Main Content:

Pagini: 1 [2] 3 4 ... 11

SINTEZE CPRD

 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #15 : Noiembrie 24, 2013, 11:36:04 »

Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #16 : Noiembrie 24, 2013, 11:37:27 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/12.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 05 – 07.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 17–18

13. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
5 aprilie 2005, între orele 15,00-17,00, având
următoarea ordine de zi:
1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
şi urmaşi prezentate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
2. Analiza sesizărilor şi petiţiilor adresate
comisiei.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, deputat Vasile Emilian Cutean.
Secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici a
informat membrii comisiei că este asigurat
cvorumul de şedinţă, fiind prezenţi 9 membri, astfel
şedinţa se poate desfăşura.
   La lucrările comisiei a fost prezent secretarul de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, Petrişor Morar.
   După aprobarea ordinii de zi a luat cuvântul
secretarul comisiei, deputat Niculae Mircovici, care
a făcut o informare cu privire la dosarele de eroimartiri
şi urmaşi de eroi-martiri, verificate de
Domnia sa la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor în data de 30 martie
2005. Secretarul a informat membrii comisiei că a
verificat 218 dosare de eroi-martiri şi 472 dosare
de urmaşi, care, după opinia sa, pot fi trimise spre
avizare Comisiei parlamentare a revoluţionarilor, cu
o singură excepţie: dosarul de erou-martir al unui
locotenent-major din Timişoara. Deputatul Niculae
Mircovici a precizat că are unele nelămuriri cu
privire la acest dosar, deoarece datele înregistrate
în documentele care îl compun sunt în
contradictoriu: certificatul de deces este înregistrat
în data de 25 decembrie 1989, în adresa
Procuraturii este înregistrată data de
23 decembrie, iar persoana respectivă a decedat
pe data de 22 decembrie. Nici cauzele morţii nu
sunt concludente, în dosarul eliberat de
Procuratură specificându-se că aceasta s-a sinucis
ca urmare a stării de stres cauzate de
evenimentele din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă l-a întrebat
pe secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dacă are
cunoştinţă de cazul prezentat de secretarul
Niculae Mircovici. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu-şi asumă responsabilitatea pentru acest
dosar deoarece a fost verificat de fostul secretar
de stat, Domnia sa nefăcând altceva decât să
prezinte listele de eroi-martiri şi urmaşi. Secretarul
de stat a spus că s-a uitat pe dosar, nu cunoa∫te
adevărul, dar va face verificări referitoare la
cauzele sinuciderii locotenentului-major. În opinia
domnului Petrişor Morar cauza morţii
locotenentului, stresul provocat de evenimentele
din decembrie, nu este justificată din moment ce
regimentul de aviaţie din care acesta făcea parte
nu a fost scos în stradă în decembrie 1989.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a menţionat că va cere informaţii
Procuraturii şi Garnizoanei din Timişoara pentru a
elucida acest caz. Senatorul David Gheorghe a
spus că trebuie soluţionat acest caz, deoarece nu
este corect să se cofere drepturi de erou-martir
unei persoane doar pentru faptul că nu este
capabilă să-şi controleze stările emoţionale.
   Preşedintele comisiei, domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, a precizat că dosarele care nu
sunt întocmite conform Legii nr. 341/2004 şi
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004 nu vor primi
avizul comisiei chiar dacă acestea sunt validate de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca
şedinţa viitoare a comisiei să se desfăşoare la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi să se verifice dosarele de eroi-martiri
şi urmaşi. Vicepreşedintele comisiei a
susţinut propunerea domnului Doru Ioan Tărăcilă.
   Domnul preşedinte Vasile Emilian Cutean a
spus că dânsul nu este de acord cu propunerea
domnului senator Doru Ioan Tărăcilă şi a cerut
membrilor comisiei să ia o hotărâre, iar secretarul
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor să fie informat printr-o adresă
asupra deciziei luate de membrii comisiei.
   S-a stabilit ca marţi, 12 aprilie a.c., toţi membrii
comisiei să meargă la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
verificării dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că
este foarte important ca toţi membrii comisiei să
participe la verificarea dosarelor.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare cu privire la
petiţiile sosite la secretariatul comisiei de la ultima
şedinţă a acesteia. Preşedintele a precizat că la
comisie au fost primite trei petiţii. Două dintre
acestea, care fac referiri la Legea nr. 341/2004,
vor fi analizate de către experţii comisiei, iar
răspunsurile date de aceştia vor fi discutate de
către membrii comisiei în şedinţa viitoare.
   De asemenea, domnul pre∫edinte Vasile Emilian
Cutean i-a informat pe cei prezenţi la şedinţă că
a primit o adresă de la secretarul general al
Senatului, care are anexată o notă semnată de
domnii Dinuţ Nicolae şi Sebeşan Virgil, prin care
aceştia cer achitarea drepturilor băneşti cuvenite
pe lunile ianuarie şi februarie a.c., precum şi
prelungirea contractelor de colaborare.
   Având în vedere faptul că numirea membrilor
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor a avut loc
în şedinţa Camerelor comune din data de
25 februarie 2005, iar Biroul de conducere al
comisiei a fost ales în data de 1 martie,
preşedintele Vasile Emilian Cutean a spus că
Biroul comisiei nu-şi poate exprima punctul de
vedere cu privire la activitatea domnilor Dinuţ
Nicolae şi Sebeşan Virgil în perioada anterioară
constituirii comisiei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a susţinut
răspunsul preşedintelui comisiei, precizând că
numai Birourile permanente şi secretariatele
generale ale celor două Camere au competenţa de
a rezolva această problemă.
   La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele Vasile
Emilian Cutean a propus membrilor comisiei
stabilirea unei întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor de
revolu˛ionari. OEn urma discuţiilor dintre membrii
comisiei, s-a hotărât să se stabilească o întâlnire
cu preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari numai
după verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora.

PRE™EDINTE,
Vasile Emilian Cutean

Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #17 : Noiembrie 24, 2013, 11:43:31 »

Erori:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş";

™ în loc de "Ş";

OE în loc de "Î".


   
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #18 : Noiembrie 24, 2013, 12:29:10 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 13/C/19.IV.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 12 – 16.04.2005
SUMAR

13. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 16–18

13. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

  Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
12 aprilie 2005, între orele 14,00—19,00, având
următoare ordine de zi:
1. Verificarea dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi
ai acestora, în vederea avizării de către Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor.
2. Diverse.
   Şedinţa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 s-a desfăşurat la sediul
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, la şedinţă fiind şi secretarul de
stat, domnul Petrişor Morar.
   În deschiderea şedinţei, domnul deputat Emilian
Vasile Cutean, preşedintele comisiei, i-a mulţumit
domnului secretar de stat, Petrişor Morar, pentru
ospitalitatea de care a dat dovadă faţă de membrii
comisiei şi a supus la vot ordinea de zi. Aceasta
a fost votată în unanimitate de toţi membrii
comisiei prezenţi la şedinţă.
   Viceprepreşedintele comisiei, domnul senator
Dumitru Constantin, a luat cuvântul şi a propus ca,
pe viitor, verificarea dosarelor să se facă la sediul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, deoarece spaţiul Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor este
insuficient şi nu permite desfăşurarea acestei
activităţi în bune condiţii.
   Comisiei i-au fost aduse spre verificare şase
cutii de dosare sigilate. La verificarea fiecărei cutii
de dosare a participat şi câte un reprezentant al
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Din 1.036 de dosare verificate, dintre care 320
de dosare de eroi-martiri şi 716 dosare de urmaşi
de eroi-martiri, dosarele următoarelor persoane:
Hodorog Petru, Olaru Niculai, Savu Sorin, Morariu
Călin Gabriel, Penciu Niculai, Coman Gheorghe,
Vinersan Florin, Gheorghe Gheorghe, Ciortan
Florica, Florea Dumitru Ilie, Alexandroaia Cristian,
Vlad Constantin au fost puse în discuţie de către
membrii comisiei, deoarece din documentele care
compun aceste dosare nu reiese clar că aceştia
au luptat efectiv la Revoluţia din Decembrie 1989,
ci s-au sinucis, au fost împuşcate accidental pe
stradă, au fost împuşcate din greşeală de către
colegi.
   Au fost descoperite mai multe dosare cu situaţii
asemănătoare cu cele ale persoanelor menţionate
mai sus, dar s-a discutat concret numai pe aceste
13 dosare, pentru a se lua o hotărâre care se va
aplica tuturor acestor cazuri speciale.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a spus că
situaţia în care se află aceste dosare este foarte
“delicată“. După opinia Domniei sale, acestor
persoane nu li se poate acorda titlul de “Erou-martir“,
deoarece vor fi neîndreptăţiţi cei care au
dobândit prin fapte eroice acest merit şi a propus
numai acordarea drepturilor materiale ce se cuvin
urmaşilor acestora.
   Opinia domnului senator Doru Ioan Tărăcilă a
fost susţinută şi de către domnul senator Ilie
Petrescu, care a propus să se facă cercetări
asupra datelor şi zonelor în care s-au desfăşurat
lupte de stradă, deoarece există multe zone în
care, deşi nu s-a deschis focul, multe persoane
sunt declarate eroi-martiri.
   Vicepre∫edintele comisiei, domnul senator
Dumitru Constantin, s-a opus categoric
preschimbării Certificatului de Erou-martir
persoanelor care s-au sinucis, chiar dacă acest
lucru s-a datorat, aşa cum reiese din adresele
Procuraturii, din cauza stresului cauzat de
evenimentele din decembrie.
   Secretarul comisiei, domnul deputat Niculae
Mircovici, a adus în discuţie problema ofiţerilor de
securitate împuşcaţi la Odorheiul Secuiesc sau în
alte zone de către manifestanţi. Domnia sa a
considerat că aceţtia pot fi consideraţi eroi-martiri,
deoarece, cu toate că deţineau armament, nu au
deschis focul asupra manifestanţilor, iar urmaşii
acestora pot primi drepturile materiale ce li se
cuvin.
   Toţi ceilalţi membri ai comisiei au fost de acord
cu opinia domnului deputat Niculae Mircovici.
Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a propus să
se ia în discuţie posibilitatea modificării legii, în
regim de urgenţă, prin care să se introducă o nouă
categorie, în care să fie incluşi cei decedaţi în
legătură cu evenimentele din Decembrie 1989.
   Domnul deputat Emilian Vasile Cutean,
preşedintele comisiei, a subliniat importanţa luării
unei hotărâri referitoare la astfel de cazuri
speciale, deoarece astfel de situaţii vor fi întâlnite
şi la verificarea dosarelor de răniţi. Domnul Emilian
Vasile Cutean a menţionat că problema celor care
au decedat în legătură cu Revoluţia din Decembrie
1989, precum şi cea a răniţilor aflaţi în aceeaşi
situaţie, este “foarte delicată“. Domnia sa a mai
precizat că luarea unei decizii referitoare la aceştia
nu trebuie să se facă precipitat şi, de aceea,
propune revenirea la această temă în viitoare
şedinţă a comisiei.
   Preşedintele comisiei a fost de părere că
membrii comisiei îşi depăşesc, oarecum, atribuţiile.
în opinia Domniei sale, rolul Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 este acela
de a aplica Legea nr. 341/2004 aşa cum este ea
şi de a lua, fiecare membru, deciziile conform
conştiinţei sale.
   Senatorul Doru Ioan Tărăcilă a reamintit
colegilor prezenţi problema ridicată de Domnia sa
şi în şedinţa trecută, şi anume că este foarte
important ca toţi membrii comisiei să-şi asume
responsabilitatea verificării dosarelor de
revoluţionari. Pornind de la această idee, Domnia
sa a propus ca numai după ce şi ceilalţi membri
ai comisiei vor fi informaţi cu privire la situaţia
dosarelor verificate să se ia o hotărâre.
   Vicepreşedintele comisiei i-a solicitat
preşedintelui Emilian Vasile Cutean să-i invite în
cel mai scurt timp posibil pe cei care, dintr-un
motiv sau altul, nu pot participa la şedinţele
comisiei şi să se reglementeze situaţia acestora.
La finalul dezbaterii punctului 1 de pe ordinea
de zi s-a hotărât ca în şedinţa următoare să se ia
o hotărâre în sensul modificării Legii nr. 341/2004
sau a aplicării legii în vigoare şi a avizării tuturor
dosarelor de eroi-martiri şi urmaşi întocmite
conform acestora.
   La “Diverse“, preşedintele comisiei, domnul
deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca, după
luarea unei hotărâri în cadrul şedinţei viitoare a
comisiei, să fie invitaţi şi toţi reprezentanţii
asociaţiilor de revoluţionari înfiinţate în anul 1990
şi informaţi cu privire la situaţia dosarelor verificate
de comisie.
   Membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea preşedintelui comisiei, subliniind faptul
că această întâlnire este necesară şi pentru
consultarea asociaţiilor în cazurile discutate în
această şedinţă.
   În finalul lucrărilor, secretarul comisiei, domnul
deputat Niculae Mircovici, a propus ordinea de zi
a şedinţei următoare:
1. Finalizarea dezbaterilor privind dosarele de
eroi-martiri şi urmaşi ai acestora.
2. Analizarea şi stabilirea unor principii
referitoare la dosarele cu probleme.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #19 : Noiembrie 24, 2013, 12:39:24 »

Erori(posibile), completare:

„ în loc de "ă";

˛ în loc de "ţ";

Ó în loc de "î";

∫ în loc de "ş";

™ în loc de "Ş";

OE în loc de "Î";

√ în loc de "Ă";

fi în loc de "Ţ".


   
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #20 : Noiembrie 24, 2013, 13:02:33 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 16/C/10.V.2005
conţine 12 pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 3 – 5.05.2005
SUMAR

10. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 11—12

10. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
4 mai 2005, între orele 15,00 – 17,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Finalizarea dezbaterilor privind dosarele de
eroi-martiri şi urmaşi ai acestora, verificate la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
2. Analizarea şi stabilirea unor principii
referitoare la dosarele cu probleme.
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
   În deschiderea şedinţei, preşedintele comisie a
propus întocmirea şi trimiterea unor adrese către
Biroul permanent al Senatului şi Biroul permanent
al Camerei Deputaţilor pentru urgentarea aprobării
regulamentului de funcţionare a comisiei, având în
vedere că avizarea dosarelor trebuie făcută în
termen de 10 zile de la primirea acestora.
   În data de 12 aprilie 2005, Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
a verificat la sediul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 un
număr de 1.036 de dosare, din care 320 de dosare
de eroi-martiri şi 716 de urmaşi, care nu pot fi
avizate atâta timp cât regulamentul de funcţionare
a comisiei nu este aprobat. Comisia a mai primit
în data de 19 aprlie 2005 de la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 o listă de 1.704 dosare pentru
avizare. În acest sens s-a stabilit să se facă
adresă către Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor şi Biroul permanent al Senatului pentru
a se urgenta aprobarea regulamentului de
funcţionare a comisiei în prima şedinţă a Birourilor
permanente.
   La punctul 2 al ordinii de zi preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean, a
propus emiterea unei adrese către Institutul
Medico-Legal, de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
prin care să se reconfirme că decesul persoanelor
care s-au sinucis în perioada Revoluţiei din
Decembrie 1989 are legătură directă cu acest
eveniment.
   În cazul în care Institutul Medico-Legal
reconfirmă că decesul acestor persoane a survenit
în urma stresului datorat evenimentelor din
decembrie 1989, aşa cum reiese din adresele
Procuraturii, comisia poate acorda aviz pentru
preschimbarea certificatului de erou-martir.
   Domnul senator Dumitru Constantin a precizat
că în decembrie 1989, în ziua de Crăciun, când a
fost să-şi caute o rudă, a văzut la Institutul
Medico-Legal persoane împuşcate şi care îşi
merită calitatea de eroi-martiri şi nu poate face
comparaţie cu cei care s-au sinucis după
evenimentele din decembrie 1989 sau care au
decedat din alte cauze.
   Domnul senator Tărăcilă Doru Ioan a propus să
se facă o modificare a Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989
nr. 341/2004, în sensul de a se reglementa situaţia
celor care s-au sinucis în preajma evenimentelor
din decembrie 1989 şi, de asemenea, a celor care
au decedat la revoluţie altfel decât prin împuşcare.
   De asemenea, a precizat că sunt două cazuri
speciale, şi anume:
1. decese care au fost constatate de medicul
legist;
2. decese provocate de depresii în timpul şi
după evenimentele din decembrie 1989 prin
sinucideri sau alt mod decât prin împuşcare etc.
   Domnul senator David Gheorghe a spus că nu
este corect să se confere drepturi de revoluţionari
unor persoane doar pentru faptul că nu sunt
capabile să-şi controleze stările emoţionale. Au
fost descoperite multe dosare, dar s-a discutat
concret numai pe aceste 13 dosare, pentru a se
lua o hotărâre care se va aplica tuturor acestor
cazuri speciale.
   Membrii comisiei prezenţi la şedinţă au fost de
acord cu propunerea făcută de preşedintele
comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean.
   S-a mai pus în discuţie emiterea unei adrese
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru a
transmite dosarele şi listele cu asociaţiile de
revoluţionari care au dreptul legal să vizeze
dosarele revoluţionarilor şi care vor fi trimise spre
avizare comisiei.
   S-a discutat ca la următoarea şedinţă să se
numească un reprezentant din cadrul comisiei care
va fi membru al Consiliului de administraţie al
Fundaţiei “Fondul Libertatea“.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean
Memorat
 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #21 : Noiembrie 24, 2013, 13:04:01 »

Ole de ce nu postezi si tu normal ca tot omul?
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #22 : Noiembrie 24, 2013, 13:46:54 »

Monitoarele sunt în format ".pdf", salvate pe un CD, sursa trebuie să o caut din nou. Cu siguranţă am să o găsesc şi voi depozita informaţia cu adresele de căutare pe portal, la acest subiect. După ce termin sintezele din anul 2005, asta ca să existe şi în format text aici pe acest portal, ca material de lucru.
Sunt sintezele care nu se găsesc pe site-ul Camerei Deputaţilor, dar există pe internet datorită unui grup minunat de oameni.
Mulţumesc pentru înţelegere.
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #23 : Noiembrie 24, 2013, 13:48:57 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 17/C/17.V.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 10 – 12.05.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 19–20

15. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 10 mai
2005, între orele 15,00—17,00, după următoarea
ordine de zi:
I. Desemnarea unui reprezentant din cadrul
comisiei care să facă parte din Consiliul de
administraţie al Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
II. Analizarea sesizărilor şi a petiţiilor adresate
comisiei.
III. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean.
I. În deschiderea şedinţei, domnul Vasile Emilian
Cutean a pus în discuţie adresa trimisă de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, prin care s-a solicitat desemnarea
unui reprezentant din cadrul comisiei, care să facă
parte din Consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“.
   Domnul deputat Viorel Racoveanu a precizat
faptul că în consiliul de administraţie trebuie
desemnată o persoanş din aparatul tehnic al
comisiei, şi nu un membru al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a men˛ionat
faptul că deocamdată nu poate fi desemnat un
reprezentant din aparatul tehnic al comisiei,
deoarece nu sunt aprobate regulamentul de
funcţionare a comisiei şi protocolul dintre
secretariatele generale ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului. Domnia sa a propus trimiterea unor noi
adrese pentru urgentarea aprobării regulamentului
de funcţionare.
   Toţi membrii comisiei au fost de acord cu
această propunere. Domnul senator Dumitru
Constantin, vicepreşedintele comisiei, a spus că va
face diligenţele necesare la Biroul permanent al
Senatului în vederea introducerii pe ordinea de zi
a primei şedinţe comune a Birourilor permanente
ale celor două Camere a Regulamentului de
funcţionare şi a Protocolului Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că dosarele care au fost verificate de
membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 la sediul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor trebuie
aprobate în momentul intrării în vigoare a
regulamentului de funcţionare.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a prezentat un
scurt istoric al Fundaţiei “Fondul Libertatea“, de la
înfiinţare până la trecerea acesteia, potrivit Legii
nr. 341/2004, în subordinea Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor şi sub controlul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989.
   Domnul deputat Petru Tărniceru a propus
solicitarea efectuării unui audit înaintea desemnării
noului consiliu de administraţie. Domnul deputat
Viorel Racoceanu a apreciat că ar trebui să existe
o evidenţă clară a cheltuielilor făcute de această
fundaţie, de la înfiinţare până în prezent, având în
vedere că banii donaţi în conturile acesteia au avut
o destinaţie clară.
II. La punctul al doilea al ordinii de zi, domnul
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a
făcut o informare asupra petiţiilor adresate
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. S-a discutat fiecare adresă în
parte, urmînd a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
III. La punctul trei al ordinii de zi, preşedintele
comisiei a făcut o informare membrilor comisiei
despre faptul că există persoane care îşi atribuie
calitatea de angajat sau colaborator al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, propunând luarea de măsuri urgente
împotriva acestora în conformitate cu
Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Propunerea a fost acceptată în unanimitate.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a propus pentru ordinea de zi a şedinţei
din data de 17 mai 2005 următoarele:
1. Informare privind aprobarea regulamentului
de funcţionare a comisiei.
2. Aprobarea dosarelor verificate.
3. Continuarea verificării dosarelor de
eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri şi răniţi.
4. Analiza încadrării de personal permanent şi
colaboratori ai comisiei.
5. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #24 : Noiembrie 24, 2013, 14:53:53 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 18/C/24.V.2005
conţine 20 de pagini.

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 18 – 19.05.2005
SUMAR

14. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 18–20

14. Comisia parlamentar„
a revoluţionarilor din decembrie 1989
Miercuri, 18 mai 2005

   Comisia a lucrat în plen miercuri, 18 mai 2005,
între orele 12,00—15,00, având următoarea ordine
de zi:
1. Informare privind Regulamentul de
funcţionare a Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
2. Aprobarea dosarelor verificate.
3. Continuarea verificării dosarelor de eroi-martiri,
urmaşi de eroi martiri şi răniţi.
4. Analiza încadrării de personal permanent şi
colaboratori ai comisiei.
5. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   În deschiderea şedinţei, domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei, a dus la cunoştinţa
membrilor faptul că Regulamentul de funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 nu a fost încă aprobat de cele
două birouri permanente ale Parlamentului. A mai
precizat faptul că în ziua precedentă i s-a promis
că la următoarea şedinţă a birourilor permanente
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se va
introduce şi regulamentul de funcţionare a
comisiei, în vederea aprobării.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat că a fost
întrebat de către diferite persoane ce s-a întâmplat
cu vechiul regulament, dacă mai este în vigoare
sau dacă a fost modificat şi de ce a trebuit să fie
schimbat.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a afirmat că,
pentru funcţionarea comisiei, în conformitate cu
regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului,
trebuie să se respecte anumite etape. Astfel, la
data de 23 februarie 2005 a fost înfiinţată Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie
1989, iar la data de 1 martie 2005 a fost aleasă
conducerea acesteia, care, în 22 martie 2005, a
adoptat regulamentul de organizare şi funcţionare,
urmând a fi aprobat de birourile permanente ale
celor două Camere, pentru a putea fi pus în
aplicare. Potrivit Regulamentului Camerei
Deputaţilor, la fiecare mandat nou al comisiei
birourile permanente ale celor două Camere
aprobă o nouă conducere, un nou regulament etc.
   Domnul senator Vasile Ion s-a declarat
nemulţumit de această procedură, având în vedere
că parlamentarii reprezintă o instituţie şi autoritatea
acesteia nu o poate încălca nimeni. În situaţiile în
care deciziile sau hotărârile parlamentarilor
contravin legilor, în speţă aprobarea
regulamentului, acestea pot fi atacate conform
legilor române. A mai precizat faptul că secretarul
general al Camerei Deputaţilor deserveşte
activitatea parlamentarilor, şi nu invers, fiind
absurd că acesta trebuie să aprobe regulamentul
comisiei.
   De asemenea, domnul senator Vasile Ion a
făcut referire la faptul că deplasările
parlamentarilor în teritoriu pentru obţinerea de
informaţii cu privire la o anumită situaţie sunt
încorsetate în faptul că, potrivit legilor române,
senatorii sau deputaţii pot solicita informaţii
instituţiilor abilitate ca orice alt cetăţean, şi nu în
calitate de parlamentar.
   Domnul senator Constantin Dumitru,
vicepreşedintele comisiei, a afirmat că
parlamentarii ar trebui să lucreze la un statut al
acestora, până în prezent neexistând o
reglementare în acest sens.
La punctul 2 al ordinii de zi domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a afirmat că
nu se pot aviza dosarele fără a se fi aprobat
Regulamentul de funcţionare a Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989, dar se poate proceda la verificarea acestora,
urmând a fi avizate în momentul aprobării
regulamentului.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că ar
trebui să existe o subcomisie care să verifice
dosarele, având în vedere faptul că sunt foarte
multe şi nu se poate ca fiecare dosar în parte să
fie lecturat de membrii comisiei. Dosarele verificate
de această subcomisie, şi mai ales cele cu
probleme, ar trebuie prezentate şi discutate în
şedinţă de către toţi membrii comisiei, în vederea
soluţionării acestora.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, a menţionat faptul că au fost
analizate 1.266 de dosare, iar după analizarea
acestora de către membrii comisiei au fost
discutate în şedinţă numai cele cu probleme, în
vederea soluţionării lor.
   Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat
că, înainte de a lua o astfel de hotărâre, potrivit
căreia dosarele să fie analizate de o subcomisie,
ar trebui avut în vedere faptul că întreaga
responsabilitate a verificării acestora revine
membrilor comisiei, şi nu colaboratorilor. De
asemenea, a menţionat că nu este de acord cu
solicitarea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor de ase verifica
dosarele la sediul acestuia, propunând efectuarea
unei adrese către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, pentru a transmite
dosarele la sediul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989, spre analiză.
  Toţi membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au fost de
acord cu propunerea făcută de către
vicepreşedintele comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, în
această situaţie, ar trebui să se ia în discuţie şi
utilizarea unui alt sistem cum ar fi, de exemplu,
cel electronic.
   Domnul Vasile Emilian Cutean, preşedintele
comisiei, a precizat că a avut în vedere acest
aspect, dar este destul de greu, pentru că fiecare
dosar ar trebui scanat şi ar însemna mult timp
pierdut pentru acest lucru. De asemenea, a
menţionat că toate dosarele vor fi verificate de
Domnia sa, având în vedere că pentru acestea ar
putea răspunde penal, dacă nu sunt avizate după
o riguroasă analiză.
   Domnul senator Constantin Dumitru a afirmat
că, de acum înainte, se vor depune şi contestaţii,
până în momentul de faţă fiind contestată o
singură persoană, care a apărut în “Monitorul
Oficial“. Pentru această persoană s-a întocmit
adresă către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, pentru a trimite
dosarul, spre verificare, comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că, pentru
validarea sau invalidarea dosarelor de eroi-martiri,
este foarte important în ce condiţii au decedat,
existând două situaţii, şi anume: cei care au
decedat prin împuşcare şi cei care au murit în alte
moduri sau s-au sinucis. De asemenea, nu putem
să-i acuzăm pe cei care au luptat în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, sub imperiul
ordinului militar.
   Preşedintele comisiei a precizat că pentru cei
care au fost militari în timpul revoluţiei să se
efectueze o adresă către serviciul militar, pentru a
se confirma dacă persoana respectivă a fost militar
sau nu în perioada respectivă. Principiul care a
stat la baza modificării Legii nr. 42/1991 a fost
acela de a scoate în evidenţă revoluţionarii
adevăraţi, În cazul în care revoluţia nu ar fi reuşit,
dacă aceştia puteau fi identificaţi. Din acest motiv,
pe lângă documentele prevăzute de lege,
solicitantul preschimbării certificatului trebuie să
facă dovada reală a participării la revoluţie prin
orice probe, cum ar fi, de exemplu, ziare, filmări
în care s-ar putea vedea contribuţia sa la victoria
Revoluţiei Române.
   În ceea ce priveşte Fundaţia “Fondul
Libertatea“, preşedintele comisiei a precizat că nu
poate fi numită nici o persoană în consiliul de
administraţie al fundaţiei până nu este aprobat
regulamentul de funcţionare al comisiei. De
asemenea, a propus ca această fundaţie să fie
verificată, având în vedere că banii de care
dispune fundaţia provin din donaţii.
   Toţi membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea făcută de preşedintele comisiei.
Domnul senator a precizat că ar trebui întocmită
o adresă către Secretariatul de Stat pentru
Probleme Revoluţionarilor, prin care să se solicite
situaţia prezentă a Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
La punctul “Diverse“ s-a pus în discuţie de către
preşedintele comisiei schimbarea zilei în care va
avea loc şedinţa, având în vedere că unii dintre
membrii acesteia nu pot participa din cauza
faptului că, în acelaşi timp, trebuie să participe şi
la alte şedinţe ale altor comisii din care fac parte.
S-a stabilit, de comun acord, ca ziua în care să
aibă loc şedinţa să fie ziua de miercuri, la ora
9,00.
   Preşedintele Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 propune pentru
şedinţa din data de 25 următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de comisie.
2. Alegerea unui reprezentant care să facă
parte din Consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #25 : Noiembrie 24, 2013, 16:00:08 »

Monitorul Oficial al Romîniei, Partea a II-a, nr. 19/C/31.V.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 24 – 26.05.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 ............. 19–20

16. Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri,
25 mai 2005, întrele orele 12-15, după următoarea
ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de comisie;
2. Alegerea unui reprezentant care să facă
parte din consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“;
3. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de pre∫edintele
comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean.
I. În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei,
deputatul Vasile Emilian Cutean, a adus la
cunoştinţa membrilor faptul că prin adresa
transmisă comisiei de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989, domnul Petrişor Morar, având calitatea de
secretar de stat general, dă dovadă de o atitudine
ireverenţioasă faţă de membrii comisiei, având în
vedere modul de exprimare şi afirmaţiile făcute.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 trebuie să
pună în aplicare hotărârile comisiei, şi nu invers.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a afirmat că S.S.P.R. excede unor relaţii
fireşti între o comisie parlamentară, constituită din
senatori şi deputaţi aleşi prin vot direct, şi o
structură a Guvernului României, guvern votat de
Parlament. De asemenea, prin Legea nr. 341/2004
s-a constituit comisia parlamentară, ca un filtru, şi
în această calitate răspunde superior S.S.P.R. de
respectarea prevederilor legale. Comisia este
obligată să-şi exercite calitatea de filtru pe bază
de dosare, şi nu de liste de nume.
   Preşedintele comisiei, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a precizat faptul că S.S.P.R. avea
obligaţia ca, pentru cei care au apărut în Monitorul
Oficial nr. 7 din data de 4.01.2005, să procedeze
la tipărirea şi eliberarea noilor certificate de
revoluţionar, iar până la această dată nu a făcut
nimic în acest sens. Faţă de acest aspect,
secretarul de stat nu face nici o precizare, mai
mult, acuză comisia de neîndeplinirea atribuţiilor
sale.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a afirmat că
în baza principiului separaţiei puterilor în stat,
Parlamentul este singura autoritate legiuitoare şi
normativă în plan naţional, iar comisia
parlamentară îşi stabileşte singură programul de
lucru şi locul de desfăşurare a activităţilor, precum
şi celelalte modalităţi de muncă, şi nu pe baza
unui grafic stabilit de alte persoane.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că S.S.P.R. trebuie să trmită comisiei toate
dosarele în vederea validării sau invalidării, după
verificarea acestora. Avizul din partea comisiei nu
se poate acorda pe baza unor liste, astfel că
membrii comisiei trebuie să verifice dosarele la
sediul C.P.R.D. 1989, şi nu la S.S.P.R.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a afirmat că,
în baza Regulamentului Camerei Deputaţilor,
comisiile şi regulamentul de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc după constituirea
Camerei, şi nu la o dată anterioară alegerilor
legislative.
   Preşedintele comisiei, deputatul Vasile Emilian
Cutean, a afirmat că, potrivit aceleiaşi adrese,
S.S.P.R. nu a tipărit noile certificate datorită
faptului că în momentul de faţă se reverifică
dosarele pentru corectarea erorilor care se
regăsesc în baza de date.
   Domnul deputat Petru Tărniceru a precizat
faptul că aceste motivaţii sunt nerelevante.
S.S.P.R. trebuia să tipărească până în momentul
de faţă noile certificate pentru persoanele publicate
în Monitorul Oficial.
   Domnul deputat Niculae Mircovici menţionează
faptul că activitatea fostului S.S.P.R. şi a
persoanelor care l-au compus nu reprezintă un
interes pentru actuala comisie, problemele cuprinse
în adresă pe această temă putând fi rezolvate de
organele abilitate ale statului, iar informările de
rigoare putând fi trimise persoanelor în cauză la
locul de domiciliu, şi nu unei comisii parlamentare,
acest lucru fiind o jignire la adresa deputaţilor şi
senatorilor, care nu au avut nici o treabă cu fostul
S.S.P.R.
   De asemenea, a precizat că formulările folosite
în această adresă de genul “vă solicităm să ne
comunicaţi“, “vă precizez“, “nimic nu vă împiedică“,
“să ne comunicaţi data la care să vă aşteptăm la
sediul S.S.P.R.“, “vă aducem la cunoştinţă“ sunt de
domeniul relaţiei şef—subordonat, şi nu de cel al
unui organ executiv numit. Mandatul de
parlamentar este un mandat expres al cetăţenilor
României, şi nu voinţa unei structuri oarecare.
   În privinţa avizării dosarelor, preşedintele
comisiei a precizat că până nu se aprobă
Regulamentul de funcţionare nu se poate face
nimic. S-au trimis adrese către Birourile
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în
vederea urgentării aprobării acestuia.
   Referitor la numirea unui reprezentant al
comisiei în consiliul de administraţie al Fundaţiei
“Fondul Libertatea“, preşedintele comisiei,
deputatul Vasile Emilian Cutean, a precizat faptul
că până nu va fi aprobat Regulamentul de
funcţionare nu poate fi numită nici o persoană.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că
persoana care va fi numită în consiliul de
administraţie al fundaţiei va trebui să aibă şi
atribuţii de verificare a acesteia.
   Preşedintele comisiei a propus ca persoanele
care sunt interesate să facă parte din consiliul de
administraţie al acestei fundaţii să transmită
comisiei până săptămâna viitoare CV, certificatul
de revoluţionar, copie BI, cazier judiciar etc.
   Cu privire la schimbarea zilei în care are loc
şedin˛a comisiei, domnul senator Doru Ioan
Tărăcilă a precizat că unii din membrii comisiei nu
pot ajunge miercuri dimineaţă la şedinţă şi propune
schimbarea acestei zile.
   Cu acordul membrilor prezenţi, s-a stabilit ca
după consultarea tuturor membrilor comisiei să se
stabilească ziua în care va avea loc şedinţa
comisiei.
   Pentru şedinţa din data 1.06.2005 s-a stabilit
următoarea ordine de zi:
1. rezolvarea problemelor curente ale comisiei;
2. diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #26 : Noiembrie 24, 2013, 16:16:03 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 20/C/7.VI.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 31.05 – 2.06.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 20

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 31 mai
2005, între orele 13,00—15,00, după următoarea
ordine de zi:
1. rezolvarea problemelor curente ale comisiei;
2. diverse.
   Lucrările au fost conduse de preşedintele
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul Emilian
Vasile Cutean a adus la cunoştinţa membrilor
faptul că de la ultima şedinţă a comisiei, din data
de 25 mai 2005, şi până astăzi nu a avut loc
şedinţa comună a celor două Birouri permanente
ale Parlamentului, astfel că Regulamentul de
funcţionare şi organizare al Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 nu a fost
încă aprobat.
   Prin urmare, nu se pot aviza dosarele fără a fi
aprobat regulamentul, dar se poate proceda, însă,
la verificarea acestora, urmând a fi avizate în
momentul aprobării acestuia.
   Existând foarte multe dosare, nu se poate ca
fiecare în parte să fie lecturat de către toţi membrii
comisiei. Dosarele verificate de o eventuală
subcomisiei şi mai ales cele cu probleme ar trebui
prezentate şi discutate în şedinţă de către toţi
membrii comisiei în vederea soliţionării acestora.
   Comisia parlamentară a revoluţionarilor din
decembrie 1989 nu poate da, însă, avizul acestor
dosare până nu se aprobă regulamentul de
funcţionare, astfel că numai în acel moment
comisia îşi poate desfăşura activitatea în condiţiile
legale.
   La punctul "Diverse" s-a pus în discuţie
schimbarea zilei în care va avea loc şedinţa,
având în vedere că unii dintre membrii acesteia nu
pot participa în ziua de miercuri, ora 9,00, urmând
a se stabili o altă zi după consultarea tuturor
membrilor.
   Pentru şedinţa următoare s-a stabilit următoarea
ordine de zi:
1. apobarea dosarelor verificate;
2. rezolvarea contestaţiilor şi petiţiilor;
3. diverse.

PREŞEDINTE,
Emilian Vasile Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #27 : Noiembrie 24, 2013, 17:33:09 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 22/C/21.VI.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 31.05 – 2.06.2005
SUMAR

17. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 19–20

17. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
14 iunie 2005, între orele 13,00—15,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea adresei şi a stenogramei şedinţei
din data de 7 iunie 2005 a Birourilor permanente
ale celor două Camere ale Parlamentului şi
formularea răspunsului.
2. Acordarea avizelor dosarelor verificate.
3. Diverse.
   Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
La primul punct al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a dat citire stenogramei şedinţei
Birourilor permanente ale celor două Camere din
data de 7 iunie 2005, în care s-a discutat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989, propus spre aprobare încă din
data de 7 aprilie 2005.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că în
stenogramă se afirmă faptul că până la aprobarea
noului regulament comisia poate funcţiona pe
vechiul regulament, aprobat în data de
24 noiembrie 2004. Orice comisie trebuie să-şi
aprobe propriul regulament, şi nu să funcţioneze
pe cel dintr-o legislatură anterioară.
   Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat că
din aceeaşi adresă reiese faptul că membrii
comisiei nu ar fi ştiut de noul regulament şi că nu
a fost adoptat de toţi. Au impresia că acesta ar fi
fost întocmit numai de preşedintele comisiei.
   Preşedintele comisiei a menţionat faptul că în
data de 13 iunie 2005 a răspuns adresei Biroului
permanent nr. 54 DST din 8 iunie 2005, prin care
precizează că în şedinţa Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 din data de
22 martie 2005 proiectul noului regulament al
acesteia a fost adoptat în unanimitate. Au fost
ataşate la această adresă Monitorul Oficial al
României, Partea a II-a, nr. 9/C din 22 martie 2005
(adoptarea protocolului), prezenţa la şedinţa din
16 martie 2005, Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a II-a, nr. 10/C din 29 martie 2005 (sinteza
şedinţei în care s-a aprobat regulamentul),
prezenţa la şedinţa din data de 22 martie 2005.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că în
această situaţie, pentru a nu mai exista suspiciuni,
trebuie făcută o nouă adresă, în numele tuturor
membrilor comisiei, cu privire la adoptarea noului
regulament, a protocolului şi la amendamentele
propuse. Membrii comisiei au fost de acord cu
propunerea făcută, astfel că s-a formulat răspunsul
pentru adresa nr. 54 DST/8.06.2005 şi s-a
procedat la motivarea amendamentelor proiectului
noului regulament al comisiei, urmând ca acestea
să fie trimise Birourilor permanente ale celor două
Camere.
   În urma şedinţei comune din data de 7 iunie
2005, protocolul propus spre aprobare Birourilor
permanente la data de 4 aprilie 2005 a fost
restituit cu recomandarea de a întocmi o notă în
care să fie precizată logistica de care beneficiază
comisia din partea celor două Camere la această
dată, pe de o parte, şi solicitările de suplimentare
a numărului de personal şi a altor dotări, pe de
altă parte.
   Membrii comisiei au formulat un răspuns la care
urmează să fie ataşat un inventar cu logistica
existentă la data prezentei şi unul cu logistica
necesară bunei funcţionări a comisiei, inventar ce
se regăseşte, de altfel, în totalitate, în acest
protocol.
   La punctul al doilea al ordinii de zi, domnul
deputat Vasile Emilian Cutean a precizat că
dosarele propuse spre avizare trebuie verificate de
membrii comisiei, având în vedere faptul că în
prezent nu este angajat personal tehnic şi de
specialitate în cadrul Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat că
aprobarea cât mai urgentă a regulamentului de
organizare şi funcţionare a comisiei şi a
protocolului este esenţială, mai ales că în prezent
nu există în dotare calculatoare funcţionabile
pentru a crea o bază de date cu dosarele
verificate şi pentru care s-a acordat aviz favorabil
sau nefavorabil.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat
faptul că dosarele cu probleme trebuie să aibă
prioritate în activitatea de verificare.
   Domnul deputat Niculae Mircovici, secretarul
comisiei, a adus la cunoştinţă membrilor comisiei
faptul că săptămâna trecută a avut o întrevedere
cu preşedinţii Asociaţiilor de Revoluţionari din
Timişoara. La această întâlnire, reprezentanţii
Asociaţiilor au afirmat că vinovaţi pentru
neacordarea avizelor dosarelor verificate până la
această dată sunt membrii Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989. A mai
menţionat faptul că a explicat situaţia celor
prezenţi la întrunire şi au convenit, în situaţia în
care membrii comisiei sunt de acord, să se facă
o adresă către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor prin care să se solicite
tipărirea noilor certificate pentru persoanele care
au fost publicate în Monitorul Oficial al României
şi pentru cei care au fost verificaţi de comisie.
   Domnul deputat Nicolae Mircovici l-a contactat
telefonic pe domnul secretar de stat Petrişor Morar
care a afirmat că era la o altă discuţie, pe aceeaşi
temă, cu alţi preşedinţi ai asociaţiilor de
revoluţionari. Acesta a afirmat că nu va tipări noile
certificate, pentru că nu riscă să cheltuiască banii
atâta timp cât Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 nu şi-a dat
acordul pentru nimic. Domnul deputat Vasile
Emilian Cutean a făcut precizarea că aceste
certificate au fost comandate şi plătite încă din
anul 2004, singurul lucru pe care Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor trebuia să-l
facă până la această dată era să trimită listele cu
persoanele ale căror dosare au fost verificate şi
avizate. Faţă de întâlnirea de la Timişoara, a
afirmat că ştia de aceasta şi că preşedinţii
asociaţiilor de revoluţionari au fost convocaţi chiar
de domnul deputat Niculae Mircovici, iar în urmă
cu două săptămâni, când a propus o întâlnire cu
aceştia, a fost refuzat. Preşedintele comisiei a
apreciat că domnul deputat Nicolae Mircovici
trebuie să discute la eventuale întâlniri de acest
gen în calitate de deputat, nu de secretar al
comisiei.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că, faţă
de cele expuse, trebuie întocmită o adresă către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor prin care să se solicite tipărirea
noilor certificate. Preşedintele comisiei a menţionat
faptul că această adresă a fost întocmită şi trimisă
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor încă din data de 13 mai 2005.
   În baza adresei nr. 54 DST/8.06.2005, potrivit
căreia comisia poate acorda avize în baza
vechiului regulament, a avizat un număr de
1.036 de dosare de eroi-martiri şi urmaşi ai
acestora, urmând ca cele cu probleme, în număr
de 12, să fie reanalizate de către Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Membrii comisiei au stabilit întocmirea unei
adrese către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor prin care să se
spolicite trimiterea, începând cu data de 21 iunie
2005, ora 8,30, a dosarelor verificate, în vederea
avizării de către comisie, în următoarea ordine:
eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri, răniţi, reţinuţi şi
luptători cu merite deosebite. Au convenit ca,
pentru stabilirea unor detalii tehnice, în ziua de
21 iunie 2005 să fie prezent şi domnul Petrişor
Morar, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a apreciat că
este necesar ca dosarele care vor fi trimise
comisiei să fie însoţite de reprezentanţi ai
Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor.
   Membrii comisiei au stabilit ca după fiecare
şedinţă să se facă un comunicat de presă.
   În încheierea lucrărilor, preşedintele comisiei a
propus pentru şedinţa viitoare, din data de 21 iunie
2005, ora 9,00, următoarea ordine de zi:
1. Analizarea dosarelor.
2. Răspuns la petiţii.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #28 : Noiembrie 24, 2013, 18:44:41 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 23/C/28.VI.2005
conţine 24 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 21 – 23.06.2005
SUMAR

16. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 22–24

16. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,
21 iunie 2005, între orele 8,30—11,00, după
următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea etapelor în care Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor va
prezenta Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 propunerile, însoţite de
dosarele celor care solicită preschimbarea
certificatelor conform Legii nr. 341/2004.
2. Comunicarea domnului Petrişor Morar,
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor, a programului stabilit
la punctul 1.
3. Stabilirea zilelor în care Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
va lucra în perioada vacanţei parlamentare.
4. Analizarea dosarelor transmise de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea acordării avizului pentru
preschimbarea certificatului de revoluţionar.
5. Răspuns la petiţiile adresate comisiei.
6. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
   La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat
Niculae Mircovici a dat citire art. 20 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/2004, menţionând faptul că
verificarea dosarelor trebuie făcută de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor are o comisie care verifică toate
dosarele. Pentru a verifica şi a da aviz, pot fi
invitaţi la comisie reprezentanţii Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, pentru a
comunica dacă au sau nu contestaţii la dosarele
respective. Dacă sunt probleme la anumite dosare,
nu se acordă avizul, iar în cazul viciilor de formă,
şi nu de fond, nu se pune problema respingerii lor.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
este o procedură bună, însă şi comisia are
răspundere în această situaţie. Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor îşi asumă
răspunderea pentru dosarele verificate prin listele
pe care le trimite comisiei spre avizare. Este
necesar să fie invitaţi la comisie preşedinţii de
asociaţii pentru a confirma dacă dosarele asociaţiei
respective au probleme sau nu. Dacă sunt şi
dosare cu probleme poate fi chemată persoana
respectivă pentru a-şi susţine cererea de
preschimbare a certificatului de revoluţionar.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul că
este cel mai bine să se procedeze aşa.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că,
în condiţiile în care se adoptă această procedură,
răspunderea comisiei este aceeaşi, şi anume
răspunderea pentru eliberarea certificatelor. Astfel,
e ca şi cum s-ar da un cec în alb Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi în
aceste condiţii membrii comisiei devin părtaşi
pentru dosarele incorecte. Invitarea preşedinţilor de
asociaţii la comisie pentru a-şi susţine dosarele nu
se prevede în lege, însă este o motivaţie pentru
comisie.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
avizul comisiei se poate referi şi la faptul că nu
există nici o contestaţie împotriva persoanelor
propuse spre avizare. Nu trebuie ca membrii
comisiei să se încarce cu această muncă de
verificare a dosarelor. Singurul risc este faptul că
se certifică listele trimise de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul
că, în cazul în care se acordă aviz vreunui dosar
cu probleme, toată răspunderea se transferă
comisiei.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire
art. 9 punctul 2 din Legea nr. 341/2004:
"Persoanale care solicită preschimbarea
documentelor care atestă titlurile prevăzute la art.
3 alin. 1 lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi
preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin.
4 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea
întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi avizate de Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989.“
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
că acest art. 9 se referă la momentul când se
consumă infracţiunea; dosarul trebuie să aibă un
parcurs.
   Referitor la punctul al treilea al ordinii de zi,
domnul senator Vasile Ion a propus ca programul
de lucru al comisiei în perioada vacanţei
parlamentare să fie prima săptămână din iulie şi
ultima săptămână din august.
Propunerea făcută a fost adoptată în
unanimitate.
   În legătură cu petiţiile şi contestaţiile adresate
comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean a afirmat
faptul că au fost primite mai multe petiţii. Cei care
au formulat contestaţii nu au specificat mai multe
date de identificare a persoanelor contestate, astfel
că au fost solicitate mai multe date ale acestor
persoane.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat că în
prima fază contestaţiile trebuie să fie soluţionate
de către S.S.P.R.
   Domnul deputat Niculae Mircovici l-a informat pe
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor de noua procedură
adoptată de comisie. Astfel, preschimbarea se va
face în conformitate cu Legea nr. 341/2004 şi
normele de aplicare a acesteia, adoptate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, iar Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
îşi va desfăşura activitatea după următoarea
procedură:
— listele cu persoanele propuse pentru a primi
avizul din partea comisiei în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar să fie susţinute
săptămânal de către secretarul de stat al S.S.P.R.
şi pre∫edinţii asociaţiilor de revoluţionari care au
acordat aviz de preschimbare;
— comisia va analiza listele şi contestaţiile, iar
în cazul în care la Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 au fost depuse
contestaţii care îi privesc pe unul dintre cei propuşi
spre avizare acestea vor fi transmise secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi se va proceda conform legii;
— secretarul de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor are obligaţia de
a prezenta comisiei, ori de câte ori aceasta o cere,
dosare sau documente ce-i privesc pe cei care
solicită avizul în vederea preschimbării certificatului
de revoluţionar.
   Domnul Petrişor Morar a precizat că listele
transmise către comisie, cuprinzând un număr de
circa 1.800 de persoane, au fost verificate de
fostul secretar de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Adrian
Sanda.
   Domnul senator Vasile Ion a spus că
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor trebuie să-şi asume răspunderea
pentru aceste liste printr-o reverificare. Trebuie să
se depună de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor o listă în ordine
alfabetică, pe judeţe, după care vor fi chemaţi
preşedinţii de asociaţii, se va face un proces-verbal
în care se va specifica dacă există sau nu
contestaţii împotriva persoanelor respective.
   Domnia sa a precizat faptul că preşedinţii de
asociaţii trebuie să certifice lista făcută de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, să confirme faptul că persoanele
respective nu sunt contestate. Domnul senator
Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că preşedinţii
asociaţilor îşi asumă răspunderea penală pentru
dosarele respective.
   Domnul Petrişor Morar a menţionat că nu vor fi
înaintate comisiei parlamentare decât dosarele
care trec în totalitate de comisia constituită la
nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor; dacă au un vot împotrivă, atunci
se va face o listă separată în care vor fi
specificate aceste cazuri.
   Domnul senator Vasile Ion a precizat că, ipotetic
vorbind, dacă în termen de 6 luni nu se face nici
o contestaţie, atunci persoana respectivă îşi
păstrează calitatea de revoluţionar. Trebuie
stabilită foarte bine procedura soluţionării unei
contestaţii.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că începând de
săptămâna viitoare se vor publica pe site toate
dosarele. Dacă membrii comisiei vor semna lista
cu cele circa 1.800 de persoane, mâine dimineaţă
va pleca spre tipografie pentru tip„rirea noilor
certificate.
   Domnul senator Vasile Ion a apreciat că după
dosarele cu eroi-martiri şi urmaşi de eroi-martiri
trebuie verificate dosarele din Timişoara şi
Bucureşti. Este bine să fie epuizate cele două
zone sensibile.
   Domnul Petrişor Morar a propus ca cei 1.800 de
luptători, ale căror dosare au fost verificate de
fosta comisie, să fie reverificaţi. Domnul senator
Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că această listă a fost
primită legal şi nu contează sub semnătura cui
este. L-a întrebat pe domnul Petrişor Morar dacă
are dubii cu privire la cei din această listă. Domnul
Petrişor Morar a precizat că nu ştie, pentru că nu
au fost verificate de dânsul. Au fost semnate de
fostul secretar de stat al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Adrian
Sanda.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
în această situaţie există două posibilităţi: să se
dea avizul aşa cum au fost trimise de fosta
comisie sau să fie verificate.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul că
aceste dosare pot fi contestate în termen de 6 luni.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean l-a
întrebat pe domnul Petrişor Morar dacă adresa
trimisă către comisie a fost semnată de Adrian
Sanda. Domnul Petrişor Morar a menţionat faptul
că domnul Adrian Sanda a semnat împreună cu
dânsul, dar în adresa de înaintare a specificat
acest lucru. A precizat că în momentul de faţă sunt
circa 1.800 de contestaşii. Există o persoană care
a contestat aproximativ 75 de persoane şi a fost
invitată la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor pentru a preciza ce probe aduce
în susţinerea acestor constestaţii.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a afirmat
că pentru aceste persoane este foarte greu să
aducă dovezi în susţinerea contestaţiilor pe care le
formulează. În această situaţie, comisia se poate
sesiza, având obligaţia de a studia dosarul
persoanei contestate.
   Domnul senator Vasile Ion a menţionat faptul
că, atâta timp cât nu aduc dovezi în susţinerea
contestaţiilor formulate, e ca şi cum ar fi o
anonimă. Consideră că secretarul de stat la
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor trebuie să facă o declaraţie publică
prin care să precizeze faptul că se pot formula
contestaţii, dar acestea trebuie probate. De
asemenea, preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari
trebuie să cunoască acest lucru.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că pe data de
29 iunie 2005 va avea o întrunire cu preşedinţii
organizaţiilor de revoluţionari şi le va comunica
hotărârea luată de membrii comisiei în această
şedinţă.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat
faptul că până în momentul de faţă s-a discutat
numai de obligaţiile Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor. Ceea ce trebuie
discutat este relaţia dintre Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor şi finalizarea
activităţii comisiei. În prezent această relaţie este
blocată. Se consideră deblocată pe baza
bunei-credinţe, pe verificare. Acolo unde sunt dubii
cu referire la anumite dosare, acestea trebuie
discutate. Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a
apreciat faptul că săptămânal trebuie trimise de
către Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor două anexe: prima să cuprindă
lista finală, iar cea de-a doua să fie o listă cu toate
contestaţiile soluţionate.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că toate
drepturile acordate conform Legii nr. 42/1990 au
fost blocate şi ar trebui să se facă o intervenţie la
nivel de ordonanţă sau să se solicite sprijinul
Parlamentului pentru menţinerea drepturilor
prevăzute în Legea nr. 42/1990.
   Domnul deputat Vasile Emilian Cutean a
precizat că, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni
se blochează drepturile revoluţionarilor, rămânând
doar indemnizaţia acordată în conformitate cu
Legea nr. 42/1990. Toate celelalte drepturi se vor
acorda după eliberarea noilor certificate. Potrivit
Legii nr. 341/2004, Legea nr. 42/1990 s-a abrogat.
   În încheierea lucrărilor domnul deputat Vasile
Emilian Cutean, preşedintele comisiei, a propus
pentru şedinţa viitoare, din data de 28 iunie 2005,
ora 15,00, următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #29 : Noiembrie 24, 2013, 20:15:23 »

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 24/C/5.VII.2005
conţine 20 de pagini

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Perioada: 27–30.06.2005
SUMAR

15. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989............... 17–20

15. Comisia parlamentară
a revoluţionarilor din decembrie 1989

   Comisia a lucrat în plen marţi, 28 iunie 2005,
între orele 15,00—17,00, după următoarea ordine
de zi:
1. Avizarea dosarelor verificate de către Comisia
parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989
în vederea preschimbării certificatelor de
revoluţionar, conform Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989
nr. 341/2004.
2. Desemnarea unui reprezentant al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
care să facă parte din consiliul de administraţie al
Fundaţiei “Fondul Libertatea“.
3. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
4. Diverse.
   Lucrările au fost conduse de domnul deputat
Vasile Emilian Cutean, preşedintele comisiei.
Domnul Vasile Emilian Cutean a făcut o
informare privind dosarele verificate. Astfel, în data
de 12 aprilie 2005, Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a verificat la
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi a validat un număr de 1.036 de
dosare, dintre care 320 de dosare de eroi-martiri
şi 716 de dosare de urmaşi de eroi-martiri.
Dosarele următoarelor persoane:
1. Hodorog Petru — împuşcat de colegul său
de unitate;
2. Olaru Niculai — sinucidere în data de
25 decembrie 1989 în spital;
3. Savu Sorin — sinucidere în data de
22 decembrie 1989 (Ministerul Apărării Naţionale),
23 decembrie 1989 (Procuratură);
4. Morariu Călin Gabriel — căzut în canal
(Orăştie);
5. Penciu Niculai — împuşcat de un coleg
(condamnat pentru ucidere din culpă — T.M.);
6. Coman Gheorghe — împuşcat de militari
(Călăraşi);
7. Vinersan Florin — împuşcat din greşeală;
8. Gheorghe Gheorghe — împuşcat de gărzile
patriotice;
9. Ciortan Florica — împuşcată în timp ce se
deplasa spre serviciu (Buzău);
10. Florea Dumitru Ilie — decedat în accident
de serviciu (Sibiu);
11. Alexandroaie Cristian — rănit pe stradă de
persoane necunoscute;
12. Vlad Constantin — ucis de un coleg;
13. Agache Aurel — ucis de revoluţionari (în
Covasna),
au fost puse în discuţie deoarece membrii
comisiei consideră că aceştia nu se pot încadra în
categoria celor care pot obţine calitatea de
erou-martir, având în vedere situaţia în care au
decedat (de exemplu, o persoană care s-a sinucis
aruncându-se de la etaj nu poate avea aceleaşi
merite cu una care a fost împuşcată în mijlocul
evenimentelor etc.).
   Tot pe această listă se află un număr de
8 persoane (Oltean Daniel — poziţia 807,
negăsindu-se pe nici una dintre listele verificate de
membrii comisiei, Anghel Cătălina — poziţia 12,
Barbu Mihail — poziţia 41, Caceu Margareta —
poziţia 91, Caceu Mariana Silvia — poziţia 92,
Constantinescu Costel — poziţia 139, Neagoe
Teodor — poziţia 344, Popescu Gabriela —
poziţia 403), propuse pentru preschimbarea
certificatului de erou-martir, ale căror dosare nu au
fost verificate de membrii Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989.
   În concluzie, din cele 525 de persoane cuprinse
în lista de eroi-martiri, comisia a avizat un număr
de 504, urmând a solicita Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor dosarele celor
21 de persoane menţionate mai sus, în vederea
verificării.
   Din cele 1.865 de persoane propuse de către
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor în vederea obţinerii avizului din
partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989 pentru preschimbarea certificatului
doveditor al calităţii de luptător pentru victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, comisia a
constatat următoarele:
— împotriva a 7 persoane propuse de
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor (Ardelean Gheorghe, Coltor Aurel,
Mărgineanu Ioan, Mocan Tudor, Mureşan Emil
Daniel, Niculae Ioan, Popa Nicolae) au fost
formulate contestaţii, astfel că dosarele acestora
au fost solicitate de Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 în vederea
verificării de către membrii comisiei.
   În concluzie, Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a avizat un
număr de 1.858 de persoane din această listă.
   Domnul Vasile Emilian Cutean i-a adus la
cunoştinţă domnului Petrişor Morar, secretar de
stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor, că lista transmisă conţine o serie
de greşeli de ortografie, sunt persoane trecute de
două ori şi nume/prenume care pot fi interpretate
greşit, având în vedere lipsa diacriticelor. Domnul
Petrişor Morar a comunicat membrilor comisiei că
aceste erori au fost îndreptate, iar lista corectă a
fost depusă la secretariatul Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 înaintea
începerii ∫edin˛ei.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a afirmat că
nu se pot aviza dosarele de urmaşi de eroi-martiri,
în situaţia în care dosarele eroilor-martiri nu se
găsesc. Membrii comisiei au fost de acord cu
acest aspect.
   Domnul Petrişor Morar a afirmat că nu a
transmis dosarele de eroi-martiri ai căror urmaşi nu
au solicitat preschimbarea certificatului. Domnul
Vasile Emilian Cutean a precizat faptul că
propunerile de preschimbare a certificatelor de
erou-martir se fac de către Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor fără vreo
solicitare din partea vreunei persoane, astfel că
răspunderea revine în totalitate acestuia.
   Domnul deputat Niculae Mircovici a solicitat
explicaţii în legătură cu cele 101 dosare verificate
de către comisie şi care nu au fost cuprinse în
listele de eroi-martiri înaintate de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
obţinerii avizului de preschimbare din partea
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. Pentru clarificarea situaţiei,
domnul deputat Vasile Emilian Cutean a precizat
că una este situaţia de preschimbare a
certificatului de erou-martir şi alta este solicitarea
eliberării unui certificat de urmaş de erou-martir,
deoarece până la apariţia Legii nr. 341/2004
aceştia din urmă se foloseau doar de certificatul
de erou-martir.
   Din acest moment, urmaşii eroilor-martiri
beneficiază de certificate individuale, astfel că
etapele de preschimbare a acestora sunt clar
stabilite în Legea nr. 341/2004, şi anume:
1. Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluşionarilor preschimbă certificatele de
erou-martir;
2. urmaşii de eroi-martiri trebuie să facă dovada
acestei calităţi şi să solicite eliberarea unui
certificat nominal.
   Nu este obligatoriu ca preschimbarea
certificatului de erou-martir să fie solicitată de
urmaşii acestora. Domnul senator Vasile Ion a fost
de acord că în cazul eroilor-martiri nu este necesar
ca urmaşii acestora să solicite preschimbarea
certificatului, acest lucru producându-se prin efectul
legii.
   În legătură cu preschimbarea certificatului de
luptător pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, domnul Petrişor Morar a precizat
faptul că activitatea de verificare se desfăşoară
destul de greu, întrucât sunt foarte multe neclarităţi
şi dosare considerate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor incomplete,
întrucât, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 566/1996
şi Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004, la formarea
dosarului de luptător pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 trebuie prezentate
dovezi şi documente care să ateste participarea la
revoluţie, iar la lit. f) din înşiruirea elementelor
necesare se solicită şi alte probe, astfel că Domnia
sa consideră că cele şase elemente solicitate de
lege trebuie îndeplinite.
   În legătură cu cei îndreptăţiţi să solicite
preschimbarea certificatului de revoluţionar, domnul
Petrişor Morar a afirmat că nu este de acord să
obţină certificat cei care nu au avut niciodată sau
care nu pot dovedi că au fost verificaţi şi li s-a
acordat acest titlu de către comisia din perioada
1996—1997 sau 1991—1992. De asemenea, nu
este de acord sş se solicite preschimbarea
certificatului având ca dovadă doar bonul de
depunere a dosarului la comisia ce a funcţionat în
perioada 1996—1997.
   Domnul Vasile Emilian Cutean a precizat că
Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 341/2004, adoptate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.412/2004, au încercat să îndrepte o situaţie
gravă care s-a petrecut în perioada 1996—2000,
comunicând membrilor comisiei şi domnului
Petrişor Morar că la acea vreme au fost depuse
dosare complete pentru obţinerea calităţii de
luptător pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, dar în momentul în care Comisia
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din
Decembrie 1989 şi-a încetat activitatea au apărut
mai multe situaţii defavorabile revoluţionarilor,
astfel că:
1. sunt persoane care şi-au depus dosarele şi
pot dovedi acest lucru, dar până în momentul de
faţă nu au primit nici un răspuns;
2. sunt persoane care şi-au depus dosarele, au
fost verificate de comisie, dar nu au primit
certificate;
3. sunt persoane care şi-au depus dosarele, au
fost verificate de comisie, însă nu au fost validate,
dar, totuţi, au certificat de revoluţionar;
4. sunt persoane care nu şi-au depus dosarele,
dar au obţinut ulterior de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor adeverinţe care
confirmă faptul că sunt revoluţioanri etc.
   Toate acestea au fost posibile deoarece în luna
mai 1997 Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea
eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 nu a
întocmit un raport de activitate, iar puţin mai târziu
toate documentele produse de aceasta (dischete,
registre, procese-verbale etc.) au dispărut. Din
acest motiv a fost necesară adoptarea Legii
nr. 341/2004 pentru a clarifica o dată pentru
totdeauna această situaţie, pentru a se acorda
certificat de revoluţionar persoanelor îndreptăţite
să-l obţină, iar cei care beneficiază de acest drept
în mod ilegal să fie depistaţi.
   În continuare domnul Vasile Emilian Cutean a
afirmat că tot în acea perioadă s-a petrecut un
eveniment grav: au fost publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 100 bis din 7 martie 2000,
în baza unor liste transmise de asociaţiile de
revoluţionari, care nu puteau fi confirmate de nici
un document emis de Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989
dacă acestea reflectă realitatea, liste cu eroi-martiri
ai Revoluţiei Rom‚ne din Decembrie 1989 şi
luptători pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
   Având în vedere toate aceste aspecte, Domnia
sa a apreciat că pot solicita preschimbarea
certificatului de revoluţionar cei care pot dovedi
printr-un document original sau copie legalizată că
şi-au depus dosarul la Comisia pentru cinstirea şi
sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 şi
nu au primit nici un răspuns până în momentul de
faşă şi, de asemenea, îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr. 341/2004.
   Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a adăugat
că ştie persoane care şi-au depus dosarele pentru
obţinerea certificatului de revoluţionar, dar nici
până în momentul de faţă nu l-au primit.
   Domnul senator Petrescu Ilie a concluzionat,
afirmând că în prezent sunt în vigoare Legea
nr. 341/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004,
care trebuie respectate aşa cum au fost adoptate,
fără a fi discutate.
   Membrii comisiei au solicitat domnului Petrişor
Morar aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a
normelor de aplicare a acesteia, adoptate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, aşa cum au
fost adoptate.
   Înainte de a trece la discutarea punctului 2 al
ordinii de zi, domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a
solicitat domnului Petrişor Morar să prezinte şi
celelalte dosare verificate de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea
obţinerii avizului din partea Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989.
   La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a informat membrii comisiei că
domnul Nicolae Constantinescu şi-a depus dosarul
la secretariatul comisiei pentru a fi propus ca
reprezentant al Comisiei parlamentare a
revoluţionarilor din decembrie 1989 în consiliul de
administraţie al Fundaţiei “Fondul Libertatea“. În
urma verificării dosarului, s-a constatat că acesta
corespunde criteriilor prevăzute de art. 48 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, astfel că a
fost invitat la şedinţă pentru a fi validat. Domnul
Nicolae Constantinescu este angajat al Senatului
României şi este un cunoscut revoluţionar.
   După ce acesta s-a prezentat şi a purtat discuţii
cu membrii comisiei, domnul Vasile Emilian Cutean
a supus la vot ca domnul Nicolae Constantinescu
să fie desemnat reprezentant al Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
în consiliul de administraţie al Fundaţiei “Fondul
Libertatea“.
   Membrii comisiei au votat această propunere în
unanimitate.
3. La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Vasile
Emilian Cutean a făcut o informare asupra petiţiilor
adresate Comisiei parlamentare a revoluţionarilor
din decembrie 1989 de la ultima şedinţă şi până
în prezent. S-a discutat fiecare adresă în parte,
urmând a se formula şi înainta răspunsurile
adecvate fiecărui solicitant.
4. La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Petrişor
Morar a adus la cunoştinţa membrilor comisiei
faptul că pe data de 29 iunie 2005 va avea o
întâlnire cu toţi pre∫edinţii de asociaţii, în judeţul
Braşov, unde va face cunoscut modul de lucru şi
faptul că Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din decembrie 1989 a avizat un număr de
aproximativ 3.000 de dosare.
   Domnul senator Vasile Ion a afirmat că trebuia
ca la această întrunire să participe şi preşedintele
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din
decembrie 1989. Domnul Petrişor Morar a precizat
că nu este necesar ca preşedintele comisiei să
participe la această întrunire a Colegiului
Revoluţionarilor, care este organ consultativ al
secretarului de stat şi nici o lege nu îl obligă să
invite un reprezentant al comisiei. A menţionat că,
dacă doreşte, preşedintele Comisiei parlamentare
a revoluţionarilor din decembrie 1989 poate
participa în calitate de preşedinte de asociaţie.
   Domnul Vasile Emilian Cutean i-a comunicat faptul
că nu va participa, având în vedere că nu a fost
invitat nici în calitate de preşedinte al comisiei, nici
în calitate de preşedinte de asociaţie. Domnul
senator Ilie Petrescu a adăugat faptul că
procedura adoptată de secretarul de stat nu este
corectă. Trebuia făcută o adresă oficială, prin care
membrii comisiei să fie invitaţi la întâlnirea cu
preşedinţii organizaţiilor de revoluţionari.
   Membrii comisiei s-au declarat nemulţumiţi de
atitudinea secretarului de stat şi de modul acestuia
de colaborare cu această comisie şi i-au atras
atenţia că este imperios necesar ca între
Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor şi Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 să existe o
bună colaborare, pentru ca revoluţionarii să nu
aibă de suferit.
   În Óncheierea lucrărilor domnul Vasile Emilian
Cutean, preşedintele comisiei, a propus pentru
şedinţa viitoare, din data de 5 iulie 2005, ora
13,00, următoarea ordine de zi:
1. Avizarea dosarelor transmise de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în
vederea preschimbării certificatelor de revoluţionar,
conform Legii nr. 341/2004.
2. Răspuns la petiţiile adresate Comisiei
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie
1989.
3. Diverse.

PREŞEDINTE,
Vasile Emilian Cutean
Memorat
Pagini: 1 [2] 3 4 ... 11
Schimbă forumul: