Main Content:

Pagini: 1 ... 474 475 [476]

CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7125 : Iunie 30, 2016, 17:18:17 »

secretariatur de stat pentru prcbremete Revorutionaflor din Decembie 7989 are cunostinte despre situatia lnoriioretoare (intemeiat;) in care se afle miscarea revolutionard.
ln acest sens institutia noastr5 este gi va fi in permanent contact cu reprezentantii legali gi responsabili ai revolutionarilor.
1. Pdmul N4inistru al Romeniei a transmis ce urmeazd se aibd o consultare pe tema drepturilor revorutionariror. Tn acest sens, institutia noastre dupa ce va fi consurtata in calitate de unica institutie aadministratiei pubric6 centrare care asigure gi coordoneaze aplicarea legilor cu privire ra revorutionarii din decembrie 19g9, va convoca o sedinte cu reprezentantii organizatiiror de revorulionari in vederea instrinterii si consurterii-acesiora. Credem ca afirmatiile primului Ministru au avut in vedere proiectul de Ordonantd de urgenta initiat de S.S.P.R. $i aflat pe masa domniei sale prin care intentionam s6 extindem termenul de preschimbare a certificatelor de revolutionar cu 90 de zile pentru
^ a numite categoriide revolutionari. (astfel se justifica afirmatia,,la 20de ani") 2. Nu existd nicio instiintare oficiare care sE contribuie sau caie are caracter de a contribui
pe vaitor la modificarea articolelor de lege care acorda unele drepturi pentru revolutionarii din decembrie 1989.
3 lnstitutia noaske nu a avizat gi nu va aviza nici un act normativ, conform atributiuniror pe
care le are cu referire la revolLltionarii djn decembire 1999 decat dupa consultarea reprezentantilor revolutionarilor din decembrie 19g9. Asiguram toli revolutionarii ce S.S.P.R, va respecta prevederile H.c. 760/2003 cu privire la asigurarea giapirarea
drepturilor revolulionarilor din decembrie 1 999,
4. ln.data de 25.07 -2011, orete iO.3O ta sediut ASOCtATtEt 21 DECEMBRTE 1989 _
BucureSti, S.S.P.R. va organiza o intalnire cu reprezentan{ii legali gi responsabili ai asociatiiror de rev-olutionari pentru o anarizd pertinent5 a situaiiei p-rezente gi in acealagi trmp va asculta pererea celor mentionati maisus.
5. Referitor la declaratia domnului Victor ponta, precizdm cd apartenenta politicd nu a fost gi nu este unul dintre criteriile de acordare a calititilor 9i iitturilor Oe revolutionari, iar faptul cd domnia sa conduce singura formatiune politicd c; functiona in Decembrie j9g9
nu-i. dd acestuia dreptul de a aprecia cA toti revolutionarii trebuie sii fie membri ai partidului sdu.
6. D-orim sd transmitem tuturor persoanelor publice, indiferent de functiile pe care le ocupd
sa se abtine se faca referire sau comentarii in necunogtinte de cauze despre revolutionarii din decembrie 1989 Singura institutje abilitata caie poate prezenta situatia real6 a revolutionarilor este S.S.P.R., iar aceasta este in mesura oricanO sa prezinte'ji
sa reprezinte interesele revolutionarilor din decembrie 1999. Totodate transmitem ji
asociatiilor de revolutionari se dea dovada de responsabilitate pentru ca i'n
http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7126 : Octombrie 12, 2017, 04:46:49 »

Perju este suparat pe "colegii" nostrii : urmasii ,ranitii si retinutii ...si dupa parerea mea are si el dreptate in felul lui ,deoarece acestia nu numai ca nu s-au inghesuit sa iasa in strada alaturi de noi dar nici macar un comunicat din partea lor nu am vazut pe nicaieri de la nici o asociatie de pe tot teritoriul tarii ...pai este cinstit si omeneste ceea ce fac acestia ? nu ,pentru ca ,daca nu ramaneam noi in strada pana la sfarsit ,unii dintre ei erau acum oale si ulcele iar altii ramaneau prin puscarii ...asa ca in loc de solidaritate pot sa le spun atat : RUSINICAAAAAAAAA!!!
Poate ca nu este ''cea mai inspirata'' comparatie, dar...daca nea' Traian ar intra acum in greva foamei...'i te-ai alatura'... ? ? ?
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7127 : Aprilie 07, 2018, 03:05:36 »

lasati gargara. deocamdata nu e repus nimic in plata. contul meu e gol. ce repunere in plata visati cind inca nu exista nimic oficial? TERMINATI CU VRAJEALA; si vedeti de lucruri serioase!V O SPUNE UNU CARE SE INCADREAZA IN ORICE LEGE MODIFICATA SI NEMODIFICATA.
UNU..."VERO"...!!! ? ? ? ? ?
Memorat
Pagini: 1 ... 474 475 [476]
Schimbă forumul: