean a spus că
Biroul comisiei nu-şi poate exprima punctul de
vedere cu privire la activitatea domnilor Dinuţ
Nicolae şi Sebeşan Virgil în perioada anterioară
constituirii comisiei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a susţinut
răspunsul preşedintelui comisiei, precizând că
numai Birourile permanente şi secretariatele
generale ale celor două Camere au competenţa de
a rezolva această problemă.
   La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele Vasile
Emilian Cutean a propus membrilor comisiei
stabilirea unei întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor de
revolu˛ionari. OEn urma discuţiilor dintre membrii
comisiei, s-a hotărât să se stabilească o întâlnire
cu preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari numai
după verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora.

PRE™EDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
Pagini: [1] 2 3 ... 11
Schimbă forumul: