Main Content:

Pagini: [1] 2 3 ... 476

CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI

 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi ProfilulSUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI.
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #1 : Septembrie 06, 2011, 15:23:39 »

GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
Sechttp://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf

http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdfCOMPARATIV CU:Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #3515 : Septembrie 05, 2011, 07:27:15 »
Modificarea legii 341
Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
Raportează acest text unui mo
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #2 : Septembrie 06, 2011, 15:25:57 »

Viorel BALCAN
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2008-prezent

DEPUTAT
   ales deputat în circumscripţia electorală nr.9 BRĂILA, colegiul uninominal nr.3
pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

Formaţiunea politică:
   
   
PSD   -   Partidul Social Democrat    - până în mar. 2010
   
PD-L   -   Partidul Democrat - Liberal    - din mar. 2010

Grupul parlamentar:
   
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat    - până în mar. 2010
Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal    - din mar. 2010

Comisii permanente
   Comisia pentru industrii şi servicii

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
   
    Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană   

Activitatea parlamentara în cifre:
   
Luări de cuvânt:   7 (în 7 şedinţe)
Declaraţii politice:   5 (din care 3 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate:   15
Întrebari şi interpelari:   2

Biroul parlamentar din colegiul uninominal nr.3, Brăila:
   
Tel: 0239/640.056;
Persoane de contact:
    - David Manina, 0740.660.953
    - Ilinoiu Aurelian, 0746.069.59
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #3 : Septembrie 06, 2011, 15:29:55 »

GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
SecPerjule traducerea unde o gasim?
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #4 : Septembrie 06, 2011, 15:33:50 »

GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989
BUCT]RE$TBID, -I ANCUD EH IJNEDOAR-{3-S5E, CTOR1
TEL,( 4021)319.86.(2!062:,1 )31 9.86.2F7A; x: (4021)319.86.28
c.F.4266499
caBrNELq.Ff.B. w:?:ir,'i{,;Iu-;. secretariatudr e stat pentru prcbremeteR evorutionaflodr in Decembie 7989a re cunostinte
despres ituatialn oriioretoar(ein temeiat;i)n cares e aflem iscareare volutionard.
ln acests ensi nstitutian oastr5e steg i va fi in permanencto ntacct u reprezentanlteiig alig i
responsabaiilr ie volutionarilor.1. PdmulN 4inistraul Romenieai transmisc e urmeazds e aibd o consultarep e tema
drepturilorre vorutionarirTonr.a cests ens,i nstitutian oastred upac e va fi consurtatian
calitated e unicai nstitutiea administratipeui bric6c entrarec area sigureg i coordoneaze
aplicareale gilorc u privirer ar evorutionadriini d ecembri1e9 g9,v a convocao sedintec u
reprezentanotirig anizatiirdoer revorulionainri v edereain strintersiii consurterii-acesiora.
Credemc a afirmatiilep rimuluMi inistrua u avuti n vederep roiectudl e Ordonantdd e
urgentain itiatd e S.S.P.R$. i aflatp e masad omniesi ale princ arei ntentionasm6
extindemte rmenudl e preschimbarae c ertificatelodre revolutionacru 90 de zilep entru
^ a numitcea tegoriidree volutiona(aris. tfesle j ustificaaf irmatia,2,l0ad ea ni")
2. Nue xistdn icioi nstiintaroef iciareca res Ec ontribuies au caiea rec aractedr e a contribui
pe vaitorl a modificareaa rticolelord e lege care acorda unele drepturi pentru
revolutionadriiin d ecembri1e9 89.

3 lnstitutinao asken u a avizagt i nuv a avizan iciu na ctn ormativc,o nforma tributiunirpoer
care le are cu referirel a revolLltionadrjini decembire1 999d ecatd upa consultarea
reprezentantilroerv olutionarildoirn decembrie1 9g9.A siguramt oli revolutionarici e
S.S.P.Rv,a respectap revederileH .c. 760/2003cu privirel a asigurareag iapirarea
drepturilorr evolulionarilodr in decembrie1 9 99,
4. ln.datad e 25.07-2 011o, retei O.3Ota sediutA SOCtATtE2t1 DECEMBRT1E98 9_
BucureStSi, .S.P.Rv.a organizoa intalnirecu reprezentanle{igi algi i responsabailii
asociatiirodre rev-olutionpaerin truo anarizdp ertinenta5 situaiiepi -rezentgei i n acealagi
trmpv aa scultpae rerecae lomr entionamtia isus.
5. Referitolra declaratidao mnuluVi ictorp onta,p recizdmcd apartenentpao liticdn u a fost gi nu esteu nuld intrec riteriiled e acordarea calititilor9 i iitturilorO er evolutionariai,r
faptucl d domnias a conduces ingurafo rmatiunpeo liticdc ; functionian Decembrije9 g9
nu-i.d d acestuiad reptuld e a apreciac A toti revolutionartirie buies ii fie membria i partidulsudi u.
6. D-orimsd transmitemtu turorp ersoanelopru blicei,n diferendte functiilep ec arel e ocupd
sa se abtine se faca referires au comentariiin necunogtintdee cauze despre
revolutionadriiin d ecembri1e9 89S ingurain stitutjaeb ilitatac aie poatep rezentsai tuatia
real6a revolutionarileosr teS .S.P.R.i,a r aceastae stei n mesurao ricanOsa prezinte'ji
sa reprezintein tereselere volutionarildoirn decembrie1 999.T otodatet ransmitemj i
asociatiilord e revolutionaris e dea dovada de responsabilitatep entru ca i'n
COMUNICAT
perioadau rmdtoares d putems d desf5suremto atea ctiunilep ropusei n sprijinul 9i
SecPerjule traducerea unde o gasim?SCUZE; LA :  http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf
Memorat
 • omega
 • Vizitator
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #5 : Septembrie 22, 2011, 14:56:34 »

Viorel BALCAN
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2008-prezent

DEPUTAT
   ales deputat în circumscripţia electorală nr.9 BRĂILA, colegiul uninominal nr.3
pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

Formaţiunea politică:
   
   
PSD   -   Partidul Social Democrat    - până în mar. 2010
   
PD-L   -   Partidul Democrat - Liberal    - din mar. 2010

Grupul parlamentar:
   
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat    - până în mar. 2010
Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal    - din mar. 2010

Comisii permanente
   Comisia pentru industrii şi servicii

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
   
    Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană   

Activitatea parlamentara în cifre:
   
Luări de cuvânt:   7 (în 7 şedinţe)
Declaraţii politice:   5 (din care 3 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate:   15
Întrebari şi interpelari:   2

Biroul parlamentar din colegiul uninominal nr.3, Brăila:
   
Tel: 0239/640.056;
Persoane de contact:
    - David Manina, 0740.660.953
    - Ilinoiu Aurelian, 0746.069.59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Am fost plecat din localitate la tara.Acolo nu am semnal la net.Cind am venit am citit tot ce au scris colegii pe portal.Cel ce a plins pe la usa Deputatului BALCAN pentru modificarea legii 341, este AVRAMESCU STEFAN din braila.Un neica nimeni care se crede presedinte de asociatie la citiva revi si se crede destept nevoie mare cu 4 clase elementare.Membru PDL Organizatia Braila (nici de portar nu este bun cu toate ca toata viata a fost portar)
Memorat
 • omega
 • Vizitator
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #6 : Septembrie 22, 2011, 15:06:23 »

                         STUPOARE!   
 AVRAMESCU STEFAN membru al CONSILIULUI NATIONAL B.N.R. 1989 CONDUCEREA EXECUTIVA.
A ajuns JAGA sa conduca revi (cei ce il cunosc il numesc asa ca e mai inchis la culoare)
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7 : Septembrie 22, 2011, 18:29:31 »

sa nu creada cineva ca am glumit cind am zis ca iau gitul celui care ne tradeaza
fie el cine ar fi cind are de gind sa tradeze sa se astepte
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #8 : Septembrie 30, 2011, 08:24:08 »


Răspuns: VRETI O NOUA REVERIFICARE? CU SAU FARA CONTRACTE DE MANDAT?


Modificarea legii 341


Cititi:   Forma iniţiatorului si Expunerea de motive
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf

http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/pl672.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/600/70/2/em672.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=12177&cam=2UN PUNCT DE VEDERE  INAINTE DE VIZITELE D.N.A.
Memorat
 • DAN PERJU
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7287
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #11 : Septembrie 30, 2011, 08:33:57 »SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI
Memorat
 • paraschiv
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 771
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #12 : Octombrie 03, 2011, 18:10:26 »

                         STUPOARE!   
 AVRAMESCU STEFAN membru al CONSILIULUI NATIONAL B.N.R. 1989 CONDUCEREA EXECUTIVA.
A ajuns JAGA sa conduca revi (cei ce il cunosc il numesc asa ca e mai inchis la culoare)

http://www.dcnews.ro/2011/10/momentul-in-care-soarele-este-lovit-de-o-cometa-video/
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #13 : Octombrie 03, 2011, 22:01:53 »

Vb cu Kronstadt si faceti o evidenta a javrelor de pe lista. Le puteti evidentia cu rosu. As vrea sa vad care e proportia intre cei cu si cei fara probleme. Nu strica sa stim cu totii.
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #14 : Octombrie 03, 2011, 22:15:15 »

Cu ce data incepe sa anuleze indemnizatiile dl.Balcan ?...Luna ?...anul ?...trebuie sa-si expuna si sa motiveze DE CE VREA DUMNEALUI ANULAREA DREPTURILOR ACELORA CE L_AU INSCAUNAT SI I-_A OFERIT O SLUJBA ATIT DE BUNA SI PROFITABILA...    DOMNULE BALCAN VIOREL...SCRIETI DOMNULE PE PORTAL NU VA MAI ASCUNDETI ca sunteti un roman veritabil si adevarat...ce atita secret ? Portalul Revolutiei e deschis tuturor.Indrazniti dl.BALCAN...Spuneti din ce data anulati indemnizatiile ??...Macar atit ne datorati...deoarece sunt multi REVI.ce au datorii la STAT,la BANCI ...
Memorat
Pagini: [1] 2 3 ... 476
Schimbă forumul: