Main Content:

Pagini: [1] 2 3 4

Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD


Din dosarul meu
Memorat

Răspunsul prin care se recunoaște că  STRTV Craiova  este obiectiv de importanță deosebită.
Memorat

Note scrise
Onorată  instanță  vă rog să rețineți  că acestă speță a dosarului meu este judecată pe timp  de pace iar acțiunile despre care se vorbește au avut loc acum 29 de ani când pe teritoriul României  a fost instituită starea de război, ce putea degenera în război civil!
De aceea obiectivele strategice ale României au jucat un rol dosebit de important în evenimentele Revoluției Române din Decembrie 1989, care  nu a fost o Revoluție pașnică ,  fapt ce  este de notorietate internațională.
 Dezideratele Revoluției au fost spuse și înfăptuite printre rafale de gloanțe și în ritmul lor.
Primul dezidrat înfăptuit chiar din timpul Revoluții  a fost libertatea de exprimare, libertatea cuvântului , înfăptit chiar în momentul pornirii emisiei radiofonice ale SRTVR-urilor, înfăptuit chiar prin acestea începând cu ora 13 a zilei de 22 Decembrie 1989, prin deschiderea emisiilor DRTV-Timișoara , ora 14 -STRTV-Craiova, urmându-le și celelalte SRTV-uri .
Obiective strategice , STRTV-urile  au pornit emisia ,pentru Revoluție ,  cenzurată prin sigilare , prin ordin abuziv al dictatorilor la 12 ianuarie 1985 iar  la data de 22 decembrie 1989 tocmai pentru a asigura cea mai bună reacție umană în fața stării de război dar și pentru a deveni o tribună a Revoluției, au intrat în emisie.
Comisia condusă de  SS Adrian Sanda,  a ,,analizat” această ,,speță” catalogând  un STRTV ca ,,fără obiectiv , este o comisie care abuzează de mine  și atât,  după ce răul a fost  trecut, cu ajutorul STRTV-urilor și cu mine .
Repet,  căci se pare că se uită:
- CENZURAREA EMISIEI PRIN SIGILARE , ABOLITĂ.
 PORNIREA  DE LA ZERO A CUVÂNTULUI A FOST ÎNFĂPTUITĂ.
-CEL MAI IMPORTANT DEZIDERAT  AL REVOLUȚIEI  ÎMPLINIT!

 Amintind despre carnagiul de la Televiziune ca de ceva glorios , nu ca dezastrul  de coordonare a celor de care a depins acest obiectiv strategic central,  care se cunoaște că în al II-lea război Mondial a fost ras de pe fața pământului, lucru care se putea întâmpla și în Decembrie 1989, i-l transformă în criteriu , compleând de la sine , SS Adrian Sanda, legea!
 Susținerea  Revoluției cu STRTv-uri a fost salvatoare în coordonarea la nivelului teritoriului României , având în vedere dezastrul de la posturile centrale care au aproape au pierdut controlul iar în teritoriu nu aveau cum să mai facă față fără STRV-uri.
Orice cetățean al României cunoaște că acest tip de  obiectiv este de importanță dosebită fiind în primul rând strategic.
Numai pentru a nu mi se da drepturile s-a inventat acest pretext  că acest obiectiv nu ar fi atât de important , deși  pârăta în fațacelorlalți  cetățeni români nu poate sustține o asemenea aberație.
 
În întâmpinarea înaintată instanței,  pârâta , pentru speța cererii mele , sub conducerea fostului Secretar de Stat Adrian Sanda, afirma că legiuitorul a avut în vedere selectarea obiectivelor de importanță deosebită pe  criteriul  victimelor-,,precum la Televiziune. CC,
Dar tot pârâta se face că uită (ca și cum nimeni nu cunoaște obiectivele , cât să numeri pe deegete) , pe cel mai renumit obiectiv de imporanță deosebită care deschide înșiruirea  clădirilor publice
-Opera-din Timișoara,
 unde nu s-au produs victime și nu erau structurile regimului totalitar!
Radioteleviziunea română în schimb ca organ de partid și de stat  ca parte integrantă a structurii regimului totalitar deținea aceste structuri oricum.
Obiectivele de importanță deosebită  au atribute diverse cu funcțiunile lor, dar obiectivele strategice  care pentru orice cetățean român ,  legile statului român le numesc construcții de importanță deosebită , nu pot fi declasate  din funcția lor , impotriva legii , de niște vremelnici funcționari publici cu atât mai mult cât ele au acționat la Revoluție.
De altfel pârăta recunoaște în fața unui  cetățean râmân , altul decât eu ,  că Studiourile teritoriale nu au cum fi decât obiective de importanță deosebită, inclusiv în legea 341/2004 cu modigicările aduse de oug 95/2014, pentru că orice cetățean asta știe și vrea să i se confirme ce știe , iar autoritatea își face datoria să răspundă.
Dar după ce pârăta constată prin expunerea publică a răspunsului pozitiv , că acesta de fapt îmi folosește chiar mie în obținerea drepturilor mele  , se răzgândește și reface răspunsul crezând că astfel scade importanța deosebită a STRTv-urilor.
Morții , victimele nu sunt criteriu de  selecție  obligatoriu   la  obiective de importanță  deosebită! De aceea acest fals criteriu îmi poate fi opus mie care am făcut orice mi-a stat în putință să nu am morți , victime la obiectiv și pe cât s-a putut în regiune și în Craiova!
Este evident că meritul meu este de cu atât mai valoros, tocmai că nu am avut morți sau răniți la obiectiv!

Morții, victimele au fost o mare problemă a Revoluției Române nu motiv de gratificare  sau  mărire a meritelor.

Tocmai acesta este rolul acestor STRTv-uri de a reduce panica prin informare, desigur dacă este coordonat corect și nu ca în studiourile centrale din București unde est de notorietate că s-a produs haos, panică s-au făcut nenumărate dezinformări care au avut drept consecință un număr ridicat de victime care nu fac cinste nimănui și mai ales Revoluției și clor c l-au provocat!
Nici Opera din Timșoara nu era o instituție importantă a regimului totalitar.
Nici un articol al legii 341/2004 cu modificările  ulterioae nu are în cuprinsul lui  în parte sau expres , o specificație  fără echivoc  care spune :”prin  obiective  asemenea  se înțelege  clădiri  unde   au avut  lupte cu  arme de foc  soldate  cu  morți sau răniți ” unde ?  NICĂIERI!
Dar pentru ași justifica  părerile, considentele,  dreptul de a restricționa , pârăta  impune  STRTvurilor  un fals criteriu-dovada-morților la obiectiv ca ,,dovaă” a  importanței obiectivului în viziunea extrem de vizionară a pârâtei !
 Mă pedepsește astfel pârâta ,  retroactiv , să îmi pară rău,   că nu am   produs  victime din pricina ,,nesăbuinței”  de  a coordona corect apărarea Studioului Teritorial de  Radio Craiova ,  asfel încât și la noi să fie  fără morți în urma focurilor de armă, destui de mulți încât să devină ,,criteriu de gratificare”!.
 Practic conducerea pârătei îmi impută ,,o vină” imaginară , special ca să mă dezonoreze și să nu îmi ofere gratitudinea meritată pe care o puteam obține decât moartă cumva,  putând titlul de erou martir în nici  un  caz  Luptător Rol Determinant.
Pârâta vorbește despre riscuri ca și cum numai ei, ocupanții funcțiilor publice ca luptători  au avut riscuri la București,  iar noi în țară nu. Lucru  fals, eu  personal fiind bneficiara gloanțelor îndrepate spre mine în  locul  unde eram în STRTv Craiova.
Riscul nu poate fi cuantificat , mare sau mic ,  este suficient că s-au tras focuri de arme spre STRTv Craiova .
Se vede  că pârâtei nu-i pasă nici o clipă , nici o secundă,  că chiar eu în data 22 decembrie 1989 am ținta gloanțelor , nici atât.
Un om poate muri și dintr-un glonț.
Legea stipulează în mod expres  extinderea obiectivelor de importanță deosebită  prin asemănare nu prin  egalitate(egalitatea nu există) , așa cum pretinde că a extins pârârâta, fapt evident fals , pentru  că nicăieri nu s-a mai admis altele asemenea numite : Opera, CC, Televiziune, Radio ...în schimb au fost adăugate altele neegale cu primele  ci doar asemenea!
Deci pârâta pretindecă a reușit să selecteze obiective egale cu cele stipulate în clar,când în fond sunt numai asemănări cu primele !
Pe deasupra , marchează că dacă ai avut acțiuni în CJPCR similare...ce este aia similare? Deci iar introduce relativul ,egalului, asemănătorului , abordând de data acesta sinonimul ,,similar”.
 Cum să fie similare?(adică ,,egale” că așa înțelege pârâta termenul ,,asemenea”, ca ,,egaliate”).
Deci absurdul pretențiilor pârâtei escaladează și sfidează rațiunea.
Cum să îmi ceri acțiuni similare în StRTr-v ca în CjPCR, când este concret și arhicunoscut că sunt instituții cu funcțiuni diferite .

Din cele  două răspunsuri date aceleași cereri la distanță de peste 3 ani   de la publicarea Oug95/2014 care modifică legea 341/2004 , prin care  se cerea motivul legal prin care comisia numită pentru a aplica prevederile Oug95/2014, după ce  comisia  a soluționat toate cererile LUPTĂOR ROL DETRMINANT, după ce conducerea  aceastei  comisii a fost demisă în urma abuzurilor constatate, scandalului provocat de acuzațiile că această comisie extrem de drastică cu unii și laxă cu cei ce ofereau șpagă (pentru că nu și-au dorit să aibă de  a face cu metodele neortodoxe de evaluare a acesteia), după foarte multe expuneri publice a situației  luptătorul din STRTV,mai ales a mea, noua conducere prin SS  Sorin Meșter Vintilă  recunoaște  că STRTV Craiova este obiectiv de importanță deosebită , prin răspunsul dat cererii lui Cojocaru Cristinel Constantin  și la douî  luni se răzgândește, nuanșând răspunsul!
Pârâta recunoaște că acest răspuns  a apărut în spațiul public  și nu a fost încântată de loc de întorsătura luată de propria sinceritate , dându-și seama că îmi pot obține drepturile  mele astfel  și își justifică răspunsul cum se vede mai jos .

SS Vintilă Meșter  revine la aceeași cerere cu un nou răspuns de parcă o instituție  aplică o lege de 3 ani și nu știe  ce răspunde unui cetățean și afirmă că doar generozitatea legii nu este suficientă  și că comisia nu are de gând nicicum  să fi generoasă precum legea , ea comisia trebuie să facă ajustări, restricții .(chiar dacă legea nu le prevede).
Comisia  acestei instituții astfel nu numai că nu ține cont de STRTVcă est de importanță deosebită dar nu reușește  să priceapă că am acționat folosind mai mult instituții.
Comisia deși trebuia să fi cunoscut din probele dosarului iar   comisia CPRD  a cunoscut  din contestație, adică trebuia să cunoască,  (dar sunt convinsă că nici nu a deschis dosarul,nici nu a citit contestația ) că eu am acționat în ambele obiective, dar cu toate acestea , am fost invizibilă pentru cele două comisii, chiar că am făcut cereri de audiență repetate.
Probă stă faptul că în lista din 23 martie 2018  expusă public pe saitul instituției...din ,,eroare” (a câta eroare?_)  eu lipsesc din lista contestatarilor.
Memorat


Ati facut contestatie in termenul legal si la CPRD ?
Memorat

da
Memorat

Note scrise


Onorată  instanță  vă rog să rețineți  că acestă speță a dosarului meu este judecată pe timp  de pace iar acțiunile despre care se vorbește au avut loc acum 29 de ani , când pe teritoriul României  a fost instituită starea de război, ce putea degenera în război civil!
De aceea obiectivele strategice ale României au jucat un rol dosebit de important în evenimentele Revoluției Române din Decembrie 1989, care  nu a fost o Revoluție pașnică , fapt ce  este de notorietate internațională.
 Dezideratele Revoluției au fost spuse și înfăptuite printre rafale de gloanț, în ritmul lor,  printre lacrimi ,  suferință și moarte.
Primul deziderat înfăptuit chiar din timpul Revoluției  a fost libertatea de exprimare, libertatea cuvântului , înfăptuit chiar în momentul pornirii emisiei radiofonice ale SRTVR-urilor, începând cu ora 13 a zilei de 22 Decembrie 1989, prin deschiderea emisiilor DRTV-Timișoara , ora 14 -STRTV-Craiova, urmându-le și celelalte SRTV-uri .
STRTV-urile  au pornit emisia pentru Revoluție ,  cenzurată prin sigilare , prin ordin abuziv al dictatorilor la 12 ianuarie 1985 , iar  la data de 22 decembrie 1989 tocmai pentru a asigura cea mai bună reacție umană în fața stării de război dar și pentru a deveni o tribună a Revoluției.
Comisia condusă de  SS Adrian Sanda,  a ,,analizat” această ,,speță” catalogând  un STRTV ca ,,fără obiectiv , este o comisie care abuzează ,  după ce răul a fost  trecut, cu ajutorul STRTV-urilor și cu mine care nu ram lucrător al lor. Dar am fost alături de personalul DTRT-V -TIMIȘOARA de la microfonul STRT-V-Craiova. .Repet, Revoluția la STRV  a însemnat:
- ABOLIREA CENZURII prin pornirea  EMISIEI RADIO de la zero.
-CEL MAI IMPORTANT DEZIDERAT  AL REVOLUȚIEI, 
Libertatea de explimare , ÎMPLINIT!

 Amintind despre carnagiul de la Televiziune ca despre  ceva glorios , nu ca  un dezastru și prostie vădită  de coordonare a celor de care a depins acest obiectiv strategic central, pretizând că morții produși acolo sunt eticheta importanței, având peste 30 de ani să ne măsurăm în morții căzuți la zidurile clădirilor apărate-culmea moncare ridică la rang de,, criteriu- scuză” a propriei stupizenii a acestei comisii.
 Devine criteriu de măsurare a eroismului meu , moartea care a fost posibilă în altă parte datorită prostiei , răutății , incompetenței cu care s-au purtat vremelnicii coordonatorii ai Revoluției  , care azi fac subiectul unui dosar penal deschis pe rol pentru crime împotriva umanității! -în dosarul Revoluției.
 Reamintesc  că în al II-lea război Mondial a fost ras de pe fața pământului, Studioul central din București, fapt care se putea întâmpla și în Decembrie 1989. Pornirea STRTv-urilor nu a mai dat loc de întors regimului comunist, odată ce au pornit pentru Revoluție.

 În 1953 , regimul antidemocratic -prin Consiliul de Miniștrii, realizează că are nevoie de Studiouri teritoriale pentru apărarea statului în caz de război ,  ca  necesitate și de aceea le și înființază ca obiective  strategice cu folosință  publică (nu militare) !
Regimul ceaușist realizează că sunt periculoase  pentru propiul regim fiind incontrolabile de Securitate , pentru că nu aveau baza materială pentru aceasta  , iar importanța lor strategică este păstrată, pentru că în caz de război cu forțe din afara țării ostile regimului Ceaușisto-comunist,  să facă cât mai bine față.
 Regimul realizează că nu le  poate desființa tocmai fiind strategice , deși și-ar fi dorit personal cei doi dictatori și au recurs la sigularea emisiei, urmând să creeze un post hipercentralizat chiar în Casa Poporului.

 Susținerea  Revoluției cu STRTv-uri a fost salvatoare în coordonarea la nivelului teritoriului României , având în vedere dezastrul de la posturile centrale. care aproape au pierdut controlul iar în teritoriu nu aveau cum să mai facă față dacă  STRV-urile nu preluau starea de război , căutând să o controleze și echilibreze,grăbind deznodământul , încheierea atrocităților.

Orice cetățean interesat de viața sa cunoaște că acest tip de  obiectiv este de importanță dosebită fiind în primul rând strategic.
Numai pentru a nu mi se da mie  drepturile s-a inventat acest pretext  că acest obiectiv nu ar fi atât de important , deși  pârăta în fața  celorlalți  cetățeni români nu poate susține o asemenea aberație.
 Scuza că eu numai dacă adun acțiuni din CjPCR și STRTv fac cât un altul este stranie. Ce contează în care din ele, ambele sunt de importanță deosebită!
 Nicăeri în lege nu este spus căt colo cât dincolo face suma corectă de  merite!
În întâmpinarea înaintată instanței,  pârâta , pentru speța cererii mele , sub conducerea fostului Secretar de Stat Adrian Sanda, afirma că legiuitorul a avut în vedere selectarea obiectivelor de importanță deosebită pe  criteriul  victimelor-,,precum la Televiziune. CC,
Dar tot pârâta se face că uită (ca și cum nimeni nu cunoaște obiectivele , cât să numeri pe deegete) , pe cel mai renumit obiectiv de imporanță deosebită care deschide înșiruirea  clădirilor publice
-Opera-din Timișoara,
 unde nu s-au produs victime și nu erau structurile regimului totalitar!
Radioteleviziunea română în schimb ca organ de partid și de stat  ca parte integrantă a structurii regimului totalitar deținea aceste structuri oricum.
Obiectivele de importanță deosebită  au atribute diverse cu funcțiunile lor, dar obiectivele strategice  care pentru orice cetățean român ,  legile statului român le numesc construcții de importanță deosebită , nu pot fi declasate  din funcția lor , impotriva legii , de niște vremelnici funcționari publici cu atât mai mult cât ele au acționat la Revoluție.
De altfel pârăta recunoaște în fața unui  cetățean râmân , altul decât eu ,  că Studiourile teritoriale nu au cum fi decât obiective de importanță deosebită, inclusiv în legea 341/2004 cu modigicările aduse de oug 95/2014, pentru că orice cetățean asta știe și vrea să i se confirme ce știe , iar autoritatea își face datoria să răspundă.
Dar după ce pârăta constată prin expunerea publică a răspunsului pozitiv , că acesta de fapt îmi folosește chiar mie în obținerea drepturilor mele  , se răzgândește și reface răspunsul crezând că astfel scade importanța deosebită a STRTv-urilor.
Morții , victimele nu sunt criteriu de  selecție  obligatoriu   la  obiective de importanță  deosebită!   De aceea acest fals criteriu nu are cum să fie normal în evaluarea unui luptător.
 Eu am făcut orice mi-a stat în putință să nu văd  morți , victime la obiectiv și pe cât s-a putut în regiune și  în  Craiova sau chiar și în țară!
Este evident că meritul meu este cu atât mai valoros,  tocmai că nu am avut morți sau răniți la obiectiv! Criteriul acelor morți nu are nici o legătură cu importanșa obiectivului ci cu proasta gestionare a informațiilor, conflictului.
Victimele au fost și sunt o mare problemă a Revoluției Române, de notorietate prin controversele iscate, procesele ce s-au deschis în cauza Revoluției, ca crime împotriva umanității!

Este rușinos că pârâta se folosește de acestă dezastruasă situație doar pentru a mă elimina din rândul Luptătorilor Rol Determinant.
 Numai dacă există siguranța că victimele au fost sunt produse strict de forțele de represiune, înainte de ora 12.09 ,,fuga lui Ceaușescu”, vizează includerea de orașe  asemenea celor determinante, ca un factor ce nu ține de un anumit obiectiv sau persoană.

Tocmai acesta este rolul acestor STRTv-uri de a reduce panica prin informare, desigur dacă este coordonat corect și nu ca în studiourile centrale din București unde est de notorietate că s-a produs haos, panică s-au făcut nenumărate dezinformări care au avut drept consecință un număr ridicat de victime care nu fac cinste nimănui și mai ales Revoluției și clor c l-au provocat!
Opera din Timșoara nu era o instituție importantă a regimului totalitar, Ca și Casa de Cultură din Sibiu, dar STRTv-ului se pretinde, uitind că asta și sunt!
Nici un articol al legii 341/2004 cu modificările  ulterioae nu are în cuprinsul lui  în parte sau expres , o specificație  fără echivoc  care spune :”prin  obiective  asemenea  se înțelege  clădiri  unde   au avut  lupte cu  arme de foc  soldate  cu  morți sau răniți ” unde ?  NICĂIERI!
Dar pentru ași justifica  părerile, considerentele,  dreptul de a restricționa , pârăta  impune  STRTvurilor  un fals criteriu-dovada-morților la obiectiv ca ,,dovadă” a  importanței obiectivului în viziunea  vizionară a pârâtei !
Mă pedepsește astfel pârâta ,  retroactiv , să îmi pară rău,   că nu am   produs  victime din pricina ,,nesăbuinței”  de  a coordona  corect apărarea Studioului Teritorial de  Radio Craiova ,  asfel încât și la noi să fie  morți în urma focurilor de armă,  destui de mulți încât să devină ,,criteriu de gratificare”!  Și nu îi ese ruține deloc  de  acestă monstroasă idee.
Practic conducerea pârătei îmi impută ,,o vină” imaginară , special ca să mă dezonoreze și să nu îmi ofere gratitudinea meritată pe care o puteam obține decât moartă cumva,  putând titlul de erou martir în nici  un  caz  Luptător Rol Determinant.
Pârâta vorbește despre riscuri ca și cum numai ei, ocupanții funcțiilor publice în autoritatea   ca luptători,   au avut riscuri la București,  iar noi în țară nu.  Fals, eu  personal fiind beneficiara gloanțelor îndrepate spre mine în  locul  unde eram în STRTv Craiova. Nu mă pot prostii pe mine căreia i-au șuierat gloanțele pe la urechi și unul era bun să mă nimerească! Riscul nu poate fi cuantificat , mare sau mic ,  este suficient că s-au tras focuri de arme spre STRTv Craiova . Un om poate muri și dintr-un glonț.
Legea stipulează în mod expres  extinderea obiectivelor de importanță deosebită  prin asemănare nu prin  egalitate ,
Care sunt crieteriile de...egalitate ?(egalitatea nu există) , așa cum pretinde că a extins pârârâta, fapt evident fals , pentru  că nicăieri nu s-a mai admis altele asemenea numite : Opera, CC, Televiziune, Radio ...în schimb au fost adăugate altele , neegale cu primele  ci doar asemenea! Deci pârâta pretinde cu falsă nevinovăție că a reușit să selecteze  obiective egale cu cele stipulate în clar,  când în fond sunt numai asemănări cu primele !
Pe deasupra , răspunsul  marchează că dacă ai avut acțiuni în CJPCR similare...ce este aia similare ?
în viziunea  și  aprecierea subiectivă  a  pârâtei, (căci legea nu prevede!) , deci iar pârâta introduce relativul ,,egalului”, asemănătorului , abordând de data acesta sinonimul ,,similar”. Cum să fie similare acțiunile ?(adică ,,egale” că așa înțelege pârâta termenul ,,asemenea”, ca ,,egaliate”). Deci absurdul pretențiilor pârâtei escaladează și sfidează rațiunea ca să-și justifice părerologia, văzând că legea este încă   ,,generoasă” cu mine.
Cum să îmi ceri acțiuni similare în StRTr-v ca în CjPCR, când este concret și arhicunoscut că sunt instituții cu funcțiuni diferite .

Din cele  două răspunsuri date aceleași cereri la distanță de peste 3 ani   de la publicarea Oug95/2014 care modifică legea 341/2004 , prin care  se cerea motivul legal prin care comisia numită pentru a aplica prevederile Oug95/2014, după ce  comisia  a soluționat toate cererile LUPTĂOR ROL DETRMINANT, după ce conducerea  aceastei  comisii a fost demisă în urma abuzurilor constatate, scandalului provocat de acuzațiile că această comisie extrem de drastică cu unii și laxă cu cei ce ofereau șpagă (pentru că nu și-au dorit să aibă de  a face cu metodele neortodoxe de evaluare a acesteia), după foarte multe expuneri publice a situației  luptătorul din STRTV, mai ales a mea, noua conducere prin SS  Sorin Meșter Vintilă  recunoaște  că STRTV Craiova este obiectiv de importanță deosebită , prin răspunsul dat cererii lui Cojocaru Cristinel Constantin  și la două  luni se răzgândește, nuanțând răspunsul!
Pârâta recunoaște că acest răspuns  a apărut în spațiul public  și nu a fost încântată de loc de întorsătura luată de propria sinceritate , dându-și seama că îmi pot obține drepturile  mele astfel  și își justifică răspunsul cum se vedeîn răspunsul pârâtei din 20.03.2018(atașat la această notă).

SS Vintilă Meșter  revine la aceeași cerere cu un nou răspuns de parcă o instituție  aplică o lege de 3 ani și nu știe  ce răspunde unui cetățean și își tot reface răspunsurile după cum ,,bate vântul și ploaia!
În noul răspuns afirmă că doar generozitatea legii nu este suficientă  și că comisia nu are de gând nicicum  să fi generoasă precum legea , ea comisia trebuie să facă ajustări, restricții .(chiar dacă legea nu le prevede).
Comisia  acestei instituții astfel nu numai că nu ține cont de STRTVcă este de importanță deosebită,  dar nu reușește  să priceapă că am acționat folosind mai mult instituții cu sediul în Craiova la aceeași dată -22.12.1989.
Comisiile  pârâtelor  trebuiau să fi cunoscut din probele dosarului (dar sunt convinsă că nici nu a deschis dosarul,nici nu a citit contestația ) că eu am acționat în mai multe obiective, dar cu toate acestea , am fost invizibilă pentru cele două comisii, chiar dacă am făcut cereri de audiență repetate.
Probă stă faptul că în lista din 23 martie 2018  expusă public pe site-ului instituției...din ,,eroare”(probabil mi-au rătăcit contestația)  eu lipsesc din lista contestatarilor la deciziile pârâtei .
[/size]
Memorat

 
 " SS Vintilă Meșter  revine la aceeași cerere cu un nou răspuns de parcă o instituție  aplică o lege de 3 ani și nu știe  ce răspunde unui cetățean și își tot reface răspunsurile după cum ,,bate vântul și ploaia! "

De fapt raspunsurile sint redactate de juristele institutiei si supervizate de sefa contenciosului administrativ , SS -ul numai le semneaza !
[/size]
Memorat

Habar nu au ce lege aplică cum se vede din răspunsul de mai jos, dat de pârâta CPRD.
Memorat

da
Trebuie sa mergi in audienta la CPRD ! Cu cei de la SSPR e numai un dialog al " surdo-mutilor ".Ti-o spun din experienta.Nu sint permeabili la argumente.Daca au " imbratisat " un punct de vedere gresit , chiar si daca isi dau seama ulterior , o tin langa ca sa nu se contrazica !
[/size]
Memorat

Habar nu au ce lege aplică cum se vede din răspunsul de mai jos, dat de pârâta CPRD.

Stiu.In procesele mele s-au contrazis atit de penibil incit le-a atras atentia instanta !
Memorat
Răspuns: Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD
« Răspunde #10 : Aprilie 14, 2018, 17:39:15 »

am cerut audiență de nenumărate ori la CPRD.. AICI SĂ VADĂ...TOATĂ ȚARA, CĂ NUMAI AȘA LE PLACE!
Memorat
Răspuns: Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD
« Răspunde #11 : Aprilie 14, 2018, 17:42:25 »


OUG 1/2015 este o ordonanta de urgenta care corecteaza unle articole din OUG 95/2014 ce modifica si completeaza legea 341/2004." Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante,�alin. (2)�al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987�nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, se abroga. "
[/i][/color]
Memorat
Răspuns: Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD
« Răspunde #12 : Aprilie 14, 2018, 17:44:47 »

am cerut audiență de nenumărate ori la CPRD.. AICI SĂ VADĂ...TOATĂ ȚARA, CĂ NUMAI AȘA LE PLACE!

Mergeti cu o cerere la secretariatul CPRD si cereti sa va puna pe linga inregistrarea in registru si data la care sinteti programata in audienta.
Memorat
Răspuns: Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD
« Răspunde #13 : Aprilie 14, 2018, 17:55:48 »

Sunt în instanță cu ei!
 Bătaia de joc de acum poate lua proporții Universale!  Nu mai am de ce să mă întorc la ei.
 M-au umilit suficient!Acum baremi să devină umilința mea publică! M-au îmbolnăvit, mi-au răpit timpul , și-au bătut joc colosal! Ei sunt plătiți să-mi facă mie rău, iar eu am făcut bine Patriei!

FELICITĂĂRI!
 
Memorat
Răspuns: Dosar 31027/3/ Cojocaru Liliana in contradictoriu cu SSPR și CPRD
« Răspunde #14 : Aprilie 14, 2018, 18:38:45 »

Sunt în instanță cu ei!
 Bătaia de joc de acum poate lua proporții Universale!  Nu mai am de ce să mă întorc la ei.
 M-au umilit suficient!Acum baremi să devină umilința mea publică! M-au îmbolnăvit, mi-au răpit timpul , și-au bătut joc colosal! Ei sunt plătiți să-mi facă mie rău, iar eu am făcut bine Patriei!

FELICITĂĂRI!
 


Calm, calm.Cei de la SSPR cred ca asta este misiunea lor.Sa reduca cu orice pret numarul de revolutionari.Nu stiu daca le-a promis careva vreo decoratie dar sint foarte infocati in directia asta ! Cheesy Cheesy Cheesy Sint de-a dreptu' stahanovisti in directia asta.mi-a luat ceva timp sa inteleg asta , dar acum nu ma mai agit.La salarii de 11000 lei lunar zelul pare normal !
Memorat
Pagini: [1] 2 3 4
Schimbă forumul: