Main Content:

Pagini: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 55

Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...

Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #225 : August 02, 2013, 22:08:03 »

NU DEBITATI tampeni ,sedinta la mediator se plateste si acuma 2 luni vam spus da voi nimica ca nu trebuie   acuma ca nu  se plateste ,SE PLATESTE an functie de mediator , va pot recomanda o doamna ok ,din Buc care nu va jecmaneste ok .

Topicul acesta nu e pentru genii clarvazatoare ca tine ! In ce glob de cristal ai citit ca sedinta de informare la mediator se plateste ? 
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #226 : August 02, 2013, 22:13:00 »


 " Ședința de informare cu privire la avantajele medierii este obligatorie din 2012. La 1 august 2013 au intrat în vigoare dispoziții legale ce reglementează modul de desfășurare și sancțiunile în caz de neîndeplinire a cerinței de informarea obligatorie cu privire la mediere.

Am întocmit un scurt ghid cu privire la derularea acestei proceduri, pe înțelesul tuturor.

Medierea devine obligatorie?
Nu, medierea rămâne facultativă.

Devine obligatorie doar procedura de informare cu privire la mediere, înainte de a fi judecat de instanță, și doar în anumite cazuri ne-penale expres prevăzute de lege (pentru celelalte cazuri, informarea cu privire la mediere rămâne facultativă, potrivit art. 227 alin. 2 C. proc. civ.).
NCPC BIG FOUR
 Promovare pe JURIDICE.ro

Care sunt dispozițiile legale ce reglementează procedura de derulare și sancționare privind informarea obligatorie?
- art. 601, art. 2 alin 11 și alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin Legea nr. 115/2012;
- art. II din Legea nr. 115/2012  modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/2013
- art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013
- art. VI din OUG nr. 4/2013
- art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013

În ce litigii este necesară informarea?
În cele arătate de art. 601 din Legea nr. 192/2006:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei: continuarea căsătoriei: partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 (ordonanța de plată) sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 (cererile de valoare redusă) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cine trebuie să demareze procedura de informare obligatorie?
Reclamantul, în mod obligatoriu, în cazurile descrise mai sus.

Când e necesară participarea la ședința de informare?
- înainte ca reclamantul să depună cererea de chemare în judecată (e recomandabil parcurgerea informării în această etapă căci dacă partea e convinsă să rămână în mediere, nu va mai formula acțiune la instanță);
- sau după depunerea cererii de chemare în judecată, dar numai până la termenul dat de judecător în acest scop.

Cine face informarea privind avantajele medierii?
- mediatorul: e recomandabil apelarea la un mediator, fiind singurul profesionist atestat în materie de mediere, care poate sfătui și convinge părțile cum să rămână în procedura de mediere (lista cu mediatori e afișată în fiecare instanță și pe internet);
- legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii să fie realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris. Apreciez că aceasta va fi doar formală din lipsă de pregătire adecvată și de timp (să nu uităm că scopul informării nu este eliberarea unui document, ci convingerea părților că este mai avantajos să rămână în procedura de mediere decât să meargă la instanță).

Cum ajunge pârâtul la ședința de informare de la mediator?
După ce reclamantul furnizează mediatorului datele necesare de contact, mediatorul va adresa pârâtului invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii.

Pârâtul e obligat să participe la ședința de informare?
Nu. El are următoarele opțiuni:
- să participe la ședința de informare;
- să refuze în scris participarea la şedinţa de informare;
- să nu răspundă invitaţiei primite de la mediator;
- să nu se prezinte la data fixată pentru şedinţa de informare.

Dacă procesul a fost demarat, reclamantului i s-a pus în vedere că parcurgă procedura de informare, pârâtul a acceptat să meargă la această ședință dar a refuzat să o facă, el poate fi amendat cu 100-1000 lei (art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. f C. proc. civ.)

Cât costă informarea privind avantajele medierii?
Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.

Cât durează procedura de informare?
Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice.

Cum se face dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii?
- dacă informarea are loc: certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea (textul art. 227 alin. 3 C. proc. civ, care cere „proces-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul ședinței de informare” este astfel modificat implicit).
- dacă informarea nu are loc: proces-verbal eliberat de mediator.

Care e sancțiunea neîndeplinirii obligației de participare la ședința de informare?
Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006.

Ulterior va putea fi formulată o nouă acțiune, dar e obligatorie parcurgerea procedurii de informare.

Organele judiciare mai au obligația generală de informare cu privire la mediere?
- Da. Ea e înscrisă în art. 6 din Legea nr. 192/2006 și e în vigoare din anul 2010: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”. Se corelează cu dispozițiile art. 21 C. proc. civ: „Judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale”.
- Nu se confundă cu noua procedură a şedinţei de informare privind avantajele medierii. Astfel, informarea generală e obligatorie în orice cauză (incluziv penală), cuprinde referiri de principiu la posibilitatea și avantajele pe care le-ar aduce medierea și neîndeplinirea ei nu este sancționată; pe când noua procedură de informare este una aplicată la cazul/conflictul dat, se face obligatoriu în anumite situații, de anumiți profesioniști sau autorități, se consemnează într-un mod propriu și este sub sancțiunea respingerii acțiunii.

Legislație utilă:
- Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu toate actualizările la data de 1 august 2013
- Ghid pentru organizarea și desfășurarea ședinței de informare privind medierea.

jud. Cristi DANILEȚ
membru CSM
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #227 : August 02, 2013, 22:14:58 »

Doar pt tine daca doresti iti pot trimite chitanta de la mediator . cu tot cu contract  pe bune ,maine vb cu av . sa mi dea documentul nici eu nu credeam ca se plateste , dar intervine termenul scurt pe care jude . cere sa prezinti documentul de mediere ,acuma iti da si amenda 1000 ron siti anuleza procesu  citeste documentezate si vorbeste traiesca maimuta si tinel e,t,c 
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #228 : August 02, 2013, 22:22:38 »

Mediere nu consta ca vb cu mediator si bla bla cat de buna e medierea daaaaaaaaaaaaa 1 te informeaza ok 2 daca mergi mai departe ,se ocupa de chemarea celui pe care al dai an judecata daaaaaaaaaaaa si daca tot ai venit la mediator mergi mai departe daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3 crezi ca cheama prin porumbel sa u prin telepatyie daaaaaaaaaaaaaaaa 3 trimite invitatie cu confirmare de primire ,da tel/ fax  e.t.c daaaaaaaaaaaaaaaaaa SI CREZI CA O FACE CINEVA GRATIS HuhHuhHuhHuh?? DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #229 : August 02, 2013, 22:22:59 »

Doar pt tine daca doresti iti pot trimite chitanta de la mediator . cu tot cu contract  pe bune ,maine vb cu av . sa mi dea documentul nici eu nu credeam ca se plateste , dar intervine termenul scurt pe care jude . cere sa prezinti documentul de mediere ,acuma iti da si amenda 1000 ron siti anuleza procesu  citeste documentezate si vorbeste traiesca maimuta si tinel e,t,c 

Ia citeste aici ce spune CSM : " Cât costă informarea privind avantajele medierii?
Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita."
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #230 : August 02, 2013, 22:29:38 »

CARE CSM ASTA COMUNIST A PARDON DEMOCRAT BASIST BANDITISM PE FATA  EA DUTE TU LA MEDIATOR SI VB DUPA AIEA CAT DE UTILA SI GRATISA E MEDIERE NU DIN CITATE CSM
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #231 : August 02, 2013, 22:31:34 »

CA VENI VB SUNT UN GENIU CLAR VAZATOR SI TE CHIS AN FREZA CU MEDIEREA TA CU TOT GRATIS
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #232 : August 02, 2013, 22:32:37 »

Mediere nu consta ca vb cu mediator si bla bla cat de buna e medierea daaaaaaaaaaaaa 1 te informeaza ok 2 daca mergi mai departe ,se ocupa de chemarea celui pe care al dai an judecata daaaaaaaaaaaa si daca tot ai venit la mediator mergi mai departe daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3 crezi ca cheama prin porumbel sa u prin telepatyie daaaaaaaaaaaaaaaa 3 trimite invitatie cu confirmare de primire ,da tel/ fax  e.t.c daaaaaaaaaaaaaaaaaa SI CREZI CA O FACE CINEVA GRATIS HuhHuhHuhHuh?? DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Informarea privind avantajele medierii e obligatorie!
  1. Daca vrei sa urmezi procedura medierii inchei contractul de mediere , platesti cit iti cere mediatorul si cauti sa te impaci cu partea adversa.
  2. Daca nu iti iei certificatul de informare asupra medierii si mergi in instanta.
  Asta depinde de optiunea care o face cel in cauza.
  Daca nu pricepi documtenteaza-te, mai intreaba in stinga sau in dreapta vezi ca mai scrie si in presa pentru popularizare  si incet, incet cu greu e drept, te lamuresti pina la urma !
Cheesy
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #233 : August 02, 2013, 22:43:10 »

CA VENI VB SUNT UN GENIU CLAR VAZATOR SI TE CHIS AN FREZA CU MEDIEREA TA CU TOT GRATIS
Bai prostovane ! Vad ca nu esti numai agramat dar si puti a nesimtire de la o posta.E clar ca ai intrat pe topic sa-l umpli de mizeriile tale care te caracterizeaza !
   Dar pentru caq mai prins in toate bune fac abstractie de vocabularul tau de maidanez si o sa-ti corectez greselile de gramatica , sa te alegi si tu cu ceva daca tot ai invatat sa deschizi calculatorul !

 1. " I" din A nu se foloseste niciodata la inceputul cuvintului, numai in interiorul acestuia , ca nu esti lipovean sa vorbesti rusofona in romaneste.
 [/size][/color][/b]
Memorat
 • Alex63
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2485
 • partid în Ro = „ grup infracţional organizat "
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #234 : August 03, 2013, 11:41:52 »


 " Este vorba despre cauzele care privesc litigiile de muncă, divorţurile, partajul de bunuri comune, malpraxisul, drepturile consumatorilor şi unele acţiuni penale. O parte din acţiunile civile şi penale vor fi respinse de către instanţele de judecată dacă părţile nu vor trece, înainte de începerea procesului, pe la mediatori. Potrivit articolului 2 alineatul 1 indice 2 al Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop", pentru unele litigii.

Citeste mai mult: adev.ro/mqthid " sursa " adevarul


  d-le coleg,
nu ştiu de unde ai reprodus citatul căci .... NU E DIN LEGE. Dacă e preluat din presă .... iată ce spune legea:

 Art. 2. – (1) Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocã existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionãrii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectãrii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si agentii economici ori a încãlcãrii altor drepturi prevãzute de legislatia nationalã sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor.
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care pãrtile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
(5) În orice conventie ce priveste drepturi asupra cãrora pãrtile pot dispune, acestea pot introduce o clauzã de mediere, a cãrei validitate este independentã de validitatea contractului din care face parte.
  Mai mult de atât, te rog să analizezi şi postarea mea ulterioară în care DEMONTEZ, pe baza textelor din C. Pr. Civ. TEZA obligativităţii medierii.
Memorat

„ Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei, a nulităţii recompensate, decât ridicarea  în sus a nemeritului.” - Mihai Eminescu
 • Alex63
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2485
 • partid în Ro = „ grup infracţional organizat "
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #235 : August 03, 2013, 11:45:46 »


 " Este vorba despre cauzele care privesc litigiile de muncă, divorţurile, partajul de bunuri comune, malpraxisul, drepturile consumatorilor şi unele acţiuni penale. O parte din acţiunile civile şi penale vor fi respinse de către instanţele de judecată dacă părţile nu vor trece, înainte de începerea procesului, pe la mediatori. Potrivit articolului 2 alineatul 1 indice 2 al Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop", pentru unele litigii.

Citeste mai mult: adev.ro/mqthid " sursa " adevarul


  d-le coleg,
nu ştiu de unde ai reprodus citatul căci .... NU E DIN LEGE. Dacă e preluat din presă .... iată ce spune legea:

 Art. 2. – (1) Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocã existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionãrii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectãrii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si agentii economici ori a încãlcãrii altor drepturi prevãzute de legislatia nationalã sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor.
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care pãrtile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
(5) În orice conventie ce priveste drepturi asupra cãrora pãrtile pot dispune, acestea pot introduce o clauzã de mediere, a cãrei validitate este independentã de validitatea contractului din care face parte.
  Mai mult de atât, te rog să analizezi şi postarea mea ulterioară în care DEMONTEZ, pe baza textelor din C. Pr. Civ. TEZA obligativităţii medierii.

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=713.msg134106#msg134106
Memorat

„ Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei, a nulităţii recompensate, decât ridicarea  în sus a nemeritului.” - Mihai Eminescu
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #236 : August 03, 2013, 12:05:18 »


 Acestea sint dispozitiile legale care trebuie citite corelat.

 " Care sunt dispozițiile legale ce reglementează procedura de derulare și sancționare privind informarea obligatorie?
- art. 601, art. 2 alin 11 și alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin Legea nr. 115/2012;
- art. II din Legea nr. 115/2012  modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/2013
- art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013
- art. VI din OUG nr. 4/2013
- art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013 "
 
 Vedeti ultima actualizare a actelor normative care reglementeaza medierea si notiunea juridica " informare asupra avantajelor medierii ".Legiuitorul, vazind ca dupa introducerea legii medierii nu s-a obtinut rezultatele scontate a introdus institutia obligativitatii " informarii asupra avantajelor medierii " pentru actiunile in civil si penal mentionate in lege.Dispozitiile legale care se completeaza se citesc si se interpreteaza in ansamblu lor ( in corelatie ) , nu separat.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #237 : August 03, 2013, 12:09:55 »


 " Este vorba despre cauzele care privesc litigiile de muncă, divorţurile, partajul de bunuri comune, malpraxisul, drepturile consumatorilor şi unele acţiuni penale. O parte din acţiunile civile şi penale vor fi respinse de către instanţele de judecată dacă părţile nu vor trece, înainte de începerea procesului, pe la mediatori. Potrivit articolului 2 alineatul 1 indice 2 al Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop", pentru unele litigii.

Citeste mai mult: adev.ro/mqthid " sursa " adevarul


  d-le coleg,
nu ştiu de unde ai reprodus citatul căci .... NU E DIN LEGE. Dacă e preluat din presă .... iată ce spune legea:

 Art. 2. – (1) Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocã existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionãrii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectãrii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si agentii economici ori a încãlcãrii altor drepturi prevãzute de legislatia nationalã sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor.
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care pãrtile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
(5) În orice conventie ce priveste drepturi asupra cãrora pãrtile pot dispune, acestea pot introduce o clauzã de mediere, a cãrei validitate este independentã de validitatea contractului din care face parte.
  Mai mult de atât, te rog să analizezi şi postarea mea ulterioară în care DEMONTEZ, pe baza textelor din C. Pr. Civ. TEZA obligativităţii medierii.

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=713.msg134106#msg134106

Domnule Alex63 nu " medierea " este obligatorie ,in cazurile civile si penale mentionate in lege ci " informarea asupra avantajelor medierii " , oservati diferenta dintre aceste doua notiuni juridice pe care legea le mentioneaza distinct.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #238 : August 03, 2013, 12:23:13 »


 " În cuvinte simple, în cazurile în care legea nu prevede altfel, părțile aflate în conflict sunt ținute să se informeze, cu ajutorul unui mediator, asupra avantajelor medierii înainte de a ajunge în instanță. Dacă mediatorul este de acord să facă informarea, are obligația să o facă gratuit.

Legea nr. 192/2006 cu completările şi modificările ulterioare

” Art. 2. (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 601. (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.”

De ce se face informarea ?

Având în vedere că instituția medierii este relativ nouă în România, beneficiile acesteia nu au devenit încă de la sine înțelese și pe cale de consecință, popular acceptate.

Se simte atunci nevoia, ca avantajele medierii să fie aduse la cunoștința tuturor celor care pot beneficia de ele.

Bineînțeles că, de îndată ce cuvântul “mediator” va fi la fel de ușor de înțeles după folosință precum “doctor”, “inginer” sau “avocat”, nevoia informării va scădea. Până atunci însă, informarea trebuie să fie completă.

* Cum se face informarea ?

Unul dintre principiile fundamentale ale medierii este cel al liberei voințe a parților.

Cu alte cuvinte, pentru ca medierea să aibă loc, toate părțile aflate în conflict trebuie, în primul rând, să poată alege că vor să participe. Iar alegerea nu se poate face în lipsa informațiilor.

În această idee, este important ca toți potențialii beneficiari ai medierii unui conflict să participe la informarea gratuită.

În ședința de informare Consiliul de Mediere recomandă dezvoltarea următoarelor aspecte:

- Medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor (definiție, principii);

- Drepturile și obligațiile părților implicate;

- Drepturile și obligațiile mediatorului;

- Rolul mediatorului în cadrul procedurii;

- Avantajele pe care părțile le pot avea dacă urmează procedura medierii.

Dacă toate părțile participă la ședința de informare este adesea în avantajul lor deoarece înțeleg împreună și deodată avantajele reciproce.

Exista însă situații, obiective sau subiective, care fac acest lucru complicat sau chiar imposibil. ( ex. părțile se află in orașe diferite, părțile nu doresc să se vadă, etc. )

În aceste situații este importantă creativitatea mediatorului, de a găsi cea mai bună soluție pentru a face ca lucrurile să se întâmple. "
Memorat
 • Alex63
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2485
 • partid în Ro = „ grup infracţional organizat "
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #239 : August 03, 2013, 12:23:55 »


 Acestea sint dispozitiile legale care trebuie citite corelat.

 " Care sunt dispozițiile legale ce reglementează procedura de derulare și sancționare privind informarea obligatorie?
- art. 601, art. 2 alin 11 și alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin Legea nr. 115/2012;
- art. II din Legea nr. 115/2012  modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/2013
- art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013
- art. VI din OUG nr. 4/2013
- art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013 "
 
 Vedeti ultima actualizare a actelor normative care reglementeaza medierea si notiunea juridica " informare asupra avantajelor medierii ".Legiuitorul, vazind ca dupa introducerea legii medierii nu s-a obtinut rezultatele scontate a introdus institutia obligativitatii " informarii asupra avantajelor medierii " pentru actiunile in civil si penal mentionate in lege.Dispozitiile legale care se completeaza se citesc si se interpreteaza in ansamblu lor ( in corelatie ) , nu separat.


  OK. am să citesc toate aceste articole şi mai vedem. Deocamdată impresia mea rămâne aceiaşi.
  după ce mă dumiresc mai vorbim.
 Oricum mulţumesc.
Memorat

„ Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei, a nulităţii recompensate, decât ridicarea  în sus a nemeritului.” - Mihai Eminescu
Pagini: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 55
Schimbă forumul: