Main Content:

Pagini: 1 2 [3] 4

COMUNISMUL ESTE FIARA SI CU FIARA TREBUIE LUPTAT PINA LA CAPAT,INDIFERENT DE PR


PERJULE IARĂȘI MINȚI!

DANIELE DE MULTE ORI M-AM ÎNTREBAT CE ANUME URMĂREȘTI PRIN ACȚIUNILE TALE DE MULTE ORI CONTRADICTORII ȘI AVÂND ĂN PERMANENȚĂ UN COMPORTAMENT DUPLICITAR.

NU AM REUȘIT ÎNCĂ SĂ GĂSESC RĂSPUNS ÎNTREBĂRILOR MELE , CU ATÂT MAI MULT CU CÂT CONTINUI SĂ MĂ SURPRINZI ÎNCĂ.ACUM, VĂD CĂ TE INTRODUCI ȘI ÎȚI ASUMI PROIECTE INIȚIATE DE ALȚII CU MULT TIMP ÎN URMĂ.

SPRE EXEMPLIFICARE REPRODUC MAI JOS UN PROIECT CE A INTRAT ÎN LINIE DREAPTĂ ÎNCĂ DIN 2007.

ANALIZAȚI ȘI VOI, CEI CE CITIȚI.

PROTOCOL DE COOPERARE
în domeniul incluziunii sociale
între Guvernul României şi Patriarhia Română

Astăzi 2 octombrie 2007 la Palatul Victoria domnul Călin Popescu Tăriceanu, Prim Ministru al Guvernului României şi Prea fericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române au semnat următorul protocol de cooperare în domeniul incluziunii sociale:
GUVERNUL ROMÂNIEI   PATRIARHIA ROMÂNĂ
PROTOCOL DE COOPERARE
în domeniul incluziunii sociale
 
          În vederea reglementării acţiunilor de cooperare dintre Guvernul României şi Patriarhia Română
În temeiul:
-         art. 29 alin. 5 din Constituţie;
-         art. 7 alin. 1 şi 2, art. 9 alin. 3 şi 5 şi art. 10 alin. 7 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
-         art. 11 alin. 3 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;
-         art. 4 lit. d, art. 6 alin. 2 şi art. 24 ş.u. din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
-         H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;
-         Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentele în vigoare;
-         Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.
PĂRŢILE
1.     Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei, nr. 1, sector 1, reprezentat de domnul Călin Popescu Tăriceanu, Prim-Ministru,
2.     Patriarhia Română, cu sediul în Str. Dealul Mitropoliei nr. 25, sector, 4 Bucureşti, reprezentată de Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
SCOPUL
Protocolul se încheie în scopul reglementării acţiunilor de cooperare în domeniul incluziunii sociale între părţile semnatare, potrivit competenţelor stabilite în documentele de organizare şi funcţionare ale acestora, precum şi a dispoziţiilor legale cu incidenţă asupra activităţilor pe care partenerii le vor derula în cadrul prezentului protocol.
OBIECTUL
Prin prezentul protocol, părţile convin să coopereze în vederea:
-         întăririi mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;
-         promovării dialogului social pentru îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional din domeniul incluziunii sociale  ;
-         definirii priorităţilor cheie care vor sta la baza elaborării de programe şi proiecte comune în domeniul incluziunii sociale, în vederea găsirii de răspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate în dificultate;
-         stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informaţii şi asistenţă.   
DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol se încheie pe o durată de 10 ani.
În cazul în care nici unul dintre parteneri nu notifică celeilalte părţi intenţia de încetare a valabilităţii sale, înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, prezentul protocol se prelungeşte automat pentru noi perioade de câte un an.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Guvernul se obligă ca, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum şi prin toate celelalte instituţii publice aflate sub autoritatea sa:
a) să solicite puncte de vedere şi să implice reprezentanţii celeilalte părţi semnatare în procesul de consultare privind proiectele de acte normative;
b) să implice membrii celeilalte părţi semnatare în grupuri de lucru, seminarii, şi alte reuniuni care au drept obiectiv dezbaterea şi definirea  priorităţilor din domeniul incluziunii sociale;
c) să faciliteze participarea reprezentanţilor partenerului la lucrările Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială, la lucrările Comisiilor teritoriale privind Incluziunea Socială, precum şi la alte structuri consultative în domeniul social, care implică participarea societăţii civile;
d) să coopereze cu partenerul în vederea iniţierii de proiecte şi programe comune în vederea susţinerii şi dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale;
e) să informeze cealaltă parte semnatară (structurile bisericeşti recunoscute ca furnizori de servicii sociale) cu privire la oportunităţile de finanţare puse la dispoziţie de minister în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale;     
f) să asigure condiţii optime în centrele furnizorilor publici de servicii sociale pentru desfăşurarea asistenţei spirituale a persoanelor beneficiare, inclusiv prin asigurarea unor spaţii proprii în acest sens, sub condiţia respectării drepturilor fundamentale şi în primul rând a libertăţii religiei;
g) să sprijine demersurile Patriarhiei Române pentru valorificarea potenţialului specific al absolvenţilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Secţia Teologie Socială;
h) să coopereze în domeniul incluziunii sociale şi cu ONG-urile care funcţionează în cadrul şi cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.
2. Patriarhia Română se obligă:
a) să desemneze reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române care să participe la activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a programelor privind domeniul incluziunii sociale;
b) să desemneze reprezentanţi în structurile consultative din domeniul social, care implică participarea societăţii civile;
c) să coopereze cu partenerul în scopul furnizării de servicii sociale în beneficiul persoanelor, familiilor şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate;
d) să identifice, prin intermediul preoţilor şi al personalului implicat în sistemul de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române, şi să comunice partenerului situaţii şi informaţii privind persoanele aflate în nevoie, precum şi informaţii asupra persoanelor aflate în  evidenţele proprii, potenţiale beneficiare de servicii sociale, prestaţii sociale, în vederea facilitării accesului la asistenţă, contribuind astfel la definirea de către partener a unor strategii sectoriale în domeniul incluziunii sociale;
e) să ofere consiliere spirituală, cu personal specializat, beneficiarilor de servicii sociale organizate de  furnizori publici şi privaţi; 
f) să asigure implicarea resurselor umane şi totodată a  structurilor specializate din domeniul asistenţei sociale în programe pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale;     
g) să coopereze la implementarea programelor sociale de interes naţional;   
h) să faciliteze diseminarea informaţiilor specifice activităţii de incluziune socială pe care o derulează; să faciliteze diseminarea modelelor de bună practică;
i) să ofere informaţii privind organizaţiile neguvernamentale  din domeniul asistenţei sociale, care funcţionează în cadrul şi cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.
ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
Valabilitatea protocolului încetează:
1.     la împlinirea termenului, urmare notificării uneia dintre părţi;
2.     prin acordul părţilor;
3.     la solicitarea unei dintre părţi, în cazul în care partenerul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate de comun acord.
DISPOZIŢII FINALE
1.     Prezentul protocol constituie un document cadru de cooperare între părţi, în vederea realizării obiectivelor comune propuse, putând fi completat sau modificat prin acte adiţionale semnate de părţi la iniţiativa oricăreia dintre acestea.
2.     Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării protocolului va transmite celeilalte părţi spre analiză, în scris, motivele concrete ce determină această solicitare, precum şi propunerea ce face obiectul modificării/completării.
3.     Orice proiect sau activitate concretă pe care părţile vor dori să le desfăşoare împreună pot face obiectul unor alte convenţii sau protocoale.
4.     Schimbul de informaţii se va face la cerere sau pe bază de voluntariat, chiar dacă nu a existat o solicitare anterioară. Solicitarea asistenţei se poate face de fiecare parte semnatară, depunându-se eforturi rezonabile pentru a asigura asistenţă celeilalte părţi, sub rezerva respectării legislaţiei şi politicilor promovate de fiecare parte.
5.     Implementarea prevederilor prezentului protocol se realizează sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în colaborare cu autorităţile competente.
6.     Părţile vor desemna câte un reprezentant permanent care să asigure coordonarea acţiunilor de cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea  reprezentantului urmează a fi comunicată celeilalte părţi în scris.
Prezentul protocol s-a întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi intră în vigoare la data semnării.
Semnat azi, 2 octombrie 2007, în Bucureşti, la Palatul Victoria.
GUVERNUL ROMÂNIEI   
PATRIARHIA ROMÂNĂ

PRIM-MINISTRU, 
Călin Popescu Tăriceanu   
PATRIARH, 
Prea Fericitul Părinte Daniel
[/size][/b]
Memorat
 • bradul
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 765
 • Vezi Profilul

http://www.vranceamedia.ro/transcriere-a-conferintei-de-presa-sustinuta-de-victor-ponta-si-horia-teodorescu-candidatul-usl-la-functia-de-presedinte-al-consiliului-judetean-tulcea/


Transcriere a conferinței de presă susținută de Victor Ponta și Horia Teodorescu, candidatul USL la funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea 5 iunie 2012 tulcea

Conferința de presă susținută de Victor Ponta, premierul României şi preşedintele PSD, și Horia Teodorescu, candidatul USL la funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea

Horia Teodorescu: Bună ziua! Avem bucuria să-l avem astăzi pe primul-ministru al României, pe domnul Victor Ponta, alături de noi, copreşedinte al Uniunii Social Liberale şi, de asemenea, pe secretarul general al PSD, domnul Liviu Dragnea.

Vă mulţumesc pentru prezenţa voastră astăzi aici. Aşteptăm întrebările dumneavoastră. Alături de mine, să nu omit, domnul Popa Octavian, preşedintele Organizaţiei PNL Tulcea, deputat la Colegiul 3, doamna Paţă Rodica, de asemenea, preşedinta Partidului Conservator Tulcea, şi domnul senator Trifon Belacurencu, candidatul la fotoliul de primar al municipiului Tulcea. Eu, Horia Teodorescu, deputat al Colegiului numărul 4 Babadag, candidatul Uniunii Social Liberale la fotoliul de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea. Aşteptăm întrebările dumneavoastră, mulţumesc!

Victor Ponta: Dacă aveţi vreo întrebare, vă răspundem, dacă nu aveţi…

Întrebare: Cum comentaţi faptul că preşedintele parlamentului ungar a spus că nu-şi cere scuze pentru afirmaţiile făcute?

Victor Ponta: Bun. Până ajungem la preşedintele parlamentului ungar, care, în mod sigur, reprezintă o problemă pentru Tulcea, voiam să spun şi eu faptul că acum, în ultima săptămână de campanie electorală, împreună cu secretarul general, domnul Dragnea, care este şi şeful campaniei USL pe ţară, am vrut să ne întâlnim cu colegii noştri din cadrul Uniunii Social Liberale Tulcea şi, în primul rând, să le mulţumesc pentru faptul că merg împreună, colaborează în această campanie extrem de importantă,...Întrebare: Despre plata revoluţionarilor ne puteţi spune ce măsuri vor fi luate?


Victor Ponta: Niciuna, în ce sens?

Întrebare: În sensul că vor primi toţi banii, nu îi vor primi?


Victor Ponta: Nu. … Am văzut povestea aia din „Adevărul”. În fiecare zi în „Adevărul” apar vreo cinci minciuni şi eu, dacă trebuie să răspund la ele, nu mai fac nimic altceva decât să răspund la „Adevărul”. E o minciună chestia aia, nu se bazează pe nimic. Au zis că a promovat Guvernuldacă îmi arată un singur capăt de hârtie promovat de Guvern, le mulţumesc celor de la „Adevărul”, dar mi-e greu. Bănuiesc că asta şi vor, ca eu să stau toată ziua să contest ceea ce scriu ei, ceea ce, sincer să fiu, nu cred că este rolul meu........................ARTICOLUL DATEAZA DIN 7..
A MINTIT CINEVA?
PONTA A SPUS CA NU DA NICI UN BAN  LUPTATORILOR REMARCATI!

CINE MINTEEEEEEEEEEEEE?HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh

SI PE CINE?HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh?

CREDETI CA SECRETARUL DE STAT AL SSPR ARE MAI MARE PUTERE DECIT PRIMUL MINISTRU?HuhHuhHuhHuh??
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul

Pupinbasistule, piratul si bocul lui au taiat indemnizatiile. Mars in patru labe la el si cere-i indemnizatia. Ai grija sa n-o confunde cu plata pt postarile tale de mercenar al tastelor pe forum.
Memorat
 • bradul
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 765
 • Vezi Profilul
ROMANII ASTEAPTA O ALTERNATIVA STIMATI REVOLUTIONARI,MILITANTI PENTRU DEMOCRATIE SI LIBERTATE!

ROMANII S-AU SATURAT DE POLITICIENII ACTUALI  CARE SUNT UNITI IN JAF,HOTIE SI MINCIUNA!

ROMANII AU DREPTUL LA  VIATA , LIBERTATE , FERICIRE!

SUNTEM PREGATITI SA OFERIM ALTERNATIVA?


AM FOST DUSI CU PRESUL SI DE GUVERNUL PONTA...  PROTESTAM PENTRU CE Huh  SPRIJINITI PROTESTATARII!

ALTERNATIVA HuhHuhHuh??

ACHITAREA LUI PATRICIU SI LOTULUI PATRICIU; PENTRU ASTA AU VRUT MINIWSTERUL JUSTITIEI!
URMEAZA ACHITAREA LUI VOICULESCU SI ASOCIATII...

IAR NOI,SUNTEM HULITI ,DISCREDITATI  SI "MUSCATI MOMEALA IMPOSTORILOR..."

ION ILIESCU NU MAI REPREZINTA REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989- SI-A FACUT PARTID SOCIALIST....

FITI CEEA CE ATI FOST  SI CHIAR MAI MULT!

COMPORTATI-VA CA EROI NU CA CERSETORI............


ORDINUL DE MALTA SIBIU DOARME.......E NASCUT MORT!!!!!!SUPUS SS SI USL!

SA FITI IUBITI!
Memorat
 • mental
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2086
 • Vezi Profilul
ROMANII ASTEAPTA O ALTERNATIVA STIMATI REVOLUTIONARI,MILITANTI PENTRU DEMOCRATIE SI LIBERTATE!

ROMANII S-AU SATURAT DE POLITICIENII ACTUALI  CARE SUNT UNITI IN JAF,HOTIE SI MINCIUNA!

ROMANII AU DREPTUL LA  VIATA , LIBERTATE , FERICIRE!

SUNTEM PREGATITI SA OFERIM ALTERNATIVA?


AM FOST DUSI CU PRESUL SI DE GUVERNUL PONTA...  PROTESTAM PENTRU CE Huh  SPRIJINITI PROTESTATARII!

ALTERNATIVA HuhHuhHuh??

ACHITAREA LUI PATRICIU SI LOTULUI PATRICIU; PENTRU ASTA AU VRUT MINIWSTERUL JUSTITIEI!
URMEAZA ACHITAREA LUI VOICULESCU SI ASOCIATII...

IAR NOI,SUNTEM HULITI ,DISCREDITATI  SI "MUSCATI MOMEALA IMPOSTORILOR..."

ION ILIESCU NU MAI REPREZINTA REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989- SI-A FACUT PARTID SOCIALIST....

FITI CEEA CE ATI FOST  SI CHIAR MAI MULT!

COMPORTATI-VA CA EROI NU CA CERSETORI............


ORDINUL DE MALTA SIBIU DOARME.......E NASCUT MORT!!!!!!SUPUS SS SI USL!

SA FITI IUBITI!


Memorat

COMUNISMUL ESTE FIARA SI CU FIARA, TREBUIE LUPTAT PINA LA CAPAT,INDIFERENT DE PRETUL PE CARE TREBUIE SA IL PLATESTI.......
NOI NU NE CERSIM BUCATA DE PIINE !
LUPTAM PINA LA CAPAT,PENTRU DREPTURILE SI INTERESELE NOASTRE LEGITIME !


A FOST REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989  UN ACT ISTORIC RADICAL,ANTICOMUNIST?

MII DE COMFRATI DEAI NOSTRI ,  AU MARTURISIT SUB GLOANTE EXISTENTA LUI

DUMNEZEU SI AU MURIT PENTRU DUMNEZEU SI LIBERTATE!

A FOST  SAU NU ,  DECEMBRIE 1989  O REVOLUTIE RADICALA  ANTICOMUNISTA.......

IN FOND  CE INSEAMNA " PENTRU ---LIBERATE --NATIUNE---LEGALITATE--DEMOCRATIE--1989 !"

ALEGETI DE CE PARTE , PENTRU CINE  SI PENTRU CE  ATI FOST  IN DECEMBRIE 1989 IN STRADA!
Grin Grin GrinCUI II PUI TU INTREBAREA ASTA DANE ?! Le pui intrebarea celor care au fost PE LANGA REVOLUTIE (vezi..nu uzitez de termenul IMPOSTOR !..) sau....CELOR IMPLICATI DIRECT IN REVOLUTIE ?! Grin ORICE ROMAN CU SPIRIT PATRIOTIC , DE SACRIFICIU SI NEINFRICAT A IESIT IN STRADA SPERAND PRIN FORTA MULTIMII ADUNATE SA SCAPE DE TOTALITARISMUL DICTATURII CEAUSISTE ! ABIA DUPA FUGA DICTATORULUI 22.12.1989 orele 12 h 09' S-AU AUZIT PRIN PIETE ..JOS COMUNISMUL,VREM DEMOCRATIE !... Asa ca D-le "Orange-Perjulica " ..intrebarea pusa revolutionarilor direct implicati de genul..DE CE PARTE, PTR CINE si PTR CE AM IESIT IN STRADA este (scuza-mi expresia) ..cu iz demagogic si destul de PUERILA ! Grin Grin Grin
Memorat
 • khayyam
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 190
 • Vezi Profilul

SA NU DEA  DUMNEZEU CEL SFANT ,
SA VREM NOI SANGE NU PAMANT
CAND NU VOM MAI PUTEA RABDA ,
CAND FOAMEA NE VA RASCULA ,
HRISTOSII ,  SA FITI NU VETI SCAPA
NICI IN MORMANT !!!
Memorat


" IICCMER aduce la Târgul de carte Gaudeamus un muzeu al dictaturii comuniste

tipăreşte pagina

recomandă pagina

În perioada 21 – 25 noiembrie, vizitatorii standului IICCMER, situat la etajul 1, Pavilionul Central Romexpo, vor avea parte de o experienţă inedită - o călătorie în timp, în trecutul recent al României, în inima sistemului concentraţionar comunist, unde vor putea fi martorii sistemului de teroare instituit în perioada 1945-1989.

Cei care vor trece pragul standului IICCMER vor putea vedea cum arăta interiorul unei celule de penitenciar și o groapă comună în care erau aruncate trupurile opozanţilor regimului comunist, executaţi sumar de către Securitate.

Standul IICCMER (stand 239, nivel 4.50) este deschis zilnic între 21 - 25 noiembrie, între orele 10.00-20.00."
Memorat

COMUNISMUL ESTE FIARA SI CU FIARA, TREBUIE LUPTAT PINA LA CAPAT,INDIFERENT DE PRETUL PE CARE TREBUIE SA IL PLATESTI.......
NOI NU NE CERSIM BUCATA DE PIINE !
LUPTAM PINA LA CAPAT,PENTRU DREPTURILE SI INTERESELE NOASTRE LEGITIME !


A FOST REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989  UN ACT ISTORIC RADICAL,ANTICOMUNIST?


MII DE COMFRATI DEAI NOSTRI ,  AU MARTURISIT SUB GLOANTE EXISTENTA LUI

DUMNEZEU SI AU MURIT PENTRU DUMNEZEU SI LIBERTATE!


A FOST  SAU NU ,  DECEMBRIE 1989  O REVOLUTIE RADICALA  ANTICOMUNISTA.......

IN FOND  CE INSEAMNA " PENTRU ---LIBERATE --NATIUNE---LEGALITATE--DEMOCRATIE--1989 !"

ALEGETI DE CE PARTE , PENTRU CINE  SI PENTRU CE  ATI FOST  IN DECEMBRIE 1989 IN STRADA!
Singurele Revolutii adevarate din istoria recenta au fost Revolutia Franceza si Revolutia Bolsevica.Ganditi-va, cam ce au facut aia la revolutiile lor si ce am facut noi... Ei au ras tot din temelii si au schimbat practic lumea, noi am impuscat seful si i-am pus pe ceilalti din acelasi sistem sa schimbe ....ce?! Si acum vrem sa fim respectati,  de cine,de urmasii acelui regim...Din pacate, pute moralitatea, dar mai ales desteptaciunea printre noi, Doamne, ce densitate de neuroni  Huh
Memorat
 • ilcutgm89
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 955
 • Vezi Profilul

COMUNISMUL ESTE FIARA SI CU FIARA, TREBUIE LUPTAT PINA LA CAPAT,INDIFERENT DE PRETUL PE CARE TREBUIE SA IL PLATESTI.......
NOI NU NE CERSIM BUCATA DE PIINE !
LUPTAM PINA LA CAPAT,PENTRU DREPTURILE SI INTERESELE NOASTRE LEGITIME !


A FOST REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989  UN ACT ISTORIC RADICAL,ANTICOMUNIST?


MII DE COMFRATI DEAI NOSTRI ,  AU MARTURISIT SUB GLOANTE EXISTENTA LUI

DUMNEZEU SI AU MURIT PENTRU DUMNEZEU SI LIBERTATE!


A FOST  SAU NU ,  DECEMBRIE 1989  O REVOLUTIE RADICALA  ANTICOMUNISTA.......

IN FOND  CE INSEAMNA " PENTRU ---LIBERATE --NATIUNE---LEGALITATE--DEMOCRATIE--1989 !"

ALEGETI DE CE PARTE , PENTRU CINE  SI PENTRU CE  ATI FOST  IN DECEMBRIE 1989 IN STRADA!
Singurele Revolutii adevarate din istoria recenta au fost Revolutia Franceza si Revolutia Bolsevica.Ganditi-va, cam ce au facut aia la revolutiile lor si ce am facut noi... Ei au ras tot din temelii si au schimbat practic lumea, noi am impuscat seful si i-am pus pe ceilalti din acelasi sistem sa schimbe ....ce?! Si acum vrem sa fim respectati,  de cine,de urmasii acelui regim...Din pacate, pute moralitatea, dar mai ales desteptaciunea printre noi, Doamne, ce densitate de neuroni  Huh

 TOTAL DE ACORD,DOAR CU SPECIFICAREA CA EU IN VISELE MELE BAHICE MA INCHIPUIAM

 IN REVOLUTIA CUBANEZA,UNDE CEI DIN STRADA AU RAMAS IN CC Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Memorat
 • poesis
 • Membru
 • **
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 76
 • Vezi Profilul

Actele medicale dubioase ale torţionarului-comunist Tudor Stănică

Fostul colonel-torţionar Tudor Stănică s-a vindecat „miraculos” de cancer, potrivit actelelor medicale. Magistraţii au cerut un supra-aviz de la INML pentru a analiza dosarul medical al fostului miliţian, care nu vrea să se întoarcă în penitenciar.
 
Nereguli în dosarul medical al fostului şef al Direcţiei de Cercetare Penală a Miliţiei, colonelul (r) Tudor Stanică (75 de ani) - condamnat la zece ani de închisoare pentru implicare în uciderea disidentului Gheorghe Ursu. Deşi a fost condamnat la la zece ani de închisoare cu executare, pe 10 octombrie 2003, fostul miliţian a stat după gratii aproximativ un an de zile. Tudor Stanică susţine că este grav bolnav, iar magistraţii i-au întrerupt executarea pedepsei de aproape zece ori.

Anual, cazul său medical este discutat la Curtea de Apel Bucureşti. La ultimul termen, judecătorii au fost sesizaţi de mai multe nereguli din dosarul lui Tudor Stănică. Procurorul de şedinţă a comparat fişele medicale din 2009 cu cele făcute în 2012 şi a constatat că Tudor Stănică s-a tratat de cele şase boli din 2009, dar că suferă de alte opt afecţiuni noi.
„Nu par să aibe o evoluţie. Nu se regăsesc în celelate expertize medico-legale făcute până acum. Tudor Stănică s-a vindecat complet de cancer, este vorba de diagnosticul de neoplasm”, a arătat procurorul în sala de judecată. reprezentantul Ministerului Public a declarat că nu contestă expertiza medico-legală, doar că a cerut ca toate actele să fie supuse unui aviz al Comisia de Analiză din cadrul INML.
Curtea de Apel Bucureştia decis ca până la următorul termen, 29 ianuarie, Comisia de Avizare din INML să treacă în revistă toate actele emise în acet caz. „Să ne comunice, dacă este posibil, dacă neoplasmul mai este în tratament. De asemenea, dacă Tudor Stănică este vindecat şi suportă regimul de detenţie”, au cerut magistraţii.
Avocatul acestuia s-a împotrivit, şi a arătat că tratamentul cu citostatice făcut de Tudor Stănică ar avea efecte secundare, de aici şi apariţia unor noi afecţiuni.
S-a îngrăşat
În expertiza din 2009, se arăta că bolile de care suferă fostul miliţian sunt dintre cele mai grave, acesta suferind de cancer de ani buni. Curios este însă faptul că, potrivit actelor medicale de la dosar, la data de 11 octombrie 2007, Stanica avea 176 centimetri si 87 de kilograme, iar un an mai târziu, avea 92 de kilograme.
În 2007, el suferea de „tumoare vezicală Pt1G2 şi tumoare uretră prostatică Pt1G2, operate endoscopic, polichimiotratate, bifiditate pieloureterală stânga, determinări secundare hepatice”. Era acelaşi diagnostic pus în 2004, când i-a fost întreruptă prima oară pedeapsa din motive medicale.
În 2007, când a fost internat în spital pentru câteva zile, pe biletul de externare s fostul miliţian scria că suferă de neoplasm vezical operat endoscopic (în 2004), a fost tratat citostatic, că are metastaze hepatice şi posibil pulmonare, chist renal, suderă de tulburare nevrotică depresivă, este subponderal, stare generală alterată şi tegumente palide.
„Nu poate numara corect, invers”
În urma unei expertize cerute de judecători, în 2005, pentru a stabili daca cel condamnat poate sta în inchisoare, un medic de la Institutul Naţional de Medicină Legală, arată următoarele despre Tudor Stănică: „nu poate numara corect, invers, de la 100, din 7 în 7, nu-şi recunoaşte greşelile de calcul”, „cuvantul lume îl spune invers, emul”, „denumeste unele obiecte prin funcţia lor (ex. breloc-de ţinut cheile; ceas-mecanism)”, „idei şi gesturi suicidare. Afirmă că nu s-a sinucis pentru a proteja familia”, arata în insemnarile sale, doctorul Gabriela Costea, medic primar psihiatric.
Clită a ucis în Danemarca
Potrivit procurorilor, în noiembrie 1985, Tudor Stănica şi Mihail Creanga au cerut şi determinat doi deţinuţi de drept comun, Marian Clită şi Radu Gheorghe, „să exercite acte de violenţă” împotriva inginerului Gheorghe Ursu, disident comunist. Ofiţerul Mihai Creangă şi deţinutul Marian Clită au fost condamnaţi, şi-au executat pedeapsa şi au fost eliberaţi. Marian Clită a recidivat şi a ucis o stewardesă.


http://www.evz.ro/detalii/stiri/actele-medicale-dubioase-ale-tortionarului-comunist-tudor-stanica-1020994.html
Memorat

" Ambiţii imperiale, conflicte comuniste

Larry Watts pune acest capitol al lucrării sub un Motto datorat lui…Leon Troţki, din 1921 :

”Aceste fapte fac lumină asupra declaraţiilor ciudate, deplasate şi absolut monstruoase făcute de unii…referitoare la faptul că între România, Rusia şi Ucraina “relaţiile de bună vecinătate” ar fi avut un loc primordial.Dacă am da o interpretare mai largă acestui tip de relaţii de bună vecinătate, diferenţa dintre război şi pace ar dispărea cu totul…” De-a lungul primelor 30 de pagini din acest capitol , reputatul istoric american relatează cronologic, cu date concrete, că, de fapt, „lupta clandestină dintre România şi celelalte state membre ale Tratatului de la Varşovia a fost ecoul unei scheme de comportament cu o durată de peste…un secol”!

„Puterile imperiale , direct implicate în regiune – Imperiul Rus, Monarhia Austro-Ungară sau Imperiul Otoman – nu puteau privi favorabil unificarea şi independenţa Principatelor Române(…) In special Rusia ţaristă şi partea ungară a dualei monarhii se temeau că unirea principatelor ar reprezenta o irezistibilă atracţie pentru majorităţile etnice româneşti din Basarabia şi Transilvania(…)Astfel de temeri erau bine motivate, dat fiind şovinismul extreme al conducătorilor ruşi şi maghiari împotriva locuitorilor români, care fuseseră privaţi de drepturi, în secolele 19 şi 20. Atât St.Petersburgul, cât şi Budapesta se temeau că un stat românesc consolidat va constitui un punct de reper pentru mişcările naţionale ale popoarelor din Europa de Sud-Est”

Cu alte cuvinte, istoricul american demonstrează că strânsa legătură ruso-maghiară a căutat să submineze mai bine de un secol consolidarea statului şi credibilitatea României, ca potenţial partener pentru puterile externe.

Din acest al doilea capitol al lucrării, Ziaristi Online.ro publică fragmentul intitulat

Influenţa asupra politicii Cominternului

De la înfiinţarea sa, la începutul lui martie 1919 şi până la dizolvarea sa oficială, în 1943, Cominternul a fost centrul mişcării comuniste mondiale şi forul în care erau rezolvate conflictele de partid. Dintre toate partidele din statele care urmau să facă parte din Blocul Sovietic, România era cel mai slab situată în definirea unei perspective cu caracter naţional şi, cu atât mai puţin, în apărarea unui asemenea caracter. În perioada primilor ani ai existenţei Cominternului, România a fost singura care nici măcar nu era reprezentată la Congres, cu atât mai puţin în forurile de decizie şi în aparatul administrativ. Chiar şi după afilierea românilor la Comintern, în 1921, ei au rămas o prezenţă insignifiantă în comparaţie cu toţi ceilalţi viitori „parteneri apropiaţi” din Tratatul de la Varşovia. Absenţa românească era în contrast flagrant cu prezenţa şi influenţa ungurilor în Comintern. Ei au avut una dintre cele mai largi reprezentări din Europa de Est, formată atât din foşti prizonieri de război recrutaţi de Armata Roşie – un număr de 100.000 adică 33% dintre voluntarii prizonieri de război din Războiul Civil Rus – şi refugiaţi, foşti membri ai guvernului Kun. Astfel, un număr extraordinar de „vechi bolşevici” maghiari cu cetăţenie sovietică – zeci de mii – au devenit elemente de bază ale aparatului Cominternului şi ale altor organe sovietice. Infiltrate larg şi adânc în structurile de putere sovietice, datorită rolului avut în stadiile iniţiale ale revoluţiei şi războiului civil, rolul şi dimensiunea lor le-au oferit o influenţă enormă asupra politicii sovietice şi a Cominternului.

Într-unul din momentele cele mai proaste, ungurii ocupau 300 de poziţii în aparatul Comintern şi erau prezenţi la cele mai înalte niveluri de decizie, de la management şi până la tâmplari şi instalatori la Hotelul moscovit Lux, care îi găzduia pe membrii din străinătate ai Cominternului. Prezenţa lui Kun, Endre Rudiansky şi Matyas Rakosi în conducerea Comintern arată onoarea cu care erau trataţi la Moscova. Jenö Varga a condus timp de peste două decenii Institutul de Economie Mondială şi Relaţii Internaţionale (IMEMO) – un centru de informaţii şi think-tank. Jenö Landler, succesorul lui Bohm la comanda Armatei Roşii Ungare, în iulie 1919, a fost unul dintre cei şapte străini îngropat la Zidul Kremlinului (şi singurul ne-occidental).Huh

Ungurii au avut una dintre cele mai ridicate rate de supravieţuire din perioada purificărilor din anii 30, care au eradicat practic etnicii polonezi, români şi germani din Comintern. Stalin i-a tratat, în perioada Ezhovschina, mai degrabă ca pe o naţionalitate sovietică, decât ca pe trădători „străini”. Nikolai Ezhov însuşi a subliniat în diverse ocazii că ţintele sale principale erau „polonezii, românii şi germanii”, în timp ce Stalin stabilea că statele europene implicate în conspiraţia „Zinovevistă-Troţchistă” erau Germania, Polonia, România, Finlanda şi Statele Baltice – nu Ungaria (şi respectiv Cehoslovacia sau Bulgaria). Stalin a intervenit chiar, atunci când Iezhov l-a reprimat pe Directorul IMEMO, Varga, pentru „atitudinea sa extrem de necooperantă” şi l-a apărat pe ungur.

Influenţa din cadrul Serviciilor de informaţii sovietice. Cominternul in Romania

Mai important, Cominternul constituia sediul unei reţele clandestine internaţionale de agenţi, care operau împotriva guvernelor din statele lor de origine, în serviciul „revoluţiei mondiale” care, prin „centralizarea democratică”, devenise sinonimă cu Moscova. Sarcinile principale ale Cominternului erau finanţarea acoperită, propaganda albă şi neagră şi spionajul direct, toate acestea în scopul construirii unei reţele de partide comuniste necesare pentru doborârea „revoluţionară” a adversarilor. Operativii Cominternului nu au avut prea multe probleme în realizarea transferului de la conspiraţia politică acoperită, la munca de informaţii oficială. Ei erau deja, în principal, agenţi de informaţii, care operau pentru o putere străină şi foloseau metodele învăţate la Moscova: nume false, documente false, legende, comunicări criptate, căsuţe poştale oarbe, finanţări acoperite, construirea de reţele şi contrafilajul.

Tentativele de a-i exonera pe Cominternişti de a fi fost agenţi sovietici, fãcând deosebirea între aceştia şi ofiţerii de informaţii sovietici, nu ţine cont de aceastã realitate fundamentalã. De exemplu, viitorul conducãtor maghiar Imre Nagy a fost cominternist şi agent NKVD, cu toate cã s-au fãcut încercãri de negare a ambelor afilieri. Eforturi similare au fost fãcute referitor la Valter Roman, Silviu Brucan şi Leon Tismãneanu, ultimul fiind unul dintre primii doi cei mai bine plãtiţi agenţi sovietici din 1945. Toţi cominterniştii trimişi peste hotare erau agenţi sovietici. Nu existau graniţe fixe între munca de partid şi cea de spionaj sau între diversele servicii ale tinerei comunitãţii de informaţii sovietice, iar cominterniştii treceau constant de la o activitate sau organizaţie la alta.

Reţelele de informaţii sovietice erau construite pe scheletul stângii radicale, stabilit mult înainte de fondarea Cominternului în 1919. Cei 300.000 de prizonieri de rãzboi care au trecut la bolşevici şi s-au oferit voluntari în perioada Rãzboiului Civil au furnizat bazinul iniţial de recrutãri pentru serviciile de informaţii şi cele coercitive sovietice. Supra-reprezentarea ungurilor printre voluntarii prizonieri de rãzboi s-a oglindit şi în servicii. În Siberia, în anii 1920-1930, ei erau atât de prevalenţi în sistemul de securitate sovietic, încât termenul vengrii (cuvântul rusesc pentru ungur) era sinonim cu Cheka (CEKA).

Bela Kun, tot un agent al Cominternului, a fost probabil cel mai cunoscut, dar au existat de asemenea personaje proeminente în organizaţiile succesoare OGPU, GPU şi NKVD. Karl V. Pauker, de exemplu, a fost şef al Serviciului de Gardã NKVD, responsabil cu paza personalã a lui Stalin (pânã la epurãrile din 1930) şi un intim al dictatorului. Teodor Maly – unul dintre „cei mai mari ilegalişti” al cãrui portret a fost aşezat mai apoi „pe pereţii din Camera memorialã a KGB” – i-a recrutat între 1936-1937 pe membrii grupului de la Cambridge „Cei cinci magnifici” (iar compatriotului sãu Laszlo Dobos – Louis Gibarti i se atribuie recrutarea iniţialã a lui Philby, în 1934)."
Memorat
Pagini: 1 2 [3] 4
Schimbă forumul: