Main Content:

Pagini: 1 ... 9 10 [11]

SINTEZE CPRD

Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #150 : Decembrie 12, 2015, 16:48:42 »

Cred ca odata cu retragerea titlurilor grupului Trosca nu s-au mai emis decrete de retragere iar pe pagina presidency.ro au ramas cativa din cei carora li s-au retras titlul un exemplu este Pavel Buzgau care nu mai apare in niciun decret !! ??
Memorat
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #151 : Septembrie 28, 2018, 14:25:23 »

" PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.09.2018
Comisia a lucrat în plen în ziua de 17.09.2018 ora 13 00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de
acordare a LRD depuse în termen);
2. Diverse.
La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George,
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru,
senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Roman Florin
Claudiu şi senator Ruse Mihai Alexandru.
2
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a arătat faptul că prin aceste Hotărâri Civile CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţii, contestaţii pentru care din verificările
efectuate a rezultat faptul că nu există cereri, depuse în termen la
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, de
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin hotărâri ale Instanţelor de
judecată, să soluționeze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.
În vederea clarificării contradicţiilor dintre reţinerile instanţelor de
judecată şi evidenţa CPRD 1989 cu privire la contestaţiile depuse, s-au
solicitat de la Registratura Camerei Deputaţilor precizări cu privire la
existenţa acestor contestaţii.
De asemenea, pentru persoanele menţionate în Hotărârile instanţelor
de judecată ca având contestaţii pe care CPRD 1989 ar trebui să le
soluţioneze, s-a solicitat de la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989 precizarea expresă dacă persoanele menţionate în
sentinţele civile au depus, în termen, cerere de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant.
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a prezentat şi supus
votului un număr de zece Hotărâri Civile după cum urmează:
1. Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 831/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 410/19.01.2016
depusă de doamna Calancea Maria la CPRD 1989.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Calancea Maria a
formulat contestaţie, înregistrată la registratura CPRD 1989, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989
numărul 410 corespunde datei de 01.03.2016 şi reprezintă document intrare
– citaţie de la Curtea de Apel Bucureşti, iar Registratura Camerei Deputaţilor
a comunicat faptul că numărul 410 corespunde datei de 15.01.2016, iar la
data de 19.01.2016 nu figurează nici un petent cu numele Calancea Maria.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Calancea Maria
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5482/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că doamna Calancea
Maria … nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
3
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29
septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
831/3/2017.
Contestaţia doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr.
5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 831/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
2. Hotărârea Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21492/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată de domnul Rudeanu Teodor
Viorel la CPRD 1989.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Rudeanu Teodor
Viorel a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 4948/23.11.2015, din
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD
1989 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la nr. 4949 din
23.11.2015 figurează contestaţia domnului Trandafir Ilie.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Rudeanu Teodor
Viorel a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5493/02.08.2018 a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Rudeanu
Teodor Viorel nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere
pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea Civilă nr. 601 din 5
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
21492/3/2017.
Contestaţia domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea
Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 21492/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
4
3. Hotărârea Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 19129/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Costache
Dumitru) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist
instaurat în România în Perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Costache Dumitru a
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul
Costache Dumitru a indicat numărul de contestaţie 4242/10.11.2015. Sub
acest aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 nu
au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar Registratura
Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că nr. 4242 corespunde datei de
29.10.2015 iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici un petent cu numele
Costache Dumitru.
În fapt, domnul Costache Dumitru a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2935/24.05.2017
(358/25.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare - revenire la
contestaţia nr. 4242/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Costache
Dumitru a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu
Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5490/02.08.2018,
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Costache
Dumitru …. nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea Civilă nr. 629 din 5
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
19129/3/2017.
Contestaţia domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 19129/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
5
4. Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Panait
Vasile) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în
perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea certificatului de Luptător cu
Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Panait Vasile a
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul
Panait Vasile a indicat numărul de contestaţie 4209/10.11.2015. Sub acest
aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în anul
2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4209
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici
un petent Panait Vasile.
În fapt, domnul Panait Vasile a depus un prim document înregistrat la
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2436/04.05.2017 (331/25.05.2017
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr.
4209/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD
1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Panait Vasile a
depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5487/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că nu există nici o cerere, pe
numele Panait Vasile, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie
2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017.
Contestaţia domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr.
625 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16202/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
6
5. Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21507/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4117 din 02.09.2016
formulată de către reclamant Năstase Traian.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Năstase Traian a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4117/02.09.2016, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că sub nr.
4117/02.09.2016 figurează o ofertă comercială adresată Departamentului
Achiziţii.
În fapt, domnul Năstase Traian a depus un prim document înregistrat
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3293/15.06.2017
(732/29.06.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la
contestaţia nr. 4117/02.09.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Năstase Traian a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5496/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Năstase Traian …….,
nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Reţinerea instanţei din cuprinsul hotărârii, şi nereţinută în dispozitiv,
conform căreia reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru a dobândi
calitatea de Luptător cu Rol Determinant nu poate fi analizată de CPRD 1989
atâta timp cât nu rezultă depunerea în termen la Secretariatul de Stat a
cererii de acordare a titlului, respectiv a unei contestaţii la CPRD 1989. CPRD
1989 nu are atributul verificării susţinerilor reclamantului cu privire la
prezumatul refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de a primii la data de
22.02.2015, respectiv 11.05.2015, cererea acestuia de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant.
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
21507/3/2017.
Contestaţia domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă
nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 21507/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
7
6. Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16774/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015
formulată de către reclamant Manolea Ion.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Manolea Ion a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4217
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 11.05.2015 nu figurează nici
un petent cu numele Manolea Ion.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Manolea Ion a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5477/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Manolea Ion …….,
nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
certificatului de Luptător cu Rol Determinant”, infirmând astfel şi reţinerea
instanţei precum că acesta ar deţine cerere de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant înregistrată sub nr. 18/LRD/5117/08.05.2015
În fapt, domnul Manolea Ion a depus un prim document înregistrat la
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2610/09.05.2017 (320/11.05.2017
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr.
4217/10.11.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD
1989 nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16774/3/2017.
Contestaţia domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr.
5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16774/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi.
8
7. Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 18279/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015
formulată de către reclamant Geană Gheorghiţă.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Giană Gheorghiţă a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4231
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici
un petent cu numele Geană Gheorghiţă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Geană
Gheorghiţă a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5486/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că
domnul Geană Gheorghiţă ……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul
legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”,
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
18279/3/2017.
Contestaţia domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosar nr. 18279/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi.
8. Hotărârea Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 12623/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4364 din 11.11.2015
formulată de către reclamant Barbu Lăcrămiora Elena.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Barbu Lăcrămiora
Elena a formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4364/11.11.2015, din
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD
1989, în anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4364
corespunde datei de 04.11.2015, iar la data de 11.11.2015 nu figurează nici
un petent Barbu Lăcrămioara Elena.
9
În fapt, doamna Barbu Lăcrămiora Elena a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 4364/11.05.2017,
document intitulat notificare - revenire la contestaţia nr. 4117/02.09.2016,
contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD 1989, nici la
Registratura Camerei Deputaţilor.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Barbu
Lăcrămiora Elena a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5485/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că
doamna Barbu Lăcrămioara Elena ……., nu a depus la instituţia noastră, în
termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol
Determinant”
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei
doamna Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7600 din
13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
12623/3/2017.
Contestaţia doamnei Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea
Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti
în dosar nr. 12623/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
9. Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16771/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4214 din 11.05.2015
formulată de către reclamant Postelnicul Daniel.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Postelnicu Daniel a
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4214/11.05.2015, din verificările
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4214
corespunde datei 29.05.2015, iar în data de 11.05.2015 nu figurează nici un
petent cu numele Postelnicu Daniel.
În fapt, domnul Postelnicu Daniel a depus un prim document
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2612/09.05.2017
(318/11.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare - revenire la
contestaţia nr. 4214/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă
nici la CPRD 1989, nici la Registratura Camerei Deputaţilor.
10
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Postelnicu
Daniel a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5475/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Postelnicu Daniel
……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnul Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
16771/3/2017.
Contestaţia domnului Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă
nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 16771/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
10. Hotărârea Civilă nr. 630 din 5 februarie 2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantă (Stoica Elvira)
împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la cererea privind certificatul
de Luptător cu Rol Determinant.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Stoica Elvira a
formulat contestaţie împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la
cererea privind certificatul de Luptător cu Rol Determinant, acest lucru nu
rezultă din cererea de chemare în judecată.
În fapt, doamna Stoica Elvira a solicitat instanţei de judecată obligarea
CPRD 1989 să acorde avizul pe o pretinsă propunere a Secretariatului de stat
de preschimbare a titlului de luptător reţinut deţinut de doamna Stoica Elvira
sau de fiul acesteia Georgescu Ulise (nerezultând foarte clar din cererea de
chemare în judecată) în baza Legii nr. 42/1990, după procedura stabilită de
Legea nr. 341/2004. În cererea de chemare în judecată, aceasta susţine că
CPRD 1989 ar fi acordat iniţial avizul pentru preschimbarea titlului în data de
04.12.2006, din verificările făcute rezultând faptul că CPRD 1989 nu a
desfăşurat şedinţă la acea dată.
Cu toate acestea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Stoica Elvira a
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5492/02.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat că doamna Stoica Elvira, nu a
depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea
11
certificatului de Luptător cu Rol Determinant. ….. numele sus menţionat nu
figurează, în evidenţele noastre, nici cu cerere de preschimbare sau cu
certificat preschimbat în baza Legii 341/2004”
Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă 630 din 5 februarie 2018,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, avându-se în
vedere faptul că aceasta nu a solicitat şi nu pretinde titlul de Luptător cu Rol
Determinant.
Contestaţiei doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă nr.
630 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
23229/3/2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Cu privire la contestaţia domnului Georgescu Ulise (Dosar nr. 20586)
împotriva respingerii cererii de preschimbare a titlului deţinut în baza Legii
nr. 42/1990 – Luptător reţinut, s-a precizat faptul că această contestaţie a
fost respinsă în şedinţa CPRD 1989 din data de 19.04.2011.
Neexistând propuneri la punctul 2 al ordinii de zi – diverse, constatând
epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian George
SECRETAR
Deputat Lupescu Dumitru "

Sursa : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018
Link PDF : http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2018/sz0917.pdf
Memorat
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #152 : Octombrie 16, 2018, 08:28:38 »

Link-ul postat de catre domnul Martinel: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018
PDF download link: http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2018/rd_1015.pdf


Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro
1/2
Parlamentul României
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor
din Decembrie 1989
Comunicat
Cu privire la Deciziei SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018
La data 15.10.2018 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 a luat în discuţie admiterea în principiu a contestaţiilor
împotriva Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018.
CPRD 1989 a hotărât admiterea în principiu a contestaţiilor
îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România
în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018.
Adoptarea hotărârii de admitere în principiu a contestaţiilor
îndreptate împotriva Deciziei nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 a fost
necesară având în vedere precizarea, în comunicările transmise de către
Secretariatul de stat, a termenului de 30 zile pentru promovarea acţiunii
în instanţă.
Astfel, este recomandat ca persoanele nominalizate în
Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018, nemulţumite
de această decizie, să formuleze, în termenul de 30 zile de la
primirea deciziei, contestaţie la Tribunalul de pe raza domiciliului.
De asemenea, este recomandat ca odată cu depunerea contestaţiei
la instanţa de judecată (Tribunalul de pe raza domiciliului), persoanele
nominalizate în Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018,
nemulţumite de această decizie, să formuleze şi contestaţie la CPRD 1989
prin orice mijloc de comunicare (Registratura Camerei Deputaţilor, Poştă
sau Fax 0213155323)
Preşedinte
Deputat Cristian George SEFER
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 315 3613; Fax: 021 315 5323; e-mail: nuti.radoi@senat.ro
2/2
Parlamentul României
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Având în vedere:
- Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 nr.129/13.08.2018
din 31.08.2018, prin care au fost respinse un număr de 626 contestaţii admise de
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
- Motivaţia eronată invocată în comunicările transmise contestatarilor, în speţă
pretinsa netransmitere de către CPRD 1989 a documentelor doveditoare care au stat
la baza admiterii contestaţiilor;
- Precizarea, de către SSRML, în comunicările transmise contestatarilor, că Decizia
nr.129/13.08.2018 din 31.08.2018 are cale de atac exclusivă în instanţa de
judecată, respectiv la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului de pe raza
de domiciliu;
- Hotărârea adoptată de CPRD 1989 la data de 10.10.2017, în urma adreselor
Secretariatului de stat nr.18/4660 din 29.06.2017 respectiv 18/6466 din
27.09.2017. (Sinteza lucrărilor CPRD 1989 - punctul 1 din Ordinea de zi), prin care
s-a precizat faptul că la baza deciziilor de admitere a contestaţiilor au fost memoriile
şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile contestatarilor din
cadrul audierilor, infirmând astfel susţinerile Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989;
- Adresa CPRD 1989 nr.4c-22/1196/06.06.2018, comunicată Secretariatului de stat,
prin care s-a arătat faptul că documentele care au stat la baza deciziilor de admitere
sunt memoriile şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile
contestatarilor din cadrul audierilor.
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
privind admiterea în principiu a contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei SSRML nr.
129/13.08.2018 din 31.08.2018
Art. 1 Admite în principiu contestaţiile îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în
România în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018.
Art. 2 Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor la
secţiunea documente ale comisiilor, sinteze lucrări comisii parlamentare.
Preşedinte
Deputat Cristian George SEFER
Memorat
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #153 : Octombrie 27, 2018, 04:01:35 »

" 25.10.2018    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 25.09.2018. " http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018 
Link PDF: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=17&an=2018


1  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.09.2018
Comisia a lucrat în plen în ziua de 25.09.2018 ora 13 00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Discuţie cu domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, persoană
împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în cadrul
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-
1989 cu privire la modul de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de
stat.
2. Acordarea avizului în vederea punerii în executare a hotărârilor
instanţelor de judecată ca urmare a adreselor Secretariatului de stat
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
nr.4966/04.07.2018 respectiv nr.5723/08.08.2018
La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George,
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru,
senator Caracota Iancu, deputat Firczak Iulius Marian, deputat Roman Florin
Claudiu şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Diaconu
Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi
senator Ruse Mihai Alexandru.
La lucrările şedinţei a participat domnul subsecretar de stat Octav
Bjoza, persoană împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în
cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
2
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer, a salutat prezenţa domnul subsecretar de stat Octav Bjoza,
persoană împuternicită se exercite atribuţia de Secretar de stat în cadrul
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a arătat
faptul că biroul comisiei a hotărât invitarea acestuia pentru stabilirea unei
modalităţi de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de stat, cu privire la
procedura de lucru pentru soluţionarea contestaţiilor depuse la CPRD 1989
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat clarificării
cu privire la modul în care înţelege să coordoneze activitatea de aducere la
îndeplinirie a deciziilor comisiei legate de contestaţii.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, a precizat faptul că nu îşi
poate asuma coordonarea activităţii privind contestaţiile pentru neacordarea
titlului de Luptător cu Rol Determinant, acesta neavând expertiză pe acest
domeniu. Domnia sa a solicitat membrilor CPRD 1989 să facă demersurile
necesare în vederea numirii cât mai repede a unui secretar de stat.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat clarificări
cu privire la rolul pe care îl are în cabinetul domnului Octavian Bjoza domnul
Meşter Sorin - fost secretar de stat recent eliberat din funcţie de Primulministru.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că oferirea
funcţiei de director de cabinet, respectiv păstrarea în cadrul cabinetului şi a
celorlalţi foşti membrii a avut la bază reticienţa acestuia (a domnului
Octavian Bjoza) cu privire la concedierea oricăror persoane.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat domnului
subsecretar de stat Octav Bjoza să facă o analiză asupra modului de adoptare
a Deciziei nr.128/13.08.2018 şi să decidă dacă fosta conducere, păstrată încă
în cabinet, poate să aibă în continuare un rol în activitatea de punere în
aplicare a hotărârilor CPRD 1989 adoptate în soluţionarea contestaţiilor,
având în vedere faptul că eliberarea din funcţie a domnului Sorin Meşter a
avut la bază tocmai sesizările legate de această decizie.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că a luat act
de atitudinea fostului secretar de stat Meşter Sorin faţă de CPRD 1989 şi va
ţine seama de aceasta la stabilirea atribuţiilor pe care acesta le va avea în
cadrul cabinetului. De asemenea, acesta a precizat faptul că este convins că
va fi numit în cel mai scurt timp un nou secretar de stat care îşi va forma un
nou cabinet, acest lucru fiind imperios necesar având în vedere faptul că la
momentul de faţă se înregistrează peste 400 acţiuni în instanţă în
contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada
1945-1989.
3
Domnul secretar deputat Lupescu Dumitru a solicitat domnului
subsecretar de stat Octav Bjoza să dispună măsurile necesare pentru
asigurarea circuitului funcţional al transmiterii documentelor şi informaţiilor
solicitate de către CPRD 1989, exprimându-şi nemulţumirea cu privire la
modul în care Secretariatul de stat şi-a îndeplinit această obligaţie până în
momentul de faţă.
Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a arătat faptul că
acesta consideră că domnul subsecretar de stat Octav Bjoza trebuie să îşi
asume funcţia pe care o îndeplineşte la momentul de faţă şi anume cea de
persoană care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de secretar de stat neputând
să accepte justificarea acestuia că nu cunoaşte procedurile şi problemele ce
privesc activitatea legată de revoluţionari.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a arătat că nu îşi poate
asuma atribuţii de rezolvare a unor probleme pe care nu le cunoaşte.
Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a solicitat în acest caz
ca domnul subsecretar de stat Octav Bjoza să informeze Primul-ministru cu
privire la incapacitatea acestuia de a îndeplinii atribuţiile secretarului de stat.
Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a comunicat că va informa pe
Primul-ministru, domnia sa asumându-şi doar atributul funcţiei de
subsecretar de stat pe problemele persoanelor persecutate politic în
perioada 1945-1989.
La punctul 2 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian
George Sefer a informat membrii comisiei cu privire la două adrese ale
Secretariatului de stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 prin care se
cere avizul în vederea punerii în executare a hotărârilor instanţelor de
judecată. În speţă, adresele nr.4966/04.07.2018 şi nr.5723/08.08.2018.
Prin cele două adrese Secretariatul de stat a solicitat avizul pentru
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 7
respectiv 9 persoane ca urmare a unor hotărâri ale instanţelor de judecată.
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi
votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.4966/04.07.2018
astfel:
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Babău Ioan (dosar nr.10282), în baza Hotărârii
nr.7895/2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în Dosar nr.1992/3/2017.
4
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Tudorache Nicolae (dosar nr.9023), în baza
Decizia nr.3423/2017 a Curţii de Apel Galați, pronunţată în Dosar
nr.1920/113/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Savu Ion (dosar nr.7183), în baza Hotărârii
nr.395/2016 a Tribunalului Constanța, pronunţată în Dosar
nr.7990/118/2015.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Cu privire la domnul Briciu Petru (dosar nr.12534) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 17.05.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
5. Cu privire la domnul Amălinei Aurel (dosar nr.5063) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 26.04.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
5
6. Cu privire la domnul Irimioaia Dumitru (dosar nr.5406) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 10.05.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
7. Cu privire la domnul Golea Constantin (dosar nr.16751) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 28.09.2016.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi
votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.5723/08.08.2018
astfel:
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru doamna Pintea Silvia (dosar nr.4821), în baza Hotărârii
nr.2504/2017, pronunţată în Dosar nr.5142/117/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Buzea Săndel (dosar nr.9056), în baza Hotărârii
nr.1060/2016, pronunţată în Dosar nr.1921/113/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Navacovschi Jenică (dosar nr.6878), în baza
Hotărârii nr.1821/2018, pronunţată în Dosar nr.4886/3/2017.
6
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Toşa Ghiţă (dosar nr.1424), în baza Hotărârii
nr.143/2018, pronunţată în Dosar nr.2877/117/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
5. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Vasilescu Constantin (dosar nr.4442), în baza
Hotărârii nr.2227/2017, pronunţată în Dosar nr.948/118/2017.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
6. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol
Determinant pentru domnul Pralea Maria Doina (dosar nr.2599), în baza
Hotărârii nr.3296/2018, pronunţată în Dosar nr.38061/3/2016.
Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de
judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
7. Cu privire la doamna Iancu Luminiţa (dosar nr.18348) CPRD 1989 i-a
acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 19.11.2015.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
8. Cu privire la domnul Năşărău Gheorghe (dosar nr.21552) CPRD
1989 i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol
Determinant, prin admiterea contestaţiei, la data de 19.04.2016.
7
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
9. Cu privire la domnul Cutean Vasile Emilian (dosar nr.1) CPRD 1989
i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant,
prin admiterea contestaţiei, la data de 18.09.2017.
Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu majoritate de voturi (cu o
abţinere deputat Lupescu Dumitru).
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – diverse,
constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte
deputat Cristian George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian George
SECRETAR
Deputat Lupescu Dumitru
Memorat
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #154 : Februarie 11, 2019, 15:17:03 »

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989

06.02.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 04.02.2019

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?cam=0&idc=17

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2019/sz0204.pdf
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #155 : Februarie 11, 2019, 19:50:32 »
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Răspuns: SINTEZE CPRD
« Răspunde #156 : Martie 11, 2019, 20:57:14 »

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com.lista?idc=17&an=2019

1. 11.03.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 04.03.2019    -
2. 11.03.2019    SINTEZA lucrarilor Comisiei din 25.02.2019
Memorat
Pagini: 1 ... 9 10 [11]
Schimbă forumul: