Main Content:

Pagini: 1 ... 11 12 [13]

ACTIUNEA DE LA STRASSBOURG

 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: ACTIUNEA DE LA STRASSBOURG
« Răspunde #180 : Iunie 25, 2009, 02:12:15 »

CURTEA EUROPEANA A
DREPTURILOR OMULUI
CONSILIUL EUROPEI
STRASBOURG


SECTIUNEA A TREIA

Dlui Marin Stoica
CEDH – LF4.1b+17.2+7.3R
CKA/dcz

Plânerea nr. 45886/07 şi 32431/08(împreună)
Asociaţia „21 Decembrie 1989 Bucureşti”, Mărieş (II) şi Stoica c. României

Domnilor,
Vă informăm că în urma examinării preliminare a cererilor sus menţionate, din 3 februarie 2009, Camera căreia cauza i-a fost atribuită a decis, în virtutea art. 54/2b/ din regulamentul Curţii, să facă cunoscută Guvernului Român reclamaţia şi să-l invite să prezinte în scris observaţiile asupra plângerilor primite.
Vă trimitem, o notă informativă a intenţiilor părţilor solicitante privin procedura după comunicarea plângerii.
Guvernul a fost invitat să-şi prezinte observaţiile înainte de 2 iunie 2009. Acestea vă vor fi comunicate, după care poteţi răspunde în scris în numele reclamanţilor.
Camera a indicat Guvernului ca în observaţiile sale să se refere la problemele din documentul anexat prezentei scrisori (expunerea faptelor pregătită de tribunalul Curţii şi întrebările puse părţilor).
Vă informăm că la acest stadiu de procedură, cf. art. 34/3 din regulament, toate observaţiile reclamanţilor sau reprezentanţilor acestora trebuie, în principiu, să fie redactate într-una din limbile oficiale ale Curţii, adică franceză sau engleză.
Vă atragem atenţia asupra art.33 din regulamentul Curţii, că documentele depuse de părţi sau de terţe persoane vor fi accesibile publicului, dacă preşedintele nu decide altfel, cf. motivelor indicate în paragraful 2 al acestei dispoziţii. De regulă toate informaţiile conţinute în documentele depuse la tribunal, mai ales cele referitoare la persoanele desemnate sau identificabile, vor putea fi consultate de public.
În plus, aceste informaţii vor putea apărea în HUDOC, baza de date a Curţii, accesibilă pe Internet, dacă Curtea le introduce într-o expunere de fapte stabilită pentru prezentarea unei situaţii către apărătorul guvernulul, într-o decizie asupra primirii sau retragerii unei plângeri pe rol sau stopate.
În fine, vă atragem atenţia asupra art. 36//2 şi 4 a regulamenului, conform căreia reclamanul, în acest stadiu al procedurii va fi reprezentat în faţa Curţii de un consilier. Vă invităm a îndeplini cerinţa şi a trimite, înainte de 9 martie 2009, formularele semnate de petent şi de reprezentantul desemnat de dumneavoastră.
Privind asistenţa juridică, veţi găsi în anexă o copie a capitolului X din regulamentul Curţii, ghidul practic, baremul asistenţei juridice cât şi un exemplar din declaraţia de resurse vizată de art. 93/1 din regulamentul menţionat. Conform ultimei fraze din această dispoziţie, trebuie să completaţi această declaraţie şi s-o autentificaţi prin Administraţia Financiară. Puteţi, deasemenea, pe loc, să adăugaţi formularele corect completate un certificat emis de această autoritate. Acest document trebuie să parvină înainte de 9 martie 2009.
Preşedintele Camerei va decide apoi asupra cererii de asistenţă juridică. Dacă aprobă cererea de asistenţă juridică reclamanţilor, onorariile vor fi fixate de tribunal. Vă atragem atenţia că sumele care pot fi pătite pentru asistenţă juridică acordată de Curte nu acoperă, de regulă, ansamblul taxelor de reprezentare a reclamantului de către un avocat al Curţii, ci constitue, mai degrabă, o contribuţie.
Vă informăm că la 3 februarie 2009 Camera a decis să conexeze plângerile susmenţionate, şi vor fi desmnate prin numele Asociaţiei „21 Decembrie 1989 Bucureşti”, Mărieş şi Stoica c. României (plângerea nr. 45886/2007 şi 32431/0  (art. 42/1 din regulamentul Curţii).
Vă informăm deasemenea că d-l Corneliu Bârsan, judecător ales pentru România, nu va reprezenta situaţiile sus menţionate (art. 28 din regulament).
Conform instrucţiunilor preşedintelui Camerei, Guvernul a fost invitat să informeze Curtea dacă intenţionează să desmneze un alt judecător, în calitate de judecător ad hoc, o altă persoană care îndeplineşte condiţiile necesare din art. 21/1 a Convenţiei (deasemenea art. 29 // 1 şi 2 din regulamentul Curţii). Guvernul Român a desemnat pe dl. Florian Streţeanu ca judecător ad hoc în dosarul nr. 45886/2007. Prin conexarea plângerilor, dl. Streţeanu va fi judecător ad hoc al cauzei.
În vederea unei tratări eficiente a plângerilor dumneavoastră, vă adresăm alăturat un lot de 20 de etichete cu codul de bare, pe care vă invăm să le utilizaţi în corespondenţa de prezentare a cazului (exclusiv). Aceste etichete se aplică pe colţul de sus, dreapta, pe prima pagină a întregii corespondenţe adresate grefei.

Cu deosebită stimă,

Santiago Quesada

Grefier secţiune


P.J. :
Expunerea faptelor şi Întrebări
Note informative
Formular autorizat
Capitolul X
Ghid practic
Barem de asistenţă judiciară
Declararea veniturilor
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: ACTIUNEA DE LA STRASSBOURG
« Răspunde #181 : Iunie 25, 2009, 02:13:45 »

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
05 februarie 2009
SECTIUNEA A TREIA

DOUĂ CAZURI NOI

Cererile nr. 45886/07 şi nr. 32431/08
Prezentate de Asociaţia „21 DECEMBRIE 1989 BUCUREŞTI” şi
Teodor MĂRIEŞ şi pentru Marin STOICA
contra României
introduse la 13 iulie 2007 şi 25 iunie 2008

EXPUNEREA FAPTELOR

FAPTELE

Prima plângere, Asociaţia „21 Decembrie 1989” persoană juridică, după dreptul român, are sediul în Bucureşti. Ea este reprezentată în faţa Curţii de preşedinte, al doilea reclamant, dl. Teodor Mărieş, un revoluţionar român, născut în 1962, rezident în Bucureşti, şi dl. A. Popescu, avocat în Bucureşti (plângerea nr. 45886/07).
El conduce o asociaţie din care fac parte victime şi urmaşi ai unor persoane decedate în urma represiunii violente a manifestaţiilor anticomuniste care au avut loc în România, în decembrie 1989, momentul căderii lui Nicolae Ceauşescu.
Al treilea reclamant, dl. Marin Stoica, este un revoluţionar român născut în 1948 şi rezident în Bucureşti ( plângerea nr. 32431/0 .

A. Circumstanţele comune ale celor două plângeri

Faptele din cauză, după cum au fost expuse de reclamanţi vor fi rezumate în continuare.
La 13 iunie 1990, câteva luni după alungarea lui Nicolae Ceauşescu, din decembrie 1989, o represiune violentă contra manifestanţilor care ocupau în centrul Bucureştiului intersecţia numită Piaţa Universităţii. Interveţia armată a forţelor represive a făcut mai multe victime în rândul civililor.
La 14 iunie 1990, convoaie de mii de mineri au fost aduse la Bucureşti, majoritatea din regiunea minieră Valea Jiului, aflată la 300 km de Bucureşti, pentru vânarea manifestanţilor.
Asociaţia reclamantă a făcut parte din grupurile care au susţinut demonstraţia.
Violenţele petrecute cu acestă ocazie au făcut numeroase victime şi în plus au devastat sediile partidelor politice de opoziţie şi a altor instituţii, deasemenea sediul asociaţiei reclamante a fost atacat şi devastat.
La încheierea evenimentelor, Ion Iliescu, preşedintele României, în acea epocă, s-a adresat minerilor prin celebrul discurs în care le mulţumea minerilor pentru intervenţia lor.
...
Cum se precizează în scrisoarea din 5 iunie 2008 adresată asociaţiei reclamante de către procurorul şef adjunt a parchetelor militare de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, „evenimentele din 13-15 iunie 1990 a fost cauza morţii mai multor persoane; aceste fapte fac obiectul unei anchete din cadrul dosarului nr. 74/P/1998; plus peste 1000 de persoane private ilegal de libertate şi supuse la rele tratamente în garnizoanele militare de la Băneasa şi Măgurele (...). Ancheta se referă deasemenea la distrugerile cauzate indstituţiilor de stat, asociaţiilor, partidelor politice şi persoanelor, subliniind costurile de transport al minerilor şi a altor grupuri mari de persoane venite în zonă şi faptul că au fost cazate şi hrănite şi declarate fictiv ca prezente la serviciu, cân în fapt au fost absente (...)”.
Memorat
 • Mindry
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2580
 • Vezi Profilul
Răspuns: ACTIUNEA DE LA STRASSBOURG
« Răspunde #182 : Iunie 25, 2009, 07:46:44 »

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
05 februarie 2009
SECTIUNEA A TREIA

DOUĂ CAZURI NOI

Cererile nr. 45886/07 şi nr. 32431/08


  VIN SI ALTELE PUTERNIC DIN URMA !. BUBOIUL TREBUIE SPART O DATA !
Memorat
Pagini: 1 ... 11 12 [13]
Schimbă forumul: