Main Content:

Pagini: 1 ... 4559 4560 [4561] 4562 4563 ... 4573

ANUNTURI

Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68400 : Martie 05, 2021, 09:27:57 »

                                 Domnule Secretar de Stat,

   Subsemnatul .................................. ............................, domiciliat in ..................,.............................................................................. ................, avand CNP ...................., legitimat cu C.I, Seria ...., nr. ........, eliberat de .......... , la data de...  , e-mail ......................., posesor al certificatului de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989”- „Luptator ......................................................”,  Seria ........... Nr. ........ si pe cale de consecinta, beneficiar  al drepturilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare, va rog sa intreprindeti toate demersurile necesare si legale pe langa autoritatile competente (Ministerul Muncii, Ministerul de Finante, Casa Nationala de Pensii, samd.) pentru recalcularea, incepand cu 01.07.2017, a indemizatiilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare , intrucat prin Legea 153 din 28.06.2017 s-au abrogat toate Actele Normative prin care acestea au fost plafonate la nivelul anului 2010.
Motivarea prezentei solicitari:
 -O lege se adopta de Parlament in vederea aplicarii ei! In orice tara din lume! Acest principiu a fost subliniat  si in cateva Decizii ale CCR.  In ultimii 10 ani, Guvernul Romaniei, sub diferite pretexte (de cele mai multe ori, invocand propria incompetenta de a administra tara astfel incat obligatiile legale ale statului roman sa fie onorate), emite O.G. si OUG. in vederea NEAPLICARII Legii 341/2004, chiar daca la investire, membrii acestuia au jurat „sa respecte Constitutia si legile tarii”! -Scurt istoric al  sfidarii Constitutiei, a principiilor dreptului romanesc si a principiilor fundamentale ale unui stat de drept -membru al UE!-, in privinta respectarii si aplicarii Legii 341/2004 zisa si a „ Recunostintei si Gratitudinii”!
                                                                                               - Prin invocarea art 53 din Constitutie, „Guvernul Boc” si-a „asumat raspunderea” (sic!) pentru Legea 118/2010. La art. 14, litera d)  se dispune diminuarea cu 15% a indemnizatiilor  „reparatorii” prevazute de Legea 341/2004, doar pentru perioada 01.07. – 31.12. 2010, conform art 16 din aceeasi lege.                                        - Mentionez ca pana in 1997 aceste „indemnizatii reparatorii” se numeau „Pensii”: „pensie de invaliditate” conform gradului medical, pentru raniti, respectiv „pensie de urmas al eroului-martir”. Prin OUG 42/1997 , acestor pensii li s-a schimbat denumirea in „indemnizatii reparatorii”. Simpla schimbare a denumirii nu poate schimba si caracterul de „drept fundamental”, chiar daca si „repararea prejudiciului” este la fel de obligatorie si de  „garantata” prin Constitutie si lege.
 -Prin Decizia 872/2010 (pct. III), CCR a decis ca „indemnizatia de insotitor” a persoanei  cu grad de invaliditate  este un „drept fundamental” si nu poate fi diminuata.
                                                               1
 Prin urmare, dreptul pricipal al marelui mutilat  (in cazul legii 341/2004!) nu e „drept fundamental”, insa dreptul secundar (indemnizatie de insotitor, in cazul de fata!) este un „drept fundamental”!                                                                                                                                                                                                                                                                                  La pct. VII din Decizia precitata, CCR „sugereaza” Parlamentului  ca „în măsura în care se impune, va recorela celelalte dispoziţii ale legii ca operaţiune de tehnică legislativă.”! Fiind vorba de o lege speciala trimiterea la art.14 litera d) este „mai mult decat stravezie”!  Metaforic spus, CCR a aruncat „gaina moarta” in curtea Parlamentului, iar acesta „a inchis ochii si a pus mana la nas”! Adica, n-a facut nimic! „Solutia de tehnica legislativa” era simpla: revenirea la denumirea de „Pensie”, intrucat „Luptatorii pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” ( cei recunoscuti ca atare prin „Decretele Prezidentiale” de acordare a acestui Titlu!) au efectuat „o prestatie in natura, in folosul patriei”, fara a fi retribuiti; caracterul „contributiv” fiind indiscutabil! Ca si in cazul militarilor in termen, de exemplu.                 
- Daca pentru umasii eroilor-martiri si pentru ranitii cu grad de invaliditate, „intinderea prejudiciului” suferit este cuantificabil, pentru ranitii fara grad si pentru retinuti, „prejudiciul” este recunoscut pur si simplu de catre legiuitor, iar pentru „Luptatorii Remarcati prin Fapte Deosebite”, s-a instituit ca singur criteriu de recunoastere a prejudiciului, „pragul de venit lunar” prevazut la art 4, alin (4); adica, realizarea de venituri sub media societatii,  legiuitorul prezumand ca acest fapt se datoreaza traumelor fizice si psihice suferite la Revolutie. 
-Referitor la diminuarile instituite prin legea 118/2010, in Decizia CCR 872/2010, pct. II, se precizeaza: „ În acest sens, Curtea constată că măsura criticată are o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010. .... Curtea reţine că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept.”. In cazul legii 341/2004, „masura restrangerii unor drepturi” s-a permanentizat, incalcandu-se evident si grav „temeiul constitutional” (art. 53) invocat la instituirea ei! Mai mult! Prin OUG 95/2014, detinatorilor calitatii de „Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”, dreptul le-a fost suprimat, golind de continut Titlul de „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”, care nu este doar onorific, ci si purtator de drepturi! Avand in vedere calitatea „subiectilor” acestor abuzuri, se naste intrebarea fireasca: este vorba de ignoranta „noii nomenklaturi”  sau de o pedeapsa aplicata celor declarati in mod formal „eroi”?
           
                                                              2
-Prin art 10, alin. 1 din Legea 285/2010 „ Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... „se majorează cu 15%  faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010”.  Paradoxal „majorarea” este in fapt o diminuare a dreptului, intrucat raportarea nu se mai face la prevederile legii speciale (341/2004), ci la expirata lege temporara 118/2010!                                               Astfel, se declanseaza un conflict de legi, atat cu art. 16 din legea 118/2010, care suspenda modalitatea de calcul a indemnizatiilor doar pana la 31.12. 2010, cat si cu Legea 341/2004, care, fiind Lege Speciala”, are o formula de calcul  prevazuta expres si e „de stricta interpretare”! Mai mult! In Decizia CCR 872/2010, pct. II: „Curtea reţine că legea criticată nu aduce atingere substanţei dreptului, din moment ce condiţiile prevăzute la art. 53 din Constituţie, analizate anterior, sunt respectate. Curtea observă, de asemenea, că măsura criticată are un caracter temporar, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat. Astfel, este evident că restrângerea exerciţiului unui drept trebuie să dureze numai atât timp cât se menţine ameninţarea în considerarea căreia această măsură a fost edictată. În acest sens, Curtea constată că măsura criticată are o durată limitată în timp şi anume până la data de 31 decembrie 2010”. Practic, CCR a pus „o conditie suspensiva pentru acordarea Avizului de constitutionalitate”! Si in cazul Legii 341/2004 aceasta conditie nu a fost respectata! Prin urmare, de la data de 01.01.2011, restrangerea drepturilor prevazute de legea 341/2004 este neconstitutionala!                                         
Legea 283/2011  mentine conflictul de legi prin art. 8. alin (1): ” În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... , se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.” , ignorandu-se in continuare formula de calcul din Legea speciala 341/2014! Nu mai vorbim de faptul ca trimite la o norma de trimitere, ceea ce este interzis de art 50, alin (1) din legea 24/2000!                                                                                                      . Nota!  Fara a mai invoca art. 53 din Constitutie, art.18 dispune :”  In anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989  ... „nu se acorda”!  CCR accepta orice pretext invocat de Guvern, chiar daca  tot CCR recunoaste prin Decizia 88/2013 ca indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004  reprezinta un „bun”  în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar „repararea prejudiciului” este obligatorie conform Codului Civil si principiilor dreptului  romanesc si european! Dar CCR este o institutie politica de o „inutilitate perfecta”! Cum poate fi „garantul supremaţiei Constituţiei”, cata vreme, conform art. 2, alin (3) din legea 47/1992: „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”?!                  .                                                                                       3                       
De parca am fi un popor de „iorgovani”! Pai, cum sa „garanteze suprematia Constitutiei” daca prin lege, ea „nu poate”?! Parafrazandu-l pe Caragiale, putem spune, fara teama de a gresi, ca „CCR exista, dar lipseste cu desavarsire”!
-Prin OUG 19/2012, art 3 alin (2): ” Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.”.  Aceasta trimitere la expirata lege 118/2010 nu este o „solutie juridica” legala si constitutionala,  „majorarea” fiind, in fapt, o diminuare, dar si o sfidare a limbii romane. De „logica juridica” nici nu poate fi vorba! Prin urmare, se mentine/”proroga” confictul de legi anterior declansat, si  contrar Deciziei CCR 872/2010, se ignora in continuare formula de calcul prevazuta de Legea 341/2004. ”.
 Deci, cu incalcarea legii si a Constitutiei, conflictul de legi se „proroga sine die”! Constitutie?! Principii de drept?! Conventii  europene si internationale?! Vorbe goale!                             -Incepand cu data de 01.07.2917, prin art 44 al Legii 153/2017, au fost abrogate toate aceste Acte Normative in baza carora indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004 au fost „inghetate” la nivelul anului 2010.
Prin abrogarea Legii 285/2010, a Legii 283/2011, a OUG 19/2012 si a OUG 84/2012, s-au abrogat toate Actele Normative de „plafonare a indemnizatiilor reparatorii” si A INCETAT CONFLICTUL DE LEGI mentionat mai sus!  Celelalte „Prorogari” nici nu mai conteaza, ca sunt NULE DE DREPT! Inclusiv OUG 90/2017 si OUG 114/2018.
  Prin urmare, in perioada 01.07.2017 -06.12.2017- data emiterii OUG 90/2017- nu a mai existat nicio baza legala pentru plafonarea indemnizatiilor prevazute de legea 341/2004 cu modificarile ulterioare, intrucat conform art. 68 alin (3) din legea 24/2000 : „Dispoziția de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ temporar trebuie să intervină înainte de expirarea termenului și să indice, când este cazul, noul termen.”. Si prin OUG 90 din 06.12.2017  nu se mai puteau proroga, sub nicio forma, prevederile unor Acte Normative abrogate la data de 01.07.2017!
Dovada faptului ca  vointa PARLAMENTULUI (unica autoritate legiuitoare a tarii!)  a fost aceea de a abroga legislatia in baza careia  indemnizatiile prevazute de „Legea Recunostintei si Gratitudinii” nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  au fost „plafonate” la nivelul anului 2010, o constituie mentinerea in vigoare art. 19 din legea 283/2011! Atat!
 -Abrogarea unei norme juridice este definitiva si nu mai poate produce efecte juridice de la data abrogarii ei! O Lege abrogata este aidoma unei persoane decedate: asa cum „persoana decedata ” nu mai poate vorbi dupa deces, nici legea abrogata nu mai poate dispune dupa abrogare! Prevederea din legea 24/2000, art. 66, alin (3) o spune cu subiect si predicat:” Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv.”                                                                             .                                                                   4
Avand in vedere motivatia prezentata mai sus, precum si prevederile art 1, alin (1) ale HG 563/2014, va rog sa intreprindeti demersurile legale la autoritatile competente (Ministerul Muncii, Ministerul de Finante, Casa Nationala de Pensii, samd.) pentru recalcularea  indemizatiilor prevazute de Legea 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepand cu 01.07.2017.
Precizez ca, in caz de nerezolvare, imi rezerv dreptul de a ma adresa instantelor de judecata competente, prezenta solicitare constituind si „Plangere prealabila”.  Rog ca raspunsul sa fie scris si motivat juridic.
In speranta rezolvarii cu celeritate a acestei probleme delicate si sensibile pentru  viata si sanatatea beneficiarilor Legii 341/2004, cu modificarile ulterioare,                                                                                                                                                                                             
                                 Va multumesc anticipat!     
                                                                Cu stima,  semnatura olografa
Locul si data
                          Domnului  Secretar de Stat al SSRML

Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68401 : Martie 05, 2021, 09:48:53 »

Nota! Sintagma "a doua situatie" se refera la OUG 95/2014, prin care LRFD au fost deposedati nelegal si neconstitutional de "indemnizatia reparatorie", care teoretic este "inalienabila, insesizabila si imprescriptibila"! In cel mult 30 de zile voi demara si aceasta actiune, daca voi avea cu cine! Ca toti asteapta "Minuni"! Dumnezeu face minunile, dar tot cu MANA OMULUI!

Cititi cu atentie macar anuntul!
NU TRIMITETI NICIUN DOCUMENT!
Sunt suficiente datele de contact : adresa e-mail sau nr. telefon (cei care nu au adresa de e-mail!).
Toate documentele le veti depune la avocat, la semnarea  INDIVIDUALA a contractului de reprezentare!
V-am spus doar informativ ce acte ar fi necesare. Nu eu sunt avocatul! Nici "Arhiva Nationala" si nici "centrala telefonica"! Sunt doar unul dintre dumneavoastra si atat! Un simplu "neica nimeni" ( cum ne-a desconsiderat in 2012 Excelenta SA, T. Bakonschi /Baconschi - ca nici el nu mai stie cum il cheama!).
 Daca ne organizam cat de cat, vom imparti responsabilitatile! Cele de comunicare, MUSAI, ca toata lumea vrea si trebuie sa fie informata.
Ce nu stim si va trebui sa stabilim: numele celor 3-5 membri ai "delegatiei de negociatori", data la care va avea loc, conditiile generale finale negociate, data la care vor fi depuse actele si semnate contractele INDIVIDUALE si cam asta-i tot! Mai departe este treaba avocatilor! Ce strategie vor alege (competenta materiala, competenta teritoriala, samd), e tot treaba avocatilor.

[/size][/b]
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68402 : Martie 05, 2021, 11:02:42 »

Domnului Mihai Alexandru Badea,
Presedintele Comisiei Juridice de Disciplina si Imunitati a Camerei Deputatilor,
Excelenta,
   va rugam sa reanalizati „Raportul” privind aprobarea OG 1/2015 (Plx 282/2015/2021)!
 La o analiza mai atenta, veti constata  ca aceasta OG (nr.1/2015) NU MODIFICA prevederile „Legii 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,  Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare” , ci modifica prevederi ale OUG 95/29.12. 2014, intrucat aceasta nu a fost aprobata de Parlament! Prin urmare, „se modifica o modificare” a LEGII, nicidecum  Legea 341/2004!   Veti constata ca Guvernul a indicat in mod eronat „ modificarea Legii 341/2004”! Pana la aprobarea sau respingerea acesteia de catre Parlament, OUG 95/2014 este un „Act normativ de sine statator” si raportarea trebuie facuta la acest „ACT NORMATIV”!
De exemplu, propuneti aprobarea  Art. III din OG 1/2015! Cum modifica si ce efecte juridice produce Art. III asupra Legii 341/2004, in conditiile in care OUG 95/2014 va fi respinsa de Parlament?!
Cititi „Preambulul” acesteia (OUG 95/2014!) si va veti ingrozi! Este un veritabil „Autodenut penal” al institutiei „initiatoare”, pentru infractiunea de genocid; in acest sens fiind sesizata si Curte Penala de la Haga! Plus ca este o dezinformare a Parlamentului, al carui scop este comiterea unei „Talharii juridice” in vederea imbogatirii fara justa cauza a demnitarilor care nu puteau beneficia de prevederile Legii 341/204, datorita „pragului de venit” impus la Art 4, alin (4)! (Vezi Adresa Casei Nationale de Pensii Nr. 1/3010 din 29.12.2014, pentru aplicarea OUG 83/2014 -aprobata prin Legea 71/2015!- privind incetarea suspendarii platii indemnizatiilor prevazute la art 4, alin (4)!).
Daca vreti sa va insusiti infractiunile descrise in „Preamulul” OUG 95/2014 si aceasta „Talharie juridica” in ansamblul ei, discutati si aprobati impreuna cele doua ordonante ale „Guvernului Dottore Ponta”!
In plus, OG nr.1/2015 a fost emisa  si publicata in M.O. pe 19.01 2015 pentru a se acoperi nelegalitatea unor plati efectuate inca din data de 12.01.2015, respectivii beneficiari fiind „omisi” prin OUG 95/2014! 
Avand in vedere argumentele prezentate, va rugam sa Reanalizati „Raportul” dat la PLx 282/2015/2021!
Ramane ca Parlamentul sa raspunda la intrebarea: care este temeiul constitutional sau macar legal al modificarilor OUG 95/2014 prin Legea 149/2016, Legea 199/2016, Legea 252/2016  fara ca OUG 95/2014 si OG 1/2015 sa fie dezbatute si aprobate in Parlament?
05.03.2021                                           nume si prenume

   Domnului Mihai Alexandru Badea, Presedintele Comisiei Juridice de Disciplina si Imunitati  a Camerei Deputatilor,

Sa nu mai pierdeti timpul cautand:
Adrese e-mail Comisia Juridica a Camerei Deputatilor
mihai.badea@cdep.ro
ioan.cupsa@cdep.ro

silviu.dehelean@cdep.ro

gabriel.andronache@cdep.ro

 
georgebadiu@cdep.ro
laurentiu.cazan@cdep.ro
steluta.cataniciu@cdep.ro

raisa.enachi@cdep.ro
andi.grosaru@cdep.ro
stelian.ion@cdep.ro
andrei.lupu@cdep.ro
radu.moisin@cdep.ro

oana.murariu@cdep.ro
stefan.popa@cdep.ro

alina.tanasescu@cdep.ro

maya.teodoroiu@cdep.ro

cristina.traila@cdep.ro

laura.vicol@cdep.ro


Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68403 : Martie 05, 2021, 12:19:27 »Va multumesc pentru contributiile dumneavoastra si in numele celor carora le sunt de ajutor, domnule Dumitrescu.
« Ultima modificare: Martie 07, 2021, 16:19:41 de către razvan »
Memorat
 • secarica
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 151
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68404 : Martie 05, 2021, 17:17:45 »

Referitor la recalculare indemnizatii si recuperarea sumelor, incepand cu 01.07.2017:

...

În linii mari înțeleg la ce vă referiți, dar există un detaliu pe care totuși nu îl înțeleg.

Deci, făcând abstracție de discuțiile cu privire la legalitatea și aplicabilitatea OUG95/2014, OG 1/2015 etc., adică luând ca atare situația existentă, avem așa: prin prevederile cap. IV art. 44 alin. (1) pct. 20. din legea 153/2017, a fost abrogat (printre altele) cap. I art. 12 alin. (2) din OUG 57/2015, care plafona indemnizațiile pentru anul 2016 „în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015”. Astfel, cel puțin în teorie, prin acea abrogare indemnizația pentru anul 2016 a revenit la prevederile de bază ale legii 341/2004; cum în anul 2016 câștigul salarial mediu brut a fost fixat la nivelul sumei de 2681 de lei prin prevederile legii 340/2015, rezultă că, pentru anul 2016, indemnizațiile eligibile trebuie raportate (prin adaptarea corespunzătoare a coeficienților) la suma de 2681 de lei.

Spuneți că „prin OUG 90 din 06.12.2017 nu se mai puteau proroga, sub nicio forma, prevederile unor Acte Normative abrogate la data de 01.07.2017!”, lucru care este corect; totuși, plafonările care au urmat după OUG 57/2015 – și anume OUG 99/2016 (cap. I art. 11 alin. (2)), OUG 90/2017 (cap. I art. 12 alin (2)) și OUG 114/2018 (cap. II art. 40 alin. (2)) – nu prorogă ceva, ci pur și simplu plafonează ceva, fără nicio referire la ce a fost în trecut. Cu alte cuvinte, de fiecare dată o iau de la zero în raport cu o referință oarecare, referință care, în cazul discutat aici, este luna decembrie 2016, devenită (sau revenită) prin acea abrogare la termenii originali ai legii 341/2004.

De exemplu, textul din OUG 99/2016 zice că „în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, [...], se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.”. Or eu nu văd nimic aici legat de vechile prorogări, ci, pur și simplu, ce se întâmpla să fie la decembrie 2016, tot aia rămâne (și tot așa mai departe).

Având în vedere faptul că – din câte știu – legea 153/2017 abrogă *doar* OUG 57/2015, fără să aducă atingere, în mod explicit, nici la OUG 99/2016 și nici la OUG 90/2017, puteți să explicați (măcar succint) raționamentul prin care ar rezulta alte referințe ?
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68405 : Martie 05, 2021, 19:25:03 »

Memorat
 • Martinel
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1123
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68406 : Martie 06, 2021, 22:20:26 »

De acord cu Secarica!
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68407 : Martie 06, 2021, 22:57:31 »

Referitor la recalculare indemnizatii si recuperarea sumelor, incepand cu 01.07.2017:

...

În linii mari înțeleg la ce vă referiți, dar există un detaliu pe care totuși nu îl înțeleg.

Deci, făcând abstracție de discuțiile cu privire la legalitatea și aplicabilitatea OUG95/2014, OG 1/2015 etc., adică luând ca atare situația existentă, avem așa: prin prevederile cap. IV art. 44 alin. (1) pct. 20. din legea 153/2017, a fost abrogat (printre altele) cap. I art. 12 alin. (2) din OUG 57/2015, care plafona indemnizațiile pentru anul 2016 „în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015”. Astfel, cel puțin în teorie, prin acea abrogare indemnizația pentru anul 2016 a revenit la prevederile de bază ale legii 341/2004; cum în anul 2016 câștigul salarial mediu brut a fost fixat la nivelul sumei de 2681 de lei prin prevederile legii 340/2015, rezultă că, pentru anul 2016, indemnizațiile eligibile trebuie raportate (prin adaptarea corespunzătoare a coeficienților) la suma de 2681 de lei.

Spuneți că „prin OUG 90 din 06.12.2017 nu se mai puteau proroga, sub nicio forma, prevederile unor Acte Normative abrogate la data de 01.07.2017!”, lucru care este corect; totuși, plafonările care au urmat după OUG 57/2015 – și anume OUG 99/2016 (cap. I art. 11 alin. (2)), OUG 90/2017 (cap. I art. 12 alin (2)) și OUG 114/2018 (cap. II art. 40 alin. (2)) – nu prorogă ceva, ci pur și simplu plafonează ceva, fără nicio referire la ce a fost în trecut. Cu alte cuvinte, de fiecare dată o iau de la zero în raport cu o referință oarecare, referință care, în cazul discutat aici, este luna decembrie 2016, devenită (sau revenită) prin acea abrogare la termenii originali ai legii 341/2004.

De exemplu, textul din OUG 99/2016 zice că „în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, [...], se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.”. Or eu nu văd nimic aici legat de vechile prorogări, ci, pur și simplu, ce se întâmpla să fie la decembrie 2016, tot aia rămâne (și tot așa mai departe).

Având în vedere faptul că – din câte știu – legea 153/2017 abrogă *doar* OUG 57/2015, fără să aducă atingere, în mod explicit, nici la OUG 99/2016 și nici la OUG 90/2017, puteți să explicați (măcar succint) raționamentul prin care ar rezulta alte referințe ?Chestiunea e mai simpla decat pare. Intrucat abrogarea OUG 57/2015 a survenit in 2017, nu are relevanta juridica pentru prevederile legii 341. Din simplul motiv ca respectiva prevedere a expirat la 31.12 2016, fiind o norma temporara. Deci, la data abrogarii nu mai producea efecte juridice. Nici „indemnizatiile de gratitudine” nu au fost plafonate in baza ei, ci doar prorogate.  Relevanta au „Actele normative” (ca nu toate au fost „legi”!) in baza carora au fost „Plafonate” indemnizatiile. Daca pentru „indemnizatiile reparatorii” lucrurile sunt clare, pentru „indemnizatiile de gratitudine”  treaba se complica (rau!).
Ele au fost instituite (isi au "ízvorul”) prin OUG 95/2014, art 4, alin (4) si cuantumul de 1,1 se raporteaza la SMB/economie . Dar, conform art. IV, alin (2) (abrogat prin OG 1/95) pentru ca era o aberatie! 1,1 din SMB  nu era doar 2020 lei si textul era inaplicabil:” (2) În anul 2015, indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc la nivelul indemnizațiilor acordate pentru luna decembrie 2014 corespunzător coeficientului de 1,10. ). Un act normativ nu poate avea prevederi contradictorii! Cu atat mai mult in acelasi alineat! Prin OG1/2015, art. II, alin.  (3) se plafoneaza la 2020 lei, pentru ca nu se mai putea raporta la „nivelul indemnizatiilor reparatorii” aflat in plata! Altfel spus,  indemnizatia de gratitudine „se naste plafonata”! Plafonata fara  nicio baza legala si fara o motivare constitutionala! E stabilita „din burta”, evidentiind caracterul dictatorial al OUG-urilor, in general, si al OUG 95/2014, in special. Era si este atacabila! Dar, „Luptatorii cu Rol Determinant”,  obositi dupa „lupta cu fortele de represiune” din decembrie ’89, au renuntat la lupta si la „idealuri”, multumindu-se cu o „gratitudine rahitica”! Ba, mai mult! Au aplaudat pe Sanda& comp, cand au conditionat „innobilarea” lor de existenta in proximitate a unor „persoane ucise, rănite sau reţinute”. Si doar pana la ora 12 si 10 min! Adica, avand la baza sacrificiul si suferinta altora! Sa nu mai punem la socoteala victimele intamplatoare –„in legatura cu Revolutia”!  OUG 95/2014 a transformat o lege buna, dar aplicata prost (prin nerespectarea art.2, literele c), d), e) si f -singurul care prevedea posibilitatea departajarii contributiei fiecaruia!) intr-o lege proasta, aplicata discretionar si abuziv (S.S. Sanda numeste, voteaza, decide, reexamineaza, audiaza, hotaraste!). Ca acestea au devenit „principiile de aplicare a OUG”, dupa abrogarea „principiilor de aplicare a legii”! Un fel de caricatura a lui Ceausescu! Daca legea 341/2004 s-ar fi aplicat corect, credeti ca ne-am mai fi confruntat astazi cu oprobiul public? Categoric, NU!
De ce este nelegala OUG- in general, si „plafonarea ab initio” a „indemnizatiei de gratitudine”:
Legea 24/2000= „tenologia de fabricatie a legilor”, pentru a nu iesi „rebuturi”:
 art. 6:  Actul Normativ „.. trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate...”. alin (2) „Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente și de perspectivă, precum și de la insuficiențele legislației în vigoare”.  Era vorba de „legislatie insuficienta”?!
Art. 8 alin. (2) „Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispozițiilor sale un caracter obligatoriu”. Obigatoriu „prin nastere” este 1,1, dar  „Dottore Ponta”  a scos-o cu  forcepsul si i-a mai „taiat si motul” inca de la nastere, lasand-o rahitica! Glumim, glumim, dar este cel mai ciudat drept care s-a instituit vreodata pe planeta Pamant!
Art. 9, alin (2) „..  proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ”  Art  24 din HG 561/2009 interzice expres  inscrierea pe OZ si discutarea fara „Avizul C.L! Acesta a fost obtinut a dua zi dupa adoptare, insa nu acopera nelegalitatea! E chiar o fapta penala, numita abuz!
Art. 13.    „d) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de România, precum și cu jurisprudența C.E.D.O. ”. Si nu e! Pur si simplu confisca un „bun” (indemnizatia LRFD) si „taie motul” la cea de gratitudine, fara un temei legal sau constitutional. Doar pentru ca „asa vreau EU!”. Tolerarea unui „mic abuz” deschide poarta marilor abuzuri si este primul pas spre dictatura!
Art. 16, alin. (1) spune cu subiect si predicat: „În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere”. Pentru LRD „trimiterea” se putea face doar la „Clondiru” din care s-a adapat cel/cea/ cei  care au scris enormitatea! ( eu am ifose de pamfletar si am facut o trimitere cam „stravezie”, dar n-am pronuntat nume!).
Art 43, alin. (3) „La ordonanțele de urgență preambulul este obligatoriu și cuprinde prezentarea elementelor de fapt și de drept ale situației extraordinare ce impune recurgerea la această cale de reglementare.”
In cazul OUG 95/2014: „Urgenţa acestui act normativ este justificată şi de reluarea plăţilor privind indemnizaţiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015...” = minciuna sfruntata: prin OUG 83/2014 se dispusese reluarea platilor, bugetul fusese aprobat si ordonanta reprezenta practic o „rectificare bugetara” mascata (si evident nelegala!). Dovada minciunii prin care se invoca „urgenta” si prin care se dezinformeaza Parlamentul si opinia publica: Adresa CNPP nr 1/3010/29.12.2014, punctul 2.!
Art 50 : nu poate fi facuta o „retimitere la alta norma de trimitere” si „trebuie avută în vedere situația juridică a normei de trimitere.”. ”Trimiterea” initiala s-a facut la o lege temporara (in vigoare doar pana la 31/12.210) fiind prorogata neconstitutional si nelegal.( „constatarile” CCR se fac doar „in baza criticilor formulate”! si daca ai formulat-o prost, CCR nu mai pate fi „garantul supremaţiei Constituţiei”, ca nu-i da voie .. Legea 47/1992  (art. 2, alin (3)!
Art. 52 „Dispozițiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare, determină obiectul și principiile acesteia.” „Obiectul principal” al OUG 95/2014 nu este definit, insa rezulta din continutul acesteia! El este instituirea calitatii de LRD si a „indemnizatiei de gratitudine”, prin substituirea celei „reparatorii”  si eliminarea „pragului de venit” care il impiedica pe Sanda, Nicolicea & comp. sa incaseze „indemnizatia reparatorie”. 
Pe scurt: nu exista justificare constitutionala, legala, logica, etc. pentru plafonarea „indemnizatiei de gratitudine” inca de la instituirea ei! In doua vorbe = „aberatie juridica”!


Memorat
 • secarica
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 151
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68408 : Martie 07, 2021, 05:31:36 »


Chestiunea e mai simpla decat pare. Intrucat abrogarea OUG 57/2015 a survenit in 2017, nu are relevanta juridica pentru prevederile legii 341. Din simplul motiv ca respectiva prevedere a expirat la 31.12 2016, fiind o norma temporara. Deci, la data abrogarii nu mai producea efecte juridice. Nici „indemnizatiile de gratitudine” nu au fost plafonate in baza ei, ci doar prorogate.  Relevanta au „Actele normative” (ca nu toate au fost „legi”!) in baza carora au fost „Plafonate” indemnizatiile. [...]

Cea mai mare parte a ceea ce ați scris acum vizează de fapt „a doua situatie” cum i-ați spus inițial, fiind o sistematizare riguroasă a prevederilor și aspectelor mai ales obscure ale OUG 95/2014 și OG 1/2015; mai rămâne însă să le poată pune cineva într-o formă juridică fără cusur (i.e. căreia să nu i se poată găsi nici măcar nod în papură), lucru nu tocmai ușor.

Interesantă și ipoteza cu „„Obiectul principal” al OUG 95/2014 nu este definit, insa rezulta din continutul acesteia! El este instituirea calitatii de LRD si a „indemnizatiei de gratitudine”, prin substituirea celei „reparatorii”  si eliminarea „pragului de venit” care il impiedica pe Sanda, Nicolicea & comp. sa incaseze „indemnizatia reparatorie”.. Eu cel puțin nu m-am gândit niciodată că motivația ar fi vizat punctual anumite personaje Smiley (posibil să fie așa, dar rămâne, totuși, o speculație)

Nedumerirea mea avea însă legătură cu „prima situație”. Reiau pe rând câteva fraze din textul dumneavoastră precedent:

Incepand cu data de 01.07.2917, prin art 44 al Legii 153/2017, au fost abrogate toate aceste Acte Normative in baza carora indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004 au fost „inghetate” la nivelul anului 2010.

Bun, asta am înțeles.

Mai departe: Prin abrogarea Legii 285/2010, a Legii 283/2011, a OUG 19/2012 si a OUG 84/2012, s-au abrogat toate Actele Normative de „plafonare a indemnizatiilor reparatorii” si A INCETAT CONFLICTUL DE LEGI mentionat mai sus!

Bun, și asta am înțeles. Din punct de vedere practic, azi (anul 2021) nu știu cât mai contează încetarea acelui conflict, dar măcar știm o treabă.

Mai departe: Celelalte „Prorogari” nici nu mai conteaza, ca sunt NULE DE DREPT! Inclusiv OUG 90/2017 si OUG 114/2018.

E, eu *asta* nu înțeleg. De ce să fie nule ? (de ce sau prin ce să fi fost afectate ?)

Mai departe: Prin urmare, in perioada 01.07.2017 -06.12.2017- data emiterii OUG 90/2017- nu a mai existat nicio baza legala pentru plafonarea indemnizatiilor prevazute de legea 341/2004 cu modificarile ulterioare [...].

Parțial corect (zic eu): legea 153/2017 a abrogat *doar* OUG 57/2015. Cu ce a afectat acel act OUG-ul 99/2016 ? Eu zic că nu nimic, nefiind vizată explicit. Aceasta din urmă (99/2016) nu face referire relativă la OUG 57/2015 care între timp a dispărut (ca astfel să fi fost afectată intrinsec), ci face referire absolută la luna decembrie 2016, care peste un arc de timp s-a nimerit să devină liberă de orice constrângeri OUG-iste. A fost doar un scurt răgaz, un fel de separare a două lumi distincte: „înainte” (plafonarea din 2010) <> „răgaz” (revenirea din 2016 dată de abrogare) <> „după” (replafonarea cu referire la decembrie 2016). Ce a mai urmat după – respectiv OUG 9/2017, OUG 90/2017 și OUG 114/2018 – la fel, nu văd ce legătură pot să aibă cu un trecut îndepărtat și dispărut, ci (tot zic eu) au legătură doar cu niște luni de decembrie succesive în carne și oase ca să zic așa, în care referința pentru indemnizațiile eligibile s-a propagat plafonată, de data asta, la SMB-ul lunii decembrie 2016.

La modul (ca principiu) – dacă în decembrie 2016 cuantumul devenise, prin abrogare, 3 lei, atunci prin OUG-uri succesive s-au propagat până azi 3 lei; sau, dacă în decembrie 2016 cuantumul devenise, prin abrogare, 0 lei, atunci prin OUG-uri succesive s-au propagat până azi 0 lei; sau, dacă în decembrie 2016 cuantumul devenise, prin abrogare, 123 de lei, atunci prin OUG-uri succesive s-au propagat până azi 123 de lei; etc. Pe OUG 99/2016 îl interesa doar ce s-a nimerit să fie în acel decembrie, nu și ce a pățit OUG 57/2015 din cauza legii 153/2017.

Hm ?
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68409 : Martie 07, 2021, 15:24:32 »

In ce ar consta acel fake news?

Dosarul NU apare pe instanta de ieri pe portalul justitiei, asa ca NU cred in ce scrie pe Facebook. si atunci intreb E O STIRE FALSA ? daca NU , sa vedem un link cu afisarea dosarului pe un portal juridic OFICIAL .
Cit despre Valentin C sper ca sspr +cpred sa-l declare URMAS DE MARTIRI si sa-i dea certificat si indemnizatie reparatorie, eventual si din urma, din 2004.


In ce ar consta acel fake news?

Dosarul NU apare pe instanta de ieri pe portalul justitiei, asa ca NU cred in ce scrie pe Facebook. si atunci intreb E O STIRE FALSA ? daca NU , sa vedem un link cu afisarea dosarului pe un portal juridic OFICIAL .

Posibil să nu vă uitați unde trebuie – rezumatul dosarului 2931/1/2019 este publicat pe saitul ÎCCJ, nu pe portalul instanțelor de judecată.


http://www.scj.ro/738/Cautare-dosare-si-parti/?formTypeId=6&CustomQuery%5B0%5D.Key=DocketObject&CustomQuery%5B1%5D.Key=Department&CustomQuery%5B2%5D.Key=DocketNumber&CustomQuery%5B3%5D.Key=PartyName&CustomQuery%5B4%5D.Key=StartDate&CustomQuery%5B5%5D.Key=EndDate&CustomQuery%5B2%5D.Value=2931%2F1%2F2019&CustomQuery%5B1%5D.Value=&CustomQuery%5B3%5D.Value=&CustomQuery%5B0%5D.Value=&CustomQuery%5B4%5D.Value=&CustomQuery%5B5%5D.Value=

ultima sedinta : 11.11.2019

2931/1/2019    11.11.2019    pretentii    Sesizare prealabilă    Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept    

    STĂNICĂ GEORGEL
    FRUNZĂ AURELIAN
    TOMOPOLO CONSTANTIN
    CAPBUN NECULAI
    RUSU VICTOR
    Vezi mai multe părți

ALTCEV ?

Cu alte cuvinte ma acuzati de manipulare a revolutionarilor, da?

Dupa un an de zile. Totul e sa avem rabdare (si timp suficient) si o sa vedem cum adevarul se dezvaluie.
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68410 : Martie 07, 2021, 16:09:31 »

Luna aceasta se implineste un an de la semnalul de alarma pe care l-am tras in privinta subminarii drepturilor si libertatilor de catre statul nostru, asa cum si in multe alte state ale lumii s-a intamplat, insa in mod mai radical la noi, pentru ca au fost suspendate oficial. Acum intreaga lume este in fierbere, oamenii fiind nevoiti sa protesteze si sa lupte in strada pentru drepturile lor naturale, fundamentale, confirmand ca lupta pentru Libertate va fi pe termen lung, abuzurile guvernelor fiind tot mai grave si mai extinse. Ceea ce ieri era definit - prin obisnuita tehnica de manipulare a CIA - drept "teorie a conspiratiei", astazi se afirma si se cauta a fi impus in mod oficial si cu forta.De ceea ce ma temeam nu scapam. Decretarea STARII DE URGENTA ne-a pus la dispozitia guvernantilor si institutiilor statului!

                                


www.crj.ro/romania-suspenda-temporar-prin-derogare-aplicabilitatea-conventiei-europene-a-drepturilor-omului-fara-sa-si-anunte-cetatenii/?fbclid=IwAR1z-nmn90XgUq82ivcFZijs1ne2wUST7D3d0E6W2W75gcxqlu2kOjfNBJg
Vineri, 20 martie 2020

România suspendă temporar, prin derogare, aplicabilitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului fără să-și anunțe cetățenii!În data de 17 martie, fără a aduce la cunoștința cetățenilor, România înștiințează Secretariatului General al Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire activarea art.151 din Convenție. Acest lucru nu a fost adus la cunoștința publicului de către Guvernul României, așa cum era normal, ci a fost semnalat de agenția France Presse.
Cu alte cuvinte, România suspendă temporar aplicabilitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului pe teritoriul său, cu excepția art.2 (dreptul la viață), art.3 (interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane și degradante), art.4 parag.1 (interzicerea sclaviei) și a art.7 (interzicerea pedepsirii fără bază legală). De altfel, aceste articole nu pot fi suspendate în nicio împrejurare.
Prin urmare, deși ieri au fost multiple ieșiri publice ale celor care ne conduc, niciunul nu a găsit de cuviință să ne informeze cu faptul că în România nu mai este aplicabilă Convenția, că drepturile prevăzute de aceasta nu ne mai sunt garantate, cu alte cuvinte ele sunt suspendate temporar.
Alături de România, au notificat Secretariatul General al Curții, Republica Moldova, Armenia și Letonia. Nu au facut-o, cel puțin până la acest moment, Germania, Spania, Italia, Olanda, Marea Britanie, probabil pentru că, fiind țări cu profundă tradiție democratică, au înțeles că drepturile fundamentale, cu atât mai mult în vremuri de criză, trebuie protejate.
De altfel, dincolo de problema în sine, gravitea constă în faptul vă NIMENI nu a adus la cunoștința cetățenilor acest lucru, respectiv NIMENI nu a explicat de ce a facut România acest demers și care sunt efectele pentru cetățeni.
Sunt extrem de importante, în acest context, cele spuse, încă din data de 16 martie 2020, de către Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, dna. Dunja Mijatović: “trebuie să respectăm drepturile omului și să fim uniți în fața pandemiei Coronavirus”, precum și faptul că „transparența și accessibilitatea sunt esențiale pentru ca publicul să poată avea încredere în guvernare și să participe la guvernarea circumstanțelor actuale” (întregul comunicat se află aici).
În plus, aceasta făcea referire la nevoia ca măsurile autorităților să nu conducă la discriminare și să fie proporționale cu scopul propus, la faptul că accesul la serviciile medicale trebuie asigurat fiecărui grup, iar pentru grupurile vulnerabile (cu trimitere directă la vârstnici si persoane neasigurate) statele ar trebui să gândească măsuri suplimentare.
De asemenea, Comisarul atrage atenția statelor semnatare că trebuie să ramână vigilente cu privire la acțiunile de tip rasist, xenofob ori cu privire la cele care stigmatizează anumite grupuri. Cu alte cuvinte, cu atât mai mult, în vremuri de criză, statele trebuie să fie mult mai energice în combaterea acestor fenomene.
Solicităm, așadar, guvernanților să ne informeze în concret cu privire la derogarea solicitată Secretariatului General al Curții Europene a Drepturilor Omului!
____________________
1 Art.15, alin.1: În caz de război sau de alt pericol public ce amenința viața națiunii, orice Înaltă Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligațiile prevăzute de prezenta Convenție, în măsura strictă în care situația o impune și cu condiția ca aceste măsuri să nu fie în contradicție cu alte obligații care decurg din dreptul internațional.


www.nationalisti.ro/cedo-interzice-in-statele-membre-ue-vaccinarea-obligatorie-sau-prin-constrangere/?fbclid=IwAR15ECXlhACOcZGlvpB3-KPuZuZMqnzJtXoXPKlbqudv_P59nESIxrR9rFo
Luni, 1 februarie 2021

CEDO interzice în statele membre UE, vaccinarea obligatorie sau prin constrângereVești excelente din partea Consiliului Europei (CoE), cea mai importantă organizație mondială pentru drepturile omului. Este organul de conducere al Curții Europene a Drepturilor Omului. După cum probabil știți, CoE este distinct și separat de UE.

47 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, sunt părți contractante la CoE și la Convenția EurOpean privind drepturile omului (CEDO). Aceasta este o veste excelentă pentru persoanele îngrijorate cu privire la vaccinarea obligatorie, constrânsă sau discriminarea cu privire la statutul de vaccinare.

Astăzi a fost votată o rezoluție a Consiliului Europei care interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului sau că poate fi utilizată pentru a discrimina lucrătorii sau oricine nu este vaccinat.

Iată textul extras în anumite puncte și rezoluția completă în link original și original.
7.3 privind asigurarea unei acceptări ridicate a vaccinului:
7.3.1 asigurarea faptului că cetățenii sunt informați că vaccinarea NU este obligatorie și că nimeni nu este presat politic, social sau altfel să se vaccineze dacă nu dorește să o facă singur;
7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza riscurilor posibile pentru sănătate sau pentru că nu dorește să fie vaccinat;
7.3 cu privire la garanția acceptării ridicate a vaccinului:
7.3.1 garantează faptul că cetățenii sunt informați că vaccinarea NU este obligatorie și că nimeni nu este presat politic, social sau în orice alt mod să fie vaccinat, dacă nu doriți;
7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate sau pentru că nu dorește să fie vaccinat;

Nota mea. Comparati stirea aceasta "linistitoare", cu practicile actuale si presiunile pe care le fac guvernele, in special cancelariile unor state puternice din UE, pentru a impune vaccinarea obligatorie!
« Ultima modificare: Martie 07, 2021, 17:37:36 de către razvan »
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68411 : Martie 07, 2021, 16:11:30 »

Pentru domnul Secarica (si nu numai!):
OUG 57/2015, art.12 spune „, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” ! Adica, TOATE! Inclusiv cele de „gratitudine”! Si acolo unde legea nu distinge, nici cel care interpreteaza legea nu poate distinge (judecatorul, de exemplu!).
(2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.
OUG 99/2016 art 11, alin. (2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016.
OUG 9/2017, art. 1, alin. (3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) și art. 6-11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
  Baza plafonarii =Legea 118/2010, art.14 : De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi: d) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 Prima  „consolidarea” (nelegala si neconstitutionala!) a plafonarii: -Prin art 10, alin. 1 din Legea 285/2010 „ Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... „se majorează cu 15%  faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010”
A doua „Consolidare” a plafonarii: Legea 283/2011  mentine conflictul de legi prin art. 8. alin (1): ” În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 ... , se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011”.
Stabilirea „definitiva  a plafonarii  cuantumului”, mentinut pana azi : OUG 19/2012, art 3 alin (2): ” Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.”.
TOATE Actele Normative mai sus invocate au fost abrogate prin legea 153/2017, data la care a incetat   PLAFONAREA  si implicit „prorogarea plafonarii”  „indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei” instituite in 2010 si consolidate (artificial!) prin legea 285/2010, 283/2011 si definitivata prin OUG 19/2012.  Prin OUG 90/2017 nu se mai putea prorogarea  prevederilor unor legi abrogate! Nu numai logica formala si logica juridica o interzic, ci si legea 24/2000.
Pentru exemplificare: Credeti ca prin OUG  xx/2021, Guvernul actual mai poate reinstitui prevederile „Decretului prezidential nr. xy/1985” emis de Ceausescu? Este exact acelasi lucru! De aceea prevederile OUG 90/2017 si OUG 114/2018  nu pai puteau proroga plafonarea indemnizatiilor prevazute de legile abrogate  prin Legea 153/2017. Sper ca am explicat destul de clar, desi exemplul cu „ mortul care nu mai poate vorbi” l-am considerat suficient de sugestiv.  Faptul  ca  eu nu sun vreo „mare scula de jurist” nu are importanta si nu inseamna ca „observatia” nu este corecta. Tocmai de aceea trebuie „pusa in valoare” de o Casa de Avocatura cu „staif”. (As fi preferat  Casa Piperea, Tuca Zbarcea& comp. sau Toni Neacsu, dar cu pensioara mea de 1158 lei nu imi pot permite sa consult toate marile case de avocatura! Mai ales intr-o speta in care ei ar trebui sa-mi plateasca „intrevederea”! Solicitati o consultatie oricarei Case de Avocatura si vin cu mare drag sa furnizez informatii suplimentare, disi este suficienta „Plangerea prealabila”. Daca imi demonstraza ca nu am dreptate, platesc eu consultatia!).
-A doua intrebare  NU este formulata corect! NORMELE JURIDICE prin care s-au INSTITUIT indemnizatiile  si  formula lor de calcul NU AU FOST ABROGATE, ci suspendata TEMPORAR  APLICAREA ACESTORA. Si „suspendarea temporara” a incetat la data abrogarii legilor prin care aceasta suspendare s-a instituit. Adica, 01.07.2017!  „A doua situatie” vizeaza  anularea in integralitate  a OUG 95/2014 (ramane de vazut cum, pentru ca sunt cel putin 3 posibilitati, plus CEDO!)  si revenirea legii la   forma in vigoare la data de 29.12.2014. Inclusiv recuperarea indemnizatiilor pentru cei deposedati abuziv.
-Da! Sanda, Nicolicea, Sefer si alti demnitari cu Certificat de revolutionar nu aveau dreptul la „indemnizatia reparatorie” pentru ca aveau venituri foarte mari (se impiedicau de „pragul de venit” si de aceea l-au anulat!). Fara „Avizul de Oportunitate” dat de Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul = Eugen Nicolicea si fara avizul CPRD (impus prin Legea 341/2004!) nu puteau emite OUG 95/2014. Oricum au facut-o cu „incalcari mai micute” (Avizul CL, de exemplu) si asumandu- raspundrea- inclusiv penala- pentru incalcarea art 13 : „(1) Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
Obligatia de a respecta si aplica prevederile acestei legi”, presupune si interdictia implicita de a le diminua drepturile!
Si [color=blue]Guvernul Romaniei este principala „Institutie a Administratiei Publice Centrale[/color]” si nimic altceva!
Socoteala susnumitilor („talhari” /”grup infractional”) a fost aceasta: „Mai, baieti, noi le dam indemnizatii la fraierii astia si noi nu luam?! Pai, cum sa facem sa para legal? Simplu: ii zicem „Inemnizatie de Gratitudine” si eliminam „pragul de venit”! Pai ...! Aaa... umplem 10 pagini cu balast, zapacindu-i cu tot felul de proceduri, dar Sanda va fi „stapanul inelelor” si decide cine o primeste. Sefer aproba si ii da „iz parlamentar”. Interesant este ca l-au prostit pe Iohannis sa acorde „noua calitate” prin „Decret al presedintelui”! Ca Titlul a ramas acelasi! Nu mai putea fi acordat inca o data aceleiasi persoane si pentru aceleasi fapte! Plus ca „temeiul legal invocat” =art 9^2 din legea 341/2004 este inexistent, OUG 95/2014 fiind Act Normativ (nu lege!) de sine statator, pana la aprobarea sau respingerea ei in Parlament. „Incurcate sunt Caile Domnului”!
Nota! In cazul aprobarii de catre Parlament a OUG 95/2014, legea 341/2004 se abroga (ca in cazul legii 42/1990!) si art 9^2 (de exemplu!) va avea al numar!

Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68412 : Martie 07, 2021, 16:17:57 »


www.nationalisti.ro/cedo-interzice-in-statele-membre-ue-vaccinarea-obligatorie-sau-prin-constrangere/?fbclid=IwAR15ECXlhACOcZGlvpB3-KPuZuZMqnzJtXoXPKlbqudv_P59nESIxrR9rFo
Luni, 1 februarie 2021

CEDO interzice în statele membre UE, vaccinarea obligatorie sau prin constrângereVești excelente din partea Consiliului Europei (CoE), cea mai importantă organizație mondială pentru drepturile omului. Este organul de conducere al Curții Europene a Drepturilor Omului. După cum probabil știți, CoE este distinct și separat de UE.

47 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, sunt părți contractante la CoE și la Convenția EurOpean privind drepturile omului (CEDO). Aceasta este o veste excelentă pentru persoanele îngrijorate cu privire la vaccinarea obligatorie, constrânsă sau discriminarea cu privire la statutul de vaccinare.

Astăzi a fost votată o rezoluție a Consiliului Europei care interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului sau că poate fi utilizată pentru a discrimina lucrătorii sau oricine nu este vaccinat.

Iată textul extras în anumite puncte și rezoluția completă în link original și original.
7.3 privind asigurarea unei acceptări ridicate a vaccinului:
7.3.1 asigurarea faptului că cetățenii sunt informați că vaccinarea NU este obligatorie și că nimeni nu este presat politic, social sau altfel să se vaccineze dacă nu dorește să o facă singur;
7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza riscurilor posibile pentru sănătate sau pentru că nu dorește să fie vaccinat;
7.3 cu privire la garanția acceptării ridicate a vaccinului:
7.3.1 garantează faptul că cetățenii sunt informați că vaccinarea NU este obligatorie și că nimeni nu este presat politic, social sau în orice alt mod să fie vaccinat, dacă nu doriți;
7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate sau pentru că nu dorește să fie vaccinat;

Nota mea. Comparati stirea aceasta "linistitoare", cu practicile actuale si presiunile pe care le fac guvernele, in special cancelariile unor state puternice din UE, pentru a impune vaccinarea obligatorie!

Tragediile din sistemul de sanatate sunt generate atat de apetitul pentru dicatatura al gvernantilor, cat si de neprofesionalismul si impostura lor.          

« Ultima modificare: Martie 07, 2021, 17:38:43 de către razvan »
Memorat
 • LRD-S ,NR.47
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4234
 • Nihil sine Deo!
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68413 : Martie 07, 2021, 17:31:08 »


Nu vrem vaccinare obligatorie  !
https://www.facebook.com/watch/?v=291917238930729
Memorat

Nihil sine Deo!!
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6030
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #68414 : Martie 07, 2021, 19:31:52 »

Gheorghe Piperea
https://www.facebook.com/gheorghe.piperea
Scientism, dogmă, ideologie, religie new age, nu știință.
Ayatollahi, nu autorități științifice reale.
Cenzură totalitară, nu informație factuală.
Inchiziție, melanj de nazism și comunism gregar, nu probitate academică.
Obscurantism medieval, nu medicină bazată pe dovezi.
Aroganță cognitivă, nu smerenie și deschidere a minții și a sufletului către lumina adevărului.
Toate cele de mai sus - amestecate cu dresajul pavlovian al unei populații înfricoșate și sărăcite, care a fost obligată să se încreadă în leadershipul de cea mai proastă calitate din întreaga istorie, în impostori, corupți și mercenari fără scrupule.
Acestea sunt ingredientele care au dus la starea de distopie în care ne aflăm - carantină medievală fără de sfârșit, cârpe de acoperire a feței pentru a ne pierde identitatea, atributele și însușirile, seruri care nu previn boala, ci țintesc recondiționarea la nivel genetic, înțepare obligatorie, în ciuda “asigurărilor” că nimeni nu va fi forțat să devină fachir al seringilor, apartheid sanitar și segregare socio-economică, în disprețul drepturilor omului și al așteptărilor oneste a majorității.
Iar peste tot, umbra malefică a serviciilor secrete, aliate cu țicniții mesianici care și-au propus să ne transforme în ființe transhumaniste fără suflet, familie și viitor.
De aceea, de mâine, trebuie să protestăm. Fizic, palpabil, vizibil, fără ascunzișuri.
PS În comentarii aveți un text, în franceză, din care rezultă că oamenii de știință elvețieni au ajuns la concluzia că ceea ce am trăit anul trecut și în aceste 2 luni din 2021 nu a fost decât scriptic și birocratic o pandemie. Autorii raportului susțin că, în realitate, a fost o gripă care a afectat un pic mai mult persoanele în vârstă și bolnavi din alte cauze. Problema reală care trebuia acoperită prin impunerea pandemiei de hârtie a fost încălcarea promisiunii de asigurare a sănătății, plătite de noi cu vârf și îndesat - în ultimii ani, sistemul sanitar s-a privatizat, s-a scumpit aberant și și-a redus capacitățile cu 30%. Reacția violentă și exagerată a birocraților sanitari a fost nevoia de a nu se descoperi marea minciună planetară. Culmea ironiei este că universitarii elvețieni, care ar trebui să dezbată ei înșiși deschis problema, au decis să facă public raportul printr-un avocat, de teamă de a nu fi dați afară, concediați și discreditați. La asta s-a ajuns în aceste timpuri ale prostocrației ghidonate de țicniți mesianici.
Memorat
Pagini: 1 ... 4559 4560 [4561] 4562 4563 ... 4573
Schimbă forumul: