Main Content:

Pagini: 1 ... 4508 4509 [4510] 4511 4512 ... 4572

ANUNTURI

Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67635 : Februarie 25, 2020, 11:18:45 »

  Cerere recalculare  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ


                                                Domnule director,

   Subsemnatul..................., domiciliat in ....., Str. ............... nr. .., bloc  .., Scara ..., ap. .., Sector/Judet .., avand CNP ........., legitimat cu C.I, Seria .., nr. ......, eliberat de .. , la data de ....... , telefon ... , e-mail .....  , avand   Dosarul nr ...  (cel trecut pe talon), posesor al certificatului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989”- „Luptator /urmas ...”  Seria  ..., Nr. ....si pe cale de consecinta, beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  va rog sa dispuneti recalcularea cuantumului indemnizatiei  si inmanarea diferntelor rezultate, incepand cu 01.07. 2017, intrucat  prin Legea 153/2017, art 44, punctele 9, 11, 20, 26, 27, 28, 29 si 30, au fost abrogate Actele Normative  pe baza carora  s-a instituit si prorogat „inghetarea” cuantumului indemnizatiilor prevazute de Legea 341/2004, la nivelul anului 2010.  Dupa cum stiti (sau ar trebui sa stiti!) Legea 341/2004 este o lege speciala si prevede in mod expres modalitatea de calcul anual a cuantumului indemnizatiilor. Va prezint  cateva considerente juridice pe care se intemeiaza prezenta cerere:
O lege se adopta de Parlament in vederea aplicarii ei! In orice tara din lume! Acest principiu a fost subliniat  si in cateva Decizii ale CCR.  In ultimii 10 ani, Guvernul Romaniei, sub diferite pretexte (de cele mai multe ori, invocand propria incompetenta de a administra tara, astfel incat obligatiile legale ale statului roman sa fie onorate) emite O.G. si OUG. in vederea NEAPLICARII Legii 341/2004!
Scurt istoric  al mentinerii indemnizatiilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  la nivelul anului 2010.
- Prin invocarea art 53 din Constitutie, „Guvernul Boc” si-a „asumat raspunderea” pentru Legea 118/2010. La art. 14, litera d)  se dispune diminuarea cu 15% a indemnizatiilor  „reparatorii” prevazute de Legea 341/2004,  pentru perioada 01.07. – 31.12. 2010, conform art 16 din aceeasi lege.
-Prin art 10, alin. 1 din Legea 285/2010, „ Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... se majorează cu 15%  faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010” . Astfel se declanseaza  un conflict de legi, atat cu atr. 16 din legea 118/2010 care suspenda modalitatea de calcul a indemnizatiilor doar pana la 31.12. 2010, cat si cu Legea 341/2004 care, fiind LEGE SPECIALA, are o formula de calcul  prevazuta expres si e „de stricta interpretare”!
-Legea 283/2011  mentine conflictul de legi prin art 8. alin (1)” În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... , se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.” , ignorandu-se in continuare formula de calcul din Legea speciala 341/2014! Se mentine conflictul de legi!
-Prin OUG 19/2012, art 3 alin (2)” Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.”.  Se mentine/”proroga” confictul de legi anterior declansat, ignora formula de calcul prevazuta de Legea 341/2004.
-Prin OUG 84/2012 , art 1.”  În anul 2013 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la ... art. 3‐5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012.”. Adica: „inghetarea indemnizatiilor reparatorii” la nivelul anului 2010 . Altfel spus,   Conflictul de legi se „proroga”!
- Prin OUG 103/2013, art 14 „ În anul 2014 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele drepturi:l) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii ... nr. 341/2004”. Se „proroga” iarasi  conflictul de legi!
 Pentru ca nu se proroga „inghetarea indemnizatiilor” , ci conflictul cu modalitatea de calcul a acestora, prevazuta in Legea SPECIALA 341/2004! 
-Prin OUG 83/2014, Art 13 ,alin (1):  „În anul 2015 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi:  j) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, ....” se mentine conflictul de legi!
Prin OUG 95/2014 se mentine modalitatea de calcul a „indemnizatiilor reparatorii” raportat la „Castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat aferent anului in care se face plata”
Se inventeaza calitatea de „Luptator cu Rol Determinant” pentru care se instituie „indemnizatia de gratitudine”  cu acelasi coeficient de 1,1 - dar se mentine prorogata plafonarea instituita in 2010  si 2011.
 - indemnizatia adaugata la pensie devine din drept secundar un „drept de sine statator”! 
Prin OG 1/ 2015 se repun in plata ranitii fara grad si retinutii ( Retroactiv!),
„Art. II(1) „În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, ... beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei.  (li se face dreptate, dar ramane tot „inghetata”!)
 (3) „În anul 2015 LRD  beneficiază de indemnizaţie lunară de gratitudine ... de 2020 lei” . Se mentine „inghetarea” si pentru „noua calitate”!
OUG 57/2015, art 12 (2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza.. Legii. 341/2004, ..., se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.     Se proroga „inghetarea” indemnizatiilor si, implicit, conflictul de legi!
OUG 99/2016, art art. 11, alin  (2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, indemnizațiile stabilite în baza Legii ... 341/2004, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.  Se „proroga”  pentru doua luni „inghetarea indemnizatiilor” si, implicit, conflictul de legi!                                                                                                                         
OUG 9/2017 Art 1 alin  (3) Prevederile ... OUG 99/2016 ... se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
  Va rog sa observati ca toate „prorogarile” sunt impuse de „legiuitorul delegat” prin O.G. si OUG, OPUNANDU-SE IN MOD FATIS APLICARII LEGII VOTATE DE PARLAMENT! Si, pe fond, este vorba de „prorogarea” unui conflict de legi! Prin adoptareain Parlament a Legii 153/2017,  acest „conflict de legi” inceteaza incepad cu 01.07.2017. Se revine (sau trebuia sa se revina!)  la modalitatea de calcul prevazuta de Legea 341/2004, deoarece, prin  art 44, sunt ABROGATE urmatoarele Acte normative:
9. Legea-cadru nr. 284/2010
11. cap. I, cuprinzând art. 1-13, și art. 32, 32^1 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014
20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015
26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 („dubluabrogata” si la pct 31!)
27. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu excepția art. 19;
28. cap. I, cuprinzând art. 1-14 și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013
29. cap. I, cuprinzând art. 1-5, art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012
30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
Prin abrogarea Legii 285/2010, a Legii 283/2011, a OUG 19/2012 si a OUG 84/2012 , s-au abrogat implicit  toate prorogarile ulterioare si A INCETAT CONFLICTUL DE LEGI mentionat mai sus!  Celelalte „Prorogari” nici nu mai conteaza, ca sunt NULE DE DREPT! Inclusiv OUG 114/2018 (vezi Legea 24/200, art  64, (3) „Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial....”  ).
Dovada ca  vointa PARLAMENTULUI (unica autoritate legiuitoare a tarii!)  a fost aceea de a abroga legislatia in baza careia  indemnizatiile prevazute de „Legea Recunostintei si Gratitudinii” nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  au fost „inghetate” la nivelul anului 2010, o constituie faptul ca  se mentine in vigoare art. 19 din legea 283/2011 ! Daca se dorea mentinerea in vigoare si a altor prevederi, acestea ar fi fost mentionate expres. Si unele se mentin, dar nu sunt aplicabile beneficiarilor Legii 341/2004.
 Abrogarea unei norme juridice este definitiva si nu mai poate produce efecte juridice de la data abrogarii ei! O Lege abrogata este aidoma unei persoane decedate: asa cum „persoana decedata ” nu mai poate „vorbi” dupa deces, nici legea abrogata nu mai poate dispune dupa abrogare!
Avand in vedere motivatia prezentata mai sus, va rog sa procedati la recalcularea cuantumului indemnizatiei   cuvenite subsemnatului  in baza prevederilor Legii 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepad cu 01.07.2017 si restituirea acestora. Era de datoria dumneavoastra sa aplicati corect legea, fara ca beneficiarii ei sa va ceara in mod expres sa o faceti!
Precizez ca, in cazul in care nu veti da curs prezentei solicitari, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea sumelor cuvenite,  a cheltuielilor efectuate, precum si a daunelor pricinuite.           
Va mai reamintesc faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 1384, alin (2), statul este obligat sa recupereze prejudiciul de la persoana vinovata de producerea acestuia si voi solicita  aceasta in mod expres instantei.
Prezenta solicitare constituie totodata si „Plangere prealabila”.
 Va multumesc!       
                             Cu stima, nume si semnatura
Data ....
             Domnului director al Casei de Pensii sector/ judet ...

 Nota! Am inserat doar prevederile care se refera la indemnizatii. Repet: „Modelul” este valabil pentru toate categoriile  de indemnizatii aflate in plata.  Cei din Decretele 1052 si 1053 o pot depune numai dupa primirea „noului Ceritificat”  si a Deciziei de punere in plata emise de Casele de Pensii! Verificati cu atentie si semnalati evenualele erori/scapari/etc.!
 Dupa primirea raspunsului, recomand angajarea unui avocat specializat in Drept administrativ sau Dreptul Muncii! Preferabil pe grupuri/Asociatii,etc., intrucat nu mai avem o organizatie reprezentativa la nivel national (toate pretid, dar, juridic vorbind, nu este niciuna!).  Succes!

Rog pe domnul Iosif sa il reaseze in pagina, astfel incat sa il poata citi/accesa oricine este interesat! Multumesc anticipat!

Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67636 : Februarie 25, 2020, 11:59:01 »

Este bine asa, il poate citi oricine, domnule Dumitrescu. Va multumim.
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67637 : Februarie 25, 2020, 12:08:53 »Protestul de sambata, 22 februarie, de la Londra, impotriva extradarii catre SUA a cunoscutului jurnalist si activist Julian Assange, fondatorul WikiLeaks.
Julian Assange "Stop Extradition Protest" in London with Varoufakis, Vivienne Westwood & more!
www.youtube.com/watch?v=tMwXD5tPtrQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fCQL4CzmUEVzH7d6RruTeXEjozVAYhMIGCPLjeXTbmKD7LLgIDQfSMBk
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67638 : Februarie 25, 2020, 19:26:12 »


Pe Facebook, in grupul BLOCUL NATIONAL REVOLUTIONAR-DECEMBRIE 1989 ROMANIA - www.facebook.com/groups/305680343115827/?multi_permalinks=1070344219982765&comment_id=1070374333313087&notif_id=1582646971422941&notif_t=feedback_reaction_generic -, a fost publicat astazi un anunt al (O.I.D.O.), ORGANIZATIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI - https://oido.webs.com -, pe care il voi copia in continuare.
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67639 : Februarie 25, 2020, 19:29:17 »Petru Bejenaru
9 ore
Rugăm persoanele care se regăsesc în decretele prezidențiale 1052 și 1053 / 12 decembrie 2019 privind acordarea Titlului de Luptător cu Rol Determinant și care dețin hotărâri judecătorești definitive de eliberare a certificatului de Luptător cu Rol determinant, să transmită urgent pe adresa instituției noastre sau prin fax (la nr. 0213198628) copii după sentințele civile în cauză.

Memorat
 • secarica
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 151
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67640 : Februarie 26, 2020, 09:36:00 »

  Cerere recalculare  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ


... Prin adoptareain Parlament a Legii 153/2017,  acest „conflict de legi” inceteaza incepad cu 01.07.2017. Se revine (sau trebuia sa se revina!)  la modalitatea de calcul prevazuta de Legea 341/2004, deoarece, prin  art 44, sunt ABROGATE urmatoarele Acte normative:
...
20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015
...

O observație aici: cap. IV, art. 44 (Abrogarea unor dispoziții), alin. 1, pct. 20 din legea-cadru 153/2015 se referă, într-adevăr, printre altele, la cap. I, art. 12, alin. 1 din OUG 57/2015, numai că prevederea din OUG 57/2015 care are legătură cu legea 341/2004 se regăsește la art. 12, alin. 2 (deci 12^2, nu 12^1).

Prin urmare, prevederea din OUG 57/2015 care zice că „(2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.nu este abrogată prin legea 153/2017. Cel puțin asta îmi rezultă din interpretarea textelor legilor găsibile pe internet, corectați-mă dacă greșesc.
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67641 : Februarie 26, 2020, 15:09:25 »

 Cerere de restituire a CAS  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ

                                                Domnule director,

   Subsemnatul..................., domiciliat in ....., Str. ............... nr. .., bloc  .., Scara ..., ap. .., Sector/Judet .., avand CNP ........., legitimat cu C.I, Seria .., nr. ......, eliberat de .. , la data de ....... , telefon ... , e-mail .....  , avand   Dosarul nr ...  (cel trecut pe talon), posesor al certificatului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989”- „Luptator Remarcat/Ranit/Retinut/Determinant/urmas ...”  Seria  ..., Nr. ....si pe cale de consecinta, beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  va rog sa dispuneti restituirea CAS retinuta ilegal incepand cu data de 01.01.2018.
In drept, imi intemeiez cererea pe art 5,alin (2) din legea 341/2004, cu modificarile ulterioare „(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.”, precum si pe  Decizia nr 14/2019 a ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, pronuntata in dosarul nr. 2931/1/2019:
„In interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 si art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004.  Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila. Pronuntata in sedinta publica din 17 februarie 2020.”
Va rog sa observati ca baza legala a acestei Decizii o constituie Art 5, alin (2) din legea 341/2004 nicidecum OUG 95/2014 prin care s-a instituit calitatea de „Luptator cu rol Determinant”, INEXISTENT  la data aprobarii Legii 95/2006 ! Si legiuitorul  nu putea „ghici” ca  peste 8 ani se va emite OUG 95/2014 care va institui o noua calitate! Asadar, Baza legala a acestei Decizii  o constituie art 5, alin.(2) din Legea 341/2004, citat mai sus! Si Legea 341/2004 este LEGE SPECIALA-derogatorie de la dreptul comun.
In cazul in care, sub diferite pretexte, veti refuza  sa aplicati corect legea, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor competente pentru recuperarea pagubelor si pedepsirea vinovatilor. In acest sens, prezenta constituind si „Plangere prealabila”.
 In speranta rezolvarii cu celeritate si buna credinta a cererii mele, va multumesc anticipat!
                                                                   Cu stima,       Nume si semnatura
Localitatea .. data..
        Domnului director al Casei de Pensii judetene/sector ..

Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67642 : Februarie 26, 2020, 15:39:12 »

  Cerere recalculare  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ


                                                Domnule director,

   Subsemnatul..................., domiciliat in ....., Str. ............... nr. .., bloc  .., Scara ..., ap. .., Sector/Judet .., avand CNP ........., legitimat cu C.I, Seria .., nr. ......, eliberat de .. , la data de ....... , telefon ... , e-mail .....  , avand   Dosarul nr ...  (cel trecut pe talon), posesor al certificatului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989”- „Luptator /urmas ...”  Seria  ..., Nr. ....si pe cale de consecinta, beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  va rog sa dispuneti recalcularea cuantumului indemnizatiei  si inmanarea diferntelor rezultate, incepand cu 01.07. 2017, intrucat  prin Legea 153/2017, art 44, punctele 9, 11, 20, 26, 27, 28, 29 si 30, au fost abrogate Actele Normative  pe baza carora  s-a instituit si prorogat „inghetarea” cuantumului indemnizatiilor prevazute de Legea 341/2004, la nivelul anului 2010.  Dupa cum stiti (sau ar trebui sa stiti!) Legea 341/2004 este o lege speciala si prevede in mod expres modalitatea de calcul anual a cuantumului indemnizatiilor. Va prezint  cateva considerente juridice pe care se intemeiaza prezenta cerere:
O lege se adopta de Parlament in vederea aplicarii ei! In orice tara din lume! Acest principiu a fost subliniat  si in cateva Decizii ale CCR.  In ultimii 10 ani, Guvernul Romaniei, sub diferite pretexte (de cele mai multe ori, invocand propria incompetenta de a administra tara, astfel incat obligatiile legale ale statului roman sa fie onorate) emite O.G. si OUG. in vederea NEAPLICARII Legii 341/2004!
Scurt istoric  al mentinerii indemnizatiilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  la nivelul anului 2010.
- Prin invocarea art 53 din Constitutie, „Guvernul Boc” si-a „asumat raspunderea” pentru Legea 118/2010. La art. 14, litera d)  se dispune diminuarea cu 15% a indemnizatiilor  „reparatorii” prevazute de Legea 341/2004,  pentru perioada 01.07. – 31.12. 2010, conform art 16 din aceeasi lege.
-Prin art 10, alin. 1 din Legea 285/2010, „ Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... se majorează cu 15%  faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010” . Astfel se declanseaza  un conflict de legi, atat cu atr. 16 din legea 118/2010 care suspenda modalitatea de calcul a indemnizatiilor doar pana la 31.12. 2010, cat si cu Legea 341/2004 care, fiind LEGE SPECIALA, are o formula de calcul  prevazuta expres si e „de stricta interpretare”!
-Legea 283/2011  mentine conflictul de legi prin art 8. alin (1)” În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... , se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.” , ignorandu-se in continuare formula de calcul din Legea speciala 341/2014! Se mentine conflictul de legi!
-Prin OUG 19/2012, art 3 alin (2)” Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.”.  Se mentine/”proroga” confictul de legi anterior declansat, ignora formula de calcul prevazuta de Legea 341/2004.
-Prin OUG 84/2012 , art 1.”  În anul 2013 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la ... art. 3‐5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012.”. Adica: „inghetarea indemnizatiilor reparatorii” la nivelul anului 2010 . Altfel spus,   Conflictul de legi se „proroga”!
- Prin OUG 103/2013, art 14 „ În anul 2014 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele drepturi:l) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii ... nr. 341/2004”. Se „proroga” iarasi  conflictul de legi!
 Pentru ca nu se proroga „inghetarea indemnizatiilor” , ci conflictul cu modalitatea de calcul a acestora, prevazuta in Legea SPECIALA 341/2004! 
-Prin OUG 83/2014, Art 13 ,alin (1):  „În anul 2015 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi:  j) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, ....” se mentine conflictul de legi!
Prin OUG 95/2014 se mentine modalitatea de calcul a „indemnizatiilor reparatorii” raportat la „Castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat aferent anului in care se face plata”
Se inventeaza calitatea de „Luptator cu Rol Determinant” pentru care se instituie „indemnizatia de gratitudine”  cu acelasi coeficient de 1,1 - dar se mentine prorogata plafonarea instituita in 2010  si 2011.
 - indemnizatia adaugata la pensie devine din drept secundar un „drept de sine statator”! 
Prin OG 1/ 2015 se repun in plata ranitii fara grad si retinutii ( Retroactiv!),
„Art. II(1) „În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, ... beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei.  (li se face dreptate, dar ramane tot „inghetata”!)
 (3) „În anul 2015 LRD  beneficiază de indemnizaţie lunară de gratitudine ... de 2020 lei” . Se mentine „inghetarea” si pentru „noua calitate”!
OUG 57/2015, art 12 (2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza.. Legii. 341/2004, ..., se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.     Se proroga „inghetarea” indemnizatiilor si, implicit, conflictul de legi!
OUG 99/2016, art art. 11, alin  (2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, indemnizațiile stabilite în baza Legii ... 341/2004, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.  Se „proroga”  pentru doua luni „inghetarea indemnizatiilor” si, implicit, conflictul de legi!                                                                                                                         
OUG 9/2017 Art 1 alin  (3) Prevederile ... OUG 99/2016 ... se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
  Va rog sa observati ca toate „prorogarile” sunt impuse de „legiuitorul delegat” prin O.G. si OUG, OPUNANDU-SE IN MOD FATIS APLICARII LEGII VOTATE DE PARLAMENT! Si, pe fond, este vorba de „prorogarea” unui conflict de legi! Prin adoptareain Parlament a Legii 153/2017,  acest „conflict de legi” inceteaza incepad cu 01.07.2017. Se revine (sau trebuia sa se revina!)  la modalitatea de calcul prevazuta de Legea 341/2004, deoarece, prin  art 44, sunt ABROGATE urmatoarele Acte normative:
9. Legea-cadru nr. 284/2010
11. cap. I, cuprinzând art. 1-13, și art. 32, 32^1 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014
20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015
26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 („dubluabrogata” si la pct 31!)
27. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu excepția art. 19;
28. cap. I, cuprinzând art. 1-14 și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013
29. cap. I, cuprinzând art. 1-5, art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012
30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
Prin abrogarea Legii 285/2010, a Legii 283/2011, a OUG 19/2012 si a OUG 84/2012 , s-au abrogat implicit  toate prorogarile ulterioare si A INCETAT CONFLICTUL DE LEGI mentionat mai sus!  Celelalte „Prorogari” nici nu mai conteaza, ca sunt NULE DE DREPT! Inclusiv OUG 114/2018 (vezi Legea 24/200, art  64, (3) „Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial....”  ).
Dovada ca  vointa PARLAMENTULUI (unica autoritate legiuitoare a tarii!)  a fost aceea de a abroga legislatia in baza careia  indemnizatiile prevazute de „Legea Recunostintei si Gratitudinii” nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  au fost „inghetate” la nivelul anului 2010, o constituie faptul ca  se mentine in vigoare art. 19 din legea 283/2011 ! Daca se dorea mentinerea in vigoare si a altor prevederi, acestea ar fi fost mentionate expres. Si unele se mentin, dar nu sunt aplicabile beneficiarilor Legii 341/2004.
 Abrogarea unei norme juridice este definitiva si nu mai poate produce efecte juridice de la data abrogarii ei! O Lege abrogata este aidoma unei persoane decedate: asa cum „persoana decedata ” nu mai poate „vorbi” dupa deces, nici legea abrogata nu mai poate dispune dupa abrogare!
Avand in vedere motivatia prezentata mai sus, va rog sa procedati la recalcularea cuantumului indemnizatiei   cuvenite subsemnatului  in baza prevederilor Legii 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepad cu 01.07.2017 si restituirea acestora. Era de datoria dumneavoastra sa aplicati corect legea, fara ca beneficiarii ei sa va ceara in mod expres sa o faceti!
Precizez ca, in cazul in care nu veti da curs prezentei solicitari, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea sumelor cuvenite,  a cheltuielilor efectuate, precum si a daunelor pricinuite.           
Va mai reamintesc faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 1384, alin (2), statul este obligat sa recupereze prejudiciul de la persoana vinovata de producerea acestuia si voi solicita  aceasta in mod expres instantei.
Prezenta solicitare constituie totodata si „Plangere prealabila”.
 Va multumesc!       
                             Cu stima, nume si semnatura
Data ....
             Domnului director al Casei de Pensii sector/ judet ...

 Nota! Am inserat doar prevederile care se refera la indemnizatii. Repet: „Modelul” este valabil pentru toate categoriile  de indemnizatii aflate in plata.  Cei din Decretele 1052 si 1053 o pot depune numai dupa primirea „noului Ceritificat”  si a Deciziei de punere in plata emise de Casele de Pensii! Verificati cu atentie si semnalati evenualele erori/scapari/etc.!
 Dupa primirea raspunsului, recomand angajarea unui avocat specializat in Drept administrativ sau Dreptul Muncii! Preferabil pe grupuri/Asociatii,etc., intrucat nu mai avem o organizatie reprezentativa la nivel national (toate pretid, dar, juridic vorbind, nu este niciuna!).  Succes!

Rog pe domnul Iosif sa il reaseze in pagina, astfel incat sa il poata citi/accesa oricine este interesat! Multumesc anticipat!

ATENTIE! In loc de "CAS" veti scrie "CASS"! Imi cer scuze pentru neglijenta! [size=10pt]Deci scrieti  CASS![/size]
[/b][/size][/size][/b]
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67643 : Februarie 26, 2020, 15:42:13 »

Cerere de restituire a CAS  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ

                                                Domnule director,

   Subsemnatul..................., domiciliat in ....., Str. ............... nr. .., bloc  .., Scara ..., ap. .., Sector/Judet .., avand CNP ........., legitimat cu C.I, Seria .., nr. ......, eliberat de .. , la data de ....... , telefon ... , e-mail .....  , avand   Dosarul nr ...  (cel trecut pe talon), posesor al certificatului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989”- „Luptator Remarcat/Ranit/Retinut/Determinant/urmas ...”  Seria  ..., Nr. ....si pe cale de consecinta, beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare,  va rog sa dispuneti restituirea CAS retinuta ilegal incepand cu data de 01.01.2018.
In drept, imi intemeiez cererea pe art 5,alin (2) din legea 341/2004, cu modificarile ulterioare „(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.”, precum si pe  Decizia nr 14/2019 a ICCJ privind dezlegarea unor chestiuni de drept, pronuntata in dosarul nr. 2931/1/2019:
„In interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 si art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004.  Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila. Pronuntata in sedinta publica din 17 februarie 2020.”
Va rog sa observati ca baza legala a acestei Decizii o constituie Art 5, alin (2) din legea 341/2004 nicidecum OUG 95/2014 prin care s-a instituit calitatea de „Luptator cu rol Determinant”, INEXISTENT  la data aprobarii Legii 95/2006 ! Si legiuitorul  nu putea „ghici” ca  peste 8 ani se va emite OUG 95/2014 care va institui o noua calitate! Asadar, Baza legala a acestei Decizii  o constituie art 5, alin.(2) din Legea 341/2004, citat mai sus! Si Legea 341/2004 este LEGE SPECIALA-derogatorie de la dreptul comun.
In cazul in care, sub diferite pretexte, veti refuza  sa aplicati corect legea, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor competente pentru recuperarea pagubelor si pedepsirea vinovatilor. In acest sens, prezenta constituind si „Plangere prealabila”.
 In speranta rezolvarii cu celeritate si buna credinta a cererii mele, va multumesc anticipat!
                                                                   Cu stima,       Nume si semnatura
Localitatea .. data..
        Domnului director al Casei de Pensii judetene/sector ..

Scuze! AICI trebuia facuta rectificarea ! In loc de "CAS" veti scrie "CASS"
Memorat
 • Martinel
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1123
 • Vezi Profilul
 • Martinel
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1123
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67645 : Februarie 26, 2020, 19:05:34 »

M. Of. nr. 0156 din 26 Februarie 2020
Act nr. 141/26 Februarie 2020

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Primul-Ministru
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67646 : Februarie 26, 2020, 19:15:37 »

MO 156 din 26 feb 2020
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67647 : Februarie 26, 2020, 19:17:58 »

  Cerere recalculare  pentru Casele de Pensii.   Model orientativ


... Prin adoptareain Parlament a Legii 153/2017,  acest „conflict de legi” inceteaza incepad cu 01.07.2017. Se revine (sau trebuia sa se revina!)  la modalitatea de calcul prevazuta de Legea 341/2004, deoarece, prin  art 44, sunt ABROGATE urmatoarele Acte normative:
...
20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015
...

O observație aici: cap. IV, art. 44 (Abrogarea unor dispoziții), alin. 1, pct. 20 din legea-cadru 153/2015 se referă, într-adevăr, printre altele, la cap. I, art. 12, alin. 1 din OUG 57/2015, numai că prevederea din OUG 57/2015 care are legătură cu legea 341/2004 se regăsește la art. 12, alin. 2 (deci 12^2, nu 12^1).

Prin urmare, prevederea din OUG 57/2015 care zice că „(2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.nu este abrogată prin legea 153/2017. Cel puțin asta îmi rezultă din interpretarea textelor legilor găsibile pe internet, corectați-mă dacă greșesc.


Dumneavostra tineti cu Guvernul (glumesc!), dar nu aveti „munitie”!  Din fericire, nici Guvernul nu are!  Prin abrogarea Legilor in baza carora s-au plafonat indemnizatiile a incetat „conflictul de legi”  -(pe care trebuia sa-l atacam in instante, nu la CCR!)-  si Legea 341/2004 revine „la normal”.
Paragraful „cheie”: „Prin abrogarea Legii 285/2010, a Legii 283/2011, a OUG 19/2012 si a OUG 84/2012 , s-au abrogat implicit  toate prorogarile ulterioare si A INCETAT CONFLICTUL DE LEGI mentionat mai sus!  Celelalte „Prorogari” nici nu mai conteaza, ca sunt NULE DE DREPT! Inclusiv OUG 114/2018 (vezi Legea 24/200, art  64, (3) „Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial....”  ).
Dovada ca  vointa PARLAMENTULUI (unica autoritate legiuitoare a tarii!)  a fost aceea de a abroga legislatia in baza careia  indemnizatiile prevazute de „Legea Recunostintei si Gratitudinii” nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  au fost „inghetate” la nivelul anului 2010, o constituie faptul ca  se mentine in vigoare art. 19 din legea 283/2011 ! Daca se dorea mentinerea in vigoare si a altor prevederi, acestea ar fi fost mentionate expres. Si unele se mentin, dar nu sunt aplicabile beneficiarilor Legii 341/2004.”

P.S. In „Modelul” pentru restituirea CASS, am „comis” 2 erori materiale:   corect este CASS (nu CAS!) si Decizia nr 14/2020 a ICCJ  ( nu Decizia nr. 14/2019). Multumesc colegilor care au sesizat!
[/color]
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #67648 : Februarie 26, 2020, 19:18:46 »
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Pagini: 1 ... 4508 4509 [4510] 4511 4512 ... 4572
Schimbă forumul: